Page 1


Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Struyk Verwo Infra B.V. De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Met de uitgifte van deze assortimentswijzer komen alle voorgaande edities van de assortimentswijzer te vervallen. Inhoudelijke afwijkingen in oudere edities zijn geen reden voor reclamaties. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

1e druk, april 2019

www.struykverwoinfra.nl ‹ T 0800 555 55 54


INHOUDSOPGAVE INLEIDING

2

BANDEN Overzicht hoofdstuk banden Introductie Porringlijst Opsluitbanden Gazonbanden Trottoirbanden 13/15 Trottoirbanden 17/20 Trottoirbanden 18/20 Trottoirbanden RWS 11/22 Trottoirbanden RWS 19/22 Trottoirbanden RWS 34/45 Trottoirbanden 23/25 Trottoirbanden 26/30 Trottoirbanden 28/30 Trottoirbanden 38/40 Trottoirbanden 40 Trottoirbanden 48 Trottoirbanden 48/50 Geleidebanden Scheidingsbanden Bushaltebanden Verkeersgeleidebanden Stootbanden Signaleringsbanden Molgoten

8 10 14 16 32 35 60 62 86 97 98 100 102 106 116 119 123 125 129 147 154 162 166 171 173

TEGELS Overzicht hoofdstuk tegels Introductie Trottoirtegels Designtegels Schijnvoegtegels Sport & spel Tekst-, cijfer- & symbooltegels Geleidelijn- en markeringstegels Verkeersveiligheidstegels Sparingtegels

178 180 184 187 188 189 190 195 197 199


Grasbetontegels Boom- en ventilatietegels Hemelwater afvoertegels

201 202 203

STENEN Overzicht hoofdstuk stenen Introductie Betonstraatstenen Groenbestrating Waterregulerende bestrating Onkruidvrije bestrating Geluidsreducerende bestrating Verbandstenen Parkstenen

204 206 214 224 227 229 230 231 232

VERKEERSELEMENTEN Overzicht hoofdstuk verkeerselementen Introductie Geleidingselementen Antiparkeerelementen Anti-kraakelementen Verkeersdrempels Verkeersplateaus Verkeerskussens Overige drempels Rotonde-elementen Middengeleiders Busperronplaten

234 236 242 244 246 247 250 253 256 257 264 271

STRAATMEUBILAIR Overzicht hoofdstuk straatmeubilair Introductie Parkbanden & Zitranden Banken en tafels Bloem- & boombakken Boombescherming Sierpoefs & siercarrĂŠs Sierpalen Sierbollen Traptreden

276 278 282 328 342 350 356 362 379 382


Keerelementen esthetisch Sport & spel Fietsparkeerelementen Fundatie-elementen Urba-Style

393 395 397 398 400

VLOERPLATEN Overzicht hoofdstuk vloerplaten Introductie Vloerplaten Afwatering

404 406 410 431

KEERELEMENTEN Overzicht hoofdstuk keerelementen Introductie Keerelementen industrieel

436 438 440

INDEX

444


INLEIDING Het duurzaam inrichten en bestraten van de openbare ruimte hangt af van veel factoren. Van invloed zijn onder meer het type omgeving, de uiteindelijke gebruikers en speciale eisen voor verwerking en onderhoud. Daarnaast vragen specifieke situaties, waaronder verkeersvraagstukken of milieugerelateerde issues, om een bijzondere aanpak. Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. Al haar kennis, expertise en een ongekend aanbod producten en oplossingen zijn gericht op een voor iedere situatie passende materiaalkeuze, optimale verwerking en duurzaam beheer. Uit klanttevredenheidsonderzoek komt als sterkste punt van Struyk Verwo Infra naar voren haar brede en diepe productassortiment. Op de website www.struykverwoinfra.nl vindt u alle gewenste informatie over ons productengamma, gerealiseerde projecten en ons bedrijf.

STRAATVERFRAAIING

Daarnaast is deze assortimentswijzer uw gids om snel de door u benodigde producten en oplossingen inclusief meer technische en praktische achtergrondinformatie te vinden. Heeft u een nog specifieker product of toepassing op het oog? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers of regionale verkoopkantoren. Zij zullen u graag van dienst zijn. Als u niet zeker bent bij welk verkoopkantoor u moet zijn, kunt u bellen met onze klantenservice: 0800-555 55 54.

2


INDELING ASSORTIMENT De hoofdstukindeling van deze assortimentswijzer is gelijk aan de stappen in de verwerking van betonnen bestratingsproducten. Na het stellen van de banden volgen het trottoir, de rijbaan en de verdere inrichting en aankleding. Op het hoogste niveau kent Struyk Verwo Infra zeven typen productgroepen, nl: BANDEN | TEGELS | STENEN | VERKEERSELEMENTEN | STRAATMEUBILAIR | VLOERPLATEN | KEERELEMENTEN

Naast banden, tegels en stenen levert Struyk Verwo Infra een compleet assortiment betonnen prefab-elementen en maatwerkoplossingen. Bij verkeerselementen gaat het bijvoorbeeld om drempels, rotonde-elementen of bushalte-oplossingen. Bij straatmeubilair o.a. om plein- en straatmeubilair, sierelementen, traptreden en stapelelementen. De productgroepen vloerplaten en keerelementen worden ieder als een apart hoofdstuk gepresenteerd.

OPBOUW PER HOOFDSTUK Elk hoofdstuk is ingedeeld naar subproductgroepen, die u leiden naar specifieke producten en aanverwante hulpstukken, zogenaamde productlijnen. Inhoudsopgaves per hoofdstuk versnellen uw zoekproces. In de introductie van elk hoofdstuk vindt u praktische informatie zoals de beschikbaarheid van kleuren en verwerkingsvoorschriften. Van elke productlijn staan in een of meerdere tabellen de belangrijkste specificaties vermeld. Ter verduidelijking staat er bij elke tabel een productschets. Specifieke producten vindt u bovendien snel via de alfabetische index, achter in het boekje.

Struyk Verwo Infra deelt haar producten en oplossingen ook in naar hun primaire functie of hoofdreden voor toepassing. Het gaat hier om een viertal groepen, elk met een bij die primaire functie passende merknaam en logo: • Street Art: fraai afgewerkte producten, straatmeubilair en modulaire concepten (Solid & Seats) die uitstraling en identiteit geven aan een verblijfs-, woon- of werkomgeving. • Street Safe: alle banden, tegels, stenen en prefab verkeerselementen die zorgen voor scheiding, geleiding, in- en uitstappen, betere reflectie (Optiflex) en remming van weggebruikers en zo optimaal bijdragen aan het creëren van veilige verkeerssituaties. • Street Works: alle banden, tegels, stenen, vloerplaten, keerelementen en verwerkings- (Easy Fix) en onderhoudsconcepten (Nevegreen) met als resultaat een functionele, efficiënte en onderhoudsbesparende inrichting van de buitenruimte • Street Care: alle producten en totaalconcepten die een significante bijdrage leveren aan het verbeteren van de directe leefomgeving: geluid (Silent Way), water (Drainwave, Easy Flow, watertegels&spuwer), bodem (vloeistofdicht) Onderaan elke pagina wordt door oplichten (‘donkergrijs’) aangegeven binnen welke merklijn(en) deze producten vallen.

STRAATVERFRAAIING

MERKEN

3


TEXTUREN EN KLEUREN Naast een aantal standaardkleuren zijn de producten van Struyk Verwo Infra leverbaar in een groot aantal texturen, waaronder voornamelijk:

4

Lavaro stenen

Lavaro tegels

UITGEWASSEN DEKLAAG MET 75% AAN KLEURONDERSTEUNENDE NATUURSTEENGRANULATEN.

FIJN UITGEWASSEN DEKLAAG MET 75% AAN NATUURLIJKE MINERALEN.

Breccia stenen

Breccia tegels

UITGEWASSEN DEKLAAG MET 100% AAN NATUURSTEENGRANULATEN IN MEERDERE GRADATIES.

FIJN UITGEWASSEN DEKLAAG MET 100% AAN NATUURSTEENGRANULATEN IN MEERDERE GRADATIES.

Perlano

Keranova

UITGEWASSEN NATUURLIJKE DEKLAAG MET PARELMOER EN GROVE NATUURSTEEN.

KLEURVASTE GESLOTEN DEKLAAG MET EEN KERAMISCHE UITSTRALING.

Novato

Baleno

KLEURVASTE GESLOTEN DEKLAAG WAARBIJ HET AANDEEL NATUURSTEENGRANULAAT VOOR 100% KLEURONDERSTEUNEND IS.

KLEURVASTE GESLOTEN DEKLAAG MET 75% AAN NATUURLIJKE MINERALEN..

Liscio

Structura stenen

GESLEPEN DEKLAAG MET 100% NATUURSTEENGRANULATEN IN MEERDERE GRADATIES.

KLEURVASTE DEKLAAG MET EEN OPEN STRUCTUUR, NIET UITGEWASSEN.

Lucida

Metallo

GESLEPEN + GEBORSTELDE DEKLAAG MET 100% NATUURSTEENGRANULATEN IN MEERDERE GRADATIES.

BETON MET GEOXIDEERD & METALEN UITSTRALING.

Sferio

Martello

GESLEPEN + GEKOGELSTRAALDE DEKLAAG MET 100% NATUURSTEENGRANULATEN IN MEERDERE GRADATIES.

GEBOUCHARDEERDE DEKLAAG MET 100% NATUURSTEENGRANULATEN IN MEERDERE GRADATIES.

Bepaalde banden, verkeerselementen- en producten in de groep straatmeubilair zijn bovendien leverbaar in zelfverdichtend beton (ZVB). Met als kenmerken een gladde betonnen textuur, grijs of gekleurd en in nagenoeg elke vorm te storten. Ook bij speciale producten op het gebied van geluidsreductie en waterpasserende bestrating kan de deklaag in verschillende kleuren worden uitgevoerd. In de introductie van elk hoofdstuk wordt vermeld welke texturen en kleuren van toepassing zijn op de betreffende productgroep.


MACHINAAL STRATEN MET TEGELS EN STENEN Struyk Verwo Infra heeft van oudsher veel ervaring en onderkent machinaal straten als één van de belangrijke speerpunten in haar beleid. Zij beschikt over een breed aanbod machinale pakketvormen. De mogelijkheden zijn bijzonder uitgebreid. Binnen het segment stenen is een grote hoeveelheid aan formaten en verbanden beschikbaar voor machinaal straten. Maar ook de gewassen tegels, die een bijzonder esthetisch straatbeeld geven, zijn als machinaal pakket leverbaar.

EASY FIX® Gericht op alle betrokken schakels zijn wij constant op zoek naar verbeteringen en innovatieve oplossingen. Het octrooi op het Easy Fix® pakket gaat zelfs nog een stap verder. Hulpstukken van dezelfde structuur en textuur compleet geïntegreerd in de aangeleverde pakketten en geschikt voor alle gangbare verbanden. Voor alle mogelijkheden van Struyk Verwo Infra op het gebied van machinaal straten en Easy Fix® is een speciale brochure beschikbaar. Vraag er naar bij uw contactpersoon of download de brochure via www.struykverwoinfra.nl.

LOGISTIEK Wij bieden u franco prijzen die geldig zijn bij afname van een volle vracht en levering in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen. Voor vrachten kleiner dan 20 ton per losadres wordt een toeslag berekend van  95,- per losadres. Vrachtkosten voor levering op de Waddeneilanden of Zeeuws Vlaanderen worden op aanvraag verstrekt. Struyk Verwo Infra stelt alles in het werk om ook de distributie en de service naar u als klant zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Aflevering vindt als volgt plaats: Volume

Levering

Tijdstip

< 5 ton binnen 3 werkdagen

loop dag

5-20 ton binnen 2 werkdagen

loop dag

> 20 ton volgende werkdag

in overleg (Eerste vracht bij één laadlocatie, loop ochtend, loop dag)

5


CERTIFICAAT BRL K11002 ALS GARANTIE VOOR BETROUWBARE MILIEUPROFIELEN Opdrachtgevers in de GWW-sector krijgen met de beoordelingsrichtlijn K11002 eindelijk zekerheid dat op de bouwplaats geleverde betonnen bestratingsproducten voldoen aan gewenste milieuprofielen. Betonhuis Bestrating heeft samen met KIWA de beoordelingsrichtlijn BRL K11002 opgesteld om transparante en betrouwbare milieuverklaringen van betonproducten te leveren onder toezicht van externe certificatie. Struyk Verwo Infra kan zo als producent op een transparante manier milieuprofielen opstellen van de door haar geproduceerde betonnen infraproducten. Deze profielen worden door een externe certificerende instelling gecontroleerd. Het resultaat van de BRL is een systeemcertificaat waarmee Struyk Verwo Infra aantoont dat het door haar gedeclareerde milieuprofiel voldoet aan de eisen van de BRL. De BRL is van toepassing op gangbare producten binnen het assortiment stenen, tegels en banden. Een opdrachtgever stelt de milieueisen, zoals de (maximale) MKI-score. Indien gewenst kan men ook een circulariteitseis voor het in de producten toepassen van secundaire grondstoffen opnemen. Dit sluit bovendien aan bij de teksten van het Bouwcirculair moederbestek. Toetsing volgens de BRL voor betonnen infraproducten is een onontbeerlijke meerwaarde bovenop een (procedurele) review van een LCA deskundige. Struyk Verwo Infra verklaart dus niet alleen de duurzaamheid van haar producten, maar laat dit bovendien door een externe instelling controleren. De BRL gaat verder dan andere certificaten, zoals Milieukeur en Dubokeur. De BRL K11002 biedt opdrachtgevers verschillende voordelen: • meer uniformiteit en transparantie in bestekseisen en dus snelheid van aanbesteden; • zekerheid en fundament voor het moederbestek van Bouwcirculair • voorkomen van juridische discussies en bevordering van eerlijke concurrentie • ontzorging en een kostenbesparing door wegvallen van (eigen) controle door de opdrachtgever De BRL K11002 vormt tenslotte een goede aanvulling op de uitvraag van opdrachtgevers naar duurzaam beton.

CYCLE FOR CONCRETE: MILIEUWINST DOOR SAMENWERKING Hergebruik van grondstoffen wordt door samenwerking in de keten steeds professioneler aangepakt. Struyk Verwo Infra heeft met diverse opdrachtgevers ervaring opgedaan op het gebied van hoogwaardige betonrecycling. Hierdoor was het mogelijk om een professioneel concept met de naam Cycle for Concrete (C4C) te ontwikkelen. De bestratingsmaterialen worden aan het einde van hun levensduur retour gehaald en door Struyk Verwo Infra als hoogwaardige grondstof verwerkt in nieuw te leveren bestratingsproducten aan de opdrachtgever. Om dit te realiseren werken gemeente, verwerker en Struyk Verwo Infra nauw samen.

6

Het recyclen van betonafval betekent concreet dat het gebruik van primaire grondstoffen wordt


teruggedrongen. Het hoogwaardiger inzetten van vrijgekomen betonpuingranulaat levert dus harde milieuwinst op. Op deze wijze sluiten wij als partners de keten. Struyk Verwo Infra werkt daartoe ook samen met andere CRH bedrijven. CRH recycling zorgt voor het breken van de bestratingsmaterialen en het distribueren van het granulaat voor hoogwaardige toepassing in zowel nieuwe bestratingsmaterialen als in andere betonproducten en betonmortel. In de nieuwe bestratingproducten wordt gegarandeerd 75% van het grind vervangen. De deklaag blijft ongewijzigd, zodat ieder gewenst uiterlijk mogelijk is. Met C4C zet Struyk Verwo Infra, samen met haar partners, een nieuwe standaard in duurzaam hergebruik van beton.

KWALITEIT EN MILIEU Kwaliteit staat bij Struyk Verwo Infra hoog in het vaandel. Tijdens het productieproces worden regelmatig steekproeven genomen om de kwaliteit op een hoog peil te handhaven. Dit begint met het keuren van de grondstoffen en eindigt met de controle van de eindproducten. Milieu staat ook hoog in het vaandel. Struyk Verwo Infra werkt met een volgens ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem. De meeste producten van Struyk Verwo Infra worden geleverd met een KOMO certificaat. Het garandeert dat deze producten voldoen aan de KIWA-beoordelingsrichtlijnen. Tevens worden alle producten -waar een geharmoniseerde Europese norm voor is- geleverd onder het CE merk. Daarmee voldoen deze ook aan de Europese Normen (NEN-EN). Alle producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieu-eisen die de overheid in samenwerking met de Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld en dragen het NL BSB®merk. Struyk Verwo Infra levert betonproducten met milieukeur. Het grove toeslagmateriaal voor betonstraatstenen, -banden en -tegels bestaat voor tenminste 15% uit secundaire toeslagmaterialen. De betonstraatsteen en betontegel zijn ook onderzocht op hun levenscyclus analyse (LCA). Hieruit blijkt dat beton milieutechnisch goed scoort in zijn functionaliteit als bestratingsmateriaal. De hoogste score in het milieuclassificatiesysteem leidt tot het DUBOkeur®-certificaat, het bewijs dat betonnen bestratingsproducten duurzaam en milieuvriendelijk zijn.

VERKOOPVOORWAARDEN Op alle leveringen van Struyk Verwo Infra zijn de algemene voorwaarden voor de leveringen van betonproducten (2014) zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) van toepassing. Deze voorwaarden zullen wij u op aanvraag kosteloos toezenden. U kunt ze ook downloaden vanaf onze website www.struykverwoinfra.nl.

KALKUITBLOEI Er kan in voorkomende gevallen sprake zijn van kalkuitbloei. Kalkuitbloei is het resultaat van een chemische reactie van stoffen in het beton die als witte uitslag aan de oppervlakte van het product zichtbaar worden. Deze witte uitslag verdwijnt in de regel vanzelf onder invloed van regen en andere weersomstandigheden. Kalkuitbloei heeft geen invloed op de constructieve sterkte van het product en kan nooit een reden zijn voor reclamaties.

7


BANDEN

PRODUCTGROEP BANDEN I

INTRODUCTIE BANDE

I

INTRODUCTIE BANDE

8

INTRODUCTIE

10 10

OPSLUITBANDEN

16 1

GAZONBANDEN

32 10

TROTTOIRBANDEN 13/15

35 1

TROTTOIRBANDEN 17/20

60

TROTTOIRBANDEN 18/20

62

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

86

TROTTOIRBANDEN RWS 19/22

97

TROTTOIRBANDEN RWS 34/45

98

TROTTOIRBANDEN 23/25

100

TROTTOIRBANDEN 26/30

102

TROTTOIRBANDEN 28/30

106

TROTTOIRBANDEN 38/40

116

TROTTOIRBANDEN 40

119

TROTTOIRBANDEN 48

123

TROTTOIRBANDEN 48/50

125


129

SCHEIDINGSBANDEN

147

BUSHALTEBANDEN

154

VERKEERSGELEIDEBANDEN

162

STOOTBANDEN

166

SIGNALERINGSBANDEN

171

MOLGOTEN

173

BANDEN

GELEIDEBANDEN

9


BANDEN

De alom aanwezigheid van betonnen banden in het straatbeeld is onbetwist. Betonbanden is het domein van Struyk Verwo Infra. Een ongekend programma banden en hulpstukken omvat rechte banden met bijpassende bochtbanden in elke mogelijke straal, hoekstukken, puntstukken, inrit verloopbanden, inritperronbanden, eindverloopbanden en eindbanden. In elke denkbare uitvoering, wassing en kleur. De indeling in dit hoofdstuk loopt van gangbare opsluit- en gazonbanden naar steeds groter wordende trottoirbanden. Daarna worden de vele mogelijkheden getoond op het gebied van verkeersscheiding en â&#x20AC;&#x201C;geleiding waaronder RWS-banden. Tot slot volgen parkeerbanden, signaleringsbanden en molgoten. TEXTUREN EN KLEUREN Banden van Struyk Verwo Infra zijn veelal te verkrijgen in diverse wassingen en kleuren. De hieronder getoonde kleuren zijn slechts een selectie van de mogelijkheden. Daarnaast zijn speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Standaard

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

Grijs

Zwart

Wit

Wit 701

Wit 705

Grijs 712

Bont 703

Biardo licht

Biardo donker

Gewassen imitatie graniet

Zwart/Groen 701

Havanna bruin

Zwart 704

Zwart 701

Oranje Glisando

Zwart Grigio

ZVB

Lavaro

10


Oxi 1372

OptiďŹ&#x201A;ex

BANDEN

Metallo

Wit

Door het drukproces kunnen afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de werkelijkheid.

BESTELWIJZE SPECIALE HULPSTUKKEN Om bij bestellingen er geen misverstand over te laten bestaan welk hulpstuk u nodig heeft, staat hier een uitleg hoe speciale hulpstukken benoemd worden.

PERRONBANDEN In de desbetreffende tabellen staat aangegeven dat perronbanden een linker en rechter uitvoering hebben. Om te bepalen welke perronband u nodig heeft, kijkt u van de wegzijde naar de trottoirzijde en van links naar rechts zoals in bijgaande tekening aangegeven staat.

INRITVERLOOPBANDEN In de desbetreffende tabellen staat aangegeven dat inritverloopbanden een linker, midden en rechter uitvoering hebben. Om te bepalen welke inritverloopband u nodig heeft, kijkt u van de wegzijde naar de trottoirzijde en van links naar rechts zoals in bijgaande tekening aangegeven staat.

VERLOOPBANDEN In de desbetreffende tabellen staat in de tweede kolom welke verloopstukken de band heeft. In alle gevallen bestaat dit verloopstuk ook andersom. Voorbeeld: trottoirbanden van 13/15x16 hebben een verloopstuk naar 11/22x16 en dus ook een verloopstuk van 11/22x16 naar 13/15x16. Om te bepalen welk verloop u nodig heeft, kijkt u van de weg naar het trottoir en van

11


BANDEN

links naar rechts zoals in bijgaande tekening aangegeven staat en benoemt u het verloopstuk van proďŹ el naar proďŹ el.

EINDVERLOOPBANDEN In de desbetreffende tabellen staat aangegeven dat eindverloopbanden een linker en rechter uitvoering hebben. Om te bepalen welke eindverloopbanden u nodig heeft, kijkt u van de wegzijde naar de trottoirzijde en van links naar rechts zoals in bijgaande tekening aangegeven staat. De rechter eindverloopband sluit rechts aan op maaiveld, de linker eindverloopband sluit links aan op maaiveld.

SLUITING In de tabellen wordt voor de gepresenteerde banden ook de sluiting vermeld. Indien meerdere sluitingen per regel voorkomen worden deze door een komma gescheiden. De daartoe gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis: HD VB DVB VVB VL

= = = = =

Hol/dol Visbek Dubbele visbek Verdekt visbek Vlak

In de tabellen van de verloopbanden wordt voor de gepresenteerde banden zowel de sluiting aan de linker kopzijde als de sluiting aan de rechter kopzijde vermeld. Indien meerdere sluitingen per regel voorkomen worden deze door een komma gescheiden. De daartoe gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis:

12

HDHD = Hol/dol (sluiting links) - hol/dol (sluiting rechts) HDVB = Hol/dol (sluiting links) - visbek (sluiting rechts) VBVB = Visbek (sluiting links) - visbek (sluiting rechts)


= = = =

Visbek (sluiting links) - hol/dol (sluiting rechts) Visbek (sluiting links) - verdekte visbek (sluiting rechts) Verdekte visbek (sluiting links) - visbek (sluiting rechts) Vlak (sluiting links) - vlak (sluiting rechts)

PORRINGLIJST

BANDEN

VBHD VBVVB VVBVB VLVL

Voor het herkennen van de straal van een bochtband zonder markering of het inpassen van een bochtstuk in een bestaand werk is een porringlijst opgesteld. De tekeningen geven aan hoe u de band moet opmeten. U vindt deze porringlijst direct na deze inleiding.

13


BANDEN

PRODUCTGROEP BANDEN I

INTRODUCTIE BANDE

I

INTRODUCTIE BANDE

14

10 1 10 1


15

BANDEN


BANDEN

OPSLUITBANDEN 5 OPSLUITBANDEN 5X15 afmetingen (cm)

5x15

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

17,63

HD

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

21,15

HD

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

28,20

HD

OPSLUITBANDEN 6 OPSLUITBANDEN 6X15 afmetingen (cm)

6x15

OPSLUITBANDEN 6X20 afmetingen (cm)

6x20

OPSLUITBOCHTBANDEN 6X20 OPSLUITBANDEN

straal =

16

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

22,14 22,14 22,14 22,14 22,14 22,14 22,14

8 24 32 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD


OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 6X20 beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

25

16,65

90°

sluiting

BANDEN

hoek

HD

OPSLUITBANDEN 8 OPSLUITBANDEN 8X20 afmetingen (cm)

8x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

37,60

HD

OPSLUITBOCHTBANDEN 8X20 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52

4 8 16 24 32 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD

OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 8X20 90°

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

38

25,10

sluiting

HD

OPSLUITBANDEN

hoek

17


VERLOOPBANDEN 8X20 BANDEN

van profiel (cm)

8x12 8x16 8x20

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x25 3/8x20 3/8x20

100 100 100

52,40 32,50 38,00

HDHD HDHD HDHD

OPSLUITBANDEN 10 OPSLUITBANDEN 10X20 HD afmetingen (cm)

10x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

47,00

HD

OPSLUITBOCHTBANDEN 10X20 HD straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

OPSLUITBANDEN

R (m)

18

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 15,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

33,20 35,00 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90 36,90

4 8 16 24 32 40 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD


OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 10X20 HD beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

40 40

32,90 36,00

90° 135°

sluiting

BANDEN

hoek

HD HD

VERLOOPBANDEN 10X20 HD van profiel (cm)

10x12 10x20 10x25

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x25 11/22x20 18/20x25

100 100 100

58,00 79,00 86,60

HDHD HDVB HDHD

afmetingen (cm)

10x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

47,00

VB

OPSLUITBANDEN

OPSLUITBANDEN 10X20 VB

19


OPSLUITBOCHTBANDEN 10X20 VB straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

aantal

sluiting

per 360°

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

33,20 35,00 35,90 36,20 36,90 36,90 36,50 36,90 36,70 36,70

4 8 16 24 32 40 48 64 80 96

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 10X20 VB hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

30 25 20

23,50 21,62 23,50

90° 135° 90° inw

sluiting

VB VB VB

VERLOOPBANDEN 10X20 VB van profiel (cm)

OPSLUITBANDEN

10x20 10x20

20

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

6/12x20 13/15x20

100 50

50,60 29,00

VBVB VBVB

OPSLUITBANDEN 10X30 afmetingen (cm)

10x30

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

70,50

HD


OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 10X30 beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

40

49,35

90°

sluiting

BANDEN

hoek

HD

OPSLUITBANDEN 10/25 L-BANDEN 10/25X30 afmetingen (cm)

10/25x30

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

102,00

VB

OPSLUITBANDEN 12 afmetingen (cm)

12x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

70,40

HD

OPSLUITBANDEN

OPSLUITBANDEN 12X25

21


OPSLUITBOCHTBANDEN 12X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

aantal

sluiting

per 360°

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

48,60 52,00 55,34 55,34 55,34 55,34 55,34 55,34 55,34

4 8 16 24 32 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD

OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 12X25 hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

45 25 40

54,99 31,73 53,58

90° 135° 135°

sluiting

HD HD HD

VERLOOPBANDEN 12X25 van profiel (cm)

OPSLUITBANDEN

12x13 12x20 12x20 12x25 12x25

22

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x25 4/12x25 6/12x20 4/12x25 13/15x25

100 100 100 100 100

85,00 72,00 54,80 72,00 78,00

HDHD HDHD HDVB HDHD HDHD, HDVB


OPSLUITBANDEN 15X25 afmetingen (cm)

15x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

88,13

HD

BANDEN

OPSLUITBANDEN 15

OPSLUITBOCHTBANDEN 15X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

69,18 69,18 66,50 69,18 69,18 69,18 69,18 69,18 69,18

4 8 16 24 32 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD

OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 15X25 90°

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

45

66,09

sluiting

HD

OPSLUITBANDEN

hoek

23


VERLOOPBANDEN 15X25 van profiel (cm)

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x25

100

87,10

HDHD

BANDEN

15x25

OPSLUITBANDEN 15X30 afmetingen (cm)

15x30

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

105,75

VB

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

141,00

VB

OPSLUITBANDEN 15X40 afmetingen (cm)

OPSLUITBANDEN

15x40

24


OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 15X40 beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

35

77,50

90°

sluiting

BANDEN

hoek

VB

OPSLUITBANDEN 20 OPSLUITBANDEN 20X20 afmetingen (cm)

20x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

94,00

VB

OPSLUITBOCHTBANDEN 20X20 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

4,00 6,00 8,00 10,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 94 96 98

75,00 87,00 90,00 95,00

32 40 52 64

VB VB VB VB

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

117,50

HD

afmetingen (cm)

20x25

OPSLUITBANDEN

OPSLUITBANDEN 20X25

25


OPSLUITBOCHTBANDEN 20X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

aantal

sluiting

per 360°

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

83,00 87,60 89,10 89,90 90,40 90,70 90,10 91,30 91,50 91,60

8 16 24 32 40 48 64 80 96 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 20X25 hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

45

82,20

90°

sluiting

HD

VERLOOPBANDEN 20X25 van profiel (cm)

OPSLUITBANDEN

20x20 20X25 20X25

26

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

5/20x20 7/20X25 18/20x25

100 100 100

89,60 112,00 115,20

HDHD HDVB HDHD, HDVB


RABATBANDEN 25X20 afmetingen (cm)

25x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

116,00

VB

BANDEN

RABATBANDEN 25

RABATBOCHTBANDEN 25X20 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,00 2,00 3,00 6,00 10,00 8,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

80,70 86,50 93,00 93,00 93,00 93,00

8 16 24 48 80 64

VB VB VB VB VB VB

RABATBAND HOEKSTUKKEN 25X20 90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

45 20

80,00 80,00

sluiting

VB VB

OPSLUITBANDEN

hoek

27


BANDEN

RABATBANDEN 30 RABATBANDEN 30X15 afmetingen (cm)

30x15

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

105,75

HD, VB

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

141,00

VB

RABATBANDEN 30X20 afmetingen (cm)

30x20

RABATBOCHTBANDEN 30X20 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

OPSLUITBANDEN

4,00 6,00

28

aantal

sluiting

per 360°

78,5 94

107,00 130,00

32 40

VB VB


RABATBANDEN 30X25 afmetingen (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

176,00

HD

BANDEN

30x25

RABATBOCHTBANDEN 30X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

6,00 10,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5

136,10 136,10

48 80

HD HD

van profiel (cm)

30x25

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

28/30x24

50

83,50

HDVB

OPSLUITBANDEN

VERLOOPBANDEN 30X25

29


BANDEN

RABATBANDEN 40 RABATBANDEN 40X20 afmetingen (cm)

40x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

188,00

VB

RABATBOCHTBANDEN 40X20 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 1,00 2,00 3,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 20,00 12,50 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

88,60 118,10 132,90 137,80 142,00 142,70 144,00 143,90 145,00 145,00 146,00 190,00

4 8 16 24 40 48 56 64 80 96 160 100

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

RABATBAND HOEKSTUKKEN 40X20 OPSLUITBANDEN

hoek

30

90°

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50

113,00

sluiting

VB


RABATBANDEN 50X30 afmetingen (cm)

50x30

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

352,50

VL

BANDEN

RABATBANDEN 50

RABATBOCHTBANDEN 50X30 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

8,00 12,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5

276,70 276,70

64 96

VL VL

OPSLUITBANDEN

straal =

31


BANDEN

GAZONBANDEN 10 GAZONBANDEN 10X20 KWARTROND afmetingen (cm)

10x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

45,83

VB

GAZONBOCHTBANDEN 10X20 KWARTROND straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

GAZONBANDEN

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00 0,40 inw 0,50 inw 1,00 inw 2,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

32

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

32,20 34,10 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98 34,10 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98

4 8 16 24 32 48 64 80 120 4 4 8 16 24 32 48 64 80 120

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

GAZONBAND HOEKSTUKKEN 10X20 KWARTROND hoek

90° 135° 90° inw 135° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

30 40 20 35,5

22,91 32,08 22,91 36,66

sluiting

VB VB VB VB


GAZONBANDEN 12X25 KWARTROND afmetingen (cm)

12x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

68,74

HD

BANDEN

GAZONBANDEN 12

GAZONBOCHTBANDEN 12X25 KWARTROND lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00 0,38 inw 1,00 inw 2,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 60 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 41,54 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98

4 8 16 24 32 48 64 80 120 4 8 16 24 32 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

GAZONBAND HOEKSTUKKEN 12X25 KWARTROND hoek

90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

45 33

41,12 53,62

sluiting

HD HD

GAZONBANDEN

straal =

33


BANDEN

GAZONBANDEN 15 GAZONBANDEN 15X40 KWARTROND afmetingen (cm)

15x40

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

137,48

VL

GAZONBOCHTBANDEN 15X40 KWARTROND straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,75

aantal

sluiting

per 360°

118

139,90

4

VL

GAZONBAND HOEKSTUKKEN 15X40 KWARTROND hoek

GAZONBANDEN

90° 90° inw

34

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

35 20

71,50 76,00

sluiting

VL VL


TROTTOIRBANDEN 13/15X12 afmetingen (cm)

13/15x12

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

38,55

HD

BANDEN

TROTTOIRBANDEN 13/15X12

TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X12 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,45 1,00 3,00 6,00 10,00

aantal

sluiting

per 360°

70 78,5 78,5 78,5 78,5

22,30 30,99 29,40 30,99 30,99

4 8 24 48 80

HD HD HD HD HD

TROTTOIRBANDEN 13/15

straal =

35


BANDEN

TROTTOIRBANDEN 13/15X16 TROTTOIRBANDEN 13/15X16 HD afmetingen (cm)

13/15x16

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

52,60

HD

TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X16 HD straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,45 1,00 3,00 6,00 10,00

aantal

sluiting

per 360°

70 78,5 78,5 78,5 78,5

30,60 38,30 41,32 41,32 41,32

4 8 24 48 80

HD HD HD HD HD

TROTTOIRBANDEN 13/15X16 VB afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 13/15

13/15x16

36

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

52,64

VB


TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X16 VB lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 0,75 inw 2,00 inw 4,00 inw 6,00 inw 10,00 inw 12,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 59 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 96 98 94 98 98 59 78,5 78,5 94 98 94 98

35,40 27,70 38,30 41,32 41,32 41,32 51,64 49,59 50,85 51,64 49,59 51,64 51,64 34,30 41,32 41,32 49,59 51,64 49,59 51,64

4 8 8 16 24 32 32 40 52 64 80 96 128 8 16 32 40 64 80 96

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

BANDEN

straal =

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 13/15X16 VB 90°

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

40

33,80

sluiting

VB

TROTTOIRBANDEN 13/15

hoek

37


BANDEN

HOEKBLOKKEN 13/15X16 VB straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

45

90°

65,00

VB

PUNTSTUKKEN 13/15X16 VB straal uitwendig (cm)

301 1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 180°

49,80

sluiting

VB

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

TROTTOIRBANDEN 13/15X20 TROTTOIRBANDEN 13/15X20 HD afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 13/15

13/15x20

38

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

65,80

HD


TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X20 HD lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,45 0,50 0,60 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,50 15,00 0,50 inw 0,60 inw 1,00 inw 2,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

70 78,5 94 59 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 47 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

38,90 44,90 54,70 35,20 49,00 51,65 51,65 51,65 51,65 51,65 53,11 51,65 51,65 51,65 51,65 51,65 35,50 51,65 54,40 51,65 51,65 51,65 51,65 51,65

4 4 4 8 8 12 16 24 32 40 48 64 80 100 120 4 8 8 16 24 32 48 64 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

BANDEN

straal =

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 13/15X20 HD 90° 90° 135° 90° inw 90° inw 135° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

32,5 45 32 17,5 30 26

32,90 49,35 38,16 32,90 51,00 38,16

sluiting

HD HD HD HD HD HD

TROTTOIRBANDEN 13/15

hoek

39


BANDEN

HOEKBLOKKEN 13/15X20 HD straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

45 20 inw 25 inw

90° 90° 90°

72,85 42,82 51,00

HD HD HD

PUNTSTUKKEN 13/15X20 HD straal uitwendig (cm)

251 371 501 1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 180° 90° - 180° 90° - 180°

43,40 99,50 178,80

sluiting

HD HD HD

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

EINDBANDEN 13/15X20 HD afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 13/15

13/15x20 13/15x20

40

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

65,80 65,80

HD HD

TROTTOIRBANDEN 13/15X20 VB afmetingen (cm)

13/15x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

65,80

VB


TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X20 VB lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 3,00 inw 15,00 inw 20,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 100 96 98 94 98 98 78,5 98 98

44,90 49,00 51,65 51,65 51,65 64,55 62,00 65,80 63,56 64,55 61,98 64,55 64,55 51,65 64,55 64,55

4 8 16 24 32 32 40 44 52 64 80 96 128 24 96 128

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

BANDEN

straal =

PUNTSTUKKEN 13/15X20 VB straal uitwendig (cm)

451

gewicht (kg)

90° - 180°

146,44

sluiting

VB

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

TROTTOIRBANDEN 13/15

1

hoek uitwendig

41


VERLOOPBANDEN 13/15X20 VB BANDEN

van profiel (cm)

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

4/15x20 6/12x20 7/20x20 10x20

50 100 50 50

32,50 61,00 38,40 29,00

VBVB VBVB VBVB VBVB

13/15x20 13/15x20 13/15x20 13/15x20

TROTTOIRBANDEN 13/15X25 TROTTOIRBANDEN 13/15X25 HD afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 13/15

13/15x25 13/15x25

42

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50 100

41,13 82,25

HD HD


TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X25 HD lengte (cm)

gewicht (kg)

0,45 0,60 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 12,50 15,00 0,50 inw 0,60 inw 0,85 inw 1,00 inw 1,50 inw 2,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 5,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

70 94 59 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 47 66 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

49,30 69,20 44,50 61,80 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 56,70 45,30 61,40 72,10 70,40 68,50 67,90 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57

4 4 8 8 12 16 24 32 40 48 64 80 96 100 120 4 8 8 8 12 16 24 32 40 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 13/15X25 HD hoek

90° 90° 135° 135° 90° inw 90° inw 135° inw 135° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

32,5 45 32 40 17,5 30 26 34

41,12 61,69 48,50 62,51 41,13 61,69 47,71 60,87

sluiting

HD HD HD HD HD HD HD HD

BANDEN

R (m)

TROTTOIRBANDEN 13/15

straal =

43


BANDEN

HOEKBLOKKEN 13/15X25 HD straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

45 25 inw

90° 90°

91,04 64,16

HD HD

PUNTSTUKKEN 13/15X25 HD straal uitwendig (cm)

251 301 371 501 1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 180° 90° - 180° 90° - 180° 90° - 180°

55,46 85,00 126,43 226,07

sluiting

HD HD HD HD

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

VERLOOPBANDEN 13/15X25 HD

TROTTOIRBANDEN 13/15

van profiel (cm)

44

13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

3/8x20 4/12x17 4/15x25 5/20x20 8x12 10x12 11/22x25 12x13 12x25 15x25 18/20x25

100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100

64,00 76,00 41,00 80,00 52,40 52,00 105,00 85,00 78,00 87,10 101,00

HDHD HDHD HDVB HDHD HDHD HDHD HDVB HDHD HDHD HDHD HDHD


afmetingen (cm)

13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25

lengte (cm) uitvoering

75 75 90 90

links rechts links rechts

gewicht (kg)

sluiting

63,50 63,50 74,03 74,03

HD HD HD HD

BANDEN

INRITPERRONBANDEN 13/15X25 HD

naar proямБel (cm)

uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

15x17 15x17 15x17

links midden rechts

100 100 100

67,68 59,90 65,12

HD HD HD

TROTTOIRBANDEN 13/15

INRITVERLOOPBANDEN 13/15X25 HD

45


EINDBANDEN 13/15X25 HD BANDEN

afmetingen (cm)

13/15x25 13/15x25

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

82,25 82,25

HD HD

EINDVERLOOPBANDEN 13/15X25 HD naar

uitvoering

Maaiveld Maaiveld

links rechts

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 100

68,00 68,00

HD HD

TROTTOIRBANDEN 13/15

TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB

46

afmetingen (cm)

13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50 60 100 110 115

41,13 49,35 82,25 90,47 94,58

VB VB VB VB VB


TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X25 VB lengte (cm)

gewicht (kg)

0,45 0,50 0,60 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 15,00 20,00 0,50 inw 0,60 inw 0,75 inw 1,00 inw 1,50 inw 2,00 inw 2,50 inw 3,00 inw 4,00 inw 5,00 inw 6,00 inw 7,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 12,00 inw 15,00 inw 20,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

71 78,5 94 59 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 100 96 94 98 94 98 98 39 47 59 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 100 96 98 94 98 98

49,30 55,90 69,20 44,50 61,80 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 80,69 77,48 82,25 79,45 77,48 80,69 77,48 80,69 80,69 37,81 45,30 54,80 71,60 70,40 68,50 68,30 67,90 64,57 80,69 77,48 82,25 79,45 80,69 77,48 80,69 80,69

4 4 4 8 8 12 16 20 24 32 32 40 44 52 60 64 80 96 128 8 8 8 8 12 16 20 24 32 32 40 44 52 64 80 96 128

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

BANDEN

R (m)

TROTTOIRBANDEN 13/15

straal =

47


TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 13/15X25 VB BANDEN

hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

40 45 30 45 25 25 40

53,46 67,45 44,41 69,09 53,46 46,06 70,74

90° 120° 135° 135° 90° inw 135° inw 135° inw

sluiting

VB VB VB VB VB VB VB

DRIEWEGBAND 13/15X25 VB HOEK 90 GRADEN afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 13/15

13/15x25 13/15x25 15x15

48

lengte (cm) uitvoering

50 50 100

links rechts midden

gewicht (kg)

sluiting

80,00 80,00 52,60

VBVB VBVB VBVB


afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

13/15x25 13/15x25 15x15

50 50 100

links rechts midden

gewicht (kg)

sluiting

70,00 70,00 52,60

VBVB VBVB VBVB

BANDEN

DRIEWEGBAND 13/15X25 VB HOEK 135 GRADEN

hoek

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

135°

85

61,00

VB

TROTTOIRBANDEN 13/15

HOEKBANDEN 13/15X25 VB

49


BANDEN

HOEKBLOKKEN 13/15X25 VB straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

30 45 20 inw 30 inw 20 inw

90° 90° 90° 90° 135°

39,80 91,04 54,43 78,83 19,90

VB VB VB VB VB

VERLOOPBANDEN 13/15X25 VB van profiel (cm)

13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25 13/15x25

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

4/15x25 12x25 18/20x25 20/20,5x37 28/30x24

50 100 100 100 100

41,00 78,00 101,00 104,00 122,00

VBVB VBHD VBVB VBVB VBVB

INRITPERRONBANDEN 13/15X25 VB afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 13/15

13/15x25 13/15x25

50

lengte (cm) uitvoering

75 75

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

63,50 63,50

VB VB


1

naar profiel (cm)

uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

15x131 15x13 15x131

links midden rechts

100 100 100

65,12 45,83 65,12

VB VB VB

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

BANDEN

INRITVERLOOPBANDEN 13/15X25 VB

hoek

135° 135°

lengte (cm) uitvoering

85 85

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

70,00 70,00

VB VB

TROTTOIRBANDEN 13/15

INRIT HOEKBANDEN 13/15X25 VB

51


PERRONBANDEN 13/15X25 VB BANDEN

afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

13/15x25 13/15x25

100 100

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

82,25 82,25

VB VB

TROTTOIRBANDEN 13/15X30 TROTTOIRBANDEN 13/15X30 afmetingen (cm)

13/15x30

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

98,70

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X30 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

TROTTOIRBANDEN 13/15

R (m)

52

0,50 0,75 1,00 6,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 59 78,5 78,5

77,48 53,90 77,48 77,48

4 8 8 48

VB VB VB VB


TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 13/15X30 beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

40

65,80

90°

sluiting

BANDEN

hoek

VB

TROTTOIRBANDEN 13/15X40 TROTTOIRBANDEN 13/15X40 afmetingen (cm)

13/15x40

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

131,60

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X40 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

7,00

aantal

sluiting

per 360°

100

131,00

44

VB

TROTTOIRBANDEN 13/15

straal =

53


TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 13/15X40 BANDEN

hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

40 25

85,54 89,60

90° 90° inw

sluiting

VB VB

INRITBANDEN 13/15 INRITBANDEN 45X16X50 HD afmetingen (cm)

45x16 45x16 45x16

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

68,40 61,10 68,40

HD VL HD

gewicht (kg)

sluiting

115,14 110,70 115,14

VB VL VB

INRITBANDEN 45X18X75 VB

TROTTOIRBANDEN 13/15

afmetingen (cm)

54

45x18 45x18 45x18

lengte (cm) uitvoering

75 75 75

links midden rechts


afmetingen (cm)

45x18 45x18 45x18

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

153,52 147,60 153,52

VB VL VB

gewicht (kg)

sluiting

89,70 75,00 89,70

VL VL VL

BANDEN

INRITBANDEN 45X18X100 VB

afmetingen (cm)

45x20 45x20 45x20

lengte (cm) uitvoering

45 45 45

links midden rechts

TROTTOIRBANDEN 13/15

INRITBANDEN 45X20X45 VL

55


INRITBANDEN 45X20X50 VB BANDEN

afmetingen (cm)

45x20 45x20 45x20

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

96,15 89,89 96,15

VB VB VB

gewicht (kg)

sluiting

125,00 112,20 125,00

VL VL VL

INRITBANDEN 45X20X75 VL afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 13/15

45x20 45x20 45x20

56

lengte (cm) uitvoering

75 75 75

links midden rechts


afmetingen (cm)

60x16 60x16 60x16

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

91,42 78,96 91,42

VL VL VL

gewicht (kg)

sluiting

74,00 65,00 74,00

VL VL VL

BANDEN

INRITBANDEN 60X16X50 VL

INRITBANDEN 60X20X30 VL afmetingen (cm)

60x20 60x20 60x20

lengte (cm) uitvoering

30 30 30

links midden rechts

straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

5,00 10,00 5,00 inw 10,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

30/26,5 30/28 26,5/30 28/30

63,00 64,00 62,00 63,00

104 208 120 224

VL VL VL VL

TROTTOIRBANDEN 13/15

INRITBOCHTBANDEN 60X20X30 VL

57


INRITBANDEN 75X18X50 VB BANDEN

afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

75x18 75x18 75x18

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

129,90 116,33 129,90

VB VL VB

INRITBOCHTBANDEN 75X18X50 VL straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

6,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

53/47

116,33

80

VL

INRITBANDEN 75X20X50 VL

TROTTOIRBANDEN 13/15

afmetingen (cm)

58

75x20 75x20 75x20

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

130,00 130,00 130,00

VL VL VL


afmetingen (cm)

13/15x25 13/15x25 80x15/19

lengte (cm) uitvoering

100 100 50

links rechts midden

gewicht (kg)

sluiting

79,50 79,50 159,80

HD HD HD

gewicht (kg)

sluiting

450,00 433,00 450,00

VL VL VL

BANDEN

INRITBANDEN 80X19X50 HD

afmetingen (cm)

105x21,5 105x21,5 105x21,5

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

links midden rechts

TROTTOIRBANDEN 13/15

INRITBANDEN 105X21,5X100 VL

59


BANDEN

TROTTOIRBANDEN 17/20X40 TROTTOIRBANDEN 17/20X40 afmetingen (cm)

17/20x40

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

181,00

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 17/20X40 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,60 1,00 2,00 3,00 6,00 8,00 10,00 12,00 3,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

94 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

140,60 126,90 134,20 136,70 139,10 139,70 140,10 140,30 146,40 143,00 142,50

4 8 16 24 48 64 80 96 24 80 120

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 17/20X40 TROTTOIRBANDEN 17/20

hoek

60

90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 30

143,00 146,00

sluiting

VB VB


17/20x40

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

18/20x34,5

100

168,90

VBVB

TROTTOIRBANDEN 17/20

van profiel (cm)

BANDEN

VERLOOPBANDEN 17/20X40

61


BANDEN

TROTTOIRBANDEN 18/20X10 TROTTOIRBANDEN 18/20X10 afmetingen (cm)

18/20x10

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

43,15

HD

TROTTOIRBANDEN 18/20X11 TROTTOIRBANDEN 18/20X11 afmetingen (cm)

18/20x11

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

49,12

HD

TROTTOIRBOCHTBANDEN 18/20X11 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

TROTTOIRBANDEN 18/20

0,50 1,00

62

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5

38,56 38,56

4 8

HD HD


TROTTOIRBANDEN 18/20X12 HD afmetingen (cm)

18/20x12

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

52,35

HD

BANDEN

TROTTOIRBANDEN 18/20X12

TROTTOIRBANDEN 18/20X12 VB afmetingen (cm)

18/20x12

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

53,58

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 18/20X12 VB lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,75 1,50

aantal

sluiting

per 360°

59 78,5

26,30 37,90

8 12

VB VB

TROTTOIRBANDEN 18/20X16 TROTTOIRBANDEN 18/20X16 HD afmetingen (cm)

18/20x16

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

71,44

HD

TROTTOIRBANDEN 18/20

straal =

63


TROTTOIRBOCHTBANDEN 18/20X16 HD straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

0,50 0,80 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 0,60 inw 0,80 inw 1,00 inw 2,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 62 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 47 62 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

44,00 38,70 50,80 51,70 52,70 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 39,20 50,30 62,70 58,50 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08

4 8 8 12 16 24 32 40 48 64 80 96 120 160 8 8 8 16 24 32 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 18/20X16 HD

TROTTOIRBANDEN 18/20

hoek

135° 90° inw 135° inw

gewicht

(cm)

(kg)

32 25 24

39,20 50,01 40,01

sluiting

HD HD HD

PUNTSTUKKEN 18/20X16 HD straal uitwendig (cm)

251 1

64

beenlengte

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 180°

26,00

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

sluiting

HD


VERLOOPBANDEN 18/20X16 HD van profiel (cm)

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

18/20x25

100

95,00

HDHD

gewicht (kg)

sluiting

71,44 71,44

HD HD

BANDEN

18/20x16

EINDBANDEN 18/20X16 HD afmetingen (cm)

18/20x16 18/20x16

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

afmetingen (cm)

18/20x16 18/20x16

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50 100

35,72 71,44

VB VB

TROTTOIRBANDEN 18/20

TROTTOIRBANDEN 18/20X16 VB

65


TROTTOIRBOCHTBANDEN 18/20X16 VB straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

0,45 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 0,50 inw 1,00 inw 3,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 12,00 inw 15,00 inw 20,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

71 78,5 59 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 96 98 94 98 98 78,5 78,5 78,5 94 96 98 94 98 98

38,40 45,00 35,90 50,80 51,70 52,70 56,08 56,08 70,08 67,30 69,01 70,08 67,30 70,08 70,08 67,20 62,70 56,08 67,30 69,01 70,08 67,30 70,08 70,08

4 4 8 8 12 16 24 32 32 40 52 64 80 96 128 4 8 24 40 52 64 80 96 128

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 18/20X16 VB

TROTTOIRBANDEN 18/20

hoek

66

90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 30

57,15 57,15

sluiting

VB VB


straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

50

90°

71,16

VB

BANDEN

HOEKBLOKKEN 18/20X16 VB

TROTTOIRBANDEN 18/20X20 afmetingen (cm)

18/20x20 18/20x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50 100

44,65 88,60

HD HD

TROTTOIRBANDEN 18/20

TROTTOIRBANDEN 18/20X20 HD

67


TROTTOIRBOCHTBANDEN 18/20X20 HD straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

0,50 0,75 0,80 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 0,50 inw 0,60 inw 0,80 inw 2,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 59 62 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 47 62 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

56,80 52,69 49,00 63,10 65,50 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 49,50 63,60 75,20 70,10 70,10 74,18 70,10 70,10 70,10

4 8 8 8 12 16 24 32 40 48 64 80 96 120 160 4 8 8 16 24 32 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 18/20X20 HD

TROTTOIRBANDEN 18/20

hoek

68

90° 135° 90° inw 90° inw 135° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 32 25 30 24

71,44 50,01 62,51 71,44 50,01

sluiting

HD HD HD HD HD


straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

50 25 inw

90째 90째

91,00 71,24

HD HD

BANDEN

HOEKBLOKKEN 18/20X20 HD

PUNTSTUKKEN 18/20X20 HD straal uitwendig (cm)

501 1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90째 - 180째

181,71

sluiting

HD

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

afmetingen (cm)

18/20x20 18/20x20

lengte (cm) uitvoering

80 80

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

71,44 71,44

HD HD

TROTTOIRBANDEN 18/20

INRITPERRONBANDEN 18/20X20 HD

69


EINDBANDEN 18/20X20 HD BANDEN

afmetingen (cm)

18/20x20 18/20x20

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

88,60 88,60

HD HD

TROTTOIRBANDEN 18/20X20 VB afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 18/20

18/20x20

70

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

88,60

VB


TROTTOIRBOCHTBANDEN 18/20X20 VB lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 0,75 1,00 1,25 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 1,00 inw 2,00 inw 3,00 inw 5,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 12,00 inw 15,00 inw 20,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 59 78,5 65 78,5 78,5 78,5 98 94 96 98 94 98 98 78,5 78,5 78,5 98 94 96 98 94 98 98

56,80 45,50 63,10 53,80 70,10 70,10 70,10 87,60 84,12 86,26 87,60 84,12 87,60 87,60 79,00 75,20 70,10 87,60 84,12 86,26 87,60 84,12 87,60 87,60

4 8 8 12 16 24 32 32 40 52 64 80 96 128 8 16 24 32 40 52 64 80 96 128

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

BANDEN

straal =

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 18/20X20 VB 90° 135° 90° inw 135° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 40 30 25

71,44 64,30 71,44 51,79

sluiting

VB VB VB VB

TROTTOIRBANDEN 18/20

hoek

71


PUNTSTUKKEN 18/20X20 VB BANDEN

straal uitwendig (cm)

271 501 1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 180° 90° - 180°

37,80 133,50

sluiting

VB VB

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

VERLOOPBANDEN 18/20X20 VB van profiel (cm)

18/20x20 18/20x20

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

7/20x20 18/33x39

50 100

44,00 189,00

VBVB VBVB

TROTTOIRBANDEN 18/20X25 TROTTOIRBANDEN 18/20X25 HD afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 18/20

18/20x25 18/20x25

72

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50 100

55,82 111,63

HD HD


TROTTOIRBOCHTBANDEN 18/20X25 HD lengte (cm)

gewicht (kg)

0,50 0,75 0,80 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 12,50 15,00 20,00 0,50 inw 0,60 inw 0,80 inw 1,00 inw 2,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 5,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 12,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 59 62 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 47 62 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

71,66 58,30 61,90 80,86 83,80 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 62,40 80,20 99,20 93,40 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63

4 8 8 8 12 16 24 32 40 48 64 80 96 100 120 160 4 8 8 8 16 24 32 40 48 64 80 96 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 18/20X25 HD hoek

90° 135° 135° 90° inw 90° inw 135° inw 135° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

45 32 40 15 25 24 32

78,14 62,51 80,37 55,82 78,14 62,51 80,37

sluiting

HD HD HD HD HD HD HD

BANDEN

R (m)

TROTTOIRBANDEN 18/20

straal =

73


BANDEN

HOEKBLOKKEN 18/20X25 HD straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

50 25 inw 30 inw

90° 90° 90°

113,04 89,06 89,06

HD HD HD

PUNTSTUKKEN 18/20X25 HD straal uitwendig (cm)

251 301 371 501 1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 180° 90° - 180° 90° - 180° 90° - 180°

55,46 77,20 126,43 168,10

sluiting

HD HD HD HD

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

VERLOOPBANDEN 18/20X25 HD van profiel (cm)

TROTTOIRBANDEN 18/20

18/20x25 18/20x25 18/20x25 18/20x25 18/20x25 18/20x25 18/20x25

74

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

4/12x17 5/20x20 10x25 11/22x25 13/15x25 18/20x16 20X25

100 100 100 100 100 100 100

75,50 101,00 86,60 115,00 101,00 95,00 115,00

HDHD HDHD HDHD HDVB HDHD HDHD HDHD


afmetingen (cm)

18/20x25 18/20x25

lengte (cm) uitvoering

80 80

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

89,30 89,30

HD HD

BANDEN

INRITPERRONBANDEN 18/20X25 HD

naar proямБel (cm)

uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

20x17 20x17 20x17

links midden rechts

100 100 100

99,90 70,50 99,90

HD HD HD

TROTTOIRBANDEN 18/20

INRITVERLOOPBANDEN 18/20X25 HD

75


EINDBANDEN 18/20X25 HD BANDEN

afmetingen (cm)

18/20x25 18/20x25

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

111,63 111,63

HD HD

EINDVERLOOPBANDEN 18/20X25 HD naar

uitvoering

Maaiveld Maaiveld

links rechts

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 100

76,00 76,00

HD HD

TROTTOIRBANDEN 18/20

TROTTOIRBANDEN 18/20X25 VB

76

afmetingen (cm)

18/20x25 18/20x25 18/20x25 18/20x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50 60 70 100

55,82 66,98 78,14 111,63

VB VB VB VB


TROTTOIRBOCHTBANDEN 18/20X25 VB lengte (cm)

gewicht (kg)

0,50 0,60 0,75 0,80 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 0,50 inw 0,60 inw 0,75 inw 0,80 inw 1,00 inw 1,50 inw 2,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 5,00 inw 6,00 inw 7,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 12,00 inw 15,00 inw 20,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 94 59 63 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 100 96 98 94 98 98 39 47 59 63 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 100 96 98 94 98 98

71,66 88,30 58,30 61,90 80,86 83,80 87,63 87,63 87,63 87,63 109,51 105,16 111,63 107,83 109,51 105,16 109,51 109,51 54,20 62,40 75,70 80,20 99,20 94,90 93,40 87,63 87,63 109,51 105,16 114,00 107,83 109,51 105,16 109,51 109,51

4 4 8 8 8 12 16 20 24 32 32 40 44 52 64 80 96 128 8 8 8 8 8 12 16 24 32 32 40 44 52 64 80 96 128

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

BANDEN

R (m)

TROTTOIRBANDEN 18/20

straal =

77


TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 18/20X25 VB BANDEN

hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 40 30 25

89,30 80,37 89,30 64,75

90° 135° 90° inw 135° inw

sluiting

VB VB VB VB

HOEKBLOKKEN 18/20X25 VB straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

50 30 inw

90° 90°

113,04 101,62

VB VB

VERLOOPBANDEN 18/20X25 VB van profiel (cm)

TROTTOIRBANDEN 18/20

18/20x25 18/20x25 18/20x25 18/20x25 18/20x25

78

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

7/20X25 10/20x40 13/15x25 20/20,5x37 20X25

50 100 100 100 100

55,00 154,00 101,00 142,00 115,20

VBVB VLVB VBVB VBVB VBHD


afmetingen (cm)

18/20x25 18/20x25

lengte (cm) uitvoering

80 80

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

89,30 89,30

VB VB

BANDEN

INRITPERRONBANDEN 18/20X25 VB

INRITVERLOOPBANDEN 18/20X25 VB uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

20x131 20x13 20x131

links midden rechts

100 100 100

87,30 61,10 87,30

VB VB VB

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

TROTTOIRBANDEN 18/20

1

naar proďŹ el (cm)

79


INRITVERLOOPBOCHTBANDEN 18/20X25 VB BANDEN

straal =

naar profiel uitvoering

R (m)

(cm)

6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00

20x17 20x17 20x17 20x17 20x17 20x17

links midden rechts links midden rechts

lengte

gewicht

(cm)

(kg)

94 94 94 96 96 96

90,30 71,50 90,30 93,10 74,60 93,10

sluiting

VB VB VB VB VB VB

INRIT HOEKBANDEN 18/20X25 VB hoek

lengte (cm) uitvoering

135° 135°

85 85

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

86,00 86,00

VB VB

PERRONBANDEN 18/20X25 VB TROTTOIRBANDEN 18/20

afmetingen (cm)

80

18/20x25 18/20x25

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

111,63 111,63

VB VB


INRITBANDEN 50X16X50 HD afmetingen (cm)

50x16 50x16 50x16

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

77,31 70,50 77,31

HD VL HD

gewicht (kg)

sluiting

77,31 70,50 77,31

VB VL VB

BANDEN

INRITBANDEN 18/20

afmetingen (cm)

50x16 50x16 50x16

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

TROTTOIRBANDEN 18/20

INRITBANDEN 50X16X50 VB

81


INRITBANDEN 50X16X100 VB BANDEN

afmetingen (cm)

50x16 50x16 50x16

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

152,47 145,70 152,47

VB VL VB

gewicht (kg)

sluiting

148,00 125,00 148,00

VL VL VL

INRITBANDEN 50X20X75 VL afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 18/20

50x20 50x20 50x20

82

lengte (cm) uitvoering

75 75 75

links midden rechts


afmetingen (cm)

65x20 65x20 65x20

lengte (cm) uitvoering

30 30 30

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

80,17 70,42 80,17

VL VL VL

gewicht (kg)

sluiting

166,60 155,80 166,60

HD VL HD

BANDEN

INRITBANDEN 65X20X30 VL

afmetingen (cm)

65x25 65x25 65x25

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

TROTTOIRBANDEN 18/20

INRITBANDEN 65X25X50 HD

83


INRITBANDEN 65X25X50 VB BANDEN

afmetingen (cm)

65x25 65x25 65x25

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

166,60 155,80 166,60

VB VL VB

gewicht (kg)

sluiting

135,60 125,14 135,60

VB VL VB

INRITBANDEN 80X18X50 VB afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 18/20

80x18 80x18 80x18

84

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts


80x25 80x25 80x25

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

208,00 194,00 208,00

VB VB VB

TROTTOIRBANDEN 18/20

afmetingen (cm)

BANDEN

INRITBANDEN 80X25X50 VB

85


BANDEN

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X13 TROTTOIRBANDEN 11/22X13 afmetingen (cm)

11/22x13

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

50,00

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 11/22X13 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

R (m)

86

0,53 0,74 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 0,50 inw 1,00 inw 4,00 inw 5,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

83 58 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

32,38 24,10 34,30 36,60 36,80 37,60 38,30 38,50 38,70 38,80 39,00 39,00 50,80 45,50 41,50 41,20 40,50

4 8 8 12 16 24 40 48 64 80 96 120 4 8 32 40 120

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB


afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

11/22x13 11/22x13 11/22x13 11/22x13 11/22x13 11/22x13

37 37 50 50 74 74

links rechts links rechts links rechts

gewicht (kg)

sluiting

16,60 16,60 23,20 23,20 37,07 37,07

VB VB VB VB VB VB

BANDEN

PERRONBANDEN 11/22X13

PUNTSTUKKEN 11/22X13 straal uitwendig (cm)

221 1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 180°

14,00

sluiting

VB

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X16 afmetingen (cm)

11/22x16

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

68,62

VB

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

TROTTOIRBANDEN 11/22X16

87


TROTTOIRBOCHTBANDEN 11/22X16 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

0,53 1,00 1,50 2,50 3,00 4,50 5,00 6,00 10,00 15,00 3,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

83 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

57,10 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87

4 8 12 20 24 36 40 48 80 120 24 80 120

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 11/22X16 hoek

90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

37 15

41,00 41,00

sluiting

VB VB

PUNTSTUKKEN 11/22X16 straal uitwendig (cm)

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

221

88

1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 180°

54,60

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

sluiting

VB


afmetingen (cm)

11/22x16 11/22x16

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

68,62 68,62

VB VB

BANDEN

EINDBANDEN 11/22X16

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X20 afmetingen (cm)

11/22x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

89,30

VB

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

TROTTOIRBANDEN 11/22X20

89


TROTTOIRBOCHTBANDEN 11/22X20 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

0,53 0,74 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 0,50 inw 1,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 5,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

83 58 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

56,30 42,30 61,70 70,10 64,30 70,10 65,90 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 85,10 76,80 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10 70,10

4 8 8 12 16 20 24 40 48 64 80 96 120 160 4 8 24 32 40 48 64 80 120

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 11/22X20

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

hoek

90

90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

37 15

71,00 71,00

sluiting

VB VB


PUNTSTUKKEN 11/22X20 uitwendig (cm)

371 1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 180°

84,00

sluiting

BANDEN

straal

VB

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

VERLOOPBANDEN 11/22X20 van profiel (cm)

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

3/8x20 10x20

100 100

85,00 75,00

VBHD VBHD

gewicht (kg)

sluiting

89,30 89,30

VB VB

11/22x20 11/22x20

afmetingen (cm)

11/22x20 11/22x20

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

EINDBANDEN 11/22X20

91


BANDEN

EINDVERLOOPBANDEN 11/22X20 naar

uitvoering

Maaiveld Maaiveld

links rechts

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 100

72,00 72,00

VB VB

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X25 TROTTOIRBANDEN 11/22X25 afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

11/22x25 11/22x25

92

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50 100

57,58 115,15

VB VB


TROTTOIRBOCHTBANDEN 11/22X25 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,53 0,74 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 12,50 15,00 0,50 inw 1,00 inw 3,00 inw 4,00 inw 5,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

83 58 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

74,70 55,10 79,80 90,40 83,50 90,40 86,80 86,80 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 109,80 100,90 86,80 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40

4 8 8 12 16 20 24 40 48 64 80 96 100 120 4 8 24 32 40 48 64 80 120

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

BANDEN

straal =

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 11/22X25 90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

37 15

89,00 62,50

sluiting

VB VB

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

hoek

93


VERLOOPBANDEN 11/22X25 van profiel (cm)

BANDEN

11/22x25 11/22x25 11/22x25 11/22x25

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

5/20x18 10/20x40 13/15x25 18/20x25

100 100 100 100

65,00 164,00 100,35 114,92

VBHD VBVB VBHD VBHD

INRITVERLOOPBANDEN 11/22X25

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

1

94

naar profiel (cm)

uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

19/22x161 19/22x161 19/22x161

links midden rechts

100 100 100

115,00 85,00 115,00

VBVB VB VBVB

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.


afmetingen (cm)

11/22x25 11/22x25

lengte (cm) uitvoering

100 100

gewicht (kg)

sluiting

115,15 115,15

VB VB

links rechts

BANDEN

EINDBANDEN 11/22X25

naar

uitvoering

Maaiveld Maaiveld

links rechts

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 100

95,00 95,00

VB VB

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

EINDVERLOOPBANDEN 11/22X25

95


BANDEN

INRITBANDEN 11/22 INRITBANDEN 50X20 RWS 11/22 afmetingen (cm)

50x20 50x20 50x20

lengte (cm) uitvoering

75 75 75

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

148,00 125,00 148,00

VBVL VL VLVB

gewicht (kg)

sluiting

74,00 65,00 74,00

VL VL VL

INRITBANDEN 60X20 RWS 11/22 afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN RWS 11/22

60x20 60x20 60x20

96

lengte (cm) uitvoering

30 30 30

links midden rechts


TROTTOIRBANDEN RWS 19/22X16 afmetingen (cm)

19/22x16

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

85,00

VB

BANDEN

TROTTOIRBANDEN 19/22X16

TROTTOIRBOCHTBANDEN 19/22X16 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 1,00 1,50 2,50 4,50 6,00 10,00 0,50 inw 1,00 inw 6,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70

4 8 12 20 36 48 80 4 8 48

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

afmetingen (cm)

19/22x16 19/22x16

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

77,08 77,08

HD HD

TROTTOIRBANDEN RWS 19/22

EINDBANDEN 19/22X16

97


BANDEN

TROTTOIRBANDEN RWS 34/45X25 TROTTOIRBANDEN 34/45X25 afmetingen (cm)

34/45x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

248,00

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 34/45X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

TROTTOIRBANDEN RWS 34/45

8,00 12,00 13,00 15,00 20,00 25,00 15,00 inw

98

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

189,20 191,00 191,00 191,00 191,00 193,00 198,10

64 96 104 120 160 200 120

VB VB VB VB VB VB VB


uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

45x151 45x15 45x151

links midden rechts

100 100 100

202,00 158,00 202,00

VB VB VB

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

TROTTOIRBANDEN RWS 34/45

1

naar proďŹ el (cm)

BANDEN

INRITVERLOOPBANDEN 34/45X25

99


BANDEN

TROTTOIRBANDEN 23/25X20 TROTTOIRBANDEN 23/25X20 afmetingen (cm)

23/25x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

112,00

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 23/25X20 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 1,00 2,00 3,00 6,00 8,00 10,00 6,00 inw 8,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

65,20 76,50 82,20 88,00 88,00 88,00 88,00 91,99 88,00

4 8 16 24 48 64 80 48 64

VB VB VB VB VB VB VB VB VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 23/25X20 hoek

TROTTOIRBANDEN 23/25

90° 90° inw

100

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

45 20

71,80 73,70

sluiting

VB VB


VERLOOPBANDEN 23/25X20 van profiel (cm)

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

25x13/20

50

52,30

VBVB

BANDEN

23/25x20

INRITVERLOOPBANDEN 23/25X25 uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

25x151 25x15 25x151

links midden rechts

100 100 100

113,40 88,00 113,40

VB VB VB

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

TROTTOIRBANDEN 23/25

1

naar profiel (cm)

101


BANDEN

TROTTOIRBANDEN 26/30X26 TROTTOIRBANDEN 26/30X26 afmetingen (cm)

26/30x26

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

169,30

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 26/30X26 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

TROTTOIRBANDEN 26/30

0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00

102

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

90,60 111,80 118,90 122,40 125,90 127,70

4 8 12 16 24 32

VB VB VB VB VB VB


TROTTOIRBANDEN 26/30X36 afmetingen (cm)

26/30x36

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

245,34

VB

BANDEN

TROTTOIRBANDEN 26/30X36

TROTTOIRBOCHTBANDEN 26/30X36 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

4,00 6,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 94

192,59 231,85

32 40

VB VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 26/30X36 90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

55 25

196,27 196,27

sluiting

VB VB

TROTTOIRBANDEN 26/30

hoek

103


INRITPERRONBANDEN 26/30X36 BANDEN

afmetingen (cm)

26/30x36 26/30x36

lengte (cm) uitvoering

90 90

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

220,81 220,81

VB VB

TROTTOIRBANDEN 26/30X50 TROTTOIRBANDEN 26/30X50 afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 26/30

26/30x50

104

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

340,00

VB


TROTTOIRBOCHTBANDEN 26/30X50 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

aantal

sluiting

per 360°

0,50

78,5

181,90

4

BANDEN

straal =

VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 26/30X50 hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50

235,00

90°

sluiting

VB

van profiel (cm)

26/30x50

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

28/30x24

100

287,60

VBVB

TROTTOIRBANDEN 26/30

VERLOOPBANDEN 26/30X50

105


BANDEN

TROTTOIRBANDEN 28/30X15 TROTTOIRBANDEN 28/30X15 afmetingen (cm)

28/30x15

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

102,23

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 28/30X15 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,50 6,00 8,00 10,00 15,00 12,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 94 96 98 98 94

70,90 96,30 95,40 97,30 97,80 96,10

12 40 52 64 96 80

VB VB VB VB VB VB

PERRONBANDEN 28/30X15 afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 28/30

28/30x15 28/30x15

106

lengte (cm) uitvoering

60 60

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

61,34 61,34

VB VB


afmetingen (cm)

28/30x24

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

163,56

VB

TROTTOIRBANDEN 28/30

TROTTOIRBANDEN 28/30X24

BANDEN

TROTTOIRBANDEN 28/30X24

107


TROTTOIRBOCHTBANDEN 28/30X24 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

0,50 0,60 0,75 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 0,60 inw 0,75 inw 1,50 inw 3,00 inw 5,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 15,00 inw 20,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 94 59 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 100 96 98 94 98 98 47 59 78,5 78,5 98 96 98 98 98

89,40 116,90 78,10 108,70 115,70 122,60 128,39 125,60 158,30 154,07 163,56 158,00 160,45 154,07 160,45 160,45 96,18 117,80 142,10 137,20 168,20 163,80 165,70 160,45 160,45

4 4 8 8 12 20 24 32 32 40 44 52 64 80 96 128 8 8 12 24 32 52 64 96 128

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 28/30X24

TROTTOIRBANDEN 28/30

hoek

108

90° 90° 135° 90° inw 135° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 55 33 20 33

114,50 130,85 44,20 114,50 90,48

sluiting

VB VB VB VB VB


28/30x24 28/30x24 30x14

lengte (cm) uitvoering

50 50 100

links rechts midden

gewicht (kg)

sluiting

100,00 100,00 98,50

VBVB VBVB VBVB

TROTTOIRBANDEN 28/30

afmetingen (cm)

BANDEN

DRIEWEGBAND 28/30X24 HOEK 90 GRADEN

109


DRIEWEGBAND 28/30X24 HOEK 135 GRADEN BANDEN

afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

28/30x24 28/30x24 30x14

76 76 100

links rechts midden

TROTTOIRBANDEN 28/30

HOEKBLOKKEN 28/30X24

110

straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

45 20 inw

90° 90°

87,30 124,00

VB VB

gewicht (kg)

sluiting

130,00 130,00 98,50

VBVB VBVB VBVB


van profiel (cm)

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x25 26/30x50 30x25

100 100 50

122,00 287,60 83,50

VBVB VBVB VBHD

gewicht (kg)

sluiting

98,14 98,14

VB VB

28/30x24 28/30x24 28/30x24

BANDEN

VERLOOPBANDEN 28/30X24

afmetingen (cm)

28/30x24 28/30x24

lengte (cm) uitvoering

60 60

links rechts

TROTTOIRBANDEN 28/30

INRITPERRONBANDEN 28/30X24

111


BANDEN

INRITVERLOOPBANDEN 28/30X24

1

naar proямБel (cm)

uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

30x121 30x12 30x121

links midden rechts

100 100 100

124,70 84,00 124,70

VB VB VB

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

TROTTOIRBANDEN 28/30X30 TROTTOIRBANDEN 28/30X30 afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 28/30

28/30x30

112

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

204,45

VB


TROTTOIRBOCHTBANDEN 28/30X30 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

aantal

sluiting

per 360°

8,00 15,00 15,00 inw

96 98 98

197,50 200,57 200,57

52 96 96

VB VB VB

BANDEN

straal =

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 28/30X30 hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

55

166,20

90°

sluiting

VB

TROTTOIRBANDEN 28/30X36 afmetingen (cm)

28/30x36

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

245,34

VB

TROTTOIRBANDEN 28/30

TROTTOIRBANDEN 28/30X36

113


BANDEN

INRITBANDEN 28/30 INRITBANDEN 28/30 afmetingen (cm)

28/30x24 28/30x24 28/30x24

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

146,41 140,46 146,41

VB VB VB

INRITBANDEN 45X20 AANSLUITING 28/30 afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 28/30

45x20 45x20 45x20

114

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

96,15 89,89 96,15

VB VB VB


afmetingen (cm)

60x20 60x20 60x20 60x20 60x20 60x20

lengte (cm) uitvoering

30 30 30 50 50 50

links midden rechts links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

74,00 65,00 74,00 120,90 110,80 120,90

VL VL VL VB VL VB

gewicht (kg)

sluiting

215,00 200,00 215,00

VB VL VB

BANDEN

INRITBANDEN 60X20

afmetingen (cm)

90x24 90x24 90x24

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

TROTTOIRBANDEN 28/30

INRITBANDEN 90X24

115


BANDEN

TROTTOIRBANDEN 38/40X25 TROTTOIRBANDEN 38/40X25 afmetingen (cm)

38/40x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

229,12

VB

TROTTOIRBOCHTBANDEN 38/40X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

2,00 4,00 5,00 7,00 8,00 10,00 15,00 10,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 98 100 96 98 98 98

159,00 168,00 213,00 220,00 213,00 217,30 219,00 226,00

8 32 32 44 52 64 96 64

VB VB VB VB VB VB VB VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 38/40X25 TROTTOIRBANDEN 38/40

hoek

116

90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 10

134,00 138,00

sluiting

VB VB


afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

38/40x25 38/40x25 70x25

70 70 50

links rechts midden

gewicht (kg)

sluiting

160,40 160,40 167,50

VB VB VL

BANDEN

INRITPERRONBANDEN 38/40X25

HOEKBLOKKEN 38/40-18/20X25 straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

30 inw

90°

155,00

VB

straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

20 inw

90°

260,00

VB

TROTTOIRBANDEN 38/40

HOEKBLOKKEN 38/40-58/60X25

117


TROTTOIRBANDEN 58/60X25 afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 38/40

BANDEN

58/60x25

118

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

341,00

VB


TROTTOIRBANDEN 40X20 afmetingen (cm)

40x201 1

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

188,00

VB

Profiel sluit niet aan op de trottoirband 40x35.

BANDEN

TROTTOIRBANDEN 40X20

TROTTOIRBOCHTBANDEN 40X20 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

2,50 4,00 6,00 8,00 10,00 11,00 15,00 2,20 inw 2,60 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 94 96 98 96 98 69 81 98

135,80 147,50 177,10 181,61 184,40 184,40 184,40 142,00 166,00 184,40

20 32 40 52 64 72 96 20 20 96

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

hoek

90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 10

112,80 113,00

sluiting

VB VB

TROTTOIRBANDEN 40

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 40X20

119


INRITPERRONBANDEN 40X20 BANDEN

afmetingen (cm)

40x20 40x20

lengte (cm) uitvoering

85 85

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

158,80 158,80

VB VB

gewicht (kg)

sluiting

186,99 186,99

VB VB

PERRONBANDEN 40X20 afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 40

40x20 40x20

120

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts


INRITBANDEN 40X20 afmetingen (cm)

40x20 40x20 40x20

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

gewicht (kg)

sluiting

174,02 159,21 174,02

VB VB VB

links midden rechts

BANDEN

INRITBANDEN 40

TROTTOIRBANDEN 40X35 TROTTOIRBANDEN 40X35 afmetingen (cm)

40x351

gewicht (kg)

sluiting

100

329,00

VB

ProямБel sluit niet aan op de trottoirband 40x20.

TROTTOIRBANDEN 40

1

lengte (cm)

121


TROTTOIRBOCHTBANDEN 40X35 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

BANDEN

R (m)

3,00 5,00 6,00 8,00 15,00 20,00 10,00 inw 24,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 98 94 96 98 98 98 98

240,80 323,00 310,00 310,00 323,00 323,00 323,00 323,00

24 32 40 52 96 128 64 150

VB VB VB VB VB VB VB VB

TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 40X35 hoek

TROTTOIRBANDEN 40

90° 90° inw

122

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 10

197,40 197,40

sluiting

VB VB


TROTTOIRBANDEN 48X16 afmetingen (cm)

48x16

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

125

225,60

VB

BANDEN

TROTTOIRBANDEN 48X16

TROTTOIRBOCHTBANDEN 48X16 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

4,00 6,00 12,00 5,50 inw 8,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

125 94 125 125 125

212,17 175,00 225,60 225,60 225,60

20 40 60 27 40

VB VB VB VB VB

TROTTOIRBANDEN 48

straal =

123


TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 48X16 BANDEN

hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

120

220,00

90°1 1

sluiting

VB

Een hoekoplossing bestaat uit een hoekstuk en een eindband.

EINDBANDEN 48X16 afmetingen (cm)

TROTTOIRBANDEN 48

48x16 48x16

124

lengte (cm) uitvoering

120 120

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

216,58 216,58

VB VB


TROTTOIRBANDEN 48/50X16 afmetingen (cm)

48/50x16 48/50x16

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50 100

92,10 184,24

VL VL

BANDEN

TROTTOIRBANDEN 48/50X16

TROTTOIRBOCHTBANDEN 48/50X16 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,00 1,50 2,00 2,50 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 18,00 20,00 25,00 4,00 inw 6,00 inw 7,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 12,00 inw 13,00 inw 15,00 inw 20,00 inw

aantal per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 96 98 94 98 94 98 98 78,5 94 91 96 98 94 92 98 98

108,30 120,60 126,70 130,40 136,00 180,74 173,55 177,98 180,74 173,55 180,74 173,55 180,74 180,74 154,40 173,55 168,76 177,98 180,74 173,55 170,97 180,74 180,74

8 12 16 20 32 32 40 52 64 80 96 120 128 160 32 40 48 52 64 80 88 96 128

TROTTOIRBANDEN 48/50

straal =

125


TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 48/50X16 BANDEN

hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 100

88,10 188,00

90° 90° inw

sluiting

VL VL

PUNTSTUKKEN 48/50X16 straal uitwendig (cm)

601 1

hoek

gewicht

uitwendig

(kg)

90° - 135°

150,00

sluiting

VL

Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.

VERLOOPBANDEN 48/50X16 van profiel (cm)

TROTTOIRBANDEN 48/50

48/50x16 50x15

126

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50x15 48/50x16

50 50

93,00 93,00

VLVL VLVL


1

naar proďŹ el (cm)

uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50x151 50x151 50x151

links midden rechts

100 100 100

230,30 173,49 230,30

VL VL VL

gewicht (kg)

sluiting

149,00 124,00 149,00

VL VL VL

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

BANDEN

INRITVERLOOPBANDEN 48/50X25

INRITBANDEN 48/50 afmetingen (cm)

50x26 50x26 50x26

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

TROTTOIRBANDEN 48/50

INRITBAND 50X26

127


INRITBAND 100X26 BANDEN

afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

100x26 100x26 100x26

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

298,00 248,00 298,00

VL VL VL

INRITBOCHTBAND 100X26 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

TROTTOIRBANDEN 48/50

3,00 6,00 8,00

128

aantal

sluiting

per 360°

34/52 42/50 44/50

212,00 229,00 229,00

36 74 100

VL VL VL


RIJWIELPADBANDEN 3/8X20 afmetingen (cm)

3/8x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

35,00

HD

BANDEN

RIJWIELPADBANDEN 3/8X20

RIJWIELPADBOCHTBANDEN 3/8X20 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,46 1,00 3,00 6,00 10,00 1,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

72 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

23,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50

4 8 24 48 80 8

HD HD HD HD HD HD

van profiel (cm)

3/8x20 3/8x20 3/8x20 3/8x20

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

8x16 8x20 11/22x20 13/15x25

100 100 100 100

32,50 38,00 85,00 64,00

HDHD HDHD HDVB HDHD

GELEIDEBANDEN

VERLOOPBANDEN 3/8X20

129


BANDEN

RIJWIELPADBANDEN 4/12X25 RIJWIELPADBANDEN 4/12X25 afmetingen (cm)

4/12x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

63,00

HD

RIJWIELPADBOCHTBANDEN 4/12X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

GELEIDEBANDEN

0,56 1,00 1,31 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00 0,44 inw 1,00 inw 1,19 inw 3,00 inw 6,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

130

aantal

sluiting

per 360°

87 78,5 102 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 69,1 78,5 93 78,5 78,5 78,5 78,5

55,36 49,50 64,76 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 58,83 49,50 49,50 49,50 49,50

4 8 8 16 24 32 48 64 80 120 4 8 8 24 48 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD


RIJWIELPAD HOEKSTUKKEN 4/12X25 beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

45 33

37,44 37,44

90° 90° inw

sluiting

BANDEN

hoek

HD HD

RIJWIELPAD HOEKBLOKKEN 4/12X25 straal = R (cm)

hoek

gewicht (kg)

sluiting

42 38 inw

90° 90°

72,00 78,00

HD HD

van profiel (cm)

4/12x17 4/12x17 4/12x25 4/12x25

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x25 18/20x25 12x20 12x25

100 100 100 100

76,00 75,50 72,00 72,00

HDHD HDHD HDHD HDHD

GELEIDEBANDEN

VERLOOPBANDEN 4/12X25

131


BANDEN

EINDVERLOOPBANDEN 4/12X25/20 naar

uitvoering

Maaiveld Maaiveld

links rechts

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 100

72,00 72,00

HD HD

INRITBANDEN 52X25X50 HD afmetingen (cm)

52x25 52x25 52x25

lengte (cm) uitvoering

50 50 50

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

141,00 133,00 141,00

HD VL HD

RIJWIELPADBANDEN 6/12X20 GELEIDEBANDEN

RIJWIELPADBANDEN 6/12X20

132

afmetingen (cm)

6/12x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

52,88

VB


RIJWIELPADBOCHTBANDEN 6/12X20 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

aantal

sluiting

per 360°

0,50 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00 6,00 inw

78,5 78,5 78,5 78,5 94 96 98 98 94

36,30 41,51 41,51 41,51 49,81 51,00 51,88 51,88 49,81

4 16 24 32 40 52 64 96 40

BANDEN

straal =

VB VB VB VB VB VB VB VB VB

RIJWIELPAD HOEKSTUKKEN 6/12X20 hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

30 30 18 25

25,38 29,08 25,38 29,08

90° 135° 90° inw 135° inw

sluiting

VB VB VB VB

van profiel (cm)

6/12x20 6/12x20 6/12x20

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

10x20 12x20 13/15x20

100 100 100

50,60 54,80 61,00

VBVB VBHD VBVB

GELEIDEBANDEN

VERLOOPBANDEN 6/12X20

133


BANDEN

GELEIDEBANDEN 4/15X20 GELEIDEBANDEN 4/15X20 afmetingen (cm)

4/15x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

65,00

VB

VERLOOPBANDEN 4/15X20 van profiel (cm)

4/15x20

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x20

50

32,50

VBVB

GELEIDEBANDEN 4/15X25 GELEIDEBANDEN 4/15X25 afmetingen (cm)

GELEIDEBANDEN

4/15x25

134

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

80,00

VB


VERLOOPBANDEN 4/15X25 van profiel (cm)

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x25

50

41,00

VBHD, VBVB

BANDEN

4/15x25

GELEIDEBANDEN 5/20X20 GELEIDEBANDEN 5/20X20 afmetingen (cm)

5/20x20

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

85,00

HD

GELEIDEBAND HOEKSTUKKEN 5/20X20 135° 135° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

40 31

61,00 62,00

sluiting

HD HD

GELEIDEBANDEN

hoek

135


BANDEN

GELEIDEBANDEN 5/20X25 GELEIDEBANDEN 5/20X25 afmetingen (cm)

5/20x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

105,00

HD

GELEIDEBOCHTBANDEN 5/20X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

GELEIDEBANDEN

0,50 0,75 1,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 15,00 0,50 inw 1,00 inw 3,00 inw 6,00 inw 8,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

136

aantal

sluiting

per 360°

78,5 59 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

82,43 61,80 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43 82,43

4 8 8 24 32 40 48 64 80 120 4 8 24 48 64 80 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

GELEIDEBAND HOEKSTUKKEN 5/20X25 hoek

90° 135° 90° inw 135° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

35 40 15 31

86,95 78,20 52,50 50,55

sluiting

HD HD HD HD


van profiel (cm)

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

11/22x25 13/15x25 18/20x25 20x20

100 100 100 100

65,00 80,00 101,00 89,60

HDVB HDHD HDHD HDHD

gewicht (kg)

sluiting

52,90 52,90

HD HD

5/20x18 5/20x18 5/20x18 5/20x20

BANDEN

VERLOOPBANDEN 5/20X20

afmetingen (cm)

5/20x25 5/20x25

lengte (cm) uitvoering

50 50

links rechts

GELEIDEBANDEN

INRITPERRONBANDEN 5/20X25

137


BANDEN

INRITVERLOOPBANDEN 5/20X20

1

naar proямБel (cm)

uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

20x151 20x151 20X25

links rechts midden

100 100 100

78,00 78,00 117,50

HD HD HD

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

GELEIDEBANDEN 7/20X20 GELEIDEBANDEN 7/20X20 afmetingen (cm)

GELEIDEBANDEN

7/20x20

138

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

83,31

VB


GELEIDEBOCHTBANDEN 7/20X20 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

aantal

sluiting

per 360°

1,00 2,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 2,00 inw 3,00 inw 5,00 inw 6,00 inw 12,00 inw

78,5 78,5 78,5 98 94 96 98 94 78,5 78,5 98 94 94

58,40 61,90 65,40 81,73 78,48 80,48 81,73 78,48 68,90 65,40 81,72 78,48 78,48

8 16 32 32 40 52 64 80 16 24 32 40 80

BANDEN

straal =

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

GELEIDEBAND HOEKSTUKKEN 7/20X20 hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

35 33 15 25

38,70 48,60 43,70 47,00

90° 135° 90° inw 135° inw

sluiting

VB VB VB VB

van profiel (cm)

7/20x20 7/20x20

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x20 18/20x20

50 50

38,40 44,00

VBVB VBVB

GELEIDEBANDEN

VERLOOPBANDEN 7/20X20

139


INRITPERRONBANDEN 7/20X20 afmetingen (cm)

BANDEN

7/20x20 7/20x20

lengte (cm) uitvoering

50 50

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

40,40 40,40

VB VB

INRITVERLOOPBANDEN 7/20X20

GELEIDEBANDEN

1

140

naar proďŹ el (cm)

uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

20x131 20x13 20x131

links midden rechts

100 100 100

71,90 61,10 71,90

VB VB VB

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.


GELEIDEBANDEN 7/20X25 afmetingen (cm)

7/20x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

105,00

VB

BANDEN

GELEIDEBANDEN 7/20X25

van profiel (cm)

7/20X25 7/20X25

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

18/20x25 20X25

50 100

55,00 112,00

VBVB VBHD

GELEIDEBANDEN

VERLOOPBANDEN 7/20X25

141


BANDEN

INRITVERLOOPBANDEN 7/20X25

1

naar proďŹ el (cm)

uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

20x181 20x18 20x181

links midden rechts

100 100 100

95,40 84,70 95,40

VB VB VB

Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

PWS BANDEN 25X13/20 PWS BANDEN 25X13/20 afmetingen (cm)

GELEIDEBANDEN

25x13/20

142

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

97,70

VB


PWS BOCHTBANDEN 25X13/20 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,50 1,00 2,00 6,00 8,00 10,00 15,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

76,70 76,70 76,70 76,70 76,70 76,70 76,70

4 8 16 48 64 80 120

BANDEN

straal =

VB VB VB VB VB VB VB

PWS VERLOOPBANDEN 25X13/20 van profiel (cm)

25x13/20

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

23/25x20

50

52,30

VBVB

gewicht (kg)

sluiting

97,70 97,70

VB VB

afmetingen (cm)

25x13/20 25x13/20

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

GELEIDEBANDEN

PWS EINDBANDEN 25X13/20

143


BANDEN

EINDVERLOOPBANDEN 25X13/20 naar

uitvoering

Maaiveld Maaiveld

links rechts

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 100

85,00 85,00

VB VB

PWS BANDEN 25X13/24 PWS BANDEN 25X13/24 afmetingen (cm)

25x13/24

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

113,70

VB

PWS BOCHTBANDEN 25X13/24 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

GELEIDEBANDEN

R (m)

144

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 8,00 10,00 15,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30

4 8 12 16 20 40 64 80 120

VB VB VB VB VB VB VB VB VB


afmetingen (cm)

25x13/24 25x13/24

lengte (cm) uitvoering

100 100

gewicht (kg)

sluiting

113,70 113,70

HD HD

links rechts

BANDEN

PWS EINDBANDEN 25X13/24

naar

uitvoering

Maaiveld Maaiveld

links rechts

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 100

95,00 95,00

VB VB

GELEIDEBANDEN

EINDVERLOOPBANDEN 25X13/24

145


BANDEN

GELEIDEBANDEN 5/30X24 GELEIDEBANDEN 5/30X24 afmetingen (cm)

5/30x24

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

140,46

VB

VERLOOPBANDEN 5/30X24 van profiel (cm)

GELEIDEBANDEN

5/30x24

146

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

28/30x24

100

146,41

VB


SCHEIDINGSBANDEN 5/25X12 afmetingen (cm)

5/25x12 5/25x12 5/25x12 5/25x12

lengte (cm) uitvoering

100 100 100 100

gewicht (kg)

sluiting

47,00 47,00 49,40 47,00

VL VL VL VL

gewicht (kg)

sluiting

31,49 31,96

VL VL

2x schuin links midden rechts

BANDEN

SCHEIDINGSBANDEN 5/25

SCHEIDINGSBANDEN 8/16 afmetingen (cm)

8/16x10 8/16x10

lengte (cm) uitvoering

100 100

eind midden

SCHEIDINGSBANDEN

SCHEIDINGSBANDEN 8/16X10

147


BANDEN

SCHEIDINGSBANDEN 10/30 SCHEIDINGSBANDEN 10/30X10 afmetingen (cm)

10/30x101, 2 10/30x101, 2 1 2

lengte (cm) uitvoering

50 50

eind midden

gewicht (kg)

sluiting

28,00 30,60

VL VL

Voor scheidingsbanden 10/30x15 zie rijstrookscheiding turborotonde Verkrijgbaar met glasbolreï¬&#x201A;ector.

SCHEIDINGSBANDEN 11/22-13/15 SCHEIDINGSBANDEN 11/22-13/15X20 afmetingen (cm)

SCHEIDINGSBANDEN

11/22-13/15x20 11/22-13/15x20 11/22-13/15x20

148

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

links midden rechts

gewicht (kg)

sluiting

95,00 95,00 95,00

VB VB VB


SCHEIDINGSBANDEN 11,5/34,5 afmetingen (cm)

11,5/34,5x14 11,5/34,5x14 11,5/34,5x20 11,5/34,5x20

lengte (cm) uitvoering

100 100 100 100

eind midden eind midden

gewicht (kg)

sluiting

91,70 91,70 131,00 131,00

VL VL VL VL

BANDEN

SCHEIDINGSBANDEN 11,5/34,5

SCHEIDINGSBANDEN 15/39 afmetingen (cm)

15/39x13 15/39x13 15/39x13 15/39x13

lengte (cm) uitvoering

40 40 40 100

links midden rechts midden

gewicht (kg)

sluiting

37,37 39,62 37,37 99,50

VL VL VL VL

SCHEIDINGSBANDEN

SCHEIDINGSBANDEN 15/39X13

149


EINDBANDEN 15/39X18 BANDEN

afmetingen (cm)

15/39x18 15/39x18

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

voorzien van

3 reflectoren 3 reflectoren

gewicht (kg)

sluiting

115,00 115,00

VL VL

SCHEIDINGSBANDEN 16/20 SCHEIDINGSBANDEN 16/20X18 afmetingen (cm)

SCHEIDINGSBANDEN

16/20x18 16/20x18 16/20x18

150

lengte (cm) uitvoering

90 90 100

links rechts midden

gewicht (kg)

sluiting

71,06 71,06 78,96

VB VB VB


SCHEIDINGSBANDEN 22/44X16 afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

22/44x16 22/44x16

100 100

gewicht (kg)

sluiting

118,20 118,20

DVB DVB

gewicht (kg)

sluiting

223,00 226,00

DVB DVB

eind midden

BANDEN

SCHEIDINGSBANDEN 22/44

afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

22/44x25 22/44x25

100 100

eind midden

EINDVERLOOPBANDEN 22/44X25 naar

Maaiveld

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

210,00

DVB

SCHEIDINGSBANDEN

SCHEIDINGSBANDEN 22/44X25

151


BANDEN

SCHEIDINGSBANDEN 36/40 SCHEIDINGSBANDEN 36/40X20 afmetingen (cm)

36/40x20 36/40x20

lengte (cm) uitvoering

75 75

eind midden

gewicht (kg)

sluiting

136,00 136,00

VL VL

SCHEIDINGSBANDEN 47/50 SCHEIDINGSBANDEN 47/50X10 afmetingen (cm)

SCHEIDINGSBANDEN

47/50x10 47/50x10 47/50x10

152

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

2x vlak eind midden

gewicht (kg)

sluiting

112,80 112,80 112,80

VLVL DVB DVB


47/50x20 47/50x20

lengte (cm) uitvoering

100 100

eind midden

gewicht (kg)

sluiting

227,00 226,00

DVB DVB

SCHEIDINGSBANDEN

afmetingen (cm)

BANDEN

SCHEIDINGSBANDEN 47/50X20

153


BANDEN

HOV-BANDEN 25/30 Toe te passen bij halteplaatsen en perrons conform publicatie 233 “Handboek Halteplaatsen” van CROW.

HOV-BANDEN 25/30X40 afmetingen (cm)

25/30x401, 2, 3 25/30x401, 2, 3 1 2

BUSHALTEBANDEN

3

154

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 200

265,00 530,00

VVB VVB

Ook leverbaar met voet. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T. Bijpassende kolk AQUAWAY ® T HOV-1325 P-LINE


van profiel (cm)

25/30x401, 2 25/30x401, 2 25/30x401, 2 25/30x401, 2 25/30x401, 2 25/30x401, 2 25/30x401, 2 25/30x401, 2 2

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

11/22x34 11/22x34 13/15x34 13/15x34 18/20x34 18/20x34 28/30x34 28/30x34

100 200 100 200 100 200 100 200

260,00 530,00 265,00 520,00 265,00 530,00 265,00 530,00

VVBVB VVBVB VVBVB VVBVB VVBVB VVBVB VVBVB VVBVB

Ook leverbaar met voet. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

BUSHALTEBANDEN

1

naar profiel (cm)

BANDEN

HOV-VERLOOPBANDEN 25/30X40

155


HOV-PERRONBANDEN 25/30X40 afmetingen (cm)

BANDEN

25/30x401 25/30x401 25/30x401 25/30x401 25/30x401 25/30x401 25/30x401 25/30x401 25/30x401 25/30x401

BUSHALTEBANDEN

1

156

lengte (cm) uitvoering

90 90 120 120 150 150 180 180 230 230

Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

links rechts links rechts links rechts links rechts links rechts

gewicht (kg)

sluiting

255,00 255,00 340,00 340,00 425,00 425,00 510,00 510,00 650,00 650,00

VVB VVB VVB VVB VVB VVB VVB VVB VVB VVB


uitvoering

Maaiveld1, 2 links Maaiveld1, 2 rechts 1 2

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

200 200

356,00 356,00

VVB VVB

Ook leverbaar met voet. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

BUSHALTEBANDEN

naar

BANDEN

HOV-EINDVERLOOPBANDEN 25/30X40

157


BANDEN

HOV-HYDROBAND 25/55 HOV-HYDROBAND 25/55X60 MET ROOSTERGOTEN afmetingen (cm)

25/55x601 25/55x601

BUSHALTEBANDEN

1

158

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

200 300

1239,00 1296,00

VVB VVB

Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.


afmetingen (cm)

25/55x601 25/55x601 1

lengte (cm) uitvoering

300 300

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

2913,00 2913,00

VVB VVB

Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

BANDEN

HOV-HYDROBAND 25/55X83 MET ZANDVANG

BUSHALTEBANDEN 10/20 afmetingen (cm)

10/20x40

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

170,00

VVB

BUSHALTEBANDEN

BUSHALTEBANDEN 10/20X40

159


VERLOOPBANDEN 10/20X40 van profiel (cm)

BANDEN

10/20x40 10/20x40

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

11/22x20 18/20x25

100 100

164,00 154,00

VBVB VBVL

VERLOOPBANDEN 10/20X40 COMBI van profiel (cm)

10/20x401

BUSHALTEBANDEN

1

160

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

18/20x25

100

167,00

VVBVL

Deze verloopband bestaat uit twee afzonderlijke banden.


BUSHUB uitvoering

20/25x203x3001 20/25x203x3001

links rechts

gewicht (kg)

3309,00 3032,00

Hijsvoorziening: 3x M20.

BUSHALTEBANDEN

1

afmetingen (cm)

BANDEN

BUSHALTEGELEIDER

161


BANDEN

VERKEERSGELEIDEBANDEN 18/33 Toe te passen op plaatsen waar een onoverbrugbare fysieke scheiding gewenst is: • tussen rijbaan en groenstrook • tussen rijbaan en trottoir • tussen rijbaan en fietsstrook

CHATEAUBANDEN 18/33X39 afmetingen (cm)

18/33x39

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

230,00

VB

CHATEAUBOCHTBANDEN 18/33X39 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

VERKEERSGELEIDEBANDEN

R (m)

162

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 10,00 inw 12,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 98 94 100 96 98 94 98 98 98 94 98

106,50 142,40 160,40 166,40 169,40 214,00 217,00 230,00 222,00 218,50 217,00 226,00 220,70 226,00 217,00 226,00

4 8 16 24 32 32 40 44 52 64 80 96 128 64 80 96

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB


CHATEAUBAND HOEKSTUKKEN 18/33X39 beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

48 30 12 15

127,00 98,00 146,00 106,00

90° 135° 90° inw 135° inw

sluiting

BANDEN

hoek

VB VB VB VB

VERLOOPBANDEN 18/33X39 van profiel (cm)

18/33x391

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

18/20x20

100

189,00

VBVB

Deze verloopband bestaat uit twee afzonderlijke banden.

VERKEERSGELEIDEBANDEN

1

naar profiel (cm)

163


BANDEN

VERKEERSGELEIDEBANDEN 20/20,5 Toe te passen op plaatsen waar een onoverbrugbare fysieke scheiding gewenst is: • tussen rijbaan en groenstrook • tussen rijbaan en trottoir • tussen rijbaan en fietsstrook

AMSTELBANDEN 20/20,5X37 afmetingen (cm)

20/20,5x37

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

161,00

VB

AMSTELBOCHTBANDEN 20/20,5X37 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

VERKEERSGELEIDEBANDEN

R (m)

164

0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 15,00 1,00 inw 3,00 inw 6,00 inw 10,00 inw 15,00 inw

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

98,00 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50

4 8 16 24 32 48 64 80 120 8 24 48 80 120

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB


AMSTELBAND HOEKSTUKKEN 20/20,5X37 beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

45 45 25

103,00 103,00 103,00

90° 135° 90° inw

sluiting

BANDEN

hoek

VB VB VB

van profiel (cm)

20/20,5x37 20/20,5x37

naar profiel (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

13/15x25 18/20x25

100 100

104,00 142,00

VBVB VBVB

VERKEERSGELEIDEBANDEN

VERLOOPBANDEN 20/20,5X37

165


BANDEN

ANTIPARKEERBANDEN 13/47 ANTIPARKEERBANDEN 13/47X28 afmetingen (cm)

13/47x28 13/47x28 13/47x28 13/47x28 13/47x28

lengte (cm) uitvoering

25 25 25 25 100

gewicht (kg)

eind hoekstuk 45° schegstuk tussen tussen

31,75 31,14 40,43 38,40 170,61

STOOTBANDEN 15 STOOTBANDEN 15X15 afmetingen (cm)

15x15

lengte (cm) uitvoering

90

2x rond

gewicht (kg)

40,58

STOOTBANDEN 15X20

STOOTBANDEN

afmetingen (cm)

166

15x20 15x20

lengte (cm) uitvoering

90 90

1x rond 2x vlak

gewicht (kg)

57,10 58,30


afmetingen (cm)

15x40 15x40

lengte (cm) uitvoering

100 100

1x vlak 2x vlak

gewicht (kg)

sluiting

145,61 145,61

VB -

BANDEN

STOOTBANDEN 15X40

ANTIPARKEERBANDEN 15X45 afmetingen (cm)

15x45

lengte (cm) uitvoering

120

2x schuin

gewicht (kg)

180,76

STOOTBANDEN 20 STOOTBANDEN 20X10 20x10

lengte (cm) uitvoering

90

1x rond

gewicht (kg)

33,50

STOOTBANDEN

afmetingen (cm)

167


STOOTBANDEN 20X12 BANDEN

afmetingen (cm)

20x12 20x12 20x12

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

1x rond 2x rond 2x vlak

gewicht (kg)

43,48 43,48 46,30

STOOTBANDEN 20X17 afmetingen (cm)

20x17 20x17

lengte (cm) uitvoering

90 90

links rechts

gewicht (kg)

52,00 52,00

STOOTBANDEN 20X18 MET HAAKSE HOEKEN afmetingen (cm)

STOOTBANDEN

20x18 20x18 20x18

168

lengte (cm) uitvoering

89 94 94

1x rond met hoeken 2x rond met hoeken 2x vlak

gewicht (kg)

62,89 65,42 70,03


STOOTBANDEN 20/30 afmetingen (cm)

20/30x32

lengte (cm) uitvoering

90

2x rond

BANDEN

STOOTBANDEN MET VOETPLAAT 20/30X32 gewicht (kg)

138,88

STOOTBANDEN 25 afmetingen (cm)

25x25 25x25 25x25

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

1x rond 2x rond 2x vlak

gewicht (kg)

sluiting

140,00 122,00 140,00

VB VB

STOOTBANDEN

STOOTBANDEN 25X25

169


STOOTBANDEN

BANDEN

STOOTBANDEN 30

170

STOOTBANDEN 30X27 afmetingen (cm)

30x27 30x27 30x27

lengte (cm) uitvoering

100 100 100

1x rond 2x rond 2x vlak

gewicht (kg)

185,00 180,00 190,00


OOGREFLECTORBOCHTBANDEN 11/22X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

aantal

sluiting

per 360°

8,00 10,00 12,00 15,00

78,5 78,5 78,5 78,5

90,40 90,40 90,40 90,40

64 80 96 120

VB VB VB VB

BANDEN

OOGREFLECTORBANDEN 11/22

OOGREFLECTORBANDEN 13/15 OOGREFLECTORBANDEN 13/15X25 afmetingen (cm)

13/15x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

82,25

HD

OOGREFLECTORBOCHTBANDEN 13/15X25 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

61,10 64,66 64,66 64,66 64,66 64,66 64,66 64,66

8 32 40 48 64 80 96 120

HD HD HD HD HD HD HD HD

SIGNALERINGSBANDEN

straal =

171


BANDEN

OOGREFLECTORBANDEN 18/20 OOGREFLECTORBANDEN 18/20X25 afmetingen (cm)

18/20x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

111,63

HD

OOGREFLECTORBOCHTBANDEN 18/20X25 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

SIGNALERINGSBANDEN

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 15,00 15,00 inw

172

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63 87,63

16 24 32 40 48 64 80 120 120

HD HD HD HD HD HD HD HD HD


MOLGOTEN 20X10 DP4 afmetingen (cm)

20x10x100

stroom-

stroom-

gewicht

breedte (cm)

diepte (cm)

(kg)

sluiting

17,0

4,0

35,90

VB

sluiting

BANDEN

MOLGOTEN 20 CM BREED

MOLGOTEN 30 CM BREED MOLGOTEN 30X12 DP1

30x12x100

stroom-

stroom-

gewicht

breedte (cm)

diepte (cm)

(kg)

24,0

1,0

78,00

VB

MOLGOTEN

afmetingen (cm)

173


MOLGOTEN 30X13 DP3 BANDEN

afmetingen (cm)

30x13x1001 1

stroom-

stroom-

gewicht

breedte (cm)

diepte (cm)

(kg)

sluiting

20,0

3,0

79,00

VL

sluiting

Passende kolk Aquaway® GS 4530 te bestellen bij SVA.

MOLGOTEN 38 CM BREED MOLGOTEN 38X12 DP1 afmetingen (cm)

38x12x1001

MOLGOTEN

1

174

stroom-

stroom-

gewicht

breedte (cm)

diepte (cm)

(kg)

30,0

1,0

108,00

Passende kolk Aquaway® S 1250 te bestellen bij SVA.

VL


MOLGOTEN 40X15 DP4,5 afmetingen (cm)

40x15x1001 1

stroom-

stroom-

gewicht

breedte (cm)

diepte (cm)

(kg)

30,0

4,5

130,00

sluiting

BANDEN

MOLGOTEN 40 CM BREED

VL

Bocht R1000 leverbaar; passende kolk Aquaway® S 145 - 131 B GB2 te bestellen bij SVA.

MOLGOTEN 50 CM BREED MOLGOTEN 50X12 DP1,5

50x12x100

stroom-

stroom-

gewicht

breedte (cm)

diepte (cm)

(kg)

30,0

1,5

140,00

sluiting

VL

MOLGOTEN

afmetingen (cm)

175


MOLGOTEN 50X20 DP1,5 BANDEN

afmetingen (cm)

50x20x100

stroom-

stroom-

gewicht

breedte (cm)

diepte (cm)

(kg)

sluiting

30,0

1,5

235,00

VL

stroom-

stroom-

gewicht

sluiting

breedte (cm)

diepte (cm)

(kg)

30,0

4,5

230,00

MOLGOTEN 50X20 DP4,5 afmetingen (cm)

MOLGOTEN

50x20x100

176

VL


177

BANDEN


TEGELS

TEGELS

178


180 10

TROTTOIRTEGELS BANDE

184 1

DESIGNTEGELS I INTRODUCTIE

187 10

SCHIJNVOEGTEGELS BANDE

188 1

SPORT & SPEL

189

TEKST-, CIJFER- & SYMBOOLTEGELS

190

GELEIDELIJN- EN MARKERINGSTEGELS

195

VERKEERSVEILIGHEIDSTEGELS

197

SPARINGTEGELS

199

GRASBETONTEGELS

201

BOOM- EN VENTILATIETEGELS

202

HEMELWATER AFVOERTEGELS

203

TEGELS

INTRODUCTIE I INTRODUCTIE

179


Struyk Verwo Infra beschikt over een breed en diep assortiment tegels. Van trottoirtegels tot sparing- en schijnvoegmodellen. En van verband-, sport- en speltegels tot diverse verkeerstoepassingen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met milieu- en grasbetontegels.

TEGELS

TEXTUREN EN KLEUREN Tegels van Struyk Verwo Infra zijn veelal te verkrijgen in diverse texturen en kleuren. De hieronder getoonde kleuren zijn slechts een selectie van de mogelijkheden. Bovendien zijn speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Standaard

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Rood

Frans-Rood

Grijs 412

Grijs 530

Grijs 549

Zwart Grigio 20

Zwart 131

Zwart 512

Geel 413

Zwart 815

Wit 529

Geel 533

Rood 527

Grijs 402

Zwart 406

Zwart 407

Giallo/Verde 503

Giallo/Verde 504

Nero/Verde 505

Nero 093

Bianco 089

Lavaro

Perlano

Giallo/Marrone 085 Terra/Marrone 087 Grigio 095

Verde 091

Antracite 620

Giallo 611

Bianco 630

Grigio 600

Mica Grigio 100

Mica Grigio 110

Mica Grigio 120

Breccia

180

Terra 615


Metallo

Oxi 1372

Cortenstaal

Door het drukproces kunnen afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de werkelijkheid.

FORMATEN Breedte (cm)

Lengte (cm)

Dikte (cm)

Aantal tegels per m2

15 15 20 20 20 30 40 40 50

15 30 20 40 50 30 40 60 50

5/6/7/8 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 5/6/7/8 5/6/7/8 8 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 5/6/7/8 5/6/7/8 5/6/7/8

44,5 22,5 25,5 12,5 10,5 11,5 556,25 554,17 54,5

TEGELS

De verschillende tegels van Struyk Verwo Infra zijn in diverse formaten verkrijgbaar.

De vermelde afmetingen zijn een selectie van de meest voorkomende maten. Zie ook onze website www.struykverwoinfra.nl of neem contact op met ĂŠĂŠn van onze accountmanagers of regiokantoren.

FACET In de tabellen wordt voor de gepresenteerde tegels ook het facet vermeld. De daartoe gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis: F KF GF VL

= = = =

Facet (4/4 mm) Klein facet (3/3 mm) Groot facet (5/5 mm) Vlak

181


MACHINAAL PAKKET TEGELS Onderstaande tegelformaten zijn in machinaal pakket beschikbaar:

TEGELS TEGELS

afmeting (cm)

182 182

20x20x5 20x20x8 15x30x4,5 15x30x5 15x30x6 15x30x7 15x30x8 30x30x4,5 30x30x5 30x30x6 30x30x7 30x30x8

Elleboogverband

„

4-3-4

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „

4-4-4

6-5-6-5

6-6-6-6

„ „

„ „

„ „ „ „ „

Voor alle mogelijkheden van Struyk Verwo Infra op het gebied van machinaal straten is er een speciale brochure beschikbaar. Vraag er naar bij uw contactpersoon of download de brochure via www.struykverwoinfra.nl.

Halfsteensverband 4-3-4

Blokverband 4-4-4

Halfsteensverband 6-5-6-5

Blokverband 6-6-6-6


VERWERKINGSADVIES TEGELS

Invoegen Met het voortschrijden van het plaatsen, dienen de voegen van het bestraatte oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

TEGELS

Straten De tegels dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Aftrillen Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan. Trilcapaciteit > 4.000/min. Tegeldikten (cm)

Eigen gewicht trilplaat

Trilkracht

4,5 tot 6 7 tot 10 12 + 14

130 kg 170 – 200 kg 200 – 600 kg

< 18 KN > 20 KN > 23 KN

NB: Tegels met deklagen als Lavaro, Perlano, Breccia of Structura dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV). Invegen Met name bij tegels met deklagen als Lavaro, Perlano, Breccia en Structura adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken in plaats van (grof) brekerzand. In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

183


TROTTOIRTEGELS 15X15 TEGELS 15X15 afmetingen (cm)

aantal stuks

(kg)

per m²

2,65 3,13 3,70 4,30

44 44 44 44

facet

GF GF GF GF

TEGELS

15x15x5 15x15x6 15x15x7 15x15x8

gewicht

TROTTOIRTEGELS 20X20 TEGELS 20X20 afmetingen (cm)

20x20x5 20x20x6 20x20x7 20x20x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

facet

4,70 5,64 6,58 7,36

25 25 25 25

KF KF KF KF

gewicht

aantal stuks

facet

(kg)

per m²

4,70 5,64 6,58 7,36

25 25 25 25

pakket

DUOTEGELS 20X20 afmetingen (cm)

20x20x5 20x20x6 20x20x7 20x20x8

KF KF KF KF

TROTTOIRTEGELS

TROTTOIRTEGELS 20X50

184

TEGELS 20X50 afmetingen (cm)

20x50x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

18,80

10

machinaal

facet

KF

+ + + +


TROTTOIRTEGELS 30X30 TEGELS 30X30 30x30x4,5 30x30x5 30x30x6 30x30x7 30x30x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

facet

9,52 10,58 12,69 14,81 16,92

11 11 11 11 11

F, KF, VL F, KF, VL F, KF, VL F, KF, VL F, KF, VL

gewicht

aantal stuks

facet

(kg)

per m²

4,76 5,29 6,35 7,40 8,46

22 22 22 22 22

F, KF, VL F, KF, VL F, KF, VL F, KF, VL F, KF, VL

gewicht

aantal stuks

facet

(kg)

per m²

4,76 5,29 6,35 7,40 8,46

22 22 22 22 22

machinaal pakket

+ + + + +

TEGELS

afmetingen (cm)

TEGELS 15X30 afmetingen (cm)

15x30x4,5 15x30x5 15x30x6 15x30x7 15x30x8

DUOTEGELS 15X30 afmetingen (cm)

15x30x4,5 15x30x5 15x30x6 15x30x7 15x30x8

GF GF GF GF GF

afmetingen (cm)

gewicht (kg)

facet

30x42/10x4,5 30x42/10x5 30x42/10x6 30x42/10x7 30x42/10x8

11,63 12,92 15,50 18,08 20,00

KF KF KF KF KF

TROTTOIRTEGELS

BISSCHOPSMUTSTEGELS 30X42/10

185


TROTTOIRTEGELS 40X40 TEGELS 40X40 afmetingen (cm)

TEGELS

40x40x5 40x40x6 40x40x7 40x40x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

facet

18,80 22,56 26,32 30,08

6,25 6,25 6,25 6,25

KF KF KF KF

gewicht

aantal stuks

facet

(kg)

per m²

9,40 11,28 13,16 15,04

12,5 12,5 12,5 12,5

TEGELS 20X40 afmetingen (cm)

20x40x5 20x40x6 20x40x7 20x40x8

KF KF KF KF

TROTTOIRTEGELS 40X60 TEGELS 40X60 afmetingen (cm)

40x60x5 40x60x6 40x60x7 40x60x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

28,20 33,84 39,48 45,12

4,17 4,17 4,17 4,17

facet

KF KF KF KF

TROTTOIRTEGELS

TROTTOIRTEGELS 50X50

186

TEGELS 50X50 afmetingen (cm)

50x50x5 50x50x6 50x50x7 50x50x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

29,38 35,25 41,13 47,00

4 4 4 4

facet

KF KF KF KF


MOTIEFTEGELS STREAMLINED SCRATCHES 60X60 afmetingen (cm)

60x60x61

aantal stuks

(kg)

per m²

50,00

2,78

Ontwerp: Baukje Trenning.

BINARY FIELDS 60X60 afmetingen (cm)

60x60x61 1

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

50,00

2,78

TEGELS

1

gewicht

Ontwerp: Baukje Trenning.

FLOATING PEBBLES 60X60 afmetingen (cm)

60x60x61 1

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

66,80

2,78

Ontwerp: Baukje Trenning.

afmetingen (cm)

60x60x6

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

50,00

2,78

DESIGNTEGELS

WAVING HANDS 60X60

187


SCHIJNVOEGTEGELS Toepasbaar als decoratie met een doorlopend patroon.

GITRUITTEGELS 30X30

SCHIJNVOEGTEGELS

TEGELS

afmetingen (cm)

188

30x30x4,5 30x30x6 30x30x7 30x30x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

9,52 12,69 14,81 16,92

11 11 11 11

facet

GF GF GF GF


SPORT- & SPELTEGELS Voor meer informatie kunt u de brochure Speelse Schoolpleinen downloaden op www.struykverwoinfra.nl.

WATERTEGELS 30 X 30 1 2

uitvoering

30x30x51, 2, 3

S, M1, M2, L1, L2, XL

gewicht (kg)

facet

9,52

F

Ontwerp Kathlijn de Booij. Alleen leverbaar in zelfverdichtend beton. Naast de standaardpatronen kunt u ook uw eigen patroon samenstellen.

TEGELS

3

afmetingen (cm)

afmetingen (cm)

30x30x8

gewicht (kg)

facet

16,92

F

RUBBER VEILIGHEIDSTEGELS 30X30 afmetingen (cm)

30x30x81 1

gewicht (kg)

facet

11,80

F

De rubberveiligheidstegels voldoen aan de normen betreffende veerweg en valdemping (ISA NEN-EN 1177: HIC=1000 bij 1.60m).

SPORT & SPEL

KNIKKERTEGELS 30X30

189


TEKST- & SYMBOOLTEGELS Tegels verkrijgbaar met teksten, symbolen, cijfers en letters.

TEKSTTEGELS 15X30 afmetingen (cm)

TEGELS

15x30x6

TEKST-, CIJFER- & SYMBOOLTEGELS

gewicht

facet

markering

(kg)

A-Z

6,35

F

gewicht

facet

TEKSTTEGELS 21X21 afmetingen (cm)

21x21x8

190

PVC-

PVCmarkering

(kg)

A-Z

8,29

F


TEKSTTEGELS 30X30 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x8 30x30x8 30x30x8 30x30x8 30x30x8 30x30x8

arts A-Z bezoekers brandkraan bus drain eigen grond eigen terrein eigen weg geen poep op de stoep grof vuil hier geen ďŹ etsen hond in de goot huisvuil inrit invalide laden en lossen NP parkeren verboden riool taxi uitrit uitstap praktijk A-Z drain grof vuil hier uw grofvuil huisvuil uitrit

gewicht

facet

(kg)

12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

TEGELS

PVCmarkering

TEKST-, CIJFER- & SYMBOOLTEGELS

afmetingen (cm)

191


TEKSTTEGELS 31,5X31,5 afmetingen (cm)

PVC-

gewicht

TEGELS

markering

31,5x31,5x6 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8

facet

(kg)

NP A-Z bezoekers drain eigen terrein huisvuil inrit laden en lossen NP taxi

13,99 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65

F F F F F F F F F F

gewicht

facet

SYMBOOLTEGELS 21X21 afmetingen (cm)

21x21x8

PVCmarkering

(kg)

mini-container

8,29

F

SYMBOOLTEGELS 30X30 afmetingen (cm)

PVC-

TEKST-, CIJFER- & SYMBOOLTEGELS

markering

192

30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x8 30x30x8

fiets mini-container motorrijder oplaadpunt pijl rolstoel rolstoel actief Smiley verbod fietsen verbod hond verboden te roken vrouw met kind fiets rolstoel

gewicht

facet

(kg)

12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 16,92 16,92

F F F F F F F F F F F F F F


SYMBOOLTEGELS 31,5X31,5 PVCmarkering

31,5x31,5x6 31,5x31,5x6 31,5x31,5x6 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8

motor oplaadpunt rolstoel fiets oplaadpunt rolstoel rolstoel actief

gewicht

facet

(kg)

13,99 13,99 13,99 18,65 18,65 18,65 18,65

F F F F F F F

SYMBOOLTEGELS 60X60 afmetingen (cm)

PVCmarkering

60x60x8 60x60x8 60x60x8

fiets GFT-container rolstoel

gewicht

TEGELS

afmetingen (cm)

facet

(kg)

67,68 67,68 67,68

F F F

CIJFERTEGELS 15X30 afmetingen (cm)

15x30x6 15x30x8 15x30x8

PVC-

gewicht

facet

markering

(kg)

0-9 0-9 10-99

6,35 8,46 8,46

F F F

gewicht

facet

afmetingen (cm)

21x21x8 21x21x8 21x21x8

PVCmarkering

(kg)

0-9 10-99 100-999

8,29 8,29 8,29

F F F

gewicht

facet

CIJFERTEGELS 30X30 afmetingen (cm)

30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x8 30x30x8 30x30x8

PVCmarkering

(kg)

0-9 10-99 100-999 0-9 10-99 100-999

12,69 12,69 12,69 16,92 16,92 16,92

F F F F F F

TEKST-, CIJFER- & SYMBOOLTEGELS

CIJFERTEGELS 21X21

193


CIJFERTEGELS 31,5X31,5 afmetingen (cm)

TEGELS

31,5x31,5x6 31,5x31,5x6 31,5x31,5x6 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8 31,5x31,5x8

PVC-

gewicht

facet

markering

(kg)

0-9 10-99 100-999 0-9 10-99 100-999

13,99 13,99 13,99 18,65 18,65 18,65

F F F F F F

PVC-

gewicht

facet

P-TEGELS 21X21 afmetingen (cm)

21x21x8

markering

(kg)

P

8,29

F

gewicht

facet

P-TEGELS 30X30 afmetingen (cm)

PVCmarkering

30x30x6 30x30x8

P P

(kg)

12,69 16,92

F F

gewicht

facet

P-TEGELS 31,5X31,5 afmetingen (cm)

PVCmarkering

TEKST-, CIJFER- & SYMBOOLTEGELS

31,5x31,5x8

194

P

(kg)

18,65

F


GELEIDELIJN- EN MARKERINGSTEGELS GELEIDELIJNTEGELS 30X30 (7 GOLVEN) gewicht (kg)

facet

30x30x6/6,51 30x30x8/8,51

13,75 17,98

F F

Conform CROW-publicatie 337.

GELEIDELIJNTEGELS 30X30 (4 RIBBELS) 1

afmetingen (cm)

gewicht (kg)

facet

30x30x6/6,41

13,54

F

TEGELS

1

afmetingen (cm)

Conform CROW-publicatie 337.

GELEIDELIJNTEGELS 30X30 (7 RIBBELS) 1

afmetingen (cm)

gewicht (kg)

facet

30x30x6/6,51

11,60

F

Conform CROW-publicatie 337.

NOPPENTEGELS 30X30 gewicht (kg)

facet

30x30x6/6,51

12,69

F

Conform CROW-publicatie 337.

RUBBER WAARSCHUWINGSTEGELS 30X30

1

afmetingen (cm)

uitvoering

30x30x6/6,51 30x30x8/8,51

zonder klank met klank

Conform CROW-publicatie 337.

gewicht (kg)

facet

12,00 11,80

F F

GELEIDELIJN- EN MARKERINGSTEGELS

1

afmetingen (cm)

195


RUBBER INFORMATIETEGELS 30X30

1

afmetingen (cm)

uitvoering

30x30x61 30x30x81

zonder klank met klank

gewicht (kg)

facet

12,00 11,80

F F

Conform CROW-publicatie 337.

TEGELS

FIETSPAALMARKERINGEN FIETSPAALMARKERING 60X480 afmetingen (cm)

GELEIDELIJN- EN MARKERINGSTEGELS

60x480x10

196

gewicht (kg)

690,00


VERKEERSVEILIGHEIDSTEGELS Tegels met speciale toepassingen zoals geleide-, attentie- en waarschuwingsmarkeringen.

GOLFREFLEXTEGELS 30X30 30x30x7

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

facet

14,81

11

GF

gewicht

aantal stuks

facet

(kg)

per m²

7,40

22

TEGELS

afmetingen (cm)

GOLFREFLEXTEGELS 15X30 afmetingen (cm)

15x30x7

GF

HAAIENTANDTEGELS 30 afmetingen (cm)

uitvoering

30x30x6 30x30x6

met witte driehoek zonder driehoek

gewicht (kg)

facet

12,69 12,69

F F

gewicht (kg)

facet

27,80 55,81 55,81

GF GF GF

HAAIENTANDTEGELS 50 afmetingen (cm)

uitvoering

25x50x9,5 50x50x9,5 50x50x9,51

zonder driehoek met witte driehoek zonder driehoek

BOLTEGELS 20X20 afmetingen (cm)

20x20x8

gewicht (kg)

facet

8,50

GF

VERKEERSVEILIGHEIDSTEGELS

1

197


BOLTEGELS 30X30 afmetingen (cm)

30x30x8

gewicht (kg)

facet

27,00

GF

BERMBESCHERMINGSTEGELS 40X60

VERKEERSVEILIGHEIDSTEGELS

TEGELS

afmetingen (cm)

198

40x60x8

gewicht (kg)

facet

46,00

GF


SPARINGTEGELS Toepasbaar als hulpstuk bij het plaatsen van palen, verkeersborden en brandkranen in het trottoir.

SPARINGTEGELS 15X30 15x30x6 15x30x6 15x30x6 15x30x7

sparing

gewicht

in cm

(kg)

facet

R=2,75 R=5,25 R=9,25 Ø 8,00

6,35 5,70 4,50 7,40

GF GF GF GF

sparing

gewicht

facet

in cm

(kg)

Ø 12,50 Ø 14,00 Ø 15,00 15x15 Ø 17,50 Ø 20,00 Ø 21,50 Ø 23,00 Ø 8,50 Ø 9,00

10,96 10,20 10,20 9,80 9,30 8,26 7,57 6,50 14,81 13,80

F F F F F F F F F F

sparing

gewicht

facet

in cm

(kg)

Ovaal 37x27

17,50

F

sparing

gewicht

facet

in cm

(kg)

Ovaal 37x27

32,50

TEGELS

afmetingen (cm)

SPARINGTEGELS 30X30 afmetingen (cm)

30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x6 30x30x7 30x30x7

SPARINGTEGELS 30X45 afmetingen (cm)

30x45x8

afmetingen (cm)

30x60x10

F

SPARINGTEGELS

SPARINGTEGELS 30X60

199


SPARINGTEGELS 45X45 afmetingen (cm)

45x45x8 45x45x8

sparing

gewicht

in cm

(kg)

facet

Ø 20,00 Ø 24,00

32,60 29,60

F F

sparing

gewicht

facet

in cm

(kg)

Ø 33,00

30,32

F

sparing

gewicht

facet

in cm

(kg)

Ø 20,00 20x20 36x26 38x28 Ovaal 37x27

50,50 39,59 38,59 36,22 38,59

SPARINGTEGELS 50X50 TEGELS

afmetingen (cm)

50x50x8

SPARINGTEGELS 50X60 afmetingen (cm)

SPARINGTEGELS

50x60x8 50x60x8 50x60x8 50x60x8 50x60x8

200

GF GF GF GF GF


GRASBETONTEGELS Toepasbaar als bermverzwaring, in toegangswegen (voor calamiteiten of onderhoud) of als waterregulerende bestrating op bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

uitvoering

40x60x10 40x60x12

met profiel met profiel

gewicht (kg)

sluiting

31,40 38,40

HD HD

GRASBETONTEGELS

afmetingen (cm)

TEGELS

GRASBETONTEGELS 40X60

201


BOOMTEGELS BOOMTEGELS 30X30 afmetingen (cm)

TEGELS

30x30x6

GF

VENTILATIETEGELS 30X30 30x30x5

BOOM- EN VENTILATIETEGELS

facet

10,50

VENTILATIETEGELS afmetingen (cm)

202

gewicht (kg)

gewicht (kg)

facet

10,00

GF


HEMELWATERAFVOERTEGELS Voor patronen en type tegels kunt u de leaflet Hemelwaterafvoertegels downloaden op www.struykverwoinfra.nl.

HEMELWATERAFVOERTEGELS 30X30 afmetingen (cm)

gewicht (kg)

facet

14,81

F

30x30x71 Ontwerp Kathlijn de Booij.

TEGELS

1

HEMELWATERAFVOERTEGELS 15X30 afmetingen (cm)

gewicht (kg)

facet

7,41

F

15x30x71 1

Ontwerp Kathlijn de Booij.

UITSTROOMTEGELS WELL-O-WELL 1

afmetingen (cm)

uitvoering

30x30x151

2-delige kolkkop

gewicht (kg)

facet

32,00

GF

Aansluitbaar op PVC-buis Ø 125 mm of plaatsbaar op PVC-onderbak Ø 315 mm met afsluitkap waarin een sparing van 20x20 cm is aangebracht.

GOOTTEGELS 15X30 afmetingen (cm)

30x15x7/5,5

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

6,80

22

HEMELWATER AFVOERTEGELS

GOOTTEGELS

203


STENEN

STENEN

204


206 10

BETONSTRAATSTENEN BANDE

214 1

GROENBESTRATING I INTRODUCTIE

224 10

WATERREGULERENDE BESTRATING BANDE

227 1

ONKRUIDVRIJE BESTRATING

229

GELUIDSREDUCERENDE BESTRATING

230

VERBANDSTENEN

231

PARKSTENEN

232

STENEN

INTRODUCTIE I INTRODUCTIE

205


STENEN

Met de betonstraatstenen van Struyk Verwo Infra is elke gewenste bestratingscompositie en dus omgevingsidentiteit te realiseren. Ontwerpers kunnen oneindig variĂŤren qua uitstraling als met proďŹ elen, formaten, wassingen nabewerkingen en kleuren om het gewenste sfeerbeeld te krijgen. Maar ook de ingenieur en de beheerder worden op hun wenken bediend met adequate oplossingen van Struyk Verwo Infra voor verkeerssignalering, waterregulering, geluidsreductie en onkruidvrij. Struyk Verwo Infra faciliteert bovendien met een breed en toegesneden gamma machinale pakketvormen voor een snellere verwerking van de stenen in elk gewenst straatverband. TEXTUREN EN KLEUREN Stenen van Struyk Verwo Infra zijn veelal te verkrijgen in diverse texturen en kleuren. De hieronder getoonde kleuren zijn slechts een selectie van de mogelijkheden. Bovendien zijn speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Standaard

Grijs

Zwart

Rood

Paars

Geel

Wit 051

Blauw 051

Groen 051

Grijs 050

Zwart 150

Paars 250

Rood 250

Geel 450

Rood/Zwart genuanceerd

Bruin 350

Zwart

Grijs

Wit

Rood

Paars

Groen

Oranje

Geel

Geel/Zwart

Rood/Zwart

Baleno

Lavaro

206


Havanna bruin

Grijsrood C148

Retro Rood

Retro Grijs

Retro Paars

City Grijs/Zwart 10 City Grijs/Zwart 40 City Grijs/Zwart 55 City Grijs/Zwart 75

Zwart Glisando 717 Rood Glisando 718 Grijs Glisando 719

Geel Glisando 720

Bianco

Nero

Grigio

Marrone

Alpi

Rosso

Ambrogio

Giallo

Cottrio

Nerosso Argento

Nemaro Argento

Borgia Argento

Tagenta E

Tagenta B

Tagenta C

Tagenta D

Tagenta A

Nero carborundum

Bianco

Nero

Grigio

Marrone

Alpi

Gialpi

Ambrogio

Giallo

Cottrio

Pietra C122

Rosso

Negri

Tagenta A

Tagenta B

Tagenta C

Tagenta D

Tagenta E

STENEN

Breccia

Liscio

207


Sferio

Bianco Perla

Grigio Argento

Grigio Basalto

Grigio Brillare

Grigio Brunastro

Bianco

Nero

Grigio

Marrone

Alpi

Rosso

Ambrogio

Giallo

Cottrio

Bianco

Nero

Grigio

Marrone

Rosso

Ambrogio

Giallo

Cottrio

Ocra

Rossa

Antra

Marrone

Grijs

Paars Antraphyr

Zwart

Paars

Geel

Grijs

Zwart

Rood

Paars

Geel

Grijs 100

Zwart 100

Paars 100

Geel 486

Martello

STENEN STENEN

Novato

208 208

Alpi

Keranova

Structura

Rood

Metallo

Oxi

Silentio

Drain


Optiï¬&#x201A;ex

Wit

Zwart

Grijs

Rood

Bianco Grigio

Concreto Basalto

Concreto Vetro Verde Giallo Grigio

Grigio Basalto

Nero Basalto

Tagenta E

Geel

Lucida

Grigio Argento

STENEN

Door het drukproces kunnen afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de werkelijkheid.

209


FORMATEN

STENEN STENEN

De verschillende stenen van Struyk Verwo Infra zijn in diverse formaten verkrijgbaar.

210 210

Lengte (cm)

Breedte (cm)

Dikte (cm)

Aantal stenen per m2

20,0 40,0 24,0 21,0 60,0 30,0 23,7 24,0 20,0 30,0 21,0 31,5 42,0 22,0 33,0 25,0 15,0 20,0 30,0 40,0 45,0 60,0 20,0 30,0 40,0 60,0 21,0 22,0 30,0 60,0 90,0 40,0 50,0 70,0 100,00 60,0 90,0 100,00 100,00

5,0 5,0 6,0 6,9 7,0 7,5 7,9 8,0 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50 11,00 11,00 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00 21,00 22,00 30,00 30,00 30,00 40,00 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 80,00 100,000

6/8 10 8 8 10 8 7 8 8 8 / 10 / 12 7 / 8 / 10 / 12 8 10 8 / 10 / 12 8 / 10 8 8 8 6 / 8 / 10 8 8 10 6 / 8 / 10 6 / 8 / 10 8 / 10 8 / 10 6/8 8 6 / 8 / 10 8 / 10 10 8 8 / 10 10 10 8 10 10 12 / 14,8

100 50 69,44 69 23,8 44,44 53,4 52 50 33,33 45 30 22,67 42 27,5 32 44,44 33,33 22 16,66 14,81 11 25 16,6 12,5 08,33 22,5 21 11 5,55 3,7 06,25 4 2,85 2 2,77 1,85 1,25 1


De vermelde afmetingen zijn een selectie van de meest voorkomende maten. Zie ook www.struykverwoinfra.nl of neem contact op met één van onze accountmanagers of regiokantoren.

VELLING In de tabellen wordt voor de gepresenteerde stenen ook de velling vermeld. De daartoe gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis: BV = Breccia velling (1/1 mm) NV = Normale velling (4/6 mm) VL = Vlak (0/0 mm) ZMV = Zoetermeer velling (3/3 mm)

MACHINAAL PAKKET STENEN Onderstaande stenenformaten zijn in machinaal pakket beschikbaar:

24x6x8 21x6,9x8 21x7x8 24x8x8 20x10x8 21x10,5x7 21x10,5x8 21x10,5x10 21x10,5x12 31,5x10,5x8 22x11x8 22x11x10 22x11x12 33x11x10 25x12,5x8 30x15x8 40x15x8 20x20x6 20x20x8 21x21x8 30x30x6 30x30x8 Nevergreen 21x10,5x8 Easyflow 21x10,5x8

Elleboogverband

Halfsteensverband

Blokverband

Easy Fix®

4-3-4

4-4-4

„ „

„ „

„ „ „ „ „ „ „ „ „

„

STENEN

afmeting (cm)

„

„

„

„ „ „ „ „ „

„

„ „ „ „ „

„ „ „

„ „

Voor alle mogelijkheden van Struyk Verwo Infra op het gebied van machinaal straten is er een speciale brochure beschikbaar. Vraag er naar bij uw contactpersoon of download de brochure via www.struykverwoinfra.nl.

211


STENEN STENEN

Easy Fix® Bij het geoctrooieerde Easy Fix® pakket zijn de hulpstukken van dezelfde structuur en textuur compleet geïntegreerd in de aangeleverde pakketten en geschikt voor alle gangbare verbanden. Voor alle mogelijkheden van Struyk Verwo Infra op het gebied van machinaal straten en Easy Fix® is er een speciale brochure beschikbaar. Vraag er naar bij uw contactpersoon of download de brochure via www.struykverwoinfra.nl.

212 212

Mix pakket stenen. We zien een toenemende behoefte om meer te combineren met betonnen bestratingsmaterialen. Met het variëren ontstaat een afwisselend en levendig straatbeeld. Als specialist in bestratings-materialen willen wij hier graag op inspelen met het aanbieden van speciale mix pakketten op maat. Naar gelang uw wens kunnen deze mix pakketten variëren in kleur, textuur en zelfs formaat. De mix pakketten worden op een verantwoorde wijze in huis samengesteld zodat deze in het werk eenvoudig machinaal te verleggen zijn.

VERWERKINGSADVIES STENEN Straten De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden. Voegen Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraatte oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen. Aftrillen Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan. Trilcapaciteit > 4.000/min. Steendikten (cm)

Eigen gewicht trilplaat

Trilkracht

6 8 + 10

130 kg 170 – 200 kg

< 18 KN > 20 KN


NB: Stenen met deklagen als Lavaro, Breccia, Martello, Structura, Lucida of Sferio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV). Voor de deklaag Liscio geldt het advies deze niet af te trillen in verband met beschadigingen. In plaats daarvan adviseren wij de ondergrond van te voren extra te verdichten. Invegen Met name bij stenen met deklagen als Lavaro, Breccia, Liscio, Martello en Structura adviseren wij ďŹ jn betonzand of zilverzand te gebruiken in plaats van (grof) brekerzand.

STENEN

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

213


BETONSTRAATSTENEN 5 CM BREED WAALFORMAATSTENEN 20X5 afmetingen (cm)

20x5x6 20x5x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

1,39 1,75

100 100

velling

NV BV, NV

BETONSTRAATSTENEN 40X5 afmetingen (cm)

STENEN

40x5x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

4,64

50

velling

VL

BETONSTRAATSTENEN 6 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 24X6 afmetingen (cm)

24x6x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

2,71

69,44

velling

machinaal pakket

BV, NV

+

KEPERSTENEN 24X6 afmetingen (cm)

BETONSTRAATSTENEN

24x6x8

214

gewicht (kg)

velling

2,33

BV

BETONSTRAATSTENEN 6,9 CM BREED DIKFORMAATSTENEN 21X6,9 afmetingen (cm)

21x6,9x81 1

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

2,70

69

velling

machinaal pakket

BV, NV

Machinaal pakket bevat 4 keperstenen en 4 L-stenen per laag.

+


HALVE BETONSTRAATSTENEN 10,5X6,9 afmetingen (cm)

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

1,40

138

10,5x6,9x8

velling

NV

afmetingen (cm)

13,8x6,9x8

gewicht (kg)

velling

2,69

BV, NV

STENEN

L-STENEN 13,8X6,9

DRIEPUNTSMUTSEN 21X6,9 afmetingen (cm)

21x6,9x8

gewicht (kg)

velling

5,65

BV, NV

BETONSTRAATSTENEN 7 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 60X7 60x7x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

9,74

23,8

velling

BV

BETONSTRAATSTENEN 7,9 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 23,7X7,9 afmetingen (cm)

23,7x7,9x7

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

3,12

53,41

velling

BV, NV

BETONSTRAATSTENEN

afmetingen (cm)

215


BETONSTRAATSTENEN 8 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 24X8 afmetingen (cm)

24x8x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

4,11

52

velling

machinaal pakket

BV

+

BETONSTRAATSTENEN 10 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 20X10 afmetingen (cm)

aantal stuks

(kg)

per m²

3,62

50

velling

HALVE BETONSTRAATSTENEN 10X10 afmetingen (cm)

10x10x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

1,86

100

velling

BV, NV

BISSCHOPMUTSEN 20 afmetingen (cm)

BETONSTRAATSTENEN

20x28/2x6 20x28/2x8

216

gewicht (kg)

velling

3,86 5,14

BV, NV BV, NV

BETONSTRAATSTENEN 30X10 afmetingen (cm)

30x10x8 30x10x10 30x10x12

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

5,64 7,05 8,46

33,33 33,33 33,33

machinaal pakket

BV, NV

STENEN

20x10x8

gewicht

velling

BV BV BV

+


BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 21X10,5 afmetingen (cm)

21x10,5x7 21x10,5x8 21x10,5x10 21x10,5x12

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

3,44 3,99 4,94 5,96

45 45 45 45

velling

machinaal pakket

NV BV, NV BV, NV NV

+ + +

HALVE BETONSTRAATSTENEN 10,5X10,5 10,5x10,5x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

2,03

90

velling

BV, NV

STENEN

afmetingen (cm)

BISSCHOPMUTSEN 21 afmetingen (cm)

21x30/0x8 21x30/3x8

gewicht (kg)

velling

4,05 6,60

BV, NV BV, NV

KEPERSTENEN 21X10,5 afmetingen (cm)

21x10,5x8

gewicht (kg)

velling

2,50

NV

afmetingen (cm)

31,5x10,5x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

6,21

30

velling

machinaal pakket

BV

+

BETONSTRAATSTENEN

BETONSTRAATSTENEN 31,5X10,5

217


BETONSTRAATSTENEN 42X10,5 afmetingen (cm)

42x10,5x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

10,23

22,67

velling

BV

BETONSTRAATSTENEN 11 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 22X11 afmetingen (cm)

STENEN

22x11x8 22x11x10 22x11x12

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

4,54 5,44 6,44

42 42 42

velling

machinaal pakket

NV NV NV

+ + +

HALVE BETONSTRAATSTENEN 11X11 afmetingen (cm)

11x11x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

2,25

84

velling

NV

BISSCHOPMUTSEN 22 afmetingen (cm)

22x31/6x8 22x31/6x10 22x31/6x12

gewicht (kg)

velling

7,29 8,96 10,83

NV NV NV

BETONSTRAATSTENEN

BETONSTRAATSTENEN 33X11

218

afmetingen (cm)

33x11x8 33x11x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

6,83 8,42

27,5 27,5

velling

pakket

BV, NV BV

BETONSTRAATSTENEN 16,5X11 afmetingen (cm)

16,5x11x8 16,5x11x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

3,27 4,15

55 55

machinaal

velling

BV BV

+ +


BETONSTRAATSTENEN 12,5 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 25X12,5 afmetingen (cm)

25x12,5x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

5,80

32

velling

machinaal pakket

BV

+

BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 15X15 afmetingen (cm)

aantal stuks

(kg)

per m²

4,18

44,44

velling

BV, NV

STENEN

15x15x8

gewicht

BETONSTRAATSTENEN 20X15 afmetingen (cm)

20x15x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

5,52

33,33

velling

BV

BETONSTRAATSTENEN 30X15 30x15x6 30x15x8 30x15x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

6,35 8,46 10,58

22 22 22

velling

machinaal pakket

BV, ZMV BV, NV, ZMV BV

+ -

BETONSTRAATSTENEN 40X15 afmetingen (cm)

40x15x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

11,14

16,67

velling

machinaal pakket

BV

+

BETONSTRAATSTENEN

afmetingen (cm)

219


BETONSTRAATSTENEN 60X15 afmetingen (cm)

60x15x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

21,78

11

velling

BV

BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED DUBBELBETONSTRAATSTENEN 20X20 afmetingen (cm)

STENEN

20x20x6 20x20x8 20x20x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

5,64 7,36 9,04

25 25 25

velling

machinaal pakket

BV, NV BV, NV BV

+ + -

velling

machinaal

BETONSTRAATSTENEN 30X20 afmetingen (cm)

30x20x6 30x20x8 30x20x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

8,35 11,14 13,80

16,6 16,6 16,6

pakket

BV BV, NV BV

+ -

velling

machinaal

BETONSTRAATSTENEN 40X20 afmetingen (cm)

40x20x8 40x20x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

14,47 18,56

12,5 12,5

pakket

BV, NV BV, NV

BETONSTRAATSTENEN

BETONSTRAATSTENEN 60X20

220

afmetingen (cm)

60x20x8 60x20x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

22,56 27,84

8,33 8,33

velling

BV BV

+ -


BETONSTRAATSTENEN 21 CM BREED DUBBELBETONSTRAATSTENEN 21X21 afmetingen (cm)

21x21x6 21x21x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

5,78 8,19

22,5 22,5

velling

machinaal pakket

BV, NV BV, NV

+

BETONSTRAATSTENEN 22 CM BREED DUBBELBETONSTRAATSTENEN 22X22 afmetingen (cm)

aantal stuks

(kg)

per m²

8,98

21

velling

NV

STENEN

22x22x8

gewicht

BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 30X30 afmetingen (cm)

30x30x6 30x30x8 30x30x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

12,53 16,92 21,78

11 11 11

velling

machinaal pakket

BV, ZMV BV, ZMV BV

+ + -

afmetingen (cm)

30x42/15x6 30x42/15x8

gewicht (kg)

velling

15,20 20,27

ZMV ZMV

BETONSTRAATSTENEN 60X30 afmetingen (cm)

60x30x8 60x30x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

33,84 42,30

5,5 5,5

velling

BV BV

BETONSTRAATSTENEN

BISSCHOPMUTSEN 30

221


BETONSTRAATSTENEN 90X30 afmetingen (cm)

90x30x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

63,50

3,7

velling

BV

BETONSTRAATSTENEN 40 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 40X40 afmetingen (cm)

aantal stuks

(kg)

per m²

29,00

6,25

velling

BV, NV

STENEN

40x40x8

gewicht

BETONSTRAATSTENEN 50 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 50X50 afmetingen (cm)

50x50x8 50x50x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

47,00 57,50

4 4

velling

BV BV

BETONSTRAATSTENEN 70X50 afmetingen (cm)

BETONSTRAATSTENEN

70x50x10

222

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

80,50

2,86

velling

BV

BETONSTRAATSTENEN 100X50 afmetingen (cm)

100x50x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

115,00

2

velling

BV


BETONSTRAATSTENEN 60 CM BREED BETONSTRAATSTENEN 60X60 afmetingen (cm)

60x60x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

67,68

2,77

velling

BV, NV

BETONSTRAATSTENEN 90X60 90x60x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

126,90

1,85

velling

BV

BETONSTRAATSTENEN 100 CM BREED

STENEN

afmetingen (cm)

BETONSTRAATSTENEN 100X100 100x100x12 100x100x14,8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

278,40 340,75

1 1

velling

BV, NV ZMV

BETONSTRAATSTENEN

afmetingen (cm)

223


GREENBRICK Voor meer informatie over de Greenbrick kunt u de brochure Groenbestrating downloaden op www.struykverwoinfra.nl.

GREENBRICK afmetingen (cm)

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

,20

45

STENEN

21x10,5x8

HYDRO LINEO

GROENBESTRATING

HYDRO LINEO 22

224

afmetingen (cm)

uitvoering

10x30x10

Begroeibaar oppervlak 22%

gewicht (kg)

5,46

HYDRO LINEO 40 afmetingen (cm)

uitvoering

10x30x10

Begroeibaar oppervlak 40%

gewicht (kg)

4,49


HYDRO LINEO GESLOTEN afmetingen (cm)

uitvoering

10x30x10

Begroeibaar oppervlak 0%

gewicht (kg)

6,75

HYDRO LINEO XL 0 afmetingen (cm)

uitvoering

30x60x16

Begroeibaar oppervlak 0%

gewicht (kg)

67,20

afmetingen (cm)

uitvoering

30x60x16

Begroeibaar oppervlak 25%

gewicht (kg)

53,77

STENEN

HYDRO LINEO XL 25

HYDRO LINEO XL 50 afmetingen (cm)

uitvoering

30x60x16

Begroeibaar oppervlak 50%

gewicht (kg)

42,86

GROENSTENEN GROENSTENEN 25X25 25x25x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

9,24

16

velling

NV

GROENBESTRATING

afmetingen (cm)

225


VIRAGE VIRAGE 30X30 afmetingen (cm)

30x30x12

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

15,75

11,11

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

28,20

5,5

BV

gewicht

aantal stuks

velling

(kg)

per m²

11,80

12,5

SQUARE SQUARE 60X30 afmetingen (cm)

STENEN

60x30x10

velling

SQUARE CROSS 30X30 afmetingen (cm)

GROENBESTRATING

30x30x10

226

BV


DRAINAGE STENEN DRAINAGE STENEN 21X10,5 afmetingen (cm)

21x10,5x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

3,99

45

velling

machinaal pakket

NV

+

DRAINAGE HALVE STENEN 10,5X10,5 10,5x10,5x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

velling

2,03

90

NV

gewicht

aantal stuks

velling

(kg)

per m²

8,19

22,5

DRAINAGE STENEN 21X21 afmetingen (cm)

21x21x8

machinaal

STENEN

afmetingen (cm)

pakket

NV

+

velling

machinaal

DRAINWAVEXL STENEN DRAINWAVEXL STENEN 21X10,5 21x10,5x81 1

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

3,99

45

pakket

NV

+

12 doorlatende voegstrips per laag 44 stuks = 2000 ltr/sec/ha.

H2O STENEN H2O STENEN 21X10,5 afmetingen (cm)

21x10,5x8 21x10,5x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

3,99 4,94

45 45

velling

machinaal pakket

NV NV

+ -

WATERREGULERENDE BESTRATING

afmetingen (cm)

227


H2O HALVE STENEN 10,5X10,5 afmetingen (cm)

10,5x10,5x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

2,03

90

velling

NV

H2O KEPERSTENEN 21X10,5 afmetingen (cm)

STENEN

21x10,5x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

2,50

76

velling

NV

PASSEO STENEN WATERPASSERENDE H-PROFIEL STENEN 20X16,5 afmetingen (cm)

WATERREGULERENDE BESTRATING

20x16,5x10

228

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

5,44

35,7

velling

NV


VOEGSTENEN Struyk Verwo Infra levert onkruidvrije bestrating onder de naam Nevergreen. Voor meer informatie kunt u de brochure aanvragen of downloaden via www.struykverwoinfra.nl.

NEVERGREEN STENEN 21X10,5 aantal stuks

(kg)

per m²

3,90

45

velling

machinaal pakket

BV

+

STENEN

21x10,5x8

gewicht

ONKRUIDVRIJE BESTRATING

afmetingen (cm)

229


SILENTWAY STENEN Silent Way stenen zijn gemeten volgens de Reken- en Meetvoorschriften Geluid 2012 en hebben een Cwegdek van -2,9 bij 50 km/h. Dit is net zo stil als Dunne Deklagen A en drie keer zo stil als normale elementenverharding in keperverband. Voor meer informatie kunt u de brochure aanvragen of downloaden via www.struykverwoinfra.nl

SILENTWAY STENEN 21X10,5 afmetingen (cm)

21x10,5x8

gewicht

aantal stuks

machinaal

(kg)

per m²

pakket

3,99

45

+

SILENTWAY HALVE STENEN 10,5X10,5 STENEN

afmetingen (cm)

10,5x10,5x8

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

2,03

90

SILENTWAY BISSCHOPMUTSEN 21 afmetingen (cm)

GELUIDSREDUCERENDE BESTRATING

21x30/3x8

230

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

6,60

29


ZESKANT ZESKANTSTENEN 20/17X10 afmetingen (cm)

20x17x81

aantal stuks

(kg)

per m²

5,68

38,5

velling

machinaal pakket

ZMV

+

STENEN

4 en 5 zijdige halve tegels worden standaard meegeleverd.

VERBANDSTENEN

1

gewicht

231


ZARAFA ZARAFA 30X41 afmetingen (cm)

41x30x10

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

19,10

12,32

gewicht

aantal stuks

(kg)

per m²

64,49

4,37

PENTA PENTA 43X67 afmetingen (cm)

STENEN

67x43x12

STAPSTENEN STAPSTENEN MODULE 1: A-F afmetingen (cm)

290x70x101

PARKSTENEN

1

232

gewicht (kg)

305,00

Patroon in het werk samen te stellen.

velling

BV


STAPSTENEN MODULE 2: G-L afmetingen (cm)

290x70x101

270,00

STENEN

Patroon in het werk samen te stellen.

PARKSTENEN

1

gewicht (kg)

233


VERKEERSELEMENTEN

STENEN

VERKEERSELEMENTEN

234 234


236

GELEIDINGSELEMENTEN

242

ANTIPARKEERELEMENTEN

244

ANTI-KRAAKELEMENTEN

246

VERKEERSDREMPELS

247

VERKEERSPLATEAUS

250

VERKEERSKUSSENS

253

OVERIGE DREMPELS

256

ROTONDE-ELEMENTEN

257

MIDDENGELEIDERS

264

BUSPERRONPLATEN

271

VERKEERSELEMENTEN

INTRODUCTIE

235


In verkeerssituaties wordt zo veel mogelijk een goede balans gezocht tussen een optimale veiligheid en een efficiënte doorstroming. De flexibiliteit die met name betonnen elementen bieden, speelt daarin een belangrijke rol. Van oudsher is Struyk Verwo Infra sterk betrokken bij verkeersvraagstukken. Zij beschikt over een ruime expertise en haar complete aanbod aan oplossingen is volledig afgestemd op specifieke en actuele verkeerssituaties. TEXTUREN EN KLEUREN Verkeerselementen van Struyk Verwo Infra zijn veelal te verkrijgen in diverse wassingen en kleuren. Daarnaast zijn speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Standaard

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Zwart

Wit

Wit 705

Bont 703

Hardsteen 026

VERKEERSELEMENTEN

ZVB

Grijs

Lavaro

Wit 701

Zwart/Groen 701

Zwart 701

Door het drukproces kunnen afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de werkelijkheid.

HIJSVOORZIENINGEN Bij de tabellen staat aangegeven welke en hoeveel hijsvoorzieningen zijn aangebracht in de producten. U dient hiervoor uw eigen hijsstroppen of hijshaken naar het werk mee te brengen. Producten met tabellen zonder vermelding kunnen met een klem geplaatst worden of desgewenst vacuüm.

TOEPASSING EN LEGVOORSCHRIFTEN DREMPELS Ondergrond De ondergrond waarop de verkeersdrempels worden aangebracht, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

236

• beddingsconstante ondergrond: K=70MN/m³ • materiaalsterkte: CBR-waarde > 15% • verdichtingsgraad: proctorwaarde > 98%


Voorbeeld Afhankelijk van de plaatselijke ondergrond: 10 cm grof zand of fijn split, 20 cm steenfundering, natuurlijke ondergrond of grondverbetering.

Ontwerpdetails Drempels zowel in langs- als ook in dwarsrichting goed opsluiten. Zorg voor een goede afwatering en drainage van de weggedeelten direct voor en na de verkeersdrempel. De verkeersdrempels moeten worden gelegd met 5 mm voegbreedte.

• bij een slechte ondergrond eerst twee baddings neerleggen • hierop eerst twee balkjes en de eerste verkeersdrempel • tussen de verkeersdrempel steeds de balkjes loodrecht boven elkaar plaatsen op ca. 25% van de uiteinden van de verkeersdrempel

VERKEERSELEMENTEN

Opslag Voor tijdelijke opslag kunnen de verkeersdrempels worden gestapeld. Hierbij moet u op het volgende letten:

237


VERKEERSVERKEERSELEMENTEN ELEMENTEN

238 238

VERKEERSELEMENTEN VERWERKINGSADVIES MIDDENGELEIDERS

TIJDELIJKE BEVESTIGING ALLEEN GESCHIKT BIJ RIJBAAN VAN ASFALT De elementen worden geleverd met: • aangebrachte hijsvoorzieningen: schroefhulzen geschikt voor M20 hijsringen. • bevestigingsgaten voor verankering met sparing voor schroefbout M16. • kunstof afdichtdopjes voor schroefhulzen. • kunststof afdichtdoppen voor bevestigingsgaten. • 4 rubber GU Granulaat plakstrips voor eventuele oneffenheden in asfalt. Optioneel aan te brengen in elementen: • slagankers 4x M10 voor bevestiging zuil en verkeersbord D2. • na goedkeuring tekening. Optioneel als set bij Struyk Verwo Infra te bestellen: • binnendraadhuls M16x170. • schroefbouten M16x160. • sluitringen M16. Benodigde materialen en gereedschappen: • M20 hijsringen of -stroppen. • bevestigingsmortel (bijvoorbeeld Hilti type HY-200). • kitspuit en mengtuitjes. • accu of electrische boor geschikt voor boren in asfalt. • opzetstuk voor boordiameter 18 mm en -diepte 170 mm. • blaaspomp of perslucht. • inbussleutel tbv indraaien binnendraadhuls M16. • mengtuitjes passend op cassette. • kopervet (bij verwijdering schroefbouten zij deze makkelijker los te draaien). Werkwijze • plaats het element en markeer de omtrek en boorpunten van de middengeleider. • Controleer of de middengeleider stabiel ligt. Zo nodig de meegeleverde rubber strips aanbrengen. • boorpunten eventueel voorboren en element weer opnemen. • bij het boren boordiameter 18 mm en -diepte 170 mm aanhouden. • het stof uit de boorgaten verwijderen door middel van een blaaspomp of perslucht. • de bevestigingsmortel aanbrengen in de boorgaten. • de binnendraadhuls in het boorgat met bevestigingsmortel draaien. • plaats de middengeleider terug in het gemarkeerde vlak. • controleer of de gaten van middengeleider goed zijn uitgelijnd met de bevestigingsgaten in het asfalt. • schroefbouten met sluitring aandraaien. Gebruik kopervet aan het uiteinde van de schroefbout. • met de kunststoffen dopjes de bevestigingsgaten en hijsvoorzieningen afdichten.


DEFINITIEVE BEVESTIGING OP ASFALT OF BETON Werkwijze met hechtmortel Poltec 717: • plaats het element en markeer de omtrek van de middengeleider. • maak de ondergrond volledig schoon en vrij van losse delen, olie of vet. Eventueel de ondergrond zandstralen. • het te verlijmen oppervlak bevochtigen; er mag geen water blijven staan. • Poltec 717 mengen met 3,5 liter leidingwater. Niet meer maken dan in 15 minuten verwerkt kan worden. • Op beide te verlijmen oppervlakken een aanbrandlaag van verdunde Poltec 717 aanbrengen. • Voor de aanbrandlaag is opgedroogd, een flinke hoeveelheid mortel op het oppervlak aanbrengen. • Het element “vol en zat” in de mortel plaatsen. • Het element door kloppen en tikken op de juiste hoogte brengen. • Uitgedrukte mortel verwijderen en randen met een vochtige stoffer glad afwerken. Na 24 uur is de mortel volledig uitgehard. • Zie productblad Poltec 717 in de documentatie. BEVESTIGING OP ELEMENTENVERHARDINGEN WORDT AFGERADEN IN VERBAND MET ONGELIJKHEID OPPERVLAK

VERKEERSELEMENTEN

Opslag • Verplaats de middengeleider alleen met behulp van de hijsvoorzieningen M20. • Plaats de middengeleider overdwars op een pallet 120x80 cm. • De pallet steekt aan beide zijden ongeveer 10 cm uit. • Stapel niet hoger dan 3 middengeleiders.

239


VERKEERSELEMENTEN

VERWERKINGSADVIES ROTONDEPLATEAUS Kenmerken rotondeplateau De rotondeplateau-elementen zijn berekend op verkeersklasse 60, tenzij anders vermeld. Hier kan alleen aan worden voldaan indien ook het legbed en de fundatie aan de juiste voorwaarden voldoen. Het vakkundig leggen, de voegbreedte, voegvulling en goede waterhuishouding zijn hierbij van groot belang. Stapelen De rotondeplateau-elementen stapelen op een vlakke en stabiele ondergrond voorzien van drie steunpunten met behulp van stapelstenen (betontegels of klinkers van gelijke dikte). Zorg dat het onderste rotondeplateau-element vrij blijft van de ondergrond. De stapelstenen dienen loodrecht onder elkaar te worden gelegd (zie figuur 1). Rotondeplateau-elementen dienen één voor één opgestapeld te worden tot een hoogte van maximaal 4 stuks met behulp van de hijsvoorzieningen.

VERKEERSELEMENTEN

Ondergrond / fundatie / legbed De rotondeplateau-elementen dienen op een legbed met voldoende draagkracht gelegd te worden en onder een afschot van 1 à 2%. De opbouw van de lagen moet zodanig zijn dat een gelijkmatig zakkings- en zettingsgedrag mag worden verwacht. Voor fundatieadvies is het aan te bevelen een adviesbureau te raadplegen dat gespecialiseerd is in grondmechanica. Draagkrachteis Minimaal beddinggetal/constante is 0,07 N/mm3 (ca. 15% CBR). Dikte legbed bedraagt minimaal 10 cm. Zandadvies • Zand moet voldoen aan de omschrijving: “Zand met een permanente draineerfunctie”. Standaard RAW bepalingen, art. 22.06.02); • Zandmediaan (Mz) 210, waardoor het zand te karakteriseren is als ‘grof ’. • Gelijkmatigheidscoëfficiënt (Cu) 2 (Deze waarde karakteriseert de spreiding in de korrelverdeling) Voorbeeld van een zeefanalyse volgens Standaard RAW bepalingen, proef 6. De gelijkmatigheidscoëfficiënt (Cu) en de zandmediaan (Mz) kunnen hiermee bepaald worden. Ook kan beoordeeld worden of het zand geschikt is voor een permanente draineerfunctie. Verdichtingsadvies Het advies is om op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden vloerniveau een verdichtingsgraad (proctorwaarde) van minimaal 95% en een gemiddelde waarde van 98% te halen. De rotondeplateau-elementen kunnen zich dan stabiel zetten in het legbed.

240

Waterhuishouding ondergrond Bij verzadiging van de ondergrond met water neemt de draagkracht sterk af. Deze wordt bovendien vaak nadelig beïnvloed als vorst en daarna dooi optreden. De grondwaterstand moet


daarom voldoende diep onder het vloeroppervlak blijven. Advies is een maximale waterstand van 0,5 meter onder de rotondeplateau-elementen te handhaven.

Legadvies • Nadat de fundering onder profiel en afschot is afgewerkt kunnen de rotondeplateauelementen worden uitgezet; • De cirkel van het rotondeplateau dient te worden uitgezet, waarbij het middelpunt van de rotonde zichtbaar verklikt is; • De cirkelboog 2 tot 4 cm ruimer opzetten; • Na het plaatsen de elementen naar binnen schuiven zonder de elementen te beschadigen; • De cirkelboog opdelen door het aantal te leggen elementen. Elk element als punt uitzetten langs de cirkelboog; • Bij het aanbrengen van de elementen dient de hartlijn samen te vallen met het uitgezette meetpunt; • Door nu te richten over dit punt van het element naar het middelpunt van de cirkel is, is het element juist te positioneren; • Een hulpmiddel hierbij is een metseldraad vanuit het middelpunt, welke over het midden van het element loopt; • De voegen zijn door de methode van aanbrengen bovenaan ca. 10 mm; • Om beschadigingen aan de randen te voorkomen, en ter verhoging van de verkeersveiligheid, dienen onderlinge hoogteverschillen te worden vermeden.

VERKEERSELEMENTEN

Hijsvoorzieningen De rotondeplateau-elementen dienen opgenomen en gelegd te worden met behulp van een evenaar en hijsstroppen geschikt voor schroefhulzen M20. Hiervan bevinden zich 3 stuks aan de bovenzijde van het rotondeplateau-element.

Aansluiting met asfaltverharding Hoogteverschil tussen het aan te brengen asfalt en de rand: maximaal 20 mm. Het hoogteverschil ten opzichte van het asfalt zo minimaal mogelijk houden. Voegafdichting Wij adviseren de voegen af te dichten met een elastische kit om de thermische belasting van de elementen op te vangen en het voorkomen van onkruidgroei: • De voeg vullen met voegzand tot 70 mm van de bovenkant van het rotondeplateau-element; • Een rugvulling van polyethyleenschuim (geslotencellig) aanbrengen; • Controleren dat de hechtvlakken schoon en droog zijn; • De hechtvlakken van de kit voorbehandelen met een primer voor betere hechting; • Na droging van de primer de voeg vullen met een één-component polyurethaan elastische kit in de juiste breedte – diepte verhouding; • De kit zodanig aanbrengen dat er een directe hechting plaatsvindt; • Kit afwerken met een sterk verdunde synthetische pH neutrale zeep met behulp van een passende houten spatel.

241


GELEIDEBLOKKEN GELEIDEBLOKKEN WIELDWINGER

1

GELEIDINGSELEMENTEN

VERKEERSELEMENTEN

2

242

afmetingen (cm)

gewicht (kg)

50x200x301, 2 100x200x301, 2

630,00 1280,00

Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T. Standaard voorzien van ankersparingen.


STOOTBLOKKEN STOOTBLOK CARRIER afmetingen (cm)

gewicht (kg)

15/40x270x1351

1550,00

Hijsvoorziening: 4x hijspijpje.

VERKEERSELEMENTEN

1

STOOTBLOK ROND afmetingen (cm)

50x100x901

666,70

Hijsvoorziening: 1x M16.

GELEIDINGSELEMENTEN

1

gewicht (kg)

243


PIRAMIDEBLOKKEN PIRAMIDEBLOKKEN 30 afmetingen (cm)

30x30x32

gewicht (kg)

33,85

PIRAMIDEBLOKKEN 45 afmetingen (cm)

ANTIPARKEERELEMENTEN

VERKEERSELEMENTEN

45x45x43

244

gewicht (kg)

101,98

PIRAMIDEBLOKKEN 60 afmetingen (cm)

60x60x50

gewicht (kg)

207,58

SCHAMPBLOKKEN SCHAMPBLOKKEN 60X40 afmetingen (cm)

40x60x35

gewicht (kg)

150,00


SCHAMPBLOKKEN 60X45 afmetingen (cm)

45x60x40

gewicht (kg)

138,46

SCHAMPBLOKKEN 60X50 50x60x40

gewicht (kg)

144,34

VERKEERSELEMENTEN

afmetingen (cm)

HALVE BOLLEN HALVE BOL OP VOETPLAAT 60X60 uitvoering

36x60x60

bol Ã&#x2DC; 52cm

gewicht (kg)

170,92

ANTIPARKEERELEMENTEN

afmetingen (cm)

245


JUMBOBLOKKEN JUMBOBLOKKEN 45X49 afmetingen (cm)

45x90x49

gewicht (kg)

340,75

JUMBOBLOKKEN KLASSIEK 45X55 afmetingen (cm)

ANTI-KRAAKELEMENTEN

VERKEERSELEMENTEN

45x75x55

246

gewicht (kg)

324,38


CROW DREMPELS 30 KM/H Struyk Verwo Infra levert conform CROW sinusvormige verkeersdrempels (publicatie 344). Deze zijn standaard berekend op verkeersklasse 45.

VERKEERSDREMPELS 175 SINUS 8 CM afmetingen (cm)

12/20x50x1751, 2 12/20x100x1752, 3 1 2 3

gewicht (kg)

330,00 660,00

Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T. Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

2 3

uitvoering

gewicht (kg)

12/24x50x2401, 2 12/24x100x2402, 3 12/24x100x2402, 3 12/24x100x2402, 3

midden links midden rechts

520,00 850,00 1040,00 850,00

Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T. Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

VERKEERSDREMPELS

1

afmetingen (cm)

VERKEERSELEMENTEN

VERKEERSDREMPELS 240 SINUS 12 CM

247


CROW DREMPELS 50 KM/H Struyk Verwo Infra levert conform CROW sinusvormige verkeersdrempels (publicatie 344). Deze zijn standaard berekend op verkeersklasse 45.

VERKEERSDREMPELS 300 SINUS 8 CM

1 2

VERKEERSDREMPELS

VERKEERSELEMENTEN

3

248

afmetingen (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

16/24x50x3001, 2 16/24x100x3002, 3 16/24x100x3002, 3 16/24x100x3002, 3

midden links midden rechts

813,00 1440,00 1412,00 1440,00

Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T. Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.


CROW DREMPELS 60 KM/H VERKEERSDREMPELS 400 SINUS 8 CM afmetingen (cm)

14/22x50x4001, 2 14/22x100x4002, 3

3

Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T. Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

VERKEERSELEMENTEN

2

850,00 1700,00

VERKEERSDREMPELS

1

gewicht (kg)

249


CROW PLATEAUS 30 KM/H Struyk Verwo Infra levert conform CROW sinusvormige verkeersdrempels (publicatie 344). Deze zijn standaard berekend op verkeersklasse 45.

PLATEAUDREMPELS 100 SINUS 8 CM afmetingen (cm)

12/20x50x1001, 2 12/20x100x1002, 3 1 2 3

gewicht (kg)

188,00 376,00

Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T. Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

VERKEERSPLATEAUS

VERKEERSELEMENTEN

PLATEAUDREMPELS 100 SINUS 8 CM MET STRAATSTEENMOTIEF

250

1 2

afmetingen (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

12/20x50x1001, 2 12/20x100x1001, 2 12/20x100x1001, 2 12/20x100x1001, 2

midden links midden rechts

188,00 376,00 376,00 376,00

Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x schroefhuls M12 voor- /achterzijde.


PLATEAUDREMPELS 150 SINUS 12 CM afmetingen (cm)

12/24x50x1501, 2 12/24x100x1502, 3

3

Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T. Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

PLATEAUDREMPELS 150 SINUS 12 CM MET STRAATSTEENMOTIEF afmetingen (cm)

12/24x50x1501, 2 12/24x100x1501, 2 1 2

gewicht (kg)

VERKEERSELEMENTEN

2

317,00 634,00

317,00 634,00

Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x schroefhuls M12 voor- /achterzijde.

VERKEERSPLATEAUS

1

gewicht (kg)

251


CROW PLATEAUS 50 KM/H PLATEAUDREMPELS 240 SINUS 8 CM afmetingen (cm)

14/22x50x2401, 2 14/22x100x2402, 3 1 2

519,00 1037,00

Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T. Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.

VERKEERSELEMENTEN

3

gewicht (kg)

PLATEAUS 30 KM/H (NIET CROW) PLATEAUDREMPELS 120 afmetingen (cm)

12/24x50x1201, 2 12/24x100x1202, 3 1 2

VERKEERSPLATEAUS

3

252

gewicht (kg)

260,00 520,00

Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T. Met slijtvaste, witte betonmarkering. Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.


VERKEERSKUSSENS VERKEERSKUSSEN 170 afmetingen (cm)

19/25x175x1701

1622,00

VERKEERSELEMENTEN

Hijsvoorziening: 4x M16 (zijkant).

VERKEERSKUSSENS

1

gewicht (kg)

253


VERKEERSKUSSEN 228 afmetingen (cm)

180x228x16/211, 2 1

VERKEERSELEMENTEN

2

VERKEERSKUSSENS

2035,00

Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T. Standaard voorzien van 10 oogreï¬&#x201A;ectoren.

VERKEERSKUSSEN 300 afmetingen (cm)

180x300x19/251 1

254

gewicht (kg)

gewicht (kg)

3030,00

Hijsvoorziening: 4x M16 (zijkant).


VERKEERSPLAAT 141 gewicht (kg)

446,00

VERKEERSELEMENTEN

12x110x141

VERKEERSKUSSENS

afmetingen (cm)

255


DREMPELS

OVERIGE DREMPELS

VERKEERSELEMENTEN

DREMPELS 45

256

afmetingen (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

14/20x45x75 14/20x45x75

eind midden

120,00 127,00


ROTONDEBLOKKEN ROTONDEBLOKKEN 50 (cm)

5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00-10,00 10,50-14,00 14,50-20,00 11,00-15,00 inw

50 50 50 50 50 50 50 50 50

uitvoering

Model G Model F Model E Model D Model D Model C Model B Model A Model I

ROTONDEBLOKKEN 50 MIDDEN uitvoering

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

midden

50

96,35

VB

ROTONDEBLOKKEN 50 EIND uitvoering

links rechts

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

50 50

83,00 83,00

VB VB

gewicht

aantal

(kg)

per 360°

90,61 90,61 90,61 90,61 90,61 90,61 90,61 90,61 98,20

70 76 82 88 95 101-126 132-176 183-252 139-189

sluiting

VB VB VB VB VB VB VB VB VB

VERKEERSELEMENTEN

lengte

R (m)

ROTONDE-ELEMENTEN

straal =

257


ROTONDE-ELEMENTEN Struyk Verwo Infra levert onder meer 2,5 meter-elementen in de standaardstralen conform CROW voor zowel enkelstrooksrotondes (publicatie 126) als turborotondes (publicatie 257).

ROTONDE-ELEMENTEN 50X50 straal =

lengte

gewicht

aantal

R (m)

(cm)

(kg)

per 360°

244 250,9 248,8 249 247,6 204,2

1331,00 1339,00 1337,00 1362,00 1330,00 1118,00

27 30 32 34 38 53

10,501, 2 12,001, 2 12,751, 2 13,501, 2 15,001, 2 17,201, 2 1

ROTONDE-ELEMENTEN

VERKEERSELEMENTEN

2

258

Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T. Passtukken beschikbaar.

sluiting

VB VB VB VB VB VB


ROTONDE-ELEMENTEN 50X50 RECHT

1 2

lengte

gewicht

(cm)

(kg)

2501, 2

1399,00

sluiting

VB

Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T. Passtukken beschikbaar.

RIJSTROOKSCHEIDING TURBOROTONDE TURBODRUPPELS gewicht (kg)

1346,00

VERKEERSELEMENTEN

30/100x400x17/20

ROTONDE-ELEMENTEN

afmetingen (cm)

259


SCHEIDINGSBANDEN 10/30X15 afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

10/30x151 10/30x151 1

100 100

eind midden

gewicht (kg)

sluiting

94,00 94,00

VL VL

Verkrijgbaar met glasbolreï¬&#x201A;ector.

UITLOOPSTROOK ROTONDE DREMPELBAND 45 afmetingen (cm)

ROTONDE-ELEMENTEN

VERKEERSELEMENTEN

2,5/9x45x75

260

gewicht (kg)

41,50


ROTONDE PLATEAUS ROTONDE PLATEAUS 220 (BIBEKO) gewicht

aantal

(cm)

(kg)

per 360°

8,501, 2 10,501, 2 12,751, 2

241 235 228

2231,00 2226,00 2210,00

22 28 35

Hijsvoorziening: 3x M20. Voorzien van 3 oogreflectoren.

VERKEERSELEMENTEN

2

lengte

R (m)

ROTONDE-ELEMENTEN

1

straal =

261


ROTONDE PLATEAUS 320 (BUBEKO)

1

ROTONDE-ELEMENTEN

VERKEERSELEMENTEN

2

262

straal =

lengte

gewicht

aantal

R (m)

(cm)

(kg)

per 360°

10,501, 2 12,751, 2

235 228

3065,00 3071,00

28 35

Hijsvoorziening: 3x M20. Voorzien van 3 oogreflectoren.


ROTONDE PLATEAUS 420 (BUBEKO) gewicht

aantal

(cm)

(kg)

per 360°

12,751, 2 15,001, 2 17,001, 2

228 235 237

3848,00 4078,00 4188,00

35 40 45

Hijsvoorziening: 3x M20. Voorzien van 3 oogreflectoren.

VERKEERSELEMENTEN

2

lengte

R (m)

ROTONDE-ELEMENTEN

1

straal =

263


MIDDENGELEIDERS 100 MIDDENGELEIDER ELEMENT 100 afmetingen (cm)

100x141 100x142 1

MIDDENGELEIDERS

VERKEERSELEMENTEN

2

264

Hijsvoorziening: 3x M20. Hijsvoorziening: 4x M20.

lengte (cm) uitvoering

200 200

kop tussen

gewicht (kg)

558,00 616,00


MIDDENGELEIDERS 150 MIDDENGELEIDER ELEMENT 150 afmetingen (cm)

150x141 150x142

kop tussen

gewicht (kg)

785,00 870,00

Hijsvoorziening: 3x M20. Hijsvoorziening: 4x M20.

VERKEERSELEMENTEN

2

200 200

MIDDENGELEIDERS

1

lengte (cm) uitvoering

265


ZIJGELEIDERS 150

MIDDENGELEIDERS

VERKEERSELEMENTEN

1

266

afmetingen (cm)

uitvoering

14x150x2301 14x150x2301

links rechts

Hijsvoorziening: 3x M20.

gewicht (kg)

1060,00 1060,00


MIDDENGELEIDERS 200 MIDDENGELEIDER ELEMENT 200 afmetingen (cm)

200x141 200x141 200x142 200x142 200x142 200x142

eind tussen kop vrijstaand kop vrijstaand

gewicht (kg)

600,00 629,00 787,00 757,00 1104,00 1074,00

Hijsvoorziening: 4x M20. Hijsvoorziening: 3x M20.

VERKEERSELEMENTEN

2

100 100 150 150 200 200

MIDDENGELEIDERS

1

lengte (cm) uitvoering

267


MIDDENGELEIDERS 250 MIDDENGELEIDER ELEMENT 250 afmetingen (cm)

250x141 250x141 250x142 250x142 250x142 250x142 1

MIDDENGELEIDERS

VERKEERSELEMENTEN

2

268

Hijsvoorziening: 4x M20. Hijsvoorziening: 3x M20.

lengte (cm) uitvoering

100 100 150 150 200 200

eind tussen kop vrijstaand kop vrijstaand

gewicht (kg)

759,00 795,00 956,00 918,00 1358,00 1320,00


ZIJGELEIDERS 250 uitvoering

14x250x2211 14x250x2211

links rechts

gewicht (kg)

1248,00 1248,00

VERKEERSELEMENTEN

Hijsvoorziening: 3x M20.

MIDDENGELEIDERS

1

afmetingen (cm)

269


MIDDENGELEIDERS 300 MIDDENGELEIDER ELEMENT 300 afmetingen (cm)

300x141 300x141 300x142 300x142 300x142 300x142 1

MIDDENGELEIDERS

VERKEERSELEMENTEN

2

270

Hijsvoorziening: 4x M20. Hijsvoorziening: 3x M20.

lengte (cm) uitvoering

100 100 150 150 200 200

eind tussen kop vrijstaand kop vrijstaand

gewicht (kg)

919,00 963,00 1099,00 1055,00 1591,00 1544,00


MAMMOETTEGELS MAMMOETTEGELS速 60 BREED

1 2

afmetingen (cm)

uitvoering

voorzien van

60x90x121, 2 60x90x121, 2 60x180x121, 2 60x180x121, 2

C8 C10 C7 C9

zwart/wit-markering wit/zwart-markering zwart/wit-markering wit/zwart-markering

Vacu端m te plaatsen. Standaard voorzien van betonmarkeringen.

MAMMOETTEGELS速 90 BREED voorzien van

B12 B11

geleidelijnmarkering geleidelijnmarkering

Vacu端m te plaatsen. Standaard voorzien van betonmarkeringen.

VERKEERSELEMENTEN

2

uitvoering

90x90x121, 2 90x180x121, 2

BUSPERRONPLATEN

1

afmetingen (cm)

271


MAMMOETTEGELSÂŽ 120 BREED

1

BUSPERRONPLATEN

VERKEERSELEMENTEN

2

272

afmetingen (cm)

uitvoering

voorzien van

120x90x121, 2 120x90x121, 2 120x90x121, 2 120x90x121, 2 120x90x121, 2 120x90x121, 2 120x90x121, 2 120x180x121, 2 120x180x121, 2 120x180x121, 2 120x180x121, 2

A1 A2 B5 B6 B10 C1 C2 B1 B2 B9 C11

zwart/wit, geleidelijn-en noppenmarkering wit/zwart, geleidelijn-en noppenmarkering zwart/wit- en geleidelijnmarkering wit/zwart- en geleidelijnmarkering geleidelijnmarkering zwart/wit-markering wit/zwart-markering zwart/wit- en geleidelijnmarkering wit/zwart- en geleidelijnmarkering geleidelijnmarkering geen markering

VacuĂźm te plaatsen. Standaard voorzien van betonmarkeringen.

$

$

&

%

%

%

%

%

&

&

%


MAMMOETTEGELS® 150 BREED voorzien van

A3 A4 B7 B8 C3 C4 C14 B3 B4 C12

zwart/wit, geleidelijn-en noppenmarkering wit/zwart, geleidelijn-en noppenmarkering zwart/wit- en geleidelijnmarkering wit/zwart- en geleidelijnmarkering zwart/wit-markering wit/zwart-markering geen markering zwart/wit- en geleidelijnmarkering wit/zwart- en geleidelijnmarkering geen markering

Vacuüm te plaatsen. Standaard voorzien van betonmarkeringen.

VERKEERSELEMENTEN

2

uitvoering

150x90x121, 2 150x90x121, 2 150x90x121, 2 150x90x121, 2 150x90x121, 2 150x90x121, 2 150x90x121, 2 150x180x121, 2 150x180x121, 2 150x180x121, 2

BUSPERRONPLATEN

1

afmetingen (cm)

273


MAMMOETTEGELS® 180 BREED

1

uitvoering

voorzien van

180x90x121, 2 180x90x121, 2 180x90x121, 2 180x90x121, 2 180x90x121, 2 180x90x121, 2 180x180x121, 2 180x180x121, 2 180x180x121, 2

A5 A6 B15 B16 C5 C6 B13 B14 C13

zwart/wit, geleidelijn-en noppenmarkering wit/zwart, geleidelijn-en noppenmarkering zwart/wit- en geleidelijnmarkering wit/zwart- en geleidelijnmarkering zwart/wit-markering wit/zwart-markering zwart/wit- en geleidelijnmarkering wit/zwart- en geleidelijnmarkering geen markering

Vacuüm te plaatsen. Standaard voorzien van betonmarkeringen.

VERKEERSELEMENTEN

2

afmetingen (cm)

BUSPERRONPLATEN

B15

274

B16


275

VERKEERSELEMENTEN


STRAATMEUBILAIR

STRAATMEUBILAIR

276


278

PARKBANDEN & ZITRANDEN

282

BANKEN EN TAFELS

328

BLOEM- & BOOMBAKKEN

342

BOOMBESCHERMING

350

SIERPOEFS & SIERCARRÃ&#x2030;S

356

SIERPALEN

362

SIERBOLLEN

379

TRAPTREDEN

382

KEERELEMENTEN ESTHETISCH

393

SPORT & SPEL

395

FIETSPARKEERELEMENTEN

397

FUNDATIE-ELEMENTEN

398

STRAATMEUBILAIR

INTRODUCTIE

277


Voor het inrichten van de openbare ruimte biedt Struyk Verwo Infra een compleet palet aan stijlvolle, betonnen elementen voor op de bestrating en voor bij het openbare groen. Van zitmeubilair voor een stukje comfort, boomkransen en banden voor het beschermen van het kwetsbare groen tot het verbeteren van de toegankelijkheid met een breed assortiment traptreden. TEXTUREN EN KLEUREN Straatmeubilair producten van Struyk Verwo Infra zijn veelal te verkrijgen in uiteenlopende texturen en kleuren. Staat de gewenste textuur of kleur er niet bij, dan kunnen wij deze speciaal voor u maken. Standaard

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

Wit 701

Wit 705

Bont 703

Bont GIG

Grijs 712

Zwart/Groen 701

Zwart 701

Wit

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Geel

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Geel

Lavaro

STRAATMEUBILAIR

ZVB

Rood

Sabio

Wit

Rood

278


Intenzo

Groen

Blauw

Zwart

Messing

RVS

Brons

Metallo

Door het drukproces kunnen afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de werkelijkheid.

TOELICHTING TEXTUUR Standaard Lavaro Sabio ZVB Intenzo Metallo

Beton niet uitgewassen Beton met een uitgewassen zichtlaag Beton naderhand licht aangestraald Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk Beton met een anti graffity kleurcoating (alle RAL kleuren leverbaar) Beton met een metaal look coating

HANDLEIDING MEUBILAIR EN GROTE ELEMENTEN De meeste elementen kunnen geplaatst worden met behulp van een vacuüm systeem, schone stroppen of anders door in ingestorte inserts hijsogen te draaien en daarin hijskettingen te steken. Aangezien bij het plaatsen van meubilair enige zorg nodig is om plaatsingschade te voorkomen, adviseren wij om bij twijfel uw contactpersoon te raadplegen.

TRAPTREDEN – PREFAB OF REPETEERPRODUCTIE

Repeteer traptreden Bij deze productietechniek wordt een stalen model gevuld met beton en intensief getrild. Na trilling wordt het model omgekeerd en het product ontkist. Hierna wordt bovengenoemde cyclus herhaald. Door de directe ontkisting kan een kleine afwijking van het product ontstaan. Deze wordt handmatig bijgewerkt.

STRAATMEUBILAIR

Struyk Verwo Infra biedt een zeer breed assortiment traptreden. Hierbij wordt een tweetal technieken gehanteerd: repeteerproductie en prefabproductie. Elke techniek heeft een aantal specifieke productkenmerken.

Kenmerken: - Redelijk glad oppervlak - Meer trilgaatjes ten opzichte van prefabproductie - Grotere maattolerantie - Hogere productiecapaciteit

279


Prefab traptreden Voor de productie van prefab traptreden wordt een, hoofdzakelijk stalen, model gevuld met beton. Het product verhardt in de mal en wordt de volgende dag ontkist. Kenmerken: - Glad en strak oppervlak - Weinig trilgaatjes - Zeer kleine maattoleranties - Alle modellen kunnen worden voorzien van een nader door u te bepalen textuur - Lage productie per dag. Het productie aantal wordt bepaald door het aantal beschikbare mallen - Maatwerk mogelijk

SIERPALEN Sierpalen zijn op aanvraag leverbaar met 1 of 2 kettingogen of kunnen worden voorzien van 1 of meerdere rood/witte reflectoren.

ANTI-GRAFFITY COATING Op aanvraag is een groot deel van ons assortiment straatmeubilair leverbaar met semipermanente anti-graffity coating.

FSC-CERTIFICERING

STRAATMEUBILAIR

Struyk Verwo Infra biedt haar klanten graag garantie op duurzame producten. Om de toepassing van duurzaam hout te garanderen, is de productielocatie in Westervoort FSC-gecertificeerd. Op deze locatie worden bijvoorbeeld de zitelementen van de productlijn Solids &amp; Seats geproduceerd. Uniek door de combinatie van beton en hout. Met de FSC-certificering verklaart Struyk Verwo Infra niet betrokken te zijn bij: - Illegale kap van bossen of handel in houtproducten afkomstig uit illegale kap. - Schending van cultuur- en of mensenrechten bij bosbouwactiviteiten. - Vernietiging van gebieden met een hoge beschermingswaarde bij bosbouwactiviteiten. - Introductie van genetisch gemanipuleerde organismen bij bosbouwactiviteiten. - Significante conversie van bossen naar plantages of niet bosgebruik. - Schending van een willekeurig deel van de ILO kernovereenkomsten, zoals vastgelegd in de ILO verklaring betreffende fundamentele arbeidsprincipes en -rechten in 1998. Daar waar mogelijk zullen wij onze opdrachtgevers en leveranciers overtuigen van de noodzaak om te kiezen voor FSC-gecertificeerde bouwproducten. Inmiddels zijn al onze processen gecertificeerd en zijn we in het bezit van een FSC-certificaat en een CoC-nummer, Chain of Custody.

280


BAMBOE

STRAATMEUBILAIR

Naast FSC- gecertiďŹ ceerd hardhout biedt SVI ook gelamineerd bamboe als alternatief op hardhout voor zijn zitelementen. Bamboe groeit in 4 tot 6 jaar versus 60 tot 120 jaar voor tropisch hardhout. Het neemt bijna 5 maal zoveel CO 2 op en de fysieke eigenschappen van bamboe zijn minstens net zo goed als die van het allerbeste hardhout. Indien gewenst is het Bamboe ook leverbaar onder FSCÂŽ keurmerk.

281


PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLIDS & SEATS SOLID BASIS afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

50/45x50 50/45x50 50/45x50

100 150 200

SOLID HOEK STRAATMEUBILAIR

hoek

282

90° 135° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

100 100 50

837,00 1022,00 867,00

midden midden midden

gewicht (kg)

558,00 837,00 1116,00


lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,20 1,75 2,00 3,00 4,50 6,00 7,00 9,50 15,50 0,90 inw 1,50 inw 2,50 inw 4,00 inw 4,50 inw 5,50 inw 7,50 inw 15,50 inw

aantal per 360°

189 137 157 157 177 188 183 186 177 141 118 130 157 176 172 181 173

825,00 652,00 762,00 800,00 930,00 853,00 1005,00 1034,00 988,00 1040,00 783,00 818,00 955,00 1050,00 1027,00 1065,00 1004,00

4 8 8 12 16 20 24 32 56 4 8 12 16 16 20 26 56

STRAATMEUBILAIR

straal =

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID BOCHT

283


STRAATMEUBILAIR

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID BASIS VERLOOP

284

afmetingen (cm)

50/45x50 50/45x50

lengte (cm) uitvoering

200 200

links rechts

gewicht (kg)

709,00 709,00


50/45x50 50/45x50 50/45x50

lengte (cm) uitvoering

100 150 200

eind eind eind

gewicht (kg)

558,00 837,00 1116,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID BASIS EINDSTUK

285


PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID BASIS PASSTUK afmetingen (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

50/45x50

100 - 200

1116,00

STRAATMEUBILAIR

SOLID BASIS SCHEGSTUK

286

afmetingen (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

50/45x50

100 - 185

1116,00


25x50 50/45x50 50/45x50

lengte (cm) uitvoering

200 180/200 200/180

midden links rechts

gewicht (kg)

587,50 1063,00 1063,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID MET NIS

287


STRAATMEUBILAIR

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID MET RUG

288

afmetingen (cm)

84x76 84x76 84x76

lengte (cm) uitvoering

200 200 200

links midden rechts

gewicht (kg)

2165,00 2213,00 2165,00


22x18

lengte (cm)

gewicht (kg)

41

35,20

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID ARMSTEUN

289


STRAATMEUBILAIR

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID 2 TREDE-ELEMENT

290

afmetingen (cm)

50/45x50 50/45x50 50/45x50 50/45x50 50/45x50

lengte (cm) uitvoering

100 100 200 200 200

links rechts links midden rechts

gewicht (kg)

461,00 461,00 851,00 822,00 851,00


78x50 78x50 78x50

lengte (cm) uitvoering

200 200 200

links midden rechts

gewicht (kg)

1289,00 1234,00 1289,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID 3 TREDE-ELEMENT

291


PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID LAAG afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

47/45x25 47/45x25 47/45x25 47/45x25

100 100 200 200

SOLID HOEK LAAG hoek

STRAATMEUBILAIR

90°

292

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

100

416,00

eind midden eind midden

gewicht (kg)

270,00 277,00 541,00 541,00


straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,20 3,00 4,50

aantal per 360°

189 157 176

417,00 400,00 463,00

4 12 16

lengte (cm)

gewicht (kg)

200 200

213,00 235,00

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID BOCHT LAAG

afmetingen (cm)

45x10 50x10

STRAATMEUBILAIR

SOLID PLAAT

293


PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID TWEEZIJDIG afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

50/40x50 50/40x50 50/40x50

100 150 200

midden midden midden

SOLID TWEEZIJDIG HOEK hoek

STRAATMEUBILAIR

90°

294

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

100

793,00

gewicht (kg)

529,00 855,00 1058,00


straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,20 2,00 3,00 4,50 6,50

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID TWEEZIJDIG BOCHT aantal per 360°

188 157 157 177 170

790,00 740,00 770,00 897,00 875,00

4 8 12 16 24

SOLID TWEEZIJDIG EINDSTUK 50/40x50 50/40x50 50/40x50

lengte (cm) uitvoering

100 150 200

eind eind eind

gewicht (kg)

529,00 855,00 1058,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

295


PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID TWEEZIJDIG EINDSTUK 3 X SCHUIN afmetingen (cm)

50/40x50

lengte (cm) uitvoering

200

eind

STRAATMEUBILAIR

SOLID TWEEZIJDIG PASSTUK

296

afmetingen (cm)

lengte (cm)

gewicht (kg)

50/40x50

100 - 200

1058,00

gewicht (kg)

1050,00


afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

50/40x50 50/40x50

200 200

met lepeluitsparing

gewicht (kg)

656,00 639,00

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SOLID TWEEZIJDIG BLOEMBAK

SOLID POEF 45

gewicht (kg)

470,00

STRAATMEUBILAIR

hoogte (cm)

297


PARKBANDEN & ZITRANDEN

SEAT afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

50/45x50 50/45x50 50/45x50 50/45x50

100 200 200 200

SEAT HOEK

STRAATMEUBILAIR

hoek

298

90°

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

100

795,00

midden links midden rechts

gewicht (kg)

491,00 1030,00 1023,00 1030,00


straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

3,00 4,50 6,00 1,50 inw

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SEAT BOCHT aantal per 360°

157 176 188 117

735,00 830,00 965,00 830,00

12 16 20 8

SEAT MET RUG 84x76 84x76 84x76

lengte (cm) uitvoering

200 200 200

links midden rechts

gewicht (kg)

2059,00 2095,00 2059,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

299


PARKBANDEN & ZITRANDEN

SEAT MET RUG HOEK hoek

beenlengte

90°

gewicht

(cm)

(kg)

100

948,00

SEAT MET RUG SOLO afmetingen (cm)

STRAATMEUBILAIR

84x76

300

lengte (cm)

gewicht (kg)

200

2095,00


22x18

lengte (cm)

gewicht (kg)

41

12,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SEAT ARMSTEUN

301


PARKBANDEN & ZITRANDEN

SEAT TWEEZIJDIG afmetingen (cm)

50/40x50 50/40x50 50/40x50

lengte (cm) uitvoering

200 200 200

links midden rechts

SEAT TWEEZIJDIG SOLO afmetingen (cm)

STRAATMEUBILAIR

50/40x50

302

lengte (cm)

gewicht (kg)

200

965,00

gewicht (kg)

974,00 965,00 974,00


50/45x50

lengte (cm)

gewicht (kg)

200

1000,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

SEAT SOLAR

303


STRAATMEUBILAIR

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GREENLINE

304

GRL-450 BASIS afmetingen (cm)

15/45x751, 2 1 2

lengte (cm) uitvoering

200

midden

gewicht (kg)

1008,00

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.


afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

15/45x751, 2 15/45x751, 2 1 2

200 200

eindstuk links eindstuk rechts

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

gewicht (kg)

1008,00 1008,00

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRL-450 EIND

straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,201, 2 2,001, 2 3,001, 2 4,501, 2 1 2

aantal per 360°

189 157 157 177

743,00 676,00 705,00 814,00

4 8 12 16

STRAATMEUBILAIR

GRL-450 BOCHT

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

305


PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRL-450 HOEK hoek

beenlengte

90°1, 2 1 2

gewicht

(cm)

(kg)

100

752,00

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

GRS-450 ZIT A afmetingen (cm)

41/45x751, 2 1

STRAATMEUBILAIR

2

306

lengte (cm)

gewicht (kg)

200

1152,00

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.


lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

1,20

aantal per 360°

213cm

906,00

4

STRAATMEUBILAIR

straal =

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRL-450 BOCHT A

307


STRAATMEUBILAIR

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRH-450 ZITHOEK A

308

hoek

90°1, 2 1 2

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

100

791,00

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.


41/45x751, 2 41/45x751, 2 1 2

lengte (cm) uitvoering

200 200

4 latten bamboe 4 latten FSC 100% hardhout

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

gewicht (kg)

1152,00 1152,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRS-450 ZIT A1

309


STRAATMEUBILAIR

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRS-450 ZIT A2

310

afmetingen (cm)

41/45x751, 2 41/45x751, 2 1 2

lengte (cm) uitvoering

200 200

3 latten 7-14-9 bamboe 3 latten 7-14-9 FSC 100% hardhout

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

gewicht (kg)

1152,00 1152,00


41/45x751, 2 41/45x751, 2 1 2

lengte (cm) uitvoering

200 200

3 latten 14-7-9 bamboe 3 latten 14-7-9 FSC 100% hardhout

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

gewicht (kg)

1152,00 1152,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRS-450 ZIT A3

311


STRAATMEUBILAIR

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRS-450 ZIT A4

312

afmetingen (cm)

41/45x751, 2 1 2

lengte (cm) uitvoering

200

zitting bamboe 325

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

gewicht (kg)

1152,00


15/45x601, 2 1 2

lengte (cm) uitvoering

200

midden

gewicht (kg)

864,00

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRL-300 BASIS

313


STRAATMEUBILAIR

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRL-300 EIND

314

afmetingen (cm)

15/45x601, 2 15/45x601, 2 1 2

lengte (cm) uitvoering

200 200

eindstuk links eindstuk rechts

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

gewicht (kg)

864,00 864,00


straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

2,001, 2 3,001, 2 1 2

aantal per 360°

157 157

601,00 633,00

8 12

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRL-300 BOCHT

GRL-300 HOEK 90°1, 2 1 2

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

100

668,00

Hijsvoorziening: 4x schroefhuls M16. Onderzijde voorzien van 2 lepeluitsparingen 15 cm breed.

STRAATMEUBILAIR

hoek

315


PARKBANDEN & ZITRANDEN

BEAM BEAM 40 afmetingen (cm)

40x60

lengte (cm)

gewicht (kg)

200

1152,00

lengte (cm)

gewicht (kg)

200 200

1200,00 1440,00

BEAM 50

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

316

50x50 50x60


GRANDE BASTIONBANDEN 40/32X70 afmetingen (cm)

40/32x70

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

620,00

VVB

PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRANDE BASTIONBANDEN 40/32

GRANDE BASTIONBOCHTBANDEN 40/32X70 lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

10,00

aantal

sluiting

per 360°

98

620,00

64

VVB

STRAATMEUBILAIR

straal =

317


PARKBANDEN & ZITRANDEN

GRANDE BASTION HOEKSTUKKEN 40/32X70 hoek

90° 90° inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 10

360,00 388,00

sluiting

VVB VVB

GRANDE BASTION EINDBANDEN 40/32X70 uitvoering

STRAATMEUBILAIR

links rechts

318

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 100

620,00 620,00

VVB VVB


BLOEMBAKBANDEN 60X35 afmetingen (cm)

60x35

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

493,00

VL

PARKBANDEN & ZITRANDEN

BLOEMBAKBANDEN 60

BLOEMBAKBANDEN 40 afmetingen (cm)

40x50

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

470,00

VB

STRAATMEUBILAIR

BLOEMBAKBANDEN 40X50

319


PARKBANDEN & ZITRANDEN

BLOEMBAKBOCHTBANDEN 40X50 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

aantal

sluiting

per 360°

1,00 2,00 3,00 4,50 7,00 10,00 11,50 13,00 18,00 20,00 5,00 inw 7,50 inw

78,5 78,5 78,5 78,5 100 98 95 92 94 98 98 98

295,00 331,80 344,00 352,00 456,00 452,00 438,50 429,00 438,00 456,00 479,00 473,00

8 16 24 36 44 64 76 88 120 160 32 48

VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

BLOEMBAK HOEKSTUKKEN 40X50 hoek

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

50 10

282,00 282,00

STRAATMEUBILAIR

90° 90° inw

320

sluiting

VB VB

BLOEMBAK EINDBANDEN 40X50 afmetingen (cm)

40x50 40x50

lengte (cm) uitvoering

100 100

links rechts

gewicht (kg)

sluiting

455,90 455,90

VB VB


afmetingen (cm)

40x50

lengte (cm)

gewicht (kg)

100

470,00

PARKBANDEN & ZITRANDEN

BLOEMBAKSCHAKELBANDEN 40X50

afmetingen (cm)

40x60

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

564,00

VB

STRAATMEUBILAIR

BLOEMBAKBANDEN 40X60

321


PARKBANDEN & ZITRANDEN

BLOEMBAKBANDEN 30 BLOEMBAKBANDEN 30X70 afmetingen (cm)

30x70

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

493,50

VB

BLOEMBAK HOEKSTUKKEN 30X70 hoek

STRAATMEUBILAIR

90°

322

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

60

444,00

sluiting

VB


afmetingen (cm)

30x70 30x70

lengte (cm) uitvoering

95 95

gewicht (kg)

sluiting

420,00 420,00

VB VB

links rechts

PARKBANDEN & ZITRANDEN

EINDBANDEN 30X70

BLOEMBAKBANDEN 20/40 afmetingen (cm)

20/40x70 20/40x70 20/40x70 20/40x70

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

40 50 80 100

197,40 246,75 394,80 493,50

VVB VVB VVB VVB

STRAATMEUBILAIR

BLOEMBAKBANDEN 20/40X70

323


PARKBANDEN & ZITRANDEN

BLOEMBAKBOCHTBANDEN 20/40X70 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

0,60

aantal

sluiting

per 360°

125

398,00

3

VVB

BLOEMBAK HOEKSTUKKEN 20/40X70 hoek

STRAATMEUBILAIR

90° 135° 90° inw 135° inw

324

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

60 35 20 19

395,00 264,00 395,00 264,00

sluiting

VVB VVB VVB VVB


20/40x70

lengte (cm) uitvoering

90/100

eindstuk

gewicht (kg)

sluiting

468,83

VVB

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

PARKBANDEN & ZITRANDEN

BLOEMBAK EINDBANDEN 20/40X70

325


PARKBANDEN & ZITRANDEN

BLOEMBAKBANDEN 15 BLOEMBAKBANDEN 15X40 afmetingen (cm)

15x40 15x40

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

45 100

63,45 141,00

VB VB

BLOEMBAKBOCHTBANDEN 15X40 straal =

lengte (cm)

gewicht (kg)

R (m)

STRAATMEUBILAIR

0,50 1,00 5,00

326

aantal

sluiting

per 360°

78,5 78,5 98

94,13 102,40 138,32

4 8 32

VB VB VB


90째 135째 90째 inw 135째 inw

beenlengte

gewicht

(cm)

(kg)

35 25 20 19

77,55 62,04 77,55 62,04

sluiting

VB VB VB VB

STRAATMEUBILAIR

hoek

PARKBANDEN & ZITRANDEN

BLOEMBAK HOEKSTUKKEN 15X40

327


STRAATMEUBILAIR

BANKEN EN TAFELS

LINK BANKEN

328

LINK BANK 250 afmetingen (cm)

250x50x451 1

gewicht (kg)

440,00

Optioneel extra verlengde poot om in te graven.


afmetingen (cm)

250x50x451 1

gewicht (kg)

413,00

Optioneel extra verlengde poot om in te graven.

BANKEN EN TAFELS

LINK BANK 250 MET HOUTEN ZITTING

1

2

afmetingen (cm)

gewicht (kg)

187x50x451, 2

365,00

Optioneel extra verlengde poot om in te graven. Ook in rechtse uitvoering leverbaar.

STRAATMEUBILAIR

LINK BANK 187 LINKS

329


BANKEN EN TAFELS

LINK BANK 187 LINKS MET HOUTEN ZITTING 1

2

afmetingen (cm)

gewicht (kg)

187x50x451, 2

335,00

Optioneel extra verlengde poot om in te graven. Ook in rechtse uitvoering leverbaar.

LINK BANK 187 RECHTS afmetingen (cm)

187x50x451

STRAATMEUBILAIR

1

330

gewicht (kg)

365,00

Optioneel extra verlengde poot om in te graven.


afmetingen (cm)

gewicht (kg)

187x50x451 1

335,00

Optioneel extra verlengde poot om in te graven.

BANKEN EN TAFELS

LINK BANK 187 RECHTS MET HOUTEN ZITTING

PARKBANKEN PARKBANK KLEIN afmetingen (cm)

175x50x451

256,00

Leverbaar met bijpassende bloembak en tafels.

STRAATMEUBILAIR

1

gewicht (kg)

331


BANKEN EN TAFELS

PARKBANK KLEIN MET LATTEN ZITTING afmetingen (cm)

175x50x451 1

gewicht (kg)

283,00

Leverbaar met bijpassende bloembak en tafels.

PARKBANK MIDDEL afmetingen (cm)

242x40x451

STRAATMEUBILAIR

1

332

gewicht (kg)

355,00

Leverbaar met bijpassende bloembak en tafels.


242x40x461 1

gewicht (kg)

375,00

Leverbaar met bijpassende bloembak en tafels.

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

BANKEN EN TAFELS

PARKBANK MIDDEL MET LATTEN ZITTING

333


STRAATMEUBILAIR

BANKEN EN TAFELS

PARKBANK MIDDEL MET BALKEN ZITTING

334

afmetingen (cm)

242x40x461 1

gewicht (kg)

375,00

Leverbaar met bijpassende bloembak en tafels.


afmetingen (cm)

296x86x451 1

gewicht (kg)

1000,00

Leverbaar met bijpassende bloembak en tafels.

BANKEN EN TAFELS

PARKBANK GROOT

PARKKRUK 70x50x451 1

gewicht (kg)

160,00

Leverbaar met bijpassende bloembak en tafels.

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

335


BANKEN EN TAFELS

PARKKRUK MET LATTEN ZITTING 1

afmetingen (cm)

gewicht (kg)

70x50x52cm1

153,00

Leverbaar met bijpassende bloembak en tafels.

PARKTAFELS PARKTAFEL KLEIN afmetingen (cm)

gewicht

175x80x82

726,00

STRAATMEUBILAIR

(kg)

336


gewicht

242x80x82

880,00

(kg)

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

BANKEN EN TAFELS

PARKTAFEL MIDDEL

337


STRAATMEUBILAIR

BANKEN EN TAFELS

STATAFEL 70X70

338

afmetingen (cm)

gewicht

70x70x110

228,00

(kg)


hoogte boven

zithoogte

maaiveld (cm)

(cm)

80,01 1

47

fundering

gewicht (kg)

Fundatieplaat

Compleet, ongemonteerd geleverd.

1116,00

STRAATMEUBILAIR

PICKNICKSET RECHT

BANKEN EN TAFELS

PICKNICKSETS

339


STRAATMEUBILAIR

BANKEN EN TAFELS

PICKNICKSET ROND KLEIN

340

doorsnede

hoogte boven

zithoogte

(cm)

maaiveld (cm)

(cm)

70,0

40

Ã&#x2DC; 1751 1

fundering

gewicht

Fundatieplaat

975,00

(kg)

Compleet, ongemonteerd geleverd incl. bevestigingsmateriaal.


hoogte boven

zithoogte

(cm)

maaiveld (cm)

(cm)

80,0

50

Ã&#x2DC; 2201 1

Compleet, ongemonteerd geleverd.

fundering

gewicht (kg)

Fundatieplaat

3887,00

STRAATMEUBILAIR

doorsnede

BANKEN EN TAFELS

PICKNICKSET ROND GROOT

341


BLOEM- & BOOMBAKKEN

AVENUE BLOEMBAKKEN AVENUE 60X60 afmetingen (cm)

60x60x861 1

gewicht (kg)

410,00

Standaard voorzien van afvoerpijp.

AVENUE 60X150 afmetingen (cm)

150x60x661

STRAATMEUBILAIR

1

342

gewicht (kg)

798,00

Standaard voorzien van afvoerpijp.


afmetingen (cm)

gewicht (kg)

173x60x661 1

703,00

Standaard voorzien van afvoerpijp.

BLOEM- & BOOMBAKKEN

AVENUE 60X173

AVENUE 120X120 gewicht (kg)

120x120x461

715,00

Standaard voorzien van afvoerpijp.

STRAATMEUBILAIR

1

afmetingen (cm)

343


BLOEM- & BOOMBAKKEN

BLOEMBAKKEN 66X90 BLOEMBAKKEN 66X90 afmetingen (cm)

90x66x451 1

gewicht (kg)

319,00

Plaatsbaar met behulp van ingestorte schroefhulzen.

BLOEMBAKKEN PARK BLOEMBAKKEN 70X70 afmetingen (cm)

70x70x701, 2 1

STRAATMEUBILAIR

2

344

gewicht (kg)

397,00

Plaatsbaar met behulp van ingestorte schroefhulzen. Zie ook bijpassende parkkrukken, -banken en -tafels.


gewicht (kg)

420x120x1001

4051,00

Plaatsbaar met behulp van ingestorte schroefhulzen.

STRAATMEUBILAIR

1

afmetingen (cm)

BLOEM- & BOOMBAKKEN

BLOEMBAKKEN 120X420

345


BLOEM- & BOOMBAKKEN

SOLID TWEEZIJDIG BLOEMBAK afmetingen (cm)

lengte (cm) uitvoering

50/40x50 50/40x50

200 200

met lepeluitsparing

BLOEMPOTTEN

STRAATMEUBILAIR

BLOEMPOT VIOLA

346

hoogte (cm)

761, 2 1 2

doorsnede (cm)

gewicht (kg)

68

290,00

Plaatsbaar met behulp van ingestorte schroefhulzen. Standaard voorzien van afvoerpijp.

gewicht (kg)

656,00 639,00


125/1101, 2 1 2

doorsnede (cm)

gewicht (kg)

130

955,00

Plaatsbaar met behulp van ingestorte schroefhulzen. Standaard voorzien van afvoerpijp.

STRAATMEUBILAIR

hoogte (cm)

BLOEM- & BOOMBAKKEN

BLOEMPOT SCHIPHOL

347


STRAATMEUBILAIR

BLOEM- & BOOMBAKKEN

BOOMBAKKEN

348

BOOMBAK OSDORP afmetingen (cm)

140x140x1151, 2, 3 1 2 3

gewicht (kg)

1610,00

In de sparingen kan een reï¬&#x201A;ecterende strip worden aangebracht. Plaatsbaar met behulp van ingestorte schroefhulzen. De boombak is bodemloos.


2

gewicht (kg)

140x140x801, 2

1368,00

Bodem voorzien van uitsparing 74x74 cm. Plaatsbaar met behulp van ingestorte schroefhulzen.

STRAATMEUBILAIR

1

afmetingen (cm)

BLOEM- & BOOMBAKKEN

BOOMBAK WESTERPARK

349


BOOMBESCHERMING

PLANUM BOOMKRANSEN PLANUM BOOMKRANSELEMENTEN

1 2

afmetingen (cm)

uitvoering

90x90x161, 2 120x120x161, 2 150x150x161, 2 180x180x161, 2 210x210x161, 2

S M L XL XXL

gewicht (kg)

107,00 199,00 324,00 514,00 738,00

Afmetingen betreft 2 delen. Gewicht per deel.

STRAATMEUBILAIR

PLANUM VERLENGPLATEN

350

afmetingen (cm)

uitvoering

90x45x16 120x60x16 150x75x16 180x90x16 210x105x16

S M L XL XXL

gewicht (kg)

141,00 243,00 389,00 571,00 781,00


BOOMKRANSELEMENTEN 37,5X20 WOONERF afmetingen (cm)

37,5x20x37,51 1

straal =

gewicht

R (m)

(kg)

0,25

33,50

Betreft 1/4 deel complete boomkrans.

BOOMBESCHERMING

BOOMKRANS 75X75X20 WOONERF

BOOMKRANSVERLENGSTUKKEN 12,5X20X45 afmetingen (cm)

gewicht

12,5x20x45

25,70

(kg)

BOOMKRANS 90X90X10 OPEN BOOMKRANSELEMENTEN 45X10 OPEN 45x10x451 1

straal =

gewicht

R (m)

(kg)

0,35

23,10

Betreft 1/4 deel complete boomkrans.

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

351


BOOMBESCHERMING

BOOMKRANS 90X90X10 GESLOTEN BOOMKRANSELEMENTEN 45X10 GESLOTEN afmetingen (cm)

45x10x451 1

straal =

gewicht

R (m)

(kg)

0,35

24,46

Betreft 1/4 deel complete boomkrans.

BOOMKRANSVERLENGSTUKKEN 10X10X30 afmetingen (cm)

gewicht (kg)

10x10x30

7,05

BOOMKRANS 90X90X20 WOONERF BOOMKRANSELEMENTEN 45X20 WOONERF afmetingen (cm)

45x20x451

STRAATMEUBILAIR

1

352

straal =

gewicht

R (m)

(kg)

0,325

49,98

Betreft 1/4 deel complete boomkrans.


afmetingen (cm)

gewicht

12,5x20x30

16,21

(kg)

BOOMKRANS 120X120X10 OPEN

BOOMBESCHERMING

BOOMKRANSVERLENGSTUKKEN 12,5X20X30

BOOMKRANSELEMENTEN 60X10 OPEN afmetingen (cm)

60x10x601

gewicht

R (m)

(kg)

0,45

48,90

Betreft 1/4 deel complete boomkrans.

STRAATMEUBILAIR

1

straal =

353


BOOMBESCHERMING

BOOMKRANS 120X120X12 GESLOTEN BOOMKRANSELEMENTEN 60X12 GESLOTEN afmetingen (cm)

60x12x601 1

straal =

gewicht

R (m)

(kg)

0,45

56,69

Betreft 1/4 deel complete boomkrans.

BOOMKRANSVERLENGSTUKKEN 15X12X30 afmetingen (cm)

gewicht

15x12x30

12,70

STRAATMEUBILAIR

(kg)

BOOMRANDBANDEN 10 BOOMRANDBANDEN 10X20 afmetingen (cm)

10x20 10x20 10x20 10x20

354

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

79,5 94,5 105,5 109,5

37,37 44,42 49,35 52,00

HD, VB HD, VB HD, VB VB


BOOMRANDBANDEN 20X10 afmetingen (cm)

20x10 20x10

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 115

47,00 54,00

VB VB

BOOMBESCHERMING

BOOMRANDBANDEN 20

BOOMRANDBANDEN 13/15 BOOMRANDBANDEN 13/15X25 afmetingen (cm)

13/15x25 13/15x25 13/15x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100 105 120

82,25 86,36 98,70

HD, VB HD, VB VB

BOOMRANDBANDEN 18/20X25 afmetingen (cm)

18/20x25

lengte (cm)

gewicht (kg)

sluiting

100

115,00

HD, VB

STRAATMEUBILAIR

BOOMRANDBANDEN 18/20

355


SIERPOEFS & SIERCARRÃ&#x2030;S

SIERPOEFS SIERPOEF ROND 30 hoogte (cm)

50 80

gewicht (kg)

88,20 132,82

SIERPOEF ROND 45 hoogte (cm)

65 95 130

gewicht (kg)

265,50 354,88 485,63

SIERPOEF ROND 60 hoogte (cm)

283,63

STRAATMEUBILAIR

45

gewicht (kg)

SIERPOEF ROND 65 hoogte (cm)

50 65 80

356

gewicht (kg)

395,72 514,44 642,86


hoogte (cm)

50 65 80

gewicht (kg)

842,00 1113,00 1392,00

SIERPOEFS & SIERCARRÃ&#x2030;S

SIERPOEF ROND 100

SIERPOEF ROND 150 hoogte (cm)

1984,00 2614,00

STRAATMEUBILAIR

50 65

gewicht (kg)

ROVINO 45 hoogte (cm)

50

gewicht (kg)

170,69

357


SIERPOEFS & SIERCARRÉS

ROVINO 60 hoogte (cm)

gewicht (kg)

65

390,00

SOLID POEF hoogte (cm)

gewicht (kg)

45

470,00

SIERCARRÉS STRAATMEUBILAIR

SIERCARRÉ VIERKANT 30

358

afmetingen (cm)

30x30x50 30x30x65 30x30x80 30x30x130

gewicht (kg)

105,20 137,50 169,20 274,40


afmetingen (cm)

40x40x30 40x40x75

gewicht (kg)

112,80 282,00

SIERPOEFS & SIERCARRÉS

SIERCARRÉ VIERKANT 40

SIERCARRÉ VIERKANT 45 afmetingen (cm)

45x45x65

gewicht (kg)

310,00

afmetingen (cm)

60x60x50 60x60x65

gewicht (kg)

357,00 478,00

STRAATMEUBILAIR

SIERCARRÉ VIERKANT 60

359


SIERPOEFS & SIERCARRÉS

SIERCARRÉ VIERKANT 100 afmetingen (cm)

gewicht (kg)

100x100x65

1417,00

SIERBOLDERS SIERBOLDER ROND 30 doorsnede (cm)

Ø 301

STRAATMEUBILAIR

1

gewicht (kg)

32

41,00

Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.

SIERBOLDER ROND 45 doorsnede (cm)

Ø 451 1

360

hoogte (cm)

hoogte (cm)

gewicht (kg)

45

110,00

Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.


Ø 701 1

hoogte (cm)

gewicht (kg)

45

324,00

Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.

STRAATMEUBILAIR

doorsnede (cm)

SIERPOEFS & SIERCARRÉS

SIERBOLDER ROND 70

361


SIERPALEN

SIERPAAL ALKMAAR SIERPAAL ALKMAAR totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

uitvoering

111,5

81,5

Ø 31,5

45x45

270,00

gewapend

uitvoering

SIERPAAL ALPHEN

STRAATMEUBILAIR

SIERPAAL ALPHEN

362

totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

75,0

Ø 17

30x30

112,58

105

gewapend


totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

75,0

Ø 17

30x30

176,02

gewapend

uitvoering

135

uitvoering

SIERPALEN

SIERPAAL ALPHEN MET VERLENGDE VOET

totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

50,0

Ø 17,5

30x30

82,69

gewapend

uitvoering

75

SIERPAAL ALPHEN ANTIEK totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

75,0

Ø 17

21,5x21,5

75,00

108

STRAATMEUBILAIR

SIERPAAL ALPHEN MINI

gewapend

363


SIERPALEN

SIERPAAL ALPHEN PUNT totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

78,0

Ø 17

20x20

85,96

gewapend

uitvoering

120

uitvoering

SIERPAAL AMSTERDAM SIERPAAL AMSTERDAM totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

76,0

Ø 19

30x30

158,46

STRAATMEUBILAIR

111

SIERPAAL BOUVIGNE SIERPAAL BOUVIGNE totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

22,0

Ø 18

29,5x29,5

31,25

30

364

gewapend


SIERPAAL DEN BOSCH totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

84,5

Ø 24

30x30

173,87

122

uitvoering

SIERPALEN

SIERPAAL DEN BOSCH

gewapend

SIERPAAL DEN HAAG totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

22,0

Ø 14

18,2x18,2

32,00

50

STRAATMEUBILAIR

SIERPAAL DEN HAAG

365


SIERPALEN

SIERPAAL DEN HAAG MET VOET totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

70,0

Ø 30

42x42

425,00

gewapend

uitvoering

140

uitvoering

SIERPAAL DORDRECHT

STRAATMEUBILAIR

SIERPAAL DORDRECHT

366

totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

65,0

Ø 22

30x30

170,40

105

gewapend


SIERPAAL ENSCHEDE totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

32,5

Ø 24

25x25

106,97

gewapend

uitvoering

82,5

uitvoering

SIERPALEN

SIERPAAL ENSCHEDE

SIERPAAL DE HAAR SIERPAAL DE HAAR hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

50,0

Ø 15

30x30

126,43

gewapend

uitvoering

90

STRAATMEUBILAIR

totale

SIERPAAL HOLLAND SIERPAAL HOLLAND totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

60,0

Ø 30

Ø30

119,60

90

gewapend

367


SIERPALEN

SIERPAAL LEIDEN SIERPAAL LEIDEN totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

95,0

Ø 15

30x30

124,99

127

SIERPAAL LIMBRICHT SIERPAAL LIMBRICHT totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

35,0

Ø 15

30x30

85,07

STRAATMEUBILAIR

65

368

uitvoering

gewapend


SIERPAAL LODIJCKE totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

75,0

Ø 17

30x30

129,25

gewapend

uitvoering

105

uitvoering

SIERPALEN

SIERPAAL LODIJCKE

SIERPAAL LODIJCKE MINI hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

50,0

Ø 18

30x30

114,45

gewapend

uitvoering

80

STRAATMEUBILAIR

totale

SIERPAAL MECHELEN SIERPAAL MECHELEN totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

70,0

17

18,5x18,5

86,36

120

gewapend

369


SIERPALEN

SIERPAAL MECHELEN MINI totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

43,0

29

30x30

240,00

gewapend

uitvoering

85

uitvoering

SIERPAAL MUIDERSLOT SIERPAAL MUIDERSLOT totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

65,0

20

30x30

148,05

gewapend

uitvoering

STRAATMEUBILAIR

100

SIERPAAL OUDSHOORN SIERPAAL OUDSHOORN

370

totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

106cm

76,0

Ã&#x2DC; 20

30x30

131,67

gewapend


totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

50,0

Ã&#x2DC; 16

30x30

78,02

gewapend

uitvoering

75

uitvoering

SIERPALEN

SIERPAAL OUDSHOORN MINI

SIERPAAL RUCPHEN SIERPAAL RUCPHEN hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

85,0

29

30x30

256,66

130

gewapend

STRAATMEUBILAIR

totale

371


SIERPALEN

SIERPAAL VLEUTEN SIERPAAL VLEUTEN totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

47,0

Ã&#x2DC; 20

30x30

154,14

gewapend

uitvoering

105

uitvoering

SIERPAAL VLISSINGEN SIERPAAL VLISSINGEN totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

60,0

18

30x30

168,52

STRAATMEUBILAIR

95

372

gewapend


SIERPAAL WOERDEN totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

70,0

Ø 20

Ø24

98,49

gewapend

uitvoering

1101 1

uitvoering

SIERPALEN

SIERPAAL WOERDEN

Ringtegel is apart te bestellen.

SIERPAAL WOERDEN MET VOET totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

85,0

Ø 20

30x30

126,99

gewapend

uitvoering

STRAATMEUBILAIR

115

SIERPAAL WOERDEN MINI totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

40,0

Ø 19

Ø23

57,13

701 1

gewapend

Ringtegel is apart te bestellen.

373


SIERPALEN

SIERPAAL WOERDEN MINI MET VOET totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

40,0

Ø 19

30x30

102,88

70

uitvoering

gewapend

SIERPAAL WOERDEN MINI MET VERLENGDE VOET totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

40,0

Ø 19

30x30

170,63

gewapend

uitvoering

100

uitvoering

STRAATMEUBILAIR

SIERPAAL ZAANSTAD SIERPAAL ZAANSTAD totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

57,0

18,5

19,5x19,5

84,80

102

374

gewapend


totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

85,0

18,5

30x30

180,00

gewapend

uitvoering

135

uitvoering

SIERPALEN

SIERPAAL ZAANSTAD MET VOET

SIERPAAL ZAANSTAD MINI totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

34,0

39

39,5x39,5

223,60

gewapend

STRAATMEUBILAIR

64

SIERPAAL ZANDVOORT SIERPAAL ZANDVOORT totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

22,5

12

30x30

65,80

47,5

375


SIERPALEN

SIERPAAL ZANDVOORT MAXI totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

32,5

16

39,5x39,5

115,39

59,5

SIERPAAL ZIERIKZEE SIERPAAL ZIERIKZEE totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

60,0

Ã&#x2DC; 24

29,5x29,5

102,23

gewapend

uitvoering

STRAATMEUBILAIR

80

SIERPAAL ZUIDOOST SIERPAAL ZUID/OOST 13/15 totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

17,0

10

15x15

49,12

42

376

uitvoering

gewapend


totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

17,0

15

18x18

65,55

gewapend

uitvoering

42

uitvoering

SIERPALEN

SIERPAAL ZUID/OOST 18/20

SIERPAAL ZUYLEN SIERPAAL ZUYLEN hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

85,0

Ã&#x2DC; 23

30x30

152,75

115

gewapend

STRAATMEUBILAIR

totale

377


SIERPALEN

SIERPAAL ZIJPENDAAL SIERPAAL ZIJPENDAAL totale

hoogte boven

doorsnede

voetmaat

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(cm)

(kg)

75,0

Ã&#x2DC; 15

30x30

119,00

gewicht

114

KUBUS KUBUS afmetingen

hoogte boven

voetmaat

(cm)

maaiveld (cm)

(cm)

(kg)

70,0

60x60

297,00

STRAATMEUBILAIR

45x45x45

378


Onze sierbollen zijn standaard voorzien van een coating.

SIERBOL SPHERE 30 doorsnede (cm)

Ø 301 1

gewicht (kg)

SIERBOLLEN

SIERBOL ROND 30

34,00

Optioneel losse ankerpijp t.b.v. fundatie.

SIERBOL ROND 45 SIERBOL GLOBE 45

1

doorsnede (cm)

voorzien van

Ø 451

RVS geslepen strip

gewicht (kg)

111,00

Optioneel losse ankerpijp t.b.v. fundatie.

SIERBOL SPHERE 45 doorsnede (cm)

Ø 451

112,00

Optioneel losse ankerpijp t.b.v. fundatie.

STRAATMEUBILAIR

1

gewicht (kg)

SIERBOL ROND 50 SIERBOL SPHERE 50 doorsnede (cm)

Ø 501 1

gewicht (kg)

153,00

Optioneel losse ankerpijp t.b.v. fundatie.

379


SIERBOLLEN

SIERBOL SPHERE 50 GROEF doorsnede (cm)

Ø 501 1

gewicht (kg)

165,00

Optioneel losse ankerpijp t.b.v. fundatie.

SIERBOL SPHERE 50 GROEF MET VOETPLAAT doorsnede (cm)

Ø 50

voetmaat (cm)

gewicht (kg)

60x60

247,00

SIERBOL SPHERE 50 MET VOETPLAAT doorsnede (cm)

STRAATMEUBILAIR

Ø 50

380

voetmaat (cm)

gewicht (kg)

60x60

235,00


SIERBOL GLOBE 60

1

doorsnede (cm)

voorzien van

Ø 601 Ø 601

rood/wit reflectie strip RVS geslepen strip

gewicht (kg)

261,00 261,00

SIERBOLLEN

SIERBOL ROND 60

Optioneel losse ankerpijp t.b.v. fundatie.

SIERBOL SPHERE 60 doorsnede (cm)

Ø 601

265,64

Optioneel losse ankerpijp t.b.v. fundatie.

STRAATMEUBILAIR

1

gewicht (kg)

381


TRAPTREDEN

TRAPTREDE 15 PREFAB TRAPTREDEN 105X15 PREFAB lengte (cm)

100

gewicht (kg)

368,36

TRAPTREDE 16 PREFAB

STRAATMEUBILAIR

TRAPTREDEN 50X16 PREFAB

382

lengte (cm)

uitvoering

50 100 100 100 150

met wel eindstuk links met wel eindstuk rechts met wel met wel met wel

gewicht (kg)

93,30 185,00 185,00 185,00 285,00


TRAPTREDEN 49/50X16/20 PREFAB uitvoering

gewicht (kg)

1001 1501 2001

met wel met wel met wel

221,50 348,00 432,00

Variabele lengte tot 200 cm is mogelijk.

STRAATMEUBILAIR

1

lengte (cm)

TRAPTREDEN

TRAPTREDE 16/20 PREFAB

383


TRAPTREDEN

TRAPTREDE 16,5 PREFAB TRAPTREDEN 48X16,5 PREFAB lengte (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

99,5 199,5

met wel met wel

182,00 363,00

TRAPTREDE 18 PREFAB

STRAATMEUBILAIR

TRAPTREDEN 50X18 PREFAB

384

lengte (cm)

uitvoering

50 100 100 100

met wel eindstuk links met wel eindstuk rechts met wel met wel

gewicht (kg)

105,75 211,50 211,50 211,50


TRAPTREDEN 49/50X18/20 PREFAB

1

lengte (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

1001 1501 2001

met wel met wel met wel

221,50 332,00 443,00

TRAPTREDEN

TRAPTREDE 18/20 PREFAB

Variabele lengte tot 200 cm is mogelijk.

TRAPTREDEN 40X20 PREFAB lengte (cm)

50 100

gewicht (kg)

94,00 188,00

STRAATMEUBILAIR

TRAPTREDE 20 PREFAB

385


TRAPTREDEN

TRAPTREDEN 40/35X20 PREFAB lengte (cm)

1001 2001 2501 3001

STRAATMEUBILAIR

1

386

gewicht (kg)

183,00 366,00 457,00 556,00

Variabele lengte tot 300 cm is mogelijk.


1

lengte (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

1001 2001

met wel met wel

232,00 464,00

Variabele lengte tot 200 cm is mogelijk.

TRAPTREDEN

TRAPTREDEN 49/50X20 PREFAB

TRAPTREDE 22 PREFAB lengte (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

100 150

met wel met wel

513,12 774,00

STRAATMEUBILAIR

TRAPTREDEN 100X22 PREFAB

387


TRAPTREDEN

TRAPTREDE 11 REPETEER TRAPTREDEN 55X11 REPETEER lengte (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

50 100

met wel met wel

70,12 140,19

TRAPTREDE 14 REPETEER

STRAATMEUBILAIR

TRAPTREDEN 55X14 REPETEER

388

lengte (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

50 50 100 100

met wel met wel

89,24 89,24 178,37 178,37

TRAPTREDE 15 REPETEER TRAPTREDEN 40X15 REPETEER lengte (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

100

met wel

140,00


lengte (cm)

uitvoering

50 100 100 100

midden eindstuk links eindstuk rechts midden

gewicht (kg)

87,24 173,49 173,49 173,49

TRAPTREDEN

TRAPTREDEN 50X15 REPETEER

BOCHTTREDEN 50X15 REPETEER straal =

lengte

R (m)

(cm)

gewicht (kg)

4,00 8,00 10,00 12,00 15,00 25,00

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

127,70 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00

TRAPTREDE 16 REPETEER lengte (cm)

50 100

gewicht (kg)

111,00 222,67

STRAATMEUBILAIR

TRAPTREDEN 60X16 REPETEER

389


TRAPTREDEN

BOCHTTREDEN 60X16 REPETEER straal =

lengte

R (m)

(cm)

gewicht (kg)

2,30 2,90 3,50 4,20

90 91 91 90

177,10 184,18 188,90 172,70

TRAPTREDE 18 REPETEER TRAPTREDEN 34X18 REPETEER lengte (cm)

50 100

gewicht (kg)

46,15 92,30

STRAATMEUBILAIR

TRAPTREDE 20 REPETEER

390

TRAPTREDEN 30X20 REPETEER lengte (cm)

100

gewicht (kg)

139,00


lengte (cm)

50 100

TRAPTREDEN

TRAPTREDEN 40X20 REPETEER gewicht (kg)

94,00 188,00

TRAPTREDE 22 REPETEER TRAPTREDEN 55X22 REPETEER lengte (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

50 100

met wel met wel

140,24 280,47

HULPBLOKTREDEN 25X25 REPETEER lengte (cm)

751 1051 1

gewicht (kg)

77,00 103,93

STRAATMEUBILAIR

HULPBLOKTREDE 25 REPETEER

Uitgevoerd met vulling polystyreen.

391


TRAPTREDEN

TALUDTREDE 16 REPETEER TALUDTREDEN 50X7/16 REPETEER lengte (cm)

75 100

gewicht (kg)

72,28 96,35

TALUDWELTREDEN 50X7 REPETEER lengte (cm)

STRAATMEUBILAIR

75 100

392

gewicht (kg)

61,71 82,25


KEERELEMENTEN ESTHETISCH

STAPELELEMENTEN STAPELBLOKKEN 20X20 lengte (cm)

20 40 45 65 90

gewicht (kg)

18,00 36,00 42,00 60,00 83,00

STAPELBLOK HOEKSTUKKEN 20X20 lengte (cm)

hoek

uitvoering

42 42 42 42 62 62 62 62

22,5° 22,5° 30° 30° 22,5° 22,5° 30° 30°

type 2 type 3 type 6 type 7 type 1 type 4 type 5 type 8

gewicht (kg)

33,97 33,97 33,97 33,97 52,55 52,55 52,09 52,09

PUNTSTUKKEN 20X20 hoek

lengte

uitwendig

(cm)

(kg)

45

56,40

STRAATMEUBILAIR

135°

gewicht

STAPELBLOKKEN 35X20 lengte (cm)

75

gewicht (kg)

122,00

393


KEERELEMENTEN ESTHETISCH

U-BLOKKEN U-BLOKKEN 15X30X20 lengte (cm)

15 20

gewicht (kg)

14,00 14,00

U-BLOKKEN 40X50X40 lengte (cm)

STRAATMEUBILAIR

40

394

gewicht (kg)

94,96


ZANDBAKELEMENTEN 90X30 1

lengte (cm)

uitvoering

901

recht

gewicht (kg)

235,00

Door combinatie van rechte en ronde elementen zijn verschillende vormen te creëren.

SPORT & SPEL

ZANDBAKELEMENTEN

ZANDBAKBOCHTELEMENTEN 90X30 straal =

lengte

R (m)

(cm)

0,901 0,90 inw1

gewicht

bocht bocht

156,00 204,00

(kg)

Door combinatie van rechte en ronde elementen zijn verschillende vormen te creëren.

STRAATMEUBILAIR

1

70 70

uitvoering

395


SPORT & SPEL

SPEELAPPELS ZITAPPEL ROND 63 totale

hoogte boven

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(kg)

65,0

717,00

90

KLIMAPPEL ROND 112 totale

hoogte boven

gewicht

hoogte (cm)

maaiveld (cm)

(kg)

100,0

1633,00

STRAATMEUBILAIR

125

396


FIETSSTANDAARD 45 GRADEN afmetingen (cm)

uitvoering

30x30x20

verzinkte beugel 45°

gewicht (kg)

45,00

FIETSPARKEERELEMENTEN

FIETSSTANDAARD

FIETSSTANDAARD 90 GRADEN uitvoering

30x30x20

verzinkte beugel 90°

gewicht (kg)

45,00

STRAATMEUBILAIR

afmetingen (cm)

397


FUNDATIE-ELEMENTEN

LICHTMASTBLOKKEN LICHTMASTBLOKKEN afmetingen (cm)

gewicht (kg)

50x25x25

58,78

STORMBLOKKEN STORMBLOKKEN lengte (cm)

301

STRAATMEUBILAIR

1

398

gewicht (kg)

54,63

Voorzien van oogbout.


399

STRAATMEUBILAIR


400

STRAATMEUBILAIR


URBA-STYLE Onze gespecialiseerde partner in het maken van straatmeubilair en architectonisch beton voor de openbare ruimte. Samen met Urba-Style bieden wij een brede collectie meubilair die zich onderscheidt in vormgeving en functionaliteit. Comfortabel, stedelijk meubilair, samengesteld en ontworpen door een team van designers. En met haar ervaring en vakmanschap beheerst UrbaStyle de `kunst` van het vormen van beton.

URBA-STYLE COLLECTIE Voor eeen compleet en up-to- dat overzicht van alle modellen verwijzen wij u naar de website http://www.urbastyle.com/en/collection De collectie bestaat o.a. uit een assortiment benches, planters en seats..

Planters

Seats

STRAATMEUBILAIR

Benches

401


KLEUREN COLLECTIE De betonsamenstellingen zijn opgebouwd uit kleurvaste natuursteengranulaten en de bijbehorende zandsoorten. Naast de hoogwaardige betonkwaliteit zorgen de speciďŹ eke nabewerkingen voor een natuurlijk en levendig effect. FAIRFACED Strak en vlak, zelfverdichtend beton, voor een pure betonlook.

White 028-20

Grey 000-17

Anthracite 032-00

Yellow 012-05

MICRO ETCHED Beton dat heel licht is uitgewassen voor een egale en warme uitstraling

White 828-20

Grey 825-20

Anthracite 829-20

Yellow 812-05

STRAATSTRAATMEUBILAIR MEUBILAIR

POLISHED Geslepen beton voor een meer glans en een exclusieve uitstraling.

402 402

White 328-20

Grey 325-20

Anthracite 329-20

Yellow 312-05

VELVET Beton dat iets wordt opgeschuurd en licht aangestraald voor een subtiele uitstraling

White 428-20

Grey 425-20

Anthracite 429-20

Yellow 412-05


SLIJPEN

STRAATMEUBILAIR

Urba-Style heeft een moderne slijpstraat waarmee grote betonnen elementen kunnen worden geslepen. Het vol-automatische proces zorgt voor efďŹ ciency dat tot uitdrukking komt in de prijs en hoogwaardige kwaliteit. Kleinere of meer complexe vormen worden vakkundig met de hand geslepen waarbij elk detail nauwkeurig wordt nagelopen voor een optimale kwaliteit.

403


VLOERPLATEN

STRAATMEUBILAIR

VLOERPLATEN

404 404


406

VLOERPLATEN

410

AFWATERING

431

VLOERPLATEN

INTRODUCTIE

405


Struyk Verwo Infra biedt met vloerplaten een specifiek product, voor permanente of tijdelijke verharding. Door het bieden van een zeer uitgebreid assortiment met bijbehorende artikelen zoals goten en putten, is hiermee voor vele toepassingen een juiste oplossing. Vloerplaten zijn bijzonder functioneel vanwege de verschillende afmetingen, sterkte en het gemak van plaatsen in combinatie met duurzaamheid, bodembescherming, esthetiek en lage onderhoudskosten. Ons productieproces biedt de mogelijkheid om strakke esthetische vloerplaten te maken, gekenmerkt door afmeting, kleur, motief en reliëf. Hierdoor kunt u een eigen identiteit geven aan het ontwerp van een duurzame openbare ruimte. TEXTUREN EN KLEUREN Vloerplaten van Struyk Verwo Infra zijn verkrijgbaar in de volgende standaard kleuren. Daarnaast zijn speciale kleuren op aanvraag leverbaar. Standaard

Grijs

Zwart

Geel

Rood

Grijs

Zwart

Geel

Rood

Grijs

Zwart

Geel

Rood

Gebezemd

VLOERPLATEN

RAS

406

Door het drukproces kunnen afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de werkelijkheid.

TYPE VLOERPLATEN Het assortiment vloerplaten kent vier typen vloerplaten: - Industriële vloerplaten - Esthetische vloerplaten - Vloeistofdichte vloerplaten - Vloerplaten Sport


INDUSTRIËLE VLOERPLATEN - Vloerplaat met facetrand - Vloerplaat met stalen hoekrand - Vloerplaat met striprand (omgekeerde hoekrand). De stalen rand zit bij deze vloerplaat aan de zijkant, maar niet aan de bovenzijde. Hierdoor heeft deze variant het voordeel van een vloerplaat met hoekrand, maar een andere uitstraling. - Vloerplaat met steenmotief - Vloerplaat met tegelmotief

ESTHETISCHE VLOERPLATEN Binnen de groep esthetische vloerplaten zijn diverse varianten beschikbaar:

Vloerplaat met traanmotief

Vloerplaat met cobblestone motief

Vloerplaat met golfpatroon (Smooth wave) Vloerplaat met richtingloze antislipstructuur Op aanvraag zijn andere motieven of een afwijkend reliëf mogelijk.

MILIEU-/VLOEISTOFDICHTE VLOERPLAAT

Bedrijfsmilieu vloerplaat Gekenmerkt door hun vloeistofdichte karakter en de kitsponning in de omtrek van de plaat, waardoor een perfect af te dichten voeg ontstaat. Stabilo-W® vloerplaat Deze duurzame oplossing is voorzien van een verzinkte koppelrand, waardoor de vloerplaten onderling gekoppeld kunnen worden. Hierdoor is het ook bij een minder draagkrachtige ondergrond mogelijk een betrouwbare vloeistofdichte verharding aan te brengen.

VLOERPLATEN

Aangezien de eisen voor indringing van schadelijke stoffen in de bodem steeds strenger worden, zijn er twee varianten milieuplaten.

407


VLOERPLATEN SPORT -

Vloerplaat richtingloze antislip structuur (RAS) sport Hoekoplossing R= 1,50 Hoekoplossing R= 3,50 Opsluitplaat Schoonloopplaat Vloerplaat Green & Protect Hoekoplossing Green & Protect R= 3,50

STRUCTUUR Vloerplaten kennen verschillende structuren, reliëf en motief. Vloerplaat met facetrand Vloerplaat met stalen hoekrand Vloerplaat met striprand Esthetische vloerplaat Stabilo-W® vloerplaat Bedrijfsmilieu vloerplaat

= = = = = =

Bezemstructuur Richtingloze antislipstructuur Richtingloze antislipstructuur Afhankelijk van gewenste uitstraling Richtingloze antislipstructuur Richtingloze antislipstructuur

KENMERKEN - Alle producten worden onder KOMO keur geproduceerd en geleverd. Hiervoor zijn bijbehorende certificaten beschikbaar - Hoge betonkwaliteit C50/60 - Maatwerk mogelijk, op aanvraag

AANVERWANTE PRODUCTEN Naast het uitgebreide assortiment vloerplaten bieden wij bijpassende goten en putten. Bij bodem beschermende vloeren leveren wij u naast vloeistofdichte goten en oliebenzineafscheiders ook een speciale kit voor het afdichten van de vloer. Wij kunnen indien gewenst ook de officiële certificering voor een vloeistofdichte vloer verzorgen. Dit certificaat garandeert dat de vloer voldoet aan de meest recente milieueisen.

VLOERPLATEN VLOERPLATEN

Op aanvraag kunnen wij ook kleinere vloeistofdichte elementen aanbieden. Deze zijn bestemd voor situaties waarbij onze standaard formaten niet toe te passen zijn.

408 408

Afstandhouders vloerplaten zijn optioneel leverbaar.

VERKEERSKLASSES Vloerplaten zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen voor de diverse verkeersklasses. In de tabellen staat per type vloerplaat de betreffende belastingsklasse vermeld. Staat de door uw gewenste sterkte niet vermeld in de tabel? Op aanvraag kunnen wij afwijkende sterkten berekenen en produceren.


VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN VLOERPLATEN Vloerplaten kunnen worden geplaatst met behulp van een vacuümsysteem. Standaard zijn de facet-, hoek- en striprandvloerplaten voorzien van hijsbuizen. Met optioneel bij te leveren gecertificeerde hijssleutels is het ook mogelijk deze vloerplaten te verleggen. Esthetische en vloeistofdichte vloerplaten zijn niet voorzien van hijsbuizen en dus alleen vacuüm te verleggen. Nadere gegevens voor het verleggen worden omschreven in de verwerkingsvoorschriften. Als u deze niet kent, bel met onze klantenservice: 0800 - 555 5554.

LEGWERK

VLOERPLATEN

Het leggen van bedrijfsvloerplaten kan door Struyk Verwo Infra worden verzorgd. Er wordt gewerkt met gespecialiseerde bedrijven in het gehele land. Legwerk in het buitenland is op aanvraag.

409


VLOERPLATEN

INDUSTRIÃ&#x2039;LE VLOERPLATEN VLOERPLAAT FACETRAND

1

VLOERPLATEN

2

410

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199x199x141, 2 149x199x141, 2 99x199x141, 2 199x199x161, 2 149x199x161, 2 99x199x161, 2

VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600

Facetrand 10x10 mm, met hijspijpjes. Voorzien van gebezemd oppervlak.

gewicht

1368,00 1026,00 684,00 1539,00 1155,00 770,00


2

belastingsklasse

199x199x141, 2 149x199x141, 2 99x199x141, 2 199x199x161, 2 149x199x161, 2 99x199x161, 2

VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600

gewicht

1368,00 1026,00 684,00 1539,00 1155,00 770,00

Facetrand 10x10 mm, met hijspijpjes. Voorzien van gebezemd oppervlak.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

VLOERPLAAT FACETRAND CONSTRUCTIEF

411


VLOERPLATEN

VLOERPLAAT HOEKRAND

1

VLOERPLATEN

2

412

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199,5x199,5x141, 2 149,5x199,5x141, 2 99,5x199,5x141, 2 199,5x199,5x161, 2 149,5x199,5x161, 2 99,5x199,5x161, 2

VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600

Leverbaar met en zonder hijspijpjes. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

gewicht

1375,00 1031,00 688,00 1542,00 1157,00 771,00


2

belastingsklasse

199,5x199,5x141, 2 149,5x199,5x141, 2 99,5x199,5x141, 2 199,5x199,5x161, 2 149,5x199,5x161, 2 99,5x199,5x161, 2

VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600

gewicht

1404,00 1031,00 702,00 1542,00 1157,00 771,00

Leverbaar met en zonder hijspijpjes. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

VLOERPLAAT HOEKRAND CONSTRUCTIEF

413


VLOERPLATEN

VLOERPLAAT STRIPRAND

1

VLOERPLATEN

2

414

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199,5x199,5x141, 2 149,5x199,5x141, 2 99,5x199,5x141, 2 199,5x199,5x161, 2 149,5x199,5x161, 2 99,5x199,5x161, 2

VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600

Leverbaar met en zonder hijspijpjes. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

gewicht

1375,00 1031,00 688,00 1542,00 1157,00 771,00


2

belastingsklasse

199,5x199,5x141, 2 149,5x199,5x141, 2 99,5x199,5x141, 2 199,5x199,5x161, 2 149,5x199,5x161, 2 99,5x199,5x161, 2

VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600 VOSB-klasse >600

gewicht

1375,00 1031,00 702,00 1542,00 1157,00 771,00

Leverbaar met en zonder hijspijpjes. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

VLOERPLAAT STRIPRAND CONSTRUCTIEF

415


VLOERPLATEN

VLOERPLAAT STEENMOTIEF

1

VLOERPLATEN

2

416

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199x199x141, 2 99x199x141, 2 199x199x161, 2 99x199x161, 2

VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600

gewicht

1368,00 684,00 1539,00 770,00

Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600. Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes.


2 3

belastingsklasse

180x180x121, 2 150x180x121, 2 120x180x121, 2 180x180x141, 2, 3 150x180x141, 2, 3 120x180x141, 2, 3 180x180x161, 2, 3 150x180x161, 2, 3 120x180x161, 2, 3

VOSB-klasse 300 VOSB-klasse 300 VOSB-klasse 300 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600

gewicht

950,00 792,00 620,00 1108,00 924,00 711,00 1247,00 1039,00 739,00

Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes. Voorzien van richtingloze antislipstructuur. Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

MAMMOETTEGEL®

417


VLOERPLATEN

VLOERPLATEN

AFSCHOTPLAAT 1,5 %

418

1

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199,5x199,5x16/191

VOSB-klasse 600

Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

gewicht

1617,00


VLOERPLAAT RICHTINGLOZE ANTISLIP STRUCTUUR (RAS)

2

belastingsklasse

199,5x199,5x141, 2 149,5x199,5x141, 2 99,5x199,5x141, 2 199,5x199,5x161, 2 149,5x199,5x161, 2 99,5x199,5x161, 2

VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600

gewicht

1368,00 1050,00 700,00 1542,00 1155,00 771,00

Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600. Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

ESTHETISCHE VLOERPLATEN

419


VLOERPLATEN

VLOERPLAAT SMOOTHWAVE

1 2 3

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199x199x141, 2, 3 199x199x161, 2, 3

VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600

gewicht

1368,00 1539,00

Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600. Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes. Ontwerp: Baukje Trenning.

VLOERPLAAT SMOOTHWAVE CROSSING

1 2

VLOERPLATEN

3

420

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199x199x141, 2, 3 199x199x161, 2, 3

VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600

gewicht

1368,00 1539,00

Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600. Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes. Ontwerp: Baukje Trenning.


2

belastingsklasse

199x199x141, 2 199x199x161, 2

VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600

gewicht

1368,00 1539,00

Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600. Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

VLOERPLAAT COBBLESTONE

421


VLOERPLATEN

VLOERPLAAT TRAANMOTIEF

1

VLOERPLATEN

2

422

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199x199x141, 2 149x199x141, 2 99x199x141, 2 199x199x161, 2 149x199x161, 2 99x199x161, 2

VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 450 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600

gewicht

1368,00 1050,00 684,00 1539,00 1155,00 770,00

Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600. Facetrand 10x10 mm, zonder hijspijpjes.


BEDRIJFSMILIEU VLOERPLAAT

2 3

belastingsklasse

199,5x199,5x181, 2, 3 149,5x199,5x181, 2, 3 99,5x199,5x181, 2, 3

VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600

gewicht

1731,00 1298,00 868,00

Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600. Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

VLOEISTOFDICHTE VLOERPLATEN

423


VLOERPLATEN

STABILO-W® KOPPELPLAAT

1 2 3

VLOERPLATEN

4

424

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199,5x199,5x181, 2, 3, 4 149,5x199,5x181, 2, 3, 4 99,5x199,5x181, 2, 3, 4

VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600 VOSB-klasse 600

gewicht

1832,00 1337,00 892,00

Ook leverbaar in constructief gewapende uitvoering VOSB-klasse > 600. Bijpassend koppelmateriaal leverbaar in de vorm van spieën, kruizen en T-stukken. Verzinkt stalen koppelrand (strip rand), zonder hijspijpjes. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.


VLOERPLAAT RICHTINGLOZE ANTISLIP STRUCTUUR (RAS) SPORT belastingsklasse

199,5x199,5x121 149,5x199,5x121 99,5x199,5x121

VOSB-klasse 300 VOSB-klasse 300 VOSB-klasse 300

gewicht

1178,00 900,00 600,00

Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

VLOERPLATEN SPORT

425


VLOERPLATEN

HOEKOPLOSSING R=1,50

1 2 3

VLOERPLATEN

4

426

afmetingen (cm)

uitvoering

12x99,5/143x199,51, 2, 3, 4 12x143/99,5x199,51, 2, 3, 4 14x99,5/143x199,51, 2, 3, 4 14x143/99,5x199,51, 2, 3, 4

rechts links rechts links

gewicht (kg)

605,00 605,00 706,00 706,00

Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes. Deze hoekoplossing is toepasbaar rondom korfbalvelden. Bochtstraal hoekoplossing voldoet aan normering NOC*NSF. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.


2 3 4

uitvoering

gewicht (kg)

12x99,5/133x199,51, 2, 3, 4 12x133/99,5x199,51, 2, 3, 4 12x199,5x199,51, 2, 3, 4 14x99,5/133x199,51, 2, 3, 4 14x133/99,5x199,51, 2, 3, 4 14x199,5x199,51, 2, 3, 4

rechts links midden rechts links midden

605,00 605,00 664,00 706,00 706,00 775,00

Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes. Deze hoekoplossing is toepasbaar rondom voetbalvelden. Bochtstraal hoekoplossing voldoet aan normering NOC*NSF. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

HOEKOPLOSSING R=3,50

427


VLOERPLATEN

OPSLUITPLAAT 1 2

afmetingen (cm)

belastingsklasse

gewicht

99,5x199,5x121, 2

VOSB-klasse 300

600,00

Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

SCHOONLOOPPLAAT 1 2

VLOERPLATEN

3

428

afmetingen (cm)

belastingsklasse

199,5x199,5x141, 2, 3

VOSB-klasse 450

Facetrand 5x5 mm, met hijspijpjes. Met verzinkt stalen rooster 1500x1000x30mm. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

gewicht

1344,00


2 3

belastingsklasse

gewicht

99,5x199,5x121, 2, 3

VOSB-klasse 300

600,00

Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes. Slagplanken zijn apart leverbaar. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.

VLOERPLATEN

1

afmetingen (cm)

VLOERPLATEN

VLOERPLAAT GREEN & PROTECT

429


VLOERPLATEN

HOEKOPLOSSING GREEN & PROTECT R=3,50

1 2 3 4

VLOERPLATEN

5

430

afmetingen (cm)

uitvoering

gewicht (kg)

12x99,5/133x199,51, 2, 3, 4, 5 12x133/99,5x199,51, 2, 3, 4, 5 12x199,5x199,51, 2, 3, 4, 5

rechts links midden

605,00 605,00 665,00

Facetrand 5x5 mm, zonder hijspijpjes. Deze hoekoplossing is toepasbaar rondom voetbalvelden. Bochtstraal hoekoplossing voldoet aan normering NOC*NSF. Slagplanken zijn apart leverbaar. Voorzien van richtingloze antislipstructuur.


afmetingen (cm)

gewicht

49,5x33x99,5 49,5x33x149,5 49,5x33x199,5

340,00 500,00 675,00

(kg)

VLOERPLATEN

VERHOLEN GOOT MET STALEN HOEKRAND

AFWATERING

AFWATERING

431


AFWATERING

VERHOLEN GOOT ZONDER STALEN HOEKRAND afmetingen (cm)

gewicht

49,5x33x99,5 49,5x33x149,5 49,5x33x199,5

350,00 520,00 660,00

(kg)

OPEN GOOT VLOEISTOFDICHT afmetingen (cm)

gewicht

49,5x20x99,5 49,5x20x149,5 49,5x20x199,5

222,00 334,00 445,00

VLOERPLATEN

(kg)

432


afmetingen (cm)

gewicht

49,5x20x99,5 49,5x20x149,5 49,5x20x199,5

223,00 335,00 446,00

(kg)

AFWATERING

OPEN EINDGOOT VLOEISTOFDICHT

ZANDVANGPUT VLOEISTOFDICHT afmetingen (cm)

gewicht

49,5x80x49,5

330,00

VLOERPLATEN

(kg)

433


VLOERPLATEN

AFWATERING

ROOSTERGOOT VLOEISTOFDICHT

434

afmetingen (cm)

gewicht

49,6x25x199,5

446,00

(kg)


435

VLOERPLATEN


VLOERPLATEN KEERELEMENTEN

KEERELEMENTEN

436 436


438

KEERELEMENTEN INDUSTRIEEL

440

KEERELEMENTEN

INTRODUCTIE

437


KEERELEMENTEN

Enkelkerende keerelementen en hoekstukken zijn standaard opgenomen in het assortiment van Struyk Verwo Infra. Leverbaar in verschillende maten en voorzien van constructieve wapening. Deze functionele elementen zijn bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld grond- en waterkerende constructies, milieustraten en parkeer- en opslagfaciliteiten. TEXTUREN EN KLEUREN Keerelementen van Struyk Verwo Infra zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren. Standaard

Lichtgrijs

ZVB

Lichtgrijs

Door het drukproces kunnen afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de werkelijkheid.

OPSLAG Op de bouwplaats dienen keerelementen bij voorkeur te worden gelost in het schone zand. Indien de elementen op een harde ondergrond worden opgeslagen, dient u ervoor te zorgen dat er drie steunpunten worden aangebracht.

EISEN ONDERGROND Afhankelijk van de belasting op de keerwand, dient de ondergrond aan een aantal eisen te voldoen. De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn. Indien de draagkracht van de ondergrond onvoldoende is, kan de keerwand kantelen en/of horizontaal verplaatsen. Ook kunnen er ongelijke verzakkingen optreden. De ondergrond waarop de keerwandelementen worden geplaatst, moet goed verdicht zijn en over de gehele lengte en breedte een nagenoeg gelijke kwaliteit bezitten. Indien de keerwanden op een verharde ondergrond geplaatst worden, dienen extra voorzieningen te worden aangebracht om mogelijk verschuiven van de keerwanden te voorkomen.

438


Bij het stellen van keerwanden dient u de wanden met een hoogte van meer dan 2 m eerst recht te zetten. De strop met daaraan de kogelkophijsvoorziening dient vastgemaakt te worden aan het bovenste hijsanker. Deze is gestort in de voetzijde van de keerwand. Als de keerwand recht staat, dient de tweede kogelkophijsvoorziening bevestigd te worden. Voor keerwanden tot en met 2 m hoogte heeft u hijsmiddelen nodig in de belastinggroep van 1,5 - 2,5 ton. Voor keerwanden van 2,5 m tot en met 4 m hoog heeft u hijsmiddelen nodig in de belastinggroep 3 - 5 ton. Deze hijsmiddelen kunt u bevestigen aan de twee ankers. Deze zijn gestort in de voetzijde van het element.

KEERELEMENTEN

STELLEN

De keerwanden zijn aan de voetzijde (kistzijde) voorzien van een strak en glad uiterlijk. Deze gladde zijde vormt samen met de onderkant van de voet een hoek van 90°. De binnenzijde van de wand dient dus zuiver verticaal gesteld te worden.

439


KEERELEMENTEN

KEERWANDEN KEERWANDEN ENKELKEREND afmetingen (cm)

75x200x601, 2, 3 100x200x601, 2, 3 125x200x851, 2, 3 150x200x851, 2, 3 175x200x1101, 2, 3 200x200x1101, 2, 3 250x200x1601, 2, 3 300x200x1601, 2, 3 350x200x2101, 2, 3 400x200x2101, 2, 3 1

2

3

gewicht (kg)

538,00 672,00 996,00 1162,00 1553,00 1718,00 2960,00 3312,00 5064,00 5297,00

Elementen zijn voorzien van constructieve wapening, koppel- en hijsgat en verticale V-naden. Max. bovenbelasting van 10kN/m² bij een gelijkmatige verdeelde belasting aan de voetzijde tot bovenzijde keerwand. Op aanvraag in 1 meter breedte en/of verkeersklasse 60 leverbaar.

KEERWANDEN HOEKSTUK

KEERELEMENTEN INDUSTRIEEL

afmetingen (cm)

440

75x110x601 100x110x601 100x110x1101 125x112x851 150x112x851 175x114x1101 200x114x1101 250x171x1601 300x171x1601 1

hoek

gewicht

inwendig

(kg)

90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°

549,00 666,00 760,00 960,00 1160,00 1450,00 1589,00 4187,00 2769,00

Elementen zijn voorzien van constructieve wapening, koppel- en hijsgat en verticale V-naden.


L-ELEMENTEN afmetingen (cm)

20x40x30 40x40x40 40x40x50 40x40x60 40x40x80 50x40x100

gewicht (kg)

29,00 55,00 64,00 72,00 96,00 126,00

KEERELEMENTEN

L-ELEMENTEN

STAPELBLOKKEN STAPELBLOKKEN 80X40 80 120 160

gewicht (kg)

458,00 910,00 1200,00

KEERELEMENTEN INDUSTRIEEL

lengte (cm)

441


KEERELEMENTEN INDUSTRIEEL

KEERELEMENTEN

STAPELBLOKKEN 80X80

442

lengte (cm)

80 120 160

gewicht (kg)

1205,00 1820,00 2410,00


443

KEERELEMENTEN


STRAATVERFRAAIING

NATUURSTEEN

INDEX

444 444

A Afschotplaat 1,5 % Afwatering Amstelbanden 20/20,5x37 Amstelband hoekstukken 20/20,5x37 Amstelbochtbanden 20/20,5x37 Antiparkeerbanden 13/47 Antiparkeerbanden 13/47x28 Antiparkeerbanden 15x45 Avenue 120x120 Avenue 60x150 Avenue 60x173 Avenue 60x60 Avenue bloembakken

418 431 164 165 164 166 166 167 343 342 343 342 342

B Beam Beam 40 Beam 50 Bedrijfsmilieu vloerplaat Bermbeschermingstegels 40x60 Betonstraatstenen 10 cm breed Betonstraatstenen 10,5 cm breed Betonstraatstenen 100 cm breed Betonstraatstenen 100x100 Betonstraatstenen 100x50 Betonstraatstenen 11 cm breed Betonstraatstenen 12,5 cm breed Betonstraatstenen 15 cm breed Betonstraatstenen 15x15 Betonstraatstenen 16,5x11 Betonstraatstenen 20 cm breed Betonstraatstenen 20x10 Betonstraatstenen 20x15 Betonstraatstenen 21 cm breed Betonstraatstenen 21x10,5 Betonstraatstenen 22 cm breed Betonstraatstenen 22x11 Betonstraatstenen 23,7x7,9 Betonstraatstenen 24x6 Betonstraatstenen 24x8

316 316 316 423 198 216 217 223 223 222 218 219 219 219 218 220 216 219 221 217 221 218 215 214 216

Betonstraatstenen 25x12,5 Betonstraatstenen 30 cm breed Betonstraatstenen 30x10 Betonstraatstenen 30x15 Betonstraatstenen 30x20 Betonstraatstenen 30x30 Betonstraatstenen 31,5x10,5 Betonstraatstenen 33x11 Betonstraatstenen 40 cm breed Betonstraatstenen 40x15 Betonstraatstenen 40x20 Betonstraatstenen 40x40 Betonstraatstenen 40x5 Betonstraatstenen 42x10,5 Betonstraatstenen 5 cm breed Betonstraatstenen 50 cm breed Betonstraatstenen 50x50 Betonstraatstenen 6 cm breed Betonstraatstenen 6,9 cm breed Betonstraatstenen 60 cm breed Betonstraatstenen 60x15 Betonstraatstenen 60x20 Betonstraatstenen 60x30 Betonstraatstenen 60x60 Betonstraatstenen 60x7 Betonstraatstenen 7 cm breed Betonstraatstenen 7,9 cm breed Betonstraatstenen 70x50 Betonstraatstenen 8 cm breed Betonstraatstenen 90x60 Binary fields 60x60 Bisschopmutsen 20 Bisschopmutsen 21 Bisschopmutsen 22 Bisschopmutsen 30 Bisschopsmutstegels 30x42/10 Bloembakbanden 15 Bloembakbanden 15x40 Bloembakbanden 20/40 Bloembakbanden 20/40x70 Bloembakbanden 30

219 221 216 219 220 221 217 218 222 219 220 222 214 218 214 222 222 214 214 223 220 220 221 223 215 215 215 222 216 223 187 216 217 218 221 185 325 326 323 323 322


Bloembakbanden 30x70 Bloembakbanden 40 Bloembakbanden 40x50 Bloembakbanden 40x60 Bloembakbanden 60 Bloembakbanden 60x35 Bloembakbochtbanden 15x40 Bloembakbochtbanden 20/40x70 Bloembakbochtbanden 40x50 Bloembak eindbanden 20/40x70 Bloembak eindbanden 40x50 Bloembak hoekstukken 20/40x70 Bloembak hoekstukken 15x40 Bloembak hoekstukken 30x70 Bloembak hoekstukken 40x50 Bloembakken Bloembakken 120x420 Bloembakken 66x90 Bloembakschakelbanden 40x50 Bloempot Schiphol Bloempotten Bloempot Viola Bochttreden 50x15 repeteer Bochttreden 60x16 repeteer Boltegels 20x20 Boltegels 30x30 Boombakken Boombak Osdorp Boombak Westerpark Boomkrans 120x120x10 open Boomkrans 120x120x12 gesloten Boomkrans 75x75x20 woonerf Boomkrans 90x90x10 gesloten Boomkrans 90x90x10 open Boomkrans 90x90x20 woonerf Boomkranselementen 37,5x20 woonerf Boomkranselementen 45x10 gesloten Boomkranselementen 45x10 open Boomkranselementen 45x20 woonerf Boomkranselementen 60x10 open Boomkranselementen 60x12 gesloten

322 319 319 321 319 319 326 324 320 325 320 324 327 322 320 344 345 344 321 347 346 346 389 390 197 198 348 348 349 353 354 351 352 351 352 351 352 351 352 353 354

Boomkransverlengstukken 10x10x30 Boomkransverlengstukken 12,5x20x30 Boomkransverlengstukken 12,5x20x45 Boomkransverlengstukken 15x12x30 Boomrandbanden 10 Boomrandbanden 10x20 Boomrandbanden 13/15 Boomrandbanden 13/15x25 Boomrandbanden 18/20 Boomrandbanden 18/20x25 Boomrandbanden 20 Boomrandbanden 20x10 Boomtegels Boomtegels 30x30 Bushaltebanden 10/20 Bushaltebanden 10/20x40 Bushaltegeleider BusHub

352 353 351 354 354 354 355 355 355 355 355 355 202 202 159 159 161 161

C Chateaubanden 18/33x39 Chateauband hoekstukken 18/33x39 Chateaubochtbanden 18/33x39 Cijfertegels 15x30 Cijfertegels 21x21 Cijfertegels 30x30 Cijfertegels 31,5x31,5 CROW drempels 30 km/h CROW drempels 50 km/h CROW drempels 60 km/h CROW plateaus 30 km/h CROW plateaus 50 km/h

162 163 162 193 193 193 194 247 248 249 250 252

D Dikformaatstenen 21x6,9 Drainage halve stenen 10,5x10,5 Drainage stenen Drainage stenen 21x10,5 Drainage stenen 21x21 DrainwaveXL stenen DrainwaveXL stenen 21x10,5

214 227 227 227 227 227 227

445


Drempelband 45 260 Drempels 256 Drempels 45 256 Driepuntsmutsen 21x6,9 215 Driewegband 13/15x25 vb hoek 135 graden 49 Driewegband 13/15x25 vb hoek 90 graden 48 Driewegband 28/30x24 hoek 135 graden 110 Driewegband 28/30x24 hoek 90 graden 109 Dubbelbetonstraatstenen 20x20 220 Dubbelbetonstraatstenen 21x21 221 Dubbelbetonstraatstenen 22x22 221 Duotegels 15x30 185 Duotegels 20x20 184

446

E Eindbanden 11/22x16 Eindbanden 11/22x20 Eindbanden 11/22x25 Eindbanden 13/15x20 hd Eindbanden 13/15x25 hd Eindbanden 15/39x18 Eindbanden 18/20x16 hd Eindbanden 18/20x20 hd Eindbanden 18/20x25 hd Eindbanden 19/22x16 Eindbanden 30x70 Eindbanden 48x16 Eindverloopbanden 11/22x20 Eindverloopbanden 11/22x25 Eindverloopbanden 13/15x25 hd Eindverloopbanden 18/20x25 hd Eindverloopbanden 22/44x25 Eindverloopbanden 25x13/20 Eindverloopbanden 25x13/24 Eindverloopbanden 4/12x25/20 Esthetische vloerplaten

89 91 95 40 46 150 65 70 76 97 323 124 92 95 46 76 151 144 145 132 419

F Fietspaalmarkering 60x480 Fietspaalmarkeringen Fietsstandaard

196 196 397

Fietsstandaard 45 graden Fietsstandaard 90 graden Floating pebbles 60x60

397 397 187

G Gazonbanden 10 32 Gazonbanden 10x20 kwartrond 32 Gazonbanden 12 33 Gazonbanden 12x25 kwartrond 33 Gazonbanden 15 34 Gazonbanden 15x40 kwartrond 34 Gazonband hoekstukken 10x20 kwartrond 32 Gazonband hoekstukken 12x25 kwartrond 33 Gazonband hoekstukken 15x40 kwartrond 34 Gazonbochtbanden 10x20 kwartrond 32 Gazonbochtbanden 12x25 kwartrond 33 Gazonbochtbanden 15x40 kwartrond 34 Geleidebanden 4/15x20 134 Geleidebanden 4/15x25 134 Geleidebanden 5/20x20 135 Geleidebanden 5/20x25 136 Geleidebanden 5/30x24 146 Geleidebanden 7/20x20 138 Geleidebanden 7/20x25 141 Geleideband hoekstukken 5/20x20 135 Geleideband hoekstukken 5/20x25 136 Geleideband hoekstukken 7/20x20 139 Geleideblokken 242 Geleideblokken wieldwinger 242 Geleidebochtbanden 5/20x25 136 Geleidebochtbanden 7/20x20 139 Geleidelijn- en markeringstegels 195 Geleidelijntegels 30x30 (4 ribbels) 195 Geleidelijntegels 30x30 (7 golven) 195 Geleidelijntegels 30x30 (7 ribbels) 195 Gitruittegels 30x30 188 Golfreflextegels 15x30 197 Golfreflextegels 30x30 197 Goottegels 203 Goottegels 15x30 203 Grande bastionbanden 40/32 317


Grande bastionbanden 40/32x70 Grande bastionbochtbanden 40/32x70 Grande bastion eindbanden 40/32x70 Grande bastion hoekstukken 40/32x70 Grasbetontegels Grasbetontegels 40x60 Greenbrick Greenline GRH-450 Zithoek A GRL-300 Basis GRL-300 Bocht GRL-300 Eind GRL-300 Hoek GRL-450 Basis GRL-450 Bocht GRL-450 Bocht A GRL-450 Eind GRL-450 Hoek Groenstenen Groenstenen 25x25 GRS-450 Zit A GRS-450 Zit A1 GRS-450 Zit A2 GRS-450 Zit A3 GRS-450 Zit A4

317 317 318 318 201 201 224 304 308 313 315 314 315 304 305 307 305 306 225 225 306 309 310 311 312

H H2O keperstenen 21x10,5 H2O stenen H2O stenen 21x10,5 Haaientandtegels 30 Haaientandtegels 50 Halve betonstraatstenen 10,5x10,5 Halve betonstraatstenen 10x10 Halve betonstraatstenen 11x11 Halve bollen Halve bol op voetplaat 60x60 Hemelwaterafvoertegels Hemelwaterafvoertegels 15x30 Hemelwaterafvoertegels 30x30 Hoekbanden 13/15x25 vb

228 227 227 197 197 217 216 218 245 245 203 203 203 49

Hoekblokken 13/15x16 vb 38 Hoekblokken 13/15x20 hd 40 Hoekblokken 13/15x25 hd 44 Hoekblokken 13/15x25 vb 50 Hoekblokken 18/20x16 vb 67 Hoekblokken 18/20x20 hd 69 Hoekblokken 18/20x25 hd 74 Hoekblokken 18/20x25 vb 78 Hoekblokken 28/30x24 110 Hoekblokken 38/40-18/20x25 117 Hoekblokken 38/40-58/60x25 117 Hoekoplossing Green & Protect R=3,50 430 Hoekoplossing R=1,50 426 Hoekoplossing R=3,50 427 HOV-banden 25/30 154 HOV-banden 25/30x40 154 HOV-eindverloopbanden 25/30x40 157 HOV-Hydroband 25/55 158 HOV-Hydroband 25/55x60 met roostergoten 158 HOV-Hydroband 25/55x83 met zandvang 159 HOV-perronbanden 25/30x40 156 HOV-verloopbanden 25/30x40 155 Hulpbloktrede 25 repeteer 391 Hulpbloktreden 25x25 repeteer 391 Hydro Lineo 224 Hydro Lineo 22 224 Hydro Lineo 40 224 Hydro Lineo gesloten 225 Hydro Lineo XL 0 225 Hydro Lineo XL 25 225 Hydro Lineo XL 50 225 I IndustriĂŤle vloerplaten Inritband 100x26 Inritband 50x26 Inritbanden 105x21,5x100 vl Inritbanden 11/22 Inritbanden 13/15 Inritbanden 18/20 Inritbanden 28/30

410 128 127 59 96 54 81 114

447


448

Inritbanden 40 Inritbanden 40x20 Inritbanden 45x16x50 hd Inritbanden 45x18x100 vb Inritbanden 45x18x75 vb Inritbanden 45x20 aansluiting 28/30 Inritbanden 45x20x45 vl Inritbanden 45x20x50 vb Inritbanden 45x20x75 vl Inritbanden 48/50 Inritbanden 50x16x100 vb Inritbanden 50x16x50 hd Inritbanden 50x16x50 vb Inritbanden 50x20 RWS 11/22 Inritbanden 50x20x75 vl Inritbanden 52x25x50 hd Inritbanden 60x16x50 vl Inritbanden 60x20 Inritbanden 60x20 RWS 11/22 Inritbanden 60x20x30 vl Inritbanden 65x20x30 vl Inritbanden 65x25x50 hd Inritbanden 65x25x50 vb Inritbanden 75x18x50 vb Inritbanden 75x20x50 vl Inritbanden 80x18x50 vb Inritbanden 80x19x50 hd Inritbanden 80x25x50 vb Inritbanden 90x24 Inritbochtband 100x26 Inritbochtbanden 60x20x30 vl Inritbochtbanden 75x18x50 vl Inrit hoekbanden 13/15x25 vb Inrit hoekbanden 18/20x25 vb Inritperronbanden 13/15x25 hd Inritperronbanden 13/15x25 vb Inritperronbanden 18/20x20 hd Inritperronbanden 18/20x25 hd Inritperronbanden 18/20x25 vb Inritperronbanden 26/30x36 Inritperronbanden 28/30x24

121 121 54 55 54 114 55 56 56 127 82 81 81 96 82 132 57 115 96 57 83 83 84 58 58 84 59 85 115 128 57 58 51 80 45 50 69 75 79 104 111

Inritperronbanden 38/40x25 Inritperronbanden 40x20 Inritperronbanden 5/20x25 Inritperronbanden 7/20x20 Inritverloopbanden 11/22x25 Inritverloopbanden 13/15x25 hd Inritverloopbanden 13/15x25 vb Inritverloopbanden 18/20x25 hd Inritverloopbanden 18/20x25 vb Inritverloopbanden 23/25x25 Inritverloopbanden 28/30x24 Inritverloopbanden 34/45x25 Inritverloopbanden 48/50x25 Inritverloopbanden 5/20x20 Inritverloopbanden 7/20x20 Inritverloopbanden 7/20x25 Inritverloopbochtbanden 18/20x25 vb

117 120 137 140 94 45 51 75 79 101 112 99 127 138 140 142 80

J Jumboblokken Jumboblokken 45x49 Jumboblokken klassiek 45x55

246 246 246

K Keerwanden Keerwanden enkelkerend Keerwanden hoekstuk Keperstenen 21x10,5 Keperstenen 24x6 Klimappel rond 112 Knikkertegels 30x30 Kubus

440 440 440 217 214 396 189 378

L L-banden 10/25x30 L-elementen L-stenen 13,8x6,9 Lichtmastblokken LINK bank 187 links LINK bank 187 links met houten zitting

21 441 215 398 329 330


LINK bank 187 rechts LINK bank 187 rechts met houten zitting LINK bank 250 LINK bank 250 met houten zitting LINK banken

330 331 328 329 328

M Mammoettegel® Mammoettegels Mammoettegels® 120 breed Mammoettegels® 150 breed Mammoettegels® 180 breed Mammoettegels® 60 breed Mammoettegels® 90 breed Middengeleider element 100 Middengeleider element 150 Middengeleider element 200 Middengeleider element 250 Middengeleider element 300 Middengeleiders 100 Middengeleiders 150 Middengeleiders 200 Middengeleiders 250 Middengeleiders 300 Molgoten 20 cm breed Molgoten 20x10 dp4 Molgoten 30 cm breed Molgoten 30x12 dp1 Molgoten 30x13 dp3 Molgoten 38 cm breed Molgoten 38x12 dp1 Molgoten 40 cm breed Molgoten 40x15 dp4,5 Molgoten 50 cm breed Molgoten 50x12 dp1,5 Molgoten 50x20 dp1,5 Molgoten 50x20 dp4,5 Motieftegels

417 271 272 273 274 271 271 264 265 267 268 270 264 265 267 268 270 173 173 173 173 174 174 174 175 175 175 175 176 176 187

N Nevergreen stenen 21x10,5

229

Noppentegels 30x30

195

O Oogreflectorbanden 11/22 Oogreflectorbanden 13/15 Oogreflectorbanden 13/15x25 Oogreflectorbanden 18/20 Oogreflectorbanden 18/20x25 Oogreflectorbochtbanden 11/22x25 Oogreflectorbochtbanden 13/15x25 Oogreflectorbochtbanden 18/20x25 Open eindgoot vloeistofdicht Open goot vloeistofdicht Opsluitbanden 10 Opsluitbanden 10/25 Opsluitbanden 10x20 hd Opsluitbanden 10x20 vb Opsluitbanden 10x30 Opsluitbanden 12 Opsluitbanden 12x25 Opsluitbanden 15 Opsluitbanden 15x30 Opsluitbanden 15x40 Opsluitbanden 20 Opsluitbanden 20x20 Opsluitbanden 20x25 Opsluitbanden 5 Opsluitbanden 5x15 Opsluitbanden 6 Opsluitbanden 6x15 Opsluitbanden 6x20 Opsluitbanden 8 Opsluitbanden 8x20 Opsluitband hoekstukken 10x20 vb Opsluitband hoekstukken 10x30 Opsluitband hoekstukken 12x25 Opsluitband hoekstukken 15x25 Opsluitband hoekstukken 15x40 Opsluitband hoekstukken 20x25 Opsluitband hoekstukken 6x20 Opsluitband hoekstukken 8x20

171 171 171 172 172 171 171 172 433 432 18 21 18 19 20 21 21 23 24 24 25 25 25 16 16 16 16 16 17 17 20 21 22 23 25 26 17 17

449


450

Opsluitbochtbanden 10x20 hd Opsluitbochtbanden 10x20 vb Opsluitbochtbanden 12x25 Opsluitbochtbanden 15x25 Opsluitbochtbanden 20x20 Opsluitbochtbanden 20x25 Opsluitbochtbanden 6x20 Opsluitbochtbanden 8x20 Opsluitplaat

18 20 22 23 25 26 16 17 428

P P-tegels 21x21 P-tegels 30x30 P-tegels 31,5x31,5 Parkbanken Parkbank groot Parkbank klein Parkbank klein met latten zitting Parkbank middel Parkbank middel met balken zitting Parkbank middel met latten zitting Park bloembakken 70x70 Parkkruk Parkkruk met latten zitting Parktafel klein Parktafel middel Parktafels Passeo stenen Penta Penta 43x67 Perronbanden 11/22x13 Perronbanden 13/15x25 vb Perronbanden 18/20x25 vb Perronbanden 28/30x15 Perronbanden 40x20 Picknickset recht Picknickset rond groot Picknickset rond klein Picknicksets Piramideblokken Piramideblokken 30

194 194 194 331 335 331 332 332 334 333 344 335 336 336 337 336 228 232 232 87 52 80 106 120 339 341 340 339 244 244

Piramideblokken 45 Piramideblokken 60 Planum boomkranselementen Planum boomkransen Planum verlengplaten Plateaudrempels 100 sinus 8 cm Plateaudrempels 100 sinus 8 cm met straatsteenmotief Plateaudrempels 120 Plateaudrempels 150 sinus 12 cm Plateaudrempels 150 sinus 12 cm met straatsteenmotief Plateaudrempels 240 sinus 8 cm Plateaus 30 km/h (niet CROW) Puntstukken 11/22x13 Puntstukken 11/22x16 Puntstukken 11/22x20 Puntstukken 13/15x16 vb Puntstukken 13/15x20 hd Puntstukken 13/15x20 vb Puntstukken 13/15x25 hd Puntstukken 18/20x16 hd Puntstukken 18/20x20 hd Puntstukken 18/20x20 vb Puntstukken 18/20x25 hd Puntstukken 20x20 Puntstukken 48/50x16 PWS banden 25x13/20 PWS banden 25x13/20 PWS banden 25x13/24 PWS bochtbanden 25x13/20 PWS bochtbanden 25x13/24 PWS eindbanden 25x13/20 PWS eindbanden 25x13/24 PWS verloopbanden 25x13/20 R Rabatbanden 25 Rabatbanden 30 Rabatbanden 30x15 Rabatbanden 30x20

244 244 350 350 350 250 250 252 251 251 252 252 87 88 91 38 40 41 44 64 69 72 74 393 126 142 142 144 143 144 143 145 143

27 28 28 28


Rabatbanden 30x25 Rabatbanden 40 Rabatbanden 40x20 Rabatbanden 50 Rabatbanden 50x30 Rabatband hoekstukken 25x20 Rabatband hoekstukken 40x20 Rabatbochtbanden 25x20 Rabatbochtbanden 30x20 Rabatbochtbanden 30x25 Rabatbochtbanden 40x20 Rabatbochtbanden 50x30 Rijstrookscheiding turborotonde Rijwielpadbanden 3/8x20 Rijwielpadbanden 4/12x25 Rijwielpadbanden 6/12x20 Rijwielpadbochtbanden 3/8x20 Rijwielpadbochtbanden 4/12x25 Rijwielpadbochtbanden 6/12x20 Rijwielpad hoekblokken 4/12x25 Rijwielpad hoekstukken 4/12x25 Rijwielpad hoekstukken 6/12x20 Roostergoot vloeistofdicht Rotonde-elementen Rotonde-elementen 50x50 Rotonde-elementen 50x50 recht Rotondeblokken Rotondeblokken 50 Rotondeblokken 50 eind Rotondeblokken 50 midden Rotonde plateaus Rotonde plateaus 220 (Bibeko) Rotonde plateaus 320 (Bubeko) Rotonde plateaus 420 (Bubeko) Rovino 45 Rovino 60 Rubber informatietegels 30x30 Rubber veiligheidstegels 30x30 Rubber waarschuwingstegels 30x30 S

29 30 30 31 31 27 30 27 28 29 30 31 259 129 130 132 129 130 133 131 131 133 434 258 258 259 257 257 257 257 261 261 262 263 357 358 196 189 195

Schampblokken Schampblokken 60x40 Schampblokken 60x45 Schampblokken 60x50 Scheidingsbanden 10/30 Scheidingsbanden 10/30x10 Scheidingsbanden 10/30x15 Scheidingsbanden 11,5/34,5 Scheidingsbanden 11/22-13/15 Scheidingsbanden 11/22-13/15x20 Scheidingsbanden 15/39 Scheidingsbanden 15/39x13 Scheidingsbanden 16/20 Scheidingsbanden 16/20x18 Scheidingsbanden 22/44 Scheidingsbanden 22/44x16 Scheidingsbanden 22/44x25 Scheidingsbanden 36/40 Scheidingsbanden 36/40x20 Scheidingsbanden 47/50 Scheidingsbanden 47/50x10 Scheidingsbanden 47/50x20 Scheidingsbanden 5/25 Scheidingsbanden 5/25x12 Scheidingsbanden 8/16 Scheidingsbanden 8/16x10 Schijnvoegtegels Schoonloopplaat Seat Seat armsteun Seat bocht Seat hoek Seat met rug Seat met rug solo Seat solar Seat tweezijdig Seat tweezijdig solo Sierbolder rond 30 Sierbolder rond 45 Sierbolder rond 70 Sierbolders

244 244 245 245 148 148 260 149 148 148 149 149 150 150 151 151 151 152 152 152 152 153 147 147 147 147 188 428 298 301 299 298 299 300 303 302 302 360 360 361 360

451


452

Sierbol Globe 45 Sierbol Globe 60 Sierbol rond 30 Sierbol rond 45 Sierbol rond 50 Sierbol rond 60 Sierbol Sphere 30 Sierbol Sphere 45 Sierbol Sphere 50 Sierbol Sphere 50 groef met voetplaat Sierbol Sphere 50 met voetplaat Sierbol Sphere 60 Siercarrés Siercarré vierkant 100 Siercarré vierkant 30 Siercarré vierkant 40 Siercarré vierkant 45 Siercarré vierkant 60 Sierpaal Alkmaar Sierpaal Alphen Sierpaal Alphen antiek Sierpaal Alphen met verlengde voet Sierpaal Alphen mini Sierpaal Alphen punt Sierpaal Amsterdam Sierpaal Bouvigne Sierpaal de Haar Sierpaal Den Bosch Sierpaal Den Haag Sierpaal Den Haag met voet Sierpaal Dordrecht Sierpaal Enschede Sierpaal Holland Sierpaal Leiden Sierpaal Limbricht Sierpaal Lodijcke Sierpaal Lodijcke mini Sierpaal Mechelen Sierpaal Mechelen mini Sierpaal Muiderslot Sierpaal Oudshoorn

379 381 379 379 379 381 379 379 379 380 380 381 358 360 358 359 359 359 362 362 363 363 363 364 364 364 367 365 365 366 366 367 367 368 368 369 369 369 370 370 370

Sierpaal Oudshoorn mini 371 Sierpaal Rucphen 371 Sierpaal Vleuten 372 Sierpaal Vlissingen 372 Sierpaal Woerden 373 Sierpaal Woerden met voet 373 Sierpaal Woerden mini 373 Sierpaal Woerden mini met verlengde voet 374 Sierpaal Woerden mini met voet 374 Sierpaal Zaanstad 374 Sierpaal Zaanstad met voet 375 Sierpaal Zaanstad mini 375 Sierpaal Zandvoort 375 Sierpaal Zandvoort maxi 376 Sierpaal Zierikzee 376 Sierpaal Zijpendaal 378 Sierpaal Zuid/Oost 13/15 376 Sierpaal Zuid/Oost 18/20 377 Sierpaal Zuidoost 376 Sierpaal Zuylen 377 Sierpoef rond 100 357 Sierpoef rond 150 357 Sierpoef rond 30 356 Sierpoef rond 45 356 Sierpoef rond 60 356 Sierpoef rond 65 356 Sierpoefs 356 Silentway bisschopmutsen 21 230 Silentway halve stenen 10,5x10,5 230 Silentway stenen 230 Silentway stenen 21x10,5 230 Solid 2 trede-element 290 Solid 3 trede-element 291 Solid armsteun 289 Solid basis 282 Solid basis eindstuk 285 Solid basis passtuk 286 Solid basis schegstuk 286 Solid basis verloop 284 Solid bocht laag 293 Solid hoek 282


Solid hoek laag Solid laag Solid met rug Solid plaat Solid Poef Solids & Seats Solid tweezijdig Solid tweezijdig bloembak Solid tweezijdig bocht Solid tweezijdig eindstuk Solid tweezijdig eindstuk 3 x schuin Solid tweezijdig hoek Solid tweezijdig passtuk Sparingtegels Sparingtegels 15x30 Sparingtegels 30x30 Sparingtegels 30x45 Sparingtegels 30x60 Sparingtegels 45x45 Sparingtegels 50x50 Sparingtegels 50x60 Speelappels Sport- & speltegels Square Square 60x30 Square cross 30x30 STABILO-WÂŽ koppelplaat Stapelblok hoekstukken 20x20 Stapelblokken Stapelblokken 20x20 Stapelblokken 35x20 Stapelblokken 80x40 Stapelblokken 80x80 Stapelelementen Stapstenen Stapstenen module 1: A-F Stapstenen module 2: G-L Statafel 70x70 Stootbanden 15 Stootbanden 15x15 Stootbanden 15x20

292 292 288 293 297, 358 282 294 297, 346 295 295 296 294 296 199 199 199 199 199 200 200 200 396 189 226 226 226 424 393 441 393 393 441 442 393 232 232 233 338 166 166 166

Stootbanden 15x40 Stootbanden 20 Stootbanden 20/30 Stootbanden 20x10 Stootbanden 20x12 Stootbanden 20x17 Stootbanden 20x18 met haakse hoeken Stootbanden 25 Stootbanden 25x25 Stootbanden 30 Stootbanden 30x27 Stootbanden met voetplaat 20/30x32 Stootblok carrier Stootblokken Stootblok rond Stormblokken Streamlined scratches 60x60 Symbooltegels 21x21 Symbooltegels 30x30 Symbooltegels 31,5x31,5 Symbooltegels 60x60

167 167 169 167 168 168 168 169 169 170 170 169 243 243 243 398 187 192 192 193 193

T Taludtrede 16 repeteer Taludtreden 50x7/16 repeteer Taludweltreden 50x7 repeteer Tegels 15x15 Tegels 15x30 Tegels 20x20 Tegels 20x40 Tegels 20x50 Tegels 30x30 Tegels 40x40 Tegels 40x60 Tegels 50x50 Tekst- & symbooltegels Teksttegels 15x30 Teksttegels 21x21 Teksttegels 30x30 Teksttegels 31,5x31,5 Traptrede 11 repeteer

392 392 392 184 185 184 186 184 185 186 186 186 190 190 190 191 192 388

453


454

Traptrede 14 repeteer Traptrede 15 prefab Traptrede 15 repeteer Traptrede 16,5 prefab Traptrede 16/20 prefab Traptrede 16 prefab Traptrede 16 repeteer Traptrede 18/20 prefab Traptrede 18 prefab Traptrede 18 repeteer Traptrede 20 prefab Traptrede 20 repeteer Traptrede 22 prefab Traptrede 22 repeteer Traptreden 100x22 prefab Traptreden 105x15 prefab Traptreden 30x20 repeteer Traptreden 34x18 repeteer Traptreden 40/35x20 prefab Traptreden 40x15 repeteer Traptreden 40x20 prefab Traptreden 40x20 repeteer Traptreden 48x16,5 prefab Traptreden 49/50x16/20 prefab Traptreden 49/50x18/20 prefab Traptreden 49/50x20 prefab Traptreden 50x15 repeteer Traptreden 50x16 prefab Traptreden 50x18 prefab Traptreden 55x11 repeteer Traptreden 55x14 repeteer Traptreden 55x22 repeteer Traptreden 60x16 repeteer Trottoirbanden 11/22x13 Trottoirbanden 11/22x16 Trottoirbanden 11/22x20 Trottoirbanden 11/22x25 Trottoirbanden 13/15x12 Trottoirbanden 13/15x16 Trottoirbanden 13/15x16 hd Trottoirbanden 13/15x16 vb

388 382 388 384 383 382 389 385 384 390 385 390 387 391 387 382 390 390 386 388 385 391 384 383 385 387 389 382 384 388 388 391 389 86 87 89 92 35 36 36 36

Trottoirbanden 13/15x20 Trottoirbanden 13/15x20 hd Trottoirbanden 13/15x20 vb Trottoirbanden 13/15x25 Trottoirbanden 13/15x25 hd Trottoirbanden 13/15x25 vb Trottoirbanden 13/15x30 Trottoirbanden 13/15x40 Trottoirbanden 17/20x40 Trottoirbanden 18/20x10 Trottoirbanden 18/20x11 Trottoirbanden 18/20x12 Trottoirbanden 18/20x12 hd Trottoirbanden 18/20x12 vb Trottoirbanden 18/20x16 Trottoirbanden 18/20x16 hd Trottoirbanden 18/20x16 vb Trottoirbanden 18/20x20 Trottoirbanden 18/20x20 hd Trottoirbanden 18/20x20 vb Trottoirbanden 18/20x25 Trottoirbanden 18/20x25 hd Trottoirbanden 18/20x25 vb Trottoirbanden 19/22x16 Trottoirbanden 23/25x20 Trottoirbanden 26/30x26 Trottoirbanden 26/30x36 Trottoirbanden 26/30x50 Trottoirbanden 26/30x50 Trottoirbanden 28/30x15 Trottoirbanden 28/30x24 Trottoirbanden 28/30x30 Trottoirbanden 28/30x36 Trottoirbanden 34/45x25 Trottoirbanden 38/40x25 Trottoirbanden 40x20 Trottoirbanden 40x35 Trottoirbanden 48/50x16 Trottoirbanden 48x16 Trottoirbanden 58/60x25 Trottoirbanden RWS 11/22x13

38 38 40 42 42 46 52 53 60 62 62 63 63 63 63 63 65 67 67 70 72 72 76 97 100 102 103 104 104 106 107 112 113 98 116 119 121 125 123 118 86


Trottoirbanden RWS 11/22x16 Trottoirbanden RWS 11/22x20 Trottoirbanden RWS 11/22x25 Trottoirbanden RWS 19/22x16 Trottoirbanden RWS 34/45x25 Trottoirband hoekstukken 11/22x16 Trottoirband hoekstukken 11/22x20 Trottoirband hoekstukken 11/22x25 Trottoirband hoekstukken 13/15x16 vb Trottoirband hoekstukken 13/15x20 hd Trottoirband hoekstukken 13/15x25 hd Trottoirband hoekstukken 13/15x25 vb Trottoirband hoekstukken 13/15x30 Trottoirband hoekstukken 13/15x40 Trottoirband hoekstukken 17/20x40 Trottoirband hoekstukken 18/20x16 hd Trottoirband hoekstukken 18/20x16 vb Trottoirband hoekstukken 18/20x20 hd Trottoirband hoekstukken 18/20x20 vb Trottoirband hoekstukken 18/20x25 hd Trottoirband hoekstukken 18/20x25 vb Trottoirband hoekstukken 23/25x20 Trottoirband hoekstukken 26/30x36 Trottoirband hoekstukken 26/30x50 Trottoirband hoekstukken 28/30x24 Trottoirband hoekstukken 28/30x30 Trottoirband hoekstukken 38/40x25 Trottoirband hoekstukken 40x20 Trottoirband hoekstukken 40x35 Trottoirband hoekstukken 48/50x16 Trottoirband hoekstukken 48x16 Trottoirbochtbanden 11/22x13 Trottoirbochtbanden 11/22x16 Trottoirbochtbanden 11/22x20 Trottoirbochtbanden 11/22x25 Trottoirbochtbanden 13/15x12 Trottoirbochtbanden 13/15x16 hd Trottoirbochtbanden 13/15x16 vb Trottoirbochtbanden 13/15x20 hd Trottoirbochtbanden 13/15x20 vb Trottoirbochtbanden 13/15x25 hd

87 89 92 97 98 88 90 93 37 39 43 48 53 54 60 64 66 68 71 73 78 100 103 105 108 113 116 119 122 126 124 86 88 90 93 35 36 37 39 41 43

Trottoirbochtbanden 13/15x25 vb Trottoirbochtbanden 13/15x30 Trottoirbochtbanden 13/15x40 Trottoirbochtbanden 17/20x40 Trottoirbochtbanden 18/20x11 Trottoirbochtbanden 18/20x12 vb Trottoirbochtbanden 18/20x16 hd Trottoirbochtbanden 18/20x16 vb Trottoirbochtbanden 18/20x20 hd Trottoirbochtbanden 18/20x20 vb Trottoirbochtbanden 18/20x25 hd Trottoirbochtbanden 18/20x25 vb Trottoirbochtbanden 19/22x16 Trottoirbochtbanden 23/25x20 Trottoirbochtbanden 26/30x26 Trottoirbochtbanden 26/30x36 Trottoirbochtbanden 26/30x50 Trottoirbochtbanden 28/30x15 Trottoirbochtbanden 28/30x24 Trottoirbochtbanden 28/30x30 Trottoirbochtbanden 34/45x25 Trottoirbochtbanden 38/40x25 Trottoirbochtbanden 40x20 Trottoirbochtbanden 40x35 Trottoirbochtbanden 48/50x16 Trottoirbochtbanden 48x16 Trottoirtegels 15x15 Trottoirtegels 20x20 Trottoirtegels 20x50 Trottoirtegels 30x30 Trottoirtegels 40x40 Trottoirtegels 40x60 Trottoirtegels 50x50 Turbodruppels

47 52 53 60 62 63 64 66 68 71 73 77 97 100 102 103 105 106 108 113 98 116 119 122 125 123 184 184 184 185 186 186 186 259

U U-blokken U-blokken 15x30x20 U-blokken 40x50x40 Uitloopstrook rotonde Uitstroomtegels

394 394 394 260 203

455


456

V Ventilatietegels Ventilatietegels 30x30 Verholen goot met stalen hoekrand Verholen goot zonder stalen hoekrand Verkeersdrempels 175 sinus 8 cm Verkeersdrempels 240 sinus 12 cm Verkeersdrempels 300 sinus 8 cm Verkeersdrempels 400 sinus 8 cm Verkeersgeleidebanden 18/33 Verkeersgeleidebanden 20/20,5 Verkeerskussen 170 Verkeerskussen 228 Verkeerskussen 300 Verkeerskussens Verkeersplaat 141 Verkeersveiligheidstegels Verloopbanden 10/20x40 Verloopbanden 10/20x40 combi Verloopbanden 10x20 hd Verloopbanden 10x20 vb Verloopbanden 11/22x20 Verloopbanden 11/22x25 Verloopbanden 12x25 Verloopbanden 13/15x20 vb Verloopbanden 13/15x25 hd Verloopbanden 13/15x25 vb Verloopbanden 15x25 Verloopbanden 17/20x40 Verloopbanden 18/20x16 hd Verloopbanden 18/20x20 vb Verloopbanden 18/20x25 hd Verloopbanden 18/20x25 vb Verloopbanden 18/33x39 Verloopbanden 20/20,5x37 Verloopbanden 20x25 Verloopbanden 23/25x20 Verloopbanden 26/30x50 Verloopbanden 28/30x24 Verloopbanden 3/8x20

202 202 431 432 247 247 248 249 162 164 253 254 254 253 255 197 160 160 19 20 91 94 22 42 44 50 24 61 65 72 74 78 163 165 26 101 105 111 129

Verloopbanden 30x25 Verloopbanden 4/12x25 Verloopbanden 4/15x20 Verloopbanden 4/15x25 Verloopbanden 48/50x16 Verloopbanden 5/20x20 Verloopbanden 5/30x24 Verloopbanden 6/12x20 Verloopbanden 7/20x20 Verloopbanden 7/20x25 Verloopbanden 8x20 Virage Virage 30x30 Vloeistofdichte vloerplaten Vloerplaat Cobblestone Vloerplaat facetrand Vloerplaat facetrand constructief Vloerplaat Green & Protect Vloerplaat hoekrand Vloerplaat hoekrand constructief Vloerplaat richtingloze antislip structuur Vloerplaat richtingloze antislip structuur sport Vloerplaat Smoothwave Vloerplaat Smoothwave Crossing Vloerplaat steenmotief Vloerplaat striprand Vloerplaat striprand constructief Vloerplaat traanmotief Vloerplaten sport Voegstenen

29 131 134 135 126 137 146 133 139 141 18 226 226 423 421 410 411 429 412 413 419 425 420 420 416 414 415 422 425 229

W Waalformaatstenen 20x5 Waterpasserende H-profiel stenen 20x16,5 Watertegels 30 x 30 Waving hands 60x60 Well-O-Well

214 228 189 187 203

Z Zandbakbochtelementen 90x30 Zandbakelementen

395 395


Zandbakelementen 90x30 Zandvangput vloeistofdicht Zarafa Zarafa 30x41 Zeskant Zeskantstenen 20/17x10 Zijgeleiders 150 Zijgeleiders 250 Zitappel rond 63

395 433 232 232 231 231 266 269 396

457


COLOFON De assortimentswijzer is een uitgave van Struyk Verwo Infra B.V. Productie: SyncForceÂŽ, Eindhoven Druk: Solfers BV printing & branding, Rijen


Profile for Struyk Verwo Infra

Assortimentswijzer - editie 2019  

De handige en overzichtelijke productcatalogus ´assortimentswijzer´ is een jaarlijkse uitgave van Struyk Verwo Infra. In de assortimentswijz...

Assortimentswijzer - editie 2019  

De handige en overzichtelijke productcatalogus ´assortimentswijzer´ is een jaarlijkse uitgave van Struyk Verwo Infra. In de assortimentswijz...