Suomen Partiolaisten vuosikirja 2018

Page 1

S U O M E N PA RT I O L A I S T E N V U O S I K I R J A

VUOSI 2018 M E R I PA RT I O L A I S E T P U R J E H T I VAT LO V I I S A A N

PA R T I O TA I TO M I N N A S

ilmiö

opintopisteitä

HARRASTUS JOKAISELLE PA RT I O L A I S E T TA S A - A RVO N N U OT I O L L A P E R H E E N P I E N I M M ÄT K I N M U KA A N PA RT I O O N LÖY S I M M E 169 U U T TA TA PA A T E H DÄ PA RT I OTA!


SISÄLLYS

3 Pääkirjoitus 4 Uutiset 6 TILASTO : Partio lukuina

8 PARTION STRATEGIA 9 HARRASTUS JOKAISELLE: Partiolaiset keksivät 169 uutta tapaa tehdä partiota 12 PAREMPAA JOHTAJUUT TA: Nuoret johtajat vievät partiota eteenpäin 14 HARRASTUS JOKAISELLE: Lisää partiolaisia! 16 HARRASTUS JOKAISELLE: Partio toivotti alle kouluikäiset tervetulleeksi mukaan

30 VAPAAEHTOISTYÖ: Mielekäs vapaaehtoistyö jokaiselle 33 LUONTO: Partiolaiset käärivät hihansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 35 NUORET TEKIJÄT: 40 prosenttia nuorista ehdokkaista tuli valituksi seurakuntavaaleissa 36 Vuoristovaellus 4000 metriin 38 HARRASTUS JOKAISELLE: Uusi verkkosivuratkaisu edistää jäsenhankintaa 39 Kiitokset

NUORET TEKIJÄT:

HOmmIIN VAAN!

9

18 NUORET TEKIJÄT: Hommiin vaan! 20 VARAINHANKINTA: Adventtikalenteri ilahdutti Itämeri-teemaisella kuvalla

18

LÖYSIMME 169 UUT TA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA!

KUVA: MISKA LOIMAALA PIIRROS: MEERI RASIVIRTA

21 MERIPARTIO: Satahanka kokosi Loviisaan 1400 partiolaista 22 HARRASTUS JOKAISELLE: Tasa-arvonnuotiolla 24 KOVAA OSAAMISTA: Partio sai oman osaamiskeskuksen 28 NUORET TEKIJÄT: Partiolainen pitää hauskaa ja vaikuttaa myös sosiaalisessa mediassa 29 KOVAA OSAAMISTA: Käynnistetään osaamisen kiertotalous

KANSIKUVA: LOT TA TUOMINEN

JULKAISIJA

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n vuosikirja PARTIOVUOSI 2018

Töölönkatu 55 00250 Helsinki (09) 8865 1100 info@partio.fi

JULKAISUVUOSI 2019 TOIMITTANUT Anna Koroma-Mikkola, Jaana Hopeakoski ULKOASU JA TAITTO Eeva Helle PAINO Grano


MARIA ”HILLA” RUOHOLA Partiolaisten puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

100 000 partiolaista – pähkähullu tavoite?

JÄSENKASVUUN TARVITAAN VAHVAA VAPAAEHTOISJOUKKOA. pysyvää toimintaamme. Haluamme jatkossakin kokeilla uusia tapoja harrastaa partiota ja organisoida toiminta niin, että yhtä useampi lapsi ja nuori voisi liittyä partioon, saada harrastuksen ja kokea olevansa osa yhteisöä. Partion kykyyn tehdä aitoa muutosta uskotaan myös ulkopuolella. Saimme taloudellisten esteiden poistamiseen rahoitusta sekä Turun Sinapin kanssa toteutetusta #tasaarvon-

nuotiolla -kampanjasta että presidentti Niinistön valitsijayhdistyksen lahjoituksesta. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi huomioi työmme Nuori toimija -palkinnolla. Lisäksi Tukilinja-säätiö myönsi 100 uutta tapaa hankkeelle Vuoden Toimija 2018 -tunnustuksen. Pelkkä moninaisuuden lisääminen ei kuitenkaan riitä kasvutavoitteemme saavuttamiseksi. Yksi merkittävä rakenteellinen muutos on perhepartion hyväksyminen viralliseksi partion toimintamuodoksi. Myös vapaaehtoistyön kehittäminen, uusien aikuisten mukaan ottaminen, koulutetut johtajat ja ammattimaiset pestiprosessit ovat keskeinen osa tuota muutosta. Ilman vahvaa vapaaehtoisten joukkoa jäsenkasvu ei ole mahdollista. Tätäkin matkaa on jo kuljettu auttamalla vapaaehtoisia tunnistamaan ja hyödyntämään harrastustoiminnassa saatua osaamista valtakunnallisen osaamiskeskuksen avulla, kouluttamalla 50 nuorta johtajaa Suomen ensimmäisillä Value Based Leadership -koulutuksilla ja uudistamalla lippukuntien johtamisen mallia. Partion jäsenmäärän kasvu, avoimuuden ja moninaisuuden lisääminen sekä vapaaehtoistyön kehittäminen ovat olleet vahvasti koko partiokentän yhteisiä tavoitteita. Tässä yhteiskunnan ajassa, kun eriarvoistuminen ja polarisaatio lisääntyvät, on aika poikkeuksellista, että näin suuri yhteisö pystyy katsomaan rakentavasti yhdessä eteenpäin. Nyt jos koskaan maailma tarvitsee juuri tällaisia jäseniä ja johtajia - kääritään siis hihat kohti 100 000 jäsenen tavoitetta!

PARTIOVUOSI 2018

KUV A ANN A ENB USK E

T

eimme viime vuonna tosi ison, kunnianhimoisen ja vähän pähkähullunkin päätöksen. Asetimme johtotähdeksemme, että vuonna 2030 meillä on 100 000 partiolaista. Tällä hetkellä meitä partiolaisia on noin 65 000. Aikamoinen kasvutavoite siis! Partio on seurannut yhteiskunnan henkeä ja avoimuus ja moninaisuus ovat puhututtaneet meitä paljon. Olen ylpeä meistä partiolaisista, koska me emme vain puhu, vaan myös tartumme toimeen! Saimme päätökseen 100 uutta tapaa tehdä partiota -hankkeen, joka toteutettiin vuoden 2016 Yhteisvastuu-keräyksen varoilla. Se oli järjestöllemme iso oppimisen paikka. Hankkeessa kehitettiin innovatiivisella ja osallistavalla otteella monia uusia tapoja muun muassa saavutettavampaan ja matalan kynnyksen partiotoimintaan perinteisten tapojen rinnalle. Uusien mallien avulla esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien tai muista syistä harrastamattomien lapsien olisi helpompi tulla mukaan. Hankkeesta saatujen oppien pohjalta olemme ottaneet kokeilukulttuurin osaksi

3


UUTISET

Suomen Partiolaisille valittiin uusi hallitus, joka aloitti tammikuussa yhteisen taipaleen järjestön johdossa. Partiohallituksesta tuli nimeltään Knoppivartio, mikä symbolisoi tiedolla johtamista ja kasvua, sillä knopp on ruotsinkielinen sana silmulle. Hallitusohjelma koostuu projekteista, jotka laajasti kehittävät partiotoimintaa ja järjestöä. Hallituskaudella työstetään muun muassa partion uusi strategia ja strategian mittarit 2021-2026 sekä uudistetaan partiotoimintaa ohjaava partion peruskirja. Tärkeä tavoite on myös partion jäsenkasvu, pyrkimyksenä päästä lähemmäs kasvutavoitetta 100 000 partiolaista vuonna 2030.

KUVA: ANNA ENBUSKE

KNOPPIVARTIO VALMIINA!

Knoppivartio eli Suomen Partiolaisten hallitus: Lasse Roiha, Mirva Matikka, Antti Reinikainen, Jyri-Petteri Paloposki, Satu Salo-Jouppila, Inari Timonen-Nissi, Maria Ruohola, Mari Sundell, Malin Lindholm, Reetta Grönlund ja Kaisa Johto.

VBL-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa Suomeen seuraavien vuosien aikana 1000 nuorta johtajaa.

KUVA: ANNA ENBUSKE

KOHTI PAREMPAA JOHTAJUUTTA

4

Ensimmäiset 50 nuorta vapaaehtoistoiminnan johtajaa valmistuivat suositusta Value Based Leadership –johtajuuskoulutuksesta. Tasavallan presidentti, Suomen Partiolaisten suojelija Sauli Niinistö jakoi diplomit Espoon Hanasaaressa järjestetyssä arvokkaassa tilaisuudessa. Valmistuneiden joukossa oli eri järjestöjen johtajia. Vuonna 2017 Suomessa käynnistetty, 20–29-vuotiaille nuorille suunnattu VBL -koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Puolen vuoden mittaiseen koulutukseen voivat hakea eri järjestöissä vapaaehtoistyönään johtamistehtävässä toimivat nuoret. VBL-koulutusta järjestää Suomen Partiolaiset yhteistyössä tukijoiden ja kumppaneiden kanssa. Arvopohjaiseen johtamiseen perustuvan VBL-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa seuraavien vuosien aikana Suomeen tuhat nuorta johtajaa.

PARTIOHARRASTUS LÄHENTÄÄ LASTEN JA NUORTEN SUHDETTA METSÄÄN Partioharrastus tukee lasten ja nuorten metsäsuhteen kehittymistä tarjoamalla puitteet kokea ja oppia metsistä ja metsissä. Etenkin tytöille ja kaupungissa asuville partio vaikuttaa olevan tärkeässä roolissa metsäkokemusten tarjoajana. Partio antaa kimmokkeen ja luontevan tavan viettää aikaa metsässä. Metsäsuhde tarkoittaa ihmisen metsään kohdistamia asenteita ja arvostusta. Lähde: Pynnönen ym. 2018: ”Nukkua ja oleskella frendien kaa”- Partioharrastuksen vaikutus lasten ja nuorten metsäsuhteeseen. Vuosilustoja 12 – Suomalainen metsäsuhde.


500 partiolaista kokoontuivat marraskuussa Lappeenrantaan Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen sekä lippukuntien johtajiston valtakunnallisen tapaamiseen, Johtotähteen. Jäsenkokous valitsi uuden puheenjohtajiston sekä järjestön valtuustoa vastaavan partioneuvoston sekä päätti muun muassa järjestön pitkän aikavälin toiminnasta ja taloudesta. Johtotähti-tapahtuma puolestaan kokosi partion paikallisyhdistysten eli lippukuntien keskeisimmissä johtotehtävissä toimivat partiojohtajat ensimmäistä kertaa yhteen. Johtajat saivat tapahtumassa koulutusta ja tukea omiin pesteihinsä sekä pääsivät virkistäytymään ja tutustumaan muihin johtajiin ympäri Suomen.

TIESITKÖ? Partiopiireissä oli yhteensä

25 000 vapaaehtoista. (kaikki yli 15-vuotiaat)

Partion yhteiskuntasuhde-traineet vierailivat syksyllä eduskunnassa partioparlamentaarikkojen puheenjohtajan Mari-Leena Talvitien vieraina. 16–25-vuotiaille partiolaisille suunnatun yhteiskuntasuhde-traineekoulutuksen tavoitteena on edistää nuorten ja päättäjien vuoropuhelua - ja oppia muuttamaan maailma. Ohjelmassa on käsitelty päättäjien kanssa yhdessä ajankohtaista metsäpolitiikkaa, nuorten osallisuutta sekä harrastamismahdollisuuksien takaamista jokaiselle lapselle ja nuorelle. Lisäksi nuoret ovat harjoitelleet yleisiä vaikuttamisvalmiuksia, kuten lobbausta ja paneelin järjestämistä sekä tutustuneet politiikan toimittajan työpäivään. Kurssilla myös pohditaan, miten saadaan muut nuoret kiinnostumaan vaikuttamisesta ja esimerkiksi vaaleista. Kurssi on toteutettu yhdessä eduskunnan partioparlamentaarikkojen kanssa ja rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta 2018–2020.

