Page 1

w numerze:

Kwalifikacja zakończona

Trzy koncerty kaziukowe

Kilka lat temu powszechny pobór do wojska został zniesiony. Państwa broni armia zawodowa. Resort obrony musi jednak wiedzieć, kto jest zdolny do noszenia broni na wypadek wojny. Informacje o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi zbierane są podczas obowiązkowej kwalifikacji wojskowej. W powiecie wrzesińskim zakończyła się ona 28 lutego. Po orzeczenia o predyspozycji do czynnej służby wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską we Wrześni stawiły się osoby z rocznika 1998 oraz mężczyźni z roczników 1993-1997, którzy wcześniej z różnych przyczyn nie pojawili się na badaniach. Oprócz nich obowiązkowe wezwanie dostały też kobiety urodzone w latach 19931998, posiadające przydatne dla wojska kwalifikacje oraz te pobierające naukę w celu uzyskania takiego przygotowania, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 ukończą edukację w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych bądź będące studentkami lub absolwentkami tych szkół. Ponadto określoną kategorię zdolności mogli otrzymać również ci, którzy mając 18 lat zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. Każda z osób podlegająca kwalifikacji musiała mieć ze sobą fotografię o wymiarach 3x4 cm, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia oraz aktualną dokumentację medyczną. cd. na s. 11

s. 5 Drzwi otwarte szkół fot. ZSTiO

s. 7 Spółka wodna w Kołaczkowie

Komisja wydała niemal 500 orzeczeń

s. 8 Oddali krew

Niedawne skażenie wody we Wrześni wstrząsnęło życiem mieszkańców. Choć w strefie zagrożenia znalazł się rejon trzech wrzesińskich ulic, blady strach przed bakterią E.coli padł na większość wrześnian. Niestety problem wydaje się nie mieć końca.

fot. KP PSP

Wodny problem Dla rozwoju oświaty Podczas XXIX Sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się 23 lutego, radni mieli do podjęcia sześć uchwał, w tym dwie istotne dla powiatowej oświaty. Uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych przedstawiła sekretarz powiatu Bożena Nowacka. – 12 stycznia weszła w życie ustawa Prawo oświatowe, która wprowadza nowe typy szkół. W związku z tym organy prowadzące – gminy i powiaty – są zobowiązane podjąć uchwały o planowanych zmianach

– wyjaśniała. 1 września 2017 roku przekształceniu podlegają 6-letnie szkoły podstawowe (w szkołę 8-letnią), zasadnicze szkoły zawodowe (w szkoły branżowe I stopnia) oraz szkoły przysposabiające do pracy. Licea i technika zostaną przekształcone w drugim etapie reformy, 1 września 2019. Z prowadzonych przez powiat placówek przekształceniu ulegną w tym roku dwie. cd. na s. 3

s. 11 Przegląd rolniczy

s. 12-13 Woda z kranu nie nadawała się do picia

tarła z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji do ratusza 24 lutego o godz. 8.20, po czym natychmiast zostały rozpoczęte odpowiednie procedury: potwierdzenie informacji w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym we Wrześni, niezwłoczne poinformowanie zagrożonych mieszkańców o sytuacji oraz dostarczenie im wody pitnej. cd. na s. 9

Szachy w LO fot. arch. prywatne

Pomimo iż oficjalny komunikat o złej jakości wody pojawił się 24 lutego w godzinach przedpołudniowych, problem z całą pewnością nie zaczął się dopiero wtedy. Pomiar stanu wody trwa 48 godzin, stąd skażenie musiało nastąpić wcześniej. Burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny w oświadczeniu z 1 marca poinformował, że wiadomość o zanieczyszczeniu wody do-

Radni zajęli się uchwałami dotyczącymi planowanej reformy szkolnictwa

s. 15


2

Informacje

10 marca 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Kronika zdarzeń Dyżury radnych powiatowych

Groźny wypadek 4 marca o godz. 7.23 strażacy przyjęli zgłoszenie od policji. Po dojeździe na miejsce zastali samochód ciężarowy stojący w poprzek drogi K92 i samochód osobowy, który uderzył w bok ciężarówki. Na miejscu oprócz policji był ZRM. Osoby znajdowały się poza pojazdami (dwie z samochodu osobowego zgłaszały bóle w kręgosłupie, pozostałe fot. KP PSP Września Osobówka uderzyła w tira

bez obrażeń). Działania polegały m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej w samochodzie osobowym. Następnie wypompowano olej napędowy z uszkodzonego zbiornika ciężarówki do pojemników zastępczych. Po wykonaniu czynności przez pomoc drogową usunięto pozostałości powypadkowe z jezdni. Cztery osoby podróżujące samochodem osobowym zostały przetransportowane do szpitala we Wrześni. (red.)

Włamał się po piwo Policjanci z Posterunku Policji w Nekli zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniem do lokalu gastronomicznego. Mężczyzna ukradł siedem butelek piwa oraz zniszczył drzwi wejściowe. Wartość strat wyniosła ponad 1 000 złotych. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. fot. KPP Września

Na Posterunku Policji w Nekli 27 lutego po godzinie 10 stawiła się pracownica lokalu gastronomicznego z ulicy Dworcowej. Kobieta poinformowała policjantów, że doszło do włamania. W związku z tym nekielscy policjanci wspólnie z grupą dochodzeniowośledczą pojechali pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że sprawca wybił szybę w drzwiach wejściowych, następnie ukradł z lokalu siedem butelek piwa. Wartość strat została oszacowana na 1 030 złotych. Szczegółowa analiza zdarzenia bardzo szybko doprowadziła do wytypowania ewentualnego sprawcy. Policjanci po 20 minutach od zgłoszenia dokonali przeszukania u 37-letniego mieszkańca Nekli, gdzie znaleźli pięć, jeszcze niewypitych, butelek piwa. Mężczyzna przyznał się, że 27 lutego między godziną 2 a 4 w nocy włamał się do lokalu.

Moment zatrzymania

W chwili zatrzymania 37-latek był nietrzeźwy, w wydychanym powietrzu miał 0,85 mg/dm3. Został umieszczony w policyjnym areszcie. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. KPP we Wrześni

Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Mirosław Balicki – 505 175 586, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Małgorzata Cichacka - 510 424 184, Paweł Guzik – 502 690 543, Bogdan Kruk – 604 528 485, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Józef Szafarek – 661 968 946, Maria Taciak – 500 432 326, Stefan Tomczak – 605 071 705, Rafał Zięty – 606 607 306 Wykaz dyżurów radnych na kolejne dni znajduje się na stronie: http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Wrzesiński /-/ Dionizy Jaśniewicz

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) zawiadamiam że w dniu 2 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 131/2017, znak: WB.6740.963.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 767, 4284, 822/1, 4250, 4296, 4258/2, 4258/1, 4266/2, 4266/1, 4285, 4286, 4287/1, 4297, 822/2, 828/8, 828/7, 828/9, 850/3, 850/6, 851/5, 850/4, 850/7, 850/14, 850/15, 849/6, 849/7, 849/1, 828/10, 828/11 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto. Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 16.00, wtorek-środa od 12.00 do 15.00, czwartek-piątek od 7.00 do 10.00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640 44 32. Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7 marca 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości lokalowej nr 1 o charakterze mieszkalnym wraz z pomieszczeniem przynależnym, położonej na parterze budynku znajdującego się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8 oraz udziałem w wysokości 502/8163 części wspólnych budynku oraz gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00030243/8.

Bracia sprawcami rozboju

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wrzesińscy policjanci zatrzymali dwóch braci, którzy pobili i okradli 26-latka oraz 51-latka.

W Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa 6 marca odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury niebieskiej karty. Spotkanie poprowadził Grzegorz Wrona – prawnik, autor komentarzy do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury niebieskiej karty.

Kiedy jedni policjanci ustalali okoliczności zdarzenia, do patrolu będącego na mieście podszedł 51-letni mieszkaniec Wrześni, który oświadczył, że został pobity oraz okradziony z 2 500 złotych w mieszkaniu swojego kolegi na Wiśniowej. Wrześnianin wskazał zatrzymanego wcześniej 34-latka jako sprawcę. Dodatkowo poszkodowany poinformował, że drugim rozbójnikiem jest brat zatrzymanego, który po kradzieży uciekł. Po czterech dniach wrzesińscy kryminalni ustalili, gdzie może przebywać 37-letni wrześnianin. Do jego zatrzymania doszło 23 lutego po godzinie 10 w jednym z domów w Sędziwojewie. Materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej we Wrześni, która wszczęła śledztwo. Wobec mężczyzn sąd zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt. Braciom grozi do 12 lat więzienia. (red.)

Szkolenie było przeznaczone dla wrzesińskich policjantów, zwłaszcza z Rewiru Dzielnicowych, pedagogów szkolnych, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kuratorów sądowych. Organizatorem była

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Wrześni oraz Zespól Interdyscyplinarny do Spraw Przemocy w Rodzinie. W trakcie szkolenia uczestnikom zostały przedstawione podstawo-

we aspekty realizowania procedury niebieskiej karty, sposoby rozmowy z osobą doznającą przemocy i sprawcą oraz pozycją dziecka w procedurze niebieskiej karty. KPP we Wrześni

fot. KPP Września

W niedzielę 19 lutego przed godziną 18 dyżurny wrzesińskiej komendy odebrał zgłoszenie o awanturze domowej we Wrześni przy ulicy Wiśniowej. Po przybyciu na miejsce dzielnicowi zastali otwarte drzwi od mieszkania. Na podłodze leżał nieprzytomny mężczyzna, jak się później okazało 26-letni właściciel lokalu. Po udzieleniu pomocy odzyskał przytomność. Jednak kontakt z nim był na tyle utrudniony, że nie potrafił powiedzieć, co się stało. Na jego twarzy widać było zasinienia oraz zaschniętą krew. Obecny na miejscu lekarz zabrał 26-latka do wrzesińskiego szpitala. Podczas rozpytania właściciela mieszkania na klatce kręciło się dwóch mężczyzn. Jeden z nich cały czas chował dłonie. Miał na nich zaschniętą krew, były one opuchnięte, jakby w coś uderzył. W związku z tym, że tłumaczenia 34-letniego wrześnianina były bardzo niespójne, został zatrzymany.

Rodzinom pomagają policjanci, kuratorzy i pracownicy OPS-ów


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

10 marca 2017

Trzeba wzmocnić szpitale powiatowe Rząd pracuje nad reformą służby zdrowia, która ma wejść w życie jesienią. 8 marca pod obrady sejmu trafił projekt zmian. O tym, jak najprawdopodobniej będzie wyglądać finansowanie szpitali od października 2017, rozmawiamy z prezesem wrzesińskiego szpitala i prezesem Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych Zbyszkiem Przybylskim. Jak będzie wyglądać finansowanie szpitali po reformie? Idea wprowadzenia sieci szpitali istniała już od dawna. Teraz jest to inny model, wynikający z potrzeby uporządkowania systemu. Dotychczas każdy, kto spełniał określone wymagania, mógł startować w konkursach na świadczenie ofert ogłaszanych przez NFZ. Nie tylko szpitale, ale i podmioty prywatne mogły korzystać z pieniędzy publicznych. Teraz już nie będzie postępowań konkursowych. Podmioty będą otrzymywały środki finansowe z góry, w formie ryczałtu. Ale tylko te podmioty, które spełniają kryteria określone przez ustawodawcę – mają izbę przyjęć (lub SOR, jak u nas), intensywną terapię oraz cztery klasyczne oddziały dla szpitala powiatowego – internistyczny, chirurgiczny, pediatryczny i ginekologiczno-położniczy. Specjalistyczne oddziały – w naszym przypadku to ortopedia i neurologia z oddziałem udarowym i rehabilitacją – otrzymywałyby środki w formie postępowań konkursowych, ale to fundusz decydowałby, z kim podpisać umowę na te świadczenia. Wypadnięcie pewnych podmiotów spowoduje, że dostęp do środków będzie większy, ale z drugiej strony będzie mniejszy dostęp do usług dla pacjentów. Minusem jest też to, że dotychczas pieniądze trafiały do szpitali za wykonanie – robiło się więc maksymalnie wiele usług, nawet nadwykonania. Teraz takiego mechanizmu nie będzie, bo otrzymamy pieniądze przed wykonaniem usług. Istnieje zagrożenie, że szpital nie będzie mógł świadczyć wszystkich usług, jakie obecnie oferuje? Istnieje zagrożenie dla oddziału udarowego. Wykonaliśmy zadanie, które nam ministerstwo nałożyło w rozporządzeniu – wykonaliśmy program dostosowawczy. W nowym szpitalu stworzyliśmy warunki do leczenia udarów na wysokim poziomie – mogą być tu leczeni pacjenci w najcięższym stanie. Sale są monitorowane, jest pełna diagnostyka i wczesna rehabilitacja, a to podstawa, jeśli chodzi o udary. Leczonych jest tu rocznie około 150 udarów. I jak nie będzie pieniędzy na ich leczenie, to nie będzie gdzie na-

