Suomen Partiolaisten vuosikirja 2020

Page 1

S U O M E N PA RT I O L A I S T E N V U O S I K I R J A

VUOSI 2020 PA RT I O P Y R K I I HIILINEUTRAALIKSI

LISÄÄ L I P P UKUNTIA SUOMEE N!

PARTIO PYSYI LIIKKEESSÄ H A R RA S TA M I S E N M E R K I T Y S S Ä I LY I P O I K K E U S O LO I S S A K I N E TÄ PA RT I O TA R J O S I T E K E M I S TÄ J A Y H T E I S Ö L L I S Y Y T TÄ PA RT I O L E I R I O N N I S T U I M YÖ S M I N E C RA F T I S S A


SISÄLLYS

3 Pääkirjoitus 4 Uudet lippukunnat 5 Partiolaiset löysivät keinot

20

korona-ajan toimintaan

10 Matkalla kohti

hiilineutraaliutta

PARTION PERUSKIRJA UUDISTUI

12 ”Maailmankuvani on

laajentunut partiossa”

14 Poistamme 8 partioon liittymisen estettä 16 Pandemia-ajan puheenjohtaja

ei matkusta eri mantereille

18 YK:n nuorisodelegaatti Yuri Birjulin:

”Partio herätti halun pelastaa maailman”

19 #NoMissedSchoolDays

haastoi puhumaan kuukautisista

20 Partion arvoja on sanoitettu uudelleen 22 Maria ”Hilla” Ruohola oppi

puheenjohtajuutensa aikana itsensä, muiden ja asioiden johtamista

24 Suomen Partiolaisten

kasvava kumppaniperhe

26 Suurleiri kokoaa tuhannet partiolaiset

Evolle kesällä 2022

28 Ajankohtaista partiosta 30 Uudistunut Partiojohtajan

käsikirja antaa eväät johtamiseen partiossa

31 Partion strategia

2015–2020

32 Partio lukuina

taitoja elämään

35 Kiitokset

HEIDI JOKINEN JOHTAA PARTIOTYT TÖJEN MAAILMANLIIT TOA

KANSIKUVAN OT TI HANNA HÄMÄLÄINEN

JULKAISIJA

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n vuosikirja PARTIOVUOSI 2020

16

34 Partio antaa

Töölönkatu 55 00250 Helsinki (09) 8865 1100 info@partio.fi

JULKAISUVUOSI 2021 TOIMITTANUT Anna Koroma-Mikkola, Elina Kamppari ULKOASU JA TAITTO Eeva Helle PAINO Grano


MARIA ”HILLA” RUOHOLA Partiolaisten puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

PARTIO PYSYI LIIKKEESSÄ POIKKEUSVUONNAKIN

Oli vahva yhteinen tunne siitä, että lapset ja nuoret ansaitsevat harrastustoimintaa poikkeusoloissakin.

meillä on hyvin koulutetut ja sitoutetut vapaaehtoiset, viestinnän prosessit ovat kunnossa, tekniset järjestelmät ovat ajantasaiset ja tekemisen tahto on kova. Silti partiossakin on ollut väsymystä, turhautumista, huolia ja motivaation laskua. Eikä mikään ihme. Aivan liian monet suunnitelmat on jouduttu perumaan, jatkuva ruudun ääressä kyhjöttäminen tympii ja kasvokkain tapahtuva toiminta vaatii erityisjärjestelyjä. Ja silti riski tartuntaan on aina olemassa. Vuodesta 2020 teki poikkeuksellisen myös merkittävät päätökseen saadut projektit. Partio sai uuden peruskirjan, joka sanoittaa selkeästi partion arvopohjaa tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Jäsenkokous hyväksyi marraskuussa järjestölle uuden strategian vuosille 2021-2026. Partio-lehden ympärillä tehtiin vaikeita, mutta tarpeellisia uudistuksia. Valtakunnallisen henkilöstöorganisaation uudistus otti merkittävät askeleet kohti konkretiaa, vaikka projektin loppuun saattaminen jäikin tulevalle hallituksen kaksivuotiskaudelle. Nämä kaikki ja moni muu uudistus ovat tuoneet poikkeusvuoteen yhteistä tekemistä ja jaettuja ilon aiheita. Kiitos, että olet jaksanut ja ollut mukana!

Maria Ruohola Partiolaisten puheenjohtaja 2018-2020 KUV A ANN A ENB USK E

P

artio näytti vuonna 2020 muuntautumiskykynsä ja ketteryytensä. Kun maaliskuussa koko maailma pysähtyi hetkessä koronavirusepidemian vuoksi, me pysyimme partiossa liikkeessä. Olimme ensimmäisten harrastustoimijoiden joukossa ohjeistamassa lippukuntia ja perheitä siitä, miten epidemia vaikuttaa partiotoimintaan. Tiedottaminen oli läpi vuoden sujuvaa ja toimimme monille muille järjestöille esimerkkinä, josta otettiin mallia. Partiolainen on aina valmiina ja niin me olimme nytkin. Keskusjärjestössä ja piireissä työstettiin käytännön ohjeita etäpartiotoiminnalle sekä toimintavinkkejä kaiken ikäisille. Somekanavat aktivoituivat ja täyttyivät partiohaasteista ja vertaistuesta. Lippukunnat hyödynsivät valmiita materiaaleja ja kehittivät jatkuvasti omia etäaktiviteettejaan, joita jaettiin auliisti myös muille. Alusta asti oli vahva yhteinen tunne siitä, että lapset ja nuoret ansaitsevat harrastustoimintaa poikkeusoloissakin. Koronaepidemian yllättävyys on ollut koko yhteiskunnalle todellinen happotesti. Me partiossa olemme pärjänneet hyvin, koska

PARTIOVUOSI 2020

3


HARRASTUS JOKAISELLE

UUDET LIPPUKUNNAT Westendin Metsänkävijät, Espoo Turun Komeetat, Turku Partiolippukunta Eräalpakat, Nurmijärvi Porvoon Scoutit – Porvoo Scouts, Porvoo Aavanvalkea, Rovaniemi Stigfinnarna Sundom, Vaasa

LISÄÄ PARTIOTA SUOMEEN!

KUVA AKLEX INKILÄINEN

Poikkeusvuonnakin perustimme eri puolille Suomea uusia lippukuntia, jotka tarjoavat uusille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa. Onnea kaikille uusille lippukunnille!

4

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY


TEKSTI Anna Koroma-Mikkola KUVA Sonja Meskanen

HARRASTUS JOKAISELLE

PARTIOLAISET LÖYSIVÄT KEINOT KORONA-AJAN TOIMINTAAN Kun koronavirus saapui Suomeen keväällä 2020, partio oli yksi ensimmäisistä harrastusjärjestöistä, joka siirtyi ripeästi poikkeusajan toimintaan. Avuksi kehitettiin nopeasti etäpartio-ohjelmaa, digiratkaisuja ja esimerkiksi kesäleiri Minecraft-pelissä.

PARTIOVUOSI 2020

5


P

artiolaisten huikea toimintavalmius näkyi hienosti maaliskuussa, kun viikossa koottiin etäpartioaktiviteetit kaikille ikäkausille kevään viikkojen ajaksi. Osa ryhmistä jatkoi kokoontumisia heti etäyhteyksien avulla, toisissa ryhmissä johtajat jakoivat tehtäviä itsenäisesti tehtäviksi ja jotkut järjestivät luontoon perheen kanssa kierrettäviä rastiratoja tai muita etäaktiviteetteja. Kaikille lippukunnille ja ryhmänjohtajille etätoimintaan siirtyminen ei ollut kuitenkaan syystä tai toisesta mahdollista. Monelle koronaaika on ollut myös monella tapaa raskasta, haastavaa ja turhauttavaa. – Halusimme antaa vapaaehtoisille vapauden ryhtyä toteuttaa etätoimintaa kunkin oman osaamisen ja jaksamisen puitteissa. On ollut hienoa huomata, miten poikkeusaikana partiolaiset ovat jakaneet ideoitaan ja tukeneet muita samoissa pesteissä toimivia vielä aikaisempaankin enemmän, kertoo Kaisa Johto, Suomen Partiolaisten kasvatuksesta vuonna 2020 vastannut hallituksen jäsen.

Tasangon Talvikkien tarpojaryhmän kokouksessa pidettiin etäaikana esimerkiksi levyraatia. Eero Hautala toimi ryhmän teknisenä tukena. Kuva: Eero Hautalan albumi

6

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

PARTION DIGILOIKKA KASVOI ENTISESTÄÄN Partiossa valmiudet digitaaliseen työskentelyyn olivat jo valmiiksi hyvät ja suunnitelmat laajemmastakin käytöstä pitkällä. Esimerkiksi Office 365-työkalut saatiin piirin ja keskusjärjestötoimijoiden lisäksi nopeasti myös lippukuntien vapaaehtoisten käyttöön. Nuorten aloitteesta syntyi keväällä Discord-kanava partiolaisten yhteydenpitoon. Lisäksi nuoret ryhtyivät rakentamaan kesäksi Bitti-leiriä Minecraftin pelimaailmaan. Osa toiminnasta ja tapahtumista oli helpompi järjestää etämuotoisesti kuin toiset. Ne tapahtumat, jotka oli mahdollista siirtää etätoteutukseen, vaihtuivat lennosta digitaalisiksi. Iloiseksi yllätykseksi monet etänä järjestetyt koulutustapahtumat vetivät paljon enemmän osallistujia kuin mitä perinteiset kasvokkain järjestetyt tilaisuudet ovat aiemmin tehneet. – Esimerkiksi Moninaisuuspäiville, Meripartiojohtajapäiville ja moniin koulutuksiin osallistuttiin hienosti eri puolilta Suomea, Suomen Partiolaisten lippukuntatyön päällikkö Anna Bryk iloitsee. Jo valmistelussa olleet etäkoulutukset Moodle-alustalla nousivat arvoon arvaamattomaan. Myös erilaiset webinaarit ja kevyemmät koulutusja tiedonvaihtotilaisuudet löysivät hienosti oman yleisönsä. – Tulevaisuudessa osaammekin varmasti hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia entistä paremmin perinteisen koulutuksen rinnalla ja ottaa hyödyn irti erilaisista etä- ja hybriditoteutuksista, Anna Bryk pohtii.


