Page 1

Dobro je znati Precizno obavljena

Najveća priključna snaga

Broj panela ovisi o količini

Veća autonomnost

analiza opterećenja od

(zbroj svih opterećenja

dnevne potrošnje električne

sustava ostvaruje se

suštinskoga je značenja

koja mogu biti priključena

energije.

većim kapacitetom

za stabilan rad sustava jer

istodobno) uvjetovana je

u protivnome može doći

veličinom izmjenjivača.

akumulatorskih baterija.

do predimenzioniranja ili poddimenzioniranja sustava.

Karakteristike komponenti Fotonaponski moduli Polikristalni solarni moduli Nazivna snaga: od 240 do 260 W Tolerancija snage: +3% Mjere: cca. 1650 × 1000 × 40 mm

SETOVI ZA MINI SOLARNE ELEKTRANE

10-godišnje jamstvo za proizvod 25-godišnje linearno jamstvo za izlaznu snagu

Izmjenjivač Victron Energy Phoenix inverter C24/1200 Nazivna snaga: 1000 W Mehanička zaštita: IP 21 Proizvodnost: 94% Jamstvo: 2 godine

Regulator punjenja:

Nemate mogučnost priključka na električnu mrežu? MI IMAMO RJEŠENJE!

Steca PRS30/30 Struja punjenja: 30 A Mjere: 187 × 96 × 44 mm Jamstvo: 2 godine

Akumulatorske baterije EKO-POWER EP 12-100DC – deep cycle (AGM) Napon: 12V Kapacitet: 100 Ah Mjere: D x Š x V: 328 x 172 x 217 mm

Sol navitas d.o.o., za proizvodnju solarnih sistema

Masa: 28,3 kg +-5%

Gorička 8/1, 49218 Pregrada, Hrvatska

Jamstvo: 1 godina

T: 049 376 133, F: 049 376 322 E: info@sol-navitas.hr

Sol navitas d.o.o., za proizvodnju solarnih sistema, Gorička 8/1, 49218 Pregrada, Hrvatska T: 049 376 133, F: 049 376 322, E: info@sol-navitas.hr, W: www.sol-navitas.hr

W: www.sol-navitas.hr


Primjer razpodjele djelovanja potrošača Mini solarne elektrane u skladu s Vašim zahtjevima!

Mini

solarne

elektrane

namijenjene

su

proizvodnji

električne energije za vlastite potrebe. Koriste se tamo gdje nema mogućnosti priključenja na javnu električnu mrežu. Uređaji za koje se najčešće koriste otočni sustavi

POTROŠAČI

DNEVNA POTROŠNJA

Štedne žarulje (10 W)

6 žarulja – 4 sata dnevno, 240 Wh dnevno

Prijenosno računalo / TV (150 W)

7 sati dnevno – 1.050 Wh dnevno

Hladnjak

24 sata dnevno – 600 Wh dnevno

Drugi potrošači (radio, toaster...)

600 Wh dnevno

Ukupno

2.490 Wh dnevno

jesu žarulje, mali kućanski aparati, hladnjaci, računala, TV

Specifikacija sustava definirana je na osnovi simulacije (uvažavana dnevna potrošnja i prosječna vrijednost Sunčevog zračenja na području Hrvatske (Rijeka)).

aparati i zabavna elektronika. Fotonaponski moduli preko dana pune akumulatorske baterije, i to preko regulatora

120

punjenja. Akumulatorske baterije pohranjuju električnu

100

energiju i za korištenje noću, tijekom lošega vremena i zatamnjenja modula te tako omogućuju priključenje

80

električnih potrošača i onda kada nema Sunčevog zračenja.

60 Raspoloživa energija 40

Mini solarni sustavi primjereni su prvenstveno za odmorišne

Potrošnja

20

kućice, morska plovila, kamp prikolice, dakle, tamo gdje

0

nema mogućnosti priključka na javnu električnu mrežu, a vlasnici su umjereni potrošači električne energije.

6

Sastavni dijelovi sustava SOL NAVITAS MAXI 745Wp/1200W/7200Wh

razloga za izbor setova za mini solarne elektrane Sol navitas

MAXI 745Wp/1200W/7200Wh

MAKSI do 1200W

3x polikristalni modul snage od 245 Wp 1x regulator punjenja STECA PRS 30A/30A, 12/24V 1x izmjenjivač PHOENIX INVERTER C24/1200 - 24V, 1200 VA

Vrhunski solarni

Sustav obuhvaća

Najkvalitetnije

Jednostavna

Jednostavna

moduli, 10-godišnje

vrhunsku montažnu

komponente

nadgradnja.

montaža.

jamstvo za proizvod,

konstrukciju

priznatih svjetskih

25-godišnje linearno

SOLALU koja

proizvođača.

jamstvo za ostvarenje

omogućuje

80% izlazne snage.

pričvršćivanje na

6x akumulator ECO POWER DC 100Ah/12V

Povoljna cijena.

sve strane krova.

DRUGI STANDARDNI SUSTAVI SOL NAVITAS

MINI 245Wp/300W/2400Wh 1x polikristalni modul snage od 245 Wp

1 2 3 4 5 6

MINI do 300W

MIDI 490Wp/750W/4800Wh 2x polikristalni modul snage od 245 Wp

1x regulator punjenja STECA PRS 15A/15A, 12V/24V

1x regulator punjenja STECA PRS 20A/20A, 12/24V

1x izmjenjivač PHOENIX INVERTER C24/350 - 24V, 350 VA

1x izmjenjivač PHOENIX INVERTER C24/750 - 24V, 750 VA

2x akumulator ECO POWER DC 100Ah/12V

4x akumulator ECO POWER DC 100Ah/12V

MIDI do 750W

Sa zadovoljstvom prilagođavamo otočne solarne elektrane u skladu s Vašim zahtjevima.

Mini solarne elektrane  

MINI SOLARNE ELEKTRANE

Advertisement