Page 1

H Ø S T E N 2 018


OPPLEV BERGENS STØRSTE LIVEBAND FOR EN HUNDRINGS

INFO OG GRATISBILLETTER: BFO STUDENT TIL 2077 WWW.HARMONIEN.NO • WWW.BERGENPHILIVE.NO


Om komiteene K U LT U R

UP OP

Studentersamfunnets forsknings­ formidler. Fra de mest interne akademiske disputter til de mest allmenne eksistensielle spørsmål – Upop inviterer til pensumoverskridende og populærvitenskapelige foredrag fra øverste hylle.

Supplerer uka med underfundige filosofiske betraktninger eller opp­ lysende diskusjoner om kulturelle fenomen. Vi saumfarer både det hin­ sides pretensiøse og det gresselig banale etter livsberikende innsikter og for­ bløffende kunstuttrykk.

AK

DE B T T A

Forsyner uka med skarpe diskusjoner og provoserende ordskifter mellom beslutningstakere og andre aktører i norsk og internasjonalt samfunnsliv. Temaene stekker seg fra lokalt til globalt.

SA

T U E LT

Komiteen som ser på det gjeldende nyhetsbildet. Temaene bestemmes fortløpende for å ta opp de mest – hold deg fast – aktuelle sakene og diskutere begivenheter man gjerne skulle visst mer om.

M K LAN G

HE

Studentersamfunnets musikkomité og musikalske scene for klassisk og jazz. Sammen med musikere fra hele Norge og verden inviterer Samklang til k ­ onserter og samtalemøter om alt innenfor musikk på Kvarteret.

LH U S

Steller i stand fornøyelige helaftener på Kvarteret utvalgte lørdager i semesteret. Både samtalemøter, kviss, matservering, dansegulv og konserter hører med. Festkonseptene innbyr til åndsdannelse og kameratskap langt ut i de sene nattestimer.

4

studentersamfunnetibergen.no


Studentersamfunnet høsten 2018 Aktuelt (tirsdag kl. 08:30) Aktuell frokost i ­Amalies Hage Nyhetsfrokost Onani: Seksualitet og kjønn Frokostmøte: R ­ aftoprisen 2018

s. 14 s. 19 s. 24 s. 55

Upop (tirsdag kl. 18:00) 28.08. 04.09. 11.09. 18.09. 25.09. 02.10. 16.10. 30.10. 06.11. 13.11.

Klimahistoriens joker Når antibiotika ikkje verkar Statistikkens fall Plantenes fantastiske tilpasninger Ingen økonomi uten psykologi BIFF: Einegga framande Dyrenes superkrefter Heilt ekstremt Alkohol og avhengighet Lovløst verdensrom

s. 20 s. 26 s. 32 s. 43 s. 49 s. 56 s. 65 s. 75 s. 82 s. 88

Om JAZZÅ Studentersangaften JAZZÅ: Jam JAZZÅ: Draagen Beats Damer i musikkbransjen JAZZÅ: G ­ eneral Post Office Wolfgang prater P3-kartellet JAZZÅ: Jam Musikk og samfunnskritikk

s. 12 s. 21 s. 27 s. 33 s. 40 s. 62 s. 64 s. 76 s. 84 s. 89

Den store byttefesten Debatt: Virkelighetslitteratur Litterært Kvarter: Sumaya Jirde Ali Kræsjkurs i sex BIFF: Framtidsskulen

Debatt (torsdag kl. 18:00) 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09. 03.10. 18.10. 01.11. 08.11.

Maskulinitet for fall s. 22 Teoretisk samleie s. 29 Profitt på blå resept s. 38 Små partier – store stemmer s. 45 Grønnsaken er BIFF s. 52 Transhumanisme s. 57 Rikhet for loven s. 67 Gode arbeidarar eller gode medmenneske? s. 79 Politisk aften i Grøndahls s. 86

06.10. Pride Night s. 61 17.11. Fantastic Parties and Where to Find Them s. 92

Fokustema: FRYKT Innledning, fokusuke 23.10. Angst på Akvariet 23.10. Musikk fra ­konsentrasjonsleiren 24.10. Andregenerasjonen 25.10. Overvåkning og beredskap

s. 28 s. 34 s. 44 s. 50 s. 58

Om HELLO! 24.08. Åpningsmøte og ­programslipp 07.09. Aarebrotforelesningen: 200 minutter om fascisme 25.11. Studentersamfunnets ­generalforsamling

5

M

1

IL J

24

studentersamfunnetibergen.no

s. 66 s. 78 s. 85 s. 90 s. 95

s. 70 s. 72 s. 72 s. 73 s. 73

Annet

Kultur (onsdag) 05.09. 12.09. 19.09. 26.09. 04.10.

Bingokveld Ei verd full av ost Blant hentai og kawaii Bra damer med Guri Solberg Studenthistorier

Helhus (lørdag kl. 21:00)

Samklang (tirsdag kl. 20:00) 28.08. 04.09. 11.09. 13.09. 09.10. 16.10. 30.10. 06.11. 13.11.

17.10. 31.10. 07.11. 14.11. 21.11.

ØM ERK E T

9 Tr ykksak 6

9

28.08. 04.09. 02.10.

s. 12 s. 16 s. 30 s. 97

| Grafisk produksjon: Bodoni


Leder Dette programmet er laget av frivillige studenter. 160 ­mennesker har tatt sjansen og satsa på noe de er engasjert i, og i løpet av høsten skal alle planene gjøres til virkelighet. Over 60 ganger i løpet av de neste månedene åpner Samfunnet talerstolen for samtale, krass kritikk og store kunstnerprestasjoner, og hver eneste gang vil minst ett ­menneske gå fra møtet med et endret syn på verden.

Jógvan Helge Gardar

Leder av Studentersamfunnet i Bergen

Ingen av arrangementene kommer til å gå helt som planlagt, ikke alle møtene kommer til å skape overskrifter, men alle vil bli husket av noen som en del av studietida. Bladet du holder i hånda, er nemlig beviset på at livet som student er så mye mer enn bare studier. Når studentene reiser avgårde for å utdanne seg ved universiteter og høgskoler, har de ikke bare arbeid og karriere for øye. Studentkulturen i Bergen og alle andre studie­steder i Norge viser at det som vekker størst engasjement ikke er det som foregår på lesesalen eller på forelesning, men i alle øyeblikkene mellom. Kunnskapen finner man kanskje på pensum, men det som teller mest finner du i diskusjonen, i debatten, i kultur­ opplevelsene og i å tørre å rekke opp hånda. Studielivets mest avgjørende øyeblikk oppstår når man har tid til å drive med annet enn jobb og lesing, når man kan ta seg råd til å sitte en time lenger, når man har muligheten til å velge sjøl. Det synes kanskje ikke på papiret, men bak hver side i dette bladet ligger mangfoldige timer med telefonsamtaler, møter, uenigheter og korrekturlesing, men ennå gjenstår det viktigste. Når dørene åpner i høst, er det opp til deg. Ta mot til deg. Ta ordet!

Foto: Julie Günther

6

studentersamfunnetibergen.no


Hilsen fra rektor Gjennom møter, debatter, samtaler og arrangementer setter Studentersamfunnet i Bergen fokus på viktige temaer hver eneste uke gjennom hele semesteret. Temaene favner bredt og på den måten sikrer Studentersamfunnet at man finner noe for enhver smak.

Dag Rune Olsen

Rektor ved Universitetet i Bergen

Programmet for høstsemesteret ser svært lovende ut, også fordi det her finnes en stor bredde. Eksempelvis vil Aarebrotforelesningen, som finner sted i Universitetsaulaen, bli en av UiBs og Studentersamfunnets store begiven­heter denne høsten. Studentersamfunnets åpningsmøte har tema ytringsfrihet og om den offentlige debatten er representativ for folkets synspunkter. Studentene viser at de ser ytringsog verdidebattene som aktuelle. Men det er også mange andre arrangementer på programmet. Det er tydelig at Studentersamfunnet fortsetter å være en mangfoldig arena som inviterer til svært tankevekkende diskusjoner. Mange av Studentersamfunnets sosiale arrangementer er dessuten svært viktige for studentmiljøet i Bergen. Gjennom deres arbeid skapes det møteplasser for store og små miljøer – miljøer som for mange kan være det viktigste i studie­ tiden. Medlemmene i Samfunnet skaper ikke bare et internt samfunn for hverandre, men også for alle andre studenter. Det faktum at noen legger ned frivillig arbeid for å skape noe for medstudenter fortjener stor ros, og det må aldri tas for gitt. Jeg håper at studenter, ansatte og alle andre finner like stor glede i høstens program som det jeg gjør. Studentersamfunnet i Bergen er Vestlandets viktigste debattarena. Det skal bli en fornøyelse å følge med på hva som skjer fremover!

studentersamfunnetibergen.no

7

Foto: UiB


Om Studentersamfunnet i Bergen Studentersamfunnet ble stiftet av studenter og akademikere 9. mars 1934 og er Bergens eldste allmenne studentorganisasjon og Vestlandets største politisk uavhengige forum for samfunnsog kulturdebatt. Medlemsmassen vår består utelukkende av frivillige, der nesten samtlige er studenter. Med åndsdannelse og kameratskap i sentrum er Studentersamfunnet en samlingsplass for studenter fra alle fagfelt og utdanningsinstitusjoner i Bergen. Tradisjonene er mange, taletrangen stor og fellesskapet livslangt.

Kontaktinformasjon Postadresse: Studentersamfunnet i Bergen Pb. 1811, Håkonsgaten 5866 Bergen Besøksadresse: Fosswinckels gate 7, 5007 Bergen E-post: post@samfunnetibergen.no Hjemmeside: www.studentersamfunnetibergen.no

Arrangementene våre er åpne for alle og for en enkel femtilapp kan man kjøpe seg et medlemskort som gir gratis inngang til samtlige av de ordinære arrangementene inneværende semester. Medlemskortet selges i døra på våre arrangementer.

Facebook: Studentersamfunnet i Bergen @studentersamfunnet Twitter og Instagram: @Samfunnet

8

studentersamfunnetibergen.no


Om JAZZÅ JAZZÅ er en konsertserie på Det Akademiske Kvarter arrangert i samarbeid mellom Bergen Realistforening og Studentersamfunnet i Bergen. Hvert semester trommer vi sammen en serie på seks konserter med unge artister fra alle kanter av den moderne og tradisjonelle jazzen. I tillegg arrangerer vi jazz-jammer, som vi publiserer fortløpende på Facebook. På Jazzå-konsert møter du unge, freshe jazz­artister fra hele landet. Du har kanskje aldri hørt om dem, men de overrasker og imponerer hver gang. Mange av artistene på

studentersamfunnetibergen.no

SA

M K LAN G

Jazzå er helt i begynnelsen av karrieren og i ferd med å etablere seg i miljøet. Kanskje ser du dem snart igjen på de største scenene i Norge? På jam er alle velkommen, uansett ferdighetsnivå og erfaring. Dette er et sted for utforskning, prøving, feiling og utvikling. Tidligere har vi opplevd alt fra visesang til frijazz, og vi håper det kommende semesteret blir like variert. Ta med deg selv, en venn og kanskje et instrument, og se hvordan kvelden utfolder seg. Vil du få med deg det beste på vei opp i norsk jazz? Kom på Jazzå!

9

Foto: Studentersamfunnet i Bergen


Det Akademiske Kvarter Studentersamfunnet er Vestlandets største forum for samfunns- og kulturdebatt. Vi arrangerer opptil seks møter i uken. Immaturus er Bergens studentteater. De setter opp kritikerroste forestillinger og andre spennende arrangementer. Foto: Ole Bjarkøy

Filmklubben presenterer et omfattende filmprogram hvert semester. Alt fra klassikere til ukjente perler.

Studietiden er mer enn lesesal, frossen­ pizza og TV-serier. Velkommen til bergensstudentenes storstue!

Aktive Studenters Forening (ASF) og Bergen Realistforening (RF) er studentbergens konsertarrangører med et variert musikalsk uttrykk.

Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen. Helt siden kronprins Haakon åpnet huset i 1995, har Kvarteret fungert som det naturlige samlingspunktet for Bergens studenter. Huset fylles av et bredt kulturtilbud på daglig basis. Her finner du konserter, film, møter, debatter, teater og mye mer!

Utvalgte lørdager i semesteret fyller driftorganisasjonene huset med storslagne konseptfester. Her kan det være alt fra debatt og gjørmebryting til kviss og konsertserier – alt til en hyggelig pris.

Kulturtilbudet ivaretas hovedsakelig av fem driftsorganisasjoner (DORGer), samt en rekke brukerorganisasjoner (BORGer).

Som frivillig i Studentersamfunnet, Kvarteret, eller en av de andre driftsorganisasjonene, får du ta del i det store internmiljøet på Det Akademiske Kvarter. Få mer ut av studietiden, engasjer deg!

10

studentersamfunnetibergen.no


ER DU PÅ JAKT  ETTER ET ROM? PÅ KVARTERET FÅR   STUDENTORGANISASJONER  LEIE ROM HELT GRATIS! Vi har en rekke ulike rom som egner seg perfekt til arrangement som konsert, kursing, møter og filmvisning.

Besøk kvarteret.no for mer informasjon.


HELLO! Studentersamfunnet er en arena hvor studenter møtes for å bli kjent på tvers av studieretninger og interesser. Våren 2016 startet Studentersamfunnet HELLO! med et formål om å skape en samlende og sosial arena for unge innvandrere og lokale studenter. Foto: Odd Nerbø

HELLO! avholder ulike sosiale arrangementer, gjerne i samarbeid med andre kulturaktører i Bergen. Det foregående året har noen av arrangementene vært konserter med Bergen Filharmoniske Orkester, fotballkamper med SK Brann, filmvisning med FILMER+ som er vårt samarbeidsprosjekt med filmklubben

12

studentersamfunnetibergen.no


Filmmurerne, museumsbesøk på KODE og seilturer med BSI-seiling.

Facebook, der arrangementene våre blir lagt ut utover semesteret.

HELLO!-arrangementene er åpne for alle, og planleggingen av dem skjer fortløpende. Dersom du ønsker å delta finner du oss på

studentersamfunnetibergen.no

13


AK

T U E LT

Tirsdager 08:30–09:30 Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek

Innledere annonseres

Foto: Milena Nowak

Aktuell frokost i ­Amalies Hage Amalies Hage på Bergen Offentlige Bibliotek er det beste stedet du kan tilbringe en tirsdags morgen. Her får du med deg det som skjer i alle verdenshjørner, i tillegg til gratis frokost og kaffe. Samtaler som inneholder spennende temaer, diskutert av kunnskapsrike innledere er det som kjennetegner Studentersamfunnet i Bergens frokostmøter. Et flertall av frokostmøtene planlegges underveis i semesteret,

14

slik at møtene er dagsaktuelle. Derfor vil du kun finne et par av møtene i programbladet, men frykt ikke! Møtene legges fortløpende ut på Facebook-siden til Studentersamfunnet i Bergen. Hvis du er en av de 50 første som flyr inn gjennom døra, vil du kunne nyte gratis kaffe og frokost. Det er fullt lov å møte opp med bustete hår og tannpasta i munnviken, fordi vi garanterer at du drar fra frokostmøtet våken og opplyst – klar for en ny dag.

studentersamfunnetibergen.no


Åpningsmøte:

Den tause majoriteten En presse i splittelse gir grobunn for ekkokamre. Det etablerte mediebildet møter konkurranse og kritikk. Bør pressen være åpen for alle? Aldri før har den offentlige debatten vært så rik på meninger, aldri før har vi hatt så mange arenaer for diskusjon. Aldri har det vært lettere å delta, aldri har det vært vanskeligere å vite hvem man bør lytte til. Hvordan skal mediene skape en mangfoldig debatt uten å bli et talerør for det ekstreme? Studentersamfunnet åpner det akademiske året med å rette søkelyset mot balanse, mangfold og representasjon. Hvordan arbeider mediene for å gi publikum et representativt bilde av debattene? Denne kvelden i Universitetsaulaen skal vi undersøke hvordan de etablerte mediene arbeider Til møtet kommer to redaktører: Helge Lurås er redaktør for det nystartede Resett.no, som nylig skrev «vi er bare Resett, og tar i betraktning det vi vil» om sin egen nettside. Frøy Gudbrandsen er politisk redaktør i Bergens Tidende og har dermed daglig innsikt i valgene de etablerte mediene må ta i møte med et folkehav av meninger. I panelet sitter også Linda Noor, daglig leder i tankesmia Minotenk, som har arbeidet mye med å styrke marginaliserte grupper og øke synligheten for minoritetsstemmer. De tre vil samtale med Erlend A. Methi, seniorrådgiver i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Foto: Øistein Jakobsen, StreetArt Bergen

16

Fredag 24. august 18:00 Universitetsaulaen

Erlend Methi

Seniorrådgiver, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Helge Lurås

Redaktør i Resett

Frøy Gudbrandsen

Politisk redaktør i ­Bergens ­Tidende

Linda Noor

Daglig leder i Minotenk – ­minoritetspolitisk tenketank

Møteleder

Jógvan Helge Gardar

studentersamfunnetibergen.no


studentersamfunnetibergen.no

17

August


Mer å snakke med kollokviegruppa om? Prøv Klassekampen tre uker gratis! Stopper automatisk

SMS «ABO 330 0» til 1960

Liv Køltzow. Carl Frode Tiller. Dag Solstad. Leif Ove Andsnes. Jan Erik Vold. Salong. Einar Økland. Edvard Hoem. Jan Kjærstad. Trude Marstein. Espen Haavardsholm. Alf van der Hagen. Bår Stenvik. Sheila Heti. Valeria Luiselli. Paal-Helge Haugen. Tone Hødnebø. Cathrine Knudsen. Feministisk lesesirkel. Nytt program ute nå. www.litthusbergen.no


Nyhetsfrokost

AK

T U E LT

Tirsdag 28. ­august 08.30 Amalies Hage, Bergen offen­ tlige bibliotek

Magnus Takvam

Foto: Milena Nowak

Politisk kommentator i NRK

Lurer du på hva som skjer i nyhetsbildet for tiden? På en travel morgen er det vanskelig å få tid til å lese mer enn overskrifter. Derfor har Studentersamfunnet satt sammen et spenstig panel som skal dykke dypere ned i dagens mest interessante saker. Panelet gir deg et skråblikk på rykende ferske nyheter over frokostkaffen. Panelet består av en politisk kommentator, en filosof, en forfatter og en økonom. Med et så fargerikt omfang av fagpersoner vil det bli en lek å få innsikt i hva som rører seg i verden.

studentersamfunnetibergen.no

Einar Duenger Bøhn

Professor i filosofi ved Universitetet i Agder

Er det noe du har ekstra lyst til å høre om, eller kanskje gjøre medstudentene dine litt mer bevisste på? Under dette frokostmøtet kan du være med på å bestemme hvilke saker vi skal diskutere! Med åpen mikrofon og lav terskel kan du utfordre panelet til å svare på det som interesserer deg aller mest. Det eneste kriteriet er at det skal være aktuelt!

Erlend Loe

Forfatter og filmkritiker

Ebba Boye

Leder av R ­ ethinking Economics Norge

Møteleder annonseres

Bli opplyst, oppdatert og overstadig koffein­beruset på Studentersamfunnets Nyhetsfrokost. PS: Vi byr på gratis kaffe og frokost til de 50 første besøkende, så vær tidlig ute!

19

August


UP OP

Klimahistoriens joker

Tirsdag 28. august 18:00

Foto: Unsplash / Pierre-Yves Burgi

Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Jostein Bakke Geolog UiB

Haflidi Haflidason Geolog, UiB

Møteleder

Julie Sætre

Moder Jord er temperaments­ full – under jord­skorpen bobler det av glødende raseri som på et eller annet tidspunkt må utløses. De livsfarlige utbruddene og de voldsomme kreftene kan begrave byer, men også skape livsgrunnlag. Visste du at supervulkanen i Yellowstone i USA kan føre hele verden inn i en ny istid? Vulkaner blir sjelden tatt hensyn til i beregninger av fremtidens klima, men eksplosive vulkanutbrudd nær ekvator kan faktisk kjøle ned klimaet på jorda. Slike utbrudd slipper ut enorme mengder svoveldioksid til stratosfæren 15–25 kilometer over jordas over-

August

20

flate, som deretter blir omgjort til sulfatpartikler som reflekterer solstråler. Innen miljøene som bedriver klimamodellering har man i flere år festet blikket på vulkanenes kjølende effekt på klimaet. Effekten har lenge vært kjent, men det nye er at man påberoper seg en kjølende effekt over et mye lengre tidsrom enn før. Kan tidligere utbrudd bidra i fremtidens klimaberegninger? Vi får denne kvelden besøk av geolog Jostein Bakke og Haflidi Haflidason som har spesialisert seg innen blant annet vulkanologi, som skal opplyse mer om disse temaene, samt besvare våre spørsmål. studentersamfunnetibergen.no


Studentersangaften «Opp, alle jordens bundne trelle! Opp I, som sulten knuget har!» I alle tider har sanger ført studentene sammen. Gamle dagers studentkamp har gitt oss slagere som «Norges Skaal» og «Nu klinger», og enda engasjerer disse sangene dagens studenter og tidligere studenter. Studentersang i Norge har en kortere historie enn i våre naboland, men har betydd mye mer for nasjonsbyggingen og samholdet mellom de få norske studentene som bedrev akademia i det store utland.

Du vil bli tatt godt imot av våre kompetente og engasjerte forsangere og fortellere, og du vil bli loset gjennom et stykke historie som alle kan glede seg over. For å sitere en kjent studentvise: «Nu klinger igjennom den gamle stad på ny en studentersang!»

M K LAN G

Tirsdag 28. august 20:00 Grøndahls, Det Akademiske Kvarter

Møteleder

Sindre N. Viulsrød

For å si det enkelt: Dette vil du ikke gå glipp av!

Foto: Milena Nowak

Og nok en gang skal vi samles til sang. Samklang inviterer til en aften fylt med studentersang, lystig

lag og gode lunger. Du inviteres til å synge sammen med Bergens studenter i samme rammer som på 1800-tallet. Hva er vel bedre enn å komme sammen over et bord med medstudenter, og klinge sammen om samhold, søster- og brorskap?

SA

studentersamfunnetibergen.no

21

August


DE B T T A

Maskulinitet for fall

Torsdag 30. august 18:00 Tivoli, Det ­Akademiske Kvarter

Foto: Pixabay/StockSnap

Luca Dalen Espseth

Sentralstyremedlem i FRI – foreningen for kjønnsog seksualitetsmangfold

Magnus Lunde

Feminismekritiker

Frode Thuen

Psykolog og spaltist i Aftenposten

Andreas Sjalg ­Unneland Leder i SU

Arild Brock

Grunnlegger av maskulinist.no

Møteleder

Eirik Oscar ­W ichstrom Liberg

August

Mange unge menn føler seg tilsidesatt i et samfunn hvor feminister styrer kjønns­ debatten. Andre mener denne klagesangen kun er et uttrykk for at menn tviholder på privilegiene sine. Er menn blitt tapere i dagens samfunn?

Denne kvelden skal vi ta et dypdykk ned i mannsrollen anno 2018. Har maskuline verdier i det hele tatt noen plass i dagens samfunn? Og hvordan skal den nye mannsrollen være, i et samfunn som mange mener er gjennom­ syret av forakt for det maskuline?

Kvinnekampen har vært blant de største sosiale bevegelsene verden har sett, og toppet seg i fjor høst med #metoo. De siste årene har derimot stadig flere tatt til ordet for at pendelen har svingt for langt. Noen mener feministenes angrep på maskuliniteten har gått på bekostning av menns muligheter og stolthet, og er årsaken til at en rekke unge menn sliter med å finne sin plass i samfunnet.

For å besvare disse spørsmålene har vi fått med oss Luca Dalen Espeseth fra FRI og leder av Sosialistisk ungdom Andreas Sjalg Unneland. I tillegg har vi fått med oss feminismekritiker Magnus Lunde samt grunnlegger av maskulinist.no, Arild Brock. Til slutt har vi med oss psykolog og spaltist i Aftenposten, Frode Thuen. Velkommen til en debatt med menn om menn!

22

studentersamfunnetibergen.no


Som student fĂĽr du halv pris pĂĽ Morgenbladet Bestill pĂĽ morgenbladet.no/student


AK

T U E LT

Onani: Seksualitet og kjønn

Tysdag 4. september 08:30 Amalies Hage, Bergen Offen­ tlige Bibliotek

Tone Hellesund

Professor i kulturvitskap ved UiB

Møteleiar

Forholdet unge har til onani har endra seg. I motsetning til tidlegare er ikkje onani lenger eit skambelagt og privat anliggande; endatil komikarar vitsar om sine eigne runkevaner. Å sjå porno har blitt daglegdags, og onani er omtala i pensum på ungdomsskulen. Trass i dette er det å ta på seg sjølv ikkje noko ein pratar fritt om – spesielt for kvinner.

Når diskusjonar om seksualitet finner stad vil ofte menn ta del og dominere samtalen. Difor er det ikkje overraskande at det finst fleire benevningar på mannleg sjølvtilfredsstilling enn kvinneleg. Er det faktisk slik at kvinner og menn har ulike onanivaner, og varierer dei kanskje også mellom legningar? Med oss har me Tone Hellesund, professor i kulturvitskap ved UiB. Ho har ei spesiell interesse for ikkje-normative seksualliv, og skal hjelpe oss å setje kvinneleg seksualitet på dagsorden. Ho skal freiste å svare på spørsmål om menneske sine mest intime stunder.

Liegender Halbakt av Gustav Klimt

Alex Lobo

Runke, fingre, gni, kile, ta, stryke, klemme og klå. Alle gjer det, men fåtalet snakkar om det. Kvifor er sjølvkos høglydt diskutert i gutegjengen, men ikkje mellom jenter? Studentersamfunnet i Bergen inviterer til frukostmøte om onani, seksualitet og kjønn.

September

24

studentersamfunnetibergen.no


Benytt deg av fordelene mens du studerer og bli KLAR for arbeidslivet. Les mer om hvordan vi gjør din studiehverdag enklere pü samfunnsviterne.no/student Meld deg inn: Kodeord KLAR til 2012


UP OP

Tysdag 4. september 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Når antibiotika ikkje verkar Verdas helseorganisasjon har fastslått at antibiotikaresistens er eitt av dei største trugsmåla mot den globale folkehelsa. Bør me vere bekymra for framtida vår?

Forskar ved Nasjonal kompetansetjenseste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Antibiotikaresistens vil seie at bakteriar ikkje lengre kan motarbeidast ved bruk av antibiotika. Alvorlege konsekvensar av dette er at operasjonar og kreftbehandling blir vanskelegare å utføre, og kan i verste fall få fatale følgjer. Kva skal ein gjere når antibiotika ikkje lengre er løysinga?

Møteleiar

Denne kvelden skal me utforske denne dystre problemstillinga, og sjå på kva omfanget kan bli

Dag Berild

Overlege ved Oslo universitets­sykehus og antibiotikaforskar

Jannicke Slettli Wathne

For å svare på desse spørsmåla får me besøk av Jannicke Slettli Wathne, som er forskar ved Nasjonal Kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kjem overlege ved Oslo Universitetssjukehus og antibiotikaforskar, Dag Berild, som i 2016 mottok Akademikarprisen for fram­ ragande forsking på antibiotika­ resistens.

Foto: Flickr/NIAID

Andreas Høvik

når antibiotikaen me er avhengige av ikkje lenger fungerer. Ikkje minst skal me få eit norsk perspektiv på denne krisa: Har nordmenn eit usunt forhold til bruk av ­antibiotika, og kva kan me ­eventuelt gjere?

September

26

studentersamfunnetibergen.no


JAZZÅ: Jam

SA

M K LAN G

Tuesday September 4th 20:30 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Foto: Anna Michalsen

Jamhosts from Grieg Academy­

The semester has started, and what better way to kick off than sweet music played by yourself? Bring your horn, your axe, or just yourself, and get ready to join the musicians on stage in Teglverket. Students from the Grieg Academy will start off the show, and after about thirty minutes the stage is yours to fill. Do you like to freestyle rap, do you know too many jazz standard lyrics, or has your saxophone been sitting on top of your closet collecting dust for a bit too long? Maybe you just want studentersamfunnetibergen.no

Host

Tuva Brekke Krossli

to test out your new guitar solo in a different setting? Whatever the reason, come and join us in filling up Teglverket with music and happy people on this otherwise normal Tuesday evening. And if you feel like sitting back and taking in the atmosphere and the music, the bar is open and the lights are dimmed just right. Take a well-deserved break from your studies, or take a couple hours and get to know Kvarteret and whoever’s sitting next to you just a little bit better.

27

September


K U LT U R

Den store byttefesten

Onsdag 5. september 18:00–20:00 Festsalen, KODE 1

Foto: Pexels / Mica Asato

Kari Skarprud ­Pettersen

Formidlingsleder ved KODE

Består garderoben din av masse klær som tar opp plass, men som du aldri bruker? Fortvil ikke! Denne kvelden inviterer vi til en byttekveld hvor du kan bytte fra deg klærne du har gått lei, og finne noen nye skatter til klesskapet. I tillegg vil det bli en introduksjon til redesign der du kan få inspirasjon til hvordan du selv kan gjøre dine egne klær til noe nytt og spennende. Redesign handler om å gi nytt liv til noe gammelt. Til møtet kommer formidlingsleder ved KODE, Kari Skarprud Pettersen, for å lære deg om begreper som recycling, upcycling og hvordan September

28

kunstnere og redesignere forholder seg til dette. Etter denne kveldens introduksjon til redesign blir kanskje terskelen litt lavere for å prøve selv. Kanskje finner du en kjole som kunne sett bra ut som et skjørt, eller en skjorte som hadde blitt perfekt med nye knapper. Vær med å skåne miljøet så vel som lommeboken ved å kvitte deg med plagg du aldri bruker, samtidig som du får en ny favorittgenser i garderoben. Gi hatten som aldri passet til noen som vil gå med den hver dag. Ikke gå glipp av denne helaftens klesbyttefest i den vakre Festsalen på KODE 1. studentersamfunnetibergen.no


Teoretisk samleie Seksualundervisningen strekker ikke til – selv etter mange forsøk på å bedre situasjonen. Hva skal egentlig til for å fikse den, og hva bør den inneholde? Mange føler seksualundervisningen på skolen ikke er tilstrekkelig til å forberede dem på å bli seksuelt aktive. Lenge har den norske seksualundervisninga gått ut på å tre en kondom på en banan mens en flau lærer forteller om heteroseksuelt samleie, men sex kan være så mye mer enn det.

Spørsmålet er hvor langt seksualundervisningen skal gå. Ønsker vi å gi barn og unge kunnskap om pornoindustrien, fetisjer, fyllesex og one night stands? Hva med orgier og trekanter? Hvem skal definere hva som er «normal» sex? Til debatten kommer Audun Brendbekken, bedre kjent som Doktor69 for Bergens studenter, Ragnhild Forsberg, nest­leder i Unge Venstre, og Martine Tønnessen, leder i Kristelig Folkeparti Ungdom.

Skeivt samleie, seksuell identitet, og å sette grenser - er det blant de tingene man også burde lære i seksualundervisningen? Mange mener det ikke er nok å bare å lære om blomster og bier – kunnskap om seksualitet er en måte å forebygge overgrep på, og kan skape trygghet rundt egen kropp og intimitet sammen med andre.

Torsdag 6. september 18:00 Tivoli, Det ­Akademiske Kvarter

Ragnhild Forsberg

2. nestleder i Unge Venstre

Martine Tønnessen Leder i KrFU

Audun Brendbekken Spaltist i STOFF

Møteleder

Teiria Nikora Svebakk

Foto: Milena Nowak

studentersamfunnetibergen.no

DE B T T A

29

September


Grafikk: UiB

Fascisme på 200 minutter Fredag 7. ­september 19:00 Universitets­ aulaen Bernt Hagtvet

Professor emeritus og ­statsviter ved UiO

Møteleder

Emilie Byermoen

Taler de siste års hendelser for at fascismen igjen er i vekst? Hva kan vi lære av demokratiets krise i mellomkrigstiden? Dette er noen av spørsmålene professor Bernt Hagtvet stiller og prøver å svare på denne fredagskvelden, når han holder den aller første forelesningen til minne om Frank Aarebrot. Se for deg hvordan verden hadde sett ut dersom Hitler ble drept i Flandern i 1918, og ikke hadde blitt reddet av en engelsk soldat. Og hvis Lenin hadde blitt overkjørt av en trikk i Stockholm på vei til Petrograd våren 1917 hadde Oktoberrevolusjonen neppe funnet sted. Dette er noen av tilfeldighetene som sørget for fascismens fremvekst. Det blir sagt at den som ikke kjenner historien, er dømt til å gjenta den. Men har høyrepopulismen i dag fellestrekk med gårsdagens fascisme? Hvorfor fikk

September

30

fascismen kun gjennomslag i noen europeiske stater i mellomkrigstiden, og hvordan kan vi bruke denne kunnskapen i dag? Professor emeritus ved UiO, Bernt Hagtvet, er blant landets fremste statsvitere, og har skrevet om europeisk fascisme, menneskerettigheter og totalitære regimer. Mang en gang har han delt scene med Frank og vist at den muntlige fortellertradisjonen som fantes hos Frank også lever i ham. Forelesningen er gratis og åpen for alle. studentersamfunnetibergen.no


Foto: Eivind Senneset

INTERESSERT I FORSKNING OG UTDANNING?

FØLG OSS! Facebook unibergen

uib.no Instagram unibergen

Twitter uib


Statistikkens fall

Illustrasjon: Milena Nowak

UP OP

Tirsdag 11. september 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Andrea Saltelli

Vitenskapsteoretiker og gjesteforsker ved UiB

Møteleder

Ingvild Heggertveit Hagesæter

September

Statistikk danner grunnlaget for mye av vår kunnskap om samfunnet, men kan man egentlig stole på statistikken? Vi leser sjelden forskning – vi fordøyer den heller lett gjennom sugerøret kalt statistikk. Empiri blir omdannet til tall som vi igjen legger til grunn når vi analyserer og forstår virkeligheten. Statistikkens potensiale til å forenkle komplekse fenomener har gjort den til en sentral og hjemmekjær del av forskningen, men er den til å stole på? Forenklingen blir valgt for oss – stykkevis og delt som variabler som inkluderes eller utelukkes. Føringene blir lagt av dem som

32

utformer statistikken, eller bestiller den. Misbruk og manipulering av statistikk har resultert i en grunnleggende mistro og skepsis som potensielt skader forskningen. Problemet ligger muligens i stati­ stikken som metode, heller enn hos dem som bruker den. Er statistikken som metode dårlig, eller er vi bare uendelig dårlige på statistikk? Vitenskapsteoretiker Andrea Saltelli var medvirker til boka Science on the Verge, hvor han tar for seg noen av vitenskapens utfordringer. Han er gjesteforeleser ved UiBs Senter for vitenskapsteori, og jobber vanligvis ved Universitat Autònoma de Barcelona. studentersamfunnetibergen.no


JAZZÅ: Draagen Beats

SA

M K LAN G

Tirsdag 11. september 21:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Sigurd Drågen

Trombone

Matias Christoffersen Tangenter

Torkil Hjelle

Bass

Foto: Draagen Beats

Rino Sivathas Trommer

11. september får du en unik mulighet til å høre et spennende sjangermøte mellom jazz og soul. Firkløveret Draagen Beats kommer til Bergen for å spille elektronisk eksperimentell musikk i Teglverket på Det Akademiske Kvarter. Dette vil du ikke gå glipp av! Hør trombonisten Sigurd Drågen fra Molde spille sammen med musikere fra Norges Musikkhøgskole, NTNU og Universitet i Agder. Drågen forteller selv at tanken er å få det elektroniske til å høres levende ut. Det nye og eksperimentelle studentersamfunnetibergen.no

står i fokus, og Drågen har de siste årene eksperimentert med beatproduksjon og samplebasert musikk. Bandet består av Matias Christoffersen på tangenter, Torkil Hjelle på bass og Rino Sivathas på trommer.

33

September


K U LT U R

Debatt: Virkelighetslitteratur

Onsdag 12. september 18:00

Foto: Flickr/Camil Tulcan

Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Helga Hjorth

Forfatter av boka Fri vilje

Ingunn Økland

Journalist og litteraturkritiker i Aftenposten

Hans Marius ­Graasvold Advokat

Møteleder

Louise Amdam

Hvor langt unna virkeligheten må romanen ligge for å kunne kalles fiksjon? Virkelighetslitteraturen er ofte utleverende, naken og blottende, men hvor går grensen for hva og hvem man kan skrive om?

hendelser på bekostning av virkelige mennesker. Franske forfatt­ ere har lange tradisjoner med å bryte privatlivets fred, men har de siste årene møtt et hinder – ­domstolene. Nå står debatten om hva som er viktigst: personvern eller kunstnerisk frihet.

«Vil man gjøre maksimal skade uten å risikere straff, så skriv en roman» skriver anmelder i Aftenposten Ingunn Økland. Er forfattere og kunstnere fritatt moralske og etiske retningslinjer fordi det er kunst, eller er det skjønnlitteraturen som i stadig økende grad leses med selvbiografiske øyne?

Til debatten kommer ­forfatter av boka Fri vilje, Helga Hjorth, journalist og litteraturkritiker Ingunn Økland og a­ dvokat Hans Marius Graasvold. Virkelighets­ litteraturen skal under lupen, og retten til å kreve seg selv offentlig krenket skal opp mot fritaket for moralske retningslinjer.

På 1950-tallet ble Agnar Mykle kritisert for å gjengi virkelige September

34

studentersamfunnetibergen.no


kinosonen Bli medlem!

- Gratis medlemskap - Billigere kinobilletter på utvalgte filmer - Kampanjetilbud - Eksklusive førpremierer - Førsterett på billetter til storfilmer - Konkurranser På Bergen kino fra 2. november

www.bergenkino.no/kinosonen

Susanna Kajermo Törner Inte heter min hund Kerberos, 2017

#meetyourlocalartist kunstguide.no


Tips til den taletrengte Debatten er spennende og tankene kverner – men noe mangler. Du føler at noe bør sies, men vet ikke helt hva eller hvordan. Her er noen nyttige taletips: Debattinnlegget Et godt debattinnlegg er kortfattet og konsentrert rundt et par–tre poenger. Det er lov å slippe seg løs retorisk, men innholdet skal være saklig og logisk strukturert. Det viktigste er at du gjør deg forstått, og at du føler du bidrar til debatten. Å skrive ned innlegget eller spørsmål­ et er et tips å ha i mente.

Husk! 1. 2. 3. 4.

ay xab : pi

sjon stra

Illu

36

Gi innlegget ditt en adressat. Ikke start med å gjenta noe som allerede har blitt sagt. Henvis heller kort til tidligere innlegg. Bestem deg for ett hovedpoeng og la dette være styrende for hele innlegget. Fakta kan være en fordel å ha med for å styrke poenget ditt.

studentersamfunnetibergen.no


Nervøs? Den eneste måten å overvinne nervøsitet for å ta ordet i forsamling på er ved å ta ordet i forsamling! Fest gjerne blikket på én person og snakk til vedkommende. Husk at det er mennesker i salen som synes det er bra at det du sier blir sagt! Skulle nervøsiteten likevel ta overhånd, kan et av Samfunnets aktive medlemmer videreformidle spørsmålet for deg. Debattregler Studentersamfunnet ønsker å strukturere ordskiftet slik at flest mulig slipper til. Innspill som saksopplysning, spørsmål eller innlegg kan vare i to minutter. Panelet svarer så på spørsmålet eller kommenterer innlegget ditt. Du er kanskje fortsatt uenig, og kan gi en avsluttende replikk på ett minutt. Ta sjansen – grip ordet! Debattene i Studentersamfunnet er ikke ment å være en arena for ordkløvere og posører. Innspill basert på «sunt bondevett» er ofte bedre enn kompliserte resonnementer. Husk at de som sitter i panelet setter pris på å bli utfordret. Og ikke minst: Husk at god debatt også er underholdning!

Studentmeninger.no Engasjert? Delta i samfunnsdebatten – skriv til Studentmeninger! Bloggen Studentmeninger er til for at studenter enkelt skal kunne skrive om politikk, kultur, vitenskap og samfunnsspørsmål. Målet er å bidra til samfunnsengasjement blant studenter, og å gi studentene en stemme i offentligheten. Alle studenter, fra alle høyskoler studentersamfunnetibergen.no

og universitet, er velkomne til å bidra med innlegg til Studentmeninger. www.studentmeninger.no Kontakt: studentmeninger@gmail.com Twitter & Facebook: @studentmeninger

37


DE B T T A

Profitt på blå resept

Torsdag 13. september 18:00

Illustrasjon: Flickr / Truthout / Espen Rosdahl Johnsen

Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Karita Bekkemellem

Administrerende direktør i Legemiddelindustrien

Embla Regina ­Mathisen

Leder av Changemaker

Møteleder

Sander Berg Stople

De fleste er enige om at legemiddelindustrien er helt nødvendig for tilgang og utvikling av medisiner, men mener også at den krever for mye penger. Er det riktig at legemiddelindustrien skal kunne sette prisene så høyt de vil, når medisiner er livs­ viktige for mange? I Norge er patenttiden for legemidler på 20 år. Flere forsvarer de høye prisene med den korte patenttiden og at forskningen krever store ressurser og tidsbruk, selv om de ofte er uten resultater. Andre mener at patenttiden gir selskaper mulighet til å sette så

September

38

høye priser at mange av dem som kunne hatt nytte av legemidlene ikke får tilgang til dem. Er legemiddelindustrien moden for reform, og kan prisene endres uten at det vil få store konsekvenser? Bli med oss inn i en debatt hvor etikk og moral drøftes opp mot legemiddelindustriens behov for patenter, høye priser og ressurser til forskning. Til debatten kommer Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien og forsvarer av dagens ordning, Embla Mathisen, leder i Changemaker som vil utfordre Bekkemellem.

studentersamfunnetibergen.no


STUDENTABONNEMENT

Politikk og tankeleik på venstresida

Besøk røyst.no for artiklar og abonnement


SA

M K LAN G

Damer i musikkbransjen

Torsdag 13. september 19:00 Auditoriet, ­Litteraturhuset

Foto: Pexels / Levi Damasceno

Rhiannon Edwards Daglig leder i AKKS

Alma Mathea Huseby Pikekyss

Marie Amdam Razika

Møteleder

Cornelia Andreassen

Hvordan går det med like­ stillingen i musikkbransjen? Debatten om kjønnsrepresentasjon rammer mange deler av samfunnet, og Samklang ønsker å stille spørsmål ved kjønnsbalanse og likestilling i musikkbransjen i Norge. Kvinnelige artister og musikere er godt representert utad, men siden opprettelsen av «Årets spellemann», har kun 4 av 33 vinnere vært kvinner. Hva sier dette oss? Tidsskriftet Socius skriver at jenter har et kollektivt stempel som sier at de ikke er like gode som menn. Er dette grunnen til at kjønns­ diskriminering skjer i musikkbransjen?

September

40

Det finnes utrolig mange dyktige damer i bransjen, og de klarer seg veldig bra. Vi skal denne kvelden få et innblikk i musikkens indre verden, når dyktige kvinnelige artister skal snakke om akkurat dette: Hvordan er det å være ­kvinnelig musiker idag? Til møtet kommer Rhiannon Edwards, som med sin innsikt i musikkbransjen kan fortellle oss om hvordan situasjonen er nå. Alma Mathea Huseby fra Pikekyss og Marie Amdam fra Razika gir oss perspektiver fra artistenes side I tillegg skal Bergen Filharmoniske Orkester spille for oss.

studentersamfunnetibergen.no


MELD DEG PÅ VÅR SMS TJENESTE OG FÅ INFO OG GRATISBILLETTER. BFO STUDENT TIL 2077.

HARMONIEN.NO

HOVEDSTØTTESPILLER FOR STUDENTERSAMFUNNET INFO/GRATISBILLETTER/ANDRE TILBUD: BFO STUDENT TIL 2077


Foredrag og debatt

på Bergen Offentlige Bibliotek

20.– 27. september • Gratis adgang

For fullt program, se: forskningsdagenebergen.no

i Bergen

Studerer du samfunnsøkonomi?

Bli�medlem�i� Samfunnsøkonomene Fagforeningen og møteplassen for samfunnsøkonomer Alle medlemsfordeler til studentpris på 300 kr i året Adgang til kurs, frokostmøter og seminarer En av markedets beste bank og forsikringsavtaler gjennom Akademikerne Gratis juridisk bistand

Flere fordeler og innmelding�finner du på:

www.samfunnsokonomene.no

Spørsmål?�Kontakt�oss�på�post@samfunnsokonomene.no,�tlf.�90�86�75�20


Plantenes fantastiske tilpasninger

UP OP

Tirsdag 18. september 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Charlotte Sletten Bjorå

Foto: Maxpixel

Botaniker og første­ amanuensis ved Natur­ historisk museum, UiO

Planter lever av sol, luft og vann, og de finnes overalt på kloden. Men siden de ikke kan flytte benytter de seg heller av millioner av triks for å tilpasse seg på stedene de gror. Her til­ trekker, lurer og bedrar de uten blygsel – ­velkommen til plantenes verden! Det ser kanskje ut som et hunninsekt for hannen, som tror at han får seg et nummer, men i virkeligheten er det en orkidé i forkledning som straks gjør insektet til pollenslave! En annen blomst lokker pollinatoren i en felle, skjenker den til den raver rundt, og pollinerer underveis på sin lestudentersamfunnetibergen.no

Møteleder

ting etter veien ut. Andre vekster, som det afrikanske akasietreet, har sin egen forsvarshær! Disse har svarte, hule knoller på grenene og er bosted for aggressive maur som villig angriper alle som prøver å spise av treet.

Andreas Vindenes

Med oss for å presentere disse ville vekstene har vi Charlotte Sletten Bjorå, botaniker ved Naturhistorisk museum og første­ amanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har spesiell kompetanse på liljer og aloe, og har gjort mye feltarbeid i Afrika blant et enormt biologisk mangfold av planter – men også med slanger, krokodiller og bevæpnede bander.

43

September


Litterært Kvarter: Sumaya Jirde Ali

Onsdag 19. september 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Sumaya Jirde Ali

Forfatter og samfunns­ debattant

Møteleder

Mats-Henrik Nygren Syversen

Melanin hvitere enn blekemiddel, Sumaya Jirde Alis nyeste utgivelse, tar for seg burka­ kjerringa som bærer med seg en annen historie overalt. Men hvem er egentlig burkakjerringa? Er hun deg? Er hun meg? Er hun oss alle? I løpet av 2018 har få andre forfattere fått så mye hets, ros, ­sjikane og støtte som Sumaya Jirde Ali. Nå er hun klar med den rykende ferske boka Melanin hvitere enn blekemiddel. Forfatteren skisserer burkakjerringa, opprør, skjønnhet og lengsel med en rå og direkte lyrisk stemme. I februar, under en innspilling av NRK-programmet Torp, ble Sumaya spurt om hvor hun var om ti år. Til det svarte hun at hun skulle ha gitt ut minst ti bøker. Med den farten hun holder nå ser det målet mer enn realistisk ut, men hva ligger bak boktitlene hennes?

September

44

Foto: Maria Gosse Illustrasjon: Agnes Enger Guttormsgaard

K U LT U R

Til møtet kommer forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali som skal bokbades i sin nye diktsamling Melanin hvitere enn blekemiddel. Litterært Kvarter er Studentersamfunnets litteratursatsing, hvor vi tar for oss en sjanger, et forfatterskap eller en tematikk. Denne gang skal vi gjøre et dypdykk i Sumaya Jirde Alis forfatterskap.

studentersamfunnetibergen.no


Små partier – store stemmer

DE B T T A

Torsdag 20. september 18:00

Foto: Milena Nowak

Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Bør all narkotika legaliseres? Skal landegrensene stenges? Er det på tide med plan­ økonomi? Dette er noen av spørsmålene vi forbinder med ytterpunktene i norsk politikk. Nå er tiden inne for et dypdykk i ideologiene og finne ut hva de virkelig står for. Ved hvert Stortingsvalg møter vi stadig de samme partiene, de samme fjesene og mange av de samme stemmene. Enhver politisk avstemning og meningsmåling viser de samme store partiene, med en kollektiv post merket Andre. Hvem er disse andre? Hva står de for? Vi ønsker velkommen til en utradisjonell paneldebatt, hvor studentersamfunnetibergen.no

Vidar Kleppe

Politisk nestleder i ­Demokratene

Runa Evensen

fokuset er på de politiske løsningene vi ikke hører om hver dag. Ideologiene på kanten av det konvensjonelle skal settes opp mot hverandre og stilles til veggs av Bergens akademikere og studenter. I et forsøk på å rette samfunnets lys mot de ideologiske ytterpunktene har vi invitert flere av partiene under Andre til en debatt om alt mellom himmel og jord.

Leder av Norges ­Kommunistiske Parti

Arnt Rune Flekstad

Leder av Liberalistene

Kjell Skartveit

Partiet De Kristne

Møteleder

Thora Bjørke ­Sandberg

De fire partiene vi skal stifte nærmere bekjentskap med er Liberalistene, Partiet de Kristne, Norges Kommunistiske Parti og Demokratene i Norge. Møt opp med åpent sinn, og la oss vise deg den siden av norsk politikk du og dine venner kanskje ikke kjenner like godt til.

45

September


BERNSTEIN I 100 TORSDAG 20. OG FREDAG 21. SEPTEMBER I GRIEGHALLEN

Hits fra West Side Story, jazzinspirert ballett og musical-komedie. John Wilson og orkesteret feirer Leonard Bernstein. Kl. 18.45: Introduksjon ved John Wilson Kl. 19.30: Konsert

STUDENTER KR. 100

HOVEDSTØTTESPILLER FOR STUDENTERSAMFUNNET INFO/GRATISBILLETTER/ANDRE TILBUD: BFO STUDENT TIL 2077 GRIEGHALL. BILL.KONT 55 21 61 50, 10 – 17 (11 – 14) • HARMONIEN.NO


KVINNER I KULING Møt bransjen 25. oktober

Kvinner i Kuling gir kvinnelige studenter muligheten til å møte sentrale kvinner fra maritim bransje. Det blir mingling, mat, foredrag og speed-dating. PÅMELDINGSLINK SLIPPES I UKE 39! Følg med på Facebook og maritimebergen.no


Visste du at menn som vil fremstå som maskuline unngår bærekra ige handlene som pesten? På NHH forsker vi på hvorfor folk ikke kjøper bærekra ige alternativer og hvordan dee kan endres.

Oppdaterer deg på forskning og nyheter innen økonomi, næringsliv og ledelse. www.nhh.no/bulletin


Ingen økonomi uten psykologi Har du noen gang tenkt over hvordan nettbutikker lokker deg til å legge ekstra varer i handlekurven for at du skal slippe å betale frakt? Økonomiske teorier om menneskers adferd har tradisjonelt vært basert på antagelsen om at vi tar rasjonelle valg og at vi kun har egeninteresse som motiv. I nyere tid har resultater fra økonomiske eksperimenter derimot vist at denne antagelsen gir et dårlig bilde av vår adferd, og dermed at økonomiske teorier heller bør baseres på at vi kan ha andre motiver enn egeninteresse og at vi kan være irrasjonelle i våre valg.

Møtet vil blant annet ta for seg hva det forskes på innen adferds­ økonomi i dag og hvordan kunnskap om folks vaner brukes. Videre vil det diskuteres om etiske vurderinger rundt adferdsøkonomiske strategier, men vi vil også komme innom fenomenet dulting (eng. nudging) og hvordan tilgang på kredittlån påvirker vanene våre. Og hva med borgerlønn?

studentersamfunnetibergen.no

Tirsdag 25. september 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Mathias Ekström

Økonom og første­ amanuensis ved NHH

Hallgeir Sjåstad

Psykolog og post­doktor i sosial psykologi ved NHH

Møteleder

Constance Gaard Storvestre

Denne oppdagelsen ga opphavet til en ny retning innen økonomifaget: Adferdsøkonomi. Med oss for å dykke ned i dette fagfeltet har vi postdoktor ved Norges Handelshøyskole (NHH) Hallgeir Sjåstad, og assisterende professor ved NHH Mathias Ekström.

UP OP

Foto: Flickr/BankSimple

49

September


K U LT U R

Onsdag 26. september 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Seksualundervisere fra Medisinernes seksual­ opplysning

Kræsjkurs i sex Klamydia, vulva, orgasme, guttesex, jentesex, G-punkt og seksuell identitet – hvor mange av disse fnisete ordene lærte vi i seksualundervisningen på skolen? Altfor få, tør vi påstå. Så få at vi har bestemt oss for å ta saken i egne hender og inviterer til ­kræsj­kurs i sex på Det Akademiske Kvarter i Bergen!

Møteleder

Andrea Krüger

Sex er noe av det mest naturlige og finurlige vi mennesker driver med, og kommer i mange forskjellige former og variasjoner. Likevel har seksualundervisningen vært, og er fremdeles, betinget av småflaue lærere som ­stammer fram noe om heteroseksuelt samleie som kan føre til klamydia, og hvordan tre kondomer på en banan. Mennesker er blant de få vesnene i naturen som har sex fordi det er gøy, og mange av oss har det ganske ofte. Sex er dessverre ikke alltid like ukomplisert som de vil ha det til på film, og ikke alle synes det er like lett heller. Det hjelper lite å vite hva klamydia er dersom du ikke vet hvordan du skal forholde deg til din egen seksualitet. Vi har invitert seksualundervisere fra MSO Bergen, Medisinernes seksualopplysning, for å ta deg gjennom seksualundervisningen du aldri fikk.

Illustrasjon: Sofie Svanes

September

50

studentersamfunnetibergen.no


BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 26. SEPTEMBER – 4. OKTOBER 2018

BLI OPPLYST I KINOMØRKET:

BESØK NORGES STØRSTE F I L M F E S T I VA L www.biff.no


Grønnsaken er BIFF

DE B T T A

Torsdag 27. september Film: 18:30 (Tivoli) Møte: 20:10 (Storelogen) Det Akademiske Kvarter Anna Haug

Ernæringsfysiolog og professor ved NMBU

Martin Skadal

Nestleder i Vegan­ samfunnet

Kim Viggo Weiby

Spesialrådgiver i Tine Møteleiar

Mathias Helseth

Er suget me har etter kjøtt eit produkt av kultur eller biologi, og kan me overleve på berre planter? Veganismen brer om seg, og i Storbritannia er 350 % fleire veganarar no enn for ti år sidan. Med overvekt som folkesjukdom og klimaendringar som eit veksande samfunnsproblem må me spørje oss: Kan veganisme vere løysinga? Det vert filmvisning i Tivoli etterfulgt av debatt med ernæringsfysiolog ved NMBU Anna Haug. Ho vert utfordra av Martin Skadal, nestleiar i Vegansamfunnet. Siste innleiar er Kim Viggo Weiby, spesialrådgjevar for klima og berekraft hos Tine.

Arrangementet er i samband med Bergen Internasjonale Filmfestival si syning av filmen The Game Changers, som tek for seg vegansk kosthald blant toppidrettsutøvarar: Louie Psihoyos er regissøren bak ein av dei mest berømte dokumentarfilmane i nyare tid – The Cove – som omhandlar rovdrift på tunfisk. Racing Extinction (2015) tek for seg storskala utrydding av dyrearter. The Game Changers er derimot ein fordekt klimafilm som overtydande misjonerer mot konsum av kjøtt. Både atletar, soldatar, visjonære forskarar og kulturikon som Arnold Schwarzenegger høyrer med på reisa – samt fleire heltar frå kvardagen. Med forbehald om endringar.

Foto: Flickr / Fredrik Winberg

Billett til film og møte kr 95,­Medlemskap hos Samfunnet gir kun ­tilgang på møtet. Festivalpass og ­klippekort fra BIFF godtas.

September

52

studentersamfunnetibergen.no


BRAHMSFEST

ONSDAG 26. - SØNDAG 30. SEPTEMBER I UNIVERSITETETS AULA OG GRIEGHALLEN Vi feirer Brahms i 4 dager. På festens fire konserter får du høre to symfonier, en fiolinkonsert, en klaverkonsert, kammermusikk og til slutt hans tyske rekviem.

STUDENTER KR. 100

HOVEDSTØTTESPILLER FOR STUDENTERSAMFUNNET INFO/GRATISBILLETTER/ANDRE TILBUD: BFO STUDENT TIL 2077 GRIEGHALL. BILL.KONT 55 21 61 50, 10 – 17 (11 – 14) • HARMONIEN.NO


BLI MED Å FEIRE

RAFTOPRISEN 2018 KUNNGJØRING RAFTOHUSET 27. SEPTEMBER KONFERANSE UNIVERSITETSAULAEN 3. NOVEMBER FESTFORESTILLING /FAKKELTOG DNS 4. NOVEMBER For mer informasjon: rafto.no | Følg oss: @raftofoundation


Frokostmøte: ­ aftoprisen 2018 R

AK

T U E LT

Tirsdag 2. oktober 08:30

Ingress Brødtekst

Amalies Hage, Bergen Offen­ tlige Bibliotek

Grafikk: RAFTO

Petter Wille

Den 27. september blir årets Raftoprisvinner kåret, og den følgende tirsdagen går Studentersamfunnet i dybden på en av verdens fremste menneskerettsforkjempere. Det blir snakk om menneskerettigheter generelt og årets prisvinner spesielt, og vi får besøk av Raftoprisens priskomité som vil grunngi valget sitt for oss. Raftostiftelsen deler hvert år ut Raftoprisen til enkeltpersoner eller organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter, og har som formål å promotere menneskerettigheter og demokrati på den internasjonale scenen. Raftostiftelsen er oppkalt et-

studentersamfunnetibergen.no

Direktør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

ter tidligere NHH-professor Thorolf Rafto, som lenge var en av Norges fremste menneskerettighetsforkjempere frem til hans arrestasjon og tortur av tjekko­ slovakisk politi i 1979. Du kan lese mer om både årets og tidligere prismottakere, og stiftelsen selv, på Raftostiftelsens nettside – ­www. rafto.no​​​​​

Lise Rakner

Leder i Raftostiftelsens priskomité og professor i sammenliknende politikk ved UiB

Møteleder

Annonseres

For å ta et dypdykk i utviklingen i menneskerettigheter og demokrati har vi med oss direktør i Norges nasjonale institutt for menneskerettigheter, Petter Wille. I tillegg blir vi gjestet av Lise Rakner, leder i Raftostiftelsens priskomité og professor i sammenliknende politikk ved UiB.

55

Oktober


UP OP

BIFF: Einegga framande

Tysdag 2. oktober Møte: 18:00 (Teglverket)

Foto: Newsday LLC

Film: 19:30 (Tivoli) Det Akademiske Kvarter

Thomas Sevenius Nilsen

Forsker ved Folkehelse­ instituttet

Alexandra Hauglum Skilt tvilling

Møteleiar

Frida Lunde Høisæther

Billett til film og møte kr 95,Medlemskap hos Samfunnet gir kun tilgang på møtet. Festivalpass og klippekort fra BIFF godtas.

Oktober

Tenk deg at verda rundt deg er eit laboratorium og at du, utan at du veit det sjølv, er prøvekaninen. Eksperimentet deg er det ingen som veit om før det ein dag kjem fram i lyset. Det verkar kanskje som science fiction? New York, 1980: Dei er identiske, men framande. Dei einegga trillingbrørne, som på slump møter kvarandre i ein alder av 19, vert ei stor sak i globale media. Vart dei skilt ved reint tilfelle? Før filmsyning inviterer me forskar ved FHI, Thomas Sevenius Nilsen for å diskutere forskingsetikk og tvillingstudier. I tillegg får me besøk av Alexandra Hauglum, som i 2013 hamna i media då ho møtte sin eigen amerikanske tvilling som ho vart skilt frå på ein barneheim i Kina.

56

Arrangementet er i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival, som syner filmen Three Identical Strangers: Den sanne historia om trillingane i New York har vore forsøkt filma fleire gongar. Men då britiske Tim Wardle fekk auga opp for dei mange vendingane historia tok, fall brikkene på plass – om ein då kan konstatere at saka er oppklart med denne filmen. Den inneheld alt frå lyssky virksomhet rundt adopsjon til forskningsetikk og oppvekststudier – ei utruleg historie som byr på sjarm og underhaldning, men òg alvor og tankevekkande problem. Three Identical Strangers er truleg den mest oppsiktsvekkande dokumentarfilmen du ser i år. Med forbehald om endringar.

studentersamfunnetibergen.no


Transhumanisme

DE B T T A

Onsdag 3. oktober 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Grafikk: Pixabay/qimono

Ole Martin Moen

I framtida kan ein chip kanskje gjere deg smartare, ei pille kan skape lukke og ei screening kan fortelje oss alt om genomet til ufødde born. Bioteknologien vert utvikla i rasande fart og kan medføre enorme endringar, men kva moralske val må me ta på vegen? Transhumanismen er ei rørsle som søkjer å nytte teknologi for å forbetre menneske. Mange av tilhøva for dette finner ein innanfor bioteknologien, som allereie har kome langt i forskinga på genredigering, bremsing av aldringsprosessen og kunstig befrukting. Men kva kan me utrette med dette, og

studentersamfunnetibergen.no

Filosof

Knut Alfsvåg

Professor hjå VID ­vitenskapelige høgskole

kva bør me gjere for å komme ut av dette med verdiane i behald? Nokre spår ein dystopi der sorteringssamfunnet står sterkt og toleransen er lav. Andre ser ei ljos framtid utan sjukdom og sorgar. Kunne du tenkje deg å designe din eigen baby medan du bikkar 150 år med kroppen til ein tjueåring?

Ole Johan Borge

Direktør i ­Bioteknologi­rådet

Møteleiar

Sina Storelv

Til debatten kjem Ole Martin Moen, moralfilosof ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling hjå UiO, og Knut Alfsvåg, professor frå fakultet for teologi, diakoni og leiingsfag hjå VID vitenskapelege høgskule i Stavanger. Siste innleiar er sjølvaste Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet.

57

Oktober


K U LT U R

BIFF: Framtidsskulen

Torsdag 4. oktober Film: 18:30 (Tivoli) Møte: 20:10 (Storelogen)

Foto: Pxhere

Det Akademiske Kvarter Anita Jensen Ystebø Assisterande rektor ved Nordahl Grieg VGS

Hans Fredrik ­Vestneshagen

Relasjonsleiar ved teknologi­selskapet No ­Isolation

Øystein Gilje

Førsteamanuensis i ­pedagogikk ved UiO

Møteleiar

Sigbjørn Løland Torpe Billett til film og møte kr 95,–. Medlemskap hos Samfunnet gir kun tilgang til møtet. Festivalpass og klippekort fra BIFF godtas.

Oktober

Robotikk og smarttelefonar har endra samfunnet til det nær ugjenkjennelege, men korleis påverkar informasjonsalderen skulen?

Denne veka vert kulturmøtet arrangert i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival, som vil syne filmen The School in the Cloud:

Med pensumlister i stadig endring og læreplanar som vert skifta ut oftare, prøver skulen å henge med i den halsbrekkande utviklinga innanfor informasjonsteknologien. Men moderniseringa kan ha uante konsekvensar …

Sidan 1999 har den indiske professoren Sugata Mitra eksperimentert med å gje barn i fattige strøk tilgang på ny teknologi. I 2013 utvikla arbeidet seg til prosjektet The School in the Cloud. Dokumentaren med same namn handlar om dette internasjonale initiativet leia av Mitra sjølv, som har som mål å nytte den naturlege fascinasjonen hos born for moderne kommunikasjonsteknologi til å revolusjonere skuleundervisninga og tilby fyrsteklasses utdanning til dei som treng det mest.

Det vert filmsyning etterfulgt av diskusjon om pedagogikken si form i framtida. I panelet sit Anita Jensen Ystebø, assisterande rektor ved Nordahl Grieg vgs., Hans Fredrik Vestneshagen frå teknologiselskapet No Isolation og Øystein Gilje, førsteamanuensis i pedagogikk ved UiO.

58

Med forbehald om endringar. studentersamfunnetibergen.no


KJØP EN MEDIUM PIZZA OG SIDERETT,*

DOMINO’S ÅSANE

FÅ MED LITEN PIZZA * GJELDER DIGG TILBEHØR OG DESSERT

DOMINO’S ASKØY

DOMINO’S SANDVIKEN

DOMINO’S SARTORPARKEN DOMINO’S VESTKANTEN

20 b b STUDENTRABATT PÅ PIZZA

VED FREMVISNING AV STUDENTBEVIS KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD, KUN VED HENTING

DOMINO’S KOKSTAD

DOMINO’S MINDE


Grafikk: Agnes Enger Guttormsgaard Foto: Milena Nowak HE

LH U S

Oktober

60

studentersamfunnetibergen.no


HE

LH U S

Pride Night Når hausten verkar som mørkast finst det ein regnboge i enden av tunnelen. Homo, hetero, trans, og alt i mellom, me feirar alle legningar og identitetar og lar regnbogeflagget flyge høgt over Kvarteret!

Carl Martin Eggesbø, kjent som Eskild, frå den populære serien SKAM Komikar Marianne Dale med standup-show Konsert med det skeive kvinnekoret Sapfonia

Laurdag 6. oktober Dørene opnar 21:00 Det Akademiske Kvarter

Dansegolv med den legendariske DJ DEADSWAN

CC: 50,–

Silent Disco med kjente hits alle kan synge med på Matservering av kjøkkenet på Kvarteret Quiz Dette blir ei full Pride-feiring på ein kveld, fleire artistar og hendingar vil bli annonsert.

studentersamfunnetibergen.no

61

Oktober


SA

M K LAN G

JAZZÅ: ­ eneral Post Office G

Tirsdag 9. oktober 21:00

Foto: General Post Office

Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Aksel Øverås Røed Sax

Isach Skeidsvoll Tangenter

Torkil Hjelle Bass

Sigurd Steinkopf Trommer

General Post Office spiller det de selv kaller for «bluesy frijazz». Vil du få med deg det beste på vei opp innen norsk jazz? Kom på Jazzå! General Post Office har sitt utspring fra jazzlinja på Griegakademiet her i Bergen. Musikken de spiller definerer de selv som bluesy frijazz, og er sterkt inspirert av frijazz-pionerer som Ornette Coleman og Cecil Taylor, samt eldre blueshelter som Robert Johnson. Musikken beveger seg fort fra enkle melodiøse tema til heftig og upolert frispill, og sikrer oss en kveld fylt med spennende, uforutsigbar og variert musikk. Med andre ord: noe for enhver smak. Det loves friske beats, gode musikalske ferdigheter og mye glimt fra vår mørke, men koselige

Oktober

62

konsertscene. Trenger du å skru av hodet og bare nyte litt fin musikk? Da er dette noe for deg. Dette blir en mulighet til å få en unik konsertopplevelse som vil gi deg bakoversveis, ståpels og hakeslepp! JAZZÅ er en konsert­ serie i samarbeid mellom Studentersamfunnet i Bergen og Bergen Realistforening. Konsertserien består av seks konserter + jams, som vil bli publisert fortløpende via Facebook. Kommer du på Jazzå-konsert møter du unge, freshe jazzartister som du kanskje aldri har hørt om, men som overrasker og imponerer. Vil du få med deg det beste på vei opp i norsk jazz? Kom på Jazzå! studentersamfunnetibergen.no


NÅ KAN DU TA HARMONIEN MED PÅ TUR

UANSETT HVOR DU BEFINNER DEG, ELLER HVA DU GJØR PÅ. DU KAN STRØMME DET BESTE FRA BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER FRA BERGENPHILIVE.NO ELLER DU KAN KLIKKE DEG INN FOR Å SE VÅRE KONSERTER DIREKTE. HELT GRATIS, LETT SOM BARE DET. EN HELT NY DIGITAL KLASSIKER - ALLTID ONLINE.

BERGENPHILIVE.NO

HOVEDSTØTTESPILLER FOR STUDENTERSAMFUNNET INFO/GRATISBILLETTER/ANDRE TILBUD: BFO STUDENT TIL 2077


SA

M K LAN G

Tysdag 16. oktober 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Wolfgang Plagge

Professor ved Norges Musikkhøgskole

Møteleiar

Kvifor er det noko musikk som talar til oss, medan annan fell på heilt døve øyre? Treng me bakgrunns­ kunnskap for å skjøne musikk? Kan eit musikkstykke kun tolkast på ein måte? Kan musikk framførast «feil»? Kan musikken spele ei rolle i direkte kommunikasjon oss menneske imellom? Samklang inviterer til eit moro­ samt, metodisk og musikalsk føredrag der me vil freiste å gi eit svar på desse spørsmåla. I tillegg vil me sjølvsagt opne for at du som sit i publikum får svar på dine spørsmål.

Professor ved Norges Musikkhøgskole, Wolfgang Plagge, mellom anna kjend frå NRK-programmet Landeplage med Ravi, losar oss gjennom ein musikalsk heilaftan. Plagge er kjend for si virtuose tilnærming til pianoet, og var i si tid omtala som eit vidunderbarn. Plagge har ein heilskapleg og omfattande kunnskap om musikkhistoria, og vil på sitt eineståande vis fortelje oss om dei formidlande eigenskapane ved musikken. I tillegg vil Plagge sjølv spele for oss i løpet av kvelden. Vitjande kan med andre ord vente seg ein kveld spekka med både lærdom og humor. Bli med på ei unik oppleving med ei levande legende i norsk musikk!

Foto: Privat, Wolfgang Plagge

Marte Helene ­Arnesen Einan

Wolfgang pratar

Oktober

64

studentersamfunnetibergen.no


Dyrenes superkrefter

UP OP

Tirsdag 16. oktober 20:00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Foto: Wikimedia Commons / Dolovis

Endre Willassen

Professor i biologi ved UiB

Møteleder

Sunniva Løviknes

Visste du at bier har UV-syn, og at det finnes en type manet som i teorien er udødelig? Du vet nok at sammenlignet med mennesket har hunden bedre luktesans, hauken ser bedre og kattene hører bedre. Disse egenskapene er imponerende i seg selv, men det finnes dyr med egenskaper man skulle tro var hentet ut av en tegneserie. Mens de små gekkoene kan gå på vertikale flater, i tillegg til opp ned i taket over deg, kan kardinal­ fisken spytte «flammer». Hvorfor har dyrene slike egenskaper, og

studentersamfunnetibergen.no

hva gjør det mulig? Dette, og enda mer, håper vi å få svar på når vi inviterer til en helaften spekket med både store og små interessante fakta om egenskapene til dyr du sannsynligvis aldri har tenkt over at eksisterte! Med oss har vi professor i biologi ved Universitetet i Bergen, Endre Willassen. Han vil vise til eksempler på sanseorganer i ulike dyregrupper og deres bruksområde. I tillegg skal vi komme nærmere inn på hva sansingen har å si for dyrenes opplevelse av sine omgivelser og den verden de lever i.

65

Oktober


K U LT U R

Onsdag 17. oktober 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Møteleiar

«B for Bjarte sjuogtjue. Gjentek: B for Bjarte tjuesju.» Er du av typen som blir usannsynleg gira kvar gong det raslar i trommelen? Eller likar du berre gratis greier? Studentersamfunnet arrangerer bingokveld, og du er hjarteleg velkomen! Me er midt i semesteret, og den underlege kilinga du kjenner bakerst i hovudet har berre eit par veker igjen før den forvandlar seg til fullskala eksamensangst. Men fortvil ikkje – du har fram-

leis tid til å utsetje lesinga litt til, og Studentersamfunnet gjer deg ei orsaking til akkurat dette! Kanskje du er av typen som hyler ut «Bingo!»før du er hundre prosent sikker på om du har den? Slå ut håret – det er lov å la seg rive med. Denne onsdagen kan du belage deg på ordspel av varierande kvalitet og ein fest for belønningssenteret i hjerna di. Ta med deg ein ven ­eller tre og kom og spel med Studentersamfunnet!

Foto: Wikimedia commons / Edwin Torres

Bingovert vert annonsert

Bingokveld

Oktober

66

studentersamfunnetibergen.no


Rikhet for loven

DE B T T A

Torsdag 18. oktober 18:00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Sveinung Rotevatn

Foto: Flickr/Victor

Statssekretær ved Justis- og beredskapsdepartementet

Rettssikkerhet er en grunnstein i demokratiet og skal sikre likhet for loven, men fungerer den i praksis nå de gode juristene kun er tilgjengelige for de rike? Rettssikkerhet for alle er en selvfølge i et liberalt demokrati. Det innebærer at alle skal ha mulighet til å fremme sin sak for retten og ha tilgang på nødvendig rettshjelp. I Norge har du rett på gratis rettshjelp om du tjener under 246.000 kr årlig. Når juridisk bistand likevel selges privat kommer spørsmålet: Hva skjer når den beste juridiske kompetansen er for dyr? Landets beste advokater koster flere tusen kroner timen, og om studentersamfunnetibergen.no

John Olav Egeland

Tidligere redaktør i Dagbladet

man vil ta en sak til retten koster det fort opp mot 300 000 kr. I dag er det mer lukrativt for advokater å være partner i advokatfirmaer enn å forsvare drapsmenn. Hva gjør dette med rettsikkerheten for vanlige borgere?

Møteleder

Jonas Nielsen

Økende rettsliggjøring av samfunnet gjør at domstolers beslutningskraft øker på bekostning av de folkevalgte, noe som også medfører at behov for juridisk hjelp øker. For å debattere om alle har den samme muligheten til rettshjelp kommer statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Sveinung Rotevatn, samt politisk kommentator og tidligere sjefredaktør for Dagbladet John Olav Egeland.

67

Oktober


INTERNASJONAL UKE BERGEN OG HORDALAND 19.-27. OKTOBER www.fn.no/iubergen

FNs Bærekraftsmål

FN-sambandet Sør-Vest med partnere arrangerer årlig Internasjonal uke i Bergen og Hordaland i forbindelse med FN-dagen. Vi sprer informasjon om FNs tema, i år holder vi FNs bærekraftsmål spesielt i fokus. Bærekraftig utvikling for alle er en forutsetning for at menneskerettighetene kan innfries på et universelt nivå.

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Kontoret i Bergen dekker Vestlandet. Vi er en av tre regioner som til sammen dekker hele landet. Vår oppgave er å informere om FN og FNs arbeid, bidra til positive holdninger til internasjonalt forpliktende samarbeid, og øke folks forståelse for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk.


KONTAKT EN ALUMNI-MENTOR! Trenger du litt karriereveiledning for å få drømmejobben? Kontakt en alumni-mentor! Skal du på jobbintervju? Lurer du på hva du kan jobbe med når du er ferdig utdannet ved UiB? Eller hvordan du bør bygge din CV for å få drømmejobben? “Kontakt en alumni-mentor” er et tilbud til deg som er student, nyutdannet eller på jobbjakt. Sjekk ut våre alumni-mentorer på: alumni@uib.no

UiB Alumni W

uib.no/alumni

UiBAlumni

University of Bergen


Fokusuke: FRYKT Dette semesteret setter Studentersamfunnet fokus på en av menneskets fundamentale følelser: Frykten. Frykt kommer i mange former, og oppleves ulikt for alle. Den skal holde oss unna farlige situasjoner. Kommersielle aktører og politikere kritiseres stadig for å spille på frykt for å fremme sitt budskap. Vi er konstante mottakere av massemedienes bombastiske overskrifter. Oppslag som «Sånn får du kreft» og «Så nærme var han å gjennomføre terrorangrepet» er blitt hverdagskost, og fører kanskje til et apatisk forhold til nyheter og

omverden? Frykten har definitivt en annen rolle i dagens samfunn, sammenlignet med tiden da mennesket var jegere og sankere. Er det kanskje viktigere enn noen gang å stille seg spørsmålet: Hva er sunn redsel, og hva er irrasjonell frykt? Under fokusuken 22.–28. oktober skal vi tre inn i mørket, og inviterer til en rekke varierte møter som utforsker frykt: Fokusuka åpnes ved at vi dykker inn i fenomenet fobier – hvorfor har vi dem, og går det an å bli kvitt dem? Akvariet i Bergen holder en omvisning på Akvariets tropiske avdeling

70


hvor edderkoppene kravler og slangeskrekken raskt kommer til overflaten.

innbyggernes privatliv i møte med spørsmål om sikkerhet?

Gjengen bak podkasten Andregenerasjonen fra NRK kommer til Bergen for samtale og livepodkast. Den består av gutta fra Skam sesong 4. De snakker om livet som andregenerasjons innvandrere: Om ungdomstida i Norge og møtet med hverdagsrasismen.

Også musikk hører med når vi snakker om følelser. I Universitetsaulaen får du høre et knippe verk skrevet i konsentrasjonsleirer. Først vil Bergen Filharmoniske Orkester fremføre Olivier Messiaens verk Kvartett for tidens ende. Deretter vil et kor fremføre Even when he is silent, et verk av Kim Arnesen med tekst funnet på en vegg i en konsentrasjonsleir. Vi gleder oss til å lære mer om den mystiske og mektige frykten, og håper du blir med – hvis du tør!

71

Illustrasjon: Agnes Enger Guttormsgaard

Vi inviterer til debatt om beredskap i møte med terror og trusler. Vi frykter for privatlivet – både dets forfall og eventuell mangel på innsyn. Hvor mye innsyn bør en stat ha over


Angst på Akvariet UP OP

Tirsdag 23. oktober 18:00

Vi mennesker kan være redd så mangt, enten det er mus, edderkopper eller høyder. Hvorfor har vi fobier som er rettet mot ufarlige ting, og hvordan blir man kvitt dem?

Akvariet i ­Bergen

Vi får besøk av psykolog Bjarne Hansen, som med sitt OCD-team ved Helse Bergen utformet en metode hvor man kan bli kvitt angst og fobier på bare fire dager. Sammen med reptilansvarlig ved Akvariet i Bergen, Remi Andersen, skal de snakke om vanlige redsler og hva man kan gjøre med dem.

Bjarne Hansen

Psykolog ved OCD-team Helse Bergen

Remi Andersen

Reptilansvarlig ved ­Akvariet i Bergen Møteleder

Julie Kvikstad

SA

M K LAN G

Tirsdag 23. oktober 20:15 Universitets­ aulaen Musikere fra Bergen Filharmoniske ­Orkester Møteleder

Bendik Savstad

Oktober

Etter samtalen tar vi deg med på en guidet rundtur på den tropiske avdelingen ved Akvariet etter stengetid for å pirre dine innerste fobier mot reptiler, insekter og andre dyr. En kveld for de som liker skumle skapninger!

Musikk fra ­konsentrasjonsleiren I 1940 satt Oliver Messiaen i fangeleiren Stalag VIII-A, der han komponerte Kvartett for tiden ende for de instrumentene som fantes i leiren. Musikken uttrykker hans opplevelse av krig og fangenskap, og ble urfremført i leiren med fangene som publikum. Vi er så heldige å få oppleve denne musikken i Universitetsaulaen. Bergen Filharmoniske Orkester stiller med fire fabelaktige musikere som vil sørge for en musikalsk opplevelse i verdensklasse!

Müngersdorf i Köln, og har oppnådd internasjonal anerkjennelse.

Vi presenterer også korstykket Even when he is silent av den unge komponisten Kim André Arnesen. Dette stykket er basert på en tekst funnet på en vegg i konsentrasjonsleiren

72

studentersamfunnetibergen.no


Andregenerasjonen K U LT U R

Vi frykter alle noe; terror, kriminalitet, endringer, kultur­ påvirkning eller døden. Hvordan blir det så når frykten ­knytter seg til den du er, ikke hva du gjør? Innvandring har vært en problemstilling i norsk politikk siden 1960- og 70-tallet, og innvandrernes barn blir omtalt som andre­generasjonen. For å diskutere tema som fremmedfrykt og nordmenns møte med innvandrere, kommer gjengen bak podkasten Andregenerasjonen og

skuespillere i sesong 4 av SKAM. De er kjent for å ta for seg en ung virkelighet og hverdagslige temaer «med selvironi og humor». Bli med på en live podkast hvor disse problemstillingene drøftes, og å få innblikk i opplevelsen av hvordan det er å vokse opp i Norge som halvt norsk og halvt fremmed.

Onsdag 24. oktober 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter Andregenerasjonen Mutazim Billah Simo Elh'babi Cengiz Al Adam Ezzari

Overvåkning og beredskap Etter Cambridge Analytica-skandalen ble det klart hvor mye privat informasjon som finnes oppe i «skyene». I hvilken grad er vi villige til å godta innsyn i vårt privatliv i bytte mot «trygghet»? Forbrukerne opplever å være maktesløse over sine egne sensitive opplysninger med tanke på hvem som benytter seg av dem og hva de brukes til. Kritikere til nettovervåkning argumenterer for at det undergraver demokratiske prinsipper, mens andre mener overvåkning er et nødvendig onde. PST hevder at informasjonen blir brukt for å øke sikkerheten til befolkningen, men hva annet brukes informasjonen til? Hvor går grensen mellom retten til privatliv og hensynet til det offentliges sikkerhet? I panelet finner vi Gerald Folkvord, politisk seniorrådgiver hos Amnesty International. I tillegg kommer informatiker fra UiO Olav Lysne for å angripe problematikken fra en teknologisk og et mer liberalt synspunkt. studentersamfunnetibergen.no

73

DE B T T A

Torsdag 25. oktober 18:00 Litteraturhuset Gerald Folkvord

Rådgiver i Amnesty ­International

Olav Lysne

Informatiker ved UiO

Møteleder

Oskar Jakobsen

Oktober Illustrasjon: Agnes Enger Guttormsgaard


Foto: Oskar Andersen/Debra foto as

- Leverer viktige tenester til folk i fylket. • • • • • •

samferdsle vidaregåande skule og opplæring næringsutvikling kultur tannhelse planarbeid

Sjå www.sfj.no for ledige stillingar.


Heilt ekstremt Kvifor vert nokon tiltrekt av ekstreme ideologiar? Kva er risikofaktorane som kan utsetje nokon for radikalisering, og kvifor hender det at to personar med same utgangspunkt vel heilt ulike vegar? Éin vert ekstremist, medan ein annan vert «tastaturkrigar» – eller berre ein heilt normal borgar. Forskinga peikar i ulike retningar: er det offentlege narrativet grunnen til at ungdom i faresona vel å trekkje mot høgreekstremisme eller religiøs radikalisme? Er det risikofaktorar i familie, nærmiljø og sosioøkonomiske forhold som gjer ein sint ungdom til ein rabiat ekstremist? Let det seg gjere å snakke om ekstremisme under eitt når dei politiske ytterkantane og religiøs

radikalisme opererer på så vidt ulike måtar? For å diskutere desse spørsmåla får me besøk av professor Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for samanliknande politikk ved UiB, som har forska på den ekstreme høgresida i Europa. I panelet finn me òg Elisabeth Harnes fra RVTS Vest, som jobbar med mentoropplæring og oppfølging av personar i faresona for å bli radikalisert i vestlandsregionen. I tillegg kjem Viggo Jan Vestel ved OsloMet, som jobbar med forsking i fleirkulturelle ungdomsmiljø i Oslo.

UP OP

Tysdag 30. oktober 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Elisabeth Ivarsflaten

Professor ved Institutt for samanliknande politikk, UiB

Elisabeth Harnes

Spesialkonsulent ved Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging – Vest

Viggo Jan Vestel

Sosialantropolog og ungdoms­forskar ved OsloMet

Møteleiar

Andreas Vindenes

Illustrasjon: Milena Nowak / pixabay

studentersamfunnetibergen.no

75

Oktober


SA

M K LAN G

Tysdag 30. oktober 20:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Mats Borch Bugge

Tidligere musikksjef i P3

Peder Ebbesen

Skribent for GAFFA

Møteleiar

Kva avgjer om ein artist i Noreg lukkast i musikkbransjen eller ikkje? Er det opp til den musikalske kvaliteten, eller handlar det om å ha dei rette kontaktane? Det er ikkje lett etablere seg som ny artist i Noreg, og mange brikkar må først falle på plass. Christine Dancke seier sjølv i remixen av Attitudeproblem at «jeg kan sørge for at du blir noe, bror» – men er det slik at ein må kjenne nokon som er i industrien frå før for å bryte gjennom? Til å diskutere desse spørsmåla har vi invitert to sentrale personar

i norsk musikkliv: journalist i musikkmagasinet Gaffa Peder Ebbesen, og tidlegare musikksjef i NRK P3, Mats Borch Bugge. Ebbesen meiner NRK P3 forskjellsbehandlar ferske artistar, og at det ikkje er kvaliteten som er avgjerande. Borch Bugge er på si side ikkje samd med dette, og forsvarer den redaksjonelle linja NRK P3 legg seg på. Vi skal ta eit djupdykk ned i kriteria som avgjer kva artistar som vert spelt på radio, og kva steg ein må ta for å verte ein vellukka artist i Noreg i dag.

Foto: Flickr/NRK P3

vert ­annonsert

P3-kartellet

Oktober

76

studentersamfunnetibergen.no


UNDER 30 Ã…R? KR 150

CANDIDE OPERETTE AV BERNSTEIN

ET MUSIKALSK FYRVERKERI, SCENISK KONSERT 31. OKTOBER, 1. OG 2. NOVEMBER GRIEGHALLEN

BNO.NO

MUSIKKSELSKAPET HARMONIEN


K U LT U R

Ei verd full av ost

Onsdag 31. oktober 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Pascale Baudonnel

Foto: Pxhere

Ysteteknolog frå Undredal Støylsysteri og grunn­ leggjar av Norsk gardsost

Jørn Hafslund

Yster frå Ostegården i Fana

Møteleiar

Øyvind Osdal Runde

I november 2016 gjekk oste-VM av stabelen i San Sebastián i Spania. Ved slutten av meisterskapen vart ein ny ost krona til verds­meister – den beste osten i verda: blåmuggosten Kraftkar frå Tingvoll på Nordmøre.

ein får tjue ulike sortar fastost å velje mellom er det fort fristande å halde seg til Jarlsberg. Difor ynskjer Studentersamfunnet i Bergen å gi deg ei innleiing i osteverda; korleis vert ein ost laga, og kva er skilnaden på ein god og ein vond ost?

Sigeren i Spania var langt frå det einaste som har hendt med norsk ost dei siste åra. Nye og gamle meieri har gjort stor suksess både i Noreg og internasjonalt, og samstundes med dette møtet finner oste-VM stad mellom dei sju fjell.

Med oss for å forklare dette har me Pascale Baudonnel, yste­ teknolog frå Undredal Støylsysteri og grunnleggjar av Norsk Gardsost, og Jørn Hafslund frå Ostegården i Fana.

Dessverre er ikkje ost alltid det enklaste å forstå seg på. Ein kan fort gå seg vill mellom snakk om modningstid og muggsort, og når

Oktober

78

Etter møtet inviterer me til ostesmaking med ei rekkje norske produsentar. Bli med Studentersamfunnet og utforsk osteverda!

studentersamfunnetibergen.no


Gode arbeidarar eller gode medmenneske? Skulen har på hundre år gått frå å vere eit privilegium for gutar av velståande slektar til å bli ein universell menneskjerett. Opplæringa skal opne dører mot verda, men kva dørar skal ein velje? Er formålet med grunnskulen å oppdra gode menneskjer eller utdanne gode arbeidarar?

Til å diskutere dette får me med oss stipendiat hjå OsloMet og SV sin byrådssekretær i Oslo, Tarjei Helleland, som har forska på kva framtidsskulen treng. I tillegg har me fått med oss Sandra Bruflot, utdanna som lærar, men først og fremst leiar i Unge Høgre.

Torsdag 1. november 18:00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Tarjei Helland

Byrådssekretær i SV og stipendiat hjå OsloMet

Sandra Bruflot

Leiar av Unge Høgre

Møteleiar

Reinert Lofthus

Foto: Dreamstime / Viacheslav Iacobchuk

Det er lovfesta at grunnskulen skal lære elevane å «utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet». Likevel lærar ikkje skulen ungdommen å skrive CV eller å halde styr på privatøkonomien, men heller å skrive kreative tekstar og halde styr på dei norrøne gudane.

Skulen er ei plattform for både læring og for sosialt liv – den skal utdanne ungdom til å verte «gagns menneskje». Debattane rundt pedagogiske verktøy som lekse, heildagsskule, meir fysisk aktivitet og varierande bruk av testar diskuterast med høg temperatur. No treng me ein større debatt om skulens funksjon og rolle i samfunnet.

DE B T T A

studentersamfunnetibergen.no

79

November


HVL NATURLEG VIS

hvl.no


Er du snart ferdig som student? Har du en plan etter studiene?

Trainee Vest tilbyr deg en unik karrieremulighet! Sjekk ut traineevest.no eller besøk oss pü facebook i dag


UP OP

Tirsdag 6. november 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Julie Winge

Skodespelar, forfattar og tidlegare alkoholikar

Cecilie Schou ­Andreassen Psykolog

Eilin Erevik Psykolog

Møteleder

Hva gjør oss mennesker avhengig av noe? Hva kan man bli avhengig av, og hva skjer med oss når vi ikke får det vi «trenger»?

håndsberetningen sin om hvordan det kjennes å ha vært avhengig av alkohol, og hvilke konsekvenser det har fått både for hun selv og de rundt henne.

«Hei, jeg heter Julie og jeg er alkoholiker. Det var aldri rart for meg å si det høyt, fordi jeg visste det. Jeg har visst det siden jeg var 21.» Dette var setningen som i 2016 retta nasjonal oppmerksomhet mot skuespiller og nå forfatter Julie Winge, i det hun stod fram som alkoholiker på sin egen blogg.

I tillegg kommer den anerkjente psykologen Cecilie Schou Andreassen som mottok Meltzerprisen i 2016 på grunn av forskningen hennes på avhengighet. Hun ville forklare nærmere hva som skjer med avhengige på et psykologisk plan, og hvordan man kan komme seg ut av uføret.

Hun har skildret livet sitt for offentligheten blant annet gjennom boken Fyllik fra 2017. Denne kvelden kommer hun for å gi oss første-

For å snakke om studiene sine om hvordan sosiale medier blir brukt til å speile og påvirke alkoholbruk, samt hvilke følger det får for folk som blir eksponert, kommer også psykolog Eilin Erevik.

Illustrasjon: Milena Nowak / pxhere

Julie Sætre

Alkohol og avhengighet

November

82

studentersamfunnetibergen.no


Holder du deg til “lykkepromillen” blir festen bedre for alle. Spiller Postgirobygget på nach

Krangler med dørvakten Spanderer runde på alle med Mastercardet

Rusakutten

SMSer til eksen

Kongen av sosiale medier “Rekker fortsatt forelesningen i morgen”

LYKKEPROMILLEN

Ny bestevenn på vors Lettere å sjekke opp

Løser verdensproblemer Mer selvsikker

Flink til å danse Alle rundt deg blir penere

Lykkepromille refererer til den oppkvikkende rusen som gjør deg lettere til sinns og mer sosial. De fleste oppnår dette med en promille på mellom 0,5 og 1. Hvis du klarer å holde deg på dette nivået, får du det beste ut av alkoholen. Da er det mye lettere å unngå kjipe konsekvenser og beholde de gode.

lykkepromille.no


SA

M K LAN G

JAZZÅ: Jam

Tuesday 6. november 20:30 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Jamhosts from Grieg Academy

Foto: Anna Michalsen

Host

Tuva Brekke Krossli

Winter is in the air and the end of the semester is drawing ever closer - which means it’s the perfect time for you to join us at Kvarteret for another enchanting evening of jams. Give yourself a break, borrow your friend’s guitar or our house piano, or just sit back and enjoy the atmosphere. Students from the Grieg Academy will start the show, and after about thirty minutes, the stage is yours to fill. Do you like to freestyle rap, do you know too many jazz standard lyrics, or has your saxophone been November

84

sitting on top of your closet gathering dust for too long? Maybe you just want to test out your new guitar solo in a different setting? Whatever the reason, come and join us in filling Teglverket with music and happy people on this otherwise normal Tuesday evening. And if you feel like sitting back, listening with closed eyes, taking in the atmosphere, the bar is open and the lights are dimmed just right. Take a well-deserved pause from your studies, or take a couple of hours and stave off the exam anxiety with us. studentersamfunnetibergen.no


Blant hentai og kawaii Folketalet krympar. Stadig færre unge er interesserte i forhold. Fødselstala er blant dei lågaste i verda. Noko er gale i det ein gong so framgangsrike landet Japan.

Reiko Abe Auestad er professor i Japanstudier ved UiO og har japansk popkultur og kvinners stilling i det japanske samfunnet som spesialfelt. Ho kjem til Bergen for å hjelpe oss å forstå kva som er grunnen til at unge japanarar gir opp kjærleiken i ein kultur som er gjennomsyra av erotikk.

Onsdag 7. november 18:00 Olav H. Hauge, Litteraturhuset

Reiko Abe Auestad

Professor i Japanstudiar ved UiO

Møteleiar

Ida Emilie Krogvig

Tako to ama av Katsushika Hokusai

Japan har på den eine sida ein enorm sexindustri og ein svært seksualisert populærkultur. På den andre sida har dei ein arbeidskultur som gjer det vanskeleg å oppretthalde eit familieliv. Tala sin tale er klar: stadig fleire japanarar har give opp kjærleiken. Trass i mangfaldige forsøk på å snu utviklinga har japanske kvinner aldri fått færre born, og

i dei siste åra har folketalet gått ned med ca. 300 000 kvart år. Studentersamfunnet i Bergen skal denne kvelden sjå nærare på kvifor denne utviklinga har oppstått, og få vite meir om kva konsekvensane for landet kan bli.

K U LT U R

studentersamfunnetibergen.no

85

November


DE B T T A

Onsdag 8. november 20:00 Grøndahls, Det Akademiske Kvarter

Peter Christian Frølich Stortingsrepresentant for Høgre

Jette Christensen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Møteleiar

Politisk aften i Grøndahls Meiner du politikarane er for blankpolerte? Er du lei strigla debattar? Som i fjor og året før inviterer vi til Bergens kanskje mest uformelle debatt. Med kjappe replikkar, låg terskel for å stille spørsmål og uvisse om kvar grensa mellom panel og publikum går har me kanskje den mest perfekte oppskrifta på ein uformell og høglydt debatt i Grøndahls på Det Akademiske Kvarter. For deg som ikkje er nøgd med debattane på TV, men likevel meiner politikk er interessant, trur me at politisk aften er noko for deg.

Denne kvelden skal me inn på brennaktuelle tema frå heile verda, og du får høve til å spørje paneldeltakarane om alt du lurar på. Møt opp til diskusjon mellom politikarar og studentar, der vi leier deg gjennom ein politisk kveld med ein halvliter saft i kvar hand. Til debatten kjem stortingsrepresentant for Høgre og Arbeiderpartiet, Peter Christian Frølich og Jette Christensen. Dei talentfulle kokkane ved Kvarteret diskar opp med smakfulle smårettar til dei oppmøtte – heilt gratis.

Foto: Sindre N. Viulsrød

Maren Voldsnes Iversen

November

86

studentersamfunnetibergen.no


THE HORROR TORSDAG 8. OG FREDAG 9. NOVEMBER I GRIEGHALLEN Mord, blod og djevelskap! Forleng Halloween-stemningen med en kveld full av skrekkinngytende musikk fra filmer som The Omen, Hellraiser, The Shining, The Walking Dead og Excorsisten

STUDENTER KR. 100

HOVEDSTØTTESPILLER FOR STUDENTERSAMFUNNET INFO/GRATISBILLETTER/ANDRE TILBUD: BFO STUDENT TIL 2077 GRIEGHALL. BILL.KONT 55 21 61 50, 10 – 17 (11 – 14) • HARMONIEN.NO


UP OP

Lovløst verdensrom

Tirsdag 13. november 18:00 Foto: Pixabay / WilliamCho og Unsplash/Bryan Goff

Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Jørn Øyrehagen Sunde Professor i rettsvitenskap ved UiB

Mari Amanda Eldholm

Sjefssekretær ved European Centre for Space Law

Møteleder

Ole Håvard Lunde Rustad

Hva skjer når vi endelig når Mars, og ingen vet hvem som eier planeten? Hvordan skal vi forholde oss til lover og regler på et sted menneskeheten aldri har vært før?

likevel har vi langt flere og strengere lover og regler for havene. Når mennesker nå beveger seg ut mot stjernene kan det være på tide å utvikle regler for hva man kan bedrive der også.

Vi lever i en tid hvor kommersialisering av romfart blir stadig vanligere, og private selskaper som SpaceX viser at utviklingen i romfartsbransjen går raskt. Både dette selskapet og andre kommersielle og statlige organisasjoner ønsker å bedrive forskning og utforskning i verdensrommet, men ingen vet hvordan dette skal reguleres.

Vi ønsker å se på det historiske aspektet ved oppretting av landegrenser og lover som også er relevant når det gjelder andre planeter, og har derfor med oss jurist og rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde.

Vi har mer kunnskap om verdensrommet enn verdenshavene, men November

88

I tillegg kommer sjefssekretær ved European Centre for Space Law, Mari Amanda Eldholm, som til daglig arbeider med nettopp disse problemstillingene. studentersamfunnetibergen.no


Musikk og samfunnskritikk Kultur er ofte faneberaren for samtalane me har i samfunnet, anten dei er kritiske eller framsnakkande. Kva har musikken spesifikt å seie i samfunnskritikken, spesielt når den er presentert gjennom politiserte sjangrar som punk? Betty Stjernen, omtala som Bergens punkdronning, vil gi oss eit innblikk i korleis punken organiserte ein felles front mot nynazismen på 80-talet. Einar «Engelen» Engelstad, musikk­journalist i BT, har sett musikken utvikle seg som plattform for samfunnskritikk gjennom fleire tiår.

Punkebjarte, punkradiovert og innehavar av Punkebjartes Punkeplater, vil gi oss ein introduksjon i den moderne punke­ scena i Bergen. Også Torgeir H. Nærland, professor i medievitskap ved UiB, vitjar oss for å fortelje om dei unike eigenskapane musikken har, samanlikna med andre medier, og korleis den kan nyttast i ein samfunnskritisk kontekst. Hardcore-bandet Leiving vil gi oss sitt perspektiv på «den nye punken», og korleis tekstane deira passar inn i kanskje den mest politiserte musikksjangeren.

SA

M K LAN G

Tysdag 13. november 20:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Betty Stjernen

Punkdronning

Einar «Engelen» Engelstad

Musikkjournalist i Bergens Tidende

Punkebjarte

Radiovert og innehaver av Punkebjartes Punkeplater

Torgeir H. Nærland

Professor i medievitskap ved UiB

Leiving

Hardcore-band

Foto: Wikimedia commons / rutto noise og Pxhere

Musikarar frå Bergen Filharmoniske ­Orkester

studentersamfunnetibergen.no

Møteleiar

Synnøve Reitan

89

November


Onsdag 14. november 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Guri Solberg

Programleder og ­podkastvert

Møteleder

Oda Bjerkan

Bra damer med Guri Solberg Bra damer. Er det de som gjør, eller de som er? De som vet, eller de som vil? De som mestrer, eller de som feiler? Guri Solberg har et navn, en stemme og en trygghet som vi kjenner godt igjen. Det er hele 14 år siden hun begynte med å geleide oss gjennom noen av landets største TV-programmer, og da hun så sin mulighet, gjorde hun like godt seerne om til lyttere. Podkasten Bra Damer ble lansert i 2016. Siden den gang har Guri snakket med 76 damer av kaliber, deriblant kvinnelige teknologer, skuespillere, kjernefysikere, artister, politikere og komikere. Er det damene eller Guri som fascinerer oss? Antageligvis begge deler, og nettopp derfor har vi viet en hel kveld til en god samtale, der den erfarne podkastverten har sagt ja til å skifte stol og la seg intervjue.

November

90

Foto: John A. Hudson

K U LT U R

«Det finnes nok av jenter som fortsatt er redde for å ta plass, enten det er i klasserommet eller i en forsamling. Det er kjempeviktig at de lærer seg å ta ordet, og ikke blir sittende skamfulle og med en dårlig følelse» har Guri uttalt i et interjuv med Vibeke Stiansen for et år siden.

studentersamfunnetibergen.no


Du får bladet sendt rett hjem til deg

Du får bladet tidligere enn butikken

Du kan si opp abonne­ mentet når som helst

Du får bladet under utsalgspris

Tidsskrift for litteratur, kunst, film, ideer og samtidsdebatt

«Jeg leser Vagant som det universitetet og fakultetet for historie, litteratur og sivilisasjonskritikk vi mangler i epoken for New Public Management og markedsliberal underholdningskultur.» Tomas Forser, Morgenbladet

«Vagant er på vej mod at etablere sig som det centrale kulturtidsskrift i Norden.» Henrik Torjusen, Standart

«Skandinaviens bästa litteraturtidskrift! Den norska redaktionen har stor internationell utblick, och är ovanligt kritiskt pigg och nyfiken.» Victor Malm, Expressen

«Det er takket være slike essays at man ønsker å bringe vaganten med seg hjem, inn i varmen: Entusiasmen, ønsket om å formidle, resulterer i innsiktsfulle tekster, fulle av overskudd.» Olav Løkken Reisop, Klassekampen

«Vagant åbner op for et rum mellom traditionell litteraturkritik og den langsomme journalistik med tværestetiske, men også politiske toner.» Steffen Krejberg Knudsen, Standart

«Vagant har vært i en drivende utvikling, og fremstår i dag som et profesjonelt, rikholdig og ganske råflott tidsskrift. Papirkvalitet, design og layout er imponerende, og hver eneste utgave har dyptpløyende og lærerike artikler om internasjonal samtidslitteratur.» Ingunn Økland, Aftenposten

A www.vagant.no

Tegn abonnement i dag!

 Tegn abonnement på www.vagant.no


HE

LH U S

Fantastic Parties and Where to Find Them Laurdag 17. november Dørene opnar 21:00 Det Akademiske Kvarter CC: 50,– Program vert annonsert

November

Finn fram trylle­ staven og tørk støvet av kutta di, magien kjem tilbake og du treng ikkje eit brev frå Galtvort for å delta på feiringa. Enten du er heilblods, grums eller gomp er du velkomen til Kvarteret for ein magisk kveld.

92

Som tilskodar til Harry Potter sine opplevingar fekk vi utforska ei heil verd av fantasi, kreativitet og menneskjer vi aldri heilt har lagt frå oss. Gjer som Humlesnurr og dykk ned i tanketanken for å gjenoppleva dei beste minna frå barndommen. DJ Bjørn Åsheim avsluttar kvelden med eit magisk dansegolv. studentersamfunnetibergen.no


Vi inviterer og til juleball der Storbandet Blæst spelar nydeleg musikk frå Harry Potter. Ta del i quiz og hent fram dine kunnskapar om fabeldyr, eliksirar, trylleformlar og sladder frå Galtvort. Gle deg til ei fantastisk rumpeldunkoppvisning med BSI Rumpledunk, med moglegheit til å delta.

studentersamfunnetibergen.no

Du treng ikkje forlate bygget for å skaffe deg nattmat, då kjøkkenet på Kvarteret diskar opp magisk gode rettar inspirert av Harry Potter. Finn fram sope­ limen eller immiver til Kvarteret for ein kveld dedikert til alle sin store kjærleik: Harry Potter.

93

LH U S

Illustrasjon: Milena Nowak / pixabay/movprint

HE


K U N S T H A L L 3. 1 4 Visions and wills to globality 3.14 aims to reflect upon the complex nature of international contemporary art, different contemporalities and current global socially issues, served to a diverse audience. 3.14’s exhibitions, events, lectures, seminars presentations and educational activities, strive to investigate the dynamic and provocative nature of contemporary art. 3.14 presents and questions the present for the future. | free entrance |

WWW.KUNSTHALL314.ART I N T E R N AT I O N A L C O N T E M P O R A RY A RT KUNSTHALL 3.14

|

VÅ G S A L L M E N N I N G E N 1 2 - B E R G E N

Studentersamfunnet i Bergen søker nye medlemmer til: PR-komiteen Grafisk arbeid Podkastopptak Fotografi

IT Videoproduksjon Tekstproduksjon

Økonomikomiteen Økonomikomiteen søker også nye medlemmer til regnskap og fakturering Nå oss på post@samfunnetibergen.no eller kontakt @studentersamfunnet på Facebook


Studenthistorier Har du hørt historien om han merkelige roomien som puttet dokosten i oppvaskmaskinen? Alle har noen merkelige, rare og morsomme historier på lur. Ønsker du å dele en vill fyllehistorie, en fortelling om en litt for drøy foreleser eller en erindring fra jentekvelden som gikk litt over stokk og stein? Dette er kvelden for å dele!

Bli med på en kveld fylt med latter og pinligheter når vi samles til historiestund. Studenter fra Skrivekunstakademiet starter hele smørja med sine egne fargerike historier. Det vil så åpnes for å ta mikrofonen direkte fra salen og dele sin flaueste, morsomste eller mest utrolige historie. Hør og bli hørt!

Onsdag 21. november 18:00 Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Studenter fra Skrivekunst­akademiet

Møteleder

annonseres

Foto: Milena Nowak

Studentersamfunnet inviterer til en kveld hvor alt er lov og ingenting blir for drøyt. Vi utfordrer alle til å ta steget ut av komfortsonen og dele sin beste historie med byens studenter. Terskelen er lav og høyden under taket har aldri

vært høyere. Har du noen historier som beskriver hvorfor studenttilværelsen er den beste, men kanskje også den verste tilden av ditt liv? Kan det være mangelen på næringsrik mat, fester som varer langt ut på morgenkvisten eller følelsen av å ikke ha peiling på hva man egentlig driver med?

K U LT U R

studentersamfunnetibergen.no

95

November


KAN JEG BLI GRAFIKER FOR STUDENTERSAMFUNNET? Har du nok prosjekter i porteføljen din? JA

NEI

Har du vudert å legge til enda flere?

Ønsker du å engasjere deg i studentmiljøet? JA

NEI

Kunne du tenke deg å bli med i Bergens største studentorganisasjon, og bli kjent med mange nye mennesker?

JA

Vil du bli kjent med andre grafikere og illustratører?

JA

NEI

JA

Det er mange andre oppgaver for deg! Gå inn på Facebooksiden vår for å finne ut hva nettopp du kan bidra med!

post@samfunnetibergen.no

Bli med i vår PR-gruppe, og få muligheten til å delta i mange spennende prosjekter! Ta kontakt med oss på Facebook eller mail for mer informasjon!


Studentersamfunnets ­generalforsamling Har du kjøpt medlemskap i døren på et av våre arrangement denne høsten? Da er du hjertelig velkommen på Studentersamfunnets generalforsamling!

Vår generalforsamling arrangeres av Rådet i Studentersamfunnet. Arrangementet vil bli publisert på Facebook når tiden nærmer seg. Forslag til dagsorden og forretningsorden vil også komme her.

På denne dagen tar vi beslutninger som vil prege organisasjonens drift i fjern og nær framtid. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Valg av Styret er den store begivenheten, men annet snadder som behandling av budsjett finner også sted.

Det vil bli servert mat underveis, men ikke kom sulten.

Studentersamfunnet i Bergen er en åpen og demokratisk studentorganisasjon. Alle medlemmer har stemmerett og mulighet til å påvirke Studentersamfunnets fremtid.

Søndag 25. november Tidspunkt ­annonseres Det Akademiske Kvarter

Rådet i Studenter­ samfunnet i Bergen

Rådet kan nås på ­ radet@samfunnetibergen.no. Vite mer om verv i Studentersamfunnet? Scan QR-koden!

Foto: Studentersamfunnet i Bergen

På generalforsamlingen blir det valgt nytt Styre og Råd. Styret har ansvar for daglig drift av organisasjonen, mens Rådet har ansvaret for å passe på at Styret gjør jobben sin. Valgkomiteen høsten 2018 består av: Mia Milde, Joar Simarud Stabell, Anette Arneberg og Karl Sveinung Vikne Knutsen.

97

November


Foto: Julie GĂźnther

98


Medlemsliste høsten 2018 Leiar Jógvan Helge Gardar, språkvitskap Nestleiar Signe Landsverk Holst, samanliknande politikk Økonomiansvarleg Ole Håvard Lunde Rustad, norsk som andrespråk Kommunikasjonsansvarleg Ingvild Heggertveit Hagesæter, kognitiv vitskap Aktueltleiar Trym Eilertsen, lektor religionsvitskap Upopleiar Julie Sætre, samanliknande politikk Samklangleiar Marte Helene Arnesen Einan, klassisk sang, utøvande Kulturleiar Mats-Henrik Nygren Syversen, samanliknande politikk Debattleiar Reinert Lofthus, samanliknande politikk Helhusleiar Caroline Wergeland, samanliknande politikk Aktuelt Nicolai Myklebust, samanliknande politikk Håkon Wettestad, kognitiv vitskap Lisa Knudsen, samanliknande politikk Victoria Dreyer, samanliknande politikk Emilie Byermoen, energi Jonas Lie, økonomi Marie Teigen, rettsvitskap Sara Hagfors, politisk økonomi, aktiv pamp Upop Andreas Vindenes, samanliknande politikk Constance Storvestre, molekylærbiologi Frida Lunde Høisæther, samanliknande politikk Ingvild Thorvik, vernepleie Joakim Viken, historie Julie Kvikstad, psykologi Marie Aadland, arkeologi Oda Elisabeth Gabrielsen, administrasjon og organisasjonsvitskap Ole Andrè Pettersen, automatiseringsingeniør Sara Juul Vatn, sjukepleie Andreas Høvik, i arbeid, aktiv pamp

studentersamfunnetibergen.no

Espen Rosdahl Johnsen, sjukepleie, aktiv pamp Jori Neteland-Kyte, meteorologi, aktiv pamp Marius Gustavsen Paulsen, i arbeid, aktiv pamp Marte Hauge, aktiv pamp Sunniva Løviknes, master i biologi, aktiv pamp Samklang Herman Winther-Henriksen, musikkterapi Ingrid Stensjøen, musikkterapi Ragnhild Schwensen, historie Alexander Fiske Fosse, komposisjon Cornelia Andreassen, psykologi Joar Simarud Stabell, klassisk sang, utøvande Tuva Brekke Krossli, psykologi Synnøve Reitan, retorikk Knut Olav Alhaug, historie Morten Brunsberg Refsli, komposisjon Marie Horn, psykologi Anne Daugstad Wik, klassisk sang, utøvande Sindre August Horn, i arbeid, aktiv pamp Kultur Hilde Einarsdatter Danielsen, psykologi Edward Greiner Nilsen, historie Henriette Lønnerød, psykologi Maria Carlson, litteraturvitskap Øyvind Osdal Runde, samanliknande politikk Ida Emilie Krogvig, teatervitskap Katja Barlinn Kjelstad, medisin Anne Håbjørg Lysvåg, sosiologi Bo Schleisner, litteraturvitskap Jenny Hallre Trømborg, litteraturvitskap Andrea Fjeld, sosiologi Sigbjørn Løland Torpe, historie Sigrid Husebø Øygard, akustikk, aktiv pamp Viktor Drønen, i arbeid, aktiv pamp Oda Bjerkan, i arbeid, aktiv pamp Debatt Jonas Nielsen, rettsvitskap Sina Storelv, psykologi Teiria Nikora Svebakk, samanliknande politikk Sander Berg Stople, politisk økonomi Louise Amdam, tv-produksjon Thora Bjørke Sandberg, sosiologi Mathias Helseth, historie Eirik Oscar Wichstrom Liberg, samfunnsøkonomi Sara Gagné Knudsen, samanliknande politikk, aktiv pamp Maren Iversen, samanliknande politikk, aktiv pamp Karl Sveinung Vikne Knutsen, kristendom, aktiv pamp

99

Helhus Andreas Jansen, administrasjon og organisasjonsvitskap Laila Haugom Nordfjell, samanliknande politikk Martine Titterud, samanliknande politikk Sara Holmedal Jensen, samanlikande politikk Louise Zijdeman, samanliknande politikk Mathias Teigen Refsnes, lektorutdanning med master i engelsk Anne Askeland, medievitskap, aktiv pamp Økonomi Alexander Pettersen Fredheim, privatist hos Sonans Eva Åsne Aadland, økonomi og administrasjon Kristine Dalland Ulvang, økonomi og administrasjon PR Kaspar Selvik, samanliknande politikk Christian Hjelle, grunnskulelærar, engelsk Erik J. Cappelen, samanliknande politikk Lina Tanita Leiva, visuell kommunikasjon Agnes Enger Guttormsgaard, visuell kommunikasjon Emilie Mellbye Rytter, rettsvitskap Ane Sudgarden Sørbø, sosionom Sigmund Ditmansen, i arbeid, aktiv pamp Rådet Aslak Kasti Hyldmo, rettsvitskap Silje Fossdal, i arbeid Jenny Nygaardsmoen, sosiologi Alex Emil Oma Lobo, matematikk Milena Nowak, informatikk Marie Wendelborg, sosiologi Oskar Jakobsen, rettsvitskap Bendik Savstad, komposisjon


Vi kan blant annet tilby deg:

Studiemestringskurs Jobbklar-kurs Veiledning Drop-in

INSPIRER DEG NÃ…R DU SKAL VELGE VEIEN VIDERE sammen.no


DENNE MANNEN SKAPER KLASSISK FESTSTEMNING! Når Edvard Garner løfter dirigentstokken, skapes det klassisk magi i Grieghallen. En kveld med vår sjefdirigent Ed Gardner og Bergen Filharmoniske Orkester bør du ikke gå glipp av. Og husk: Studentbilletter koster kun 100,-

HARMONIEN.NO

HOVEDSTØTTESPILLER FOR STUDENTERSAMFUNNET INFO/GRATISBILLETTER/ANDRE TILBUD: BFO STUDENT TIL 2077


Utvidet Råd Utvidet Råd består av ressurspersoner fra akademia, mediebransjen og kulturlivet i Bergen. Utvidet Råd er et rent kompetanseorgan for Studentersamfunnet i Bergen. Alexander Cappelen, NHH Janne Kristiansen, Helse Bergen Jan Fridthjof Bernt, Jur.Fak., UiB Jan Martin Nordbotten, Mat.Nat, UiB Jørgen Pedersen, HF, UiB Sigmund Grønmo, SV, UiB Trygve Svensson, SV, UiB Alex Iversen, TV2 Charlotte Myrbråten, Bergen Offentlige Bibliotek Erik Næsgaard, 17. mai-komiteen og Kommandør i Pinnsvinordenen Ragnhild Muriaas, SV, UiB Liv Hege Tveit, Bergen Filharmoniske Orkester Sven Åge Birkeland, BIT Teatergarasjen William Hazell, Kulturavdelingen i Bergen Kommune Eirik Løkke, Civita Eva Nordlund, Nationen Gjert Frimann Vestrheim, HF, UiB Hilde Sandvik, initiativtaker Broen.xyz Johannes Hjellbrekke, SV, UiB Kari Wærness, SV, UiB Magnus Takvam, NRK Agnete Haaland, Den Nationale Scene Jan Reinert Karlsen, SVT, UiB Mímir Kristjánsson, venstrepopulist Jill Loga, Rokkansenteret, UiB Aslak Hjeltnes, Psyk.Fak., UiB Anne-Elisa Tryti, byråd i Bergen Frode Molven, Spartacus Forlag

102

studentersamfunnetibergen.no


Takk til Takk til

• Hovedstøttespilleren vår; Bergen Filharmoniske Orkester • Velferdstinget Vest • Akademika • Bergen Riksmålsforening • Fritt Ord • Annonsørene våre • Godt Brød og Matkroken for mat

Hjertelig takk til årets programredaksjon

• Programredaktør Øyvind Osdal Runde • Programgeneral Andreas Vindenes • Bilderedaktør Milena Nowak • Medredaktører Sigbjørn Løland Torpe og Ingvild Thorvik • Alle hardtarbeidende korrektur- og bildegrupper • Grafiker Martin Joné fra Bodoni • Kjøkkensjefer Frida Lunde Høisæther og Tuva Brekke Krossli • Sosialkomiteen, for hygge og mat

Spesiell takk til

• Rektoratet, for beskyttelse av H.M. Pinnsvinet • Alle innledere • Publikum for engasjert deltakelse • Alle våre flotte frivillige • Tidligere ledere Oda Bjerkan, Sindre Nordås Viulsrød og Håkon Randgaard Mikalsen • Utvidet Råd, for visdom og veiledning • Dag Rune Olsen, for lyttende og engasjert innstilling • Tine Blomfeldt, for gode råd • Walter Heim og Therese Tefre Steen, for harmonisk samarbeid • Frank Aarebrot (1947-2017) for godt samarbeid, tordentaler og en beskyttende vinge • Strålende musikere i BFO og ved Griegakademiet for smektende toner til Samklang • Studentersangforeningen, for godt humør og praktiske mannsrøster • Kommandører Erik von Lengern Næsgaard, Joachim Hvoslef Krüger og William Hazell • Storkorsinnehavere Jakob Skarstein og Sveinung Melkild (1924–2016), begge for liv i allmenndannelsens tjeneste • Bergen Nachspiel Forening, for edle dråper og legendariske nachspiel studentersamfunnetibergen.no

• H.M. Pinnsvinets Ordenskanselli, for bevaring av viktige tradisjoner • Ceremonimester Tobias Jensen Otterstad, for utmerket ceremonistering og gallagestaltning • Det Akademiske Kvarter, Kvarterstyret ved Lina Eide Hustvedt, Kraftetaten for lyd og lys, kvartene og alle andre aktive på huset

For godt samarbeid

• Amalies Hage • Bergen Offentlige Bibliotek • Våre gode venner i Studentteateret Immaturus, Aktive Studenters Forening, Bergen Realistforening og Bergen Filmklubb • Universitetet i Bergen • Universitetsaulaen • Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) • Christian Michelsens Institutt (CMI) • Akvariet i Bergen • Kjernestyret ved NHHS • KODE • Studentradioen i Bergen • Studvest • Bergen Student-TV • Det Norske Studentersamfund • Studentersamfundet i Trondhjem • Studentforeningen i København • Studentsamfunnet i Ås • Studentparlamentet ved UiB • Studentparlamentet ved HVL • Bodoni • Bergens Tidende ved Liv Skotheim • Raftostiftelsen • Litteraturhuset i Bergen • Vill Vill Vest

Bilder

• Forsideillustasjon: Agnes Enger Guttormsgaard • Nye komitélogoer: Lina Tanita Leiva • Medlems- og lederportrett: Julie Günther • For bilde til åpningsmøtet: AFK og Øistein Jakobsen, StreetArt Bergen

103


Garage

Ujevnt Apollon

Fincken

–––––––––––––––––––––––

Kart

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Nygårdsgaten – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kaos

Lille Lungegårdsvann

Torgallmenningen

Studentsenteret

Hulen

Legal

Det Akademiske Kvarter

Johanneskirken

104

studentersamfunnetibergen.no


Etasjer på Kvarteret 1

Grøndahls bar

Teglverket

Tivoli

Tivoli

3

2 Stjernesalen

Matservering og bar i Stjernesalen

Illustrasjon: Lars Arve Bratteberg

Maos lille røde

Speilsalen

studentersamfunnetibergen.no studentersamfunnetibergen.no

Bakgården

Storelogen

105


Mobilb ank Innboforsikring Buffer Eie? rsikring o f e s i e R Leie? del Egenan BSU

BLU

HEI! Som student har du mange valg. Lurer du pĂĽ noe? Vi er her. spv.no


AKADEMIKA HAR PENSUMPAKKER Riktige bøker Enkelt Billigere

4 pkn tekstmarkør

39,Ord. kr 54,-

5 pkn Studer smart

79,Ord. kr 99,-

Rollerpenn med blekk som lar seg fjerne

25,Ord. kr 39,-

Indexnotes 8 tabs på linjal

19,Ord. kr 39,-

Vi har mange flere tilbud i butikk, velkommen innom.

Tilbudene gjelder t.o.m. 08.09.2018

Du finner oss på Studentsenteret, NHH, BI og HVL sverre.indd 1

28.06.2018 13:36:44


Akademika-appen -50% på hver femte bok du kjøper 1

2

3

4

50 %

Rabatten gjelder ikke på nye norske bøker iht. bokavtalen eller tilbudsbøker solgt enkeltvis eller i pakketilbud. Maks rabatt kr 400,– pr. bok.

Du finner oss på Studentsenteret, NHH, BI og HVL A5 Bokkortet Studentersamfunnet.indd 1

28.06.2018 13:34:50

Profile for Erinaceus Rex

Studentersamfunnet H18  

Studentersamfunnets programblad for høsten 2018. Forsideillustrasjon av Agnes Enger Guttormsgaard.

Studentersamfunnet H18  

Studentersamfunnets programblad for høsten 2018. Forsideillustrasjon av Agnes Enger Guttormsgaard.

Advertisement