Lahjoita lapselle elinikäisiä ystävyyksiä – ryhdy Partion Ystäväksi! PA RT I O.F I/PA RT I O N Y S TAVAT

F A C E B O O K . C O M / PA RT I O N Y S TAVAT

KUVA ESKO RAIKUNEN

KUVA LOT TA TUOMINEN

Partion superviikonloppu

YHTEISKUNTASUHDE TRAINEET VIERAILIVAT EDUSKUNNASSA

ARVOKYSELYILLÄ SELVITETTIIN PARTION ARVOJEN TÄRKEYTTÄ Ihmisten auttaminen ja kunnioittaminen on partiotoiminnan arvoista tärkein, uskonto herätti eniten ristiriitaisia ajatuksia, kun partiolaisilta selvitettiin partion arvojen merkitystä. Partiossa käytiin laajaa valtakunnallista arvokeskustelua vuosina 2017–2018. Tavoitteena oli selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Projektin aikana

toteutettiin kaksi arvoja koskevaa jäsenkyselyä ja järjestettiin keskustelutilaisuuksia partiotapahtumissa. Arvokeskustelu tukee partion strategiaa 2015–2020. Käytyjen arvokeskustelujen, tilaisuuksien ja arvokyselyjen pohjalta tullaan mm. uudistamaan partion peruskirjaa, edistämään kestävää kehitystä partiossa sekä ja kehittämään arvoista keskustelemisen kulttuuria.

PARTIO - LEHDELLE VOIT TO EDIT- KISASSA! Partio-lehden juttu #Scoutstoo? valittiin vuoden jutuksi ammatti- ja järjestölehtien kategoriassa Aikakauslehtikilpailu Editissä. Partio-lehti selvitti noin vuosi sitten kyselyn avulla, tapahtuuko partiossa seksuaalista häirintää. Kyselyyn vastasi yli tuhat partiolaista ja tulokset julkaistiin avovastauksia lukuun ottamatta partion verkkosivuilla. Partio-lehden toimitus uskaltaa nostaa keskusteluun järjestölle vaikeitakin aiheita. Partiolaisten muodostamasta toimituksesta jutun kirjoitti Noora Kankare (Mikaelin Sinikellot) ja kuvituksen teki Mimma Tuomisalo (Tammero). Toimitusta luotsaa vapaaehtoisina päätoimittajina nuoret journalistit Salla Varpula (Oravanmarjat) ja Sonja Parkkinen (Tammero).

PARTIOVUOSI 2017

5


TILASTO

PARTIO LUKUINA

LAPIN PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 19 Jäseniä: 1 219

PARTIOON LIITTYI VUODEN AIKANA 13 400 UUTTA JÄSENTÄ!

JÄSENMÄÄRÄ VUONNA 2015

VUONNA 2014

56 610

VUONNA 2018

VUONNA 2016

59 310

jäsentä

VUONNA 2017

59 736

59 901

jäsentä

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 72 Jäseniä: 5 680

jäsentä

JÄRVI - SUOMEN PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 98 Jäseniä: 5 734 POHJOIS - SAVON PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 2 Jäseniä: 205

jäsentä

55 777

jäsentä

HÄMEEN PARTIOPIIRI RY Lippukuntia: 118 Jäseniä: 11 354

LOUNAIS - SUOMEN PARTIOPIIRI RY Lippukuntia: 119 Jäseniä: 11 656

ETEL ÄKARJ AL AN PARTI OL AI SET RY Lippukuntia: 19 Jäseniä: 1 236

JÄSENISTÖN IKÄJAKAUMA yli 29-vuotiaita 11 601 23–29-vuotiaita 3 724 18–22-vuotiaita 4 582 15–17-vuotiaita 5 424

19 % 6% 8% 9%

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f. Lippukuntia: 60 Jäseniä: 4 092

UUDENMAAN PARTIOPIIRI RY Lippukuntia: 60 Jäseniä: 5 013

12–14-vuotiaita 10 527

18 %

10–11 -vuotiaita 10  660

18 %

SUURIN IKÄLUOKKA ON SUDENPENNUT

22 %

JOITA ON 22 % JÄSENISTÖSTÄ.

7–9-vuotiaita 13 252

6

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 113 Jäseniä: 12 370

KYMENLAAKSON PARTIOPIIRI RY Lippukuntia: 23 Jäseniä: 1 342

( 7– 9 - V U OT I A AT ) ,

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

PARTIOLAISISTA 54% ON TYTTÖJÄ JA 46% POIKIA.


KOULUTUKSET

TOIMINTA

Partion suosituin koulutus on Partiojohtaja peruskoulutus. Vuonna 2018 piirit järjestivät 33 koulutusta, joille osallistui 570 partiolaista.

Suomessa on yli 700 toimivaa partiolippukuntaa eli partion paikallisyhdistystä.

Partiopiirit järjestivät yhteensä yli 320 eri koulutustapahtumaa, joille osallistuttiin yhteensä yli 4 000 kertaa.

Suomessa on yksi tai useampi partiolippukunta 236 kunnassa (76 % kunnista).

Suomen Partiolaiset keskusjärjestönä järjesti 50 koulutusta, joihin osallistuttiin 1 700 kertaa.

Yhteensä noin 5 000 partioryhmää kokoontui viikoittain ympäri maata.

Partiolaiset järjestivät yli 13 000 retkeä, leiriä, vaellusta ja purjehdusta.

PARTION KOKONAISTUOTOT 2018 O P E T U S - J A K U LT T U U R I M I N I S T E R I Ö N Y L E I S AV U S T U S

PA RT I O S Ä ÄT I Ö N AV U S T U S

15%

3%

MUUT T U OTOT

1%

O S A L L I S T U M I SMAKSUT

13%

Partiolaisen jäsenmaksu on 60–100 euroa riippuen paikallisesta osuudesta.

VA RA I N H A N K I N N A N M Y Y N T I T U OTOT

15%

JÄSENMAKSUT

38%

Adventtikalenterit, leiritarvike-, kahvila- ja kioskimyynti ja muut myyntituotot KO H D E AV U S T U K S E T OKM:n ja Opetushallituksen kohdeavustus sekä yksityisiä yrityksiä ja säätiöitä

18%

VUODEN SUURIMMAT PARTIOTAPAHTUMAT:

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Piirileiri Kliffa 2018 osallistujia: 5 832 Lounais-Suomen Partiopiirin paraati 6.5. osallistujia: 4 483

Pohjanmaan Partiolaisten piirileiri Tempus 2018 osallistujia: 2 076 Lounais-Suomen Partiopiirin suurtapahtuma Framil osallistujia: 1742

Suomen Partolaisten Satahanka - meripartioleiri osallistujia: 1 350

Yli 28 000 henkilöä osallistui partioleireille leirivuorokausia kertyessä valtakunnallisesti 172 000.

PARTIOVUOSI 2018

7


STRATEGIA

PARTION STRATEGIA 2015–2020 VISIO: Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike.

PARTION PÄÄMÄÄRÄ: Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

STRATEGIA: PARTIO KUULUU KAIKILLE Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

8

PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEEN Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään.

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

PARTIO ON ALOITTEELLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa.


HARRASTUS JOKAISELLE

TEKSTI Jaana Hopeakoski ja Petra Valkonen KUVITUS Meeri Rasivirta

PARTIOLAISET KEKSIVÄT 169 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Partiolaiset käynnistivät 100 uutta tapaa -hankkeen vuonna 2015. Hankkeen tavoitteena oli saada partioon uusia lapsia ja nuoria sekä kokeilla sataa uutta toiminnan muotoa, jotka vastaavat erityisesti sellaisten lasten ja nuorten tarpeisiin, jotka eivät vielä harrasta mitään.

N

uorten syrjäytymisen syyt vaihtelevat alueittain, joten myös ratkaisuja haluttiin kehitettävän paikallisista lähtökohdista. Uuden kokeileminen ja yhteiskunnallinen aktiivisuus ovat kiinteä osa partiotoimintaa, mutta aiheen äärelle haluttiin kannustaa myös ohjaamalla hankkeen avulla toimintaan lisää rahaa. Rahoitusohjaus on vapaaehtoistoiminnassa edelleen harvinainen tapa suunnata toimintaa tärkeäksi koettuun asiaan.

Pitkälti Yhteisvastuu-keräyksen tuotoilla rahoitetussa hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin ympäri Suomen lopulta 169 erilaista tapaa harrastaa partiota. Sen myötä mahdollistettiin partioon osallistuminen sadoille uusille lapsille ja nuorille. Hankkeita ideoitiin ja toteutettiin vapaaehtoisvoimin lippukunnissa ja piirijärjestöissä koko Suomessa. Suomen Partiolaisten toimistolla työtä koordinoi projektipäällikkö Saara Nykänen. -Syrjäytymisen ehkäisy on meidän jokaisen

PARTIOVUOSI 2018

9


tehtävä ja kaikkien meidän käsissä. 100 uutta tapaa -hankkeessa me olemme oppineet tarttumaan toimeen. Se on ollut monelle lippukunnalle herätys: ”Mitä juuri me voimme tehdä syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Mikä meidän toiminnassamme estää partion kuulumisen kaikille?” Vaikka 100 uutta tapaa päättyy hankkeena, niin työ on vasta alkanut. Seuraavaksi poistamme kahdeksan partioon liittymisen estettä ja siihenkin tarvitaan meistä jokaista, rohkeutta ja avointa mieltä, kertoo partiolaisten Ilona Turunen. Vaikka 100 uutta tapaa –projekti päättyi, työ Suomen Partiolaisissa jatkuu vuoden alussa perustetun Kokeilukulttuuriryhmän myötä. Ryhmä kannustaa lippukuntia tekemään kokeilutoimintaa rahoittamalla erilaisia hankkeita, joiden tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, tavoittaa uusia kohderyhmiä ja toteuttaa uudenlaista partiotoimintaa. Kiitos kaikille uusia tapoja kehittäneille ja kehittäville! 100U U T TATA PA A.F I

POISTAMME KAHDEKSAN HARRASTAMISEN ESTET TÄ:

1. 2. 3. 4. 5.

Rohkaisemme lippukuntia kohtaamaan erilaisia ryhmiä. Autamme ryhmänjohtajia pärjäämään erilaisten lasten kanssa. HuolehdimMe siitä, että partiota on tarjolla kaikilla alueilla. Huolehdimme siitä, että taloustilanne ei estä partioharrastusta. Varmistamme, että jokainen partion arvoihin sitoutuva voisi tuntea partion omakseen. 6. Poistamme osallistumisen esteet koloilta. 7. Kokeilemme koulupäivään sidottua toimintaa. 8. Varmistamme, että kaikissa ryhmissä voi olla oma itsensä.

Šoddâdiđ ustevvuođâ raajij rasta (rakentaa ystävyyttä yli rajojen)

Partio on tällä hetkellä ainoa harrastus, jota järjestetään inarinsaameksi. Saamenkielinen partio käynnistyi Lapin Partiolaisten toimesta syksyllä 2018 Inarissa ryhmällä, jossa on sudenpentu- ja seikkailijaikäisiä lapsia. Ryhmänjohtajia on löytynyt kolme, joista yksi opiskelee parhaillaan inarinsaamea. Partiotoiminta jatkuu vuonna 2019 Inarin Tunturisusien lippukunnan toimintana, kertoo saamepartion aktiivijohtaja Tiina Lehmuslehti. Partiotoiminta aktivoituessaan olisi luonteva kanava elvyttää ja ylläpitää saamen kieltä ja kulttuuria.

10

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

Samalla mahdollistetaan terve ja kestävä kulttuurien kohtaaminen. Saamelaisesta luontosuhteesta on myös valtaväestöllä paljon opittavaa. Lapin Partiolaiset ry:n 100 uutta tapaa tehdä partiota -projektin hanke koostui kolmesta osahankkeesta: hiihtokeskuspartiosta, saamenkielisestä partiosta sekä sisupartiosta.

TEKSTI Jaana Hopeakoski


Koulujen partiokerhot innostavat uusia lapsia mukaan Partiopiirit aloittivat partiokerhoja koulujen yhteydessä muun muassa Espoossa ja Mäntsälässä. Kerhot tarjoavat partiota erityistä tukea tarvitseville koululaisille ja tuovat partion tarjolle iltapäivien harrastustoimintaan. Scoutkompis-kerho kokoontuu kerran kuussa Finnoon koululla Espoossa. Kerhon lisäksi kerholaiset osallistuvat sudenpentu- tai seikkailijakokoukseen läheisessä lippukunnassa kerran kuussa, yhdessä henkilökohtaisen Scoutkompis-johtajan kanssa. – Olen oppinut käyttämään trangiaa ja tekemään merimiessolmun. Tänään opin lukemaan karttaa ja miten meidän pitää käyttäytyä luonnossa, kertoo 8-vuotias Scoutkompis-kerholainen Sammy Sontag. Scoutkompikset ovat nuoria, jotka saavat hyväksiluettua toiminnan lukio-opintoihinsa. Kokousten vetämisen lisäksi Scoutkompis-kerhoon liittyy hallinnollista työtä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Finlands Svenska Scouter koordinoi ohjelman partio-osuuden sekä yhteydenpidon lippukuntiin, kouluun ja osittain perheisiin.

