Page 1

w numerze:

Obligacje na szpital 29 września po raz 52. zebrała się Rada Powiatu. Podczas sesji poręczono emisję obligacji na sfinansowanie rozbudowy szpitala. Starosta Dionizy Jaśniewicz dokładnie przedstawił drogę restrukturyzacji szpitala i prace wokół jego rozbudowy, które trwają od lat dziewięćdziesiątych, czyli od początku działania samorządu powiatowego. Koszt rozbudowy oszacowano na 60 mln zł. Pozyskane na rozbudowę infrastruktury 35 mln z WRPO pokryje do 75% kosztów kwalifikowanych, czyli tych, które są refundowane przez Unię Europejską. Żeby zrealizować rozbudowę, nadal potrzebne jest dodatkowe źródło finansowania. Projekty były różne, ostatecznie zdecydowano się na obligacje na kwotę 23 mln zł. Wyemituje je bank, ciężar ich spłaty spocznie na inwestorze, czyli szpitalu, a całą operację zabezpieczy powiat. Pieniądze te pokryją koszty tzw. niekwalifikowane, na które UE dofinansowania nie przyznaje – prace przy szpitalnym oddziale ratunkowym, drogach dojazdowych, kanalizacji czy transformatorze. W drodze przetargu wyłoniono już wykonawcę rozbudowy, Grupę 3J SA. – Rozpoczynamy przedsięwzięcie poważne, odważne, ale realne i skalkulowane, dające perspektywę sprawnego funkcjonowania szpitala we Wrześni – przekonywał Dionizy Jaśniewicz. – Ktoś mógłby powiedzieć: być może to przedsięwzięcie jest zbyt trud-

ne dla powiatu, być może spółka Szpital Powiatowy nie udźwignie tej inwestycji. Tymczasem w ciągu niespełna dziesięciu lat zainwestowaliśmy w szpital 25 milionów 669 tysięcy, z czego 15 milionów 448 tysięcy pochodziło ze środków szpitala i powiatu. Radny Włodzimierz Podzerek zwrócił uwagę: – Wydaje mi się, że ryzyko i zagrożenia dla tego przedsięwzięcia są realne. Jesteśmy zależni od budżetu centralnego. Jeśli obecny kryzys będzie trwał, środki uzyskiwane stamtąd na zadania własne powiatu mogą być niewystarczające. Poza tym weźmy pod uwagę sytuację samego szpitala – mimo kompetencji prezesa Zbyszka Przybylskiego może się okazać, że w tym systemie finansowania szpital nie będzie rentowny, zwłaszcza że jest uzależniony od środków z NFZ. Radny Krzysztof Wojciechowski miał inne zdanie: – Cieszę się, że sami, niezależnie od nikogo, bez żadnych inwestorów z zewnątrz będziemy tę inwestycję realizować. Obawy są, to jasne, ale sądzę, że realizacja się uda. Jeśli wziąć pod uwagę to, o czym mówił starosta, czyli ile pieniędzy już włożyliśmy w to przedsięwzięcie, to możemy być spokojni. Pozostali radni nie zgłosili uwag do projektu, uchwałę przyjęto jednogłośnie. Podczas sesji przewodniczący rady Grzegorz Kaźmierczak poinformował, że członkowie Rady Powiatu złożyli w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe. Przegłosowano też między innymi realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Kozubiec-Sarnice-Czeszewo-Orzechowo” i zdecydowano przyznać gminie Miłosław pomoc finansową na rok 2011 w związku z jej staraniami o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-

Otwarcie świetlicy w Pałczynie nych. Radni zapowiedzieli prawne regulacje w sprawie handlu dopalaczami. Dopytywali się też o przebieg remontów drogowych na terenie powiatu, zwłaszcza przeciągających się robót na ulicy Słowackiego. Jolanta Kubczak z Powiatowego Zarządu Dróg tłumaczyła, że modernizacja drogi Września-Gniezno po-

Powiat, anioły i 65 obrazów

Gdzie i kiedy ruszy termomodernizacja? Obejmie trzy obiekty: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej i Zespół Szkół Technicznych i Ogól-

nokształcących (budynek główny, budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną i łącznikiem, internat). Inwestycja będzie realizowana w latach 2011 i 2012. Co zostanie zrobione? Budynki dociepli się warstwą styropianu lub wełny mineralnej. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a na dachu internatu zamontuje się kolektory słoneczne. Dofinansowanie przyznano w ramach działania 3.2, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013. WRLiFE

str. 2

Jubileusz ZSP

24 września w auli wrzesińskiego liceum odbył się wernisaż otwierający wystawę malarstwa Anastazji Fietisovej. Sześćdziesiąt pięć obrazów białoruskiej artystki będzie można oglądać do 22 października. Organizatorem wystawy jest Starostwo Powiatowe we Wrześni, które zleciło malarce wykonanie kilku prac.

str. 3

Spółki wodne

W odrestaurowanej auli obrazy Fietisovej prezentowały się świetnie

Artystka od ponad dwóch lat maluje ziemię wrzesińską, pokazuje miejsca i ludzi z nią związanych. Powstał imponujący cykl kilkudziesięciu prac oddających historię i współczesność. – Dzisiaj możemy po raz pierwszy podziwiać wszystkie te obrazy zgromadzone w jednym miejscu – powiedział Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, otwierając wystawę – To jedyna taka chwila. Niebawem

Prawie cztery miliony na termomodernizację Powiat wrzesiński zdobył 3 mln 700 tys. zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W konkursie otrzymał 22 punkty, czyli 71% maksymalnej liczby, i został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W naborze złożono aż 88 wniosków, pieniądze dostało jedynie 30.

trwa do końca roku, prace na Słowackiego mają się skończyć w ciągu dwóch tygodni. Do końca listopada przeciągnie się budowa ronda na skrzyżowaniu Daszyńskiego i Gnieźnieńskiej. Więcej o restrukturyzacji wrzesińskiego szpitala na str. 10-11. Anna Mizerka

Anioły z Barda

rozpierzchną się po świecie zaadoptowane przez sympatyków malarstwa Anastazji Fietisovej. Ich szczególnym walorem jest to, że namalowała je osoba wyrosła w innej kulturze, w innym świecie. Spojrzała na naszą historię, ziemię, na ludzi, których nie ma już wśród nas, i tych, którzy są i tworzą społeczność. To inne spojrzenie skupia się na rzeczywistości, która nas otacza. – Artystka wyróżnia się sposobem malowania, przedstawiania i interpretowania świata. Przyjechała do Wrześni i zobaczyła ją swoimi oczami – mówi Lucyna Lewandowska, wrzesińska plastyczka, kurator wystawy. Wśród zaprezentowanych prac można podziwiać panoramy miast, zwłaszcza dwa wielkoformatowe obrazy przedstawiające Wrześnię i Poznań, które przywodzą na myśl średniowieczne płótna dawnych mistrzów. Obrazy łączą kronikarską precyzję z baśniowo-oniryczną wizją artystki. Pejzaże urzekają lekkością i delikatnością godną impresjonistów, zaś portrety oryginalnością przedstawienia postaci. Świat uwieczniony na obrazach Fietisovej ma w sobie coś nieziemskiego, zamieszkują go bowiem anioły. Wystawa jest formą promocji powiatu wrzesińskiego. Towarzyszy jej katalog będący opowieścią o powiecie zilustrowaną obrazami artystki.

cd. str. 8-9

str. 5

Rozmowa z Ryszardem Szcześniakiem

str. 6

Praca na miarę twoich potrzeb

str. 18


2

8 października 2010

Aktualności

www.wrzesnia.powiat.pl

Świetlica jak nowa

Miłosław otwiera się na Turcję

18 września w Pałczynie odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej.

Jarosław Sobczak, przewodniczący miłosławskiej Rady Miejskiej, i Henryk Przykłota, gminny skarbnik, pojechali do Turcji. Podczas wizyty trwającej od 9 do 15 sierpnia podpisali list intencyjny o przyjaźni i współpracy między gminami Miłosław i Payallar.

Na uroczystości gościli marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poślednia, starosta Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Miłosławia Zbigniew Skikiewicz oraz radni powiatu, radni gminy Miłosław i zasłużeni mieszkańcy wsi. – Nasza świetlica odzyskała świetność prawie w 25-lecie swojego powstania – mówiła Zofia Przybylska, sołtys Pałczyna, witając gości. – Pierwsze oficjalne otwarcie odbyło się 17 stycznia 1986 roku. Przez ten czas każdy sołtys starał się podnosić standard tego miejsca. To, co widzimy dziś, jest efektem pracy i stanowczości w dążeniu do celu wielu ludzi – podkreśliła. Świetlicę wyremontowano ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. – Otrzymaliśmy około 500 tysięcy złotych. Za te pieniądze przeprowadzono termomodernizację budynku, wymieniono część okien i drzwi, oświetlenie. Powstał także plac zabaw i parking przy świetlicy – informuje sołtys Przybylska. – Widać, że uzyskane pieniądze są dobrze wy-

Goście honorowi podziwiali serce świetlicy, czyli kuchnię

korzystane – chwalił marszałek Woźniak. – Życzę wszystkim mieszkańcom, aby ten obiekt służył im jak najlepiej i żeby czuli się tu jak u siebie. W świetlicy znajdują się dwie sale: mniejsza, ze stanowiskami komputerowymi, i duża – bankietowa. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich najbardziej cieszy doskonale wyposażona kuchnia. – Jesteśmy bardzo zadowolone z pracy sołtys, nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś inny pełnił tę funkcję – podkreślały mieszkanki Pałczyna, które przygotowały poczęstunek dla gości. Rada sołec-

ka planuje organizować w świetlicy imprezy dla mieszkańców, a także wynajmować salę. Uzyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na zakup sprzętów do świetlicy. – Chciałbym pogratulować wszystkim, którzy pracowali, byśmy mogli podziwiać odnowioną świetlicę – mówił Dionizy Jaśniewicz. – Dzisiejsze spotkanie jest przykładem, że wszystko rozpoczyna się od inicjatywy ludzi, którzy są gotowi zmobilizować społeczność lokalną – podsumował starosta. Joanna Goździewicz

Rocznica sowieckiej napaści 17 września wrześnianie upamiętnili kolejną, 71. rocznicę najazdu Armii Czerwonej na Polskę. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w kościele farnym. Po nabożeństwie zebrani udali się na cmentarz przy ulicy Gnieźnieńskiej, pod pomnik katyński, gdzie odbyła się główna część ceremonii.

Uroczystość to lekcja historii dla młodzieży

– Przez długie lata wiedzę o agresji i zbrodniach radzieckich starano się zataić, przeinaczać i na rozmaite sposoby fałszować. Spotykając się tu i teraz chcemy przywrócić zapomniane prawdy, podać fakty, a poległym, zamordowanym i prześladowanym od-

dać należną im część i uszanowanie – powiedział prowadzący uroczystość Bolesław Święciochowski, prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego. – Kolejna rocznica noża wbitego w plecy Rzeczypospolitej, wydarzeń przez

całe dziesięciolecia przemilczanych. Sowiecka napaść na Polskę była owocem paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, a więc zanim padły jeszcze pierwsze strzały II wojny światowej – podkreślał w swym referacie Michał Gajda, nauczyciel historii z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W trakcie ceremonii młodzież z ZSTiO zaprezentowała interesującą część artystyczną. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów na katyńskiej mogile i wspólne odśpiewanie Roty. Na obchody przybyli reprezentanci różnych wrzesińskich środowisk: przedstawiciele władz samorządowych, duchowni, kombatanci, członkowie Rodziny Katyńskiej, delegacja Związku Sybiraków, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, kulturalnych i zawodowych, delegacje szkół i instytucji oraz poczty sztandarowe. Uroczystość zorganizowali: burmistrz Wrześni, WTK i Unia Wrześnian. Beata Anna Święcicka

Burmistrz Abdullah Ozturk wraz z radnymi przekazuje flagę miłosławskiej delegacji

Payallar to miasteczko na Riwierze Tureckiej oddalone o 16 km od znanego kurortu Alanya. Od jego południowej strony ciągnie się stukilometrowa linia brzegowa Morza Śródziemnego, a na północy rozciągają się góry Taurus. Gmina Payallar liczy około siedmiu tysięcy mieszkańców. Utrzymują się oni przede wszystkim z rolnictwa, a także turystyki. Od wielu lat Turcja, której niecałe 5% terytorium leży w Europie, bezskutecznie puka do drzwi Unii Europejskiej. Ten muzułmański kraj napotyka na ogromny opór wewnętrzny – obawy znacznej części Turków przed kulturą i gospodarką Zachodu – i zewnętrzny, bo wiele państw Unii (szczególnie Niemcy i Francja) jest niechętnych wschodniej cywilizacji.

Gorzyce pamiętały o 17 września

Wybory samorządowe 21 listopada Zgodnie z samorządową ordynacją wyborczą premier RP Donald Tusk ogłosił termin wyborów samorządowych. Pierwsza tura odbędzie się 21 listopada, ewentualna druga – w przypadku wyborów prezydentów, burmistrzów i wójtów – 5 grudnia 2010 r. Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego będą wybierać przedstawicieli do rad gmin, powiatu oraz sejmiku województwa wielkopolskiego, a także, zgodnie z miejscem zamieszkania, burmistrzów Miłosławia, Nekli, Pyzdr i Wrześni oraz wójta Kołaczkowa.

Kontakty z samorządami, organizacjami społeczno-kulturalnymi i gospodarczymi z UE mają z jednej strony przekonać Turków do sensowności członkostwa we wspólnocie, z drugiej skłonić społeczeństwa europejskie do pozbycia się uprzedzeń. W ostatnim czasie Turcja, państwo, które nigdy nie uznało rozbiorów Polski, właśnie u nas szuka sprzymierzeńców dla projektu wstąpienia do Unii. Stąd zaproszenie skierowane do gminy Miłosław w celu nawiązania partnerstwa z gminą Payallar. Jego inicjatorem był Aziz Sahin, prezydent Platformy Polsko-Tureckiego Stowarzyszenia Przyjaźni i Biznesu. Miłosławska delegacja podpisała list intencyjny i spotkała się z burmistrzem Antalii, która jest stolicą tureckiego województwa. Jarosław Sobczak

Golgota Wschodu w interpretacji dzieci

Młodzież biorąca udział w zajęciach świetlicowych we wsi Gorzyce postanowiła przypomnieć o 71. rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Wieczór poświęcony Golgocie Wschodu z udziałem zaproszonych gości, przede wszystkim rodziców, odbył się 21 września. Młodzież przy-

gotowywała się do części artystycznej z wielkim zaangażowaniem. Były dekoracje przedstawiające mogiły z brzozowymi krzyżami i płonocące znicze, wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. Przypomniano również podstawowe fakty historyczne. Sylwia Nowak-Koźma


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Jubileusz na wojskowo Rocznicę 60-lecia Zespołu Szkół Politechnicznych uczczono patriotyczną uroczystością oraz zjazdem absolwentów. Święto szkoły zaplanowano na słoneczną sobotę, 18 września. Obchody przebiegły w podniosłej atmosferze – najpierw msza w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi, potem oficjalna uroczystość na przyszkolnym placu. Przyjechało wielu gości – Krystyna Poślednia, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września – absolwent tej szkoły, przedsta-

patriotyczny charakter. Przypomniano o obchodzonej dzień wcześniej rocznicy sowieckiego najazdu odczytując apel poległych. Bohaterska walka w obronie ojczyzny była też tematem występu uczniów. Starosta Dionizy Jaśniewicz, pułkownik Andrzej Górnicki i Izabela Kwiatkowska odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą patronom szkoły, natomiast żołnierskie i młodzieżowe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 68. pułku piechoty oraz na grobie

ning Heuschmann, emerytowany dyrektor szkoły zawodowej, i Klaus Wenzel. Oprócz kadry pedagogicznej i uczniów w spotkaniu wzięli udział absolwenci, wśród nich pułkownik Andrzej Górnicki, zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, i podpułkownik Piotr Miłończyk. Za ich sprawą, a także przez wzgląd na patronów szkoły – bohaterów Monte Cassino, uroczystość miała wojskową oprawę. Zapewniła ją kompania reprezentacyjna Wojsk Lotniczych z Powidza oraz Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Koszalina.

wicielie władz samorządowych, duchowieństwa oraz wicekurator oświaty w Poznaniu Hanna Rajcic-Mergler. Z Niemiec przybył Burkhard Drake, poprzedni landrat Wolfenbüttel, Hen-

Dyrektor Bogdan Nowak wręczył pamiątkowe statuetki osobom zasłużonym dla historii szkoły. – Pokazujemy młodym ludziom, że o historii trzeba pamiętać i ją pielęgno-

Edwarda Jakubowskiego, nauczyciela, który brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Całości dopełniła salwa honorowa oddana przez kompanię reprezentacyjną. Na tym jednak nie koniec – świętowano do późna. Nauczyciele i absolwenci mogli nacieszyć się swoim towarzystwem i powspominać minione lata na wieczornym balu w restauracji. Ewa Konarzewska-Michalak

