Sagolika Sunne Vandringsbroschyr

Page 1

VANDRA I SAGOLIKA SUNNE

x

HIKING IN MARVELOUS SUNNE


Välkommen att vandra i vackra Sunne! Här presenterar vi lederna som tar dig till platserna där du kan njuta av utsikten över sjön eller omslutas av skogens träd. Vi har utmanande leder i kuperad terräng såväl som enklare leder på plan mark. Här finns lederna som ger dig möjlighet att kombinera flera dagars vandring eller kortare leder för dig som bara vill vandra några timmar. Bara att välja och vraka.

Vi har vandrat i alla tider Genom att vandra kan vi lyssna och dofta på skogen, vi kan höra fåglar och se ut över fantastiska vyer. Vill du uppleva annat i Sagolika Sunne hitta inspiration på vår hemsida. Varje år arrangeras SUNNE VANDRINGSVECKA i maj och i september. För dig som inte vill gå på egen hand erbjuder vi i Sagolika Sunne vandringar med guide under Sunne Vandringsvecka. En vecka som ger dig en skön naturupplevelse och då du får ta del av äkta värmländsk berättartradition. Under hela Sunne Vandringsvecka erbjuder flera boenden specialpaket. Har du frågor om vandringsleder kontakta turist@sunne.se eller någon av våra InfoPoints. LADDA NER vår app Sagolika Sunne till din smartphone för att lyssna på och följa med guidade turer med koppling till vår berättartradition. Appen är gratis att ladda ner.

www.sagolikasunne.se

Welcome to hike in beautiful Sunne! In this brochure we present trails that take you to places where you can enjoy the view of a lake or be surrounded by forest trees. We have both challenging trails in hilly terrain and steep slopes as well as easier trails on flat ground. Here are long trails that allow you to hike several days and shorter ones for when you just want to hike for a few hours. Just pick and choose.

We have been hiking almost since the beginning of time During the hike you can listen to and smell the forest, hear birds and see fantastic views. If you would like to experience something else in Sunne you´ll find inspiration at our website. Every year, SUNNE HIKING WEEK is arranged in May and September. For those who do not want to go on their own, we offer hikes in Sagolika Sunne with a guide during Sunne Hiking Week. A week that gives you a beautiful nature experience and you can enjoy authentic local storytelling. During Sunne Hiking Week, several accommodations offer special packages. DOWNLOAD our App Sagolika Sunne to your smartphone for free and listen to guided tours with connection to our storytelling tradition.


Hitta leden ALLEMANSRÄTTEN på kartan!

SUNNE KOMMUN ÄNGENLEDEN 17 km • Svår Avstånd till Sunne: 35 km Startpunkt: Rokkmakkstugan

Dessa vandringsleder går till största1. delen över privata marker, som markägarna Sundsbergsleden ....................... 5-8 frivilligt upplåtit. Visa största möjliga hänsyn och följ allemansrätten vilket i 2. Skogsbacksstigen ...................... 6-8 korthet innebär: Inte störa inte förstöra! Friheten som allemansrätten ger, innebär också ett ansvar! 3. Askerudsberget ....................... 9-11

4

Ängenleden är en heldagsvandring, en härligt utmanande tur med många upplevelser, vyer och intryck. En van vandrare kan ta sig runt på 6 timmar, men ta gott om tid på dig! Avsätt gärna 7-8 timmar så att du hinner att du hinner läsa och lära dig av informationen på de tavlor som finns vid de spännande platser du passerar. NaturenLysvik Grässjön som Ängenleden löper i är storslagen och varierande och här finns det många lämningar efter de svedjefinnar som röjde markerna från 1600 till 1900-talets början. Du har flera rastplatser att välja på och Kymmen även vindskydd att övernatta i, oftast på de vackraste platserna med de finaste utsikterna. Rasterna är välbehövliga, då det är många backar som ska betvingas. Leden sträcker sig kring den vackert beÖvre lägna Ängsjön där både bad ochGräsmark fiske är möjligt. Ängens by ärFryken rena Mangen Bullerbyn med vackra ängar och en mångfald av ängsväxter. På södra sidan av sjön breder granskogen ut sig, med avbrott för Märrtjärn Borrsjön med rastplats. Välkommen till en vandring i avskildhet och lugn med Lersjöarna vacker värmländsk natur!

9

8 10

11-15

3

6

16

Ängsjön

ÄNGENLEDEN 17 km • Difficult Distance to Sunne: 35 km Starting point: Rokkmakkstugan

Rottnen

5

1+2

SUNNE

SYMBOLER

Ansvarig utgivare 3

45

4. Fryksdalsleden ....................... 12-14

- Du får röra dig fritt i naturen, men inte på tomter nära bostadshus. 5.längre Brårudsmossen - Det är tillåtet att tälta ett dygn, för tid behövs lov...................... från markägaren.15-16 - Du kan ta med hunden som under6.1 mars – 20 augusti ska vara kopplad. 16-17 Länsmansnäset ....................... Annan tid på året kan hunden vara lös inom synhåll och under sådan tillsyn 7.Om Back-Kajsas vägska ..................... att den hindras från att förfölja vilt. du inte kan det hunden gå i 18-20 koppel eller i lina. 8. Lillsjön runt ............................ 21-22 - Ta med dig skräpet hem. 9. Grinnberget ........................... 22-24 - Du får plocka vilda bär, svampar och blommor som inte är fridlysta, men skada inte växter och träd.10. Styggbergsstigen .................. 25-26 - Titta på de vilda djuren utan att röra eller störa.

Översiktskarta 11-16 ............. 27-29 Overview map

REGLER I NATURRESERVAT Hällsjön 11. Gruvrundan ............................ 30-32 Allemansrätten gäller inte inom naturreservat. Besökare ska istället följa särskilda föreskrifter som finns att 12. läsa på naturreservatens....................... entréskyltar. Peckererundan 33-35

13. Tiskaretjärnsleden.................. 36-38 INFORMATION - Älgjakten startar andra måndagen och är som mest intensiv 14.i oktober Tischasslingan ............................. 39 första veckan. Helgjakter kan förekomma senare under hösten. 15. Ambiastorpslingan ................. 40-41 - SOS Alarm: Ring 112 vid allvarlig personskada eller skogsbrand - Elda inte om det finns minsta risk att Ängenleden elden ska sprida sig. Information om42-45 16. ........................... eldningsförbud via telefonsvarare på tel: +46 (0)54-15 50 15 Ransjön Allemansrätten - Det är inte lämpligt att under en längre tid (flera dagar) ...................... andas in damm 46-47 eller dricka vatten nära områden vid The gruvorna rightoch of kopparverket. public aaccess Områdena är fortfarande påverkade av det metallhaltiga gruvavfallet.

7

The Ängenleden trail is a full day’s hike, wonderfully challenging with many experiences, views, and impressions. An experienced hiker can trek the trail in 6 hours, but make sure to have plenty of time! You will want to set aside 7-8 hours for Ängenleden, soNedre that Fryken you have time to read and learn from the information boards that Västra tell you more about the interesting places you pass by. TheÄmtervik natuAplungen re around Ängenleden is magnificent and varied, and you can see many remains from the early Finn settlements. The Finnish settlers cleared the land here between the 17th and early 20th century. There are several resting areas to choose from and also a wind cover where you can spend the night. Almost all of them are located in the most picturesque spots with the best views. You will need your breaks, as there are many uphill stretches to be conquered. The trail continues all the way around the beautiful lake Ängsjön, where you can both go for a swim and go fishing. The village of Ängen is like VÄRMLANDSLED something taken out of an Astrid Lindgren novel, with rolling pastures and an abundance of field flowers. The southern side of the lake is dominated by spruce forest, interrupted by Marrtjärn pond and TUFF VANDRING Tuff hike its picnic area. Welcome to a peaceful, solitary hike through the stunning Värmland landscape! MEDELTUFF Moderate hike

LÄTT Easy hike

Läs på sidan:

KONTAKT Kontakta gärna Sunne kommun med dina frågor och synpunkter: Gårdsjö tel +46 (0)565-164 00, turist@sunne.se

THE RIGHT OF PUBLIC ACCESS SUNDSBERGSLEDEN 6 km • hiking Svår trails run mostly through privately-owned land that has been These made available by the 2 landowners. Avstånd till Sunne: km • Startpunkt: Selma Spa

The freedom that the right of public access allows also implies responsibilities:

Do not disturb and do not destroy! Denna tätortsnära vandringled ger en viss vildmarkskänsla. Du vandrar i lummiga raviner, upp på åsar och berg med storslagna vyer över om- You can walk around freely in the countryside but not in gardens near houses. givningarna. Längs leden finns en näckrosdamm, där paddorna leker - You are allowed to put up a tent for 24 hours without permission. om våren och svärdsliljor blommar. Vid dammen finns också en av de To camp for a longer period, you must have permission from the landowner. rast-- och grillplatser passerar finns tillgå You are permitted du to have a dog på withdin you.vandring. Dogs mustVed be kept onatt a leash vid alla rastplatser. du inte vill grilla så kan du rasta på Utsikten from 1 March - 20Om August. istället, har du vidunderlig med Fryken Sunne för dina At där other times of the year, a utsikt dog can be loose if itoch remains in sight and fötis ter. Rastplatsen vid torpet har grillmöjligheter. Här strictly controlled so thatSkogsbacken it cannot disturb or också chase wildlife. If you do not växerhave den that vackra som your är både giftig fridlyst, men sprider sort tibasten, of control over dog, it mustoch be kept on a lead. en fantastisk Större delen av Sundsberget är om vårarna täckt - Take yourväldoft. rubbish home. med av blåsippor. Här finns ett rikt djurliv, med bland that annat - ett Youhav are permitted to pick wild berries, mushrooms and flowers areälg, not rådjur,a protected grävling och räv.but Påyou våren fågelsången jublande. species mustärnot damage plants or trees. Var beredd - Enjoy wildlifeupp without or disturbing it. på ett litet looking äventyr,atbacke ochtouching backe ner. Karta NATURE RESERVE RULES The right of public access does not apply to nature reserves. Instead, visitors must follow special rules that are stated on information boards in the nature reserve.

INFORMATION - The moose-hunting period starts on the second Monday in October and is at its most intensive during the first week. There may be hunting at weekends later on in the autumn. - SOS Alarm: Phone 112 if someone is seriously injured or if there is a forest fire. - Do NOT make a fire if there is the slightest risk that the fire could spread. For information about bans on making fires, call +46 (0)54-15 50 66 and listen to the recorded information. - It is not advisable to breathe in dust or drink water in the areas close to the Cykelleder finnsfoundry och fler är time under pits or the copper for a long (several days). These areas are still affected by the metalliferous waste products from the mine.

uppbyggnad på Sundsberget CONTACT

Skacksjö

www.allemansratten.se

Visten

Vandringsleder i närheten 4 Nearby hikingtrails 5 leder vi rekommenderar/5 hikes that we recommend: • 7-torpsleden i Lekvattnet 7,9 km • Halgåleden, Brattfallet 6,8 km, norr om Ekshärad • Södra Gunnarskogsleden 23,6 km, Arvika • Hovfjällsrundan 12 km, Torsby • Kycklingleden 5,7 km, Liljedal

www.sagolikasunne.se 46

Contact Sunne Municipality if you have any questions, views or want to report SUNDSBERGSLEDEN a fault: +46 (0)565-164 00, turist@sunne.se

6 km • Difficult • Distance to Sunne: 2 km Starting point: Selma Spa

KVALITETSMÄRKT VÄRMLANDSLED

This trail begins close to Sunne municipal centre, but still gives you a feeling of wilderness. You walk through lush ravines, up on ridges and hilltops with views of your surroundings. A lily pond is locaEnspectacular kvalitetsmärkt Värmlandsled är en vandringsled som ted at the far end of the trail, many spawn Värmlandsleder. in the spring and är kontrollerad ochwhere godkänd avtoads föreningen the YellowDen Iris blooms. will find one of several resting areas along uppfyllerYou kvalitetskriterier som t.ex att ledmarkeringen the trail here, with pitBroar, for barbecuing. Firewood can är bevälskötta found at all är lätt atta fire följa. spänger och rastplatser the barbecue spots. If you just want to eat your packed snack, you might samt att det finns markägaravtal. want to stop at Utsikten where you have an amazing view of Sunne and lake Fryken. picnic area the old cottage Skogsbacken has TheThe Association of at Värmlsleder is tasked with qualityalso assuring barbecue Värmlandleder opportunities. The beautiful but poisonous Mezereum grows trails. These quality criteria consist of both mihere, and you canrequirements enjoy its sweet scent andfor pink flowers in early spring. nimum and advice walking trails. These incluSpringtimedeis that also the when you can see beds Blue Anemones in many relationship with theof landowners documentation parts of Sundsberget, the birdsong is visitors particularly jubilant.inWildlife on statutory and requirements, what can expect terms of is plentifulexperiences here, with deer, moose, badgers, and maintenance plan.and foxes among others. So come and enjoy a little adventure close to Sunne, up and down the hills of the Sundsbergsleden trail. 5

www.varmlandsleder.se


!! !!

!

! !! ! ! ! ! !

! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

Flisåsberget Flisåsberget

Teckenförklaring SPÅRCENTRAL

!

!

Elljusbanor 1,5 2,5 5 km Lighted paths Beleuchteter Pfade !!

!

!

! !!

!

!

!

!!

!!

!!

!

!!

!

!

! !

!! ! ! !

!

! ! !! ! ! !

!!

!

!

!

!! ! ! !

!!

! !!

!! !

! !! ! ! ! !!

! !! !!!!!!

!

! !! !!!!!!

! !

!

!

!!

!

!! ! !

!

!! ! !

! !!

!

!

Sundsbergsleden 6 km

Kvarnlämningar H Kvarnlämningar Skogsbacksstigen 4,1 kmHåtjärne

!!

!

!! !

!!

!

!

!

!

! !! !

!!

!!

! !

!

! !!! !

! !!

!

! ! !

! ! !

!

!

!

!!

!!

! !! Vandringsled, Hiking Trail !! !! Wanderweg

N N B B

!! !

!!

!

!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!! !!!!

!!

!!

!

!

!

Norra ! ! !! ! ! ! ! Norra Gräshöjden! ! !! ! ! ! !! ! Gräshöjden ! !! ! !!! !

Kavelflyten Kavelflyten 7

!!

!! !

N N B B 43 !!!

! ! !

!!

!

!! !

!!!

!!!

! ! ! ! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! ! !!

! !

!! ! !

! ! !!!!!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! Björnkullsberg !! ! ! ! ! Simonstorp ! ! !!! ! Björnkullsberg ! ! ! Simonstorp

!

!

!

! !

!

!

! ! !

!

Kraftledning/Power line Stromleitung

!!

!

!

!!

!!

!!

! !

! !

!!

!! !! !

!!

!! !

!!

!! !

!! !

!

! !

!!

!

! !

SUNDSBERGSLEDEN OCH SKOGSBACKSSTIGEN

!

! ! !

Cykel bana MTB 5,7 km Bergssättern Cycle path/Radweg Bergssättern Nygårdssätern Nygårdssätern

N N B B

!

!

!

!

Nordtorpet

Stigar/Paths/Pfade

!

!

!

This hiking and biking trail is located close to Sunne municipal center. It winds along slightly wider forest roads in the eastern parts of Sundsberget. The trail is tagged with blue markings and goes around in a circle. It is relatively easy to hike, although there are some hills. It passes by Lilltjärn the old cottage Lilltjärn Skogsbacken, where there is a picnic area where you can barbecue. In the spring, you can enjoy the pink blossoms of the Nordtorpet Mezereum here, which is very beautiful but also poisonous.

W W B B

!! ! ! ! ! !! ! !!!!! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !Tjärn ! ! ! ! ! ! !! Storsätern ! ! ! !Tjärn ! !! !! ! ! !! Storsätern !!! ! !! ! ! Aspåsen ! ! Aspåsen ! !

Fångstgropssystem Fångstgropssystem

!

!! !!! !!! !!

!! !!! !!! !!

! !!

!!

!

!! !

!

!

!

Västgöttjärn Västgöttjärn

!!

!

!! !

!

4 km • Easy Tallen Distance to Sunne: 2 km • Starting point: Selma Spa

!

!!

Sjöbråten Sjöbråten

Nolatjärn Nolatjärn Märrtjärnet Märrtjärnet

!!! ! !! !

!!! ! !! ! !

!!

!

!

!

SKOGSBACKSSTIGEN

S S B B

N WB KB B N WB KB B hB C B hB  C B

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!! !!!

!! !!!

!

!

!!

!

!! ! !

!! ! !

!

!

!

!

! !!

! !!

!!

!

Ötjärn

Alma

Alma

!! !

!!

Moslyckan Moslyckan

!

Tallen

Sunnasjön Sunnasjön

!!

!!

!

!

!

W W B B

!! !

!

!

!

Bartjärnet net

42

!

Höri

! ! ! ! !!! Höri ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!

!

6

!! !!

! !!

! ! ! !!! ! ! ! !!! !

!!

!!

!

!

!! !!!

!! !!!

!!

!!

!

!!!

!!!

!

NB L NB LB B

Raggfors Raggfors kvarn kvarn Dammvall

!

!!

!!

Stranda Stranda

!Väster-Höri !! Väster-Höri !

Isamack

!

!!

!!

!!

NB L NB LB B

!

!

!!

!!

Ropudden Ropudden

! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !!

!! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

P CB PB CB B

!! !

!

!

!

!

!

!

! !

Ängsjön

!

! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! !!!

!

!

!

!

!