SEIKKAILUKERHOJA KOLMOSILLE JA NELOSILLE Mäntsälässä ja Porvoossa järjestetään avointa kerhotoimintaan 3.–4.-luokkalaisille. Seikkailukerhossa leikitään, pelataan ja tehdään sovelletusti osia seikkailija-ohjelmasta. Kerhossa on muun muassa tutkittu salakirjoituksia ja kokeiltu pariakrobatiaa. Markkinoinnissa on pyritty painottamaan kerhosta kertomista huoltajille, joiden lapsilla ei ole vielä muita harrastuksia. – Koulut ovat kiittäneet tällaisen yhteistyö-

Espoon partiokerhossa harjoiteltiin suunnistamista. mahdollisuuden tarjoamisesta. Olemme päässeet ohjaamaan seikkailukerhoa markkinoivia puuhatunteja koulupäivien aikana. Koulut ovat myös välittäneet tietoa kerhosta omilla tiedotuskanavillaan, mistä on ollut meille suuri apu, kertoo Uudenmaan Partiopiirin hankekoordinaattori Mira Vuojolainen. Uudellamaalla kerhoilla on hyvin erilaisia ohjaajia. Kerhoja vetää niin partiolainen, opiskelija kuin piirin palkattu työntekijä. – Uskon, että partiokerhoissa on potentiaalia myös partion pysyväksi toimintatavaksi. Meidän kerholaisemme eivät ole automaattisesti lippukunnan jäseniä, mutta partiosta innostuessaan heidät ohjataan mukaan paikallisen lippukunnan toimintaan. TEKSTI Jaana Hopeakoski KUVA Heikki Heinonen

100 UUTTA TAPAA - HANKE PALKITTIIN Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Nuori toimija -tunnustus myönnettiin partiolaisten 100 uutta tapaa –hankkeelle 12.10.2018. Tunnustus myönnettiin neljälle yhteisöille ja henkilöille, jotka olivat poikkeuksellisen ansiokkaasti edistäneet nuorten yhdenvertaisuutta, osallisuutta tai tehneet tuloksellista työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 100 uutta tapaa -hanke sai myös Tukilinja-säätiön Vuoden Toimija 2018 -tunnustuksen. Perusteena tunnustukselle oli innovatiivinen toiminta toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi. Neljäntuhannen euron suuruinen apuraha kohdistettiin vammaisille lapsille ja nuorille suunnatun välinelainaamon kuluihin.

PARTIOVUOSI 2018

11


PAREMPAA JOHTAJUUTTA

TEKSTI Jaana Hopeakoski KUVA Anna Koroma-Mikkola

NUORET JOHTAJAT VIEVÄT PARTIOTA ETEENPÄIN Vuoden toimivat partiojohtajat Anni Ylinen Hämeen Partiopiiristä ja Janne Heiskanen Pääkaupunkiseudun Partiolaisista ovat yhteistyöhaluisia ja vastuuntuntoisia nuoria partiojohtajia, jotka ovat vieneet partioliikettä eteenpäin viestinnän keinoin. Partio on myös opettanut kumpaakin menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja tarttumaan yhä isompiin haasteisiin.

A

nni Ylinen, 26, Härmälän Ilvestytöistä Tampereelta on opiskellut arvopohjaista johtajuutta Value Based Leadership -koulutuksessa. Opit ovat hyötykäytössä myös Annin nykyisessä pestissä Hämeen Partiopiirin varajohtajana. – Partiossa olen oppinut sosiaalisia taitoja, ryhmässä toimimista, organisointitaitoja... lähes kaikkea! Partio on myös opettanut menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin johtamistehtävissä kuin fyysisissä haasteissakin. Uskoisin, että en olisi minä ilman partiossa hankittua osaamista ja partion mahdollistamia kokemuksia ja elämyksiä, Anni kertoo. Anni on kartuttanut osaamistaan muun muassa medialähettiläänä, viestintäryhmän jäsenenä, tapahtuma-

12

johtajana ja piirin varajohtajana. Keskusjärjestössä Anni on toiminut erilaisissa viestinnän pesteissä sekä myös työntekijänä Roihu 2016 -leirin projektikoordinaattorina. – Partiolle on yhä enenevissä määrin kysyntää tulevaisuudessa. Uskon aidosti, että partio on ratkaisu moniin haasteisiin, kuten syrjäytymiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin, Anni pohtii. Anni on pyrkinyt viestinnän pesteistään luomaan partiosta todenmukaista ja kiinnostavaa kuvaa ei-jäsenille. Anni toivottaa partioon tervetulleeksi ihan kaikki. – Tärkeintä on, että partiolaisuus olisi mahdollista ihan jokaiselle.

JANNEN SÄKENÖIVÄ PERSOONA EI JÄTÄ MUITA VARJOONSA Vantaalaisen Timanttipartion Janne

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

”Tärkeintä on, että partiolaisuus olisi mahdollista ihan jokaiselle.” Heiskanen, 24, ollut partion medialähettiläänä ja toiminut Roihu-leirin somepäällikkönä tuoden partiolle valtavasti näkyvyyttä kohderyhmän keskuudessa ja tehden partiota tutummaksi uusille yleisöille. Vuosina 2016-2018 Janne toimi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hallituksen jäsenenä vastaten piirin viestinnästä ja markkinoinnista. Janne on idearikas ja eteenpäin


”Paremmalla yhteistyöllä niin partion sisällä kuin ulkopuolellakin saadaan meistä vielä vaikuttavampi liike, johon yhä useampi lapsi ja aikuinen löytää mukaan.”

pyrkivä. Hän on säkenöivä persoona ja näkee isot tavoitteet tärkeämpänä kuin oman edun tavoittelun tai henkilökohtaiset pyrkimykset. – Tärkeimmät asiat partiossa on saada muut ylittämään itsensä ja itsensä ylittämään itsensä. Toivon, että nuoret saavat yhtä paljon irti partiosta kuin minäkin olen jo tähän mennessä saanut, Janne toteaa.

UUSIA NÄKÖKULMIA UUSISTA LIPPUKUNNISTA Anni ja Janne ovat vaihtaneet lippukuntaa elämäntilanteen vaihtuessa. Annin kasvattilippukunta on Mäntänvuoren Partiolaiset Mänttä-Vilppulassa ja Jannen partiopolku on alkanut Korven Vaeltajissa Lappeenrannan Joutsenosta. Pääkaupunkiseudulle muuttamisen seurauksena Janne perusti Timanttipartion Vantaalle vuonna 2013. Janne on ollut koko lippukunnan elinkaaren ajan sen kantava voima. Sataan jäseneen nopeasti yltänyt Timanttipartio on monessa suhteessa edelläkävijä erityisesti uusien aikuisten mukaanotossa ja houkuttelevan lippukuntaviestinnän toteuttamisessa. – Paremmalla yhteistyöllä niin partion sisällä kuin ulkopuolellakin saadaan meistä vielä vaikuttavampi liike, johon yhä useampi lapsi ja aikuinen löytää mukaan. Kun kehitetään toimintatapoja yhdessä, pääsemme paremmin tähän maaliin, Janne visioi. – Liputan myös vahvasti paremman johtajuuden kehittämisen puolesta.

Anni Ylinen aloitti partiopolkunsa Mäntänvuoren Partiolaisissa Mänttä-Vilppulassa. Hän toimii partiolippukunta Härmälän Ilvestytöissä Tampereella johtajatehtävissä sekä Hämeen Partiopiirin varajohtajana. Janne Heiskanen on kotoisin Joutsenosta, jossa hän on aloittanut partion Korven Vaeltajissa. Janne toimii aktiivisesti Timanttipartiossa Vantaalla. Lippukuntatoiminnan lisäksi hän on ollut aktiivinen toimija Vantaan aluejärjestössä Partiokannuksessa sekä piirissään Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa. Vuotuiset Toimiva partiojohtaja –apurahat jakaa Partiosäätiön hallintoneuvosto. 1000 euron arvoisen apurahan jakamisen tarkoituksena on kohottaa nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön yleistä arvostusta sekä korostaa toiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä. PARTIOVUOSI 2018

13


HARRASTUS JOKAISELLE

TEKSTI Petra Valkonen KUVA Susanna Mikander

LISÄÄ PARTIOLAISIA! Partiossa tehdään aktiivisesti töitä jäsenkasvun hyväksi. Mutta miksi? Partion kasvussa ei ole kyse rahasta eikä päämäärättömästä halusta haalia isoja ryhmiä. Ei myöskään itsekkäästä tarpeesta olla suurin ja kaunein. Kyse on elinvoimaisuudesta ja lasten mahdollisuudesta harrastaa, myös pienillä paikkakunnilla.

J

äsenhankinnassa ja kasvussa on kyse partion ytimestä. Siitä, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori saisi edes palan partiota elämäänsä. Että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voisi olla osana ryhmää, päästä metsäretkelle, kokea onnistumisen ja nauraa ystävien kanssa. Ettei ainakaan tarvitsisi olla aina yksin kotona. Jäsenhankinnassa ja kasvussa on kyse partion elinvoimaisuudesta. Oma lippukunta on samalla tavalla rakas kuin oma koti. Siellä voi olla oma itsensä, sinne on helpottavaa palata, siellä on hyvä olla. Jos emme tee mitään, voimmeko olla varmoja, että jokainen lippukunta on olemassa vielä 20 vuoden päästä? Ilman jäsenhankintaa ja rekryä, emme voi. Jo nyt on paikkakuntia, joissa partio on ainut tarjolla oleva harrastus lapsille. Ihan jokaisessa kunnassa ei ole edes sitä. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän, laajentaa toimintaa ja varmistaa harrastamisen mahdollisuus. Se ei tapahdu

14

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

itsestään, vaan vaatii paljon töitä. Mutta olemme valmiita tarttumaan toimeen, sillä partio on liike, joka tahtoo elää ja kehittyä. Olemme asettaneet tavoitteeksi, että vuonna 2030 Suomessa on 100 000 partiolaista. Se on valtava tavoite, mutta olemme käärineet hihat ja ryhtyneet hommiin. Viime vuonna teimme päätöksen perhepartiotoiminnan käynnistämisestä partiolaisten ikärakenteen laajentamiseksi. Lisäksi järjestimme yli 70 000 esikoululaiselle ja 1-2. luokkalaiselle mahdollisuuden tutustua partioon. Olemme myös testanneet osana 100 uutta tapaa -hankettamme koulujen yhteydessä järjestettäviä partiokerhoja, avointa partiotoimintaa ja muita uusia harrastamisen muotoja. Yksi tärkeistä painopisteistämme on uusien aikuisten tavoittaminen partion pariin. Sitä olemme työstäneet esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin. Ilman aikuisia emme pysty perustamaan tarpeeksi uusia ryhmiä ja avaamaan ovia tarpeeksi monille lapsille ja nuorille.


Partio ja Kerava investoivat parempaan tulevaisuuteen

PA LV ELU MUOTO ILUSTA APUA UUSIEN AIKUISTEN VIIHTYMISEEN PARTIOSSA

Kun Keravalla huolestuttiin siitä, että alueen lapset eivät harrasta mitään, partiolaiset ja kaupungin edustajat tarttuivat toimeen. Syntyi uusi partiolippukunta, Sammon Takojat.

Teknologia- ja strategiayritys Solitan palvelumuotoiluyhteisö Palmu tarjosi apuaan partion ajankohtaiseen ongelmaan, miten partioharrastuksen aikuisena aloittaneet saataisiin viihtymään partiossa ja miten aikuisen partiopolun alkutaivalta voitaisiin parhaalla tavalla tukea. Miten partiohenki saadaan tarttumaan, kun partioon ei ole kasvanut kiinni lapsesta saakka? Partio kiinnostaa aikuisia eri syistä; joku haluaa aloittaa partion, koska lapsena partiota ei ollut tarjolla omalla asuinpaikkakunnalla, toinen taas haluaa luontoon retkeilyn pariin, kolmas ehkä ryhmänjohtajaksi. Oman roolin löytyminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Palmu toteutti keväällä 2018 viiden partion lopettaneen aikuispartiolaisen haastattelun sekä järjesti työpajoja, joissa hahmoteltiin malleja, miten partiosta innostuneet aikuiset saataisiin jäämään partioon pysyvästi. – Partiolaiset eivät voineet sanoa mitään, miltä tuntuu tulla partion ulkopuolelta. Meidän piti jäävätä itsemme, kertoo Palmulla projektia vetänyt palvelumuotoilija Putte Huima, itsekin partiolainen Ilvesveikoista.