PAIKALLISTOIMINNAN KESÄ JA SYKSY

Nakkilan Partiolaisten seikkailijoiden etäpartiotehtävänä oli leiriolosuhteiden luominen kotiin. Teltassa pötköttelevät Katleena Rintala ja Sanna Ketola. Kuva: Katleena Rintalan albumi

Kesällä kasvokkain tapahtuvaa partiotoimintaa päästiin järjestämään hieman vapaammin. Vaikka kaikki suuret piirileirit ja tapahtumat jouduttiin perumaan, lippukunnat ja niissä toimivat ryhmät järjestivät toimintaa, kuten leirejä, retkiä, vaelluksia ja purjehduksia. Myös joitakin partiotaitokilpailuja ja tapahtumia ehdittiin järjestää kesän ja alkusyksyn aikana. Syksyllä partiotoiminta päästiin aloittamaan kutakuinkin normaalisti, toki turvallisuusohjeet tarkasti huomioiden. Partiopiireissä seurattiin alueellista koronatilanteen kehitystä aktiivisesti ja tuettiin lippukuntia koronatilanteen huomioimisessa. Tilanteen pahentuessa jouduttiin monin paikoin siirtymään uudelleen ulko- tai etätoimintaan. – Uutta tukea lippukuntien etätoiminnan suunnitteluavuksi saatiin syksyllä etäpartioprojektissa aloittaneelta työntekijältä. Projektissa on tuotettu lippukunnille käytännön vinkkejä partioohjelman toteuttamiseen etänä ja ulkona. Lisäksi projektissa on pilotoitu täysin etänä toimivien ryhmien toimintaa, Kaisa Johto kertoo. Sisältöjä on jaettu partiolaisille muun muassa sosiaalisen median kanavissa, blogissa ja webinaareissa.

KORONAVUODEN SANKARIT Koronavuoden partiosankareiksi nousivat kaikki partion vapaaehtoiset, jotka sitkeästi ja väsymättä olivat valmiita muuttamaan tarvittaessa suunnitelmia, miettimään vaihtoehtoisia toteutustapoja turvallisuuden varmistamiseksi ja nielemään pettymyksen tapahtuman peruuntumisesta tai etämuotoon siirtämisestä. Sankareita olivat kaikki he, jotka vetivät ryhmien toimintaa ulkona partio-ohjelmaa luovasti soveltaen niin tuulessa, loskassa kuin marraskuun pimeydessä ja avasivat työ- tai opiskelupäivän jälkeen vielä uudelleen etäyhteyden koneellaan lasten harrastuksen mahdollistamiseksi. – Vuosi oli varmasti kaikille toiminnan järjestäjille raskas, haastava ja turhauttava, mutta olemme olleet tässäkin yhdessä sinnikkäästi ja vuorotellen toisiamme tukien. Kun tästä kriisistä selvitään, partio ei tule palaamaan entiseen, vaan johonkin parempaan. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana, oli panoksesi tähän liikkeeseen ja järjestöön miten pieni tai suuri tahansa, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero kiittää.

Porvoon Pookin jäsen Walter Lönnfors osallistui innokkaasti lippukunnan oman PoKeGo 2020 -merkin tekemiseen. Etätehtävinä oli esimerkiksi tehdä viikon ajan hyviä töitä. Kuva: Hanna Lönnfors

PARTIOVUOSI 2020

7


K

orona aiheutti merkittävän vastatuulen myös partiolaisten vuoden suurimmalle varainhankintakampanjalle, adventtikalenterimyynnille. Koronarajoitukset kiristyivät kampanjan kannalta juuri kiihkeimpinä myyntiviikkoina. Myynnin onnistumiseksi jouduttiin miettimään monin paikoin uusia tapoja, kun kaikkialla ei voinutkaan myydä ovilta oville tai kauppojen edustoilla. – Onnistuimme kuitenkin tekemään mahdottomasta mahdollista. Lippukunnat ottivat laajasti käyttöön mobiilimaksamisen ratkaisut ja kalentereita myytiin ahkerasti verkosta. Kalentereita myös markkinointiin paikallisesti sosiaalisessa mediassa ja verkostojen avulla ja lippukunnat kokeilivat rohkeasti uusia myyntitapoja, Suomen Partiolaisten varainhankinnan koordinaattori Simo Pynnönen kertoo. Lopputuloksena kalenterimyynti nousi edellisvuoden ennätyksen tasolle ja sen avulla varmistettiin partiotoiminnan mahdollistaminen myös seuraavana vuonna.

SONJA MESKANEN

KUVA MARI LEHTISALO PIIRROS CHRISTEL RÖNNS

ADVENTTIKALENTERIMYYNNIN USKOMATON PONNISTUS

Kun korona perui suuret kesäleirit, haluttiin tilalle järjestää jotakin kaikille partiolaisille yhteisöllistä. Uudenlainen kokeilu oli valtakunnallinen etäiltanuotio Himmee, jonka äärelle kokoontui useampi tuhat partiolaista perheineen elokuun alussa.

8

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY


Piirit ja lippukunnat innostuivat kehittämään runsaasti etäpartio-ohjelmaa, johon osallistumisesta sai myös erilaisia merkkejä.

KOKEMUKSIA ETÄPARTIOSTA Kun partiotoiminta pistettiin tauolle koronaviruksen takia keväällä 2020, Jean d´Arc -lippukunnan ohjelmajohtaja Mea Tuominen ryhtyi kehittämään etäpartiotoimintaa yhdessä johtajistonsa kanssa. Toimeen tartuttiin nopeasti ja pian viikkotoimintaa pyöritettiin täysin verkkoympäristössä. – Oli hienoa nähdä, miten nopeasti lippukunnan johtajat alkoivat ideoimaan. He viestivät vanhemmille ja ottivat selvää, millä välineillä he voivat toteuttaa etäpartiota seuraavilla viikoilla, Tuominen kertoo. Hän myös muistuttaa, että etäpartio ei tarkoita aina sisällä kökkimistä laitteiden kanssa. – Vaikka ulos lähteminen ei tapahdu yhdessä, se voi olla silti yhteisöllistä. Etäkokoontumisissa voi esimerkiksi bongailla oman alueen nähtävyyksiä tai lintu- ja kasvilajeja ja keskustella niistä.

Aarne Vuori-Teivainen kertoo, että etäpartiossa ohjelman suunnittelu oli haastavampaa ja vaati luovuutta. – Ohjelman pitää soveltua etänä tehtäväksi ja olla mukaansatempaavaa. Nuorempia on vaikeampi valvoa eikä aina ole täyttä varmuutta siitä kuuntelevatko kaikki, sillä suoraa katsekontaktia muihin ei ole.  Etäkokouksen aikana saattaa keskittyminen herpaantua herkästi ja kiusaus samalla ”räplätä” puhelinta on suuri. Joskus kokoukset loppuivat hieman suunniteltua aikaisemmin ja joskus kokousten pitäminen ei onnistunut, kun linjoille oli tulossa vain yksi ryhmäläinen, Vuori-Teivanen kertoo. Toisinaan Vuori-Teivasen ryhmässä vain pelailtiin ja juteltiin – ja sekin on tosi ok. – On erittäin tärkeää muistaa, että etäkokouksissa on ihan hyvä välillä vain jutella ja vaihtaa kuulumisia.

KUULUMISTEN VAIHTOA EI SAA UNOHTAA ETÄAIKANAKAAN Kivenlahden Piilevissä tuoreena ryhmänjohtajana korona-aikaan aloittanut

TEKSTI: Antti Kylmänen ja Aarne Vuori-Teivainen KUVAT: Suvi Teeri, Jussi Elo, Päivi Laine, Anna Parkkomäki

PARTIOVUOSI 2020

9


LUONTO

MATKALLA KOHTI HIILINEUTRAALIUTTA Partiolaiset haluavat toimia esimerkkinä ilmastoja vastuullisuusasioissa. Pienistä teoista syntyy suuri vaikutus, kun tekoja on paljon – ja partiossa on yli 60 000 tekijää! ​Vuonna 2020 otimme askeleita kohti hiilineutraalia partiota esimerkiksi näillä teoilla:

ILMASTOTEOT JA VASTUULLISUUS UUDESSA STRATEGIASSA

JUHLAVUONNA TEKOJA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI 110-vuotias partio teemoitti juhlavuotensa kestävien tekojen ympärille.​

Vastuullisuus ja kestävä kehitys olivat vahvasti mukana strategiatyössä ja ne näkyvät entistä pontevammin vuosille 2021-2026 laaditussa strategiassamme.

KASVAMME VASTUULLISUUTEEN Partiokasvatus ja -ohjelma tukevat jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa. Vuonna 2020 uudistimme mm. 15-17-vuotiaiden partiolaisten kestävää kehitystä tukevat aktiviteetit. Toteuttamalla partio-ohjelmaa lapsi ja nuori oppii paljon ympäristön ja kestävän kehityksen teemoista.​

PARTIOASEMAN ENERGIAREMONTTI Partiolaisten päätoimitalon Partioaseman remontti alkoi toukokuussa 2020 ja valmistui vuodenvaihteessa. Nyt partioaseman lämmitys tuotetaan hiilineutraalisti. ​Aloitimme Partioasemalla myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönoton.