Ängsjön

Gubblyckan Gubblyckan

Soptunna/Garbage can/Mülltonne Soptunna/Garbage can/Mülltonne Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet Vägbom/Road Barrier/Schranke Vägbom/Road Barrier/Schranke Färjeled Färjeled Allmän väg, klass I Allmän väg, klass I Underfart, Allmän väg klass I Underfart, Allmän väg klass I Allmän väg, klass II Allmän väg, klass II Underfart, Allmän väg klass II Underfart, Allmän väg klass II Sälghaget Sälghaget Allmän väg, klass III Allmän väg, klass III Sälghagberget Underfart, Allmän väg klass III Sälghagberget Underfart, Allmän väg klass III Allmän väg, skilda körbanor, körbanemitt Allmän väg, skilda körbanor, körbanemitt Underfart, Allmän väg skilda körbanor Underfart, Allmän väg skilda körbanor Väg/Road/Strasse Höglunda Väg/Road/Strasse Höglunda Underfart bilväg/gata Underfart bilväg/gata Kvartersväg Kvartersväg Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse Underfart sämre bilväg Underfart sämre bilväg Genomfartsgata /led, körbanemitt Hälsokällan Genomfartsgata /led, körbanemitt Hälsokällan Genomfartsgata /led, gatumitt Genomfartsgata /led, gatumitt Märrhaget Underfart, genomfartsgata Håltjärnet Underfart, genomfartsgataMärrhaget Håltjärnet Underfartsgata, genomfartsgata Underfartsgata, genomfartsgata Motorväg Motorväg Underfart, motorväg Underfart, motorväg Väg under byggnation Väg under byggnation Traktorväg/Tractor road/Feldweg Traktorväg/Tractor road/Feldweg Cykelväg/parkväg Märrtjärnet Cykelväg/parkväg Märrtjärnet Gångstig Gångstig Elljusspår Elljusspår Underfart/tunnel Underfart/tunnel Gångbro Gångbro Vandringsled Vandringsled Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet  Naturminne  Naturminne Biologiskt naturminne Biologiskt naturminne Geologiskt naturminne Geologiskt naturminne  Övriga naturvårdsobjekt  Övriga naturvårdsobjekt Väg/Road/Strasse Väg/Road/Strasse Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse 

!!

!

!

!

!

!

Kvarnlämning Kvarnlämning

Torrtoalett/Latrine/Trockentoilette Torrtoalett/Latrine/Trockentoilette

!

!

!

!

!!

!!

!! !! !

!! !! !

v v B B

!

Rastplats/Picnic area/Rastplatz Rastplats/Picnic area/Rastplatz

!

!

! ! !

!!

!!

O O B B

!!

Parkering/Parking/Parkplatz Parkering/Parking/Parkplatz

Strandhöjden Strandhöjden

!

! !

!!

!!

Kullerholmen Kullerholmen

!!

!

Bartjärnstorpet Bartjärnstorpet

Södra Ängen Södra Ängen

!! !!

!

!

!

Hackhem Hackhem

!! !! ! ! !! !!!! !!

Isamack

o o B B

!! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!! !!

!!

!!

Hittamack Hittamack

Storholmarna Storholmarna

!!

Info/Info/Info Info/Info/Info

!

!

!

!

! ! !

Eldplats

Eldplats

!!

!

!

!

!

!

!!

!

Fiskekort Fiskekort

!

Hagtorpet Hagtorpet GruvhålGruvhål !

!

! ! !

ÄNGENLEDEN Vindskydd Vindskydd

the next page.

!

!!

!!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!!!! !! ! ! !! !! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! !

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! !

! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!!

!!

!

Båt

Båt

Lillängen Lillängen

!

!!!

! !!

!!

N WB KB B

N WB KB B hB P VB hB  PB VB B

N N B B

Raststuga Raststuga

Lomtjärnet Lomtjärnet

Rokkmakkstugan Rokkmakkstugan

Strutsholmen Strutsholmen

Utsikt

Utsikt

Badplats/Bathing/Badeplatz Badplats/Bathing/Badeplatz

!!

!!!

!!

!

!

! ! ! !!! !

! ! !!

Kittelkullen Kittelkullen

. !

Du är här/You are here/Ihr Standort Du är här/You are here/Ihr Standort

. !

L Brånändan L B Brånändan B O O B B v v B B S S B B o B o B  B h  B h K K B B W Grönåsen W B B Grönåsen Text Npå nästa sida. B N B P P B B C C B B V Ängenleden Strutsvallen B Read BVabout on Strutsvallen

!

!!!

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

! ! !! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!!

!!!

!

KattjärnetKattjärnet

!

!

Gettjärnet Gettjärnet

RötjärnetRötjärnet

!

!

Runketorp Runketorp

Tjärnåsen Tjärnåsen

Denna tätortsnära cykel- och vandringled slingrar sig fram på lite bredare kärrvägar i de östliga delarna av Sundsberget.Norra Leden är Ängen blåmarkerad Norra Ängen och går i en rundslinga. Den är relativt lätt att gå, även om det finns Hansabacken Hansabacken backar. På sin sträckning passerar den det gamla torpet Skogsbacken där det finns en rastplats med grillmöjligheter. På våren blommar det rikligt av den fridlysta tibasten här, som är mycket vacker, men giftig. Skårserud Skårserud

stra n Brötan

µµ

! !!!

!

!

!

!!!

Ängsgruvan Ängsgruvan

2

!!

! !! ! !! !! !! !!

!

!

1

Bicktjärnet Bicktjärnet

!

! !!

!! !

!

!

!! !

!!

! !!

! !!

!

!!

!!!

!

! ! !! ! ! ! ! ! !!

Ulvsjön

Grind- Grindstugan stugan

!

!

!!

K K B B 16 S N B B S NB B SKOGSBACKSSTIGEN W W B B 4 km • Lätt AvståndB WB K 2 km • Startpunkt: Selma Spa B Wtill K Sunne: B

Gruvrundan och Ängenleden Gruvrundan och Ängenleden

!

!!

Vianstjärnet Vianstjärnet

!!

44 8

Biotopskydd Habitat protection Biotopschutz


! ! Humsjön

Pottralyckan

!

!

Söderlidstorp

!! ! ! ! !

!! !

3 TISCHASSLINGAN

skerudsberget Askerudsberget 4,5 km • Lätt • Avstånd till Sunne: 37 km

1

sgärdet

!

! ! !!! ! !!! !! ! !

Naturreservatet

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

Haga

! ! !

!! !

!

!!

!

!! !!

!

!!

!!

!

!

!

!

Vassberg

!

!!

! !

!!

!!

!!

!! ! !

! ! !

!

!

!

!

!

!

!! !!

!

!

!

!

!!

!!

!! !!!

! ! !

!!

!!

!! ! !

!!

!! !

!!

!

!

! !

!

!!

!!

!

! !

!!

!! ! !! !

!! !! !!

!!

!

!!

!

!! !

!

!! !! !!

!!

!! !! !!

!!

!

! !! !

!!! !!!

AMBIASTORPSLINGAN

!

Bratthöjden

!

!

Varsjamack

!!!

!!

k

!! !

! !!

!!

!! ! !!

! !

!

!

!! ! !

! !

!! !!!! ! ! !

!!

!!

!

! !!

Stubbtjärnet

!!! ! !

!

!!

!!

!

! !

!

!

!!

!

!

!

!! ! !

!! !!

!

399

!!!!

2 to 12 km • Moderate Fältgentiana Distance to Sunne: 6 km Ryen Starting point: Ingmårs bygdegård

! ! !

!!

! !

600 Meter

!

Bygdegård !

450

!

Bygdegård !

!

150 Pöveshöjden 300

!

!!

! 30 the Tiskaretjärns24 This path is an easy hike that partly runs !! ! 31 along ! 23 ! Trollbråten leden trail. Apart from a few hundred meters of29softStaterkullen forest paths ! ! ! and a fence crossing, you walk on old 30 horse carriage roads and 25 24 28 31 gravel roads. The trail goes around lake Tiskaretjärn and you26pass 29 ! by two forest ponds, so it is a hike close to both water and woods. !!! ! 27 !! ! 25 "which ) Ä One stretch passes through Tiskaretjärn28nature reserve, is Bratthöjden ! ! Stubbtjärnet Varsjamack 26 !! Bergtjärnet also a good starting point for your hike. An information board, an ! outhouse, and a picnic table can be found here. The trail is mostly 27 !! ! flat, which will give you every opportunity to look up andk enjoy the Ledens längd 2-12 km !!! surroundings. Maybe!you will go for a swim in lake Tiskaretjärn?

ens längd 2-12 km

!!

k

32

!!

!!

22

23

!

!!

!

k

!

!

ASKERUDSBERGET

This trail crosses over Askerudsberget, locally known as the “dance 3 km •due Moderate • Distance Sunne: 33 floors km that can be mountain” to the remains of old to outdoor dance Ambiastorp found here. There are also many remains of cottages, some dating as Starting point: Kalvhöjden nature reserve Nässkogen far back as the 18th century. The remains are marked and have information signs. Your hike goes in over surfaces through woods, The trail begins and ends therock lovely natureand reserve of Kalvhöjwhere glittering surface lake Fryken belake glimpsed through den,the where you share theofwonderful viewcan over Borrsjön with Stora Gransätter thegrazing sparse farm pine forest. There are several where can animals. Schything is still resting used toplaces mow the oldyou pastuKoltjärnet stop and enjoy trail follows mountain south to res, and you the mayview. find The meadow flowers the such as Field from Gentian and Ladängen north on different paths, wherethe the hazel blue marked theruns middle is 2 Grass-of-Parnassus among thickets.track Theintrail partly kilometres long. You can choose or the one along old horse carriage roads the thatorange are easymarked to walk,trail butsouth parts of of the pathsquite north, and You thuswill decide you bridges want to and walkwalk the along full 10 trailtwo are also steep. crossiflittle !! ! kilometres less. It is an exciting environment to hike in, whererushing imprescreeks, or sometimes just gurgling quietly and sometimes !!!! sivedownhill. stone walls through the day, landscape. Now and On cut a hot summer’s you may want tothen take you the follow short Tjärnåsen Sandvikskullen ! ! !!! ! ! old100 car metre roads,detour and in down between youBorrsjön are almost downthe thetrail, rock to lake for climbing a swim. Along Ambiastorp surfaces. Most thethe hike is relatively flat, but the exposed Nässkogen you will passofby remains of Ambiastorp cottage, withrock themight cotbe tage slippery during wet weather, so root be careful! trail on Askerudsfundament, cairns, and old cellar. InThe early spring, you will Stora berget is partAnemones of Fryksdalsleden, a 115 pilgrim trail you that can runs see Blue by the path, andkilometre right by the cottage Gransätter Koltjärnet Ängarna between Kil somewhat and Torsby.rare One-Flowered Wintergreen. Most of the find the Ladängen Ambiastorpslingan Ambiastorp trail runs parallel with the Tiskaretjärn trail. If you want en at page 12-14 ksdals Tiskaretjärnsleden sid. 36-38 ut Fry to take a break, there a picnic table byled the nature reserve Näskullen parking Readisabo Tjärnåsen Sandvikskullen lot, where you will also find information boards and an outhouse. !

! !

22

33-34Bergtjärnet 35-36

!

20

20

4,5 km • Easy • Distance to Sunne: 37 km 32 ! Björnhöjden 33-34 Starting point: Tiskaretjärn nature reserve 35-36

höjden

19

Leken

! Borrsjön

!

21 k

!!

!!

!!

" ) Ä

! !!!

!

!

!

! !!

!!! !

Kalvhöjden !

TISCHASSLINGAN

!! !

19

!

21 k

Kalvhöjden

!

Skomakartorp

" ¿Ä ) ) " " "A

18

y"

Naturreservatet !

!

18

!

!

!

!!

!!

Staterkullen

Svulltjärnet

!!

!!

!

! !!

!! !!! !

!

!! !

!!!

!

!

!

Tiskaretjärnet Lilla Tiskaretjärnet

75

!

!!

!

0

!!

Svulltjärnshöjden

! !

!!!

!! !!!

!!

!

!

!! ! ! ! !

!! !

!

!!

! !

! ! ! !!

! ! !!! !

17

!17

! !!

!!

! ! !!! ! !!! !! !

!

! !

16

!

!!

" ) ¿Ä ) " A" "

!

!

!

15

k

!

!!

k

Borrsjön

!

!! !

13

13 14 Söderlidstorp 14 15 16

!

Brurhalla

!

!

Naturreservatet Tiskaretjärn

!

! !!

!

!

!

!! !

!

!!!!! ! Brurhalla

!

! !

!

!

!

!!

!!

!

! ! !! ! !! ! !

! !!

största delen slingans sträckning. Vill du fika finns rastbord vid reservatsparkeringen där du na 12-14 sdals om Fryk Lästorrdass också finner ett och in-leden på sidor formationstavlor.

!

!! !

!! !!!!! !!!

!

!

!! !

!!

!

!

!

nhöjden

k

!!

!

n

!

!! ! !

! !!

!

!

k

! !

N Tiskaretjärn

!

!

!

!

!

!! !!!! ! ! !

!

!

! ! !!

!!

!

!

! !!

! !

!

Kalvhöjden

µ

!

!

14

!

k

!!

12 Tischasslingan (runt 12 Tiskaretjärnet) Kalvhöjden Tiskaretjärnsleden sid. k36-38

Backarna

! !!!

Stig

Stig

" ¿Ä ) " ) A" "

Leden går börjar över Askerudsberget, i folkmun kallas dansberget på Slingan och slutar i det som ljuvliga naturreservatet Kalvhöjden, grund av de många lämningar av dansbanor som finnsmed här. betande Det finns där du delar den storslagna utsikten över Borrsjön Kymmen också mängd torp- ochmed fornlämningar uppmärkta och som skyldjur.enHär slås ängarna lie och dusom kan är finna ängsväxter tade. Din vandring går över klippor och genom skogar, där Frykens fältgentiana och slåtterblomma mellan hasselbuskarna. Leden går Ryen glittrande vatten skymtar mellan stammarna i den tallskogen. delvis på gamla hästkörvägar som är lätta attglesa gå på, men det Det är finns flerakuperat. rastplatser att över sitta broar ner påoch förbredvid att njuta av utsikten. Leden delvis Du går porlande och ibland följer berget bäckar. i sin sträckning söder till norr att i olika där den forsande Det finnsfrån också möjlighet göraslingor, en avstickare mittersta är 2 km lång. Man kan sen på 100blåmarkerade meter ner till”Tipspromenaden” Borrsjöns Borrsjön gå sandstrand en orangemarkerad eller två slingor norrut och på så Vassbergshöjden för ett slinga dopp.söderut Du sättpasserar anpassalämningarna om man vill efter gå hela milen eller någon längd där emellan. AmDetbiastorp, är en spännande miljö attrösen vandra i, där mäktiga stengärdesgårdar med stuggrund, klyver dåkan gårdu du på gamla bilvägar och där emellan ochlandskapet. jordkällare. Då På och våren får finna du nästan klättra upp och nedför blåsippor efter stigen och klipporna, även om större delen är relativt plan vandring. fuktig väderlek kan det vara halkigt på hällarvid torpet finns ettVid bestånd av na,den så selite upp. Över berget passerar också Fryksdalsleden som är en ovanligare ögonpyro115lan. km Tiskaretjärnsleden lång pilgrimsled som gårtill mellan Kil och Torsby. följer

y"

!! !

Fångstgrop Den här slingan är en lätt och behaglig vandring som delvis samten Gäddtjärnet 4 ckenförklaring ! 4 ! på manfaller med Tiskaretjärnsleden. Förutom några hundra meter Teckenförklaring ! # # Humsjöbacken Svulltjärnet mjuk och fin skogsstig och en stängselövergång, så vandrar du på Fd Dansplatser k Fd Dansplatser Kuplyckan gamla hästkörvägar och grusvägar. Slingan går runt Tiskaretjärnet Tiskaretjärnet 5 # 5 # Humsjön Milsten och du passerar tjärn, så det är en vandring nära Höjdetjärnet Milsten även två mindre # # 6 vatten och skog. En sträcka går genom Tiskaretjärns 6 7 naturreservat, 7 # Väghållningssten Väghållningssten där det är lämpligt att starta vandringen. Där finns informationstavLobråten 8 Torp/Lämning 1-36 Större delen av vandringen gör 8du på la, torrdass och Torp/Lämning 1-36rastbord. k9 Råberga tämligen Tipspromenad jämnt underlag vilket ger utrymme tillk9att se sig omkring # Tipspromenad 10 på 10 och njuta av omgivningarna. Kanske vågar du #dig ett 11 dopp i 11 Vandringsled ning Tiskaretjärn? Vandringsled !

ASKERUDSBERGET AMBIASTORPSLINGAN

Leken

2 till 12•km • Medelsvår 3 km Medelsvår Avstånd tilltill Sunne: 6 km Avstånd Sunne: 33 km Startpunkt: Ingmårs bygdegård Startpunkt: Kalvhöjdens naturreservat

Ragvaldstjärnen

! !!

!

3

udden

Svulltjärnshöjden

Tjärnhöjdskullen

3

Älgnäs-

Dammen

Ragvaldstjärn

2

Startpunkt: Tiskaretjärns naturreservat !

Kvarnlämning

1

2

! !!

Nergården

Borrsjön

15

Älgtjärnet

!

!!

!

!

Pinklycka!

!

!

!

!

40 10

11 41


! !

!! ! ! ! !

!

! !!

!

!! !

!

!!

!! !

!

! !

!!!!!

! ! !

!

!

!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

! !

!!

! !

!

!!!

!

! !! !

!

!!

!

!!

!!

!

!!

!! !

!

!!

!!

!

!!

!!

!!

Ambiastorp

!

! !

!!

Långtjärnet

!

!! !

!!! !

! !!

!!!!

! ! !!! ! !

!

Tiskarnäset

orp

!

!