Moni lapsi ja nuori olisi kiinnostunut aloittamaan partioharrastuksen, mutta partiolla ei ole aina toimintaa lapsen kodin lähialueella. Haaste voi myös olla se, että kotipaikkakunnalla toimivien lippukuntien jäsenmäärä on jo ylittänyt järkevän kokoisen vapaaehtoistyönä pyöritettävän yhdistyksen koon ja uusia jäseniä pääsee mukaan vain satunnaisesti. Vuonna 2018 Keravalla huolestuttiin siitä, että Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman koululaiskyselyn mukaan keravalaiset lapset eivät harrasta mitään. Myös Uudenmaan Partiopiirin tilastot kertoivat sen, että paikkakunnalla toimivat lippukunnat pystyivät tarjoamaan vain 5,2 prosentille 7-22-vuotiaista keravalaisista harrastuspaikan partiossa. Hankalin tilanne paljastui Killan ja Sompion asuinalueella, jossa partiota harrasti vain 3,9 prosenttia samasta ikäluokasta.

SINNIKKYYDELLÄ ALKUUN Yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa päätettiin perustaa uusi lippukunta Keravalle. Kaupunki etsi toimitilat uudelle lippukunnalle ja partiopiirin aluekoordinaattori rekrytoi joukon aikuisia perustamaan uuden lippukunnan ja pyörittämään viikoittaista partiotoimintaa. Uusia partioharrastuksesta kiinnostuneita aikuisia oli aluksi vaikea löytää. Tulevan lippukunnan toiminta-alueella järjestettiin useita ”partiopamauksia”, joissa oli markkinoinnin voimalla tarkoitus rekrytoida uudet aikuiset. Sinnikäs, pitkäjänteinen ja monikanavainen työ tuotti lopulta tulosta, perustajajäsenet löytyivät ja Sammon Takojat ry perustettiin. Mikä sai aikuiset tarttumaan työhön harrastusperinteeltään vaikealla asuinalueella? Uudet aikuiset innostuvat partion moninaisesta tehtäväkentästä. Oman ajan uhraamisella on merkittävä yhteiskunnallinen merkitys, rakentuva yhteisöllisyys inspiroi ja tukirakenteet ovat huikeat; tehtäviin vaadittava koulutus ja materiaalit sekä käsikirjat ovat helposti saatavilla.

HILJAISEN PARTIOTIEDON DEKOODAUSTA

Partio ja Kerava tekivät yhdessä investoinnin parempaan tulevaisuuteen. Partiopiiri sijoitti hankkeeseen aluekoordinaattorin työaikaa ja toimitti lippukunnalle starttipaketin, joka sisälsi retkeilyn ja toiminnan mahdollistavat materiaalit sekä varusteet. Keravan kaupunki järjesti tilat toiminnalle ja vuosittaisen toiminta-avustuksen. Anteliain ja vaikuttavin sijoitus saatiin niiltä vapaaehtoisilta aikuisilta, jotka sitoutuivat Sammon Takojien toiminnan pyörittämiseen ja lasten harrastustoiminnan käynnistämiseen. Toivomme iloisia ja aktiivisia toimintavuosia uudelle lippukunnalle!

Projektissa työskennellyt etnografi Anni Ojajärvi auttoi näkemään aikuisasiaa partion ulkopuolelta. – Partio on aikuiselle kuin uusi kulttuuri. On vaikea olla aloitekykyinen vieraassa ympäristössä, jos ei osaa eikä tiedä, mitä voi tehdä. Epävirallinen hiljainen tieto pitäisi avata aikuisille. Projektissa kerätyn tiedon pohjalta syntyivät aikuispartiolaisen mukaan ottamisen ratkaisuehdotukset. Syksyllä viidessä lippukunnassa testattiin ehdotuksia käytännössä. Parhaat käytännöt laitetaan jakoon ja lippukunnille on jo tuotettu erilaista materiaalia aikuisten partiopolun vahvistamisen tueksi.

TEKSTI Tea Hurme

TEKSTI Jaana Hopeakoski

YHTEINEN PONNISTUS

PARTIOVUOSI 2018

15


HARRASTUS JOKAISELLE

Mäntsäläläisen Omenapuun päiväkodin lapset osallistuivat Esikoululaisten Partioviikkoon.

PARTIO TOIVOTTI ALLE KOULUIKÄISET TERVETULLEEKSI MUKAAN TEKSTI JA KUVA Jaana Hopeakoski

Partion pääkohderyhmänä on edelleen 7–22-vuotiaat lapset ja nuoret, mutta partio teki kädenojennuksen alle kouluikäisillle, kun perhepartio hyväksyttiin partion viralliseksi toimintamuodoksi. Koulukampanjoilla pyrittiin herättämään lasten ja perheiden kiinnostus partioharrastusta kohtaan sekä tarjoamaan opettajille partiomaisia työkaluja luontoliikuntaan ja ryhmäyttämiseen. 16

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY


PERHEPARTIOSTA UUSI TOIMINTAMUOTO Perhepartio hyväksyttiin partion viralliseksi toimintamuodoksi huhtikuussa. Perhepartiotoiminta on ”pienten lasten partiota”, joka ei ole osa virallista partio-ohjelmaa mutta sen tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille toiminnallisen yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti. Perhepartiotoiminnan järjestäminen on lippukunnille vapaaehtoista. Jo aiemmin osa lippukunnista on kokeillut perhepartiotoimintaa, mutta nyt tämä toimintamuoto haluttiin virallistaa ja laajentaa valtakunnalliseksi malliksi. Perhepartiossa jokaisella alle kouluikäisellä on mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Yleistä on, että perhepartio kokoontuu kerran kuussa.

40 000 EKA- JA TOKALUOKKALAISTA PARTIOSEIKKAILUSSA Eka- ja tokaluokkalaisten koululaisten partioseikkailu oli syksyllä 2018 suositumpi kuin koskaan. Mukana partioseikkailussa oli 40 000 lasta ympäri Suomen. Maksuton materiaali antoi opettajille tukea lukuvuoden ensimmäisten viikkojen alkuun esimerkiksi ryhmäyttämiseen ja toisiin tutustumiseen partiomaisin keinoin. Myös paikalliset lippukunnat vierailivat kouluilla. – Me Harjun koulussa Lahdessa käytimme materiaalia pidemmän kaavan mukaan. Materiaali on ollut huippukiva. Lapset ovat tykänneet ja siitä on ollut suuri apu myös meille opettajille, kertoi opettaja Sari Vesanoro. Materiaali on sidottu valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan laaja-alaisten osaamisalueiden kautta. Kunkin aktiviteettikokonaisuuden yhteydessä on mainittu, mitä laaja-alaista osaamisaluetta se toteuttaa. Lisäksi materiaali mukailee partion kasvatustavoitteita, jotka tukevat lapsen kasvua ottaen huomioon ikäryhmän kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet.

ESIKOULULAISET TUTUSTUIVAT PARTIOON Suositussa Esikoululaisten Partioviikossa oli mukana 24 000 eskarilaista tuhannesta päiväkodista ympäri Suomen. Monilla paikkakunnilla kampanjaan liittyi lippukunnan vierailu eskarissa partioviikolla. Kiitelty kampanja tarjosi opettajalle valmiin, uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuvan materiaalipaketin, jonka avulla ryhmä tutustui partioon ja sai vinkkejä toimintaan. Esikoululaisten Partioviikon aikana liikutaan luonnossa ja opetellaan uutta partion keinoin. – Pidimme kovasti valmiista materiaalista; siitä oli helppo poimia toimintaan leikkejä ja muita toimintoja. Materiaali sopii hienosti sisällöltään esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja vinkkejä ja toimintaideoita voi käyttää myöhemminkin ryhmässä, kertoo Omenapuun päiväkodin johtaja Marika Suojanen Mäntsälästä. Omenapuu osallistui esikoulujen partioviikkoon jo neljättä kertaa. – Rakensimme yhdessä lasten kanssa sisälle leikkinuotion, jonka ympärillä huusimme partiohuutoja, lauloimme partiolauluja, leikimme partioleikkejä ja juttelimme partiotavoista. Open omat partiomuistot nousivat lämpiminä mieleen ja lapsista oli mielenkiintoista nähdä vanhoja partiotavaroita ja -muistoja, itsekin entinen partiolainen Suojanen valotti teemaviikon kulkua.

PARTIOVUOSI 2018

17


NUORET TEKIJÄT

18–25-vuotiaille partiolaisille suunnattu valtakunnallinen tapahtumaviikonloppu. Kokosi yli 400 nuorta aikuista metsäretkelle Evolle 31.8.–2.9.2018. Mukaan pääsi, vaikka ei olisi ollut partiolainen. Tapahtuman ohjelma perustui Suomen Partiolaisten 18–22-vuoti aille suunnattuun vaeltajaohjelmaan. Ohjelman aiheina olivat muun muassa kestävä kulutus, ryhmässä toimiminen, johtaminen, työelämä taidot sekä vaikuttaminen ja ulkomaan partiomatkat. Tapahtumanjohtaja Siiri Niinivirta asuu Mikkelissä ja hänen lippu kuntansa on Ekin Partio. Siirin parina tapahtumanjohtajana toimivat Emma Vartiala ja Pauliina Kiilava.

Siiri Niinivirta (oik.) johti kesällä Väre-vaeltajatapahtumaa. Vieressä varajohtaja Pauliina "Paapi" Kiilava.

KUVA MISKA LOIMAALA

VÄRE – VAELTAJIEN IKIOMA VIIKONLOPPU


HOMMIIN VAAN! Partiossa nuoret ottavat paljon vastuuta ja pääsevät kokeilemaan siipiään. Siiri Niinivirta, 22, hyppäsi syksyllä 2017 isoon pestiin valtakunnallisen Väre-vaeltajatapahtuman johtajaksi. – Opin paljon itsestäni, johtamisesta, yhteistyön merkityksestä ja siitä, kuinka suuri merkitys omalla ja toisten asenteella on lopputuloksen saavuttamisessa. MISTÄ AINEKSISTA VÄRE SYNTYI? ”Väre syntyi suunnattomasta innostuksesta, sinnikkyydestä, visioinnista ja haaveilusta, viimetipasta, yhteistyöstä, halusta kasvaa ja kehittyä sekä kehittää. Kahvia, kokouksia ja timanttisia tekijöitä unohtamatta. Lähtiessämme tekemään valtakunnallista vaeltajatapahtumaa halusimme tarjota vaeltajille kohtaamispaikan, tapahtuman mielekkäällä, ikäkauden ohjelman mukaisella sisällöllä ja sytyttää kipinän tehdä vaeltajaohjelmaa myös itsenäisesti jatkossa. Tämän ikäiset toimivat usein merkittävissä pesteissä, pyörittävät lippukuntaa ja järjestävät toimintaa nuoremmille. Halusimme tarjota heille jotain ikiomaa, heidän ansaitsemansa elämyksen.”

KETKÄ VÄRETTÄ TEKIVÄT? ”Noin 35 prosenttia kaikista tekijöistä oli saman ikäisiä kuin osallistujat, mukaan lukien kaksi kolmesta tapahtumanjohtajasta. Esimerkiksi kaikki viestinnän ja markkinoinnin vapaaehtoiset sekä iso osa ohjelmantekijöistä oli 18-25-vuotiaita. Sen sijaan vaikkapa palvelutiimissä oli mukana myös vanhempia partiolaisia mahdollistajina. Kaiken kaikkiaan Värettä oli tekemässä 87 henkeä, joista 40 osallistui tapahtuman suunnitteluun ennen tapahtumaa, loput tulivat viikonlopuksi vapaaehtoishommiin.”

MILLAINEN KOKEMUS VÄRE OLI? ”Projekti oli kokonaisuudessaan hieno kokemus: monipuolinen, unohtumaton ja opettavainen. Opin paljon itsestäni, johtamisesta, yhteistyön merkityksestä ja siitä, kuinka suuri merkitys omalla ja toisten asenteella on lopputuloksen saavuttamisessa. Oli huippua päästä tekemään tapahtumaa tapahtumanjohtajana, mahtavien tekijöiden kanssa.”

