Kanalmagasinet 2020

Page 1

NĂĽr reisen er mĂĽlet The journey is the destination

telemarkskanalen.no


2

Foto: KĂĽre S. Pedersen, Bilde for Bilde


Foto: Kåre S. Pedersen, Bilde for Bilde

Velkommen til verdens vakreste kanal Åtte spektakulære sluseanlegg med i alt 18 slusekamre løfter bå­ter og passasjerer 72 meter fra en starter i Skien til en ender i Dalen. Da Telemarkskanalen sto ferdig i 1892 ble det en sammenhengende vannvei fra kysten til det indre av Telemark. Kanalen knyttet by og bygd sammen og åpnet Telemark for verden. I dag kan du oppleve denne even­tyrlige vannveien med smale elver, store innsjøer, gammel kulturhis­ torie,

folkeliv og slusing. Enten fra dekket på en av de tre kanalbåtene eller i egen fritidsbåt. Er du av den aktive typen kan du oppleve kanal­ landskapet med padleårer, sykkel eller til fots. Langs kanalen er det et rikt utvalg av museer, kultur­minner, koselige spisesteder og fantastiske kulturarrangementer. Kanalens østre løp går via idylliske Sauarelva til Notodden, kjent for industrihistorie med UNESCO­ status og bluesfestivalen.

Innhold Contens Welcome to the world’s most beautiful canal Eight spectacular flights of locks, with 18 lock chambers in total, elevate boats and their pas­sengers by 72 metres (236 feet) en route from Skien to Dalen. When the Telemark Canal was completed in 1892, it created a continuous waterway all the way from the coast into the very heart of Telemark. The canal connected town and country and opened up Telemark to the world. Today, you can discover the cultural heritage and everyday life of this fairytale waterway, with its locks, narrow rivers and wide open lakes, from the deck of one of the three canal ships or in your own boat. You can also explore the canal and the surrounding countryside by canoe, by bike or on foot, and visit museums, cultural heritage, charm­ing restaurants, and festivals and events. The eastern leg of the water­way takes you via the picturesque Sauarelva river to Notodden, famous for its UNESCO r­ ecognised industrial heritage and its blues festival.

For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no

Kanalbåt Canal ships ........................................... 4 Fritidsbåt Private boats.......................................... 8 Aktiv langs kanalen Active along the Canal................................................ 10 Historie History.......................................................... 12 Charter Charters....................................................... 14 Barn og unge For kids ................................... 15 Kanaltips Itineraries ............................................ 16 Kart Map........................................................................... 18 Kultur Culture............................................................... 20 Soria Moria Soria Moria................................... 22 Vrangfoss Vrangfoss........................................... 24 Overnatte Where to stay .................................. 26 Servering Where to eat..................................... 28

VELKOMMEN

3


MS Henrik Ibsen

MS Victoria

Ble bygd i 1907 og kom til Tele­markskanalen i 1993 der den fikk navn etter Skiens verdensberømte dikter. Skipet ble fullstendig restaurert i 2010 og er blitt en perle av en kanalbåt som gir en følelse av gamle dagers prakt.

Er selveste «Kanaldronningen». Skipet ble bygd i 1882 og er oppkalt etter daværende kronprinsesse Victoria av Sverige­-Norge. MS Victoria har seilt gjennom sluser og over vann på Telemarkskanalen siden den gang.

Was built in 1907, came to the Telemark Canal in 1993 and was na­med after Skien’s world famous poet. The ship was completely restored in 2010 and has become a gem of a canal boat that gives a sense of the old days of glory.

Is herself «the queen of the canal», built in 1882 and named after the then Crown Princess Victoria of Sweden­ Norway. MS Victoria has sailed through locks and on the water of the Telemark Canal since then.

Kjeldal

62-65 m.o.h

Hogga

65-72 m.o.h

Lunde

Vrangfoss

59-62 m.o.h

36-59 m.o.h

Eidsfoss Ulefoss

Skien

0-5 m.o.h

4

KANALBÅTENE

26-36 m.o.h

15,3-26 m.o.h

Løveid

5-15,3 m.o.h

Norsjø

Akkerhaugen

Sauarelva

Se rutetider og priser på telemarkskanalen.no


Kanalbåtene I sommersesongen kan du oppleve Telemarkskanalen fra dekket på en av de historiske kanalbåtene. MS Henrik Ibsen og MS Victoria seiler i pendel mellom Skien og Dalen fra midten av mai til september. MS Telemarken seiler mellom Akkerhaugen og Lunde fra midten av juni til midten av august. Alle båtene har overbygde dekk, salonger og servering om bord, og du kan ta med både sykkel og kano/kajakk.

The canal ships Throughout the summer season, you can discover the Telemark Canal aboard the canal ships which sail between Skien and Dalen, and Akkerhaugen and Lunde. All three ships have covered decks, saloons and onboard restaurants, and you can take your bike or your canoe/kayak with you.

