Page 1

28

super

Oglasni bazar nekretnina

GODINA SA VAMA VAMA

AL.......... RT... IP SN... L A... O ...O... ...G... MALI OGLASI: dana) SMS 091 210 501 (sedam (0,20KM + PDV)

REKLAMNI OGLASI: 033 444 354

l Broj 1707 l Petak etak,, 22.10.2021. l Godina XXIX l Digitalno izdanje objavljujemo utorkom i petkom l

Sarajevo, Kemala Kapetanovi Kapetanoviæa æa 34 033/654-793 • 061/170-254 www.sigenx.com www .sigenx.com

ARTIS AR TIS Predajte u Posjed

AGENCIJA KUPUJE STAN NA PODRUÈJU SARAJEVA. ISPLATA ODMAH.

w w w. s u p e r o g l a s i . b a

Sarajevo, Trg heroja 21 033/742-977, 061/977-888 info@posjed.ba www.posjed.ba

NAJDU@E ISKUSTV ISKUSTVO O U GRADU OD 1987. GODINE NAJJEDNOSTA NAJJEDNOST AVNIJA I NAJJEFTINIJA KUPO KUPOVINA VINA

Sarajevo, Had`i Idrizova 6 Mob. 061/148-810

Saraj City Agencija za promet nekretnina

www.sarajcity.com_info@sarajcity.com +387 61 072 845_;+387 61 402 784_;+387 33 867 546

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20/I 033/550-040 • 062/446-448 citynekretninesarajevo@gmail.com www.cityrealestate.ba

Sarajevo, Demala Bijediæa 46/p 062/245-363 info@profnekretnine.ba www.profnekretnine.ba

ina! vijetu nekretn s u s a p m o k Vaš Sarajevo, Mis Irbina 22 066/499-822 • 066/414-141 • 062/599-172 myspace.nekretnine@gmail.com www.nekretnine-myspace.com OLOVO, Jagnicerevi}i, stambeno–poslovni objekat, 579m2. 061/566–689

SANSKI Most, Lolin sokak, zemlji{te 960m2, sa urednom dokumentacijom, blizu bolnice. 065/371–300, 066/844–782

TUZLA, Po`arnica, novoizgra|ena, 7.5 dunuma zemlje, cijena po dogovoru. 065/629–095

OLOVO, Kri`evi}i, pr+2s+pk, oku}nica 2 dunuma + dvije parcele 12 i 30 dunuma. 061/566–689 OLOVO, Solun. 061/566–689

KISELJAK, Ive Andri}a, 100m2, oku}nica 500m2, povoljno. 033/867–546, 061/402–784

KAKANJ, oko 430m stambeno–poslovnog prostora, zemlji{te 650m2, nalazi se u u`em centru grada. 0061411038980

^APLJINA, centar, sastoji se od kupatila, dnevnog boravka, sa kuhinjom i 3 sobe, posjeduje gara`u, 60.000KM. 00385992171884

KAKANJ, V divizija NOP–a, 2 odvojena stana sa odvojenim kolnim ulazima, podrumom i gara`om. 060/335–8451, 00385989296242

^ELEBI]I, odmah uz Jablani~ko jezero, 83m2, pr+s+pk, parcela 147m2, terasa, ba{ta, gara`a, 210.000KM. 033/864–614, 062/143–144

2

PRODAJETE NEKRETNINU U KANTONU SARAJEVO? KONTAKTIRAJTE NAS

Sarajevo, Koševo 10 033/265-645 • 061/903-569 info@topnekretnine.ba www.topnekretnine.ba IVANICA, blizu Dubrovnika, vila sa bazenom, 150m2 stambene povr{ine, dva natkrivena parking mjesta, pogled na more. 033/867–546, 062/649–370 METKOVI], pr+s+pk, sve novo ura|eno samo useliti, velika gara`a, oku}nica, na samoj granici BiH i Hrvatske, ulazi se iz Hrvatske. 00491725205948 NEUM, Domovinskog rata, 144m2, 3 eta`e, sa balkonima, parcela 188m2, pogled na more, 235.000KM. 033/654–793, 061/170–254 NEUM, Surdup, 530m2, sa 7 apartmana, balkon, terasa, pogled na more, gara`a, 600.000€. 033/864–614, 062/143–144

LJUBU[KI, Juraja Dalmatinca, dvokatnica, roh bau, gara`a, podrum 100m2, visoko prizemlje 100m2, potkrovlje 100m2, parcela 800m2, vlasni{tvo 1/1. 063/108–144

ALIFAKOVAC, D`emala ^eli}a, 265m2, pr+s+pk, asfaltni prilaz, kultivisan vrt, gara`a. 061/926–069 ALIFAKOVAC, Toplik, pogled prema Vije}nici, 300m2, 2 objekta, oku}nica 342m2, uz Miljacku, 650.000KM. 033/654–793, 062/619–361 BA[^AR[IJA, A{~iluk, podrum, sprat, potkrovlje, manja oku}nica kao pristup ku}i, u tlocrtu objekat cca 70m2, potrebno renoviranje, poslovni prostor u prizemlju nacionalizovan (korisnik op}ina Stari Grad), cijena po dogovoru, zvati od 8 do 13 sati. 033/444–354 BISTRIK, Harbina, 79m2, pr+pk, oku}nica 208m2. 033/265–645, 061/800–069 BJELAVE, Provare, 185m2, pr+s, parcela 262m2, 380.000KM. 033/654–793, 061/861–824

Sarajevo, Azize Šaæirbegoviæ bb +387 61 926 069 karmelaflat@gmail.com www.karmelarealestate.com www .karmelarealestate.com

BOJNIK, Djevoja~ka 260m2, oku}nica 700m2. 061/148–810

Voda,

BOJNIK, Mihaljevska, 220m2, pr+s+vpk, zemlji{te 800m2, gara`a, pomo}ni objekat 40m2. 061/566–689 BOLJAKOV Potok, Dola~ka, 300m2, pr+s+pk, oku}nica 200m2, vlasni{tvo uredno, 119.000KM. 033/654–793, 061/177–556 BOLJAKOV Potok, Smaila [ikala, 350m2. 033/867–546, 062/649–370 BREKA, Hamida Be{irevi}a, cca 180m2, oku}nica 400m2, svi priklju~ci, potrebna adaptacija, dvije gara`e, 180.000KM. 062/245–363, 062/396–944 BU]A Potok, Adema Bu}e, 240m2, parcela 305m2, dvori{te, poslovni prostor, 2 parking mjesta, 325.000KM. 033/864–614, 061/197–777

BU]A Potok, Adema Bu}e, dvije, 108+51m2, svi priklju~ci, parcela 296+277m2, vlasni{tvo uredno, 200.000KM. 033/654–793, 061/320–439 BUTMIR, 269m2, trospratna, zemlji{te 404m2, dvori{te, gara`a, plinsko grijanje, 339.000KM. 033/864–614, 061/197–777 CENTAR, Alipa{ina, 300m2, 3 eta`e, luksuzna rezidencija, 310m2 ba{ta, eta`no plinsko grijanje, cijena po dogovoru. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Curak, 250m2, dvospratnica, oku}nica 343m2, ba{ta, plinsko grijanje, dobro stanje, 350.000KM. 062/245–363, 062/396–944 CENTAR, Panjina Kula, dvije, oku}nica 550m2, 99.000KM. 061/148–810 CENTAR, Urijan Dedina, dvije, 400m2, zemlji{te 2.800m2, cijena po dogovoru. 061/926–069


2

> Br. 1707 > PETAK, 22.10.2021. > www.superoglasi.ba

DOBRO[EVI]I, 200m2, vo}njak 1.035m2. 061/566–689 DOGLODI, 165m2, pr+s, oku}nica 473m2, asfaltni prilaz. 061/926–069 GRBAVICA, Bledska, 530m , 4 eta`e, dvori{te 392m2, gara`a i parking. 033/265–645, 061/903–569 2

HAD@I]I, Brezova~ka, 80m2, pr+s, zemlji{te 474m2, svi priklju~ci, uredno vlasni{tvo 1/1, 70.000KM. 033/654–793, 061/861–824 HAD@I]I, Bukovica, sa zemlji{tem 7.660m2, u odli~nom stanju, osun~ana, cijena po dogovoru. 033/654–793, 062/619–361 HAD@I]I, Mi{evi}i, nalazi se na mirnom mjestu, zemlji{te 500m2, posjeduje struju, gradski vodovod, kanalizaciju, 140.000KM. 061/161–500 HAD@I]I, Tar~in, 200m2, zemlji{te 800m2, 100.000KM. 033/654–793, 061/170–254 HAD@I]I, U{ivak, 70m2, pr+pk, oku}nica 242m2, dva gara`na mjesta. 033/265–645, 061/800–069 HAD@I]I, Zovik, 630m2, pr+2s, zemlji{te 10.000m2, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru. 033/654–793, 061/861–824 HOTONJ, Barice, 190m2, pr+s+pk, zemlji{te 312m2, 250.000KM. 033/864–614, 061/197–777 HOTONJ, Ra{ida Be{lije, 72m2, pr+s, parcela 1.609m2, svi priklju~ci, 120.000KM. 033/654–793 HRASNO Brdo, stambeni kompleks od 6 stanova po 100m2, opremljeno i useljivo, idealno za ve}e porodice, 650.000KM. 033/742–977, 062/977–978 HRASNO, Vara`dinska, 3 sprata po 80m2, terase, gara`a, zemlji{te 400m2, useljiva, mogu}nost kupovine susjednih objekata. 061/148–810 HRID, Mujezinova, pr+s, 180m , dva manja dvori{ta, terasa, novija gradnja, plinsko grijanje, parket, drvena stolarija, video nadzor. 033/864–614, 061/197–777 2

HRVATSKA, Zadar, 250m2, pr+s, 2020. godina izgradnje, 4 parking mjesta, uz more, od pla`e 60m, 392.000KM. 033/654–793, 061/320–439 ILID@A, Bla`uj, 640m2, parcela 1.000m2, luksuzna, centralno grijanje na kotlovnicu, parket, alu stolarija, klima, alarm, video nadzor. 033/864–614, 061/197–777 ILID@A, Bla`ujski drum, 160m2, 3 sprata, oku}nica 773m2, plinsko grijanje, 310.000KM. 062/245–363 ILID@A, Butmir, Plavi put, 232m , oku}nica 989m2, 320.000KM. 033/550–040, 062/446–448 2

ILID@A, Doglodi, 200m2, oku}nica 920m2, 295.000KM. 033/550–040, 062/446–448

ILID@A, Doglodi, Bojni~ka, 276m2, oku}nica 585m2, pomo}ni objekat 18x6m sa stanom 70m2. 061/566–689

ILID@A, Doglodi, Uglje{e Uzelca, stambeni kompleks 640m2, zemlji{te 4.000m2, dozvoljena gradnja stambenog kompleksa. 061/566–689 ILID@A, Kasindolska, Atifa Purivatre, 120m2, pr+s, zemlji{te 300m2, 150.000KM. 033/654–793, 061/861–824 ILID@A, Lu`ansko polje, 100m2, oku}nica 391m2, asfaltni prilaz. 061/926–069 ILID@A, Osjek, prizemlje, sprat i potkrovlje, 2 kupatila i 3 WC–a, oko 200m2 korisnog prostora i 1.600m2 zemlji{ta, vi{e u foto izdanju. 062/461–074 ILID@A, Stup, Bare, 440m2, ekstra opremljena, sa bazenom, 8 parkinga i dupla gara`a, samo ozbiljne ponude, 850€/m2. 062/666–893, 00385981655350 ILID@A, Umihane ^uvidine, 260m2, dvospratnica, oku}nica 320m2, renovirana, plinsko grijanje, 255.000KM. 062/245–363, 062/396–944 ILIJA[, Luka, sa 2 dunuma zemlje, vl. 1/1, dugo nenaseljena, sve dozvole i priklju~ke, osim gradske vode posjeduje i svoju pitku vodu 95.000KM. 0017123104485 KOBILJA Glava, drugi red od glavne ceste, 257m2, izuzetno moderna, na 4 polueta`e, zemlji{te 1.000m2 sa ljetnikovcem sa zidanim kaminom i vo}njakom. 061/148–810

NED@ARI]I, Republike Bugarske, 240m2, oku}nica 380m2, gara`a 54m2, 2 sprata, {estosobna, PVC stolarija, nova, 380.000KM. 062/599–172, 066/499–822 OSJEK, Rate Dugonji}a, 300m2, oku}nica cca 2.220m2, dvospratnica, svi priklju~ci, novogradnja, plinsko grijanje, 520.000KM. 062/245–363, 062/396–944

OTES, 180m2, dvospratnica, oku}nica 580m2, novogradnja, gara`a, centralno grijanje, 350.000KM. 062/245–363, 062/396–944 OTES, Barska, 257m , dvospratnica, oku}nica 270m2, ravna parcela, dobar prilaz, plinsko grijanje, 230.000KM. 062/245–363, 062/396–944 2

POFALI]I, Humska, 250m , gara`a, 4 spava}e sobe, 3 kupatila, 2 balkona, velika terasa, ba{ta. 033/867–546, 062/649–370 2

POFALI]I, Zahira Panjete, 210m2, pr+s+pk, dvori{te 63m2. 033/265–645, 061/800–096 RAKOVICA, Kakrinjski put, su+pr+pk, 135m2, 287m2 oku}nice, izgra|ena 2016. godine, gara`a. 033/265–645, 061/903–569

KO[EVSKO Brdo, Bra}e Begi}, pr+3s, oku}nica 125m2. 061/566–689

RELJEVO, pr+s+pk, zemlji{te 3.075m2. 061/566–689

MIHRIVODE, 222m , 3 eta`e, uknji`ena, izgra|ena 2018. god., 5 minuta od Ba{~ar{ije, 195.000KM. 033/864–614, 061/197–777 MI[EVI]I, 150m2, zemlji{te 961m2, atraktivna i kvalitetno gra|ena, 350.000KM. 033/864–614, 062/143–144

STARI Grad, Bistrik, pr+s+pk, parcela 490m2. 033/867–546, 062/649–370 STARI Grad, ^adord`ina, 100m2, pr+s, gara`a, dvori{te 127m2. 033/867–546, 061/072–845 STARI Grad, Ho{in brijeg, 158m2, sa manjom oku}nicom, 150.000KM. 033/550–040, 062/446–448

STARI Grad, Kova~i, Halilba{i}a, 200m2, pr+s, parcela 395m2. 033/867–546, 061/072–845

RELJEVO Dvor, Perivoje, Harisa ^ampare, dvije ku}e, na placu od 2.850m2, posjeduje sve dozvole i priklju~ke, struja voda, telefon. 065/623–333

2

VOGO[]A, Krivoglavci, 42m2, dvije eta`e, 1.255m2 oku}nica, bogato rasadima, 150.000KM. 033/654–793, 063/389–889

PODHRASTOVI, 54m2, oku}nica 100m2, izvorno stanje, gara`a, 110.000KM. 033/864–614, 061/197–777

KO[EVSKO Brdo, Bra}e Begi}, 150m2, 3 sprata, oku}nica 89m2, plinsko grijanje, novija gradnja, 260.000KM. 062/245–363, 062/396–944

MEJTA[, Bulbulina, 112m2, zemlji{te 235m2, 250.000KM. 033/550–040, 062/446–448

STARI Grad, A{~iluk, kod Principovog mosta, cca 190m2, podrum 40m2, parking 50m2, potrebno renoviranje, izuzetna lokacija za poslovnu namjenu. 061/148–810

STARI Grad, Kova~i, 105m2, adaptirana, sa gara`om, 270.000KM. 033/550–040, 062/446–448

KO[EVSKO Brdo, 150m2, u nizu, sa vrtom 125m2.062/767–322

KOVA^I]I, Travni~ka, pr+s+pk, dvori{te 128m2. 033/265–645, 061/903–569

VOGO[]A, Hotonj, Igmanska, stambeno–poslovni kompleks, 578m2, zemlji{te 2.080m2. 061/566–689

OTES, Fridriha Kacera, 12x10m, osposobljen stan od 120m2, parcela 370m2, uz rijeku Dobrinju, veliki parking. 061/566–689

RAKOVICA, Rudnik, seosko doma}instvo sa oku}nicom, 50 dunuma zemlje u komadu, povoljno. 00381638084068, 00381644745082

KOVA^I, ku}a i Guest House, 250m2, dvije gara`e i velika terasa, sa pogledom na grad. 061/926–069

STARI Grad, 450m2, uknji`ena, sa tri stana, parcela 1.800m2, tri gara`e, plinsko grijanje, alarm. 033/864–614, 061/197–777

RJE^ICA, 240m2, pr+s+pk, parcela 1.090m2, izgra|ena 2017. god., termo fasada, PVC stolarija, video nadzor, alarm, gara`a, 250.000KM. 033/864–614, 062/143–144

STARI Grad, Sagrd`ije, 46m2, dvori{te 54m2, od Sebilja udaljenost 400m. 033/742–977, 062/977–978 STARI Grad, Sedrenik, 190m2, su+vp+s+vpk, oku}nica 150m2, dvije terase, vrt. 061/926–069 STUP, Ismeta Alajbegovi}a [erbe, 350m2, parcela 440m2, izgra|ena 2005. god., 360.000KM. 033/864–614, 061/197–777 STUP, tri ku}e, centralno plinsko grijanje, mogu}nost kupovine zasebnih objekata, 410.000KM. 033/654–793, 061/320–439 [IP, Alipa{ina, 134m2 + depadans 30m2, dvije eta`e, dvori{te 245m2, pristup ku}i nije mogu} automobilom oko 100m. 033/867–546, 061/072–845 [VRAKINO, Avde Hod`i}a, dvije, 432m2, oku}nica 283m2. 033/265–645, 061/800–069 TRNOVO, Kijevo, 100m2, oku}nica 2.200m2, pomo}ni objekat, poto~i}, vo}njak. 061/926–069

SEDRENIK, 290m2, ku}a sa dvori{tem, plinsko grijanje, asfaltni prilaz, 54.000KM. 062/245–363, 062/396–944