Uniwersytet Trzeciego Wieku awansował na przedszkolaka

Kompania reprezentacyjna wojsk lotniczych z Powidza

Dyrektor Bogdan Nowak z szacunkiem przyjmuje nowy sztandar szkoły

3

Oświata

wać – powiedział. Okrągły jubileusz był też okazją do ufundowania nowego sztandaru. Przekazał go Jan Nowak reprezentujący fundatorów. Zaapelował do uczniów: – Nigdy nie zapomnijcie o wartościach, które stanowią istotę naszego życia. Wierni im byli patroni szkoły. Krystyna Poślednia w swoim przemówieniu podkreśliła, że ZSP idzie z duchem czasu: – Jesteście wyróżniającą się szkołą na tle województwa wielkopolskiego, pokazujecie, jak szybko można reagować na zmieniający się rynek pracy. Kilka lat temu panowała moda na szkoły ogólnokształcące, a jednak wykształcenie techniczne okazało się najważniejsze. Chcemy zachęcać młodzież do wstępowania do takich właśnie szkół. Program obchodów miał wybitnie

22 września we Wrzesińskim Ośrodku Kultury na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obradowało 161 studentów-seniorów. Prezes Eugeniusz Paterka podsumował trzy lata istnienia stowarzyszenia. Wybrano nowy zarząd. – Minęły trzy lata działalności Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, weszliśmy w wiek przedszkolaka – podkreślił Paterka, zaczynając sprawozdanie. W poprzednim roku akademickim uczelnia miała 247 słuchaczy. Odbyło się 38 wykładów plenarnych na różne tematy, 24 razy spotkała się sekcja regionalna, zorganizowano 20 wypraw krajoznawczych po Wielkopolsce, kilkudniowe wyciecz-

ki po kraju, a także do Lwowa i Wiednia, były wyjazdy do filharmonii, opery, teatru oraz wieczory poetyckie w ramach sekcji spotkań z kulturą. Studenci uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego i niemieckiego, uczyli się obsługi komputera, ale też brali udział w rajdach rowerowych – przejechano w sumie ponad trzy tysiące kilometrów. Największym zainteresowaniem cieszył się fitness w wodzie i nauka pływania, pilates, rytmika i taniec z choreoterapią oraz nordic walking. Eugeniusz Paterka został prezesem na kolejną kadencję. Zapowiedział kontynuację pracy w dotychczas istniejących sekcjach, a także powstanie nowych kół zainteresowań: genealogicznego i teatralnego. WUTW

Festyn archeologiczny Uczniowie Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni 22 września pożegnali lato w Biskupinie podczas festynu „Ruś znana i nieznana”.

Surowe życie obozowe w Biskupinie

Było dużo o kulturze Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, swoje umiejętności prezentowali zaproszeni rzemieślnicy, nasi wschodni sąsiedzi. Do tańca przygrywały zespoły muzyki dawnej. Organizatorzy przygotowali inscenizacje ważnych momentów w dziejach Rusi. Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali codzienne obozowe życie wypełnione ćwiczeniami, przygotowaniem posiłków, szyciem strojów i wykonywaniem narzędzi. Największe poruszenie wywołała zainscenizowana bitwa między Rusinami a wojami piastowskimi. ZSS

Studenci nie mogą doczekać się pierwszych zajęć

Dzieci z OWDiR-u zwyciężyły w konkursie Radia Merkury Wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zajęli pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Radio Merkury. Chodziło o przedstawienie ciekawego miejsca w Wielkopolsce. Za opowieść o Kołaczkowie,

w którym żył i tworzył Władysław Stanisław Reymont, otrzymali profesjonalny rower górski. Delegacja dzieci pojechała do Poznania po odbiór nagrody, zwiedziła studia nagraniowe i przy okazji nagrała swoją audycję. OWDiR

Centrum Zasobów Dydaktycznych przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych zaprasza wszystkich nauczycieli języka angielskiego na konsultacje oraz warsztaty metodyczne 8 i 22 października, godz. 15.00-17.00 English with Września County 5, 19 listopada, godz. 15.00-17.00 Pronunciation Games 10, 19 grudnia, godz. 15.00-17.00 Traditions and Customs 14, 28 stycznia, godz. 15.00-17.00 Spotkania i rozmowy z rodzicami Konsultanci metodyczni Centrum: - przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-3: Urszula Kropaczewska tel. 607 615 074, email: urszula_kropaczewska@interia.pl - szkoły podstawowe klasy 4-6: Justyna Jerzewska, tel. 724 751 975, email: justynajerzewska@wp.pl - gimnazja: Natalia Szygenda, tel. 695 422 768, email: n.szygenda@gmail.com - szkoły ponadgimnazjalne: Mariusz Głowacki, tel. 667 924 704, email: msglowacki@interia.pl Przymiarki do pracy radiowca


4

Fundusze unijne

W stronę słońca 27 września w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni odbyło się bezpłatne szkolenie na temat kolektorów słonecznych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach wielkopolskiego projektu Akademia Słońca. Organizatorem była grupa GTT Synergy i Starostwo Powiatowe. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrześni.

W szkoleniu brało udział ponad 30 osób zainteresowanych zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Akademia Słońca to projekt edukacyjno-promocyjny skierowany do Wielkopolan, którego celem jest podniesienie świadomości w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii. Cykl szkoleń ma przybliżyć tę tematykę na przykładzie kolektorów słonecznych. Odbywają się one we współpracy z piętnastoma jednostkami samorządowymi. – Mieszkańcom Wielkopolski brakuje informacji na temat odnawialnych źródeł energii, przedstawio-

nych w sposób przystępny dla szerokiego grona odbiorców – uważa Krzysztof Frąszczak, koordynator projektu. – Trzeba pamiętać, że temat nie jest łatwy. Dlatego też staramy się, żeby wykłady w sposób zwięzły i zrozumiały przedstawiały zagadnienie. Do udziału w projekcie zaproszono Arkadiusza Stablę, konsultanta ds. energii z dziesięcioletnim doświadczeniem, który zaznajamiał z tematyką solarną, dzięki czemu uczestnicy szkole-

8 października 2010

nia mogli dowiedzieć się, jak działają kolektory słoneczne, jaki wpływ mają na środowisko, co dzięki ich zastosowaniu zyskuje użytkownik. Przybyłym przekazano także informację na temat źródeł finansowania przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje 45% dofinansowania do kredytów na montaż i zakup zestawów solarnych, jednak kolektory mogą służyć tylko do podgrzewania bieżącej wody, co wyklucza na przykład podgrzewanie basenów. – Dofinansowanie to obejmuje kwotę do 2 500 złotych za m² kolektora. Przykładowo, jeżeli rodzina czteroosobowa potrzebuje 4 m², to może liczyć na dofinansowanie do ok. 4 500 zł. Trzeba jednak pamiętać, że to dotacja, więc konieczne jest zapłacenie podatku. Reasumując w rozliczeniu dochodzi do 3035% realnego zwrotu kosztów – mówi Frąszczak. Podczas spotkania wyświetlony został film instruktażowy pokazujący montowanie kolektorów słonecznych. Organizatorem programu jest grupa GTT Synergy, która we współpracy z jednostkami samorządowymi zarządza projektem. – Obejmujemy zasięgiem województwo wielkopolskie. Do tej pory odwiedziliśmy Poznań, Gostyń, Śrem, Wolsztyn, Łobżenicę, Wągrowiec, Szamotuły Nowy Tomyśl. Przed nami Gniezno, Konin, Pleszew, Słupca, i Środa Wielkopolska – mówi Frąszczak. Beata Anna Święcicka

Rozmowa z Krzysztofem Frąszczakiem, właścicielem grupy GTT Synergy, koordynatorem projektu Akademia Słońca

Ujarzmić energię? Do czego służą kolektory słoneczne i jak działają? Kolektory wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii cieplnej. Ich działanie jest bardzo proste. Powierzchnia kolektora pokryta tzw. absorberem nagrzewa się pod wpływem padających promieni słonecznych. Płyn solarny przepływający przez wplecione w absorber rurki odbiera z niego ciepło i „niesie” je do zbiornika, w którym ogrzewa wodę. Ta, podgrzana do temperatury nawet 70ºC wpompowywana jest do instalacji grzewczych. Ochłodzony płyn solarny wędruje za pośrednictwem pompy z powrotem do kolektora słonecznego, gdzie znów jest ogrzewany. I tak cykl się powtarza. W polskim klimacie ze słońcem bywa różnie. Czy w związku z tym korektory są w stanie zgromadzić potrzebną ilość energii słonecznej?

W kolektorach słonecznych stosuje się wysokoselektywną powłokę absorbującą promienie słoneczne. Oznacza to, że potrafią one uzyskać ciepło nie tylko z promieniowania słonecznego padającego na nie bezpośrednio, ale również z promieniowania rozproszonego, czyli nawet wtedy, gdy nam wydaje się, że jesteśmy w cieniu. Czy ta forma pozyskiwania energii jest opłacalna? Jakiego rzędu oszczędności możemy się spodziewać? Optymalnie dobrana i właściwie zaprojektowana oraz wykonana instalacja słoneczna pozwala zmniejszyć roczne koszty ogrzewania ciepłej wody o ok. 60%. W okresie największej wydajności (kwiecień – wrzesień) pokrywa ona średnio 95% zapotrzebowania na ciepłą wodę. Należy mieć również na uwadze fakt, że zastoso-

wanie solarów do ogrzewania wody zmniejsza obciążenie kotła, dzięki czemu można dłużej cieszyć się jego niezawodną pracą. Istotny jest również aspekt środowiskowy. Energia słoneczna jest całkowicie ekologiczna, a jednocześnie łatwo dostępna. Rozmawiała Beata Anna Święcicka

JEREMIE – szansa dla firm Jeremie to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, która ma poprawić dostęp sektora przedsiębiorstw do pieniędzy unijnych. Menadżerem Funduszu Jeremie jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wyłonił już pierwszych tzw. pośredników finansowych. Za pomocą pożyczek i poręczeń kredytów bankowych finansują oni rozwój sektora MSP w Wielkopolsce. Fundusz Jeremie to odpowiedź na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców konkursami, które uruchamiane są na dotacje bezzwrotne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ograniczona pula środków w ramach takich konkursów powoduje, że nie wszyscy przedsiębiorcy z pozytywnie ocenionymi wnioskami o dofinansowanie mogli podpisać umowy. Głównymi beneficjen-

Wrzesiński PUP złożył wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt Pomocna dłoń II. Chodziło o ułatwianie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego i zwiększenie liczby personelu aktywizującego osoby bezrobotne. Zada-

tami funduszu Jeremie są ci, którzy nie otrzymali dofinansowania w formie dotacji albo nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych (ze względu np. na brak wystarczającej historii kredytowej, zabezpieczeń, początkowej fazy działalności firmy). Do dyspozycji przedsiębiorców jest łącznie 501,3 mln zł. Władze województwa wielkopolskiego szacują, że do 2015 roku z funduszu Jeremie skorzysta w Wielkopolsce około 7 300 firm. Wielkopolscy pośrednicy finansowi, do których już można się zwrócić o wsparcie, to Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA (www.fripww.pl), Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych (www.jfpk.jarocin.com. pl), Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości (www. socp.org.pl), Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (www. kip.kalisz.pl), Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. (www.warp.org.pl). WRLiFE

Pięknieje wielkopolska wieś Projekty zgłoszone do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, zgodnie z zasadami realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, winny dotyczyć jednego lub więcej wymienionych zagadnień: - remontu, wyposażenia obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków, - przebudowy, remontu, oznakowania szlaków rowerowych, pieszych, miejsc rekreacji, placów zabaw służących do użytku publicznego, - przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury, obiektów sakralnych (wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków), - porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, - zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, - zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na cele rekreacyjne lub poprawiające estetykę miejscowości, - przygotowania projektów stron internetowych promujących wieś i jej tradycje, - organizacji imprez promujących ideę odnowy wsi w wymiarze co najmniej regionalnym (w szcze-

gólności festynów, zawodów, konkursów, turniejów), - wydawania ulotek promujących miejscowość poprzez ideę odnowy wsi, - przeprowadzenia szkoleń związanych z problematyką odnowy wsi. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert/wniosków są organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem. Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do 22 października 2010 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w pok. 316 (III p.) przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu (kod pocztowy 61-716). Wszelkie informacje dotyczące konkursu, wymaganych dokumentów, kryteriów wyboru wniosków, zasad przyznawania dotacji, wzory druków dostępne są na stronie www.bip. umww.pl (Otwarty konkurs ofert/Rolnictwo i Obszary Wiejskie). Szczegółowych informacji udziela również Oddział Wdrażania Programów Samorządu Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem tel. 61 854 13 26. WRLiFE

nie to było celem projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Podczas rekrutacji pilnowano, by nie dochodziło do dyskryminacji ze względu na płeć. Do

końca 2011 roku przewidziano zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego, którzy od ubiegłego roku uczestniczą w projekcie. Jego wartość wynosi ponad 324 tys. zł, wysokość dofinansowania – 276 tys. zł. Wymagany wkład własny wnioskodawcy to 15% kosztu projektu. Eugeniusz Wiśniewski

O realizacji projektu Pomocna dłoń II Recesja na światowych rynkach nie ominęła także Polski. Przed przystąpieniem do realizacji projektu Pomocna dłoń II, w maju 2009 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni zarejestrowanych było w 3 747 osób, co oznaczało wzrost bezrobocia o 24,5% w porównaniu z majem 2008. Najczęściej bez pracy pozostawały osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym – 60%. Nie pracowało 2 215 kobiet (59,1% wszystkich bezrobotnych).

www.wrzesnia.powiat.pl


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Rolnictwo

5

Spotkanie w sprawie spółek wodnych

To nie jest zamach na Mikiciuka. O przyszłości spółek zadecydują rolnicy 22 września we wrzesińskim urzędzie pracy powrócono do propozycji nowych rozwiązań w systemie powiatowej melioracji. Na spotkanie Komisji ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa Rady Powiatu we Wrześni radni zaprosili burmistrzów gmin, dyrektorów przedsiębiorstw komunalnych i szefów gminnych spółek wodnych.

Jan Mikiciuk szczegółowo tłumaczył, na czym polegają zadania spółek wodnych

Wszyscy byli zgodni co do jednego: za sytuację na pozalewanych polach nikt nie obwinia bezpośrednio Związku Spółek Wodnych z Janem Mikiciukiem na czele. Reformy wymaga system gospodarki wodnej, który od dziesiątków lat jest niewydolny. Starosta Dionizy Jaśniewicz tłumaczył: – To nie jest zamach na pana Mikiciuka. Nasza propozycja to nie rewolucja, a pomysł alternatywnego rozwiązania. Jeżeli gminy, zakłady komunalne i rolnicy będą zainteresowani, żeby coś w gospodarce wodnej zrobić, to możemy pełnić rolę usługową, mimo że powiat za meliorację nie odpowiada. Nasza propozycja zmierza do decentralizacji podmiotów, które się nią zajmują, i koordynacji ich działań w gminach. O co dokładnie chodzi? Konkre-

ty przedstawił radny Jerzy Mazurkiewicz: – Zakłady komunalne musiałyby jako pierwsze zdecydować, czy chcą pomóc, bo są ściśle powiązane z radami gminnymi. Proponujemy, żeby w każdej gminie spółka wodna wyszła ze związku spółek wodnych i stała się autonomiczną jednostką w gminie. Do spółki jako członek przystąpiłby zakład gospodarki komunalnej, który dysponuje bardzo dobrym sprzętem i ma kadrę. Zakład komunalny otrzymywałby składki wpłacane przez rolników – pieniądze szłyby na remonty i utrzymanie szczegółowych urządzeń melioracyjnych wskazywanych przez zarząd spółki. Jej powiązanie z gminą ułatwiałoby przekazywanie na nią dodatkowych środków z samorządu, bo najprawdopodobniej gminy również musiałyby się zobo-

wiązać do płacenia składek na spółki. Według Mazurkiewicza zamiast związkowego zarządu stroną administracyjną zajmowałaby się komunalka, co pozwoliłoby zmniejszyć koszt działania spółek – oczywiście pod warunkiem, że w zakładach komunalnych nie zostaną stworzone dodatkowe etaty w związku z przejęciem zadań melioracyjnych. To ostatnie wywołało spore wątpliwości. Przedstawiciele zakładów komunalnych przekonywali, że ich pracownicy nie znają się na pracach melioracyjnych, a na tworzenie nowych etatów dla przeszkolonych w tym kierunku fachowców nie ma pieniędzy. Na administracji też się nie zaoszczędzi, bo trzeba będzie powołać kogoś do zarządzania oczyszczaniem rowów – inaczej zapanuje bałagan. Głosów sceptycznych było więcej: – Za składkę, którą rolnicy płacą na spółki, zakłady komunalne nie zgodzą się utrzymywać sieci melioracyjnej – argumentował radny Bogdan Kruk. Ktoś zaczął podnosić, że trzeba zacząć od zmiany ustawy wodnej, żeby spacyfikować ekologów. Kto inny zwracał uwagę, że w niektórych miejscach w Polsce w latach siedemdziesiątych likwidowano spółki wodne i teraz wielu chce ich przywrócenia, bo inne rozwiązania się nie sprawdziły. Poza tym spółka wodna nie odprowadza podatku VAT i nie wiadomo, jak by to wyglądało w innej strukturze. Zwracano uwagę, że zanim zacznie się odtwarzać cieki szczegółowe, trzeba zmodernizować podstawowe. Starosta przypomniał, że o odzyskanie podatku można się postarać,