10

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

KESTÄVÄSTI PARTIOSSA -TUNNUKSEN KEHITYS Kehitimme yhteistyössä WWF:n kanssa Kestävästi partiossa -tunnuksen, joka auttaa lippukuntia saavuttamaan kestävämmän partioarjen. Tunnusta on voinut hakea vuodesta 2021 alkaen. ​


HIILINEUTRAALI PARTIO 2030 -TAVOITE JA –SUUNNITELMA Teimme suuntaviivat hiilineutraalin partion rakentamiseksi tuleville vuosille. Työtä ohjaa tiekartta, jonka laatimisprosessissa apuna oli asiantuntijoita esimerkiksi eri yliopistoista ja Suomen Ympäristökeskuksesta.

VASTUULLISUUSSEMINAARI Ensimmäinen vastuullisuusseminaari kokosi yhteen kymmeniä partiojohtajia ympäri Suomen keskustelemaan ilmasto-, vastuullisuusja ympäristöteemoista. ​

6 ASKELTA KESTÄVÄMPÄÄN PARTIOON Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma ohjaa partiota kohti tavoitetta näillä osa-alueilla:

1

RESURSSIT

Muutos vaatii resursseja. Kyseessä on joiltain osin todella suuri muutos, joka tulee vaatimaan uutta osaamista, taloudellisia resursseja ja päivitettyä informaatiota koko prosessin ajan ja sen jälkeen.

2

NEGATIIVISTEN VAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN

TAPAHTUMAOHJE PARTIOTAPAHTUMIEN VASTUULLISEMPAAN TEKEMISEEN Tapahtumilla, pienillä ja suurilla, on tärkeä merkitys hiilineutraaliuden saavuttamisessa.​ Uusi ohjeistuksemme auttaa tekemään partiotapahtumista entistä vastuullisempia.

VASTUULLISUUS OSANA PYSYVÄISORGANISAATIOTA Vuoden 2021 alusta partion pysyväisorganisaatiossa, Yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan alla, aloittaa vastuullisuusryhmä, jonka tavoite on luotsata partio kohti Hiilineutraali partio 2030 –tavoitetta. ​

Pienennämme hiilijalanjälkeämme esimerkiksi luopumalla fossiilisen energian käytöstä, lisäämällä energiatehokkuutta, järjestämällä hiilineutraaleja tapahtumia ja partiotoimintaa sekä tarjoamalla partiotapahtumissa ja -toiminnassa vähäpäästöistä ruokaa.

3

POSITIIVISTEN VAIKUTUSTEN KASVATTAMINEN

YHTEISTYÖSSÄ PANDAN JA MUUMIEN KANSSA: Teimme aktiivista yhteistyötä Maailman luonnonsäätiön WWF:n kanssa ympäristökasvatuksen osalta. Jo yli 8800 partiolaista on tehnyt Panda-merkin, joka kannustaa partiolaisia havainnoimaan ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Vuonna 2020 partio aloitti yhteistyön myös John Nurmisen säätiön ja Moomin Charactersin #MEIDÄNMERI–kampanjan kanssa. Kampanjan avulla levitetään tietoa Itämeren tilasta ja keinoista sen suojelemiseksi. Jo 6000 partiolaista on saanut aktiviteetteihin osallistumalla partiolaisten #MEIDÄNMERI-kampanjamerkin.

Kasvatamme hiilikädenjälkeämme päivittämällä partio-ohjelman ympäristökasvatussisältöjä, tuomalla ilmastonmuutoksen torjunnan kiinteäksi osaksi partion koulutusjärjestelmää, kouluttamalla luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä, osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, tekemällä ilmastoyhteistyötä sidosryhmien kanssa ja toimimalla aktiivisesti ilmasto- ja ympäristökysymyksissä yhteiskunnassa.

4

YHTEISTYÖ

Jokaisen panosta tarvitaan, jotta muutos onnistuu. Jotta tässä onnistutaan, on kaikkien partiotoimijoiden sitouduttava yhteiseen tavoitteeseen. Tässä auttavat partiotoimijoiden hiilineutraaliussuunnitelmat ja niihin nimetyt vastuuhenkilöt, ideakilpailu jalanjäljen pienentämisestä ja kädenjäljen kasvattamisesta, lippukuntien tukeminen, ilmastorahasto sekä ohjelmapainotukset.

5

VIESTINTÄ

Edistys motivoi, joten viestimme aktiivisesti kaikista edistysaskelista, mutta myös rehellisesti haasteista. Viestintä on suunnitelmallista, laaja-alaista, oikea-aikaista, jäsenistön helposti seurattavaa ja kantaaottavaa.

6

MITTARIT

Jotta edistystä voidaan seurata, on oltava mittareita, jotka osoittavat suunnan. Mittarit luodaan, niitä seurataan, päivitetään tarvittaessa ja niistä viestitään aktiivisesti.

PARTIOVUOSI 2020

11


NUORET TEKIJÄT

TEKSTI: Terhi Takkinen KUVAT: Atte Kesti ja Miska Loimaala

”MAAILMANKUVANI ON LAAJENTUNUT PARTIOSSA”

12

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY


Vilhelmiina ”Vilkku” Lehti ja Atte Jantunen ovat innostavia ja esimerkillisiä nuoria partiojohtajia, jotka ovat kehittäneet itseään partiolaiselle tyypillisesti hyppäämällä aina vähän edellistä suurempaan tehtävään. Mitä partio on heille antanut?

ATTE JANTUNEN (25) REIPPAAT POJAT, JYVÄSKYLÄ ”Partio on tarjonnut minulle paljon uusia haasteita ja sitä kautta hyppyjä eteenpäin. Maailmankuvani on laajentunut ja olen oppinut yhteiskunnasta, ihmisistä ja muista toimijoista nuorisoalalla. Loppujen lopuksi kuitenkin kaikki tämä on tapahtunut ihmisten keskellä. Suurin asia mitä olen saanut ovat lukuisat partioystävät. Partion johtamiskoulutuksen ja käytännön kokemuksen kautta olen oppinut tunnistamaan johtamisrooleja ja omia arvojani johtamisessa. Olen löytänyt itselleni tärkeitä johtamisen työkaluja ja rooleja, joista tunnistan vahvuuteni ja joissa viihdyn. Partiossa johtamiskokemus tulee vapaaehtoisten johtamisesta, joka erityispiirteineen tuo mielenkiintoisia aspekteja johtamiseen ja motivointiin. Haluan, että partio säilyy isona harrastuksena lasten ja nuorten keskuudessa. Partio on hyvä harrastus ja meidän pitää mahdollistaa sen harrastaminen entistä useammalle ja mahdollisimman vähin estein. Itse unelmoin eräopaskurssille osallistumisesta sekä vaelluksista, jotka ovat jääneet viime aikoina liian pienelle huomiolle.”

Partiosäätiö palkitsi Vilhelmiina Lehden ja Atte Jantusen vuonna 2020 Toimiva partiojohtaja  -apurahoilla. 1000 euron arvoisen koulutusapurahan jakamisen tarkoituksena on kohottaa nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön yleistä arvostusta sekä korostaa toiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä.

VILHELMIINA ”VILKKU” LEHTI (24) LOUHEN -TYTÖT, TURKU

”Partio on antanut minulle valtavasti erilaisia taitoja ja kokemuksia, joista on hyötyä elämän eri osa-alueilla. Esimerkiksi taitoja luonnossa toimimiseen, itsensä kehittämiseen sekä tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Partio on myös kasvattanut, ja kasvattaa edelleen, johtajuuteen ja johtajaksi monin eri tavoin. Partiossa olen oppinut ottamaan vastuuta itsestäni ja toisista, tarttumaan toimeen, tekemään päätöksiä nopeastikin tilanteen niin vaatiessa ja toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa tilanteissa ja ympäristöissä. Toivon, että partio pysyy aallon harjalla ja kykenee muuttumaan maailman mukana niin, että toiminta kiinnostaa aidosti lapsia ja nuoria. Unelmoin siitä, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori löytäisi partiosta itselleen rakkaan harrastuksen, jossa kuuluu porukkaan, oppii uutta, pääsee osaksi loistavia seikkailuita ja ennen kaikkea tuntee itsensä arvostetuksi juuri sellaisena kuin on.”

PARTIOVUOSI 2020

13


HARRASTUS JOKAISELLE

TEKSTI: Petra Valkonen KUVA: Meeri Rasivirta

POISTAMME 8 PARTIOON LIITTYMISEN ESTETTÄ

Miten partiosta tehdään jokaisella lapselle saavutettavissa oleva harrastus? Tunnistimme vuonna 2018 kahdeksan partioon liittymisen ja osallistumisen estettä. Siitä lähtien olemme tehneet vuosittain töitä niiden poistamiseksi. Jokaisella teolla partio tulee aina vähän avoimemmaksi. Vuonna 2020 saimme aikaan nämä: OSAAMINEN JA USKALLUS KOHDATA ERILAISIA RYHMIÄ Vuonna 2020 alkoi Tunkelon säätiön rahoittama moninaisuustyö, jonka kautta saatiin lisäresursseja uusien kohderyhmien tavoittamiseen ja samalla niiden kohtaamiseen. Partiossa järjestettiin muun muassa monikulttuurinen ohjaajakoulutus yhteistyössä Helsingin NMKY:n kanssa.

