Page 1

Dobro je znati Precizno obavljena analiza

Najveća priključna snaga

Broj solarnih panela

Veća autonomnost

opterecenja (potrošača)

(ukupno opterećenje svih

zavisi od dnevne potrošnje

sistema ostvaruje se

od suštinskog je značaja

potrošača koji mogu biti

električne energije.

većim kapacitetom

za stabilan rad sistema

priključeni istovremeno)

jer u protivnom može doći

određuje veličinu

do predimenzioniranja ili

izmenjivača.

akumulatorskih baterija.

poddimenzioniranja sistema.

Karakteristike komponenti Fotonaponski paneli Polikristalni solarni paneli Nazivna snaga: 245 W Tolerancija snage: +3% Dimenzije: cca. 1650 × 1000 × 40 mm

SETOVI ZA MINI SOLARNE ELEKTRANE

10-godišnja garancija za proizvod 25-godišnja linearna garancija za izlaznu snagu

Izmjenjivač Victron Energy Phoenix inverter C24/1200 Nazivna snaga: 1200 W Mehanička zaštita: IP 21 Proizvodnost: 94% Garancija: 2 godine

Regulator punjenja

Nemate mogućnost priključka na električnu mrežu? MI IMAMO REŠENJE!

Steca PRS30/30 Struja punjenja: 30 A Dimenzije: 187 × 96 × 44 mm Garancija: 2 godine

Akumulatorske baterije EKO-POWER EP 12-100DC – deep cycle (AGM) Napon: 12V Kapacitet: 100 Ah

SOL NAVITAS solarne elektrane d.o.o.

Dimenzije: D x Š x V: 328 x 172 x 217 mm

Ulica Vlade Jovanovića 41

Masa: 28,3 kg +-5%

15000 Šabac, Republika Srbija

Garancija: 1 godina

T: 065 804 72 08 E: info@sol-navitas.rs

SOL NAVITAS solarne elektrane d.o.o., Ulica Vlade Jovanovića 41, 15000 Šabac, Republika Srbija T: 065 804 72 08, E: info@sol-navitas.rs, W: www.sol-navitas.rs

W: www.sol-navitas.rs


Primer raspodele električne energije po potrošačima

Mini solarne elektrane u skladu sa vašim zahtevima!

Mini solarne elektrane namenjene su proizvodnji električne energije za vlastite potrebe. Koriste se tamo gde nema mogućnosti priključenja na javnu električnu mrežu. Električni uređaji za čije pokretanje se najčešće koristi ovakav tip sunčanih elektrana su

POTROŠAČI

DNEVNA POTROŠNJA

Štedljive sijalice (10 W)

6 sijalica – 4 sata dnevno, 240 Wh dnevno

Računar/TV (150 W)

7 sati dnevno – 1.050 Wh dnevno

Frižider (75 W)

24 sata dnevno – 600 Wh dnevno

Drugi potrošači (radio, toaster...)

600 Wh dnevno

Ukupno

2.490 Wh dnevno

sijalice, maili kućni aparati, frižideri, računari, TV apareti i zabavna elektronika. Solarni paneli preko dana pune akumulatorske

Specifikacija sistema definisana je na osnovu simulacije (uvažavana je dnevna potrošnja i uzeto je u obzir prosečno sunčevo zračenje na području Beograda).

120

baterije preko regulatora punjenja. Akumulatorske baterije čuvaju električnu energiju kako bi se mogla koristiti noću, tokom

100

lošeg vremena ili u nekim slučajevima osenčenja solarnog panela 80

te tako omogućuju rad električnih uređaja i onda kada nema

Potrošnja

sunčevog zračenja.

kWh 60

Mini solarne elektrane najčešće se koriste za vikendice, rečna

Razpoložljiva energija

40

i morska plovila, kamp prikolice, odnosno tamo gde ne postoji 20

mogućnost priključka na javnu električnu mrežu, a vlasnici tih objekata imaju potrebu za umerenom potrošnjom električne

0

energije.

6

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Sastavni delovi sistema SOL NAVITAS MAXI 735Wp/1200W/7200Wh

razloga za izbor setova za mini solarne elektrane Sol navitas

MAXI 735Wp/1200W/7200Wh

MAKSI do 1200W

3x polikristalni panel snage od 245 Wp 1x regulator punjenja STECA PRS 30A/30A, 12/24V 1x izmjenjivač PHOENIX INVERTER C24/1200 - 24V, 1200 VA

Vrhunski solarni

Sistem obuhvata

Najkvalitetnije

Jednostavna

Jednostavna

paneli, 10-godišnja

vrhunsku montažnu

komponente poznatih

nadgradnja.

montaža.

garancija na

konstrukciju

svetskih proizvođača.

proizvod i 25 godina

SOLALU koja

garancije za linearno

omogućava

ostvarivanje 80%

montažu solarnih

izlazne snage.

panela na sve tipove

6x akumulator ECO POWER DC 100Ah/12V - deep cycle (AGM)

Povoljna cena.

i vrste krovova.

1 2 3 4 5 6

DRUGI STANDARDNI SISTEMI SOL NAVITAS

MINI 245Wp/350W/2400Wh 1x polikristalni panel snage od 245 Wp

MINI do 350W

MIDI 490Wp/800W/4800Wh 2x polikristalni panel snage od 245 Wp

1x regulator punjenja STECA PRS 15A/15A, 12V/24V

1x regulator punjenja STECA PRS 20A/20A, 12/24V

1x izmjenjivač PHOENIX INVERTER C24/350 - 24V, 350 VA

1x izmjenjivač PHOENIX INVERTER C24/800 - 24V, 800 VA

2x akumulator ECO POWER DC 100Ah/12V - deep cycle (AGM)

4x akumulator ECO POWER DC 100Ah/12V - deep cycle (AGM)

MIDI do 800W

Sa zadovoljstvom prilagođavamo setove za mini solarne elektrane vašim potrebama.

Mini solarne elektrane  

Sol navitas Srbija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you