Flåvatn

Kviteseidvatn

MS Telemarken Blir også kalt «Norsjøs hvite svane» og er den yngste av kanalbåtene. Hun ble bygd i 1951, kom til kanalen i 1988 og er oppkalt etter en av de aller første båtene som seilte på Telemarkskanalen. Also called «Norsjø’s white swan» and is the youngest of the boats, built in 1951. She came to the canal in 1988 and is named after one of the first boats on the Telemark Canal.

Bandak

Dalen

Kviteseid

Heddalsvatn

Notodden

Se rutetider og priser på telemarkskanalen.no

KANALBÅTENE

5


Foto: Vegard Giskehaug

Alle sluseanleggene kan besøkes fra land. Her i Vrangfoss tar det ca. 45 minutter å sluse båtene igjennom de fem slusekammerne. You can watch all the locks in action from the canal banks. At Vrangfoss, pictured here, it takes about 45 minutes for vessels to pass through the five lock chambers.

#telemarkskanalen #visittelemark #norge #visitnorway #kanal #kanaltur #verdensvakrestetur #kanalbåt #kanalbåtene #fritidsbåt #fritidsbåtpåtelemarkskanalen #sluser

6

BÅTTUREN


Midtveis på reisen mellom Dalen og Skien møtes kanalbåt­ene MS Victoria og MS Henrik Ibsen rett ovenfor Lunde sluse. Halfway between Dalen and Skien, the canal ships MS Victoria and MS Henrik Ibsen pass each other just above Lunde lock.

Foto: Kåre S. Pedersen, Bilde for Bilde

7


Foto: Jørn Steen

Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

På kanalen med egen båt

Private boats on the canal

Sluseanleggene er åpne for fritidsbåter fra slutten av juni til midten av august. Alle anleggene er bemannet med slusevoktere som passer på og hjelper til under slusingen.

The locks are open to private pleasure crafts from late June to mid­August. All the locks are staffed by experienced lock­keepers, who are always happy to help.

En fin liten kanalopplevelse er turen inn fra kysten gjen­nom slusene i Skien og Løveid til Norsjø. Herfra kan en enten dra videre opp Sauarelva til Notodden, eller ta den store kanalturen til Dalen. Langs kanalen er det mange flotte badeplasser, og det er lett å finne steder å gå i land. Hvorfor ikke ta båten til Bluesfestivalen i Notodden?

8

BÅTTUREN

The boat trip from the coast through the Skien and Løveid locks to Norsjø is a great way to get a taste of canal life. You can then continue via the Sauarelva river to Notodden or follow the canal all the way to Dalen. En route you’ll find plenty of great bathing spots and places to go ashore.


#telemarkskanalen #visittelemark #norge #visitnorway #kanal #kanaltur #verdensvakrestetur #kanalbåt #kanalbåtene #fritidsbåt #fritidsbåtpåtelemarkskanalen #sluser

BÅTTUREN

9


10

Foto: Hamish Moore


Foto: Live Skinnes

Activity along the canal Foto: Hamish Moore

Aktiv langs kanalen Stadig flere ønsker å være aktive i feriene og kanallandskapet innbyr til bevegelse for alle, fra treningsentusiaster til barnefamilier. Mulighetene er mange enten man velger å sykle, padle eller vandre. For sykkel og vandring er turene inndelt i varierende vanskelighetsgrader fra lett, moderat til krevende løyper. Langs hele kanalen er det mange muligheter for å ta beina fatt, fra korte turer i rolig terreng som Skotfosstien ved Løveid, til spektakulære Lårdalstigen ved Dalen og majestetiske Hægefjell ved Vrådal. Å padle gjennom slusene er spennende og passer for både nybegynnere og erfarne. Slusevokterne gir veiledning og sørger for en trygg ferd. Det er traller på alle sluseanlegg til de som vil frakte kano/kajakk på land. Kano/kajakk kan leies flere steder. Den nasjonale sykkelruta går mellom Dalen og Ulefoss gjennom storslått natur. Vi anbefaler å ta kanalbåt en vei, eller på deler av strekningen. Mange av turene kan kombineres med kanalbåtene og du kan ta med sykkelen, kanoen eller kajakken om bord på rutebåtene.

Se ruter og kart telemarkskanalen.no

An increasing number of people want to be active during their vacation. The landscape surrounding the Telemark canal offers a well of opportunities, forexercise enthusiasts as well as families with children. For biking and hiking, the routes are divided in various levels of difficulty, from easy to moderate and demanding. Hiking is possible all along the canal, from short hikes in easy terrain like Skotfosstien by Løveid, to spectacular Lårdalstigen by Dalen, and the majestic Hægefjell in Vrådal. Kayaking through the canal locks is a thrill, however suitable for both beginners and experienced kayakers. The look keepers will provide guidance and ensure a safe journey. At all of the gates, there are trolleys if you do not want to go through the locks., and there are kayaks for rent at several locations. The national bikingroute runs between Dalen and Ulefoss, and offers a breathtaking scenary. We recommend that you take the boat one way, or at least parts of the way. A lot of the trips can be combined with the canal boats, and you can bring the bike, canoe or kayak on board.