MIKÄ JÄI ERITYISESTI MIELEESI? ”Parasta oli nähdä tekijöiden ja osallistujien hymyt Evolla tapahtumaviikonloppuna. Lisäksi mieleen painui erityisesti hetki pestin päätöskeskustelussa. Pestaajani totesi, että on ollut ilo seurata projektin etenemistä ja etenkin hyvää fiilistämme, vaikka matkalta ei puuttunut haasteita ja monipuolisia käänteitä.”

MITEN EVÄSTÄISIT MUITA NUORIA ISOIHIN SAAPPAISIIN? ”Hommiin vaan! Saappaissa on aina hyvä olla vähintään kunnollinen villasukkavara, joten ei ne isot saappaat ole este matkalle lähtiessä! Parempi maailma odottaa tekijöitään. Tärkeää on muistaa, ettei mitään välttämättä tarvitse tehdä yksin. Apua sekä vinkkejä saa usein jopa tuntemattomilta, kunhan muistaa ja uskaltaa kysyä ja pyytää.”

PARTIOVUOSI 2018

19


VARAINHANKINTA

TEKSTI Jaana Hopeakoski KUVA Miska Loimaala

ADVENTTIKALENTERI ILAHDUTTI ITÄMERITEEMAISELLA KUVALLA Partiolaisten perinteikäs adventtikalenteri kuuluu suomalaiseen joulun odotukseen vuodesta toiseen. Reippaat huivikaulaiset partiolaiset pitävät myyntipisteitä kauppakeskuksissa sekä kiertävät ovelta ovelle myymässä kalentereita loka-marraskuussa. Kalenterimyyjät oppivat samalla ihmisten kohtaamista, kaupankäyntiä ja yhteisen hyvän eteen toimimista.

V

uoden 2018 partiolaisten adventtikalenterin kuvitti toistamiseen Elina Warsta. Kalenteri muistutti suojelun tarpeessa olevasta Itämerestä ja toi samalla lämmintä joulun tunnelmaa uudenlaisessa miljöössä. Adventtikalentereita myytiin 300 393 kappaletta, joista 2381 kalenteria ostettiin verkkokaupasta. Monet lippukunnat ottivat käyttöön mobiilimaksamisen mahdollisuuksia. Adventtikalenteri on partiolaisten tärkein varainhankintakeino. Kalenterimyynnistä saatu tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen ja suurimman osan saavat paikalliset lippukunnat. Kalenterimyynnin avulla kerätyillä varoilla alennetaan retki- ja leirimaksuja, hankitaan erilaisia varusteita lippukunnille sekä remontoidaan kämppiä ja koulutusaluksia. Suuri kiitos kalenterin ostajille sekä tietenkin kalentereita myyneille tuhansille partiolaisille ja heidän vanhemmilleen! Erityiskiitoksen ansaitsevat myös lippukuntien joulukampanjapäälliköt, jotka organisoivat myyntitoiminnan paikallisesti.

20

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

Supermyyjät myyvät joka vuosi yli kaksisataa kalenteria Siskokset Wolferiina, 16, ja Myrmidia, 12, Mörönen Maarian Kämmeköistä Lounais-Suomen Partiopiiristä ovat molemmat myyneet sudenpennusta lähtien joka vuosi yli sata adventtikalenteria. Möröset ovat myyneet kalentereita käytännössä kaikkialla: kaupan pihalla, Turun torilla, koulussa kavereille ja opettajille, perheen tutuille ja isän ystäville. Eniten kalentereita ostavat tutut, joten verkostoituminen on tärkeää. Julkisella paikalla kalentereita ostavat siskosten mukaan eniten vanhat miehet, jotka ovat myös itse olleet partiossa. – Ei meillä ole mitään ihmeellistä myyntikikkaa paitsi aito positiivisuus, sanoo Wolferiina. Maarian Kämmekät -lippukunta käyttää kalentereista saatavia rahoja lippukunnan yhteisiin leireihin ja varusteiden ylläpitoon. – Koko lippukunta on aktiivisempi, kun leireistä ei tarvitse maksaa niin paljoa. Näin partiosta tulee myös tasa-arvoisempi harrastus, Wolferiina toteaa.


KUVA EEVA HELLE

MERIPARTIO

Satahanka kokosi Loviisaan 1400 partiolaista

K

ansainvälinen meripartioleiri Satahanka XIII kokosi kesällä 1400 partiolaista Loviisaan, merellisen leirielämän pariin. Leiri järjestettiin 30.7.-6.8.2018 Rönnäsin alueella. Leirille saapui vieraita myös muista maista esimerkiksi Ranskasta, Venäjältä, Tšekistä, Iso-Britanniasta ja Israelista. Leirin teemana oli ”minun mereni” ja ohjelma on sen mukaista. Leiriläiset tutustuivat esimerkiksi Itämeren historiaan ja pohtivat ihmisen vaikutuksia mereen ja sen tulevaisuuteen. Noin 30 partioalusta saapui leirin satamaan ympäri Suomen, sisävesiltä saakka. Leiriläiset pääsivätkin purjehtimaan monenlaisilla aluksilla jollista suuriin purjealuksiin sekä kokeilemaan erilaisia vesikulkuneuvoja.

PARTIOVUOSI 2018

21


HARRASTUS JOKAISELLE

TEKSTI Anna Koroma-Mikkola ja Jaana Hopeakoski KUVA Susanna Mikander

TASA-ARVON NUOTIOLLA

Toimittaja Riku Rantala toimi Tasa-arvonnuotiolla-kampanjan Nuotiomestarina Rantala vieraili mm. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kliffa-leirillä, Satahanka-meripartioleirillä sekä Oulunkylän Käskynhaltijoiden nuotiopiirissä (kuvassa) keskustelemassa nuorten tasavertaisesta mahdollisuudesta harrastaa.

22

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY


Tasa-arvonnuotiollakampanja keräsi yli 34 000 euroa 70-vuotias Turun Sinappia halusi tehdä juhlavuotenaan konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi.

T

ekojen yhteistyökumppaniksi valikoitui maailman suurin nuorisoliike, partio. Turun Sinappia ja Suomen Partiolaiset perustivat stipendirahaston, johon kerättiin elo-joulukuun aikana yli 34 000 euroa K-ruokakaupoissa myydyistä Turun Sinappia -pakkauksista. Kerätyillä varoilla hankitaan varustepaketteja ja näin tuetaan Suomessa asuvien nuorten yhtäläistä mahdollisuutta harrastaa ja saada uusia kavereita partion parissa. – Halusimme lähteä tähän kampanjaan ehkäistäksemme nuorten eriarvoistumista. Yksi merkittävä syy eriarvoistumiselle on se, ettei kaikilla ole tasa-arvoista mahdollisuutta harrastaa. Olemme erittäin tyytyväisiä kampanjan saavutuksiin, ja on hienoa, että Turun Sinappia pystyy konkreettisesti tukemaan nuorten harrastamista, kertoo Brand Manager Laura Mörsky Unileveriltä. Kampanja jalkautui myös sosiaaliseen mediaan, jossa kampanjan lähettiläs, Nuotiomestari Riku Rantala, haastoi nuoria edistämään keskinäistä yhdenvertaisuutta. Partio käyttää stipendirahastoon kerätyt varat varustepaketteihin, joiden avulla pystytään mahdollistamaan useamman nuoren partion harrastaminen. Varustepaketti sisältää rinkan, makuupussin ja -alustan, ruokailuvälineet, ulkoiluasun ja ulkoilujalkineet. – On hienoa, että Turun Sinappia lähti mukaan tähän kampanjaan. Kampanjan avulla on saatu tuotua ilmi sitä, että kaikki ovat tervetulleita partioon ja avustusta on saatavilla muun muassa stipendien ja lainavarusteiden kautta. Kerätyillä varoilla lahjoitettavat varustepaketit tulevat todella tarpeeseen ja on mahtavaa, että pääsemme näin konkreettisella tavalla ehkäisemään nuorten eriarvoistumista, kiittää Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola.

Presidentti Niinistön lahjoitus nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen Presidentti Sauli Niinistön tukiyhdistys päätti kesällä lahjoittaa vaalikampanjasta ylijääneet varat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Yhdistys kohdensi tästä rahasta 80 000 euroa Suomen Partiolaisille.

P

artion saama lahjoitus käytetään lyhentämättömänä vuosien 2018-2019 aikana syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi. Lahjoitus ohjataan kolmeen kohteeseen: leiri- ja retkeilyvarusteiden hankkimiseen vähävaraisille lapsille ja nuorille leiri- ja tapahtumastipendeihin, joilla mahdollistetaan vähävaraisten partiota jo harrastavien tai partion ulkopuolisten lasten ja nuorten osallistuminen kesän 2019 partioleireille tai muihin partiotapahtumiin partion moninaisuutta tukevaan työhön, kuten partiotoiminnan kokeilumahdollisuuksiin sekä metsä- ja luontokokemusten tarjoamiseen partion ulkopuolisille lapsille ja nuorille Lahjoitus on upea tunnustus partion työstä lasten ja nuorten hyväksi. Harrastaminen ehkäisee tutkitusti tehokkaasti yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä. Partiolaisille olennaista onkin tarjota jokaiselle nuorelle yhteisö, johon kuulua omana itsenään.

PARTIOVUOSI 2018

23


KOVAA OSAAMISTA

TEKSTI Laura Kalervo ja Julia Parkko KUVA Aapo Rainio

PARTIO SAI OMAN OSAAMISKESKUKSEN Vuonna 2018 startanneessa Partion nuorisoalan osaamiskeskuksessa luodaan yhteiskunnallisesti merkittäviä uusia työkaluja ja toimintamalleja harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Jo nyt harrastusprojekti voi konkreettisesti näkyä esimerkiksi opintopisteinä osana tutkintoa tai vapaaehtoispestistä voi saada digitaalisen osaamismerkin CV:hen. 24

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY


K

eskeistä partion osaamiskeskuksen työssä on ollut vuoropuhelu muiden järjestöjen, työelämän edustajien ja opetusalan toimijoiden kanssa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on palvella laajasti koko nuorisojärjestökenttää. Vuoden aikana partion osaamiskeskus käynnisti moniammatilliset tulkintafoorumit kolmen oppilaitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun sekä Seurakuntaopiston kanssa. Tulkintafoorumeiden tarkoituksena on ollut etsiä yhteisiä osaamistavoitteita ja sisältöjä partiossa hankittavan osaamisen sekä tutkintotavoitteisen koulutuksen välillä. Partion osaamiskeskuksen yhtenä keskeisimpänä tehtävänä on kehittää digitaalinen osaamiskiekko, joka näyttää nuorelle, nuoriso-

PARTION OSAAMISKESKUS Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Partiolaisille valtionapukelpoisuuden valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen toimintaan vuosille 2018–2019. Partion osaamiskeskustoiminnan päätehtävänä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Käytännössä osaamiskeskus jatkaa ja laajentaa partiolaisten jo vuonna 2013 aloittamaa työtä vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksissa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen. Nuorisolan osaamiskeskuksia on yhteensä 12. Osaamiskeskusten toimintaa toteuttavat erilaiset järjestöt ja kunnat sekä niiden yhteenliittymät. Partion nuorisoalan osaamiskeskus on yksi kolmesta nuorisotyön palvelujen, laadun ja menetelmien kehittämiseen keskittyvästä osaamiskeskuksesta. OSAAMISKESKUS.PARTIO.FI

työntekijälle, opettajalle ja opinto-ohjaajalle järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen ja tutkintoon johtavan koulutuksen vastaavuudet koulutusala- ja oppilaitoskohtaisesti. Osaamiskiekolle on jo tehty vaatimusmäärittely ja toimintamallia on esitelty eri toimijoille oppilaitos- ja järjestökentällä. Osaamiskiekko julkaistaan vuoden 2019 aikana. Partion osaamiskeskus on aloittanut myös osaamisen vertaistunnistamisen toimintamallin kehittämisen. Konseptissa yli 15-vuotiaat partiolaiset arvioivat partio-ohjelmassa syntyvää osaamistaan. Arviointi tapahtuu digitaaliselle alustalle ja saatuja tuloksia hyödynnetään uusien oppimistavoitteiden laadinnassa. Partio kehitti kuluneena vuonna neljä uutta digitaalista osaamismerkkiä, joita on nyt kaikkiaan jo 13.