14

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

RYHMÄNJOHTAJIEN OSAAMINEN TOIMIA ERILAISTEN LASTEN KANSSA Laajensimme valtakunnalliseen käyttöön alun perin Etelä-Karjalan Partiolaisten tekemän Kaikki mukaan -koulutuksen. Ensimmäiseen verkkokoulutukseen osallistui 100 ryhmänjohtajaa ympäri Suomen. Aihe on noussut yhä uudelleen suurimmaksi haasteeksi ryhmänjohtajien keskuudessa.


KAIKILLA ALUEILLA EI OLE TARJOLLA PARTIOTA Ryhdyimme kannustamaan alueellisesti yhä vahvemmin uusien lippukuntien perustamiseen ja esimerkiksi rinnakkaisten kokoontumistilojen perustamiseen. Uusia lippukuntia perustettiin vuoden aikana kuudelle paikkakunnalle ja jokainen piiri sitoutui toiminnansuunnittelussaan perustamaan uusia lippukuntia myös vuonna 2021.

TALOUSTILANNE JA OSALLISTUMISEN HINTA Partio on edullinen harrastus, mutta kaikilla ei silti ole taloudellista mahdollisuutta osallistua siihen. Partion jäsenmaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksuvapautuksia myönnettiin 964 henkilölle vuonna 2020. Määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2019. Partion Ystävät-rahaston lahjoitusten avulla pyritään rahoittamaan vapautukset niin, ettei muiden jäsenmaksuja tarvitse puolestaan korottaa.

TAPA, JOLLA USKONTOA KÄSITELLÄÄN PARTIOSSA Partion peruskirjassa linjataan periaatteet, jotka määrittelevät partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan sekä ohjaavat partioliikkeen toimintaperiaatteita ja menetelmiä Suomessa. Partion peruskirja hyväksyttiin perusteellisen valmistelun ja arvokeskustelun pohjalta partion jäsenkokouksessa marraskuussa 2020. Peruskirjassa määritellään, että partio toimii Suomessa positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti. Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa omassa katsomuksessaan. Partioliikkeeseen kuuluu oman uskon tai muun katsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen. Partion peruskirjauudistuksen myötä myös partiolupaus uudistui. Nykyinen lupaus sopii aiempaa paremmin kaikille katsomuksesta riippumatta ja näin lupauksenantotilaisuudet muuttuivat saavutettavammiksi kaikille.

ESTEELLISET KOLOT Moninaisuusryhmään pestattiin henkilö edistämään kolojen eli partiolaisten kokoontumistilojen saavutettavuutta. Tavoitteena on tukea lippukuntia sanoittamaan oman kolonsa saavutettavuutta – ei niinkään tehdä koloista fyysisesti esteettömiä. Osallistujalle tärkeintä on tietää, millaiset tilat ovat. Usein esteiden kanssa voidaan auttaa ja osallistuminen on mahdollista järjestää.

TUTKITAAN KOULUPÄIVÄN AIKANA TAPAHTUVAN PARTIOTOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIA Partiossa valmistui partiokerhon toimintamalli, mutta varsinaiset käytännön kokeilut sen tiimoilta alkavat vuonna 2021. Partio on ollut aktiivisesti mukana edistämässä Suomen harrastamisen mallia ja tarkoitus onkin jatkossa tarjota partiokerhoa luontevana osana koulujen harrastustarjontaa.

KAIKISSA RYHMISSÄ ON VOITAVA OLLA OMA ITSENSÄ, RATKAISTAAN ASIA ERITYISESTI SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN NÄKÖKULMASTA Järjestimme koulutuksia aiheesta esimerkiksi Moninaisuuspäivien yhteydessä. Partiolaiset osallistuivat myös Pride-tapahtumaan. Henkisesti saavutettavaa osallistumista lisättiin myös Helppo tulla –tunnuksen avulla. Se auttaa partiotapahtumien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksen avulla myös osallistujan on helpompi arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava. Tarkoituksena on rohkaista erilaisten tarpeiden huomiointiin ja avoimeen keskusteluun.

PARTIOVUOSI 2020

15


PAREMPI MAAILMA

Heidi Jokinen kannustaa partiolaisia rohkeasti tarttumaan kansainvälisiin tehtäviin myös koti-Suomessa.

xxx


TEKSTI: Susanna Koivisto KUVA: Miska Loimaala

PANDEMIA-AJAN PUHEENJOHTAJA EI MATKUSTA ERI MANTEREILLE

Partiotyttöjen maailmanliittoon eli WAGGGSiin kuuluu 150 jäsenmaata ja 10 miljoonaa jäsentä. WAGGGSin hallituksen puheenjohtajana on toiminut elokuusta 2020 lähtien turkulainen Heidi Jokinen.

Y

leensä hallituksen puheenjohtajan tehtävään kuuluu paljon matkustamista, noin pari matkaa kuukaudessa. Matkat sijoittuvat globaalissa järjestössä eri mantereille. Vuonna 2020 koronaviruksen takia WAGGGsilla oli kuitenkin täysi matkustuskielto. Näin Heidi Jokinen on poikkeuksellinen puheenjohtaja, joka hoitaa tehtäväänsä täysin Zoomin ja Teamsin kautta. Jokisen mukaan olisi järkevää, että pandemian jälkeenkin järjestössä osattaisiin tehdä asioita etänä. – Partiossa puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta, mutta silti matkustetaan lentokoneella yllättävän paljon. Nyt on mahtava tilaisuus järjestöillekin ymmärtää, että hyvin paljon voi tehdä etänä. Toivottavasti jatkossa pohditaan joka matkan kohdalla, että pitääkö mennä paikan päälle. Jokinen on iloinen siitä, kuinka onnistuneesti Suomessa tehtiin keväällä partiota etänä. – Kaikkialla maailmassa ei ole samalla tavalla.

ROHKEAMMIN KANTAA TYT TÖJEN ASIOIHIN Partiolaisilla on kaksi maailmanjärjestöä: Partioliikkeen maailmanjärjestö WOSM ja Partiotyttöjen maailmanliitto WAGGGS. Näistä kahdesta Jokisen mukaan WAGGGS on se, joka ei näy niin paljon suomalaisessa partiotoiminnassa. – WAGGGSin jääminen varjoon on osoitus sen tarpeellisuudesta. Partiossa puhutaan ylipäätänsä nuorista, jolloin nuoriin naisiin liittyvät asiat jäävät huomaamatta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on olennainen osa hyvin monen partiojärjestön agendaa. Esimerkiksi Malesiassa tyttöpartiolaiset aloittivat kansainvälisen kampanjan lapsiavioliittojen lakkauttamiseksi. Jokisen mukaan Suomessa taisteltiin pitkään siitä, voiko partiossa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin vai onko se vain erätaitojen oppimista. Nykyään yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yhtenä Suomen Partiolaisten tavoitteista.

PARTIOVUOSI 2020

17


Y K:N N UO R I S ODE LE G AAT T I YURI BIRJULIN:

”PARTIO HERÄTTI HALUN PELASTAA MAAILMAN”

K

averini ovat todennäköisesti aina pitäneet minua hieman naiivina, kun olen puhunut maailmanpelastamisjutuista. En ole keksinyt muuta syntipukkia kuin partion. Mitä muutakaan siitä voi tulla, kun kahdeksanvuotiaasta lähtien istuu leirien iltanuotioilla ja puhuu parhaiden kavereiden ystävyydestä yli rajojen sekä vastuusta luontoa ja yhteiskuntaa kohtaan? Parasta koko jutussa on, että maailman parantaminen partiossa on ihan älyttömän kivaa. Jäin koukkuun. Partiossa maailman muuttaminen paremmaksi paikaksi ei ole mitään väriliiduilla maalailua. Partio on sitä, että opitaan ottamaan vastuu ensin pienestä iltanuotiosta, ja myöhemmin vaikka koko lippukunnasta. Sitä, että opitaan toisista kulttuureista tai osataan tulla vaelluksella toimeen myös niiden ärsyttävien tyyppien kanssa. Tai vaikka sitä, että korkealentoisimpiakin ideoita lähdetään toteuttamaan pidempää vatvomatta. Ja tietysti sitä, että suojelemme luontoa yksilöinä ja teemme kehitysyhteistyötä järjestönä. Partio voi antaa monelle myös siivet tehdä maailmaa paremmaksi harrastuksen ulkopuolella. Tänä vuonna minun keinoni parantaa maailmaa ei ole pieni, sillä olen päässyt edustamaan kaikkia Suomen nuoria Yhdistyneissä Kansakunnissa (YK) nuorisodelegaattina. YK:n tehtävä on valtava: siellä kaikki maailman valtiot etsivät sopua sotien lopettamisesta, rauhasta, kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Pohjimmiltaan sekä YK:ssa, että partiossa kyse on pitkälti samoista asioista. Sen lisäksi, että haluamme muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi. Meillä on myös vastuu ilmastonmuutoksesta, rauhasta ja ongelmien

18

S U O M E N PA RTI O L A ISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

korjaamisesta. Partiossa opin kantamaan vastuuta pienestä pitäen, ja se on antanut minulle lukuisia onnistumisen elämyksiä. Sen ansiosta luulen myös pärjänneeni New Yorkin reissuillani kohtuullisen hyvin. Partiolaisina voimme parantaa maailmaa, ja kantaa vastuuta myös muuten kuin menemällä YK:hon. Partiohenkeä tarvitaan! Miten minä voisin auttaa ystävää? Miten voisin toiminnallani huolehtia ympäristöstä? Miten oppisin ymmärtämään heitä, joista en tykkää? Tekemällä hyvää saamme pienetkin asiat merkityksellisiksi.

