Program sretna djeca 2014

Page 1

Sretna djeca matrice i strukture dječjeg crteža kroz glazbu, ples i govor Zagreb, 15. 10. - 17. 10. 2014. školska knjiga d.d. masarykova 28

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn - Studio Tanay u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba, uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn - Studio Tanay u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba, uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, organizira za odgojitelje u predškolskim ustanovama, stručne suradnike i ravnatelje vrtića, učitelje u ustanovama za rehabilitaciju djece i učitelje razredne nastave Stručno znanstveni skup na temu Sretna djeca - Matrice i strukture dječjeg crteža kroz glazbu, ples i govor. Organizacijski odbor: Emil Robert Tanay, redoviti profesor Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Gordana Flander Buljan, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, mr. sc. oec. Ljiljana Zaninović Tanay, profesorica, Mirjana Pavlinović Pivac, pedagoginja - savjetnica, dr. sc. Matjaž Duh, Pedagoški fakultet u Mariboru, Blaga Petreski, viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, AZOO Kotizacija: Naknada za sudjelovanje u radu skupa (15. 10. - 17. 10. 2014.) iznosi 400,00 kn po sudioniku. U kotizaciju je uključen radni materijal te likovni pribor za crtačke i slikarske tehnike. Svi sudionici skupa dobit će potvrdnice Agencije za odgoj i obrazovanje o sudjelovanju na Stručno znanstvenom skupu. Prijavu Agenciji za odgoj i obrazovanje treba poslati najkasnije do 9. listopada 2014. na link: www.ettaedu.eu Sudionici Stručnog skupa bez prijave Agenciji za odgoj i obrazovanje neće moći dobiti potvrdnice.

Sretna djeca matrice i strukture dječjeg crteža kroz glazbu, ples i govor Zagreb, 15. 10. - 17. 10. 2014. školska knjiga d.d. masarykova 28


PROGRAM STRUČNO ZNANSTVENOG SKUPA SRETNA DJECA MATRICE I STRUKTURE DJEČJEG CRTEŽA KROZ GLAZBU, PLES I GOVOR Srijeda, 15. 10. 2014. 8.00 - 9.00 9.00 - 9.10 9.10 - 9.20 9.20 - 9.30 9.30 - 10.10 10.10 - 10.20 10.20 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40

Registracija sudionika Pozdravna riječ dr. sc. Ante Žužula, predsjednika uprave Školske knjige Pozdravna riječ Marije Ivanković, profesorice, voditeljice službe za predškolski odgoj i obrazovanje Uprave za odgoj i obrazovanje MZOS-a Republike Hrvatske Otvorenje Stručno - znanstvenog skupa; skup otvara profesor Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Kompetentan odgojitelj Marija Ivanković, profesorica, voditeljica službe za predškolski odgoj i obrazovanje Uprave za odgoj i obrazovanje MZOS-a Republike Hrvatske Stanka Prezentacija didaktičkih materijala i pomagala u predškolskim ustanovama - Školska knjiga Kreativna rehabilitacijska optimala: Stimulacijama glazbom i plesom do govora i crteža doc. dr. sc. Adinda Dulčić, prof. logoped, ravnateljica Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Dječji crtež, duhovni osloboditelj prof. dr. sc. Vladimir Gruden, psihoterapeut Što je to Orff Schullwerk - Orff glazbena pedagogija? dr. sc. Ksenija Burić, profesorica klavira, Orff pedagog, muzikoterapeut

Interaktivne radionice od 13.30 do 15.00 1. Boja – izraz dječjeg mišljenja i osjećaja Emil Robert Tanay, redoviti profesor, Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu Vesna Vidović, odgojiteljica savjetnica, Dječji vrtić I. B. Mažuranić, Zagreb 2. Poticanje predškolske djece na identifikaciju i izražavanje emocija kroz kreativne tehnike Vesna Katalinić, dipl. soc. radnica, koordinatorica programa Dječja kuća Borovje, Hrabri telefon 3. Slikanje glazbe – stvaranje priče Boris Klarić, profesor glazbe, Glazbeno učilište Elly Bašić 4. Grafička radionica Anica Popović, učiteljica likovne kulture, savjetnica, Osnovna škola Josip Kozarac, Josipovac Punitovački 5. Poticanje i razvijanje kreativnosti kroz euritmiju Alen Guca, euritmist i waldorfski pedagog, učitelj euritmije pri Waldorfskoj školi u Zagrebu 6. Izrada Orffovih instrumenata i njihova praktična primjena prof. dr. sc. Ksenija Burić, profesorica klavira, Orff pedagog, muzikoterapeut Branko Meštrić, dipl. ing., Hrvatska udruga Carla Orffa Četvrtak, 16. 10. 2014. 9.00 - 9.40 9.40 - 10.20 10.20 - 10.30 10.30 - 11.10 11.10 - 11.50 11.50 - 12.30