!! !

! !!!

!

!

!!

Staterkullen

!!

!

!! !

!

! !!

Trollbråten

! ! !

!

!! !!

!

Sunne

Simmens källa

!! !!!

! !! !

Björnhöjden

Håkanshöjden

Lilltjärnet

!

!!

Abborrtjärnsgruvan

! !

!!

!

!! !

!

!!

!!

!

!!

!

!!

!

! !

!!!

!!

!

!

Abborrtjärnet

!! ! !

!

!

!!

!!

!

! ! !! ! !! ! !

! ! !!! !

!! !!!! ! ! !

!

!

!!!! !

!

!

!!

!! !

!

!

!! ! !

!

!

!

!! ! !!

!

! !! !!!

!! !! !!!!!!!

!

!! !

!

Höjderud

!

!!

!

!!

!

!!

Borrsjön

!!

!

! !

!!!

!

! !!

!!

! !!!

!

!! !!!!

!!

! !!

!

!

!

! !

!

!

!!!!! !!! !

!

Kalvhöjden !

!

y"

Naturreservatet !!

!

Kalvhöjden

!!

!

!

!

!

Skomakartorp

! ! !

Klasbråten

!

!

Laby

" ¿Ä " ) ) A" "

!!

!!

!

!

!

Lilla Tiskaretjärnet

!

! !

Svulltjärnet

!

!

!! !!!

! !

!

Tiskaretjärnet

!

!!

!

!!!

!

!

!!

!! !! !

!!

!

!

Gruvbråten

Svulltjärnshöjden

!

!!

" ) ¿Ä ) " A" "

!

!

Borrsjön

Söderlidstorp

!! !!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!!!!! !

!

!! !! !

!! !

Silmasohålan

!

! ! !!! ! !!! !! !

!

!

!!

E45 "" ) Ä A

!

!

! ! !!!!

!

Naturreservatet Tiskaretjärn

!

!

Storgruvan

!!

!

!!

Lysvik

Gruvberga

!! !! !

!! !!!!! !!!

! !! !

Erik-Bengtstorp

!

!

!!! ! ! !! ! !

!! !

!

!!

!!

!

!

Bockhålan

!

! !! ! ! !

Asphöjdsgruvan

!! ! !

!

!! !!

!

!

!!

!!

Låglunda

!! !

!! !

!!!

!

!

!

!

! ! !! ! ! !!

!!

et

!

!! !! !

!

!!

!! !

! !!

! !

N Tiskaretjärn !

! !!!

!

!

!! !! !

!!

!

!

Asphöjden

!

!

!!

Gruvfogdetorpet

" "A " ) Ä

!

!

!

µ

Linbaneruin

!

!

!

PILGRIMSLED

!

! !

Haga

!!

!!

Backarna

Karlsvik Industrilämning

!! !! !! !!!!!!!!!!

!!!

!

!!!

Torsby !!

Hällristning

! ! !

!

Denna led är en gammal handels-, forn- och pilgrimsled som är uppSkrotterud märkt med pilgrimsledsmärket. Leden går Kil ochMed Torsby Höjden Den här leden binder ihop Gruvrundan medmellan Ängenleden. kar-och kräver lite är planering eftersom behövs ett antal övernattningar ta i hand det fullt möjligt attdet göra en rundvandring även här. Le- på den km långa vandringen. Boka gärna övernattning på boenden den 115 passerar genom de två naturreservaten Tiskaretjärn och Kalvdär det är möjligt, får du själv ordnalieslåtter med övernattning i tält höjden, som båda annars sköts med gammeldags och betande eller stugor.överlever Du följer Fryken och går ibland alldeles efter dess Kotjärnde gamla slåtterblommorna tack vare djur.privata I reservaten Älgtjärnet stränder och jordbruk ibland genom skogar och där emellan genom det böljanLomtjärnstorp traditionellt och i båda reservaten finns rikligt med hasselde odlingslandskapet. Mestadels du påLomtjärnet gamlamen kärrvägar, Täljstensbrott buskar. Leden består till stor del går av skogsstigar, du gårgrusvägar också Kotjärnet Fångstgrop och stigar, men emellanåt tvingas även följa asfaltsvägar. vissa på gamla kärrvägar och bitvis på du grusväg. På din vandring Efter passesträckor har det inte varit möjligt att sätta upp markeringar rar du både små hemtrevliga gårdar och glittrande tjärn. Dutillräckligt går i tätt, så det är brastundom att ha med en karta. Kilforsande och Torsby är det bäckraviner med porlande och Mellan stundom vatten. möjligt att återvända till din startpunkt med rälsbuss på Fryksdalsbanan. Stavtorpet Stavik en plan för hur du vill gå leden, kanske Studera kartan och lägg upp Det Bengtstorp Fryksdalsbanan, som Astrid Lindgren inspirerades medvar enhär, bil iutefter varje ände eller bryta av vid Stubbtjärn och följa skylt" relativt ) Ä till miljöer i boken om Bröderna Fryksdalsleden är ningen tillbaka till Mangen. LängsLejonhjärta. Tiskaretjärnsleden finner man de lätt att gå, men kräver ändå sin vandrare på grund av sin långa sträcka. två lederna Tischasslingan och Ambiastorpslingan.

!! !

" ) Ä

! !!! !!!!!!!

" ) Ä

!

Källargruvan

Pickerud

Råberga

4

! !

!!!!!!

Bråtarna !

Finntjärnshöjden

Vikerstorp

!

115 km••Medelsvår Medelsvår 13 km Startpunkt: Sunne Avstånd tillKil, Sunne: 37eller km Torsby Starpunkt: Tiskaretjärns naturreservat

13

!

! ! !! !! !!!!!!!!

Finntjärnstorpet

!!

Mången

!

!!

! !!

FRYKSDALSLEDEN TISKARETJÄRNSLEDEN

Lobråten

Kattgruvan !

! !

!

!!!! !

A -" "

!

Nässkogen

" ) Ä Stora Koltjärnet

Bergtjärnet

!! ! !

!!

!

!! ! !!

" ) Ä Vianstorp

! ! !!! !!

Nilsby

!! !

!!

! !

!

!! !

Burketorp

!

Övre Ulvsjön

! !!

!

!

!!

!!

!

1438 !

!

!! !

! ! !!

!!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!!!! ! !

!

!

! !

!

!!

!

Hansabacken

!

! ! !!

Norra Ängen

!

!!

!! !!!

Rötjärnet

!

!!

Runket

Tjärnåsen

I) { ¿ " F !!

!

! !!

Ängsgruvan

! !! ! ! ! !! !

!

Bicktjärnet

!

!

!

Vianstjärnet

" !

!! !!

!

!!!

Västra Brötan

!

!

Kvarnlämning

A "

!!! !

13 37

Kil

A "

!

!! !

Ulvsjön

Grindstugan

!!

! !!

Göptjärnet

! ! !! ! ! !!!!!

12 36

Ängarna

!

!!

E45

! ! ! !! !

Putsabacken

!!!!!!

Stora Bjällnäset

Varsjamack

Bratthöjden

!

!!! !! ! ! ! !

!!!

!

This trail is an old pilgrim and trade route, and it is marked with the pilI Soptunna/Garbage can/Mülltonne { F grim trail mark. It runs between Kilnature in the south and Torsby in the north, Gruvrundan, Tiskaretjärnsleden Starting point: Tiskaretjärn reserve Näset Peckererundan, Ambiastorpsslingan, so you will have to do some planning before you start walking the Tischasslingan 115 kilometres of Fryksdalsleden. You walkand along lakeVäg/Road/Strasse Fryken, sometimes This trail connects the Gruvrundan Ängenleden trails. With a on Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse Telningsberget its shores, sometimes through forests or sweeping farmland. The atrail map in hand, it is fully possible to turn Tiskaretjärnsleden into Traktorväg/Tractor road/Feldweg mostly cartIt roads, roads, two and nature paths, but here and there circularfollows trail asold well. passesdirt through reserves, TiskaNaturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet you are forced to hike on asphalt roads withmaintained traffic. Along stretches retjärn and Kalvhöjden, which are both by some old-fashioVägbom/Road Barrier/Schranke Tittudden of theschything trail, the trail are very far between so it is best tofield bring a ned and grazing farm animals. In both reserves, old Näsetmarkings map. Once you thanks have reached the end offarming, the trail,and you there can return to your flowers remain to the traditional are many Treskogsnäset Nästjärnet starting point byThe thetrail old railroad, When renowned childhazel thickets. is mostlyFryksdalsbanan. comprised of soft forest paths, but 0the beautiful 0,5 ren’s author Lindgren here, views you will alsoAstrid walk along old travelled forest roads and gravel roads. Yourfrom hike the 1 Kilometer train window inspired thefarmsteads setting forand theglittering book Theforest Brothers Lionheart. will take you past idyllic ponds, and The Fryksdalsleden trailwhere is relatively easy to walk, but it stillpeacefulrequires an through creek ravines the water sometimes gurgles Viken experienced hiker due to its length. ly and sometimes rushes down. Study the map and plan your hike.

!! !

!!

Stubbtjärnet

Trehörningen

Tjärnåsen

! !!

. Du är här/You are here/Ihr Standort ! - Info/Info/Info " Västra Lillnäset FRYKSDALSLEDEN A Parkering/Parking/Parkplatz " Haltola " Rastplats/Picnic area/Rastplatz Ä ) 115 km • Moderate • Starting point: Kil, Sunne or TorsbyHaltola TISKARETJÄRNSLEDENStorudden ¿ Torrtoalett/Latrine/Trockentoilette " ) y" Badplats/Bathing/Badeplatz 13 km • Moderate • Distance to Sunne: 37 km

Pöveshöjden

!

den

Gruvrundan och Tiskaretjärnsleden

!! !! !!

Nordsjödammen

Gettjärnet

Lomtjärnet


LÄNSMANSNÄSET

3Starting km • Medelsvår point: Sunne Brukshundklubb till Sunne: 37 km If you are looking for a shorter hike close to the municipal centre, the Startpunkt: Asphöjdens parkeringsplats Brårudsmossen trail might be for you. It is a comfortably soft and flat

Avstånd Hällristning

!

!

!

!

!

! !!

!

!! ! ! !

! !!

!

!! !

!

!!

!!

!!

! !

!!

!

! !!

!!

!

!

!

!! !!

! !

!

!

!! !

!! !!!! ! ! !

!

!

!

!

!! ! !!

!

!!

!

! ! !! ! !! ! !

!

!!

!

!

!!!

!

!!

!!

!!

! !

! !!

!

!!

!

!

!

!

!

!

Staterkullen

!!

!!

!

!!

!!

!

!!

! !!

!!

A

! 0

!

! !

16

!

! !! !

!

! !

!

!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !

3315

!

!

!! ! ! !!!

!!!

Simmens källa

Kalvhöjden !

!

Abborrtjärnsgruvan

Kalvhöjden

!

!

!! !!!!

Höjderud

This is the short version of the Gruvrundan trail. In only 3 kilometres, LÄNSMANSNÄSET Skomakartorp you will get a good glimpse of what 19th century mining industry 2 kmlook • Very easyforest • Distance to Sunne: 10tokm could like. Soft paths carry you down Karlsviken inStarting point: dustrial area, whichSödra once Viken upon aschool time was busy with the sounds of machines and labourers. Now, all that can be heard is the wind This is one the easiest trailsofinlake the Sunne You walk along through the of trees and thehiking lapping water. area. A brook passes the shores lakewas Lersjön to athe picnic area on large the cliffs, reach by here, andofthat where immensely andwhich strongyou man by crossing several jetties. the is summer, willpitched walk out onto the Peckeregutten (for whom theIn trail named)you once a huge headland beside grazing cattle. The first part of the headland rock duringright a spring flood, so that he could carry a cow across the is comprised of a asparse, broad-leaf forest withBjörnhöjden big trees.and It isevery a great water. There was sawmill in Karlsviken, as well as a store Håkanshöjden environment for many woodpeckers, Länsmansnäset generally piece of equipment needed to mine and the copper that wasis cut in rich in bird Steam life. In engines the spring, you can scent of hundreds Storgruvan. puffed and enjoy pulledthe a one kilometre ro- of Lily ofwith the ore Valley. Further out, pine forest along takes the overtrail, andyou at the peway baskets from thethe mine. Further edge forest and field youcottage. can seeAfter Blueanother Anemones. Once will passbetween by the remains of Peckerud stretch Trollbråten reach the you picnic area, you will a great view Lersjön, ofyou forest path will emerge at have Källargruvan, the ofrock wallsas ofwell as theshimmer impressive beaver If the weather is warm, which in azure andlodge green.located Amonghere. the slag heaps is a deep you shaft may enjoy a swim. There are benches here,your as well ascopper along the mine filled with water. In the deep, far below feet, trail. This hike has no hills are but several plenty of beautiful to the ore was once mined. There picnic tablesnature along close the trail. lake. The area hasyou been aside nature preservation and is to be On your way back, willset pass by for Gruvfogdetorp and Asphöjden, maintained the way it today. where the maple treesyou aresee covered in the unusual Lung Lichen.

ÄngenNaturreservatet

!

3 km • Moderate • Distance to Sunne: 37 km Starting point: Asphöjdens parkeringsplats

" ¿Ä " ) ) A" "

!

Lilla PECKERERUNDAN Tiskaretjärnet

! ! !

!

!

! !!

Svulltjärnet

!

!

! !!

! ! !!! !

Tiskaretjärnet

!! !

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

! ! !

!!

!!

!!!

!!

!

!! !! !

!!

!

!!

!!

" ) )Ä ¿ " A" "

Svulltjärnshöjden

!! !!

! !

Udden

!

!

!

!! !

!

!

!

!!

!!!!! !!! !

Tiskaretjärn

Söderlidstorp

!

!

!

!! !!!!! !!!

!

!! !

!

Gruvbråten

!

!

!! !

"" ) Ä A

!

! !! !

!

!!

!!

Silmasohålan

!!

!

! !!!

!! !! !

!

Storgruvan

!

!! !

! ! !! ! ! !!

Gruvberga

´

!!

!!! ! ! !! !

!

! !!!

Erik-Bengtstorp

6

Länsmansnäset

!

! !! ! ! ! !

!

!! !! !! !!!!!!!!!! !

!!!! !

!

!! !!

5

µ

Det här är en av Sunnes mer lättvandrade leder. Du följer Lersjöns stränder ut till en grillplats som är belägen ute på klippor, som du når via ett antal bryggor. På somrarna går man ut på näset helt nära betande kor. Första halvan av näset består av gles grov lövskog, där de flesta av våra hackspettar trivs och ett hav av liljekonvaljerna doftar på våren. Här finns ett rikt fågelliv. Längre ut tar granskogen vid och i gränsen mellan skog och äng växer blåsippor. Från grillplatsen har du inte bara en slående utsikt över Lersjöns blåa vatten utan också över bäverns magnifika hydda. Om vädret tillåter kanske du vågar dig på ett dopp. Förutom bänkar ute vid grillplatsen finns sittplatser på flera ställen efter leden. Det här är en vandring utan branta backar och med mycket vacker sjönära natur. Området är avsatt till naturvård och ska bevaras i det skick som det har idag.

! !

Bråtarna

Söker du en kort och lätt vandring nära Sunne tätort är det kanske ! trail to walk. A path takes you from the parking lot to the beginning of Brårudsslingan du ska välja. Det är en mjuk och behaglig tur utan backHär har du den kortare versionen av Gruvrundan. På endast 3 km får Backarna Karlsvik the trail, where there is an information board. The trail is tagged with ar. Från parkeringen går en stig fram till en informationstavla där du kan Pickerud Industrilämning du en fin inblick i hur gruvverksamheten kunde te sig på 1800-talet. " ) Ä orange markings and there are two benches along the way. Wooden ! !leden läsa mer om området. Därifrån är markerad med orange färg och ! På fina skogsstigar kommer du ner till Karlsvikens industriområde !!! footbridges will help you over the dampest parts. In the spring, you " ! ! !bänkar ) Ä det finns längs vägen. Spångar tar dig över de fuktigaste !!! ! ! ! ! två som en gång genljöd av rop och maskinmuller. Här hörs nu endast ! will be met by jubilant birdsong and there might be a heady scent of ! ! på våren av jublande fågelsång och doften av ällargruvan partierna. Här möts! du !! skogens sus och sjöns vågskvalp. Här rinner bäcken där den urstar!! ! ! wild rosemary. Both moose and deer live in the area and they careskvattram kan ligga tung över stigen. Här finns också älg och rådjur ke Peckeregutten (som gett namn åt stigen) lade i en enorm sten fully watch. Although the trail is only 2 kilometres long you will see som kanske nyfiket iakttar dig på avstånd. Trots att slingan bara är 2 under vårfloden, så han sen kunde bära över en ko. Här fanns sågdifferent kinds of woods, from old pines to delicate young birches. A km så får du en promenad genom skogar av varierande karaktär, från verk, affär och allt som behövdes vid upparbetningen av kopparen Linbaneruin number of birches fallen during a storm have been left lying to benefit gammelskog till skir björkskog. Ett parti stormfällda björkar har lämnats som bröts i Storgruvan. Ångmaskiner pustade och drog en 1 kilo"får! !du! !en biological diversity. If you are lucky, you will glimpse the beaver who Aturför att gynna den biologiska mångfalden. Har du" skymt av ! meter lång linbana med malmkorgar från gruvan. Längre fram pas! N Tiskaretjärn ! ! "! !vistas has a lodge in the area and sometimes swims in the canal that runs ) ! Ä ! ! som bävern som har sin hydda i området och som ibland i kanalen Gruvfogdetorpet ! serar du resterna efter torpet !! ! Peckerud och efter ytterligare skogs! ! Asphöjden !whole ! ! area is shaped by the peat harvesting parallel to the path. The går alldeles bredvid stigen. Hela området karakteriseras av forna tiders ! ! vandring kommer du fram till Källargruvan, vars bergväggar skiftar i of old times. Many nearby farms had their own peat fields, where they !! ! torvbrytning, då många gårdar hade sin egen torvtäckt där de hämtade Bockhålan azurblått och grönt. Mitt finns ett djupt schakt ! ! bland slagghögarna ! ! Some remains of old peat would collect material for fires and litter. materiel för strö och eldning. Det finns också lämningar efter torvlador !! !! ! med vatten i bottnen. Där i djupet under dina ! !fötter bröts det en barns can be seen in several places at Brårudsmossen. ! Asphöjdsgruvan på flera platser. gång i tiden kopparmalm. Det finns flera rastbord! !efter vägen. ! På !! ! !! ! !!!!! ! !! återvägen passeras Gruvfogdetorp och Asphöjden. Här växer lönnar och stammarna täcks av den ovanliga lunglaven. Naturreservatet

2 km • Mycket lätt • Avstånd till Sunne: 10 km Startpunkt: Södra vikens gymnasium

!

