Page 1

THE SMART STORY Hoe Smart Creation de creatieve ondernemer heeft geholpen.


THE SMART STORY Hoe Smart Creation de creatieve ondernemer heeft geholpen.

Dit e-book is een speciale uitgave van Smart Creation ter afsluiting van het subsidieproject van Ministerie EL&i.

This publication was produced in order to highlight the innovative developments in Smart

Creation and to convey general information regarding entrepreneurship. Although this volume was prepared with the greatest of care, no responsibility can be accepted for inaccuracies. It is

also important to remember that both law and practice are subject to continual change. Š Smart

Creation. This publication is protected by copyright. Smart Creation has no objection to the reproduction of this material, but it asserts the right to be recognized as author of the original material contained therein, along with the right to demand that these materials remain unaltered.


140

10

44

136

18

48

56

86

52

90

124

64

158

100

32

32

162

138


128

16

34

59

160

92

64

94

75

144

80

37

YOU? 120

104

110

68

106

#


6

INleidING SMART CREATION | 174 CREATIEVE ONDERNEMERS | SUBSIDIEPROJECT | VIER JAREN | SAXION HOGESCHOLEN | GEMEENTE ENSCHEDE | ONDERNEMERSCHAP CREATIEVE SECTOR | MINISTERIE VAN EL&I | ICREA SUBSIDIE | FOTOGRAFEN | PASSIE | SMART UP SESSIE | PRODUCTONTWIKKELAARSGROEI & DOORGROEI | KLEDINGONTWERPERS | WORKSHOPS | VOUCHERS


7

ORDE & CHAOS | GRAFISCH VORMGEVERS | SMART CAFÉ | DURF | INTERACTIEVE DESIGNERS | VRIJHEID | SMART DOWN SESSIE | FILMMAKERS | CREATIEVE BROEDPLAATS | SCHRIJVERS | SPINNERIJ OOSTERVELD | SMART DOWN | WORKSHOPS | GELD LENEN | KENNISBANK | CONCEPTONTWIKKELAARS | 36 PARTNERS | ADVIES | BUSINESS DEVELOPMENT | BRAINSTORMEN | FOCUS |


8

INHOUDSOPGAVE Smart Develop Traject 10

Berrie Coelman

82

Lean Startup Methode

26

Smart Traject

100

Theodor van der Velde

28

Ondernemerstest

113

Facts & Figs

40

Behoeftescan

118

Maandelijkse Smart Café

56

Margot Knispel

126

Workshops van Smart Creation

60

Business Model Canvas

152

Verklarende woordenlijst

67

Business Develop Traject

156

Colofon

72

Golden Circle

157

Meegewerkt aan dit boek

164

Noten

Smart Inspiration 14

10 Tips van Berrie Coelman

109

Wat is jouw communicatiestijl?

22

Het BSR model

117

YouTube tips van Smart Creation

24

Boekentips van Smart Creation

123

Smart: what’s in a name

36

Test je creativiteit

134

Smart Creation in de media

98

Social Media

148

7 Principes van Jobs


9

Partners 18

Egbert Rinsma

86

Marjo Nieuwenhuijse

34

John Vrakking

94

Pernell Huijer

44

Berton ter Doest

106

Jos Essers

52

Mark Leer

128

Erik Wolterink

68

Wiro Kuipers

140

Anne Lamers

75

Robbert Jan Kooij

144

Roxanne Coelman

Smarters 16

Frank Huizing

104

Veranika Ramanouskaya

32

Thijs Mellema & Erik Snijder

110

Willianne van Hemert

37

Sefrijn Langen

120

Vanity Lammers van Toorenburg

48

Emiel Pegge

124

Maud Ties

64

Niels Moshagen & Peter Polman

136

Bianca Minkman

80

Sander van Dijk

138

Tracy Spoor

90

Marten Susebeek

158

Tessa Wiegerinck

92

Lisze Siaw

160

Laurens Wonnink

162

Tom Niemeijer


Morgen lach je om dat muurtje BERRIE COELMAN SMART CREATION


11

DE WERELD ACHTER DE MUUR Smart Creation heeft de afgelopen jaren meer dan 170 creatieve ondernemers geholpen. Creatief ondernemerschap is in deze

tijden moeilijk. Creatieve ondernemers hebben vaak hele goede

ideeën, maar weten meestal niet hoe zij dat idee moeten omzetten in een product of dienst met veel perspectief, waar hun klanten zich bevinden, etcetera. Kortom: hoe bouw je een succesvol

bedrijf met een heel goed of slim creatief idee? Smart Creation was de afgelopen jaren de eekhoorn uit het verhaal ‘Muurtje’ van Toon

Tellegen, waarbij we hopen dat de Smarter (de mier) uiteindelijk over de muur komt en ‘geniet’ van de wereld achter de muur.


12

Muurtje Toen de mier en de eekhoorn op een keer door het bos

De mier sprong, maar weer kwam hij

wandelden stuitten zij op een zwart muurtje, dwars

iets tekort. Hij viel boven op de eekhoorn

over de weg. Dat muurtje hoorde daar niet te staan.

en samen vielen zij op de grond.

Zij duwden tegen het muurtje, maar het gaf niet mee.

‘We zouden eromheen kunnen lopen...’

‘We kunnen eromheen lopen,’ zei de eekhoorn.

stelde de eekhoorn opnieuw voor.

Maar om de één of andere reden vond de mier

‘Daar is het nu te laat voor,’ zei de mier.

dat niet eerlijk. Hij nam een aanloop en

‘Dan hadden we dat meteen moeten doen.’

probeerde in een keer boven op het muurtje te

De eekhoorn ging op de grond zitten. Maar

komen. Hij haalde het bijna, maar het muurtje

de mier pakte een tak van de iep die daar stond.

was glad en hij gleed naar beneden.

Hij bond de tak om zijn middel, liep zo ver

‘Au,’ zei hij. De eekhoorn schudde zijn hoofd.

mogelijk naar achteren en liet zich toen

‘Geef me eens een zetje,’ zei de mier.

omhoog zwiepen. Met een zware dreun

De eekhoorn tilde de mier op zodat

kwam hij tegende bovenkant van het

hij boven op zijn hoofd kon staan.

muurtje aan en gleed naar beneden.

‘Ik ben er bijna!’ riep de mier.

‘Het scheelde niets!’ riep hij opgewonden.

‘Ja?’ riep de eekhoorn die niet makkelijk stond.

‘Ik loop eromheen,’ zei de eekhoorn.


13

‘Geen sprake van,’ zei de mier. Hij sprong

Later die middag probeerde de mier nog een keer

overeind en hield de eekhoorn tegen.

met volle vaart door het muurtje heen te lopen

‘Dat zou zonde zijn,’ zei hij.

en van twee boomstammen maakte hij nog een

De eekhoorn ging weer zitten. De mier had

soort wip die hem over het muurtje heen moest

inmiddels talrijke bulten en schrammen op zijn rug

werpen. Tegen de avond gingen zij naar huis.

en zijn benen, maar hij ging weer druk aan het werk.

De mier leunde zwaar op de schouder van de

Hij timmerde een ladder van takken en doornen. Het

eekhoorn. Hij vertelde dat hij die avond wel een

was geen mooie ladder, en hij was ook niet stevig, en

manier zou vinden. Hij had thuis nog een boek

toen de mier boven op de ladder stond en zijn voet al

met honderd manieren om over muurtjes heen te

op het muurtje wilde zetten brak de ladder en viel de

komen of anders zou hij zelf wel iets verzinnen.

mier tussen de gebroken takken en doornen naar

‘Morgen lach ik om dat muurtje,’ zei hij.

beneden. Hij lag daar bedolven onder de resten van

‘Let maar op, eekhoorn!’

zijn ladder, maar niet voor lang, want hij sprong over-

Maar de eekhoorn lette niet meer op en zeulde hem

eind en kon de eekhoorn nog net bij zijn staart grij-

naar zijn huis, niet ver van het midden van het bos.

pen, voordat hij om het muurtje heen was gelopen. ‘O nee’ zei de mier. ‘Dat nooit.’

(Uit: Misschien wisten zij alles, Toon Tellegen, 1998).

WWW.sMARTCREATIOn.nl


14

10 TIPS VAN BERRIE COELMAN voor startende ondernemerS 1 Begin met het waarom.

6 Weet wat je waard bent.

2 Doe het volgens de

7 Durf te falen.

3 Maak open die blauwe enveloppe.

9 Durf ‘nee’ te zeggen.

Lean Startup Methode.

4 De schoorsteen moet roken.

5 Regel de echtscheiding van tevoren.

8 De klant is koning, niet jij.

10 Doe aan nazorg.


15

‘DE UITDAGING IS OM NETWERKEN TE CREËREN WAARBIJ KLEINE ZELFSTANDIGEN EN GROTERE BEDRIJVEN SAMEN OPDRACHTEN KUNNEN AANNEMEN EN UITVOEREN.’ TOM EVERS D’ANDREA & EVERS DESIGN STUURGROEP SMART CREATION


Sprekende beelden en onbegrensde mogelijkheden frank huizing SHIFT HORIZON


17

Verbreed je horizon Mijn naam is Frank Huizing en sinds januari 2011 ben

was leerde ik snel nieuwe mensen kennen. Hieruit

ik fulltime actief als freelance motion designer.

zijn veel leuke samenwerkingen ontstaan. Na enige

Mijn bedrijf heet Shift Horizon: verleg/verbreed je

tijd besloot ik samen met Thijs&Snijder – twee

horizon! Ik maak animaties, visual effects en motion

productontwikkelaars die ook een werkplek hadden

graphics voor de zakelijke markt. De sterke kanten

bij Smart Creation – een eigen kantoor te huren in

van animaties sluiten perfect aan bij marketing-

de Spinnerij. We zijn nu gevestigd in ruimte 1.08.

en communicatiebehoeften van bedrijven: ingewikkelde verhalen simpel maken, sprekende

Veel geleerd

beelden en onbegrensde mogelijkheden.

In een jaar tijd heb ik verschrikkelijk veel geleerd en een aantal goede stappen gezet die ik zonder de hulp

Leuke samenwerkingen

van Berrie en Margot niet had kunnen zetten. Smart

Een klein jaar geleden sloot ik mij aan bij Smart

Creation is dan ook een grote aanwinst voor het

Creation. Mijn grootste motivatie was om een werk-

ondernemerschap in Enschede en ik ben blij dat het

plek te hebben buiten mijn huis. Smart Creation bood

project (in een gewijzigde vorm) doorgaat.

gratis werkplekken aan voor haar leden. Omdat ik elke dag op het kantoor van de organisatie aanwezig

www.shifthorizon.nl


Commerciële activiteiten kun je plannen EGBERT RINSMA EGBERT BUSINESS DEVELOPMENT


19

BASIS VOOR EEN SUCCESVOLLE START Als partner van Smart Creation heb ik verschillende Smarters

geholpen bij marktanalyses, doelgroepbepaling, waardecreatie en commercieel handelen. Ik kom meestal met praktische tips, waar

Smarters meteen mee aan de slag kunnen. In de startperiode is het

van belang om te blijven focussen op het binnenhalen van de eerste opdrachtgevers en het goed uitvoeren van de eerste projecten. Dat legt de basis voor een succesvolle start.


20

Marktanalyse

Structureel netwerken

Thijs&Snijder is een jong bedrijf in product­

Bij Thijs&Snijder heb ik de nadruk gelegd op het

ontwikkeling. Deze Smarters heb ik geholpen

belang van structureel netwerken, om op deze

met het definiëren van hun doelmarkten en

manier opdrachten te werven. Zo hebben we iedere

marktpositionering. Nadat de concurrenten en

maand een planning gemaakt voor de commerciële

de markten voor hen zijn geanalyseerd, hebben

activiteiten. Hiermee heeft Thijs& Snijder meer grip

ze meer focus op hun markt gekregen. Dit lijkt

gekregen op toekomstige opdrachten en omzet.

heel eenvoudig, maar in de praktijk merk ik dat

Commerciële activiteiten kun je plannen en

een grondige marktanalyse de nodige tijd vergt.

probeer daarbij ook een half jaar vooruit te kijken.


Inlevingsvermogen Regelmatig zie ik startende ondernemers vanuit eigen belevingswereld, hun product of dienst presenteren. Ik raad startende ondernemers aan hun huidige product of dienst los te laten en zich eerst in de klant te verplaatsen. Een belangrijke vraag kan daarbij zijn; wat wil de klant bereiken? Pas dan weet je wat je voor een klant kan betekenen.

Voorbereiding Bereid je goed voor voordat je naar een klant gaat. Wat is de concrete strategie en wat zijn de pijn­punten van een opdrachtgever? Bekijk het bedrijfsprofiel van je potentiële klant en verken de markten en ontwikkelingen. Bedenk hoe jouw dienst of product aansluit op de mogelijke strategieën en verschillende markten van het bedrijf.

Bij het coachen van ondernemers maakt Egbert onder andere

gebruik van de Brown Paper

Methode. Deze methode helpt bij

het ontleden van de marktvraag: • Welke top 10 problemen zijn er in de markt, die je wilt benaderen?

• Welke problemen los je concreet op met jouw product of dienst?

• Wat is de impact en het concrete resultaat van jouw product of

dienst voor de opdrachtgever?

• Hoe verdient jouw product of dienst zich terug bij

de opdrachtgever?

Kortom, verdiep je in je klant! WWW.EGBERTRINSMA.NL


22

HET BSR MODEL Met het BSR Model (Brand Research

Strategy) worden belevings足werelden in

kaart gebracht. Het model verkent en

structureert de achterliggende waarden,

behoeften en motieven van mensen binnen een bepaald domein. Het

model wordt gevisualiseerd door

twee dimensies die centraal staan in

de sociale wetenschap: de sociologische en de psychologische dimensie. Op die

manier ontstaan vier vlakken, ofwel

vier belevingswerelden, van waaruit mensen denken en handelen.


23

Deze vier belevingswerelden zijn:

1 De rode wereld

Smarters zijn rode ondernemers Een Smarter is een creatieve ondernemer en is dus

Kernwoorden: vrijheid, eigenzinnigheid,

vaak rood. Mensen in de ‘rode wereld’ leiden een druk

zelfbewust, passie, flexibel, creatief

en actief leven en zijn avontuurlijk ingesteld. Qua

2 De gele wereld

karakter zijn ze zelfbewust, een beetje eigenwijs,

Kernwoorden: open, sociaal,

maar ruimdenkend. Ze gaan graag hun eigen gang

zorgzaam, gezellig, harmonie

en doen dingen vaak net wat anders dan anderen.

3 De blauwe wereld

Kernwoorden: de expert, ratio, controle, status

4 De groene wereld

Kernwoorden: bedachtzaam, zekerheid, privacy B

Vrijheid en flexibiliteit zijn belangrijk, ook in het werk. Ze zijn en blijven graag baas over hun eigen tijd. ‘Pluk de dag’ is een belangrijk levensmotto. Mensen in de ‘rode wereld’ hebben een creatief en eigenzinnig karakter en ondernemen graag dingen.

WWW.SMARTAGENT.NL


BOEKENTIPS VAN SMART CREATION THE 4-HOUR WORKWEEK: ESCAPE 9-5, LIVE ANYWHERE AND JOIN THE NEW RICH THE METHOD METHOD THE LEAN STARTUP DRIVE EAT PEOPLE: AND OTHER UNAPOLOGETIC RULES FOR GAME-CHANGING ENTREPRENEURS ENTREPENEUR EQUATION CREATIEVE DESTRUCTIE EASYCRATIE THE DISCIPLINE OF MARKET LEADERS


BLUE OCEAN STRATEGY START WITH WHY SOCIETY 3.0 BUSINESS MODEL GENERATION IN 12 STAPPEN NAAR JE EIGEN WEBWINKEL CREATIVITEIT HOE? ZO! SEO VOOR BEGINNERS STARTING AN ONLINE BUSINESS FOR DUMMIES THE THANK YOU ECONOMY ENGAGE FREE


26

SMART TRAJECT Voor alle Smarters hebben we het Smart Traject opgezet. Dit traject

is de afgelopen jaren meerdere

malen veranderd. Dat komt door de vele nieuwe inzichten die we

verkregen hebben.