TEKSTI: Yuri Birjulin

Kirjoittaja on Suomen YK-nuorisodelegaatti ja partiolainen.

Yurin matkaa Suomen YK-nuorisodelegaattina voi seurata Facebookissa Suomen nuorisodelegaatit -sivulta tai Instagramissa tunnuksella @nuorisodelegaatit.


TEKSTI: Petteri Näreikkö

#NOMISSEDSCHOOLDAYS HAASTOI PUHUMAAN KUUKAUTISISTA Kuukautisterveyden toteutuminen ei ole itsestäänselvyys missään päin maailmaa. Kuukautisiin liittyy monenlaisia uskomuksia ja stereotypioita, mutta ennen kaikkea hiljaisuutta. Suomen Partiolaiset aloitti vuonna 2019 nelivuotisen #NoMissedSchoolDays – kehitysyhteistyöhankkeen ugandalaisten partiojärjestöjen, Uganda Girl Guide Associationin ja Uganda Scouts Associationin kanssa.

H

ankkeen tavoitteena on tukea ugandalaista partiotoimintaa ja edistää ugandalaisen yhteiskunnan tasa-arvokehitystä levittämällä kuukautisterveyteen liittyvää tietoa. Aloite kuukautisterveyteen liittyvään kehitysyhteistyöhankkeeseen tuli ugandalaisilta partiojärjestöiltä ja hankkeen virallista lanseerausta edelsi kahden vuoden pilottihanke.

KUUKAUTISET HAITTAAVAT KOULUNKÄYNTIÄ UGANDASSA Ugandassa partiotoimintaa järjestetään koulujen yhteydessä, minkä vuoksi partio on luonteva tapa levittää kuukautisterveyteen liittyvää tietoa. Kuukautiset koetaan helposti likaisina ja häpeällisinä, mikä johtaa kiusaamiseen ja sosiaaliseen eristämiseen. #NoMissedSchooldays-hankkeen aikana lapset ja nuoret suorittavat partiomerkin aktiviteetteineen. Kouluissa toimivia partiojohtajia koulutetaan kuukautisterveyteen liittyvissä asioissa, minkä jälkeen he kouluttavat partiolaisia, ja he puolestaan ei-partiolaisia. Ugandassa hankkeen yhteydessä annetaan myös muun muassa radiohaastatteluja ja järjestetään yhteiskunnallisia kampanjoita. Näin hankkeen tuloksia leviää laajemmin ugandalaiseen yhteiskuntaan ja yhteisöihin.

KUUKAUTISET OVAT TABU MYÖS SUOMESSA Hanke ei kuitenkaan rajoitu vain Ugandaan, vaan myös suomalaisessa yhteiskunnassa kuukautiset ovat tabu. Tämä heijastuu esimerkiksi siihen, ettei kuukautisista johtuvia hankaluuksia tunnisteta. Yksi esimerkki tästä on puutteelliset saniteettitilat. Kuukautisiin liittyen hankaluutena saattaa olla esimerkiksi WC-tilojen puutteelliset mahdollisuudet kuukautisterveydestä huolehtimiseen. Tämän ongelman yksi ilmenemismuoto partiolaisten näkökulmasta on kuukautisterveydestä huolehtiminen partioleireillä. Suomalaiset partiolaiset pääsevät pureutumaan näihin ongelmiin oman partiomerkin avulla. Partiomerkin suorittaakseen partiolainen tutustuu kuukausiin liittyviin stereotypioihin, tietouteen ja kehopositiivisuuteen pelien ja leikin kautta. Suomessa hanketta on toteutettu yhteistyössä muun muassa kuukuppeja valmistavan Lunetten kanssa.

PARTIO VAUHDISSA SOMESSA SOME KERTOO, MITÄ PARTIOSSA TAPAHTUU JUURI NYT!

INSTAGRAM #PARTIOSCOUT SEURAAJIA 16 000

TUNNELmAKUVIA PARTIOSTA! INSTAGRAMISSA ON YLI 140 000 #PARTIOSCOUT- KUVAA!

FACEBOOK

FACEBOOK.COM/PARTIO SEURAAJIA 26 000

PARTIOmENOA YMPÄRI SUOmEN! TWITTER

@PARTIOLAISET SEURAAJIA 5 300

AJANKOHTAISTA JUURI NYT! YOUTUBE

YOUTUBE.COM/PARTIOSCOUT TILAAJIA 1 700

PARTIO LIIKKEESSÄ! PARTIOMEDIA

PARTIO.FI/PARTIOMEDIA

PARTIO-LEHDEN JUTUT ELÄVÄT VERKOSSA! PARTIOVUOSI 2020

19


HARRASTUS JOKAISELLE

TEKSTI Elina Kamppari

PARTION PERUSKIRJA

Peruskirjassa linjataan periaatteet, jotka määrittelevät partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan, ohjaavat partioliikkeen toimintaperiaatteita ja menetelmiä Suomessa, sekä määrittelevät Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n roolin.

PARTION ARVOJA ON SANOITETTU UUDELLEEN Partio sai marraskuussa 2020 uuden peruskirjan ja uudistuksen myötä myös partiolupaus muuttui.

P

eruskirjan uudistamisprosessi perustuu keväällä 2019 tehtyyn jäsenistön laajaan osallistamiseen ja tiedonkeruuseen. − Uusi peruskirja sanoittaa meille partiolaisille rakkaita arvoja ja toimintaperiaatteita aiempaa selkeämmin ja tähän päivään sopien, peruskirjan uudistustyötä johtanut Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola summaa. Partion peruskirja on molempien partion maailmanjärjestöjen hyväksymä. Näin on varmistettu, että kansainvälisen partioliikkeen arvopohja ja toimintaperiaatteet näkyvät myös suomalaisessa partiotyössä. Peruskirjasta on tehty myös ruotsinkielinen ja englanninkielinen versio.

PARTIOLUPAUS JA KASVATUSTAVOIT TEET UUDISTUVAT JA ELÄVÄT AJASSA MUKANA Osana peruskirjauudistusta myös partiolupaus on muuttunut. Uusi lupaus on: ”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maail-

20

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

man parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.” Lupaus etenee suuremmasta kokonaisuudesta pienempään ja ihmistä lähellä olevampaan suuntaan. − Lippukunnissa on jännitetty, kuinka paljon ja millä tavalla lupaus muuttuu. Uudessa lupauksessa on samat elementit kuin nykyisessä, mutta se mahdollistaa sen, että jokainen partiolainen voi sitoutua lupaukseen, Ruohola kertoo. Myös peruskirjaan kuuluvat partion kasvatustavoitteet on ajanmukaistettu ja niiden tekstiä on pyritty selkeyttämään. − Peruskirjassa määriteltyjä kasvatustavoitteita on tarkennettu sopimaan paremmin tähän aikaan. Peruskirjan päivityksen myötä myös partiolaisten aktiviteetit on käyty läpi ja toteutusvinkkeihin on lisätty ideoita siitä, miten perehtyä partion arvoihin eri ikäisten kanssa, kertoo partiokasvatuksesta vuonna 2020 vastannut hallituksen jäsen Kaisa Johto.


KIRKKO JA SUOMEN PARTIOLAISET JATKAVAT HYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ Suomen Partiolaiset – Finlands  Scouter ry:llä ja Suomen evankelisluterilaisella kirkolla on pitkä yhteinen historia. Peruskirjauudistuksen myötä myös partion ja kirkon välistä yhteistyösopimusta uudistettiin.

S PERUSKIRJAN UUDISTUKSET PÄHKINÄNKUORESSA: Partion arvoja on selkeytetty. Partiossa sanoitetaan selkeästi, että partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille. Partio kuuluu kaikille. Kaikki partiolaiset antavat saman lupauksen. Toive yhdestä lupauksesta nousi esiin laajasti ennakkokyselyissä ja on ollut Suomen Partiolaisten hallituksen ja Partioneuvoston yhteinen näkemys. Yksi lupaus yhdistää meitä partiolaisia. Peruskirjan uudistamisen taustalla on laaja jäsenistön osallistaminen avointen työpajojen ja jäsenistölle kyselyn kautta. Lisäksi tietoa on kerätty asiantuntijakuulemisten, muiden maiden peruskirjojen vertailun ja maailmanjärjestöjen asettamien raamien muodossa.

uomen Partiolaisten uusi puheenjohtaja Siiri Somerkero pitää tärkeänä, että partion katsomuskasvatuksessa huomioidaan, positiivisen uskonnonvapauden mukaisesti eri tavoin uskovat partiolaiset heidän katsomustaan kunnioittaen.  − Uskonnolliset yhteisöt ovat asiantuntijoita katsomuskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä ja siksi partiolle tärkeitä kumppaneita. Yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa on ollut toimivaa, ja uutta yhteistyösopimusta on hiottu viime vuoden aikana hyvässä yhteishengessä paikallisen tason yhteistyö mielessä pitäen, Somerkero toteaa. Myös joulukuussa sopimuksesta lausunut piispainkokous piti arvokkaana, että partiotoimintaan voi osallistua lapsia ja nuoria riippumatta heidän uskonnollisista yhteisöistään tai katsomuksistaan. − Pidän piispainkokouksen tavoin hyvänä, että sopimuksessa korostetaan positiivista uskonnonvapautta, ja että Suomen Partiolaiset sitoutuu tarjoamaan jäsenilleen heidän katsomuksensa mukaista tunnustuksellista uskontokasvatusta. On tärkeää, että partiotoiminta tukee kristittyjen partiolaisten hengellistä kasvua ja heidän kristillisen katsomuksensa vahvistumista samalla, kun se avaa mahdollisuuden dialogiin toisin uskovien kanssa, arkkipiispa Tapio Luoma sanoo. Suomen Partiolaiset ja kirkkohallitus ovat yhteistyössä päivittäneet myös seurakuntien ja lippukuntien taustayhteistyösopimusmallin. Noin 80 prosentilla lippukunnista taustayhteisönä on evankelis-luterilainen seurakunta, ja siksi on tärkeää, että paikallisella tasolla sovitaan avoimesti, miten yhteistyötä tehdään, ja miten taustayhteisö näkyy toiminnassa.