wet przekazać pacjentów, bo w okolicy brak takiego oddziału. Przyjmujemy osoby w stanie zagrożenia życia i nie możemy ich leczyć na specjalnie przystosowanym do tego oddziale. To jest niepokojące i niekorzystne. Podobnie ortopedia, która dzieli się też na dwa elementy – jeden to pomoc doraźna, urazowa, a druga to ortopedia naprawcza, operacje (endoprotezy, artroskopie itd.). Grozi nam utrata tego, a społeczeństwo coraz bardziej potrzebuje takich zabiegów. Skutkiem będzie ograniczenie dostępu, bo pacjenci, którzy są u nas w kolejce, będą przepisani do dużych ośrodków i tamtych kolejek. Jeśli będzie trzeba zamknąć ten oddział, to będzie się też wiązało ze zwolnieniami ludzi. Osobna kwestia to zagrożenia ciągłości projektów unijnych. Wiele szpitali, jak wrzesiński, jest sfinansowanych z funduszy UE. Jeśli nie będzie można świadczyć części usług, nie będzie zachowana ciągłość projektu. Nie wiadomo, jakie będą tego skutki, ale może nawet zwrot dotacji. Nie wyobrażam sobie tego. Jest wielka niewiadoma, jeśli chodzi o przyszłość szpitala. Były założenia, by oddział pediatryczny przenieść i wyremonto-

dok. ze s. 1

Dla rozwoju oświaty

wać. Teraz jesteśmy w zawieszeniu, być może będzie trzeba przebudować całą koncepcję szpitala. Jesteśmy pełni niepokoju. Mamy zbyt mało danych i precyzyjnych informacji, które zmieniają się wraz z kolejnym rozporządzeniem. Brak nam ścisłych wytycznych. A czego pana zdaniem brakuje w reformie? Powinna być wzmocniona rola szpitali powiatowych, szpitali pierwszego kontaktu. Aby fundusz podpisał z nami kontrakt, musimy ponosić koszty stałe – zatrudnienia, organizacji, zakupu sprzętu, zapewnić odpowiednią ilość lekarzy. To powoduje, że mamy wysokie koszty tzw. gotowości. Dodatkowo, chociaż podnieśliśmy standard leczenia, pieniędzy otrzymujemy tyle samo. Szpital powiatowy jest szpitalem ostrodyżurowym, w pełnej gotowości. Trafia tu 80% pacjentów z danego powiatu. Oczywiście czasem przekazujemy ich do szpitala specjalistycznego, ale potem wracają do nas na dalsze leczenie. Dynamika wzrostu kontraktów w ostatnich latach była wyższa w szpitalach wojewódzkich niż w szpitalach powiatowych, a z kolei w szpitalach powiatowych zwiększyła się ilość zadań. Niepokojące, że nie otrzymujemy dodatkowych środków. Nie ma wsłuchania się w głos praktyków, którzy doradziliby, jakie zmiany powinno się wprowadzić i jakie mogą być zagrożenia. Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Drugą ze szkół jest Gimnazjum Specjalne nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych. Zostanie ono przekształcone w Szkołę Podstawową Specjalną nr 4. Radny Bogdan Kruk zapytał, czy w 2019 roku, kiedy do szkół średnich wstąpią dwa roczniki uczniów (obecni uczniowie klas pierwszych gimnazjum i klas szóstych podstawówki), nie będzie problemu z miejscem dla uczniów.

– bursy przy ulicy Słowackiego za 3 931 369,47 zł i przy ulicy Gnieźnieńskiej za 7 098 093,50. W PCEZ praktyczną naukę zawodu będą realizować uczniowie nowych kierunków: monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, blacharz samochodowy, ślusarz czy elektromechanik pojazdów samochodowych. W tym celu konieczna jest modernizacja funkcjonujących pracowni oraz ich doposażenie. Oprócz tego przy ulicy Wojska Polskiego powstanie zaplecze dydaktyczno-sportowe o powierzchni ok. 2 200 m², gdzie będą odbywać się konferencje, szkolenia, egzaminy kwalifikacyjne. Przewiduje się, że z oferty kształcenia korzystać będą osoby z całej Polski, dlatego konieczne jest stworzenie także bazy pobytowej, która powstanie w dawnej bursie gimnazjalnej przy ulicy Słowackiego i bursie przy ulicy Gnieźnieńskiej. Na łącznej powierzchni 2 713 m² powstanie około 100 miejsc noclegowych, sale konferencyjne, zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Radni podjęli też uchwały budżetowe oraz w sprawie przystąpienia przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektów aktywizujących osoby bezrobotne. Na koniec zebrania głos zabrał obecny na sesji Zbyszko Przybylski – prezes Szpitala Powiatowego, który przedsta-

29,6 27,6

ok. mln zł koszt modernizacji i rozbudowy centrum oświatowego ok. mln zł dofinansowane z UE

Zbyszko Przybylski

– Pojawi się niepełna dwuzmianowość. Budynki szkolne nie są obecnie obciążone na sto procent, dlatego myślę, że uda nam się przejść przez to w miarę łagodnie – wyjaśniła Bożena Nowacka. Drugą ważną podjętą przez radę uchwałą było wyrażenie zgody na złożenie przez powiat wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 29 557 404,72 zł, z czego powiat stara się o dofinansowanie na poziomie 27 638 012,79 zł. Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Grzegorz Stangreciak omówił szczegółowo harmonogram działań oraz poszczególne kwoty. Starosta zaznaczył, że projekt ten jest częścią realizowanej przez powiat wrzesiński powiatowego programu rozwoju szkolnictwa zawodowego. Projekt zakłada budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 za kwotę 7 161 807,41 zł, modernizację istniejących pracowni PCEZ o wartości 11 366 134,34, a także modernizację bazy pobytowo-noclegowej

wił informację o planowanych zmianach w służbie zdrowia i o tym, jaki wpływ będą mieć one na funkcjonowanie wrzesińskiego szpitala. – Rząd podjął decyzję o sieci szpitali. Będzie się trzeba do tej decyzji dostosować. Zmienia się m.in. sposób finansowania – wracamy do formy ryczałtowej – mówił. Nie wiadomo m.in., czy szpital będzie mógł prowadzić oddziały ortopedyczny i udarowy w pełnym zakresie. Rozmowa ze Zbyszkiem Przybylskim obok. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji


4

10 marca 2017

Kultura/historia

www.wrzesnia.powiat.pl

Klimatyczny koncert w MCK fot. MCK

Walczyli długo po zakończeniu działań wojennych. Chcieli wypełnić złożoną przysięgę o wolnej i niepodległej ojczyźnie. Za tę działalność skazywano ich na śmierć, wieloletnie więzienie albo pobyt w radzieckim obozie. Już po raz siódmy 1 marca obchodzony był jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych".

fot. MCK

Pamięci niezłomnych

19 lutego z romantycznym koncertem w Miłosławskim Centrum Kultury wystąpił Paweł Melnarowicz.

Artyści podczas występu Uroczystości pod pomnikiem Patriotów Ziemi Wrzesińskiej

zienia przy ul. Sądowej zapalono znicze i lampiony. Główne uroczystości odbyły się pod pomnikiem Patriotów Ziemi Wrzesińskiej, znajdującym się przy willi Kadena (ul. Fabryczna/ Staszica). W latach 1945-50 byli oni torturowani i mordowani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD. Właśnie tam przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów, jako symbol szacunku i wdzięczności za poświęcenie życia w imię walki o wolną ojczyznę. Powiat wrzesiński reprezentowali starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i członek Zarządu Powiatu Rafał Zięty. – Dziękuję wszystkim, którzy rozpo-

wszechniają pamięć o żołnierzach wyklętych. To dzięki nim możemy poznawać kolejne chlubne karty historii naszego regionu – zakończył obchody Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor muzeum. Odczytał on również list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, który całe uroczystości objął swoim patronatem. Honorową wartę pełniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej„Niezłomni 1945”. Organizatorami uroczystości byli burmistrz Wrześni, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich oraz Społeczny Komitet Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych” we Wrześni. Marlena Modrowska

Delegacja powiatu – starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz (po lewej) i członek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego Rafał Zięty (w środku)

nie utworu z repertuaru Franka Sinatry May Way w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Nastrojowe oświetlenie wzbogaciło wyjątkowy klimat koncertu. Artysta swym ciepłym głosem zachwycił publiczność, co poskutkowało bisami. MCK

Noc naukowców w szkole O tym, że w szkole nie musi być nudno, przekonali się uczestnicy Nocy Naukowców zorganizowanej przez nauczycieli w Społecznej Szkole Podstawowej we Wszemborzu z 4 na 5 marca. Na dzieci czekały duże wyzwania. Rozkręcanie sprzętów RTV i AGD, sterowanie ramieniem robota, projektowanie i drukowanie w 3D, eksperymenty przyrodnicze z fizyki i chemii – to tylko niektóre z zadań, jakie mieli do wykonania uczniowie w nocy. Część edukacyjna przeprowadzona wspólnie z członkami Stowarzyszenia Freelab zakończyła się turniejem wiedzy, w którym można było zdobyć atrakcyjne nagrody. Po wytężonej nauce przyszedł czas na pizzę oraz zabawy integracyjne i seanse filmowe do późnych godzin nocnych. Wydarzenie zakończyło się w niedzielę o 7 rano i było świetną okazją do pogłębiania wiedzy uczniów, rozwijania ich zainte-

fot. I. Waszak

Nie zapomnieli o nim również mieszkańcy powiatu. Najpierw uczestniczyli w spotkaniu z prof. Waldemarem Handke, autorem książki Zielony trójkąt Wyklętych, opowiadającej o antykomunistycznym podziemiu na terenie ziemi wrzesińskiej. Historyk chętnie odpowiadał na zadawane pytania i podpisywał najnowszą publikację. Pamięć o Niezłomnych propagowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym. Zwycięskie plakaty wykonali: Wojciech Kasprzyk – SSP w Kaczanowie (I miejsce), Kacper Konieczka – SSP nr 6 we Wrześni (II miejsce), oraz Agata Bukowska – SSP nr 6 we Wrześni (III miejsce). Mszę w intencji ojczyzny i żołnierzy wyklętych w kościele farnym odprawił ks. Mieczysław Kozłowski. – Od 2011 roku trwa proces przywracania pamięci o żołnierzach, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, tylko walczyli dalej, tym razem z komunizmem. Podziękujmy im za ich ofiarę, włączmy ich do grona naszych narodowych bohaterów i zachowajmy w naszej pamięci – mówił w czasie kazania. Pod tablicą upamiętniającą żołnierzy wyklętych na budynku dawnego wię-

Podczas występu zatytułowanego Ballady z Krainy Łagodności usłyszeć można było piosenki Leonarda Cohena, Boba Dylana, Bułata Okudżawy, Jaromira Nohavica, utwory własne i muzyczne interpretacje wierszy Norwida, Tuwima i Broniewskiego. Miłym zaskoczeniem było wykona-

Dzieci i eksperymenty

resowań oraz integracji społeczności szkolnej. Niektórzy nie zmrużyli oka przez całą noc. Iwona Waszak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Kultura

10 marca 2017

5

Fenomenalne Kaziuki Kaziuki Wileńskie w wersji wrzesińskiej jak zwykle przyciągnęły tłumy. W trzech koncertach polonijnego zespołu „Karolinka” z Brześcia uczestniczyło łącznie ponad 1 000 osób. Dwudniowa impreza została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. W przypadku Kaziuków Wileńskich można mówić o prawdziwym fenomenie – od ponad 10 lat nieprzerwanie cieszą się ogromnym zainteresowaniem i sympatią mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Również w tym roku bilety na koncerty polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Karolinka” z Brześcia rozeszły się błyskawicznie. Wiele osób, którym udało się zakupić wejściówki, z pewnością miało już okazję podziwiać „Karolinkę” podczas poprzednich występów we Wrześni. Zespół gościł już bowiem na Kaziukach Wileńskich w 2011 roku. Niektórzy może właśnie dlatego z tak ogromną ochotą pojawiają się na kolejnych edycjach. – Przychodzę na Kaziuki, bo wiem, co mnie spotka – mówi jedna z uśmiechniętych pań wchodzących na salę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury przed piątkowym koncertem. Zakładając, że goście koncertu spodziewali się folklorystycznej uczty dla ucha i

oka, można zdecydowanie uznać, że ich oczekiwania zostały spełnione. Zespół Pieśni i Tańca „Karolinka” dał we Wrześni trzy kaziukowe koncerty – jeden w piątkowy wieczór 3 marca, dwa kolejne dzień później, 4 marca. Jacek Krajniak jak zwykle witał publiczność z charakterystyczną werwą. – Nie wiem, czy państwo pamiętają, że Kaziuki to ponad 400 lat tradycji, że cudowne palmy, które są nie plecione, a wite, to sygnał, że wiosna tuż-tuż – przypominał znaczenie imprezy. Wrzesińskie Kaziuki nawiązują przecież do odbywających się od XVII wieku w Wilnie jarmarków odpustowych związanych ze wspomnieniem św. Kazimierza i uważanych za pierwszą zapowiedź wiosny. Także i we Wrześni nie zabrakło wiosennych kramików, na których można było zakupić piękne palmy, kolorowe ozdoby wielkanocne i aromatyczne wędliny. Część publiczności już przed

