A taça e nossa

Page 1

Ko Aarts A taรงa e nossa!


Bahia Boca do Rio (2014)


Ko Aarts werkt in Amsterdam en in Salvador da Bahia. Klassieke Westerse invloeden combineert hij met de openheid en directheid die het werk van kunstenaars uit het Zuiden kenmerkt. Met hen deelt hij de liefde voor maatschappijkritische kunst, kunst met een verhaal, en - in het verlengde hiervan - de liefde voor folklore, voor kunst van, voor en door het volk. Zoals Mozart gemakkelijk in het oor liggende, bekende en begrijpelijke volksmuziek in zijn composities stopte, zo herkennen we in de schilderijen van Ko Aarts steevast elementen uit het alledaagse, volkse leven. Schoonheid en banaliteit sluiten elkaar niet uit, integendeel.


Beeldende en denkende kunst Zelf typeert Ko Aarts zijn werk als beeldende kunst, dit in tegenstelling tot wat hij denkende kunst noemt. Daarmee doelt hij op hoog abstracte, indirecte kunst waarin de individuele toeschouwer, met zijn interpretaties, gedachten, ervaringen en verlangens, centraal staat. Het werk van Ko Aarts is zeker beeldend, maar sluit het denken niet uit. De toeschouwer mag genoegen nemen met de directe verbeelding die hem wordt geboden, genieten van kleurrijke, fraai gecomponeerde, alledaagse taferelen en het daar bij laten. Wie wil, zoekt verder, en zal diepere betekenislagen vinden die vervolgens naar believen kunnen worden ge誰nterpreteerd.


Campo de futbol S達o Paulo (2014)


Santacruz Rio de Janeiro (2014)


Tropisch realisme De zoekende kijker ontdekt in elk schilderij een kritische reflectie op wat het alledaagse, ogenschijnlijk onproblematische leven in onze maatschappij tracht te verbergen: de schrijnende tegenstelling tussen arm en rijk, de dunne grens tussen vrijheid en gevangenschap, tussen de formele en de informele wereld, stad en platteland, goed en kwaad. Het werk van Ko Aarts is doordenkt van een magisch realisme dat kenmerkend is voor de Zuid-Amerikaanse kunst en cultuur. Ko Aarts spreekt zelf van tropisch realisme.


Tancredo Neves Salvador (2014)

www.koaarts.com design: www.studiods.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.