Informatiebrochure IVM Caring Capital

Page 1

Over verantwoord vermogensbeheer door IVM Caring Capital we hebben deze wereld en onze welvaart niet geërfd van vorige generaties, maar in bruikleen van volgende generaties

verantwoord denken is vooruit denken


Bij IVM Caring Capital geloven we dat we alleen op een verantwoorde manier met uw vermogen om kunnen gaan als we vooruit kijken. Uw en ons vermogen zetten wij in om de wereld op een verantwoorde manier achter te kunnen laten aan onze kinderen en onze kindskinderen. Verantwoord denken is vooruit denken.

verantwoord denken is vooruit denken

1

Informatiebrochure 14022024


Ons beleggingsbeleid

Scan de QR-code en lees meer over ons beleggingsbeleid in het kader van de duurzaamheidsinformatie (SFDR)

https://www.ivmcaringcapital.nl/duurzaamheidsinformatie

Duurzaam beleggen is sterk in onze organisatie verankerd; het is onderdeel van ons DNA. Dit betekent dat wij duurzaamheidsrisico’s als uitgangspunt nemen voor ons beleggingsbeleid om op deze manier de ongunstige effecten op de duurzaamheid - die uiteindelijk een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de beleggingen te beperken.

3. Goede gezondheid Een goede gezondheid is erg belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen een langer en beter leven hebben. Roken heeft een zeer negatieve impact op de gezondheid van mensen en om die reden beleggen wij niet in bedrijven die actief zijn in de tabaksindustrie. 4. Mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie Wij zijn aangesloten bij de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Verder onderschrijven wij de UN Global Compact Rules (UNGCR). Wij beleggen derhalve niet in bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van regels op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie.

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor milieu-, sociale en governance factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie, of verlies van biodiversiteit. Wij nemen ongunstige effecten op duurzaamheid mee door het uitsluiten van bepaalde bedrijven en sectoren. IVM Caring Capital heeft dan ook de volgende aandachtsgebieden geformuleerd:

Wel selecteren wij in onze beleggingen bedrijven die én duurzaam én relevant zullen zijn in de toekomst. Wij hebben nu voor onze directe beleggingen gekozen voor de sectoren Klimaatverandering (Energietransitie), Duurzame Alternatieven, Digitale Transformatie en Gezondheidszorg.

1. Klimaatverandering Wij erkennen de ernstige effecten voor de mensheid van klimaatverandering en zijn van mening dat de uitstoot van broeikasgassen door menselijk handelen sterk gereduceerd moet worden. Wij beleggen daarom niet in gas en olie producenten en nutsbedrijven die gebruik maken van kolen voor productie van elektriciteit, niet in energie services, raffinage en de aanleg van pijplijnen.

Alle door ons geselecteerde bedrijven moeten in hun sector op het gebied van Milieu, Maatschappij en Goed Bestuur (ook wel Environmental, Social, Governance (ESG-)criteria genoemd) bovengemiddeld presteren en op basis van eigen analyse aantoonbaar met verduurzaming bezig zijn en bijdragen aan de SDG’s. Indien bedrijven passen in onze duurzaamheidsfilosofie selecteren wij bedrijven verder op basis van hun innoverend vermogen, marktleiderschap en verwachte ontwikkeling van winst- en omzetgroei per aandeel.

2. De handel in wapens Wij rekenen leven in vrijheid tot een essentieel recht van de mens. Om die reden vinden wij o.a. de productie en inzet van wapens die mensenlevens kosten onaanvaardbaar. Daarom beleggen wij niet in bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie.

2


Onze beleggingsovertuigingen Wij zijn een langetermijnbelegger en naast duurzaamheid leggen wij de nadruk op goede financiële beleggingsresultaten op de lange termijn, een beheerst risico en heldere verslaglegging en informatie. Vanuit ons verleden en vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid maken we heldere beleggingskeuzes.

DIVERSIFICATIE

DUURZAAM VERMOGENSBEHEER

Onze kracht is dat wij verschillende beleggingsstijlen hanteren om waarde toe te voegen.

Spreiding is in onze visie de belangrijkste manier om de verhouding tussen rendement en risico te optimaliseren. Dit draagt bij tot het bereiken van kapitaalbehoud. MEERDERE STIJLEN

Wij geloven in duurzaam vermogensbeheer. Beleggingen moeten niet alleen een positief financieel rendement genereren maar ook een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Een duidelijke visie op een toekomstige duurzame wereld leidt tot meer focus op innovatie en een beter risicobeheer van bedrijven. Duurzaamheidsrisico’s kunnen niet meer worden genegeerd. Zo leidt duurzaam vermogensbeheer tot het beste van twee werelden, een goed maatschappelijk rendement gaat hand in hand met een goed financieel rendement.

KENNIS Wij investeren uitsluitend in zaken die wij begrijpen en waar we zelf veel kennis over hebben en niet in gecompliceerde intransparante structuren. Wij hebben externe professionals geselecteerd om ons te helpen waarde toe te voegen op specifieke aandachtsgebieden. TRANSPARANTIE Wij zijn transparant over kosten en beleggingen. • Wij geloven in duurzaam vermogensbeheer

ACTIEF VERMOGENSBEHEER Wij geloven in actief vermogensbeheer in combinatie met het gebruik van passieve instrumenten. Dus actief op het gebied van onze duurzame keuzes en de inrichting van de portefeuille op basis van onze visie op de financiële markten. Passief daar waar we denken te kunnen komen tot een betere spreiding van de risico’s in de portefeuille. Wij geloven dat fundamentele analyse waarde kan toevoegen en deze analyse is o.a. gebaseerd op ons eigen financiële model.

• Wij geloven in actief vermogensbeheer met gebruikmaking van ook passieve instrumenten • Wij geloven in diversificatie • Wij geloven in meerdere stijlen die waarde kunnen toevoegen • Wij beleggen alleen direct in instrumenten wanneer we zelf over de kennis beschikken • Wij geloven in transparantie

3


Performance

Het netto rendement dat u behaalt op uw persoonlijke beleggingsportefeuille is mede het resultaat van de wijze waarop die is toegesneden op uw persoonlijke eisen en wensen. Om u een indruk te geven van het resultaat dat u met het verantwoorde beleggingsbeleid van IVM Caring Capital kunt behalen, hebben wij de ontwikkeling van de waarde van de verschillende profielen na aftrek van alle kosten vanaf 2012 in beeld gebracht.

4


Kosten De kosten die bij het beheer van uw vermogen horen, zijn afhankelijk van uw wensen en de hoogte van het vermogen dat u in beheer wilt geven.

IVM Caring Capital werkt samen met een select aantal gerenommeerde depotbanken: ABN AMRO Bank, SAXO en InsingerGilissen. Met deze depotbanken hebben wij uitstekende ervaringen, zodat wij uw vermogen daar in vertrouwde handen onderbrengen.

Onze jaarlijkse beheervergoeding wordt berekend over uw beleggingstegoeden en bedraagt gemiddeld 1% (exclusief BTW). U betaalt de jaarlijkse beheervergoeding in vier termijnen. De kosten voor de depotbank bedragen 0,3%, een all-in fee per jaar (over de waarde van het vermogen met een minimum van € 240,-). De specifieke kosten ten gunste van de individuele beleggingsfondsen (gemiddeld 0,25% bij een neutraal profiel) zijn reeds verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht.

5


Maatschappelijk rendement Hans Volberda: “Wij hebben onze welvaart niet geërfd van vorige generaties maar in bruikleen van volgende generaties. Daarom moeten wij zuinig zijn op deze aarde en moeten wij ons bewust zijn van de keuzes die wij maken.”

IVM Caring Capital onderschrijft de UN Global Compact Rules. Wij beleggen derhalve niet in bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van regels op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie.

IVM Caring Capital is medeondertekenaar van de SDG Charter. Met onze activiteiten dragen wij bij aan de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties.

IVM Caring Capital wil cliënten in staat stellen een goed rendement te behalen én een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Voor ons betekent dat, dat wij naast een financieel rendement een maatschappelijk rendement nastreven. Door verantwoord te investeren in de digitale transformatie, gezondheid en het tegengaan van klimaatverandering kunnen wij rendement genereren voor onze generatie en de welvaart duurzaam veiligstellen voor volgende generaties. IVM Caring Capital is geaccrediteerd door de UN Principles for Responsible Investing (UNPRI). Dit is een initiatief van de Verenigde Naties waar institutionele beleggers en vermogensbeheerders zich bij kunnen aansluiten als zij de principes van verantwoord beleggen onderschrijven en hieraan ook inhoud geven in hun beleid. Door deze samenwerking hebben wij het vermogen om bedrijven positief te beïnvloeden.

6


Puur cliëntgedreven

jaarlijkse controle beleggingsprofiel

intake-gesprek

maximale financiële rust en zekerheid voor zowel het heden als de toekomst

rapportages op kwartaalbasis

Ilco Snoey Kiewit: “Het creëren van maximale financiële rust en zekerheid voor zowel het heden als de toekomst. Daar slagen wij bij IVM Caring Capital heel goed in.”

Maximale financiële rust en zekerheid in 7 stappen

verklaring van aanvaarding

risicoinventarisatie

beleggingsprofiel

beleggingsvoorstel

In het intake-gesprek stellen we via het risico-inventarisatieformulier uw financiële en emotionele bereidheid én uw beleggingsprofiel vast. In verband met de doorlooptijd starten wij alvast met het openen van een effectenrekening bij de depotbank voor u.

IVM Caring Capital onderscheidt zich - naast 100% verantwoord vermogensbeheer - van andere vermogensbeheerders doordat wij nog écht persoonlijke aandacht bieden. Uit ervaring weten we dat veel vermogende particulieren, verenigingen & stichtingen advies en hulp willen bij het maken van de juiste keuzes op financieel gebied. In onze filosofie kun je alleen goed beleggen op basis van een gedegen kennis van de wensen en achtergronden van de cliënt. Vandaar dat wij van alle onafhankelijke expertbeoordelaars de maximale score hebben gekregen. IVM Caring Capital heeft een vereiste vergunning van de AFM en staat daarmee onder toezicht van AFM en DNB.

Vervolgens sturen we u een beleggingsvoorstel waarin we uw persoonlijke financiële situatie omschrijven, uitleg geven over het beleggingsprofiel en ons duurzaam beleggingsbeleid. Tevens ontvangt u een portefeuillevoorstel, een scenario-analyse en een transparant kostenoverzicht. Uw verantwoorde maatwerkportefeuille bestaat uit: • Individuele aandelen van bedrijven in de door ons gekozen duurzame thema’s • Duurzame aandelen indexfondsen • Obligatiefondsen die beleggen in groene obligaties (Greenbonds) • Liquiditeiten U ontvangt van ons vervolgens een verklaring van aanvaarding. Zodra we die getekend retour hebben ontvangen gaan we voor u aan de slag. Jaarlijks controleren wij of uw beleggingsprofiel nog voldoet aan uw wensen en omstandigheden. U ontvangt maandelijks onze nieuwsbrief met daarin o.a. onze visie op de financiële markten en op kwartaalbasis vindt u onze rapportage in uw mailbox. Als vanzelfsprekend heeft u 24/7 online inzicht in uw eigen actuele portefeuille. Zo creëren wij maximale financiële rust en zekerheid voor zowel het heden als de toekomst. Puur cliëntgedreven. Niet voor niets bedraagt onze overall extern gemeten cliënttevredenheid een 8,6 en persoonlijke aandacht en service maar liefst een 9,5.

7


Ons team HANS VOLBERDA

JOLANTHE VAN DEN BERG

ILCO SNOEY KIEWIT

MAARTEN FRIEDERICH

VINCENT VAN EGMOND

KAREL VOGEL

Partner Tel: +31 (0)6 23 22 96 41

Financieel planner Tel: +31 (0)23 531 01 85

Partner Tel: +31 (0)6 12 19 94 84

Hoofd Beleggingen Tel: +31 (0)23 531 01 85

Accountmanager Tel: +31 (0)23 531 01 85

Chief Compliance & Risk Officer Tel: +31 (0)23 531 01 85

WIL JE MEER WETEN OVER ONZE MENSEN?

Scan de QR-code en lees meer over de persoonlijke en professionele achtergrond van de mensen uit ons team.

Lees het online op www.ivmcaringcapital.nl/ons-team

8


Contact Wilt u vrijblijvend een afspraak met ons maken? Neem dan contact met ons op en wij zullen u nader informeren over onze dienstverlening.

Ons kantooradres: Kenaustraat 1 2011 MV Haarlem Tel: +31 (0)23 531 01 85 Scan de QR-code en lees meer over IVM Caring Capital

www.ivmcaringcapital.nl


verantwoord denken is vooruit denken

www.ivmcaringcapital.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.