Ojczyzno ma... – zaśpiewała solistka

Mamy w sobie polską kulturę W kaziukową sobotę, w przerwie między koncertami udało nam się zagadnąć dyrektora „Karolinki” Jana Trzeciaka o powstanie zespołu, jego działalność i polskie korzenie tancerzy. Zespół istnieje od 25 lat. Jak doszło do jego powstania? Wszystko przez zakochanie w polskim folklorze. Wyjechaliśmy z żoną na studia do Rzeszowa, by ćwiczyć tańce polskie, ponieważ nie ma u nas instytucji, gdzie można byłoby się ich nauczyć. Wyjechaliśmy w czasach, gdy nadeszło trochę wolności i można było pokazywać polskość. Później trafiliśmy na studia do Lublina na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie ukończyliśmy 3-letnie studia tańców. Uzyskaliśmy dyplomy, ale przede wszystkim poznaliśmy tańce z różnych polskich regionów i ich poszczególne kroki, których można było uczyć dzieci i młodzież. Gdy założyliśmy zespół, chętnych było bardzo dużo. Dzisiaj jest tak nadal, zresztą mamy jeszcze jedną, młodszą grupę, która nie przyjechała z nami.

Zespół przebierał się przed każdym wyjściem na scenę

koncertem robiła zakupy, zwłaszcza że większość ciekawych „Karolinki” stawiła się w WOK-u bardzo wcześnie, żeby zająć jak najlepsze miejsce na widowni. Ponad półtoragodzinne występy „Karolinka” rozpoczynała polonezem, ale nie zawiodła również prezentując inne tradycyjne tańce, jak oberka czy krakowiaka. Nie zabrakło także przyśpiewek, zarówno polskich, jak i białoruskich, oraz pieśni, w tym wykonania chociażby patriotycznej Ojczyzno ma, której nowoczesna, wręcz popowa wersja niewątpliwie zaskoczyła publiczność. Ciekawą odmianą w stosunku do dotychczasowych kaziukowych repertuarów były

też szybkie akordeonowe numery wykonywane przy niemal dyskotekowych podkładach. Wszystkim artystom „Karolinki” przez cały czas nie schodził uśmiech z twarzy, czym udało im się zarazić odbiorców. – Dziękujemy, było wspaniale – mówili zadowoleni opuszczając WOK. Barwne, tradycyjne stroje, skoczne, pełne radości tańce, pozytywna energia płynące ze sceny nie pozostawiają nic innego, jak oczekiwać ciepłego wiosennego słońca. Jeśli tegoroczna wiosna będzie taka, jak zapowiadające ją wrzesińskie Kaziuki, to pewnym jest, że będzie miło. Klara Skrzypczyk

Karolinka to również młodzież

Czyli w sumie są trzy grupy taneczne? Tak! Przygotowujemy tancerzy od najmłodszych lat. Od 5-ego, 6-ego roku życia staramy się wkładać tę kulturę i do uszu, i do serca, choć w większości tym, którzy przychodzą do nas, by uczestniczyć w polskiej kulturze, w sercach zaszczepili ją już rodzice i dziadkowie. Angażujemy ich tak, że zaczynają żyć tą kulturą, żyć tym życiem, którym żyje „Karolinka”. Dajemy dużo koncertów, jeździmy na festiwale, przede wszystkim polonijne, folklorystyczne, zarówno dla dorosłych, na przykład w Rzeszowie, jak i dla dzieci, choćby w Iwoniczu-Zdroju. Zresztą wśród pięciu zespołów, które w 1992 roku współtworzyły festiwal dziecięcy w Iwoniczu, była i „Karolinka”. Wielu z tych, którzy wówczas byli maluchami, nadal występuje z nami w grupie dorosłej.

Czy większość członków zespołu ma korzenie polskie? Jak najbardziej! Prawie wszyscy. Czasem nie mogą odzyskać dokumentów, które by o tym świadczyły, bo zostały zagubione w archiwach, ale jednak wszyscy oni z chęcią uznają swoją przynależność. Wspomniał pan, że „Karolinka” dużo koncertuje. Co dla was oznacza występowanie w Polsce? Na początku koncertu nasza narratorka powiedziała, że przez te 25 lat byliśmy już w prawie wszystkich miastach Polski na różnych festiwalach. Zaczynając od Rzeszowa i Krosna, po Gdańsk, Suwałki i Mrągowo. Krzewienie kultury na Białorusi, na Litwie jest promocją kultury polskiej w obcych krajach. Natomiast w Polsce to jest uznanie, że my mamy w sobie bogactwo polskiej kultury, pokazujemy, że ta kultura żyje w nas i możemy się nią dzielić. Pokazujemy bogactwo folkloru i godność. Godność nie tylko swojego życia, a godność tej kultury i przynależność do Polski. Pewnie każdy z członków zespołu to odczuwa. Oni lubią Polskę przede wszystkim. To już ostatnie pytanie, jak się państwo czujecie we Wrześni? Bardzo dobrze! Jesteśmy w przepięknym hotelu, do którego chciałoby się przyjechać latem. Wszyscy, których spotykamy, to bardzo mili ludzie. A publiczność? Wczoraj pełna sala, dzisiaj pełna sala, a przed nami jeszcze jeden koncert, na który już nie możemy się doczekać!

Jan Trzeciak gra od serca

Rozmawiała Klara Skrzypczyk


6

10 marca 2017

Oświata

www.wrzesnia.powiat.pl

Złoto dla Karoliny Konkurs Karolina Przybylska, uczennica III klasy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, zdobyła złoty medal na XIV Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego w Poznaniu. Konkurs odbył się 5 marca w Izbie Rzemieślniczej. W konkurencji, w której wystartowała Karolina, wzięło udział 68 uczniów ze szkół zawodowych i techników uczących w zawodzie fryzjer. Ich zadanie polegało na wykonaniu fryzury z fal i pierścieni na mokro a’la Monroe. Fryzura zrobiona przez Karolinę spotkała się z największym uznaniem jury poznańskiego konkursu. Do ogólnopolskiej rywalizacji Karolina Przybylska przygotowywała się pod okiem Emilii Możdżeń (salon fryzjerski przy ul. Wielkopolskiej). W konkursie wzięły także udział uczennice Zuzanna Matuszak, Julia Rzepka, Martyna Juszczak, Klaudia Knysz i Milena Zaremba. Laureatka kształci się w zawodzie fryzjerki

Mariola Musielak

o złotą stalówkę 15 marca w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni odbędzie się II etap Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „O złotą stalówkę”. W konkursie wezmą udział finaliści etapu szkolnego, uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prace poprawiać będzie komisja złożona z polonistów i przedstawicieli szkół biorących udział w spotkaniu. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca, otrzymają nagrody ufundowane przez powiat wrzesiński. Konkurs jest objęty patronatem starosty wrzesińskiego. WEiKF

Po nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe do PCEZ Już kolejny miesiąc, bo od 1 grudnia 2016 roku Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i powiat wrzesiński realizują ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa projekt „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”

fot. PCEZ

Dzisiejszy rynek pracy nieustannie się zmienia, pracodawcy poszukują pracowników o coraz wyższych i bardziej specjalistycznych kwalifikacjach i umiejętnościach. Właśnie takie kwalifikacje, jak spawanie w metodach MAG, TIG, MIG czy MMA, cięcie tlenowe i plazmowe, obsługa wózka widłowego z wymianą butli gazowych, obsługa suwnic czy uprawnienia energetyczne, można całkowicie bezpłatnie zdobyć w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. PCEZ przygotowało również szkolenia umożliwiające zdobycie nowych poszukiwanych przez pracodawców kompetencji zawodowych, takich jak operator obrabiarek skrawających (w tym cnc), blacharz samochodowy, metrolog, automatyk przemysłowy czy komputerowe wspomaganie produkcji. Oferta PCEZ cieszy się dużym zainteresowaniem: od grudnia 2016 roku 91 osób skorzystało z bezpłatnych usług szkoleniowych, w tym 68 ukończyło już szkolenie, zdając zewnętrzny egzamin kwalifikacyjny (ZDZ Poznań/ Instytut Spawalnictwa Gliwice, UDT Poznań, SEP Poznań). Projekt będzie realizowany przez 2 lata, do listopada 2018 roku, i umożliwi uzyskanie nowych kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych ponad 900 osobom z Wielkopolski. PCEZ chce, aby przede wszystkim osoby dorosłe (25-64 lata) pracujące oraz bezrobotne, zarówno kobiety jak i mężczyźni z naszego regionu, mogły skorzystać z oferty i stać się

Operator obrabiarki CNC

konkurencyjne na coraz bardziej wymagającym rynku, na którym pracy nie brakuje, ale brakuje fachowców. Od rozwoju i postępu technicznego nikt nie ucieknie, musimy za nim podążać. Wszyscy, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub kompetencje zawodowe czy potwierdzić posiadane (egzaminy weryfikacyjne w metodach spawania), mogą odwiedzić biuro projektu w Powiatowym Cen-

trum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 lub stronę internetową i wypełnić oraz dostarczyć/przesłać zgłoszenie na szkolenie. Zapoznaj się z ofertą – zgłoś się – zdobądź nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe – bądź mobilny na rynku pracy. Marek Dyba dyrektor PCEZ we Wrześni

Konkurs na rebus Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaprasza do udziału w XVII edycji konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć rebus, który wykorzystany będzie w działaniach informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki tytoniowej. Termin składania prac upływa 3 kwietnia. Konkurs jest jednym z zadań Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018, realizowanym we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Wielkopolskim Centrum Onkologii. Więcej informacji: www.pssewrzesnia.pis.gov.pl. PPIS we Wrześni


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Co to jest kształcenie ustawiczne?

WSCKU mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a

Kandydaci mile widziani Gimnazjaliści już niedługo staną przed koniecznością podjęcia decyzji o swojej dalszej edukacji. Ułatwić im to mają drzwi otwarte, czyli spotkania z uczniami i nauczycielami szkół, w których będą chcieli kontynuować naukę. Pierwsze w tym roku zorganizował 3 i 4 marca Zespół Szkół Politechnicznych. Już tradycyjnie przygotowano stoiska promujące kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik budownictwa, technik mechanik, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik, mechanik precyzyjny. – Wymiana informacji pomiędzy młodzieżą już uczącą się w ZSP a gimnazjalistami, którzy nie zawsze wiedzą, co wybrać i jak pokierować dalszą edukacją, jest bezcenna – zapewnia wicedyrektor Anita Rembowicz-Robaszkiewicz. Nic zatem dziwnego, że w ciągu kilku godzin szkolę odwiedziło ponad dwieście osób. Z uwagą przysłuchiwały się one wyjaśnieniom nauczycieli, rozmawiały z uczniami albo brały udział w zorganizowanych dla nich zajęciach pokazowych. Była też możliwość spotkania się z przedstawicielami firm Volkswagen i Gestamp, którzy od ubiegłego roku są partnerami ZSP i patronami kierunku – mechanik precyzyjny. Również 4 marca gimnazjaliści i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Degusta-

W ZSP można wykształcić się na budowlańca

cja ciastek wypiekanych w pracowni gastronomicznej i warzywno-serowych przekąsek z kuchni szkolnego internatu, warsztaty artystycznego wyrobu biżuterii, składania serwetek i ręczników hotelowych, a nawet kawowy peeling na dłoniach, to tylko niektóre z atrakcji zaproponowanych przybyłym gościom. Ponadto w gabinetach weterynaryjnych przyglądano się badaniom diagnostycznym i zabiegom pielęgnacyjnym, którym poddawano sympatycznych czworonogów. Zainteresowaniem cieszyły się też pokazy walki w bliskim fot. ZSTiO

kresie prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, wykonuje się ćwiczenia biurowe, • technik logistyk – przygotowuje do wykonywania zadań związanych z planowaniem i organizacją pracy, kontrolowaniem przemieszczania się towarów od producenta do konsumenta, • technik ochrony fizycznej osób i mienia – uzyskanie takiego tytułu jest podstawą do uzyskania licencji II stopnia pracownika ochrony fizycznej. Oprócz typowo zawodowych przedmiotów kursanci mają możliwość nauki języka obcego i technik samoobrony. Jeśli nie chcesz czekać dłużej na zdobycie swojego nowego, wymarzonego zawodu, to zapraszamy do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 2A. W chwili obecnej jest prowadzony nabór na wymienione kierunki. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 607 615 040, 61 436 48 28. Na naukę i zmiany w życiu nigdy nie jest za późno. WSCKU

7

fot. NowaWrześnia

Kształcenie Ustawiczne to proces stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych człowieka trwający przez całe jego życie, niezależnie od jego wieku.