ARiMR przyjmuje wnioski rolników W dzisiejszych czasach większość rolników korzysta z dofinansowania. Rozwijające się i unowocześniane gospodarstwa, a także wiejskie firmy mogą liczyć na pomoc, w której pośredniczy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR prowadzi wielotorową działalność. Jako akredytowana agencja płatnicza przekazuje rolnikom środki unijne i krajowe (dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych). Instytucja ta również zgodnie z unijnymi normami rejestruje oznakowane zwierzęta gospodarskie, co gwarantuje produkcję bezpiecznej żywności. Agencja realizuje obecnie programy z trzech źródeł: Płatności bezpośrednie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 i Program Ryby 2007-2013. Pierwszy z nich obejmuje działanie dopłaty bezpośrednie – do każdego hektara rolnik może uzyskać dopłatę za utrzymywanie go w dobrej kulturze rolnej. W powiecie wrzesińskim korzysta z nich 2 700 rolników. Sporym

zainteresowaniem cieszy się PROW oferujący różnorakie formy dofinansowania. – W PROW 2004-2006 i PROW 20072013 podstawą są programy rolno-środowiskowe – informuje Józef Szafarek, kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Wrześni. – Korzysta z nich 600 beneficjentów, natomiast z działania wspieranie gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) – 1 300. Dużo wniosków złożono na renty strukturalne i młodego rolnika, wykorzystano 110% przynależnej puli! Powiat wrzesiński przoduje pod względem składanych wniosków w województwie, a nawet w kraju. Wiele wniosków wpłynęło na pakiet rolnictwo zrównoważone, stawka 360 złotych na hektar okazała się bardzo atrakcyjna, mimo że ten program przewiduje przeprowadzenie dokładnej analizy gleby i zaplanowania płodozmianu na następnych pięć lat. Rolnicy nieufnie podchodzą do zalesiania gruntów rolnych i nieużytków oraz korzystania z usług doradczych. Z pierwszego otrzymało wsparcie jedynie 15 osób. – Brakuje odpowiednich gruntów. Rolnicy twierdzą, że bardziej im się opłaca uprawa niż zalesia-

nie. Do tego grunt musi być w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako grunt pod zalesienie – tłumaczy Szafarek. – Natomiast do usług doradczych rolnicy nie są przekonani. W zeszłym roku zgłosiło się czterech rolników. Program jest wymagający, doradcy przygotowują projekt gospodarowania, który spełniałby wymogi wzajemnej zgodności. Określają stan sanitarny, plany nawozowe, warunki utrzymania dobrej kultury rolnej – to plan na lata. Ważne jednak, żeby rolników edukować, pokazywać im możliwości oferowane przez programy. Przed rozpoczęciem naboru spotykamy się z mieszkańcami wsi, informujemy ich też za pośrednictwem mediów. Wnioski można pobrać ze strony internetowej (www.arimr.gov.pl), ale najczęściej rolnicy osobiście przychodzą do biura powiatowego. Na miejscu rolnik zapoznaje się ze szczegółowymi kryteriami i warunkami. Pomocą w wypełnianiu formularzy służy Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz prywatne fir-

a za dwa lata cieki podstawowe, czyli Wrześnica, Kanał Kołaczkowski i Biechowski będą już po gruntownym remoncie: – Nie ma sensu rozpatrywać cieków podstawowych i szczegółowych oddzielnie. Skoro naprawiamy Kanał Kołaczkowski, to jednocześnie zabierzmy się za cieki szczegółowe, które są z nim połączone. Przez obecny brak korelacji dużo środków finansowych jest marnowanych, bo pieniądze są wydawane chaotycznie. Co z tego, że wyremontuje się kawałek rowu, skoro parę kilometrów dalej woda i tak nie jest odbierana? Potrzeba sprawnego gospodarowania całym systemem. Dodam, że areał w powiecie wynosi 50 tys. ha, a tylko 22 tys. ha jest objętych działaniem spółek wodnych. Radny Mazurkiewicz zwrócił uwagę, że starostwo mogłoby wystąpić do marszałka o przejęcie za-

rządzania ciekami podstawowymi. – Starostwo oferuje też pomoc prawną w przygotowaniu statutów spółek wodnych, ale gminy i komunalka muszą się zaangażować. Dotacje z gmin i powiatu, wnioskowanie o środki unijne i objęcie rolników obowiązkową składką, bo w tej chwili część jest poza spółkami. Ci, którzy woleliby wykonywać samodzielnie prace na rzecz spółek, mogliby być zwolnieni ze składki. Przedstawiciele gmin mieli dużo zastrzeżeń, ale nikt nie zaproponował innego pomysłu na rozwiązanie problemu zalewanych pól, więc decyzję pozostawiono rolnikom. To oni mają się wypowiedzieć na walnych zebraniach spółek wodnych, czy chcą reformy systemu regulującego gospodarkę wodną na ich terenie. Anna Mizerka

Przedstawiciele gmin nie zaproponowali podczas zebrania żadnych rozwiązań

my doradcze. – Gospodarstwa różnią się, do każdego wniosku podchodzimy indywidualnie – zapewnia Józef Szafarek. – Od bieżącego roku są ujednolicone, co oznacza, że w jednym dokumencie można aplikować o dopłaty obszarowe i płatności PROW (rolno środowiskowe i ONW). Jest to znaczne ułatwienie dla rolników. – Dzięki temu jeśli zdarzą się nieścisłości, coś trzeba uzupełnić, wnioskujący przychodzi do biura tylko raz i nanosi poprawki od razu we wszystkich formularzach – mówi Monika Mikołajczak, naczelnik Wydziału Działań Społecznych, Środowiskowych i Płatności Bezpośrednich. Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt (IRZ) stanowi osobny dział każdego powiatowego biura ARiMR. – To bardzo skrupulatny i dokładny system – mówi Łukasz Dębicki, naczelnik odpowiedzialny za ten dział. – Każde nowo narodzone zwierzę musi być w nim ujęte, gospodarz dostaje dla niego specjalny paszport. Razem z inspekcją weterynaryjną przeprowadzamy kontrolę – sprawdzamy dokumenty, kolczyki, księgę rejestracji. Liczba sztuk zwierząt w gospodarstwie musi odpowiadać temu, co widnieje w dokumentach. Najwięcej niezgodności pojawia się w transakcjach sprzedaży. Data kupna i sprzedaży podana przez rolnika i pośrednika musi być taka sam. – Kiedyś

wymagano jedynie podpisu obu stron. Teraz przepisy zaostrzono, wszystko musi zgadzać się co do dnia! – informuje Łukasz Dębicki. Celem systemu rejestracyjnego jest profilaktyka chorób zakaźnych. Jeśli weterynarz stwierdzi zachorowanie zwierzęcia, system automatycznie blokuje możliwość jego sprzedaży i w ten sposób minimalizuje się ryzyko epidemii. ARiMR kontroluje też wszystkie gospodarstwa korzystające z dofinansowania. Ocenia się między innymi warunki sanitarne, księgę zabiegów agrotechnicznych, kwity za wywóz nieczystości, faktury zakupu środków chemicznych, szkolenia. Rolnik powinien przestrzegać ściśle określonych zasad obowiązujących beneficjentów konkretnego działania. Za nieprzestrzeganie wymogów grożą mu sankcje. Agencja idzie z duchem czasu. Od 2011 roku wnioski będzie można składać poprzez internet. Jednak jeszcze do końca roku należy zgłaszać się osobiście do biura. Biuro powiatowe ARiMR we Wrześni mieści się przy ul. Sikorskiego 34, urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, nr tel. 61 437 71 90. Ewa Konarzewska-Michalak


6

Sprawy społeczne

8 października 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Rozmowa z Ryszardem Szcześniakiem, prezesem Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar”

Podejść, podać rękę Proszę opowiedzieć o działalności Jantaru. Siedziba stowarzyszenia jest czynna od poniedziałku do piątku między 15.00 a 20.00. W jej ramach działają dwie grupy samopomocowe AA. Często ludzie mylą stowarzyszenie z grupą AA, używając tych nazw zamiennie. Stowarzyszenie ma szerszy zakres działalności. Naszym celem statutowym jest promowanie zdrowego stylu życia, w tym powstrzymywanie się od picia alkoholu. Zgłaszają się do nas ludzie z różnymi problemami. My sami, organizując imprezy, wyjazdy chcemy przyciągnąć ludzi, którzy mają problemy w rodzinie, nie tylko z uzależnieniem od alkoholu, ale także z przemocą, narkotykami. Osoby, które zgłaszają się do nas, mogą liczyć na pomoc prawnika, psychologa i terapeuty. Naszym priorytetem jest działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie stowarzyszenie ma 47 członków. Są to osoby, które powstrzymują się od picia alkoholu. Jak wygląda codzienność stowarzyszenia? Zebrania odbywają się zawsze w pierwszy piątek miesiąca. Dwa razy w tygodniu spotykają się grupy samopomocowe AA (jedna grupa w środy, druga w piątki). Nie zajmujemy się leczeniem, ale pomocą w utrzymywaniu trzeźwości. Czyli na spotkania przychodzą osoby, które są już po leczeniu? Nie wszyscy są po leczeniu. Niektórzy przychodzą do nas z marszu. Jest kilka takich osób, które odbyły tylko rozmowę ze mną i do dzisiaj są trzeźwe. Czy wewnętrzne postanowienie albo silna wola wystarczą, żeby wytrwać w trzeźwości? W chorobie alkoholowej nie ma

czegoś takiego jak postanowienie. Trzeba się kontrolować w każdym momencie. Wystarczy ułamek sekundy, by sięgnąć po kieliszek. Choroba alkoholowa zatrzymuje się, ale nie mija. Tu nie ma mowy o poprawie. Alkoholik może nie pić wiele lat, ale gdy sięga po kieliszek, znowu jest na początku drogi. Co należy zrobić, żeby wytrwać w trzeźwości? Ważne jest uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych oraz wiedza na temat uzależnień. U nas osoby chcące żyć w trzeźwości mogą skorzystać z pomocy terapeuty. Prowadzę także telefon zaufania. Zdarza się się nawet, że odbieram telefon w nocy. Jednym z objawów choroby alkoholowej są omamy, lęki. Osoba uzależniona często boi się zostawać sama. Alkoholik, który chce przestać pić, powinien zmienić towarzystwo, otoczenie. Nie może być głodny, spragniony, bo wtedy odczuwa większą potrze-

bę, żeby napić się alkoholu. Oczywiście, taka osoba nie powinna być samotna. Często powtarzam osobom, które zgłaszają się do nas – żeby przestać pić, nie musisz ruszać się z miejsca, musisz tylko odwrócić swoje życie o 180 stopni. Co jest najtrudniejsze w chorobie alkoholowej? Alkohol niszczy psychikę i zabija wszystkie uczucia – miłość do drugiego człowieka, miłość do siebie. Wszyscy terapeuci powtarzają: „Pokochaj siebie. Jeżeli będziesz odczuwał wstręt do siebie, to nie pokochasz drugiego człowieka”. Podstawą jest odzyskanie szacunku do własnej osoby. Ja na przykład czasem staję przed lustrem i powtarzam: „Rysiek, kocham cię”. Samo zaprzestanie picia to tylko pierwszy krok – odzyskiwanie uczuć trwa dłużej. Uzależniony myśli tylko o tym, żeby zdobyć alkohol. Dopiero jak zaczyna trzeźwieć, spadają mu klapki z oczu. Zaczyna zauważać, że

świat jest piękny, dzieci już takie duże. Jak piłem, to moja córka mówiła „To nie mój tatuś”. Miała rację, bo dopiero później uświadomiłem sobie, jaki piękny jest świat bez alkoholu. Odbiór społeczny alkoholika bywa bardzo krytyczny. Widać to po tym, że jak osoba pod wpływem alkoholu leży na ulicy, to nikt do niej nie podejdzie. Później zdarza się, że ktoś trzeźwy umiera na zawał, wylew, bo nie udzielono mu pomocy. Przecież do każdego człowieka należy podejść, podać rękę, zapytać, co się stało. Nasze społeczeństwo bywa zimne i oschłe. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach, na których zdobyłem fachową wiedzę na temat uzależnień. Granica między tzw. piciem kontrolowanym a alkoholizmem jest bardzo cienka i trudna do określenia. Wiem, że szybciej uzależniają się kobiety, a najszybciej młode dziewczyny. 14-latka ważąca mniej niż 50 kg po wypiciu jednego piwa ma 1,57‰ alkoholu we krwi. Po dwóch piwach taka dziewczyna jest już całkowicie pijana. Jakie są plany na przyszłość stowarzyszenia? Mamy wiele pomysłów. W najbliższym czasie planujemy wraz ze Spółdzielnią Socjalną Ul zrealizować projekt dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W jego ramach byłyby organizowane kursy zawodowe dla osób bezrobotnych, pochodzących ze środowisk zagrożonych tym zjawiskiem. Nie jestem nastawiony na działanie tylko dla członków swojego stowarzyszenia. Dla mnie liczy się każdy potrzebujący. Stowarzyszenie dysponuje salą, w której może spotkać się ponad 40 osób. Wspominał pan o imprezach, które się tu odbywają. Organizujemy m.in. Dzień Dziec-

ka, Dzień Kobiet, podkoziołek. Dużą popularnością cieszy się balik dla dzieci. Do organizacji tej imprezy zobligowała mnie w pewnym sensie dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Prusak, która przekazała paczki dla najmłodszych. Dokupiliśmy słodyczy i odbył się balik. Wyjeżdżamy także na wycieczki np. do Zakopanego, Białego Dunajca, Częstochowy. W kalendarz imprez wpisało się Powitanie Lata organizowane na początku maja. Biorą w nim udział nie tylko stowarzyszenia związane z naszym ruchem. Z kolei w lipcu nad jeziorem odbywa się piknik rodzin abstynenckich. W dniach 4-5 września członkowie stowarzyszenia wzięli udział w Rajdzie Klonowego Liścia. Mieliśmy do pokonania trasę prowadzącą przez Puszczę Notecką. Rajd rozpoczął się w Międzychodzie. Zostaliśmy tam serdecznie powitani przez burmistrza i wójtów okolicznych gmin. Rajdowi towarzyszyły zawody sportowe. Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach piłki nożnej. Jesteśmy dumni, że wygraliśmy mecz z Warszawą. Nasza zawodniczka zajęła trzecie miejsce w biegu przełajowym. Jakie są pana sukcesy jako prezesa stowarzyszenia? Prezesem jestem już cztery lata. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach w różnych miejscach kraju i często słyszę, że wrzesińskie stowarzyszenie jest jednym z najaktywniejszych w Wielkopolsce. Jestem dumny, jak mówią „Bierzcie wzór z Wrześni”. To podnosi na duchu i zachęca do dalszego działania. Dobrze układa nam się współpraca z władzami powiatu i gminy. Widać, że chcą być partnerami dla stowarzyszenia. Rozmawiała Joanna Goździewicz

Gdzie można uzyskać pomoc? Września Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Centrum U” we Wrześni, ul. Witkowska 3, tel. 61 436 21 46

Puchar dla „Jantaru”

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”, ul. Chopina 9, od poniedziałku do piątku 16.00–20.00, tel. zaufania 606 903 528. W siedzibie stowarzyszenia odbywają się mityngi AA – w środę o 19.00 i w piątek 17.00 Miłosław, Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6, druga środa miesiąca w godzinach 14.30–16.30, tel. 61 438 27 79 Pyzdry, Przychodnia Pro-Familia, Rynek 5, środy 15.00–17.00 Nekla, „Strażnica” OSP, ul. Gnieźnieńska 2, pierwsza i trzecia środa miesiąca 14.30–16.30, tel. 61 438 60 88, dodatkowo we wtorek o 19.00 spotkania grup AA Kołaczkowo, Urząd Gminy, wejście od strony policji, pierwsza, druga i trzecia środa miesiąca 17.00–19.00, tel. 61 438 55 10

Między 4 a 5 września członkowie Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” brali udział w Rajdzie Klonowego Liścia. Uczestnicy wyruszyli z Międzychodu, by po-

konać pieszo siedmiokilometrową trasę przez Puszczę Notecką. Rajdowi towarzyszyły liczne zawody sportowe. Drużyna „Jantara” zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach

piłki nożnej. Sukcesem zakończyły się także biegi przełajowe – reprezentantka Wrześni zajęła w nich trzecie miejsce. (red.)

