__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS MENŲ AKADEMIJA ARCHITEKTŪROS, DIZAINO IR DAILĖS KATEDRA JŪRŲ TECHNOLOGIJŲ IR GAMOTS MOKSLŲ FAKULTETAS Žurnalo „STRUCTUM“ konkursas Unbanistinė architektūrinė teritorijos koncepcija Kėdainių rajono savivaldybė

MIŠKO PARKO IR ŠALIA JO ESANČIOS PAKRANTĖS SUTVARKYMAS BEI PRITAIKYMAS MIESTO GYVENTOJŲ POILSIUI IR TURIZMUI PULSUOJANTIS

ŠILAS

Komanda ir jų mokymosi kryptys: Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas: Monikas Veliūtė, Kotryna Būdvytytė, Karolina Gerikaitė, Kamilė Vaičiūnaitė Kraštovaizdžio architektūra: Karolina Brundzaitė Statybos inžinerija: Mangirdas Jokubauskas, Eimantas Čivilis Vadovai: Prof. dr. Petras Grecevičius Doc. Jonas Abromas Lekt. Aurelija Jankauskaitė

Klaipėda, 2018


TURINYS Įvadas .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.3 1. Esamos būklės analizė ........................................................................................................................ 4 2. Analogų studija ................................................................................................................................. 10 3. Teritorijos sutvarkymo socialinė, ekonominė ir ekologinė programa ........................................ 12 4. Teritorijos sutvarkymo funkcinė ir erdvinė idėja, techniniai rodikliai .......................................... 13 5. Planuojamos ūkinės veiklos pasekmių vertinimas aplinkosauginiu aspektu ............................ 24 6. Pasirinktų rėmėjų siūlomų produktų panaudojimo projekte aprašymas .................................. 24 Išvados .................................................................................................................................................... 48 Informacinių šaltinių sąrašas ................................................................................................................ 49 PRIEDAI

2


ĮVADAS Objektas. Babėnų šilas istoriškai (tarpukario laikotarpiu) buvo Kėdainių miestiečių mėgiamas, kaip sezoninės rekreacijos teritorija. Dalis šilo teritorijos sovietiniais metais priklausė Karinio transporto aerodromo apsaugos kuopai, todėl likusi laisva šilo teritorija buvo naudojama ribotai. 2008 metais buvo įrengtas dalinis dendrologinis pažintinis takas, apžvalgos bei poilsio aikštelės (Kėdainių rajono savivaldybės informacija). Problemos.

Minimalus

prieinamumas

prie

vandens,

saugos

reikalvimų

nebuvimas,

vandalizmas, prastas pritaikomumas kokybiškai sportiniai veiklai, tapatumo tarp objektų nebuvimas, identiteto nebuvimas. Projekto tikslas – atlikti teritorijos Kedainių miesto Babėnų šilo esamos situacijos analizę, pasiūlyti galimas sutvarkymo idėjas. Uždaviniai: 1. Atlikti esamos būklės analizę. 2. Įvertinti teritorijos infrastuktūrą. 3. Atlikti gamtinės aplinkos analizę. 4. Išanalizuoti analogus. 5. Atlikti teisinę ir istorinę aplinkos analizę. 6. Pateikti teritorijos sutvarkymo pasiūlymą. Darbo metodika: 1. Esamos situacijos analizė; 2. Analogų analizė; 3. Idėjų eskizavimas, analizavimas; 4. Geriausių sprendinių grafinis vaizdavimas Analizuojami teisiniai dokumentai, teminė literatūra, kraštovaizdžio vertinimas pagal nustatytą metodiką, fotofiksacija,vizualinis stebėjimas, specialistų apklausa.

3


1. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ LOKACIJA IR GRETIMYBĖS. Babėnų miškas – parkas yra Kėdainių miesto šiaurinėje dalyje. Nusidriekęs dešiniajame Nevėžio slėnio šlaite iš pietų į šiaurę beveik 5 km ilgio (palei Kėdainių – Krekenavos kelią nuo Kėdainių Centrinės Ligoninės iki Sirutiškio kaimo), iš rytų į vakarus – iki 1,5 km. pločio. Skiria Babėnus I, Babėnus II gyvenvietes bei Justinavos kolektyvinius sodus.

LIETUVA

KĖDAINIŲ R. SAVIVALDYBĖ

KĖDAINIŲ MIESTAS

BABĖNŲ ŠILAS

HIDROLOGIJA.Vakaruose prieina iki Dotnuvėlės upės. Šiaurinėje miško dalyje įsiterpęs Babėnų karjeras, kurio pietinis krantas yra populiari poilsio vieta, maudynvietė. Babėnų karjeras yra karjero tvenkinys Kėdainių rajone, Kėdainių miesto šiauriniame pakraštyje, 5 km į šiaurę nuo miesto centro, Babėnuose, į dešinę nuo 195 Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys kelio. Yra U raidės, atgręžtos į rytus, formos. Į centrinę dalį įsiterpia ilgas pusiasalis. Pietiniai krantai statūs, skardingi, apaugę Babėnų mišku. Šioje pusėje yra smėlio paplūdimys. Rytiniai krantai statūs, apaugę mišku ir nendrių sąžalynais. Vakariniai taip pat statūs, apaugę plačia (>10 m) nendrių sąžalynų juosta, apstatyti gyvenamaisiais namais. Šiauriniai krantai lėkšti, taip pat apaugę nendrių ir meldų sąžalynais. Ilgis apie 510 m, plotis apie 470 m. Gylis 2-3 metrai, pakrantės seklios. Šiaurės rytiniame pakraštyje, šalia Babėnų karjero iškastas nedidelis lygio reguliavimo tvenkinėlis, kurio vanduo nuteka 2,6 km ilgio upeliu į Nevėžį. Iškastas 1950–1953 m. Eksploatuotas kaip smėlio ir žvyro telkinys. Tvenkinys įrengtas 1986 m.. Iš paviršinio žemės sluoksnio sudaryta kalva, nuo kurios atsiveria įspūdingas vaizdas į karjerą. Čia buvusios 22 sodybos iškeldintos (daugiausia į Babėnus II). Dabar Babėnų karjeras naudojamas

4


kėdainiečių rekreacijai, taip pat žvejybai (yra lydekų, lynų, karosų). Nendrių ir meldų sąžalynuose veisiasi vandens paukščiai. DENDROLOGIJA. Babėnų miškas - 292 ha ploto rekreacinis masyvas Kėdainiuose. Dalis miško tvarkoma kaip parkas, t.y kertami krūmai, sąžalynai. Miške vyrauja pušynai ir ąžuolynai. Vyrauja lapuočiai medžiai: ąžuolai, klevai, beržai, drebulės, juodalksniai ir kt., tačiau gausu ir spygliuočių: pušų, eglių, kalninių pušų. Trake intensyviai atželia paprastieji klevai. Vidutinis šio miško medynų amžius viršija 100 metų. INFRASTRUKTŪRA IR REKREACIJA. Šiame miške yra įrengti sveikatingumo trasa ir pažintinis – rekreacinis takas. Prie takų įrengtos apžvalgos ir atokvėpio aikštelės, pastatytos tautodailininkų iš ąžuolo išdrožtos skulptūros. Bendras takų ilgis – 3,7 km. Sveikatingumo trasa ir pažintinis – rekreacinis takas susideda iš dviejų tako dangos konstrukcinių sprendimų - medžio pakloto ir akmens nuosijų takų. Šis takas - puiki galimybė leisti laiką gamtoje, saugiai lankytis miške, populiarinti sveiką gyvenimo būdą ir aktyvų laisvalaikio praleidimą. Seniau miške veikė kavinė - baras „Svirnelis“. Dabar uždarytas. Sovietmečiu, vadinamojoje „raketinėje bazėje“ buvo vykdomos karinės pratybos. Dabar Babėnų miškas – svarbi Kėdainių rekreacinė zona, kuria rūpinasi Kėdainių girininkija.

1 pav. Poilsio aikštelių vietų schema Babėnų šile

5


Babėnų šilo poilsiavietė – atokvėpio vieta Nr. 1 Pušyno g., Babėnų karjero pakraštyje, Babėnai II, Kėdainių m. Poilsiavietę puošia skulptūros „Gamtininkas“ aut. A.Teresius ir „Netvarka tvenkinyje“ aut. A.Jasilionis. • Suolai • Laužavietė • Tualetai Babėnų šilo poilsiavietė – atokvėpio vieta Nr. 2 ir Nr. 3 Aušros gatvės Nr.51 , Kėdainių m. Poilsiavietės gausiai išpuoštos medžio skulptūromis: „Nykštukas“ aut. V.Urbanavičienė, „Pavasaris miške“ aut. R.Ramanauskas, „Medeina“ aut. G.P. Galvanauskas, „Linksmas medžiotojas“ aut. S.Lampickas, „Suolas drakonas“ aut. J.Urbonavičius. Puiki vieta lauko žaidimams nes dideli vejos plotai. • Suolai • Parkavimo aikštelė • Tualetai • Pėsčiųjų pažintinis gamtos takas su medine danga ir poilsio salelėmis Babėnų šilo poilsiavietė – atokvėpio vieta Nr. 4 M.Daukšos gatvė (Kėdainių – Krekenavos kelias) posūkis į dešinę Justinavos sodų kryptimi Sodininkų g., posūkis į dešinę miško keliuku. Poilsiavietė gausiai išpuošta medžio skulptūromis: „Suolas paukštis“ aut. A.Teresius, „Girios gyventojai“ aut. A.Vaištaras, „Paukštis“ aut. S. Lampickas. • Suolai • Laužavietė • Šiukšliadėžės Babėnų šilo poilsiavietė – atokvėpio vieta Nr. 6 ir Nr. 5 Budrio gatvės gale, Kėdainių m. Poilsiavietės gausiai išpuoštos medžio skulptūromis: „Netikėtas pasimatymas“, „Džiaugsmas“ aut. V.Cikana puošia poilsio vietą Nr.6. Už poros šimtų metrų esančioje aikštelėje Nr.5 rasite skulptūras „Grybų suolas“ aut. A.Vasiliauskas, „Paukščių šalis“ aut. R.Ramanauskas ir „Suolas kankorėžis“ aut. J.Lukšys. Puiki vieta vaikų lauko žaidimams. • Suolai 6


• Laužavietė • Tualetai Pagal aplinkos gamtiškumo ar antropogenizacijos lygį Babėnų šile yra štai tokie gamtinių rekreacinių erdvių tipai: naturali gamtinė aplinka, gamtinė aplinka ir aplinka, kurioje jaučiama gamtinių ir antropogenizuotų elementų pusiausvyra.

2 pav. Rekreacinių erdvių tipų pasiskirstymas Babėnu šile

Scehma: 1. Violetinė:

aplinka,

kuriuoje

jaučiama

gamtinių

ir

antropogenizuotų

elementų

pusiausvyra. 2. Balta: gamtinė aplinka, kurioje antrapogenizuotos veiklos vizualinis poveikis nestiprus, t.y. dirbtinai elementai „skęsta“ gamtiniuose. 3. Žalia: Natūrali gamtinė aplinka, kurioje žmogaus veiklos poveikis nejaučiamas. Turistui ar joje gyvenančiam žmogui susidaro laukinės gamtos iliuzija. Tekstūra, faktūra ir spalva. Medinės skulptūros teikia šilumos jausmą, bet meninis pateikimas klaidinas, sukelia nesusipratimo jausmą. Persirengimo kabinų spalva „rėžianti akį“, tekstūra ( metalas) sukelia šaltumo jausmą, nesuderinama su gamtos vaizdu. Buvęs pažintinis takas, jo 7


griūvėsiai kelia liūdėsį, nesaugumo jausmą.

Buvusio karinės zonos griuvėsiai kelią liūdėsį,

nesaugumo jausmą. Babėnų šilo estetinio vaizdo vertinimas:

Individualumas - buvusi karinė zona, iškastas karjieras, atodanga į Nėvėžio upę. Monotiškumas - tako nepaįvairinimas (tiesus takas). Savitumas - medinai drožiniai, augalų rūšys. Rekreacinės architektūros įvertinimas pagal kriterius: 1. Aplinka. Rekrecinė aplinka nėra sutvarkyta (buvę pažintiniai takai sugriuvę, takai nesaugojami nuo automobilių eismo). 2. Forma. Ypatingesnės formos išgaunamos tik medinių skulptūrų pavidalu, kurios yra pernelyg dramatiškos. Spalvos nesuderintos- persirengimo kabinos itin ryškios (ryškiai žalios). 8


3. Funkcija. Pastatų griuvėsiai buvusioje karinėje zonoje yra prastos būklės, neatlieka jokios fukcijos. 4. Objekto

orginalusmas,

novatoriškumas.

Medinės

skulptūros

ne

orginalios,

ne

novatariškos. 5. Techininė būklė. Pastatų buvusių karinėje zonoje būklė kritinė, takai išniokoti automobilių vėžiomis, takas vedantis į karjiero vandens telkinyje esančią salelę, naudojamas automobilių. 6. Kiti veiksniai. Nėra šviestuvų- žmonės jaučia nesaugumo jausmą, mažai suoliukų, šiukšliadežių.

3 pav. Babėnų šilo schema: žalia - traukos zonos, violetinė - konfliktiniai mazgai.

Erdvių eiliškumas. Galima keliauti nuo vieno pietinės miško dalies iki šiaurinės ir atvirkčiai. Nuo miesto patekimas į mišką yra pietinėje dalyje, šiaurinėje ir taip pat ties viduriu. Per kitur patekimas nepatogus. Izoliacija prasta nuo galimybės mišką pervažiuoti automobiliu. Išsidėstimo eiliškumas. Žaliakelis pakankamai platus aptarnaujačiam personalui privažiuoti. Kitur problematiška. Takų būklė kai kur labai prasta, kuomet su dviračiu pravažiuoti būtų problematiška.

9


2. ANALOGŲ STUDIJA Dzintari miško parkas įsikūręs Jūrmalos širdyje, o jo vertingiausias turtas - 200 metų senumo pušų giraitės, saugomos buveinės, kurios iki šios dienos liko nepakitę.

4 pav. Dzintaru mežaparks, Jūrmala, Latvija.

10


Dzintaru miško parke galima ramiai pasivaikščioti pėsčiųjų takais arba važinėtis riedučiais. Žiemos laikotarpiu apšviestame parke slidinėjama. Vaikai gali žaisti trijose skirtingose žaidimų aikštelėse, o aktyvūs laisvalaikio entuziastai gali eiti į riedutininkų parką arba žaisti gatvės krepšinį. Miško parke yra 33,5 metrų aukščio apžvalgos bokštas, kuris turi 12 platformų, iš kurių atsiveria ypatingi vaizdai į visas puses.

5 pav. Sekvojų nacionalinis parkas, JAV.

Sekvojų nacionalinio parko plotas 1635 km. Parke saugomos senovinės girios, kuriose auga didžiausi pasaulio medžiai: didieji mamutmedžiai.

6 pav. Olimpo nacionalinis parkas, JAV.

Olimpo nacionalinis parkas dalinamas į 4 svarbiausias dalis: Ramiojo vandenyno krantą, kalnų dalį, vakarinį drėgnąjį vidutinių platumų mišką ir rytinę sausų miškų dalį. 11


3. TERITORIJOS SUTVARKYMO SOCIALINĖ, EKONOMINĖ IR EKOLOGINĖ PROGRAMA Žmogaus, kaip mąstančios būtybės, reakcija į aplinkos veiksnius lemia jo veiklos organizavimo sėkmę. Žmogaus gyvenamoji veikla skirstoma į tris dalis: darbą rekreaciją ir socialinį vystimasį. Rekreacinės veiklos ypatumai Babėnų šile: 1. Poilsis - dėginimasis paplūdimyje, vaikščiojimas po miško parką, grilio zonos naudojimas. Sveikatingumas - kvėpavimus švariu miško oru, vaikščiojimas, bėgiojimas, plaukimas padeda išlaikyti gerą fizinę būklę. 2. Intelektuolinė veikla - buvęs pažintinis takas. 3. Hobis - žvejyba, bėgiojimas. 4. Sportas - bėgiojimas, plaukimas, lygumų slidžių varžybos, oriantacinės varžybos. 5. Kelionės - „žaliasis takas“/ žaliakelis. 6. Socialinė veikla - pasivaikčiojimas su draugais/ šeima miško parke, dalyvavimas arba stebėjimas varžybų. 7. Pramogos - žvejyba, plaukiojimas, varžybos.

7 pav. Vykdomos veiklos Babėnų šile

Pagal veikloje dalyvaujančių rekreantų skaičių rekreacinės veiklos rūšys: individuali veikla žvejyba, bėgimas, plaukiojimas, porinė veikla - bėgimas, plaukiojimas, grupinė – nėra, masinė veikla - lygumų slydžių, orentacinės varžybos. Komfortabilumas ir aplinkos estetika. Fiziologinės reikmės – galimybė žvejoti, bėgioti, plaukioti, dvasinės- vaikščioti mišku, kvėpuoti grynu oru, domėtis istorine praeitimi (buvusi karinė zona), vandens stebėjimas. Įgyvendinta idėja pagerintų Kėdainių savivaldybei priklausančios viešosios erdvės būklę, didintų patrauklumą inveticijoms ir verslui, užtikrintų saugią, sveiką ir harmoningą aplinką poilsiui, pramogoms ir renginiams vykti. Taip pat programa sudarytų palankias sąlygas infrastruktūros objektų plėtrai. 12


4. TERITORIJOS SUTVARKYMO FUNKCINĖ IR ERDVINĖ IDĖJA. TECHNINIAI SPRENDIMAI Babėnų šilo tematika - pulsas. Pulsas (lot. pulsus 'tvinksnis') – arterijų „bangavimas“, atsirandantis širdies kairiojo skilvelio sistolės metu. Projektuojame šile ši mintis atspindi skirtingus momentus: besikeičiančią aplinką, biologinius procesus, istoriją, žmogaus jausmą, veiklų įvairovę ir kt.

8 pav. Pulsuojančio šilo idėja

Siūloma Babėnų šilo pavadinimą pakeisti į Pulsuojantį šilą. Šios idėjos pagrindu taptų pulso ritmo kreivė, kiekvienas aukščiausias kreivės taškas atneštų vis naujų potyrių, tokių kaip: baltų kultūros pagrindu sukurta takų sistema, šilo buvusios karinės zonos panaudojimas aktyviai rekreacijai, sukuriant „lizdus“ medžiuose, Babėnų karjero teritorijoje plėtojama pasyvioji rekreacija – planuojamas kempingas, kurio planas „lapo“ formos. Galiausiai pritaikomas išmaniosios programėlės: jų pagalba Pulsuojančio šilo lankytojai galės daugiau sužinoti apie Kėdainių istoriją, šilo augaliją ir gyvūniją, o geocatching žaidimas ir tiesioginis nuolatinių šilo gyventojų transliavimas dar labiau pritrauks ne tik vietinius lankytojus, Lietuvos gyventojus iš kitų regionų bet ir turistus iš Europos bei kitų žemynų. Pulsuojantis šilas – numatomas kaip vieta, 13


kurioje kiekvienas lietuvis rastų savo mėgstamos veiklos, pradedant nuo pasyvaus poilsio, edukacin, sportinės veiklų ir iki išmanių ir ekstremalių potyrių.

9 pav. Babėnų šile planuojama veikla: dviračių sportas

PAŽINTINIS TAKAS. Babėnų šilo pietryčių dalyje, „žaliakelio“ pradžioje prasideda pažintinisrekreacinis takas. Didžiąją tako dalį (1043m) planuojama suprojektuoti medinėmis lentomis (plotis 2,5m) . Šis takas būtų pritaikytas ir neįgaliesiems- jo dešinėje būtų turėklas, o danga leistų sklandžiai judėti. Kitą tako dalį (271m)

sudarytų naturalus gruntas (plotis 2,5m) ,

refleksoterapinins takas. Prie visų tako atšakų yra po aikštelę, kuriuoje stovi informacinis stendas, dviračių stovai, atliekų rūšiavimo šiukšliadėžės. Pirmojoje pažintinio- rekreacinio tako atšakoje (59m) projektuojama dendrologinė ekspozicijos aikštelė (1800m2), kurioje vyktų ir ūkinė veikla- regionui tinkamų žolinių augalų ir medžių auginimas. Ekzpozicijai skirtame plote sodinami augalai: Dirvinė raugė (Agrostemma githago), Dirvinis raguolis (Consolida regalis gray), Paprastasis perluotis (Anthyllis vulneraria),

Smiltyninis

perluotis

(Anthyllis

arenania),

Paprastoji

durnaropė

(Datura

stramonium), Geltonasisbobramunis (Anthemis tinctoria), Diedmedis (Artemisia abrotanum), Paprastoji trūkažolė (Cichorium intybus), Rausvasis dobilas (Trifolium hybridum), Meškinis česnkaas (Allium ursinum), Miškinė lelija (Lilium martagon), Paprastasis burbulis (Trollius europaeus), Sinavadlapis vingiris (Thalictrum aquilegifolium), Paprastasis rūtenis (Corydalis 14


solida), Paprastoji katuogė (Rubus saxatilis), Miškinė sidabražolė (Potentilla ercta), Vaistinė veronika (Veronica officinalis), Vaistinis čiobrelis (Thymus vulgaris), Siauralapis gyslotis (Plantago lanceolota), Maumedis (Larix decidua), Mandžūrinis riešutmedis (Juglans ailantifolia), beržas kerulis (Betula nana), Gulsčiasis karklas (Salix repens). Projektuojamo statinio žemės naudmenų santykis nesikeis. Šalia dendrologinės ekspozicijos, medinio tako linkyje, planuojama įrengti apžvalgos aikštelę (16m2) su dviem suoliukais. Aikštelę juostų medinis turėklas. Nuo aikštelės į pietryčių pusę planuojamas sumedėjusių augalų prakirtimas, kuris atvers panoramą į Nevėžio upę.

10 pav. Planuojamos poilsio aikštelės pjūvio schema

Pirmąją ir antrąją atšakas skiria vandens suformuota įduba, pro kurią siūloma suprojektuoti natūralaus grunto taką. Šis takas jungtų abi atšakas ir jo vyduryje, kur bėga nesraunus upelis, būtų išdėliuoti akmenys, kurie paįvairintų taką. Kita pažintinio - rekreacinio tako atšaka (pagrindinė, kuriuos ilgis 872m) vinguriuoja pagal šlaito reljefą. Pirmąjame vingyje takas išsiskiria į medinį ir natūralaus grunto taką. Medinio tako vingyje yra vaikams ir suaugusiesiems skirtas edukacinis žaidimas- skulptūrų formavimas iš akmenų,o natūralaus grunto takas leidžiasi laiptas žemyn tiesiasi į poilsio aikštelę (24m2), kuriuoje yra keturi suoliukai.

15


11 pav. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių planai

Antrajame vingyje medinio tako dalyje, aukščiausiame taške, planuojama vaikų žadinimo aikštelė (150m2), kuriuoje bus 4 žaidimo įrenginiai (175020, 175510, 175595, 175520) ir du suoliukai. Tai pat nuo šio vingio driekiasi 40m lynas, kuriuo bus galimybė nusileisti nuo vieno šlaito krašto iki aikštelės. Apačioje projektuojamas natūralaus grunto takas, kuriuo bus galimybė grįšti prie lyno ir leistis dar kartą. Trečiajo vingio pradžioje projektuojama apžvalgos aikštelė (20m2) su dviem suoliukais. Aikštelę juostų medinis turėklas. Nuo aikštelės į rytų pusę planuojamas sumedėjusių augalų prakirtimas, kuris atvers panoramą į Nevėžio upę. Medinio tako vingyje yra vaikams ir suaugusiesiems skirtas edukacinis žaidimas- Baltų horoskopai. Šio žaidimo esmė šokinėjant tarp akmenų rasti savo zodiako ženklą baltų simbolikoje. Prie aikštelės stovėtų stendas, kuris paaiškintų ko ieškoti. 16


Lygiagrečiai medinio tako rytinėje pusėje projektuojamas refleksoterapinis takas. Jo danga susidarytų iš mulčo, konkorežių, smėlio ir akmenų. Akmeninė danga būtų per vidurį refleksoterapinio tako ir per jį tekėtų ten esantis nesraunus šaltinėlis, kuris papildytų refleksinius pojūčius. Šį vingį užbaigtų didžiausia apžvalgos aikštelė (30m2) su keturiais suoliukais. Aikštelę juostų medinis turėklas. Nuo aikštelės į rytų pusę planuojamas sumedėjusių augalų prakirtimas, kuris atvers panoramą į Nevėžio upę.

12 pav. Refleksoterapinis takas (kairėje). Edukacinis žaidimas Baltų kelyje (dešinėje).

Einant mediniu taku toliau projektuojamas papildomas medinis takas. Šis takas leidžasi į poilsio aikštelę (22m2), kuriuoje stovės keturi suoliukai. Ši aikštelė leis grožėtis siūlomu išlaisvinti sraunesniu šaltinėlio vandeniu ir domėtsi ten jau esančiais pelkiniais augalais. Dėl projektuojamo išlaisvinto šaltinio vandens debitas ir vandens sąlygos teritorijoje nesikeis. Apžvalgos kalnas. Tvenkinio rytinėje dalyje esanti 16 metrų kalvelė yra dėkinga nuo jos viršūnės atsiveriančiu nuostabiu tvenkinio vaizdu. Joje numatėme įrengti medinę apžvalgos aikštelę. Jos forma apskrita, skersmuo siekia 8 metrus. Terasos pagrindas sudarytas iš maumedžio medienos, būtent nereikalauja itin daug priežiūros. Medinių turėklų aukštis siekia 90 cm. Terasos plokštumą laiko gelžbetoninės konstrukcijos. Nuo takelio link kalno viršūnės nuves natūralus 17


takelis, o likus 6,2 m iki terasos pankytojus atves mediniai laipteliai su turėklais. Apžvalgos aikštelėje numatyti 4 sėdėjimo suoleliai, bei informacinis stendas, kuriame bus užfiksuota: informacija apie Kėdainių miestą, jo istoriją, renginius, vyksiančius Babėnų miško teritorijoje.

13 pav. Apžvalgos kalnas prie Babėnų karjero

Pėsčiųjų perėjos. Babėnų šilą, kerta Nuokalnės gatvė. Kadangi Šilą juosia aktyvus pėsčiųjų bei dviratininkų judėjimas, numatėme lankytojams įrengti dvi pėsčiųjų perėjas su saugumo salelėmis. Salelės bus apšviestos, apsaugotos atšvaitais. Viena iš pėsčiųjų perėjų jungtų žaliakelio taką, kuris yra be galo svarbus, o kita perėja, kuri nutolusi nuo pirmosios 105 metrai, jungtų judrų taką, kuriuo dažniausiai prabėgtų bėgikai ir pravažiuotų dviratininkai. Ateityje siūloma pasinaudoti “FIMA” firmos tiekiamos paslaugomis ir įrengti Nuokalnės gatvėje automobilių greičio matavimo sistemą, tokių būdu, aktyviai laiką leidžiantys miško lankytojai, jame jaustųsi dar saugiau. AKTYVIOJI REKREACIJA. Sporto aikštelė šalia tvenkinio. Tvenkinio šiaurinėje dalyje numatomos tinklinio ir petankės žaidimo aikštelės. Jų dangas sudarys natūralus smėlis. Tinklinio aikštelės matmenys: 18x9 m. Ji ribojasi su šalia esančiu paplūdymiu. Aikštelės tinklo su stovais aukštis 2,2 m. Petankė – žaidimas labai įdomus su metaliniais rutuliais, kurio esmė mesti metalinį rutulį kuo arčiau medinio, vadinamo košonetu . Šis žaidimas Žaidimas žaidžiamas ant smėlio arba ant žvyro, bet galima žaisti ir ant žolės ar kitokio paviršiaus. Planuojamos petankės aikštelės danga 18


– smėlis. Jos matmenys: 15x4 m. Šalia šių žaidimo aikštelių numatomi sėdėjimo suoleliai su šiukšlinėmis.

14 pav. Planuojamos sportinės veiklos Babėnų šile: paplūdimio tinklinis (kairėje) ir petankė (dešinėje)

Pulsuojantis šilas – tai teritorija skirtą tenkinti įvairius miestiečių rekreacinius poreikius. Jame numatomas nuotykių parkas. Nuotykių parkas – tai vaikams ir jaunimui skirta teritorija su įvairaus amžiaus grupių vaikams pritaikytais žaidimų ir sporto įrenginiais bei aikštelėmis. Siūloma įrengti nuotykių parką buvusioje priešlėktuvinės gynybos sistemos karinėje teritorijoje. Idėja – „paukščių lizdai“ atspindi ne tik teritorijos istoriją, skrydį, bet ir sieja ją su nuotykių parke numatomomis veiklomis, judesiu, tarpusavio bendravimu. Funkcinis zonavimas: skirstomas pagal skirtingas amžiaus grupes, tačiau kartu numatomos ir bendros zonos, bei vaikų žaidimo aikštelės ypatingų poreikių vaikams, tai vieta, kurioje kiekvienas atrastu sau vietą, savo „lizdą“. Siūloma naudoti natūralios medžiagos, medinius įrenginius. Labai svarbu patikima ir saugi aikštelės atrakcionų konstrukcija: ji turi būti gaminama be aštrių kampų, nepaliekama pavojingų tarpų tarp judančių dalių. Todėl pasirinkome „Fixman“ produktus, (šalia aprašo naudoti siūlomu produktų kodai). Siūloma apibendrinti dizainą ir pritaikyti įrenginius „paukščių lizdų“ idėjai, kuriant vaikų žaidimų aikštelės įrenginius tarsi inkilus. Funkcinės bei įvairaus amžiaus vaikams numatomos zonos būtų atskirtos želdinių juostomis. Šile žaidimų aikštelės lengvai pasiekiamos, jas pajungia vienas bendras takas. Žaidimų aikštelių vietos parinktos natūraliai susiformavusiose, atvirose erdvėse, kur nėra aukštų medžių. Žaidimų aikštelės plotas nesibaigia kartu su įrangos plotu – paliekama bent po porą metrų iš šonų. Parinkta minkšta žaidimų aikštelės danga, smėlio pagrindu, ant kurio pargriuvę vaikai nesusižalos. Tarp laipynių turėklų turi būti tinkami tarpai: pro juos neturi pralįsti vaiko galva, bet juose neturi įstrigti ir jo pirštukai. Įrengiant žaidimų aikštelę, atsižvelgiama į vaikų amžių: įranga, tinkama mokyklinio amžiaus vaikams, netinka pradedantiems vaikščioti kūdikiams. Aktyvią 19


veiklą skatinančios aikštelės planuojamos netoli viena kitos. Ne kiekvienas žaidimų įrangos elementas yra tinkamas ir bus naudojamas visų vaikų. Tačiau vienų vaikų buvimas su kitais ir jiems suteikta galimybė rinktis sudaro sąlygas vaikui jaustis geriau ir leisti laiką su visais. Vaikų Žaidimo aikštelės skirstomos pagal amžiaus grupes: • 0-3 metų aikštelių įrenginiai skirti lopšelio amžiaus vaikams yra iki 1 metro aukščio. Čia numatytas

nedidelis

žaidimų

namelis,

kartu

su

smėlio

dėže

(175082),

vertikalios

supynės(175075), į kurias vaikai įsodinami iš viršaus (kad supdamiesi nenuvirstų), laipynių kompleksas kartu su neaukštomis čiuožyklomis (175055), šliaužynė (175019). Šalia mažiau aktyvios veiklos skirtos aikštelės numatyta įrengti vaikų žaidimo elementus, skirtus ypatingų poreikių vaikams (137602). • 4-7 metų aikštelių įrenginiai skirti iki mokyklinio amžiaus vaikams yra iki 1 metro aukščio. Numatyti svyruojantys į šonus ir spyruokliuojantys aukštyn žemyn įrenginiai (175070,175570) laipynės(175590,175595), kompleksai (175520). • 8–12 metų vaikams skirtų atrakcionų aukštis dvigubai didesnis, jiems skiriami daugiau judrumo reikalaujantys įrenginiai laipioti, kaboti, kabarotis. Šio amžiaus vaikams skiriamos aukštesnės supynės, statesnės, sudėtingesnės čiuožyklos (230015, 230020,230050). Bendra zona: nusileidimas lynu, lipimas į kalną, apžvalgos aikštelė. • Vyresniems, aktyvesniems vaikams, paaugliams statomos įvairios medinės ir virvinės kopėčios, sumazgytos virvės, tinklas, skersiniai, laipynės. (GSW5004, GSW1005). Numatoma mediniai lauko treniruokliai: lygiagretis, skersinis, kopėčios. Siūlomi vaikų žaidimo aikštelių elementai – suoleliai, skirti pailsėti vaikus atvedusiems suaugusiesiems. Šalia įėjimų į Nuotykių parką numatomos poilsio zonos, kuriose būtų poilsiavietės, vandens gėrimo fontanėliai (Industek), dviračių stovai, šiukšlinės (atokiau nuo poilsiaviečių). Tamsiuoju paros metu numatoma įrengti apšvietimą, tam kad aikštelė būtų gerai matoma ir vaikai saugiai grįžtų namo. Šviestuvų stulpus siūloma įkasti taip, kad jie nekliudytų vaikams žaisti.

20


PROJEKTUOJAMOS GELBĖJIMO POSTAS – KAVINĖ. Numatomo pastatų komplekso, gelbėjimo posto-kavinės, funkcinė idėja yra suteikti komfortabilų žmonių poilsį: šilo lankytojai turėtų erdvę papludimyje, kurioje gakėtų prisėsti, pasislėpti nuo saulės, užkasti. Gelbėjimo ir medicinos punkto postas, objektas, kuriame įsikurtų gelbėtojai, kurie galėtų padėti nelaimės atveju, dėl šios veiklos šilo lankytojai jaustųsi saugiau. Mūsų pastatų komplekso erdvinė idėja – modernus pastato dizainas, išlaikantis tapatumą su natūralia gamtine aplinkataip neiškrentantis iš bendro konteksto. Numatoma projektuoti ir lauko tualetą bei lauko pavėsines. Pavėsinėje yrengtas židinys. Visiems pastattams taikomas universalusis dizainas.

15 pav. Projektuojamas gelbėjimo postas-kavinė ir lauko pavėsinė

IŠMANIOSIOS PROGRAMĖLĖS. Šiais išmaniųjų technologijų laikais žmogus labai nutolo nuo gamtos. XXI-jame amžiuje vis dar galima pritaikyti Žano Žako Ruso posakį: Atgal į gamtą! Kyla klausimas: kaip jį priartinti prie tikrosios prigimties, nepaliekant naujausių technologinių sprendimų užnugaryje?

Norint sukurti harmonišką pusiausvyrą tarp žmogaus, aplinkos ir

išmaniųjų tecnologijų, reikia atsižvelgti ne tik į naujausias išmaniąsias tendencijas. Svarbu išanalizuoti istorinę, gamtinę, aplinką bei socialinius ryšius. Babėnų šile siūloma įrengti išmaniąsias stoteles, kuriose, programėlės pagalba, netikėčiausiose šilo vietose būtų galima matyti istorinius objektus, gyvūnus, paukščius, augalus “atgyjusius” išmaniajame įrenginyje, kartu su informaciją apie juos. Visa tai gali būti pateikta kaip žaidimo forma. Siūloma pradėti įgyvendinti geocatching žaidimą bei įrengti tiesioginius filmavimus iš paukščių lizdų ir pan.

16 pav. Išmaniųjų programėlių logotipai atspindintys pagrindines idėjas: istorija, gyvūnija, augalija, išmanumas

21


ISTORIJA. Daugeliui Kėdainiai visų pirma asocijuojasi su garsiąja Lietuvos didikų Radvilų gimine. Šios kilmingos šeimos istorinių ženklų gausu jaukiame Kėdainių senamiestyje. Valdant Radviloms tai buvo kultūrinis ir religinis protestantizmo centras (veikė kelios bažnyčios, gimnazija, spaustuvė). Išmaniosios programėlės pagalba, einat ar važiuojant Babėnų šilu, būtų galima “sutikti” besivaikščiojančius Radvilas. Tokiu būdu būtų vykdoma ne tik rekreacinė, bet ir edukacinė programa. AUGALIJA IR GYVŪNIJA. Gyvūnų “gaudymo” programėlė, taip pat atliktų švietėjišką veiklą. Įjungus išmaniojo įrenginio filmavimo režimą, galima “pagauti” gyvūnus neįtikėčiausiose vietose. Lankytojus supažindinti su Babėnų šilo augalais, taipogi planuojama pasitelkiant išmaniąją programėlę.

Nuskanavus specialų kodą ant medines lenteles šalia augalo,

išmaniajame įrenginyje pasirodytų informacija apie augala bei augalo panaudojimo galimybės.

17 pav. Išmaniųjų programėlių pritaikymas planuojamame pažintiniame take Babėnų šile

GEOCACKING. Geocaching - tai angliškas žaidimo pavadinimas, kilęs iš tarptautinio žodžio „geo“ (žymintis sąsają su Žemė, geografija) ir angliško žodžio „cache“ – slėptuvė. Lietuvių kalboje atitikmens šiam žodžiui nėra, tačiau mūsų kraštuose šis užsiėmimas vadinamas tiesiog „lobiavimu”. Žaidimas tiesiogiai susijęs su geografija ir judėjimu Žemės paviršiumi – pėsčiomis, dviračiu, automobiliu, ir slėptuvių ieškojimu. Paprastai slėptuvės ieškomos pasitelkiant 22


šiuolaikinę navigacijos sistemą – GPS ir naudojant GPS, išmaniuosius įrenginius arba tai daryti galima ir be jokios įrangos. Paprasčiausiai pasiruošiama namuose, pasitelkiant google maps arba maps.lt, ir atsispausdinant lobio buvimo žemėlapiuką ant popieriaus. Didžiausia šio žaidimo kuriama vertė – pažinimas. Įprastai slėptuvės slepiamos vietose, kurios įdomios, turinčios kultūrinę, pažintinę ar istorinę vertę, arba kažkam dedikuojant slėptuvę (pavyzdžiui: parkui, žymiam žmogui, įvykiui, architektūros paminklui ir pan.). Šiuo metu pasaulyje yra paslėpta daugiau nei 6 milijonai lobių, o bendruomenę sudaro virš 2 milijonų aktyvių bendruomenės narių. Lietuvoje šiuo metu užregistruota beveik 3.000 veikiančių slėptuvių. Jei vieta žmogui įdomi, slėptuvės aprašymuose yra pateiktos tikslios slėptuvės koordinatės, tad nurodytą vietą rasite 5 m tikslumu. TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA IŠ PAUKŠČIO LIZDO. Negalintiems ar nerandantiems laiko ištrūkti į gamtą ir pamatyti gyvūnijos, siūloma stebėti tiesiogines transliacijas iš miško. Turintys laisvesnio laiko ar tiesiog bedirbant prie kompiuterio, įsijungus tiesioginę transliaciją galima pamatyti: ką veikia Babėnų šilo paukščiai. Transliacijas iš gamtos siūlo stebėti Estijos švietimo ir tyrimų centras (The Estonian Education and Research Network (EENet)). Tinklalapis Eenet.ee skelbia, kad tokio pobūdžio gyvos vaizdo transliacijos vykdomos jau nuo 2007-ųjų, bendradarbiaujant su daugeliu partnerių. Planuojamos kameros turėtų būti ypač mažo dydžio, o vietose, kuriose “gyvena” naktiai gyvūnai, integruojamos kameros su infraraudonųjų spindulių apšvietimu. Šios transliacijos – ir puiki mokomoji priemonė, mat kartu galima stebėti, kada ir kuo maitinasi paukščiai, sužinoti jų mitybos principus. Tuo pačiu tai atpalaiduojanti veikla, nes stebint gyvūnus, girdėtųsi medžių lapų šlamėjimas, vandens garsai. PULSUOJANTYS TAKAI. Pulsuojančiame šile taip pat siūloma įrengti “šviesos takus” ir šviesos meninę instaliaciją, kuri šviestų pulso ritmu. Visa tai įgyvendinti, ppasitelkiant išmaniąją programėlę: žmogus prisijungęs prie programėlės, pateiktų savo duomenis, kurie pasiekę šviesos įrenginių sistemas, pradėtų “pritemdinėti” pateiktojo pulso ritmu. Tai būtų aktualu ne sportuojantiems, menu besidomintiems lankytojams, turistams, bet ir vietiniams gyventojams, nes visa tai būtų kiekvieną kartą kintama.

23


5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PASEKMIŲ VERTINIMAS APLINKOSAUGINIU ASPEKTU Suplanuotas pastato kompleksas paplūdimyje atitinka visus reikalavimus, neišsiskiria iš gamtos, estetiškai natūralumai atrodo. Kempingo išplanavimas, visuomeninių pastatų, aikštelių plotai atitinka visus šiuometinius klasifikavimo ir kitus reikalavimus kempingo zonai plėtoti. Takas į tvenkinio salą, kuriuo šiuo metu leidžiama važiuot automobiliams, siūlomas palikti tik pėsčiųjų taką. Automobilių srautą į šią zoną uždrausti. Sala yra natūralus gamtos kurinys, todėl sprendžiama ją palikti natūralią, su pėsčiųjų taku, kurio danga taip pat natūralus gruntas. Įgyvendinus programą neigiamos pasekmės mažai tikėtinos, kuriant sprendinius buvo atsižvelgta į biologinės įvairovės, kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso išsaugojimo svarbą. Atliekant planavimą sudarytos sąlygos užtikrinti augalijos bei gyvūnijosišsaugojimą, taip patpadidinti jų įvairovę, todėl tikėtinos teigiamos pasekmės aplinkosauginiu aspektu.

6. PASIRINKTŲ RĖMĖJŲ SIŪLOMŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMO PROJEKTE APRAŠYMAS Projektuojamo pastato (pastatų komplekso) konstrukcijų, inžinerinių sistemų sprendinių aprašymai ir pagrindimas. Naudojamų išmaniųjų technologijų aprašymas: Projekte planuojama visų pastatų pagrindinė konstrukcinė dalis bus iš jūrinių konteinerių, kurių produkcija naudosime ,,Ryterna modul‘‘ (jūrinių konteineriu matmenys: ilgis - 12,192 x plotis – 2,438 x aukštis – 2,591 m ir ilgis – 6,058 x plotis 2,438 x aukštis 2,591 m), taip pat naudosime sliūlomą tualeto išplanavimą su parinkta išorės apdaila, kad neišsiskirtų iš aplinkos (18 pav. tualeto išplanavimas).

24


18 pav. Tualeto išplanavimas

Išorinę apdailinę objekto dalį, siūloma projektuoti pagal parinktą vizualizaciją, panaudojant rėmėjo ”Cembrit” fasado dangos plokštės cembrit solid S353 ir cembrit solid S334 produkciją. Siūlomos plokštės spalvos neišsiskiria iš aplinkos ir puikiai atitinka mūsų norus. Parinkta ,,ETNA‘‘ sienų ir stogo apšiltinimas. Suprojektuotame gelbėjimo poste – kavinėje yra numatyta terasa iš impregnuotų pušies lentų. Medienos imprengnanui pasirinkome ,,SKV‘‘ firmos ,,Akro‘‘ medienos imprengantą. Terasai uždengti naudojama ,,Renson‘‘ firmos siūloma ”Louvered Roof – Algarve”, kuri valdoma elektros sistema, nes galima stogą atidaryti/uždaryti pagal saulės apšvietimą į terasa, o esant prastam orui jį uždaryti.

19 pav. Planuojamo tualeto/dušo vizualizacija

25


Iš tiekėjo “Samsung”, gelbėjimo poste – kavinėje parinkti „Wind-Free™“ oro kondicionieriai, kurie tolygiai paskirsto orą ir nesukelia jokių kitų nemalonių pojūčių, o iš ,,Militera‘‘ firmos siūloma naudoti “Sun Eco” paslaugų stotele, kuri suteiks žmonėms prieiga prie interneto ir kitų poreikių. Prie kavinės numatytas dviračiams pastatyti skirta vieta, su parinktu produktu (19 pav.) Pagal numatytą kempingo išplanavimą, panaudosime tvorą, kuri aptvers visą kempingo teritoriją, apsaugantį nuo pašalinių žmonių, tokiu būdu planuojama mažinti vandalizmą. Kempingo plotų teritorija yra išdėstyta taip, kad atitiktų visus saugaus kempingavimo reikalavimus, pagalbos transporto privažiavimui. Kempinge bus elektros energijos tiekimas, jis bus remiamas ,,Life Is On‘‘ firmos sprendiniais. Taip pat bus tiekiamas ir vanduo, kuris bus dušuose, tualetuose, virtuvėje. Kempinge planuojamos šiūkšliadėžės identiškos kaip ir Babėnų šile. Tvorų apželdinimui numatyta sodinti pušis, nes jos labai gerai derėtų prie aplinkos ir būtų sąryšis tarp kempingo ir miško, o padarytame žiede ir prie tualeto padarytuose plotuose siūlome smilginius augalus, nes jos siejasi su papludimiu ir primena jūrą (esame iš Klaipėdos ir norime, įnešti pajūrio gaivos). Prie vaikų žaidimo aikštelių bus numatyti vandens gėrimo fontanėliai ,,Idustek‘‘ siūlomos amerikiečių kompanijos ,,ELKAY‘‘. Kempingo teritorijoje esantis pastatai bus apsaugoti signalizacijos sistema, įeigos kontrolės sistema, gaisro signalizacijos sistema, gaisro gesinimo sistema, ir vaizdo kameros (prie patekimo vietos į kempingą), kuria pasirūpins rėmėja ,,Fima‘‘. Kelių pagrindą ir takelio pagrindą sudarys natūrali danga sutvirtinta koriu. Kempingo zonoje numatytos ir vaikų žaidimo aikštelės zona vaikams, joje naudojama rėmėjo ,,FIXMAN‘‘ produkcija: Žaidimų kompleksas su aukšta čiuožykla-175047, balansinės supynės175070, tinklų zona lipimui arba šliaužimui – 175019, sūpynes remas aukštas (dvivietis) – 175076, krepšinio aikštelė su saugia danga. Kempingo teritorijoje bus ,,Militera‘‘ firmos pasirinkta siūloma ,,Sun Eco‘‘ paslaugų stotele. Kempingo zonoje numatome tualetus su parinkta išorine danga ir išplanavimu. Kempingo tualetuose ir dušuose naudojamos rėmėjo ,,NiT‘‘ šildymo sistemas, taip pat prie kiekvieno tualeto/dušo numatyti po keletą suoliukų. Teritorijoje yra virtuvė sudaryta iš dviejų sujungtu konteineriu (ilgis – 24,384 x plotas – 4,876 x aukštis - 2,591 m), bus buitinė technika, skirta maistui 26


ruošti iš ,,Samsung‘‘ produkcijos: išmontuojama buitinė technika(NV70K1340BS) elektrinė orkaitė, Dual Fan 70l; MC28M – mikro bangų krosnelė su konvencija, 1400w 28l; NA64H3010AR dujinė kaitlentė. Taip pat numatytos pavėsinės susirinkti vakarais prie laužo pasisedėjimams . Ateityje siūloma pasinaudoti “FIMA” firmos tiekiamos paslaugomis ir įrengti Nuokalnės gatvėje automobilių greičio matavimo sistemą, tokių būdu, aktyviai laiką leidžiantys miško lankytojai, jame jaustųsi dar saugiau. Industek - amerikiečių kompanijos ELKAY vandens gėrimo fontanėlius. Gaudrė – „Carya Litter Bin“ šiukšliadėžės. Galima daryti 3 didesnes šiukšlių išmetimo talpyklas, kurių tikslas būtų rūšiavimas dėl ekologiškumo ir gamtos saugojimo. Mažoji talpyklos dalis skirta mesti nuorūkoms, taip apsaugojant mišką nuo galimų gaisro atvėjų.

27


28


29


Šviestuvus pasirinkome Neri italu dizaino Light Archilede S dėl jų geros šviesos sklaidos bei susiliejimo su miško masyvu.

30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


DviraÄ?iĹł stovus pasirinkome Neri dizaino

41


42


Suolelius pasirinkome Neri italĹł dizaino

43


44


45


46


Kitų remėjų naudojami gaminiai: Fima – apsaugos signalizacijos sistema, įeigos kontrolės sistema, gaisro signalizacijos sistemos, gaisro gesinimo sistemos, vaizdo kameros (prie išėjimo). Samsung – išmontuojama buitinė technika(NV70K1340BS) elektrinė orkaitė, Dual Fan 70l; MC28M – mikro bangų krosnelė su konvencija, 1400w 28l; “Wind Free” kondicionierius; NA64H3010AR dujinė kaitlentė. Ryterna modul – jūriniai konteineriai. ETNA – sienos apželdinimas ir stogo apšiltinimas. Cembrit – fasado plokštės cembrit solid S353 ir cembrit solid S334. Militera – wifi įrenginiai. Fixman – įrenginiai. Industek - amerikiečių kompanijos ELKAY vandens gėrimo fontanėlius. Gaudrė – „Carya Litter Bin“ šiukšliadėžės. Galima daryti 3 didesnes šiukšlių išmetimo talpyklas, kurių tikslas būtų rūšiavimas dėl ekologiškumo ir gamtos saugojimo. Mažoji talpyklos dalis skirta mesti nuorūkoms, taip apsaugojant mišką nuo galimų gaisro atvėjų. Gaminiai parinkti labiausiai atitinkantys Babėnų šilo situaciją ir keliamą projekto idėją – pulsuojantis šilas. Pritaikant, buvo atsižvelgiamą į produkcijos ergonomiškumą, pritaikomumą, ilgaamžiškumą, unikalumą bei šiuolaikiškumą funkcijų atžvilgiu.

47


IŠVADOS 1. Darbo proceso metu Babėnų šilo teritorija buvo išanalizuota ir išsiaiškintos pagrindinės problemos šioje teritorijoje. Pagrindinės kylančios problemos susijusios su vandalizmu bei aktyvių veiklų trūkumu teritorijoje. 2. Buvo įvertinta teritorijos infrastruktūra ir jos ryšys su Kėdainių miestu bei aplinkinėmis teritorijomis. Ši teritorija siejasi glaudžiai, yra pamėgra kėdainiškių, tačiau pastebėta jog atvykusiems iš tolėliau yra maža automobilių stovėjimo vietų. 3. Teritorija buvo tyrinėta gyvai, atlikinėjamos fotofiksacijos ir tokiu būdu atlikta gamtinė, bei vizualinių ryšių analizė. 4. Prieš sprendžiant pagrindinę koncepciją, buvo ieškoma analogų, kurie buvo lyginami su analizuojama teritorija. 5. Atlikta teisinė ir istorinė aplinkos analizė, kuria remtasi kuriant teritorijai naujus sprendimus. 6. Atikti sprendimų pasiūlymai Babėnų šilui. Babėnų šilo teritorija pasižymi puikiai išsaugotu gamtiniu karkasu, atsižvelgiant į tai, stengtasi kuo mažiau “ardyti” gamtos grožį. Ir siekta jį išsaugoti, planuojamiems takams įjungiant jau esamus, paliekant natūralią jų danga, be to, uždaužiant į teritoriją patekti automobiliams. “Pulsuojantis šilas” atspindi projekto charakterį – jis gyvas, kintantis, žaismingas. Numatant sprendinius siekta skatinti lankytojų srautą Babėnų šilo teritorijoje. Stengtasi suteikti žmogui saugumo jausmą (poilsio aikštelės, pėsčiųjų perėjos, vaikų žaidimo aikštelės, kurios zonomis suskirstytos pagal amžių, gelbėtojų postas papludymyje). Besikeičiant metų laikui, keičiasi ir veiklos Babėnų šile, kaip ir pulsas, kurio dažnis priklauso nuo aktyvumo.

48


INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

https://archive.org/details/Architectural_Standard_Ernst_Peter_Neufert_Architects_Dat a https://a1.muscache.com/locations/uploads/photo/image/36572/0_4200_84_2716_tw o_LakeTahoe_ZephyrCove_LeBlanc_7340.jpg https://lt.wikipedia.org/wiki/Babėnų_miškas https://www.turizmas.lt/lankytinos-vietos/Babėnų-miškas-ir-pažintinis-rekreacinistakas/8004 https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/babenu-misko-parko-pazintinisrekreacinistakas/7859 http://postilla.mch.mii.lt/Tevuzeme/kedainiai.htm https://www.neri.biz/it/neri.aspx?idC=61642&LN=it-IT https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.83CDCE8558A7 http://www.rmodul.lt/technine-charakteristika https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06ED717798CA http://regia.lt/lt/zemelapis/ http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt “Time-Saver Standards for Landscape Architecture” autoriai Charles W. Harris, Nicholas T. Dines. McGraw - Hill Education, 1998. „Dictionary of Landscape Architecture and Construction“ autorius Christensen A.J., New York: McGraw-Hill, 2005. “Garden design” autorius John Brookes. London, Penguin Company, 2001. “Mūsų parka” autorius A. Tauras, Vilnius, Mokslas, 1989. „Landšafto erdvių kūrimas ir tvarkymas“ autorius A. Tauras, Vilnius, 1984. „Miestų planavimas“ autorius P. Juškevičius, Vilnius, Technika, 2003. „Rekreacinė kraštotvarka“ autoriai Gurskienė V., Ivavičiūtė G., Kaunas, Ardiva, 2008. “Design with Nature”, autorius L. McHarg, New York: Natural History Press 1969. „Miestų želdynų formavimas“ mokslo darbai, Klaipėdos valstybinės kolegijos seminaro leidinys, Klaipėda, 2015. „Kraštovaizdžio architektūra - profesijos horizontai ir sinergija“, Kraštovaizdžio forumo 2015, vykusio Vilniuje 2015m. Spalio 29d., mokslo darbai, autoriai Vaiva Deveikienė, Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Alvydas Mituzas, Vilnius, 2015. „Želdynų rengimo metodika“, autoriai Giedrė Čeponytė, Ramunė Sanderson, Vilnius, 2015.

49


KOMANDA

50

Profile for structum.structum

KU II komandos aiškinamasis raštas  

Babėnų šilo ir Babėnų karjero aplinka. Projektą rengė: Karolina Brundzaitė, Kamilė Vaičiūnaitė, Karolina Gerikaitė, Kotryna Būdvytytė, Mon...

KU II komandos aiškinamasis raštas  

Babėnų šilo ir Babėnų karjero aplinka. Projektą rengė: Karolina Brundzaitė, Kamilė Vaičiūnaitė, Karolina Gerikaitė, Kotryna Būdvytytė, Mon...

Advertisement