We hebben een vast traject ontwikkeld, dat we met iedere Smarter doorlopen. Ook wel het Business Develop Traject. Daarnaast hebben we het vrije traject waarbij de Smarter zelf kan kiezen met welke partners hij om tafel wil en welke workshops hij bij wil wonen. Ook kan hij gebruik maken van de werkruimte, een financiering of bijvoorbeeld een marktonderzoek. Deze samenstelling aan vaste en vrije onderdelen, maakt dat we elke Smarter op maat kunnen helpen.


27


28

Ondernemerstest Alle Smarters hebben een onder足 nemerstest gemaakt. Met 111

meerkeuzevragen wordt een profiel

van de Smarter gemaakt. Zie hiernaast het voorbeeld. Opvallend bij Smart Creation is dat veel Smarters hoog scoren op vrijheid en creativiteit.


29 Ieder mens heeft alle denkstijlen in zich, maar ook een natuurlijke voorkeur voor een bepaalde denkstijl. Dat is

2 Verkoper De verkoper houdt van mensen en is gericht op het

de denkstijl die doorgaans de boventoon voert en

aangaan van relaties. Hij gaat vaak af op zijn gevoel.

bepaalt hoe je denkt en handelt. Het is echter telkens

Hij heeft grote interesse in de mensen om zich heen

weer de situatie die bepaalt hoe de vier denkstijlen

en hecht veel waarde aan het maken van contact, al

samenwerken en daarmee welk gedrag je vertoont.

kan hij zich daarin laten leiden door zakelijke overwe-

Wat is jouw denkstijl?

gingen. Hij begrijpt als geen ander de behoeften van

1 Pionier De gedachten van de pionier worden gedomineerd

de klant. Zijn grote drijfveer is acceptatie door de omgeving.

door mogelijkheden. Hij leeft in de toekomst en heeft

3 Manager

een langetermijnvisie. Door zijn sterke verbeeldings-

De manager is als geen ander in staat op de zaak te

kracht ziet hij vaak het hele plaatje al voor zich, terwijl

passen. Door zijn zoektocht naar zekerheden hecht hij

anderen nog geen benul hebben. De pionier denkt

groot belang aan regels en procedures. Gericht op de

speels, snel en vaak buiten gestelde kaders. Hij valt op

korte termijn houdt hij het overzicht in een anders

door een gepassioneerde, optimistische, maar soms

chaotische situatie. Graag houdt hij de touwtjes in

ook naĂŻeve stijl.

handen en streeft hij naar orde. Hij structureert het bedrijf tot een efficiĂŤnt opererende onderneming en voor de kleinste details wordt een planning opgesteld.


30

4 Vakman De vakman (of -vrouw) is goed op de hoogte van alle

Bron: Entrepreneur Consultancy

ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij weet alle ‘ins’

Gebaseerd op de E-Scan van

en ‘outs’ van zijn vak. Hij vormt zich een beeld van

Entrepreneur Consultancy

gebeurtenissen vanuit zijn ervaring en vakkennis

www.ondernemerstest.nl

waardoor hij onafhankelijk en rationeel tot de juiste beslissing komt. Hij weet altijd de beste alternatieven voor te schotelen. De vakman is individualistisch en realistisch ingesteld. C


‘STAP VOOR STAP MIJN DROOM AAN HET WAARMAKEN’ REINIER VAN ES HEARTSDESIRE

WWW.HEARTSDESIRE.NL


Blik op de toekomst thijs mellema & Erik Snijder THIJS&SNIJDER


33

Productontwikkelaars Thijs&Snijder

Prototypen

Industrieel ontwerpbureau Thijs&Snijder heeft voor

Na een uitgebreid onderzoek naar een geschikte

mede Smarters 100%FAT het prijswinnende idee van

vorm, functionaliteit en indeling van het product,

de VirtuScope doorontwikkeld. 100%FAT maakt

heeft Thijs&Snijder twee prototypes gemaakt. Een

interactieve multimediaopstellingen en heeft de

technisch prototype waar de softwareontwikkelaars

hulp van Thijs&Snijder ingeroepen om dit idee om

van het project mee kunnen werken. En een proto-

te zetten in een seriematig produceerbaar product.

type dat bruikbaar is voor productdemonstraties,

VirtuScope De VirtuScope is een verrekijker waarmee een virtuele

technische werking, produceerbaarheid en eerste testen op het vlak van gebruiksvriendelijkheid.

laag aan de werkelijkheid wordt toegevoegd. Door dit

Verbinden

product bijvoorbeeld bij een bouwplaats te zetten,

Smart Creation heeft hierin op een aantal manieren

kan de gebruiker alvast zien wat in de toekomst

een waardevolle rol vervuld. Door 100%FAT en

gebouwd wordt.Â

Thijs&Snijder bij elkaar te brengen. Maar ook door vouchers beschikbaar te stellen, om advies van partners in te winnen over bijvoorbeeld subsidies, projectmanagement en patenten.

WWW.THIJSENSNIJDER.NL | WWW.100FAT.NL


Problemen verkennen, duiden en oplossen met Gamestorming JOHN VRAKKING DE BINNENWERELD


35

TIJD VOOR CREATIVITEIT Partner John Vrakking helpt

startende ondernemers bij time­

management, creatief probleem

oplossen en met de vertaling van strategie naar resultaat. Speciaal

voor Smart Creation heeft hij de workshop Gamestorming georganiseerd.

Zelf een Gamestorm organiseren? Zie hier de regels! D

Creativiteit is generaties lang beschouwd als iets dat specifiek bij kunstenaars hoort. Vanuit een zakelijk perspectief voelden we wel de noodzaak tot creatieve oplossingen, maar lieten dat vooral over aan ‘de creatieven’. Echter, in de huidige competitieve kenniseconomie kun je je er niet meer op beroepen ‘niet creatief’ te zijn. Het is tijd dat de rechterhersenhelft de ruimte krijgt; dat deel van ons brein waar werkelijk vernieuwend-denken plaats vindt.

Wat is Gamestorming? Gamestorming is een aaneenschakeling van speciaal uitgezochte spelvormen om oplossingen mee te genereren bij een probleem. Het is ook geschikt om eerst het probleem te verkennen, te duiden en er daarna een oplossing voor te bedenken. Het woord lijkt op ‘brainstorm’, wat één van de toegepaste games zou kunnen zijn. Het nadeel van maar één game (zoals de brainstorm) is, dat je je achteraf


36 afvraagt: ‘stel dat we in de divergentiefase (stormfase) van de brainstorm op iets anders terecht waren gekomen, welke oplossing hadden we dan gehad?’ De Gamestorm heeft dat niet, omdat er verschillende opeenvolgende divergentie- en convergentiefasen zijn.

Workshop Gamestorming Tijdens de Gamestorm hebben we een alledaags vraagstuk aangepakt: een problematische verkeerssituatie bij een basisschool. Via verschillende

Werken met je handen De kracht van Gamestorming zit in het actief werken met je handen, met Post-It’s, met potlood en papier, met interactie. Daarmee stimuleren we creativiteit en discussie. Dit slaat meestal door wanneer we bijvoorbeeld met computer­ gebaseerde werkvormen aan de gang gaan, in een passieve vergadersetting.

Test hier je creativiteit E

werkvormen op de Game-borden, zowel in subgroepen als plenair. Eén van de vragen was: ‘bedenk een zo onveilig mogelijke situatie bij een basisschool.’ Tijdens de Gamestorm zijn verrassende suggesties ontstaan om het verkeersvraagstuk aan te pakken. Dit was een mooie vingeroefening om te ervaren dat Gamestorm ook heel simpel toe te passen is op vraagstukken uit de eigen praktijk. www.debinnenwereld.nl


Piano als basis voor mijn groei Sefrijn LANGEN SEFRIJN


38

SEFRIJN’S avontuur Sefrijn Langen is een Smarter met vele talenten. Sefrijn houdt

zich niet alleen bezig met het maken van muziek, maar is ook nog

product designer, grafisch vormgever, web designer en programmeur.

Het liefst verbindt hij alle disciplines aan elkaar en dat heeft tot nu toe

mooie producten opgeleverd. Lees hieronder het verhaal van Sefrijn. Programmeer vocabulaire Als ik even niet met mijn oren bezig was, dan maakte

Basic, Java, HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, C++, Ruby

ik iets anders. Toen ik een kleine jongen was program-

on Rails. Langzaam maar zeker namen mijn hersenen

meerde ik een spelletje. Het werd beloond met een

de grammatica en vocabulaire van de talen in zich op

negen op school, zoals dat hoort. Het markeerde het

en snapte ik hoe je de computer naar je hand zet.

begin van mijn programmeertijdperk. Pascal, Visual


39

Genoeg van het ‘circus’

Kennisdeling op maat

Ik heb een opleiding gevolgd tot Industrieel

Nu verspreid ik mijn kennis op het gebied van

Ontwerper. Dat betekent dat je van allerlei markten

programmeren, creativiteit en muziek via workshops

thuis bent: je bent interdisciplinair en innovatief,

en cursussen. Ik heb een jaar met veel plezier gewerkt

marktgericht en voor de massaconsumptie. Door mijn

als docent op ArtEZ en een eigen bedrijf gehad in

veel te kritische hoofd had ik hier al snel genoeg van.

DJ cursussen. Ik geef nog steeds les, maar nu met

Ik zag mezelf niet zo graag arme Chinese kinder­

workshops op maat, afgestemd op wat jij wilt weten.

arbeidertjes uitbuiten, nog meer afvalstoffen in

Via Smart Creation ontmoet ik leuke mensen die me

de dampkring stoten en meedoen aan het circus.

advies geven, die me helpen met een locatie voor de

Ik besloot na het halen van mijn diploma zelf op

lessen of die zelf mee willen doen aan een workshop.

avontuur te gaan. Ik startte wat bedrijfjes, werkte

Naast al dit educatieve werk, werk ik ook als

wat hier en daar, liftte eens wat rond door Europa en

ontwerper en muzikant.

kwam uit in Zweden. Na daar tot rust te zijn gekomen tijdens een Vipassana retraite ging ik weer terug naar Nederland om daar te doen waar ik zin in had.

www.sefrijn.nl


BEHOEFTESCAN Iedere Smarter krijgt na de intake een behoeftescan. Hierin kan hij aangeven

waar hij behoefte aan heeft.

BEDRIJFSINRICHTING/INVENTARIS HUUROVEREENKOMST BEHOEFTE TIJDELIJKE WERKPLEK KILOMETERADMINISTRATIE SWOT-ANALYSE BEDRIJF ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PENSIOEN

AANLOOPKOSTEN

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

BTW-NUMMER AANVRAGEN

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

HANDELSNAAM

WERK UITBESTEDEN

INSCHRIJVEN KVK

BEDRIJFSOVERNAME

ONDERNEMERSPLAN MAKEN

GOEDKOPE BEDRIJFSRUIMTE

RECHTSVORM BEPALEN

CREATIEF ONDERNEMEN

VAR-VERKLARING

CONTRACTEN EN OVEREENKOMSTEN

BEDRIJF AAN HUIS STARTEN

NAAMONDERZOEK


NAAMBESCHERMING

E-MAILMARKETING

JURIDISCHE ASPECTEN EENMANSZAAK

HUISSTIJL

OPRICHTING VOF

KLANTENSERVICE

OPRICHTING BV

MARKETINGPLAN

OPRICHTING MAATSCHAP

MARKTONDERZOEK

VERGUNNINGEN

NAAMSBEKENDHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

NIEUWSBRIEF

CONCURRENTIEBEDING

PERSBERICHT

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

WEBWINKEL

RELATIEBEDING

ADMINISTRATIE

ACQUISITIEMETHODEN

AFSCHRIJVINGSPERIODEN

COLD-CALLING

BEGROTINGEN MAKEN

COMMUNICATIEPLAN

BELASTINGAANGIFTE

DOELGROEP BEPALEN

CREDITEURENBEHEER

DRUKWERK

DEBITEURENBEHEER


FACTUUR

AFSPRAKEN MET LEVERANCIERS

FAILLIETE DEBITEUR

IMPORT EN EXPORT

FINANCIERINGEN

INKOOP MATERIAAL

LOONBELASTING

LEVERANCIERS VINDEN

SUBSIDIES EN FONDSEN

LOGISTIEK

TRANSACTIES MET HET BUITENLAND/EUROPA

MATERIAALKEUZE

TRANSACTIES: NIET EUROPA

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

DOMEINNAAM REGISTREREN

PRODUCTBESCHERMING

E-MAILETIQUETTE

PRODUCTONTWIKKELING

IT-OUTSOURCING

PROTOTYPE MAKEN

SEO VOOR BEGINNERS

TECHNOLOGISCHE TOEPASSINGEN

SOCIAL MEDIA

VOORRAADBEHEER

TESTEN E-MAILMARKETING

ARBEIDSOVEREENKOMST

WEBSITE MAKEN/HOSTEN

ARBEIDSVOORWAARDEN

WEBDESIGN

COMPETENTIEMANAGEMENT

SOFTWARE AS SERVICE (BIJV. GOOGLE DOCS)

CONFLICTEN


EERSTE WERKNEMER EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST FUNCTIONERINGS-/BEOORDELINGSGESPREK MANAGEMENT ONTSLAG SOLLICITATIE EN SELECTIE TIJDELIJK PERSONEEL INHUREN ZIEKE WERKNEMER-CASE MANAGEMENT BALANS WERK-PRIVÉ STRESSMANAGEMENT NETWERKEN EFFECTIEF COMMUNICEREN VERGADERTECHNIEKEN TIMEMANAGEMENT CREATIEF DENKEN MOTIVEREN

TOP 10 VAN SMARTERS 1 NAAMSBEKENDHEID 2 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 CONTRACTEN 4 ADMINISTRATIE 5 MARKTONDERZOEK 6 BALANS WERK EN PRIVÉ 7 ACQUISITIE 8 BELASTING 9 MARKETING 10 SUBSIDIES


Het belang van boekhouding berton ter doest AATD


45 Administratie, boekhouding en fiscale zaken worden

3 Zorg ervoor dat de administratie

door vele ondernemers als lastig ervaren en vooruit

correct wordt bijgehouden in een

geschoven. Vooral bij startende ondernemers, die zich

financieel softwarepakket of Excel-sheet.

het liefst met hun passie bezig houden. Als startende

4 Registreer de bestede uren aan je ondernemings-

ondernemer ben je echter ook verantwoordelijk om

activiteiten in verband met het urencriterium

allerlei andere zaken te verzorgen of te regelen.

voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek (dit

Ik vind het belangrijk dat startende ondernemers van

dien minimaal 1.225 uren per kalenderjaar te zijn).

begin af aan de administratie, boekhouding en fiscale

5 Registreer de kilometers die je met je privĂŠ-auto

zaken goed op orde hebben. Vanuit deze gedachte

en/of fiets maakt ten behoeve van je onderne-

heb ik mij als partner bij Smart Creation aangesloten.

mingsactiviteiten. Per kilometer mag eur 0,19

Heb jij je zaken al op de rail?

als bedrijfskosten worden opgenomen.

6 Met betrekking tot de belastingdienst:

Berton geeft startende ondernemers

zorg ervoor dat je tijdig de vragenformulieren,

de volgende tips en adviezen:

belastingaangiften en betalingen verricht om

1 Maak een ordner per jaar met tabbladen voor: inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankmutaties, belastingzaken en overige.

2 Zorg ervoor dat je verkoopfacturen

boetes te voorkomen.

7 Overleg met je administratiekantoor of boekhouder op welke wijze er een invulling wordt gegeven: wat doe je zelf en wat laat je doen?

aan de factuurvereisten voldoen. WWW.AATD.NL


46

Voucher

Met deze voucher heb je recht op één adviesgesprek of één uur hulp bij het opstarten van je onderneming.