Orzechowo, Świetlica Wiejska, ul. Klubowa 1, pierwszy czwartek miesiąca 14.30–16.30, tel. 61 437 10 10 Krzykosy, stary Ośrodek Zdrowia, ul. Główna 10, wtorki 14.00– 19.00, tel. 61 286 27 63


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Sprawy społeczne

Wspieranie zadań publicznych 21 września w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli samorządu powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi. Rozmawiano o przyjęciu do realizacji projektu programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Organizacje chcą realizować coraz więcej zadań publicznych

Obrady poprowadził Jan Sznura – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego. Samorząd reprezentowali również przedstawiciele wydziałów Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia, Promocji i Kultury oraz Finansowego. Na wstępie omówiono kwestię nowelizacji Ustawy o działalności publicznej i wolontariacie. Przedstawiciele organizacji poza-

rządowych zostali poinformowani o zmianach ustawowych związanych z pozyskaniem dotacji na realizację zadań publicznych. Najważniejszym punktem zebrania było zatwierdzenie do realizacji projektu programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok, który musi jeszcze zatwierdzić Rada Powiatu we Wrześni.

Jan Sznura, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia, komentuje: – Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która weszła w życie w połowie marca, w sposób jednoznaczny zobligowała samorządy przygotowujące programy na kolejny rok i lata następne do ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie. Dotyczy to przede wszystkim działalności statutowej tych organizacji. W przypadku samorządu powiatowego we Wrześni konsultacje te były prowadzone także w latach poprzednich, przed wprowadzeniem ich do ustawy, kiedy takiego obowiązku jeszcze nie było. Tradycją było spotykanie z organizacjami działającymi na naszym terenie i wzajemne informowanie się o planowanych na kolejny rok zadaniach i przedsięwzięciach. Dotyczyło to ilości i wielkości planowanych środków finansowych na ich realizację. Przy okazji można było zasięgnąć opinii co do zasadności i jakości realizowanych przez samorząd zadań, usłyszeć propozycje działań, które powinny być realizowane przez samorząd w przyszłości. Konsultacje samorządu z organizacjami pozarządowymi to podstawa cecha społeczeństwa obywatelskiego. Katarzyna Balicka

7

Najważniejsze zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 1. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego. Obok organizacji pozarządowych, kościelnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego nowelizacja dopuszcza do prowadzenia działalności pożytku publicznego m.in. spółdzielnie socjalne. 2. Rozszerzenie sfery zadań publicznych. Nowe obszary zagadnień, w których można realizować zadania publiczne, to m.in. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania adresowane do osób w wieku emerytalnym. 3. Zlecanie realizacji zadań publicznych. Nowelizacja szczegółowo precyzuje zasady zlecania realizacji zadań publicznych. Dotyczy to ogłaszania konkursu, zawartości i sposobu oceniania ofert oraz podpisywania umów. 4. Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nowelizacja wprowadza możliwość powołania przez marszałka województwa Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – jako organu konsultacyjno-doradczego. 5. Inicjatywa lokalna. Mieszkańcy mogą teraz samodzielnie złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Zakres działalności obejmuje w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, edukację, oświatę i wychowanie, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Dopalaczom mówimy nie

Rozmowa z Ireną Nowicką, prezes wrzesińskiego koła Polskiego Związku Niewidomych

Są perspektywy Jaki jest cel związku i w czym organizacja może pomóc swym członkom? Ludzie, którzy tracą wzrok, często martwią się o to, co będzie dalej, kiedy przestaną w ogóle widzieć. Każdy nowy członek zapraszany jest przez okręg wielkopolski na jednodniowy wyjazd do Poznania, podczas którego ma możliwość zasięgnięcia bezpłatnej konsultacji i udziału w pokazie sprzętu ortopedycznego dla niewidzących. Ponadto w miarę możliwości finansowych okręgu organizowany jest tygodniowy wyjazd rehabilitacyjny. Tutaj, na miejscu mamy do dyspozycji instruktora, który w razie potrzeby przyjeżdża do domu i uczy orientacji domowej, posługiwania się białą laską. Bardzo ważne jest bowiem uświadomienie sobie istnienia punktów orientacyjnych i poruszania się przy ich wykorzystaniu. Kolejnym ważnym aspektem działalności związku jest możliwość zamówienia na potrzeby członków specjalistycznego sprzętu: lasek, zegarków, ciśnieniomierzy i termometrów mówiących po polsku, igieł brajlowskich, lup, monookularów, ponadto książek z powiększonym drukiem, zeszytów z pogrubioną linią, tabliczek do pisma brajla, itp. Warto także wspomnieć, że przy okręgu wielkopolskim PZN działa Klub Młodych i Klub Rodziców. Jakie przedsięwzięcia realizuje wrzesińskie koło PZN? Są to przede wszystkim pikniki, za-

Oczywiście chcę podkreślić, że wiele osób bardzo chętnie pomaga. Kiedy proszę o przeczytanie rozkładu jazdy na dworcu czy jakieś innej informacji, większość nie odmawia.

bawy, wycieczki, spotkania opłatkowe, itp. Trzeba podkreślić, że większość przedsięwzięć realizujemy wespół z innymi organizacjami. To pomaga w integracji osób z różnymi problemami. Z jakimi problemami najczęściej spotykają się osoby ociemniałe? W tej chwili we Wrześni barier urbanistycznych i architektonicznych jest niewiele. Problemem są przejścia dla pieszych, brak sygnalizatorów. Na utrudnienia natrafiamy w sklepach, nie widzimy cen produktów. Z niedogodnościami spotykamy się na przykład przy wejściu do autobusu, czasem trudno o informację dotyczącą trasy pojazdu. Pewnego razu wsiadając do autokaru zapytałam kierowcę: Dokąd jedzie ten autobus? W odpowiedzi kierowca burknął: Ślepa pani jest? Odpowiedziałam: Owszem, jestem. Dopiero kiedy dostrzegł moją białą laskę, przeprosił. Ta anegdota pokazuje, z jakimi utrudnieniami spotykamy się w życiu codziennym.

Co jest najważniejsze w pani pracy? Otwartość na ludzi. Do związku każdy może przyjść, porozmawiać. Wysłuchamy, doradzimy i pomożemy. Jestem członkiem PZN od 1978 roku, od 1999 mam przyjemność pełnić funkcję prezesa wrzesińskiego koła. Z perspektywy tych doświadczeń mogę stwierdzić, że wiele osób samotnie zmaga się z problemem. Czasem przychodzą do związku, ponieważ nie mają z kim porozmawiać. Staramy się im uświadamiać, jak ważna jest aktywność, udział w imprezach przez nas organizowanych. Najgorsze, co można zrobić, to zamknąć się w czterech ścianach. Trzeba się przełamać i wyjść z domu. Często osoby ociemniałe tracą nadzieję, popadają w apatię. Należy im pomóc w zrozumieniu, że ich niepełnosprawność nie przekreśla aktywnego życia i perspektyw na przyszłość. Rozmawiała Beata Anna Święcicka

Siedziba wrzesińskiego koła Polskiego Związku Niewidomych została przeniesiona na ul. Chopina 9 we Wrześni, tel. 519 514 197. Dyżur w czwartki: 11.00-14.00.

Uczestnicy spotkania ostro występowali przeciw sklepom z dopalaczami we Wrześni

Jak zwrócić uwagę opinii publicznej na problem łatwego dostępu do paranarkotyków, zastanawiali się uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pro Bono Familiae. Obecnie głośno jest w mediach o dopalaczach. Mówi się, że nie ma dnia, by do szpitala nie trafiła osoba, często nieletnia, z objawami zatrucia, że punkty sprzedaży rosną jak grzyby po deszczu, że wytwórcy paranarkotyków, wykorzystując luki prawne, świetnie prosperują. Problemu nie rozwiązuje zamykanie sklepów na zarządzenie głównego inspektora sanitarnego (w samej Wrześni działalność zawiesiło pięć placówek). Nadal nie mamy ustawy zakazującej obrotu dopalaczami, po za tym produkcja „artykułów kolekcjonerskich” przeniesie się teraz do podziemia. Przecież chętnych do przeżycia „jazdy” nie brakuje. Los młodych konsumentów, coraz częściej dzieci, nie jest obojętny wrzesińskim działaczom społecznym. Zebranie (4 października) w siedzibie stowarzyszenia Pro Bono Familiae przy ul. Harcerskiej poświęcono debacie nad tym, w jaki sposób dotrzeć do mieszkańców, uzmy-

słowić im, że paranarkotyki zagrażają zdrowiu najmłodszych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, urzędów, policji, straży miejskiej oraz sanepidu. – Dopalacze to poważny problem – mówiła Bożena Stygar z Pro Bono Familiae. – Chcemy uświadomić i uczulić rodziców, nauczycieli oraz wszystkich, którzy pracują z dziećmi. Wspólnie zastanówmy się, co pozytywnego możemy zrobić w tej kwestii. Im więcej głów, tym więcej pomysłów. Jarosław Gruszczyński przekonywał, że najlepsza metoda walki z dopalaczowym biznesem to nacisk społeczny: – To najbardziej skuteczne, zgodne z dziś obowiązującym prawem. Przecież ktoś wynajmuje takim przedsiębiorcom lokale, ktoś u nich pracuje, nikt inny, jak mieszkańcy Wrześni i powiatu. Naradę zakończyło przyjęcie wstępnych ustaleń. Postanowiono, że podczas prozdrowotnych imprez we Wrześni (27 i 29 października) promowanych przez policję, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Starostwo Powiatowe przeprowadzone zostaną happeningi przed sklepami z dopalaczami oraz akcja rozdawania ulotek. Ewa Konarzewska-Michalak


8

Kultura

8 października 2010

cd. ze str. 1

– Malarstwo Anastazji Fietisovej nosi w sobie dozę baśniowości. Września widziana z lotu ptaka, a może raczej z perspektywy anioła, ma w sobie pewien czar. Czyż może być lepszy sposób na promocję niż ukazanie rzeczywistości w oryginalny, przyciągający uwagę sposób? – mówi Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury. Wernisaż uzupełniała oprawa muzyczna w wykonaniu Alicji i Krzysztofa Żabierków, artystów związanych z poznańskim środowiskiem muzycznym. Spora liczba przybyłych gości świadczyła o dużym zainteresowaniu wystawą. – Cieszę się, że we Wrześni doszło do takiej wystawy. Artystka wspaniale przedstawiła nasze miasto. Ciekawa jest pojawiająca się na ob-

Powiat, anioły i 65 obrazów

www.wrzesnia.powiat.pl

razach symbolika – anioły czuwające nad miastem. Podoba mi się, że oprócz powagi towarzyszącej portretowi księdza kanonika czy wizji przedstawiającej strajk dzieci wrzesińskich pojawiają się prace lżejsze. Interesujące są portrety ukazujące przekrój naszego społeczeństwa. Prace przedstawiają także znane nam miejsca, na przykład Wrześnicę, rzeczkę będąca często obiektem kpin. Tymczasem na obrazach białoruskiej artystki jest ona wyjątkowo piękna – zauważa Michał Wojdanowicz, student, mieszkaniec Wrześni. Czy rzeczywiście znane miejsca wyglądają inaczej? Żeby się o tym przekonać, trzeba odwiedzić wystawę. Beata Anna Święcicka

Abecadło Anastazji Fietisovej Wystawie towarzyszył obszerny katalog

Anastazja Fietisova – białoruska malarka, pochodzi z Brześcia, od kilku lat mieszka i pracuje w Polsce. Ukończyła Wyższą Szkołę Muzyczną w klasie dyrygentury. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, uczęszczała także na eksperymentalną uczelnię plastyczną w Moskwie. Z wykształcenia jest projektantką wnętrz. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i eksperymentalnym, interesuje ją głównie pejzaż miejski, wykonuje portrety. Jej styl kojarzony jest zazwyczaj z realizmem magicznym lub impresjonizmem. Wystawiała w Polsce, Rosji, Niemczech, na Białorusi i we Francji, ma na koncie kilka wystaw indywidualnych, m.in. w Lublinie, Brześciu, Grodnie, Paryżu, Olsztynie i Poznaniu. Od dwóch lat współpracuje ze Starostwem Powiatowym we Wrześni. Wykonane przez nią panoramy gmin powiatu witają osoby odwiedzające starostwo. Wystawa „Powiat wrzesiński duszą malowany” podsumowuje jej dwuletni pobyt na ziemi wrzesińskiej. Anastazja – to moje imię. Brześć – nad Bugiem na Białorusi, moje rodzinne miasto. C – najważniejsza witamina, jesienią bardzo mi jej brakuje. D – pierwsza nuta gamy muzycznej. Urodziłam się z marzeniem bycia pianistką. Emocje – bez nich nie ma sztuki. Fietisova – to moje nazwisko. F – optymistycznie brzmiąca nuta gamy muzycznej. Jestem optymistką. Gdzie – dalej poniesie mnie wiatr?

Nazar – imię mego syna.

Hudożnik – mój zawód, w języku rosyjskim słowo oznacza malarza. Mój ojciec był znanym białoruskim hudożnikiem.

Optyk – od 12 lat ze względu na słaby wzrok noszę okulary. Wizyty u optyka są stałym elementem mojego życia.

Ilustracja – w dzieciństwie lubiłam oglądać książki z ilustracjami.

Rytm – muzyczny, rytm życia.

Jabłko – to mój ulubiony owoc. Od jabłka wszystko się zaczęło. Koło – przyjaciół, wiernych, sprawdzonych, na których zawsze mogę liczyć. Liście – taką nazwę nosił mój zespół, który założyłam w szkole muzycznej. Lubię liście, szczególnie teraz, jesienią. Zwracają moją uwagę niezwykłością barw. Mama – której już nie ma wśród nas. Miała anielską duszę.

Słońce, światło – bez niego nie ma malarstwa, ponieważ dzięki niemu widzimy kolory. Malarstwo opiera się na grze światła. Tulipan – ulubiony kwiat mojej mamy. Jest to kwiat wiosny, mama urodziła się właśnie wtedy. Uda się – jeśli bardzo się czegoś chce – moje motto. Warto próbować – zawsze i wbrew wszystkiemu. Ziemia – nasz dom.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Kultura

9

Wernisaż w oczach uczestników Elżbieta Kmak, nauczycielka malarstwa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, tworzy unikatowe obrazy na jedwabiu – Anastazja to przyjaciel mego domu, od lat spotykamy się na plenerach malarskich. Choć znamy się długo, to jestem zdumiona ilością prac, co ważne, świetnych prac. Każda jest wyrazem jej osobowości i sposobu malowania. Na wernisaż przyjechało wielu ludzi, niektórzy z daleka. Pokonali spore odległości, by tu być i móc zobaczyć jej prace. Zbyszek Okopski, rzeźbiarz, muzyk – Malarstwo Anastazji jest specyficzne, niepowtarzalne. Jestem nim oczarowany i w związku z tym: „Od Paryża, Rzymu aż po Azję będę sławił Anastazję.” Alicja i Krzysztof Żabierkowie, muzycy, kompozytorzy, związani ze środowiskiem muzycznym Poznania. Krzysztof Żabierek – Anastazja posiada ogromny kunszt malarski. Obrazy to pokazują. Różnorodne tematy, ciekawa kolorystyka i niezwykle profesjonalna technika. Alicja Żabierek – Styl malarstwa, w jakim zostały przedstawione miasta, myślę tu o panoramach, jest nawiązaniem do średniowiecznego patrzenia. Podobały mi się także portrety. Niesamowite podobieństwo, byłabym dumna, gdyby mnie również namalowała, co mi zresztą obiecała.

Nad Starostwem Powiatowym, olej na płótnie, 80 cm x 100 cm

Natalia Kalinowska-Witek, związana ze środowiskiem kulturalnym Płocka – Znam artystkę od wielu lat i jestem zauroczona jej malarstwem. Ma swój rozpoznawalny styl, który bardzo mi się podoba. W moich prywatnych zbiorach mam kilka jej obrazów. Przyjechałam z Płocka, i wiem, że było warto. Patrząc na pokłosie dwuletniej pracy jestem wręcz zszokowana ilością obrazów, z których większość to płótna olejne, dużego formatu, wymagające sporego nakładu pracy. Przyglądałam się temu, co namalowała i muszę stwierdzić, że to kapitalny dorobek dla miasta, mieć tyle zakątków uwiecznionych na obrazach. Obecnie wspierałam artystkę w rozmowach z przedstawicielami miasta Płocka i wszystko wskazuje na to, że będzie to następny malarski przystankiem Anastazji Fietisovej.

Zbyszko Przybylski, prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni – W dzisiejszych czasach żyjemy w pośpiechu, ciągle za czymś gonimy. Podczas dzisiejszego wernisażu można spotkać się ze sztuką, z ludźmi, wyciszyć, porozmawiać. Osobiście bardzo pozytywnie odbieram to malarstwo, jest bardzo ciekawe. Cieszy mnie, że jest możliwość kontaktu z kulturą przez duże K i sztuką przez duże S. Andrzej Janka, prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej – Przedstawione obrazy napawają człowieka wielkim spokojem, emanują ciepłem, dzięki temu z przyjemnością się na nie patrzy. Sam wernisaż bardzo profesjonalnie przygotowany, a muszę zaznaczyć, że uczestniczyłem w wielu tego typu spotkaniach. Myślę, że inne miasta powinny brać przykład ze wspaniale przygotowanego wernisażu, jak i z samego pomysłu na promocję powiatu. Waldemar Śliwczyński, redaktor naczelny „Wiadomości Wrzesińskich” – Fietisova to dobra malarka. Nie jest amatorem, tylko zawodowcem i wykonała kawał dobrej roboty. Obrazy są piękne. Podoba mi się, że powiat chce się promować poprzez sztukę. Zawsze uważałem, że właśnie taki sposób jest najlepszy. Podobną rzecz robimy przez fotografię i Kolekcję Wrzesińską, którą aktualnie tworzymy. A mój portret hm…, podoba mi się. Myślę, że jestem podobny, to najważniejsze. Leszek Burzyński, prezes stowarzyszenia Klub Twórczości Różnej „Cóś innego” – Wystawa to dla mnie odkrywanie lekko zakurzonej duszy powiatu wrzesińskiego, którą wydobyła w swych obrazach Anastazja. W codziennym pośpiechu zapominamy o tym, że każde miasto ma duszę i swoje opiekuńcze anioły. Trzeba było spojrzenia człowieka bardzo uduchowionego, by nam o tym przypomnieć. Mój portret, cóż, brakuje mi trochę uśmiechu, ale to wizja artysty, być może w chwili, w której zostałem uwieczniony przez malarkę, akurat prowadziłem rozważania filozoficzne i stąd to zadumanie. Ks. Stanisław Dubiel, proboszcz parafii w Bardzie – Twórczość malarki jest wysokiego lotu. Wielu malarzy na plenerze w Bardzie, w którym artystka brała udział, uczyło się od niej, podpatrywało jej technikę.

Danuta Mikołajczak, artystka zajmująca się rzemiosłem artystycznym, związana ze środowiskiem kulturalnym Pobiedzisk – Organizacja takiej wystawy to świetny pomysł. Na obrazach pokazany jest nie tylko powiat wrzesiński, ale i ludzie tu żyjący. Urzekły mnie przepiękne pejzaże i przedstawiony na nich bajkowy świat.

Pałac na Opieszynie, pastel, 50 cm x 70 cm

Dar od Boga Natchnienie, taki tytuł nosiła wystawa rzeźb Leona Świtka. Prezentację można było oglądać w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. To już druga we Wrześni wystawa indywidualna artysty. Znalazły się na niej prace wykonane w różnych technikach i materiałach, choć oczywiście dominowały drewniane rzeźby, znak rozpoznawczy Świtka. Artysta często sięga do tematyki religijnej i symboliki chrześcijańskiej. Surowość i lekko zgeometryzowane formy niektórych rzeźb zachwycają nie tylko zwolenników prymitywizmu. – Moje zdolności to dar od Boga – twierdzi Świtek. Autor Poraja może pochwalić się sporymi sukcesami. Brał udział w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach i plenerach rzeźbiarskich. Jego prace zdobią wiele prywatnych kolekcji, a entuzjastów swego talentu znajduje nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Danii, Holandii, Francji, Anglii, Włoszech, USA, Kanadzie czy Japonii. – Rzeźby przez niego tworzone są zrozumiałe, a ich odbiór prosty, chodź muszę przyznać, że niektórymi praca-

Spora część rzeźb Leona Świtka to prace o tematyce religijnej

mi mnie zaskoczył. Podziwiam artystę za to, że potrafi dostrzec w bryle drewna kształty, którym jego dłonie nadają tak piękną formę – mówi Leszek Burzyński, prezes stowarzyszenia Klub Twórczości Różnej „Cóś innego”. Wystawie towarzyszyła prezentacja prac wykonanych techniką decoupage. Beata Anna Święcicka


10

Szpital Powiatowy sp. z o.o.

8 października 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Restrukturyzacja szpitala powiatowego we Wrześni w latach 1999-2010 Powierzchnia użytkowa szpitala wynosi 6 500 m², na oddziałach znajduje się w sumie 199 łóżek. Placówka zatrudnia 267 pracowników, w tym 87 lekarzy. W 2009 r. przyjęto 17 855 pacjentów (1 056 noworodków). Szpital obsługuje 74 tysiące mieszkańców powiatu.

Wybrane etapy restrukturyzacji

Wartość inwestycji w latach 1999-2010:

1999-01-01 – przyjęcie przez powiat statusu organu założycielskiego w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej na podstawie ustaw reformujących administrację publiczną w Polsce. 2000-06-14 – zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem na rozbudowę szpitala i oddziału ratunkowego. 1999-06-30 – Sesja Rady Powiatu dotycząca restrukturyzacji w SPZOZ oraz spotkanie Zespołu ds. Wdrażania Reformy w Służbie Zdrowia w sprawie projektu modernizacji szpitala. 2003-12-04 – program pilotażu – przetestowanie proponowanych rozwiązań w zakresie możliwości realizowania przez publiczne ZOZ-y procesu restrukturyzacji i przekształcenia (spółka użyteczności publicznej). 2005-03-30 – spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Restrukturyzacji SPZOZ z przedstawicielami firmy Archi+ Polska w sprawie Studium Programowo-Przestrzennego Modernizacji i Rozbudowy Szpitala we Wrześni. 2005-12-20 – uchwała Rady Powiatu we Wrześni nr 246/ XXXVII/2005 w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu we Wrześni działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy oraz ewentualnego przekształcenia szpitala. 2007-04-26 – uchwała Rady Powiatu we Wrześni nr 49/VI/2007 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji SPZOZ we Wrześni. 2007-06-28 – uchwała nr 57/VIII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie likwidacji SPZOZ we Wrześni. 2007-06-28 – uchwała nr 58/VIII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia Programu dostosowania SPZOZ we Wrześni do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 2007-08-01 – przekształcenie SPZOZ w SPZOZ w likwidacji. 2007-08-30 – rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego – wygrała firma Promed (koszt projektu 1 191 432 zł, szacowany koszt rozbudowy ok. 60 milionów zł). 2007-08-30 – uchwała nr 68/IX/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zawiązania przez powiat wrzesiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. 2007-2008 – spotkania Zarządu Powiatu we Wrześni i Zespołu Konsultacyjnego ds. Rozbudowy SPZOZ z potencjalnymi inwestorami w sprawie rozbudowy szpitala w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 2008-05-01 – akt notarialny – wniesienie do spółki przez powiat aportu niepieniężnego o łącznej wartości 26 195 000 zł (kwota operatu szacunkowego oraz środków obrotowych). 2009-09-10 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził przyznanie dotacji z WRPO na rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni – 35 479 046 zł. 2009-09-21 – wniosek do wojewody wielkopolskiego o objęcie powiatu wrzesińskiego programem wieloletnim „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. 2010-06-07 – zawarcie umowy z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie dotacji w ramach „planu B” rządu na kwotę 725 358 zł. 2010-08-13 – rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę przebudowy i rozbudowy szpitala – wygrała Grupa 3J SA (oferta 35 258 595 zł). Nad całym procesem restrukturyzacji czuwał zespół konsultacyjny, złożony z niezależnych ekspertów z różnych dziedzin.

25 669 244 zł w tym środki własne szpitala i powiatu: 15 488 181 zł 972 423,04 zł

250 191,70 zł

środki własne szpitala 8 179 140,21 zł

2 054 364,77 zł 2 054 364,77 zł

powiat wrzesiński

Ministerstwo Zdrowia FOŚiGW

program WRPO darowizna środków trwałych 3 897 803,15 zł dotacja PFRON 7 257 061,49 zł

Modernizacja i rozbudowa Systemu Ratownictwa Medycznego 3 707 342 zł

Termomodernizacja, solary słoneczne 4 133 191 zł

Rozbudowa parkingu 1 561 658 zł

Remonty wewnątrz szpitala: - oddział urazowo-ortopedyczny (naprawa stropów i utworzenie pokoi dwuosobowych z węzłami sanitarnymi 409 337 zł), - położniczo-ginekologiczny i pielęgnacyjno-opiekuńczy 359 749 zł - oddział diagnostyczny 281 820 zł i budowa monitoringu 52 444 zł - wymiana stropów w budynku szpitala 148 559 zł - adaptacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum 72 789 zł - budowa węzłów sanitarnych w salach chorych 65 584 zł Utworzenie zespołu chirurgii jednego dnia 1 951 325 zł – z czego 1 572 757 zł to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Oddziały szpitala po planowanej przebudowie


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Zakup tomografu komputerowego 1 800 000 zł

Szpital Powiatowy sp. z o.o.

11

Finansowanie rozbudowy szpitala Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. zaplanował program inwestycyjny na kwotę ok. 60 milionów związany z rozbudową. W roku 2009 szpital otrzymał grant z WRPO na kwotę do 35 milionów na rozbudowę infrastruktury. Grant pokryć może do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, resztę stanowi wkład własny. Program inwestycyjny Szpitala przekracza wielkość przyznanego grantu, stąd konieczność znalezienia finansowania. Zdecydowano się na obligacje.

Wyposażenie pracowni endoskopowej (sprzęt do badań i zabiegów endoskopowych – kolonoskopia i gastroskopia oraz do badań dróg żółciowych) 800 347 zł – z czego 620 078 zł to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 System Ratownictwa Medycznego (karetka, łóżka, respiratory, stół operacyjny, pompy, ssaki, urządzenie endoskopowe, narzędzia laparoskopowe) 1 548 746 zł

Koszty inwestycji 28 530 864 zł

Zakup ambulansów z wyposażeniem 371 544 zł 23 000 000 zł

Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. sprzęt do laparoskopii i artroskopii) 2 903 777 zł

47,67% udział własny

8 500 000 zł

Program restrukturyzacji (analizator biochemiczny, mikrobiologiczny, aparat RTG, USG) 835 802 zł

52,33% koszty niekwalifikowane

Zakup koncentratora tlenu 473 444 zł Zakup utylizatora odpadów 249 965 zł

dotacja WRPO, Ministerstwo Zdrowia

udział własny, koszty niekwalifikowane

Suma: 60 000 000 zł

Darowizny środków trwałych 972 423 zł (m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)

wyposażenie


12

Kultura

8 października 2010

Dzieje miasta w dokumentach

Kościelscy dla Marcina Kurka W tym roku nagrodę Fundacji im. Kościelskich otrzymał Marcin Kurek za tom poetycki Oleander. Kurek jest czterdziestoletnim adiunktem w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, publikował w „Odrze”, „Literaturze na Świecie”, „Twórczości” i „Kresach”. Jak w uzasadnieniu pisze jury, poemat Oleander to traktat o „o oczarowaniu kulturą i literaturą, opowieść o zatruciu kwiatem przywiezionym znad Morza Śródziemnego, osadzoną w kontekście polskiej rzeczywistości i tradycji literackiej. Ten wielopoziomowy, bogaty sty-

Haneke w kinie konesera Kino Konesera w ramach zakończenia projektu „Wrzesińskie spotkania z kulturą Niemiec i Austrii” zaprasza na seans filmowy. 13 października wyświetlony zostanie obraz Michaela Haneke Biała wstążka. Wstęp wolny. Bilety do odebrania w Kinie „Trójka” w dniu seansu. WOiS

www.wrzesnia.powiat.pl

listycznie utwór porusza w jednym błysku pamięci, w metafizycznej perspektywie wiele tematów: przyjaźnie, podróże, momenty radości życia. Wszystko to napisane oszczędnym, precyzyjnym, nowoczesnym stylem pełnym odwołań do wielkich duchów literatury”. W tym roku uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 9 października w Warszawie, w przyszłym roku – w Miłosławiu. 11 grudnia w kościele poewangelickim w Miłosławiu odbędzie się spotkanie literackie z laureatami nagrody Kościelskich, swój udział potwierdziła już Olga Tokarczuk. (red.)

Archiwalia ilustrujące dzieje samorządu wrzesińskiego złożyły się na wystawę Magistrat miasta Wrześni. Na wernisaż zaproszono mieszkańców 1 października do Muzeum Regionalnego.

Większość eksponatów stanowią urzędowe dokumenty

Dyrektor muzeum Sebastian Mazurkiewicz na powitanie przeczytał fragment potwierdzenia przywileju miejskiego Wrześni 1671 roku oraz długo i szeroko opowiadał o historii miasta od średniowiecza do czasów współczesnych. – Dzisiejszą wystawę otwieramy z okazji stulecia budynku ratusza, symbolu miejscowego samorządu i gminy – powiedział. Jego prelekcję uzupełniła multimedialna prezentacja jeszcze szczegółowiej ujmująca dzieje władz miejskich wzbogacona o materiały wizualne – mapy, obrazy, fotografie. Muzealne gabloty wypełniono pamiątkami ukazującymi ży-

cie i pracę wrzesińskiego magistratu. Zwiedzający studiowali projekty uchwał, zarządzenia i protokoły rady miejskiej i plan ratusza. Wśród ciekawszych eksponatów znalazły się odręcznie zapisane wspomnienia pierwszego burmistrza powołanego na urząd po II wonie światowej, Ignacego Szypulskiego. Całości dopełniły kartki pocztowe, ogłoszenia, a także plakaty. – Materiałów nie ma tyle, ile bym chciał, niestety wiele rzeczy spłonęło czasach potopu szwedzkiego i w 1945 roku – przyznał dyrektor. Ewa Konarzewska-Michalak

O Eberhardzie Mocku i nie tylko Wtorkowy wieczór 21 września pozostanie w pamięci miłośników kryminału. Tego dnia bowiem Klub Twórczości Różnej „Cóś innego” zainaugurował cykl literackich spotkań niezwyczajnych. Pierwszym gościem był Marek Krajewski. Gość zaczarował publiczność zgromadzoną w Bulvarze24 swoim niskim głosem i melodyjnymi kadencjami rodem z najlepszych szkół retoryki. Spotkanie przebiegało pod znakiem pożegnania z Eberhardem Mockiem, komisarzem wrocławskiej policji, postaci, dzięki której Krajewski zyskał rozgłos. Najnowsza powieść, Erynie, ma nowego protagonistę, komisarza Popielskiego, tropiącego morderców już nie na ulicach niemieckiego Wrocławia, ale w zaułkach polskiego Lwowa. Zebrani poznali także inne, poza Lwowem i Wrocławiem, pasje pisarza, takie jak zamiłowanie do dobrego jadła i zmrożonego trunku. Dowiedzieliśmy się też wiele o literackich inspiracjach i metodzie pracy pisarza, jego wyczuleniu na sensualność i na prawdę szczegółu. Duże wrażenie wywarła na słuchaczach anegdota o tym, jak asystował patomorfologowi przy sekcji zwłok tylko po to, aby dokładnie opisać zapach rozkładającego się ciała. Pisarz nie miał niestety dobrych wiadomości dla tych, którzy chcieli namówić go do osadzenia akcji jednej z powieści we Wrześni. Marek Kra-

Marek Krajewski

jewski pisze bowiem jedynie o miejscach, które kocha, a póki co nasze miasto do nich nie należy. Dobrą nowiną dla czytelników był natomiast fakt, że ich nazwisko może zostać uwiecznione w planowanych powieściach. Nieraz się już bowiem zdarzało, że drugoplanowi bohaterowie nosili personalia kogoś, kto o to poprosił. – To najlepiej zorganizowane spotkanie autorskie w jakim uczestniczyłem – powiedział Krajewski już w pierwszej godzinie jego trwania. Lektor z offu, piosenki zjawiskowej Marleny Dietrich, slajdy przedwojennego Wrocławia, przerywniki muzyczne w wykonaniu młodego pianisty i niezwykły suspens w postaci inscenizacji zabójstwa knajpianego grajka złożyły się na sukces przedsięwzięcia, którego główną autorką jest pomysłodawczyni całego cyklu, Grażyna Augustin. Z niecierpliwością czekam na kolejne spotkania, bo poprzeczka zawieszona została wysoko. Piotr Michalak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Informacje

Pryszczyca W Japonii szaleje w tej chwili epidemia pryszczycy. Czy powinniśmy czuć się zagrożeni? Japonia ogłosiła zawiesiła eksport bydła oraz mięsa wołowego. W ostatnich dniach stwierdzono przypadki pryszczycy w Turcji oraz w innych krajach Bliskiego Wschodu. Polska graniczna służba weterynaryjna została postawiona w stan podwyższonej gotowości. Pryszczyca występuje stale w większości krajów Afryki, niektórych rejonach Azji i Ameryki Południowej i niestety pojawia się w Europie. Ostatnie ognisko choroby w Polsce odnotowano w roku 1971. Pryszczyca jest jedną z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób i dotyczy głównie bydła, natomiast u świń, owiec i kóz ma przebieg łagodny. Zarażają zwierzęta chore i będące w okresie wylęgania choroby. Wirus szerzy się przez styczność bezpośrednią i pośrednio przez zakażoną paszę, wodę, mleko, środki transportu, odzież, obuwie, sprzęt. Ptaki i gryzonie mogą przenosić chorobę na znaczne odległości, ponadto wirus wędruje z wiatrem, zwłaszcza przy wilgotnej pogodzie, osadzony na kropelkach mgły.

Pierwszymi objawami choroby jest nagły wzrost ciepłoty ciała od 40-41°C, potem powrót do normy, dalej objawy ogólne, czyli brak apetytu, mniejsza wydajność mleczna, trudności w połykaniu, obfite ślinienie, ślina gęsta i ciągliwa. Na wewnętrznej powierzchni warg, policzków, na języku, na skórze wymienia, na kończynach, a w szczególności w szparze międzyracicznej pojawiają się pęcherze. Po 1-3 dniach pęcherze pękają i pojawiają się sączące nadżerki, które po infekcji mogą przekształcić się w owrzodzenia. Błona śluzowa w tych miejscach szybko ulega regeneracji i po kilku dniach objawy ustępują, a zwierzę zaczyna przyjmować pokarm normalnie. Śladem po nadżerce pozostaje zagłębienie i białawe pozbawione barwnika miejsce. Natomiast pęcherze w okolicach racic pękają i zazwyczaj ulegają wtórnemu zakażeniu, co doprowadza do kulawizn. W każdym przypadku pojawienia się ślinienia zwierząt, pęcherzy oraz kulawizny należy podejrzewać pryszczycę. Ostateczne rozpoznanie opiera się na laboratoryjnym wyka-

zaniu wirusa w badanym materiale. Chorobę zwalcza się z urzędu, podlega więc obowiązkowi zgłoszenia. Koszty jej zwalczania i odszkodowanie za zabite zwierzęta pokrywa budżet państwa. Podstawową zwalczania pryszczycy jest przerwanie szerzenia się wirusa poprzez unieszkodliwienie źródeł zakażenia. Dlatego na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii wstrzymuje się przemieszczanie zwierząt, ogranicza ruch ludności, wstrzymuje targowiska, wystawy, spędy, skupy i wysyłki zwierząt. W ognisku choroby zabija się wszystkie zwierzęta parzystokopytne oraz te, które miały bezpośredni lub pośredni kontakt z chorymi lub zakażonymi. Zachorowania u ludzi są sporadyczne. Do zakażenia dochodzi przez zanieczyszczenie wydalinami lub wydzielinami chorych zwierząt oraz spożywanie zakażonego mięsa i mleka. Okres wylęgania choroby trwa od 2-18 dni, potem występują objawy grypopodobne: gorączka 40°C, dreszcze, bóle głowy i mięśni. Następnym objawem są bolesne pęcherzyki na wargach, dzią-

WYKAZ nieruchomości wyznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej Zarząd Powiatu we Wrześni zgodnie z art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 1. Obejmujący grunty pod garaże położone we Wrześni, przy ul. Gnieźnieńskiej 29, na działce nr 440/1 o powierzchni 0,6320 ha zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod nr. KW 15050 jako własność powiatu wrzesińskiego. 2. Powierzchnia gruntu pod garaże wynosi odpowiednio 13,44 m2 i 21,25 m2 . 3. Opłata z tytułu najmu wynosi: 2,24 zł netto za 1m2 powierzchni gruntu pod garaż miesięcznie. 4. Termin wnoszenia opłat – z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. 5. Aktualizacja opłat – jeden raz w roku, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS. 6. Termin składania wniosków upływa w dniu 25 października 2010.

słach i policzkach. Pękające pęcherzyki mogą ulegać wtórnym zakażeniom i przekształcać się w trudno gojące się owrzodzenia. Z reguły dochodzi do samowyleczenia, a pełny powrót do zdrowia następuje po 1-2 tygodniach. Ze względu na niebezpieczeństwo pojawienia się pryszczycy w Polsce należy zachować podstawowe reguły bezpieczeństwa zdrowotnego: • w przypadku wystąpienia objawów pryszczycopodobnych, zmian o charakterze pęcherzy, krost, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych u zwierząt parzystokopytnych trzeba izolować stado do czasu przybycia lekarza weterynarii; • w miarę możliwości oddzielić od stada wprowadzone do gospodarstwa zwierzęta hodowlane przez 2 do 4 tygodni; • przeprowadzić badania lekarsko-weterynaryjne przed wprowadzeniem nowych zwierząt do stada lub wymagać badań przed zakupem zwierząt; • zastosować ogrodzenia lub inne urządzenia ograniczające niekontrolowane przemiesz-

13

czanie się zwierząt; • umieścić widoczne oznaczenia z ostrzeżeniem dotyczącym dostępu do obszarów lub pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta; • ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty zwierząt z osobami postronnymi lub odwiedzającymi gospodarstwo; • wymagać od osób odwiedzających lub pracujących w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego; • ustanowić jedno miejsca zatrzymywania pojazdów, w którym zapewnione jest odpowiednie mycie kół i ich dezynfekcja; • wyznaczyć izolowany obszar dla zbieranych odpadów; • w przypadku osób, które przebywały w krajach dotkniętych pryszczycą, okres unikania kontaktu ze zwierzętami parzystokopytnymi wynosi co najmniej pięć dni. Należy przeprowadzić dezynfekcję obuwia, którego się używało podczas pobytu w tych krajach. Romuald Juściński powiatowy lekarz weterynarii

Rolnicze święto w Mikuszewie 2 października w Mikuszewie odbyło się Święto Plonów zorganizowane przez Radę Sołecką , Ochotniczą Straż Pożarną, Kółko Rolnicze oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W uroczystościach uczestniczyli starosta, Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta, Paweł Guzik, burmistrz Miłosławia, Zbigniew Skikiewicz oraz radni powiatu i gminy Miłosław. Obchody święta rozpoczęły się mszą dziękczynną. Następnie go-

spodarze zaprosili gości do Młodzieżowego Domu Spotkań. Tam zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany przez dzieci z Mikuszewa. Najmłodsi zaprezentowali kilka scenek kabaretowych związanych z życiem na wsi. Po występach samorządowcy zgodnie z tradycją podzielili się chlebem z mieszkańcami wsi. Święto Plonów zakończyło się wspólną biesiadą przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz zabawą taneczną. Joanna Goździewicz

WYKAZ nieruchomości wyznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej Zarząd Powiatu we Wrześni zgodnie z art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 1. Obejmujący garaże: nr 1 i nr 2 położone we Wrześni, przy ul. Gnieźnieńskiej 29, na działce nr 440/1 o powierzchni 0,6320 ha zapisanej w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod nr. KW 15050 jako własność powiatu wrzesińskiego. 2. Powierzchnia garaży wynosi – 18,8 m2 każdy. 3. Opłata z tytułu najmu wynosi: 6,18 zł netto za 1m2 powierzchni garażu miesięcznie. 4. Termin wnoszenia opłat – z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. 5. Aktualizacja opłat – raz w roku, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS. 6. Termin składania wniosków upływa w dniu 25 października 2010.

WYKAZ nieruchomości wyznaczonych do oddania w najem Zarząd Powiatu we Wrześni zgodnie z art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Obejmujący garaż nr 15 położony we Wrześni, przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/14, administrowany przez powiat wrzesiński. Powierzchnia garażu wynosi 15 m2 . Opłata z tytułu najmu wynosi: 6,18 zł netto za 1m2 powierzchni garażu miesięcznie. Termin wnoszenia opłat – z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Aktualizacja opłat – jeden raz w roku, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS. Termin składania wniosków o wynajem upływa w dniu 25 października 2010.

Dzielenie chleba


14

Jednostki

8 października 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowo-magazynowej, położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej pod nr. PO1F/00033375/3. Przetarg odbędzie się 1 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w pok. nr 115, I piętro w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10. Przedmiot przetargu: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Września, w rejonie ulicy Kościuszki, zapisana w Księdze Wieczystej nr PO1F/00033375/3, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha. Nieruchomość stanowi własność powiatu wrzesińskiego. Nieruchomość położona jest we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki. Ma regularny kształt, jest zabudowana. Teren nieogrodzony. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz. Na nieruchomości posadowiony jest budynek o funkcji biurowo-magazynowej. Powierzchnia użytkowa 4 439 m² (pow. zabudowy 1 476 m²). Obiekt jest czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z cegły ceramicznej pełnej. Dach - konstrukcja drewniana, kryta dachówką. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną, telefoniczną. Obiekt posiada dźwigi towarowo-osobowe. Dla przedmiotowego rejonu (ul. Kościuszki i ul. gen. Sikorskiego) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o funkcji usługowo-handlowej i produkcyjnej (zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/242/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 kwietnia 1997 r. – zgodnie z nim nieruchomość położona w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczona n-rem geodezyjnym 3896/24 przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-handlową i produkcyjną z parkingami. Księga Wieczysta nr PO1F/00033375/3 w dziale III zawiera zapis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością polegającą na nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 3896/8 (po podziale dz. 3896/23 i 3896/24) na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3896/12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął dnia 15 września 2010 roku. Warunki przetargu: 1. Cena wywoławcza dla nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 3896/24 wynosi 2 745 700 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. 2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 25 listopada 2010 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Starostwa. 3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 6. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych, tj. 27 457 zł. 7. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 8. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium. 9. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków. 10. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 11. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, upoważniony do jej reprezentowania powinien przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 12. Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 ze zm.). 13. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 14. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10, pokój. 103, tel. 61 640 44 13

Zajęcia świetlicowe w Gorzycach

Wypad na Polagrę

ŚDS Gozdowo w Jarosławcu

Uczniowie Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni wybrali się na poznańskie targi Polagra Food. Zwiedzili ciekawe ekspozycje, przy okazji próbując wszystkiego, czym częstowano na stoiskach. Smakowała zwłaszcza kuchnia regionalna. Ekspozycji towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych. Gimnazjaliści III klasy, którzy w tym roku będą wybierać zawód, oglądali urządzenia wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Sprawdzali także, jak działa linia technologiczna, którą uruchomiono na targach. Hanna Ludwiczak, ZSS Rekreacja na basenie

Organizatorzy chcą, żeby świetlica była dla dzieci jak drugi dom

20 września rozpoczęły się zajęcia świetlicowe dla dzieci we wsi Gorzyce. Odbywają się one w godzinach popołudniowych, po szkole, uczestniczy w nich 30 dzieci z Gorzyc, Grabowa Królewskiego i Rudek, które biorą udział w zajęciach sportowych, muzyczno-tanecznych, grach relaksacyjnych i edukacyjnych. W pro-

gramie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są wyjazdy na basen, do zoo i kina, ale przede wszystkim pomoc w nauce. Środki na zajęcia, które potrwają do 20 grudnia, zabezpieczyło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni. PCPR

24 września uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie wyjechali na tygodniowy turnus rehabilitacyjny do Panoramy Morskiej w Jarosławcu. Wyjazd zorganizowany w ramach projektu „Bądźmy aktywni” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny miał być formą aktywizacji społecznej oraz zdrowotnej. W progra-

mie znalazły się spacery nad morzem, imprezy integracyjne i plenerowe, przejażdżki bryczką, dyskoteki. Uczestnicy turnusu korzystali z nowoczesnych basenów z podgrzewaną wodą i hydromasażami, codziennie brali też udział w zabiegach leczniczych, dostosowanych do rodzaju schorzenia. Dorota Szykowna


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Informacje

Porady rzecznika konsumenta

Jak załatwić sprawę w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Reklamacja przecenionego towaru Pani Agnieszka kupiła na wyprzedaży płaszcz. Kiedy dokładnie obejrzała go w domu, zauważyła, że jest uszkodzony. Poszła do sklepu, by zakup wymienić, ale sprzedawczyni oznajmiła, że przeceniony towar nie podlega reklamacji. Czy rzeczywiście nie można reklamować przecenionych artykułów? Zarówno zakupy przecenione z powodu jakiejś wady, jak i pełnowartościowe, które nabywamy na posezonowych wyprzedażach, można reklamować tak samo jak wszystkie inne. Jeśli jednak zakupimy niepełnowartościowy towar, nie możemy go zwracać z powodu usterki lub wady, która była powodem obniżki: kiedy lokówka do włosów jest tańsza z uwagi na zarysowanie na obudowie, nie mamy prawa ze względu na tę rysę jej reklamować. Moglibyśmy to zrobić, gdyby się okazało, że

ma wadę techniczną. W przypadku artykułu z posezonowej wyprzedaży, gdy obniżono ceny towarów pełnowartościowych, reklamacja w razie stwierdzenia wad przebiega jak przy towarze przed przeceną. Wywieszone w sklepach tabliczki: „towar przeceniony nie podlega reklamacji” są niezgodne z prawem.

Pani Agnieszka musi jeszcze raz pójść do sklepu z paragonem i reklamacją na piśmie, w której powinna powołać się na to, że towar jest niezgodny z umową. Może żądać od sprzedawcy wymiany płaszcza na nowy lub jego nieodpłatnej naprawy. Gdyby nie było to możliwe, bo nie ma już takiego egzemplarza, ma prawo żądać zwrotu pieniędzy. Reklamację należy złożyć w ciągu dwóch lat od nabycia towaru oraz nie później niż dwa miesiące po wykryciu wad. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie w ciągu 14 dni. Gdyby tego nie uczynił, można zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów. Elżbieta Staszak-Małecka

Powiatowy rzecznik konsumentów pełni dyżury w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00, ul. Chopina 10, pok. 8, nr tel. 61 640 44 16

Podsumowanie badań mammograficznych Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet w wieku 35-59 lat. Mieszkanki mniejszych miejscowości zazwyczaj nie myślą o tym, aby się badać, ponieważ aparaty do mammografii znajdują się w przychodniach i szpitalach dużych miast, oddalonych zazwyczaj o dziesiątki kilometrów od miejsc ich zamieszkania. Tymczasem wczesna diagnostyka jest kluczowa w profilaktyce raka piersi. Starostwo Powiatowego we Wrześni we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym, realizującym Populacyjny Program Profilaktyki Raka Piersi na terenie wielkopolski, oraz gminami powiatu zorganizowało w dniach 27 września-1 października bezpłatną (finansowaną przez NFZ) akcję profilaktyczną, która miała dotrzeć do jak największej liczby mieszkanek naszego powiatu urodzonych w latach 1941-1960. Przy okazji każdy mógł, dzięki pielęgniarkom ze Szpitala Powiatowego we Wrześni oraz z przychodni ZLR Amicor SC w Nekli, dokonać pomiaru poziomu cukru i ciśnienia tętniczego krwi. Przebadano 438 kobiet. To bardzo wysoka zgłaszalność, zważywszy że w tym

roku mammobusy odwiedziły już niektóre gminy. Dzięki współpracy z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni podczas tygodniowej akcji można było zdobyć wiele ciekawych informacji z zakresu edukacji prozdrowotnej. Wyniki cząstkowe mammografii, pomiaru poziomu cukru (PC) oraz ciśnienia tętniczego krwi (RR): WRZEŚNIA 283 wyk. mamm., PC 85 osób, RR – 65 osoby, MIŁOSŁAW 37 wyk . mamm., PC 11 osoby, RR – 13 osób, PYZDRY 42 wyk. mamm., PC 25 osoby, RR – 25 osób, NEKLA 39 wyk. mamm., PC 33 osoby, RR – 33 osób,

KOŁACZKOWO 37 wyk. mamm., PC 21 osób, RR – 21 osób. W przypadku wykrycia jakichkolwiek zmian kobiety skorzystają z drugiego etapu pogłębionego Programu Profilaktyki Raka Piersi – dalsze, specjalistyczne i bezpłatne badania oraz ewentualne leczenie odbywać się będzie w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Starostwo Powiatowe dziękuje za współpracę władzom gminnym, PSSE we Wrześni, Aptece Dr Max, Firmie Abbott, a także proboszczom parafii z terenu powiatu za pomoc związaną z rozpowszechnieniem informacji o profilaktycznych badaniach piersi. Julita Koczorowska

15

Budowanie zgodnie z prawem Pozwoleń na budowę wymagają wszystkie poważniejsze obiekty budowlane, takie jak domy mieszkalne, budynki produkcyjne, handlowe, gospodarcze i inwentarskie, drogi, sieci infrastruktury technicznej, itd. Drobne obiekty, na przykład budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 m2 czy ogrodzenia od strony dróg publicznych, a także wykonywanie niektórych robót budowlanych nie potrzebują pozwolenia. Ta kategoria inwestycji wymaga zgłoszenia, które jest uproszczoną formą akceptacji. Pełen katalog tych obiektów i robót zawiera art. 29 Prawa budowlanego. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenia załatwiamy w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego. Inwestor powinien zacząć od sprawdzenia, czy planowana przez niego budowa jest zgodna z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli teren przewidziany pod inwestycję jest takim planem objęty) lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W obu przypadkach trzeba się udać do urzędu gminy właściwego ze względu na położenie inwestycji. Wyjaśnienie tej sprawy jest bardzo ważne, bo brak decyzji o warunkach zabudy lub niezgodność z planem wyklucza wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Czas na wydanie tego pozwolenia wynosi 65 dni od złożenia wniosku. W starostwie większość decyzji uzyskiwana jest w ciągu miesiąca. W dniu, w którym decyzja staje się ostateczna, organ wydaje inwestorowi dziennik budowy i instruuje o konieczności zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Po tygodniu od daty tego zgłoszenia można zacząć prace budowlane. Budowę obiektów na podstawie zgłoszenia można rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od jego

dokonania. W celu skrócenia tego czasu starostwo stara się weryfikować dokumenty zgłoszeniowe niezwłocznie po ich wpłynięciu i wydaje zawiadomienia o braku sprzeciwu starosty wrzesińskiego. Kiedy tylko inwestor je odbierze, może rozpocząć prace budowlane (mimo niezachowania terminu 30-dniowego). Wnioski o pozwolenie na budowę i dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego, ul. Chopina 10 we Wrześni, pok. nr 2. Można tam uzyskać druki wszystkich wniosków i załączników (dostępne również na stronie internetowej www. wrzesnia.powiat.pl), a pracownicy wydziału udzielają wszelkich informacji i wskazówek dotyczących procesu inwestycyjnego. Potrzebne wiadomości można również uzyskać drogą telefoniczną – nr 61 640 44 32 – lub online: budownictwo@ wrzesnia.powiat.pl. Jerzy Kaczorowski Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

W powiecie co roku można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych

Szukasz pracy? Oferty Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni pracownik produkcji – Września

kandydat do służby przygotowawczej – Poznań-Ławica

lektor język angielskiego – Września

handlowiec – Września

sprzedawca (mile widziana osoba niepełnosprawna) – Września

operator koparki gąsienicowej – Czerniejewo

monter – stolarka aluminiowa – Psary Małe

blacharz, mechanik, elektryk, lakiernik samochodowy – Zasutowo/Gierłatowo

specjalista ds. zakupów – Września

doradca emerytalny – Września

pracownik budowlany – Nekla

operator spycharki – okolice Wrześni

handlowiec – Nekla

kasjer-sprzedawca – Ostrowo Szlacheckie

robotnik budowlany – Czerniejewo

rzeźnik, wędliniarz – Bieganowo kierowca kat. C+E – Nekla

Szczegóły i inne ogłoszenia na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl lub pod tel. 61 640 35 35, 61 640 35 38.


16

Pierwsze lata Polski Ludowej

8 października 2010

www.wrzesnia.powiat.pl

Sprawa Caritasu i apel sztokholmski Władza ludowa zajęła się także Caritasem. To związane z kościołem charytatywne stowarzyszenie zostało przez władze oskarżone o nadużycia i w styczniu 1950 roku „rząd podjął kroki zmierzające do uzdrowienia panujących tam stosunków”. W tej sprawie władze zorganizowały konferencję w Poznaniu, potem w Warszawie i życzyły sobie obecności na nich „księży patriotów.” W konferencji poznańskiej brało udział pięciu księży z powiatu, w warszawskiej trzech. „Tak podczas jednej, jak i drugiej konferencji głos zabrali tylko księża kanonik Konarski Edmund i Malinowski Juliusz. Są to księża najbardziej pozytywnie ustosunkowani na terenie tutejszego powiatu” – pisał starosta wrzesiński do wojewody. Sędziwy i zasłużony skądinąd ksiądz Konarski poniósł tego surowe kościelne konsekwencje. Mianowany przez prymasa Wyszyńskiego dziekanem witkowskim został szybko za zaangażowanie w ruch „księży patriotów” dziekaństwa pozbawiony, co bardzo przeżywał. Umarł w 1951 roku. Wydaje się, że wspomniana wyżej grupa księży szybko zorientowała się, do czego zmierzają władze. Jedynie ks. Walkowski z Bieganowa dał się namówić władzom na uczestnictwo w konferencji w sprawie lokalnego oddziału Caritasu w Gnieźnie. Za-

Sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej z 1946 roku przechowany w zbiorach wrzesińskiej fary, obecnie depozyt w Muzeum Regionalnym we Wrześni

którzy domagają się [jego] włączenia pod zarząd TPD i utworzenia przedszkola świeckiego, prowadzonego przez wychowawczynie świeckie, a nie siostry Caritasu”. Przymiarki do przejęcia przedszkola trwały dość długo i dopiero w marcu 1952 roku zostało ono ode-

matem o treści religijnej i sprawami dotyczącymi parafii prymas poruszył zagadnienie zawartego porozumienia pomiędzy rządem RP a episkopatem. Według oświadczeń księży pozytywnych komentarz ks. Wyszyńskiego na temat porozumienia był pozytywny.” Ksiądz Brodala ze Skar-

W połowie maja 1950 roku władze państwowe zaczęły zmuszać duchownych do podpisywania tzw. apelu sztokholmskiego, który był wielkim aktem polityczno-propagandowym i jednocześnie testem lojalności całego społeczeństwa wobec władzy. Księża, którzy apel ten podpisali, uznani zostali za skłonnych do współpracy. Na 23 duchownych w powiecie znalazło się takich sześciu. sadniczą rolę odegrała tu z pewnością postawa kurii gnieźnieńskiej. W sprawozdaniu do wojewody władze powiatowe bez żenady pisały, że „w związku ze zwolnieniem ks. kanonika Konarskiego ze stanowiska dziekana zainspirowano w dniu 9 lutego akcję protestacyjną poprzez różne organizacje społeczne i parafian. Zamierza się zorganizować w poszczególnych parafiach dekanatu witkowskiego wiece protestacyjne i [z] powziętymi uchwałami wysłać delegacje z protestem do biskupa”. Zamach na Caritas powiódł się, organizacja stała się świecka. Państwo wyciągnęło także ręce po jego majątek. W warunkach wrzesińskich chodziło przede wszystkim o przedszkole przy ulicy Szkolnej, zwane dawniej Ochroną. Najpierw trzeba było stworzyć pozory woli społecznej. Już w 1949 roku stwierdzono, „że w Komitecie Rodzicielskim tego przedszkola znajdują się również członkowie PZPR,

brane Kościołowi. Siostry miłosierdzia (szarytki) zostały z przedszkola usunięte, podobnie jak ze Szpitala Powiatowego. 14 kwietnia 1950 roku zawarto porozumienie między rządem a episkopatem, ale władza nie chciała realizować zawartych tam zapisów. Nadal prowadziła politykę walki z Kościołem różnymi metodami. Kiedy ks. Szczesiak z Ciążenia zorganizował bez pozwolenia władz lokalnych pielgrzymkę do Lądu, wszczęto przeciwko niemu postępowanie karno-administracyjne. Z drugiej strony powiatowa administracja „w porozumieniu z Państwowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego i Partią” udzieliły latem 1950 roku zezwolenia na misję w Gozdowie. Pięć dni po podpisaniu porozumienia, 19 kwietnia, „odbyła się we Wrześni konferencja księży dekanatów wrzesińskiego, witkowskiego i miłosławskiego z udziałem prymasa Wyszyńskiego Stefana. Poza te-

boszewa wygłosił natomiast z ambony komentarz, że „chociaż rząd pogodził się z episkopatem, nie pogodzi się jednak z Bogiem.” Miejscowa władza gminna bardzo interesowała się ks. Brodalą. W czerwcu 1950 „w dniu Bożego Ciała (…) ks. kan. Kinastowski nawoływał z ambony parafian, aby podczas procesji głośno śpiewali, nie krępując się niczym. Zauważono, że we Wrześni brało udział w procesji więcej ludności niż w latach ubiegłych. Świadczy to, że wpływy klerykalno-religijne nie maleją.” W połowie maja 1950 roku władze państwowe zaczęły zmuszać duchownych do podpisywania tzw. apelu sztokholmskiego, który był wielkim aktem polityczno-propagandowym i jednocześnie testem lojalności całego społeczeństwa wobec władzy. Księża, którzy apel ten podpisali, uznani zostali za skłonnych do współpracy. Na 23 duchownych w powiecie znalazło się takich

sześciu. Formy protestu pozostałych 17 księży przeciwko zmuszaniu ich do sygnowania apelu były różne. Ksiądz Dekowski z Kaczanowa podpisał go, ale bez dodania przy nazwisku słowa „ksiądz”. Zamiast tego napisał „rolnik”, co władze uznały za „podpis negatywny”(!). Podobnie było w przypadku ks. Namysłowskiego, który umieścił swoje nazwisko pod apelem, ale dopisał w trzech wierszach komentarz: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie. Tak modli się Kościół katolicki nie od wczoraj.” Większość księży (14) po prostu odmówiła podpisu, oświadczając, że jest to sprawa polityczna i muszą mieć zezwolenie biskupa. Oddzielną historię podpisywania apelu sztokholmskiego miała parafia wrzesińska. Proboszcz wrzesiński ks. Kazimierz Kinastowski apelu nie podpisał, podobnie jak wszyscy trzej solidaryzujący się z proboszczem wrzesińscy wikariusze – Czesław Wieczorek, Szczepan Kowalski i Kazimierz Frąckowski. Ten ostatni zresztą jako prefekt gimnazjum zasłużył sobie u władz na opinię, że „do obecnego ustroju i zagadnień politycznych ustosunkowany [jest] wrogo.” Ksiądz Kinastowski wyjaśniał później w liście do władz: „Apelu sztokholmskiego nie podpisałem dlatego, że uważam go za akt polityczny, a księżom katolickim do polityki się mieszać nie wolno. (…) Trójce zbierającej podpisy pod apelem sztokholmskim w dniu 17 maja [1950 roku] przy ulicy Kościelnej (…) wręczyłem prywatne pismo tylko jako do-

wód, że wspomniana trójka u mnie była. (…) Jeden z członków trójki nadużył tego pisma i zbiera na nim podpisy innych osób bez mojej zgody (…) Postępowanie takie jest, by nie nazwać go ostrzej, grubym nadużyciem, przeciwko któremu jak najuroczyściej protestuję i (…) proszę o niezwłoczne wycofanie tego mego pisma prywatnego.” We wspomnianym piśmie, wręczonym „trójce” ks. kan. Kinastowski zanotował; „(…) My, kapłani katoliccy, modlimy się codziennie we mszy św. do Najwyższego Króla Pokoju o pokój dla całej ludzkości, błagamy wraz z ludem wiernym często do Boga o odwrócenie wojny – „Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie”, wszczepiamy w serca wiernych poszanowanie przykazań Bożych, a zwłaszcza przykazania miłości Boga i bliźniego.” Wrzesiński proboszcz przy okazji innego protestu zasłużył sobie na opinię władz powiatowych przesłaną do województwa, że „tego rodzaju stanowisko ks. Kinastowskiego nie jest niespodzianką i należało się tego spodziewać.” Ksiądz Kazimierz Kinastowski (od 1945 roku dziekan wrzesiński, od 1947 roku kanonik) cieszył się niezmiennie wielkim autorytetem wśród społeczności wrzesińskiej, natomiast władzy ludowej wyraźnie nie odpowiadał.

Marian Torzewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Zdrowie

Poradnik pacjenta

Dyżury aptek

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 1 października Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ma on zwrócić uwagę na rosnącą w dużym tempie grupę ludzi w podeszłym wieku, dla których starość staje się barierą albo przyczyną lekceważenia przez otoczenie. Od kilku lat kraje europejskie starają się budować „społeczeństwo dla ludzi w każdym wieku”. Starzejąca się zbiorowość wymaga od młodych i starszych wzajemnego otwarcia, wrażliwości oraz szacunku dla potrzeb i oczekiwań różnych grup wiekowych. Dzięki ogólnemu postępowi, zwłaszcza medycyny, oraz propagowaniu dobrego stylu życia seniorzy dłużej cieszą się zdrowiem, mogą przez wiele lat być aktywni zawodo-

wo i bardziej niezależni. Potrafią aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Osoby starsze od służby zdrowia powinny domagać się pomocy w utrzymaniu poziomu fizycznej, umysłowej i emocjonalnej aktywności, jak również zapobiegania cho-

robom lub opóźniania ich nadejścia. Niestety zdarza się, że w placówkach ochrony zdrowia starsi są traktowani pobłażliwie, czasem słyszy się nawet pozornie miłe zwroty w rodzaju „babciu, dziadku”. Byłam świadkiem, jak w takiej sytuacji zareagowała pewna starsza pani: „Takie zwracanie się do mnie jest oburzające i świadczy o braku szacunku, ja dla doktora czy pielęgniarki nie jestem babcią, tylko pacjentką, i proszę, aby zwracano się do mnie używając formy pani”. Nic dodać, nic ująć. Wiele mamy do zrobienia w sprawie szacunku dla ludzi – w każdym wieku. Pracownicy Szpitala Powiatowego starają się, aby nasza placówka była przyjazna seniorom. Krystyna Dudzińska z-ca dyr. ds. medycznych Szpitala Powiatowego

17

08.10.2010

PANACEUM, Opieszyn 10, tel. 61 437 79 95

09.10.2010

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

10.10.2010

VERBENA, Kosynierów 23, tel. 61 436 52 93

11.10.2010

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

12.10.2010

ASPIRYNKA, Sienkiewicza 20, tel. 61 437 77 40

13.10.2010

PRZY POLOMARKECIE, Paderewskiego 52, tel. 61 436 52 84

14.10.2010

KAUFLAND, Miłosławska 10, tel. 61 437 72 23

15.10.2010

NA SŁAWNIE, Fromborska 46a, tel. 61 436 77 98

16.10.2010

KAPSUŁKA, Chrobrego 10, tel. 61 436 07 55

17.10.2010

AMIKA, Piastów 16, tel. 61 437 74 00

18.10.2010

POD LIPAMI, Kilińskiego 10, tel. 61 437 77 09

19.10.2010

NOWA, Sienkiewicza 12, tel. 61 436 02 05

20.10.2010

UTIS, Słowackiego 4a, tel. 61 435 40 33

21.10.2010

PANACEUM, Opieszyn 10, tel. 61 437 79 95

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się danego dnia o godzinie 9.00 rano i kończy się następnego dnia o godzinie 9.00.

Jak udzielać pierwszej pomocy

Krwotok Często jesteśmy narażeni na uszkodzenia skóry. W przypadku jej przecięcia rodzaj krwawienia rozpoznaje się po ilości i sposobie wypływania krwi z rany.

W przypadku zranienia trzeba jak najszybciej zatamować krew

Dni zdrowia we Wrześni Między 11 a 29 października będą obchodzone Dni Zdrowia Publicznego. W ramach akcji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni serdecznie zaprasza: - do odwiedzenia siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (11-15 października 2010 roku w godz. od 8-15, ul. Wrocławska 42 I p.),

- do udziału w akcji „Dbamy o Zdrowie”, 29 października we Wrzesińskim Ośrodku Kultury od 9.00. Będzie można poznać propozycje działań placówek z terenu powiatu w zakresie ochrony zdrowia. PSSE

Serdecznie zapraszamy.