Jedną z form kształcenia ustawicznego są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ). Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego na takich samych warunkach i w taki sam sposób, jak w przypadku kształcenia realizowanego przez szkołę ponadgimnazjalną. Kursy kwalifikacyjne pozwalają uzyskać tytuł technika. Od września ubiegłego roku tę formę kształcenia jako nowość wprowadziło Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni, kierowane przez Urszulę Kropaczewską. WSCKU jako publiczna placówka oświatowa posiada bogatą ofertę bezpłatnych, weekendowych kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych, które z różnych przyczyn chciałyby uzupełnić swoje wykształcenie, udoskonalić i poszerzyć swoją wiedzę, uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i tym samym mieć większe szanse na znalezienie lepszej i bardziej rozwijającej pracy. W WSCKU kształci się około 70 osób w trzech kategoriach zawodowych: • technik administracji – na tym kierunku zdobyć można wiedzę w za-

Oświata

10 marca 2017

kontakcie w wykonaniu klas wojskowych i policyjnych oraz pozorowane wypadki przygotowane przez uczniów ratownictwa medycznego. Przy okazji można było również zrobić sobie EKG oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Jak zwykle swoje stoisko w sąsiedztwie klas mundurowych wystawiła Wojskowa Komenda Uzupełnień z Konina. Już dzisiaj wrzesińskie szkoły ponadgimnazjalne zapraszają chętnych na kolejne drzwi otwarte, które odbędą się w następujących terminach:

- 30 marca (czwartek) godz. 17-19 – Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, - 1 kwietnia (sobota) godz. 10-13 – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, - 5 kwietnia (środa) od godz. 15.15 – Zespół Szkół Zawodowych nr 2, - 21 kwietnia (piątek) godz. 16-18.30, 22 kwietnia (sobota) godz. 10-12 – Zespół Szkół Politechnicznych. (red.)

ZSTiO przygotowuje do pracy przyszłych weterynarzy

Docenieni w Poznaniu 24 lutego miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu organizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej i Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pięknej sali Collegium Maius obecni byli również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza z Wrześni, którzy kilka miesięcy wcześniej napisali esej na jeden z dwóch tematów: Karl Dedecius – tłumacz literatury polskiej, publicysta, „budowniczy mostów” między Niemcami i Polakami; Czesław Miłosz jako pisarz europejski (analiza porównawcza wiersza, cyklu poetyckiego, eseju lub powieści z podobnym utworem dowolnie wybranego pisarza niemieckiego). Izabella Bodylska

fot. LO

I Wojewódzki Konkurs dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Polacy i Niemcy w Europie” został rozstrzygnięty.

Jury przyznało drugie miejsce Marii Borowczyk z klasy 1a, uczennicy polonistki Renaty Czai, wyróżnienia trafiły do Jagody Wiśniewskiej z klasy 1b oraz Michała Szczepańskiego z klasy 2c


8

10 marca 2017

Sprawy społeczne

Spółka podsumowała rok Spółka Wodna „Kołaczkowo” prężnie działa od początku istnienia. Na walnym zebraniu 7 marca podsumowała ubiegły rok i przedstawiła plany na najbliższe miesiące. Nie obyło się bez emocji, które wzbudził m.in. temat kanału Flisa. w Gminnej Spółce w Kołaczkowie wyniósł 10 zł za metr bieżący – podkreślił. Sprawozdanie rzeczowe i finansowe zostało zatwierdzone przez delegatów, którzy jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium.

Głosowanie w sprawach organizacyjnych

przedstawienia sprawozdania finansowego za poprzedni rok. 1 stycznia 2016 roku na koncie spółki znajdowało się nieco ponad 53 tys. zł. W ciągu roku ze składek wpłynęło ponad 101 tys. zł, zaś z dotacji – ok. 73 tys. zł. – Jest to rekordowa kwota, jaką przez cały okres istnienia spółki udało się pozyskać – oznajmił Gomulski. – Już w zeszłym roku mówiłem, że 65 tys. dotacji w 2015 roku to było bardzo dużo i prawdopodobnie nie uda się tego osiągnąć, a tym bardziej przekroczyć. Na szczęście, myliłem się – dodał. Księgowy zaznaczył, że spółka otrzymała dotacje ze wszystkich urzędów, do których się zwróciła. Ogółem „Kołaczkowo” dysponowało budżetem w wysokości ponad 232 tys. zł, zaś końcowe saldo na koncie spółki wyniosło ponad 74 tys. zł, a żadne należności nie pozostały nieuregulowane. Zarząd podsumował także wykonane w 2016 roku prace. „Kołaczkowo” dokonało m.in. konserwacji 11 438 metrów bieżących rowów, a także położyło 200 metrów bieżących drenu. Swoje sprawozdanie złożył przewodniczący komisji rewizyjnej Henryk Waszak. – Średni koszt robót w 2016 roku

W 2017 roku spółka nie ma zamiaru spoczywać na laurach. Zarząd liczy na uzyskanie ok. 54 tys. zł z dotacji i szacuje, że będzie dysponować kwotą ok. 230 tys. zł. Wśród planowanych zadań jest wyczyszczenie 12 000 metrów bieżących rowów czy naprawa 1 500 metra bieżącego drenu. Koszt wszystkich planowanych zadań obliczono na ok. 178 tys. zł. Wszystkie plany finansowe i rzeczowe na ten rok zostały przyjęte przez delegatów jednomyślnie. Zrzeszeni w spółce rolnicy byli zgodni również w innych, już nieco bardziej drażliwych kwestiach: obecna na sali kierownik inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrześni Barbara Nizio musiała odpierać zarzuty m.in. nieefektywnej konserwacji Kanału Flisa. – To było wykonywane we wrześniu czy październiku. Teraz mamy marzec, więc roślinność też zdążyła już nieco odbić – powiedziała. Rolnicy zastanawiali się głośno, w jaki sposób przeprowadzano prace, skoro nie używano żadnych maszyn, a ich efektem jest dalsze zalewanie łąk i pól. – Te działania są nieskuteczne. Tak nie może być – oburzał się

przewodniczący zarządu „Kołaczkowa” Romuald Matuszewski. – Na dzień dzisiejszy Flisa jest drożna, a woda w tej chwili jest wszędzie, bo i Warta wyszła z koryta, i Wrześnica… – broniła sprawy Nizio. Dużo emocji wśród delegatów wzbudziła też rzeka Miłosławka. – Co my, rolnicy, mamy zrobić, żeby ta Flisa czy Miłosławka w końcu ruszyła – pytał Henryk Waszak. Jak zwykle rozgorzała również dyskusja na temat tam bobrowych. Do sprawy ustosunkowała się wójt gminy Teresa Waszak: – W ubiegłym roku gmina otrzymała pozwolenie na usuwanie tam oraz odstrzał 30 bobrów. Mieliśmy już spotkanie z łowczymi i nikt nie chce podjąć się tego zadania – powiedziała. Wygląda na to, że na razie w tej kwestii pozostaje impas. Wójt w każdym razie ocenia działalność spółki wodnej jako wzorową. Klara Skrzypczyk

Odszedł Władysław Radziński Władysław Radziński, który zmarł 2 marca w wieku 79 lat, przez całe życie związany był z branżą budowlaną jako kierownik budowy, inspektor nadzoru i projektant. Wieloletni pracownik wrzesińskiego Stokbetu. Pracował również na kontraktach w Grecji, Iranie, Czechosłowacji i NRD. Zasłużył sie dla lokalnego budownictwa sakralnego, kierując pracami budowlanymi prowadzonymi m.in. w kościele św. Józefa na Lipówce czy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Orzechowie. W ostatnim czasie uczestniczył w renowacji pałacu na Opieszynie we Wrześni. Od 1994 roku prowadził własną działalność gospodarczą. We wspomnieniach przyjaciół zapamiętany jako dobry, serdeczny i przyjazny człowiek, który nikomu nie odmawiał pomocy. Rodzina była dla niego bardzo ważna. Żonaty, miał troje dzieci

fot. arch. prywatne

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej „Kołaczkowo” zaczęło się spokojnie. Spośród wszystkich członków spółki brakowało jedynie kilku osób, stąd po stwierdzeniu quorum księgowy Mariusz Gomulski mógł przystąpić do

www.wrzesnia.powiat.pl

i dwoje wnuków. Zmarł 2 marca wskutek choroby nowotworowej. Pochowano go na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej. (red.)

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Urszula Łabęda zachęcała do składania wniosków o dofinansowanie

Warsztaty dla rodziców Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni serdecznie zaprasza na cykl warsztatów dla rodziców „Od kontroli do swawoli, czyli jak wychować dziecko na samodzielnego i niezależnego człowieka?”. Podczas warsztatów rodzice będą mieli możliwość wzmocnienia swoich kompetencji, przeanalizowania dotychczasowych sposobów postępowania i opanowania nowych umiejętności związanych z wychowaniem dzieci. data 4 kwietnia 25 kwietnia 9 maja 16 maja 30 maja 6 czerwca 20 czerwca

godz. 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19

Złota recepta na wychowanie dziecka nie istnieje. Podczas warsztatów będzie możliwość nauczenia się, jak okazywać dziecku akceptację, jak wysłuchać go wtedy, kiedy ma problem, jak skutecznie chwalić, aby wzmacniać pożądane zachowania dziec-

ka. Jeden z warsztatów poświęcony będzie także potrzebom rodziców, metodom radzenia sobie ze stresem i wpływowi stanu emocjonalnego rodzica na jego relacje z dzieckiem. Warsztaty będą odbywały się w sali konferencjnej PCPR.

temat spotkania Wszystkie dzieci nasze są? – o akceptacji dzieci i ich zachowań Aktywne słuchanie jako podstawowa umiejętność rodzica Zasady są... – po co? Pochwały, nagrody – jak stosować, żeby były skuteczne? Od kontroli rodzicielskiej do samokontroli Zadowolony rodzic = zadowolone dziecko Budowanie relacji z dzieckiem – podsumowanie warsztatów

Prowadzący: Bogna Filipczak – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 61 640 45 51.

Będą rozdawali żonkile Młodzież wrzesińskich szkół 25 marca weźmie udział w akcji kwestarskiej „Pola nadziei” na ulicach naszego miasta. Zebrane środki zostaną przeznaczone na budowane przez Stowarzyszenie im. Piotra Króla hospicjum w Środzie Wlkp. Z opieki hospicyjnej będą mogli również korzystać mieszkańcy Wrześni. W ramach akcji wolontariusze ubrani w żółte chusty będą rozdawali żonkile – symbole nadziei. W akcję włączą się wolontariusze z wrzesińskich szkół: Zespołu Szkół nr 1, ZSTiO, LO, ZSZ nr 2, ZSP, Zespołu Szkół im. J. Korczaka, SSP nr 1, Gimnazjum nr 2, ZS w Nowym Folwarku oraz SSP w Chwalibogowie. Partnerem przedsięwzięcia na terenie Wrześni jest Wrzesińskie Centrum Wolontariatu działające w ramach miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej. (red.)

