Page 1

nummer 2

sommar 2014

FÖRSAMLINGSBLADET SUNDBORNS KYRKA Utdelas till alla hushåll i Sundborns församling.

Karin Larsson skriver till sin mor:

”dufvor och englar, fest och glädje.” Kista, askgrav eller minneslund?

Plantering på kyrkogården

Vad finns i de små husen?

Sommarens musik i kyrkan

De vanligaste begravningsformerna är kistbegravning, men det finns också andra sätt. Läs mer på sidan 3.

Nu är det dags att beställa plantering och skötsel av årets sommarblommor på kyrkogården. Se sidan 3.

Vad är det egentligen för byggnader som finns på och runt kyrkogården? Läs på sidan 2 och 3.

Nu är det sommar och kyrkan fylls av musik! Se hela musikprogrammet på sidan 4.


sundborns kyr

”genom att göra verkliga resor lär vi oss mer om omvärlden och om oss själva. ” Semestertid är resandets tid. Vägen och resan är också några av de äldsta bilderna för det andliga livet. Genom att göra verkliga resor lär vi oss mer om omvärlden och om oss själva. Men resan är inte fullbordad förrän i återvändandet. Vi är kanske inte desamma när vi återvänder! Bön under sommaren: Gode Gud, du som är Herre över både vila och arbete. Låt mig få glädje och krafter av min semester. Hjälp mig att med alla sinnen uppleva den underbara värld du har skapat. Hjälp mig att verkligen komma tillrätta med mig själv. Du är alltid densamme. Följ mig vart jag än går, var med mig i både stillhet och oro. Förnya mig och ge mig trygghet i dig. Amen. Camilla Nyberg, kyrkoherde

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän, och må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord. Och tills vi möts igen, må Gud hålla dig i sin hand. Psalm 730

kanske är sundborns kyrka en av landets vackrast belägna kyrkor. många är också de turister som varje år besöker vår kyrka med dess omgivning. carl larsson har satt sin prägel på kyrkan och han har dessutom sin familjegrav här. sundborns kyrka är ett levande gudstjänstrum där människor möter gud och varandra, året runt. till kyrkan hör också några speciella byggnader, var och en med sin historia.

bisÄttningshuset

Bisättningshuset var tidigare ihopbyggt med laduförrådet. Huskroppen mellan dessa hus användes

klockstapeln Den första klockstapeln uppfördes år 1626 och ersattes av dagens klockstapel från år 1707. Klockstapeln är uppbyggd av fyrkantiga stolpar som är inklädda med brädor. Ursprungligen var fasaden av rödtjärat spån. Idag är den målad med Falu rödfärg. På väggens norra sida finns ett konstverk, ett kors, av Pål Svensson.

som avträde för skolans elever samt som vedbod och förråd. Skolan var belägen på nuvarande prästgårdstomt. Huset användes tidigare som likvagnsbod. Idag är huset uppdelat i två utrymmen, dels bisättningsrum, dels förråd. Inne i bisättningsrummet finns delar av de gamla kyrkbänkarna från den äldre kyrkan bevarade. Här kan anhöriga ges möjlighet att ta ett sista avsked.

ladufÖrrådet

Mitt emot bisättningshuset står det gamla förrådet, uppfört i liggtimmer på naturstensplintar. Här förvaras bland annat gamla kyrkbänkar, en likvagn för häst och inredning från kyrksalen i Korsån. Ytterväggen pryds av ett konstverk i timmer av Jörg Jeschke.


rka mitt i byn

Plantering Den 10:e juni får hela personalen gröna fingrar. Det är då vi ska plantera årets sommarblommor. Det går att beställa plantering och skötsel fram till den dagen: 1-9 plantor kostar 600:10-14 plantor kostar 750:15-25 plantor kostar 900:Hör gärna av er till Henrik om ni undrar över något. 023-60243 henrik.murmester@svenskakyrkan.se

Kyrkan från 1755 Sundborns kyrka är vackert belägen alldeles invid sjön Toftans strand. Kyrkan i dess nuvarande form byggdes 1755, på samma plats som den äldre från 1623 tidigare var belägen. Från den äldsta kyrkan finns dopfunten i brun kalksten från 1659 och bänkarna i mittgången bevarade. 1905 satte Carl Larsson sin prägel på Sundborns kyrka. Tidigare detta

år hade sonen Ulf avlidit och Carl Larsson hade svårt att komma igång med sitt arbete. Då erbjöd han sig att utan ersättning måla om kyrkan. Karin Larsson skrev till sin mor 21 juli 1905: ”Carl håller f.n. på med att måla om vår kyrka. Det blir blommor och kransar, dufvor och englar och det blir fest och glädje.”

gravkapellet Det lilla vita gravkapellet, vid sjön Toftans strand, uppfördes år 1855 och är invändigt dekorerat av Carl Larsson. Kapellet har använts mycket sparsamt på senare tid. Källaren användes ursprungligen som likbod. Numera nyttjas källaren som pumprum för bevattningen samt som förråd.

b åt h u s e t

Nedanför kyrkan ligger båthuset som tillhör Sundborns hembygdsförening. Kyrkbåten med tillhörande båthus

har förvärvats genom en donation från syskonen Stina Sundström och Nils Olsson. Båten har döpts till ”Stinan” och i båten finns tio roddplatser och en plats för styrman. Roddarna kommer främst från Karlsbyhedens IK. I tävlingarna, som brukar äga rum kring midsommar, tävlar man mot andra byar i Dalarna. Det förekommer också att roddarlagen ror brudpar till och från Sundborns Kyrka.