PARTIO-OSAAMISELLA OPINTOPISTEITÄ HAMKISTA Hämeen ammattikorkeakoulun opintoihin voi jatkossa sisällyttää partiossa hankittua osaamista. Laajimmillaan osaaminen voi tuottaa 15 opintopistettä ammattikorkeakoulututkintoon. – Tämä yhteistyö tekee näkyväksi osaamista painottavan koulutuksen sekä korostaa opiskelijan mahdollisuutta tuoda myös harrastuksissa hankittua osaamista osaksi omaa tutkintoa, sanoo vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä Hämeen ammattikorkeakoulusta. Partiossa hankitun osaamisen hyödyntäminen opintoihin on mahdollista, sillä partiossa on tehty pitkään ja systemaattisesti työtä oman koulutusjärjestelmän kehittämiseksi. Partion laajassa koulutusrakenteessa osaamistavoitteet on kuvattu osaamisina ja koulutukset opintopisteytetty. Arviointia Suomen Partiolaiset on tehnyt yhteistyössä valtakunnallisen aikuisoppilaitoksen Sivis ry:n kanssa. HAMK on ensimmäinen korkeakoulu, joka ottaa koko organisaation mittakaavassa käyttöön partio-osaamisen hyväksilukujärjestelmän. Tämän lisäksi HAMKissa voi hyödyntää metsäosaamismerkillä osoitettua osaamista osaksi metsätalousinsinöörin opintoja. – Partiolla ja HAMKilla on yhteinen tulkintafoorumi, jossa partion nuorisotyön asiantuntijat sekä korkeakouluopetuksen ja opintojen ohjauksen asiantuntijat ristiintarkastelevat amk-tutkinnoissa ja harrastuksessa syntyvää osaamista. Samalla mallinnetaan tulkintatyöskentelyä muille nuorisojärjestöille ja tehdään harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankittavaa osaamista näkyväksi laajemminkin, sanoo Nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori. HAMKin opintoihin voi sisällyttää partiossa 18 ikävuoden jälkeen hankittua osaamista johtamisesta, kouluttamisesta, ohjaamisesta, toiminnan laadusta ja kehittämisestä sekä turvallisuudesta. Laajimmillaan opiskelija voi saada 15 opintopisteen moduulin partiossa hankitusta osaamisesta, joka on seitsemän prosenttia tutkintoon vaadituista pisteistä. PARTIOVUOSI 2018

25


Digitaalinen osaamiskiekko havainnollistaa järjestöissä hankittua osaamista Digitaalisen osaamiskiekon avulla esimerkiksi aktiivinen partiolainen tai muuta vapaaehtoistyötä tekevä nuori voi tutkia, miten hän voi hyödyntää partiokoulutuksia sekä osaamismerkkejä osana opintojaan. Osaamiskiekko on yksi esimerkki Partion osaamiskeskuksessa kehitteillä olevista työkaluista. Osaamiskiekkoa käytetään järjestötoiminnassa hankitun koulutuksen ja osaamisen havainnollistamiseksi rinnakkain tutkintoon johtavien opintojen kanssa. Kiekon sisältö perustuu oppilaitosten kanssa tehtävään tulkintafoorumityöskentelyyn, jossa etsitään partion, ja myöhemmin myös muiden nuorisojärjestöjen, tarjoamien koulutusten ja osaamismerkkien sekä oppilaitosten tarjoamien tutkintokoulutusten sisältöjen välisiä vastaavuuksia. Digitaalinen osaamiskiekko kehitetään nuoriso- ja järjestöalan yhteiseksi palveluksi, joten sen sisällöksi on tarkoitus saada monipuolisesti eri järjestöjen koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä.

OSAAMISKIEKON KESKEISIÄ KÄYT TÄJÄRYHMIÄ OVAT Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnasta osaamistaan kehittäneet (nuoret) henkilöt, jotka miettivät tutkintovaihtoehtoja Opiskelijat, jotka haluavat tietoa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta opinnoissa (esim. ”hyväksiluku”). Opiskelija voi käyttää osaamiskiekkoa myös etsiäkseen vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintojaan harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Oppilaitosten opettajat, opinto-ohjaajat ym. opetus- ja ohjausalan ammattilaiset, joiden tehtäviin kuuluu osaamisen tunnustamiseen ja työllistyvyyteen liittyvät asiat. Nuorisotyön ammattilaiset sekä uravalmentajat ja vastaavat työelämäpalveluiden ammattilaiset, jotka tukevat nuoria opiskeluvaihtoehtojen miettimisessä.

26

PARTIO TYÖELÄMÄTAITOJEN OPETTAJANA Partiossa nuoret 15-vuotiaista aikuisiin asti saavat hurjan määrän osaamista tekemällä partio-ohjelman aktiviteetteja tai toimiessaan erilaisissa pesteissä. Sosiaaliset taidot, projektitaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot ja johtamistaidot ovat samoja taitoja, joita tarvitaan työelämässä ja joita työnantajat arvostavat. Oman osaamisen sanoittamisen taito on myös tärkeää, koska näistä taidoista harvoin saa virallista todistusta. Isoilla leireillä on tarjolla kokonaisen pienen kaupungin verran ammattialoja ja vaihtoehtoja sen mukaan, mitä haluaa oppia ja tehdä. Myös omiin opintoihin liittyvä harjoittelupaikka voi löytyä partiosta. Nuorten työnhakutaitojen kehittämiseksi kokosimme erityisesti 15–17-vuotiaille partiolaisille oman ohjelman, jossa he pääsevät miettimään omaan osaamistaan ja unelmoivat tulevasta kesätyöpaikasta. Aktiviteetit ohjaavat nuoria mm. pohtimaan millaista osaamista työtehtävissä, kokeilemaan hakemuksen ja CV:n kirjoittamista sekä harjoittelemaan esiintymistaitoja haastatteluja varten. PARTIO-OHJELMA.FI/DUUNI

Hyvä keino partioleireillä ja pesteissä kertyneen osaamisen näyttämiseen ovat osaamismerkit, joita on saatavilla jo 13 erilaista. Niillä on helppo osoittaa sellainen osaaminen, josta ei saa erillistä todistusta. Käytössä ovat jo esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin merkit sekä varainhankinta-, metsä- ja retkiruokaosaajien merkit. PARTIO.FI/OSAAMISMERKIT


KUVAT MISKA LOIMAALA

Taavi Tingander ja apumies Santtu Soupas Evokinon projektoriteltassa Suomen Partiolaisten vaeltajatapahtuma Väreellä. 18–25-vuotiaille partiolaisille suunnatun tapahtuman metsäkinossa esitettiin upeat luontoelokuvat Metsän tarina ja Järven tarina.

ELOKUVATEATTERI MENI METSÄÄN

T

– O P I N TO P I S T E I TÄ H A R J O I T T E L U S TA PA RT I OTA PA H T U M A S S A

avanomainen harjoittelupaikka taloushallinnon opiskelijalle on tilitoimisto tai yrityksen talousosasto. Satakunnan ammattikorkeakoulussa liiketaloutta opiskeleva Taavi Tingander järjesti partiotapahtumassa elokuvateatterin metsään ja suoritti samalla opintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson. Harjoitteluprojektissaan Taavin tehtävänä oli järjestää neljän sadan nuoren partiolaisen tapahtumaan elokuvateatteri metsään. Opintojen ohella Finnkino Oy:ssä elokuvaprojektorin hoitajana työskentelevä Taavi suunnitteli tarvittavan laitteiston ja sopivan paikan Evon metsään. Lisäksi hän käytti talousosaamistaan neuvotellessaan yhteistyökumppaneiden kanssa

elokuvien esitysoikeuksista ja laitteistovuokrista. Tapahtuman budjetti oli erittäin tiukka, eikä rahaa voitu käyttää mielin määrin. Taavi myös pestasi ja perehdytti tapahtumaan joukon muita tekijöitä. Johtamistaitoja tarvittiin elokuvateatterin rakentamisessa ja hankaliin sääoloihin varautumisessa. Yhteistyökumppaneina projektissa toimivat suomalainen elokuvien levitysyhtiö sekä suuri suomalainen elokuvateatteriketju. Satakunnan ammattikorkeakoulu suhtautui hyvin myönteisesti tällaiseen tapaan toteuttaa opintoihin liittyvä harjoittelu. Ehtona harjoitteluprojektissa oli, että se on riittävän laaja ja sisältää talousosaamista, johtamista ja harjoitteluun kuuluvan raportoinnin.

PARTIOVUOSI 2018

27


NUORET TEKIJÄT

PARTIO VAUHDISSA SOMESSA

Suomen Partiolaisten sometiimi pitää partion esillä somessa.

Partiolainen pitää hauskaa ja vaikuttaa myös sosiaalisessa mediassa TEKSTI JA KUVA Jaana Hopeakoski Suomen Partiolaiset ja partion vapaaehtoiset käyttivät sosiaalista mediaa tavoitteellisesti ja sosiaalisen median suunnittelu nostettiin uudelle tasolle vuonna 2018. Sosiaalisen median sisällöntuotantoon laitettiin työpanosta, aikaa ja intoa tekemisen muuttuessa tavoitteellisemmaksi ja analyyttisemmaksi. Partion brändi näkyi vahvasti kaikessa someviestinnässä. Keväällä käyttöönotettu Partiomedia toi sosiaaliseen mediaan pidettyä sisältöä. Sosiaalinen media sai aikaan myös uusia partiolaisia: somesta tulleen liikenteen kautta verkkosivuiltamme löytyvää jäsenhakemuksen linkkiä klikattiin jopa 100 kertaa kesäkuun 2018 jälkeen!

#PARTIOSCOUT-SOMEKANAVAT TAVOITTAVAT FACEBOOK Vuoden aikana tehtiin Partio-sivulla noin 580 Facebook-postausta, joihin tuli reaktiota lähes 65 000 kpl. Kokonaistavoittavuus oli 6 150 000 ja päivittäin tavoitettiin keskimäärin 8 500 ihmistä. Partioviikolle tehtyä Facebook-profiilikuvakehystä käytettiin 2 800 kertaa ja ruotsinkielistä kehystä 300 kertaa. YOUTUBE Partion videota näytettiin 71 500 kertaa partion Youtubessa. Suosituin video oli ”Sunnuntai Repovedellä feat. Jesse Braun”. SNAPCHAT Partion Snapchatissa nuoret viestivät nuorille! Jokainen snäppi sai noin tuhat näyttöä. Tunnisteella #partioscout oli tehty vuoden 2018 loppuun mennessä lähes 100 000 Instagram-julkaisua.

28

TWIT TER Twitterissä noin 650 twiittiä ansaitsi noin 1 500 uudelleentwiittausta ja 870 000 näyttökertaa. Suosituimpien postausten aiheita olivat Sauli Niinistön tukiyhdistyksen rahalahjoitus ja Suomen Partiolaisten puheenjohtajan osallistuminen Linnan juhliin sekä adventtikalenterikuvan julkistukseen liittyvät postaukset. INSTAGRAM Tunnisteella #partioscout oli tehty vuoden 2018 loppuun mennessä lähes 100 000 Instagram-julkaisua. Suomen Partiolaisten medialähettiläät eli partioviestintään ja -markkinointiin koulutetut partiolaiset tekivät entistä enemmän Instagram-sisältöjä, kuten Instagram Stories -julkaisuja. Kuukaudenkisoilla osallistettiin seuraajia. Partioviikon #partiontakii-kampanja innosti partiolaisia jakamaan partiokokemuksiaan somessa. Instagramissa #partiontakii -aihetunnisteella julkaistiin 23.–29.4. yhteensä 1 585 julkista postausta.

S U O M E N PA RTI O L A ISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

NÄITÄ PARTION SOMEKANAVIA SEURAAMALLA PYSYT KÄRRYILLÄ, MITÄ PARTIOSSA TAPAHTUU JUURI NYT!

Instagram #partioscout Seuraajia 11 900

TUNNELmAKUVIA PARTIOSTA! Facebook

Facebook.com/partio Seuraajia 24 400

PARTIOmENOA YMPÄRI SUOmEN! Twitter

@partiolaiset Seuraajia 4 750

AJANKOHTAISTA JUURI NYT! Youtube

youtube.com/partioscout Tilaajia 1 280

PARTIO LIIKKEESSÄ! Snapchat partioscout N. 1000 näyttöä/snäppi

NUORILTA NUORILLE! Partiomedia partio.fi/partiomedia

PARTIO-LEHDEN JUTUT ELÄVÄT VERKOSSA!