PARTIOVUOSI 2020

21


NUORET TEKIJÄT

TEKSTI: Lotta Tuominen KUVA: Miska Loimaala

MARIA ”HILLA” RUOHOLA OPPI PUHEENJOHTAJUUTENSA AIKANA ITSENSÄ, MUIDEN JA ASIOIDEN JOHTAMISTA Maria ”Hilla” Ruohola, 30, ryhtyi kolme vuotta sitten Suomen Partiolaisten puheenjohtajaksi, sillä hän halusi auttaa lippukuntia kasvamaan. Ruohola uskoo, että uusien jäsenten avulla lippukunta pysyy elinvoimaisena ja tekee laadukasta kasvatustyötä.

K

olmevuotisen puheenjohtajuutensa aikana Ruohola ehti kiertää Suomen partiopiirit moneen kertaan ja tehdä parhaansa, jotta lippukuntien ja piirien suhde keskusjärjestöön muuttuisi läheisemmäksi. - Minulle partiossa on aina ollut tärkeää se, että meillä on elinvoimaisia lippukuntia, jotka tekevät laadukasta partiokasvatusta ja joissa vapaaehtoisten on hyvä olla. Mitä enemmän partiossa on lapsia ja nuoria, sitä suurempaa yhteiskuntavastuuta me kannamme ja sitä elinvoimaisempaa lippukunnan toiminta on, Ruohola kertoo.

PARTIO ANTAA TILAA KOKEILLA Noin 30 tuntia vapaaehtoistyötä joka viikko kolmen vuoden ajan on vaatinut paljon, mutta samalla puheenjohtajuus on kasvattanut Ruoholaa valtavasti. - Olen oppinut itsestäni ihmisenä ja ryhmän jäsenenä sekä muiden, itseni ja asioiden johtamisesta. Vaikka tämä pesti 22

ei anna minulle suoranaista ammattiosaamista, nämä taidot ovat sellaisia, joita käytän työssäni päivittäin. Ruoholan mukaan itsensä johtaminen eroaa muiden johtamisesta niin, että omalla kohdalla täytyy ottaa huomioon myös kaikista pienimmät yksityiskohdat. Toiselle ihmiselle taas pitää antaa tehtävän raamit ja aikataulu, mutta jättää tilaa myös hänen omalle luovuudelleen. Puheenjohtajana hän on huomannut vaativansa itseltään vielä enemmän kuin muilta. Partiolaisten johtamiskokemusta arvostetaan laajasti myös järjestön ulkopuolella. Ruohola uskoo suosion perustuvan siihen, että partiossa eri taidot kehittyvät tekemisen kautta. - Partio on näin menestynyt nuorisojärjestö ehkä siksi, että annamme nuorille tilaa ja kokeilemisen paikkoja. Kenenkään ei tarvitse olla valmis tai käydä kursseja ennen kuin voi lähteä tekemään.

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY


MARIA "HILLA" RUOHOLA Suomen Partiolaisten puheenjohtaja 2018-2020 Pestissä aloittaessaan historian nuorin puheenjohtaja Kotilippukunta Mikaelin Sinikellot, Turku Ennen puheenjohtajuutta toiminut monenlaisissa partion luottamustehtävissä paikallistasolla ja keskusjärjestössä


YHTEISTYÖ

TEKSTI: Anna Iso-Ahola KUVAT: Eeva Helle

SUOMEN PARTIOLAISTEN KASVAVA KUMPPANIPERHE Julkaisimme vuonna 2020 partion uuden kumppanuusstrategian ja kasvanut kumppaniperheemme tarjosi partiolaisille mahdollisuuksia uusiin erilaisiin yhteistyömuotoihin, verkostoihin ja asiantuntemukseen. Kumppaneiden avulla voimme myös vahvistaa partion vaikuttavuutta yhteiskunnallisena toimijana.

S

uomen Partiolaisten uusi kumppanuusstrategia raamittaa keskusjärjestön kumppanityön periaatteet ja luo yhteistyötä tukevan toimintamallin koko partiotoiminnalle. Partio on 110-vuotisen historiansa aikana ja Suomen suurimpana nuorisojärjestönä toiminut ahkerasti erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. Nyt julkaistulla kumppanuusstrategialla pyritään rakentamaan entistä pitkäjänteisempää ja johdonmukaisempaa kumppanuustyötä yksittäisten leiri- ja tapahtumakumppanuuksien rinnalle. Partion kasvavan kumppaniperheen myötä on tarkoitus luoda molemminpuolisia mielenkiintoisia ja pitkäjänteisiä kumppanuuksia yritysten ja muiden toimijoiden

24

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

kanssa. Tavoitteena on edistää partion vaikuttavuutta yhteiskunnallisena toimijana ja mahdollistaa partion tavoitteiden toteutumisen isommin ja näkyvämmin. Kumppanityötä ohjaa vahvasti partion arvopohja ja yhteistyötä arvioidaan yhteisten arvojen kautta. Suomen Partiolaisten kumppaniperheeseen liittyi uusina jäseninä ensimmäisenä pääyhteistyökumppanina UPM, yhteistyökumppaneina Erätauko-säätiö, Suomen Punainen Risti Ensiapu sekä projektiyhteistyökumppanina Moomin Characters. Yhteistyösopimusten avulla partio on pystynyt rakentamaan sisällöllisesti rikkaita ohjelmakokonaisuuksia, monipuolista viestintää sekä luonut uudenlaisia verkostoja.


UPM UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja vuoropuhelua nuorten sekä eri toimijoiden välillä ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta. Yhteistyötä toteutetaan laajasti viestinnän ja tapahtumien muodossa. UPM ja partio järjestävät ilmastonmuutosteemalla Erätauko-keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan nuoria, asiantuntijoita ja päättäjiä vaihtamaan ajatuksia vastuullisuudesta ja ilmastoasioista. Toteutamme myös ilmastoteemaisen somekampanja yhdessä nuorten suosimien vaikuttajien kanssa. Lisäksi UPM on yksi vuoden 2021 Johtajatulien ja vuoden 2022 finnjamboree Kajon pääyhteistyökumppaneista.

PUNAINEN RISTI ENSIAPU Partio ja Punainen Risti Ensiapu ovat sopineet yhteistyöstä partion piirissä toteutettavista ensiapukoulutuksista. Nyt solmittu sopimus vahvistaa jo pitkään jatkunutta yhteistyötä. Lisäksi yhteistyön puitteissa partiolaiset ovat mukana kehittämässä koulutusten sisältöjä.

ERÄTAUKO-SÄÄTIÖ Yhdessä Erätauko-säätiön kanssa partio kehittää Erätauko-keskustelumenetelmän kanssa rakentavampaa ja toisia kuuntelevaa keskustelukulttuuria. Menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää niin partiolippukunnissa, -piireissä kuin -tapahtumissa. Menetelmää voidaan käyttää osana partiokoulutuksia ja yhteistyön myötä partiolaisilla on myös mahdollisuus kouluttautua Erätauko-menetelmän ohjaajiksi ja kouluttajiksi. Tavoitteena on luoda rakentavampaa keskustelukulttuuria Suomessa ja maailmalla. Menetelmän käyttö tukee osaltaan Suomen Partiolaisten uutta strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

Erätaukosäätiön Laura Arikka (vas.) ja partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola iloitsevat uudesta yhteistyöstä.

MOOMIN CHARACTERS Suomen Partiolaiset on vuosina 2020-2021 mukana Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjassa. Kampanjan avulla levitetään tietoa erilaisista keinoista auttaa Itämerta. Suomen Partiolaisten meripartioryhmä on tuottanut sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaikäkausille sopivaa Itämeri-teemaista ohjelmasisältöä ja aktiviteetteja, joiden avulla lisätään lasten ja nuorten tietoisuutta Itämeren tilasta ja keinoista sen suojelemiseksi. Aktiviteetit tekemällä voi hankkia muumiaiheisen #MEIDÄNMERIkampanjamerkin.

PARTIOVUOSI 2020

25


HARRASTUS JOKAISELLE

TEKSTI: Marju Hulttinen KUVAT: Anna Enbuske

Kun projektitoiminnan ammattilainen, analyyttinen Janne Costiander ja ihmisläheinen toiminnan nainen Maria ”Kerttu” Nikkari yhdistetään, syntyy timanttinen, toisiaan täydentävä johtajakaksikko vetämään seuraavaa Suomen Partiolaisten suurleiriä, Kajoa.

MARIA ”KERT TU” NIKKARI JA JANNE COSTIANDER LUOTSAAVAT FINNJAMBOREE KAJOA

SUURLEIRI KOKOAA TUHANNET PARTIOLAISET EVOLLE KESÄLLÄ 2022

K

esän kohokohta heinäkuussa 2022 on eittämättä Finnjamboree Kajo – kansainvälinen partioelämys. Kajon tavoitteena on luoda tapoja tehdä isoja yleisötapahtumia vastuullisesti. Leirillä kannustetaan jokaista pohtimaan, miten partiota voidaan harrastaa kestävämmin ja vastuullisin valinnoin.