Vikerstorp

! ! !!! ! !!! !! !

! ! !! !! !!!!!!!!

2 km • Mycket lätt • Avstånd till Sunne: 1 km Startpunkt: Sunne Brukshundklubb

Råberga

!

Mången

!

!

PECKERERUNDAN 2 km • Very easy • Distance to Sunne: 1 km

BRÅRUDSMOSSEN

!!

!

!

Lobråten

BRÅRUDSMOSSEN

!

!

!!!! !

A "

12

Kattgruvan

!! !

!50 !!

!!! !

100

!

" ) Ä 200 Meter

1735

!! !

!


Kattgruvan !!

!

! ! !! !

!!!!!! !

!

!!!

!! PEC !! KER ! ! ERU N DA N

!

VR

RU

G

!

! !!! !

!

!!!

! !

!

!

! !! ! !!

!!

Erik-Bengtstorp

Gruvberga

!

!

!

!! ! ! !!! ! !!

Storgruvan

!

!

!!

!!

!! !! !

!

!!

!!! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!!

!!

!

!!! !

Abborrtjärnsgruvan

0

Info/Info/Info Rastplats/Picnic area/Rastplatz Parkering/Parking/Parkplatz

! !

Gruvrundan 10 km Peckererundan 3 km

!

!

!!

!!!!! !!! !

!

!! !

! ! !! !

! !

!

!

!

!

!

320 Meter

!

31

240

!

19

160

!! !

80

K B N B Höjderud W B

Vägbom/Road Barrier/Schranke

!

40

Abborrtjärnet

!! ! ! !!

Ledens längd 3 km

!

Laby

!

N B

0

Gruvbråten

!

!!

!

Silmasohålan

! ! !

30 18

Stavtorpet

!

your hike goes through a magnificent old, fairytale-like forest with tall spruStarting from the famous by mansion of rock Mårbacka, you ces. Let yourself be amazed the azure walls by thewill oldhike minein the footsteps Feel of Selma Lagerlöf you remains of the entrances. the echoes of herself historyas and letpass yourthe mind imagine a cottage where nurse once Here, Selma was carried time when theher sounds of Back-Kajsa hammers rang outlived. and hundreds of people through the fairytale-like spruce forest thebut kindyou oldcan lady.still Back-Kajsa’s worked here. Nature is reclaiming the by land, see trailbe is fascinated tagged with pathlabour. crossesThe over rocks and logs and byblue the markings. remains ofItstheir trail carries you and rocks, and there where is a surprise around bend. andover canlogs be challenging in places the trail turnsevery steeply upwards. The willgoes fill you up with impressions, but it also lets you rest in also Thehike path to the highest point of Norra Åsberget mountain, the stillness of nature.and You then will have opportunity to see some known as Kajsåsen, back the again towards Mårbacka. You will rare species, the Three-Toed Woodpecker in the woods of pass by cliffincluding surfaces where the lynx has its den, and lush landscape Tiskaretjärn, Lung Lichen Maple trees andAt Goat There is home to or both Hazel andonBlue Anemones. thewillows. top of the hill, you are several along the trail, andview an outhouse at nearbyvalley. can take apicnic breaktables and enjoy the wonderful of the Fryksdalen Tiskaretjärn nature reserve. Youwith begin yourtohike at Asphöjden Why not combine your hike a visit the either memorial home, and enorjoy at a Swedish connecting roadinfrom the Arvika-Fredros direction. “fika” the garden café?

NB W B

! ! !

!!

! ! ! !! !

!

Fångstgrop

10 km • Difficult •VÄG Distance to Sunne: 37 km BACK-KAJSAS Starting point: Asphöjdens parkeringsplats 3 km • Moderate • Distance to Sunne: 10 km Starting point: This is a hiking trailMårbacka that has it Memorial all! A wholeEstate kilometre of

! !

!! !

Asphöjdsgruvan

!

GRUVRUNDAN

!!

!!

Lomtjärnstorp

!

!!

! !!

! !!

Täljstensbrott

! ! !! !

!!

!! !!

! ! !!!! ! !

!

!

!

!! !

! !! !

!

!! !

!

!

!

!!

TI

!

! ! !!

!

Asphöjden

WB K B N B

DE NSL E N ! ! ÄR S K R ETJ A !

!

!! !!

Gruvfogdetorpet

!

!

!

Linbaneruin !

U !! ! ! ND ! AN ! ! !

!

!

Karlsvik Industrilämning

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

!!!

!

!!!

!

N B

! ! !!!!! !!! !

N B

!

Källargruvan

Pickerud !! !

! !

!

Bråtarna !

BACK-KAJSAS VÄG

!!

µ

Mången

!

!!!!!! !!!!!

!

!!

! !! ! !! !!!!!!! !

Det här är en vandringsled som verkligen har allt! En hel kilometer avFrån din Mårbacka vandring får du njuta av en magnifik sagoskog med hög- förbi Minnesgård följer du i Selma Lagerlöfs fotspår växta granar. Vid några de många gruvlämningar som finns kan resterna av torpet där av barnpigan Back-Kajsa en gång bodde. Här blev duSelma se azurblå Låt diggranskogen sväva iväg och känn historiens buren bergsväggar. genom den trollska av den vänliga gumman. vingslag, till tiden närmärkt platsen genljöd av hammarslag Back-Kajsas väg är med blå markeringar och äroch enhundrastig som går tals människor arbetade Nuställen håller naturen att lite ta allt tillbaka, i de över stock och sten. Påhär. sina kan denpå vara utmanande fast ännu kan du se resterna av går forna dagars slit. Det här ärpå enNorra led Åsbrantaste stigningarna. Stigen upp till högsta punkten som tar dig fram överKajsåsen. stock ochHögst sten, upp där varje kurva en ny berget, även kallat får du vila döljer och njuta av den överraskning. vandring lämnar dig avdet intryck vidunderliga En utsikten översom Fryksdalen. Senfull går ner men igen ändå i en slinga låter dig vila i naturens stillhet. I området finns möjlighet att se flera tillbaka till Mårbacka. Du passerar spännande bergsbranter där lodjuren ovanliga arter som exempel tretåig hackspett i Tiskaretjärnshar sin lega. På detillfrodiga markerna växer både hassel och blåsippor. skogen, eller gärna lunglav påvandring lönnar och sälgar. Flerapå rastbord finns efter Kombinera din med ett besök minnesgården och njut leden det närbelägna Tiskaretjärns av enoch fika vid i Mårbackas fantastiska trädgård. naturreservat finns ett torrdass. Du börjar din vandring antingen vid Asphöjden eller vid en anslutande väg från Arvika-Fredroshållet.

KB W B

!!! ! !

3 km • Medelsvår 10 Svår • Avstånd till Sunne: 37 km Avstånd tillAsphöjdens Sunne: 10parkeringsplats km Startpunkt: Startpunkt: Mårbacka Minnesgård

!! ! !!

7

! !!! ! !

BACK-KAJSAS VÄG GRUVRUNDAN

Gruvrundan

!!!

11

Väg/Road/Strasse Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse Traktorväg/Tractor road/Feldweg

0,5

20 32

1 Km


Adamsgärdet Tjärnhöjdskullen

Nytorp

Ragvaldstjärnen Sjungarön

Fångstgrop

8 • TISKARETJÄRNSLEDEN ÖVERSIKTSKARTA/OVERVIEW: GRUVRUNDAN • PECKERERUNDAN LILLSJÖN RUNT TISCHASSLINGAN • AMBIASTORPSLINGAN • ÄNGENLEDENS NORRA DEL Kvarnbråten

Gäddtjärnet

Bråten

4,5 km • Lätt Avstånd till Sunne: 21 km A -" " Startpunkt: Gräsmarks kyrka

!

! !

!! ! ! ! ! !

! !!

!

!! !

!

!! !

!

!! !

!

!

! ! !!! !

!! !!!! ! ! !

!

!!!! !

!

!!!!!

!

! ! !

!

!

!!!!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!!!

!

!!

!

!!

!

!!

!!

! !

!

!

!!

!!

!

!

!!

Staterkullen

!!

! !!

!

!!

!! !

! !!!

!! !

!

!

! !! !

!

! ! !!! ! !

!!

!

!!

Ambiastorp

Nässkogen

!

! !

!!

!

!! !

!!! !

! !!

Grinnberget 289 m.ö.h

!!!!

!! !

!!

!

!!

!

!

!!

! ! !!

!

Trollbråten

! !!!

!

! !! !

!

Ambiastorpslingan sid. 40-41 !

Simmens källa

!!

!

!!

!

!!

Björnhöjden

Håkanshöjden

!! ! !

!

!! !!

!!

!

!!

Abborrtjärnsgruvan

!! ! !

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!!! !

! !!

!

!!

!! !!!!!!!

!

!

!

!! ! !!

9

!

Abborrtjärnet

Turn page for text in english!

!

!! !!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!! !!!!

Höjderud

Ryen

Borrsjön

!!

! ! !

!!

!! ! !

! ! !! ! !! ! !

!

! !!

!!

! !!!

!

!

!

!

!

Kalvhöjden

!

!

!

!

Skomakartorp

Kalvhöjden !

!

!!!!! !!! !

y"

Naturreservatet !!

" ¿Ä ) ) " A" "

!!

!!!

!

!

! !

!

Svulltjärnet

Tischasslingan sid. 39

Lilla Tiskaretjärnet

!

Laby

! !

!

Tiskaretjärnet

!! !

!!

!! !!!

!!!

!

!

!!

!

!!

!

!

Gruvbråten

Leken

Svulltjärnshöjden

!

" ) ¿Ä ) " A" "

Borrsjön

Söderlidstorp

!

!

!

!!

!

!!

!!

!! !! !

! !

!

!

!!

!

!! !!

!!

!

!!!!! !

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!!

!

" ) Ä

!!

Naturreservatet Tiskaretjärn

!

!! !

!

!

Silmasohålan

!! !

! ! !!! ! !!! !! !

!

!

"" ) Ä A

!! !

Stavtorpet

!

!

!!

! ! !!!!

!

!

!!

!

Storgruvan

!

Fångstgrop

!! !

!! !!!!! !!!

! !! !

Gruvberga

!!

!

!

!!! ! ! !! !

!!

Erik-Bengtstorp

Täljstensbrott

Bockhålan

!

!

!! ! !

!

!!

!

!

Asphöjdsgruvan

Vassberg

N Tiskaretjärn

!

! !! ! ! !

!

!! !

!! !!

Lomtjärnstorp

!! !

!! !! !

!

!

!! !

!!

Lomtjärnet

!

! ! !! ! ! !!

!!

!!!

!! !! !

!

!

!

!

! ! !!

! !

!

!!

! !!!

!

!

Asphöjden

!!

!

!!

Gruvfogdetorpet

!

! !!

!! !

Linbaneruin

!

!

Här börjar du din vandring vid Grässjöns camping som är vackert belägen precis vid stranden av Grässjön. Naturstigen går till att börja med över tallhedar för att sen bära upp på Grinnberget genom härliga skogspartier upp till slående vyer. På toppen finns rastbord där du kan pausa för en fika och njuta av utsikten. När du kommer ner från berget kan du sedan välja mellan att följa samma uppmärkta led över sandhedarna tillbaka till campingen eller följa grusvägen runt Grässjöns andra sida, men där finns inga orange markeringar. Du går nära sjön och kan njuta av sjöutsikt hela vägen. Väl åter på campingen kan du ta ett dopp vid bryggan eller från sandstranden.

! ! !

! !

!

Vassbergshöjden

Haga

!

!!!

Backarna

Karlsvik Industrilämning

!! !! !! !!!!!!!!!!

!!

!

!!!

!

!!

!

! !!! !!!!!!!

!

!! !

!

Pickerud

!

Källargruvan

!

!

!!!!!!

Bråtarna

Vandringen ”Lillsjön runt” är precis som det låter en vandring runt Lill" som sjön egentligen heter. ) Ä sjön, som den kallas i folkmun, eller Udden " ) Ä Du går mest på grusvägar helt nära sjönPeckererundan utom på en sträcka som istället består av en fin skogsstig. Här kan du sid. njuta33-35 av lugnet och de fina vyGruvrundan erna över Uddhedens by med den vackra kyrkan på en udde ut i sjön. A " " sid. 30-32 "hänföras av de fantastiska ) Passa gärna på att besöka kyrkan och låt digÄ takmålningarna. Du passerar också en badplats; kanske är det här du startar din vandring och avslutar med ett dopp. Här är det nära till boende, affär och restaurang. Det finns flera fina vandringsleder i området, så varför inte passa på att stanna några nätter. !

µ

Hällristning

!! !

!

Råberga Vikerstorp

! ! !! !! !!!!!!!!

!! !!!

Mången

!

!!

! !

!

!!!! !

!

10 km • Medelsvår Avstånd till Sunne: 28 km Startpunkt: Grässjöns camping, Hedås

Lobråten

Kattgruvan

!!

Kymmen

Höjdetjärnet

Humsjön

Älven

!

storpet

GRINNBERGET

11 - 16

Humsjöbacken

Kuplyckan

!

" ) Ä Stora Koltjärnet

Bergtjärnet

Tiskaretjärnsleden sid. 36-38

Gransätter Ladängen

Haltola

Toalett

!!

Näskullen

" ) Ä

Arbiastorp

!!

Vianstorp

! ! !!!

Gruvrundan, Tiskaretjärnsleden

LILLSJÖN Väg RUNT Road

Kopparhaget

!!

Peckererundan, Ambiastorpsslingan, Tischasslingan

!! !

4,5 km • Easy • Dinstance to Sunne: 21 km Starting point: Gräsmark church

!

Peckererundan sid. 33-34 Traktorväg/Tractor road/Feldweg Ambiastorpsslingan sid. 36-38 Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet Tischaslingan sid. 39

!!

! !

Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse

!

Övre Ulvsjön

!!

!!

!

!! !

!

!!

!!

!!

! !!

!!

!! !

!

!

!

!

!

! !!

!!

!

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!

! ! !! ! ! !

Gruvhål

!

!

! !

Hagtorpet !

Rokkmakkstugan

22 28

!

!!

Strutsholmen

!

!

! !!! !

!! ! !! !!! !!

!! !!!

!

!

! !!

!!

!

!!

!

!

!

Kittelkullen

!

!

!!

!

! !

!

Kattjärnet

Lomtjärnet

!

!

! !! ! ! ! !! !

!

! !!!

21 27

!

!

!

!

Skårserud

!

Nästjärnet

!

!

!

Hansabacken

!!

!!

!!!

! ! !! ! ! !!!!!

Rötjärnet

Norra Ängen

Lillängen

Gettjärnet

Ängenledens norra del sid. 42-45 ! ! !!

!

!

I) { ¿ " F

!

Östra Brötan

Runketorp

Tjärnåsen

!! !

!!!! ! !

!

!! !!

!

!!!

Ängsgruvan

!

Ulvbergen

Bicktjärnet

!

!!! !

Kvarnlämning

A "

Vianstjärnet

"

A "

Ulvsjön

Västra Brötan

Grindstugan

!

Göptjärnet

!!

! !! !! !

This hike as it is locally known, although 0,5its proper name is Udden. You mostly walk around the gravel 1 Kilometer road right by the lake, except for a stretch along a lovely forest path. Enjoy the silence there, and the beautiful views of Uddheden village with its picturesque church situated on a land point in the lake. Take the opportunity to visit the church when you pass by, and be amazed by the wonderful murals on the ceiling. The hike takes you past a beach as well; perhaps this is where you finish your walk. In Uddheden village you are close to accommodation, a grocery store, and restaurant. There are many nice hiking trails in the area, so why not stay for a few days!

Nästjärnet

!

! !!

!

!

!

Vägbom/Road Barrier/Schranke Tittudden

Gruvrundan sid. 30-32 Tiskaretjärnsleden sid.lake 36-38“Lillsjön”, takes you around

Burketorp

!! !

Väg/Road/Strasse

! ! ! !! !

Putsabacken

Soptunna/Garbage can/Mülltonne

Delön

Ängarna

!

Rastplats

Torrtoalett/Latrine/Trockentoilette Badplats/Bathing/Badeplatz

Sandvikskullen

Bratthöjden

!

! ! !!

Rastplats/Picnic area/Rastplatz

!!!

!!! !! ! ! ! !

Parkering

Västra Parkering/Parking/Parkplatz Haltola

Tjärnåsen

Varsjamack

! !!

!! !

!

!!!!

Du är här/You are here/Ihr Standort Info/Info/Info

!

I { F

Informationstavla

Stubbtjärnet

! !!

. ! " A " " Ä ) ¿ " ) y"

Pöveshöjden

!!