KIRJOITTAJA: Antti Reinikainen, Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen

KOVAA OSAAMISTA

KÄY N N I S T E TÄ Ä N O S A A M I S E N K I E RTOTA LO U S hankittu osaaminen osattaisiin hyödyntää oppilaitoksissa ja tunnistettaisiin myös rekrytoinneissa sekä osaamisen kehittämisessä työyhteisöissä. Samaa asiaa ei kannata kouluttaa uudelleen. Onko Suomella enää varaa hukata vapaa-ajalla hankitun osaamisen potentiaalia? Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Partion nuorisoalan osaamiskeskus työskentelee harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnustamiseksi oppilaitoksissa. Osaamiskeskus toimii koko nuorisoalan yhteiskunnallisena kehittäjänä luoden yhteistyökumppaneidensa kanssa vapaasti käytettäviä ja sovellettavia malleja ja menetelmiä. Partion nuorisoalan osaamiskeskus tutkii oppilaitosten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä. Osaamiskeskuksessa kehitetään tulkintafoorumityöskentelyyn perustuva digitaalinen ratkaisu, jolla kuka tahansa voi vertailla järjestöjen ja oppilaitosten koulutuksia yhteyksineen ja vastaavuuksineen. Vuoden aikana kokeillaan myös digitaalista alustaa, jossa nuoret voivat sanoittaa osaamistaan esimerkiksi vertaisarvioinnin avulla. Harrastukset ja vapaaehtoistoiminta kehittävät monipuolisesti tekijöidensä osaamista. Jo nyt monista järjestöjen koulutuksista saa opintopisteytettyjä todistuksia tai digitaalisia osaamismerkkejä. Partion nuorisoalan osaamiskeskus toivoo, että niitä hyödynnetään tulevaisuudessa entistä laajemmin opiskeltaessa ja että ne kertovat työssä osaamisen aktiivisesta kehittämisestä. On aika käynnistää osaamisen kiertotalous. Otetaan harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen potentiaali käyttöön! KUVA SAKARI KOUTI

S

itra esittelee hyvän kattauksen näkökulmia elinikäisen oppimisen ja yhteiskunnan kehityksen suhteesta Kohti osaamisen aikaa -julkaisussaan. Toivottavasti tämä tahtotila muodostaa tärkeän osan hallituksen ohjelmaa, sillä meidän jokaisen on pystyttävä kehittämään osaamistamme jatkossa nykyistä ketterämmin. Siihen tarvitaan uusia keinoja, kokeiluja ja työkaluja. Tahtotilan kiinnostavin näkökulma onkin muualla kuin virallisessa ja tutkintotavoitteisessa koulutusjärjestelmässä hankitun osaamisen huomioiminen elinikäisenä oppimisena. ”Yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä” on hieno tavoite, muttei itsestäänselvyys. Sekä opiskelijat että oppilaitokset tarvitsevat siihen niin osaamista kuin työkalujakin. Esimerkiksi työelämäpalveluja tulee digitalisoida. Opetus- ja ohjausalan ja järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisten sekä nuorten moniammatilliseen kohtaamiseen on varattava riittävästi resursseja, jotta jokainen nuori voi hyödyntää kykynsä ja jotta jokaisen nuoren polkua opintoihin tuetaan. ”Eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle luodaan yhtenäiset pelisäännöt” vaatii elinkeinoelämän, järjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi moniammatillista tulkintafoorumityöskentelyä, jossa järjestöjen koulutuksia verrataan systemaattisesti ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen koulutuksiin. Järjestöjen ja oppilaitosten tulkintafoorumityöskentely on osaamisperusteista. Kun puhutaan elinikäisestä oppimisesta, on hyvä muistaa oppimisen kaikkiallisuus. Vapaa-ajalla hankitun osaamisen tunnustaminen ja hyödyntäminen tukee niin opiskelijoiden työllistyvyyttä kuin korkeakoulujenkin tavoitetta opiskelijoiden nopeasta valmistumisesta ja työllistymisestä. Yhteiskunnan resursseja käytetään huomattavasti tehokkaammin, jos esimerkiksi järjestöjen harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa

PARTIOVUOSI 2018

29


Vapaaehtoistyö antaa iloa ja elämyksiä. Aamupuuron keittoa meripartioleiri Satahangalla

30


VAPAAEHTOISTYÖ

TEKSTI Iina Leppäaho KUVA Henna Tirkkonen

MIELEKÄS VAPAAEHTOISTYÖ JOKAISELLE Partiotoiminta perustuu vapaaehtoisten työpanokseen ja tehtäviä on laidasta laitaan. Partion vapaaehtoisena voi päästä niin järjestämään leirejä ja tapahtumia, vetämään lasten viikkotoimintaa kuin johtamaan järjestön kehittämistä.

P

artiossa on mietitty mielekkään vapaaehtoistyön aineksia ja kehitetty työkaluja sen tukemiseksi, kertoo Antti Reinikainen, joka vastaa Suomen Partiolaisten hallituksessa vapaaehtoisten tukemisesta. Vuonna 2018 päivitetyt vapaaehtoistoiminnan linjaukset määrittelevät periaatteet siitä, miten partiossa toimitaan vapaaehtoisena. Linjaukset kuvaavat esimerkiksi, minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia vapaaehtoisella on ja miten vapaaehtoista tuetaan. Partiossa nähdään, että parempi johtaminen on yksi avain hyvään vapaaehtoistyökokemukseen. Viime vuonna starttasi partion oman mentoriohjelma ja kehitettiin koulutusmateriaaleja esimerkiksi itsensä johtamisen ja projektien johtamisen tueksi. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, mitä vapaaehtoistyöstä saa ja miten vapaaehtoistyö kehittää erilaisia taitoja. Osaamista kertyy niin koulutusten kuin itse tekemisen kautta. - Mahdollisuus kehittää omaa osaamista on tärkeä osa vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyössä hankittua osaamista voi hyödyntää töissä, muissa harrastuksissa tai osana opintoja. Mitä parempia keinoja

löydämme osoittaa vapaaehtoistyön kautta syntynyt osaaminen, sitä houkuttelevampi vapaaehtoistyöpaikka olemme, Reinikainen uskoo. Vapaaehtoistyön tekeminen kiinnostaa monia ja myös partio tarjoaa siihen monipuolisia mahdollisuuksia. Partiossa vapaaehtoistyöpaikkojen hakemisesta haluttiin tehdä mahdollisimman helppoa. -Tavoitteena on ollut tehdä vapaaehtoisten rekrytointi partiossa mahdollisimman avoimeksi, niin että kenen tahansa on mahdollista hakea mihin tahansa tehtävään, Reinikainen sanoo. Uuden rekrytointijärjestelmän avulla keskusjärjestön ja myöhemmin myös piirien avoimet vapaaehtoistyöpaikat saadaan helposti samaan verkkopalveluun. Uusi järjestelmä parantaa henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa ja tekee rekrytointiilmoitusten julkaisusta aiempaa joustavampaa. Vapaaehtoistyöstä kiinnostunut voi etsiä hakusanojen avulla ilmoitusten joukosta oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi viestintään, kouluttamiseen tai kansainvälisyyteen liittyviä vapaaehtoistöitä. Kesän ja syksyn aikana järjestelmässä oli haettavissa yli sata avointa tehtävää ja moneen niistä oli mahdollista hakea myös ilman aiempaa partiotaustaa.

PARTIOVUOSI 2018

31


Annakaisa yhdistää työn ja harrastuksen Nuorten kouluttaminen vaikuttajiksi on Annakaisa Tikkisen, 32, tapoja parantaa maailmaa.

Sakari haluaa mahdollistaa muille elämyksiä Itsensä haastaminen ja mahdollisuus tarjota kokemuksia muille pitävät Sakari Warron, 35, partiossa. – Partio on harrastuksena tarjonnut minulle mahdollisuuden haastaa itseäni uusien ja vaativampien pestien kautta. Partio on kasvattanut ottamaan ja kantamaan vastuuta niin itsestä kuin ihmisistä ympärilläni sekä suurista kokonaisuuksista. Jamboreet ovat maailman suurimpia partioleirejä, jotka keräävät yhteen 30 000-40 000 partiolaista. Sakari Warro toimii maailman jamboreella 2019 Suomen joukkueessa leirilippukunnanjohtajana sekä Euroopan jamboreella 2020 Suomen joukkueenjohtajana. – Olen osallistunut aiemmin neljälle maailman jamboreelle ja jokaisesta niistä on saanut upeita uusia kokemuksia. Omien hyvien kokemusteni pohjalta haluan olla tarjoamassa ja mahdollistamassa nuorille ikimuistoisia kokemuksia kansainvälisillä leireillä, kertoo Sakari. – Partio on kasvatustavoitteidensa ja arvopohjansa kautta vaikuttanut vahvasti myös henkilökohtaisen arvomaailmani rakentumiseen ja tapaani ajatella maailmaa. Nykyään en enää vain harrasta partiota, vaan koen olevani partiolainen. TEKSTI Jaana Hopeakoski

32

Annakaisa Tikkinen pitää työstään niin paljon, että tekee samoja juttuja mielellään myös partiossa. Palkkatyö Suomen Lukiolaisten Liiton leivissä ja vapaaehtoispesti Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunnassa ANNAKAISA tarjoavat Annakaisalle kaksi erilaista näkökulmaa TIKKINEN nuorten maailmankuvaan ja vaikuttamismahdollisuuksiin. – Kun muutin Lapista Helsinkiin, olin pitänyt tovin taukoa partiosta. Tutut houkuttelivat minut takaisin, ja ajattelin, että onpa mukavaa saada omat, työssä hankitut taidot partiolaisten käyttöön, Tikkinen kertoo. Viime aikoina Annakaisan partiokalenteria on täyttänyt erityisesti hänen johtamansa Y-trainee-koulutusohjelma, jonka tavoitteena on tutustuttaa joukko 16–29-vuotiaita partiolaisia vaikuttamisen teemoihin. Anna-Kaisa muistaa partion perustajan Robert Baden-Powellin sanat, joiden mukaan partiolaisen kuuluu jättää maailma seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa. – Jokaisella partiolaisella on sisäinen identiteetti maailman muuttajana. TEKSTI Lotta Tuominen

Partio teki Saarasta somegurun Vapaaehtoistyö partion sosiaalisen SAARA median parissa on saanut Saara Korhosen, 17, KORHONEN huomaamaan, että viestintä on hänen juttunsa. Lähes jokainen tämän päivän nuori hallitsee kyllä Instagramin ja Snapchatin käytön, mutta Saara Korhosesta on partiopestinsä ansiosta tullut oikea someguru. Saara on ollut mukana viestintätehtävissä kolmen vuoden ajan ja on päässyt esimerkiksi kehittämään Suomen Partiolaisten Snapchat-viestintää. Pestiin kuuluu niin tilastojen seuraaminen kuin sisällön suunnittelu ja kuvaaminenkin. Tätä kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi, vaan kuten muillekin partion vapaaehtoisille, myös sometiimiläisille tarjotaan tukea ja koulutusta. – Olen oppinut paljon strategisesta viestinnästä ja siitä, miten tietylle kohderyhmälle tehdään kiinnostavaa sisältöä. Syksyllä pääsin markkinoinnin ja viestinnän koulutukseen, jossa oli ihan asiantuntijoita paikalla. Pestini on kestänyt sen verran pitkään, että kyllä tämän voi jo CV:hen laittaa. TEKSTI Lotta Tuominen

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

KUVAT ALEKSI MURTOJÄRVI, JAANA HOPEAKOSKI

SAKARI WARRO


LUONTO

PARTIOLAISET KÄÄRIVÄT HIHANSA ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEKSI TEKSTI Jaana Hopeakoski KUVAT Eeva Helle ja Eveliina Saari

Ilmastonmuutos nousi toden teolla otsikoihin syksyllä 2018 IPCC:n eli hallitusten välisen ilmastopaneelin tuottamien laajojen raporttien johdosta. Ilmastonmuutos uhkaa partiolaisten retkeilymaastoja, lumisia talvia ja koko nykyistä yhteiskuntaamme. Partiolaiset tarttuivat toimeen ja vaativat päättäjiltä tekoja maapallon lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen.