26

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

Tavoitteena on, että leirin vaikutus elää jokaisessa partiolaisessa vielä leirin loputtuakin. Maria ”Kerttu” Nikkari, 31, ja Janne Costiander, 42, pestattiin Kajon johtajiksi jo syksyllä 2019. Kun leiri alkaa, ovat Nikkari ja Costiander työstäneet sitä jo kolme vuotta. – Olen aina tehnyt isot johtajapestit


Kajon leiritoimikuntaan kuuluvat leirinjohtajien Maria ”Kerttu” Nikkarin ja Janne Costianderin lisäksi resurssijohtaja Joonas Hirn, kasvatusjohtajat Aino Pohjanvirta ja Matsku Salminen, osallistujajohtaja Katriina Rauman, elämysjohtajat Anna Enbuske ja Minna Martikainen sekä palvelujohtajat Jenna Kankaanpää ja Antti Matikainen.

parijohtamisena. Omasta päästä irtoaa tietty määrä ajatuksia, kahdesta päästä jo tuplamäärä. Päätökset ovat parempia. Ei tule katsottua liian yksipuolisesti asioita, Nikkari pohtii.

SIISTEINTÄ MITÄ PARTIOSSA VOI TEHDÄ Miltä ison tapahtuman johtovastuu sitten tuntuu? – En ole kauhean hyvä hallintohiiri, mutta projektit ovat lähellä sydäntäni. Onhan tämä finnjamboreen johtaminen siisteintä mitä partiossa saattaa tehdä. Olen onnellinen ja ylpeä, että saan tehdä isoa palvelutehtävää järjestössä, Nikkari sanoo. Costiander työskentelee pienessä yrityksessä johtotehtävissä. Partiossa Kajolla hän pääsee kasaamaan isoa

porukkaa. – Kun tehdään muille jotain tapahtumaa, syttyy kipinä: Kiva, kun pääsee itse vaikuttamaan mitä ja miten tehdään. Leiriorganisaation rakentaminen on koukuttavaa: Miten kaikki ihmiset tulevat porukkana toimeen ja ryhmäytyvät. Partiossa minulle on tärkeintä yhdessä tekeminen. Nyt leirinjohtajien isoin työ on tehty. Tavoitteet ja suuntaviivat on luotu, arvoista ja tekemisen tavoista on keskusteltu, leiritoimikunta ja päälliköt on saatu kasaan. Vuoden alusta Kajoa on alkanut työstää toistasataa uutta pestattua henkilöä. Nikkarin ja Costianderin työ jatkuu yhteistyöllä partion pysyväisorganisaation ja sidosryhmien kanssa sekä tietysti tavoitteiden seuraamisella ja ohjaamisella.

KAJON LOGOSSA LOISTAVAT YHDESSÄ KUU JA AURINKO Kajon visuaalinen ilme on hetkellisen ja lumoavan luonnonilmiön valon, kajon sekä sen monien eri ilmenemismuotojen kuva. Tunnuksessa aurinko ja kuu muodostavat illan ja aamun valon kajon kolmiopohjilla ja luovat voimakkaan mielikuvan hetkellisestä valoilmiöstä. Kajon logon ja graafisen ilmeen on suunnitellut Jussi Peso.

FAKTA Finnjamboree Kajo 15.–23.7. 2022 Hämeenlinnan Evolla Leirille odotetaan noin 15 000 osallistujaa Leirille voivat osallistua kaikki yli 13-vuotiaat partiolaiset, yläikärajaa ei ole. Leirille ovat terve tulleita myös muut kuin partiolaiset sekä pesteissä olevien perheet. Lisätietoa: kajo2022.fi

PARTIOVUOSI 2020

27


UUTISET

PARTION UUSI STRATEGIA

Jäsenkokous hyväksyi marraskuussa partiolle uuden strategian vuosille 2021-2026. Partion uusi visio on ”Jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa”. Visiossa korostetaan, että partio kasvatusjärjestönä haluaa antaa ja luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia sekä opettaa heille tärkeitä taitoja. – Uusi visio on positiivinen ja kunnianhimoinen, ja luottaa partion vaikuttavuuteen ja kasvatustavoitteiden onnistumiseen monipuolisesti, strategiaryhmän puheenjohtaja Lasse Roiha tiivistää. Uudessa strategiassa on kolme pääkohtaa, jotka ovat ”partio kasvaa”, ”partio antaa taidot

elämään” ja ”partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä”. Koronavirustilanne on vaikuttanut osaltaan siihen, että partiossa halutaan yhä vahvemmin tukea uusia partion harrastamisen muotoja. Lisäksi strategiassa halutaan ottaa huomioon nimenomaan maahanmuuttajataustaiset suomalaiset, sillä partiolla on paljon töitä tehtävänä vielä siinä, että esimerkiksi muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat pystyisivät osallistumaan partiotoimintaan normaalisti.

KUVITUS MEERI RASIVIRTA

”JOKAISELLE NUORELLE TAIDOT MUUTTAA MAAILMAA”

PARTIO TÄYTTI 110-VUOTTA! Koko historiansa ajan partiolaiset ovat olleet aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa ja tarttuneet ajankohtaisiin teemoihin. Juhlavuoden kunniaksi 110-vuotias partioliike teki päätöksiä toimia yhä näkyvämmin ja aktiivisemmin ympäristön hyväksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Partio asetti tavoitteekseen olla hiilineutraali toimija vuonna 2030. Kestävän kehityksen linjaukset huomioidaan jatkossa entistä vahvemmin niin partiotoiminnan arjessa kuin tapahtumissa ja valtakunnallisessa toiminnassa. Lue lisää hiilineutraali partio -tavoitteesta s. 10

OSAAMISKESKUS KENTAURI KARAUTTI VAUHTIIN Partio on mukana keväällä 2020 toimintansa käynnistäneessä osaamiskeskus Kentaurissa, joka tukee nuorten matkaa kohti merkityksellistä elämää. Kentauri kehittää kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, tutkii nuorten harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutuksia,

28

kehittää kansalaisjärjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia ja vahvistaa järjestöissä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Kentauri on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toimivista nuorisoalan osaamiskeskuksista.

Kentaurin painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Toiminnasta vastaavat Suomen Partiolaisten ohella Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Opintokeskus Sivis sekä Talous ja nuoret TAT.


Hätäkeskuslaitos palkitsi Suomen Partiolaiset nuorten aktiivisesta turvallisuuskoulutuksesta sekä arvokkaasta työstä, jota partiossa tehdään hätänumeron 112 tunnettavuuden hyväksi. Turvallisuusasiat ovat luonteva osa partiokasvatusta. Partio-ohjelman sivuilta löytyy esimerkiksi yli sata pelkästään ensiapuun liittyvää aktiviteettia ja toteutusvinkkiä. Nuorimmat 7–12-vuotiaat partiolaiset tekevät vuosittain lähes 6000 ensiapuaiheista taitomerkkiä.

Koululaisten partioseikkailu oli vuonna 2020 suositumpi kuin koskaan. Mukana partioseikkailussa oli 46 000 1-2. luokkalaista lasta ympäri Suomen. Osallistuneille luokille lähetettiin innostava toimintamateriaali. Koululaisten partioseikkailun aikana kokeillaan ja opitaan uusia asioita sekä liikutaan luonnossa. Viikko huipentuu yhdessä tehtävään retkeen lähiluontoon. Partioseikkailun ohjelma on sidottu valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan laaja-alaisten osaamisalueiden kautta ja mukailee partion kasvatustavoitteita.

ESIKOULU JEN

PAR TIO VIIK KO

OPE TTAJ AN OPA S

”Hieno, monipuolinen valmis paketti! Luonnossa liikkuminen, kädentaidot ja ensiapuharjoitukset olivat lasten mieleen.”

MERIPARTIOLAISET PALKITTIIN SUOMEN PARTIOLAISTEN SANKARIMERKILLÄ Meripartiolaiset Antti Valtola (53), Aaro Puutio (17) ja Mikael Viiristö (17) turkulaisesta Auran Tähti Pojat -lippukunnasta palkittiin Suomen Partiolaisten Sankarimerkeillä. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein merkki, joka myönnetään henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta henkeä

uhkaavassa tilanteessa. Kolmikko pelasti kaksi veden varaan joutunutta ihmistä Saaristomeren Airiston pohjoispäässä 18.9.2020. Mies ja nainen ehtivät olla noin kymmenenasteisessa vedessä kymmenisen minuuttia heidän perämoottoriveneensä kaaduttua.

KUVA ANNA ENBUSKE

PARTIOLAISILLE TUNNUSTUS HÄTÄNUMERON TUNNETUKSI TEKEMISESTÄ

ENNÄTYSMÄÄRÄ KOULULAISIA SEIKKAILI PARTIOSSA

PARTIOLLE UUSI HALLITUS Suomen Partiolaisen jäsenkokous valitsi järjestölle uuden puheenjohtajiston sekä hallituksen vuosille 2021-2022. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Siiri Somerkero ja varapuheenjohtajiksi Stefan Stjärnstedt ja Inari ”Tiitu” Timonen-Nissi. Partioneuvoston puheenjohtajana toimii Henna Heikkilä. Uusi hallitus haluaa edistää avointa ja eteenpäinpyrkivää partiojärjestöä Suomessa: - Koronan ja sen takana lymyävän ilmastokriisin aikana partio on ajankohtaisempi liike kuin aikoihin. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan aktiivista toimijuutta, yhteen hiileen puhaltamista ja halua paremman maailman rakentamiseen. Meidän on varmistettava, että kaikista eri taustoista tulevat lapset, nuoret ja aikuiset voivat halutessaan tulla mukaan harrastamaan ja saada yhteisön ja tärkeitä taitoja, Siiri Somerkero sanoo.

Partiolaisten uusi puheenjohtajisto Inari Timonen-Nissi (vas.), Siiri Somerkero ja Stefan Stjärnstedt. HALLITUKSEN JÄSENET 2021–2022

Anni Karsma, aluetyö Sonja Uschanov, kasvatus Robert “Bobbis” Lecklin, talous ja digi Helena Siivonen, vapaaehtoistuki Satu Salo-Jouppila, viestintä ja markkinointi Mirva Matikka, yhteiskuntasuhteet Meri Vikström, kansainvälinen valtuutettu (WAGGGS) Toni Juntunen, kansainvälinen valtuutettu (WOSM)

PARTIOVUOSI 2020

29


PAREMPAA JOHTAJUUTTA

PIIRROS: Jan Lindström

UUDISTUNUT PARTIOJOHTAJAN KÄSIKIRJA ANTAA EVÄÄT JOHTAMISEEN PARTIOSSA

V

uoden 2020 partio-ohjelmassa painotettiin johtamistaitoja, joita opetellaan partiossa aina nuorimmista sudenpennuista alkaen. Keväällä 2020 ilmestyi myös uudistettu painos Partiojohtajan käsikirjasta. Kirjan tavoitteena on antaa aikuiselle työkaluja omien johtamistaitojen kehittämiseen. Partiojohtajan käsikirja perehdyttää partioon liikkeenä ja antaa kokonaiskuvan partiotoiminnasta ja johtamisesta partiossa. Kirjassa käsitellään partion kasvatuksellisia ja menetelmällisiä tavoitteita sekä syvennytään toiminnan, projektien ja yhdistyksen johtamiseen. Kirjassa keskitytään erikseen myös ryhmän ja ihmisten johtamiseen sekä oman itsensä johtamiseen ja kehittämiseen. – Partio liikkeenä kehittyy ja kasvaa

30

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY

jatkuvasti ja myös partio-ohjelmaa kehitetään koko ajan, Suomen Partiolaisten kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Sonja Uschanov kertoo. Uschanov muistuttaa, että vaikka partio onkin lasten ja nuorten kasvatusjärjestö, kasvattaa se myös aikuisia jatkuvasti. – Partiojohtajan käsikirja on perusteos, jonka äärelle voi palata. Sen avulla voi oppia, kehittyä ja kasvaa. Uschanovin mukaan kirjaan on saatu onnistuneesti koottua partiotoiminnan tämän päivän ja huomisen kasvatukselliset lähtökohdat selkeästi, visuaalisesti ja ymmärrettävästi niin, että jokainen partiojohtaja tietää, mikä tekee partiosta partiota ja mikä on partiojohtajan rooli partiokasvattajana.


STRATEGIA

PARTION STRATEGIA 2015–2020

VISIO: Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike.

PARTION PÄÄMÄÄRÄ: Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

STRATEGIA: PARTIO KUULUU KAIKILLE Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEEN Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään.

PARTIO ON ALOITTEELLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa.

PARTIOVUOSI 2020

31


TILASTO

PARTIO LUKUINA JÄSENMÄÄRÄ VUONNA 2016

59 310

JÄSENTÄ

VUONNA 2017

59 736

JÄSENTÄ

JÄSENISTÖN IKÄJAKAUMA

yli 29-vuotiaita 12 508 23–29-vuotiaita 3 491 18–22-vuotiaita 4 436 15–17-vuotiaita 5 660

12–14-vuotiaita 11 037

10–11 -vuotiaita 10 556 7–9-vuotiaita 12 072

0–6-vuotiaita 665

21 % 6% 7% 9%

59 901 JÄSENTÄ

VUONNA 2019

VUONNA 2020

59 545

60 480

JÄSENTÄ

JÄSENTÄ

LAPIN PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 22 Jäseniä: 1 331

UUDET JÄSENET PARTIOON LIITTYI VUODEN AIKANA

12 000

UUTTA JÄSENTÄ

JÄRVI - SUOMEN PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 96 Jäseniä: 5 473

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 71 Jäseniä: 5 995

18 % 17 %

LOUNAIS - SUOMEN PARTIOPIIRI RY Lippukuntia: 117 Jäseniä: 11 633

20 %

POHJOIS - SAVON PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 2 Jäseniä: 200

HÄMEEN PARTIOPIIRI RY Lippukuntia: 115 Jäseniä: 11 366 ETEL ÄKARJ AL AN PARTI OL AI SET RY Lippukuntia: 19 Jäseniä: 1 289

1%

Suomen Partiolaisten vapaaehtoisena toimi 580 yli 15-vuotiasta henkilöä vuoden aikana. Partiopiireissä oli yhteensä 25 485 vapaaehtoista.

32

VUONNA 2018

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f. Lippukuntia: 60 Jäseniä: 3 894

UUDENMAAN PARTIOPIIRI RY Lippukuntia: 59 Jäseniä: 5 285

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY Lippukuntia: 111 Jäseniä: 12 694

KYMEN LAAKSON PARTIOPIIRI RY Lippukuntia: 23 Jäseniä: 1 314


KOULUTUKSET 2020

Partion suosituin koulutus on Partiojohtajan peruskoulutus.

Partiopiirit järjestivät 27 koulutusta, joille osallistui 470 partiolaista.

Partiopiirit järjestivät yhteensä 282 koulutustapahtumaa, joille osallistuttiin yli 3100 kertaa.

Suomen Partiolaiset keskusjärjestönä järjesti 42 koulutusta, joihin osallistuttiin 1000 kertaa.

PARTION KOKONAISTUOTOT 2020

O P E T U S - J A K U LT T U U R I M I N I S T E R I Ö N Y L E I S AV U S T U S

17,2%

PA RT I O S Ä ÄT I Ö N AV U S T U S

MUUT T U OTOT

1,6% 3,1%

Partiolaisen jäsenmaksu on 60–100 euroa riippuen paikallisesta osuudesta.

O S A L L I S T U M I SMAKSUT

4,3%

JÄSENMAKSUT

45,4%

VA RA I N H A N K I N N A N M Y Y N T I T U OTOT

20%

KO H D E AV U S T U K S E T

8,3%

Esim. adventtikalenterit ja muut myyntituotot

OKM:n ja UM:n kohdeavustus sekä yksityisiä yrityksiä ja säätiöitä

TOIMINTA Suomessa on noin 700 toimivaa partiolippukuntaa eli partion paikallisyhdistystä. Suomessa on yksi tai useampi partiolippukunta 262 kunnassa (85 % kunnista).

Yhteensä noin 5 000 partioryhmää kokoontui viikoittain ympäri maata.

Partiolippukunnat järjestivät 344 leiriä, joista kolmannes järjestettiin talvella. Koronavuoden takia leirejä järjestettiin normaalia vähemmän.

Partiolaiset järjestivät yli 8600 retkeä, leiriä, vaellusta ja purjehdusta. PARTIOVUOSI 2020

33


PARTIO ANTAA TAIDOT ELÄMÄÄN Partion vaikuttavuustutkimuksen mukaan partiolaiset suoriutuvat monilla elämän osa-alueilla paremmin verrattuna muihin saman ikäisiin nuoriin. PARTIOLAINEN VRT. EI - PARTIOTA HARRASTAVA NUORI PARTIOLAINEN: sitoutuu 1,7 kertaa useammin yhteiseen etuun

toimii 2 kertaa useammin arvojen ohjaamana

osaa 3,2 kertaa useammin toimia oikein ensiaputilanteessa

tekee 2,2 kertaa useammin ympäristöteon joka päivä

on 2,2 kertaa useammin halukas tekemään vapaaehtoistyötä

kokee 1,7 kertaa useammin olevansa osa globaalia yhteisöä

Lähde: Partion vaikuttavuustutkimus 2020

34

S U O M E N PA RT I OL AISE T – F IN L AN D S SCOU T E R RY


KUVAEEVA HELLE

KIITOS SINULLE PARTION VAPAAEHTOINEN, että olit mukana myös tänä poikkeuksellisena vuonna. Kiitos, että toteutit viikkotoimintaa lapsille ja nuorille. Kiitos, että suunnittelit tapahtumia ja leirejä. Kiitos, että istuit lukemattomissa etäpalavereissa. Sinun avullasi kymmenet tuhannet lapset ja nuoret saivat harrastaa myös vuonna 2020. KIITOS SINULLE PARTION YHTEISTYÖKUMPPANI. Kiitos ajastasi, asiantuntemuksestasi ja taloudellisesta tuestasi. Kiitos, että näet partion suuren potentiaalin ja haluat auttaa meitä tärkeässä kasvatustyössä. KIITOS SINULLE, JOKA OSTIT PARTIOLAISTEN ADVENT TIKALENTERIN. Tuellasi mahdollistetaan muun muassa retkien ja leirin toteutuminen sadoissa lippukunnissa ympäri Suomen.


KUKAAN EI SAA JÄÄDÄ YKSIN Joka kymmenes koululainen kokee olevansa yksinäinen vuodesta toiseen. Hyvä harrastus on mielestämme paras keino torjua lasten ja nuorten yksinäisyyttä, ja ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia. Sinun tuellasi tarjoamme vähävaraiselle lapselle partioharrastuksen, jossa hän saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Partiossa saadut kokemukset, ystävät ja taidot auttavat nuorta löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa. Tiiviiden ystävyyksien muodostamat tukiverkot kantavat vaikeidenkin elämänvaiheiden läpi.

LAHJOITA LAPSELLE HARRASTUS OSOITTEESSA

LAHJOITA.PARTIO.FI Rahankeräyslupa: RA/2019/1057, myönnetty 26.11.2019