VELE[I]I, Isaka Samokovlije, kod saobra}ajne {kole, gornji sprat, odvojen ulaz, oku}nica, uredni papiri, svi priklju~ci odvojeni, zvati poslije 16h. 0038268321932, 00381654154498

SEMIZOVAC, Ljubina, 115m2, dvije eta`e, 1.700m2 oku}nice, sopstvena kotlovnica, svi priklju~ci, cijena po dogovoru. 033/654–793, 061/861–824

VOGO[]A, 530m2, sa tri stana, dvije gara`e, dvori{te, parcela 456m2, plinsko grijanje, PVC stolarija, parket, alarm, 549.000KM. 033/864–614, 062/143–144

SEMIZOVAC, sa oku}nicom 1.297m2, dvadesetak vo}ki, vo}njak 1.176m2. 033/654–793, 062/573–684

VOGO[]A, Blagovac 2, 7km od centra Sarajeva, sa parnim grijanjem, oku}nica 2.000m2, parcele zemlje, cijena po dogovoru, zvati poslije 16 ~asova. 0038268321932, 0038267332664

MI[EVI]I, Bali}a brijeg, 62m2, dvori{te 1.413m2, pet soba, kompletno legalizirana, dobar prilaz, 114.000KM. 062/245–363, 062/396–944

SKENDERIJA, Podgaj, 298m , su+pr+s+pk, stambeno poslovni objekat, oku}nica 108m2, 4 odvojene stambene jedinice, 995.000KM. 033/654–793, 061/861–824

MRAKU[A, 200m2, 3 eta`e, dvori{te 208m2, uz tranzit, 300.000KM. 033/654–793, 061/320–439

SOKOLOVI] Kolonija, Ajvaz Dedina, 170m2, pr+s, oku}nica 460m2, 200.000KM. 033/867–546, 062/649–370

2

VOGO[]A, Donji Hotonj, 321m2, oku}nica 586m2, 325.000KM. 033/550–040, 062/446–448 VOGO[]A, Donji Hotonj, Mitra [u}ura, 260m2, novije gradnje, sa dvori{tem, 399.000KM. 033/550–040, 062/446–448

VOGO[]A, Ljubina, 10x8m, pr+sp+vpk, plac 2.451m2, asfaltni put, 12 minuta autom do centra Sarajeva. 065/987–689 VOGO[]A, Ljubina, devastirana, uknji`ena, na ravnom placu 1.722m2, asfalt, 10km od Sarajeva, zvati poslije 16h. 065/987–689 VRATNIK, Be}arovo }o{e, 155m2, oku}nica 595m2, novosagra|ena, opremljena, 480.000KM. 033/654–793, 063/389–889 VRATNIK, Carina, 150m , pr+s+pk, zemlji{te 200m2, rau bau, potkrovlje ura|eno, blizina Ba{~ar{ije, 140.000KM. 033/654–793, 063/389–889 2

ZABR\E, Avde Pali}a, 140m2, 3 eta`e, novoizgra|ena, oku}nica 450m2, priklju~ak za vodu i struju, urbanisti~ka saglasnost za ku}u, 63.000KM. 033/654–793, 061/544–701

BANJALUKA, Kukulje, stambeno poslovni objekat 1.100m2 + 2.500m2 oku}nice, ogra|eno, idealno za stara~ki dom ili pansion, 90.000KM. 065/277–859 PODGRADCI, Resanovci, stara ku}a, podrum, {uma, vo}njaci, 3 izvora, potok, 112.000m2, blizina parka Kozara, granice, autoceste, 1€/m2. 065/277–859 SRBAC, stambeno poslovni objekat, 17x10m, zemlji{te 1.750m2, cijena po dogovoru, hitno. 065/230–583

MODRI^A, centar, Branka Miljkovi}a, sa 1.024m2 zemlje, 12.7 dunuma livade i {ume na Vu~ijaku u Dobroj Vodi + 3.5 dunuma livade u Modri~kom lugu. 061/363–200

ISTO^NO Sarajevo, Donji Miljevi}i, 150m2, na placu od 1.774m2, uknji`eno 1/1, asfaltni put, struja, vodovod, telefon, useljiva, povoljno. 00381652177721 ISTO^NO Sarajevo, Kasindo, Hajduk Veljkova, 260m2, po+pr+s+pk. 061/566–689 JAHORINA, Obu}ina bare, 70m2, pr+s+pk, dio dupleksa, u blizini skija{kih staza. 033/265–645, 061/903–569 8x8m, MOKRO, 180m2, pr+s+pk, zemlji{te 3.500m2, voda, struja, telefon, uplanjena, dozvole. 061/566–689

PALE, Prote Matije Nenadovi}a, 70m2, prate}i objekti, vo}njak, ba{ta 1.032m2, vl. 1/1, eta`no grijanje, blizu ski centra Ravna planina. 057/227–574

TREBINJE, Vinogradi blok 3, 180m2, cijena po dogovoru, vi{e informacija na drugi broj telefona. 065/875–034, 065/817–540

GOLUBAC, u selu Dobra, na \erdapu, dvije namje{tene ku}e 120m2, 25.000€. 0038163456821 HERCEG Novi, Bao{i}i, 150m2, tri stana po 50m2, 600m od mora. 061/566–689 HRVATSKA, Slavonski Brod, centar, vl. 1/1, cijena po dogovoru. 00385995120889 HRVATSKA, Vodice, 2 sprata, 3 apartmana, 155m2 korisne povr{ine i dvori{te 150m2, 700m od mora. 061/926–069 MAKARSKA rivijera, Podaca, cca 74m2, ba{ta 310m2, 3 terase ukupno 140m2, uknji`eno. 061/148–810

ISTO^NO Sarajevo, Donji Miljevi}i, 150m2, plac 1.774m2, uknji`eno, asfaltni put, struja, vodovod, za {iru okolinu Beograda ili Prnjavor (BiH). 00381652177721

ALIFAKOVAC, 222m2, pr+s+pk, dvori{te 89m2, novija gradnja, 3.500KM. 033/864–614, 062/143–144 BJELAVE, Provare, 300m2, rezidencija, dvije gara`e, dvije velike terase, namje{tena. 033/867–546, 062/649–370 BREKA, Himze Polovine, 250m2, 3 sprata, oku}nica 200m2. 033/654–793, 062/619–361 CENTAR, Sara~ Ismailova, 200m2, pr+s, renovirana, namje{tena, parking mjesto. 033/867–546, 062/649–370 DOLAC Malta, Marka Maruli}a, cca 180m2, pr+s+pk, oku}nica 033/265–645, 105m2. 061/800–096 KOVA^I, Dizdareva, 375m2, rezidencijalna, 5 parking mjesta, namje{tena, plinsko grijanje, kamin, alarm, video nadzor, 7.000KM. 033/864–614, 062/143–144 KOVA^I, luksuzna rezidencija sa dvori{tem i 20 parking mjesta, 750m2, izgra|ena 2016. god., 9.000KM. 033/864–614, 062/143–144

PALE, 420m , zemlji{te 350m . 061/148–810

KROMOLJ, cca 450m2, pr+2s+pk, parking za 3–4 auta. 033/265–645, 061/800–096

PALE, 80m2, dunum zemlje, sa pogledom na grad. 0038267657160

POLJINE, 353m2, zemlji{te 2.200m2, rezidencijalna. 033/654–793, 061/861–824

2

2


www.superoglasi.ba STARI Grad, Arapova, 350m , gara`a, dvori{te, 5 spava}ih soba, za ambasade i predstavni{tva. 033/867–546, 062/649–370 2

STARI Grad, Karpuzova, 100m2, namje{tena, novije gradnje, sa gara`om, 900KM. 033/550–040, 062/446–448 STARI Grad, Logavina, 256m2, gara`a, poslovni prostor, 3 spava}e sobe, dnevna soba, 2 balkona, 2 kupatila, 1.800KM. 033/867–546, 062/649–370

VIKENDICA, po{ten penzioner tra`i na ~uvanje, da se mo`e i zimi boraviti, zauzvrat pla}am realnu kiriju i re`ije i odr`avam. 066/000–164, 062/601–979

OLOVO, Dugand`i}i, 84m2, 7x6m, zemlji{te 2.200m2, struja i voda priklju~eni, uz rje~icu Jablanicu. 061/566–689

VLA[I], 84m , apartman, sa dvije spava}e sobe i velikim dnevnim boravkom, moderan, divan pogled, blizu ski staza, uknji`en 1/1. 062/600–111

TUZLA, Sjenjak, 62m2, dvosoban, IV sprat od 7 spratova, lift, odvojen vodomjer, 2 zatvorena balkona, 60.000 €, Viber, WhatsApp, E–mail. 062/372–030

2

HAD@I]I, Osenik, 110m2, pr+s+pk, parcela 963m2, 130.000KM. 033/654–793, 061/861–824 HAD@I]I, Resnik, 78m2, zemlji{te 1.400m2, 125.000KM. 033/864–614, 061/197–777

FOJNICA, 45m2 i 57m2, dva apartmana, jedan do drugog, novogradnja, mo`e zajedno i odvojeno, terase, parking i gara`a 18m2. 061/148–810 FOJNICA, centar, 74m2, trosoban, III sprat, vl. 1/1, mogu}nost nadogradnje potkrovlje, predivan pogled na rijeku, hotel, samostan, mirno mjesto. 060/304–5820

ILIJA[, Gornji Male{i}i, 90m2, vo}njak 1.142m2. 061/566–689

FOJNICA, Reumal, 39m2, apartman, I sprat, namje{ten, opremljen, parking mjesto, video nadzor, otklju~avanje na karticu, 78.000KM. 033/654–793, 061/861–824

NI[I]I, 112m2, novije gradnje, zemlji{te 2.000m2, u prirodnom okru`enju, 105.000KM. 033/864–614, 062/143–144

VLA[I], [i{ava, 40m2, dvosoban, prizemlje, super stanje, cijena po dogovoru. 062/245–363, 062/396–944

NI[I]I, Kr~evine, 112m2, zemlji{te 2.000m2, 105.000KM. 033/550–040, 062/446–448 RAKOVICA, Gladno polje, 77m , novoizgra|ena koliba, zemlji{te 2.701m2, 185.000KM. 033/550–040, 062/446–448 2

RAKOVICA, Rudnik, 94m2, pr+s, parcela 3.162m, adaptirana, gara`a, {adrvan, 159.000KM. 033/864–614, 061/197–777 RAKOVICA, [amin Gaj, na parceli 2.500m2, okru`ena zelenilom, na par koraka od glavne saobra}ajnice, idealna investicija za odmor. 061/926–069

ALIPA[INO, C faza, Bosanska, 60m2, dvosoban, IV sprat, lift, 104.900KM. 033/550–040, 062/854–547 ALIPA[INO, Geteova, 30m2, jednosoban, I sprat. 033/742–977, 062/977–978

BREKA, Himze Polovine, 14(17)m2, prizemlje. 033/265–645, 061/903–569

*Doboj–Jug, Matuzi}i, naselje Brezik, nedovr{ena vikendica uz asfalt, cijena po dogovoru.  062/303–963, 529 062/903–096

ALIPA[INO, Bosanska, 40m , jednosoban, III sprat, lift, renoviran, centralno gradsko grijanje, balkon, PVC stolarija, 105.000KM. 062/599–172, 066/499–822 2

ALIPA[INO, Geteova, 30m2, jednosoban, I sprat, lift, renoviran, namje{ten, PVC stolarija, centralno gradsko grijanje, 92.000KM. 062/599–172, 066/499–822 ALIPA[INO, Geteova, 54m2, dvosoban, XIV sprat, lift, balkon, centralno gradsko grijanje, blindirana vrata, izvorno stanje, 99.000KM. 062/599–172, 066/499–822 ALIPA[INO, Nerkeza Smailagi}a, 85m2, ~etverosoban, XVII sprat. 033/265–645, 061/800–069 ALIPA[INO, Semira Fra{te, 52m2, dvoiposoban, XIV sprat, renoviran, potpuno namje{ten. 033/742–977, 062/977–978 ALIPA[INO, Semira Fra{te, 78m2, trosoban, VII sprat. 061/926–069 ALIPA[INO, Trg me|unarodnog prijateljstva, 82m2, ~etverosoban, VIII sprat, balkon, PVC stolarija, centralno gradsko grijanje, 178.000KM. 062/599–172, 066/499–822 ALIPA[INO, Trg nezavisnosti, 73m2, trosoban, I sprat, balkon, centralno gradsko grijanje, polunamje{ten, 155.000KM. 062/599–172, 066/998–943 ANEKS, Muftije D`abi}a, 63m2, trosoban, I sprat, balkon, centralno grijanje, 125.000KM. 033/550–040, 062/854–547 ANEKS, Prijedorska, 40m2, jednosoban, II sprat, adaptiran, balkon. 033/654–793, 061/320–439 BA^I]I, 66m2, dvosoban. 061/566–689

ALIPA[INO, Semira Fra{te, 52m2, dvosoban, XIV sprat, lift, balkon, centralno gradsko grijanje, renoviran, namje{ten, PVC stolarija, 119.000KM. 062/599–172, 066/499–822 GRBAVICA, Grbavi~ka, 80m2, dvosoban, V sprat, izvorno stanje, centralno gradsko grijanje, 193.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Logavina, 32m2, jednosoban, suteren, moderno namje{ten. 033/742–977, 062/971–977

AMAJLIJE, na Drini, cijena po dogovoru. 065/629–095

PALE, 60m2, zemlji{te 690m2, useljiva, asfaltni prilaz, poto~i}. 061/926–069

AERODROMSKO, Franca Pre{erna, 17m2, garsonijera, suteren, grijanje na struju, pod keramika, PVC stolarija, 50.000KM. 062/599–172, 062/772–336

VU^IJA Luka, 14km od Vije}nice, zidana, u gustoj borovoj {umi, 3.500m2 zemlje, kultivisano, 200 stabala jele, ogra|eno, struja, voda, asfalt, gara`a. 061/148–810

AERODROMSKO, Rudolfa Rude Tomi}a, 59m2, dvosoban, II sprat, ostava, balkon, hobi soba, gara`a, eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, 165.000KM. 062/599–172, 066/998–943

BARE, Juki}eva, 75m2, trosoban, VI sprat, lift. 033/265–645, 061/800–069

BREKA, Ismeta Mujezinovi}a, dvosoban, 54m2, V sprat, bez lifta, djelimi~no adaptiran, PVC stolarija, laminat, prelijep pogled sa lo|e, 139.000KM. 033/864–614, 061/197–777 BREKA, Juraja Najtharta, 65m2, trosoban, I sprat, centralno grijanje, 174.000KM. 033/550–040, 061/398–581 BRIJE[]E, Franje Kluza, 45m , dvosoban, I sprat, balkon, grijanje struja, pod parket, PVC stolarija, 77.000KM. 062/599–172, 066/998–943 2

BU]A Potok, Adema Bu}e, 70m2, trosoban, IV sprat, bez lifta, plinsko grijanje, balkon i terasa, 120.000KM. 062/245–363, 062/396–944 BU]A Potok, Adema Bu}e, 78m2, trosoban, VII sprat, potkrovlje, balkon, podrum, blinda, plin, vodomjer, vl. 1/1, 119.500KM. 061/489–888 BU]A Potok, Safeta Zajke, 37m2, jednosoban, I sprat, adaptiran. 033/265–645, 061/903–569 BU]A Potok, Tuzlanska, 57m2, V sprat, opremljen, balkon, 120.000KM. 033/654–793, 061/320–439 CENTAR, Alekse [anti}a, 60m2, trosoban, visoko prizemlje, renoviran, centralno plinsko grijanje, PVC vanjska stolarija, cijena po dogovoru. 062/599–172, 062/772–006 CENTAR, Alekse [anti}a, 89m2, trosoban, visoko prizemlje, drvena stolarija, eta`no plinsko grijanje, pod parket/tarket/keramika, 260.000KM. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Avde Jabu~ice, 40(46)m2, jednosoban, I sprat, grijanje na struju, kompletno renoviran, namje{ten, PVC stolarija, 149.500KM. 062/599–172, 066/998–943 CENTAR, Avde Sumbula, 113m2, ~etverosoban, II sprat, 2 balkona, eta`no plinsko grijanje, djelimi~no adaptiran, 330.000KM. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Bolni~ka, 38(52)m2, dvosoban, suteren. 033/867–546, 062/649–370

BISTRIK, Franjeva~ka, 113m2, ~etverosoban, III sprat, balkon, renoviran, eta`no plinsko grijanje, stolarija PVC/drvo, blindirana vrata, 290.000KM. 062/599–172, 066/499–822

CENTAR, Bolni~ka, 72m2, trosoban, IV sprat, bez lifta, 160.000KM. 061/148–810

BISTRIK, Franjeva~ka, 63m2, trosoban, VI sprat, novogradnja 2001. god., bez lifta, grijanje na struju, balkon, 230.000KM. 062/245–363, 062/396–944

CENTAR, Bolni~ka, 77m2, trosoban, XII sprat, izvorno stanje, centralno gradsko grijanje, klima, blinda vrata, 209.000KM. 062/599–172, 066/499–822

BISTRIK, ul. Bistrik, 52m2, trosoban, V sprat, bez lifta, kompletno renoviran, plinsko grijanje, posjeduje balkon, 169.500KM. 062/245–363, 062/396–944

CENTAR, Branilaca Sarajeva, 61m2 + ostava 10m2, trosoban, IV sprat, plinsko grijanje, 188.000KM. 062/245–363, 062/396–944

BOSMAL, 146m2, 160m2 i 202m2. 033/867–546, 062/649–370 BREKA, Hasana Su{i}a, 116m2, petosoban, IV sprat, dvoeta`ni. 033/265–645, 061/903–569

CENTAR, Branilaca Sarajeva, 63m2, dvosoban, IV sprat, renoviran, namje{ten, grijanje na struju, klima, podrum, blinda vrata, 300.000KM. 062/599–172, 066/998–943

BREKA, Himze Polovine, 79m2, trosoban, II sprat, balkon, centralno grijanje, parking, 230.000KM. 061/148–810

CENTAR, Branilaca Sarajeva, 73m2, trosoban, III sprat, vlasni{tvo uredno, 219.000KM. 033/654–793, 061/861–824

< PETAK, 22.10.2021. < Br. 1707 <

3

CENTAR, Branislava \ur|eva, 66m2, dvosoban, II sprat, izvorno stanje, 205.000KM. 033/864–614, 061/197–777

CENTAR, Jezero, 74m , trosoban, VI sprat, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, 275.000KM. 062/599–172, 066/499–822

CENTAR, Branislava \ur|eva, kod predsjedni{tva, 66m2, dvoiposoban, II sprat, eta`no plinsko grijanje, 200.000KM. 062/599–172, 062/772–336

CENTAR, Jezero, Nahorevska, 32m2, jednosoban, prizemlje, centralno plinsko grijanje, 70.000KM. 033/550–040, 061/398–581

CENTAR, ^ekalu{a ~ikma, 131(151)m2, ~etverosoban, I sprat, luksuzno namje{ten, grijanje toplotne pumpe (podno), parket, 499.000KM062/599–172, 066/499–822 CENTAR, ^ekalu{a ~ikma, 65m , dvosoban, I sprat, grijanje na struju, pod laminat, drvena stolarija, 160.000KM. 062/599–172, 066/499–822 2

CENTAR, ^obanija, 51m2 + balkon, dvosoban, V sprat, 2 lifta, balkon, drvena stolarija, centralno gradsko grijanje, 170.200KM. 062/599–172, 066/998–943 CENTAR, ^obanija, 58m2, trosoban, I sprat, renoviran, polunamje{ten, eta`no plinsko grijanje, 185.000KM. 062/599–172, 062/772–336 CENTAR, ^obanija, 58m2, trosoban, I sprat, adaptiran, sa namje{tajem, posjeduje parking mjesto. 033/265–645, 061/903–569 CENTAR, ^obanija, 71m2, trosoban, visoko prizemlje, renoviran, namje{ten, PVC stolarija, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, 199.000KM. 062/599–172, 066/998–943 CENTAR, ^obanija, 90m2, trosoban, I sprat, 2 balkona, eta`no plinsko grijanje, klima, renoviran, blindirana vrata, 306.000KM. 062/599–172, 066/998–943 CENTAR, Danijela Ozme, 68(84)m2, dvosoban, III sprat, renoviran, balkon, podno eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, 320.000KM. 062/599–172, 066/998–943 CENTAR, Danijela Ozme, 84m2, dvosoban, III (posljednji) sprat, adaptiran, 320.000KM. 033/550–040, 061/398–581 CENTAR, Drvenija, Hamdije Kre{evljakovi}a, 74m2, dva stana, dvosoban i jednosoban, I sprat, renovirano, ba{ta 70m2, plinsko grijanje, 375.000KM. 062/599–172, 062/772–336 CENTAR, Ferhadija, 84m2, IV sprat, lift. 061/148–810 CENTAR, Gabelina, 80m2 uknji`eno, pro{irenje 30m2, ~etverosoban, II sprat, balkon, blizu svih sadr`aja. 033/867–546, 061/402–784 CENTAR, Hamdije Kre{evljakovi}a, 108m2, ~etverosoban, visoko prizemlje, generalno renoviran, dvostrano orijentisan. 061/926–069 CENTAR, Hamze Hume, 95m2, I sprat, lift. 061/148–810 CENTAR, Hamze Hume, 95m2, trosoban, I sprat. 033/867–546, 062/649–370 CENTAR, Hasana Kiki}a, 56.95m2, dvosoban, IV sprat, renoviran, grijanje na struju, pod tarket, drvena stolarija, 155.000KM. 062/599–172, 066/499–822

2

CENTAR, Josipa Vanca{a, 130m2, peterosoban, II sprat, renoviran, luksuzan. 033/867–546, 061/072–845 CENTAR, Josipa Vanca{a, 71m2, dvosoban, IV sprat, balkon, renoviran, namje{ten, eta`no plinsko grijanje, pod parket, PVC stolarija, 237.600KM. 062/599–172, 066/998–943 CENTAR, Kemal–begova, 72m2, dvosoban, visoko prizemlje, pogodan za poslovni prostor. 033/265–645, 061/903–569 CENTAR, Klju~ka, 27m2, jednosoban, II sprat, kompletno renoviran, namje{ten, grijanje na struju, top stanje, 123.500KM. 062/245–363 CENTAR, kod muzi~ke {kole, 170m2, petosoban, II sprat, balkon. 061/148–810 CENTAR, Ko{evo, 123m2, ~etverosoban, II sprat, adaptiran, PVC stolarija, podno grijanje, 2 kupatila, balkon, klima, blindo vrata. 033/864–614, 061/197–777 CENTAR, Ko{evo, 32m2, jednoiposoban, prizemlje, PVC stolarija, eta`no plinsko grijanje, 113.000KM. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Kromolj, 60(84)m2, ~etverosoban, prizemlje, novogradnja, eta`no plinsko grijanje, ba{ta 50m2, parking mjesto, 285.000KM. 062/599–172, 062/772–336 CENTAR, Kulovi}a, 135m2, petosoban, I sprat, luksuzno renoviran, eta`no plinsko grijanje, PVC vanjska stolarija, klima, video nadzor, cijena na upit. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Mar{ala Tita, 129m2, trosoban, II sprat, renoviran, luksuzno namje{ten, eta`no plinsko grijanje, pod parket, cijena na upit. 062/599–172, 066/998–943 CENTAR, Mar{ala Tita, 72m2, trosoban, I sprat, grijanje na plin, drvena stolarija, parket, 280.000KM. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Mar{ala Tita, 99m2 + 24m2, trosoban, II sprat, renoviran, blindirana vrata, eta`no plinsko grijanje, 330.000KM. 062/599–172, 066/998–943 CENTAR, Mar{ala Tita, kod Vje~ne vatre, 83(95)m2, trosoban, IV sprat, eta`no plinsko grijanje, pod parket, PVC stolarija, 260.000KM. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Mis Irbina, 101m2, ~etverosoban, II sprat, balkon, izvorno stanje, grijanje na plin, 370.000KM. 062/599–172, 066/499–822


4

> Br. 1707 > PETAK, 22.10.2021. > www.superoglasi.ba

CENTAR, Mis Irbina, 117m2, ~etverosoban, III sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, PVC stolarija, blindirana vrata, 459.000KM. 062/599–172, 066/998–943

CENTAR, Mula Mustafe Ba{eskije, 58m2, dvoiposoban, II sprat, kompletno renoviran. 033/867–546, 062/649–370 CENTAR, Obala Maka Dizdara, 107m2, ~etverosoban, visoko prizemlje, parking, eta`no plinsko grijanje, pod parket, 350.000KM. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Odoba{ina, 65(72)m2, trosoban, II sprat, PVC vanjska stolarija sa `aluzinama, renoviran, namje{ten, pod parket, blindirana vrata, 294.000KM. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Odoba{ina, 73m2, trosoban, visoko prizemlje. 033/867–546, 062/649–370 CENTAR, Odoba{ina, 83(92)m2, troiposoban, III sprat, namje{ten, gara`a, ostava, grijanje na plin, klima, blinda vrata, 280.000KM. 062/599–172, 066/998–943 CENTAR, Patriotske lige, 64m2, dvosoban, XI sprat, komforan. 060/304–5820 CENTAR, Patriotske lige, 64m , trosoban, XII sprat, 2 lifta, balkon. 033/265–645, 061/800–069 2

CENTAR, Radi}eva, 66m2, trosoban, III sprat, renoviran, namje{ten, balkon, grijanje na struju konvektorima, blinda vrata, 275.000KM. 062/599–172, 066/499–822

CENTAR, ul. Jezero, 74m2, trosoban, lift, balkon, centralno grijanje, 280.000KM. 033/550–040, 062/854–547

^ENGI] Vila, Dr. Fetaha Be}irbegovi}a, 60m2, dvosoban, VI sprat, lift. 033/265–645, 061/903–569

DOBRINJA, Branislava Nu{i}a, 69m2, trosoban, I sprat, lift, balkon. 033/265–645, 061/903–569

CENTAR, ul. Ko{evo, 42m2, jednosoban, V sprat. 033/265–645, 061/800–069

^ENGI] Vila, Dr. Fetaha Be}irbegovi}a, 63m2, dvosoban, IX sprat, renoviran, namje{ten, centralno gradsko grijanje, PVC stolarija, 145.500KM. 062/599–172, 066/998–943

DOBRINJA, Branislava Nu{i}a, 63m2, dvosoban, III sprat, novogradnja, lift, namje{ten, parking, gara`a, balkon, uknji`eno, 160.000KM. 033/654–793, 062/619–361

^ENGI] Vila, D`emala Bijedi}a, 54m2, dvosoban, V sprat, bez lifta, zamijenjena vanjska stolarija, balkon, 98.500KM. 061/148–810

DOBRINJA, Esada Pa{ali}a, 28m2, garsonijera, VII sprat, renoviran, polunamje{ten, PVC, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, 69.000KM. 062/599–172, 066/499–822

CENTAR, ul. Ko{evo, 71m2, potpuno adaptiran.033/654–793, 061/170–254 CENTAR, ul. Vi{njik, 34m2, jednosoban, komforan. 063/154–477 CENTAR, Vrtovi Sunca, 57.5m2, dvosoban, I sprat, novogradnja, balkon, drvena vanjska stolarija, pod parket, eta`no plinsko grijanje, 117.000KM. 062/599–172, 066/499–822 CIGLANE, donje, Merhemi}a trg, 133m2, petosoban, I sprat, renoviran, balkon, blindirana vrata, centralno gradsko grijanje, cijena po dogovoru. 062/599–172, 062/772–006 CIGLANE, Hakije Kulenovi}a, 105m2, ~etverosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, namje{ten, terasa 58m2, centralno gradsko grijanje, 398.000KM. 062/599–172, 066/998–943 CIGLANE, Hakije Kulenovi}a, 105m2, renoviran. 033/867–546, 062/649–370 CIGLANE, Hakije Kulenovi}a, 91m2, ~etvorosoban, I sprat, ostava cca 12m2, balkon, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, 281.000KM. 062/599–172, 066/998–943

CENTAR, Skenderija, 100m2, trosoban, I sprat, austrougarski, centralno plinsko grijanje, 299.900KM. 033/550–040, 062/446–448

CIGLANE, Husrefa Red`i}a, 105m2, ~etverosoban, prizemlje, ba{ta 58m2, renoviran, cent. gradsko grijanje, PVC stolarija, alarm, blindo vrata, 398.000KM 033/864–614, 062/143–144

CENTAR, Skenderija, 22m2 + ostava 2m2, garsonijera, III sprat, renoviran, namje{ten, blinda vrata, grijanje na struju, 84.500KM. 062/599–172, 062/772–336

CIGLANE, Husrefa Red`i}a, 78m2, trosoban, sprat VI ili -II, 2 balkona, centralno gradsko grijanje, 300.000KM. 062/599–172, 062/772–336

CENTAR, Skenderija, 64m2, dvosoban, XII sprat, lift, balkon, jug–istok, blindirana vrata, centralno gradsko grijanje, 220.000KM. 062/599–172, 066/499–822

CIGLANE, Merhemi}a trg, 103m , troiposoban, V sprat, lift, balkon 8m2, centralno gradsko grijanje, klima, 402.000KM. 062/599–172, 066/998–943

CENTAR, Skenderija, 65m2, dvosoban, XII sprat, lift, dvostrano orijentisan, balkon, centralno grijanje. 061/926–069 CENTAR, Sutjeska, 106m2, ~etverosoban, II sprat. 033/867–546, 062/649–370 CENTAR, Sutjeska, 106m , ~etverosoban, I sprat, potpuno renoviran, eta`no plinsko grijanje, PVC vanjska stolarija, parking mjesto, 314.000KM. 062/599–172, 066/499–822 2

CENTAR, Taba{nica, 112m2, ~etverosoban, II sprat, balkon, garderober, grijanje na struju, plinska pe}, krovni prozori, PVC, cijena po dogovoru. 062/599–172, 066/499–822 CENTAR, Titova, 120m2, ~etverosoban, III sprat, gara`a, 440.000KM. 061/148–810 CENTAR, Trampina, 76m , trosoban, III sprat, adaptiran, gara`a, 389.000KM. 033/864–614, 061/197–777 2

2

CIGLANE, Merhemi}a trg, 136m2, petosoban, I sprat. 061/926–069 CIGLANE, Merhemi}a trg, 138m2, petosoban, I sprat, 2 balkona, centralno gradsko grijanje, klima, blinda vrata, cijena po dogovoru. 062/599–172, 066/499–822 CIGLANE, Merhemi}a trg, 94m2, trosoban, prizemlje + suteren, eta`no plinsko grijanje, ba{ta, balkon, renoviran, 399.000KM. 062/599–172, 066/998–943 CIGLANE, Zuke D`umhura, 30m2, jednosoban, visoko prizemlje, detalji upitom na e–mail adresu. 061/132–345

^ENGI] Vila, D`emala Bijedi}a, 34m2, jednosoban, V sprat, PVC stolarija, centralno gradsko grijanje, 72.000KM. 062/599–172, 066/998–943 ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, 25m2, garsonijera, prizemlje, namje{ten, PVC stolarija, centralno gradsko grijanje, 74.000KM. 062/599–172, 066/499–822 ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, 37m2, jednosoban, suteren, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, 75.000KM. 062/599–172, 062/772–336 ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, 38m2, jednosoban, I sprat, balkon, centralno gradsko grijanje, pod parket i keramika, blindirana vrata, 99.000KM. 062/599–172, 066/499–822 ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, 49m2, dvosoban, suteren, namje{ten, dvostrane orijentacije, 75.000KM. 033/742–977 ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, 53m2, II sprat, djelimi~no adaptiran, namje{ten, 140.000KM. 033/864–614, 061/197–777 ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, 85m2, trosoban, XII sprat, renoviran, centralno gradsko grijanje, 250.000KM. 033/742–977, 062/977–978 ^ENGI] Vila, Nedima Filipovi}a, 34m2, jednoiposoban, I sprat, lift, grijanje na struju, renoviran, PVC stolarija, blinda vrata, 124.000KM. 062/599–172, 066/998–943 ^OBANIJA, 51m2, dvosoban, V sprat, lift, centralno grijanje, 170.200KM. 033/550–040, 061/398–581 ^OBANIJA, Ejuba Ademovi}a, 66m2, trosoban, II sprat, novogradnja, 237.641KM. 033/550–040, 062/446–448 DOBRINJA 4, Trg Vilijama [ekspira, trosoban, II sprat, centralno grijanje, balkon. 061/926–069 DOBRINJA C5, Omera Dolov~i}a, 59m2, dvosoban, I sprat, 119.500KM. 033/550–040, 062/854–547

^ENGI] Vila, Bulevar Me{e Selimovi}a, 63m2, trosoban, suteren, namje{ten, centralno gradsko grijanje, pod laminat i plo~ice, 129.000KM. 033/742–977, 062/977–978

DOBRINJA C5, Vase Butozana, 45m2 (fizi~ki 63m2), trosoban, III sprat (posljednji), vlasni{tvo 1/1, 94.000KM. 033/654–793, 061/861–824

^ENGI] Vila, Bulevar Me{e Selimovi}a, 35m2, jednosoban, XVII sprat, izvorno stanje, centralno gradsko grijanje, 85.000KM. 062/599–172, 066/499–822

DOBRINJA, Avde ]uka, 82m2, ~etverosoban, IV sprat, balkon, centralno gradsko grijanje, klima, blindirana vrata, 155.000KM. 062/599–172, 066/998–943

DOBRINJA, Gandijeva, 69m2, trosoban, III sprat, balkon, centralno grijanje, 135.000KM. 033/550–040, 062/854–547 DOBRINJA, Geteova, 65m2, trosoban, IV sprat, renoviran, namje{ten, dva balkona, podrum, centralno gradsko grijanje, klima, blinda vrata, 143.000KM. 062/599–172, 062/772–336 DOBRINJA, Grada Bakua, 65m2, dvosoban, suteren, izvr{ena pretvorba u poslovni prostor, 2 ulaza, potrebno renovirati, 50.000KM. 061/148–810 DOBRINJA, Hamdije Kapid`i}a, 78m2, trosoban, V sprat, lift, dvije lo|e, centralno grijanje. 061/926–069 DOBRINJA, Hamdije Kapid`i}a, 78m2, trosoban, V sprat, lift, balkon, centralno gradsko grijanje, PVC stolarija, blindirana vrata, 165.000KM. 062/599–172, 062/772–336 DOBRINJA, Miroslava Krle`e, 72m2, trosoban, IV sprat, balkon, dvostrano orijentisan, vlasni{tvo 1/1, 103.000KM. 033/654–793, 061/861–824 DOBRINJA, Oslobodilaca Sarajeva, 47m2, IV sprat, balkon, centralno gradsko grijanje, pod parket, blindirana vrata, 91.500KM. 062/599–172, 066/499–822 DOBRINJA, Petra Tije{i}a, 69m2, trosoban, IV sprat, 2 balkona, podrum, centralno gradsko grijanje, 105.000KM. 062/599–172, 066/998–943 DOBRINJA, Petra Tije{i}a, 90m , ~etverosoban, II sprat, balkon, centralno gradsko grijanje, parket, drvena stolarija, 175.500KM. 062/599–172, 066/499–822 2

DOBRINJA, Salke Naze~i}a, 40(50)m2, dvosoban, suteren, renoviran, namje{ten, podrum, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, 81.000KM. 062/599–172, 066/998–943 DOBRINJA, Trg Sabora Bosanskog, 71m2, trosoban, III sprat, djelimi~no namje{ten, balkon, PVC stolarija, grijanje na struju i plin, 113.000KM. 062/599–172, 066/998–943 DOBRINJA, Trg zlatnih ljiljana, 53m2, dvosoban, IV sprat, renoviran, drvena stolarija sa termo staklima, centralno gradsko grijanje, 123.000KM. 062/599–172, 066/998–943

DOBRINJA, Trg Zlatnih ljiljana, 53m2, dvosoban, IV sprat, balkon, centralno gradsko grijanje, 122.000KM. 033/864–614, 062/143–144 DOBRINJA, Trg zlatnih ljiljana, 55m2, dvosoban, IV sprat, bez lifta, dobro stanje, super orijentacija, 126.000KM. 062/245–363, 062/396–944 DOBRINJA, Trg Zlatnih ljiljana, 63m2, trosoban, prizemlje, centralno grijanje, 110.000KM. 033/550–040, 062/854–547 DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 67m2, dvosoban, V sprat, 172.500KM. 033/550–040, 061/398–581 DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 75m2, trosoban, VIII sprat, lift, 2 balkona, centralno gradsko grijanje, pod laminat, PVC stolarija, 205.000KM. 062/599–172, 066/499–822 DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 67m2, dvoiposoban, V sprat, lift, 2 balkona, centralno grijanje, pod parket, keramika, 172.500KM. 062/599–172, 066/998–943 DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 61m2, trosoban, VI sprat, djelimi~no renoviran, balkon, namje{ten, parket, centralno gradsko grijanje, 193.000KM. 062/599–172, 066/499–822 DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 63m2, dvosoban, VI (posljednji) sprat, lift, adaptiran. 033/550–040, 062/446–448 DOLAC Malta, Fojni~ka, 74m2, trosoban, IV sprat, balkon, renoviran 2015. god., eta`no plinsko grijanje, PVC stolarija, 180.000KM. 062/599–172, 062/772–336 DOLAC Malta, Marka Maruli}a, 51m2, trosoban, VIII sprat, lift, renoviran, namje{ten, balkon, centralno gradsko grijanje, klima, podrum, 210.000KM. 062/599–172, 066/998–943 DOLAC Malta, Paromlinska, 97.5m2, ~etverosoban, XIV sprat, novogradnja, lift, 2 balkona, eta`no plinsko grijanje, pod parket, 269.000KM. 062/599–172, 066/998–943 DOLAC Malta, Zmaja od Bosne, 58m2, dvosoban, I sprat. 061/566–689 DOLAC Malta, Zmaja od Bosne, 58m2, dvosoban, III sprat, lift, centralno grijanje, 159.000KM. 033/550–040, 062/854–547 DRVENIJA, Hamdije Kre{evljakovi}a, 51m2, dvosoban, XIII sprat, lift, balkon, centralno gradsko grijanje, renoviran, PVC stolarija, 226.000KM. 062/599–172, 066/499–822 DRVENIJA, Hamdije Kre{evljakovi}a, 51m2, dvosoban, VII sprat, lift, drvena stolarija, parket, centralno gradsko grijanje, 222.000KM. 062/599–172, 066/499–822 GRBAVICA, 66m2, dvosoban, VI sprat, lift, centralno grijanje, 159.000KM. 062/245–363, 062/396–944

GRBAVICA, Behd`eta Muteveli}a, 85m2, ~etverosoban, V sprat (posljednji), dvoeta`ni, 3 vrste grijanja, adaptiran, sa namje{tajem, 145.000KM. 033/654–793, 061/320–439 GRBAVICA, Behd`eta Muteveli}a, 53m2, dvosoban, II sprat, lift, lo|a, eta`no plinsko grijanje. 061/926–069 GRBAVICA, Grbavi~ka, 140m2, ~etveroiposoban, VII sprat, lift, nadogradnja, blindirana vrata, grijanje plin–briket, stolarija PVC–drvo, 336.000KM. 062/599–172, 062/772–006 GRBAVICA, Grbavi~ka, 49m2 + dva balkona 8m2, jednosoban, visoko prizemlje, izvorno stanje, grijanje na plin, 115.000KM. 062/599–172, 062/772–336 GRBAVICA, Grbavi~ka, 56.2m2, dvosoban, IX sprat, lift, balkon, adaptiran, centralno gradsko grijanje, klima, blindirana vrata, 168.000KM. 062/599–172, 066/499–822 GRBAVICA, Grbavi~ka, 62m2 + balkon, trosoban, IV sprat, renoviran, drvena stolarija, blindirana ulazna vrata, 169.000KM. 062/599–172, 066/499–822 GRBAVICA, Grbavi~ka, 72.5m2, trosoban, IV sprat, lift, centralno gradsko grijanje, klima, renoviran 2020. god., namje{ten, alarm, 290.000KM. 062/599–172, 066/499–822 GRBAVICA, Grbavi~ka, 72m2, trosoban, renoviran, polunamje{ten, balkon, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, 227.000KM. 062/599–172, 062/772–336 GRBAVICA, Grbavi~ka, 87m2, trosoban, VI sprat, renoviran, lo|a 7m2, eta`no plinsko grijanje, klima, blinda vrata, 269.000KM. 062/599–172, 066/998–943 GRBAVICA, Kemala Kapetanovi}a, 51m2, dvosoban, I sprat, centralno grijanje, dvostrano orijentisan, lo|a. 061/926–069 GRBAVICA, Radni~ka, 54m2, dvosoban, V sprat, balkon, grijanje na struju i plin, blinda vrata, 128.000KM. 062/599–172, 062/772–336 GRBAVICA, Radni~ka, 70m2, trosoban, V sprat, balkon 14m2, eta`no plinsko grijanje, klima, renoviran, 200.010KM. 062/599–172, 066/998–943 GRBAVICA, Radni~ka, 82m2, ~etverosoban, IV sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, klima, blinda vrata, 181.000KM. 062/599–172, 066/499–822 GRBAVICA, Zagreba~ka, 80m2, trosoban, II sprat, lift, 2 balkona, eta`no plinsko grijanje, blindirana vrata, 240.000KM. 062/599–172, 062/772–336 HAD@I]I, Industrijska, 48m2, dvosoban, novogradnja, namje{ten, eta`no plinsko grijanje, 90.000KM. 033/864–614, 061/197–777 HRASNICA, 36m2, visoko prizemlje, renoviran, polunamje{ten, eta`no plinsko grijanje, klima, alarm, blinda vrata, 68.000KM. 062/599–172, 066/499–822


www.superoglasi.ba

< PETAK, 22.10.2021. < Br. 1707 <

HRASNICA, Ejuba Sarajki}a, 77(87)m2, I sprat, lift, renoviran, eta`no grijanje struja, PVC vanjska stolarija, unutra{nja drvo, parket, 115.000KM. 062/599–172, 066/998–943

HRVATSKA, Krvavica, Ba{ka Voda, 60m2, apartman, visoko prizemlje, novogradnja, sa gara`om i parking mjestom, terasa 20m2, 343.000KM. 033/654–793, 061/861–824

ILID@A, od 47m , jednosobni, ekskluzivna novogradnja, balkon, opremljeno kupatilo, panoramski pogled, gara`no mjesto, 189.480KM–227.376KM. 033/654–793, 062/316–407

ILID@A, Vrtovi Riverine, Lu`ansko polje, 74m2, trosoban, III sprat, novogradnja, polunamje{ten, balkon, eta`no plinsko grijanje, klima, 149.000KM. 062/599–172, 066/998–943

KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 143m2, ~etverosoban, V sprat, dvoeta`ni, nadogradnja, balkon, pod parket, blindirana ulazna vrata, 280.000KM. 062/599–172, 066/499–822

HRASNO Brdo, Triglavska, 47m2, dvosoban, I sprat, novogradnja, namje{ten, balkon, parking mjesto, eta`no plinsko grijanje, 110.000KM. 062/599–172, 066/998–943

ILID@A, 118–130m2, ~etverosobni, ekskluzivna novogradnja, balkon, svaka soba zasebno opremljeno kupatilo, gara`no mjesto, 461.604KM–552.245KM. 033/654–793, 062/316–407

ILID@A, Pejton, 12. mart, 60m2, dvosoban, II sprat, renoviran, namje{ten, balkon, podrum, blinda vrata, centralno plinsko grijanje, 133.500KM. 062/599–172, 066/998–943

KOBILJA Glava, Stara cesta, 102m2, ~etverosoban, II sprat, moderan, smart home, balkon, ba{ta, gara`a, podno grijanje, klima, fitnes, sauna, 361.830KM 062/599–172, 062/772–336

KO[EVSKO Brdo, Zuke D`umhura, 31m2, jednosoban, visoko prizemlje, renoviran, namje{ten, grijanje na struju i plin, blinda vrata, 93.000KM. 062/599–172, 062/772–336

ILID@A, Pejton, Bosanskih gazija, 56m2, trosoban, II sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, podrum, 105.000KM. 062/599–172, 066/998–943

KOBILJA Glava, Stara cesta, 102m2, ~etverosoban, II sprat, moderan, smart home, balkon, ba{ta, gara`a, podno grijanje, klima, fitnes, sauna, 410.730KM 062/599–172, 062/772–336

KO[EVSKO Brdo, Zuke D`umhura, 31m2, jednosoban, visoko prizemlje, adaptiran, PVC stolarija, nove instalacije, namje{ten, 89.000KM. 033/864–614, 062/143–144

HRASNO, Aleja lipa, 58(63)m2, ~etverosoban, visoko prizemlje. 033/742–977, 062/977–978 HRASNO, Azize [a}irbegovi}, 54m2, dvosoban, XIII sprat, lift, renoviran, namje{ten, dva balkona, centralno gradsko grijanje, PVC stolarija, 149.500KM. 062/599–172, 062/772–336 HRASNO, Azize [a}irbegovi}, 71m2, trosoban, IV sprat, renoviran, 2 balkona, PVC stolarija, blindirana vrata, centralno gradsko grijanje, 167.000KM. 062/599–172, 066/499–822 HRASNO, Bosmal, Milana Preloga, 94m2, trosoban, VII sprat, luksuzno i moderno opremljen, video nadzor, bazen, parking, 360.000KM. 033/654–793, 063/389–889 HRASNO, D`amijska, 143m , {estosoban, V sprat, dvoeta`ni, renoviran, centralno grijanje, 349.000KM. 033/864–614, 062/143–144 2

HRASNO, Milana Preloga, Bosmal, 155m2, ~etverosoban, XIII sprat, centralno grijanje kotlovnica, alarm, video nadzor, blinda vrata, 619.000KM. 062/599–172, 066/499–822 HRASNO, Milana Preloga, Bosmal, 101m2, trosoban, XIV sprat, novogradnja, lift, luksuzan, namje{ten, balkon, centralno gradsko grijanje, 455.000KM. 062/599–172, 066/998–943 HRASNO, Olovska, 74m2, trosoban, prizemlje, renoviran, eta`no plinsko grijanje, PVC stolarija, 164.000KM. 062/599–172, 066/998–943 HRASNO, Porodice Ribar, 58m2, dvosoban, IV sprat, izvorno stanje, 2 balkona, centralno grijanje, blindo vrata, 150.000KM. 033/864–614, 062/143–144 HRASNO, Porodice Ribar, 58m2, dvosoban, IV sprat, izvorno stanje, 2 balkona, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, 150.000KM. 062/599–172, 066/499–822 HRASNO, Trg heroja, 36m2, jednoiposoban, XIX sprat, lift, djelimi~no renoviran, PVC stolarija, centralno grijanje, 98.000KM. 033/864–614, 062/143–144 HRASNO, Trg heroja, 60m2, troiposoban, III sprat, renoviran, namje{ten, balkon, centralno gradsko grijanje, podrum, blinda vrata, 200.000KM. 062/599–172, 062/772–336 HRASNO, Trg heroja, 66m2, trosoban, V (posljednji) sprat, bez lifta. 033/654–793, 063/389–889

ILID@A, 56–72m2, dvosobni, ekskluzivna novogradnja, balkon, opremljeno kupatilo, panoramski pogled, gara`no mjesto, 3.850–4.000KM/m2. 033/654–793, 062/316–407 ILID@A, 74.09–74.33m2, manji trosobni, ekskluzivna novogradnja, balkon, svaka soba zasebno opremljeno kupatilo, gara`no mjesto, 3.450–3.750KM/m2. 033/654–793, 062/316–407 ILID@A, 77m2–123m2, ve}i trosobni, ekskluzivna novogradnja, balkon, svaka soba zasebno opremljeno kupatilo, panoramski pogled, gara`no mjesto. 033/654–793, 062/316–407 ILID@A, Bla`ujski drum, 90m2, ~etverosoban, VI sprat, novogradnja, lift, balkon, namje{ten, eta`no plinsko grijanje, pod parket, 199.500KM. 062/599–172, 066/499–822 ILID@A, Butmirska, 74m2, dvosoban, V sprat, 2 lifta, komforan, klima ure|aj, centralno grijanje, sa parkingom, 189.000KM. 033/654–793, 062/316–407 ILID@A, Dr. Mustafe Pintola, 58m2, dvosoban, IV sprat, novogradnja, lift, balkon, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, pod parket, 181.000KM. 062/599–172, 066/499–822 ILID@A, Dr. Mustafe Pintola, 61m2, dvosoban, X sprat, novogradnja, lift, balkon, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, pod parket, 185.500KM. 062/599–172, 066/499–822 ILID@A, Josipa Slavenskog, 84m2, trosoban, I sprat, 2 balkona, 145.000KM. 061/148–810 ILID@A, Karima Zaimovi}a, 61m2, dvosoban, I sprat, novogradnja, lift, balkon, kuhinja gratis, kupatilo, wc, centralno gradsko grijanje, 152.500KM. 033/654–793, 062/619–361 ILID@A, Karima Zaimovi}a, 66m2, dvosoban, I sprat, novogradnja, lift, kuhinja gratis, kupatilo, wc, gara`a, 165.000KM. 033/654–793, 062/619–361 ILID@A, Karima Zaimovi}a, 75m2, komforan dvosoban, I sprat, novogradnja, lift, balkon, kuhinja gratis, kupatilo, wc, 187.500KM. 033/654–793, 062/619–361

2

ILID@A, Pejton, Bosanskih gazija, 57(95)m2, trosoban, V sprat, dvije eta`e, namje{ten, grijanje na struju, blinda vrata, 130.000KM. 062/599–172, 066/499–822 ILID@A, Pejton, Bosanskih gazija, 36m2, jednosoban, prizemlje, renoviran, namje{ten, PVC, grijanje na struju konvektorima, klima, namje{ten, 94.000KM. 062/599–172, 066/499–822

KO[EVO, Patriotske lige, 67m2, dvoiposoban, I sprat, balkon, luksuzno renoviran, dizajnerski ure|en, namje{ten, centralno grijanje, 309.000KM. 062/599–172, 066/499–822 KO[EVSKO Brdo, 150m2, troeta`ni, sa vrtom 125m2. 062/767–322

ILID@A, Pejton, Edhema Eke D`ubura, 139m2, petosoban, III sprat, dvoeta`ni, 237.150KM. 033/550–040, 062/854–547

KO[EVSKO Brdo, Antuna Hangija, 68m2, visoko prizemlje, djelimi~no renoviran, ostava, grijanje na plin, blinda vrata, 149.900KM. 062/599–172, 066/998–943

ILID@A, Pejton, Gli{e Jankovi}a, 58m2, dvosoban, II sprat. 033/265–645, 061/800–069

KO[EVSKO Brdo, 31m2, jednosoban. 061/926–069

ILID@A, Pejton, Josipa Slavenskog, 36m2, jednoiposoban, III sprat, grijanje na struju, renoviran, PVC stolarija, 93.000KM. 062/599–172, 066/998–943

KO[EVSKO Brdo, Maria Mikuli}a, 76m2, trosoban, I sprat, finski balkon, djelimi~no adaptiran, plinsko grijanje, 209.000KM. 033/864–614, 062/143–144

ILID@A, Pejton, Josipa Slavenskog, 84m2, trosoban, III sprat, gara`a, centralno grijanje, 166.500KM. 033/550–040, 061/398–581

KO[EVSKO Brdo, Maria Mikuli}a, 77m2, trosoban, visoko prizemlje, balkon, ostava, podrum, eta`no plinsko grijanje, 185.000KM. 062/599–172, 066/998–943

ILID@A, Pejton, Josipa Slavenskog, 54m2, dvosoban, II sprat, dvostrano orijentisan, ure|en vrt. 061/926–069

KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 55(60)m2, trosoban, prizemlje, balkon, eta`no plinsko grijanje, PVC stolarija, blindirana vrata, 135.000KM. 062/599–172, 066/998–943

ILID@A, Pejton, Josipa Slavenskog, 84m2, trosoban, IV sprat, sa gara`om, adaptiran, dvostrano orijentisan, vlasni{tvo 1/1, 150.000KM. 033/654–793, 061/320–439 ILID@A, Pejton, Mustafe Ice Voljevice, 42m2, jednosoban, I sprat, renoviran, namje{ten, grijanje na plin, PVC stolarija, 89.000KM. 062/599–172, 066/998–943 ILID@A, Rustempa{ina, 78(113)m2, ~etveroiposoban, I sprat, kompletno renoviran, centralno grijanje + podno, PVC stolarija, pod tarket, 300.000KM. 062/599–172, 066/499–822 ILID@A, Tome Me|e, 84(116)m2, ~etverosoban, III sprat, dvoeta`ni, nadogradnja, luksuzno renoviran, drvena stolarija, cijena po dogovoru. 062/599–172, 066/499–822

ILID@A, Karima Zaimovi}a, 91m2, trosoban, III sprat, novogradnja, lift, cent. gradsko grijanje, 2 balkona, sa namje{tajem, uknji`eno, 235.000KM. 033/654–793, 062/619–361

ILID@A, Ustani~ka, 57m2, trosoban, balkon, izvorno stanje, PVC stolarija, grijanje na plin i struju, 145.000KM. 062/599–172, 066/998–943

ILID@A, Lu`ani, Jahiela Fincija, 61(73)m2, trosoban, I sprat, 2 balkona, podrum, centralno gradsko grijanje, 225.000KM. 062/599–172, 062/772–336

ILID@A, Ustani~ka, 70m , dvosoban, IV sprat, balkon, centralno gradsko grijanje, klima, namje{ten, ostava, 180.000KM. 062/599–172, 062/772–336 2

Juki}eva,

KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 17m2, garsonijera, II sprat, PVC stolarija, elektri~no grijanje, 55.000KM. 033/864–614, 062/143–144 KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 72m2 + 2 balkona, trosoban, III sprat, renoviran, polunamje{ten, grijanje na struju, opcija na plin, 220.000KM. 062/599–172, 066/998–943 KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 71m2, trosoban, III sprat. 033/550–040, 062/446–448 KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 39m2, jednosoban, IV sprat, grijanje na plin, izvorno stanje, 89.000KM. 062/599–172, 066/499–822 KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 20m2, garsonijera, IV sprat, balkon, drvena stolarija, grijanje na struju, 62.800KM. 062/599–172, 066/499–822 KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 141m2, petosoban, V sprat, dvije eta`e, 2 balkona, eta`no plinsko grijanje, pod parket i keramika, 270.000KM. 062/599–172, 066/998–943

KO[EVSKO Brdo, Zuke D`umhura, 31m2, jednosoban, III sprat, renoviran, namje{ten, blinda vrata, plinsko grijanje, klima, 85.000KM. 062/599–172, 066/998–943 KOVA^I, Halilba{i}a, 119m2, I sprat, dvije eta`e, novogradnja, balkon, polunamje{ten, eta`no plinsko grijanje, gara`a, podrum, 399.000KM. 062/599–172, 066/499–822 KOVA^I]I, Ljubljanska, 46m2, jednoiposoban, prizemlje, balkon, eta`no grijanje na struju, parket i keramika, 105.000KM. 062/599–172, 066/998–943 KOVA^I]I, Ljubljanska, 77m2, trosoban, IV sprat, dvoeta`ni, centralno plinsko grijanje, PVC stolarija, neposredna blizina OHR, namje{ten, po dogovoru. 062/599–172, 062/772–006 KOVA^I]I, Splitska, 124m2, ~etverosoban, III sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, parket i keramika, 260.000KM. 062/599–172, 066/499–822 MARIJIN Dvor, Avde Jabu~ice, 72(75)m2, trosoban, renoviran, namje{ten, balkon, eta`no plinsko grijanje, klima, blinda vrata, 205.000KM. 062/599–172, 066/998–943 MARIJIN Dvor, Dolina, 86m2, trosoban, visoko prizemlje. 033/654–793, 061/861–824 MARIJIN Dvor, Fra An|ela Zvizdovi}a, 57m2, trosoban, IV sprat, adaptiran, elektri~no grijanje, PVC stolarija, 205.000KM. 033/864–614, 061/197–777 MARIJIN Dvor, Fra An|ela Zvizdovi}a, 57(63)m2, trosoban, IV sprat, dvostrano orijentisan, balkon. 061/926–069 MARIJIN Dvor, Kralja Tvrtka, 83m2, ~etverosoban, IV sprat, adaptiran, mogu}nost kupovine gara`e, 295.000KM. 033/864–614, 061/197–777 MARIJIN Dvor, Kralja Tvrtka, 95m2, trosoban, II sprat, adaptiran, 2 balkona, vlasni{tvo uredno, 298.000KM. 033/654–793, 063/389–889 MARIJIN Dvor, Kralja Tvrtka, 97m2, trosoban, IV sprat. 033/867–546, 062/649–370 MARIJIN Dvor, Kranj~evi}eva, 43m2, dvosoban, III sprat. 033/867–546, 062/649–370

5

MARIJIN Dvor, Kranj~evi}eva, 81m2, trosoban, I sprat, u elitnoj zgradi. 033/265–645, 061/800–069 MARIJIN Dvor, Mar{ala Tita, 89m2, trosoban, II sprat, kompletno renoviran, eta`no plinsko grijanje, pod laminat/mermer, cijena na upit. 062/599–172, 066/998–943 MARIJIN Dvor, Mar{ala Tita, 90m2, trosoban, III sprat, renoviran, namje{ten, PVC stolarija, parket, centralno gradsko grijanje, klima, 279.000KM. 062/599–172, 066/998–943 MARIJIN Dvor, Mar{ala Tita, 91m2, trosoban, III sprat, plinsko grijanje, drvena stolarija, pod parket/keramika, izvorno stanje, 240.000KM. 062/599–172, 066/998–943

MARIJIN Dvor, Vrazova, 86(110)m2, ~etverosoban, III sprat, 2 balkona, izvorno stanje, plinsko eta`no grijanje, laminat i keramika, 230.000KM. 062/599–172, 066/499–822 MARKALE, Mula Mustafe Ba{eskije, 96m2, troiposoban, IV sprat (nije posljednji), vlasni{tvo uredno, pogodno i za kancelarije, 270.000KM. 033/654–793, 061/320–439 MeMEJTA[, 21(31)m2, hmed–pa{e Sokolovi}a, jednoiposoban, prizemlje, u dobrom stanju, posjeduje ba{tu, 60.000KM. 062/245–363, 062/396–944 MEJTA[, Dalmatinska, 50m2, dvosoban, I sprat, renoviran, podrum 8m2, ostava, blinda vrata, grijanje na struju konvektorima, 160.000KM. 062/599–172, 066/499–822 MEJTA[, Ivana Cankara, 35m2, jednoiposoban, visoko prizemlje. 033/742–977, 062/971–977 MEJTA[, Kevrin Potok, 75m2, II sprat, adaptiran, dva stana od 55m2 i 20m2 sa zasebnim mjerilom i ZK izvatkom, 215.000KM. 033/654–793, 061/320–439 MEJTA[, Mehmed–pa{e Sokolovi}a, 81m2, trosoban, III sprat. 033/265–645, 061/903–569 MEJTA[, Mehmed–pa{e Sokolovi}a, 23(26)m2, jednosoban, III sprat, balkon, PVC stolarija, centralno gradsko grijanje, blinda vrata, 119.000KM. 062/599–172, 066/998–943 MEJTA[, Nikole Ka{ikovi}a, 48(54)m2, dvosoban, II sprat, lift, lo|a, centralno gradsko grijanje, parking, 170.000KM. 062/599–172, 066/998–943 MEJTA[, Nikole Ka{ikovi}a, 80m2, trosoban, I sprat, novogradnja, posjeduje gara`no mjesto. 061/926–069 MEJTA[, Tina Ujevi}a, 80(90)m2, trosoban, visoko prizemlje, djelimi~no renoviran, eta`no plinsko grijanje, pogodan i kao poslovni prostor, 270.000KM. 062/599–172, 066/998–943 NED@ARI]I, Ramiza Sal~ina, 59m2, trosoban, visoko prizemlje, novogradnja, dvostrano orijentisan, uknji`en, useljiv, 125.000KM. 033/654–793, 062/619–361


6

> Br. 1707 > PETAK, 22.10.2021. > www.superoglasi.ba

NED@ARI]I, Ramiza Sal~ina, 80m2, I sprat, novogradnja, balkon, lift, gara`a, parking, uknji`eno, useljivo, 177.300KM. 033/654–793, 062/619–361 NED@ARI]I, Ramiza Sal~ina, 82m2, dvosoban, dvoeta`ni, novogradnja, 2 lifta, uknji`en, useljiv, 188.000KM. 033/654–793, 062/619–361 NED@ARI]I, Ramiza Sal~ina, 85m2, trosoban, III sprat, novogradnja, useljivo, uknji`eno, 179.555KM. 033/654–793, 062/619–361 NED@ARI]I, Ramiza Sal~ina, 85m2, trosoban, II sprat, novogradnja, lift, parking, uknji`eno, 184.555KM. 033/654–793, 062/619–361 NOVA Otoka, 110m2, penthouse, dvoeta`ni, XII sprat, novogradnja, 2 lifta, PVC stolarija, 300.000KM. 033/864–614, 062/143–144 NOVA Otoka, D`emala Bijedi}a, 104m2, trosoban, XII sprat, dvije eta`e, novogradnja, lift, balkon, centralno grijanje, namje{ten, 299.000KM. 062/599–172, 066/499–822

NOVA Otoka, D`emala Bijedi}a, 97m2, petosoban, penthouse, XII sprat, novogradnja, namje{ten, balkon, centralno grijanje kotlovnica, klima, 280.000KM. 062/599–172, 062/772–336 OTES, 60m2, visoko potkrovlje trokatnice, dvostran, plin, renoviran. 063/101–228

POFALI]I, Kolodvorska, V sprat, 68m2, trosoban, balkon, centralno gradsko grijanje, drvena stolarija, blinda vrata, 167.000KM. 062/599–172, 062/772–336

STARI Grad, blizu Muzi~ke akademije, 49m2 + 20m2, ve}i dvosoban, IV sprat, balkon, dodatna prostorija, 125.000KM. 033/654–793, 062/316–407

OTOKA, D`emala Bijedi}a, 80.16m2, trosoban, II sprat, novogradnja 2018. god., 2 balkona, polunamje{ten, 265.000KM. 062/245–363, 062/396–944

POFALI]I, Sarajevo Tower, 95m2, trosoban, XXII sprat, novogradnja, lift, balkon, centralno grijanje, PVC stolarija, blindirana vrata, na upit. 062/599–172, 066/499–822

STARI Grad, ^ur~iluk mali, 82m2, ~etverosoban, I sprat. 033/265–645, 061/903–569

OTOKA, D`emala Bijedi}a, 93m2, ~etverosoban, II sprat, novogradnja, lift, balkon, centralno gradsko grijanje, PVC stolarija, blinda vrata, 237.000KM. 062/599–172, 066/499–822

POFALI]I, Sarajevo Tower, D`avida Haveri}a, 97m2, ~etverosoban, IV sprat, novogradnja, gara`a, centralno gradsko grijanje, 370.000KM. 062/599–172, 066/998–943

OTOKA, Radenka Abazovi}a, 101.8m2, trosoban, VI sprat, novogradnja, lift, krovna terasa 110m2, centralno grijanje, cijena na upit. 062/599–172, 066/499–822

POFALI]I, Zmaja od Bosne, 65m2, trosoban, IV sprat, balkon, centralno gradsko grijanje, PVC stolarija, blinda vrata, 165.000KM. 062/599–172, 066/998–943

OTOKA, Radenka Abazovi}a, 113.34m2, ~etverosoban, VI sprat, novogradnja, lift, krovna terasa 92m2, centralno grijanje, cijena na upit. 062/599–172, 066/499–822

POFALI]I, Zmaja od Bosne, 67.5m2, trosoban, IX sprat, novogradnja, lift, balkon, centralno gradsko grijanje, klima, namje{ten, 288.400KM. 062/599–172, 066/499–822

OTOKA, D`emala Bijedi}a, 110m2, petosoban, penthouse, XII sprat, novogradnja, lift, balkon, centralno grijanje, klima, blinda, cijena po dogovoru. 062/599–172, 066/998–943

OTOKA, Radenka Abazovi}a, 50m2, dvosoban, I sprat, novija gradnja. 033/265–645, 061/903–569 OTOKA, @rtava fa{izma, 60m2, dvosoban, X sprat, balkon, centralno grijanje, lift, 125.000KM. 033/550–040, 061/398–581

OTES, Barska, 50m , dvosoban, IV sprat, balkon, izvorno stanje, plinsko grijanje, 72.000KM. 062/599–172, 066/499–822

POFALI]I, Drinska, 39m2, jednosoban, V sprat, renoviran, namje{ten, balkon, blinda vrata, 94.000KM. 062/599–172, 066/499–822

OTES, Barska, izlaz iz Pejtona, 82m2, IV (zadnji) sprat, veoma dobro stanje, eta`no plinsko grijanje, blindo vrata, 94.000KM, prodaja bez posrednika. 062/347–222

POFALI]I, D`avida Haveri}a, 174.20m2, ~etverosoban, XIX sprat, novogradnja, lift, 2 balkona, centralno grijanje, PVC stolarija, cijena na upit. 062/599–172, 066/499–822

OTES, Dragana Kulid`ana, 58m2, dvosoban, III sprat, izvorno stanje, PVC stolarija, grijanje na plinske pe}i, balkon, podrum, 99.900KM. 062/599–172, 066/499–822

POFALI]I, D`avida Haveri}a, 97.16m2, ~etverosoban, IX sprat, novogradnja, lift, balkon, centralno grijanje, PVC stolarija, cijena na upit. 062/599–172, 066/499–822

2

OTES, Trg Ote{kog bataljona, 60m2, dvosoban, III sprat, renoviran, balkon, eta`no plinsko grijanje, 123.600KM. 062/599–172, 066/499–822 OTES, Trg Ote{kog bataljona, 75m2, trosoban, VI sprat, lift, renoviran, grijanje na plin, klima, blinda vrata, gara`a, podrum, 115.000KM. 062/599–172, 066/998–943 OTES, Trg Ote{kog bataljona, 75m2, ~etverosoban, V sprat, lift. 061/926–069 OTOKA, Br~anska, 55(60)m2, dvosoban, visoko prizemlje, ostava, centralno gradsko grijanje, 134.900KM. 062/599–172, 066/998–943 OTOKA, Br~anska, 77m2, trosoban, XIII sprat. 033/654–793, 061/861–824 OTOKA, Bulevar Me{e Selimovi}a, 70m2, trosoban, II sprat, novogradnja, lift, balkon, gara`a, ostava, centralno gradsko grijanje, namje{ten, 305.000KM. 062/599–172, 066/499–822

POFALI]I, Humska, 67m2, trosoban, visoko prizemlje, novogradnja, namje{ten, blinda vrata, eta`no plinsko grijanje, 140.000KM. 062/599–172, 066/998–943 POFALI]I, Humska, 73m2, trosoban, II sprat, novogradnja, lift, balkon, grijanje na struju, namje{ten, PVC stolarija, 177.000KM. 062/599–172, 066/998–943 POFALI]I, Ivanjska, 40(45)m2, jednosoban, I sprat, lo|a, ostava, podrum, plinsko grijanje, djelimi~no adaptiran, 90.000KM. 062/599–172, 066/499–822 POFALI]I, Kolodvorska, 77m2, troiposoban, XIV sprat, lift, balkon, centralno gradsko grijanje, klima, djelimi~no renoviran, pod laminat, 210.000KM. 062/599–172, 066/499–822 POFALI]I, Kolodvorska, 78m2, trosoban, IX sprat, lift, balkon, ostava, centralno gradsko grijanje, PVC stolarija, 215.000KM. 062/599–172, 062/772–336

STARI Grad, D`eneti}a ~ikma, 65(78)m2, trosoban, V sprat (nije zadnji), nema lift, PVC stolarija, blinda vrata, eta`no plinsko grijanje, 200.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, D`eneti}a ~ikma, 82(102)m2, trosoban, IV sprat, eta`no plinsko grijanje, dvije klime, renoviran, blinda vrata, 380.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STARI Grad, D`eneti}a ~ikma, 82(100)m2, trosoban, IV sprat, lift. 033/867–546, 062/649–370 STARI Grad, Edhema Mulabdi}a, 64m2, trosoban, IV sprat, nema lift, plinsko grijanje, blizu Katedrale, 160.000KM. 033/654–793, 062/573–684

SARAJ Polje, Teheranski trg, 99m2, ~etverosoban, IX sprat, nadogradnja, lift, lo|a, centralno grijanje. 033/864–614, 061/197–777

STARI Grad, Ferhadija, 109m2, trosoban, II sprat, renoviran, namje{ten, eta`no plinsko grijanje, klima, blinda vrata, 626.000KM. 062/599–172, 066/499–822

SKENDERIJA, 64m2, dvosoban, XII sprat, 2 lifta, centralno grijanje, izvorno stanje, 220.000KM. 033/864–614, 061/197–777

STARI Grad, Ferhadija, 123m2, ~etverosoban, II sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, drvena stolarija, 387.000KM. 062/599–172, 066/499–822

SKENDERIJA, Hamze Hume, 95m2, trosoban, I sprat, lift, izvorno stanje, 315.000KM. 033/864–614, 061/197–777 SKENDERIJA, Nova, 92(95)m2, trosoban, I sprat, balkon, u fazi adaptacije, PVC stolarija, blindirana vrata, 280.000KM. 062/599–172, 066/499–822 SKENDERIJA, Skenderija ~ikma, 125m2, trosoban, IV sprat, dvije eta`e, novogradnja, balkon, gara`a, namje{ten, eta`no plinsko grijanje, cijena na upit. 062/599–172, 066/499–822 SOCIJALNO, Lo`ioni~ka, 57.8m2, dvosoban, XVI sprat, 150.000KM. 033/742–977, 062/977–978 STARI Grad, Ad`emovi}a, 59m2, trosoban, I sprat, posjeduje ba{tu, kompletno renoviran, zgrada utopljena, plinsko grijanje, 179.900KM. 062/245–363, 062/396–944 STARI Grad, Ad`emovi}a, 65m2, trosoban, I sprat, adaptiran, dvori{te, PVC stolarija, plinsko grijanje, 179.000KM. 033/864–614, 061/197–777 STARI Grad, Avdage [ahinagi}a, 130m2, ~etverosoban, I sprat, novogradnja, polunamje{ten, eta`no plinsko grijanje, 4 klime, 780.000KM. 062/599–172, 062/772–336 STARI Grad, Bistrik, 104m2, ~etverosoban, dvoeta`ni, nadogradnja iz 2004. god., drvena unutra{nja stolarija, eta`no plinsko grijanje, 250.000KM. 062/599–172, 066/998–943

STARI Grad, Ferhadija, 59m2, dvosoban, V sprat, lift, eta`no plinsko grijanje, PVC stolarija, blindirana vrata, izvorno stanje, cijena po dogovoru. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Franjeva~ka, 113m2, ~etverosoban, II sprat. 061/566–689 STARI Grad, Franjeva~ka, 58.5(62)m2, dvoiposoban, visoko prizemlje, PVC stolarija, eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, 200.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Franjeva~ka, 65(75)m2, trosoban, VI sprat, nadogradnja, namje{ten, balkon, eta`no grijanje na plin i struju, klima, 230.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Franjeva~ka, 78m , trosoban, I sprat, adaptiran, 236.000KM. 033/550–040, 062/854–547 2

STARI Grad, Had`iabdinica, 32m2, jednoiposoban, II sprat, novogradnja, balkon, eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, 103.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STARI Grad, Halilba{i}a, 119m2, trosoban, dvoeta`ni, I sprat, novija gradnja, parking mjesto, dvori{te. 033/864–614, 062/143–144 STARI Grad, Huremu{a, 95m2, trosoban, I sprat, balkon, grijanje struja i drva, PVC stolarija, podrum, 95.000KM. 062/599–172, 062/772–336

STARI Grad, Josipa [tadlera, 90m2, ~etverosoban, I sprat, adaptiran, dvije stambene jedinice, stolarija PVC i drvo, grijanje na struju/plin, 270.000KM 062/599–172

STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, kod Sebilja, 118m2, ~etverosoban, II sprat, eta`no plinsko grijanje, brodski pod i parket, 650.000KM. 062/599–172, 066/998–943

STARI Grad, Mejta{, Mehmed–pa{e Sokolovi}a, 23m2, garsonijera, III sprat, lift, balkon 4.5m2. 061/926–069

STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, 74m2, trosoban, II sprat. 033/867–546, 062/649–370

STARI Grad, Mula Mustafe Ba{eskije, 96m2, troiposoban, IV sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, drvena stolarija, prekoputa pijace, 260.000KM. 062/599–172, 062/772–006 STARI Grad, Mula Mustafe Ba{eskije, 89m2, trosoban, II sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, blindirana vrata, PVC vanjska stolarija, 265.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Mula Mustafe Ba{eskije, 58(64)m2, dvosoban, II sprat, balkon, kompletno renoviran, eta`no plinsko grijanje, pod parket, 225.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STARI Grad, Muse ]azima ]ati}a, 74m2, trosoban, III sprat, izvorno stanje, balkon, drvena stolarija, grijanje na plin, 185.000KM. 062/599–172, 062/772–336 STARI Grad, Muse ]azima ]ati}a, 100m2, dva stana 48m2 i 52m2, visoko prizemlje, renovirano, eta`no plinsko podno grijanje, klima, 400.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STARI Grad, Muse ]azima ]ati}a, 70m2, trosoban, IV sprat, balkon. 061/926–069 STARI Grad, Muse ]azima ]ati}a, 49m2, IV (zadnji) sprat, 122.000KM. 033/867–546, 062/649–370 STARI Grad, Muse ]azima ]ati}a, 138m2, petosoban, II sprat, grijanje na struju, renoviran, namje{ten, PVC stolarija, alarm, video nadzor, 480.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Obala Kulina bana, 145m2, ~etverosoban, III sprat, luksuzan, terasa, grijanje na struju, gara`a, namje{ten, cijena na upit. 062/599–172, 062/772–336 STARI Grad, Obala Kulina bana, 59m2, dvosoban, III sprat, podrum, ostava, tavan, eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, 209.000KM. 062/599–172, 062/772–336 STARI Grad, Obala Kulina Bana, 105m2, galerija 18m2, IV sprat, bez lifta, 2.350KM/m2. 061/148–810 STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, 68m2, I sprat. 033/867–546, 062/649–370 STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, 120m2, ~etverosoban, visoko prizemlje, renoviran, luksuzan, sa kaminom, gara`a. 033/867–546, 062/649–370 STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, 48m2, dvosoban, II sprat. 061/566–689

STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, 35(40)m2, jednosoban, prizemlje, renoviran, namje{ten, blinda vrata, eta`no plinsko i podno grijanje, 88.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, 48m2, dvosoban, II sprat, djelimi~no renoviran, eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, 136.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, 72(80)m2, ~etverosoban, IV sprat, renoviran, eta`no plinsko grijanje, klima, blinda vrata, 229.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, dva, 30m2 i 56m2, jednosoban i trosoban, prizemlje i I sprat, 250.000KM. 062/599–172, 062/772–336 STARI Grad, Safvet–bega Ba{agi}a, 48m2, dvosoban, I sprat. 033/742–977, 062/977–978 STARI Grad, Sime Milutinovi}a Sarajlije, 87m2, troiposoban, V sprat, eta`no plinsko grijanje, pod parket, 288.500KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Sime Milutinovi}a Sarajlije, 69(87)m2, trosoban, V sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, pod parket, blindirana vrata, 175.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Talirevi}a, 50m2, trosoban, III sprat, adaptiran, plinsko grijanje, PVC stolarija, blindo vrata, 195.000KM. 033/864–614, 062/143–144 STARI Grad, Talirovi}a, 50m2, trosoban, I sprat, renoviran, namje{ten, podrum, eta`no plinsko i podno grijanje, klima, blinda vrata. 062/599–172, 066/998–943 STARI Grad, Telali, 112m2, dvoeta`ni, II sprat, u blizini Vije}nice. 033/265–645, 061/800–069 STARI Grad, Telali, 140m2, ~etverosoban, II sprat, renoviran, namje{ten, eta`no plinsko grijanje, klima, alarm, blinda vrata, 375.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STARI Grad, Telali, 80m2, trosoban, I sprat, grijanje na struju, tavanski prostor, kod Sebilja, 350.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Trg fra Grge Marti}a, pored Katedrale, ~etverosoban, IV sprat, tri apartmana, renoviran, namje{ten, klima, alarm, cijena na upit. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, ul. Bistrik, 78m2 + balkon 13m2, trosoban, V sprat, djelimi~no adaptiran, eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, 219.000KM. 062/599–172, 066/998–943


www.superoglasi.ba STARI Grad, Zelenih beretki, 80m2, ~etverosoban, II sprat, drvena stolarija, eta`no plinsko grijanje, 264.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STARI Grad, Zelenih beretki, 84m2, trosoban, V sprat, dvoeta`ni. 033/265–645, 061/903–569 STUP, BH–Bau, Stupska, 68m2, ~etverosoban, VI sprat, novogradnja, lift, plinsko grijanje, PVC stolarija, klima, blindo vrata, 165.000KM. 033/864–614, 062/143–144 STUP, Bulevar, D`emala Bijedi}a, 52m2, trosoban, II sprat, novogradnja, namje{ten, balkon, centralno grijanje sa kalorimetrima, klima, 149.900KM. 062/599–172, 062/772–336 STUP, Dr. Silve Rizvanbegovi}, 58m2, dvosoban, XIII sprat, lift, balkon, gara`a 13.43m2, centralno gradsko grijanje, klima, 119.000KM. 062/599–172, 062/772–336 STUP, Hifzi Bjelavca, 96m2, III sprat, dvoeta`ni, centralno plinsko grijanje, parking, dvostrano orijentisan, 200.000KM. 033/654–793, 062/619–361 STUP, Hivzi Bjelevca, trosoban, III sprat, dvije eta`e, namje{ten, renoviran, blinda vrata, podrum, eta`no plinsko grijanje, 180.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STUP, Izvor, 78m , trosoban, VI sprat, novogradnja, 2 lifta, plinsko grijanje, PVC stolarija, gara`no mjesto, 226.000KM. 033/864–614, 062/143–144 2

STUP, Nikole [opa, 80m , trosoban, V sprat, novogradnja, lift, balkon, eta`no plinsko grijanje, parket–keramika, klima, 165.000KM. 062/599–172, 066/499–822 2

STUP, novogradnja Izvor, 64.80m2, trosoban, VI sprat, kompletno namje{ten, gara`no mjesto 17.50m2, 169.900KM. 062/245–363, 062/396–944 STUP, novogradnja Izvor, Nikole [opa, 78m2, trosoban, VI sprat, namje{ten, 2 balkona, eta`no plinsko grijanje, klima, 250.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STUP, Pija~na, 59m , dvoiposoban, I sprat, novogradnja, namje{ten, eta`no plinsko grijanje, PVC stolarija, protivprovalna ulazna vrata, 150.000KM. 062/599–172, 062/772–006 2

STUP, Pija~na, 67m2, trosoban, IV sprat, novogradnja, polunamje{ten, balkon, eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, 155.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STUP, Stupska, 38m2, jednoiposoban, VIII sprat, novogradnja, lift, balkon, centralno grijanje kotlovnica, klima, namje{ten, 90.000KM. 062/599–172, 066/499–822 STUP, Stupska, 56m2, trosoban, III sprat, novogradnja, lift, namje{ten, balkon, PVC stolarija, eta`no plinsko grijanje, 139.000KM. 062/599–172, 066/998–943 STUP, Stupska, 64m2, trosoban, VII sprat, atraktivan, namje{ten, sa gara`om, centralno grijanje, 160.680KM. 062/245–363

STUP, Lati~ka, 56m2, dvosoban, I sprat, lift, balkon, centralno grijanje, klima, PVC stolarija, pod parket, 113.000KM. 062/599–172, 066/499–822

STUP, Stupska, 85m2, ~etverosoban, VIII sprat, 2 lifta, centralno gradsko grijanje, klima, blinda vrata, 175.000KM. 062/599–172, 066/998–943

STUP, Lati~ka, 58m2, trosoban, VII sprat, novogradnja, lift, namje{ten, 2 balkona, centralno gradsko grijanje, klima, blinda vrata, 140.000KM. 062/599–172, 066/499–822

STUP, Tibra, 58m2, dvosoban, V sprat, lift, dvije lo|e, PVC stolarija, klima, blindo vrata, 120.000KM. 033/864–614, 062/143–144

STUP, Lati~ka, 95m , ~etverosoban, III sprat, novogradnja, namje{ten, luksuzan, balkon 40m2, eta`no plinsko grijanje, klima, alarm, 275.000KM. 062/599–172, 066/998–943 2

STUP, Nikole [opa, 134m2, penthouse, ~etverosoban, VII sprat, balkon, namje{ten, centralno plinsko podno grijanje, klima, 350.000KM. 062/599–172, 062/772–336 STUP, Nikole [opa, 47m2, dvosoban, VI sprat, novogradnja, lift, balkon, eta`no plinsko grijanje, klima, parket, PVC stolarija, cijena na upit. 062/599–172, 066/499–822 STUP, Nikole [opa, 63m2, trosoban, VI sprat, novogradnja, lift, balkon, eta`no plinsko grijanje, klima, parket, PVC stolarija, cijena na upit. 062/599–172, 066/499–822 STUP, Nikole [opa, 73m2, trosoban, VI sprat, novogradnja, lift, balkon, eta`no plinsko grijanje, klima, namje{ten, 196.000KM. 062/599–172, 066/998–943

[IP, Branilaca [ipa, 70m2, trosoban, I sprat, eta`no plinsko grijanje, 180.000KM. 062/599–172, 062/772–336 [IP, Branilaca [ipa, 81m2, trosoban, II sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, parking pod rampom, 206.000KM. 062/599–172, 066/499–822 [VRAKINO, Prvomajska, 29m2, garsonijera, II sprat, namje{tena, PVC stolarija, blinda vrata, centralno gradsko grijanje, 65.000KM. 062/599–172, 066/499–822 [VRAKINO, Sulejmana ef. Musi}a, 29m2, garsonijera, IV sprat. 033/265–645, 061/903–569 VELE[I]I, Muhameda ef. Pand`e, 53m2, dvosoban, II sprat, sa gara`om. 033/265–645, 061/800–069 VELE[I]I, Muhameda ef. Pand`e, 93m2, trosoban, IV sprat. 033/265–645, 061/903–569 VELE[I]I, Muhameda ef. Pand`e, 55m2, dvosoban, I sprat, novogradnja, 139.000KM. 033/550–040, 062/854–547

VI[NJIK, Zaima [arca, 33m , jednosoban, II sprat, kompletno adaptiran, elektri~no grijanje, nenamje{ten, 89.990KM. 062/245–363, 062/396–944 2

VOGO[]A, 24. juna, 103m2, penthouse, ~etverosoban, V sprat, novogradnja, 2 balkona (25m2), grijanje na plin, klima, gara`a, 250.000KM. 062/599–172, 066/998–943 VOGO[]A, Bra}e Kr{o, 66m2, trosoban, IV sprat, renoviran, balkon, ostava, centralno gradsko grijanje, 132.000KM. 062/599–172, 066/998–943 VOGO[]A, Hotonj, 125m2, ~etverosoban, visoko prizemlje, novogradnja, lift, plinsko grijanje, PVC stolarija, video nadzor. 033/864–614, 062/143–144 VOGO[]A, Igmanska, 68m2, dvosoban, IV sprat, novogradnja, namje{ten, PVC stolarija, grijanje ne struju, blindirana vrata, 110.000KM. 062/599–172, 062/772–006 VOGO[]A, Igmanska, 76(82)m2, trosoban, III sprat, dvije eta`e, eta`no plinsko grijanje, drvena stolarija, blinda vrata, 140.000KM. 062/599–172, 066/998–943 VOGO[]A, Igmanska, 90m , trosoban, IV sprat, lift, PVC stolarija, parket, kerami~ke plo~ice, klima, blindo vrata, 135.000KM. 033/864–614, 062/143–144 2

VOGO[]A, Jo{ani~ka, 110(132)m2, ~etveroiposoban, III sprat, dvoeta`ni, novogradnja, balkon, eta`no plinsko grijanje, PVC stolarija, po dogovoru. 062/599–172, 062/772–006 VOGO[]A, Jo{ani~ka, 67m2, visoko prizemlje, polunamje{ten, dva balkona, dvije podrumske prostorije, eta`no plinsko grijanje, 134.000KM. 062/599–172, 066/998–943 VOGO[]A, Samira Gradi{i}a, 65m2, trosoban, III sprat, nadogradnja iz 2002. god., balkon, eta`no plinsko grijanje, namje{ten, 116.000KM. 062/599–172, 066/998–943 VOGO[]A, Skendera Kulenovi}a, 54m2, dvosoban, II sprat, bez lifta, grijanje na termoakomulacionu pe}, namje{ten, renoviran, balkon, 96.000KM. 062/245–363, 062/396–944 VOGO[]A, Skendera Kulenovi}a, 56m2, dvosoban, III sprat, dva balkona cca 15m2, drvena stolarija, centralno gradsko grijanje, 110.000KM. 062/599–172, 066/998–943 VOGO[]A, Tome Mende{a, 84m2, ~etverosoban, prizemlje, balkon, renoviran, centralno gradsko grijanje, PVC stolarija, 170.000KM. 062/599–172, 062/772–336 VRACA, Avde Smajlovi}a, 103m2, ~etverosoban, V sprat, balkon, adaptiran, eta`no plinsko grijanje, blindirana vrata, cijena po dogovoru. 062/599–172, 062/772–006 VRACA, Avde Smajlovi}a, 67m2, dvoiposoban, III sprat, balkon, eta`no plinsko grijanje, pod parket, PVC stolarija, 167.500KM. 062/599–172, 062/772–336

< PETAK, 22.10.2021. < Br. 1707 <

7

VRACA, Avde Smajlovi}a, 82m , ~etverosoban, III sprat. 033/265–645, 061/903–569

2

HRASNO, 52m , dvosoban. II sprat, za jednosoban uz doplatu. 062/524–159

CENTAR, Bolni~ka, 100m , trosoban, III sprat, dvoeta`ni. 033/654–793, 061/861–824

VRACA, Dervi{a Numi}a, 32m2, jednoiposoban, prizemlje, ostava, dvori{te. 061/926–069

KO[EVSKO Brdo, 150m2, troeta`ni, sa vrtom 125m2, za odgovaraju}i u centru Makarske, Splita ili Sarajeva. 062/767–322

CENTAR, Borak, 57m2, dvosoban, prizemlje, privatna ku}a, potpuno namje{ten. 033/265–645, 061/800–096

SARAJ Polje, 55m2, dvosoban, V sprat, dvostrano orijentisan, za ve}i dvoiposoban ili trosoban na relaciji Dobrinja–Hrasno. 061/229–181, 033/467–287

CENTAR, Jadranska, 87m2, trosoban, V sprat, lift, namje{ten, sa gara`om. 033/265–645, 061/800–096

2

VRACA, Dervi{a Numi}a, 85m2, trosoban, I sprat, balkon, PVC stolarija, eta`no plinsko grijanje, blinda vrata, 138.000KM. 062/599–172, 066/998–943 VRACA, Hrasno, 36(42)m2, jednoiposoban, prizemlje, brodski pod, grijanje na struju i plin, ba{ta, 68.000KM. 062/599–172, 066/998–943 VRATNIK, Nafije Sarajli}, 36m2, jednosoban, visoko prizemlje, PVC stolarija, eta`no plinsko grijanje, klima, namje{ten, 90.000KM. 062/599–172, 066/499–822 VRTOVI Sunca, Midhata Kari}a Mitketa, 49m2, dvosoban, III sprat, balkon, polunamje{ten, eta`no plinsko grijanje, 120.000KM. 062/599–172, 066/499–822

DOBOJ, centar, pored zgrade Op}ine, veliki dvoiposoban, III sprat, komforan, vl. 1/1, 70.000KM, slike u foto izdanju. 060/304–5820, 066/804–436

ISTO^NO Sarajevo, Cara Du{ana, 39m2, dvosoban, II sprat, novogradnja, namje{ten, centralno grijanje kotlovnica, 118.500KM. 062/599–172, 066/998–943 ISTO^NO Sarajevo, Cara Lazara, 102m2, trosoban, I sprat, 2 balkona, grijanje plin i struja, pod parket i keramika, orijentacija istok–zapad, 115.000KM 062/599–172, 066/998–943 PODGRAB, 42m2, jednosoban, 500KM/m2. 066/453–732

ZAGREB, Maksimir, Klementa Crn~i}a, 64m2, suteren. 061/148–810

ALIPA[INO, B faza, ili Dobrinja, do 45m2, jednosoban ili jednoiposoban, za poznatog kupca. 061/566–689

ALIPA[INO, Trg solidarnosti, 68m2, dvoiposoban, VII sprat, centralno grijanje. 061/926–069 BU]A Potok, Adema Bu}e, 78m2, trosoban, VII sprat, potkrovlje, balkon, lift, blinda, plin, vodomjer, vl. 1/1, za manji u KS uz va{u doplatu. 061/489–888 CENTAR, Patriotske lige, 64m2, dvosoban, XI sprat, komforan, neboder, za nekretninu na moru. 060/304–5820

*^engi} Vila 2, namje{ten dvosoban stan, centralno grijanje, prednost mladim bra~nim parovima sa djecom, cijena 300KM + ra~uni. 528 062/303–963, 062/903–096 Ba{~ar{ija, stan za dvije osobe, namje{ten, 300KM. 500 061/381–106 Bentba{a, garsonijera sa grijanjem, poseban ulaz. 515 062/576–553 BISTRIK, Bakarevi}a, 48m2, dvosoban, prizemlje, namje{ten, 450KM. 033/864–614, 061/197–777 BISTRIK, Franjeva~ka, 96m2, trosoban, I sprat, kompletno namje{ten, renoviran, 2 gara`na mjesta, dvori{te, 950KM. 062/245–363, 062/396–944

Bjelave, jednosoban, namje{ten, na du`i period. 493 060/332–2205, 062/440–212 BJELAVE, Mehmeda [akira Kurt~ehaji}a, 90m2, trosoban, potkrovlje, namje{ten. 033/265–645, 061/800–096 BJELAVE, Mehmeda [akira Kurt~ehaji}a, 90m2, trosoban, prizemlje, namje{ten, 2 parking mjesta. 033/265–645, 061/800–096

2

CENTAR, Kalemova, 68m2, trosoban, I sprat, kompletno renoviran, namje{ten, plinsko grijanje, 600KM. 062/245–363, 062/396–944

Centar, kod Katedrale, lijepo namje{ten stan. 492 061/480–445 CENTAR, Mar{ala Tita, 105m2, I sprat, luksuzan. 033/654–793, 061/320–439

Centar, namje{ten stan, blizu stadiona Ko{evo i Klini~kog centra. 499 062/239–321 CENTAR, Pru{~akova, 77m2, trosoban, III sprat, adaptiran, namje{ten. 033/265–645, 061/800–096 CENTAR, Tepeba{ina, 70m2, dvosoban, I sprat, moderno namje{ten. 033/265–645, 061/800–096 CENTAR, Te{anjska, 60m2, trosoban, I sprat, namje{ten, kompletno renoviran, 1.000KM. 062/245–363, 062/396–944 CENTAR, Titova, 111m2, II sprat, nenamje{ten. 033/867–546, 062/649–370 CENTAR, ul. ^obanija, 50m2, visoko prizemlje, namje{ten, centralno gradsko grijanje, 500KM, dostupan od 01.11.2021. god. 062/245–363 CENTAR, ul. Ko{evo, 60m2, dvoiposoban, II sprat, lift, namje{ten. 033/867–546, 062/649–370

BJELAVE, Zaima [arca, 110m2, trosoban, II sprat, plinsko grijanje, ba{ta, blindo vrata, 650KM. 033/864–614, 062/143–144

CIGLANE, Antuna Hangija, 70m2, trosoban, III sprat, adaptiran, namje{ten, centralno gradsko grijanje, PVC stolarija, klima, 650KM. 033/864–614, 062/143–144

Breka, jednosoban namje{ten stan. 526 061/913–483

CIGLANE, Dajanli Ibrahim-bega, 40m2, dvosoban, I sprat, namje{ten. 033/654–793, 061/861–824

BREKA, Nusreta Fazlibegovi}a, 33m2, dvosoban, I sprat, namje{ten. 033/265–645, 061/800–096 BREKA, Nusreta Fazlibegovi}a, 20m2, garsonijera, prizemlje, namje{ten. 033/265–645, 061/800–096 BU]A Potok, Adema Bu}e, 102m2, ~etverosoban, II sprat, plinsko grijanje, kompletno renoviran, parking, dvori{te, 500KM. 062/245–363, 062/396–944 CENTAR, Alipa{ina, 31m2, garsonijera, I sprat, adaptiran, nenamje{ten. 033/864–614, 061/197–777

Centar, blizina SCC–a, namje{tena garsonijera. 543 061/102–333

^ENGI] Vila, Dr. Fetaha Be}irbegovi}a, 105m2, ~etverosoban, IV sprat, nenamje{ten, plinsko grijanje, balkon, bez lifta, 700KM. 062/245–363, 062/396–944 ^ENGI] Vila, D`emala Bijedi}a, 50m2, dvosoban, III sprat, namje{ten, centralno grijanje, 400KM. 033/864–614, 062/143–144 ^OBANIJA, 44m2, dvosoban, XII sprat, lift, namje{ten, 400KM. 033/864–614, 062/143–144

Dobrinja 2, jednoiposoban stan. 536 062/303–363 DOBRINJA, Emila Zole, 68m2, dvoiposoban, I sprat, centralno gradsko grijanje, 500KM. 062/245–363, 062/396–944


8

> Br. 1707 > PETAK, 22.10.2021. > www.superoglasi.ba

DOBRINJA, Gandijeva, 63m2, trosoban, IV sprat, bez lifta, namje{ten, PVC stolarija, parket, blindo vrata, dva balkona, 550KM. 033/864–614, 061/197–777

ILID@A, Emira Boguni}a ^arlija, 55m2, dvosoban, I sprat, centralno gradsko grijanje, PVC stolarija, klima, 450KM. 033/864–614, 061/197–777

MARIJIN Dvor, Te{anjska, 90m2, ~etverosoban, V sprat, lift, namje{ten, blindo vrata, klima, centralno grijanje, 800KM. 033/864–614, 061/197–777

DOBRINJA, Trg djece Dobrinje, 64m2, trosoban, VI sprat, lift, balkon, kompletno namje{ten, ve}inski renoviran, 500KM. 062/245–363, 062/396–944

ILID@A, Grand centar, 60m , dvosoban, IV sprat, novogradnja, namje{ten. 033/654–793, 062/619–361

MARIJIN Dvor, Valtera Peri}a, 101m2, trosoban, III sprat, nenamje{ten. 033/265–645, 061/800–096

Ilid`a, namje{tena garsonijera, `enskoj osobi, 200KM. 479 033/622–064, 061/361–288

MEJTA[, Ivana Cankara, 37m2, jednosoban, I sprat, namje{ten. 033/654–793, 062/619–361

DOLAC Malta, 70m , dvosoban, III sprat, lift. 061/566–689 2

Dolac Malta, E. [ehovi}a, 45m2, jednoiposoban stan, namje{ten, centralno grijanje, u zgradi, 360KM. 502 064/400–5541 FERHADIJA, 70m2, dvosoban, IV sprat, luksuzan. 033/654–793, 061/320–439

Garsonijera, kod Saobra}ajne {kole, sa eta`nim grijanjem i parkingom. 533 065/753–476 Garsonijera, namje{tena, privatna ku}a, kod Bosmala. 483 062/839–546 GRBAVICA, Behd`eta Muteveli}a, jednosoban, XII sprat, neboder, namje{ten, 400KM + re`ije. 033/742–977, 062/977–978 GRBAVICA, Grbavi~ka, 55m2, trosoban, VI sprat, lift, renoviran, namje{ten. 033/265–645, 061/800–096 GRBAVICA, Hamdije ^emerli}a, 55m2, dvosoban, V sprat, lift, namje{ten. 033/265–645, 061/800–096

Grbavica, namje{ten dvosoban stan, na du`i period. 523 061/841–883 GRBAVICA, Radni~ka, 46m2, dvosoban, visoko prizemlje, plinsko grijanje, renoviran, namje{ten, 400KM. 033/864–614, 062/143–144 GRBAVICA, Radni~ka, 53m2, dvosoban, IV sprat, nedavno adaptiran. 033/654–793, 062/619–361 GRBAVICA, Zagreba~ka, dvosoban, V sprat, namje{ten, centralno plinsko grijanje, top stanje, 600KM. 062/245–363

Ho{in Brijeg, dvosoban stan. 540 061/970–675 HRASNO, Antuna Branka [imi}a, 56m2, dvosoban, III sprat, velika terasa, namje{ten. 033/265–645, 061/800–096 HRASNO, D`amijska, 69m2, trosoban, IV sprat, adaptiran. 033/265–645, 061/800–096

Hrasno, jednosoban namje{ten stan. 537 061/950–687 HRASNO, Milana Preloga, 193m2, ~etverosoban, XI sprat, atraktivan, kompletno namje{ten, centralno gradsko grijanje, 2.900KM. 062/245–363 HRASNO, Trg heroja, 45m2, dvosoban, II sprat, 2 lifta, namje{ten, centralno grijanje. 033/742–977, 062/977–978

2

Ilid`a, Pejton, namje{ten, poseban ulaz, 250KM. 479 061/361–288, 033/622–064 ILID@A, Rustem-pa{ina, 60m2, II sprat, namje{ten, centralno gradsko grijanje, top stanje, 450KM. 062/245–363

Ilid`a, trosoban namje{ten stan sa grijanjem. 525 061/176–818 Jednosoban stan, namje{ten, u zgradi, kod Op}e bolnice, 300KM. 511 061/148–113 Jednosoban, namje{ten, u zgradi, cent. grijanje. 530 061/552–600 Kasindolska, namje{ten stan, poseban ulaz. 495 061/107–654

MOJMILO, Olimpijska, 60m2, dvosoban, prizemlje, centralno gradsko grijanje, blindo vrata, 400KM. 033/864–614, 061/197–777

Ned`ari}i, B. Nu{i}a 137, garsonijera. 542 061/268–644 NED@ARI]I, Dr. Silve Rizvanbegovi}, 65m2, trosoban, XI sprat, namje{ten, 550KM. 033/864–614, 061/197–777

Ned`ari}i, dvosoban namje{ten stan, privatna ku}a. 541 033/454–212, 062/134–258 NOVI Grad, Safeta Had`i}a, 108m2, ~etverosoban, dvoeta`ni, balkon, dvori{te. 061/926–069 OTES, Spomenik, 120m2, trosoban, II sprat, kompletno renoviran, ba{ta 1 dunum, 800KM. 062/245–363, 062/396–944

KO[EVSKO Brdo, Antuna Hangija, 150m2, petosoban, I sprat, namje{ten. 033/265–645, 061/800–096

Otoka, dvosoban, ekstra namje{ten stan, prednost studenti, 400KM. 491 061/841–673

KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 30m2, jednosoban, I sprat, polunamje{ten. 033/654–793, 061/320–439

OTOKA, @rtava fa{izma, 41m2, jednosoban, I sprat, 2 lifta, namje{ten. 061/566–689

KO[EVSKO Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, 69m2, trosoban, prizemlje, namje{ten. 033/654–793, 062/316–407

Ko{evsko Brdo, namje{tena garsonijera. 494 061/838–253 KOVA^I]I, Ivana Gorana Kova~i}a, 86m2, trosoban, II sprat, namje{ten, gara`no mjesto, 1.000KM. 033/864–614, 061/197–777 KOVA^I]I, Radni~ka, 70m2, trosoban, V sprat, lijepo opremljen, balkon, eta`no plinsko grijanje, 600KM + depozit. 033/654–793, 061/544–701 MARIJIN Dvor, Crni vrh, Odoba{ina, 86m2, trosoban, namje{ten, adaptiran, centralno grijanje, 850KM. 033/550–040, 061/398–581 MARIJIN Dvor, \oke Mazali}a, 51m2, dvosoban, I sprat, renoviran, sa parking mjestom. 033/265–645, 061/800–096 MARIJIN Dvor, Franca Lehara, 57m2, trosoban, XV sprat, namje{ten, centralno gradsko grijanje, top stanje, 500KM. 062/245–363 MARIJIN Dvor, Te{anjska, 60m2, trosoban, I sprat, moderno namje{ten, centralno plinsko grijanje, 1.000KM. 033/550–040, 061/398–581

OTOKA, @rtava fa{izma, 86m2, VII sprat, ekskluzivan, kompletno namje{ten, centralno gradsko grijanje, 650KM. 062/245–363 OTOKA, @rtava fa{izma, 90m2, trosoban, VIII sprat, 2 lifta, namje{ten, adaptiran. 033/265–645, 061/800–096 PIONIRSKA dolina, Nahorevska, 200m2, petosoban, I sprat, nenamje{ten, privatni parking, gara`a. 033/265–645, 061/800–096 PIONIRSKA Dolina, Nahorevska, 120m2, ~etverosoban, II sprat, namje{ten. 033/265–645, 061/800–096

Pofali}i, dvosoban, prazan, privatna ku}a. 477 062/097–741 SKENDERIJA, Skenderpa{ina, 95m2, ~etverosoban, novogradnja, namje{ten, gara`a, lift, PVC stolarija, 2.500KM. 033/864–614, 062/143–144 SKENDERIJA, Taba{nica, 70m2, trosoban, prizemlje, adaptiran, plinsko grijanje, alarmni sistem, 800KM. 033/864–614, 061/197–777

Sokolovi} Kolonija, privatna ku}a, prazan dvosoban stan, I sprat, 200KM. 504 061/160–062, 061/518–211 STARI Grad, Branilaca Sarajeva, 34m2, garsonijera, III sprat, namje{tena, renovirana, 450KM. 033/864–614, 062/143–144

Stari Grad, dvoiposoban stan i garsonijera, namje{teni, zaposlenim. 518 061/269–801

Trg heroja, jednosoban stan, samcima. 480 061/388–820 Trosoban namje{ten stan, kod Socijalnog, centralno. 521 062/731–508 Vele{i}i Donji, garsonijera i jednosoban stan, privatna ku}a, namje{teno. 505 063/185–318

STARI Grad, Franjeva~ka, 55m2, dvosoban, prizemlje, namje{ten. 033/867–546, 062/649–370

Vele{i}i Donji, jednosoban i dvosoban stan, namje{teni, blizu gradskog prevoza, 20m, cent. grijanje. 520 060/314–4889, 033/813–011

STARI Grad, Franjeva~ka, 67m2, trosoban, V sprat, lift. 061/566–689

Vele{i}i, jednosoban namje{ten stan. 522 061/389–317

STARI Grad, Mehmeda Hand`i}a, 70m2, trosoban, visoko prizemlje, namje{ten. 033/742–977, 062/977–978

VELE[I]I, Muhameda ef. Pand`e, 89m2, ~etverosoban, I sprat, plinsko grijanje, 400KM. 033/864–614, 061/197–777

STARI Grad, Muse ]azima ]ati}a, kod Katedrale, 54m2, dvosoban, II sprat, renoviran, namje{ten, 600KM. 062/245–363, 062/396–944 STARI Grad, Obala Kulina Bana, 74m2, trosoban, I sprat, djelimi~no namje{ten, renoviran. 033/265–645, 061/800–096 STARI Grad, Pirin brijeg, 60m2, trosoban, namje{ten, plinsko grijanje, PVC stolarija, video nadzor, 600KM. 033/864–614, 062/143–144 STARI Grad, Pirin Brijeg, 60m2, dvosoban, prizemlje, moderna privatna ku}a, kompletno renoviran, ba{ta, alarm, video nadzor, 600KM. 062/245–363, 062/396–944

Stari Grad, Sedrenik, jednoiposoban stan. 524 061/266–689, 062/205–870 STARI Grad, Strossmayerova, 55m2, dvosoban, prvi sprat, namje{ten, centralno plinsko grijanje, top stanje, 600KM. 062/245–363 STARI Grad, [trosmajerova, 55m2, dvosoban, I sprat, namje{ten. 033/867–546, 062/649–370 STUP, D`emala Bijedi}a, 51m2, dvosoban, V sprat, novogradnja, moderno namje{ten, balkon, 500KM. 062/245–363, 062/396–944 STUP, Stupska, trosoban, namje{ten, 62m2, II sprat, balkon, lift, PVC stolarija, klima, plinsko grijanje, 550KM. 033/864–614, 061/197–777

Socijalno, namje{ten jednosoban stan. 497 061/890–639

STUP, Tibra 2, 90m2, ~etverosoban, III sprat, namje{ten, centralno grijanje, 550KM. 062/245–363, 062/396–944

SOCIJALNO, Zmaja od Bosne, 62m2, dvosoban, V sprat, bez lifta. 033/654–793, 061/320–439

[ip–Bare, dva namje{tena stana. 517 061/150–479

VELE[I]I, Muhameda ef. Pand`e, 53m2, dvosoban, II sprat, lift, namje{ten, sa gara`om. 033/265–645, 061/800–096 VRACA, 48m2, dvosoban, visoko prizemlje, renoviran, namje{ten, centralno grijanje, 350KM. 062/245–363, 062/396–944 VRACA, Novopazarska, 40m2, potkrovlje, namje{ten, u privatnoj ku}i, grijanje na plin, 300KM. 062/245–363

Vratnik Mejdan, namje{tena garsonijera, sa grijanjem. 430 033/537–725

ISTO^NO Sarajevo, Trg Kralja Aleksandra, 45m2, dvosoban, II sprat, komforno namje{ten. 033/654–793, 061/320–439

STAN, manji, ili garsonijera, u zgradi bez grijanja. 064/447–6830 STAN, manji, prazan ili polunamje{ten, u stambenoj zgradi, na du`i vremenski period, mladi bra~ni par sa bebom. 061/361–071 STAN, prazan (bez stvari), sa grijanjem i manjom spratnosti, na du`i period, za ozbiljne osobe, od marta 2022. god. 061/359–009

TUZLA, Slatina, 53m2, novogradnja, klima, video nadzor, alarm, kalorimetar, terasa, dvije eta`e, klju~ u ruke, useljivo, vi{enamjenski, uredni papiri. 064/455–3000

NEUM, 23m2, na glavnom {etali{tu uz more, posjeduje priklju~ke, 350.000KM. 033/654–793, 061/861–824

BA^I]I, 40m2 + galerija 30m2. 061/566–689 BJELAVE, Himze Polovine, 69m2, zemlji{te 209m2, ugostiteljski objekat, pogodan i za druge namjene. 033/265–645, 061/903–569 BREKA, Juraja Najtharta, 147m2, prizemlje, vi{enamjenski, 230.000KM. 033/265–645, 061/903–569 BREKA, Safeta Pa{ali}a, 55m2, prizemlje, 3 zasebne prostorije, 58.000KM. 033/654–793, 062/619–361 CENTAR, kod FIS–a, 218m2. 061/566–689 DOLAC Malta, Marka Maruli}a, Unipromet, lamela A, cca 500m2 i 595m2, vi{enamjenski. 033/742–977, 062/977–978 HRASNO, Azize [a}irbegovi}, 34m2, dvije prostorije i galerija, renoviran, atraktivna lokacija, 100.000KM. 062/245–363, 062/396–944 HRASNO, Milana Preloga, 160m2, centralno grijanje, Shuco stolarija, video nadzor, klima, slu`ba osiguranja, recepcija. 033/864–614, 061/197–777 ILID@A, Famos, poslovni objekat, skladi{te–hala 3.434m2, zemlji{te 10.528m2, cijena po dogovoru. 033/550–040, 062/446–448 ILIJA[, tvorni~ki krug biv{e `eljezare Ilija{, poslovno proizvodni skladi{ni objekat, 11.974m2. 033/265–645, 061/903–569 KOVA^I, Kasima ef. Dobra~e, 607m2, su+pr+2s+pk, 13 soba, hotel, 150m2 parcela na kojoj je hotel, 2.000.000KM. 033/654–793, 062/619–361 OTOKA, D`emala Bijedi}a, 340m2, II sprat poslovnog objekta, vi{enamjenski, atraktivna lokacija, 630.000KM. 062/245–363, 062/396–944 SARAJ Polje, 24.6m2 + galerija, 55.000KM. 061/972–089, 033/838–241

Centar, Patriotske lige 22, namje{tene dvije sobe, neposredna blizina pijace, fakulteta i trolejbusa. 348 062/339–694, 033/861–748 Socijalno, soba u stanu, isklju~ivo studenticama, sa upotrebom kuhinje i kupatila. 489 062/747–159

SKENDERIJA, trgovke na platou, 18m2, 34.000KM. 062/600–111 STARI Grad, Josipa [tadlera, 109m2, dvije eta`e, prizemlje, suteren, vi{enamjenski, plinsko grijanje, 282.000KM. 062/245–363, 062/396–944 STARI Grad, Muse ]azima ]ati}a, 86m2, I sprat. 033/265–645, 061/903–569


www.superoglasi.ba STUP, Hifzi Bjelavca, 42m , prizemlje, u sklopu stambeno–poslovne zgrade, dva ulaza, adaptiran, ba{ta, 110.000KM, mo`e zamjena za stan. 033/654–793, 062/619–361 2

BU]A Potok, Adema Bu}e, 36m2, prizemlje, uz glavnu cestu, nenamje{ten, adaptiran, 700KM. 033/864–614, 062/143–144 BU]A Potok, Adema Bu}e, 70m2, ugostiteljski, namje{ten, parking. 033/864–614, 062/143–144 CENTAR, ^ekalu{a, 75m , prizemlje. 033/654–793, 061/861–824 2

CENTAR, Te{anjska, 42m2, dvije prostorije, wc i ostava, vi{e parking povr{ina u blizini, 450KM + PDV. 062/245–363 CENTAR, Vrazova, 90m2, ~etiri prostorije, dva kupatila, prizemlje, nenamje{ten, centralno plinsko grijanje, 1.000KM. 062/245–363 ^OBANIJA, 70m , prizemlje, 4 prostorije, vi{enamjenski, super lokacija, parking, ba{ta, 800KM. 062/245–363, 062/396–944 2

NOVA Otoka, Miljacka, cca 033/742–977, 425m2. 062/977–978 NOVI Grad, Brije{}anska, 165m2, prizemlje. 033/654–793, 062/619–361 NOVI Grad, D`emala Bijedi}a, 1.000m2, dvoeta`ni, tek renoviran, prostran parking, vi{enamjenski, po dogovoru. 062/245–363, 062/396–944 SKENDERIJA, Skenderpa{ina, 200m2, II sprat, lift, svi priklju~ci. 033/867–546, 062/649–370 SOCIJALNO, TC Robot, 17m2, II sprat, elektri~no grijanje, aluminijski portali, lift. 033/864–614, 061/197–777 STUP, Tibra, 58m2, nenamje{ten, aluminijska stolarija, plo~ice, 500KM. 033/864–614, 061/197–777 VI[NJIK, Zaima [arca, 33m2, prizemlje, gradsko grijanje, kompletno adaptiran, vi{enamjenski, 650KM. 062/245–363, 062/396–944

Zagreba~ka 31e, poslovni prostor 70m2 + podrum 30m2, vi{enamjenski, prodavnica, pekara, biro. 511 061/148–113

GRBAVICA, Behd`eta Muteveli}a, 35m2, I sprat, kancelarijski, kuhinja, toalet, parking. 061/926–069 GRBAVICA, Dervi{a Numi}a, 95m2, 6 prostorija, III sprat, novija gradnja, moderan objekat, parking, plinsko grijanje, administrativne namjene, 1.400KM 062/245–363, 062/396–944 HRASNO, Bosmal, kancelarijski prostori, 15–156m2, I sprat, centralno grijanje, osiguranje, video nadzor, alarm. 033/864–614, 062/143–144 HRASNO, Trg heroja, 60m , prizemlje, nenamje{ten, 600KM. 033/742–977, 062/977–978 2

HRID, 30m2, prizeman, dva ulaza, zaseban objekat. 033/654–793, 062/619–361 ILID@A, poslovni objekat, 480m2, su+pr+s, gara`a, parking prostor, alarm, video nadzor, 4.000KM. 033/864–614, 061/197–777 ILID@A, Tibra 2, 37m2, vi{enamjenski. 061/566–689 KOVA^I]I, 200m2, I sprat, pet kancelarija, dva toaleta, privatni parking, PVC stolarija, alarm, video nadzor, 4.000KM. 033/864–614, 061/197–777

SOKOLAC, Novo naselje, Sime Drlja~e, u blizini Bora~kog groblja, 500 i 600m2 i 3 dunuma u komadu, papiri uredni, povoljno. 065/038–414, 065/297–235

DOGLODI, 26.000m2, apsolutna ravnica, livada, prilaz, potok, mo`e se graditi. 061/148–810

MI[EVI]I, 2207m2, vl. 1/1, prodaje se u komadu. 061/259–962

TRNOVO, selo Grab, 860m2, udaljenost od Sarajeva 25km, priklju~ci, devastiran objekat na parceli, vlasni{tvo 1/1, 9.000KM. 033/654–793, 061/861–824

FALETI]I, 3.126m2. 061/566–689 GORNJE Biosko, 15.000m2, drvena brvnara, izuzetna lokacija i pogled na cijeli grad, 290.000KM. 061/148–810 HAD@I]I, 18.418m2, udaljenost od Sarajeva 12km, asfaltni prilaz, osun~ano, otvoren pogled, 200.000KM. 033/654–793, 062/619–361

TUZLA, Ilin~ica, 1.500m2, fantasti~an pogled na grad, odmah ispod releja, uz samu cestu, k.~. br. 1615/3 i 1612/12 KO Tuzla III. 061/305–377, 062/723–959

OLOVO, Olovske Luke, 4.000m2, 200m od magistralnog puta. 061/566–689 OLOVO, Olovske Luke, 5.833m , sa zapo~etom ku}om 10x10m. 061/566–689 2

KRE[EVO, Resnik, poslovna zona, 9.100m2, atraktivna lokacija, cijena na upit. 00491637671727, 063/339–251 TAR^IN, op}ina Kre{evo, 1.066m2, uz potok, vlasni{tvo 1/1, 22.000KM. 033/654–793, 061/861–824

IVANICA, blizu Dubrovnika, 1.000m2, sa pogledom na more, dozvoljena gradnja. 033/867–546, 061/072–845 NEUM, vi{e parcela, 20.000m2. 061/148–810

MARIJIN Dvor, 1.100m , su+pr, aluminijski portali, parking. 033/864–614, 061/197–777

BOJNIK, zemlji{te 3.500m , pristup, infrastruktura, 60.000KM. 033/867–546, 062/649–370

MARIJIN Dvor, 120m2, I sprat, nova zgrada, namje{ten, kancelarijski. 033/867–546, 062/649–370

BU]A Potok, Potur [ahidijina, 300m2, posjeduje dozvole za gradnju, 48.500KM. 033/742–977, 062/977–978

2

MI[EVI]I, 680m2, gra|evinska dozvola, pristup makadam. 061/926–069 OSJEK, 993m , potpuno ravna parcela, dobar prilaz, 113.999KM. 062/245–363, 062/396–944 2

PODLUGOVI, iznad `eljezni~ke stanice, 2.5 dunuma. 065/903–496

HAD@I]I, Bare, 1.200m2, sa temeljima i izvedenim instalacijama, vlastiti bunar. 061/926–069

POLJINE, 4.200m2, asfaltni prilaz du` parcele, mo`e za gradnju vile, vl. 1/1, povoljno, ispod tr`ne cijene. 061/148–810

HAD@I]I, Binje`evo, 7.588m2, mogu}nost gradnje i dostupnost svih priklju~aka, uknji`eno, cijena po dogovoru. 00381641980180, 066/186–343

RAKOVICA, Kakrinje, 2.866m2, dvije parcele 2.147m2 i 719m2, panoramski pogled. 033/265–645, 061/903–569

HAD@I]I, Drozgometva, 36.173m2, voda, cijena po dogovoru. 062/245–363, 062/396–944

HAD@I]I, Osenik, parcela 5.602m2, asfaltni pristupni put 417m2, poto~i}, pogled. 061/926–069

KOVA^I]I, Emerika Bluma, 110m2, prizemlje, 4 parking mjesta, 2.200KM. 033/864–614, 061/197–777 2

MEJTA[, Ivana Cankara, 508m , sa starim objektom, dozvoljena gradnja 2manja objekta po regulacionom planu. 033/867–546, 062/649–370

HAD@I]I, Had`i}ke Bare, 2.510m2, sa ostacima kamene ku}e. 061/566–689

DOLAC Malta, 72m2, dvoeta`ni, ugostiteljski tip, namje{ten, portali, ba{ta, 2.000KM. 033/864–614, 062/143–144

< PETAK, 22.10.2021. < Br. 1707 <

DOBRO[EVI]I, Butilska, Djevoja~ke vode, 1.750m2, svi priklju~ci, asfaltiran prilaz, vlasni{tvo uredno 1/1, 35.000KM. 033/654–793, 061/861–824

2

HOTONJ, 1.023m2, ravno, asfalt, dobar prilaz, super lokacija, 87.000KM. 062/245–363, 061/374–005 HOTONJ, 8.880m2, vi{e manjih parcela, prilazni put. 033/265–645, 061/903–569 HOTONJ, Ra{ida Be{lije, 3.784m2, pored puta, voda, struja, gas, telefon. 033/265–645, 061/903–569 ILID@A, 200m2. 061/566–689 ILID@A, Doglodi, 1.899m2, uz glavnu saobra}ajnicu, asfaltni prilaz. 061/926–069 ILID@A, Lu`ansko Polje, 535m2, ravna parcela, svi priklju~ci, 71.500KM. 062/245–363, 062/396–944 ILID@A, Rustempa{ina, 200m2, dozvola za izgradnju objekta su+pr+s povr{ine cca 190m2 (suteren izgra|en), vlasni{tvo uredno 1/1, 135.000KM. 033/654–793, 061/861–824 ILID@A, Vrelo Bosne, ulaz u Veliku aleju, 348m2, uz glavnu saobra}ajnicu, dovedeni svi priklju~ci, 420.000KM. 033/654–793, 062/619–361 JAR^EDOLI, 4.500m2, sa dvije devastirane ku}e, 55.000KM. 061/148–810 KAZINA Bara, 7.600m2, sa temeljima ku}e i prate}ih objekata, cijena po dogovoru. 066/184–924 KOVA^I]I, Gabriele Moreno Locatelli, 266m2, sa devastiranim stambenim objektom pr+s, odli~na prilika za investitore za gradnju. 033/265–645, 061/903–569

RAKOVICA, Rudnik, 1.084m2. 061/926–069

VU^IJA Luka, 3.500m2, borova {uma, 24.000KM. 061/148–810

TRNOVO, Bati}i, prije ulaska u Kijevo, 7 dunuma. 061/566–689 VOGO[]A, Blagovac 2, pogodno za gradnju, na parceli izvor vode, zvati poslije 16 ~asova. 0038268321932, 0038267332664 VOGO[]A, Kreme{, 4 parcele, 3.821m2. 033/265–645, 061/903–569 VOGO[]A, Ljubina, 1.722m2, na ravnoj parceli, devastirana uknji`ena ku}a, asfalt, priklju~ci, 10km od Sarajeva. 065/987–689 ZABR\E, Avde Pali}a, 15.218m2. 061/566–689 ZABR\E, Smiljevi}i, 2 dunuma, 50.000KM. 061/130–777, 00385916161777

BANJALUKA, Presna~e, 2.500m2, vrlo povoljno i hitno. 00385917842935

DERVENTA, Kuljenovci, 6.400m2, vikendica, 58.000KM. 033/654–793, 061/320–439

BIJELJINA, Srpske vojske, prekoputa kru`nog toka, 6.500m2. 061/501–805

JAHORINA, Velika Dvori{ta, 1.350m2, sa svim priklju~cima za izgradnju ku}e, urbanisti~ka i gra|evinska dozvola. 061/188–758

CRNA Gora, Potrk, 166.613m2, nova i stara ku}a 155m2+49m2, {tala 90m2, traktor, priklju~ci, 199.990€. 0038269240869, 0038266150523 GOLUBAC, u ataru sela Dobra, na \erdapu, ispod magistrale prema Dunavu, 5.100m2, 7.500€. 0038163456821 SRBIJA, Kosmaj, 3.7 ha, asfalt, struja, voda, gas. 00381641234397

BR^KO, Dizdaru{a, 730m2, s temeljem. 00385915223041, 00385919382045

DUBROVNIK, Mali Zaton, 818m2. 061/566–689 SRBIJA, Roga~a, pod Kosmajem, na brijegu, 54 ari, idealan za vikendicu, do asfalta, vl. 1/1. 00381641234397, 061/159–6092

RELJEVO, Reljevska, 4.300m2, objekat 91m2, asfaltni prilaz, ravni~arski dio, pogodno za sve namjene, priklju~ak vode i struje, 180.000KM. 033/654–793 TAR^IN, Suhodol, 200.000m2, prilaz, voda i struja. 061/148–810

9

FO^A, Jabuka, selo Slavi~i}i, 100 dunuma, livada, {uma, prirodni izvori vode, 3.750KM/dunum. 057/227–574, 065/678–210

BORA^, gornji tok Neretve, 8 i 20 dunuma u komadu, pogodno za ljetnikovac, vo}arstvo, p~elarstvo, ribolov, mogu}nost priklju~ka struje. 00381665190597

CREPOLJSKO, 300 dunuma. 061/148–810 HAD@I]I, Drozgometva, 35.000m2, voda, pristupni put, cijena po dogovoru. 062/245–363, 062/396–944

GROBNO mjesto na groblju Sveti Mihovil, cijena po dogovoru. 063/402–910, 033/842–267

Agencija za ra~unovodstvo nudi kompletne ra~unovodstvene usluge, financijsko savjetovanje, knji`enje i izradu zavr{nih obra~una uz potpis i pe~at licenciranog ra~unovo|e. Radimo na presti`nom Pantheon programu. U okviru na{ih usluga na raspolaganju su i kurirske usluge prema potrebi na{ih klijenata. 486 061/893–784, 062/912–433 Atraktivna maserka, egzoti~na i thai masa`a. 456 062/827–848 Elektri~ar, vodoinstalater i majstor za ku}ne potrebe vama na usluzi. 481 062/762–786, 062/322–312

ILID@A, Gornje Vlakovo, 701m2, asfaltni put, u zelenilu, 35.000KM. 033/864–614, 061/197–777

Firma Sar: molersko farbarski radovi, adaptacija stanova i poslovnih prostora, ~i{}enje. 292 www.sar.ba 062/225–660, 033/833–454

ILIJA[, Dra`evi}i, 50.000m2, plastenici 1.700m2. 061/566–689

Fizioterapeutkinja nudi usluge masa`e i hid`ame. 514 061/081–532

NI[I]I, Crnorije~ka visoravan, 47.000m2. 061/566–689

Kerami~ar, ugra|ujemo sve vrste kerami~kih plo~ica, kvalitetno i povoljno. 519 061/460–606

TRNOVO, 5 dunuma, pored asfaltnog puta, 8.000KM/dunum. 065/409–698 TRNOVO, selo Rijeka, u komadu oko 12 dunuma, sa devastiranom ku}om, uz asfalt, 5.000KM/dunum. 065/409–698 TRNOVO, selo Rijeka, u komadu oko 20 dunuma, uz asfalt, 5.000KM/dunum. 065/409–698

PALE, Javor, cca 1.430m2, u naseljenom dijelu, pored potoka. 061/259–962

Limar, oluci, vjetarlajsne, op{avi dimnjaka, pokrivanje ku}a imitacijom crijepa i trapezastim limom. 193 063/337–201, 033/233–523 Moler Vladimir vr{i: moleraj, lijepi tapete, farba stolariju, radijatore, postavlja izolaciju. 534 061/389–403 Moler, kre~im stanove, obra|ujem stolariju. 487 061/423–275


> Br. 1707 > PETAK, 22.10.2021. > www.superoglasi.ba

super

10

Oglasni bazar nekretnina

Bre prona|ite nekretninu!

DIGITALNO IZDANJE UTORKOM I PETKOM MALI OGLASI: PO[ALJITE SMS: 091 210 501 (cijena 0,234KM sa PDV-om)

REKLAMNI OGLASI: 033 444 354

w w w. s u p e r o g l a s i . b a

Profile for superoglasi

SuperOGLASI  

SuperOGLASI - BAZAR NEKRETNINA BiH

SuperOGLASI  

SuperOGLASI - BAZAR NEKRETNINA BiH

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded