Poldernieuws Den Haneker - 2017 / 03

Page 1

Bedrijf in beeld

Nieuwe streekproducten

Eeterij “Het kleine Brughuis”

in de regio:

Gansch Anders Wie op zoek is naar een eerlijk stukje vlees van dieren die op een natuurlijke wijze hebben geleefd en die op een rustige, langzame manier zijn gegroeid zou eens kunnen kijken naar de producten van Gansch Anders. Dit bedrijf is recent opgericht door Adriaan & Wilma Troost uit Giessenburg. Adriaan is jager en hij verkoopt alle klein wild en veel producten van wilde ganzen, maar hij kan ook groot wild leveren. Hazenvlees is hier in de streek al heel bekend: velen met een jager in de familie- of kennissenkring hebben wel eens kunnen genieten van een heerlijke hazenrug, -poot of –filet. Ook het ganzenvlees is afkomstig

en wildproducten Verkoop van wild

A&W Troost Wilhelminalaan 36 urg 3381 BP Giessenb nl www.ganschanders.

van ganzen die in het kader van het wildbeheer door jagers worden geschoten. Al het wild wordt geslacht volgens EG-normen. Het wordt dus tijd om eens kennis te maken met zo’n stuk “beter leven vlees”. Door een bekende slager uit de streek zijn heerlijke grill-, kook-, knak- en rookworsten ontwikkeld van ganzenvlees, gecombineerd met biologisch varkensvlees of rundvlees. Andere producten zijn rillette, paté, saté, gehaktballen, hamburgers en droge worst.

06-13284309 ail.nl adriaantroost@kpnm

Kom naar de proeverij van de winnende kaas van Kaasboerderij Booij en de producten van Gansch Anders tijdens onze slotavond PT&S op 14 november a.s. Locatie: Kaasboerderij Booij, Middenpolderweg 63, 2959 LB Streefkerk

Wat is er bereikt? Den Hâneker is een belangrijke speler geworden in de regio op het gebied van toerisme en streekproducten. Er is een netwerk opgebouwd met de provinciale overheden en de lopende contacten werden versterkt, onder andere via netwerkborrels. In de afgelopen jaren zijn vele projecten gerealiseerd die allemaal te maken hebben met het verbeteren van de recreatieve infrastructuur van de streek. Die is nu aardig op orde dankzij de volgende projecten: • Even opladen: plaatsen van oplaadpalen met bijbehorende folderkasten

• • • • •

Wandelrouteproject Fietsrouteproject Campererf Bebordingsproject Vaarrouteproject: dit was niet alleen de ontwikkeling van de routes, maar ook het plaatsen van steigers en bordjes.

In de werkgroep educatie zijn wij druk bezig geweest om de contacten met scholen te versterken door het ontwikkelen van lespakketten en het organiseren van excursies. Ook zijn wij zichtbaar aanwezig tijdens de Fokveedag en de Streekparade. Wat waren de hoogtepunten van de afgelopen jaren? Het geeft een voldaan gevoel dat – soms na moeizame jaren van ontwikkeling – zo veel projecten nu zijn afgerond. Verder vond ik het 20-jarig bestaan een heel mooi moment om even stil te staan bij de successen van Den Hâneker. Het is ook heel leuk om te constateren dat, uitgaande van een oorspronkelijk agrarische organisatie, steeds meer burgers betrokken raakten bij de ontwikkeling van de streek. Het toerisme was eigenlijk een tweede tak erbij en de toeristische ondernemers waren vaak mensen die een

Moeder Nel van Veen staat achter het fornuis en dochter Miranda de Kok zorgt voor de bediening en de rest. Het pandje heeft al vele bestemmingen gehad: eerst zat er een cadeauwinkel, de “Snuffeltiek”, en later werd het pand gebruikt door de SNS bank, Café de Pad en Het Heerlijke Gebod. Nel runde, samen met haar man Gerrit van Veen, het café De Gouden Leeuw en 19 jaar geleden stapten zij over naar het naastgelegen pand en zij noemden dit “Het kleine Brughuis”. Nel noemt het een soort “huiskamerrestaurant”.

http://denhaneker.nl/evenementen/ of zie voor meer informatie de website

Het is gezellig ingericht en er komen gasten van allerlei pluimage: veel bezoekers uit de

AV

Interview met Ria van Wijngaarden Hoe ben je bij Den Hâneker terecht gekomen? In 2008 heb ik plaatsgenomen in de werkgroep plattelandstoerisme en streekproducten. Dat had te maken met het botenverhuurbedrijf “de Chinese Schouw” wat ik had opgestart in Giessenburg. Wij hadden een aantal sampans (fluisterboten) in China gekocht en zijn daarmee gaan varen op de Giessen. Vervolgens heb ik in 2009 in het bestuur plaatsgenomen en 2 jaar geleden ben ik overgestapt van de werkgroep plattelandstoerisme en streekproducten naar de werkgroep educatie.

In het centrum van Meerkerk ligt Eeterij “Het kleine Brughuis”. Het biedt plaats aan maximaal 42 gasten.

paar kamers verhuurden. Producenten van streekproducten waren boeren die boerenkaas maakten. Nu is er al sprake van een 2e generatie ondernemers die steeds professioneler werken en hier volledig hun inkomen uit halen. Ook is de diversiteit enorm vergroot, qua overnachtingadressen, aanbod van recreatieve activiteiten en ook qua soorten streekproducten. Hoe kijk je naar het verleden en de toekomst? Het waren boeiende jaren en ook de komende jaren zien er goed uit voor de toekomst van Den Hâneker. Ik vertrek uit het bestuur maar blijf wel deelnemer in de werkgroep educatie en blijf dus ook zeker betrokken bij alle ontwikkelingen. Dankjewel voor het interview. Namens alle Den Hâneker-leden wens ik je – nu je wat meer vrije tijd krijgt – heel veel mooie reizen toe, maar wij hopen je ook tijdens de Den Hâneker bijeenkomsten nog vaak tegen te komen! Anneke Verheij

Educatie Experiment

regio, maar ook buitenlandse gasten weten deze Eeterij te vinden. Hoe weten de gasten Het Kleine Brughuis te vinden? Velen komen door mond-totmond reclame of via de VVV. Het kleine Brughuis is ook aangesloten bij “Happen en Trappen”, dus daardoor komen ook veel fietsers langs. Maar ook grote groepen wielrenners stappen graag even van hun fiets voor een lekkere kop koffie met een punt appeltaart.

SNUFFELSTAGE

De werkgroep “Educatie” is de laatste tijd bezig geweest met het fenomeen snuffelstage. Tijdens een goed voorbereid experiment op de Rehobothschool te Hardinxveld- Giessendam is dit meer dan levensvatbaar gebleken. We zijn als werkgroep daarom blij, dat het bestuur ingestemd heeft met het vervaardigen van een tweede serie leskisten die dan gebruikt gaan worden in de onderbouw van de basisscholen. Het aantal kinderen dat opgroeit op of in de buurt van een boerderij is in de loop der jaren flink teruggelopen. Het is niet juist dat kinderen het leven op de boerderij alleen leren kennen van filmpjes, hoe goed gemaakt ook. Daarom die snuffelstages. Zien en ruiken wat een koe eet, voelen aan de vacht van een schaap, een lammetje op schoot nemen, eieren rapen bij de kippen, een kalfje aaien, indien mogelijk vogelnesten bekijken, bloemen en planten benoemen, graven in de grond om het bodemleven te verkennen.

Er zijn tal van mogelijkheden om het boerenleven dichterbij te brengen. Het bezorgt de kinderen veel verantwoord plezier. Hopelijk nemen ze de herinnering aan een boerenbedrijf mee en delen ze thuis de ervaringen. We mogen als natuurvereniging blij zijn, dat er nog steeds enthousiaste boeren en boerinnen te vinden zijn die hun bedrijf openstellen voor zulk soort bezoeken. Trouwens al jaren achtereen komen ‘bruggers’ uit Dordrecht tijdens hun kennismakingsweek met 5-8 groepen naar de Waard, om op hun manier (opnieuw) kennis te maken met het boerenleven. Het contact tussen boer en burger kan niet genoeg de aandacht krijgen. Dat was destijds één van de pijlers om de vereniging Den Hâneker op te richten. Als werkgroep hopen wij nog jarenlang dit gedachtegoed uit te dragen.

’s Middags zijn het broodje Smorrel (met champignons, uien, tomaat en kruiden), broodje stoofvlees of een heerlijke kop erwtensoep favoriet bij de gasten en ’s avonds wordt vaak gekozen voor de diamanthaas (superbiefstuk van de koe) of ook weer stoofvlees met aardappelen en lekkere groente. Voor de liefhebber is er vaak biest beschikbaar. Op het bord aan de wand staan de diverse mogelijke 3-gangenmenu’s (voor € 29,50), afhankelijk van het seizoen. Als de gasten echter minder trek hebben dan is plateservice ook mogelijk. En dat alles wordt door Nel (maar ook door Miranda) vervaardigd op een 4-pits gasfornuis! Alles wordt bereid met verse producten en voor groepen is er heel veel mogelijk. Conclusie van moeder en dochter: het is hard werken maar als iets succesvol is dan geeft het ook veel voldoening. Ik neem vervolgens afscheid met het voornemen om er snel een keer te gaan eten! Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.eeterijbrughuis.nl Anneke Verheij

Van de redactie: Op woensdag 18 oktober jl. vond tijdens een extra ledenvergadering in Museum De Koperen Knop de bestuurswisseling van Den Hâneker plaats.

Zie de website: www.denhaneker.nl

Aftredend en niet herkiesbaar waren Cees de Jong, voorzitter en Ria van Wijngaarden, lid. Er waren twee kandidaat bestuursleden en zij werden door de leden tijdens de vergadering verkozen en vervolgens ook benoemd: Kees Commijs als voorzitter en Rokus Lakerveld als lid. Er wordt gezocht naar nog 2 bestuursleden.

L. Bassa

Voor meer informatie hierover zie: http://denhaneker.nl/bestuurswisseling-bij-den-haneker Colofon: Den Hâneker, Wilgenweg 3 2964 AM Groot Ammers Tel. 0184 605300 (op maandag) E info@denhaneker.nl www.denhaneker.nl rek. nr. NL73 RABO 0358 4435 20 KvK: 40324809

Bestuur Den Hâneker: Kees Commijs, voorzitter. Coert van Ee, vicevoorzitter André van der Ham, penningmeester Alida de Jong Rokus Lakerveld

Redactie: Roel Wigman Anneke Verheij Margriet de Jong

Nieuwsbrief Den Hâneker Jaar 2017 nr. 3

Voorwoord: ZIN in de uitdaging! Beste lezer, Sinds 18 oktober jongstleden mag ik mezelf kronen met de titel van Voorzitter van Den Hâneker, dé Natuur- en landschapsvereniging van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden! Ik ben daar trots op, maar voor ik uitleg waarom dat zo is wil ik mijn voorganger Cees de Jong en Ria van Wijngaarden, de spin in het web van de vereniging, bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Als inwoner van de regio, toeristisch ondernemer en natuurliefhebber ben ik de afgelopen jaren al eerder bij activiteiten van Den Hâneker betrokken geweest. Begin dit jaar was ik lid van de commissie Toekomst Den Hâneker en heb ik, samen met mijn medeleden, een advies uitgebracht over hoe de vereniging zichzelf zou moeten transformeren om ook de komende jaren toegevoegde waarde te bieden. In ons advies schreven we dat Zichtbaarheid, Innovatie en Naamsbekendheid (kortweg ZIN), de sleutel is voor Den Hâneker 2.0: een sterke, regio gebonden netwerkorganisatie, een voorname speler in de communicatie en marketing over en voor de regio. Papier is echter geduldig, en een visie is zo krachtig als diegenen die hem uitdragen. Daarom ben ik trots dat ik, met mede-commissielid Rokus Lakerveld en de andere bestuursleden vorm mag geven aan deze visie. Een oud spreekwoord luidt “Put your money where your mouth is” , of zoals we in mijn geboortestad Rotterdam op zijn Hollands zeggen... “geen woorden maar daden”. Ik heb zin in de uitdaging om Den Hâneker tot verdere bloei te brengen, zin om met het bestuur aan de gang te gaan en vooral zin in uw feedback en betrokkenheid! Kees Commijs

Geslaagde Fokveedag Het was ondanks het mindere weer een super geslaagde Fokveedag. De verschillende werkgroepen presenteerden zich, en met elkaar waren we weer een mooi Hâneker geheel. Veel mensen wisten onze kramen te vinden. Ook de kinderen konden bij ons terecht met het knutselen met spulletjes uit de natuur bij de werkgroep Educatie. Bij de WAV (afkorting voor Werkgroep Duurzame landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfherenlanden) waren bijna alle boeken op die je na het invullen van een aantal vragen over de korte ketens(meer informatie hierover elders in deze nieuwsbrief) kon uitzoeken. En de vlag voor Ghana stond vol met namen en teksten. Als klapper op de vuurpijl was er voor de promotie van ons nieuwe vaarroute netwerk een heuse kanotocht gefilmd met daarin een vogelquiz verwerkt. Veel enthousiaste kanoërs, groot en klein, hebben hieraan meegedaan. De winnaars van de de vogelgeluidenquiz zijn: Pieter ’t Lam met 9 van de 11 goed en Anthony

Kok met 8 van de 11 goed. Allebei heel hartelijk gefeliciteerd, heel knap want de quiz was best moeilijk. Beide hebben bericht gekregen dat ze een gratis kanotocht gewonnen hebben. Wij wensen ze een behouden vaart! M de Jong

Afscheid Daan Iken Daan Iken is vanaf 2007 betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen de afdeling Landbouw & Zorg van vereniging Den Hâneker. Door de flinke groei van het aantal zorgboeren en zorgvragers is in oktober 2008 de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland ontstaan, waarvan Daan met zijn collega Nelie Slob een tweehoofdig bestuur vormde. Na een pauze in het jaar 2010 is Daan vanaf 2011 bestuurder geworden van de stichting in een eenhoofdig bestuur. Onder zijn leiding is niet alleen het aantal aangesloten zorgboeren in de afgelopen jaren flink toegenomen, maar ook de kwaliteit binnen de zorglandbouw is vergroot. Dit heeft er mede toe geleid dat bij vele cliënten, zorginstellingen, gemeenten en zorgkantoren een

groot vertrouwen is gewonnen en een groeiend aantal cliënten gebruik kan maken van de unieke mogelijkheden die de zorgboerderijen te bieden hebben. Paulien van Pelt en Helene de With, beide al geruime tijd werkzaam bij Zorgboeren Zuid-Holland, nemen de werkzaamheden van Daan Iken over. Als bestuur van Den Hâneker bedanken we Daan voor de prettige samenwerking en wensen hem alle goeds! M de Jong


Bedrijf in beeld

Nieuwe streekproducten

Eeterij “Het kleine Brughuis”

in de regio:

Gansch Anders Wie op zoek is naar een eerlijk stukje vlees van dieren die op een natuurlijke wijze hebben geleefd en die op een rustige, langzame manier zijn gegroeid zou eens kunnen kijken naar de producten van Gansch Anders. Dit bedrijf is recent opgericht door Adriaan & Wilma Troost uit Giessenburg. Adriaan is jager en hij verkoopt alle klein wild en veel producten van wilde ganzen, maar hij kan ook groot wild leveren. Hazenvlees is hier in de streek al heel bekend: velen met een jager in de familie- of kennissenkring hebben wel eens kunnen genieten van een heerlijke hazenrug, -poot of –filet. Ook het ganzenvlees is afkomstig

en wildproducten Verkoop van wild

A&W Troost Wilhelminalaan 36 urg 3381 BP Giessenb nl www.ganschanders.

van ganzen die in het kader van het wildbeheer door jagers worden geschoten. Al het wild wordt geslacht volgens EG-normen. Het wordt dus tijd om eens kennis te maken met zo’n stuk “beter leven vlees”. Door een bekende slager uit de streek zijn heerlijke grill-, kook-, knak- en rookworsten ontwikkeld van ganzenvlees, gecombineerd met biologisch varkensvlees of rundvlees. Andere producten zijn rillette, paté, saté, gehaktballen, hamburgers en droge worst.

06-13284309 ail.nl adriaantroost@kpnm

Kom naar de proeverij van de winnende kaas van Kaasboerderij Booij en de producten van Gansch Anders tijdens onze slotavond PT&S op 14 november a.s. Locatie: Kaasboerderij Booij, Middenpolderweg 63, 2959 LB Streefkerk

Wat is er bereikt? Den Hâneker is een belangrijke speler geworden in de regio op het gebied van toerisme en streekproducten. Er is een netwerk opgebouwd met de provinciale overheden en de lopende contacten werden versterkt, onder andere via netwerkborrels. In de afgelopen jaren zijn vele projecten gerealiseerd die allemaal te maken hebben met het verbeteren van de recreatieve infrastructuur van de streek. Die is nu aardig op orde dankzij de volgende projecten: • Even opladen: plaatsen van oplaadpalen met bijbehorende folderkasten

• • • • •

Wandelrouteproject Fietsrouteproject Campererf Bebordingsproject Vaarrouteproject: dit was niet alleen de ontwikkeling van de routes, maar ook het plaatsen van steigers en bordjes.

In de werkgroep educatie zijn wij druk bezig geweest om de contacten met scholen te versterken door het ontwikkelen van lespakketten en het organiseren van excursies. Ook zijn wij zichtbaar aanwezig tijdens de Fokveedag en de Streekparade. Wat waren de hoogtepunten van de afgelopen jaren? Het geeft een voldaan gevoel dat – soms na moeizame jaren van ontwikkeling – zo veel projecten nu zijn afgerond. Verder vond ik het 20-jarig bestaan een heel mooi moment om even stil te staan bij de successen van Den Hâneker. Het is ook heel leuk om te constateren dat, uitgaande van een oorspronkelijk agrarische organisatie, steeds meer burgers betrokken raakten bij de ontwikkeling van de streek. Het toerisme was eigenlijk een tweede tak erbij en de toeristische ondernemers waren vaak mensen die een

Moeder Nel van Veen staat achter het fornuis en dochter Miranda de Kok zorgt voor de bediening en de rest. Het pandje heeft al vele bestemmingen gehad: eerst zat er een cadeauwinkel, de “Snuffeltiek”, en later werd het pand gebruikt door de SNS bank, Café de Pad en Het Heerlijke Gebod. Nel runde, samen met haar man Gerrit van Veen, het café De Gouden Leeuw en 19 jaar geleden stapten zij over naar het naastgelegen pand en zij noemden dit “Het kleine Brughuis”. Nel noemt het een soort “huiskamerrestaurant”.

http://denhaneker.nl/evenementen/ of zie voor meer informatie de website

Het is gezellig ingericht en er komen gasten van allerlei pluimage: veel bezoekers uit de

AV

Interview met Ria van Wijngaarden Hoe ben je bij Den Hâneker terecht gekomen? In 2008 heb ik plaatsgenomen in de werkgroep plattelandstoerisme en streekproducten. Dat had te maken met het botenverhuurbedrijf “de Chinese Schouw” wat ik had opgestart in Giessenburg. Wij hadden een aantal sampans (fluisterboten) in China gekocht en zijn daarmee gaan varen op de Giessen. Vervolgens heb ik in 2009 in het bestuur plaatsgenomen en 2 jaar geleden ben ik overgestapt van de werkgroep plattelandstoerisme en streekproducten naar de werkgroep educatie.

In het centrum van Meerkerk ligt Eeterij “Het kleine Brughuis”. Het biedt plaats aan maximaal 42 gasten.

paar kamers verhuurden. Producenten van streekproducten waren boeren die boerenkaas maakten. Nu is er al sprake van een 2e generatie ondernemers die steeds professioneler werken en hier volledig hun inkomen uit halen. Ook is de diversiteit enorm vergroot, qua overnachtingadressen, aanbod van recreatieve activiteiten en ook qua soorten streekproducten. Hoe kijk je naar het verleden en de toekomst? Het waren boeiende jaren en ook de komende jaren zien er goed uit voor de toekomst van Den Hâneker. Ik vertrek uit het bestuur maar blijf wel deelnemer in de werkgroep educatie en blijf dus ook zeker betrokken bij alle ontwikkelingen. Dankjewel voor het interview. Namens alle Den Hâneker-leden wens ik je – nu je wat meer vrije tijd krijgt – heel veel mooie reizen toe, maar wij hopen je ook tijdens de Den Hâneker bijeenkomsten nog vaak tegen te komen! Anneke Verheij

Educatie Experiment

regio, maar ook buitenlandse gasten weten deze Eeterij te vinden. Hoe weten de gasten Het Kleine Brughuis te vinden? Velen komen door mond-totmond reclame of via de VVV. Het kleine Brughuis is ook aangesloten bij “Happen en Trappen”, dus daardoor komen ook veel fietsers langs. Maar ook grote groepen wielrenners stappen graag even van hun fiets voor een lekkere kop koffie met een punt appeltaart.

SNUFFELSTAGE

De werkgroep “Educatie” is de laatste tijd bezig geweest met het fenomeen snuffelstage. Tijdens een goed voorbereid experiment op de Rehobothschool te Hardinxveld- Giessendam is dit meer dan levensvatbaar gebleken. We zijn als werkgroep daarom blij, dat het bestuur ingestemd heeft met het vervaardigen van een tweede serie leskisten die dan gebruikt gaan worden in de onderbouw van de basisscholen. Het aantal kinderen dat opgroeit op of in de buurt van een boerderij is in de loop der jaren flink teruggelopen. Het is niet juist dat kinderen het leven op de boerderij alleen leren kennen van filmpjes, hoe goed gemaakt ook. Daarom die snuffelstages. Zien en ruiken wat een koe eet, voelen aan de vacht van een schaap, een lammetje op schoot nemen, eieren rapen bij de kippen, een kalfje aaien, indien mogelijk vogelnesten bekijken, bloemen en planten benoemen, graven in de grond om het bodemleven te verkennen.

Er zijn tal van mogelijkheden om het boerenleven dichterbij te brengen. Het bezorgt de kinderen veel verantwoord plezier. Hopelijk nemen ze de herinnering aan een boerenbedrijf mee en delen ze thuis de ervaringen. We mogen als natuurvereniging blij zijn, dat er nog steeds enthousiaste boeren en boerinnen te vinden zijn die hun bedrijf openstellen voor zulk soort bezoeken. Trouwens al jaren achtereen komen ‘bruggers’ uit Dordrecht tijdens hun kennismakingsweek met 5-8 groepen naar de Waard, om op hun manier (opnieuw) kennis te maken met het boerenleven. Het contact tussen boer en burger kan niet genoeg de aandacht krijgen. Dat was destijds één van de pijlers om de vereniging Den Hâneker op te richten. Als werkgroep hopen wij nog jarenlang dit gedachtegoed uit te dragen.

’s Middags zijn het broodje Smorrel (met champignons, uien, tomaat en kruiden), broodje stoofvlees of een heerlijke kop erwtensoep favoriet bij de gasten en ’s avonds wordt vaak gekozen voor de diamanthaas (superbiefstuk van de koe) of ook weer stoofvlees met aardappelen en lekkere groente. Voor de liefhebber is er vaak biest beschikbaar. Op het bord aan de wand staan de diverse mogelijke 3-gangenmenu’s (voor € 29,50), afhankelijk van het seizoen. Als de gasten echter minder trek hebben dan is plateservice ook mogelijk. En dat alles wordt door Nel (maar ook door Miranda) vervaardigd op een 4-pits gasfornuis! Alles wordt bereid met verse producten en voor groepen is er heel veel mogelijk. Conclusie van moeder en dochter: het is hard werken maar als iets succesvol is dan geeft het ook veel voldoening. Ik neem vervolgens afscheid met het voornemen om er snel een keer te gaan eten! Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.eeterijbrughuis.nl Anneke Verheij

Van de redactie: Op woensdag 18 oktober jl. vond tijdens een extra ledenvergadering in Museum De Koperen Knop de bestuurswisseling van Den Hâneker plaats.

Zie de website: www.denhaneker.nl

Aftredend en niet herkiesbaar waren Cees de Jong, voorzitter en Ria van Wijngaarden, lid. Er waren twee kandidaat bestuursleden en zij werden door de leden tijdens de vergadering verkozen en vervolgens ook benoemd: Kees Commijs als voorzitter en Rokus Lakerveld als lid. Er wordt gezocht naar nog 2 bestuursleden.

L. Bassa

Voor meer informatie hierover zie: http://denhaneker.nl/bestuurswisseling-bij-den-haneker Colofon: Den Hâneker, Wilgenweg 3 2964 AM Groot Ammers Tel. 0184 605300 (op maandag) E info@denhaneker.nl www.denhaneker.nl rek. nr. NL73 RABO 0358 4435 20 KvK: 40324809

Bestuur Den Hâneker: Kees Commijs, voorzitter. Coert van Ee, vicevoorzitter André van der Ham, penningmeester Alida de Jong Rokus Lakerveld

Redactie: Roel Wigman Anneke Verheij Margriet de Jong

Nieuwsbrief Den Hâneker Jaar 2017 nr. 3

Voorwoord: ZIN in de uitdaging! Beste lezer, Sinds 18 oktober jongstleden mag ik mezelf kronen met de titel van Voorzitter van Den Hâneker, dé Natuur- en landschapsvereniging van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden! Ik ben daar trots op, maar voor ik uitleg waarom dat zo is wil ik mijn voorganger Cees de Jong en Ria van Wijngaarden, de spin in het web van de vereniging, bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Als inwoner van de regio, toeristisch ondernemer en natuurliefhebber ben ik de afgelopen jaren al eerder bij activiteiten van Den Hâneker betrokken geweest. Begin dit jaar was ik lid van de commissie Toekomst Den Hâneker en heb ik, samen met mijn medeleden, een advies uitgebracht over hoe de vereniging zichzelf zou moeten transformeren om ook de komende jaren toegevoegde waarde te bieden. In ons advies schreven we dat Zichtbaarheid, Innovatie en Naamsbekendheid (kortweg ZIN), de sleutel is voor Den Hâneker 2.0: een sterke, regio gebonden netwerkorganisatie, een voorname speler in de communicatie en marketing over en voor de regio. Papier is echter geduldig, en een visie is zo krachtig als diegenen die hem uitdragen. Daarom ben ik trots dat ik, met mede-commissielid Rokus Lakerveld en de andere bestuursleden vorm mag geven aan deze visie. Een oud spreekwoord luidt “Put your money where your mouth is” , of zoals we in mijn geboortestad Rotterdam op zijn Hollands zeggen... “geen woorden maar daden”. Ik heb zin in de uitdaging om Den Hâneker tot verdere bloei te brengen, zin om met het bestuur aan de gang te gaan en vooral zin in uw feedback en betrokkenheid! Kees Commijs

Geslaagde Fokveedag Het was ondanks het mindere weer een super geslaagde Fokveedag. De verschillende werkgroepen presenteerden zich, en met elkaar waren we weer een mooi Hâneker geheel. Veel mensen wisten onze kramen te vinden. Ook de kinderen konden bij ons terecht met het knutselen met spulletjes uit de natuur bij de werkgroep Educatie. Bij de WAV (afkorting voor Werkgroep Duurzame landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfherenlanden) waren bijna alle boeken op die je na het invullen van een aantal vragen over de korte ketens(meer informatie hierover elders in deze nieuwsbrief) kon uitzoeken. En de vlag voor Ghana stond vol met namen en teksten. Als klapper op de vuurpijl was er voor de promotie van ons nieuwe vaarroute netwerk een heuse kanotocht gefilmd met daarin een vogelquiz verwerkt. Veel enthousiaste kanoërs, groot en klein, hebben hieraan meegedaan. De winnaars van de de vogelgeluidenquiz zijn: Pieter ’t Lam met 9 van de 11 goed en Anthony

Kok met 8 van de 11 goed. Allebei heel hartelijk gefeliciteerd, heel knap want de quiz was best moeilijk. Beide hebben bericht gekregen dat ze een gratis kanotocht gewonnen hebben. Wij wensen ze een behouden vaart! M de Jong

Afscheid Daan Iken Daan Iken is vanaf 2007 betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen de afdeling Landbouw & Zorg van vereniging Den Hâneker. Door de flinke groei van het aantal zorgboeren en zorgvragers is in oktober 2008 de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland ontstaan, waarvan Daan met zijn collega Nelie Slob een tweehoofdig bestuur vormde. Na een pauze in het jaar 2010 is Daan vanaf 2011 bestuurder geworden van de stichting in een eenhoofdig bestuur. Onder zijn leiding is niet alleen het aantal aangesloten zorgboeren in de afgelopen jaren flink toegenomen, maar ook de kwaliteit binnen de zorglandbouw is vergroot. Dit heeft er mede toe geleid dat bij vele cliënten, zorginstellingen, gemeenten en zorgkantoren een

groot vertrouwen is gewonnen en een groeiend aantal cliënten gebruik kan maken van de unieke mogelijkheden die de zorgboerderijen te bieden hebben. Paulien van Pelt en Helene de With, beide al geruime tijd werkzaam bij Zorgboeren Zuid-Holland, nemen de werkzaamheden van Daan Iken over. Als bestuur van Den Hâneker bedanken we Daan voor de prettige samenwerking en wensen hem alle goeds! M de Jong


Bedrijf in beeld

Nieuwe streekproducten

Eeterij “Het kleine Brughuis”

in de regio:

Gansch Anders Wie op zoek is naar een eerlijk stukje vlees van dieren die op een natuurlijke wijze hebben geleefd en die op een rustige, langzame manier zijn gegroeid zou eens kunnen kijken naar de producten van Gansch Anders. Dit bedrijf is recent opgericht door Adriaan & Wilma Troost uit Giessenburg. Adriaan is jager en hij verkoopt alle klein wild en veel producten van wilde ganzen, maar hij kan ook groot wild leveren. Hazenvlees is hier in de streek al heel bekend: velen met een jager in de familie- of kennissenkring hebben wel eens kunnen genieten van een heerlijke hazenrug, -poot of –filet. Ook het ganzenvlees is afkomstig

en wildproducten Verkoop van wild

A&W Troost Wilhelminalaan 36 urg 3381 BP Giessenb nl www.ganschanders.

van ganzen die in het kader van het wildbeheer door jagers worden geschoten. Al het wild wordt geslacht volgens EG-normen. Het wordt dus tijd om eens kennis te maken met zo’n stuk “beter leven vlees”. Door een bekende slager uit de streek zijn heerlijke grill-, kook-, knak- en rookworsten ontwikkeld van ganzenvlees, gecombineerd met biologisch varkensvlees of rundvlees. Andere producten zijn rillette, paté, saté, gehaktballen, hamburgers en droge worst.

06-13284309 ail.nl adriaantroost@kpnm

Kom naar de proeverij van de winnende kaas van Kaasboerderij Booij en de producten van Gansch Anders tijdens onze slotavond PT&S op 14 november a.s. Locatie: Kaasboerderij Booij, Middenpolderweg 63, 2959 LB Streefkerk

Wat is er bereikt? Den Hâneker is een belangrijke speler geworden in de regio op het gebied van toerisme en streekproducten. Er is een netwerk opgebouwd met de provinciale overheden en de lopende contacten werden versterkt, onder andere via netwerkborrels. In de afgelopen jaren zijn vele projecten gerealiseerd die allemaal te maken hebben met het verbeteren van de recreatieve infrastructuur van de streek. Die is nu aardig op orde dankzij de volgende projecten: • Even opladen: plaatsen van oplaadpalen met bijbehorende folderkasten

• • • • •

Wandelrouteproject Fietsrouteproject Campererf Bebordingsproject Vaarrouteproject: dit was niet alleen de ontwikkeling van de routes, maar ook het plaatsen van steigers en bordjes.

In de werkgroep educatie zijn wij druk bezig geweest om de contacten met scholen te versterken door het ontwikkelen van lespakketten en het organiseren van excursies. Ook zijn wij zichtbaar aanwezig tijdens de Fokveedag en de Streekparade. Wat waren de hoogtepunten van de afgelopen jaren? Het geeft een voldaan gevoel dat – soms na moeizame jaren van ontwikkeling – zo veel projecten nu zijn afgerond. Verder vond ik het 20-jarig bestaan een heel mooi moment om even stil te staan bij de successen van Den Hâneker. Het is ook heel leuk om te constateren dat, uitgaande van een oorspronkelijk agrarische organisatie, steeds meer burgers betrokken raakten bij de ontwikkeling van de streek. Het toerisme was eigenlijk een tweede tak erbij en de toeristische ondernemers waren vaak mensen die een

Moeder Nel van Veen staat achter het fornuis en dochter Miranda de Kok zorgt voor de bediening en de rest. Het pandje heeft al vele bestemmingen gehad: eerst zat er een cadeauwinkel, de “Snuffeltiek”, en later werd het pand gebruikt door de SNS bank, Café de Pad en Het Heerlijke Gebod. Nel runde, samen met haar man Gerrit van Veen, het café De Gouden Leeuw en 19 jaar geleden stapten zij over naar het naastgelegen pand en zij noemden dit “Het kleine Brughuis”. Nel noemt het een soort “huiskamerrestaurant”.

http://denhaneker.nl/evenementen/ of zie voor meer informatie de website

Het is gezellig ingericht en er komen gasten van allerlei pluimage: veel bezoekers uit de

AV

Interview met Ria van Wijngaarden Hoe ben je bij Den Hâneker terecht gekomen? In 2008 heb ik plaatsgenomen in de werkgroep plattelandstoerisme en streekproducten. Dat had te maken met het botenverhuurbedrijf “de Chinese Schouw” wat ik had opgestart in Giessenburg. Wij hadden een aantal sampans (fluisterboten) in China gekocht en zijn daarmee gaan varen op de Giessen. Vervolgens heb ik in 2009 in het bestuur plaatsgenomen en 2 jaar geleden ben ik overgestapt van de werkgroep plattelandstoerisme en streekproducten naar de werkgroep educatie.

In het centrum van Meerkerk ligt Eeterij “Het kleine Brughuis”. Het biedt plaats aan maximaal 42 gasten.

paar kamers verhuurden. Producenten van streekproducten waren boeren die boerenkaas maakten. Nu is er al sprake van een 2e generatie ondernemers die steeds professioneler werken en hier volledig hun inkomen uit halen. Ook is de diversiteit enorm vergroot, qua overnachtingadressen, aanbod van recreatieve activiteiten en ook qua soorten streekproducten. Hoe kijk je naar het verleden en de toekomst? Het waren boeiende jaren en ook de komende jaren zien er goed uit voor de toekomst van Den Hâneker. Ik vertrek uit het bestuur maar blijf wel deelnemer in de werkgroep educatie en blijf dus ook zeker betrokken bij alle ontwikkelingen. Dankjewel voor het interview. Namens alle Den Hâneker-leden wens ik je – nu je wat meer vrije tijd krijgt – heel veel mooie reizen toe, maar wij hopen je ook tijdens de Den Hâneker bijeenkomsten nog vaak tegen te komen! Anneke Verheij

Educatie Experiment

regio, maar ook buitenlandse gasten weten deze Eeterij te vinden. Hoe weten de gasten Het Kleine Brughuis te vinden? Velen komen door mond-totmond reclame of via de VVV. Het kleine Brughuis is ook aangesloten bij “Happen en Trappen”, dus daardoor komen ook veel fietsers langs. Maar ook grote groepen wielrenners stappen graag even van hun fiets voor een lekkere kop koffie met een punt appeltaart.

SNUFFELSTAGE

De werkgroep “Educatie” is de laatste tijd bezig geweest met het fenomeen snuffelstage. Tijdens een goed voorbereid experiment op de Rehobothschool te Hardinxveld- Giessendam is dit meer dan levensvatbaar gebleken. We zijn als werkgroep daarom blij, dat het bestuur ingestemd heeft met het vervaardigen van een tweede serie leskisten die dan gebruikt gaan worden in de onderbouw van de basisscholen. Het aantal kinderen dat opgroeit op of in de buurt van een boerderij is in de loop der jaren flink teruggelopen. Het is niet juist dat kinderen het leven op de boerderij alleen leren kennen van filmpjes, hoe goed gemaakt ook. Daarom die snuffelstages. Zien en ruiken wat een koe eet, voelen aan de vacht van een schaap, een lammetje op schoot nemen, eieren rapen bij de kippen, een kalfje aaien, indien mogelijk vogelnesten bekijken, bloemen en planten benoemen, graven in de grond om het bodemleven te verkennen.

Er zijn tal van mogelijkheden om het boerenleven dichterbij te brengen. Het bezorgt de kinderen veel verantwoord plezier. Hopelijk nemen ze de herinnering aan een boerenbedrijf mee en delen ze thuis de ervaringen. We mogen als natuurvereniging blij zijn, dat er nog steeds enthousiaste boeren en boerinnen te vinden zijn die hun bedrijf openstellen voor zulk soort bezoeken. Trouwens al jaren achtereen komen ‘bruggers’ uit Dordrecht tijdens hun kennismakingsweek met 5-8 groepen naar de Waard, om op hun manier (opnieuw) kennis te maken met het boerenleven. Het contact tussen boer en burger kan niet genoeg de aandacht krijgen. Dat was destijds één van de pijlers om de vereniging Den Hâneker op te richten. Als werkgroep hopen wij nog jarenlang dit gedachtegoed uit te dragen.

’s Middags zijn het broodje Smorrel (met champignons, uien, tomaat en kruiden), broodje stoofvlees of een heerlijke kop erwtensoep favoriet bij de gasten en ’s avonds wordt vaak gekozen voor de diamanthaas (superbiefstuk van de koe) of ook weer stoofvlees met aardappelen en lekkere groente. Voor de liefhebber is er vaak biest beschikbaar. Op het bord aan de wand staan de diverse mogelijke 3-gangenmenu’s (voor € 29,50), afhankelijk van het seizoen. Als de gasten echter minder trek hebben dan is plateservice ook mogelijk. En dat alles wordt door Nel (maar ook door Miranda) vervaardigd op een 4-pits gasfornuis! Alles wordt bereid met verse producten en voor groepen is er heel veel mogelijk. Conclusie van moeder en dochter: het is hard werken maar als iets succesvol is dan geeft het ook veel voldoening. Ik neem vervolgens afscheid met het voornemen om er snel een keer te gaan eten! Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.eeterijbrughuis.nl Anneke Verheij

Van de redactie: Op woensdag 18 oktober jl. vond tijdens een extra ledenvergadering in Museum De Koperen Knop de bestuurswisseling van Den Hâneker plaats.

Zie de website: www.denhaneker.nl

Aftredend en niet herkiesbaar waren Cees de Jong, voorzitter en Ria van Wijngaarden, lid. Er waren twee kandidaat bestuursleden en zij werden door de leden tijdens de vergadering verkozen en vervolgens ook benoemd: Kees Commijs als voorzitter en Rokus Lakerveld als lid. Er wordt gezocht naar nog 2 bestuursleden.

L. Bassa

Voor meer informatie hierover zie: http://denhaneker.nl/bestuurswisseling-bij-den-haneker Colofon: Den Hâneker, Wilgenweg 3 2964 AM Groot Ammers Tel. 0184 605300 (op maandag) E info@denhaneker.nl www.denhaneker.nl rek. nr. NL73 RABO 0358 4435 20 KvK: 40324809

Bestuur Den Hâneker: Kees Commijs, voorzitter. Coert van Ee, vicevoorzitter André van der Ham, penningmeester Alida de Jong Rokus Lakerveld

Redactie: Roel Wigman Anneke Verheij Margriet de Jong

Nieuwsbrief Den Hâneker Jaar 2017 nr. 3

Voorwoord: ZIN in de uitdaging! Beste lezer, Sinds 18 oktober jongstleden mag ik mezelf kronen met de titel van Voorzitter van Den Hâneker, dé Natuur- en landschapsvereniging van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden! Ik ben daar trots op, maar voor ik uitleg waarom dat zo is wil ik mijn voorganger Cees de Jong en Ria van Wijngaarden, de spin in het web van de vereniging, bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Als inwoner van de regio, toeristisch ondernemer en natuurliefhebber ben ik de afgelopen jaren al eerder bij activiteiten van Den Hâneker betrokken geweest. Begin dit jaar was ik lid van de commissie Toekomst Den Hâneker en heb ik, samen met mijn medeleden, een advies uitgebracht over hoe de vereniging zichzelf zou moeten transformeren om ook de komende jaren toegevoegde waarde te bieden. In ons advies schreven we dat Zichtbaarheid, Innovatie en Naamsbekendheid (kortweg ZIN), de sleutel is voor Den Hâneker 2.0: een sterke, regio gebonden netwerkorganisatie, een voorname speler in de communicatie en marketing over en voor de regio. Papier is echter geduldig, en een visie is zo krachtig als diegenen die hem uitdragen. Daarom ben ik trots dat ik, met mede-commissielid Rokus Lakerveld en de andere bestuursleden vorm mag geven aan deze visie. Een oud spreekwoord luidt “Put your money where your mouth is” , of zoals we in mijn geboortestad Rotterdam op zijn Hollands zeggen... “geen woorden maar daden”. Ik heb zin in de uitdaging om Den Hâneker tot verdere bloei te brengen, zin om met het bestuur aan de gang te gaan en vooral zin in uw feedback en betrokkenheid! Kees Commijs

Geslaagde Fokveedag Het was ondanks het mindere weer een super geslaagde Fokveedag. De verschillende werkgroepen presenteerden zich, en met elkaar waren we weer een mooi Hâneker geheel. Veel mensen wisten onze kramen te vinden. Ook de kinderen konden bij ons terecht met het knutselen met spulletjes uit de natuur bij de werkgroep Educatie. Bij de WAV (afkorting voor Werkgroep Duurzame landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfherenlanden) waren bijna alle boeken op die je na het invullen van een aantal vragen over de korte ketens(meer informatie hierover elders in deze nieuwsbrief) kon uitzoeken. En de vlag voor Ghana stond vol met namen en teksten. Als klapper op de vuurpijl was er voor de promotie van ons nieuwe vaarroute netwerk een heuse kanotocht gefilmd met daarin een vogelquiz verwerkt. Veel enthousiaste kanoërs, groot en klein, hebben hieraan meegedaan. De winnaars van de de vogelgeluidenquiz zijn: Pieter ’t Lam met 9 van de 11 goed en Anthony

Kok met 8 van de 11 goed. Allebei heel hartelijk gefeliciteerd, heel knap want de quiz was best moeilijk. Beide hebben bericht gekregen dat ze een gratis kanotocht gewonnen hebben. Wij wensen ze een behouden vaart! M de Jong

Afscheid Daan Iken Daan Iken is vanaf 2007 betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen de afdeling Landbouw & Zorg van vereniging Den Hâneker. Door de flinke groei van het aantal zorgboeren en zorgvragers is in oktober 2008 de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland ontstaan, waarvan Daan met zijn collega Nelie Slob een tweehoofdig bestuur vormde. Na een pauze in het jaar 2010 is Daan vanaf 2011 bestuurder geworden van de stichting in een eenhoofdig bestuur. Onder zijn leiding is niet alleen het aantal aangesloten zorgboeren in de afgelopen jaren flink toegenomen, maar ook de kwaliteit binnen de zorglandbouw is vergroot. Dit heeft er mede toe geleid dat bij vele cliënten, zorginstellingen, gemeenten en zorgkantoren een

groot vertrouwen is gewonnen en een groeiend aantal cliënten gebruik kan maken van de unieke mogelijkheden die de zorgboerderijen te bieden hebben. Paulien van Pelt en Helene de With, beide al geruime tijd werkzaam bij Zorgboeren Zuid-Holland, nemen de werkzaamheden van Daan Iken over. Als bestuur van Den Hâneker bedanken we Daan voor de prettige samenwerking en wensen hem alle goeds! M de Jong


Ecologisch beheer van de sloten – natte dooradering

Kansen voor boeren In ons veenweidegebied A-V hebben we heel veel sloten en watergangen, duizenden kilometers. Die zijn primair bedoeld voor de waterafvoer: droge voeten houden. Waterschap Rivierenland heeft daarin de regie en de controle. Jaarlijks moeten de sloten geschoond worden (schouw) en om de zoveel jaar uitgebaggerd om ze op diepte te houden. opgaande planten in het water en langs de oever, vissen en kikkers in het water, libellen en macrofauna. Bloeiende slootkanten met onder andere de dotter. Dat vergroot de agrarische biodiversiteit en daaraan kunnen boeren een belangrijke bijdrage leveren. Eén van de groen-blauwe diensten.

Al een aantal jaren zijn daar andere doelstellingen bijgekomen, met name de verbetering van de waterkwaliteit en extra waterberging. Het Waterschap streeft kwaliteitsverbetering na om over enkele jaren te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water (chemische en ecologische kwaliteit). Sloten die vol zitten met bagger, met een dik kroosdek, algen en alleen liesgras in de oever hebben geen natuurwaarden. Het zijn dan alleen afvoergoten voor het water.

Den Hâneker streeft samen met het Collectief A-V naar ecologisch gezonde sloten: een flinke waterlaag, helder water,variatie in ondergedoken, drijvende en Nieuwsbrief Den Hâneker

Om dat voor elkaar te krijgen is ecologisch beheer van de sloten en de oevers van groot belang. Bij het jaarlijks schonen van de oever en bij het baggeren de natuurwaarden zoveel mogelijk sparen en zelfs verbeteren. Daarvoor hebben het Collectief en Den Hâneker recent een projectplan opgesteld en wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie. Daarin zijn eerdere ideeën mee opgenomen.’ Er is nog geen gezamenlijk/ uitgewerkt projectplan dat wordt ingediend.

Een belangrijke vraag: hoe schoon je of

Wereldvoedseldagviering 2017

Bijvoorbeeld bij smalle of brede sloten, bij zwaar achterstallig baggeronderhoud of juist bij regulier baggeren met de baggerpomp. Wat opviel was dat de nadruk vooral lag op het verspreiden van de bagger of slootvegetatie voorbij de eerste twee meter langs de sloot. Dat is de zone die niet bemest en verrijkt moeten worden in het slootrandenbeheer.

De wereldvoedseldagviering 24 oktober 2017 in de Schaapskooi van Schoonrewoerd was bijzonder.

Het is onvoldoende duidelijk wat het effect van de machines is op het slootleven zel . Bij te rigoreus werken wordt de sloot in één keer ontdaan van een groot deel van de planten en dieren, een zware aanslag op de slootecologie. Het moet minder intensief, selectief vegetatie in en langs de sloot laten staan, fasering in tijd en ruimte voor de sloten met een totaalplan op polderniveau.

Allereerst werd de Frits Kool prijs in het leven geroepen. Frits, overleden in augustus jl, was zelf geïnspireerd en inspireerde op zijn beurt weer anderen. Mondiaal denken en lokaal handelen was het motto dat Frits op allerlei manieren in de praktijk probeerde te brengen en ook bracht. Na zijn dood willen we mensen die in dezelfde geest initiatieven ontwikkelen, stimuleren door hen een prijs toe te kennen. In april 2018 zal de eerste tweejaarlijkse uitreiking plaatsvinden.

Er valt nog veel te onderzoeken en uit te werken en er zijn volop kansen. Daar willen we mee aan de slag.

De wereldvoedselavond was ook bijzonder omdat Professor Klaas van Egmond, milieu-wetenschapper uit Utrecht, een boeiend

Gijsbert Pellikaan bagger je een sloot op een goede ecologische manier? En kan je niet beter vaker baggeren en niet 1 keer in de 18 jaar zoals nu de regel is, maar veel frequenter? Afgelopen jaren zijn er diverse machines en methoden ontwikkeld en onderzocht. Bij een demonstratie op 1 september bij de Groene Hofstee konden we verschillende machines aan het werk zien. Er waren duidelijke verschillen en de machines kunnen voor verschillende situaties worden ingezet.

Interview met Cees de Jong Hoe ben je voorzitter geworden? Na een moeilijke fase in het bestaan van Den Hâneker werd in 2010 gekozen voor een nieuwe weg. Mij werd – samen met Evert Gerards - gevraagd om de neuzen weer één kant op te krijgen. Wij hebben eerst een verkenning uitgevoerd en hebben met alle bestuursleden gepraat. Ook is er gesproken met alle projectleiders en zijn de financiële risico’s in kaart gebracht. In 2011 is het nieuwe bestuur gekozen, het bestond toen uit mijzelf, Evert Gerards, Jan van Oostrum, Ria van Wijngaarden en André van der Ham. Wat later is ook Coert van Ee benaderd en toen was het bestuur compleet. Door bestuur en werkgroepen werd 4 x per jaar vergaderd. Dit was heel nuttig en nodig om weer voor iedereen duidelijk te krijgen wat het doel en streven van Den Hâneker was en wat er van iedereen werd verwacht. Gezien de precaire financiële situatie werd het aantal medewerkers die in vaste dienst waren teruggebracht van 3 naar 1. Ben je tevreden over de afgelopen jaren? Ja, ik ben zeker tevreden. Er is heel veel werk verzet met betrekking tot het agrarische natuurbeheer. De werkgroep agrarisch

natuurbeheer fungeert inmiddels o.a. als denktank voor het Collectief A-V en gaat - met behulp van een drone - weer een nieuwe fase in m.b.t. het monitoren van de weidevogels. Een nieuw project is het ecologisch beheer van de sloten. De werkgroep plattelandstoerisme en streekproducten heeft zich de afgelopen jaren, met name dankzij Ria van Wijngaarden, sterk geprofileerd richting de overheden en via netwerkborrels werden de contacten versterkt en zijn er vele projecten gerealiseerd en afgerond. Ook de werkgroep educatie is heel druk bezig geweest met het ontwikkelen van o.a. lespakketten en het organiseren van excursies. Zij zijn jaarlijks aanwezig op de Streekparade en de Fokveedag. Momenteel zijn ze bezig met een nieuw project waarin de jeugd gestimuleerd wordt om meer betrokken te zijn en wordt er een “dingen doe boekje” ontwikkeld. De werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking AV (WAV) gaat gestadig door en heeft veel internationale contacten met collega-boeren. Zij hebben goede ideeën en zijn innovatief bezig. Recent is een bijeenkomst in het kader van de jaarlijkse Wereldvoedseldag georganiseerd.

Wat is het uiteindelijke resultaat? Er is de afgelopen 6 jaar een goed herstel gerealiseerd en er kan een doorstart worden gemaakt naar Den Hâneker 2.0. De financiën zijn op orde en er is weer rust in de gelederen. Tijdens de ledenvergadering van 18 oktober jl. zijn er 2 nieuwe bestuursleden gekozen, t.w. Kees Commijs en Rokus Lakerveld. Hoe kijk je naar het verleden en de toekomst? Ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren en ik heb - met alle vertrouwen op een goede doorontwikkeling van Den Hâneker - de voorzittershamer overgedragen aan Kees Commijs. Dankjewel voor het interview. Namens alle Den Hâneker-leden wens ik je zowel privé als zakelijk alle goeds voor de toekomst toe! Anneke Verheij Wilt u nieuws via e-mail ontvangen van Den Hâneker? Mail dan uw e-mailadres door aan: info@denhaneker.nl

betoog hield met als titel: duurzaamheid en voedselvoorziening. Hij ging uitgebreid in op een veelomvattend waardenpatroon: Materialistische en geestelijke waarden staan hier tegenover elkaar (onder versus boven), evenals een gerichtheid op de ander versus op zichzelf (links versus rechts). Een belangrijke les die Van Egmond zijn publiek leerde was dat (duurzame) ontwikkeling over die waarden gaat. Welke maatschappij willen we zijn? Wie willen we zijn? Je ontwikkelt wat je van waarde vindt en in de richting die je waardevol vindt. In het midden van het schema (en van Aristoteles) zijn de eenzijdige extreme waarden van de buitenkanten in balans, daar is een goed evenwicht. Daar is ook een duurzame ontwikkeling te vinden. In onze huidige maatschappij zie je een overheersing van het individu, van het materialistische en daarmee een doorgeslagen dominantie van het geld. Door weer naar het midden te bewegen, naar de ander en naar het geestelijke, kan het tij gekeerd. Soevereiniteit is daarin een belangrijk begrip, ook op het terrein van voedsel. Mensen hebben, als ze soeverein zijn, recht op hun eigen grond en op voedsel van die eigen grond. Dat is heel wat anders dan voedselzekerheid, waarbij het voedsel eventueel van ver elders aangevoerd wordt en de eigen grond mogelijk verkocht is.

Voor de werkgroep Agrarisch natuurbeheer

Het waardenpatroon als een denkkader op alle mogelijke terreinen. Klaas van Egmond wist zijn publiek niet alleen te boeien, maar ook te inspireren. Kees van Gaalen opent de door WAV en LTO georganiseerde bijeenkomst

Frits

Meer weten? Zie www.klaasvanegmond.nl

(18 april 1954 - 7 augustus 2017) wat deed jij veel goede dingen groene dingen duurzaam, lokaal samen, als ’t moest alleen wat deed jij veel mooie dingen met je ouders je geloof wat deed jij veel andere dingen met muziek vrienden je deed het goed en mooi en anders onze woorden vullen de leegte die je achterlaat niet op onze gedachten omvatten jou onbevredigend beperkt onze gevoelens zijn slechts een eerbetoon onze band met jou voorgoed doorsneden Marri, namens WAV

Agrarisch Natuurbeheer Verbeterplan weidevogelbeheer 2018-2021 Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden werkt, in nauw overleg met de gebiedspartijen en weidevogelvrijwilligers, aan een verbeterplan voor het weidevogelbeheer in de periode 2018-2021. Enkele maatregelen die nadrukkelijk een plek krijgen in het plan, zijn lokale vernatting en ontwikkeling van goed kruidenrijk grasland. De deelnemers hebben interesse getoond in beide maatregelen, waaronder de aanleg van een (greppel)plasdras. Het collectief verwacht dat de oppervlakte (greppel)plasdras -een zeer gewaardeerde beheermaat-

regel- binnen niet al te lange tijd nog eens verdubbelt. Het is verder de bedoeling dat er -in overleg met deskundigen- minimaal één hoogwaardig inheems kruidenrijk graszaadmengsel voor de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt ontwikkeld. Dat mengsel kunnen de deelnemers dan bijvoorbeeld inzetten in hun botanische weideranden of op nieuw in te zaaien graslandpercelen. Waarschijnlijk leidt het verbeterplan voor half november tot een subsidieaanvraag voor investeringsmaatregelen (POP3). Ook de andere collectieven in de provincie

Grutto op paal bij Noordeloos, voorjaar 2017 Zuid-Holland werken aan verbeterplannen voor het weidevogelbeheer in de periode 2018-2021. M. Benschop


Ecologisch beheer van de sloten – natte dooradering

Kansen voor boeren In ons veenweidegebied A-V hebben we heel veel sloten en watergangen, duizenden kilometers. Die zijn primair bedoeld voor de waterafvoer: droge voeten houden. Waterschap Rivierenland heeft daarin de regie en de controle. Jaarlijks moeten de sloten geschoond worden (schouw) en om de zoveel jaar uitgebaggerd om ze op diepte te houden. opgaande planten in het water en langs de oever, vissen en kikkers in het water, libellen en macrofauna. Bloeiende slootkanten met onder andere de dotter. Dat vergroot de agrarische biodiversiteit en daaraan kunnen boeren een belangrijke bijdrage leveren. Eén van de groen-blauwe diensten.

Al een aantal jaren zijn daar andere doelstellingen bijgekomen, met name de verbetering van de waterkwaliteit en extra waterberging. Het Waterschap streeft kwaliteitsverbetering na om over enkele jaren te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water (chemische en ecologische kwaliteit). Sloten die vol zitten met bagger, met een dik kroosdek, algen en alleen liesgras in de oever hebben geen natuurwaarden. Het zijn dan alleen afvoergoten voor het water.

Den Hâneker streeft samen met het Collectief A-V naar ecologisch gezonde sloten: een flinke waterlaag, helder water,variatie in ondergedoken, drijvende en Nieuwsbrief Den Hâneker

Om dat voor elkaar te krijgen is ecologisch beheer van de sloten en de oevers van groot belang. Bij het jaarlijks schonen van de oever en bij het baggeren de natuurwaarden zoveel mogelijk sparen en zelfs verbeteren. Daarvoor hebben het Collectief en Den Hâneker recent een projectplan opgesteld en wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie. Daarin zijn eerdere ideeën mee opgenomen.’ Er is nog geen gezamenlijk/ uitgewerkt projectplan dat wordt ingediend.

Een belangrijke vraag: hoe schoon je of

Wereldvoedseldagviering 2017

Bijvoorbeeld bij smalle of brede sloten, bij zwaar achterstallig baggeronderhoud of juist bij regulier baggeren met de baggerpomp. Wat opviel was dat de nadruk vooral lag op het verspreiden van de bagger of slootvegetatie voorbij de eerste twee meter langs de sloot. Dat is de zone die niet bemest en verrijkt moeten worden in het slootrandenbeheer.

De wereldvoedseldagviering 24 oktober 2017 in de Schaapskooi van Schoonrewoerd was bijzonder.

Het is onvoldoende duidelijk wat het effect van de machines is op het slootleven zel . Bij te rigoreus werken wordt de sloot in één keer ontdaan van een groot deel van de planten en dieren, een zware aanslag op de slootecologie. Het moet minder intensief, selectief vegetatie in en langs de sloot laten staan, fasering in tijd en ruimte voor de sloten met een totaalplan op polderniveau.

Allereerst werd de Frits Kool prijs in het leven geroepen. Frits, overleden in augustus jl, was zelf geïnspireerd en inspireerde op zijn beurt weer anderen. Mondiaal denken en lokaal handelen was het motto dat Frits op allerlei manieren in de praktijk probeerde te brengen en ook bracht. Na zijn dood willen we mensen die in dezelfde geest initiatieven ontwikkelen, stimuleren door hen een prijs toe te kennen. In april 2018 zal de eerste tweejaarlijkse uitreiking plaatsvinden.

Er valt nog veel te onderzoeken en uit te werken en er zijn volop kansen. Daar willen we mee aan de slag.

De wereldvoedselavond was ook bijzonder omdat Professor Klaas van Egmond, milieu-wetenschapper uit Utrecht, een boeiend

Gijsbert Pellikaan bagger je een sloot op een goede ecologische manier? En kan je niet beter vaker baggeren en niet 1 keer in de 18 jaar zoals nu de regel is, maar veel frequenter? Afgelopen jaren zijn er diverse machines en methoden ontwikkeld en onderzocht. Bij een demonstratie op 1 september bij de Groene Hofstee konden we verschillende machines aan het werk zien. Er waren duidelijke verschillen en de machines kunnen voor verschillende situaties worden ingezet.

Interview met Cees de Jong Hoe ben je voorzitter geworden? Na een moeilijke fase in het bestaan van Den Hâneker werd in 2010 gekozen voor een nieuwe weg. Mij werd – samen met Evert Gerards - gevraagd om de neuzen weer één kant op te krijgen. Wij hebben eerst een verkenning uitgevoerd en hebben met alle bestuursleden gepraat. Ook is er gesproken met alle projectleiders en zijn de financiële risico’s in kaart gebracht. In 2011 is het nieuwe bestuur gekozen, het bestond toen uit mijzelf, Evert Gerards, Jan van Oostrum, Ria van Wijngaarden en André van der Ham. Wat later is ook Coert van Ee benaderd en toen was het bestuur compleet. Door bestuur en werkgroepen werd 4 x per jaar vergaderd. Dit was heel nuttig en nodig om weer voor iedereen duidelijk te krijgen wat het doel en streven van Den Hâneker was en wat er van iedereen werd verwacht. Gezien de precaire financiële situatie werd het aantal medewerkers die in vaste dienst waren teruggebracht van 3 naar 1. Ben je tevreden over de afgelopen jaren? Ja, ik ben zeker tevreden. Er is heel veel werk verzet met betrekking tot het agrarische natuurbeheer. De werkgroep agrarisch

natuurbeheer fungeert inmiddels o.a. als denktank voor het Collectief A-V en gaat - met behulp van een drone - weer een nieuwe fase in m.b.t. het monitoren van de weidevogels. Een nieuw project is het ecologisch beheer van de sloten. De werkgroep plattelandstoerisme en streekproducten heeft zich de afgelopen jaren, met name dankzij Ria van Wijngaarden, sterk geprofileerd richting de overheden en via netwerkborrels werden de contacten versterkt en zijn er vele projecten gerealiseerd en afgerond. Ook de werkgroep educatie is heel druk bezig geweest met het ontwikkelen van o.a. lespakketten en het organiseren van excursies. Zij zijn jaarlijks aanwezig op de Streekparade en de Fokveedag. Momenteel zijn ze bezig met een nieuw project waarin de jeugd gestimuleerd wordt om meer betrokken te zijn en wordt er een “dingen doe boekje” ontwikkeld. De werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking AV (WAV) gaat gestadig door en heeft veel internationale contacten met collega-boeren. Zij hebben goede ideeën en zijn innovatief bezig. Recent is een bijeenkomst in het kader van de jaarlijkse Wereldvoedseldag georganiseerd.

Wat is het uiteindelijke resultaat? Er is de afgelopen 6 jaar een goed herstel gerealiseerd en er kan een doorstart worden gemaakt naar Den Hâneker 2.0. De financiën zijn op orde en er is weer rust in de gelederen. Tijdens de ledenvergadering van 18 oktober jl. zijn er 2 nieuwe bestuursleden gekozen, t.w. Kees Commijs en Rokus Lakerveld. Hoe kijk je naar het verleden en de toekomst? Ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren en ik heb - met alle vertrouwen op een goede doorontwikkeling van Den Hâneker - de voorzittershamer overgedragen aan Kees Commijs. Dankjewel voor het interview. Namens alle Den Hâneker-leden wens ik je zowel privé als zakelijk alle goeds voor de toekomst toe! Anneke Verheij Wilt u nieuws via e-mail ontvangen van Den Hâneker? Mail dan uw e-mailadres door aan: info@denhaneker.nl

betoog hield met als titel: duurzaamheid en voedselvoorziening. Hij ging uitgebreid in op een veelomvattend waardenpatroon: Materialistische en geestelijke waarden staan hier tegenover elkaar (onder versus boven), evenals een gerichtheid op de ander versus op zichzelf (links versus rechts). Een belangrijke les die Van Egmond zijn publiek leerde was dat (duurzame) ontwikkeling over die waarden gaat. Welke maatschappij willen we zijn? Wie willen we zijn? Je ontwikkelt wat je van waarde vindt en in de richting die je waardevol vindt. In het midden van het schema (en van Aristoteles) zijn de eenzijdige extreme waarden van de buitenkanten in balans, daar is een goed evenwicht. Daar is ook een duurzame ontwikkeling te vinden. In onze huidige maatschappij zie je een overheersing van het individu, van het materialistische en daarmee een doorgeslagen dominantie van het geld. Door weer naar het midden te bewegen, naar de ander en naar het geestelijke, kan het tij gekeerd. Soevereiniteit is daarin een belangrijk begrip, ook op het terrein van voedsel. Mensen hebben, als ze soeverein zijn, recht op hun eigen grond en op voedsel van die eigen grond. Dat is heel wat anders dan voedselzekerheid, waarbij het voedsel eventueel van ver elders aangevoerd wordt en de eigen grond mogelijk verkocht is.

Voor de werkgroep Agrarisch natuurbeheer

Het waardenpatroon als een denkkader op alle mogelijke terreinen. Klaas van Egmond wist zijn publiek niet alleen te boeien, maar ook te inspireren. Kees van Gaalen opent de door WAV en LTO georganiseerde bijeenkomst

Frits

Meer weten? Zie www.klaasvanegmond.nl

(18 april 1954 - 7 augustus 2017) wat deed jij veel goede dingen groene dingen duurzaam, lokaal samen, als ’t moest alleen wat deed jij veel mooie dingen met je ouders je geloof wat deed jij veel andere dingen met muziek vrienden je deed het goed en mooi en anders onze woorden vullen de leegte die je achterlaat niet op onze gedachten omvatten jou onbevredigend beperkt onze gevoelens zijn slechts een eerbetoon onze band met jou voorgoed doorsneden Marri, namens WAV

Agrarisch Natuurbeheer Verbeterplan weidevogelbeheer 2018-2021 Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden werkt, in nauw overleg met de gebiedspartijen en weidevogelvrijwilligers, aan een verbeterplan voor het weidevogelbeheer in de periode 2018-2021. Enkele maatregelen die nadrukkelijk een plek krijgen in het plan, zijn lokale vernatting en ontwikkeling van goed kruidenrijk grasland. De deelnemers hebben interesse getoond in beide maatregelen, waaronder de aanleg van een (greppel)plasdras. Het collectief verwacht dat de oppervlakte (greppel)plasdras -een zeer gewaardeerde beheermaat-

regel- binnen niet al te lange tijd nog eens verdubbelt. Het is verder de bedoeling dat er -in overleg met deskundigen- minimaal één hoogwaardig inheems kruidenrijk graszaadmengsel voor de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt ontwikkeld. Dat mengsel kunnen de deelnemers dan bijvoorbeeld inzetten in hun botanische weideranden of op nieuw in te zaaien graslandpercelen. Waarschijnlijk leidt het verbeterplan voor half november tot een subsidieaanvraag voor investeringsmaatregelen (POP3). Ook de andere collectieven in de provincie

Grutto op paal bij Noordeloos, voorjaar 2017 Zuid-Holland werken aan verbeterplannen voor het weidevogelbeheer in de periode 2018-2021. M. Benschop


Ecologisch beheer van de sloten – natte dooradering

Kansen voor boeren In ons veenweidegebied A-V hebben we heel veel sloten en watergangen, duizenden kilometers. Die zijn primair bedoeld voor de waterafvoer: droge voeten houden. Waterschap Rivierenland heeft daarin de regie en de controle. Jaarlijks moeten de sloten geschoond worden (schouw) en om de zoveel jaar uitgebaggerd om ze op diepte te houden. opgaande planten in het water en langs de oever, vissen en kikkers in het water, libellen en macrofauna. Bloeiende slootkanten met onder andere de dotter. Dat vergroot de agrarische biodiversiteit en daaraan kunnen boeren een belangrijke bijdrage leveren. Eén van de groen-blauwe diensten.

Al een aantal jaren zijn daar andere doelstellingen bijgekomen, met name de verbetering van de waterkwaliteit en extra waterberging. Het Waterschap streeft kwaliteitsverbetering na om over enkele jaren te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water (chemische en ecologische kwaliteit). Sloten die vol zitten met bagger, met een dik kroosdek, algen en alleen liesgras in de oever hebben geen natuurwaarden. Het zijn dan alleen afvoergoten voor het water.

Den Hâneker streeft samen met het Collectief A-V naar ecologisch gezonde sloten: een flinke waterlaag, helder water,variatie in ondergedoken, drijvende en Nieuwsbrief Den Hâneker

Om dat voor elkaar te krijgen is ecologisch beheer van de sloten en de oevers van groot belang. Bij het jaarlijks schonen van de oever en bij het baggeren de natuurwaarden zoveel mogelijk sparen en zelfs verbeteren. Daarvoor hebben het Collectief en Den Hâneker recent een projectplan opgesteld en wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie. Daarin zijn eerdere ideeën mee opgenomen.’ Er is nog geen gezamenlijk/ uitgewerkt projectplan dat wordt ingediend.

Een belangrijke vraag: hoe schoon je of

Wereldvoedseldagviering 2017

Bijvoorbeeld bij smalle of brede sloten, bij zwaar achterstallig baggeronderhoud of juist bij regulier baggeren met de baggerpomp. Wat opviel was dat de nadruk vooral lag op het verspreiden van de bagger of slootvegetatie voorbij de eerste twee meter langs de sloot. Dat is de zone die niet bemest en verrijkt moeten worden in het slootrandenbeheer.

De wereldvoedseldagviering 24 oktober 2017 in de Schaapskooi van Schoonrewoerd was bijzonder.

Het is onvoldoende duidelijk wat het effect van de machines is op het slootleven zel . Bij te rigoreus werken wordt de sloot in één keer ontdaan van een groot deel van de planten en dieren, een zware aanslag op de slootecologie. Het moet minder intensief, selectief vegetatie in en langs de sloot laten staan, fasering in tijd en ruimte voor de sloten met een totaalplan op polderniveau.

Allereerst werd de Frits Kool prijs in het leven geroepen. Frits, overleden in augustus jl, was zelf geïnspireerd en inspireerde op zijn beurt weer anderen. Mondiaal denken en lokaal handelen was het motto dat Frits op allerlei manieren in de praktijk probeerde te brengen en ook bracht. Na zijn dood willen we mensen die in dezelfde geest initiatieven ontwikkelen, stimuleren door hen een prijs toe te kennen. In april 2018 zal de eerste tweejaarlijkse uitreiking plaatsvinden.

Er valt nog veel te onderzoeken en uit te werken en er zijn volop kansen. Daar willen we mee aan de slag.

De wereldvoedselavond was ook bijzonder omdat Professor Klaas van Egmond, milieu-wetenschapper uit Utrecht, een boeiend

Gijsbert Pellikaan bagger je een sloot op een goede ecologische manier? En kan je niet beter vaker baggeren en niet 1 keer in de 18 jaar zoals nu de regel is, maar veel frequenter? Afgelopen jaren zijn er diverse machines en methoden ontwikkeld en onderzocht. Bij een demonstratie op 1 september bij de Groene Hofstee konden we verschillende machines aan het werk zien. Er waren duidelijke verschillen en de machines kunnen voor verschillende situaties worden ingezet.

Interview met Cees de Jong Hoe ben je voorzitter geworden? Na een moeilijke fase in het bestaan van Den Hâneker werd in 2010 gekozen voor een nieuwe weg. Mij werd – samen met Evert Gerards - gevraagd om de neuzen weer één kant op te krijgen. Wij hebben eerst een verkenning uitgevoerd en hebben met alle bestuursleden gepraat. Ook is er gesproken met alle projectleiders en zijn de financiële risico’s in kaart gebracht. In 2011 is het nieuwe bestuur gekozen, het bestond toen uit mijzelf, Evert Gerards, Jan van Oostrum, Ria van Wijngaarden en André van der Ham. Wat later is ook Coert van Ee benaderd en toen was het bestuur compleet. Door bestuur en werkgroepen werd 4 x per jaar vergaderd. Dit was heel nuttig en nodig om weer voor iedereen duidelijk te krijgen wat het doel en streven van Den Hâneker was en wat er van iedereen werd verwacht. Gezien de precaire financiële situatie werd het aantal medewerkers die in vaste dienst waren teruggebracht van 3 naar 1. Ben je tevreden over de afgelopen jaren? Ja, ik ben zeker tevreden. Er is heel veel werk verzet met betrekking tot het agrarische natuurbeheer. De werkgroep agrarisch

natuurbeheer fungeert inmiddels o.a. als denktank voor het Collectief A-V en gaat - met behulp van een drone - weer een nieuwe fase in m.b.t. het monitoren van de weidevogels. Een nieuw project is het ecologisch beheer van de sloten. De werkgroep plattelandstoerisme en streekproducten heeft zich de afgelopen jaren, met name dankzij Ria van Wijngaarden, sterk geprofileerd richting de overheden en via netwerkborrels werden de contacten versterkt en zijn er vele projecten gerealiseerd en afgerond. Ook de werkgroep educatie is heel druk bezig geweest met het ontwikkelen van o.a. lespakketten en het organiseren van excursies. Zij zijn jaarlijks aanwezig op de Streekparade en de Fokveedag. Momenteel zijn ze bezig met een nieuw project waarin de jeugd gestimuleerd wordt om meer betrokken te zijn en wordt er een “dingen doe boekje” ontwikkeld. De werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking AV (WAV) gaat gestadig door en heeft veel internationale contacten met collega-boeren. Zij hebben goede ideeën en zijn innovatief bezig. Recent is een bijeenkomst in het kader van de jaarlijkse Wereldvoedseldag georganiseerd.

Wat is het uiteindelijke resultaat? Er is de afgelopen 6 jaar een goed herstel gerealiseerd en er kan een doorstart worden gemaakt naar Den Hâneker 2.0. De financiën zijn op orde en er is weer rust in de gelederen. Tijdens de ledenvergadering van 18 oktober jl. zijn er 2 nieuwe bestuursleden gekozen, t.w. Kees Commijs en Rokus Lakerveld. Hoe kijk je naar het verleden en de toekomst? Ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren en ik heb - met alle vertrouwen op een goede doorontwikkeling van Den Hâneker - de voorzittershamer overgedragen aan Kees Commijs. Dankjewel voor het interview. Namens alle Den Hâneker-leden wens ik je zowel privé als zakelijk alle goeds voor de toekomst toe! Anneke Verheij Wilt u nieuws via e-mail ontvangen van Den Hâneker? Mail dan uw e-mailadres door aan: info@denhaneker.nl

betoog hield met als titel: duurzaamheid en voedselvoorziening. Hij ging uitgebreid in op een veelomvattend waardenpatroon: Materialistische en geestelijke waarden staan hier tegenover elkaar (onder versus boven), evenals een gerichtheid op de ander versus op zichzelf (links versus rechts). Een belangrijke les die Van Egmond zijn publiek leerde was dat (duurzame) ontwikkeling over die waarden gaat. Welke maatschappij willen we zijn? Wie willen we zijn? Je ontwikkelt wat je van waarde vindt en in de richting die je waardevol vindt. In het midden van het schema (en van Aristoteles) zijn de eenzijdige extreme waarden van de buitenkanten in balans, daar is een goed evenwicht. Daar is ook een duurzame ontwikkeling te vinden. In onze huidige maatschappij zie je een overheersing van het individu, van het materialistische en daarmee een doorgeslagen dominantie van het geld. Door weer naar het midden te bewegen, naar de ander en naar het geestelijke, kan het tij gekeerd. Soevereiniteit is daarin een belangrijk begrip, ook op het terrein van voedsel. Mensen hebben, als ze soeverein zijn, recht op hun eigen grond en op voedsel van die eigen grond. Dat is heel wat anders dan voedselzekerheid, waarbij het voedsel eventueel van ver elders aangevoerd wordt en de eigen grond mogelijk verkocht is.

Voor de werkgroep Agrarisch natuurbeheer

Het waardenpatroon als een denkkader op alle mogelijke terreinen. Klaas van Egmond wist zijn publiek niet alleen te boeien, maar ook te inspireren. Kees van Gaalen opent de door WAV en LTO georganiseerde bijeenkomst

Frits

Meer weten? Zie www.klaasvanegmond.nl

(18 april 1954 - 7 augustus 2017) wat deed jij veel goede dingen groene dingen duurzaam, lokaal samen, als ’t moest alleen wat deed jij veel mooie dingen met je ouders je geloof wat deed jij veel andere dingen met muziek vrienden je deed het goed en mooi en anders onze woorden vullen de leegte die je achterlaat niet op onze gedachten omvatten jou onbevredigend beperkt onze gevoelens zijn slechts een eerbetoon onze band met jou voorgoed doorsneden Marri, namens WAV

Agrarisch Natuurbeheer Verbeterplan weidevogelbeheer 2018-2021 Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden werkt, in nauw overleg met de gebiedspartijen en weidevogelvrijwilligers, aan een verbeterplan voor het weidevogelbeheer in de periode 2018-2021. Enkele maatregelen die nadrukkelijk een plek krijgen in het plan, zijn lokale vernatting en ontwikkeling van goed kruidenrijk grasland. De deelnemers hebben interesse getoond in beide maatregelen, waaronder de aanleg van een (greppel)plasdras. Het collectief verwacht dat de oppervlakte (greppel)plasdras -een zeer gewaardeerde beheermaat-

regel- binnen niet al te lange tijd nog eens verdubbelt. Het is verder de bedoeling dat er -in overleg met deskundigen- minimaal één hoogwaardig inheems kruidenrijk graszaadmengsel voor de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt ontwikkeld. Dat mengsel kunnen de deelnemers dan bijvoorbeeld inzetten in hun botanische weideranden of op nieuw in te zaaien graslandpercelen. Waarschijnlijk leidt het verbeterplan voor half november tot een subsidieaanvraag voor investeringsmaatregelen (POP3). Ook de andere collectieven in de provincie

Grutto op paal bij Noordeloos, voorjaar 2017 Zuid-Holland werken aan verbeterplannen voor het weidevogelbeheer in de periode 2018-2021. M. Benschop