Gruvrundan och Tiskaretjärnsleden

!! !! !!

!! ! !

!!

!

23 29


STYGGBERGSSTIGEN

STYGGBERGSSTIGEN

7 km • Medelsvår Avstånd till Sunne: 21 km Startpunkt: Lillsjöns badstrand

7 km • Moderate Distance to Sunne: 21 km Starting point: Lillsjön lake shore

Den här stigen utgår från Lillsjöns badstrand och slingrar sig upp på gamla hästkörvägar. Du vandrar genom trolska skogar och bäckraviner, förbi glittrande tjärn. Det finns möjligheter att ta avstickare från leden upp till olika utsiktspunkter. Uppe vid Råtjärnet finns det en utsiktpunkt med en förstummande utsikt över Rottnadalen, missa inte att gå upp till den! Vid Råtjärnets strand går det fint att avnjuta en medhavd matsäck. På den del av leden som benämns Fiskestigen följer man en bäck som kastar sig mellan stenarna och emellanåt bryter av i små vattenfall. En del av leden går på grusväg och passerar en camping där det också finns möjlighet att övernatta.

This path begins at the sandy shore of lake Lillsjön, and winds its way uphill on old horse carriage roads. You hike through deep forests and creek ravines, past glittering forest ponds. There are some opportunities to detour from the trail to reach viewpoints. Up at Råtjärnet viewpoint you will catch a stunning view of Rottnadalen valley, so make sure not to miss it! Råtjärnet pond is a lovely place to enjoy your packed snack. During the stretch of the path called Fiskestigen, you walk alongside a creek that tumbles down through the rocks and occasionally dives into small waterfalls. Part of the trail follows a gravel road that passes by a campsite, where accommodation is available.

GRINNBERGET

10

10 km • Moderate Distance to Sunne: 28 km Starting point: Grässjön camping, Hedås You start your hike at Grässjön’s camping, beautifully situated on the shore of lake Grässjön. To begin with, the path runs across dry moorland with pines, and then it continues up on the Grinnberget mountain through beautiful forests and up to breathtaking views. At the top, you will find a picnic table where you can take a break and enjoy the scenery. After descending the hill, you can choose between taking the same way back to the campsite or walking along the gravel road all the way around lake Grässjön. There are no orange markings for the second option, but you walk right by the lake the entire time and can enjoy the view. Once back at the campsite, you can go for a swim in the lake from the pier or the beach.

24

25

26


Tjärnhöjdskullen

Nytorp

Ragvaldstjärnen Sjungarön

Fångstgrop

8 • TISKARETJÄRNSLEDEN ÖVERSIKTSKARTA/OVERVIEW: GRUVRUNDAN • PECKERERUNDAN LILLSJÖN TISCHASSLINGAN •RUNT AMBIASTORPSLINGAN • ÄNGENLEDENS NORRA DEL Kvarnbråten

Gäddtjärnet

Älven

4,5 km • Lätt Avstånd till Sunne: 21 km A -" " Startpunkt: Gräsmarks kyrka

! !

!! ! ! ! !

! !!

!!

!

!! !

! ! !

!

!

!! !

!

!

!

!!!! !

!

! !

9

!!!!!

!

!

!

!

!

!!!!

!

!

!

!

!

!

! ! !!

!

!

!

!

!!!

!

!!

!!

!! !

!!

! !

!

!

!!

!!

!

!

!!

Staterkullen

!!

! !!

!

!!

!

!

!!

!! !

!

!

!!

!

Trollbråten

! !! !

!

! ! !!! ! !

!!

!

!!

Ambiastorp

Nässkogen

!

! !

!!

!

!! !

!!! !

! !!

Grinnberget 289 m.ö.h

!!!!

!! !

!! !

! !!!

!

!

!!

!

Ambiastorpslingan sid. 40-41 !

Simmens källa

!

!!

! !! !

!

!!

Björnhöjden

Håkanshöjden

!!

!

!!

Abborrtjärnsgruvan

! ! !

!

!

!! !

!!

!

! !

!!!

!

!

! !!!

!

! !

! !!

!! !! !

!

!

!!

!!

!

!

!

!!!

! ! !! ! !! ! ! ! ! !!! !

!! !!!! ! ! !

!

!!!!!!

!!

!! !!!!!!!

!

!

!

Turn page for text in english!

!

!!

!! !

!

!

!

!

!! ! !!

! !

!! ! !

!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

! !!

! ! !!

!!

!!

!

!! !!!!

Höjderud

Ryen

Borrsjön

!

!

!

!!

!

! !!!

!

!

!

!

!!!!! !!! !

!

!

Skomakartorp

Kalvhöjden

!

!

!

!! !

!

" ¿Ä ) ) " A" "

!

!!

!! !!!

y"

Naturreservatet Kalvhöjden

!

Tischasslingan sid. 39

!

!

!

Svulltjärnet

!

!!

!!

!

!!

!

!

! !

Svulltjärnshöjden

Tiskaretjärnet

! ! !

Abborrtjärnet

Leken

! !

!

!

!!

!

Lilla Tiskaretjärnet

!

Laby

Borrsjön

Söderlidstorp

!

!

!

!

!

!

!

!! ! !

!

" ) Ä

!!!!! !

!! !!

!

!

!!

!

Gruvbråten

!

! ! !!! ! !!! !! !

!

!! !! !

Silmasohålan

!!

Naturreservatet Tiskaretjärn

!

!!! ! ! !! !

!

!!

" ) ¿Ä ) " A" " !

!!

!

! !! ! ! !

!!

!

!

!! !

!! !!!!! !!!

!!

!

!

!! !

!! !

!

!

"" ) Ä A

!! !

Stavtorpet

!

!

!!

! ! !!!!

!

!

!

Storgruvan

!

Fångstgrop

Vassberg

!! !

! !! !

Gruvberga

!! ! !

!

!

!!

Erik-Bengtstorp

Täljstensbrott

Bockhålan !! !! !

!!

!

!

Asphöjdsgruvan

Här börjar du din vandring vid Grässjöns camping som är vackert belägen precis vid stranden av Grässjön. Naturstigen går till att börja med över tallhedar för att sen bära upp på Grinnberget genom härliga skogspartier upp till slående vyer. På toppen finns rastbord där du kan pausa för en fika och njuta av utsikten. När du kommer ner från berget kan du sedan välja mellan att följa samma uppmärkta led över sandhedarna tillbaka till campingen eller följa grusvägen runt Grässjöns andra sida, men där finns inga orange markeringar. Du går nära sjön och kan njuta av sjöutsikt hela vägen. Väl åter på campingen kan du ta ett dopp vid bryggan eller från sandstranden.

N Tiskaretjärn

!! !

!! !

!!

!

!

!! !

!! !!

! ! !! ! ! !!

!!

Lomtjärnet

!

Lomtjärnstorp

!!!

!! !! !

!

!

!

!

! !!

!

! !

!

!!

! !!!

!

!

Asphöjden

!!

!

!!

Gruvfogdetorpet

!

! !!

!! !

Linbaneruin

!

!

!

! !

!

Backarna

Karlsvik Industrilämning

!! !! !! !!!!!!!!!!

!!!

Vassbergshöjden

Haga

!!

!

!!

!

!!!

!

!!

!

!! !

!

Pickerud

! !!! !!!!!!!

!

Källargruvan

!

! ! !

Vandringen ”Lillsjön runt” är precis som det låter en vandring runt Lill" som sjön egentligen heter. ) sjön, som den kallas i folkmun, eller UddenÄ " ) Ä Du går mest på grusvägar helt nära sjön utom på en sträcka som istället Peckererundan består av en fin skogsstig. Här kan du njuta lugnet och de fina vysid. av 33-35 Gruvrundan erna över Uddhedens by med den vackra kyrkan - på en udde ut i sjön. A" " sid. 30-32 " ) Ä Passa gärna på att besöka kyrkan och låt dig hänföras av de fantastiska takmålningarna. Du passerar också en badplats; kanske är det här du startar din vandring och avslutar med ett dopp. Här är det nära till boende, affär och restaurang. Det finns flera fina vandringsleder i området, så varför inte passa på att stanna några nätter. !

µ

Hällristning

Bråtarna

!

!

Råberga Vikerstorp

! ! !! !! !!!!!!!!

!! !!!

Mången

!

!!

! !

!

!!!! !

!

10 km • Medelsvår Avstånd till Sunne: 28 km Startpunkt: Grässjöns camping, Hedås

Lobråten

Kattgruvan

!!

Kymmen

Höjdetjärnet

Humsjön

!

manstorpet

GRINNBERGET

11 - 16

Humsjöbacken

Kuplyckan

Bråten

!

" ) Ä Stora Koltjärnet

Bergtjärnet

Tiskaretjärnsleden sid. 36-38

Gransätter Ladängen

Haltola

!!

" ) Ä

Arbiastorp

!!

Vianstorp

!!

Kopparhaget

! ! !

!! !

Övre Ulvsjön

!!

! !!!

!

!! !!!

! !

!!

!

!

!! !

!

!!

!!

!

!!

! !!

!!

!! !

!

!

!

!

Gruvhål

!

! !!

!

! ! !

Hagtorpet

!

!!

!

!

!

!

!! !

Rokkmakkstugan

2228

!

!

!

! ! !! ! ! !

Strutsholmen

!

!!

Kittelkullen

!

!

!

!

!

! !!! !

!! ! !! !!! !!

!

!

! !!

!

!

!!

!

!

!

!

! !! ! ! ! !! !

! ! !!

!

Kattjärnet

Lomtjärnet

!

!

!

!

!

Skårserud

! !!!

21 27

!

!

!

!!! !

Hansabacken

!!

!!

!!!

! ! !! ! ! !!!!!

Ängenledens norra del sid. 42-45 ! ! !!

!

!

Norra Ängen

Lillängen

Gettjärnet

Rötjärnet

!

Nästjärnet

Runketorp

Tjärnåsen

I) { ¿ " F

!! !

!!!! ! !

!

!! !!

!

!!!

Ängsgruvan

!

Västra Brötan

Östra Brötan

Bicktjärnet

!

!

Ulvbergen

A "

Vianstjärnet

"

A "

Ulvsjön

Kvarnlämning

Grindstugan

!

Göptjärnet

!!

! !! !! !

This hike as it is locally known, although its is Udden. You mostly walk around the gravel 0,5 proper name 1 Kilometer road right by the lake, except for a stretch along a lovely forest path. Enjoy the silence there, and the beautiful views of Uddheden village with its picturesque church situated on a land point in the lake. Take the opportunity to visit the church when you pass by, and be amazed by the wonderful murals on the ceiling. The hike takes you past a beach as well; perhaps this is where you finish your walk. In Uddheden village you are close to accommodation, a grocery store, and restaurant. There are many nice hiking trails in the area, so why not stay for a few days!

Nästjärnet

!

! !!

!

!

!

Vägbom/Road Barrier/Schranke Tittudden

Gruvrundan sid. 30-32 36-38 takesTiskaretjärnsleden you around sid. lake “Lillsjön”,

Burketorp

!! !

4,5 km • Easy • Dinstance to Sunne: 21 km Starting point: Gräsmark church Peckererundan sid. 33-34 Traktorväg/Tractor road/Feldweg Ambiastorpsslingan sid. 36-38 Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet Tischaslingan sid. 39 Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse

Näskullen

!! !

Väg/Road/Strasse

Delön

Ängarna

!

! ! !!!

Gruvrundan, Tiskaretjärnsleden

Peckererundan, Ambiastorpsslingan, Tischasslingan

0

! ! ! !! !

Putsabacken

Toalett

Soptunna/Garbage can/Mülltonne

LILLSJÖNVägRUNT Road

äset

Sandvikskullen

Bratthöjden

!

Rastplats

Torrtoalett/Latrine/Trockentoilette Badplats/Bathing/Badeplatz

!!!

!!! !! ! ! ! !

Parkering

Rastplats/Picnic area/Rastplatz

Tjärnåsen

Varsjamack

! !!

!! !

Västra Parkering/Parking/Parkplatz Haltola

!

!!!!!!

Du är här/You are here/Ihr Standort Info/Info/Info

!

I { F

Informationstavla

Stubbtjärnet

! !!

. ! " A " " Ä ) ¿ " ) y"

Pöveshöjden

!!

Gruvrundan och Tiskaretjärnsleden

!! !! !!

!! ! !

!!

!

29 23


KB W B

Kattgruvan !!

! ! !! !

! !! ! !!

!!!!!! !

!

!!!

!!! PEC !! KER ! ! ERU N DA N

!

VR

RU

G

!

! !!! !

!!!

!

!

!!

! !

!

! !!

!!

!

!

!! ! ! !!! !

Erik-Bengtstorp

Gruvberga

!

!

! !!! ! !

!!

Storgruvan

!

!

!

!!

!!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!!

!!!!! !!! !

!

!

!!

!!

!

!!! !

Abborrtjärnsgruvan

0

Info/Info/Info Rastplats/Picnic area/Rastplatz Parkering/Parking/Parkplatz

! !

Gruvrundan 10 km Peckererundan 3 km

! !!!

320 Meter

!

!! !

240

!

! ! !! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!!

1931

160

!

80

!! !

40

K B N B Höjderud W B

Vägbom/Road Barrier/Schranke

!

0

Abborrtjärnet

!! ! ! !!

Ledens längd 3 km

!

Laby

!

N B

! ! !

30 18

Silmasohålan

!

of your hike goes through a magnificent old, fairytale-like forest with tall spruces. Letfrom yourself be amazed by theofazure rock walls thehike old mine Starting the famous mansion Mårbacka, youbywill in the entrances. Feel the echoesherself of history and let the yourremains mind imagine a footsteps of Selma Lagerlöf as you pass of the cottime whenher the nurse sounds of hammers ranglived. out and hundreds of people tage where Back-Kajsa once Here, Selma was carried workedthe here. Nature isspruce reclaiming land, but can still see through fairytale-like forest the by the kind oldyou lady. Back-Kajsa’s and be fascinated by markings. the remains their labour. Therocks trail and carries trail is tagged with blue Its of path crosses over logs you over and rocks, and there is athe surprise around everyupwards. bend. and can be logs challenging in places where trail turns steeply The hikegoes will fill up with point impressions, butÅsberget it also lets you rest also in The path to you the highest of Norra mountain, the stillness of nature. You will have thetowards opportunity to see You some known as Kajsåsen, and then back again Mårbacka. will rarebyspecies, including thethe Three-Toed Woodpecker in lush the woods of pass cliff surfaces where lynx has its den, and the landscape or Hazel Lung Lichen on Anemones. Maple trees At andthe Goat There is Tiskaretjärn, home to both and Blue topwillows. of the hill, you are several picnic the trail, view and an outhouse at nearby can take a break andtables enjoyalong the wonderful of the Fryksdalen valley. Tiskaretjärn nature reserve. You abegin your either at Asphöjden Why not combine your hike with visit to thehike memorial home, and ena connecting road the café? Arvika-Fredros direction. joyora at Swedish “fika” in thefrom garden

Stavtorpet

Gruvbråten

!

Starting point: Asphöjdens parkeringsplats 3 km • Moderate • Distance to Sunne: 10 km This is apoint: hiking Mårbacka trail that hasMemorial it all! A whole kilometre Starting Estate

!!! ! !

! !! !

!

!!

NB W B

! ! !

! ! ! !! !

!

!!

10 km • Difficult • Distance to Sunne: 37 km BACK-KAJSAS VÄG

! !

!! !

Asphöjdsgruvan

Fångstgrop

GRUVRUNDAN

!!

! !! !

Lomtjärnstorp

!

!!

! !!

! !!

Täljstensbrott

! ! !! !

!!

!! !!

! ! !!!! ! !

!

!

!

!! !

! !! !

!

!! !

!

!

!!

TI

!

! ! !!

!

!

Asphöjden

WB K B N B

DE NSL E N ! ! ÄR S K R ETJ A !

!

!! !!

Gruvfogdetorpet

!

!

!

Linbaneruin !

U !! ! ! ND ! AN ! ! !

!

!

Karlsvik Industrilämning

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

!!!

!

!!

!

!! !

N B

N B

!

Källargruvan

Pickerud

! ! !!!!! !!! !

! !

!

Bråtarna !

BACK-KAJSAS VÄG

!!

µ

Mången

!

!!!!!! !!!!!

!

!!

! !! ! !! !!!!!!! !

Det här är en vandringsled som verkligen har allt! En hel kilometer av din vandring får du njuta av du en magnifik sagoskog fotspår med högFrån Mårbacka Minnesgård följer i Selma Lagerlöfs förbi växta granar. Viddär några av de många gruvlämningar som finns resterna av torpet barnpigan Back-Kajsa en gång bodde. Härkan blev du seburen azurblå bergsväggar. Låt granskogen dig sväva iväg och vänliga känn historiens Selma genom den trollska av den gumman. vingslag, till när platsen genljöd av hammarslag Back-Kajsas vägtiden är märkt med blå markeringar och är enoch stighundrasom går talsstock människor arbetade här.ställen Nu håller pålite att utmanande ta allt tillbaka, över och sten. På sina kan naturen den vara i de fast ännu kan du se resterna av forna Det här en led brantaste stigningarna. Stigen går upp tilldagars högstaslit. punkten påärNorra Åssom tar digkallat fram över stockHögst och sten, kurva berget, även Kajsåsen. upp där får varje du vila ochdöljer njuta en av ny den överraskning. En vandring som lämnar dig fulldet av ner intryck vidunderliga utsikten över Fryksdalen. Sen går igenmen i enändå slinga låter dig vila i naturens stillhet. I spännande området finns möjlighet att flera tillbaka till Mårbacka. Du passerar bergsbranter därse lodjuren som till exempel hackspett i Tiskaretjärnsharovanliga sin lega.arter På de frodiga markernatretåig växer både hassel och blåsippor. skogen, eller lunglav på lönnar och rastbord finnsoch efter Kombinera gärna din vandring med ettsälgar. besökFlera på minnesgården njut vid det närbelägna Tiskaretjärns naturreservat finns ett avleden en fikaoch i Mårbackas fantastiska trädgård. torrdass. Du börjar din vandring antingen vid Asphöjden eller vid en anslutande väg från Arvika-Fredroshållet.

7

!!! ! !

3 10 km km • Medelsvår • Svår • Avstånd till Sunne: 37 km Avstånd till Sunne: 10 kmparkeringsplats Startpunkt: Asphöjdens Startpunkt: Mårbacka Minnesgård

Gruvrundan

!!!

BACK-KAJSAS GRUVRUNDAN VÄG

11

Väg/Road/Strasse Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse Traktorväg/Tractor road/Feldweg

0,5

32 20

1 Km


!

!

!

!

!

!

! !!

!

!! ! ! !

!

!

! !!

!! !

!

!!

!! !

! !

!! !!!! ! ! !! ! !!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!! !

!! !!

!

! !!

!! !!

!

!

!

!!

!

!

! ! !! ! !! ! !

!

!!

!

!!

!

!

!

!!!

!

!!

!!

! !

!! !!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!!

Staterkullen

!

!!

! !! !

!

! !

!

!

!

!

!!

! !!

!!

A

! 0

! !

16

!!

!

!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !

3315

!

!

! !!!

!!!

Simmens källa

Kalvhöjden !

!

Abborrtjärnsgruvan

Kalvhöjden

!

!

!! !!!!

Höjderud

This is the short version of the Gruvrundan trail. In only 3 kilometres, LÄNSMANSNÄSET Skomakartorp you will get a good glimpse of what 19th century mining industry 2 km • Very easy • Distance to you Sunne: 10to km could look like. Soft forest paths carry down Karlsviken inStarting Vikena school dustrial area,point: whichSödra once upon time was busy with the sounds of machines and labourers. Now, all that can be heard is the wind This is one the and easiest trails the water. Sunne area. You passes walk along through the of trees thehiking lapping ofinlake A brook shores lakewas Lersjön to the a picnic area onlarge the cliffs, reach bythe here, andofthat where immensely and which strongyou man by crossing several jetties. the issummer, willpitched walk out onto the Peckeregutten (for whom theIntrail named)you once a huge headland beside grazing cattle. The first part of the headland rock during right a spring flood, so that he could carry a cow across the is Björnhöjden comprised of aasparse, forest with trees. It is a great water. There was sawmillbroad-leaf in Karlsviken, as well asbig a store and every Håkanshöjden environment for many woodpeckers, and copper Länsmansnäset generally piece of equipment needed to mine the that wasiscut in rich in birdSteam life. Inengines the spring, you and can pulled enjoy the scent of hundreds Storgruvan. puffed a one kilometre ro- of Lily ofwith theore Valley. Further pine forestalong takesthe over andyou at the peway baskets fromout, the the mine. Further trail, edge forest and field youcottage. can seeAfter Blueanother Anemones. Once will passbetween by the remains of Peckerud stretch Trollbråten reach theyou picnic you will have a great view Lersjön, ofyou forest path willarea, emerge at Källargruvan, the of rock walls as of well as the impressive beaver If the weather is warm, which shimmer in azure andlodge green.located Amonghere. the slag heaps is a deep youshaft may filled enjoywith a swim. There benches here,your as well along the mine water. In theare deep, far below feet,ascopper trail. hike has no hillsare butseveral plenty picnic of beautiful close to the ore wasThis once mined. There tables nature along the trail. lake. hasyou been aside for nature preservation and is to be On yourThe wayarea back, willset pass by Gruvfogdetorp and Asphöjden, maintained the trees way you it today. where the maple are see covered in the unusual Lung Lichen.

ÄngenNaturreservatet

!

3 km • Moderate • Distance to Sunne: 37 km Starting point: Asphöjdens parkeringsplats

" ¿Ä " ) ) A" "

!

Lilla PECKERERUNDAN Tiskaretjärnet

!!

!

!

! !!

Svulltjärnet

!

!

! !!

! ! !!! !

Tiskaretjärnet

!

!

!

!

!

! !

!

!! !

!

!

! !

! ! !

!!

!!

!!!

!

!

!! !! !

!!

!! !!

!!

!

!!

" ) ¿Ä ) " A" "

!!

!

!

Svulltjärnshöjden

!

!

!

!!

Udden

! !

!

!

!! !

!

!

!!

!!!!! !!! !

Tiskaretjärn

Söderlidstorp

!

!

!

!! !!!!! !!!

!

!! !

!

Gruvbråten

!

! !! !

!

!!

"" ) Ä A

!

!!

!

! ! !!!!

Silmasohålan

!! !! !

!

Storgruvan

!

!! !

! ! !! ! ! !!

Gruvberga

´

!

!!! ! ! !! !

!

! !!!

Erik-Bengtstorp

6

Länsmansnäset

!

! !! ! ! ! !

!

!! !! !! !!!!!!!!!!

!!!! !

!

!! !!

5

µ

Det här är en av Sunnes mer lättvandrade leder. Du följer Lersjöns stränder ut till en grillplats som är belägen ute på klippor, som du når via ett antal bryggor. På somrarna går man ut på näset helt nära betande kor. Första halvan av näset består av gles grov lövskog, där de flesta av våra hackspettar trivs och ett hav av liljekonvaljerna doftar på våren. Här finns ett rikt fågelliv. Längre ut tar granskogen vid och i gränsen mellan skog och äng växer blåsippor. Från grillplatsen har du inte bara en slående utsikt över Lersjöns blåa vatten utan också över bäverns magnifika hydda. Om vädret tillåter kanske du vågar dig på ett dopp. Förutom bänkar ute vid grillplatsen finns sittplatser på flera ställen efter leden. Det här är en vandring utan branta backar och med mycket vacker sjönära natur. Området är avsatt till naturvård och ska bevaras i det skick som det har idag.

! ! !!! ! !!! !! !

! ! !! !! !!!!!!!!

Bråtarna

Söker du en kort och lätt vandring nära Sunne tätort är det kanske ! trail to walk. A path takes you from the parking lot to the beginning of Brårudsslingan du ska välja. Det är en mjuk och behaglig tur utan backHär har du den kortare versionen av Gruvrundan. På endast 3 km får Backarna Karlsvik the trail, where there is an information board. The trail is tagged with ar. Från parkeringen går en stig fram till en informationstavla där du kan Pickerud Industrilämning du en fin inblick i hur gruvverksamheten kunde te sig på 1800-talet. " ) Ä orange markings and there are two benches along the way. Wooden läsa mer om området. Därifrån är markerad med orange färg och ! ! leden ! På fina skogsstigar kommer du ner till Karlsvikens industriområde !!! footbridges will help you over the dampest parts. In the spring, you "! ! ! !två ) Ä det !finns bänkar längs vägen. Spångar tar dig över de fuktigaste !!!!! som en gång genljöd av rop och maskinmuller. Här hörs nu endast ! will be met by jubilant birdsong and there might be a heady scent of ällargruvan ! ! på partierna. Här möts! !du ! ! !våren av jublande fågelsång och doften av skogens sus och sjöns vågskvalp. Här rinner bäcken där den urstar! ! wild rosemary. Both moose and deer live in the area and they careskvattram kan ligga tung över stigen. Här finns också älg och rådjur ke Peckeregutten (som gett namn åt stigen) lade i en enorm sten fully watch. Although the trail is only 2 kilometres long you will see som kanske nyfiket iakttar dig på avstånd. Trots att slingan bara är 2 under vårfloden, så han sen kunde bära över en ko. Här fanns sågdifferent kinds of woods, from old pines to delicate young birches. A km så får du en promenad genom skogar av varierande karaktär, från verk, affär och allt som behövdes vid upparbetningen av kopparen Linbaneruin number of birches fallen during a storm have been left lying to benefit gammelskog till skir björkskog. Ett parti stormfällda björkar har lämnats som bröts i Storgruvan. Ångmaskiner pustade och drog en 1 kilobiological diversity. If you are lucky, you will glimpse the beaver who - får Atur " " ! en för att gynna den biologiska mångfalden. Har du skymt av ! !du ! ! meter lång linbana med malmkorgar från gruvan. Längre fram pas! N Tiskaretjärn ! ! has a lodge in the area and sometimes swims in the canal that runs "! !vistas ) ! Ä ! ! som bävern som har sin hydda i området och som ibland i kanalen Gruvfogdetorpet ! serar du resterna efter torpet !! ! Peckerud och efter ytterligare skogs! ! Asphöjden ! ! area is shaped by the peat harvesting parallel to the path. The! whole går alldeles bredvid stigen. Hela området karakteriseras av forna tiders ! ! vandring kommer du fram till Källargruvan, vars bergväggar skiftar i of old times. Many nearby farms had their own peat fields, where they torvbrytning, då många gårdar hade sin egen torvtäckt där de hämtade !! ! azurblått och grönt. Mitt bland slagghögarna finns ett djupt schakt ! ! Bockhålan ! would collect material for fires and litter. ! ! Some remains of old peat materiel för strö och eldning. Det finns också lämningar efter torvlador !! ! ! ! fötter bröts det en med vatten i bottnen. Där i djupet under dina !! barns can be seen in several places at Brårudsmossen. Asphöjdsgruvan på flera platser. gång i tiden kopparmalm. Det finns flera rastbord! !efter vägen. ! På !! ! !! ! !!!!! ! !! återvägen passeras Gruvfogdetorp och Asphöjden. Här växer lönnar och stammarna täcks av den ovanliga lunglaven. Naturreservatet

2 km • Mycket lätt • Avstånd till Sunne: 10 km Startpunkt: Södra vikens gymnasium

!

!

Råberga

3 Starting km • Medelsvår point: Sunne Brukshundklubb Vikerstorp Avstånd till Sunne: 37 km Hällristning If you are looking for a shorter hike close to the municipal centre, the Startpunkt: Asphöjdens parkeringsplats Brårudsmossen trail might be for you. It is a comfortably soft and flat

2 km • Mycket lätt • Avstånd till Sunne: 1 km Startpunkt: Sunne Brukshundklubb

!

LÄNSMANSNÄSET

!

!!

!

!

Lobråten

BRÅRUDSMOSSEN PECKERERUNDAN 2 km • Very easy • Distance to Sunne: 1 km

Mången

!

!

Kattgruvan !!!! !

A "

12 BRÅRUDSMOSSEN

!! !

!50 !!

!!! !

100

!

" Ä ) 200 Meter

1735

!! !

!


! !

!! ! ! ! !

!

! ! !!! !

! !!

!! !

!

!!

!

!! !

!! !!!! ! ! !

!

! ! !

!

!

!

!!!! !

!! !!

!

!

!!!!!

!

!

!

!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

! !!

! ! !

!

!!!

!

! !! !

!

!!

!!

!!

!

!!

!! !

!

!!

!!

!

!

!! !!

!! !

! !!!

!

!

!

Staterkullen !!

!!

Ambiastorp

!

! !

!!

Långtjärnet

!

!! !

!!! !

! !!

!!!!

! ! !!! ! !

!

Tiskarnäset

rp

!

!! !

!

!! !!

Trollbråten

!

! ! !

!

!! !!

!

Sunne

Simmens källa

!

Håkanshöjden

illtjärnet

!! !!!

! !! !

Björnhöjden

!

!!

Abborrtjärnsgruvan

! !

!!

!

!! !

!

!!

!!

!

!!

!

!!

!

! !

!!!

!!

!

!

Abborrtjärnet

!! ! !

!

!

!

Höjderud

!

! !! !!!

!!!!!!

!!

!

!

!

!! ! !!

!

! ! !

!!

!!

!

!! !!!!

!!

Borrsjön

!

!!

!! !

!

!

! ! !! ! !! ! !

!

! !!

!!

! !!!

!

! ! !

! !

!! ! !

!

!

!

! !

!

!

!!!!! !!! !

!

Kalvhöjden !

!

y"

Naturreservatet !!

!

Skomakartorp

Kalvhöjden !!

!!!

!

!

!

!

!

Klasbråten

" ¿Ä " ) ) " "A

!!

!!

!

!

!

Lilla Tiskaretjärnet

!!

!

!

!

Svulltjärnet

!

! !

! !

!

Tiskaretjärnet

!

!!

!! !!!

!!!

!

!

!!

!! !! !

!!

!

!

Gruvbråten

Svulltjärnshöjden

!

!!

" ) ¿Ä ) " A" "

!

!

Borrsjön

Söderlidstorp

!! !!

!

!

!

!

!

!! !! !

!! !

!!

!

!

!

!!

!!!!! !

!

!

! !!

!

!

!

!

!

Naturreservatet Tiskaretjärn

!

!

!!

!!

! ! !!! ! !!! !! !

!! !

!!

Silmasohålan

!! !! !

!

! !

!

"" ) Ä A

!

Lysvik

E45

Storgruvan ! ! !!!!

!

!! !!!!! !!!

!!! ! ! !! !

Gruvberga

!! !

!

! !! ! ! !

! !! !

Erik-Bengtstorp

!

!

Bockhålan

!

! !!

!! !

Asphöjdsgruvan

!! ! !

!

!! !!

!

!

!!

!!

!!

N Tiskaretjärn

!! !

!! !

!!!

!

!

!! !! !

!

! ! !! ! ! !!

!!

et

! ! !! !

!! !

!

!

!

! ! !!

! !

!

!!

! !!!

!

!

Asphöjden

!!

!

!!

Gruvfogdetorpet

A" " " ) Ä

!

!

!

!

!! !

Linbaneruin

!

!

!

PILGRIMSLED

!!

! !

Haga

! ! !

!!

!

!!!

Backarna

Karlsvik Industrilämning

!! !! !! !!!!!!!!!!

!!!

Torsby !!

!

!! !

" ) Ä

! !!! !!!!!!!

" ) Ä

!

Pickerud

!

!! !!!!!!!

! !

Källargruvan

Denna led är en gammal handels-, forn- och pilgrimsled som är uppSkrotterud märkt med pilgrimsledsmärket. Leden med går mellan Kil ochMed Torsby Den här leden binder ihop Gruvrundan Ängenleden. kar- och Höjden kräver liteärplanering eftersom ett antal övernattningar ta i hand det fullt möjligt att det görabehövs en rundvandring även här. Le- på den 115 km långa vandringen. Boka gärna övernattning på boenden den passerar genom de två naturreservaten Tiskaretjärn och Kalvdär det som är möjligt, annars får gammeldags du själv ordna med övernattning höjden, båda sköts med lieslåtter och betandei tält eller stugor. Du följer Fryken går ibland alldeles djur. privata I reservaten överlever de gamlaoch slåtterblommorna tackefter varedess Kotjärn Älgtjärnet stränder ochjordbruk ibland genom skogar och där finns emellan genom det böljantraditionellt och i båda reservaten rikligt medLomtjärnstorp hasselde odlingslandskapet. Mestadels gårskogsstigar, du påLomtjärnet gamla kärrvägar, Täljstensbrott buskar. Leden består till stor del av men du går grusvägar också Kotjärnet Fångstgrop och stigar, kärrvägar men emellanåt tvingas du även följa asfaltsvägar. Efter vissa på gamla och bitvis på grusväg. På din vandring passesträckor har det varit möjligt att och sättaglittrande upp markeringar rar du både småinte hemtrevliga gårdar tjärn. Dutillräckligt går i tätt, så det med är brastundom att ha med en karta. Mellan Kilforsande och Torsby är det bäckraviner porlande och stundom vatten. möjligt återvända till din startpunkt med rälsbuss på Fryksdalsbanan. Stavtorpet Studeraatt kartan och lägg upp Stavik en plan för hur du vill gå leden, kanske Det utefter Fryksdalsbanan, Astrid Lindgren inspirerades Bengtstorp medvar en här, bil i varje ände eller bryta av som vid Stubbtjärn och följa skylt" relativt ) Ä till miljöer i boken om Bröderna Fryksdalsleden är ningen tillbaka till Mangen. LängsLejonhjärta. Tiskaretjärnsleden finner man de lätt att gå, men kräver ändå sin vandrare på grund av sin långa sträcka. två lederna Tischasslingan och Ambiastorpslingan. Låglunda Laby !

µ

Hällristning

Bråtarna !

Finntjärnshöjden

Vikerstorp

!

13 km 115 km• •Medelsvår Medelsvår Avstånd till Kil, Sunne: 37 eller km Torsby Startpunkt: Sunne Starpunkt: Tiskaretjärns naturreservat

Råberga

13 4

!

! ! !! !! !!!!!!!!

Finntjärnstorpet

!!

Mången

! !!

TISKARETJÄRNSLEDEN FRYKSDALSLEDEN

!!

! !

!

Lobråten

Kattgruvan !

!!!! !

A -" "

!

Nässkogen

" ) Ä Stora Koltjärnet

Bergtjärnet

!! ! !

!!

!

!! ! !!

Ängarna

!

" ) Ä Vianstorp

! ! !!! !!

Nilsby

!! !

!!

! !

!

!! !

Burketorp

!

Övre Ulvsjön

! ! !! !!

!!

!

14 38 !

!! !

! ! !!

!!

!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!!!! ! !

!

!

! !

!

!!

!

Hansabacken

!

! ! !!

Norra Ängen

!

!!

!! !!!

Rötjärnet

!

!!

Runketo

Tjärnåsen

I) { ¿ " F !!

!

! !!

Ängsgruvan

! !! ! ! ! !! !

!! !!

!

Bicktjärnet

!

!

!

Vianstjärnet

"

!

!

Västra Brötan

!

!!!

!!! !

!

13 37

Kil

A "

!

!! !

Ulvsjön

A "

Grindstugan

!!

! !!

Göptjärnet

! ! !! ! ! !!!!!

3612

Bratthöjden

!!

! ! ! !! !

Putsabacken

E45

!!!!!!

Stora Bjällnäset

Varsjamack

!

!!! !! ! ! ! !

!!!

!

This trail is an old pilgrim and trade route, and it is marked with the pilI Soptunna/Garbage can/Mülltonne { F Starting point:It runs Tiskaretjärn reserve grim trail mark. between Kilnature in the south and Torsby in the north, Gruvrundan, Tiskaretjärnsleden Näset Peckererundan, Ambiastorpsslingan, so you will have to do some planning before you start walking the Tischasslingan 115 This trail connects the Gruvrundan and Ängenleden trails. With a on kilometres of Fryksdalsleden. You walk along lakeVäg/Road/Strasse Fryken, sometimes Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse map in hand, it is fullythrough possible to turn Tiskaretjärnsleden into Telningsberget its shores, sometimes forests or sweeping farmland. Thea trail Traktorväg/Tractor road/Feldweg circularfollows trail asold well. It roads, passesdirt through reserves, Tiskamostly cart roads,two andnature paths, but here and there Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet retjärn Kalvhöjden, both maintained by some old-fashioyou are and forced to hike on which asphaltare roads with traffic. Along stretches Barrier/Schranke ned schything grazing farm animals. In bothVägbom/Road reserves, oldtofield Tittudden of the trail, the and trail bring a Näsetmarkings are very far between so it is best flowers remain to the traditional are many map. Once youthanks have reached the end offarming, the trail,and youthere can return to your Treskogsnäset of hazel thickets. The mostly Fryksdalsbanan. comprised soft forest paths, but Nästjärnet starting point by thetrail oldisrailroad, When renowned child0the 0,5 you will also Astrid walk along old forest roads and gravel roads. Your from hike the 1 Kilometer ren’s author Lindgren travelled here, beautiful views will take you past idyllicthe farmsteads and forest ponds, and train window inspired setting for theglittering book The Brothers Lionheart. through creekViken ravines where the water sometimes peacefulThe Fryksdalsleden trail is relatively easy to walk, gurgles but it still requires an ly and sometimes Study the map and plan your hike. experienced hiker rushes due to down. its length.

!! !

!!

Stubbtjärnet

Trehörningen

Tjärnåsen

! !!

. Du är här/You are here/Ihr Standort ! - Info/Info/Info " Västra Lillnäset FRYKSDALSLEDEN A Parkering/Parking/Parkplatz " Haltola " Rastplats/Picnic area/Rastplatz Ä ) 115 km • Moderate • Starting point: Kil, Sunne or TorsbyHaltola TISKARETJÄRNSLEDEN Storudden ¿ Torrtoalett/Latrine/Trockentoilette " ) Badplats/Bathing/Badeplatz y" 37 13 km • Moderate • Distance to Sunne: km

Pöveshöjden

!

den

Gruvrundan och Tiskaretjärnsleden

!! !! !!

Nordsjödammen

Gettjärnet

Lomtjärnet


!! !

Pottralyckan

! ! Humsjön

!

3

Söderlidstorp

!! ! ! ! !

!!

TISCHASSLINGAN

1

skerudsberget Askerudsberget 4,5 km • Lätt • Avstånd till Sunne: 37 km

msgärdet

!

!

Naturreservatet

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!! !

!

Haga

! ! !

!

!! !!

!

!!

!!

!

!

!

!

Vassberg

!

!!

! !

!!

!!

!!

!! !

!

!

!

!

!

!!

! !!!

!! ! !

!!

!

!!

!!

Varsjamack

!! ! !

!!

!! !

!!

!! !! !! !! ! ! !!

!!

k

! ! !

!

!

!! !!

!!

! !

!!

!!

! !!

Stubbtjärnet

!! ! !

!

!

!

!!

!

39 9

!

!!

! !!

!! !

!

! !! !! !

!

! !

!

!

!! !! !!

!!!

!!

! ! ! !! ! !

!! !

!

!! ! !

! !!

!!

!

!! ! !!

! !

!!

!

!

! !!

600 Meter

AMBIASTORPSLINGAN

!

! !

!! !!!! ! ! !

!!

!!

!

450

!!! ! !

!

!!

!!

!

! !

!

!

!!

!

!

!! ! !

!! !!

! !

300 Pöveshöjden

!!!!

2 to 12 km • Moderate Fältgentiana Distance to Sunne: 6 km Ryen Starting point: Ingmårs bygdegård

! ! !

!!

!

!

150

!

Bygdegård !

75

!

!

30 the Tiskaretjärns! 24 This path is an easy hike that partly runs 31 along !! ! ! 23 ! Trollbråten 29 soft forest paths leden trail. Apart from a few hundred meters of Staterkullen ! ! ! and a fence crossing, you walk on old30horse carriage roads and25 24 28 31 26 pass gravel roads. The trail goes around lake Tiskaretjärn and you 29 ! by two forest ponds, so it is a hike close to both water and woods. 27! ! ! ! ! ! ! 25 "which ) Ä One stretch passes through Tiskaretjärn is Bratthöjden 28 nature !reserve, ! Stubbtjärnet Varsjamack ! 26 ! Bergtjärnet also a good starting point for your hike. An information board, an ! outhouse, and a picnic table can be found27 here. The trail is mostly !! ! flat, which längd will give you every opportunity to look up and k enjoy the Ledens km ! !2-12 ! ! surroundings. Maybe you will go for a swim in lake Tiskaretjärn?

ens längd 2-12 km

!

!

!!

!!

k

32

23

!

!

!!

!!

k

22

!

Bygdegård !

!

ASKERUDSBERGET

This trail crosses over Askerudsberget, locally known as the “dance 3 km • due Moderate • Distance Sunne:dance 33 km mountain” to the remains of oldto outdoor floors that can be Ambiastorp Starting point: Kalvhöjden nature reserve found here. There are also many remains of cottages, some dating as Nässkogen far back as the 18th century. The remains are marked and have inforThe trail begins the rock lovelysurfaces nature reserve of Kalvhöjmation signs. Your and hikeends goesinover and through woods, den, the where you share the wonderful view can overbelake Borrsjönthrough with where glittering surface of lake Fryken glimpsed Stora Gransätter Schything is still used to places mow the old pastuthegrazing sparsefarm pineanimals. forest. There are several resting where you can Koltjärnet res,and andenjoy you may find meadow as Field Gentian andto stop the view. The trail flowers follows such the mountain from south Ladängen Grass-of-Parnassus among The trail partly north on different paths, wherethe thehazel blue thickets. marked track in theruns middle is 2 along oldlong. horseYou carriage roads that easymarked to walk, trail but parts kilometres can choose the are orange southoforthe one quite steep. will cross little walk of trail the are twoalso paths north, andYou thus decide if youbridges want toand walk thealong full 10 !! ! creeks, sometimes justexciting gurgling quietly and sometimes rushing kilometres or less. It is an environment to hike in, where impres!!!! downhill. On acut hotthrough summer’s you mayNow wantand to take sive stone walls theday, landscape. then the youshort follow Tjärnåsen Sandvikskullen ! ! !!! ! ! to lake for aclimbing swim. Along trail, old100 carmetre roads,detour and indown between youBorrsjön are almost downthe the rock Ambiastorp you willMost passof bythe thehike remains of Ambiastorp cottage, withrock the might cotsurfaces. is relatively flat, but the exposed Nässkogen fundament, and oldsoroot In The earlytrail spring, you will betage slippery during cairns, wet weather, be cellar. careful! on AskerudsStora see Blue Anemones by the path, and kilometre right by the cottage berget is part of Fryksdalsleden, a 115 pilgrim trailyou thatcan runs Gransätter Koltjärnet Ängarna find theKilsomewhat rare One-Flowered Wintergreen. Most of the between and Torsby. Ladängen Ambiastorpslingan Ambiastorp trail runs parallel with the Tiskaretjärn trail. If you want at page 12-14 ksdals Tiskaretjärnsleden sid. 36-38 ut Fry to take a break, there picnic table by led theen nature reserve parking Reaisd aabo Näskullen Tjärnåsen Sandvikskullen lot, where you will also find information boards and an outhouse. !

! !

4,5 km • Easy • Distance to Sunne: 37 km 32 ! Björnhöjden nshöjden Starting point: Tiskaretjärn33-34 nature reserve 35-36

!

20 22

33-34 Bergtjärnet 35-36

Leken

! Borrsjön

!

20

!!

!!

!!

" ) Ä

19

21 k

Kalvhöjden

! !!!

!

!

!

! !!

!!! !

19

!

21 k

!!

y"

Naturreservatet Kalvhöjden !!

18

!

TISCHASSLINGAN

!! !

" ¿Ä ) ) " A" " !

Skomakartorp

18

!

!

!

!

!

Svulltjärnet

!!

!

! !!

!! !!! !

!!

!!

Staterkullen

Lilla Tiskaretjärnet

!

!

!! !

!!!

!!

! Tiskaretjärnet

0

!

! !

!!!

!! !!!

!!

!

!

! !!

Svulltjärnshöjden

17 !

!

!

!! !

!! ! ! ! !

! !!

! ! !!! !

17

! !!

!!

!!

! !

! !

!

! !!

!

16

!

!

" ) ¿Ä ) " A" "

!

!

!

15

k

!

!!

k

Borrsjön

!

Brurhalla

!

Naturreservatet Tiskaretjärn

!

!

!! !

13

13 14 Söderlidstorp 14 15 16

!

!

!!

! !

!

!

största delen slingans sträckning. Vill du fika finns rastbord vid reservatsparkeringen där du 12-14 om Fryk också finner ettLäs torrdass ochsdals in- leden på sidorna formationstavlor.

!

!

! ! !!! ! !!! !! !

!! !!!!! !!!

!

!!!!! ! Brurhalla

!

!

!!

!!

!

! ! !! ! !! ! !

! !

!! !! !

!

!

!

!! !

!!

!

!

!

rnhöjden

k

!

!

lan

!!

!!

!

!! ! ! !!

k

! !

N Tiskaretjärn

!

!

!

!

!

!! !!!! ! ! !

!

!

! ! !!

!!

!

!

! !!

Kymmen

! !

!

Kalvhöjden

µ

!

!

14

!

k

!!

12 Tischasslingan (runt 12 Tiskaretjärnet) Kalvhöjden Tiskaretjärnsleden sid.k 36-38

Backarna

! !!!

Stig

Stig

" ¿Ä " ) ) A" "

4010

Bratthöjden Ängarna

Leken

Leden gårbörjar över Askerudsberget, som i folkmun kallas dansberget Slingan och slutar i det ljuvliga naturreservatet Kalvhöjden,på grund av delar de många lämningar utsikten av dansbanor som finns här.betande Det finns där du den storslagna över Borrsjön med också mängd torp- och fornlämningar är uppmärkta ochsom skyldjur.en Här slås ängarna med lie och du som kan finna ängsväxter tade. Din vandring går över klippor och hasselbuskarna. genom skogar, Leden där Frykens fältgentiana och slåtterblomma mellan går Ryen glittrande skymtar mellan stammarna Det delvis påvatten gamla hästkörvägar som är lättai den att glesa gå på,tallskogen. men det är finns flera rastplatser attöver sittabroar ner på att njuta av utsikten. Leden delvis kuperat. Du går ochför bredvid porlande och ibland följer bergetbäckar. i sin sträckning söder till norratt i olika där den forsande Det finns från också möjlighet göra slingor, en avstickare mittersta är 2 km lång. Man kan sen på 100 blåmarkerade meter ner till ”Tipspromenaden” Borrsjöns Borrsjön gåsandstrand en orangemarkerad slinga söderut eller två slingor norrut och på så Vassbergshöjden för ett dopp. Du sätt anpassa om man villefter gå hela passerar lämningarna Am-milen eller någon längd där emellan. Det är en spännande miljö att vandra i, där mäktiga stengärdesgårdar biastorp, med stuggrund, rösen klyver Dåvåren och då går och landskapet. jordkällare. På kan dudu på gamla bilvägar och där emellan fårfinna du nästan klättra uppstigen och nedför blåsippor efter och klipporna, även om större delen är relativt plan vandring. fuktigav väderlek kan det vara halkigt på hällarvid torpet finns ett Vid bestånd na,den så se Över berget passerar också Fryksdalsleden som är en liteupp. ovanligare ögonpyro115 kmTiskaretjärnsleden lång pilgrimsled som går lan. följer tillmellan Kil och Torsby.

y"

!! !

Fångstgrop Den här slingan är en lätt och behaglig vandring som delvis samråten Gäddtjärnet 4 ckenförklaring ! ! på 4 Teckenförklaring manfaller med Tiskaretjärnsleden. Förutom några hundra meter ! # # Humsjöbacken Svulltjärnet mjuk och fin skogsstig och en stängselövergång, så vandrar du på Fd Dansplatser kKuplyckan Fd Dansplatser gamla hästkörvägar # Tiskaretjärnet # Tiskaretjärnetoch grusvägar. Slingan går 5runt 5 Humsjön Milsten och du passerar tjärn, så det är en vandring nära Höjdetjärnet Milsten även två mindre # # 6 6 vatten och skog. En sträcka går genom Tiskaretjärns naturreservat, 7 7 # Väghållningssten Väghållningssten där det är lämpligt att starta vandringen. Där finns informationstavLobråten 8 Torp/Lämning 1-36 Större delen av vandringen gör8 du på la, torrdass och rastbord. Torp/Lämning 1-36 k9 k9att se Råberga tämligenTipspromenad jämnt underlag vilket ger utrymme till sig omkring # Tipspromenad och njuta av omgivningarna. Kanske vågar du#10 dig på10ett11dopp i 11 Vandringsled stning Tiskaretjärn? Vandringsled !

ASKERUDSBERGET AMBIASTORPSLINGAN 2 3tillkm12• km • Medelsvår Medelsvår Avstånd km km AvståndtilltillSunne: Sunne:6 33 Startpunkt: bygdegård Startpunkt:Ingmårs Kalvhöjdens naturreservat

Ragvaldstjärnen

! !!

!

3

udden

Svulltjärnshöjden

Tjärnhöjdskullen

! ! !!! ! !!! !! !

3

Älgnäs-

Dammen

Ragvaldstjärn

2

Startpunkt: Tiskaretjärns naturreservat !

Kvarnlämning

1

2

! !!

Nergården

Borrsjön

15

Älgtjärnet

!

!

Pinklycka!

!

!

!

!!

11 41


!!! ! !! ! !

!! ! ! !! !! !! !! !!!

!! !!! !!! !! !! !!! !!! !!

!

!! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !

! !! !! ! !!! ! !

!!

!

!! ! !! ! ! ! !

!! !!

!!

!

! !! ! !

!! !! !! ! !! !

! ! !! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!!

!

!

! !! !! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !

! !! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !

!!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!

!! !!

!

!!

! !! !!

! ! !!

!!

! !! !! ! ! ! ! ! !! !! !!!!!!

! !! ! !!

!! !!

Sundsbergsleden 6 km

Kvarnlämningar Håtjär Kvarnlämningar Skogsbacksstigen 4,1 km Håtj

!! ! ! ! !

!

! !! ! !!

! ! ! ! ! !!

!

! ! ! !! ! ! !!

!

!

!

!

!! !! ! ! ! ! ! !

NB B N

! !! !!

!! ! !! !

!! !! !! !!

!

! ! !

!! !! ! ! !!! ! ! !! ! ! !

!

!

Norra Gräshöjden Gräshöjden

!

! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! ! !! !! !

!

!! !! Vandringsled, Hiking Trail !! ! !! ! Wanderweg

!

!

!! !! !

! ! ! ! Norra !! ! !

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Björnkullsberg !! ! ! Simonstorp Björnkullsberg ! ! ! ! ! ! ! ! Simonstorp! !!!

NB B N

!

! ! ! ! ! ! !

!

43 Kavelflyten Kavelflyten 7

!

NB B N

!

!

Kraftledning/Power line Stromleitung

!!! !!

SUNDSBERGSLEDEN OCH SKOGSBACKSSTIGEN

! !! !! !

SPÅRCENTRAL

Elljusbanor 1,5 2,5 5 km Lighted paths Beleuchteter Pfade Cykel bana MTB 5,7 km

Storsätern Storsätern

! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! !! !

Aspåsen Aspåsen

!

!

WB B W

Stigar/Paths/Pfade

!! ! !! ! !!! !! ! ! !! !! !! !! ! !! ! ! ! !! Tjärn ! ! !!! ! !! ! !! ! Tjärn !! ! !!

!

Teckenförklaring

Fångstgropssystem Fångstgropssystem

Bergssättern Cycle path/Radweg Bergssättern Nygårdssätern Nygårdssätern

!

!

!! ! ! ! !! ! ! !! !

Flisåsberget Flisåsberget

Sjöbråten Sjöbråten

!

!

!!

This hiking and biking trail is located close to Sunne municipal center. It winds along slightly wider forest roads in the eastern parts of Sundsberget. The trail is tagged with blue markings and goes around in a circle. It is relatively easy to hike, although there are some hills. It passes by Lilltjärn Lilltjärn the old cottage Skogsbacken, where there is a picnic area where you can barbecue. In the spring, you can enjoy the pink blossoms of the Nordtorpet Mezereum here, which is very beautiful but also poisonous. Nordtorpet

!

!

! !! ! !! ! ! !!! !

!

Västgöttjärn Västgöttjärn

NB WB KB B N WB KB h  CB B hB C B

!

!

4 km • Easy Tallen Tallen Distance to Sunne: 2 km • Starting point: Selma Spa

!

!!! ! !! ! !!! ! !! !

SKOGSBACKSSTIGEN

Alma Alma

Nolatjärn Nolatjärn Märrtjärnet Märrtjärnet

!

SB B S

! !

!! ! !!

!

! !

!

!

!! !!

! !! ! ! !! ! !

artjärnet Bartjärnet

! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !

! !! ! !! ! ! !!

!

!

!

! !! !

!

! !

WB B W

Moslyckan Moslyckan

NB LB B NB L !! !! ! !!

!

Sunnasjön Sunnasjön

! !! ! !! !! ! ! !! ! !!

!

!! !! ! ! ! !! ! ! !!

!

42

!

!

Höri Höri

!

!

!!! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !!! !! ! !!

! ! ! ! ! !!!! !!! ! !

NB LB B NB L

6

!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!!

Gubblyckan Gubblyckan

Stranda Stranda

Väster-Höri

Raggfors Raggfors kvarn kvarn Dammvall Dammvall

PB CB B P CB

Ötjä Ö

!

! ! ! ! ! !! ! !

!

Ängsjön Ängsjön

!! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

vB B v

Ropudden Ropudden

!

Isamack Isamack

!! ! !! ! ! !

!

!

!! !!

! !! !! !! !

! ! ! !

! !! !!

! !! !

!! !! ! !! ! !! Väster-Höri! ! !!

Bartjärnstorpet Bartjärnstorpet

Strandhöjden Strandhöjden

!

!! ! !!! ! ! !! !! ! !! ! ! !! !! ! ! !!!

!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! !! !! !!!

Kullerholmen Kullerholmen

OB B O !

Kvarnlämning Kvarnlämning

!

! !! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !!

!! ! ! ! ! ! ! !! !!!! !

!

Södra Ängen Södra Ängen

!

Hackhem Hackhem

!

!! ! !!

oo B B

!

Hittamack Hittamack

Storholmarna Storholmarna

!! !!

!

!! !! !! ! ! !! !

Hagtorpet Hagtorpet Gruvhål Gruvhål !

NB B N

!

NB WB KB B N WB KB h  PB VB B hB P VB B

Strutsholmen Strutsholmen

!

Kittelkullen Kittelkullen

!

Rokkmakkstugan Rokkmakkstugan

!

!

!

!

!

!

the next page.

Lomtjärnet Lomtjärnet

!

! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! !

Kattjärnet Kattjärnet

!

!

ÄNGENLEDEN

Lillängen Lillängen

Skårserud Skårserud

!

Brötan a Brötan

Gettjärnet Gettjärnet

Rötjärnet Rötjärnet

Denna tätortsnära cykel- och vandringled slingrar sig fram på lite bredare kärrvägar i de östliga delarna av Sundsberget. Leden är Ängen blåmarkerad Norra Norra Ängen och går i en rundslinga. Den är relativt lätt att gå, även om det finns Hansabacken backar. På sin sträckning passerar den det gamla torpet Skogsbacken Hansabacken där det finns en rastplats med grillmöjligheter. På våren blommar det rikligt av den fridlysta tibasten här, som är mycket vacker, men giftig.

µ

Runketorp Runketorp

Tjärnåsen Tjärnåsen

!

!! ! !

!!! ! ! !! !! !

!

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! !! ! ! ! !

sjön lvsjön

Ängsgruvan Ängsgruvan

Du är här/You are here/Ihr Standort Du är här/You are here/Ihr Standort Utsikt Utsikt Raststuga Raststuga Båt Båt Vindskydd Vindskydd Fiskekort Fiskekort Eldplats Eldplats Info/Info/Info Info/Info/Info Parkering/Parking/Parkplatz Parkering/Parking/Parkplatz Rastplats/Picnic area/Rastplatz Rastplats/Picnic area/Rastplatz Torrtoalett/Latrine/Trockentoilette Torrtoalett/Latrine/Trockentoilette Badplats/Bathing/Badeplatz Badplats/Bathing/Badeplatz Soptunna/Garbage can/Mülltonne Soptunna/Garbage can/Mülltonne Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet Vägbom/Road Barrier/Schranke Vägbom/Road Barrier/Schranke Färjeled Färjeled Allmän väg, klass I Allmän väg, klass I Underfart, Allmän väg klass I Underfart, Allmän väg klass I Allmän väg, klass II Allmän väg, klass II Underfart, Allmän väg klass II Sälghaget Underfart, Allmän väg klass II Sälghaget Allmän väg, klass III Allmän väg, klass III Sälghagberget Underfart, Allmän väg klass III Sälghagberget Underfart, Allmän väg klass III Allmän väg, skilda körbanor, körbanemitt Allmän väg, skilda körbanor, körbanemitt Underfart, Allmän väg skilda körbanor Underfart, Allmän väg skilda körbanor Väg/Road/Strasse Höglunda Väg/Road/Strasse Underfart Höglunda bilväg/gata Underfart bilväg/gata Kvartersväg Kvartersväg Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse Underfart sämre bilväg Underfart sämre bilväg Genomfartsgata /led, körbanemitt Hälsokällan Genomfartsgata /led, körbanemitt Hälsokällan Genomfartsgata /led, gatumitt Genomfartsgata /led, gatumitt Märrhaget Underfart, genomfartsgata Märrhaget Håltjärnet Underfart, genomfartsgata Håltjärnet Underfartsgata, genomfartsgata Underfartsgata, genomfartsgata Motorväg Motorväg Underfart, motorväg Underfart, motorväg Väg under byggnation Väg under byggnation Traktorväg/Tractor road/Feldweg Traktorväg/Tractor road/Feldweg Cykelväg/parkväg Märrtjärnet Cykelväg/parkväg Märrtjärnet Gångstig Gångstig Elljusspår Elljusspår Underfart/tunnel Underfart/tunnel Gångbro Gångbro Vandringsled Vandringsled Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet Naturreservat/Nature reserve/Naturschutzgebiet  Naturminne  Naturminne Biologiskt naturminne Biologiskt naturminne Geologiskt naturminne Geologiskt naturminne  Övriga naturvårdsobjekt  Övriga naturvårdsobjekt Väg/Road/Strasse Väg/Road/Strasse Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse Mindre bilväg/Minor road/Nebenstrasse

. ! LL Brånändan B Brånändan OB B O vB B v B SS B oB B o hB  B h  KB B B WK B Grönåsen W nästa sida. B Grönåsen Text BNpå N B P BB P CC B VB Strutsvallen B Read about on V Ängenleden Strutsvallen B

!

!

!! !! !!

!

. !

2

!

! !! ! ! ! ! !! ! !!

! !! !! ! !! !

!

! !! ! !!!

!

!! !! ! ! !

! !! ! !!

!! !! !!! ! ! !!!

GrindGrindstugan stugan

1

Bicktjärnet Bicktjärnet

!

!

KB B K 16 S NB B B SKOGSBACKSSTIGEN S NB WB B W 4 km • Lätt Avstånd till Sunne: WB KB B WB K 2 km • Startpunkt: Selma Spa

Gruvrundan och Ängenleden Gruvrundan och Ängenleden

!

! !! !! ! !! ! !!!

Vianstjärnet Vianstjärnet

Biotopskydd Habitat protection Biotopschutz

44

8


Hitta leden ALLEMANSRÄTTEN rtan!

SUNNE KOMMUN ÄNGENLEDEN

på ka

17 km • Svår Avstånd till Sunne: 35 km Startpunkt: Rokkmakkstugan

Dessa vandringsleder går till största över privata marker, som markägarna 1. delen Sundsbergsleden ....................... 5-8 frivilligt upplåtit. Visa största möjliga hänsyn och följ allemansrätten vilket i 2. Skogsbacksstigen ...................... Friheten som allemansrätten ger, 6-8 korthet innebär: Inte störa inte förstöra! innebär också ett ansvar! 3. Askerudsberget ....................... 9-11

4

Ängenleden är en heldagsvandring, en härligt utmanande tur med många upplevelser, vyer och intryck. En van vandrare kan ta sig runt på 6 timmar, men ta gott om tid på dig! Avsätt gärna 7-8 timmar så att du hinner att du hinner läsa och lära dig av informationen på de tavlor som finns vid de spännande platser du passerar. Naturen Lysvik som Ängenleden löper i ärGrässjön storslagen och varierande och här finns det många lämningar efter de svedjefinnar som röjde markerna från 1600 till 1900-talets början. Du har flera rastplatser att välja på och Kymmen även vindskydd att övernatta i, oftast på de vackraste platserna med de finaste utsikterna. Rasterna är välbehövliga, då det är många backar som ska betvingas. Leden sträcker sig kring den vackert beÖvre lägna Ängsjön där både bad och fiske är möjligt. Ängens by är rena Gräsmark Fryken Mangen Bullerbyn med vackra ängar och en mångfald av ängsväxter. På södra sidan av sjön breder granskogen ut sig, med avbrott för Märrtjärn Borrsjön med rastplats. Välkommen till en vandring i avskildhet och lugn med Lersjöarna vacker värmländsk natur!

9

8 10

11-15

3

6

16

Ängsjön

ÄNGENLEDEN 17 km • Difficult Distance to Sunne: 35 km Starting point: Rokkmakkstugan

Rottnen

1+2

5 SUNNE

SYMBOLER

Ansvarig utgivare 3

4. inte Fryksdalsleden 12-14 - Du får röra dig fritt i naturen, men på tomter nära....................... bostadshus. - Det är tillåtet att tälta ett dygn, 5. för Brårudsmossen längre tid behövs lov från markägaren. ...................... 15-16 - Du kan ta med hunden som under 1 mars – 20 augusti ska vara kopplad. 6. Länsmansnäset ....................... 16-17 Annan tid på året kan hunden vara lös inom synhåll och under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. du inte kanväg det ..................... ska hunden gå i 18-20 7. Om Back-Kajsas koppel eller i lina. 8. Lillsjön runt ............................ 21-22 - Ta med dig skräpet hem. Grinnberget 22-24 - Du får plocka vilda bär, svampar9.och blommor som........................... inte är fridlysta, men skada inte växter och träd. 10. Styggbergsstigen .................. 25-26 - Titta på de vilda djuren utan att röra eller störa. Översiktskarta 11-16 ............. 27-29

Overview map REGLER I NATURRESERVAT Allemansrätten Besökare ska istället följa 30-32 Hällsjöngäller inte inom naturreservat. 11. Gruvrundan ............................ särskilda föreskrifter som finns att läsa på naturreservatens entréskyltar. 12. Peckererundan ....................... 33-35

INFORMATION 13. Tiskaretjärnsleden.................. 36-38 - Älgjakten startar andra måndagen i oktober och är som mest intensiv 14. Tischasslingan ............................. 39 första veckan. Helgjakter kan förekomma senare under hösten. 15.personskada Ambiastorpslingan ................. 40-41 - SOS Alarm: Ring 112 vid allvarlig eller skogsbrand - Elda inte om det finns minsta risk elden ska sprida sig. Information om 16.att Ängenleden ........................... 42-45 eldningsförbud via telefonsvarare på tel: +46 (0)54-15 50 15 Ransjön Allemansrätten ...................... - Det är inte lämpligt att under en längre tid (flera dagar) andas in damm46-47 eller dricka vatten nära områden vidThe gruvorna ochpublic kopparverket. right of aaccess Områdena är fortfarande påverkade av det metallhaltiga gruvavfallet.

7

The Ängenleden trail is a full day’s hike, wonderfully challenging with many experiences, views, and impressions. An experienced hiker can trek the trail in 6 hours, but make sure to have plenty of Nedre time! You will want to set aside 7-8 hours for Ängenleden, so that Fryken you have time to read and learn from the information boards that tell you more about the interesting places you pass by. TheVästra natuÄmtervik re around Ängenleden is magnificent and varied,Aplungen and you can see many remains from the early Finn settlements. The Finnish settlers cleared the land here between the 17th and early 20th century. There are several resting areas to choose from and also a wind cover where you can spend the night. Almost all of them are located in the most picturesque spots with the best views. You will need your breaks, as there are many uphill stretches to be conquered. The trail continues all the way around the beautiful lake Ängsjön, where you can both go for a swim and go fishing. The village of Ängen is like VÄRMLANDSLED something taken out of an Astrid Lindgren novel, with rolling pastures and an abundance of field flowers. The southern side of the lake is dominated by spruceTuff forest, TUFF VANDRING hikeinterrupted by Marrtjärn pond and its picnic area. Welcome to a peaceful, solitary hike through the stunning Värmland landscape! MEDELTUFF Moderate hike LÄTT Easy hike

KONTAKT Kontakta gärna Sunne kommun med dina frågor och synpunkter: Gårdsjö tel +46 (0)565-164 00, turist@sunne.se

THE RIGHT OF PUBLIC ACCESS SUNDSBERGSLEDEN 6 These km •hiking Svårtrails run mostly through privately-owned land that has been made available by the landowners. Avstånd till Sunne: 2 km • Startpunkt: Selma Spa

The freedom that the right of public access allows also implies responsibilities:

Do nottätortsnära disturb andvandringled do not destroy! Denna ger en viss vildmarkskänsla. Du vandrar i lummiga raviner, upp på åsar och berg med storslagna vyer över om- You can walk around freelyfinns in the en countryside but not indär gardens near houses. givningarna. Längs leden näckrosdamm, paddorna leker - You areoch allowed to put upblommar. a tent for 24 hours withoutfinns permission. om våren svärdsliljor Vid dammen också en av de camp for a longerdu period, you must havevandring. permissionVed fromfinns the landowner. rast-Tooch grillplatser passerar på din att tillgå permitted to have a dog with you. Dogs must be kept on a leash vid- You alla are rastplatser. Om du inte vill grilla så kan du rasta på Utsikten from 1 March - 20 August. istället, där har du vidunderlig utsikt med Fryken och Sunne för dina fötAt other times of the year, a dog can be loose if it remains in sight and is ter. Rastplatsen vid torpet Skogsbacken har också grillmöjligheter. Här strictly controlled so that it cannot disturb or chase wildlife. If you do not växer den vackra tibasten, som är både giftig och fridlyst, men sprider have that sort of control over your dog, it must be kept on a lead. en- fantastisk väldoft.home. Större delen av Sundsberget är om vårarna täckt Take your rubbish med ettare havpermitted av blåsippor. ettmushrooms rikt djurliv,and med bland annat älg, - You to pickHär wildfinns berries, flowers that are not rådjur, grävlingspecies och räv. är fågelsången a protected butPå youvåren must not damage plantsjublande. or trees. Var beredd på- ett litetlooking äventyr, backewithout upp och backeorner. Enjoy at wildlife touching disturbing it. Karta NATURE RESERVE RULES The right of public access does not apply to nature reserves. Instead, visitors must follow special rules that are stated on information boards in the nature reserve. INFORMATION - The moose-hunting period starts on the second Monday in October and is at its most intensive during the first week. There may be hunting at weekends later on in the autumn. - SOS Alarm: Phone 112 if someone is seriously injured or if there is a forest fire. - Do NOT make a fire if there is the slightest risk that the fire could spread. For information about bans on making fires, call +46 (0)54-15 50 66 and listen to the recorded information. - It is not advisable to breathe in dust or drink water in the areas close to the Cykelleder finns ochforfler ärtime under pits or the copper foundry a long (several days). These areas are still affected bypå the Sundsberget metalliferous waste products from the mine. uppbyggnad CONTACT

Skacksjö

www.allemansratten.se

Visten

Vandringsleder i närheten 4 Nearby hikingtrails 5 leder vi rekommenderar/5 hikes that we recommend: • 7-torpsleden i Lekvattnet 7,9 km • Halgåleden, Brattfallet 6,8 km, norr om Ekshärad • Södra Gunnarskogsleden 23,6 km, Arvika • Hovfjällsrundan 12 km, Torsby • Kycklingleden 5,7 km, Liljedal

www.sagolikasunne.se 45

Läs på sidan:

46

SUNDSBERGSLEDEN Contact Sunne Municipality if you have any questions, views or want to report a fault: +46 (0)565-164 00, turist@sunne.se

6 km • Difficult • Distance to Sunne: 2 km Starting point: Selma Spa

KVALITETSMÄRKT VÄRMLANDSLED

This trail begins close to Sunne municipal centre, but still gives you a feeling of wilderness. You walk through lush ravines, up on ridges and hilltops with spectacular views of your surroundings. A lily pond En kvalitetsmärkt Värmlandsled är en vandringsled somis located at theärfar end of the trail, where many toads spawn in the spring and kontrollerad och godkänd av föreningen Värmlandsleder. the Yellow Irisuppfyller blooms. kvalitetskriterier You will find onesom of several areas along Den t.ex attresting ledmarkeringen the trail here, with a fire pit for barbecuing. Firewood can be found at all är lätt att följa. Broar, spänger och rastplatser är välskötta the barbecue you just want to eat your packed snack, you might samt spots. att detIffinns markägaravtal. want to stop at Utsikten where you have an amazing view of Sunne and lake Fryken. picnic area at the old cottage also has The The Association of Värmlsleder is taskedSkogsbacken with quality assuring barbecueVärmlandleder opportunities.trails. The beautiful but poisonous Mezereum grows These quality criteria consist of both mihere, andnimum you can enjoy its sweet scent and pink flowers in early spring. requirements and advice for walking trails. These incluSpringtime alsothe when you can with see beds of Blue Anemones in many de is that relationship the landowners documentation parts of Sundsberget, and the birdsong particularly jubilant. Wildlife on statutory requirements, what isvisitors can expect in terms of is plentiful here, with deer, moose, badgers, and foxes among others. experiences and maintenance plan. So come and enjoy a little adventure close to Sunne, up and down the hills of the Sundsbergsleden trail. 5

www.varmlandsleder.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.