Akcja jest prowadzona po raz kolejny


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sprawy społeczne

10 marca 2017

dok. ze s. 1

Wodny problem Przypomnijmy, że w pierwszym oficjalnym komunikacie państwowy powiatowy inspektor sanitarny poinformował, że skażenie wody dotyczy obszaru ulic Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej i w tym rejonie nie nadaje się ona ani do celów konsumpcyjnych ani gospodarczych. Oznacza to, że mieszkańcy wskazanej okolicy nie mogli nie tylko pić wody kranowej, ale także używać jej do przygotowywania posiłków, mycia naczyń czy nawet kąpieli. Komunikat zawiadamiał również, że zarządzający wrzesińskim wodociągiem został zobowiązany do przywrócenia właściwej jakości wody oraz zapewnienia jej awaryjnego źródła. W południe, gdy w starostwie rozpoczynało się wspólne posiedzenie Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na ulicy Kościuszki stał już pierwszy beczkowóz. Sukcesywnie w kolejnych punktach można było zgłosić się po wodę. Nad akcją czuwała gmina Września oraz strażacy i strażnicy miejscy. Podczas posiedzenia sztabów kryzysowych prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni poinformował zebranych, że skażenie bakteriologiczne nastąpiło prawdopodobnie na poziomie oczyszczalni i jego przyczyną była awaria sieci. – Przyczyna została usunięta, teraz następuje czyszczenie sieci, polegające na płukaniu i dozowaniu chloru na poszczególnych odcinkach. Zwiększono także ilość chloru na wieży ciśnień – zapewniał. Powiatowy inspektor sanitarny Krzysztof Pałczyński powie-

dział: – Nastąpiła dokładna analiza i zagrożenie zostało rozpoznane. Teraz musimy jedynie czekać do poniedziałku. Właśnie w poniedziałek 27 lutego miały być znane kolejne wyniki pomiaru stanu wody, dlatego, mimo opanowania niebezpieczeństwa, konieczne było dalsze ostrzeganie przed kranówką, dostarczanie wody pitnej wrześnianom. Po spotkaniu w starostwie Powiatowy i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wydały nowy komunikat informujący m.in. o usunięciu przyczyny skażenia i o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w korzystaniu z wody kranowej w rejonach zagrożonych. W międzyczasie ich mieszkańcom zaczęto rozdawać także wodę butelkowaną. W sytuacjach takich jak zanieczyszczenie wody oczywistym jest, że władze muszą działać w oparciu o odpowiednie procedury. Mieszkańcom nasuwają się liczne wątpliwości, zwłaszcza że do czasu pierwszych ostrzeżeń korzystali przecież z wody kranowej jak zwykle. Poprosiliśmy o komentarz wiceprezesa wrzesińskiego szpitala lek. med. Sebastiana Nowickiego. – Tak naprawdę każdy z nas ma bakterię E.coli w swoim przewodzie pokarmowym, problem pojawia się właśnie, gdy dostanie się ona wraz z wodą do organizmu. Wówczas może powodować biegunkę, wymioty, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do odwodnienia. W przypadku wystąpienia takich objawów najważniejsze jest nawadnianie orga-

Na ulicy Kościuszki stanęły beczkowozy, dostarczana była też woda w butelkach

Posiedzenie sztabu kryzysowego w starostwie

nizmu. Przy skrajnym odwodnieniu, powinniśmy zgłosić się do lekarza. Przede wszystkim jednak nie należy panikować – usłyszeliśmy. Oczywiście konsekwencje dostania się bakterii do organizmu zależą od wielu czynników – ilości spożytych bakterii, rodzaju szczepu, a także naszego wieku i układu odpornościowego. Nasuwa się pytanie, kiedy tak naprawdę doszło do zanieczyszczenia wody i, co bardziej istotne, od kiedy wiedziało o nim kierownictwo PWiK. Ustali to prokuratura, do której 27 lutego, w dniu odwołania komunikatu o skażeniu, Tomasz Kałużny skierował zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa narażenia życia i zdrowia mieszkańców Wrześni. Sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana, że mimo odwołania komunikatu o skażeniu oraz zapewnień prezesa PWiK o zlikwidowaniu jego przyczyny, po kilku dniach pojawiły się ponowne ostrzeżenia o złej jakości wody. 4 marca sanepid poinformował, że z kranów mieszkańców ulicy Warsztatowej płynie woda odbiegająca jakością od norm. Tym razem bez przeszkód można jej używać do celów higienicznych i sanitarnych, jednak do celów konsumpcyjnych powinna zostać przegotowana. Profilaktycznie podobne zalecenia skierowano dzień później do mieszkańców Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej, gdzie jakość wody, jak czytamy w komunikacie, może odbiegać od wymagań. Miejmy nadzieję, że wkrótce uda się rozwiązać ten uciążliwy problem. Najważniejsze, by mieszkańcy Wrześni mogli odetchnąć z ulgą i znów normalnie korzystać z wody kranowej. Klara Skrzypczyk

Oświadczenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z 7 marca (www.poznan.po.gov.pl) Zarzuty za skażenie wody pitnej we Wrześni Prokuratura Rejonowa we Wrześni nadzoruje postępowanie w sprawie skażenia wody pitnej we Wrześni tj. sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób. W dniu 27 lutego 2017r. do Prokuratury Rejonowej we Wrześni wpłynęło zawiadomienie dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w związku ze skażeniem wody pitnej w rejonie kilku ulic we Wrześni. Tego samego dnia wszczęto śledztwo, w toku którego ustalono, że w dniu 17 lutego 2017r. pracownik PWiK sp. z o.o. we Wrześni zostawił otwarty zawór z wodą technologiczną zawierającą bakterie, co spowodowało wtłoczenie tej wody do wodociągów z wodą pitną. Proces ten trwał do 20 lutego 2017r. Woda technologiczna była wykorzystywana w celu zmniejszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, a instalacja związana z jej wykorzystaniem miała zostać wykonana przez samych pracowników. O wtłoczeniu wody technologicznej do wodociągów prezes zarządu spółki PWiK oraz jej kierownik dowiedzieli się 21 lutego 2017r., a Sanepid został poinformowany o zdarzeniu dopiero 23 lutego 2017r. W dniu 3 marca 2017r. prokurator przedstawił Zbigniewowi A. i Jarosławowi O. zarzuty popełnienia przestępstw sprowadzenia w zamiarze ewentualnym niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób korzystających z wody pitnej, poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i nie poinformowanie, wbrew ciążącemu obowiązkowi, o skażeniu wody oraz nie podjęcie decyzji o wyłączeniu z eksploatacji skażonego odcinka sieci wodociągowej. Jeden z podejrzanych przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, drugi nie przyznał się i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozorów policji. Rzecznik Prasowy

9

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9.03.2017 r. Jak informowałem wcześniej, w związku ze skażeniem sieci wodociągowej we Wrześni w rejonie ulic Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej, w dniu 27 lutego br., złożyłem w Prokuraturze Rejonowej we Wrześni zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na narażeniu mieszkańców na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub sprowadzenie niebezpieczeństwa powodując zagrożenie epidemiologiczne. W dniu 6.03.2017r. prokuratura poinformowała o postawieniu zarzutów w tej sprawie prezesowi PWiK we Wrześni Sp. z o.o. oraz jednemu z pracowników spółki. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie rady nadzorczej spółki, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zawieszenia w obowiązkach prezesa PWiK we Wrześni Sp. z o.o. Niezależnie od działań Prokuratury Rejonowej we Wrześni, rada nadzorcza spółki prowadzi również czynności kontrolne z udziałem specjalistów firmy zewnętrznej z zakresu budowy i eksploatacji sieci wodociągowych oraz regulujących te kwestie przepisów prawa. Ponadto do dnia 10 marca 2017 r. rada nadzorcza otrzyma również podsumowanie kontroli komisji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Dalsze decyzje personalne dotyczące aktualnego zarządu spółki mogą zostać podjęte po zapoznaniu się ze szczegółową oceną przyczyn, okoliczności skażenia, a także odpowiedzialności poszczególnych osób. Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ogłoszeniu konkursu na członka zarządu PWiK Sp. z o.o. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września

Wyślij sms* o treści wybranego kodu rejestrującego na numer 661 000 112

Serwis informacyjny Gmina Września Gmina Pyzdry Gmina Nekla Gmina Miłosław Gmina Kołaczkowo

Kod rejestrujący tak.pwr05 tak.pwr04 tak.pwr03 tak.pwr02 tak.pwr01

Kod wyrejestrowujący nie.pwr05 nie.pwr04 nie.pwr03 nie.pwr02 nie.pwr01

* Opłata za wysłanie widomości SMS rejestrującej do systemu jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl. W treści SMS-a powinien być wpisany tylko kod rejestrujący serwis. Zawarty w kodzie znak„0”jest cyfrą„zero”.

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: Zadaniem powiatu w sytuacji skażenia wody było przede wszystkim ostrzeganie, alarmowanie mieszkańców o skażeniu i przekazywanie informacji przez Powiatowy System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Ludności, tzw. Blisko SISMS. Pierwsza, niepotwierdzona jeszcze informacja o skażeniu wody została przekazana telefonicznie Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego przez pracownika Gminnego Ośrodka Alarmowania 24 lutego o godz. 9.24. Informacja z sanepidu, która potwierdziła skażenie wody, wpłynęła mailowo o godz. 11.14. Między godz. 11.16-11.31 zostały rozesłane komunikaty, między innymi do mieszkańców Wrześni za pośrednictwem komunikatora SISMS. Ponadto powiadomione zostały inne służby i instytucje, w tym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiat koordynował również przepływ informacji między służbami, inspekcjami, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędem Miasta i Gminy Września, w tym Strażą Miejską. Większość działań prowadziły oczywiście UMiG oraz PWiK. Ostrzeżenia zostały rozesłane do wrześnian, gdy tylko informacja o skażeniu wody się potwierdziła. System ostrzegania przebiega dwutorowo: przez wiadomości SMS Cloud (podawane przez aplikację na smartfony) oraz poprzez zwykłe sms-y, które przy tym miały status wiadomości alarmowych. Apeluję, by dopisywać się do systemu Blisko SISMS. Otrzymywanie komunikatów nic nie kosztuje. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie powyżej.


10

Historia

10 marca 2017

Sprawy społeczne

www.wrzesnia.powiat.pl

W zeszłym roku ukazała się książka Mariana Torzewskiego „Ziemia wrzesińska w Polsce Odrodzonej. Czasy i ludzie”. Jest to trzecia część cyklu; dwie poprzednie książki, traktujące o czasach zaboru pruskiego i I wojny światowej, zostały wydane w latach 2013 i 2014. W najnowszej, obejmującej lata II Rzeczypospolitej, z różnych powodów nie znalazły się zaplanowane początkowo dwa rozdziały, które zostały obecnie przygotowane przez autora do publikacji w „Przeglądzie Powiatowym”. Pierwszy rozdział, zatytułowany „Handel i usługi”, podzielony został na kilkanaście części, z których każdą można by rozpocząć od słów:

Wrześnianin udaje się...

KKO Powiatu Wrzesińskiego, ul. Warszawska 17, 1938 rok

nisław Smodlibowski. Siedziba tego banku od 1930 roku znajdowała się w kamienicy przy ulicy Warszawskiej 36 (obecnie siedziba Banku Spółdzielczego). Od 1913 roku działał we Wrześni Bank Kupiecko-Przemysłowy, przeżywający w czasie I wojny światowej kryzys, reaktywowany jednak w 1920 roku. Długoletnim prezesem jego rady nadzorczej był Józef Chrzanowski ze Stanisławowa, a siedziba znajdowała się najpierw w kamienicy Warszawska 11, a od 1931 roku w kamienicy Rynek 13.

fot. F. Włosik

sie największego rozkwitu dawała pracę nawet 15 osobom. Głównymi producentami artykułów określanych mianem przemysłowych byli we Wrześni rzemieślnicy. W latach 20. funkcjonowało w mieście około 250 warsztatów rzemieślniczych i pracowało w nich łącznie (mistrzowie, czeladnicy i uczniowie) prawie 800 osób. Firmy handlowe i warsztaty rzemieślnicze, w których wrześnianie znajdowali pracę, zostały bliżej przedstawione w innych artykułach. Liczba przedsiębiorstw uważanych za przemysłowe była we Wrześni zmienna. Największym z nich przez cały okres II RP była „Cukrownia Września. Spółka Akcyjna”, zatrudniająca w okresie kampanii buraczanych nawet kilkuset pracowników (oferowała więc w ogromnej przewadze pracę sezonową). Pracowników zatrudniały fabryki maszyn – „Fabryka Maszyn Antoniego Kaczorowskiego” przy ulicy Warszawskiej 11, przejęta później przez Nikodema Preissa, „Fabryka i Skład Maszyn Rolniczych Franciszka Jaworskiego” przy ulicy Fabrycznej 25 (41). Znaczącym przedsiębiorstwem był tartak, przekształcony z dawnej prywatnej firmy w Towarzystwo Akcyjne „Tartak”, które w krótkim czasie stało się własnością prywatną Kazimierza Kaliszewskiego pod nazwą „Tartak, fabryka mebli i obróbki drzewa” przy ulicy Gnieźnieńskiej 5 (sprzedaż mebli przy Warszawskiej 32). Innym przedsiębiorstwem był młyn parowy Maksymiliana Wirtha, kupiony w 1931 roku przez Władysława Pruskiego. Kolejnym

fot. F. Włosik

14. W poszukiwaniu pracy i do banku Do pracy poza miasto wrześnianie udawali się rzadko. Można było ją za to znaleźć we Wrześni – w miejscowych podmiotach gospodarczych działających w handlu, rzemiośle i przemyśle. Wrzesińskie przedsiębiorstwa handlowe były w znacznym stopniu związane z rzemiosłem. Piekarze czy rzeźnicy najczęściej sami sprzedawali wytwarzane przez siebie towary, a warsztaty szewców czy krawców oprócz produkcji świadczyły także usługi. W handlu towarowym przeważały sklepy (składy) spożywcze nazywane kolonialnymi, poza tym w dziedzinie spożywczej składy mięsne, piekarnicze, delikatesowe i owocowe, a w dziedzinie tekstylno-odzieżowej konfekcyjne, obuwnicze czy kapelusznicze. Na specjalnych koncesjach działały apteki, drogerie i bardzo liczne (z powodu opłacalnego wyszynku) restauracje, w ogromnej większości małe. Zdecydowana większość placówek handlowych opierała swój byt na pracy właściciela i ewentualnej pomocy członków rodziny, był to więc handel drobny. Nieco większe firmy handlowe w różnych branżach zatrudniały jedną lub dwie ekspedientki, Polki, najczęściej młode dziewczyny (Polki zatrudniał także żydowski kupiec Emil Brückmann w Rynku). Większych domów handlowych w całym okresie II Rzeczypospolitej było we Wrześni tylko kilka. Te największe zatrudniały kilka lub kilkanaście osób, np. firma „K. Chełmikowska” w okre-

KKO Miasta Wrześni, ul. Poznańska 4, luty 1938 roku

przedsiębiorstwem była mleczarnia parowa mieszcząca się od czasu zaboru pruskiego przy ulicy Dworcowej 2 (Daszyńskiego). W 1926 roku mleczarnię kupił od Karola Stiera Związek Spółdzielni Mleczarskich i przeniósł ją pod nazwą „Mleczarnia i Zakłady Rolniczo-Przemysłowe Września Sp. z o. o.” do nowych pomieszczeń przy ulicy Gnieźnieńskiej, a Stier pozostał właścicielem założonej przez siebie „Fabryki Maszyn K. Stier i S-ka”, produkującej m.in. radia. Firma pracowała później (od 1927 roku) pod nazwą „Telefal”, ale w końcu upadła. Istniało we Wrześni kilka przedsiębiorstw budowlanych. Wśród nich wyróżniało się działające w mieście od 1900 roku przedsiębiorstwo Edwarda Kubale w Rynku 9. Jego właściciel w połowie lat 20. przeniósł główną działalność do Gdyni i odgrywał tam znaczącą rolę. Były też inne tego typu przedsiębiorstwa – fabryka wyrobów cementowych Bolesława Samolewskiego, przejęta później przez Mieczysława Meissnera, przedsiębiorstwo budowlane Franciszka Kilkowskiego czy przedsiębiorstwo budowlane Stanisława Urbańskiego. Spośród innych przedsiębiorstw należałoby wymienić „Fabrykę biszkoptów Józef Szwarc” przy ulicy Fabrycznej, fabrykę cykorii Henryka Jagodzińskiego przy Poznańskiej 4,

browar „Victoria” od 1901 roku będący własnością Stefana Golcza i fabrykę powozów Józefa Łosińskiego przy Fabrycznej 32 (d. 18). Dość znacząca grupa mieszkańców Wrześni znajdowała zatrudnienie w Polskich Kolejach Państwowych, w administracji miejskiej i powiatowej, w szkołach.

Jeśli wrześnianin nie zużywał wszystkich zarobionych pieniędzy na potrzeby bieżące, mógł je ulokować w banku. Wrzesińskie „miejscowe” banki miały tradycje sięgające czasu zaboru pruskiego. Od 1867 roku (zreorganizowany w roku 1872) działał bank, którego pierwotna nazwa brzmiała „Towarzystwo Pożyczkowe i Oszczędności”, a od końca XIX w. „Bank Pożyczkowy”. Długoletnim (prawie od początku XX w.) prezesem rady nadzorczej banku był Leon Dzieciuchowicz z Grzybowa, a po jego śmierci od 1932 roku Stanisław Konieczny, dyrektorami byli natomiast Stanisław Ziołecki (od 1910 roku), a po nim Sta-

Najdłuższą tradycją we Wrześni mogła się poszczycić Powiatowa (Komunalna) Kasa Oszczędności, która założona została w 1857 roku. U progu Odrodzonej Polski jej dyrektorem był Mieczysław Kizierowski, a od 1921 roku Jan Pawlak, w latach 30. siedziba przy Warszawskiej 17 (dziś siedziba BZ WBK). Oprócz niej działała także znacznie słabsza ekonomicznie Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Wrześni założona w 1918 roku, od 1931 roku mająca swą siedzibę w kamienicy przy Poznańskiej 4, a wcześniej w ratuszu (pokój nr 1).

* Wycinki prasowe (reklamy i ogłoszenia) wykorzystane przez autora pochodzą z Orędownika Wrzesińskiego.

Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Kolejny rok w straży Spadek ilości interwencji, podnoszenie kwalifikacji, zakup nowych sprzętów, uruchomienie Zakładowej Straży Pożarnej przy zakładzie nr 2 VW w Białężycach, ale i więcej ofiar śmiertelnych. 27 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni miała miejsce narada roczna podsumowująca rok 2016. Spotkanie rozpoczął p.o. komendanta powiatowego PSP we Wrześni mł. bryg. Piotr Trawiński, który przedstawił ubiegłoroczną działalność służby organizacyjno-kadrowej, finansowej i kontrolno-rozpoznawczej. Zagadnienia operacyjno-szkoleniowe i działalność jednostki ratowniczo-gaśniczej omówił jego zastępca bryg. Damian Jankowiak. W ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do zdarzeń łącznie 718 razy (w odniesieniu do roku 2015 zarejestrowano spadek o 121 zdarzeń). Poszczególne zajścia to: 190 pożarów (w tym 2 duże – stolarnia w Mikuszewie i pustostan gorzelni we Wrześni), 502 miejscowe zagrożenia, co oznacza m.in. wypadki drogowe, powalone drzewa na drodze, zerwane dachy oraz 26 fałszywych alarmów. W porównaniu do roku 2015 zmniejszyła się liczba pożarów – o 6, i miejscowych zagrożeń – o 117, wzrosła natomiast liczba fałszywych alarmów o 2. – Według statystyk najczęstszą przyczynę pożarów stanowiła nadal nie-

Sprawy społeczne

10 marca 2017

bryg. Damian Jankowiak

11

dok. ze s. 1

Kwalifikacja zakończona O miejscu, dacie i godzinie stawiennictwa informował właściwy dla miejsca zameldowania wezwanego urząd gminy. Po przeprowadzeniu wywiadu i określeniu kategorii zdrowia stający do kwalifikacji otrzymywał książeczkę wojskową. Jak wiadomo, wyróżnia się cztery kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby zdolne do służby w czasie pokoju i wojny (kategoria A) oraz niezdolne do czynnej służby w czasie pokoju (kategoria D) z urzędu zostają przeniesione do rezerwy. Osoby czasowo niezdolne do pełnienia czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria B) nie zostają przeniesione do rezerwy i będą podlegały ponownym badaniom lekar-

skim po upływie okresu niezdolności. Z ewidencji wojskowej zostają skreślone natomiast osoby trwale i całkowicie niezdolne do pełnienia służby w czasie pokoju, po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny (kategoria E). Warto też zauważyć, że likwidacja służby zasadniczej nie zniosła obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności. Orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej staje się ostateczne po 14 dniach od dnia jego uzyskania. Marlena Modrowska

W komisji zasiadała lek. med. Krystyna Dolata-Gabryelewicz

Dni otwarte strażnicy, wycieczki szkolne i przedszkolne, pokazy ratownicze, akcja WOŚP oraz spełniamy marzenia – w minionym roku nie zabrakło tradycyjnych już imprez promujących służbę w PSP. Poprzez udział w festynach, prelekcjach w szkołach, spotkaniach z seniorami czy informacje przekazywane lokalnym mediom propagowano bezpieczeństwo pożarowe, a także prezentowano samochody i

Młody mieszkaniec powiatu podczas wywiadu

wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej, szczególnie w ramach kampanii „Nie dla czadu”, „Zgaś ryzyko” i „Czad i ogień – obudź czujność”. W ubiegłym roku wrzesińska komenda wzbogaciła się m.in. o działko wodno-pianowe Crossfire czy kamerę termowizyjną Drager UCF. Zakup dziesięciu kompletów ubrań specjalnych Tiger Plus oraz naprawa samochodu specjalnego SHD-24 zostały zaś dofinansowane przez powiat wrzesiński przy udziale Funduszu Wsparcia PSP. Podsumowaniu z uwagą przysłuchiwali się m.in. starosta Dionizy Jaśniewicz, wójt i burmistrzowie z powiatu wrzesińskiego, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Andrzej Janka oraz były komendant bryg. w stanie spoczynku Robert Wojtkowiak. W ubiegłym roku nie udało się zrealizować inwestycji budowy nowej siedziby komendy w Białężycach. Na szczęście środki na realizację tego zadania zostały zapisane w budżecie i ustawie modernizacyjnej na obecny, 2017 rok. Marlena Modrowska

Artur Czajkowski

Krew dla Kuby Akcja honorowego oddania krwi, jaką zorganizowano 6 marca przed siedzibą wrzesińskiej komendy Straży Pożarnej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, cieszyła się ogromną popularnością. Do ostatniej godziny trwały zapisy, a statystyki przedstawiają się następująco: 53 osoby zgłosiły się do komendy w celu oddania krwi, 51 osób zostało zarejestrowanych w krwiobusie, 36 osób oddało pełną krew, zebrano łącznie

16,2 litra tego drogocennego płynu. Wśród osób, które oddały krew, byli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej z Wrześni i Gniezna, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonafot. KP PSP Września

ostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się ogniem otwartym. Odnotowano 86 takich przypadków – relacjonował bryg. Damian Jankowiak. Liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na terenie powiatu w ostatnim roku to 11 ofiar śmiertelnych i 112 osób rannych. Bilans ofiar śmiertelnych był więc wyższy w stosunku do 2015 roku, wtedy było ich 7. Do poważniejszych akcji ratowniczych należały: kwietniowy tragiczny pożar przybudówki budynku jednorodzinnego w Sokolnikach, gdzie odnaleziono ciało człowieka, czerwcowy pożar obiektów byłej gorzelni we Wrześni, sierpniowe wypadki busa na DK 92 w kierunku Poznania – dwie ofiary śmiertelne, oraz samochodu osobowego w Gutowie Małym – jedna ofiara, a także grudniowy wybuch pieca centralnego ogrzewania w Nekielce. W zawodzie strażaka ważne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Dlatego w kwietniu zorganizowano warsztaty ogólnowojewódzkie z zagrożeń elektroenergetycznych, wpływu prądu na organizm człowieka i działań ratowniczych przy obiektach i urządzeniach pod napięciem.

Artur Czajkowski – sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej we Wrześni: Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wrzesińskiego trwała od 6 do 28 lutego. Prace komisji lekarskiej w budynku szpitala powiatowego prowadzone były sprawnie i bez zakłóceń. Każdego dnia zgłaszało się ponad 30 osób. Dla kobiet wyznaczono osobne terminy, tj. 24 i 27 lutego. W sumie wydano 481 orzeczeń, z czego 433 dotyczyło rocznika podstawowego, 45 kobiet, w tym 3 tzw. roczników starszych. Kategorię A otrzymało łącznie 438 osób (395 mężczyzn i 43 kobiety), kategorię D – 32 osoby (30 mężczyzn i 2 kobiety), zaś kategorię E – 11 osób. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym nikt nie otrzymał kategorii B. Nie było potrzeby doprowadzenia przez policję. Wszyscy stawili się na wezwanie w terminie. Warto pamiętać, że obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący za granicą, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Sprawa podwójnego obywatelstwa musi zostać załatwiona we właściwym urzędzie gminy. Inaczej ma się to do osób, które pracują za granicą, ale nie posiadają drugiego obywatelstwa, one mają obowiązek stawić się na kwalifikację.

Zebrano ponad 16 litrów krwi

riusze wrzesińskiej policji, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Politechnicznych, a także mieszkańcy powiatu wrzesińskiego. Zebrana krew w większości przekazana została na szczytny cel pomocy ośmioletniemu Jakubowi Jakubowskiemu z Gniezna chorującemu na białaczkę. mł. bryg. Marek Mikołajczak


8 12 10

Przegląd rolniczy

Przegląd rolniczy IX przetarg ustny nieograniczony

10 marca 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Wymagania weterynaryjne Zmiany w płatnościach bezpośrednich przy uboju świń na własny użytek

Już od 15 marca rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2017. Omawiamy zmiany, które nastąpiły w bieżącym roku.

W każdym przypadku uboju trzody chlewnej w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na własny użytek posiadacz zwierzęcia na co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zobowiązany jest do poinformowania o zamiarze jego przeprowadzenia wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii uprawnionego do przeprowadzania urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia takiego uboju musi zawierać:

W Polsce od 2015 roku stosowane są płatności związane z produkcją w sektorach: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu oraz konopi włóknistych. Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do części stosowanych w Polsce w latach 2015-2016 płatności związanych z produkcją. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi notyfikowało do Komisji Europejskiej zmiany w systemie płatności związanych z produkcją na lata 2017-2020. Zgodnie z wytycznymi UE dokonując modyfikacji uwzględniono obserwowane trendy w produkcji w latach 2014 i 2015. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji finansowych w przypadku kilku sektorów konieczne było ukierunkowanie wsparcia na tę grupę gospodarstw, w których sytuacja ekonomiczna (dochodowa) jest najtrudniejsza i gdzie utrzymuje się tendencja spadkowa w produkcji. Najważniejsze zmiany odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją. Wsparcie nadal będzie realizowane w czterech sektorach produkcji zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce, kozy) i ośmiu sektorach produkcji roślinnej (buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste). W ramach przeglądu funkcjonowania tego instrumentu wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.

a. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia lub zwierząt, b. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu uprawnionego do przeprowadzania uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, c. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi, d. numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, e. miejsce i termin uboju, f. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju, g. inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu. Za uprawnioną do przeprowadzania uboju uważa się osobę powyżej 18 roku życia, posiadającą wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz udokumentowane szkolenie teoretyczne i trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na tym stanowisku. W przypadku przeżuwaczy, tj. cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz, zamiar przeprowadzenia ich uboju należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrześni. lek. wet. Romuald Jedwabski inspektor ds. bezpieczeństwa żywności PIW we Wrześni

WYKAZ URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII WYZNACZONYCH DO BADANIA MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni zgodnie z § 7 ust.5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2016 r. poz.885) informuje o urzędowych lekarzach weterynarii wyznaczonych do urzędowego badania mięsa na terenie powiatu wrzesińskiego:

Lp.

Gmina

Nazwa zakładu leczniczego

Adres zakładu

Nr telefonu

Imiona i nazwiska urzędowych lekarzy weterynarii badających mięso

1

Września

Lecznica Dla Zwierząt

ul. Objazdowa 21 62-300 Września

614366910 606707662

lek.wet. Bogusław Gołębiowski lek.wet. Andrzej Nowakowski

2

Kołaczkowo

Gabinet Weterynaryjny s.c.

Borzykowo ul. Wrzesińska 20 62-306 Kołaczkowo

61 4385126 606198388 601958951

lek.wet. Adam Cichowski lek.wet. Radosław Godzich

3

Miłosław

Prywatna Praktyka Lekarsko Weterynaryjna

ul. Dworcowa 25A 62-320 Miłosław

61 4383075 604626157

lek.wet. Wojciech Kawski

4

Pyzdry

Prywatna Praktyka ul. Niepodległości 59a Lekarsko 62-310 Pyzdry Weterynaryjna

63 2768391

lek.wet. Marcin Szymański

Pyzdry

Prywatna Praktyka ul. Niepodległości 59a Lekarsko 62-310 Pyzdry Weterynaryjna

5

63 2768391

lek.wet. Joanna Szymańska

Nabór na restrukturyzację małych gospodarstw Od 30 marca do 28 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za po-

średnictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Monika Mikołajczak

Płatności do zwierząt W przypadku sektorów młodego bydła i krów zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może

Dopłaty do zakupu loszek i jałówek Dopłaty na zakup loszek i knurów hodowlanych będą mogli otrzymać rolnicy na terenie całego kraju. Projekt przewiduje, iż wsparcie obsługiwane będzie przez Agencję Rynku Rolnego. Producenci trzody chlewnej będą mogli uzyskać wsparcie na zakup loszek hodowlanych i knurów hodowlanych (w ramach tzw. Pakietu Hogana). Pomoc będzie obowiązywać na terenie całego kraju. Będzie przysługiwać producentom, którzy w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy mieli nie mniej niż 10 i nie więcej niż 2 000 świń. Wysokość pomocy: • 150 zł – do loszki hodowlanej mającej w dniu zakupu mniej niż 150 dni, • 350 zł – do loszki hodowlanej mającej w dniu zakupu nie mniej niż 150 dni, która została poddana ocenie wartości użytkowej tucznej i rzeźnej, • 500 zł do knura hodowlanego mającego w dniu zakupu nie mniej niż 150 dni, który został poddany ocenie wartości użytkowej tucznej i rzeźnej. Monika Mikołajczak

zostać przyznana płatność, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt., ale zachowano dotychczasową kopertę finansową. Wprowadzona zmiana pozwoli na skoncentrowanie wsparcia w gospodarstwach, w których następuje systematyczny spadek liczby stad i pogłowia zwierząt, a więc gospodarstw, których sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza. Dzięki zachowaniu koperty finansowej w wyniku wprowadzanych zmian stawka płatności dla pierwszych 20 szt. zwierząt w stadzie będzie wyższa niż w poprzednich latach. W przypadku płatności do owiec ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od 15 marca do 15 kwietnia roku składania wniosków (zamiast od 20 października do 20 listopada). Zmiana została dokonana w związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodowców owiec i ma na celu ułatwienie zarządzania stadem. Niezależnie od tego uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie związane z produkcją w sektorze owiec i w sektorze kóz (tzw. system bezwnioskowy). Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwi rolnikom ubieganie się o wsparcie do owiec i kóz, zwłaszcza w przypadku, gdy liczba zwierząt zgłaszanych do płatności jest duża (z uwagi na brak limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte płatnością, liczba zwierząt zgłaszanych do płatności często wynosi kilkaset sztuk). Dotychczas wiązało się to z koniecznością wypisania w dołączanym do wniosku specjalnym oświadczeniu wielu numerów identyfikacyjnych, co było czasochłonne i stwarzało ryzyko popełnienia błędu.

Rośliny wysokobiałkowe W miejsce obecnej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Zmiany były podyktowane potrzebą zapewnienia krajowej produkcji białka roślinnego na pasze oraz lepszego ukierunkowania wsparcia, uwzględniającego sposób wykorzystania roślin wysokobiałkowych. Płatność do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi (bez mieszanek ze zbożami). Płatność będzie degresywna – wyższa stawka będzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha. Natomiast płatność do upraw paszowych będzie przysługiwała do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych (esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka) – (zakaz przeorywania na zielony nawóz). Płatnością będzie objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie. Truskawki W sektorze owoców miękkich wsparcie będzie przysługiwało do upraw truskawek (bez malin; zmniejszona została koperta finansowa). Buraki cukrowe Od 2017 r. wsparcie w sektorze buraków cukrowych będzie przyznawane do powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania instrumentu wsparcia do zmienionych unijnych uwarunkowań prawnych – zniesienie kwotowania produkcji cukru. Monika Mikołąjczak

ARiMR realizuje płatności za 2016 Ponad 99% rolników z naszego powiatu otrzymało do końca listopada 2016 roku zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Kwota zaliczki stanowiła 70% należnych producentowi płatności. W Wielkopolsce wypłacono ponad 1 mld 160 mln zł, z czego na nasz powiat przypadło prawie 30 mln zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na wypłatę reszty płatności ARiMR ma czas do końca czerwca 2017 roku. Stawki płatności za rok 2016 przedstawiają się następująco: Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2016

Jednolita płatność obszarowa

462,05 zł/ha

Płatność za zazielenienie

310,10 zł/ha

Płatność dodatkowa

172,79 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika

231,97 zł/ha

Płatność do bydła

256,20 zł/szt.

Płatność do krów

322,62 zł/szt.

Płatność do owiec

111,95 zł/szt.

Płatność do kóz

68,25 zł/szt.

Płatność do roślin wysokobiałkowych

430,49 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 287,75 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych

1 952,25 zł/ha

Płatność do owoców miękkich

904,78 zł/ha

Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 zostały określone w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Monika Mikołajczak


10 marca 2017

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Przegląd rolniczy

13

Produkcja zwierzęca

OGÓLNA LICZBA ŚWIŃ POWIAT WRZESIŃSKI I OŚCIENNE

W tym numerze przedstawiam gospodarstwo państwa Hanny i Zbigniewa Czerniaków, które zajmuje się produkcją trzody chlewnej. Produkcja prowadzona jest w cyklu zamkniętym, w chlewni znajduje się 55 loch, a roczna sprzedaż tuczników kształtuje się na poziomie 1200 szt.

197 861 POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

307 184 POWIAT POZNAŃSKI

187 500 POWIAT

151 596

126 108 SŁUPECKI

POWIAT POWIAT WRZESIŃSKI ŚREDZKI

187 500 POWIAT JAROCIŃSKI

NAJWIĘKSZA LICZBA ŚWIŃ W WIELKOPOLSCE 406 778 powiat gostyński

Gospodarstwo Czerniaków w Szamarzewie

141 130 POWIAT PLESZEWSKI

Gospodarz pokazuje, że można bardzo dobrze wykorzystywać środki unijne i przeznaczać je na różne cele, m.in. budowę budynku do odchowu prosiąt czy chlewni dla macior na rusztach. Stare budynki oraz częściowo stodoła zostały przekształcone w chlewnię. Natomiast poprzedni budynek chlewni przeznaczony jest dla loch luźnych oraz niskoprośnych. Na potrzeby chowu trzody chlewnej zaadaptowana została również w części stodoła, gdzie zwierzęta utrzymywane są na płytkiej ściółce. Zbigniew Czerniak skorzystał z programu SPO oraz programów inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 oraz 2014-2020. Rolnik gospodaruje na 70 ha własnych oraz dzierżawionych. Uprawia przede wszystkim: rzepak, buraki, pszenicę,

Zbigniew Czerniak

pszenżyto oraz jęczmień. Całość stanowią grunty orne, w gospodarstwie nie ma trwałych użytków zielonych. Gospodarstwo wyposażone jest w maszyny do uprawy, ochrony i zbioru roślin.

Na prezentowanym przykładzie jasno widać, że nasi rolnicy w niczym nie odbiegają od sąsiadów w Unii Europejskiej. Monika Mikołąjczak

Prosię w chlewni na rusztach

Warchlaki

NAJMNIEJSZA LICZBA ŚWIŃ W WIELKOPOLSCE 22 146 powiat turecki

Cena żywca wieprzowego – 8 marca FIRMA

Cenna netto

Skup trzody chlewnej i bydła Jarosław Krause

4,55

Firma Handlowa-Usługowa HURT-DETAL Krzysztof Mikołajczak

4,40

P.H.U. Zenon Krzysztoń

4,40

Skup ubój zwierząt sprzedaż Mirosław Nowowsiak

4,40

Firma „GOŁĄB” Spółka Jawna

4,20

Nowy budynek, w którym znajdują się lochy w kojcach

Dwa silosy na paszę

Silos na paszę na BIN-y na zboża obok tuczarni tle starego budynna głębokiej ściółce ku z warchlakami

Wielkopolskie Forum Rolnicze Wielkopolska Izba Rolnicza 24 lutego zorganizowała X Forum Rolnicze, które odbyło się w Centrum Kultury w Witkowie. działania PROW 2014-2020, które ruszają w tym roku, oraz bieżące zmiany, jakie nastąpiły przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Najwięcej pytań rolnicy mieli do przedstawiciela ANR Marka Czarneckiego z poznańskiego oddziału Agencji, który szczegółowo omówił kryteria dostępu osób chcących wydzierżawić grunty z zasobu rolnego skarbu państwa. Rolników szczególnie interesowała sprawa zagospodarowania 30% areału przewidzianego do odsprzedaży po wygaśnięciu dzierżawy kilku lokalnych spółek rolnych. Wywiązała się dyskusja dotycząca kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach, wyliczanie DJP do przetargów oraz przedłużania dzierżaw. Pytania dotyczyły przede wszystkim zasad kupna ziemi przez indywidualnych rolników. Podczas spotkania wystąpił również przedstawiciel ARR, który omówił zasady przyznawania dopłat do materiału siewnego. Poruszono temat uprawnień i obowiązków grup producenc-

W konferencji wzięło udział 200 rolników

kich, w tym sprzedaży towaru poza zobowiązaniami statutowymi grupy. Pozostałymi zagadnieniami były: działanie spółek melioracyjnych, problematyka energii odnawialnej (fotowoltaika – przydomowe elektrownie słoneczne) i opłaty za korzystanie z wód otwartych na cele rolnicze. Swoje oferty omówili również przedstawiciele banków działających przede wszystkim dla rolników. Monika Mikołajczak

fot. arch. prywatne

skich na lata 2014-2020, • możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR, • działania podejmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Rynku Rolnego, • promocja produkcji żywności, • problematyka odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika), efektywności energetycznej i niskiej emisji na terenach rolniczych. Pierwszym prelegentem był powiatowy lekarz weterynarii z Wrześni Romuald Juściński, który z uwagi na pojawienie się ognisk chorobowych ptasiej grypy na terenie województwa zaapelował do wszystkich o szczególną ostrożność i o stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji. Przypomnijmy, że od początku stycznia w Wielkopolsce wykryto już 10 ognisk choroby. Póki co nasz powiat jest wolny od ptasiej grypy. Przedstawicielka ARiMR Monika Mikołajczak z Wrzesińskiego Biura Powiatowego Agencji przedstawiła nowe

fot. arch. prywatne

Forum zorganizowano dla rolników z powiatów wrzesińskiego i gnieźnieńskiego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji oraz firm działających na rzecz rolnictwa. Nie zabrakło włodarza gminy oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego, ANR, ARR, ARiMR oraz powiatowych lekarzy weterynarii. Na organizowanych forach rolnicy mogą wskazać trapiące ich problemy oraz porozmawiać z pracownikami wszystkich instytucji. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób. Na wstępie przybyłych powitał burmistrz Witkowa Marian Gadziński, który w krótkiej prezentacji przedstawił charakterystykę gminy, położenie, gospodarkę i statystykę rolniczą. Tematyka forum kształtowała się wokół zagadnień: • działania w zakresie bioasekuracji, w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, • działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

Po prelekcji wywiązała się dyskusja


14

Gminy

10 marca 2017

Września

www.wrzesnia.powiat.pl

Kołaczkowo

Kto otrzyma grant Tesco?

FutboLOVE

Głosujmy na wydarzenie organizowane przez wrzesińskie Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie. Od 8 marca do 4 kwietnia w sklepie Tesco we Wrześni można wesprzeć inicjatywę Stowarzyszenia Pomagam Aktywnie: organizacja V Charytatywnego Pikniku Sportowego „Biegnę dla Oskara”. Wystarczy zrobić w tym terminie zakupy, pobrać żeton do głosowania i wrzucić go do urny oznaczonej w logo stowarzyszenia (ślimak) oraz nazwę imprezy: V Charytatywny Piknik Sportowy „Biegnę dla Oskara”. Pomagam Aktywnie o finansowy grant rywalizuje z KS Libero z Powidza oraz Stowarzyszeniem Centrum Edukacyjno-Wypoczynkowe„Gajówka” z Gaju. Jacek Zieliński

fot. OWDiR

W programie Tesco „Decydujesz, pomagamy” wystartowało grubo ponad tysiąc organizacji pozarządowych, w tym między innymi wrzesińskie Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie. Eksperci oraz Komisja Grantowa wyłoniła w każdym mikroregionie dwa lub trzy najlepsze projekty społeczne, które dotyczą m.in. edukacji, promocji zdrowego stylu życia, renowacji przestrzeni miejskiej, aktywizacji osób starszych. Wybrane projekty uczestniczyć będą w głosowaniu klientów Tesco. To oni zdecydują, które projekty otrzymają grant finansowy na realizację swojego pomysłu.

18 lutego na boisku pod balonem Wisły Płock odbył się II Ogólnopolski Turniej piłkarski dla dzieci z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „FutboLOVE TUMY” Płock 2017, organizowany przez SSM Wisła Płock i Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy w Płocku.

Nekla

Debata społeczna

Drużyna z Kołaczkowa nie miała sobie równych

11 marca w godzinach 10-13 w Nekielskim Ośrodku Kultury odbędzie się debata społeczna. Debata zainicjowana została przez lokalne stowarzyszenia, które pragną spotkać się z mieszkańcami i władzami samorządowymi w celu omówienia bieżących problemów gminy Nekla oraz wypracowania wspólnych wniosków na przyszłość, upublicznienia ich i przekazania władzom gminy, jako sugestii do dalszego działania i podejmowania decyzji w imieniu mieszkańców. Organizatorzy zapewniają,

że zostaną omówione wszystkie istotne zagadnienia, które znajdą się w obrębie zainteresowań uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zakupu zespołu pałacowo-parkowego, jego przeznaczenia i dalszego użytkowania. Ostatnie referendum pokazało, że społeczność gminy Nekla jest żywotnie zainteresowana tym, co dzieje się w jej otoczeniu, dlatego debata ma być kontynuacją podejmowa-

nia spraw ważnych i odpowiedzią na wiele nurtujących pytań. Debata zorganizowana została przede wszystkim z myślą o mieszkańcach gminy, dlatego organizatorzy zapraszają wszystkich tych, którzy nie chcą ograniczać swojej obywatelskiej postawy do uczestnictwa w wyborach, ale sami chcą kształtować własne otoczenie i mieć realny wpływ na podejmowane w gminie decyzje. Stowarzyszenie Czysta Nekla

Do tegorocznej edycji zawodów zgłosiło się 16 drużyn z czterech województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W sumie w rozgrywkach rywalizowało ponad 140 graczy. Drużyny podzielono na cztery grupy. W fazie grupowej rozegra-

no następujące spotkania: Horyzont Kołaczkowo – Więcbork 4:0, Horyzont Kołaczkowo – Franciszków 9:0, Horyzont Kołaczkowo – Skierniewice 8:0. W półfinale: Horyzont Kołaczkowo – Toruń 4:0, a w finale: Horyzont Kołaczkowo – Płock 3:0. Gratulujemy. OWDiR

Miłosław

Policjanci u Smerfów Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Smerfy z Miłosławia zaprosiły wrzesińskich policjantów. Celem spotkania było przeprowadzenie pogadanki na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

fot. KPP we Wrześni

Załącznik do Uchwały nr X/126/2008 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25. 09. 2008 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry

Pyzdry

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147), Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 7 marca 2017 r. do dnia 28 marca 2017 r. wykaz działek niezabudowanych położonych w Pyzdrach, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Lp

Położenie

Ozn. księgi wieczystej

Oznaczenie wg. ewidencji gruntów

Powierzchnia działki w m2

Wartość nieruchomości w zł

Przeznaczenie w Mpzp

1.

miasto Pyzdry

KN1S/00023997/0

1284/34

1380

15 000

Brak planu

2. miasto Pyzdry KN1S/00023997/0 1284/35 994 11 000 Brak planu Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147), nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Burmistrz Pyzdr /-/ Przemysław Dębski Burmistrz Pyzdr informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach i BIP UM Pyzdry zamieszczono wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i do dzierżawy na okres do 3 lat. Burmistrz Pyzdr /-/ Przemysław Dębski

Maluchy dostały odblaski

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni 23 lutego odwiedzili dzieci z miłosławskiego przedszkola. Podczas zajęć policjantka zwróciła dzieciom uwagę na zasady zachowania się na drodze i w szkole. Ponadto przypomniała o prawidłowym korzystaniu z fotelików podczas jazdy samochodem. Dodatkową ciekawostką była możliwość zapoznania się z pracą policjanta.

Funkcjonariuszka Ruchu Drogowego opowiedziała o tym oraz zaprezentowała dzieciom, jakie wydaje się sygnały podczas kierowania ruchem na drodze. Jednak Smerfy najbardziej upodobały sobie zabawę policyjnym wyposażeniem. Uśmiechy pojawiły się na twarzach dzieci, gdy kajdanki zostały założone jednej z opiekunek. Na zakończenie wszystkie otrzymały elementy odblaskowe. KPP we Wrześni


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

10 marca 2017

Rekordowe mistrzostwa Blisko stu zawodników wzięło udział w Mistrzostwach Powiatu Wrzesińskiego w Szachach. fot. arch. prywatne

W auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni rywalizowały dzieci, młodzież oraz dorośli. Organizatorzy imprezy to: LO Września, UKS Żak Września i Starostwo Powiatowe we Wrześni. Głównym celem imprezy była popularyzacja królewskiej gry oraz uczczenie 85. rocznicy założenia klubu szachowego we Wrześni. Turniej odbył się na dystansie siedmiu rund z tempem 15 minut dla zawodnika na partię. Zawodnicy grali w jednym turnieju, ale organizatorzy przewidzieli klasyfikację z podziałem na kobiety i mężczyzn w sześciu kategoriach: do lat 10, 13, 16, 20, OPEN i powyżej 60 lat. Przyznane zostały także nagrody specjalne dla najstarszego zawodnika (Kazimierz Słomiński), najlepszego z najmłodszych (pierwszy wynik punktowy w grupie najmłodszych rocznikowo uzyskał Staś Długosz) oraz dla najlepszego zawodnika w kategorii uczeń/

Na jedną partię przypadało 15 minut

nach krajowych i międzynarodowych. Udział w imprezie był bezpłatny, a organizatorzy już zapowiedzieli kontynuację turnieju w roku następnym. Wyniki: OPEN Kobiet 1. Anna Kurpiewska 5,0 pkt, 2. Natasza Klimko 4,5 pkt, 3. Weronika Ślebioda 4,0 pkt; OPEN Mężczyzn 1. Krzysztof Sulkowski 7,0 pkt, 2. Jacek Sygrela 6,0 pkt, 3. Kazimierz Słomiński 6,0. Jacek Zieliński

fot. arch. prywatne

fot. arch. prywatne

absolwent Liceum Ogólnokształcącego (Jacek Sygrela). Ponadto Kazimierzowi Słomińskiemu za wieloletnią aktywność sportową, wybitne osiągnięcia sportowe oraz wkład w rozwój sportu powiatu wrzesińskiego wręczono okolicznościowy grawerton i puchar. W turnieju wzięło udział wielu zawodników, którzy w przeszłości aktywnie i z sukcesami reprezentowali barwy wrzesińskich klubów na are-

Medale dla zwyciężczyń Przy szachownicy gość specjalny Przemysław Cypryański (w środku)

Sąsiedzkie potyczki 5 marca w Samorządowej Szkole Podstawowej odbył się cykliczny turniej tenisa stołowego. W zmaganiach o tytuł mistrza XIV Turnieju „Sąsiedzkie Potyczki” stanęło 103 zawodników z miejscowości związanych obwodowo ze szkołą.

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29 Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Kadry tel. 61 640 44 90 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34

fot. arch. projektu

Pingpongiści rywalizowali w 8 kategoriach wiekowych i drużynowej (familijnej). Atrakcją sportowej imprezy był mecz pokazowy zawodników Stelli Niechan Gniezno. W zawodach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych. Dyrekcja szkoły Zbigniew Przytarski i Elżbieta Grześkowiak wspólnie z przybyłymi gośćmi dokonała dekoracji zwycięzców, wręczając im nagrody rzeczowe i trofea ufundowane przez spore grono sponsorów. Oto zwycięzcy: Lena Wrzaskowska – Kaczanowo (dziewczynki kl. I-III), Wojciech Rozmiarek – Bierzglinek (chłopcy kl. I-III), Nicole Zellmer – Września (dziewczęta kl. IV-VI i gimnazja), Mateusz Krukowski – Kaczanowo (chłopcy kl. IV-VI), Miłosz Sawa – Nowa Wieś Kró-

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

Mecz pokazowy zawodników Stelli Niechan Gniezno – Jakuba Różaka i Dawida Balcerzaka

lewska (chłopcy gimnazja), Katarzyna Czyż – Kaczanowo (kobiety), Szymon Gryczka – Kaczanowo (mężczyźni 17-30), Piotr Domżalski – Kaczanowo

(mężczyźni od 31 lat), Bryan i Nicole Zellmer (klasyfikacja drużynowa – rodzinna), Szymon Gryczka (turniej mistrzów). (red.)

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 24 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Nakład: 9 000 egzemplarzy Dwutygodnik Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Mateusz Maserak

15

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne


Biuletyn nr 241, marzec 2017  
Biuletyn nr 241, marzec 2017  
Advertisement