S

uomen Partiolaisten jäsenkokous 18.11.2018 vaati Suomea ryhtymään ripeisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi. Suomen Partiolaiset peräänkuulutti päästövähennyksiä ja hiilinielujen kasvattamista. Partiolaiset viettävät vuosittain yhteensä noin 150 000 vuorokautta retkillä ja leireillä. Ulkona liikkuminen vahvistaa luontosuhdetta, ja siksi valtion onkin jatkossa panostettava nykyistä enemmän virkistysalueiden saavutettavuuteen ja kunnossapitoon. Tämän toteuttamiseksi Suomen Partiolaiset vaati lisää resursseja Metsähallituksen luontopalveluille. – Tutkimusten mukaan luonnossa liikkuvat lapset ja nuoret ovat ikätovereitaan enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta. Toivomme tämän huolen johtavan myös toimenpiteisiin: kannustamme jokaista partiopiiriä, lippukuntaa ja retkeilijää tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Julkisten kulkuvälineiden käyttäminen, kulutuksen hillitseminen ja kasvisruoan suosiminen ovat sellaisia ympäristötekoja, joihin jokainen voi ryhtyä. Täysi-ikäisten kannattaa myös vaikuttaa äänestämällä ja vaatia päätöksentekijöiltä ilmasto- ja luonnonsuojelutekoja, puheenjohtaja Maria Ruohola sanoo. Partio tarkastelee ekologisuutta ja kulutusta toiminnassaan sekä muuttaa sitä aiempaa kestävämpään suuntaan. Partiolaiset haastoivat koko muun Suomen tekemään samoin. Suomen suurimpana nuorisojärjestönä haluamme olla yhteiskuntaa muuttava voima.

MITÄ ME VAADITAAN? ILMASTOTOIMIA! Partiolaiset olivat mukana sankoin joukoin ilmastomarssilla 20.10. Ilmastomarssi oli monien kansalaisjärjestöjen yhdessä järjestämä tapahtuma, jossa vaadittiin päättäjiltä vahvoja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maailman maat ovat sopineet rajaavansa maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen ja myös partiolaiset vaativat, että Suomen on oltava tässä työssä edelläkävijänä mukana.

PARTIOVUOSI 2018

33


Partio ja WWF toteuttivat kesällä Itämeri-teemaista ohjelmaa partioleireillä.

Partio aloitti laajamittaisen yhteistyön WWF:n kanssa Partioliikkeen maailmanjärjestö ja ympäristöjärjestö WWF aloittivat entistä tiiviimmän yhteistyön luonnon suojelemiseksi. Huoli luonnon monimuotoisuuden jatkuvasta köyhtymisestä toi yhteen maailman suurimman nuorisoliikkeen partion ja ympäristöjärjestö WWF:n. Partiolaisten ja WWF:n yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja halua suojella luontoa eri puolilla maailmaa. – Maapallo tarvitsee partiolaisten kaltaisia aktiivisia luontoa rakastavia nuoria, jotka ovat valmiina toimimaan tärkeänä pitämiensä asioiden puolesta. Olemme todella iloisia, että Suomessakin kymmenet tuhannet partiolaiset lähtevät mukaan suojelemaan ainutlaatuista luontoamme, sanoi WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder. Yhteistyön tavoitteena on lisätä eri-ikäisten partiolaisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja innostaa partiolaisia tekemään

34

käytännön tekoja ympäristön puolesta. Esimerkiksi nuorimmilla partiolaisilla eli sudenpennuilla ja seikkailijoilla tulee on mahdollisuus suorittaa WWF:n ja partiolaisten yhdessä tuottama Panda-merkki luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonsuojeluun liittyen. Vanhempia partiolaisia taas kannustetaan järjestämään tempauksia ja talkoita luonnon puolesta. – Yksi partiolaisten ihanteista on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Suomen suurimpana nuorisojärjestönä haluamme olla yhteiskuntaa muuttava voima. Yhteistyömme aikana päivitämme partio-ohjelman ympäristökasvatuksellista sisältöä entistäkin vaikuttavammaksi. On hienoa, että kaksi maailmanlaajuista järjestöä yhdistää voimansa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, summasi Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola.

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

WWF JÄRJESTI ITÄMEREN TIETÄJÄT - LEIRI OHJELMAA Kansainvälisellä meripartioleiri Satahangalla Loviisassa toteutettiin yhteistyössä WWF:n kanssa Itämeren tietäjät -rasti, jossa leiriläiset pääsivät testaamaan tietojaan Itämeren tilanteesta pelin merkeissä. Myös panda pääsi nauttimaan kuumista kesäleirikeleistä. Partion ja WWF:n yhteistyöohjelmaa oli myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kliffa-piirileirillä Evolla. Livelautapelin lisäksi WWF järjesti leirillä öljyntorjuntarastin sekä mobiilipelin, jossa tehtiin ympäristö- ja luontoaiheisia tehtäviä ja visoja. Kliffa-leirin Oktonautti-laaksossa tutustuttiin mm. kestävään elämäntapaan ja ympäristön tilaan.


NUORET TEKIJÄT

40 PROSENTTIA NUORISTA EHDOKKAISTA TULI VALITUKSI SEURAKUNTAVAALEISSA Suomen Partiolaiset olivat aktiivisesti mukana syksyn seurakuntavaaleissa kannustaen erityisesti nuoria partiolaisia ehdolle. Iloksemme nuorten päätöksentekijöiden määrä lähti nousuun evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa.

T

KUVA ALEKSI MURTOJÄRVI

ällä kertaa kirkkovaltuustoihin valittiin 5,7% nuoria (2014 vaaleissa nuoria oli 5,6%) ja seurakuntaneuvostoihin 8,5% (2014 vaaleissa 7,9%). Valtakunnallisesti alle 30-vuotiaita oli ehdolla kirkkovaltuustoihin yhteensä 814 henkeä ja valituksi tuli 319 eli 39,19 %. Seurakuntaneuvostoihin oli ehdolla 365 nuorta ja heistä 148 valittiin eli 40,55 %. Nuorten osuus kaikista valituista nousi 0,3 prosenttiyksikköä: kaikki luottamushenkilöt yhteen laskien alle 30-vuotiaiden osuus oli 2014 6,1% ja näissä vaaleissa prosenttiosuus valituista nousi 6,4 prosenttiin. – Kun vaalien yleinen äänestysaktiivisuus laski, on

nuorten tulos rohkaiseva. Erityisesti voimme iloita, että ehdolle lähteneet nuoret saivat vahvan mandaatin seurakuntalaisilta toimia tehtävissään, kommentoi Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunnan puheenjohtaja Jari Nieminen. Usealla paikkakunnalla nuoret nousivat myös paikkakuntansa ääniharaviksi. 23-vuotias Reetta Suonpää tuli valituksi seurakuntavaaleissa Jyväskylässä. – Olen tosi onnellinen! Edellisissä vaaleissa Jyväskylästä pääsi yksi alle 30 vuotias ja nyt viisi. Haluan, että lasten ja nuorten ääni kuuluu seurakunnan päätöksenteossa, että partiolaisten ja vapaaehtoisten merkitys tunnustetaan, Suonpää kertoi ensitunnelmistaan.

23-vuotias Reetta Suonpää oli yksi kirkkovaltuustoon valituista nuorista.

PARTIOVUOSI 2018

35


PAREMPI MAAILMA

KUVAT Liisa Lundell, Laura Lettenmayer, Niko Vesamäki, Joonas Hirn

Vuoristovaellus 4 000 metriin

S

uomen Partiolaisten kolmas partiomatka Nepaliin vei lokakuussa noin 40 vaeltajaa ja aikuista yhteiseen seikkailuun. Matkan aikana partiolaiset vaelsivat Annapurnalla ja tutustuivat myös maan kulttuuriin ja paikallisiin partiolaisiin. Nepaliin lähtevät partiolaiset osallistuvat muun muassa Stop the Violence -kehitysyhteistyöhankkeeseen kouluissa tapahtuvan kampanjoinnin avulla. Kyseessä on partiotyttöjen maailmanliiton hanke, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Nepal on Suomen ja Partiolaisten sekä muiden järjestöjen pitkäaikainen kumppanimaa.

Vaelluksen jälkeen seikkailu jatkui koskea laskien! Kahden päivän veneilyreissulla yövyttiin teltoissa hiekkarannoilla.

Leirikeskus Kakanissa porukka retkeili vaeltajaikäisten paikallisten partiolaisten kanssa. 36

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY


Matkalla tutustuttiin myös paikallisiin kouluihin sekä kierrätys-start-up Dokorecyclesiin, jossa matkalaiset pääsivät kuulemaan toiminnasta ja itsekin auttamaan lajittelussa.

Neljän viikon matkaan kuului 12 päivän vaellus Annapurna Base Campin reitillä Himalayan vuoristossa. Vaelluksella päästiin myös katsomaan auringonnousua Poon Hill -vuorelle upeisiin vuorimaisemiin.

Nepalilaisten partiolaisten talossa Kathmandussa.

PARTIOVUOSI 2018

37


PARTIO.FI NUMEROINA 2018

199 544 KÄYT TÄJÄÄ VUODEN 2018 AIKANA

3 021

JÄSENHAKEMUKSEN LINKIN KLIKKAUSTA ELO - JOULUKUUSSA 2018

18 326

ISTUNTOA, JOIDEN AIKANA KÄYTIIN PARTIOMEDIASSA KESÄ- JOULUKUUSSA 2018

Uuden verkkosivupohjan avulla saavutamme yhtenäisen partionäkyvyyden valtakunnallisesti unohtamatta silti piirien omaa identiteettiä.

UUSI VERKKOSIVURATKAISU EDISTÄÄ JÄSENHANKINTAA Kesäkuussa 2018 uudistunut partio.fi -sivusto palvelee entistä paremmin eri käyttäjäryhmiä ja helpottaa partion jäseneksi liittymistä. Uudistuksen yhteydessä kehitettiin lisäksi verkkosivupohja, joka mahdollisti nopean ja edullisen verkkosivu-uudistuksen myös piireille.

L

aajalla verkkosivu-uudistuksella tavoiteltiin erityisesti käyttäjäystävällisempää verkkosivustoa, jonka toiminnallisuuksien avulla jäsen- ja varainhankinta olisi tehokkaampaa sekä aikaa säästyisi niin keskusjärjestössä kuin piireissä. Uudistuksen avulla haluttiin yksinkertaistaa ja yhtenäistää hajanaiseksi muodostunutta verkkosivukokonaisuutta. Toisena tavoitteena oli luoda sivustomalli partiopiirien käyttöön, jolloin partio näkyisi yhtenäisenä valtakunnallisesti ja erilaiset kätevät toiminnallisuudet olisivat käytössä myös alueellisesti piirien resursseista riippumatta. Moni piiri lähtikin projektiin mukaan heti. Neljä partiopiiriä otti heti syksyllä uuden sivuston käyttöönsä ja käyttöönotot jatkuvat vuoden 2019 aikana.

38

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

VERKKOSIVUILLE KEHITETTIIN MM. SEURAAVAT TOIMINNALLISUUDET:

Valtakunnallinen pestihaku avoinna olevien vapaaehtoistehtävien esittelyyn ja etsimiseen Tapahtumakalenteri keskusjärjestön ja piirien tapahtumien esittelyyn ja etsimiseen Verkkomediaratkaisu Partio-lehden ja piirilehtien sisällön sähköiseen jakeluun Kampanjasivupohja erilaisten projektien ja tapahtumien verkkosivuratkaisuksi Aiemmasta versiosta kehitetty lippukuntahaku ja lahjoittamistoiminnallisuus


KIITOS! KIITOS KAIKILLE VAPAAEHTOISILLEMME, jotka mahdollistatte lasten ja nuorten harrastamisen kylissä ja kaupungeissa ympäri Suomen. KIITOS TUKIJOILLEMME JA KUMPPANEILLEMME, jotka olette tarjonneet meille erilaista rahoitusta, tukea ja asiantuntemusta partiotoiminnan hyväksi. KIITOS PARTION YSTÄVILLE, jotka haluatte lahjoittaa harrastamisen ilon myös sellaisille lapsille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta harrastaa.

KUVA SUSANNA MIKANDER

Yhdessä rakennamme parempaa maailmaa.


KUVA SUSANNA MIKANDER

SUOMEN SUURIN METSÄSEMINAARI JOHTAJUUDESTA Johtajatulet on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille, joita kiinnostaa johtaminen ja itsensä kehittäminen. Aiempaa kokemusta partiosta ei tarvita. Seminaari tarjoaa mahdollisuuksia oppia lisää johtajuudesta Suomen parhaimpien asiantuntijoiden kanssa ilman kalvosulkeisia ja powerpointteja.

Tämän vuoden ohjelma pureutuu johtamiseen erityisesti muutoksen näkökulmasta. Ohjelmaa täydentää elämysohjelma, jossa voit vaihtaa ajatuksia päivän oivalluksista lämpimässä paljussa, tanssahdella yöllisessä metsädiskossa, meloa pitkin kuun siltaa tai nauttia kupposen kuumaa nuotion loimussa.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN: JOHTAJATULET.FI J O H TA J AT U L E T H Ä M E E N L I N N A N E VO L L A 30.8.–1.9. 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.