Biała sobota w Gorzycach 25 września od 8.00 rano w świetlicy wiejskiej trwały badania profilaktyczne mieszkańców sołectwa Gorzyce. Dwaj lekarze przeprowadzali badania osłuchowe, ciśnienia tętniczego, EKG, poziom cholesterolu i cukru we krwi oraz wykonywali morfologię. Zainteresowanie było spore, stan swojego zdrowia sprawdziło aż 90 mieszkańców. Stanisław Filipiak

Jeśli krew wypływa na zewnątrz, mamy do czynienia z krwotokiem zewnętrznym, jeżeli zbiera się wewnątrz ciała lub tkanek, to krwotok wewnętrzny. Krwotok tętniczy charakteryzuje się pulsującym w rytm skurczów serca wypływaniem krwi jasnoczerwonej. Panujące w tętnicach ciśnienie i uderzenia fal utrudniają tworzenie się skrzepu zamykającego naczynie. Uszkodzenie nawet małej tętnicy może być niebezpieczne dla życia. W krwotoku żylnym z powierzchni rany krew wypływa ciągłą strużką, ma zabarwienie ciemnoczerwone. Krwawienie może ustać samoistnie, po opatrzeniu rany. Najczęściej występują krwawienia typu mieszanego: tętniczo-żylne. Krwotok miąższowy powstaje w wyniku uszkodzenia większej liczby naczyń włosowatych, zdarcia i oddzielenia się skóry, przerwania mięśni lub uszkodzenia narządów miąższowych (wątroby, śledziony, nerek), co może być groźne dla ży-

cia. Krew spływa tu z całej uszkodzonej powierzchni. Jak pomóc? W przypadku delikatnych otarć przemywamy ranę wodą utlenioną i zakładamy plaster lub opatrunek. Przy większym krwotoku żylnym należy założyć opatrunek uciskowy składający się z gazy i z mocno zawiniętego bandaża – jeśli zacznie przeciekać, trzeba to zrobić jeszcze raz, nie ściągając pierwszej warstwy. W przypadku krwotoku tętniczego, który prowadzi do szybszej utraty krwi, powinniśmy przyłożyć gazę na ranę, nałożyć dwa zrolowane bandaże i mocno zawinąć kolejnym bandażem, tak by wszystko mocno trzymało. Przy każdym krwotoku należy unieść kończynę do góry, by zmniejszyć ilość wypływającej krwi. Jeśli mimo to krwotok nie ustępuje, warto ucisnąć tętnice powyżej rany. Krzysztof Robaszkiewicz PCK


18

Praca na miarę 23 września w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się szkolenie dotyczące elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia. Pracownicy zespołu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi przedstawili bezrobotnym nowe możliwości na rynku pracy. Zebrani mogli zdobyć wiedzę na temat różnego typu umów o pracę, telepracy, spółdzielni socjalnych czy zakładania własnej działalności gospodarczej. Szkolenie zorganizowano dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W imieniu współorganizatorów konferencję rozpoczął starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Następnie głos zabrali szkoleniowcy: Kinga Kaczmarczyk – doradca zawodowy, Maciej Żołądkowski – prawnik, oraz Grzegorz Wojtanowski – prawnik i pracodawca. Przez prawie dwie godziny przekonywali, że nie należy bać się elastycznych form zatrudnienia. – Obecnie umowa o pracę na czas nieokreślony nie daje stabilnego zatrudnienia – mówił Maciej Żołądkowski, koordynator projektu. – Pracodawca nie może zagwaran-

Informacje

tować, że w razie pogorszenia sytuacji w firmie nie rozwiąże umowy. Elastyczne formy zatrudnienia to zawsze szansa na zarobienie pieniędzy oraz wzbogacenie doświadczenia zawodowego. W czasie szkolenia bezrobotni dowiedzieli się, czym się różni umowa o dzieło od umowy-zlecenia, w jakich zawodach można pracować w domu, gdzie szukać informacji na temat pozyskiwania środków na własną działalność gospodarczą, czym są spółdzielnie socjalne i na czym polega dzielenie etatów. Dla uczestników przygotowano film o alternatywnych formach zatrudnienia zawierający wypowiedzi pracowników i pracodawców. Chętni mogli uzyskać indywidualną poradę prawnika lub doradcy zawodowego. – Rozmawiałam m.in. z kobietą, która wychowuje dzieci i chciałaby pracować w domu. Pytała, jak może się przekwalifikować, jak szukać ofert, by uniknąć oszustów – mówiła Kaczmarczyk. – Udzieliłam także porad dotyczących kursów, zakładania własnej działalno-

ści, pisania CV i dokumentów aplikacyjnych – dodaje. W konferencji brało udział kilkudziesięciu bezrobotnych. – Jestem zadowolona, że tu przyszłam. Wiele się dowiedziałam na temat możliwości zatrudnienia innych niż umowa o pracę – stwierdza pani Natalia. – Takie szkolenia są potrzebne. Nie znałem przepisów prawnych obowiązujących na rynku pracy. Teraz wiem, czego dotyczy dana umowa, nie boję się, że nie będę ubezpieczony – mówi pan Mieczysław. Większość uczestników potwierdziła swoje zainteresowanie elastycznymi formami zatrudnienia. – Szkoda tylko, że na konferencji nie pojawił się żaden pracodawca, a przecież także od nich zależy, czy znajdziemy swoje miejsce na lokalnym rynku pracy – podsumowała jedna z uczestniczek. Informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej www.pracanamiare.jadwiga.org. Joanna Goździewicz

Za elastyczne formy zatrudnienia uznaje się wykonywanie prac na zasadach odbiegających od tradycyjnego modelu umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli np. na zasadzie umowy o dzieło czy umowy-zlecenia, umowy na zastępstwo, umowy sezonowej, telepracy. Określenia „elastyczne” używa się w odniesieniu do czasu pracy, miejsca jej wykonywania albo rodzajów umów. Decydując się na taką formę zatrudnienia bezrobotny może podjąć pracę w domu, dzielić etat z innym pracownikiem albo pracować w niepełnym wymiarze godzin.

Rozmowa z Maciejem Żołądkowskim, prawnikiem, koordynatorem projektu Praca na miarę Twoich potrzeb. Elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia

Alternatywa dla poszukujących pracy Jakie są priorytety działania Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi? Fundacja obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Główne kierunki jej działalności to aktywizacja społeczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ostatnio skupiamy się głównie na pomocy osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym, ale działamy także na rzecz starszych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym z racji zamieszkania na terenach wiejskich. Współpracujemy przy tym z jednostkami samorządu terytorialnego. A sam projekt? Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Jego tematem jest promocja alternatywnych form zatrudnienia, czyli wykonywania pracy w każdej innej postaci niż etat na czas nieokreślony. Staramy się mówić o tym, jak będzie wyglądała sy-

umowę-zlecenie albo w niepełnym wymiarze godzin. Zastanawiają się, czy nie lepiej czekać na coś lepszego. Staramy się pokazać, że każda forma pracy, która wzbogaca doświadczenie zawodowe, jest korzystna i może się przydać w przyszłości.

tuacja bezrobotnego w momencie podjęcia takiego zatrudnienia: czy nie straci zasiłku albo czy renta, która mu przysługuje, nie zostaje pomniejszona lub zawieszona. Dla ludzi to bardzo ważne. Często osoby bezrobotne boją się podjąć ryzyko i odpowiedzieć na ofertę pracy, na

www.wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Jakie jest zainteresowanie szkoleniem ze strony bezrobotnych? Spotkania przeprowadzamy w 31 powiatach wielkopolskich. Z reguły na spotkania przychodzi 50–60 osób, ale zdarzyło się, że przyszło 120 bezrobotnych. Czasem zarzuca się nam, że nie przyjeżdżamy z konkretnymi ofertami pracy. Nasza kampania ma na razie charakter informacyjny. Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się stworzyć projekt, dzięki któremu bezrobotni będą mogli nauczyć się, jak założyć własną działalność gospodarczą albo spółdzielnię socjalną. Rozmawiała Joanna Goździewicz

Wycieczka w przeszłość

Jacek Piotrowski opowiada o historii regionu

Dlaczego w dworach szlacheckich nie było kuchni? Z kim kolegował się Jan Henryk Dąbrowski? Co ciekawego znajduje się w Bardzie? Odpowiedzi na te pytania padły na zorganizowanej przez wrzesińskie Muzeum Regionalne wyprawie uczniów Gimnazjum nr 1 we Wrześni, Gimnazjum w Otocznej, Zasutowie i Targowej Górce. 17 września odbyły się zajęcia wyjazdowe na trasie Koszuty-Winna Góra-Miłosław-Bardo, w trakcie których mówiono o siedzibach szlacheckich ziemi wrzesińskiej. Na pierwszy ogień poszło Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach. – Ostatnimi właścicielami Koszut byli Kazimierz Rekowski i jego żona Gabriela z Małachowskich. W latach II wojny światowej majątek przejęli okupujący Polskę naziści, oddając go po zarząd niemieckiej rodzinie Kottke. W latach 1945-1950 znajdował się tu przyfrontowy szpital radziecki, później gospodarstwo państwowe. Po 1945 roku majątek stał się własnością Skarbu Państwa – mówił Jacek Piotrowski, dyrektor placówki. – Dwór w Koszutach pochodzi z końca XVIII w. Zgodnie z powszechnym we dworach zwyczajem, kuchnię przeniesiono do bocznej oficyny. Chodziło zarówno o gwar czeladzi, jak i nie zawsze przyjemne zapachy dochodzące z pomieszczeń kuchennych, a przeszkadzające wielmożnym państwu. Ekspozycja w Koszutach funkcjonuje pod nazwą „Mała siedziba zie-

miańska w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku”, a składają się na nią: pokój kredensowy z jadalnią, pokój gościnny, salon, pokój pani, pana i dziecięcy. Zestaw eksponowanych mebli, obrazów i przedmiotów dekoracyjnych pozwala odtworzyć wygląd i atmosferę dworu z przełomu XIX i XX w. W Winnej Górze uczniowie zaliczyli dwa obowiązkowe punkty – pałac neoklasyczny zbudowany w 1910 roku dla Henryka Mańkowskiego oraz barkowy kościół pw. św. Michała Archanioła, w którym znajduje się kaplica grobowa Jana Henryka Dąbrowskiego. Sarkofag generała jest wzorowany na rzymskim grobie Scypiona Afrykańskiego. Dalej Miłosław i pałac neorenesansowy w formie willi. – Po wiośnie ludów Seweryn Mielżyński zakazał murarzom usuwania śladów kul z broni palnej, które naznaczyły budynek w czasie walk – wyjaśnił kustosz Piotrowski. Na koniec młodzież zajrzała do zrujnowanego dworu rodziny Hutten-Czapskich w Bardzie, z którego pochodził pierwszy pozaborowy starosta wrzesiński. Program „Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Wrzesińskiej” jest realizowany w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji prowadzonego przez Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni we współpracy z Muzeum Regionalnym i nauczycielami gimnazjalnymi. Ewa Skibińska-Hoffman


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 października 2010

Informacje / sport

Newsy z Pyzdr

19

Spotkanie u prezydenta RP

Trzynasty Ogólnopolski Plener Malarski, trwający od 9 do 19 września, zgromadził dziewięciu artystów, którzy w pyzdrskiej gminie oddawali się pracy twórczej. Malarze uwieczniali miejscowe pejzaże i zabytki. Wykazali się dużą inwencją, stosując nawet najbardziej wyszukane techniki. W trakcie pleneru dyskutowano o sztuce podczas miniwarsztatów, plastycy wymieniali się poglądami i spostrzeżeniami. Zwieńczeniem imprezy była wystawa zorganizowana w krużgankach muzealnych. Zaproszeni goście mogli podziwiać świeżo namalowane dzieła i wysłuchać koncertu akordeonisty i gitarzysty. Pyzdrscy policjanci otrzymali urządzenie radarowe do pomiaru prędkości Iskra 1. Urządzenie, które ma wesprzeć walkę z piractwem drogowym, sfinansowała Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rada Miejska. Miernik przekazano 5 października. Pozwala on na mierzenie prędkości w trakcie postoju i jazdy, samochodów jadących z przeciwka i poruszających się w tym samym kierunku. Jest właściwie nie do wykrycia przez urządzenia antyradarowe. Iskra kosztowała ponad 9 tysięcy. Towarzystwo Perkoz zasłużone dla Wielkopolski. Zarząd Województwa Wielkopolskiego nadał Towarzystwu Turystyki Wodnej „Perkoz” Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Zaszczytne odznaczenie odebrano 24 września w Żerkowie podczas Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Sołtys Sztuka reprezentował w Pałacu Prezydenckim powiat wrzesiński

24 września na zaproszenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Pałacu Prezydenckiego przybyło ponad dwustu gości. Powiat wrzesiński reprezentował sołtys Skotnik, Franciszek Sztuka. Podczas spotkania podsumowano mijającą kadencję władz samorządowych prezydent podkreślał rolę samorządu terytorialnego, przyznał też niektórym samorządowcom odznaczenia państwowe. W rozmowach uczestniczyli mar-

szałkowie województw, prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie, a także twórcy ustaw samorządowych, profesorowie Michał Kulesza, Jerzy Regulski i Jerzy Stępień. Jak mówi sołtys Sztuka: – Przy lampce wina można było porozmawiać w kuluarach z odznaczonymi. Po spotkaniu u prezydenta zostaliśmy zaproszeni przez posłankę Bożenę Szydłowską do zwiedzenia sejmu, była okazja do obejrzenia kancelarii sejmu i senatu, sali obrad i sejmowej kaplicy. (red.)

Turniej w Kołaczkowie

Sylwia Mazurczak UM Pyzdry

Maratończycy z małym jubileuszem 18 września odbył się V Ogólnopolski Maraton Turystyczny „Nad Wartą Ziemi Wrzesińskiej”. Głównym organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe we Wrześni, przy współpracy Stowarzyszenia „Promyk”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żak”, Urzędu Miasta i Gminy Miłosław oraz Towarzystwa Turystyki Wodnej PERKOZ z Pyzdr.

Drugim etapu maratonu był spływ kajakami

Tegoroczna edycja miała nieco inną formułę niż poprzednie. Zawodnicy ruszyli z parkingu przy markecie Lidl na jedną z dwóch tras: 60 lub 90 kilometrów. Mimo niesprzyjającej pogody na starcie zgromadziło się ponad stu uczestników, w tym 42 chętnych do zmierzenia się z trasą 90-kilometrową.

Śmiałkowie, którzy wybrali dłuższy odcinek, startowali o 8.00. Pierwszy etap, rowerowy, z metą w Ciążeniu, liczył 54 kilometry, następnie zawodnicy wsiadali w kajaki i płynęli 22 kilometry do Nowej Wsi Podgórnej, a stamtąd maszerowali 14 kilometrów do Miłosławia. Krótkodystansowcy ruszyli na tra-

sę rowerową o 8.30. Ich trasa różniła się zdecydowanie, najpierw rowerami pokonywali odcinek Września-Pyzdry (35 km), następnie kajakami do Czeszewa (16 km) i na koniec 9-kilometrowy marsz do Miłosławia. Na trasie maratonu uczestnicy tradycyjnie rozwiązywali zadania przygotowane przez organizatorów. Największe trudności sprawiło pytanie: Jaką siłę wykorzystuje prom w Nowej Wsi Podgórnej, a jaką w Czeszewie? Zadania nie były jednak obowiązkowym punktem zabawy, zawodnicy podpowiadali sobie wzajemnie i szukali pomocy u organizatorów. Z powodu kontuzji odniesionej na trasie wycofały się dwie pary, pozostali startujący zameldowali się na mecie w miłosławskim parku przed 18.00. Tam czekał już ciepły posiłek, po którym nastąpiło losowanie upominków. Główną nagrodę – rower, wylosowała Klaudyna Szykowna z Wrześni. Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano uczestników, którzy nie opuścili żadnej edycji maratonu. Jacek Zieliński

Zakończył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminnej LZS w Kołaczkowie. 26 września na boisku w Borzykowie przeprowadzono rozgrywki systemem każdy z każdym. Zwycięzcy dostali piłki i puchary ufundowane przez gminę. I miejsce zajęła ERA PLAST Zieliniec. Edmund Kubis

Koniec lata na boisku

3 października zakończyły się rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej. Liga trwała od maja, uczestniczyło w niej 10 zespołów z gminy Kołaczkowo oraz jedna z Wrześni. Rozegrano 55 spotkań,

podczas których strzelono 334 bramki. Najlepsze w kalsyfikacji okazało się Kołaczkowo. Dla zwycięzców przewidziano puchary i sprzęt sportowy. Edmund Kubis


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji i Transportu

rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej tel. 61 640 44 05 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 61 640 45 04 Wydział Oświaty i Sportu tel. 61 640 44 38 Wydział Środowiska i Rolnictwa tel. 61 640 45 16 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości tel. 61 640 44 20, 61 640 44 28 Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia tel. 61 640 44 40 Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu tel. 61 640 44 29 Wydział OrganizacyjnoPrawny tel. 61 640 44 23 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 34 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 61 640 44 83 Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 czynna: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50 Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Zarząd Dróg ul. Kaliska 1, tel. 61 436 42 16

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 54 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodnokanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne 61 640 44 33 - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni

Wrzesińska „Polagra” Rolnicza Jesień odbędzie się po raz dwudziesty. W ubiegłym roku zgromadziła 120 wystawców, w tym wiele renomowanych firm, targi zwiedziło około 10 tysięcy osób. W tym roku stoiska wystawowe ustawione będą w hali sportowej oraz na otwartej przestrzeni przy ZSTiO. W związku z ograniczoną ilością miejsc wystawowych o zajęciu określonego miejsca w hali i na otwartym terenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby i firmy, które chcą uczestniczyć w targach, prosimy o zgłoszenie telefoniczne w sekretariacie szkoły (61 436 05 15) oraz przesłanie pocztą lub faxem oświadczenia do 21 października na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września, fax 61 436 08 29.

Z targów nikt nie wychodzi z pustymi rękami

telefon do redakcji: 61 640 44 75, 61 640 45 24 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Sekretarz redakcji: Olga Kośmińska-Giera Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Kamil Perlik

Nakład: 9 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35, 64-920 Piła

Przegląd Powiatowy Nr 83 - październik 2010  

Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego