Page 1

Grenzeloos 2010-2011

Studeren

Selectie praktische zaken

Mogelijkheden verschillende uitwisselingen

Waar GA jij naar toe?

Hoe pak je het aan? Stappenplan


Inleiding “Grenzeloos Studeren” is een uitgave van Bureau Internationale Studentenzaken (BIS), het centrale bureau buitenland van de Universiteit van Amsterdam. De redenen om tijdens je studie een periode in het buitenland te verblijven zijn legio: Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, je maakt kennis met een ander onderwijssysteem, het verrijkt je kennis van andere culturen en het is natuurlijk ook een goede aanvulling op je cv. In deze uitgave vind je informatie over de verschillende mogelijkheden, je kunt kiezen voor een jaar of semester aan een buitenlandse universiteit, maar een buitenlandervaring kan ook bestaan uit deelname aan een zomerprogramma of een internationale studentenconferentie.

“A journey of a thousand miles begins with a single step” Lao-tzu, The Way of Lao-tzu Chinese philosopher (604 BC - 531 BC)

We hopen dat het lezen van deze brochure de eerste stap is op het pad van grenzeloos studeren. Bureau Internationale Studentenzaken Willeke Jeeninga

Colofon

Grenzeloos Studeren is een uitgave van Studenten Services Universiteit van Amsterdam. Deze krant verschijnt één keer per studiejaar en is bedoeld voor studenten die een studie of stage in het buitenland willen volgen. Oplage: 2.000, oktober 2010 Redactieadres: Universiteit van Amsterdam, Bureau Internationale Studentenzaken, Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam, internationaal-sts@uva.nl Foto’s: Matthias Bakker, Esme Cartens, Dirk Gillissen, Georgia Haagsma, Marieke Hökberg, Willeke Jeeninga, Hulya Kilicaslan, Merel Laroy, Anna Leidreiter, Ania Lukasiewicz, Nicholas Man, Erkan Ozsen, Heleen Schols, Jindra Span, Wilbert van Woensel, Korea University, San Francisco State University, Stellenbosch University, Universidad Costa Rica, University of Capetown, University of Nebraska-Lincoln, University of Toronto. Vormgeving en redactie: Studenten Services Universiteit van Amsterdam. Drukker: Hub. Tonnaer b.v. Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze uitgave. Vermenigvuldiging van deze uitgave in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bureau Internationale Studentenzaken UvA.

www.uva.nl/internationaal

Grenzeloos studeren

2

Coverfoto 1e prijs BIS-fotowedstrijd 2009 Diederik van der Wees University of Otago Dunedin Nieuw-Zeeland


Mogelijkheden UvA-brede uitwisselingen Bureau Internationale Studentenzaken (BIS), onderdeel van Studenten Services UvA (zie voor adres achterzijde), coördineert alle uitwisselingsprogramma’s op instellingsniveau de zogenaamde UvA-brede, bilaterale uitwisselingen. Dit betekent, dat studenten van alle studiegebieden in aanmerking komen voor deze uitwisselingsprogramma’s. In de overeenkomst is bepaald, dat de student ingeschreven blijft staan aan de eigen universiteit en aan de UvA collegegeld betaalt. De studiepunten, die bij de gastinstelling worden behaald, worden na terugkeer omgezet naar EC-punten. BIS coördineert en administreert de instellingsbrede uitwisselingsovereenkomsten. Als student draag je zelf zorg, eventueel met behulp van de studieadviseur, voor het vinden van de juiste informatie omtrent het samenstellen van het studieprogramma.

Facultaire en Erasmusuitwisselingen Facultaire uitwisselingsprogramma’s zijn overeenkomsten tussen een faculteit

van de UvA en de faculteit van een buitenlandse universiteit. Uitwisseling vindt plaats tussen studenten van de betreffende faculteiten en is zowel binnen als buiten Europa mogelijk. De meeste facultaire bestemmingen zijn echter binnen Europa en vallen onder het Erasmus-programma. Om meer te weten te komen over facultaire overeenkomsten en de voorwaarden voor uitwisseling, kun je contact opnemen met de contactpersoon internationalisering van je eigen faculteit (zie voor adressen pag. 31).

Universitas 21 Universitas 21 (U21) is opgericht in 1997 en omvat van meer dan twintig gerespecteerde brede onderzoeksuniversiteiten verspreid over dertien landen. Het doel van het netwerk is intensieve samenwerkingsverbanden te creëren op allerlei gebied zoals summerschools, uitwisseling en research. Een aantal U21 partners biedt UvA studenten speciale condities indien zij voor een uitwisseling met deze universiteit kiezen. Meer informatie vind je op www.uva.nl/internationaal.

Uitwisseling via ISEP

Erasmus-stagebeurs

Het International Student Exchange Program (ISEP) is een multilaterale non-profit-uitwisselingsorganisatie tussen de bij het programma aangesloten universiteiten in de Verenigde Staten en aangesloten universiteiten elders in de wereld. Er zijn meer dan honderdvijftig universiteiten in Amerika aangesloten bij ISEP waaruit je kunt kiezen. Hieronder vind een kleine selectie van universiteiten: • Central Washington University • San Jose State University • University of Utah • Withworth University • Loyola University New Orleans

Studenten, die een stage gaan lopen bij een organisatie binnen Europa, kunnen bij hun facultaire contactpersoon internationalisering navragen of zij een beroep kunnen doen op een ‘Erasmus-stagebeurs’ van de Europese Unie. Er zijn beurzen beschikbaar voor studenten, die minimaal drie maanden fulltime stage gaan lopen. De beurshoogte is afhankelijk van de duur en de bestemming van je stage. Bij het bepalen van de beurshoogte, wordt ook rekening gehouden met de hoogte van je studiefinanciering en de eventuele stagevergoeding, die je ontvangt. Meer informatie vind je op www.nuffic.nl/erasmus.

Op www.isep.org kun je alle websites van de aangesloten universiteiten raadplegen.

Zelf alles regelen Wil je naar een land of een universiteit, waarmee geen uitwisseling bestaat, dan moet je zelf alles regelen. Bedenk eerst welke specialisatie of studie je wilt doen en waar en aan welke universiteit. Op - vervolg op pag 5 -

Wilweg.nl Voor alles wat je wil weten over studeren in het buitenland: of het nu gaat om een volledige studie wil gaan, een stage of uitwisseling.

Grenzeloos studeren

3


De UvA neemt deel aan verschillende Internationale Studenten Conferenties.

UNIVERSITAS 21

BRIGHT

UNICA

Binnen het consortium van Universitas 21 (U21) worden er jaarlijks twee studenten conferenties georganiseerd, een voor bachelor studenten, de Undergraduate Research Conference (URC) en een voor master studenten, de Graduate Research Conference (GRC). Studenten van U21 universiteiten presenteren hun onderzoek/scriptie in een internationale setting. Het U21 consortium is een samenwerkingsverband van 21 toonaangevende universiteiten in de wereld. Meer informatie staat op: www.universitas21.com Aankondiging en selectie van deze conferenties wordt door BIS verzorgd.

De Bright conferentie is een 4-daagse conferentie georganiseerd door studenten voor studenten. Aan dit congres kunnen ruim 200 studenten deelnemen van universiteiten die lid zijn van League of European Research Universities (LERU). Doel van de conferentie is om nieuwe concrete ideeën te creëren op het gebied van Europa en de wereld. De UvA vaardigt hiervoor een delegatie van getalenteerde master studenten af. Deelname is gratis. Meer informatie vind je op: www.leru.org

Iedere twee jaar organiseert een van de universiteiten van het UNICA (Universities from the Capitals of Europe) netwerk een studenten conferentie over diverse Europese thema’s. Hieraan nemen ongeveer 250 studenten van 30 Europese hoofdstedelijke universiteiten deel. Deze conferentie is bedoeld voor geïnteresseerde bachelor studenten. Meer informatie vind je op: www.unica-network.eu/. De selectie en begeleiding wordt door BIS verzorgd.

Internationale Studenten Conferenties Grenzeloos studeren

4


- vervolg van pag 3 -

je eigen faculteit bij de medewerker internationalisering en het Service & Informatiecentrum UvA kun je terecht voor een eerste oriëntatie. Daarnaast is het raadzaam, contact op te nemen met docenten of met je studieadviseur. Mogelijk beschikken zij over internationale contacten en kunnen ze je een bepaalde opleiding of universiteit aanbevelen.

universiteit verricht bij een onderneming, de overheid, een non-profitorganisatie, et cetera. Aangezien je zelf een stageplaats moet verwerven, valt er veel zelf te regelen en uit te zoeken. Het vinden van een stageplaats kost (studie)tijd en geld. Daarbij ben je tijdens je verblijf in het buitenland vaak op jezelf aangewezen, doordat je geen begeleiding vanuit de UvA krijgt.

Stage in het buitenland

Meer informatie en ondersteuning bij het vinden van een stage

Een stage in het buitenland is een unieke manier om de kennis en ervaring, die je in Nederland hebt opgedaan, in een ander land in praktijk te brengen. Meestal worden de stageactiviteiten buiten de

Heb je vragen over buitenlandse stages, dan kun je terecht bij de stagecoördinator of studieadviseur van je faculteit.

Een aantal faculteiten heeft een eigen informatiepunt voor vragen over internationale stages. Voor algemene vragen over internationale stages kun je terecht bij BIS of het Loopbaan Advies Centrum (LAC) van Studenten Services UvA.

