Page 1

AVOIMUUT TA JOHTAMISEEN

1 / 2015

W I L K M A N W. W. / H I S T O R I A N K U V A K O K O E L M A , M U S E O V I R A S T O

53.

SIVU

12

MUSEONJOHTA JAN SA APPAISSA

SIVU

24

J O H TA J U U S

VUOSIKERTA

Norsunluutornista asiantuntijuuden jakamiseen SIVU 6


Pääkirjoitus

Parempia johtajia

J

ohtamisen yleisin määritelmä lienee

seuraava: pitää saada ihmiset tekemään oikeita asioita oikein. Määritelmä on lyhyt, mutta sen toteuttaminen ei ole yksinkertaista. Sen kertoo jo johtamisesta tehtyjen julkaisujen ja tutkimusten iso määrä. Nyt myös museonjohtamista on tutkittu väitöskirjatasolla. Johtaminen olisi epäilemättä helpompaa, jos määritelmästä voisi jättää pois sanat ”oikeita” ja ”oikein”. Oikeiden asioiden tekeminen edellyttää näkemystä ja tietoa siitä, mitä tuloksia organisaation on saatava aikaan varmistaakseen säilymisensä ja usein myös kasvun. On osattava ennustaa – ja ennen kaikkea on osattava tehdä oikeita valintoja. Poliittinen toimintaympäristö vaikuttaa oikeiden valintojen tekemiseen. Parhaillaan käynnissä olevien eduskuntavaalikampanjoiden näkökulmasta museoiden tilanne vaikuttaa kohtuullisen hyvältä. Kahdeksalle suurimmalle puolueelle tekemämme kyselyn perusteella puolueet arvostavat museoiden työtä ja roolia yhteiskunnassa. Museot ovat asiantuntijaorganisaatioita. Yli 60 prosenttia museoammattilaisista on suorittanut korkeakoulututkinnon. Pääaineena on opiskeltu useimmiten taidehistoriaa, muita historiaaineita tai kansatiedettä. Perinteisiä johtajaopintoja eli hallinto- ja taloustieteitä opiskelleita on joukoissamme vähän. Asiantuntijaorganisaatioiden henkilöjohtamista pidetään vaativana tehtävänä. Asiantuntijoilla on usein vahva näkemys siitä, mitä on ”oikein” tekeminen. Ulkopuolinen ohjaus oikein tekemiseen ei aina uppoa helppoon maaperään. Itsenäistä toimintatapaa korostava työskentely näkyy ennen muuta siinä, että yhteisiin päämää-

2

MUSEO 1/2015

riin sitoutuminen ja yhdessä tekeminen ei aina ole yksinkertaista. Asiantuntijuuteen liittyy sisäsyntyisesti asioiden kyseenalaistaminen. Se koskee myös johtamista. Museoiden johtamisesta tekemämme kysely antaa samanlaisia viitteitä. Suomen museoliiton museonjohtajakoulutuksesta vastaavan Management Institute of Finlandin psykologi Juha Arikosken näkemyksen mukaan museonjohtajat saavat jopa ansaitsemaansa kovempaa kritiikkiä. Museoiden toimintaympäristö on tällä hetkellä suuremmassa muutoksessa kuin vuosikymmeniin. Muutosjohtamista tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Se mittaa johtajan kyvyt erityisesti henkilöjohtamisessa.Tarvitaan oikeaa osaamista, ja lisäksi oikeaa asennetta. Muutosjohtamisesta tekee vaativaa myös se, että todellinen muutos on hidas. Erään teorian mukaan muutostarpeen huomaamiseen menee yleensä 0–2 vuotta. Toimintatapojen muutos vie tästä eteenpäin 3–5 vuotta.Toimintakulttuurin muutoksia voi odottaa 5–15 vuoden kuluttua. Museot tarvitsevat tulevaisuudessa parempia johtajia. Se ei tarkoita sitä, että tämän hetken johtajat olisivat huonoja.Tilanne saattaa olla jopa päinvastoin. Sekä selvitysten että näppituntuman perusteella museoissa työskentelee monia muita asiantuntijaorganisaatioita tyytyväisempi porukka. Maailma kuitenkin muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana. Johtaja ei voi olla muuttumassa ja muuttamassa viimeisenä.

Kimmo Levä on Suomen museoliiton pääsihteeri.


32

30

RAUNO TRÄSKELIN

I N A R I S AV O L A

E I R I K I R G E N S J O H N S E N / K U LT U R H I S T O R I S K M U S E U M , UNIVERSITET I OSLO

27 6 22

Miten norsunluutorni puretaan?

2 Pääkirjoitus 4 Museokuvioita 11 Lamajohtamista joka lähtöön 12 Avoimuutta museoalan johtamiseen 15 Markkinapaikka 24 Museonjohtajan saappaissa 27 Valitse puolueesi 30 Villien ajatusten talo 32 Esineellistävät uskonnot 35 Museomestari Myyrynen 36 Abstracts

Ensimmäinen museonjohtamista käsittelevä väitöskirja ilmestyi joulukuussa 2014.

Hierarkkisesta johtamisesta jaettuun johtajuuteen. Selma Green kertoo, miten museoiden johtaminen on muuttunut.

Keskijohdon tehtävä ei ole helppo. Projektivastaavien roolia pitäisi selkeyttää, toteaa Satu Itkonen kolumnissaan.

AJ HT UU

S

JO

26

TALVI

2015

Kannessa: Entisajan johtamiskulttuuria? Geologisen toimikunnan johtaja, valtiongeologi Johannes Sederholm työpöytänsä ääressä vuonna 1928. Kuva kuuluu Museoviraston Historian kuvakokoelmaan. Vasemmalla ylhäällä: Meksikon kuolleiden päivä on vuotuinen muistojuhla, jossa alkuperäiskansojen varhaisemmat tavat yhdistyvät katolisiin. Oikealla ylhäällä: Yksityiskohta norjalaisen sauvakirkon seinämaalauksesta.

Päätoimittaja Kimmo Levä Toimitussihteeri Tuuli Rajavuori Toimituskunta Kalle Kallio, Heli Heinäaho, Hanna-Kaisa Melaranta, Marjo Mikkola, Antti Mäkinen, Kimmo Levä ja Tuuli Rajavuori Ulkoasu Kirmo Kivelä ja Inari Savola Kustantaja Suomen museoliitto ry. Osoite Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki, Puhelin 09 5841 1700 Tilaukset ja osoitteenmuutokset 09 5841 1700, museoliitto@museoliitto.fi Hinnat 2015 Kestotilaus 34 euroa, määräaikaistilaus 38 euroa, jäsenhinta 25 euroa Ilmoitukset Helena Piipponen, helena.piipponen@museoliitto.fi, puhelin 0444 300 701 Painopaikka Esa Print Oy ISSN 0781-0032

Profile for Suomen museoliitto

Museo-lehti 1/2015  

Museo-lehden 1/2015 kansi ja sisällysluettelo

Museo-lehti 1/2015  

Museo-lehden 1/2015 kansi ja sisällysluettelo

Advertisement