g r av s k i c k De vanligaste begravningsformerna är kistbegravning i kistgravplats och urnbegravning i urngravplats. Den eller de som innehar gravrätten ansvarar då själva för skötseln av gravplatsen. Man kan också mot betalning uppdra åt församlingen att vårda graven. Minneslunden är en anonym begravningsform. De som gravsätts där har ingen egen gravplats och ingen gravsten eller annan gravvård. Istället finns det anvisade platser för placering av lösa blommor eller gravljus av engångskaraktär. Här gravsätts askan efter kremering utan närvaro av anhöriga. Minneslund finns på Sundborns och Korså kyrkogårdar Askgravplatser har blivit allt vanligare. Begravningsformen har likheter både med minneslund och med urngravplats. På askgravplatsen får man en egen gravplats, med plats för två askor, och med en bronsplatta där namnet graveras in. Skötseln ombesörjs av församlingen, men de anhöriga kan sätta snittblommor i vas samt tända ljus vid graven. Askgravplatser finns på Sundborns kyrkogård.

Ta k m å l n i n g Under sommaren 2014 kommer kyrkan och klockstapeln att rödmålas samt taktjäras. Senast detta gjordes var år 2004.


kalendarium JUNI 1 Sönd. före pingst

11.00

8 Pingstdagen 14

11.00 18.00

15 Hel.trefaldighets dag 20 Midsommarafton

11.00 22.00

21 Midsommardagen 23

11.00 19.00

29 2 e. tref 30

11.00 19.00

JULI 6 3 e. tref 7

11.00 19.00

13 4 e. tref 14

11.00 14.00 19.00

19

11.00

20 Apostladagen

11.00 14.00 19.00

21 27 6 e. tref 28

11.00 14.00 19.00

AUGUSTI 3 Kristi förklarings dag 11.00 4 19.00 10 17 24 31

8 e. tref 9 e. tref 10 e. tref 11 e. tref

11.00 11.00 11.00 11.00

Familjegudstjänst Barnkören & Bengt Kyllinge medverkar. Trolleri & Kyrkkorv. Mässa. Kyrkokören medverkar. Musik vid helgsmål. Mellersta Upplands kammarorkester. Gudstjänst Musik i midsommarnatten Daniel Zetterström med vänner. Gudstjänst Musik i sommarkväll, ”Midsommarblomster” med Soundborns. Se särskild info Mässa Musik i sommarkväll, ”Toner som berör” Se särskild info Gudstjänst på Sundbornsgården Musik i sommarkväll, ”Kennemark & Gustafsson” Se särskild info Mässa Gudstjänst i Karlsby fäbod Musik i sommarkväll,”Gamla mästare i unga händer”. Se särskild info Konfirmationsmässa, Sundbornsgårdens konfirmander. Gudstjänst Gudstjänst på Korså kyrkogård Musik i sommarkväll, ”A capella”. Se särskild info Mässa Friluftsgudstjänst i Norrvika Musik i sommarkväll, ”En visa för själen”. Se särskild info Gudstjänst Musik i sommarkväll, ”Sommardröm” Se särskild info Mässa Gudstjänst Mässa Mässa

sommarmusik i kyrkan Lördag den 14 juni kl. 18.00 Musik vid helgsmål Mellersta Upplands kammarorkester 50 år! Fredag den 20 juni kl 22.00 Musik i midsommarnatten Daniel Zetterström med vänner Måndagen den 23 juni 19.00 ”Midsommarblomster” med Soundborns. Pelle Gustafsson, fiol. Staffan Wiklander, kontrabas. Beatrice Paping, piano. Måndagen den 30 juni 19.00 ”Toner som berör” Marie Rönnerholm, Linn Rönnerholm och Robert Sikström, sång. Åsa Åberg, piano. Måndagen den 7 juli 19.00 ”Kennemark och Gustafsson” Hans Kennemark, fiol. Pelle Gustafsson, fiol. Måndagen den 14 juli 19.00 ”Gamla mästare i unga händer” Trio Grande. Johan Dalene, 13 år, violin. Daniel Thorell, 16 år, cello. Louise Swantesson, 16 år, piano. Måndagen den 21 juli 19.00 “A capella” med dubbelkvartetten Two Times Four. Måndagen den 28 juli 19.00 ”En visa för själen” Stefan Jämtbäck, dikt, sång och gitarr. Måndagen den 4 augusti 19.00 ”Sommardröm” Från Mozart till Evert Taube. Gunnar Klum, baryton. Mats Jansson, piano.

Det kan alltid bli fel och ändringar i kalendarier. Ursäkta!

Illustration: Beatrice Paping

hÄr når ni oss Församlingskansliet 600 15 (träffas säkrast må & tors kl.10-12) Präst 601 43 Kyrkvaktmästare 602 43 Kantor 070-3979828 Församlingspedagog 070-5930126 Barnverksamheten 601 26, 070-5722100 Kyrktaxi 600 59

redaktion Sundborns församling Kyrkvägen 20, 790 15 Sundborn www.svenskakyrkan.se/sundborn

Ansvarig utgivare: Camilla Nyberg Text och layout: Marie Rönnerholm Tryck: Printeliten Distribution: Posten

Sommar 2014 pdf  
Sommar 2014 pdf  
Advertisement