Je kunt deze voucher gebruiken voor:  

ADVIES-gesprek met partner (waarde: 1 uur) HULP van Smarter (waarde: 1 uur)

Handtekening

Datum:


‘HET BEGINT ALLEMAAL BIJ EEN IDEE. WAAROM DOET EEN ORGANISATIE WAT ZIJ DOET? DAARNA VOLGT EEN CONCEPT. HOE VERTALEN WE DAT IDEE NAAR EEN KRACHTIGE CAMPAGNE EN WELKE MIDDELEN ZETTEN WE DAAR VOOR IN?’ RENS LEERKES HESITATE WWW.HESITATE.NL


De grootste brainstormsessie van Nederland emiel pegge VEELIDEEテ起.NL


49

EEN ANDERE DENKRICHTING Veelideeën.nl is de website waar vragen van bedrijven gekoppeld worden aan innovatieve ideeën

van internetgebruikers uit heel Nederland. De kracht van

Veelideeën.nl is dat door een

grote groep mensen over een

vraag nagedacht wordt. Hierdoor krijg je veel meer verschillende

ideeën dan dat je met een paar mensen kunt verzinnen.


50

Basis voor ontwikkeling

accountancy bedrijfjes, ontwerp bureaus, banken en

Mensen die niet direct betrokken zijn bij een product,

Smart Creation. Berrie sprak me aan en vroeg wat ik

dienst of probleem kunnen door de afstand die zij

op de Startersdag kwam doen. Ik vertelde over mijn

hebben heel anders tegen een product aankijken.

plannen voor een eigen bedrijf en liet mijn ideeën

Het doel van Veelideeën.nl is dat bedrijven deze

zien. Hij vertelde me gelijk dat het een leuk initiatief

ideeën gaan gebruiken tijdens brainstormsessies

was en wilde me graag een keer uitnodigen zodat ik

binnen het bedrijf. Al deze ideeën zullen de mensen

toegevoegd kon worden aan de portefeuille van

binnen een bedrijf een hele andere denkrichting

Smart Creation.

geven met als einddoel een betere basis voor het ontwikkelen van een product.

De ontmoeting

Hoe handig! 8 November 2011 is de datum dat ik officieel ‘Smarter’ ben geworden. Vanaf dat moment begon ik me pas te

5 November 2011, het was een uur of elf ’s ochtends

realiseren hoe handig dit is voor een startende onder-

en ik liep het ROC van Hengelo binnen voor de

nemer! Je bouwt gelijk een netwerk op van mensen

Startersdag van de Kamer van Koophandel. Ik had me

die allemaal net gestart zijn en je krijgt workshops en

opgegeven voor enkele workshops en liep tussendoor

tips. Je kunt zelfs werk deels uitbesteden bij enkele

even langs de standjes van de belastingdienst,

partners door middel van het vouchersysteem.


Ik wil Berrie, Margot, de stagiaires en alle anderen steun! graag hartelijk danken voor hun Emiel Pegge

In een jaar tijd heb ik bij Smart Creation de volgende workshops gevolgd:

• Tonny Grimberg (IDC)

• Erik Wolterink (verkooptechnieken)

• Jan Veltman (Technology2succes)

• De belastingdienst, Robin Effing (Social Media), • Han van der Meer (Crenovatie) • Jos Essers (Netwerken)

Werk uit kunnen besteden aan de volgende partners:

• Roxanne Coelman (tekstschrijven)

Vele tips gekregen van:

• John Vrakking (DaVinci)

• Tom Evers (D’Andrea & Evers) • Frank Hautvast (Buroblink)

• Erwin Holtland (Kennispark)

• Daan Vaneker (Administratie.net) • Mark Leer (Easycreators)

• Erik Klooster (Financiële administratie opzetten) WWW.VEELIDEEEN.NL


Niet langer de speld in de digitale hooiberg MARK LEER EASYCREATORS


53

HOE SEO BEN JIJ? Je gaat ondernemen, legt

een domeinnaam vast, maakt een website en wacht tot je

bezoekers krijgt. ‘Ja, zo gaat

het niet werken’, zegt partner

Mark Leer van EasyCreators.

Eerst de content, dan de website! Volgens hem moet je eerst zorgen voor goede content, voordat je zomaar een website online zet. Mark geeft verschillende startende ondernemers advies bij de vindbaarheid van hun website.

Wat is een goede website? Dat is afhankelijk van wat je doel is met de website. Het gaat erom dat je op internet tussen al je concurrenten gevonden wordt. Over het algemeen willen de meeste ondernemers meer bezoekers op hun website krijgen, maar deze is niet altijd conversieklaar.

Conversieklaar? Het is niet altijd duidelijk voor een bezoeker wat hij of zij moet doen op de website. Als je denkt dat een klant je hele website gaat doorzoeken, dan heb je het mis. De routing in een website moet duidelijk zijn en alle buttons moeten doorgetest zijn. Maar wacht ook niet te lang met het lanceren van je website, want uiteindelijk is deze nooit klaar.


54

SEO-proof SEO is Search Engine Optimization, oftewel zoekmachine optimalisatie. Voor vele ondernemers een bekend begrip. Meestal begin ik met een analyse om te kijken hoe SEO-proof de website is. Hoe hoog komt de website voor in Google? En hoe is het met je concurrenten gesteld? Je krijgt dan een rapport waar precies in staat wat je te doen staat.

Hoeveel gaat dat kosten dan? Met Social Media krijg je ook bezoekers, maar je moet tijd blijven investeren om het boeiend te houden. SEO is een investering voor de lange duur. SEO wordt nog wel eens onderschat en ondernemers

Tips van Mark

• Richt je site in voor de

bezoeker, niet voor Google.

• Content is leidend, pas de layout daarop aan, niet andersom.

• Per pagina één

duidelijke call to action.

• Gekochte links zijn killing! • Installeer altijd een analytics pakket.

• Zet altijd GZIP aan.

zijn soms bang dat het behoorlijk duur wordt. Ik kijk naar wat men zelf kan doen en leer ze hoe de website SEO-proof kan blijven.

www.easycreators.nl


‘OUR BUSINESS IN LIFE IS NOT TO GET AHEAD OF OTHERS, BUT TO get ahead of ourselves.’

E. Joseph Cossman

JAAP Beernink Golden Egg Check en Voorzitter Technologie Kring Twente Stuurgroep Smart Creation


Niets is mooier dan mensen met elkaar verbinden MARGOT KNISPEL Smart creation


57

GEEN DAG IS HETZELFDE Als dagelijks gezicht van Smart Creation zie je van alles om je

heen gebeuren. Geen dag is hetzelfde en gelukkig maar! In het Smart Atelier – de creatieve broedplaats van Smart Creation –

is elke dag anders. Van druk, gezellig en rumoerig tot rustig,

serieus en ijzig stil. In deze dynamische omgeving heb ik vele

startende ondernemers ontmoet en vele van hen zien ontwikkelen. Korte lijnen Wanneer een Smarter zijn idee heeft toegelicht, ga

Smart Creation. Wanneer een Smarter een vraag

ik direct na welke partners en starters voor hem of

heeft, kan meestal één van de andere Smarters die

haar relevant zijn. Smart Creation telt inmiddels 35

beantwoorden. Wanneer we aan het brainstormen

partners en 173 Smarters, dus er kunnen vele ver-

zijn, kan nog wel eens een Smarter aansluiten met

bindingen gemaakt worden. De lijnen zijn kort bij

zijn of haar kennis. En als een Smarter vragen heeft


58 op het gebied van marketing, belastingen, verzeke-

Samenwerking

ringen, onderhandelingsvaardigheden; dan hebben

Er zijn verschillende samenwerkingen ontstaan.

we hier partners voor, die net als verschillende star-

Verschillende starters geven elkaar opdrachten of

ters regelmatig in het Smart Atelier te vinden zijn.

helpen elkaar aan opdrachten. Voor Smart Creation een zeer wenselijke ontwikkeling, want deze men-

Fysieke werkplek

sen hebben een creatief en zakelijk netwerk om

Verschillende Smarters kiezen ervoor om in het Smart

zich heen verzameld. Ze kunnen samen succes-

Atelier te gaan zitten. Deze fysieke en inspirerende

sen boeken, elkaar verder helpen en inspireren en

werkplek heeft vele verbindingen opgeleverd. En

dat levert vele nieuwe innovaties en creaties op.

het begint veelal met dezelfde vraag; ‘Wat doe jij eigenlijk?’. Het is mooi om te zien hoe bijvoorbeeld een ondernemer met een IPO (Industrieel Product Ontwerpen) achtergrond belastingtips geeft aan

‘Het begint veelal met dezelfde vraag: “Wat doe jij eigenlijk?’’’

een fotograaf en hoe een interieurarchitect uren weg kan kletsen met een concept designer.

www.smartcreation.nl


Afwisselend, creatief, leuk en vooral leerzaam om hier stage te lopen LARS VAN HOLDER STAGIAR Smart creation


60

BUSINESS MODEL CANVAS Tijdens de zogenaamde

Smart Up Sessies gebruiken

we het Business Model Canvas

om het businessmodel van een

Smarter op een transparante en

overzichtelijke manier in kaart te

brengen, onder de loep te nemen en communiceerbaar te maken.

De Smart Up Sessie, welke vaak drie uur duurt, is een brainstormsessie, waar de Smarter in het eerste uur zijn eigen product/dienst in het Canvas zet. Met Post-its worden de negen vlakken gevuld. In de volgende twee uur van de sessie worden varianten bedacht, die mogelijk een verbetering van het bedrijf of zelfs beloftevolle aanvullingen/aanpassingen kunnen zijn. Het Business Model Canvas is ontwikkeld door Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. Zie ook hun boek:‘Business Model Generation: a Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers’.


61

De negen onderdelen van het Business Model Canvas

1 Customer Segments

4 Channels Hoe worden klanten(groepen) op de hoogte gehouden van jouw aanbod? Op

Welke specifieke klanten (groepen)

welke manier ervaren zij jouw waardepropositie

wil je bedienen? Wat zijn de behoeften

het beste? Op welke manier kunnen zij jouw

van deze klanten (groepen)?

aanbod kopen en verkrijgen?

2 Value Proposition

5 Income

Welke onderscheidende waarde bied je?

Waar verdien jij nu je geld mee? En

Welke problemen help je oplossen? Dit kunnen

in de toekomst? Hoe kun je aanvullende

zowel de huidige als de toekomstige behoeftes

bronnen van inkomsten ontwikkelen?

zijn. Waarom zouden deze klanten zaken met jou moeten doen (en niet met iemand anders)?

3 Customer Relationships

6 Resources

Welke hulpbronnen heb je nodig om je waardepropositie te creĂŤren? Voor je

Hoe onderhoud je de contacten met de verschil-

distributie? Om de klantenrelaties te

lende klantensegmenten, hoe houd je ze te

onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen?

vriend? Op welke manier wil elk klantensegment dat jij contact met hen onderhoudt. Welke manier is voor elk segment de juiste en meest rendabele?


62

7 Activities

Print en vul je eigen Canvas model in!

Welke kernactiviteiten zijn essentieel om je waardepropositie te creëren of te versterken? Om de klantenrelaties te onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen?

8 Partners

Welke partnerships zijn essentieel om jouw aanbod te maken of te co-creëren? Welke partners zijn cruciaal om nog succesvoller te zijn?

9 Costs

Welke kosten zijn essentieel om jouw businessmodel te laten functioneren? Welke hulpbronnen en kernactiviteiten zijn het meest kostbaar? Welke kosten zijn vast, welke zijn variabel? F Na de Smart Up Sessie hebben Smarters inzicht in de bouwstenen van hun businessmodel; wanneer ze één vlak veranderen, begrijpen ze waarom andere vlakken mee veranderen.

Invulling Canvas model


63

WWW.BUSINESSMODELGENERATION.COM


Creatieve jongen honden, genezen van hondsdolheid NIELS MOSHAGEN & PETER POLMAN NOTE DISRUPT


65

Never the same, always changing… dat zijn wij, dat is ons werk

Smart Creation hebben we mogen spelen, proberen,

Als creatief ontregelaars zetten we graag alles

ontmoeten, spiegelen, praten en luisteren. We zijn

op z’n kop! Waarom we dat doen? Omdat we het

geïnspireerd en hebben kunnen inspireren onder

leuk vinden en omdat we geloven in het creëren van

de begeleiding van een netwerk van ervaren

waarde, onverwachte ideeën en goede herinneringen.

enthousiastelingen en creatieve ondernemers.

Voor jou, je vrienden en onszelf natuurlijk. We denken

ideeën zijn we binnengevlogen. In de speeltuin van

vanuit een creatieve hoek mee op zowel strategisch

A whole lotta’ fun!

als operationeel/uitvoerend niveau, op alle merk-,

Na ruim een jaar zijn we nog altijd die twee jonge

product- en belevingslevels.

honden met een overvloed aan ideeën, van de

Overdosis aan ideeën

hondsdolheid zijn we echter genezen. Voorzien van de nodige bagage en motivatie gaan we met Note

Note Disrupt bestaat uit Niels Moshagen en Peter

Disrupt de toekomst tegemoet. Wat we gaan doen?

Polman, twee creatievelingen die elkaar hebben

Geen idee. Eén ding weten we echter wel: we’re

gevonden door te doen wat ze leuk vinden. Door dat

gonna have a whole lotta’ fun! Benieuwd waar we

pad te blijven volgen zijn we in een vroeg stadium bij

vandaag mee bezig zijn? Bel, mail, kom langs.

Smart Creation beland. Als twee, met hondsdolheid

Hoe dan ook, doe het snel, want morgen doen we

geïnfecteerde, jonge honden met een overdosis aan

weer iets anders. Pssst! Disrupt, don’t interrupt.

WWW.NOTEDISRUPT.NL


Het begint met je passie ROBBERT JAN | MARJo | WIRo BUSINESS DEVELOP TEAM


67

BUSINESS DEVELOP TRAJECT Het Business Develop Traject vormt de kern van Smart Creation. Het begint met je passie en het eindigt met je verdienmodel.


Those who don’t believe in magic will never find it WIRO KUIPERS Onsidee


69

ONTDEK WAAR JIJ VAN GAAT VONKEN Wiro Kuipers is één van de

Vonk waar je energie van krijgt ‘Als je als ondernemer of als werknemer binnen een organisatie bezig bent met de dingen waarin jij gelooft en waarin jij goed bent, dan komen er mensen op je af die dat interessant vinden. Als jij weet waar je midden in de nacht voor wakker gemaakt wilt worden, dan straal je iets uit waardoor

partners van Smart Creation.

mensen met je willen samenwerken. Dan ontstaat

tijdens de Smart Up Sessies,

Jezelf zijn

Samen met Berrie heeft hij,

bijna 75 Smarters op weg

geholpen bij ‘het ontdekken

van hun vonken’. Wij vroegen hem wat dat nou betekent.

er een soort vonk, waarvan je energie krijgt.’

‘Ik merk dat bij mezelf ook. Ik bedenk: hier staat mijn bedrijf voor en op deze manier wil ik het omschrijven. Ik heb zojuist mijn website aangepast, maar ik weet nu al dat ik van mensen ga horen:‘dat ziet er heel mooi uit, maar ik kies voor jou, om wie jij bent en om wat jij me vertelt’. Dus door jezelf te zijn, door te weten waarvan jij ‘vonkt’, kan je toffe dingen creëren.’


70

Het businessmodel van een varken

Ondanks dat ik al wel 20 grafisch vormgevers

‘Tijdens een workshop die ik geef laat ik mensen een

aan tafel heb gehad, lukt het om bij elk van die 20

businessmodel van een varken maken. Een varken

toch weer een ander stukje te vinden waar hij of

kan op meer dan 100 manieren terugkomen in

zij op kan uitblinken. Ik stel vragen en ik confronteer,

producten die waarde hebben voor mensen.

ik help ideeën ontwikkelen die richting geven.

Je kunt ontzettend veel verschillende business­

De diversiteit die net onder de oppervlakte zit,

modellen maken. Zo is het ook bij Smart Creation.

daar zoek ik naar. Dat heeft ook weer te maken met die vonken waar we het net over hadden.’

‘Soms heb je iemand nodig die je oogkleppen opzij trekt of iemand die je een schop onder je kont geeft en je laat zien wat er allemaal mogelijk is. Dat doe ik graag’.

Op zoek naar magie ‘Sjakie en de chocoladefabriek, dat is ook een mooie. Het is een voorbeeld van de kracht van de verbeelding. De directeur van de fabriek zegt tegen de kinderen: ‘And above all, whatch with glittering eyes the whole world around you, because the greatest secrets


71 are always hidden in the most unlikely places. Those

wat van die magische momentjes mee te laten

who don‘t believe in magic will never find it’. Met

maken. Dat hij of zij denkt: ‘verrek, het kan ook

andere woorden: als je met een nieuwsgierige blik

op die manier!’. Soms heb je iemand nodig die je

rond blijft kijken en je verbeelding de ruimte geeft,

oogkleppen opzij trekt of iemand die je een schop

dan kun je veel meer magische momenten meema-

onder je kont geeft en je laat zien wat er allemaal

ken. In een Smart Up sessie probeer ik een Smarter

mogelijk is. Dat doe ik graag.’

Tip van Wiro

Bekijk eens de TED-talk van Benjamin

Zander. In dit filmpje leert Zander als dirigent 1600 mensen klassieke muziek te

eigenlijk alleen bezig is met ‘awakening

possibility in other people’. Hij laat anderen

mogelijkheden zien. Hij zet anderen in be-

waarderen. Hij staat als dirigent altijd op

weging. Een fascinerend filmpje, vind ik. Als

dingen. Maar hij maakt eigenlijk helemaal

eens wat jij als ondernemer wilt betekenen

het hoesje van de cd, in verschillende houniet het geluid. Zijn boodschap is dat hij

laatste wil ik er nog aan toevoegen: bedenk

voor anderen.

www.ONSIDEE.nL


72

GOLDEN CIRCLE Het begint met de ‘why’

Wat-Hoe-Waarom?

Voordat we met een Smart Up Sessie beginnen,

Iedereen binnen een organisatie kan uitleggen wat

vragen we waarom de Smarter denkt met zijn/haar

de organisatie doet. Sommige medewerkers kunnen

idee, product of dienst een goed bedrijf op te kunnen

ook uitleggen hoe de organisatie dat doet. Maar

zetten. De basis voor deze vraag komt van Simon

slechts een enkeling kan uitleggen waarom de organi-

Sinek, die in 2009 het boek ‘Start With Why’ schreef.

satie dat doet. Waarschijnlijk zelfs alleen de oprichter.

Sinek legt uit waarom het voor elke organisatie van

Waarom? Omdat die ooit begon met een ideaalbeeld

belang is om hun ‘waarom’ helder te formuleren en

in zijn hoofd toen hij de organisatie opstartte. Sinek

alle beslissingen en communicatie-uitingen daaraan

noemt de bovenstaande afbeelding ‘The Golden

te spiegelen. Waarom? Omdat je daardoor altijd jezelf

Circle’. Het is goed dat een Smarter weet wat hij doet

blijft en je klanten juist dat aspect waarderen. Om je

en hoe hij dat doet, als het maar voortkomt uit het

‘waarom’ blijven ze klant bij je en raden ze je bij

‘waarom’. Anders mist er iets: de basisgedachte,

anderen aan.

waaruit alles voortkomt.


73


74

Hoe het ‘waarom’ werkt

Het begint met het ‘waarom’

De gebroeders Wright, Apple, Martin Luther King,

Smarters vragen we daarom altijd naar

Harley Davidson, Disney: allemaal begonnen zij met

hun ‘Why’, zodat zij nadenken over hun USP’s.

het ‘waarom’. Zij wilden op hun manier bijdragen aan

Waarom is hun bedrijf uniek? Waarin verschillen

de wereld. In het geval van Apple ging het erom dat

zij van hun concurrenten? En dan niet alleen op

zij de status quo in de computerindustrie wilden

instrumenteel niveau, maar dieper dan dat. Als

doorbreken. Later trokken zij hun ‘waarom’ nog

zij die ‘waarom’ weten te vinden, krijgen ze niet

verder door: ze doorbraken ook de status quo in de

alleen klanten, maar ook fans. Zij blijven hen altijd

muziekbranche en de smartphonemarkt. En wij als

trouw zolang een Smarter trouw blijft aan zichzelf.

consumenten vonden dat geen probleem. Waarom?

Waarom? Omdat ze weten waarom je het doet. G

Omdat we wisten waar ze het voor deden. We kenden hun ‘waarom’. Als Dell nu met een smartphone komt, vinden we dat vreemd. Omdat Dell altijd op het ‘wat’ en ‘hoe’ zit: zij maken computers goedkoper, door de tussenverkoop uit te schakelen. Er zit geen ideologische visie achter. Behalve geld verdienen dan.

Meer weten over de Golden Circle? Bekijk de TED Talk van Simon Sinek


Wat is een marketinganalyse? ROBBERT JAN KOOIJ VÉlon PI


76

ALS EEN VIS IN HET WATER VAN DE BLUE OCEAN Robbert Jan Kooij geeft Smarters advies op maat volgens de Lean

Startup methode tijdens de

Smart Down Sessies. We vroegen

hem hoe hij Smarters heeft on­

dersteund de afgelopen jaren. De

Blue Ocean Strategy is één van de strategieën die Robbert Jan inzet.

‘Smarters zijn hele creatieve mensen die ik graag begeleid en ondersteun met strategische adviezen. Bij Smart Creation draait alles om nieuwe bedrijfsideeën opdoen en concreet uitwerken. De Smart Down Sessie heeft als doel ideeën om te zetten in een goed lopende business. Ik ga met de Smarter in gesprek en kijk welke ideeën er zijn, hoe het nu gaat met het bedrijf en waar hij of zij tegenaanloopt. Uiteindelijk wil je de Smarter helpen om strategisch te denken en goede beslissingen te nemen, liefst onderbouwd met financiële getallen.’


77


78

Smart Down Workshop

productontwikkeling. Samen met de Smarter

‘Voorafgaand aan de Smart Down Sessie geef

‘scan’ ik de onderneming en de omgeving.

ik een groepsworkshop (Smart Down Workshop)

We stellen vast of het Canvas model

waarbij we op een interactieve manier een ingedikt

aangescherpt of vernieuwd moet worden om

marketingplan maken op één A1 vel. Daarbij gaat

het bedrijf (nog) beter te laten draaien. Eén van

het om het ontdekken van trends en klantbehoeften

de belangrijkste dingen die we doen is het

en reflecteren Smarters op elkaars ideeën.

concreter vaststellen welke klantensegmenten

De Smarter ontdekt daardoor hoe je vanuit de

er zijn en tot welke omzet/kosten dat kan leiden.’

klant denkt en hoe je je bedrijf effectief kan sturen.’

Concurrentie in overvloed

Smart Down Sessie

‘Veel ondernemers, ook binnen Smart, zitten in een

‘Na de workshop volgt een coachingsgesprek in de

leuke interessante sector en kijken naar bestaande

Smart Down Sessie, we meestal beginnen met ambi-

bedrijven als voorbeeld. Er zijn veel concurrenten,

ties en de stand van zaken. Hoe gezond is je bedrijf nu,

waardoor het voor de klant lastig te bepalen is bij

zowel financieel als op persoonlijk vlak (doe je wel

wie ze waarvoor moeten zijn. Het is dan de uitdaging

wat het beste bij je past, waar wil je naartoe en hoe

om een duidelijk herkenbare product of dienst in de

ga je dat bereiken)? Ik help de ondernemer te reflec-

markt te zetten. Wat ik vaak toepas is de Blue Ocean

teren op zijn of haar sterke punten en passies.

Strategy (Chan, Mauborgne & Mauborgne, nd).

Maar we kijken ook samen naar het product en de

Ik vraag:“waarom koopt een klant iets in deze markt,


79 wat is de achterliggende behoefte en wat

wel herkenbaar genoeg? De kans is groot dat je het

voor prijs staat daar tegenover?”. Dit vertalen

tegen anderen bedrijven moet afleggen met meer

we in waarden. Ik vraag daarna aan de Smarter

ervaring, capaciteit en merkbekendheid. In de Red

om het eigen bedrijf te vergelijken met een

Ocean wordt heftig geconcurreerd. De ene haai

aantal aansprekende concurrenten.’

probeert de andere weg te concurreren. Blue Ocean

Zwem in nieuw stukje water

Strategy is het creëren van een nieuw stuk oceaan. Je maak de concurrentie irrelevant. Ontwikkel je bedrijf

‘Als je een bestaande markt wilt betreden als startup,

zodanig dat je aanspreekt op onontdekte klantbe-

vraag je dan af of dat verstandig is. Wil jij je als full-

hoeften. Het uiteindelijke resultaat van de sessie is

service, alles-in-één bureau neerzetten? Ben je dan

dat de Smarter een hogere kans van slagen heeft.’

Tip van Robbert Jan

‘Just do it‘ werkt niet, je moet je startup echt sturen en managen op een flexibele manier.

Werk elke dag aan het verwezenlijken van je droom. Probeer verschillende dingen uit, maak steeds kleine maar concrete stappen. Bouw voort op je sterke punten en stem je product steeds af op trends en klantbehoeften. Lees ook eens: Blue Ocean Strategy

(Chan, Mauborgne & Mauborgne, nd) en ‘Innovation Management’ (J.Tidd).

WWW.VELONPI.NL


Audiovisuele wellness SANDER VAN DIJK PROJECT SERENITY CENTRE


81

Afstuderen in een creatieve omgeving

doen: ideeën verzinnen. Hiervoor is er bij

Ik ben Sander van Dijk, afstudeerder van de

Smart Creation alle tijd en ruimte, wat ik

opleiding Industrieel Product Ontwerpen. Via

prettig vind, omdat ik ervan overtuigd ben zo een

studiegenoten Thijs & Snijder ben ik bij Smart

interessant en vernieuwend concept neer te zetten.

Creation gekomen. Omdat ik me wilde richten op de conceptuele kant van ontwerpen, heb ik ervoor

Vele invalshoeken

gekozen om bij Smart Creation af te studeren. Bij

Werken tussen ondernemers en andere

Smart Creation heb ik de vrijheid om op mijn eigen

afstudeerders bij Smart Creation werkt motiverend.

manier af te studeren en toch de juiste bedrijfs­

Er lopen veel verschillende mensen rond en er is

begeleiding te krijgen die ik hierbij nodig heb.

kennis vanuit veel verschillende vakgebieden,

Serenity Centre

waardoor er weer nieuwe invalshoeken kunnen ontstaan om je product of idee fris te houden.

Het project waarmee ik aan het afstuderen ben

Het netwerk van mensen dat je bij Smart Creation

is ‘Serenity Centre’, een audiovisuele wellness

opbouwt is dus erg nuttig. Ondertussen heb ik al

beleving. Omdat er nog geen concreet productidee

leuke mensen om me heen verzameld en ik heb er

was, ben ik eerst uitgebreid onderzoek gaan doen.

vertrouwen in dat ik straks ben afgestudeerd

Hierna kon ik doen wat ik het leukste vind om te

met een goed product, waar ik trots op ben.

www.sandervandijk.nl


82

LEAN STARTUP METHODE Lean Startup Methode Je klanten om feedback vragen, voordat het product

van het bedrijf voor een optimale aansluiting op de

of dienst is ontwikkeld. Dat is belangrijk in de ‘Lean

markt. Van oudsher wordt de ‘watervalmethode’

Startup Methode’. Binnen Smart Creation promoten

gebruikt, waarbij stap voor stap een product of dienst

we deze methode voortdurend. De Lean Startup

wordt ontwikkeld. Eerst de conceptfase, dan het

Methode is ontwikkeld door Eric Ries. In de metho-

design, enzovoort. Een soort startup-ontwikkeling

diek ligt het accent sterk op wat klanten willen. Het

vanuit een ivoren toren. Dat werkt volgens Eric Ries

bedrijfsidee wordt in een vroeg stadium in de praktijk

niet, omdat er geen sprake is van voortschrijdend

bij echte klanten getoetst. De feedback van klanten

inzicht tijdens het ontwikkel­proces van het bedrijf of

wordt meteen gebruikt in de verdere ontwikkeling

het product/dienst. H

wat Nieuwsgierig naar te vertellen Eric Ries nog meer Startup heeft over de Lean ier Methode? Bekijk h een filmpje van hem


83


Samenwerken in de sociale kenniseconomie MARJO NIEUWENHUIjSE Nieuwenhuijse Innovatie Advies


87

INNOVATIEF ONDERNEMEN IS ZOEKEN EN DELEN Marjo Nieuwenhuijse, partner van Smart Creation, heeft met haar 18

jaar ervaring als adviseur vele Smarters ‘gesmart-downed’. Oftewel: Marjo stoeide met bedrijfsideeën, clusterde droomplannen en liet

mensen in beweging komen. Met als doel: innovatief ondernemen.

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar zeg Marjo, kun je ons vertellen hoe je als creatief ondernemer nou echt kunt innoveren?


88

Op zoek naar de derde weg

moet je daarin schipperen, er moet ook geld verdiend

‘Je moet net even buiten de gebaande paden denken.

worden. Ondernemers denken soms dat ze alleen

Veel startende ondernemers die ik tegenkom hebben

links- of rechtsaf kunnen gaan met hun bedrijf.

ontzettend veel ideeën. Ontzettend leuk, maar de

Maar dat klopt niet, je kunt ook op zoek naar een

vervolgstap – het inkaderen – is net zo belangrijk.

derde weg. Rechtdoor bijvoorbeeld. Er is altijd een

Tijdens de Smart Down Sessie probeer ik ideeën van

vorm van een oplossing, al is die niet direct zichtbaar.’

Smarters wat kleiner te maken en handzamer, zodat mensen ook echt aan de slag kunnen.

‘Sommige mensen denken dat je linksom of rechtsom moet, maar er is altijd een derde weg: rechtdoor!’

Toets je aannames ‘Je businessmodel is de basis. Het is eigenlijk een verzameling van aannames over jouw product en de klant, waarvan jij denkt dat ze waar zijn. Op een gegeven moment moet je dat toetsen. Ga kijken of jouw aannames kloppen. Daar kom je alleen maar achter als je met de klant praat. Als je de

Ik stel vragen om tot de kern te komen. Ik maak soms

zogenoemde ‘value proposition’ – de waardebepaling

met iemand een tabel, dan zetten we alle ideeën op

(welk probleem los jij met je product op?) – kent,

een rij. Ik vraag dan: wat is je gevoel erbij? Gevoel bij

dan kan je jezelf onderscheiden en een innovatief

een idee is goed, maar de opbrengst telt ook. Soms

product of dienst creëren.’


89

Sociale kennisrevolutie ‘De maatschappij is veranderd. Ik denk dat er een nieuwe revolutie gaande is, de sociale revolutie. Mensen zijn tegenwoordig veel meer bereid om samen te werken. Je hoort mensen zeggen: ‘als het goed gaat met jou, dan gaat het ook goed met mij’. Tien jaar geleden had iemand een groot bedrijf, was directeur en verdiende het geld. Nu is het meer een soort van community-gevoel, waarbij iedereen van alles gunt. Het is een andere benadering dan vroeger. We leven nu in een kenniseconomie. Als je als ondernemer jouw innovatieve kennis deelt, dan krijg je kennis terug. Op die manier maak je jezelf sterker.’

Keep this in mind:

1 Welk probleem van je klant los je precies op?

Tip van Marjo

Lees meer over Business modelling

Heb je dat al aan je klant gevraagd?

(A. Osterwalder), boeken van

3 Wat als je vaste kosten variabel maakt?

startups te maken), bezoek de

2 Wat wil je klant ervoor betalen?

4 Hoe komt de klant te weten dat je bestaat? 5 Wat is jouw ‘unfair advantage’?

Steve Blanks (heeft veel met

website www.springwise.com

voor inspiratie of download de

Clickboard-app voor op je ipad.

www.innovatieadvies.com


Een omgeving waar je je kunt ontwikkelen marten susebeek SUSTEQ


91 ‘Zou het niet gaaf zijn om enthousiasme van

wil meedenken met een animatie voor mijn

ondernemers in Ghana te combineren met mobiel

project. Dit zet mij weer aan het denken welke

internet?’ Dit idee houd mij al zo’n twee jaar bezig.

boodschap ik nou precies naar buiten wil bren-

Na mijn afstudeeropdracht voor Philips in Ghana

gen, en het leverde een erg gave animatie op.

heb ik besloten dit idee verder uit te werken via mijn

• Stevige discussies met Berrie en andere

bedrijf Susteq. Dankzij een Saxion- Summerschool

mensen bij Smart over idealisme, focus en

reünie kwam ik bij Smart Creation terecht.

verdien­modellen in mijn businessplan. Hierbij

De open werksfeer, spontane ontmoetingen

voorzichtig overtuigd worden en er met

en betrokkenheid bij Smart Creation hebben

een sterker businessplan uit komen. Hierdoor

mij zeer goed geholpen bij de start van mijn

heb ik besloten voorlopig geen vaste baan te

onderneming. Enkele goede herinneringen

kiezen, maar fulltime voor Susteq te gaan.

die ik aan Smart Creation heb zijn:

• Vanaf mijn werkplek uit een ooghoek meekijken

Toelichting Marten’s idee

met een workshop over intellectueel eigendom.

Susteq richt zich op waterservice voor gemeen-

Ik heb me niet ingeschreven, maar het ziet

schappen in landen als Ghana. Hiervoor heb ik een

er interessant uit. Dus aanschuiven, meediscus-

product ontwikkeld dat aangesloten kan worden

siëren en na afloop netwerken.

op een nieuwe of bestaande watervoorziening.

• ’s Ochtends binnen komen lopen en voorgesteld worden aan een enthousiaste jongen die graag

Dit product maakt betaling en monitoring van watervoorziening mogelijk. www.susteq.nl


Als  startende ondernemer is het een zoektocht naar de juiste draai in je onderneming LISZE SIAW ANILISZ


93

Levendig & visueel Als Flash Designer maak ik animaties in de vorm

veel kennis opgebouwd. Ook de Smart Up Sessie gaf

van leuke presentaties, filmpjes, interactieve

me meer inzicht in welke richting ik op wil met mijn

animaties en banners. Het is aantrekkelijk om

bedrijf. Als startende ondernemer is het een zoek-

mensen op een levendige en visuele manier

tocht naar de juiste draai in je onderneming en waar

kennis te laten maken met iets nieuws! Ik laat

je je op wilt focussen. Er komt zoveel op je af!

mensen inleven in een verhaal door gebruik te maken van graphics, tekst en beelden.

Interactie voor jong en oud

Passie, creativiteit en energie Aan het begin moet je niet alles zelf uitzoeken. Er zijn mensen die daar veel beter in zijn en die

Ik richt me vooral op interactie voor jong en oud. Ik

graag willen helpen. Zo ook de partners van

wil mezelf en anderen spelenderwijs verder helpen in

Smart Creation met hun eigen expertise.

het ontwikkelen van talenten/kwaliteiten, maar ook

Hierdoor kon ik op elk aspect meer te weten

het wegwerken van belemmeringen en onzeker­

komen. Tijdens mijn bezoeken aan Smart Creation

heden. Ik kan hier zoveel uithalen en me verder in

ben ik ook veel creatieve starters tegen gekomen,

ontwikkelen, dat motiveert mij. Smart Creation heeft

vol met passie, creativiteit, energie en gave

me geholpen om de stap richting het ondernemen te

ideeën. Kortom, een creatieve omgeving waar

nemen. Door de interessante workshops en master-

ik veel heb geleerd en waar ik mijn creativiteit

classes die regelmatig werden georganiseerd, heb ik

en kennis kwijt kan! www.anilisz.nl


Elke muur blijkt uiteindelijk een drempel te zijn PERNELL HUIJER VeReOn


95

FOCUS OP mogelijkheden Als startende ondernemer loopt niet altijd alles zoals je voor ogen hebt. In de praktijk blijkt dat we de neiging hebben ons te focussen op

belemmeringen. Dat gebeurt vaak op een moment dat we de situatie

als moeilijk ervaren. Vervolgens ontstaat een gevoel van lamgeslagen

zijn; we worden passief en een oplossing is op dat moment ver te zoeken. ‘Juist wanneer mensen blijven hangen in belemme-

8’ genoemd. Deze gaat over je verantwoordelijkheid

ringen en niet tot actie kunnen komen, probeer ik

nemen en hoe je je eigen invloed aanwendt.

te coachen’ zegt partner Pernell Huijer van VeReOn

‘Met deze methodiek maak ik de startende onder-

(Verzuim-, Re-integratie- en Ontslagbegeleiding). ‘Ik

nemer bewust van zijn eigen invloed en betrokken-

laat mensen een situatie van verschillende kanten be-

heid.’ Naast persoonlijke vraagstukken heeft Pernell

kijken en probeer hem of haar daarmee te motiveren.’

verschillende Smarters geholpen met subsidiemoge-

Eén van de mogelijkheden om een startende onder-

lijkheden. ‘In het doolhof van subsidieland wist ik een

nemer aan te sporen wordt gevormd door de cirkel

heldere en overzichtelijke samenvatting te maken van

van invloed en betrokkenheid. Ook wel ‘de cirkel van

de mogelijkheden rondom subsidies. Veel startende


96 ondernemers weten niet waar ze recht op hebben of nemen niet de tijd dit uit te zoeken. En dat is begrijpelijk; de startende ondernemer houdt zich liever bezig met zijn vak’, aldus coach en motivator Pernell Huijer.

Cirkel van invloed en betrokkenheid Als startende ondernemer bepaal je zelf de situatie waarin je je begeeft. Dit zijn situaties die je uitsluitend zelf hebt te bepalen. Het komt vaker voor dat een situatie door anderen wordt beïnvloed. De cirkel van betrokkenheid is dan groter dan de cirkel van invloed. Als dat het geval is kunnen er twee dingen gebeuren:

1 De (startende)ondernemer stelt zich proactief

op en weet vanuit zichzelf beslissingen te nemen en daardoor zijn cirkel van invloed te vergroten;

2 De (startende) ondernemer stelt zich reactief

Proactief gedrag/ Denken In Mogelijkheden (DIM)

• Je accepteert de realiteit zoals die is. • Het idee invloed te hebben.

• Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel.

• Je onderzoekt wat je er zelf aan kunt doen.

Reactief gedrag/ Denken In Problemen (DIP)

• Focus op wat er niet is.

• Het idee geen invloed uit te kunnen oefenen. • Geen verantwoordelijkheid nemen en machteloosheid.

• Reageren vanuit verzet.

• Van anderen oplossingen verwachten. I

op, ziet zichzelf als slachtoffer en verwaarloost de mogelijkheden om zelf invloed uit te oefenen. De cirkel van invloed wordt hierdoor kleiner. www.VEREON.nl


97


98

SOCIAL MEDIA Gary Vaynerchuk is bekend

geworden door zijn baanbrekende benadering van personal bran­

ding en zakendoen. Hij heeft de

lokale wijnhandel van zijn fami­ lie uitgebreid tot landelijke

marktleider in de sector. Dit heeft hij voornamelijk met traditionele

Gary schakelde al gauw over op social mediainstrumenten zoals Twitter en Facebook. Dit deed hij om reclame te maken voor Wine Library TV, zijn videoblog over wijn. Deze successen hebben hem een miljoenencontract voor een boek, diverse optredens in landelijke tv-programma’s en een stortvloed aan lezingen over de hele wereld opgeleverd. Dankzij zijn dubbele identiteit van zakengoeroe en wijnman wordt Gary ook wel bestempeld als de sommelier van de social media.

reclametechnieken gedaan.

Bekijk hier één van de presenta ties van Gary Vayn erchuk


99

Tips voor Facebook

1 Gebruik geen persoonlijke pagina’s voor bedrijven.

Partner Robin Effing is lector social media op Saxion. Voor

Smart Creation heeft hij verschil­ lende masterclasses social media gegeven. Hij geeft veel tips op het gebied van social media.

Zie hiernaast wat je bijvoorbeeld met Facebook kan doen.

2 Maak het grootste gedeelte

van je Facebook pagina openbaar.

3 Gebruik niet te veel tekst

maar wissel af met foto’s, video’s, polls en linkjes.

4 Wees actief in discussies en betrek je fans.

5 Post regelmatig op de juiste

tijden (doordeweeks in de ochtend of rond half zeven in de avond).

6 Wees echt en doe je niet

anders voor dan in werkelijk-

heid, dit werkt later tegen je.

7 Koop nooit likes.

8 Geef een beloning voor mensen die jou liken.


Smart Creation, een verhaal over de linker en rechter hersenhelft Theodor van der Velde SMART CREATION


101

EEN ‘BIJNA ONMOGELIJKE OPGAVE’ Een ambtenaar van gemeente Enschede kwam met het initiatief.

We praten over een jaar of vijf geleden, 2007 dus. ‘Kunnen jullie een plan  maken waarin de creatieve wereld van de mode

gekoppeld wordt aan ondernemerschap?’ Het subsidieprogramma kennisexploitatie (SKE) van

Veel partijen zijn mede eigenaar van

het ministerie van Economische Zaken bood ruimte

Smart Creation. Het fundament is breed,

voor een dergelijk initiatief. Een bijna onmogelijke

gevarieerd en goed van kwaliteit. In de afgelopen

opgave, dachten we eerst. Creatievelingen koppelen

jaren is een breed palet van instrumenten en

aan het zakelijke? Of omgekeerd. Niet echt mogelijk,

voorzieningen ontwikkeld. De doelstelling van

toch? We hebben toch de creatieve koppen bij elkaar

100 creatieve starters helpen ontstaan of doorgroeien

gestoken en het resultaat mocht er zijn; het plan

is meer dan gemiddeld gehaald (meer dan 170).

Smart Creation. Met dank aan de academie Creatieve

Het oogt alsof het plan probleemloos verlopen is.

Technologie en ons projectbureau op Saxion niveau.

Het tegenovergestelde is waar.


102

Vertrouwen op het toeval

Slapeloze nachten

In mijn leven heb ik leren vertrouwen op het toeval.

Zomaar een verhaal uit ons zo succesvolle project.

Zolang je (project) intenties oprecht zijn en goed,

Ergens in de hogeschool wordt gereorganiseerd.

dan ‘weet’ je dat in de fase dat je het niet meer ziet

Opleidingen en afdelingen zijn in nieuwe verbanden

zitten en problemen moet overwinnen, je kunt

bij elkaar gezet. En in zo’n proces valt personeel uit

vertrouwen op wat ‘toeval’ heet. Je kunt op je intuïtie

functies en gaat op zoek naar nieuwe kansen.

vertrouwen. Dan gebeuren er zaken waarmee je geen

Smart Creation heeft in diezelfde periode een hele

rekening hebt gehouden, laat staan dat je die kunt

slechte fase. Projectleider ziek ( ik doe het zelf er

plannen en organiseren. Dan ontstaan er nieuwe

wel even bij, toch?) Wij blijven achterlopen op de

verbindingen, spontaan en autonoom, niet

geplande doelen, het Smart fonds wordt niet of

geregisseerd. Serendipiteit? Synchroniciteit?

nauwelijks benut, laat staan op sterkte gebracht.

Dat kan zomaar. Het is mij weer overkomen.

Vooruitzichten zijn niet goed. Slapeloze nachten. Twee los van elkaar staande gebeurtenissen, toch?

‘Het fundament van Smart Creation is breed, gevarieerd en goed van kwaliteit. In de afgelopen jaren is een breed palet van instrumenten en voorzieningen ontwikkeld.’


103

Twee hersenhelften En dan gebeurt het. Een toevallige ontmoeting

een fast forwarder ernaast (zie www.saxion.nl/

met iemand uit die andere gebeurtenis. Verrassende

fastforward) gaat het als een speer. Met niet alleen

wendingen. En zie, een nieuwe projectleider

de 180 als resultaat. De doorstart, absoluut

met bijzondere talenten. Vind ik het al moeilijk te

ongepland in deze vorm, is van grote betekenis

snappen dat twee hersenhelften gelijktijdig zouden

voor ondernemerschap bij Saxion. Alle instrumenten,

moeten kunnen werken, ontmoet ik zo’n in mijn ogen

voorzieningen, partnerschappen etc. krijgen een

schaars voorkomend persoon. De rechter, de creatieve

plek in de afstudeerfase van alle opleidingen van

kant geoefend, in een studie kunst, en de linkerhelft

de hogeschool. Iedere student kan binnen een

geoefend op de technische universiteit Delft. Het klikt

paar jaar formeel afstuderen in zijn eigen bedrijf.

tussen ons, de snelheid van vertrouwen van Stephen

Wij hebben dan een echt spinn off beleid…

M.R. Covey, (de zoon van, ja) doet de rest en hop, met

Met dank aan het toeval, toch?

www.saxion.nl/SKIO


Discover the real Russia and stand out from the rest‌ Veranika Ramanouskaya vera-fieldmarketing


105 Smarter Veranika Ramanouskaya is currently following the Entrepreneurship and Innovation

Enter the Russian market Russian, Ukrainian and Belarusian markets are the

Masters in Business Academy of Luxembourg. Global

markets you have never dared to think of as a potential

Marketing and managing Innovation is a main focus

market for your products and services? Those countries

of this curriculum. This is again one more boost to her

have so much potential and so much to offer! Do you

small business after the EW Award of Saxion where she

want to be different then your competitors, do you

has acquired a stimulation prize for her Business Plan.

want to enter new interesting markets, do you search

EW Award has facilitated her to improve the

for new perspectives and opportunities? Why don’t

business idea and discover new opportunities.

you try it in Russian, Ukrainian or Belarusian market?

‘Great coaches and professionals from EW Saxion

Simply said, to penetrate those markets is like going

Award for Entrepreneurship as well as from Smart

to paradise: it is really hard to get there, but once you

Creation are extremely helpful’, states Veranika.

are there – you will never want to leave. Let VE.RA

‘Being open to feedback, criticism and different

Field Marketing help you to get there, whether Russia,

opinions will only stimulate you to improve, develop

Ukraine or Belarus, and to achieve your goals, dreams

and get better and better’, is her advice to everyone.

of your business that you believe in. Those are the usual associations of Russia. The actual Russia is so much more than that. Discover the real Russia and stand out from the rest…

www.vera-fieldmarketing.com


Een prachtige manier om een wisselwerking op gang te brengen JOS ESSERS THE MASTER NETWORKER INSTITUTE


107

NETWERKEN ALS OMZET­INSTRUMENT ‘En wat doet u?’, was zijn wedervraag. ‘Ik geef trainingen over zakelijk netwerken.’ ‘Oh, maar dat ken ik al.

Mensen ontmoeten, gezellig een beetje met ze praten en

kijken of je iets voor elkaar kunt betekenen’, was zijn reactie. Op deze manier verwoordde hij precies wat

vaak hopen dat ze mond-tot-mondreclame krijgen

98 procent van de ondernemers denken over

van tevreden klanten, als ze maar goed genoeg hun

netwerken. En niet alleen startende ondernemers…

best doen en goede producten of service verlenen.

Netwerken als onderdeel van het marketingplan is nog maar nauwelijks bekend als één van de meest

Afbreukrisico

belangrijke instrumenten bij het genereren van

Een goed product of goede service leveren is niet

omzet. Evenmin is het algemeen bekend dat netwer-

meer voldoende om een goede reputatie op te

ken in feite synoniem is aan mond-tot-mondreclame.

bouwen als uitgangspunt voor mond tot mond

Anno 2012 is het nog steeds zo dat ondernemers

reclame. Een goed product of goede service leveren


108 is gereduceerd tot een vanzelfsprekendheid.

behalen. Een beetje praten met wat mensen is niet

Zonder dát heb je geen reden van bestaan.

meer voldoende om structureel voordeel te halen uit

Twitter en Youtube zorgen ervoor dat je reputatie

de contacten die je legt. Structureel: volgens een

in een mum van tijd onder vuur kan komen te

vaste structuur, volgens een plan en met een doel.

liggen of zelfs helemaal afgebroken wordt. Er zijn voorbeelden te over.

Weet wie je kent Bij structureel hoort ook je netwerk in kaart hebben.

‘Twitter en YouTube zorgen ervoor dat je reputatie in een mum van tijd onder vuur kan komen te liggen.’

Weten wie je kent. Weten waarom je ze kent. Weten wat ze voor je kunnen doen. Een ander belangrijk onderdeel van de structuur is dat je moet weten hoe goed je relatie is met de diverse mensen in je netwerk. Bij iemand die je al jaren kent kun je

Structureel netwerken Netwerken, het systematisch verzamelen en beheren van contacten die van belang kunnen zijn bij het realiseren van vooraf gestelde doelen, worden dus een steeds belangrijker onderdeel bij het realiseren van de ‘bedrijfsdoelstelling’: omzet en winst

vertrouwelijkere informatie en adviezen krijgen dan bij iemand die je net ontmoet hebt.

Fantastische wisselwerking Smart Creation is voor mij een prachtige manier om een wisselwerking op gang te brengen. Eén van mijn persoonlijke drijfveren is dat ik graag mijn kennis en


109 ervaringen wil overbrengen en delen met anderen.

Over Jos Essers

Smart Creation biedt een platform van jonge

Jos begon zijn eerste onderneming in 1992 en zette

startende ondernemers op creatief gebied.

de eerste stappen in de wereld van netwerken. Tien

Daardoor leerde ik de denkwijze en de manier

jaar later, in 2002, introduceerde hij een innovatieve

waarop deze generatie tegen de maatschappij

manier van netwerken in Nederland. Door opleidin-

aankijken kennen. Ik heb een aantal ondernemers

gen en trainingen in het buitenland te verzorgen

ontmoet die nog steeds zoekende zijn, maar ook

werd hij expert op dit gebied. Hij is één van de

een aantal die in relatief korte tijd mooie bedrijven

oprichters van The Master Networker Institute.

hebben opgebouwd. Kortom: een fantastische

In 2012 co-publiceerde hij zijn boek over netwerken:

wisselwerking. Deze mensen te mogen begeleiden

‘Hoe Koeien Hazen Vangen’.

en helpen is (was) voor mij een feest!

Wat is jouw communicatiestijl? Ieder mens communiceert op een bepaalde manier.

dan wordt communicatie vele malen

Er zijn vier dominante manieren te onderscheiden.

makkelijker en effectiever.

Als je als mens die vier manieren kunt herkennen

Doe hier de connectivity-test J

www.masternetworker.nl


Vol energie aan de slag WILLIANNE VAN HEMERT shoop-a-loop


111

TE MOOI OM WAAR TE ZIJN Toen ik voor het eest met Margot en Berrie over Smart Creation sprak

klonk het te mooi om waar te zijn. Gratis ondersteuning vanuit Smart

Creation, een Blink sessie om je strategie te bepalen en 10 vouchers* die

je kan omruilen voor 10 uur advies bij diverse partners. En later ook

nog flexplekken in de Spinnerij. Daarom kwam ik er regelmatig, voor

advies en een luisterend oor. Ook kwam de werkruimte in de Spinnerij als geroepen. Een enorm grote ruimte waar veel mogelijk is: mede

Smarters leren kennen, klanten ontvangen, sessies rondom diverse

thema’s en ’s avonds een ruimte om mijn workshops te geven.


112

Uitstraling

Input

Als eerste ging ik met partner Anne Lamers aan de

Via Smart Creation werkte ik ook samen met een

slag rondom uitstraling en eerste indruk: ik ging naar

groep studenten van het Saxion. Zij hebben voor mij

huis met een waslijst aan bruikbare tips en inzichten.

de beste boekhoudsoftware uitzocht. Dit was een

De volgende stap was een afspraak bij mij thuis

leuke ervaring. Verder kreeg ik tips van Berton ter

waarbij kritisch naar mijn garderobe werd gekeken.

Doest voor mijn belastingaangifte. Omdat niets zo

De daar opgedane kennis kon ik direct inzetten bij

moeilijk is als je eigen marketing, hielp Martha

het filmpje waarin ik mezelf voorstel aan de

Riemsma me hierbij op weg. En toen ik een tijdje

partners van Smart Creation.

geen lust meer had om te werken hielpen Anne

Verandering

Lamers en Carin Schrader me, waarna ik weer vol energie aan de slag kon.

Smart Creation is net als de Smarters zelf ook in ontwikkeling. De lijst met partners groeide, het aantal Smarters groeide explosief en het aanbod

* Later bleek dat als de eerste 10 vouchers op waren je weer een nieuwe stapel kreeg.

veranderde. Kreeg ik eerst een Blink-sessie gevolgd door wekelijks overleg om tot een goed business足 model te komen, later veranderde dat in een Smart Up en Smart Down Sessie met partners.

www.shoopaloop.nl


113

FACTS & FIGS


114


115


116


YOUTUBE TIPS VAN SMART CREATION NEW WORLD OF WORK WHERE DO GREAT IDEAS COME FROM? THE SURPRISING TRUTH ABOUT WHAT MOTIVATES US! JUST DO IT! HOW GREAT LEADERS INSPIRE ACTIONS ‘YOU ARE A SHEEP!’ MAKEY MAKEY – AN INVENTION KIT FOR EVERYONE THE LEAN STARTUP: INNOVATION THROUGH EXPERIMENTATION GAMESTORMING


118

MAANDELIJKSE SMART CAFÉ


Logische stap om zelf te gaan ondernemen VANITY LAMMERS VAN TOORENBURG VANZ


121

VEEL BEKEKEN (VANZ.NL) De naam Vanz is jaren geleden ontstaan tijdens het begin

van mijn DJ-carrière. Aansluitend kwam er een blog waar ik schreef over mijn persoonlijke avonturen. Naarmate ik

aan het Saxion Toegepaste Kunst & Techniek ging studeren

werd het een plek vol met creatieve uitingen. Het was een mix van dingen die ik tegenkwam op

Dé manier om ervaring op te doen

het web en mijn eigen projectjes. Mensen om mij

Door deze stage ontmoette ik veel freelancers die

heen vonden dit leuk en tot de dag van vandaag

in de omgeving Twente iets deden met cultuur of

wordt het Vanz blog nog steeds veel bekeken.

vormgeving. Na mijn stageperiode was het dan ook

Tijdens mijn stage in 2011 kwam ik terecht bij

een logische stap om zelf te gaan ondernemen.

De Muziekschool Twente, waar ik veel voor het

Heel eng vond ik dat, maar het was dé manier om

jongerenlabel NAXT heb kunnen betekenen.

ervaring op te doen en aan mijn portfolio te werken.


122

New York

Ideale mix voor starters

Met mijn eerste opdracht viel ik meteen met mijn

Ik zie Smart Creation als een ontmoetingsplek van

neus in de boter. Ik kon via ‘Powered by New Arts’ een

gelijkgestemden. Thuis raak ik nog wel eens afgeleid

week lang mee naar New York om een aantal project-

van de dingen die moeten gebeuren. Zodoende werk

leiders te volgen en hun avonturen vast te leggen via

ik graag in het atelier. Er hangt daar een gemoedelijke

foto en film. Door het Vanz blog weten veel mensen

werksfeer. Tevens kan ik er sparren met andere

wat ik doe en wat ik kan. Als freelancer heb ik klussen

freelancers als ik ergens niet uitkom. De verschillende

gedaan voor: De Muziekschool Twente, puntoPasta,

sessies en workshops zorgen voor meer focus voor

NAXT, Handstand Consultancy, Powered by New Arts,

mijn onderneming. Deze mix is ideaal voor een

Dubbel Zo Dwars & Feels Right. Mei 2012 kwam in

starter! En zorgt ervoor dat je handvatten krijgt om

aanraking met Smart Creation. Een aantal van

te groeien. Er zijn zoveel goede mensen met kennis

mijn kennissen (Basel, Shifthorizon, Handstand

en creativiteit in Enschede. Door initiatieven zoals

Consultancy) waren er al aan verbonden.

Smart Creation blijven ze hier en bundelen ze

Zij waren allemaal erg enthousiast. Dat

uiteindelijk hun krachten.

motiveerde mij om mijzelf ook in te schrijven.

WWW.VANZ.NL


123

SMART, WHAT’S IN A NAME In de naam van Smart Creation zit het woord Smart, dat heeft alles te maken met de uitgangspunten aan het begin van het project: ondernemen met ‘slimme’ textieloplossingen. Deze uitgangpunten zijn in de tweede helft van de projectperiode, in samenspraak met de subsidiegever (Ministerie van EL&i), aangepast naar het helpen en ondersteunen van de creatieve startende ondernemer. Smart heeft ook een andere betekenis. Het starten van een bedrijf moet SMART zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Dit is echter niet voldoende om echt succes te realiseren. Doelstellingen moeten succesgericht zijn en in de lijn liggen met de visie van je bedrijf.

S PECIFIEK MEETBAAR ACCEPTABEL REALISTISCH TIJDGEBONDEN


Zo groeit mijn bedrijf en zo groei ik mee… MAUD TIES MAUD TIES INTUÏTIEVE COMMUNICATIE


125 Wat komt er toch veel op je af als je besluit te gaan

Smart Creation is daarvoor een uitstekend platform,

ondernemen. Keuzes die gemaakt moeten worden.

een veelzijdigheid aan expertise. Voor specifieke

Dingen die geregeld moeten worden en daarnaast je

vragen kan ik bij ze terecht. Ik leer over netwerken,

vak uitoefenen; datgene doen waar je goed in bent

social media en ik word geholpen met de tekst en

en waar je passie ligt.

vormgeving van mijn flyer.

Ik ben iemand die stilstaat bij de stappen die ik in ondernemersland zet. Hoe wordt een nieuwe dienst

Verandering

ontvangen, wat kan daarin anders? En als de kwali-

Soms weet ik niet of ik een nieuw advies of idee

teit van mijn dienst goed is, hoe zit het met de vorm

verder ga uitwerken. Het is een uitdaging om dan te

waarin ik het aanbied? Ben ik voldoende zichtbaar

onderzoeken of het de weerstand is tegen iets nieuws

voor mijn klant? Hoe vindt hij/zij mij? Wat kan ik er

(veranderen is spannend, je stapt uit je comfortzone);

aan doen zodat hij/zij wellicht makkelijker naar me

of dat het iets is dat écht niet aansluit bij wie ik ben.

toe komt? Ik merk dat er zoveel meer bij komt kijken

Soms geef ik het de tijd en komt de oplossing vanzelf.

dan alleen mijn eigen vak en passie uitdragen.

Soms spreek ik mijn intuïtie aan om te kijken naar

Uitstekend platform

‘wie ben ik nou?’ en ‘wat past écht?’. Of ik experimenteer en door het te ervaren kom ik erachter of het nog

Mooi is dat ik het wiel niet opnieuw hoef uit te

authentiek is wat ik doe of dat het teveel een trucje

vinden. Dat ik advies kan inwinnen van ervarings-

wordt, bijvoorbeeld. Zo groeit en ontwikkelt mijn

deskundigen en ‘oude rotten’ in het vak.

bedrijf zich en zo groei en ontwikkel ik mee! www.maudties.nl


WORKSHOPS VAN SMART CREATION


127


Nooit meer achter je klant aan lopen ERIK WOLTERINK F.E. WOLTERINK CONSULTANCY


129

VAN RAPPORT TOT ORDER Erik Wolterink is een sales-professional met meer dan 25 jaar erva­

ring in B2B-sales. In de loop der jaren heeft hij een geheel eigen visie

op sales ontwikkeld. In die visie zitten verrassende aspecten, die vaak

vernieuwend zijn ten opzichte van de traditionele verkooptheorieën. Geen probleem? Geen klant.

Zeven stappen in het verkoopproces

Binnen de gevestigde verkoopstructuren worden

Verkopen is niet zomaar een activiteit. Zeker als

‘de klant’ en ‘het product’ als heilig gezien. Erik stelt

je met een prospect aan de slag gaat, kun je alle

‘het probleem’ voorop: als een klant geen probleem

verkoopactiviteiten die je ontplooit zien als

heeft, is het geen klant. En als het product het

een proces. Dat proces kent een aantal

probleem niet oplost, is het niet het goede product.

fasen en iedere fase moet geheel doorlo-

Erik heeft met verschillende Smarters de zeven

pen zijn voor je van succes kunt spreken.

verkoopstappen doorlopen (geïnspireerd op David Sandler). Benieuwd welke fasen je kan doorlopen met een prospect? Lees dan hiernaast de theorie.

er Wil je meer weten ov k verkopen? Bekijk Eri zijn sellogram hier


De zeven stappen in het verkoopproces

1 Rapport

2 Proces足afspraken 3 Pijn

4 Budget

5 Beslissing

6 Presentatie

7 Order

2 Proces-afspraken Afspraken die tussen prospect en verkoper gemaakt worden. Het gaat hier om afspraken die het doorlopen van het verkoopproces betreffen. Deze afspraken worden in principe aan het begin van het proces gemaakt. Maar gedurende het proces zullen er nieuwe situaties ontstaan, die om nieuwe afspraken vragen.

3 Pijn

Als je een verkoopproces met succes wilt

1 Rapport

doorlopen moet je klant een probleem (pijn!) hebben waarvoor jij de beste oplossing kunt

Je moet je klant leren kennen, en je klant moet

bieden. Heeft je klant dat niet, dan heb je

jou leren kennen, voor je tot zaken kunt komen.

geen verkoopkans. Laat je klant vertellen

Er moet wederzijds vertrouwen ontstaan, en je

over wat hen dwars zit, over wat hij anders

moet elkaars taal leren spreken. Rapport is een

wil. Je zult moeten vragen. De vragen die

staat van betrokkenheid bij elkaar. Hoe sterker je

je stelt gaan niet over jouw product, maar

bij elkaar betrokken bent, hoe groter het rapport.

over het probleem/de pijn van je klant.


131

4 Budget

6 Presentatie

Je klant heeft een probleem, en jij kunt het

Nu pas is het tijd voor je presentatie. En dat

oplossen. Jij wilt een vergoeding voor die op-

terwijl je al (veel) meer dan een half uur met

lossing. We vinden het vaak lastig om over

je klant zit te praten. Waarom nu pas?

geld te praten, maar toch moet het. Vraag of

• Je weet nu dat je klant een probleem

je klant budget heeft. Dat kan jou en je klant

heeft waaraan jij iets kunt doen;

een hoop tijd en moeite besparen. Geen geld? Jammer, maar nu weet je dat het op dit moment geen zin heeft om verder te praten.

5 Beslissing

Zit je met de beslisser aan tafel? Dan kan het

• je weet dat er budget beschikbaar is om het probleem op te lossen;

• je weet hoe het beslissings­ proces zal gaan verlopen.

7 De order

traject mogelijk wat sneller doorlopen worden.

Hoe beter je je werk als verkoper gedaan hebt,

Zit je aan tafel met iemand die niet verant-

hoe dichter je nu bij een positieve beslissing bent

woordelijk is voor de beslissing, dan moet je

gekomen. Vaak zal je klant nog onzekerheden

van die persoon een ambassadeur maken (of

hebben. Dat kan erop wijzen dat je een van de

vragen of de beslisser aan tafel kan komen).

eerdere fases niet goed hebt doorlopen. Geen probleem: je herhaalt de fase.

www.fewolterink.nl


132

MEEST OPVALLENDE SMART STORY Edgar Jalving en Peter Huisman zijn twee creatievelingen die opereren onder de naam

Sore Eye Creations. Hieronder de introductie van het duo: Wie zijn wij? Wij zijn de pit in de kersenvlaai, het oogje in het zeil, de aardbei in een zee van chocola, het topje van de ijsberg, de klonten in de pap, het zout in de wond, de missing link, het zand in de sla, de penis in porno, het mes in de rug, de verfrisser in het toilet en het blok aan het been.

Wat kunnen wij? Wij kunnen alles verbeelden wat een klant de wereld wil laten zien. Door onze brutale, tegen­ draadse invalshoeken en anarchistische ideologieën kunnen we een bedrijf losrukken uit de mainstream en verheffen boven de massa. Van logo tot animatie, van huisstijl tot videoclip of korte film, alles afgesteld op de wensen van de klant. Maar wel met een Sore Eye-sausje dat je aankijkt en naar je knipoogt.

Wat willen wij? Een przewalskipaard, een loft in New York, het einde van de regenboog, Pavlov’s hond, een rondborstige vrouw, een sixpack, een privé-jet, een tropisch eiland, een tijdmachine, een

Lees meer Smart Stories

kersenvlaai zonder pitten en een leprechaun. www.soreeyecreations.nl


133

NIEUWE zienswijzen ‘Over mijn eigen aandeel kan ik alleen heel algemeen zeggen

dat ik geholpen heb om mensen uit hun probleem te krijgen en

terug in hun kracht te zetten. Dit heeft ruimte geboden voor nieuwe

zienswijzen en keuzes ten aanzien van zichzelf en hun bedrijf.’ Carin SchrAder De Binnenwereld

WWW.debinnenwereld.nL


SMART CREATION IN DE MEDIA

Lees het interview met Berrie Coelman in Twente Visie


‘ALS ONDERNEMER BEPAAL IK ZELF DE REGELS EN ALLE IDEEËN EN PLANNEN KOMEN PUUR VOORT UIT MIJN PASSIE.’ FABIAN COELMAN ZWARTE COFFEE

www.zwartecoffee.nl


Jij maakt het verschil BIANCA minkman Minkman Journalistieke Producties


137

Als ondernemer maak jij het verschil, dus ook voor jouw teksten!

krachtig en vanuit hun eigenheid te laten verwoorden.

Het logische pad voor journalisten die meer

dus, voordat het schrijven begint. Want als onderne-

afwisseling en zelfstandigheid willen, is een eigen

mer maak jij als persoon het verschil, dus dat moet

tekstbureau beginnen. Ook ik koos dit inmiddels

absoluut naar voren komen in je teksten. Van hoe en

platgetreden pad. Eerst parttime naast mijn

wat, naar wie en waarom!

redactiewerk bij een uitgever om dan toch ontslag te

Een stukje personal branding en identiteitsmarketing

nemen en fulltime als freelancer aan de slag te gaan.

Kennis delen

Maar hoe onderscheid je je van al die andere ‘tekst-

Veel ondernemers kunnen heel goed hun verhaal

schrijvers’? Tijd voor een businessmodel! Oftewel: het

vertellen maar slaan dicht zodra ze gaan schrijven.

werd de hoogste tijd voor Smart Creation.

Daarom werk ik altijd vanuit het interview en

Toverwoord

help ze met schrijfcoaching zelf hun verhaal op papier te krijgen. Smart Creation geeft mij de

Samen met Wiro Kuipers heb ik mijn businessmodel

kans korte schrijfworkshops voor Smarters te

(of eigenlijk het gebrek eraan) op de kop gezet. Het

geven. Ook gaan binnenkort de praktische

toverwoord bleek ‘focus’, keuzes maken! Ik heb

‘powerworkshops’ van start waar ondernemers

besloten mij te richten op waar ik goed in ben en wat

zelf mee aan de slag kunnen. Het geeft mij veel

bij mij past: meedenken met ondernemers over hun

voldoening mijn jarenlange journalistieke ervaring

passies, drijfveren en visie en hen helpen ze dit

te delen en ‘het kwartje te zien vallen’ bij een cursist. www.minkmanjournalistiek.nl


Van spin in het web tot regeltante TRACY SPOOR TRACY SPOOR ZP


139 Ergens eind 2010 viel mij een gat in de markt op:

mooie gesprekken met enkele partners van Smart

online kun je maar moeilijk fatsoenlijke lingerie in

Creation, andere Smarters en leuke ontmoetingen

grote cupmaten krijgen! Gebrekkige webshops en

tijdens borrels.

grote ketens met kleine maten, daar word je niet blij van. Zo ontstond het idee om zelf eens de mogelijkheden voor een webshop of webportal

Via de creatieve leerweg Mijn netwerk groeide gestaag, maar mijn enthou­

te gaan onderzoeken. Juist op dat moment werd

siasme rondom het lingerieconcept sijpelde

de Summerschool Ondernemerschap georganiseerd.

langzaam weg. Mijn talent en passie ligt immers

En zo kwam mijn plan in een stroomversnelling.

niet écht bij lingerie, maar bij organiseren, processen

Een week lang met inspirerende en ondernemende

begeleiden en beleidskunde. Dus heb ik uiteindelijk

studenten optrekken, veel nuttige theorieën en nog

hier mijn onderneming van gemaakt! Inmiddels heb

veel meer brainstormen maakten dat ik aan het eind

ik sinds februari 2012 mijn eenmanszaak ‘Tracy Spoor

van de Summerschool een concreet idee in de vorm

ZP’ (Zelfstandig Professional). In het afgelopen jaar

van een (concept-) businessplan kon presenteren. Een

was ik voor bedrijven en instellingen als Vivia B.V.,

enorm gave ervaring en het maakte de ondernemer

grensoverschrijdend samenwerkingsverband

in mij wakker! Ik realiseerde me al snel dat ik het

EUREGIO, Saxion en kunstruimte TETEM een spin in

concept niet zelfstandig kon realiseren en voelde me

het web en regeltante. Wellicht een andere richting,

bij Smart Creation direct op mijn plek. Er volgden

maar wel gevonden via de creatieve leerweg.

www.linkedin.com/in/tracyspoor


Leid of lijd je? ANNE LAMERS Anne Lamers Communicatie, Coaching en Training


141

DOELGERICHT ONDERNEMEN Partner Anne Lamers heeft

Smarters geholpen op het gebied

van persoonlijke effectiviteit.

Tevens heeft ze een workshop verzorgd: ‘Leid of lijd je’.

Leiding geven aan jezelf Tijdens de workshop ‘Leid of lijd je’, heb ik de deelnemers iets laten ervaren. Hoe is het om fysiek tegen iets aan te duwen wat je van je doel afhoudt? En hoe zijn krachten van buiten van invloed op waar je mee bezig bent? Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de cirkels van Stephen R. Covey. In zijn boek ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’ schrijft hij over leiding geven aan jezelf in relatie tot je omgeving. Wat communiceer jij met jezelf en welke invloed heeft dat op het resultaat? Ik kijk in hoeverre iemand gericht is op wat anderen mogelijk van hem of haar denken, wat anderen non- verbaal laten zien of wat ze van anderen te horen krijgen. Bij veel mensen gaat dan een negatieve innerlijke communicatie­ spiraal lopen, waarbij het risico bestaat dat het anders uitpakt dan je wenste of voor ogen had.


142

Ontdek je blinde vlek De Smarters die ik in de afgelopen anderhalf jaar gezien en gesproken heb kwamen voor het volgende:

• Hoe presenteer ik me, hoe laat ik mezelf als ondernemer zien?

• Wat kan ik doen om mijn netwerk te vergroten? • Persoonlijke motivatie: hoe kan ik

vormgeven waar ik mee bezig ben?

• Prioriteiten stellen: hoe kan ik mijn ‘eigen’ tijd beheren en beheersen?

Ook werk ik met het zogeheten Johari Venster (model van Joseph Luft en Harry Ingham). Een model dat laat zien wat er in communicatie tussen mensen bekend en onbekend is en hoe dat een uitwerking heeft. Hiermee probeer ik mensen bewust te maken van hun blinde vlek. Zie hiernaast het model.


Beste . m r fo t la p n e d o voor het geb k n a d , n io t a e r C mart eel plezier en S v t n e a v M n e. e s s s e n r e e t m Beste getoonde in n e t h c a d n a a ie llen alle goeds! oor jull a v k ie n ll a ju d , s ik r e s t n r e a Sm toekomst w e d r o o V t. k r e w mee ge genoegen heb ik Anne Lamers C De ‘blinde vlek’ is dat wat je laat zien aan de A In de ‘vrije ruimte’ weten beide partijen wat er is, waarover het gaat, je weet waar je over praat.

buitenwereld en waar je je niet van bewust bent. Dat kunnen zijn: vaste gewoonten,

B Als ‘prive persoon’ ben je bekend met zaken

slechte adem, onbekende gezichtsuitdruk-

waar een ander niets van hoeft te weten,

king etc. Door vragen te stellen aan ande-

vind je. Gedachten, gevoelens, jouw waarden

ren kom je meer te weten over jezelf.

en normen. Het kan gaan om problemen, of

D Bij ‘onbekend’ gaat het om informatie die noch

zaken waar je moeite mee hebt, vragen die

bij jou, noch bij je gesprekspartner bekend is en

je niet durft uit te spreken, je grenzen, etc.

daarmee op dat moment niet interessant. BA

WWW.ANNELAMERS.NL


De kunst van het schijnbaar onmogelijke ROXANNE COELMAN comtoyou


145

GOOCHELEN MET WOORDEN Als tekstschrijver goochel ik

met woorden. Ik krabbel, ik plak, ik knip, ik typ, ik laat verdwij­

Ze zeggen wel dat goochelen de kunst is van het schijnbaar onmogelijke. Soms leek het daar op. Als tekstschrijf-partner kreeg ik ellenlange onleesbare stukken voorgeschoteld, zorgwekkende zinsconstructies of schaamteloze d-t-fouten (ik vindt!). Maar ik genoot.

‘Voeg quotes van personen toe om een tekst nog levendiger te maken.’

nen, ik vul weer aan, ik zoek

en ik verbeeld. Ik gooi alles in een grote hoed, schud het ge­

heel door elkaar, grabbel wat

raak en dan opeens is het daar

– tadááááá – een mooie tekst.

Soms was het omgekeerde gaande. Dan las ik verbazingwekkende creatieve woordspelingen, sprankelende zinnen of fijne weglees-teksten. Ik hoefde dan weinig van mijn toverkunsten toe te passen. Niks onmogelijk, het resultaat was al gauw naar wens. Ook dan genoot ik volop.


146 Al tekst-goochelend heb ik de afgelopen jaren veel

3 Laat de taal schitteren!

plezier beleefd met de Smarters, bedankt!

Gebruik actieve zinnen, zoals ‘Truus ontwik-

Ik wens alle toekomstige Smarters en alle

kelt schoenveters.’ in plaats van een passieve

Smarters die ik heb mogen ondersteunen succes.

schrijfstijl (veelal gebruik van het werkwoord ‘worden’), zoals ‘De schoenveters worden door

Als afsluiter een paar persoonlijke tips, die mij als

Truus ontwikkeld’. Voeg quotes van personen

tekst-goochelaar helpen. Misschien jou ook:

toe om een tekst nog levendiger te maken.

1 Lang leve de punt

4 Schoenmaker, houd je bij je leest

Weet je van jezelf dat je geen kei in schrijven

Hak lange zinnen in stukken, ga niet

bent? Werk je niet in het zweet en laat je tek-

eindeloos door met komma’s. Zet

sten schrijven door iemand die wel een vlotte

op tijd een punt achter de zin.

pen heeft (dit is geen reclame voor mezelf!).

2 Leef je in

5 Bedenk: de lezer is lui

Voor wie schrijf je de tekst? Ga op de stoel

Ga ervan uit dat de lezer jouw tekst scant. Maak

zitten van de lezer: visualiseer wie de le-

gebruik van een duidelijke structuur (koppen!)

zer is en wat hij of zij bijvoorbeeld doet

en overspoel de lezer niet met details. Hoe lan-

als hij of zij jouw website bezoekt.

ger de tekst, hoe groter de kans dat de lezer vroegtijdig afhaakt. Onthoud: less is more!

www.comtoyou.nl


147

‘GA MET enthousiasme, lef en gedrevenheid VOOR IETS waar je in gelooft!’ ERNA ENGELEN Opleidingscoördinator Technische Commerciële Textielkunde Saxion HOGESCHOLEN PROJECTTEAM Smart Creation


DE ZEVEN PRINCIPES VAN STEVE JOBS In een documentaire over de totstand­ koming van de film Jaws, zei Steven Spielberg dat hij gedwongen was te

improviseren toen de mechanische haai het niet meer deed. Hij vroeg

zichzelf toen af: ‘Wat zou Hitchcock

doen?’ Het antwoord: Hitchcock zou de haai nooit in beeld brengen.


149 Momenteel is de wereld in de greep van de

2 Sla een deuk in het universum

ergste recessie sinds decennia. Hoe kun je sterker,

Steve Jobs trok technologie-evangelisten aan die

geïnspireerder en vernieuwender dan ooit uit

dezelfde visie hadden. Met hun steun werden zijn

de recessie komen? We moeten hiervoor de

ideeën innovaties die de wereld veranderden.

geschiedenis als leidraad gebruiken en onszelf

Nooit heeft hij de visionaire kracht onderschat

afvragen: ‘Wat zou Steve Jobs doen?’

waarmee een merk de markt kan veroveren.

1 Doe waar je van houdt

3 Geef je brein een nieuwe impuls

‘Ik ben ervan overtuigd dat het verschil tussen

Revolutionair vernieuwen vereist creativiteit en

een succesvolle en een niet-succesvolle ondernemer

creativiteit vereist dat je anders denkt… over de

voor ongeveer de helft bestaat uit puur doorzettings-

manier waarop je denkt. Wetenschappers die de

vermogen… Alleen als je een enorme passie hiervoor

werking van het brein bestuderen, hebben ontdekt

voelt, zul je overleven. Anders hou je het niet vol.’

dat vernieuwers zeker anders denken, maar een

Hoe kom je bij je passie? Passies zijn díe ideeën,

techniek hanteren die voor ons allemaal beschikbaar

die je niet loslaten.

is; zij gaan op zoek naar uiteenlopende ervaringen.


150

4 Verkoop dromen, geen producten

6 Creëer krankzinnig goede ervaringen

Jouw bedrijf of product kan niemand iets schelen.

Mensen willen niet alleen nog maar pc’s kopen.

Mensen zijn alleen maar geïnteresseerd in zichzelf,

Ze willen weten wat ze er allemaal mee kunnen doen

hun eigen dromen en hun eigen doelen. Steve Jobs

en precies dat laten we ze zien. Apple zou klanten een

wist mensen voor zich te winnen door hen te helpen

warme douche-achtige ervaring bieden, zoals klanten

bij het verwezenlijken van hun ambities.

bij verwelkoming in een chic hotel zouden krijgen. De les: verplaats niet het ‘product.’ In plaats daarvan

5 Zeg ‘nee’ tegen 1000 dingen

zetten Jobs en Apple erop in om levens te verrijken.

Steve Jobs zei ooit, dat het geheim van innovatie is:

Het resultaat was: een overweldigend succes.

‘nee’ zeggen tegen 1000 dingen. Met andere woorden: Jobs was net zo trots op de dingen die Apple

7 Beheers de boodschap

niet heeft gedaan, als op de dingen die Apple wel

Je kunt het meest vernieuwende idee van de wereld

heeft doorgezet. Door deze filosofie kon Apple

hebben, maar als je mensen niet enthousiast krijgt,

een doorgaande stroom aan producten genereren,

doet dat idee er niet toe. Tegenover ieder idee dat

die klanten blijven verbazen en verblijden dankzij

wordt omgezet in een succesvolle innovatie staan er

hun elegantie en eenvoud.

duizenden die nooit voet aan de grond krijgen, omdat de mensen achter die ideeën er niet in zijn geslaagd een boeiend verhaal te vertellen. Bron: Carmine Gallo – Columnist – BusinessWeek


‘Mooie kleding DOET EEN MENS GOED VOELEN.’ Jose Veldkamp JoseVeldkampCouture

www.joseveldkamp.nl


152

VERKLARENDE WOORDENLIJST Behoeftescan

Een checklist waar een Smarter (zie verder), aan het

Business Model Generation – Canvas

Een methode om op een eenvoudige, maar slimme en nieuwe

begin van het Smart Creation-traject, kan aangeven waar

manier (op één A4-tje) bedrijfsmodellen te beschrijven. Business

Blue Ocean strategie

en is de basis voor verdere ontwikkeling van het bedrijf.

rivalen die als haaien vechten voor een alsmaar krimpende winst-

Creatieve ondernemer

hij/zij behoefte aan heeft bij de opbouw van zijn/haar bedrijf.

Concurrentiestrijd die leidt tot een bloedige rode oceaan van

marge. Blue Ocean zorgt voor creatie of ontdekking van nieuwe, onontgonnen marktgebieden: blauwe oceanen. Deze vorm van waarde-innovatie kan tot succesvolle bedrijven leiden. Business Development

Is het proces van het onophoudelijk aanzwengelen en verbeteren

van je businessmodel om succesvol te zijn en in de markt te blijven.

Model Generation geeft een Smarter de mogelijkheid om

na te denken over de kansen van zijn/haar bedrijf/product

Iemand die creatief is in zijn/haar denkwijze en dit weet terug te brengen in een dienst, product of bedrijfsidee. Binnen Smart

Creation hebben we de definitie aangehouden van het ministerie:

• •

Creatieve zakelijke dienstverlening (bijv. mode, grafisch

ontwerper, ICT, Games, nieuwe media, reclame etc.) Media en entertainment – reproduceerbare content (bijv. schrijvers, tijdschriften, film etc.)

Kunsten (unieke content, bijv. muziek, fotografen, film etc.)


153

Co-creatie

Golden Circle

kelaars om een dienst of product te ontwikkelen.

van het Business Development Traject proberen we de Smarter te

Samenwerking tussen belanghebbenden en ontwik-

Convergeren & divergeren

Tijdens Smart Up Sessie (zie verder) worden in een brainstorm

allerlei varianten op het product/dienst van de Smarter bedacht

(divergeren) In de stappen na de Smart Up Sessie, worden de di-

verse businessmodellen doorgerekend en wordt uiteindelijk een

optimaal businessmodel gekozen/uitgewerkt (convergeren). Focus

Veel Smarters stellen dat hun waardepropositie heel breed is en zij

alle klantensegmenten bedienen (als je alles verkoopt aan iedereen,

dan verkoop je aan iedereen niets). Tijdens het Business Development

Traject proberen we de Smarter te laten focussen (focus, focus, focus).

Een denkmodel dat door Simon Sinek is ontwikkeld. Aan het begin laten bepalen wat de ‘Why’ is van zijn bedrijf. Waarom is zijn/haar

bedrijf er? Uit de ‘Why’ komt de ‘How’ en vervolgens de ‘What’.

Alleen authentieke, duurzame bedrijven hebben hun ‘Why’ duidelijk en zijn de ‘Why’, ‘How’ en ‘What’ in overeenstemming met elkaar. Innovatie

Innovatie is vernieuwing die neerslaat in producten,

diensten, processen of organisatievormen. Innovatie leidt tot duurzame economische toegevoegde waarde en benut

kennis voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Intake

Het allereerste contactmoment met een potentiële Smarter is

de intake. Tijdens het intakegesprek wordt de dienstverlening van Smart Creation uitgelegd, de werkwijze verteld, evenals

het vouchersysteem. Als de starter onder de definitie van ‘cre-

atieve ondernemer’ (zie vorige pagina) valt, zal hij/zij na ondertekening van de intentieverklaring officieel ‘Smarter’ zijn en

gebruik kunnen maken van alle Smart Creation-faciliteiten.


154 Interne en externe analyse

Tijdens het Business Development Traject zal een Smarter na

Maandelijkse Update

Maandelijks vragen we via een digitaal formulier aan alle

de Smart Up Sessie zich bezighouden met de interne- en ex-

Smarters, wat de stand van zaken is, tegen welke problemen

Key Partner

Ondernemers Community

helpt/adviseert bij alle aspecten van het starten van een onder-

werkgebied. Het doel van deze werkvorm is om inkomen te verkrijgen.

‘afdekken’ van ondersteuning van de startende ondernemer.

Ondernemerstest

Kubus

terug) en een zogenaamde E-scan. De E-scan is van Entrepreneur

terne analyse, wie zijn je klanten, wie zijn je concurrenten etc.

Een partner is een partij (bedrijf of persoon), die de Smarter

neming. Smart Creation heeft 36 partners, die alle onderdelen

Mobiele werkruimte van 2,4 bij 2,4 meter op wielen die aan twee kanten open is. De starter kan deze ruimte naar eigen smaak inrichten. Lean StartUp

Binnen Smart Creation worden de nieuwste ‘ondernemers­

ze aanlopen en of ze actief hulp van ons nodig hebben.

Een samenwerking tussen personen die actief zijn in het zelfde

Na het intakegesprek krijgt een Smarter een behoeftescan (zie

Consultancy en is wetenschappelijk onderbouwd. De scan geeft een

Smarter inzicht geeft in zijn/haar ondernemerskwaliteiten (zoals

creativiteit, zelfstandigheid, risicobereidheid, etc.) en –denkstijlen. Partner

modellen’ gebruikt, zoals Business Model Generation, Golden

Een specialist in een bepaald vakgebied die Smarters advies geeft.

benadering om bedrijven/producten/diensten te ontwikke-

Smarter

tinu testen van visie, aanpassen, leren en opnieuw testen.

van de community van Smart Creation.

Circle etc. maar ook de Lean Startup-methode. Dit is een nieuwe len. Het gaat over het leren wat klanten echt willen. Het con-

Een creatieve ondernemer die deel uitmaakt


155 Smart Café

Smart Down Sessie

Het maandelijkse netwerkcafé van Smart Creation. Elke

Tijdens de Smart Down Sessie gaat de Smarter met een

partners met elkaar kennismaken. Het geeft de Smarter

Canvas model. Focus is het sleutelwoord in deze sessie.

laatste woensdag van de maand kunnen Smarters en

de mogelijkheid een creatief netwerk op te bouwen. Smart Facts

De wekelijkse nieuwsbrief van Smart Creation met

allerlei tips, informatie, workshops etc. Smart Up Sessie

Tijdens deze sessie wordt gebrainstormd over het bedrijfsidee van

business developer meer focus aanbrengen in zijn/haar

Voucher

Een Smarter krijgt bij de intake 10 vouchers, waarmee hij/zij één uur

advies van de bij de Smart Creation aangesloten partners kan krijgen of workshops mee kan bijwonen. Als een Smarter serieus met zijn/

haar onderneming bezig is, kan hij/zij weer een set vouchers krijgen.

Werkruimte

de Smarter. Dit doen we middels het Business Canvas Model.

Smart Creation heeft 14 werkplekken, die als flexplekken dienen.

Smart Down Workshop

delijke doel is dat Smarters een eigen bedrijfsruimte krijgen binnen

Tijdens de Smart Down Workshop wordt ingegaan op vragen als:

wie zijn je klantgroepen en wat zijn hun behoeften. Tevens worden

Een Smarter kan gratis gebruikmaken van deze faciliteit. Het uitein-

de Spinnerij. Dat is bij vier Smarters ook daadwerkelijk gebeurd.

verschillende tools geboden om de marktomvang te bepalen. Je

Workshops

op je uiteindelijke verdienmodel. Deze workshop wordt aan een

shops en masterclasses te volgen. Wekelijks worden workshops

leert welke invloed verschillende klantsegmenten invloed hebben

groep Smarters gegeven, zodat ze ook van elkaar kunnen leren.

Een Smarter heeft de mogelijkheid om met de vouchers workverzorgd, deze vinden bijna allemaal in de avonduren plaats.


156

COLOFON Organisatie en redactie

Grafisch ontwerp

Smart Creation

Studio Index

Vanity Roxane

www.studioindex.nl

Lammers van Toorenburg

Margot Knispel

Interviews en eindredactie

Laurens Wonnink

Fotografie

Organisatorische ondersteuning

VANZ www.vanz.nl

Roxanne Coelman

Tessa Wiegerinck

Comtoyou

Tessa Wiegerinck Fotografie

Lars van Holder

comtoyou.nl

www.tessawiegerinck.com

Smart Creation

Illustraties

Gedrukte versie

Tom Niemeijer Basel Design www.baseldesign.nl

Ipskamp Drukkers www.ipskampdrukkers.nl


157

MEEGEWERKT AAN DIT BOEK Dit boek is een coproductie van creatieve ondernemers,

partners en aanverwanten. Vind hieronder de namen van

alle mensen die een bijdrage aan dit boek hebben geleverd:

Anne Lamers

Jaap Beernink

Niels Moshagen

Theodor van der Velde

Berrie Coelman

John Vrakking

Peter Polmann

Tom Niemijer

Berton ter Doest

Jos Essers

Pernell Huijer

Tracy Spoor

Bianca Minkman

Lars van Holder

Reinier van Es

Vanity Lammers

Carin Schrader

Laurens Wonnink

Rens Leerkes

Egbert Rinsma

Lisze Siaw

Robbert Jan Kooij

Veranika Ramanouskaya

Emiel Pegge

Margot Knispel

Robin Effing

Willianne van Hemert

Erik Wolterink

Marjo Nieuwenhuijse

Roxanne Coelman

Wiro Kuipers

Erna Engelen

Mark Leer

Sander van Dijk

Fabian Coelman

Marten Susebeek

Sefrijn Langen

Frank Huizing

Maud Ties

Tessa Wiegerinck

van Toorenburg


Nieuwsgierig maar niet veroordelend TESSA WIEGERINCK TESSA WIEGERINCK fotografie


159

Eindelijk mijn drive gevonden

series zit je bij mij goed. Verder word ik dolgelukkig

Toen ik bij toeval in aanraking kwam met fotografie

van het fotograferen van hardcore en punk shows,

had ik voor het eerst iets gevonden waar ik alles over

harde gitaren, ultieme energie, weinig licht en wilde

wilde weten en leren. Eindelijk de drive om me steeds

moshpits. Een ongelofelijke kick om dan de juiste

verder te ontwikkelen en steeds beter te worden.

sfeer en energie in gave beelden weer te geven.

Begin 2011 zag ik mijn kans en werd ik fotografe.

Grote missie is om tourfotograaf te zijn tijdens

Ik richt me vooral op muziek- en portretfotografie.

een hardcoretour.

Daarin ben ik op mijn best als ik de volledige vrijheid krijg. Ik werk onder andere voor magazines

Sta voor wat je het liefste doet

en het bedrijfsleven.

Smart creation is de aanvulling op de dingen die ik

Harde gitaren en wilde moshpits

miste als zelfstandige. Fijn om ineens een werkplek buitenshuis te hebben waar je direct andere creatieve

Momenteel ben ik bezig met een aantal portretten­

ondernemers ontmoet. Op deze manier heb je toch

series die een kijkje geven in een wereld die je nor-

‘collega’s waar je advies kunt vragen. Daardoor

maal niet zo snel ziet en die mensen aan het denken

ontwikkel ik me als ondernemer. Belangrijkste les:

zetten. Leuke combinatie van mijn fotografie en

durf meer te staan voor wat je het liefste doet en

mijn eerdere werkervaring in diverse hulpverlenings

draag dat ook uit. Dat focust me en zorgt voor

settingen. Voor nieuwsgierige en niet veroordelende

duidelijkheid naar opdrachtgevers.

WWW.TESSAWIEGERINCK.COM


Haal het beste in jezelf naar boven door te doen wat je tof vindt LAURENS WONNINK STUDIO INDEX


161

Communicatie als totaalbeleving

Kapstok voor het concept

Helderheid krijgen in de vraag van de klant.

De gesprekken met Robbert Jan en Wiro gaven me

Orde scheppen en een vertaling maken naar een

inzichten. Ik zie nu nog meer mogelijkheden om die

krachtig communicatief concept. Dat is in de basis

totaalbeleving te realiseren, en als zodanig aan te

mijn rol als ontwerper. Tijdens mijn opleiding kwam

bieden in de vorm van een product of dienst. Via de

ik erachter dat ik me daarbij het liefst niet liet beper-

Blue Ocean Strategy wist ik er een naam aan te

ken door één discipline. Naast grafisch ontwerp

geven, voor mij vaak de kapstok om een concept

voelde ik ook een sterke drang om audiovisueel te

aan op te hangen. To be continued…

werken. Daarbij heb ik een muzikale achtergrond en gevoel voor tekst. De ideale blauwdruk voor het

Muziek als motivator

creëren van een totaalbeleving. Dat is voor mij ook

Muziek loopt als een rode draad door mijn leven.

het ‘waarom’ waar al eerder over geschreven wordt

Ook dit zie ik als metafoor voor een verhaal en

in dit e-book: beleving. Of het nu gaat om het schrij-

wederom speelt beleving hierbij een grote rol. Ook

ven van een tekst, het ontwerpen van een brochure

bij het produceren van mijn eigen muziek. Als ik

of het regisseren van een videoclip. Ik wil mensen

eenmaal de ‘hook’ heb gevonden kan ik soms

het ‘verhaal’ laten beleven, ongeacht het medium.

doorwerken tot de zon opkomt. Daar word ik intens

Dat vind ik het tofst en daarmee haal ik ook het

gelukkig van. Met dat gevoel wil ik anderen aanste-

beste in mezelf naar boven.

ken, zoals dat ook mijn doel is met het ontwerpen van het e-book zoals je dat nu voor je ziet. WWW.STUDIOINDEX.NL


Ik laat mij inspireren door wat ik om mij heen zie en hoor en geef hier mijn eigen draai aan TOM NIEMEIJER BASEL DESIGN


163

Het beeld dat je raakt

Oog voor detail

Zolang ik mij kan herinneren ben ik bezig met teke-

Ik laat mij inspireren door wat ik om mij heen zie en

nen en schilderen. Wat later kwamen hier de foto-

hoor en geef hier mijn eigen draai aan. Dit doe ik

grafie en het dj-en bij. In al deze facetten zoek ik

zowel in mijn muziek, als in de visuele kunst. Wat ik

naar het beeld dat mij als beschouwer raakt, prikkelt

meemaak zet ik op papier of doek, of leg het vast in

of fascineert. Als ik het niet zou hebben gemaakt,

een foto. Ongeacht met welk medium ik werk, een

zou het mij ook moeten aanspreken. Veelal verwerk

terugkerend element is het detail. Het is de fascina-

ik bijvoorbeeld elementen uit de hiphop- of straat-

tie van het inzoomen, kijken en dieper ingaan op

cultuur in mijn werk.

het ongewone.

WWW.BASELDESIGN.NL


NOTEN 1

Bron: www.smartagent.com

2

Bron: gebaseerd op E-Scan van Entrepreneur Consultancy: www.ondernemerstest.nl

3

Overzicht uit: Dave Gray, James Macanufo & Sunni Brown, Gamestorming, O’Reilly Media, 2010

4

Bron: www.testyourcreativity.com

5

Alexander Osterwalder en Yves Pigneur, Business Model Generatie, Kluwer, 2010

6

Simon Sinek, Start with why, Penguin Books Ltd, 2011

7

Eric Ries, The Lean Startup, Penguin Books Ltd, 2011

8

Artikel: Van Harte en Lingsma (1997), Dim en Dip Methode, School voor coaching

9

Bron: www.ima-connect.nl

10

Artikel: Luft, J. and Ingham, H. (1955), The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness,

Proceedings of the western training laboratory in group development, UCLA

Verschillende mensen hebben een bijdrage geleverd aan dit boek. We hebben ons best gedaan om de bronvermelding zo compleet mogelijk te maken. Mocht u twijfelen of de bronvermelding juist is, stuur dan uw reactie naar mail@smartcreation.nl.


The Smart Story, een ruim 160 pagina’s

tellend e-book over creatief ondernemer­

schap. 19 Smarters en 12 partners vertellen

vanuit hun ervaringen over een uniek

project. Ondersteund met vele modellen,

tips en theoriën. Laat je inspireren door hun

verhalen en schrijf je eigen Smart Story.

The Smart Story (download de PDF op www.smartcreation.nl)  

Download de PDF op www.smartcreation.nl. Hoe Smart Creation de creatieve ondernemer heeft geholpen.