AKTIV LANGS KANALEN

11


Historien om Telemarkskanalen Telemarkskanalen ble anlagt i to etapper, først i 1861 fra Skien til Notodden, og deretter strekningen fra Ulefoss til Dalen som ble åpnet i 1892. Lenge før kanaliseringen var det mye transport på vannveien. Den første trafikken var knyttet til brynesteintransporten fra bruddene i Eidsborg ovenfor Dalen allerede før 700-tallet. Før de rutegående dampbåtene ble satt i drift på midten av 1800-tallet var det vanlig å ro når man skulle til byen. I tillegg til å motvirke flom var enklere transport av personer, varer og tømmerfløting årsaken til at kanalene ble bygget. I dag benyttes ikke lenger kanalen som en transportvei for tømmer og varer, men har blitt et av Telemarks viktigste turistmål.

12

HISTORIEN

I Telemarkskanalen er det 8 sluseanlegg som tilsammen består av 18 slusekammer (løftekammer). Vannveien mellom Skien og Dalen i Telemark er 105 km lang og har en høydeforskjell (løftehøyde) på 72 m. Det største sluseanlegget er Vrangfoss som har fem slusekammer og en løftehøyde på 23 m. Bandak–Norsjøkanalen ble fredet som teknisk kulturminne av riksantikvaren i 2017. I tillegg til selve kanalkonstruksjonen med seks sluser er også brygger og gamle kanalbygninger en del av fredningen. Telemarkskanalen er Telemarks tusenårssted.

For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no


The history of Telemark canal The Telemark canal was carved into the landscape in two stages. Initiallyin 1861 from Skien to Notodden, and then in 1892 fromUlefoss to Dalen. Long before the canal was built, a lot of transport was done on parts of the waterway. The first known kind of transport was the transportation of whetstone from the quarries in Eidsborg above Dalen already before the 700s ac. Before the steamboats were put in operation in the mid 1800s, people used rowboats when travelling to town. In addition to prevent floods, timber floating and transportation of people and goods were the main reasons for taking on the enterprise of building the canal. Today the canal is no longer used to transport timber and goods, but has become one of the most important tourist destinations in Telemark.

Foto: Live Skinnes

The Telemark canal has eight locks, with a total of 18 lifting chambers. The waterway between Skien and Dalen is 105 kilometers long and has a height difference of 72 meters. The largest lock is Vrangfoss, with five lock chambers and a lifting height of 23 meters. The stretch from Bandak to theNordsjø canal was declared a tecnical cultural heritage in 2017. In addition to the canal structure itself, docks and old canal-related buildings are also part of the cultural heritage. The Telemark canal is Telemarksattraction of the millennium.

For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no

HISTORIEN

13


Foto: Tom Riis

Grupper på kanalen

Charter a canal ship

Enten det er utflukt med foreningen, bryllup, kundetreff eller bare en hyggelig tur med venner og kolleger, setter kanalbåtene en hyggelig ramme rundt arrangementet. I rutetrafikk tilbyr vi dagsturer på alt fra 2 til 10 timer, og vi kan også ordne overnatting, busstransport, museumsbesøk og mye annet. Utenom de ordinære rutetidene er det mulig å chartre båtene til egne arrangement.

14

CHARTER

The canal ships make a fabulous setting for weddings, special outings, corporate en­tertainment or just a pleasant cruise in the company of friends and colleagues. Outside normal operating hours, the ships are availa­ble for private charters. Food and beverages can be served in the on­board restaurant, and the catering service will be happy to tailor the menu to your require­ments.

Les mer om gruppeturer og charter på telemarkskanalen.no/anbefalte-turer


Skotfoss kultursti – Foto: Tom Riis

Eidsborg museum – Foto: Skodde studio

Norsjø Ferieland – Helene Ness

Bø Sommarland

Vrådal

Kanalen for barn og unge Det er aldri kjedelig langs kanalen. Det er et mangfold av aktiviteter og tilbud for barn og unge. Dere kan leke slusevokter i kanalmodellen på Eidsborg, prøve en av verdens beste wakebordbaner på Norsjø Ferieland, besøke Bø Sommarland, teste klatreferdighetene ute i Skien fritidspark eller prøve skipssimulatoren på vitensenteret DuVerden i Porsgrunn.

For flere gode aktivitetsforslag, se telemarkskanalen.no

Canal fun for kids The canalside communities are anything but boring, with a wide variety of activities for children and young people on offer. Visit the canal model at Eidsborg and play at being a lock­keeper. Try wakeboarding on one of the world’s best courses at Norsjø Ferieland. Visit the Bø Sommarland waterpark, go climbing in Skien leisure park, or try out the ship simulator at the DuVerden science centre in Porsgrunn.

BARN OG UNGE

15


Foto: Harald Naper

Tips om kanalturer

Suggested itineraries

Turene med kanalbåtene har varighet fra 1 til 10 timer, og mulighetene er mange. Her finner du noen forslag til turer som vi synes du bør oppleve. Turene kan bestilles på telemarkskanalen.no Der finner du også flere tips.

Your cruise on the canal ship can last as little as one hour or as long as ten hours – you have lots of options. We’ve set out a few suggested itineraries for you. Book your trip and find more ideas at telemarkskanalen.no

HELDAGSTUR

Båt Skien - Dalen Opplev hele den historiske kanalturen med et av de nostalgiske skipene MS Henrik Ibsen eller MS Victoria. Seilasen går gjennom hele 7 sluseanlegg og i et variert natur­og kulturlandskap. Underveis kan du hygge deg med god mat og drikke fra restauranten. Avgang Skien med båt kl. 08:10 Ankomst Skien med buss kl. 21:10

All day cruise Skien - Dalen

Foto: Kåre S. Pedersen, Bilde for Bilde

16

Travel the entire length of the canal aboard one of the old­fashioned canal ships, MS Henrik Ibsen or MS Victoria. Your journey takes you through all seven sets of locks and an ever­changing landscape, both unspoilt and cultivated. Depart Skien by ship at 08:10 Arrive Skien by coach at 21:10


Båt Lunde - Ulefoss HALVDAGSTUR

Ønsker du en litt kortere tur, men vil oppleve slusene, så er dette turen for deg. Her får du hele 4 av de 8 sluseanleggene på bare 2 timer. Før båtturen tar du en kort busstur fra Ulefoss til Lunde. Avgang Ulefoss med buss kl. 12:35 Ankomst Ulefoss med båt kl. 15:20

Cruise Lunde – Ulefoss

Foto: Kåre S. Pedersen, Bilde for Bilde

If you’d prefer a shorter cruise but want the experience of passing through the locks, we suggest this itinerary, which takes you through four of the eight sets of locks in just two hours. Before boarding the ship, enjoy a short coach ride from Ulefoss to Lunde. Depart Ulefoss by coach at 12:35 Arrive Ulefoss by ship at 15:20

Båt Lunde - Skien HALVDAGSTUR

Er du den som vil starte litt senere på dagen, er dette kanalturen for deg. Etter en times busstur fra Skien til Lunde kan du nyte Telemarkskanalen ombord på et av de nostalgiske skipene MS Victoria og MS Henrik Ibsen, på ferden ned gjennom sluser og over åpne vann. Avgang Skien med buss kl. 12:00 Ankomst Skien med båt kl. 17:30

Cruise Lunde – Skien

Foto: Kåre S. Pedersen, Bilde for Bilde

If you’re not a particularly early riser, this is the cruise for you. After an hour’s coach ride from Skien to Lunde, enjoy the cruise back down the canal, passing through locks and across open water, aboard one of the old­ fashioned canal ships, MS Henrik Ibsen or MS Victoria. Depart Skien by coach at 12:00 Arrive Skien by ship at 17:30

Båt Lunde – Fjågesund og sykle tilbake HALVDAGSTUR

Begynn turen med en av de nostalgiske kanalbåtene fra Lunde til Fjågesund og opplev 3 sluseanlegg underveis. Sykkelen tar du med ombord. Fra Fjågesund går turen tilbake på sykkel langs kanalen. På strekningen er det både utsiktspunkt, badeplasser og flate partier. Det er lite trafikk og en del av strekningen er helt bilfri. Avgang fra Lunde med båt kl. 13:05. Ankomst Fjågesund kl. 15:30. Fra Fjågesund til Lunde er det 34 km (1-3 t.).

Cruise Lunde – Fjågesund and return by bike

Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Start your trip with a cruise from Lunde to Fjågesund aboard one of the old­fashioned canal ships, passing through three sets of locks. Your bike accompanies you on board. Return by bike from Fjågesund on the cycle route that runs parallel to the canal. Enjoy viewpoints, bathing spots and flat sections along the way. Traffic is light, and part of the route is closed to motor vehicles. Depart Lunde by boat at 13:05. Arrive Fjågesund at 15:30. The distance from Fjågesund to Lunde is 34 km (1–3 hours).

17


E 134

Åmot

Til Haugesund og Bergen

Flatdal

Høydalsmo

38

Eidsborg

TOKKE

Morgedal

E 134

Lifjell 1291m

Seljord Brunkeberg

45

Dalen Skafså

Lårdal Bandaksli

Ban

Kviteseid

dak

41

Vråliosen

45 Til Stavanger

KVITESEID Spjotsodd

38

Vr

åv

atn

Kv

ite

se

idv

Vrådal

STORSTRAUM

Kil

atn

et

SMÅSTRAUM

Flåvatn

Fjågesund

Storroan 1193m

Bergen

Nis

ser

355

NORGE

Grov TELEMARK Notodden Dalen

Ulefoss

Nissedal

Fyresdal Skien

Stavanger Langesund

41

Larvik Strømstad

SVERIGE Gøteborg Hirtshals

KART OVER TELEMARKSKANALEN

Tørdal

Sandefjord

Kristiansand

18

38

Oslo

Avstand i km på vei / Distance in km by road Dalen Notodden Ulefoss Skien

Oslo 225 111 155 134

Bergen 271 360 351 381

Kristiansand 210 Treungen 257 Treungen 213 186

Larvik 165 107 62 34

Skien 134 76 31 -

For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no


Kart over Telemarkskanalen NOTODDEN

Til Kongsberg/Oslo

Heddal

Notodden

ann

lsv

dda He et

36

360

MIDT-TELEMARK Bø

Akkerhaugen

Gvarv Nes

Norsjø

len

n

E 134

359

Flåbygd

36

HOGGA VRANGFOSS

KJELDAL

NOME

LUNDE

EIDSFOSS ULEFOSS

32 36

SKIEN LØVEID

va

SKIEN

Porsgrunn E 18

Drangedal 356

Til Oslo

356

Brevik E 18 Til Kristiansand

Langesund For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no

Neslandsvatn

38

KART OVER TELEMARKSKANALEN

19


1

2

3

Foto: Dag Jenssen

6

Foto: Håkon Nordby

7

8

Foto: Stein Hofve

Kulturopplevelser langs kanalen

Foto: Live Skinnes

Culture along the canal

Kanalen dekker et stort område med et rikt og variert kulturliv. Som f. eks. Ibsenbyen Skien, kulturminner i Ulefoss, folkekunst i Vest­ -Telemark, industrihistorien som er blitt verdensarv på Notodden, gallerier og opplevelser i Fruktbygda, museer, stavkirker og utstillinger. I løpet av sesongen er det mange store og små arrangementer som Skien live og Notodden Bluesfestival

The Telemark Canal spans a wide area with a wealth of cultural activities. The town of Skien where Ibsen was born. The manor house at Ulefoss. The folk art of west Telemark. Notodden’s Unesco­ recognised industrial heritage. Galleries and adventures amid the orchards of Sauherad. Not to mention museums, stave churches and exhibitions. Numerous festivals and events take place during the tourist season, including Skien live and Notodden Bluesfestival.

20

KULTUR LANGS KANALEN

Se hvor og når du kan oppleve kulturlivet langs kanalen på telemarkskanalen.no


4

5

Foto: Dag Jenssen

9

10

Foto: Vest-Telemark Museum

Foto: Mona Beate Kasin

#telemarkskanalen #visittelemark #heddalstavkyrkje #verdensarv #fruktbygda #ulefoshovedgaard #brekkemuseum #henrikibsen #kanalmodell #evjubygdetun #grimdalstunet #trollbilen #eidsborg #bluesfestival #parkjazz #dalsmarken #victoriafestivalen

Bilder / Pictures 1. Henrik Ibsen, Skien 2. Heddal stavkyrkje 3. Industrihistorien, Notodden 4. Brekke Museum, Skien 5. Ulefos Hovedgaard 6. Kviteseid bygdetun 7. Sølvsmedtunet, Vrådal 8. Fruktbygda 9. Eidsborg stavkirke 10. Vikingskip besøker Kauphamar

Se hvor og når du kan oppleve kulturlivet langs kanalen på telemarkskanalen.no

KULTUR LANGS KANALEN

21


Foto: Dag Jenssen

22

KULTUR LANGS KANALEN

Foto: Dag Jenssen

For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no


Foto: Dag Jenssen

Foto: Dag Jenssen

Soria Moria

Foto: Dag Jenssen

Soria Moria Soria Moria er et kunstverk av en badstue, og den første installasjonen i «Vannvegens fortellinger».Vannvegens fortellinger er et kunstprosjekt hvor hver av de 6 kanalkommune skal få sitt verk hvor kunst, arkitektur og lys brukes som virkemiddel i et helhetlig konsept for å løfte frem attraksjonskraften i landskapet. Soria Moria har høstet oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt og er populær både blant innbyggere og tilreisende. Det er arkitekt David Fjågesund i Feste Landskap/arkitektur, som sammen med et nordisk designteam, står bak prosjektet. Inspirasjonen til badstua er hentet fra omkringliggende landskap og historie. Byggets karakteristiske silhuett er en tolkning av de skrånede fjellsidene som forsvinner ned i Bandak. Kledningen av spon er inspirert av lokal byggeskikk og innimellom tresponene blinker det av gull. Soria Moria ligger et steinkast fra det historiske Dalen Hotel og gullsponen refererer til kontrasten som oppsto mellom lavmælte telemarkinger og overdådig utenlands overklasse under etableringen av Dalen hotell på slutten av 1800- tallet. For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no

Soria Moria is the name of a famous Norwegian folk tale, and the sauna that bears its name is itself a fairytale! The Soria Moria was the first installation in ”Tales of the waterway” - an artinstallation project. where art, architecture and light will melt together in a comprehensive concept intended to promote the attractiveness of the landscape. Soria Moriahas been awarded ranking prizes for architecture both nationally and internationally, and has become extremely popular among local residents as well as visitors. Architect David Fjågesund, in companionship with a Norwegian design teamhas designed the project. The inspiration for the sauna is the local landscape and history. The characteristic silhouette of the building is an interpretation of the sloping hillsides going into Bandak. The exterior made by woodshavings is inspired by local architectural style and handicraft, and inbetween the woodshavings you can see glimps of “gold”. Soria Moria is located near by the historic Dalen hotel, and the glimps of gold refers to the contrast that elevated between the hushed people of Telemark and the lavished foreign upper class during the establishment of Dalen hotel in the late 1800s. KULTUR LANGS KANALEN

23


Foto: Vegard Giskehaug

Foto: Vegard Giskehaug

Foto: Sigurd Svela

Vrangfoss slusepark

Vrangfoss locks and park

Vrangfoss, som er det største og mest imponerende sluseanlegget i Telemarkskanalen, ligger i en flott park. Anlegget har fem slusekamre som løfter og senker båtene hele 23 meter. Ved det øverste slusekammeret troner den historiske slusemesterboligen med servering både inne og ute på den deilige verandaen med utsikt over anlegget. I låven er det en multimedia­presentasjon av kanalhistorien. Det er også mulig å overnatte i de koselige slusevokterboligene på Eidsfoss og Vrangfoss, tett på kanalen. Du kan vandre på fine stier ned til Eidsfoss sluse og videre til Ulefoss, eller opp til det gamle steinbruddet.

24

KULTUR LANGS KANALEN

Vrangfoss, the largest and most impressive flight of locks on the canal, is set amid an attractive park. The five lock chambers raise or lower boats over a vertical distance of 23 metres. Overlooking the flight of locks, the former lockmaster’s house is now a restaurant with magnificent views. The barn houses a multimedia presentation on the history of the canal. You can stay overnight in a cosy lock­keeper’s cottage right beside the canal. Take a stroll on well­maintained paths down to Eidsfoss lock and on to Ulefoss, or up to the former quarry.

For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no


#telemarkskanalen #visittelemark #norge #visitnorway #gĂĽturer #sykle #opplevelser #summerwalks #vandringlangskanalen #vandring #kanalbĂĽtene #vrangfoss #sluser

For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no

KULTUR LANGS KANALEN

25


Dalen hotell

26

KULTUR VELKOMMEN LANGS KANALEN

For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no


Straand hotell

Norsjø Hotell

Telemark Kanalcamping

Bo langs kanalen Langs Telemarkskanalen er det mange særegne og koselige steder å overnatte, både når det gjelder hotell, B&B, slusevokterboliger, bobil og camping – eller i egen båt. Helt øverst i kanalen troner ærverdige Dalen Hotel fra 1894, som absolutt er verdt et besøk. Vil du leve tett på kanalen kan en av de gamle pakkbuene på to av anløpsstedene anbefales. I Bandaksli og på Fjågesund er det plassert sovebokser med køyesenger med plass til fire overnattingsgjester. Det er også tilrettelagt for enkel matlagning i pakkbuene. Dette er et overnattingstilbud som særlig passer for padlere, syklister og vandrere.

Where to stay The communities along the Telemark Canal offer plenty of characterful and comfortable accommodation options: hotels, B&Bs, lock­keepers cottages, motorhomes, campsites – or you can stay on your own boat. At the head of the canal sits the stately Dalen Hotel, built in 1894 – an absolute must­see. If you want to live close to the canal, we reccommend one of the old storehouses located at two of the destinations. In Bandaksli and at Fjågesund you will find ”sleeping boxes” with bunk beds and room for four people. The storehouses are facilitated for simple cooking. This accommodation is particulary well suited for kayakers, cyclists and hikers.

#telemarkskanalen #visittelemark #norge #visitnorway #gåturer #sykle #opplevelser #summerwalks #vandringlangskanalen #vandring #kanalbåtene #vrangfoss #sluser

For mer inspirasjon og informasjon se telemarkskanalen.no

BO LANGS KANALEN

27


Mersmak, Skien - Foto: Max Emanuelson

Ulefoss sluser – Foto: Tom Riis

Dalen hotell Fruktbygda – Foto: TLive Skinnes

A taste of Telemark Foto: Oskar Svalastog

Foto: Marta Irene Kleivstaul

En smak av Telemark For kanalgjestene venter mange gode matopplevelser. Du finner hyggelige serveringssteder både på kanalbåtene og langs Telemarkskanalen. Flere av stedene setter sin ære i å tilby gode lokale smaker, tradisjonsrike retter og mat med særpreg fra området. Ved Gvarv ligger Fruktbygda der en kan besøke gårdene og smake på produktene, bl.a. Norges beste eplemost. I august er det en stor matfestival i Skien og i september er det Eplefest på Gvarv. Hvorfor ikke kjøpe lokal mat med hjem som et reiseminne.

28

MAT

Canal visitors can look forward to some wonderful culinary experiences. You’ll find great restaurants and cafés on board the canal ships and in the canalside communities. Many local eateries pride themselves on their delicious menus featuring wholesome traditional fare prepared using local recipes and ingredients. In Sauherad, the fruit growing district around Gvarv, you can sample local produce straight from the farm – including the best apple juice in Norway. A big food festival takes place in Skien in August, and Gvarv plays host to an apple festival in September. Take some local delicacies home with you as a souvenir!

Se oversikt over serveringssteder på telemarkskanalen.no


Kanaltur med M/S Victoria

Foto: Kåre S. Pedersen, Bilde for Bilde

Senk skuldrene og nyt den fantastiske naturen fra orkesterplass på dekket til kanaldronningen M/S Victoria. Kanalbåtene seiler i daglig rute fra slutten av mai til begynnelsen av september, på strekningen fra Skien til Dalen. Det er mulig å chartre M/S Victoria utenom de ordinære rutetidene. En kveldstur med kanalbåten, hvor dere nyter god mat og godt drikke, er absolutt å anbefale. M/S Victoria er sertifisert for 180 personer. Velkommen ombord!

For mer informasjon

kanalbaatene.no

ANNONSER

29


Idylliske Telemarkskanalen

Norsjø Ferieland Prisvinnende campingplass med restaurant, marina og Norges eneste vannski/kabelbane norsjo-kabelpark.no norsjo-ferieland.no

Norsjø Hotell Frukthotellet som er hovedkontor for Fruktbygda-samarbeidet. Her kan du bo, og få mer info om Fruktbygda, lokalområdet og Telemarkskanalen. norsjohotell.no

Norsjø Ferieland og Norsjø Hotell er utgangspukt for cruise på Telemarkskanalen

Kremen av Telemarkskanalen M/S Telemarken går i rute på Telemarkskanalen hver dag fra midten av juni til midten av august. Turen går fra Akkerhaugen brygge og Norsjø Ferieland til Lunde. Da får du med deg kremen av Telemarkskanalen. Det er flere rutealternativer og busstransport er tilrettelagt.

norsjohotell.no

3812 Akkerhaugen post@norsjo-ferieland.no // 35 95 84 30 // 35 95 50 00 norsjo-ferieland.no // norsjohotell.no

30

ANNONSER


med start i vakre Fruktbygda

Fruktbygda har prisvinnende produsenter, opplevelser og reiselivsbedrifter med overnatting. Vi har egen rutebåt på Telemarkskanalen. Nå kan du altså ta en tur på kanalen i kombinasjon med mange andre hyggelige opplevelser. Fruktbygda er stedet hvor et mangfold av produsenter og besøksbedrifter deler på 500.000 frukttrær og viser hva man kan få ut av disse. Resultatet blir mange spennende smaker og opplevelser. Likevel er det kombinasjonen med alle disse fantastiske menneskene som gjør Fruktbygda helt unik. En rekke gårdsbutikker, smaksopplevelser, kunstutstillinger og selvplukk – alle disse menneskene elsker det de holder på med, og det vil du merke.

fruktbygda.no

Oversikt over produsenter, bedrifter og arrangement i Fruktbygda finner du på fruktbygda.no

ANNONSER

31


Foto: KÃ¥re S. Pedersen, Bilde for Bilde

32

ANNONSER


En kulturhistorisk reise

På eventyrhotellet Dalen Hotel, som troner i enden av Telemarkskanalen, har prominente gjester fra mange europeiske kongehus hygget seg i 120 år.

Legendary Dalen Hotel, located at the end of the Telemark canal, has hosted prominent guests of European royal houses for over 125 years.

Hotellet som ble oppført i 1894 er omgitt av drager og spir, av mystikk og storhet. Byggestilen er inspirert av de norske stavkirkene og vikingetidens ornamentikk. En helt unik opplevelse der de historiske vingeslag kombineres med nåtidens fasiliteter og bekvemmeligheter.

Built in 1894, the hotel is surrounded by dragons and spires, of mystery and grandeur. The architecture is inspired by Norwegian stave churches and Viking ornaments. A unique experience where historic grandeur meets contemporary facilities and amenities.

(+47) 35 07 90 00 I www.dalenhotel.no

(+47) 35 07 90 00 I www.dalenhotel.no

www.dalenhotel.no

ANNONSER

33


et levende museum på ulefoss

Velkommen til Lunde - i hjertet av Telemarkskanalen!

Gangavstand fra Telemarkkanalen. Små røde arbeiderboliger som nå er fylt med museer, utstillinger og butikker. Restauranten er kjent for kvalitetsmat og rask servering. Guiding og turistinfo. Barnevennlig med leker ute og inne.

Ideelt utgangspunkt for opplevelser på og langs Telemarkskanalen

ÅPNINGSTIDER Øvre Verket Tirs-søn 11-17 / Mandag stengt Spiseriet Tirs-ons 12-17++ / Tors-søn 12-20++ Øvre Verket / Spiseriet på øvre verket

spiserietovreverket.com

Store oppmerka plasser. Gangavstand til Lunde sluse og Lunde sentrum. Utleie av kano, kajakk, sykkel og SUP-brett for campinggjester og andre. • Perfect starting point for exploring the Telemark Canal. • Marked spots. You can walk to the lock in Lunde and to the center in Lunde. • Rental of canoe, kayak, bike and SUP-board.

ULEFOSS GJESTEBRYGGE & BOBILCAMP Ulefoss Bryggepark Drift AS ønsker velkommen til Ulefoss Gjestebrygge og bobilcamp. Gjestebrygge og bobilcamp ligger sentral og idyllisk til ved Norsjø, og med kort veg til kommunens ulike attraksjoner. På Ulefoss Gjestebrygge er kiosk, sandstrand, dusjanlegg, og mulighet for fylling av drivstoff til fritidsbåter. ÅPNINGSTIDER: I høysesongen (12. 6. – 16. 8.) er kiosk åpen fra

www.kanalcamping.no

kl. 09 –21. I skuldersesong er kiosk åpen i helgene.

Slusevegen 21, 3825 Lunde post@kanalcamping.no Tel.: +47 915 75 421

Ta bussen til Telemark og Telemarkskanalen Rjukan

• Våre busser frakter deg til/fra Telemark og kanalbåtene

Bergen Odda

Oslo Lufthavn

Vest-/Midt Telemark

Oslo

• Bussene kjører hele kanalsesongen • Kjøp din reise til/fra kanalbåtene på telemarkbil.no • Kanalpakker med båt og buss kan kjøpes på telemarkskanalen.no

Planlegg ferien på vår nettside Tlf. 177 / Tlf. 35 06 54 00

Hovden

Haugesund

Vestfold Kristiansand

www.telemarkbil.no

Haukeliekspressen Telemarkekspressen Grenlandsekspressen Lokalruter i Vest-/Midt-Telemark

34

ANNONSER

Grenland


VELKOMMEN TIL TELEMARK MUSEUM

Porselensmuseet Brekkeparken Henrik Ibsen Museum Ulefos Hovedgaard Kittelsenhuset Telemark Escape

Ved Telemarkskanalen på Ulefoss ligger praktfulle Ulefos Hovedgaard. Empirebygget byr på historier fra 1814 til i dag. Fra kaia i Skien sentrum kan du gå opp Ibsentrappa og komme til friluftsmuseet Brekkeparken. Besøk bondestuer fra hele Telemark, herregården Søndre Brekke og prøv vårt escape room «Brorskapets hemmelighet». I Skien inviterer vi deg også til Henrik Ibsen Museum. Besøk Ibsens barndomshjem og prøv det unike «Ibsen Escape». På Porselensmuseet i Porsgrunn forteller vi historien om det hvite PP-gullet, mens sommerbyen Kragerø huser Theodor Kittelsens sjarmerende barndomshjem, Kittelsenhuset. Info og bestilling: telemarkmuseum.no eller 35 54 45 00

telemarkmuseum.no

ANNONSER

35


Velkommen!

2019

FORTREFFELIGHETS-

BEVIS

telemarkskanalen.no Kontakt oss / contact us: booking@telemarkskanalen.no – tel +47 409 20 000

2019

CERTIFICATE of

EXCELLENCE

Utgitt av Telemarkskanalen i 2020. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler. Flere eksemplar kan bestilles pĂĽ telefon 409 20 000 Published by Telemarkskanalen in 2020. Errors and omissions excepted. To order additional copies, call + 47 409 20 000.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.