Zomercursus Algemeen

Een periode in het buitenland studeren tijdens je studie, geeft je de mogelijkheid om een ander onderwijssysteem, een andere cultuur of taal te verkennen. Misschien wil of kan je niet een heel semester of een jaar in het buitenland - vervolg op pag 6 -

“Ik heb een hele week opgetrokken met een leuke diverse groep studenten en een presentatie gehouden, geweldig!” Robert Noest, Undergraduate Research Conference University of Melbourne, Australië

Grenzeloos studeren

5


- vervolg van pag 5 -

studeren. Dan zou een zomercursus uitkomst kunnen bieden. Zomercursussen bestaan niet alleen uit talenprogramma’s, maar worden voor verschillende vakgebieden georganiseerd. Bijna elke buitenlandse universiteit heeft wel een aanbod aan zomercursussen. Op de website van de verschillende universiteiten zul je in veel gevallen een link vinden naar informatie over die zomerprogramma’s. Bekijk of je er studiepunten/credits voor kunt krijgen, die je kunt gebruiken voor je studie aan de UvA.

BIS zomerprogramma’s Bij een aantal van de BIS-partners kun je op uitwisselingsbasis deelnemen aan het zomerprogramma. Zo kun je onder andere tijdens de zomer een periode studeren aan Korea University Seoul, Yonsei University Seoul, Hunter College New York en de University of Toronto.

Na het afstuderen Voor afgestudeerden bestaat de mogelijkheid om met een beurs in het buitenland verder te studeren. Hier volgt een aantal mogelijkheden:

VSB-beurs De VSB-beurs is een initiatief van de Stichting VSB-Fonds. Eén van de hoofdactiviteiten van het VSB-Fonds is het verstrekken van beurzen aan studenten, die na hun master een aanvullende opleiding in het buitenland willen doen, om hun kennis te verbreden of te verdiepen. Het VSB-Fonds stelt jaarlijks circa 15 beurzen van maximaal € 10.000,- per beurs beschikbaar aan UvA-studenten, die vóór 31 december van het lopend academisch jaar afstuderen en niet ouder zijn dan 29 jaar, op moment van vertrek. Deze beurzen kunnen uitsluitend via de UvA worden aangevraagd. Nadere informatie is verkrijgbaar bij het

Service & Informatiecentrum. De sluitingsdatum voor aanmelding is eind februari, zie www.vsbfonds.nl/beurzen.

HSP-Talentenprogramma Het Ministerie van OC&W heeft dit programma ingesteld om talentvolle studenten de mogelijkheid te bieden, internationale studie- en onderzoekservaring op te doen. Je bepaalt zelf aan welke buitenlandse instelling je na je bachelor of master nog een periode wilt doorstuderen. Er zijn ongeveer 50 volledige beurzen per jaar beschikbaar voor heel Nederland. Om in aanmerking te komen voor een beurs moet je met uitstekende resultaten zijn afgestudeerd. De buitenlandse studie moet direct aansluiten op die in Nederland. Voor informatie over de aanmeldingsprocedure en sluitingsdatum zie: www.wilweg.nl. Voor andere beursmogelijkheden zie pag.26 ●

Ania Lukasiewicz, Yonsei University summer school, South Korea Waarom heb je gekozen voor Yonsei University Summerschool? Ik wilde heel graag naar het buitenland toe tijdens mijn studie, en het liefst naar Japan of Zuid-Korea. Toen ik het programma van de Yonsei university Summerschool tegenkwam op de website van het BIS was mijn keuze snel gemaakt. Het voordeel van een Summerschool is dat je geen studievertraging oploopt. Een visum was ook niet nodig.

Coach van buitenlandse

Wat voor soort universiteit is Yonsei University Summerschool? Yonsei University is een van de eerste universiteiten van Zuid-Korea die een Westerse stijl van scholing heeft geadopteerd. Wat ik echt op prijs stelde was het aanbod van vakken. Je hoefde dus niet alleen Koreaans te leren (dat is niet eens verplicht, maar wel erg leuk), maar je kon ook geschiedenis of iets in de richting van politiek nemen.

studenten

Een leuke manier om internationale contacten op te doen en kennis te maken met andere culturen is je aan te melden als coach voor internationale studenten. Als coach maak je studenten wegwijs in Amsterdam en ben je hun eerste aanspreekpunt gedurende de introductie dagen. Het International Student Network (ISN) draagt zorg voor de sociale opvang en integratie van de nieuwe buitenlandse studenten die zich elk semester aanmelden. Voor meer informatie kun je ISN benaderen via www.isn-amsterdam.nl.

Zijn er nog tips die je wil geven aan studenten die nog op uitwisseling gaan? Het is handig om goed je tijd in te plannen. Maak vooraf een lijst met de dingen die je wilt doen/zien en hoe je dat het beste kunt doen. Voor je het weet ben je weer terug.

Grenzeloos studeren

6


Hieronder komt in chronologische volgorde aan de orde, welke stappen je moet nemen om via een uitwisseling een deel van je studie in het buitenland te kunnen volgen.

Voor de selectie Oriëntatie Algemeen

Allereerst is het belangrijk, dat je een duidelijk beeld krijgt van waar je heen wilt, welk doel je ermee voor ogen hebt en welk studieprogramma je wilt doen. Start ruim van tevoren met je oriëntatie; een goede voorbereiding is het halve werk. Houd rekening met de verschillende deadlines voor de aanmelding voor uitwisselingsprogramma’s. Bij de meeste programma’s moet je je een half jaar, voor sommige zelfs meer dan een jaar voor je vertrek uit Nederland aanmelden.

Stap 1: website Begin met je oriëntatie op de websites van zowel je eigen faculteit als op die van BIS: www.uva.nl/internationaal. Op deze manier kom je erachter welke uitwisselingsprogramma’s er bestaan.

Stap 2: factsheets Van iedere UvA-brede uitwisseling is een factsheet gemaakt. Hierin staat alle informatie, die je nodig hebt, om je goed voor te bereiden op je studie in het buitenland. Ze zijn te vinden op www.uva.nl/internationaal en op papier te verkrijgen in het Service & Informatiecentrum. Zie voor adres achterzijde

Stap 3: website buitenlandse universiteiten Kijk op de websites van de buitenlandse universiteiten van je interesse. Bestudeer het vakkenaanbod van de verschillende faculteiten en kijk welke voorzieningen er zijn voor uitwisselingsstudenten. Op www.uva.nl/internationaal kun je links naar de websites van de uitwisselingspartners vinden.

Stap 4: Service & Informatiecentrum – Studenten Services UvA Het Service & Informatiecentrum heeft veel informatiemateriaal, zoals brochures en studiegidsen van UvA-brede partneruniversiteiten en informatie over verschillende zomerprogramma’s. Verder vind je er verslagen van studenten, die je voor zijn gegaan, zowel binnen Europa als daarbuiten.

Stap 5: Bezoek aan studieadviseur / contactpersoon internationalisering faculteit

in het buitenland wilt volgen, is het goed om contact op te nemen met de studieadviseur en/ of de contactpersoon internationalisering van je faculteit. Zij kunnen je vakinhoudelijk advies geven over de te kiezen vakken en de plaats, die ze in je curriculum gaan innemen.

Stap 6: Bezoek de ‘Buitenlandmanifestatie’ en/of andere voorlichtingsactiviteiten Ieder jaar organiseert de UvA samen met de HvA in oktober een groots opgezette ‘Buitenlandmanifestatie’ waar je de meest uiteenlopende informatie vindt. Er worden diverse informatiesessies gegeven over studeren en stage in het buitenland. Ook is er een grote informatiemarkt waar, behalve veel culturele en onderwijsorganisaties, tevens deskundigen van Studenten Services en de faculteiten aanwezig zijn. Bovendien zijn er dan studenten, die je over hun ervaringen in het buitenland kunnen vertellen. Gedurende het jaar vinden er zowel op de faculteit als bij Studenten Services verschillende workshops en voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Deze worden aangekondigd opwww.uva.nl/ interntionaal.

Stap 7: Spreekuur Bureau Internationale Studentenzaken Met vragen, die je eventueel nog hebt, kun je terecht tijdens het telefonisch- en inloopspreekuur van BIS. Zie voor tijden en adres: www.uva.nl/internationaal.

Wanneer je ongeveer weet welk studieprogramma en welke vakken je

Nieuwe UvA brede uitwisselingspartners • University of Queensland Australië • University of Auckland Nieuw Zeeland • University of Nottingham-Ningbo China • Korea University Zuid Korea • University of British Colombia Canada • Baruch College Verenigde Staten • Hunter College Verenigde Staten • University of Connecticut Verenigde Staten • University of Virginia Verenigde Staten • Caïro University Egypte

Campusuniversiteiten Universidad Nacional Autonoma de Mexico University of Otago University of Minnesota Simon Fraser University Universidad Costa Rica

- vervolg op pag 8 -

Stadsuniversiteiten University of Toronto University of Melbourne University of Illinois at Chicago University of Hong kong New School

‘Start ruim van tevoren met je oriëntatie; een goede voorbereiding is het halve werk’

Sport faciliteiten University of Calgary University of Nebraska-Lincoln Montana State University Emory University Hong Kong Baptist University

Leuke studentensteden* Beijing- Peking University Montreal - McGill University Tokyo - KEIO University Jerusalem - Hebrew University of Jerusalem Seoul - Yonsei University *Bron Nobiles top 40

Grenzeloos studeren

7


- vervolg van pag 7 -

Aanmelden

Selectieprocedure

Om in aanmerking te komen voor uitwisseling via één van de UvA-brede uitwisselingsprogramma’s, moet je een persoonlijk dossier samenstellen. Op grond hiervan vindt de selectie plaats. Uit je dossier moet vooral jouw motivatie voor de uitwisseling blijken.

De selectie voor de UvA-brede uitwisselingen vindt plaats bij BIS en wordt uitgevoerd door een selectiecommissie. De geselecteerde studenten worden vervolgens voorgedragen bij de partneruniversiteit. Het komt weinig voor, dat door BIS voorgedragen studenten niet door de gastuniversiteit worden geaccepteerd, maar officieel ligt de eindbeslissing daar.

Algemeen

Stap 1: aanmelden voor één of meerdere uitwisselingen Je kunt je voor twee uitwisselingen per deadline aanmelden. Bepaal hierbij je eerste en tweede keuze. Voor beide keuzen moet je een aparte motivatie hebben, die je kunt verwoorden in je motivatiebrief. Mocht je worden afgewezen, dan kun je je in principe opnieuw aanmelden voor een uitwisseling met een latere deadline. Als je een uitwisselingsplaats accepteert, kun je uiteraard niet meer meedingen voor een uitwisselingsplaats met een latere deadline.

Stap 2: bezoeken voorlichtingsbijeenkomsten In de maanden voorafgaand aan een deadline, organiseert Bureau Internationale Studentenzaken diverse voorlichtingsbijeenkomsten over de verschillende mogelijkheden en bestemmingen. Om je te helpen bij het samenstellen van je dossier wordt de workshop Ik wil weg, voorafgaand aan de deadline, aangeboden. Zie voor data www.uva.nl/internationaal.

Stap 3: feedback op motivatiebrief en CV Van de loopbaanadviseurs van het Loopbaan Advies Centrum (LAC) kun je feedback krijgen op je motivatiebrief en CV. Voorafgaand aan de deadline wordt er een aantal dagdelen voor feedback op motivatiebrief en CV gereserveerd. De exacte data worden bekend gemaakt tijdens de ‘Ik wil weg-workshops’ en op de BIS-website.

Stap 4: samenstellen dossier Je kunt je online aanmelden en je dossier digitaal samenstellen. Op www.uva.nl/internationaal, onder de knop ‘formulieren’, vind je de link naar het online-aanmeldsysteem. Ook staan hier tips voor het samenstellen van het dossier en een voorbeeld van een CV.

Grenzeloos studeren

8

Algemeen

Bij uitwisseling via het ‘International Student Exchange Program’ (ISEP) draagt BIS de geselecteerde kandidaten weliswaar voor, maar de plaatsing bij één van de Amerikaanse universiteiten is in handen van het ISEP-kantoor in Washington DC. De kans om te worden geselecteerd voor een uitwisselingsprogramma is bij het ene programma groter dan bij het andere. Dit hangt af van het aantal beschikbare plaatsen en de populariteit van de universiteit in kwestie. Bij populaire programma’s is het verstandig je ook voor een tweede universiteit aan te melden.

Selectiecritiria In principe moet je 120 EC hebben behaald op het moment van vertrek. Bij de selectie wordt onder meer gelet op de volgende zaken: • (Academische) motivatie voor het uitwisselingsprogramma; • Curriculum vitae: wat heb je tot nu toe allemaal gedaan in je leven extra curriculaire activiteiten, zoals het begeleiden van aankomende eerstejaars of internationale studenten. Ook ander vrijwilligerswerk is een pré); • Studieverloop (studietempo, cijfergemiddelde); • Aansluiting van het studeren in het buitenland op de UvAstudie; • Verklaring van de opleiding. Wanneer er meer goede aanvragen dan plaatsen zijn, speelt mogelijk ook de verdeling van plaatsen over de UvAfaculteiten een rol.

De selectie Na de deadline komt de selectiecommissie binnen twee weken bij elkaar en beslist over het wel of niet voordragen van kandidaten bij de partneruniversiteit. ●


Universitaire uitwisselingsprogramma’s

Bij een uitwisseling worden studenten ‘geruild’ tussen twee universiteiten. Er zijn afspraken gemaakt over het aantal studenten dat per jaar wordt uitgewisseld, over het aantal maanden per uitwisseling en over de toegangseisen op het gebied van taalvaardigheid, studieachtergrond et cetera. Op iedere werelddeelkaart staan met een stip de verschillende bestemmingen aangegeven. Naast de werelddeelkaarten vind je een beschrijving van alle UvA uitwisselingspartners met daarbij een verwijzing naar de website van de partner universiteit. Interactieve wereldkaart: www.wereldkaart-uva.nl Uitwisselingspartners: www.uva.nl/internationaal

Grenzeloos studeren

9


Europa

www.wereldkaart-uva.nl

Grenzeloos studeren

10


Erasmusprogramma Voor een studieprogramma in Europese landen biedt het Erasmusprogramma verreweg de meeste mogelijkheden. Dit programma is een subsidieprogramma van de Europese Unie. De periode, die aan een buitenlandse universiteit kan worden doorgebracht varieert van minimaal drie maanden tot maximaal één academisch jaar. Voor studenten is er gedurende de periode van uitwisseling in principe een beurs van circa € 200,- per maand beschikbaar. Bij het Erasmusprogramma gaat het om afspraken, die per faculteit zijn gemaakt met de partneruniversiteit. De informatieverstrekking en de aanmelding lopen via de contactpersoon internationalisering van je faculteit. Voor informatie over de Europese universiteiten waarmee de faculteiten overeenkomsten hebben, kun je kijken in de brochure, op de website over studeren in het buitenland van je opleiding of op www.wereldkaart-uva.nl.

Rusland In Rusland is er de mogelijkheid een periode te studeren aan de Sint Petersburg State University. Elk jaar studeren er zo’n 4500 uitwisselingsstudenten uit meer dan negentig landen. De universiteit heeft 19 faculteiten en 15 onderzoeksinstituten. Voor deelname aan dit uitwisselingsprogramma is een goede kennis van het Russisch noodzakelijk. Sint Petersburg State University biedt buitenlandse studenten de mogelijkheid tijdens hun verblijf Russische taalles te volgen. Voor meer informatie kun je terecht bij het Nederlands Instituut in Sint Petersburg.

Turkije Er is een UvA brede overeenkomst met Bogazici University in Istanbul Hoewel de uitwisseling onder het Erasmusprogramma valt, vindt de coördinatie en selectie plaats bij BIS. Bogazici University is een Engelstalige universiteit en gesticht in1863, als het eerste Amerikaanse College buiten de Verenigde Staten. De universiteit bevindt zich op een heuvel aan de rand van de Bosporus. ●

Land

Universiteit

Aantal plaatsen

Website

Bijzonderheden

Rusland

State University of St-Petersburg

1 jaar of 2 semesters

www.spbu.ru

goede kennis Russische taal vereist

Turkije

Boğaziçi University, Istanbul

2 jaar of 4 semesters

www.boun.edu.tr

Erasmus programma engelstalig onderwijs

Grenzeloos studeren

11


Afrika en Midden-Oosten Egypte Een nieuwe uitwisselingsmogelijkheid in het Midden-Oosten is te vinden in Caïro, Egypte. Caïro University is opgericht in 1908 en daarmee de eerste publieke universiteit van Egypte. De uitwisselingsovereenkomst is afgesloten met de prestigieuze Faculty of Economics and Political Sciences (FEPS), waar Engelstalige vakken gekozen kunnen worden.

Israel In Israel zijn er uitwisselingsmogelijkheden met de Hebrew University of Jerusalem en de Tel Aviv University. Aan Hebrew University of Jerusalem kun je studeren aan de Rothberg International School, maar het is ook mogelijk een zomercursus Hebreeuws te volgen, de zogenaamde ‘ULPAN’. Bij Tel Aviv University kun je alleen studeren, wanneer je voldoende kennis van het Hebreeuws hebt. Toelating tot Engelstalige vakken is hier voor uitwisselingsstudenten niet mogelijk.

Zuid-Afrika De UvA heeft uitwisselingsovereenkomsten getekend met twee universiteiten in Zuid-Afrika, te weten met de University of Cape Town (UCT) en met Stellenbosch University. Beide universiteiten bevinden zich in de provincie Western Cape. De UCT is een brede universiteit met ruim 18.000 studenten en is gesitueerd in de wijk Rondebosch van Kaapstad. Op de UCT wordt Engelstalig onderwijs gegeven. Stellenbosch University ligt op 50 kilometer afstand van Kaapstad, in het universiteitsstadje Stellenbosch en is een van origine Afrikaanse universiteit. De voertaal is nog steeds Afrikaans, maar men gaat steeds meer op tweetalig onderwijs (Afrikaans en Engels) over. ●

www.wereldkaart-uva.nl

Grenzeloos studeren

12


Land

Universiteit

Aantal plaatsen

Website

Bijzonderheden

Egypte

Caïro University

2 jaar of 4 semesters

www.feps.eun.eg

Faculty of Economics and Political Sciences (FEPS)

Israël

Hebrew University of Jerusalem

1 jaar en 3 zomerULPAN’s

www.huji.ac.il

taalcursus Hebreeuws ruim aanbod Engelstalige vakken

Israël

Tel Aviv University

1 jaar of 2 semesters

www.tau.ac.il

goede kennis Hebreeuws vereist

Zuid-Afrika

Stellenbosch University

3 jaar of 6 semesters

www.sun.ac.za

Zuid-Afrika

University of Cape Town

2 jaar of 4 semesters

www.uct.ac.za

Grenzeloos studeren

13


Australië en In Australië en Nieuw-Zeeland is het academisch jaar anders ingedeeld dan in Nederland. Het eerste semester loopt van februari tot juli en het tweede van juli tot december. In Australië is er een overeenkomst gesloten met de University of Queensland (UQ) in Brisbane, de University of Melbourne en de University of New South Wales (UNSW) in Sydney. Deze universiteiten hebben alle drie meer dan 35.000 studenten en schenken veel aandacht aan internationalisering. De campussen van UNSW en UQ liggen in een buitenwijk van de stad terwijl ‘Melbourne Uni’, zoals de University of Melbourne door studenten genoemd wordt, op loopafstand van het stadscentrum ligt. Naast Australië heeft de UvA ook banden met universiteiten in NieuwZeeland. De University of Otago is de oudste universiteit van Nieuw-Zeeland. Deze is gesitueerd in Dunedin, op het Zuidereiland. Met meer dan 17.000 studenten op een bevolking van 100.000 in Dunedin mag het duidelijk zijn, dat studenten een belangrijk onderdeel vormen van de stad. De University of Auckland is de grootste universiteit van Nieuw-Zeeland (ongeveer 40.000 studenten) en heeft een zeer breed vakaanbod. Het is gelegen op het Noordereiland, in de grote en gezellige stad Auckland. ●

www.wereldkaart-uva.nl

Land

Universiteit

Aantal plaatsen

Website

Bijzonderheden

Australië

University of Melbourne

3 jaar of 6 semesters

www.unimelb.au

Universitas-21-partner TOEFL- of IELTS test vereist

Australië

University of New South Wales, Sydney

3 jaar of 6 semesters

www.unsw.edu.au

Universitas-21-partner

Australië

University of Queensland, Brisbane

2 jaar of 4 semesters

www.uq.edu.au

Universitas-21-partner

Nieuw-Zeeland

University of Auckland

2 jaar of 4 semesters

www.auckland.ac.nz

Universitas-21-partner TOEFL- of IELTS test vereist

Nieuw-Zeeland

University of Otago, Dunedin

3 jaar of 6 semesters

www.otago.ac.nz

Grenzeloos studeren

14


Nieuw-Zeeland

Grenzeloos studeren

15


Latijns-Amerika

www.wereldkaart-uva.nl

“Je krijgt Spaanse les, in ruil daarvoor geef je studenten les in jouw eigen taal”. Lotte Zoontjes, Pontifica Universidad Católica, Chili Grenzeloos studeren

16


Land

Universiteit

Aantal plaatsen

Website

Bijzonderheden

Argentinië

Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires

4 semesters

www.utdt.edu

goede kennis Spaanse taal vereist 2 semester plaatsen gereserveerd voor FEB

Argentinië

Ponticia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires

2 jaar of 4 semesters

www.uca.edu.ar

goede kennis Spaanse taal vereist

Chili

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago

2 jaar of 4 semesters

www.puc.cl

goede kennis Spaanse taal vereist 2 semester plaatsen gereserveerd voor FEB

Costa Rica

Universidad Costa Rica, San José

2 jaar of 4 semesters

www.ucr.ac.cr

goede kennis Spaanse taal vereist

Mexico

Universidad de las Américas, Puebla

2 jaar of 4 semesters

www.udlap.mx

goede kennis Spaanse taal vereist

Mexico

Unversidad National Autónoma de Mexico, Mexico-city

2 jaar of 4 semesters

www.unam.mx

goede kennis Spaanse taal vereist

Argentinië

Costa Rica

In Buenos Aires heeft de UvA twee uitwisselingspartners. Universidad Torcuato di Tella (UTDT) is een kleine privé-universiteit met de volgende studierichtingen: Economie, Geschiedenis, Internationale Betrekkingen, Politicologie en Rechten. De universiteit is Spaanstalig en een gedegen kennis van deze taal is dus vereist. De tweede partner in Buenos Aires is Universidad Católica Argentina (UCA). De UCA is, met ongeveer 12.000 studenten, één van de grootste, maar ook beste privé-universiteiten in Argentinië. Ook hier geldt dat je de Spaanse taal goed moet beheersen.

In Costa Rica is een uitwisseling mogelijk met de Universidad de Costa Rica (UCR) in San José. Ook hier geldt, dat je voldoende kennis van de Spaanse taal moet hebben, om het onderwijs met succes te kunnen volgen. Het aantal vakken dat in het Engels wordt aangeboden, is zeer beperkt. De hoofdcampus van de University of Costa Rica is gelegen in San Pedro de Montes de Oca, anderhalve kilometer ten Oosten van San José. De universiteit heeft vijf hoofdafdelingen: Liberal Arts, Basic Sciences, Engineering, Architecture en Health Science. Deze hoofdafdelingen bestaan uit diverse faculteiten, ‘schools’ en departementen. Er studeren ongeveer 30.000 studenten aan de University of Costa Rica.

Chili In Chili is het mogelijk om als UvAstudent te studeren aan de Pontificia Universidad Católica (PUC) in Santiago. Aan de PUC studeren ongeveer 20000 studenten. De verschillende campussen liggen verspreid over de hoofdstad Santiago. Deze universiteit is één van de grootste en meest toonaangevende universiteiten in Chili, Er is veel aandacht voor internationalisering. Het onderwijs is er Spaanstalig en internationale studenten moeten aan het begin van het semester een taaltest afleggen. Deze moet met een voldoende af worden gesloten.

Mexico In Mexico kun je studeren aan twee universiteiten, namelijk de Universidad Nacional Autónoma Mexico (UNAM) in Mexico-City en aan de Universidad de las Américas te Puebla (UDLAP). Voor studeren aan één van deze universiteiten is basiskennis van de Spaanse taal niet voldoende. Je moet in staat zijn op academisch niveau Spaanstalig onderwijs te volgen. Aan UDLAP is het ook mogelijk een aantal vakken in het Engels te volgen. UNAM is een grote, brede staats-universiteit, met meer dan 100.000 studenten, terwijl UDLAP een kleine privé-universiteit is. ●

Grenzeloos studeren

17


Azië

China Al meer dan 20 jaar worden UvAstudenten uitgewisseld met Peking University (PKU) en Xiamen University. Je kunt hier deelnemen aan Chinese taalprogramma’s van een semester of een jaar. Wanneer je voldoende kennis hebt van de Chinese taal Mandarijn, dan kun je ook toegelaten worden tot de vakken, die in het Chinees worden onderwezen. Xiamen University biedt ook een aantal graduate-vakken in het Engels aan. Heb je niet voldoende kennis van het Mandarijn en wil je toch graag in ‘mainland China’ studeren, dan is er vanaf 2011 de mogelijkheid om op uitwisseling te gaan naar University of Nottingham-Ningbo. Deze universiteit is een satellietcampus van de University of Nottingham in Engeland. Het is een Chinese universiteit waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven. In Hong Kong zijn er uitwisselingsmogelijkheden met twee universiteiten, te weten met de University of Hong Kong (HKU) en de Hong Kong Baptist University (HKBU). Aan beide universiteiten kun je Engelstalige programma’s volgen.

Japan In Japan is het mogelijk om te studeren aan Hiroshima University, Keio University of Waseda University. De twee laatstgenoemde universiteiten bevinden zich in de hoofdstad Tokio en behoren tot de meest gerenommeerde universiteiten in Japan. Aan de Japanse universiteiten worden, behalve cursussen Japans, ook speciale, Engelstalige programma’s voor internationale studenten georganiseerd.

Singapore Al meer dan tien jaar wisselt de UvA studenten uit met de National University of Singapore (NUS). De NUS is een gerenommeerde universiteit en is gelegen in een multiculturele, multi¬religieuze omgeving. Een verblijf in Singapore bied je een bijzondere ontmoeting met een universiteit waar het Engels de voertaal is tijdens het onderwijs en waar hard wordt gestudeerd in deze schone en rijke Aziatische ministaat.

www.wereldkaart-uva.nl

“(…) En hoewel ik af en toe doodvermoeid op bed plof na een dag aan de universiteit (…), vind ik het dubbel en dwars waard; het is een uitdaging om een compleet vreemde taal te leren”. Daan Kamps – Keio University, Japan

Grenzeloos studeren

18


Land

Universiteit

Aantal plaatsen

Website

Bijzonderheden

China

Hong Kong Baptist University

2 jaar of 4 semesters

www.hkbu.edu.hk

ruim aanbod Engelstalige vakken

China

University of Hong Kong

3 jaar of 6 semesters

www.hku.hk

Universitas 21 partner ruim aanbod Engelstalige vakken

China

Peking University, Beijing

2 jaar of 4 semesters

www.pku.edu.cn

voor talenprogramma (Mandarijn)

China

University of Nottingham-Ningbo

2 jaar of 4 semesters

www.nottingham.edu.cn

Universitas 21 partner

China

Xiamen University

2 jaar of 4 semesters + 2 zomercursussen

www.xmu.edu.cn

voor talenprogramma (Mandarijn) en enkele masterprogramma’s in engels

Japan

Hiroshima University

1 jaar plaats

www.hiroshima-u.ac.jp

ook Engelstalige vakken

Japan

Keio University, Tokio

2 jaar of 4 semesters

www.keio.ac.jp

Japans en Engelstalige vakken

Japan

Waseda University, Tokio

2 jaar plaatsen

www.waseda.ac.jp

Universitas 21 partner Japans en Engelstalige vakken

Singapore

National University of Singapore

3 jaar of 6 semesters

www.nus.edu.sg

Universitas 21 partner ruim aanbod Engelstalige vakken

Zuid-Korea

Korea University, Seoul

2 jaar of 4 semesters + 2 zomercursussen

www.korea.edu

Universitas 21 partner

Zuid-Korea

Yonsei University, Seoul

2 jaar of 4 semesters + 2 zomercursussen

www.yonsei.ac.kr

ruim aanbod Engelstalige vakken

Zuid-Korea Yonsei University, gelegen in de hoofdstad van Zuid-Korea, Seoel, is de oudste universiteit van dit land. De campus bevindt zich op ongeveer twintig minuten reizen van het zakencentrum van Seoel. Yonsei University is een grote universiteit met bijna 48.000 studenten. Er is een speciaal Engelstalig programma, met een grote variëteit aan vakken, voor internationale studenten. Een nieuwe uitwisselingspartner is Korea University, eveneens gelegen in Seoul. Ook hier wordt een scala aan Engelstalige vakken aangeboden. Bij beide universiteiten is het ook mogelijk tijdens het zomersemester op uitwisseling te gaan. ●

Grenzeloos studeren

19


Grenzeloos studeren www.wereldkaart-uva.nl

20


ISEP Het International Student Exchange Program (ISEP) is een multilaterale nonprofit-uitwisselingsorganisatie tussen bij ISEP aangesloten universiteiten in de Verenigde Staten en deelnemende universiteiten elders in de wereld. De uitwisselingen worden geregeld via het ISEP-bureau in Washington DC en je kunt kiezen uit circa 150 Amerikaanse universiteiten die lid zijn van ISEP. De Nederlandse ISEP-student ruilt van studieplaats met een Amerikaanse ISEP-student, die aan zijn of haar universiteit collegegeld en de kosten voor huisvesting en maaltijden heeft betaald. Als UvA-student betaal je eveneens zelf het collegegeld aan de UvA. Daarnaast betaal je een bepaald bedrag aan de UvA, dat wordt gebruikt voor huisvesting en levensonderhoud van een Amerikaanse ISEP-student. Daar staat tegenover dat je in de VS niet meer hoeft te betalen voor onderdak en levensonderhoud. De kosten zijn dus gebaseerd op Nederlandse maatstaven en daarom lager dan de

gelegen, op Manhattan’s Upper East Side op East 68th street en Lexington Avenue op loopafstand van Central Park. Ondanks dat Baruch College het meest bekend als Business school, biedt zij ook een breed scala vakken aan in Arts and Science. De drie moderne gebouwen van Baruch zijn door sky walks met elkaar verbonden en liggen aan Park Avenue op Manhantan. Hofstra University is een universiteit niet ver van New York. De campus is te vinden in Hempstead, Long Island. Aan deze universiteit, met een Nederlandse oorsprong, studeren ongeveer 13.000 studenten. Boston College is een grote campus universiteit die ooit door Jezuïeten werd gesticht. De universiteit ligt in de wijk Chestnut Hill ongeveer vier kilometer buiten het centrum van Boston. Op ongeveer drie uur rijden van New York City en anderhalf uur van Boston ligt de University of Connecticut, een grote campus universiteit met haar

Noord-Amerika kosten, die je normaal gesproken in de VS zou maken. Op www.isep.org kun je alle websites van aangesloten universiteiten raadplegen.

Bilaterale overeenkomsten

Naast het ISEP-programma heeft de UvA diverse bilaterale overeenkomsten met universiteiten in de VS: VS-Oost In New York zijn er meerdere universiteiten waar je een periode kunt studeren. De meest prestigieuze is New York University (NYU). De universiteit heeft geen campus maar heeft haar gebouwen verspreid liggen in Greenwich Village, hartje Manhattan. Ditzelfde geldt ook voor de New School. Uitwisseling met de New School geschiedt in principe met het Eugene Lang College, de Arts & Science School. Nieuwe uitwisselingspartners in New York zijn Hunter College en Baruch College. Beide universiteiten zijn onderdeel van de City University of New York (CUNY). De moderne hoofdcampus van Hunter College is

hoofdcampus in Storrs. Deze brede research universiteit heeft sterke opleidingen in rechten, taalkunde, psychologie en economie. Ook aan de Oostkust, zo’n 150 km ten zuiden van Washington DC ligt de University of Virginia. Deze oude universiteit, in 1819 gesticht door Thomas Jefferson, domineert het mooie stadje Charlottesville. Je kunt hier studeren aan de Faculty of Arts and Sciences en de Curry School of Education. In Georgia, Atlanta heeft de UvA een overeenkomst met de Faculty of Arts van Emory University.

VS - midden In het midden van de Verenigde staten heeft de UvA vijf Amerikaanse partners, namelijk Montana State University (MSU) in Bozeman, de University of Nebraska (UNL) in Lincoln, de University of Minnesota-Twincities in Minneapolis/St. Paul en de University of Illinois (UIC) in Chicago. De MSU is een brede en openbare universiteit en heeft ruim 11.000 studenten. De universiteit heeft een sterke afdeling ‘Native

“Het leukste is dat bijna iedereen ook op de campus verblijft, waardoor je iedereen constant tegenkomt. Want hoewel alles hier groot, groter, groots is, in ieder opzicht, blijkt het studentenleven toch vrij compact te zijn”. Anne Stoop- Simon Fraser University, Canada

- vervolg op pag 23 -

Grenzeloos studeren

21


Land

Universiteit

Aantal plaatsen

Website

Bijzonderheden

Canada

McGill University, Montreal

3 jaar of 6 semesters

www.mcgill.ca

Universitas-21-partner

Canada

McMaster University, Hamilton

2 jaar of 4 semesters

Canada

Simon Fraser University, Vancouver

4 jaar of 8 semesters

www.sfu.ca

2 jaarplaatsen gereserveerd voor studenten Communicatiewetenschap

Canada

University of British Colombia, Vancouver

3 jaar of 6 semesters

www.ubc.ca

Universitas-21-partner TOEFL- of IELTS test vereist

Canada

University of Calgary

3 jaar of 6 semesters

www.ucalgary.ca

1 jaarplaats gereserveerd voor studenten POW

Canada

University of Toronto

4 jaar of 8 semesters + 4 summerschoolplaatsen

Verenigde Staten

Baruch College, New York

2 jaar of 4 semester

www.baruch.cuny.edu

Verenigde Staten

Boston College, Chestnut Hill

3 jaar of 6 semesters

www.bc.edu

TOEFL-test vereist

Verenigde Staten

Emory University, Atlanta

6 jaar of 12 semesters

www.emory.edu

TOEFL-test vereist 2 semesters gereserveerd voor studenten FGW

Verenigde Staten

Hofstra University, Hempstead

5 jaar of 10 semesters

www.hofstra.edu

3 jaarplaatsen gereserveerd voor studenten FEB

Verenigde Staten

Hunter College, New York

2 semesters of 4 summerschoolplaatsen

www.hunter.cuny.edu

semesterplaats 120 EC op moment van vertrek summerschool 90 EC op moment van vertrek

Verenigde Staten

ISEP, diverse universiteiten Verenigde Staten

5 jaar of 10 semesters

www.isep.org

TOEFL- of IELTS test vereist diverse keuzes voor USA-universiteiten noodzakelijk

Verenigde Staten

New School University, New York

3 jaar of 6 semesters

www.newschool.edu

Verenigde Staten

New York University

4 semesters

www.nyu.edu

Verenigde Staten

San Fransisco State University

5 jaar of 10 semesters

www.sfsu.edu

Verenigde Staten

University of Connecticut, Storrs

2 jaar of 4 semesters

www.uconn.edu

Universitas-21-partner Toefl-test vereist

Verenigde Staten

University of Illinois, Chicago

2 jaar of 4 semesters

www.illinois.edu

TOEFL-test vereist

Verenigde Staten

University of Minnesota, Minneapolis

2 jaar of 4 semesters

www.umn.edu

TOEFL-test vereist

Verenigde Staten

University of Montana, Bozeman

2 jaar of 4 semesters

www.montana.edu

TOEFL- of IELTS test vereist

Verenigde Staten

University of Nebraska, Lincoln

2 jaar of 4 semesters

www.unl.edu

TOEFL-test vereist

Verenigde Staten

University of Virginia, Charlottesville

2 jaar of 4 semesters

www.virginia.edu

Universitas-21-partner TOEFL- of IELTS test vereist

Grenzeloos studeren

www.mcmaster.ca

Universitas-21-partner

www.utoronto.ca

22

TOEFL-test vereist


- vervolg van pag 21 -

American Studies’ en ligt in het landelijke gebied van de Gallatin Valley en vlakbij het beroemde Yellowstone Park. De UNL is een relatief oude universiteit, met een sterke onderzoeksafdeling. De universiteit is lid van een selecte groep researchuniversiteiten, de ‘Assocation of American Universities’. De ruim 22.000 studenten zijn verdeeld over twee campussen. Aan de UNL is het onder andere mogelijk vakken te volgen bij ‘Cinema-Studies’ en ‘Journalism’. Daarnaast is het mogelijk op uitwisseling te gaan naar University of Minnesota in Minneapolis/St. Paul en de University of Illinois in Chigago. De University of Minnesota is een zeer grote universiteit, met meer dan 60.000 studenten en is gelegen aan de oevers van de Mississippi in Minneapolis/St. Paul. De Twin Cities campus van de University of Minnesota is onderdeel van één van de grootste

universiteiten van de Verenigde Staten en is zeer gerenommeerd. Op de Twin Cities Campus studeren ruim 45.000 studenten, waaronder veel internationale studenten. Met ruim 25.000 studenten is de University of Illinois in Chicago (UIC) de grootste universiteit van Chicago en omgeving. De (stads)campus van de universiteit is gelegen ten Westen van ‘Chicago’s Loop’, vlak bij de buurten ‘Little Italy’ en ‘University Village’.

VS-West Aan de Westkust van de Verenigde Staten worden studenten uitgewisseld met San Francisco State University (SFSU). Hier studeren circa 27.000 studenten. De campus ligt in de Zuid-Westhoek van San Francisco. De SFSU heeft een sterke afdeling ‘Women Studies’ en ‘Ethnic Studies’.

Canada Studeren in Canada is anders dan studeren in de Verenigde Staten. De sfeer in Canada is wat gemoedelijker, hoewel de universiteiten, waarmee de UvA een overeenkomst heeft, een hoog niveau hebben. In de grote steden Toronto en Montréal zijn respectievelijk de University of Toronto (UoT) en McGill University te vinden. Deze twee universiteiten staan in de top vijf van de rankinglist van Canadese universiteiten. Beide universiteiten liggen in het hart van de stad. Hoewel McGill University een Engelstalige universiteit is, studeren er ook veel Franstalige studenten. McMaster University is te vinden in Hamilton vlak bij Toronto. Deze universiteit is kleiner dan UoT en McGill en telt zo’n 15.000 studenten. Met name de Faculty of Arts heeft veel te bieden op het gebied van talen en Theater and Film Studies.

In het midden van Canada is de University of Calgary (UoC) te vinden Dit is een relatief jonge universiteit van nog geen veertig jaar oud. Tussen de 26.000 studenten lopen ruim 1000 internationale studenten rond. De campus van de universiteit heeft zijn vele sportfaciliteiten te danken aan de Olympische Spelen van 1988. Sinds een aantal jaar is het mogelijk uit te wisselen met Simon Fraser University (SFU) in Vancouver, aan de Westkust van Canada. Deze brede universiteit staat eveneens in de top van de Canadese rankinglijsten. De UvA heeft ook een overeenkomst met de University of British Columbia (UBC). Met haar twee campussen, gelegen in Vancouver en Kelowna, heeft de universiteit een studentenpopulatie van meer dan 40.000. ●

“Op de berg boven de campus ligt een gigantisch sportcomplex voor de studenten van McGill, met een echte ijshockeybaan”. Diana Kaekebe, McGill University, Canada

Grenzeloos studeren

23


“Het fijne was dat er de eerste weken de zogenaamde ‘add and drop’ periode waarin je klassen kon volgen maar nog steeds vrij was om een vak te laten vallen of juist te volgen. Een soort vakken-shoppen zeg maar”. Bo-Joe Brans- Universidad Católica Argentina

Grenzeloos studeren

24


Na de selectie Geselecteerd

Vluchtreserveren en vertrekdatum

Boek zo snel mogelijk een vlucht nadat je weet dat je door de gastuniversiteit bent geaccepteerd. Raadpleeg BIS of de gastuniversiteit voor de exacte datum waarop je wordt verwacht. Houd er rekening mee dat er voorafgaand aan het studiejaar vaak een introductieprogramma plaatsvindt.

Denk groen! Wil je je vliegreis compenseren kijk dan bijvoorbeeld op www.treesfortravel.nl of www.greenseat.nl

Ongeveer vier weken na de deadline, ontvang je bericht over de uitslag van de selectie. Bij een positieve uitslag ontvang je meteen een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst bij BIS. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je andere geselecteerde studenten van jouw uitwisselingsprogramma en ontvang je verdere informatie over de te regelen zaken tot het moment van vertrek.

die je straks gaat volgen. Acceptatie door de gastuniversiteit Het international-office van de gastuniversiteit stuurt, na ontvangst van de dossiers, deze ter beoordeling door naar de betreffende faculteiten van de gastuniversiteit. Zodra deze hun goedkeuring hebben gegeven, stuurt de gastuniversiteit acceptatiebrieven en informatiepakketten naar BIS, die je dan hiervan op de hoogte stelt.

Dossier naar gastuniversiteit

Praktische zaken

Je dossier wordt samen met een voordrachtsbrief van BIS opgestuurd naar de gastuniversiteit, waarvoor je bent geselecteerd. Het kan één tot drie maanden duren, voordat de gastuniversiteit laat weten of je bent geaccepteerd. De contacten lopen in deze fase via BIS. Het komt weinig voor, dat door de UvA voorgedragen studenten niet door de gastuniversiteit worden geaccepteerd.

Studenten, die naar het buitenland gaan, blijven ingeschreven als student aan de UvA, zodat de in het buitenland behaalde studiepunten kunnen meetellen voor de studie aan de UvA. Studenten, die via een uitwisselingsovereenkomst in het buitenland gaan studeren, hoeven dus geen collegegeld te betalen aan de gastuniversiteit.

Overleg studieadviseur over te volgen vakken Het is belangrijk, dat je je studieadviseur op de hoogte stelt en houdt van de te volgen vakken in het buitenland. Hij/zij is namelijk de contactpersoon voor de examencommissie, die straks de punten, die je in het buitenland hebt behaald, moet erkennen en laten omzetten naar EC. Soms is het mogelijk een ‘learningagreement’ op te stellen en te laten ondertekenen. Dit betekent, dat je een principeakkoord krijgt voor de vakken,

Het onderwijssysteem en de jaarindeling in het buitenland wijkt vaak af van het Nederlandse systeem. Het is belangrijk, dat je hier bij het samenstellen van je buitenlandse studieprogramma rekening mee houdt. Hoewel de bachelor-masterstructuur op alle andere Europese universiteiten wordt ingevoerd, blijven er ook verschillen bestaan tussen de universiteiten, die dit systeem hanteren. Op welk niveau een je in het buitenland onderwijs kunt volgen, is afhankelijk van het studiejaar waarin je zit en van de afspraken, die in het kader van een uitwisselingsprogramma zijn gemaakt.

Erkenning studiepunten Om zo min mogelijk studievertraging op te lopen, is het van belang, dat je in het buitenland behaalde studiepunten kunt laten meetellen voor je UvA-studie. De medewerker internationalisering van jouw faculteit, de studieadviseur of de stagecoördinator kan je informeren over de eisen waaraan een studie, onderzoek of stage in het buitenland moet voldoen. De studieonderdelen, die je in het buitenland wilt doen, moeten worden goedgekeurd door de examencommissie. Regel deze goedkeuring zo spoedig mogelijk, nadat je door de buitenlandse instelling bent geaccepteerd en in ieder geval voorafgaand aan je vertrek. Zoek ook uit of het mogelijk is om de buitenlandvakken te gebruiken als minor of als keuzevakken.

Goedkeuring examencommissie In het verzoek, dat je voorlegt aan de examencommissie, moet je specifieke informatie geven over de studieonderdelen, die je in het buitenland wilt doen. De studiepunten, die je in het buitenland wilt behalen, moeten worden omgerekend naar EC.

Buitenlandse studiepunten Universiteiten buiten Europa werken vaak met een ander waarderingssysteem. Je zult bij de betreffende universiteit informatie moeten zoeken over het gehanteerde systeem. - vervolg op pag 26 -

Grenzeloos studeren

25


- vervolg van pag 25 -

De vakken, die je wilt volgen, licht je toe met kopieën uit de studiegids. Denk aan dingen als de inhoud, de docent, het aantal uren college, dat gevolgd moet worden, de tentamenvorm, et cetera. Neem voor de precieze informatie, die nodig is, contact op met de examencommissie. Als je, tijdens je verblijf, de vakkenkeuze wijzigt, moet je dit doorgeven aan de examencommissie, de facultaire medewerker internationalisering of je studieadviseur. Van de buitenlandse gastuniversiteit krijg je na je verblijf een cijferlijst of verklaring (‘official transcript’) waarop de door jou behaalde studieresultaten staan vermeld.

Studiefinanciering De studiefinanciering gaat in de meeste gevallen door, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: • •

je moet aan de UvA als voltijdstudent staan ingeschreven en collegegeld betalen; je studie of stage in het buitenland is onderdeel van je Nederlandse opleiding.

Op de website van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen de IBG), www.ocwduo.nl, vind je onder de knop ‘Studie of stage in het buitenland’ meer informatie.

Voorschot studiefinanciering

Financiering Studeren in het buitenland kost vaak meer dan studeren in Nederland. Het begint al met de kosten van de reis. In de verslagen van studenten, die in het kader van een uitwisseling in het buitenland zijn geweest, kun je nalezen, hoeveel geld zij hebben uitgegeven in het land of de stad, waar jij naartoe wilt. Deze verslagen kun je inzien in het Service & Informatiecentrum UvA. Ook geven de meeste universiteiten in hun brochures en op hun websites informatie over de uitgaven voor verblijf, visum, et cetera. Maak op tijd een begroting van de kosten. Op de factsheets van de verschillende UvA-brede bestemmingen vind je ook een kort overzicht van de kosten.

Je kunt ook een voorschot op je studiefinanciering aanvragen bij het Servicekantoor Amsterdam van de DUO. Bij je aanvraag dient een bewijs van je opleiding te worden gevoegd, waarin de duur van het verblijf in het buitenland wordt vermeld. Als je je aanvraag op tijd doet, krijg je je studiefinanciering vijf weken voor vertrek uitbetaald. Houd er wel rekening mee, dat bij een prestatiebeurs de rente loopt vanaf de maand na uitbetaling.

dan een maandelijkse vergoeding van ongeveer € 80,-. Studenten, die alleen studiefinanciering krijgen in de vorm van een lening, kunnen de vergoeding ook aanvragen. Op de website van DUO kun je het aanvraagformulier downloaden. Je kunt het laten tekenen en stempelen bij de balie van het Service & Informatiecentrum UvA.

UvA-STUNT-beurs De UvA stelt voor studenten die naar het buitenland gaan een zogenaamde ‘STUNT-beurs’ beschikbaar als tegemoetkoming in de reiskosten. De hoogte van deze beurs verschilt per bestemming. De beurs wordt pas na de uitwisseling uitgekeerd, na inlevering van je contract en het studentenverslag.

Amsterdamse Universiteits Fonds (AUF) Het AUF is een gezamenlijk initiatief van de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) en de Universiteit van Amsterdam. Het beheert een aantal fondsen, waarop studenten een beroep kunnen doen. Het adres van de AUF en de voorwaarden om voor een bijdrage uit één van de fondsen in aanmerking te komen, vind je op www.uva-alumni.nl.

Vergoeding OV-chipkaart

Particuliere fondsen

Studenten, die een deel van hun UvA-studie in het buitenland volgen, kunnen hun OV-chipkaart tijdens het buitenlandverblijf blokkeren. Je ontvangt

Er bestaat een groot aantal particuliere fondsen, die beurzen aan studenten verstrekken voor studie of onderzoek in het buitenland. Elk fonds heeft

Voorlichting : Fondsen werven voor studieverblijf in het buitenland Een aantal maal per jaar organiseert BIS, samen met de Studentendecanen van Studenten Services, de workshop Fondsen werven voor studieverblijf in het buitenland. Deze workshop geeft inzicht in de verschillende soorten beurzen en de manier waarop een aanvraag moet worden gedaan. Op www.uva.nl/trainingscentrum vind je meer informatie over deze workshop.

Grenzeloos studeren

26


andere voorwaarden en eisen. In het Service & Informatiecentrum kun je er informatie over vinden. Je kunt er onder meer een fondsenprogramma en/of de Beursopener van de Nuffic raadplegen www.beursopener.nl. Informeer ook bij je faculteit of er specifieke fondsen voor jouw vakgebied bestaan. Ook het lezen van de verslagen van studenten, die naar het buitenland zijn geweest kan informatie over fondsen opleveren.

sommige landen speciale beurzen voor onderzoek aan. De duur van de beurs, de studierichtingen, waarvoor beurzen beschikbaar zijn, de aanvraagprocedures en toewijzingscriteria verschillen per land. In het algemeen dekt de beurs reis- en studiekosten en kosten voor huisvesting. Per jaar verandert het aanbod van Cultureel-Verdrag-beurzen. Meer informatie kun je vinden op www.nuffic. nl/cultureleverdragen.

Overige beursprogramma’s

Fulbright Center

Een aantal beurzen en subsidies wordt uitgegeven door de Nuffic. Deze worden beschikbaar gesteld door onder meer het Ministerie van OC&W en de Europese Unie. De bemiddeling voor een aantal van deze beurzen loopt via BIS. Informatie over de verschillende beursprogramma’s is te vinden op www. wilweg.nl (onder financiering).

Het Fulbright Center geeft informatie over studeren, onderzoek doen of stage lopen in de Verenigde Staten en beschikt bovendien over verschillende soorten Fulbright- beurzen. Zo zijn er jaarlijks ruim dertig beurzen voor pasafgestudeerden en hebben ze informatie over de ‘NetherlandsAmerica-Foundation-beurzen’ voor een masterstudie aan een prestigieuze Amerikaanse universiteit, in de vakgebieden Economie, Bedrijfskunde, Journalistiek en Communicatiewetenschap. Meer informatie over de sluitingsdata voor aanmelding voor deze programma’s is te vinden op www.fulbright.nl.

Cultureel-Verdrag-beurzen In de culturele en educatieve programma’s, die Nederland met een aantal landen is overeengekomen, zijn mogelijkheden opgenomen om beurzen te verstrekken aan studenten met de Nederlandse nationaliteit, die in één van deze landen aan een (publieke) universiteit willen studeren of onderzoek willen doen. De beurzen zijn bestemd voor studenten in een vergevorderd stadium van hun studie en voor pasafgestudeerden van Nederlandse universiteiten. Ook bieden

- vervolg op pag 28 -

Arnd van der Meer, University of Minnesota, Verenigde Staten Waarom heb je gekozen voor University of Minnesota? Ik was op zoek naar een goed aangeschreven universiteit waar het onderwijs goed zou zijn. Ik wilde ook in de buurt zijn van een grote stad (Minneapolis metropool heeft zo’n 2,5 miljoen inwoners) waar professionele sport werd gespeeld.

Welke moeilijkheden ben tegengekomen tijdens de voorbereiding van je uitwisseling? Ik ben weinig moeilijkheden tegen gekomen tijdens de uitwisseling. Behalve de gebruikelijke dingen dat je achter zaken aan moet; een aantal medische goedkeuringen, verzekering, vakken uitzoeken etc. ging alles goed. Omdat je in een nieuwe omgeving voor de eerste keer bent zijn er altijd zaken die moeilijk lijken maar wanneer je ze oplost blijkt het altijd mee te vallen.

Hoe ben je aan huisvesting gekomen? Was dit lastig? Via de webiste van de UMN, dit was helemaal niet lastig maar het was lang afwachten tot ik bericht kreeg van waar ik zat. Ik zat uiteindelijk op de campus in de University Village appartments.

Wat voor soort universiteit is University of Minnesota? De University of Minnesota is denk ik een typische Amerikaanse universiteit. Het is wel een van de grotere van de VS. Ze bieden enorm veel vakken aan dus er zit altijd wel wat tussen voor iedereen. De business department schijnt uitstekend te zijn aangeschreven in de VS en andere studenten waren er ook heel positief over.

Wat is je het meest bijgebleven van je uitwisseling? Wat me het meest is bijgebleven is de ervaring van een tijd lang wonen in de VS. Mijn verdere studie is ook gericht op Amerikaanse geschiedenis en politiek en de interactie met Amerikanen heeft denk ik een stuk geholpen met het land beter te begrijpen. Daarnaast heb ik er allerlei mogelijkheden aan overgehouden, ik assisteer nu met het schrijven van een boek door een van de professoren aan de UMN.

Grenzeloos studeren

27


- vervolg van pag 27 -

Verzekeringen en visum Verzekeringen

Ga nooit naar het buitenland zonder adequaat te zijn verzekerd. Informeer tijdig bij je verzekeringsmaatschappij of jouw polis ook in het buitenland geldig en toereikend is. Met name landen als de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië en Zwitserland kennen hoge ziektekosten, waarvoor de maximale verzekeringsvergoeding meestal niet voldoende is. Bij het verblijf aan bepaalde gastuniversiteiten ben je verplicht een verzekering af te sluiten via de universiteit.

Visum en verblijfsvergunning

K amer verhuren Je kunt gedurende je verblijf in het buitenland je kamer verhuren aan een buitenlandse student die in Amsterdam komt studeren. Voor informatie hierover kan je het kamerbureau van de ASVA-Studentenunie, bij het Service & Informatiecentrum bezoeken. Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur, telefoon: 020-525 3136.

Verplichte engelse taaltoets

Een aantal universiteiten verplicht studenten deel te nemen aan een English proficiency test. Afhankelijk van de universiteit moet dit de Test of English as a Foreign Language (TOEFL) of het International English Language Testing System (IELTS) zijn. De Toefl test kost ongeveer 150 US-dollar en wordt per computer afgenomen op diverse plaatsen in Nederland. Studenten wordt aangeraden te oefenen, dit kan online; www.ets. org/toefl of is ter plekke beschikbaar bij het Service & Informatiecentrum. De UvA biedt studenten die geselecteerd zijn voor een uitwisseling een gratis IELTS test aan. www.student.uva.nl/engelsetest

San Francisco State University, VS

Afhankelijk van de bestemming en de duur van het verblijf, heb je een visum nodig. Voor een groot aantal Europese landen of als je een land bezoekt voor een periode korter dan drie maanden hoef je dit niet. Wanneer je als uitwisselingsstudent een land gaat bezoeken, worden de benodigde visumformulieren meestal door de ontvangende universiteit geregeld en via BIS of de facultaire medewerker internationalisering aan je doorgestuurd. Met deze formulieren kun je dan bij de ambassade of het consulaat terecht voor een studentenvisum. In andere gevallen moet je het visum zelf regelen met behulp van een uitnodiging van de ontvangende instelling. Voor meer informatie kun je kijken op: www.minbuza.nl. Meestal geldt het studentenvisum uitsluitend voor de studieperiode, die je doorbrengt aan de buitenlandse instelling. Wanneer je langer wilt blijven dan de officiële uitwisselingsperiode of als je aansluitend op je verblijf aan een buitenlandse universiteit nog andere landen wilt bezoeken, moet je ook rekening houden met het verlengen van je visum, het aanpassen van je visum (bijvoorbeeld van een studentenvisum naar een stagevisum) of het indienen van een nieuwe visumaanvraag. ●

Grenzeloos studeren

“Binnen mijn Bachelor Sociale geografie aan de UvA heb ik een semester aan de San Francisco State University (SFSU) gestudeerd. San Francisco is een stad waar vele culturen elkaar treffen. Niet alleen de ligging aan zee maar ook de stad als vestigingsplaats van vele ‘nieuwe Amerikanen’ maakt San Francisco een soort grensstad. In mijn drie jarige studietraject heb ik me onder andere gericht op internationale migratiestromen en de conflicten of uitdagingen die deze stromen met zich meebrengen. De Sociologie Faculteit van de SFSU is het paradepaardje van de Universiteit, een faculteit waar Sociale geografie en Sociologie naadloos op elkaar aansluiten. Aantrekkelijk van een buitenlandervaring is de mogelijkheid om ook even af te wijken van de reguliere vakken binnen de opleiding Sociale geografie. Zo volgde ik het vak Strategy & War, over Amerikaanse oorlogsstrategieën, een uniek vak op een unieke plek. In San Francisco woonde ik in de overwegend Latino-wijk The Mission District, een sfeervolle plek om te wonen. Mijn studietraject aan de SFSU wist ik te combineren met een stage binnen een Latino gemeenschapsorganisatie in The Mission District. De taken binnen deze stage waren er voornamelijk op gericht om de Spaanssprekende migranten stemgerechtigd te maken en ze te informeren over de lokale wetsvoorstellen waarop ze, tegelijk met de presidentiële verkiezing, konden stemmen. De verkiezingsweek bracht ik door in Reno, een cliché gokstadje in de staat Nevada. Met een groepje Amerikaanse vrienden uit San Francisco heb ik een week lang verschillende mensen naar de stembussen gebracht waaronder een groep Washoe Indianen uit een reservaat net iets buiten Reno. Deze mensen zagen geen mogelijkheid om naar de stembus in de stad te komen en in mijn auto vertelden ze me verhalen die ik nooit uit de tekstboeken zou hebben gehaald. Zo boeiend dat ik besloot er een fotoreportage te maken. In San Francisco en in andere Amerikaanse steden zijn er duizenden onafhankelijke organisaties die staan te popelen om stagiaires en vrijwilligers. Vijf vakken ruim voldoende afronden en stage lopen, het is allemaal mogelijk. Een semester is zo om, haal er uit wat er in zit.”

Max Verdult

28


In Nederlandse instituten

het buitenland

in het buitenland

Er zijn negen gezamenlijke Nederlandse instituten in het buitenland gevestigd, in: Athene, Sint Petersburg, Cairo, Florence, Rome, Ankara, Damascus, Rabat en Tokio. De Nederlandse instituten in het buitenland bieden diverse diensten aan voor wetenschappelijk personeel en studenten die tijdelijk onderzoek doen in het buitenland doen. Op www.uva.nl/internationaal onder het kopje “Netwerk’ vind je meer informatie over de Nederlands instituten.

Taalcursussen en taaltoetsen

Aangezien onderwijs in het buitenland vaak wordt gegeven in de taal van het land is het belangrijk deze taal goed te beheersen. Je kunt je taal op diverse manieren bijspijkeren. Bijvoorbeeld d.m.v. een taaltraining van UvA Talen, via het online forum Student Language Exchange of door het keuzevak Academic English te volgen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW). Tevens beschikt de Mediatheek van FGW over een groot aantal zelfstudiecursussen. Zie achterzijde van de krant voor nuttige links.

Huisvesting Of er huisvesting voor je geregeld wordt tijdens je uitwisseling, verschilt per universiteit. Het kan zijn, dat er een kamer voor je gereserveerd wordt, maar het kan ook zijn, dat je zelf moet gaan zoeken op de particuliere huizenmarkt. De ervaringen en tips van studenten, die al op uitwisseling zijn geweest, kunnen je hierbij helpen.

Gezondheid Informeer tijdig over de te nemen preventieve gezondheidsmaatregelen voor een verblijf in het buitenland. Er zijn diverse organisaties, die informatie verstrekken over dit onderwerp, bijvoorbeeld: • het Tropencentrum AMC: www.tropencentrum.nl; • het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering: www.lcr.nl; • het Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl;

Bij de studentenartsen van de UvA (www.uva.nl/studentenartsen) en de GG&D (www.ggd.nl) kun je terecht voor informatie over eventueel benodigde vaccinaties.

moet dan een verklaring ondertekenen. Als er een crisissituatie ontstaat als je al weg bent, neem dan contact op met je contactpersoon van de UvA.

Crisissituatie in het land

thuisfront Neem in ieder geval de e-mailadressen mee van je UvA-begeleider(s), de facultaire medewerker internationalisering en de examencommissie. Zorg ervoor dat het e-mailadres dat je in het buitenland gebruikt bekend is bij BIS en de medewerker internationalisering van je faculteit. Check ook regelmatig je UvAstudentenmail en de aankondigingen van je opleiding, om geen belangrijke informatie te missen, zoals deadlines voor inschrijving. In landen, die politiek instabiel zijn, is het aan te raden om je te melden bij de Nederlandse ambassade ter plaatse. Mocht zich tijdens je verblijf een noodsituatie voordoen (politieke crisis, natuurramp, stakingen, et cetera), dan kan de ambassade meteen actie ondernemen en het contact verzorgen met de thuisbasis. ●

Als er sprake is van een crisissituatie in het land, waar jij naar toe gaat, kan de UvA de uitzending stopzetten. Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt hierbij als richtlijn. De UvA kan in geval van stopzetting van de uitwisseling niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen, maar doet haar uiterste best de student veilig en wel terug te laten komen. Mocht er een negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden afgegeven voor het land waar jij heen gaat, dan ontvang je hierover bericht. Als je toch besluit te gaan, ondanks het negatieve reisadvies en het advies van BIS om niet te gaan, dan doe je dat op eigen risico. Je

Contact houden met het

‘Check ook regelmatig je UvA-studentenmail’

Grenzeloos studeren

29


Nuttige links Studeren in het buitenland www.uva.nl/internationaal www.nuffic.nl en www.wilweg.nl

FinanciÍn, beurzen en beursprogramma’s www.alumni.uva.nl www.fullbright.com www.interfuture.org www.vsbfonds.nl www.beursopener.nl www.iefa.org

Stages www.uva.nl/stage

Taal (cursussen) www.britishcouncil.org www.bltc.nl www.uvatalen.nl www.hum.uva.nl/mediatheek www.ets.org/toefl www.student.uva.nl/engelesetest www.netherlands.idp.com www.sle-amsterdam.nl

Studiefinanciering www.ocwduo.nl

Verzekeringen / visum www.students-insurance.eu www.acepolis.com/ips www.minbuza.nl

Julia Lepeltak, University of Toronto, Canada Waarom heb je gekozen voor University of Toronto? Ik heb me verdiept in de universiteit en de rechtenfaculteit bleek erg goed te zijn aangeschreven. Daarnaast heb ik me ook in de stad verdiept en die sprak me erg aan; veel nationaliteiten, prettig om te wonen en een mooie campus.

Welke moeilijkheden ben tegengekomen tijdens de voorbereiding van je uitwisseling? Niet veel, je hoeft geen visum aan te vragen, dus dat soort problemen heb je niet. Het is geen probleem, maar wel spannend dat je geen idee hebt waar je gaat wonen. Maar huisvesting vinden was niet moeilijk.

Wat voor soort universiteit is University of Toronto? Bij de Law Faculty wordt ontzettend hard gewerkt in vergelijking tot de UvA. Studenten betalen ook veel meer collegegeld. Je wordt er echt in meegezogen en er wordt ook veel van jou verwacht. Veel participatie in de klas, je moet voor de lessen alles gelezen hebben. Hier tegenover staat persoonlijk contact met de beste hoogleraren en feedback van hun.

Zijn er nog tips die je wil geven aan studenten die nog op uitwisseling gaan? Het is absoluut een fantastische ervaring. Voordat je vertrekt heb je zoveel spanning, maar het kan eigenlijk alleen maar meevallen. Vergeet niet dat er naar dezelfde universiteit zoveel andere internationale studenten gaan die ook alleen en ver weg van huis zijn. Stel je open op en je ontmoet zoveel interessante mensen met wie je snel leuke onderneemt. Geniet vooral van de ongebondenheid van het studeren in het buitenland.

Grenzeloos studeren

30


Facultaire adressen fACUlteit eConomie en bedrijfskUnde

Contactpersoon: mevrouw Bahar Kaya www.student.uva.nl/fee_studyabroad

fACUlteit der geesteswetensChAPPen

Contactpersoon (studie): mevrouw Femke ten Bloemendal / mevrouw rikje Jansen www.hum.uva.nl/internationaal Contactpersoon (stage): mevrouw lucie de Vries www.student.uva.nl/fgw-stages

fACUlteit der geneeskUnde (AmC)

Contactpersoon: mevrouw JosĂŠe lenoir / mevrouw Ina ten Have Informatie via blackboard (AMC algemeen, studeren in het buitenland)

fACUlteit der mAAtsChAPPij en gedrAgswetensChAPPen (fmg) college communicatiewetenscHap (Fmg)

Contactpersoon: mevrouw Sarah de Jong www.student.uva.nl (kies opleiding - buitenland)

college sociale wetenscHappen (Fmg)

Contactpersoon: mevrouw Heleen Straesser / mevrouw Tineke van Gelder www.student.uva.nl (kies opleiding - buitenland)

pedagogiek, onderwijskunde en lerarenopleiding (Fmg) Contactpersoon: mevrouw Jelka Driehuis www.student.uva.nl/pw/buitenland.cfm

psYcHologie (Fmg)

Contactpersoon: mevrouw Anna Weil www.student.uva.nl/psy/psytbuitenland.cfm

fACUlteit der nAtUUrwetensChAPPen, wiskUnde en informAtiCA Contactpersoon: mevrouw Joke Hendriks www.student.uva.nl (kies opleiding - buitenland)

fACUlteit der reChtsgeleerdheid

Contactpersoon: Martha oosterom www.jur.uva.nl/onderwijs/internationaal.cfm

fACUlteit der tAndheelkUnde (ACtA) / fACUlteitsbUreAU ACtA Contactpersoon: Marie-louise Walraven m.walraven@acta.nl

Grenzeloos studeren

31


Studenten Services Binnengasthuisstraat 9, 1012 zA Amsterdam openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 17.00 uur www.uva.nl/studentenservices

BUREAU INTERNATIONALE STUDENTENZAKEN Tel. spreekuur: di t/m do van 09.00 - 10.00 uur, 020-525 8080 Inloopspreekuur: di t/m do van 11.00 - 12.00 uur fax: 020-525 2999 www.uva.nl/internationaal loopbaan@uva.nl

STUDENTENDECANEN Tel. spreekuur: di t/m vr van 09.00 - 10.00 uur, 020-525 8080

SERVICE & INFORMATIE CENTRUM

www.uva.nl/ studentendecanen

www.student.uva.nl/faq

LOOPBAAN ADVIES CENTRUM Tel. spreekuur: di t/m vr van 09.00 - 10.00 uur, 020-525 8080

TRAININGSCENTRUM

Inloopspreekuur: di t/m vr van 11.00 - 12.00 uur

www.uva.nl/ trainingscentrum

www.uva.nl/lac loopbaan@uva.nl

Grenzeloos studeren

32

Grenzeloos studeren 2010-2011  

In deze uitgave vind je informatie over de verschillende mogelijkheden, je kunt kiezen voor een jaar of semester aan een buitenlandse univer...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you