Matrice i strukture dječjeg crteža Emil Robert Tanay, redoviti profesor, Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu Dječji crtež kao sredstvo izražavanja i komunikacije. Likovna radionica: Igra u crtežu Blaga Petreski, viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, Agencija za odgoj i obrazovanje Stanka Poticaj muzikom na likovno stvaralaštvo Ivana Strmečki Vučina, profesorica likovne kulture, učiteljica mentorica, OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko Psihološko čitanje dječjeg crteža Ljubomir Radovančević, prim. dr. sc., neuropsihijatar i psihoterapeut, stalni sudski vještak za psihijatriju Korištenje tehnika play terapije u svakodnevnom radu s djecom u svrhu uspostavljanja odnosa i praćenja djece; Vesna Katalinić, dipl. soc. radnica, koordinatorica programa Dječja kuća Borovje, Hrabri telefon

Interaktivne radionice od 13.30 do 15.00 1. Boja – izraz dječjeg mišljenja i osjećaja Emil Robert Tanay, redoviti profesor, Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu Vesna Vidović, odgojiteljica savjetnica, Dječji vrtić I. B. Mažuranić, Zagreb 2. Poticanje predškolske djece na identifikaciju i izražavanje emocija kroz kreativne tehnike Vesna Katalinić, dipl. soc. radnica, koordinatorica programa Dječja kuća Borovje, Hrabri telefon 3. Slikanje glazbe – stvaranje priče Boris Klarić, profesor glazbe, Glazbeno učilište Elly Bašić 4. Grafička radionica Anica Popović, učiteljica likovne kulture, savjetnica, Osnovna škola Josip Kozarac, Josipovac Punitovački 5. Poticanje i razvijanje kreativnosti kroz euritmiju Alen Guca, euritmist i waldorfski pedagog, učitelj euritmije pri Waldorfskoj školi u Zagrebu 6. Izrada Orffovih instrumenata i njihova praktična primjena prof. dr. sc. Ksenija Burić, profesorica klavira, Orff pedagog, muzikoterapeut Branko Meštrić, dipl. ing., Hrvatska udruga Carla Orffa Petak, 17. 10. 2014. 9.00 – 10.00 Primjeri dobre prakse: *Priča iz života sokolova Dječji vrtić Konavle, Konavle Marija Mihatović, odgojiteljica Marija Radonić, odgojiteljica *Slikanje uz vibracije gonga i tibetanske zdjele Dječji vrtić Izvor, Samobor Snježana Klasiček, odgojiteljica *Pjesma moja, boja tvoja Dječji vrtič Vrapčić, Cvit Mediterana, Split Mia Sunko, odgojiteljica Željana Vivodinac, odgojiteljica Žana Bajić, umjetnica-autorica teksta *Dobre riječi Dječji vrtić Mirta, Cvit Mediterana, Split Željka Dimić, odgojiteljica 10.00 - 10.40 Poticanje grafičkog izražaja kod djece predškolskog uzrasta dr. sc. Tomaž Zupančič, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru 10.40 - 11.00 Stanka 11.00 - 11.40 Razvoj spacijalnih (prostornih) sposobnosti kod djece i njihova likovna interpretacija dr. sc. Matjaž Duh, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru 11.40 - 12.30 Okrugli stol stručnjaka likovne pedagogije, psihologije i zaključci stručno znanstvenog skupa Interaktivne radionice od 13.30 do 15.00 1. Boja – izraz dječjeg mišljenja i osjećaja Emil Robert Tanay, redoviti profesor, Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu Vesna Vidović, odgojiteljica savjetnica, Dječji vrtić I. B. Mažuranić, Zagreb 2. Poticanje predškolske djece na identifikaciju i izražavanje emocija kroz kreativne tehnike Vesna Katalinić, dipl. soc. radnica, koordinatorica programa Dječja kuća Borovje, Hrabri telefon 3. Slikanje glazbe – stvaranje priče Boris Klarić, profesor glazbe, Glazbeno učilište Elly Bašić 4. Grafička radionica Anica Popović, učiteljica likovne kulture, savjetnica, Osnovna škola Josip Kozarac, Josipovac Punitovački 5. Poticanje i razvijanje kreativnosti kroz euritmiju Alen Guca, euritmist i waldorfski pedagog, učitelj euritmije pri Waldorfskoj školi u Zagrebu 6. Poticanje grafičkog izražaja kod djece predškolskog uzrasta doc. dr. Tomaž Zupančič, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.