STUDIO 1:1 in ArchitectuurNL

Page 2

t Juist waar het schuurt tussen de stad en de natuur ligt onze interesse 40-41-42-43-44-45_platform.indd 40

Eveline Visser (1982) en Lucas Zoutendijk (1985) volgden beiden in de jaren 2005-2010 de opleiding Man and Public Space aan de Design Academy Eindhoven. In 2010 richtten ze samen STUDIO 1:1 op in Rotterdam, een bureau voor ontwerp en onderzoek in de openbare ruimte Foto Mike Roelofs

•

10-06-15 09:11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.