Page 1

SKÄRGÅRDSFÄRJORNAS

TURLISTOR 2018 SAARISTOLAUTTOJEN AIKATAULUT

ÅLLER

INNEH

Jurmo

ÄVEN

on formati Turistin rgården ä om sk ÖS

ÄÄ MY

SISÄLT

Matk

ARCHIPELAGO FERRY TIMETABLES

ja sa ailutieto

Osnäs Vuosnainen

Åva

aristos

Kustavi Gustavs

Brändö

ta

DING

INCLU

a b out rmation o fo in t Touris archipelag the ALSO

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Torsholma

Houtskär

Asterholma

Bärö

Kumlinge

Vårdö Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö Bergö

Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

10

20

30 km

Ålandstrafiken www.alandstrafiken.ax

KORRIGERINGAR/ÄNDRINGAR kan ha inträffat. För uppdaterad turlista se: KORJAUKSET/MUUTOKSET on saattanut tapahtua päivitetyn vuorolistan mukaan: CORRECTIONS/CHANGES may have occured, for updated timetable, see:

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN


Skärgårdstrafikens körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat Archipelago-traffic traveltimes n Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line n Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line n Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

n Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line n Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Landsväg | Maantie | Road Jurmo

Kustavi Gustavs

Osnäs Vuosnainen

Åva

Brändö

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Asterholma

Bärö

Kumlinge

Vårdö

Eckerö

Berghamn

Houtskär

Torsholma

Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö Bergö

Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

20

10

30 km

Tvärgående linjen | Poikittainen linja

Norra linjen | Pohjoinen linja

Södra linjen | Eteläinen linja

n Långnäs–Överö, ca 40 min

n Hummelvik–Enklinge, ca 1 h

n Långnäs–Överö, ca 40 min

Cross line

Northern line

n Långnäs–Snäckö, ca 1 h 40 min

n Hummelvik–Kumlinge, ca 1 h 20 min

n Överö–Snäckö, ca 1 h

n Hummelvik–Torsholma, ca 2 h 30 min

n Asterholma–Lappo, ca 15 min

n Långnäs–Bergö, ca +20 min n Snäckö–Kumlinge färjfäste, bilväg ca 11 km

Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Svinö–Degerby, ca 30 min

n Överö–Degerby, bilväg ca 17 km

Southern line

n Långnäs–Sottunga, ca 1 h 15 min

n Hummelvik–Lappo, ca 2 h 5 min

n Långnäs–Kökar, ca 2 h 30 min

n Enklinge–Kumlinge, ca 20 min

n Invikning till Kyrkogårdsö, +20 min

n Lappo–Torsholma, ca 20 min n Kumlinge–Lappo, ca 45 min

n Invikning till Husö, +10 min

n Kökar–Sottunga, ca 1 h 15 min n Kökar–Galtby, ca 2 h 30 min

n Kumlinge–Torsholma, ca 1 h 10 min n Åva–Jurmo, ca10 min

n Åva–Osnäs, ca 40 min

n Torsholma–Åva, bilväg ca 17 km

Beräknad körtid över fasta Åland till skärgårdshamnarna | Arvioitu ajoaika Ahvenanmaan läpi saaristosatamiin | Estimated drive time over the mainland of Åland to the archipelago harbors: Mariehamn–Långnäs/Svinö ca | noin | about 40 min Mariehamn–Hummelvik ca | noin | about 90 min

Eckerö–Långnäs/Svinö ca | noin | about 70 min Eckerö–Hummelvik ca | noin | about 90 min


BOKNING AV FÄRJPLATSER LAUTTAPAIKKAVARAUKSET FERRY RESERVATIONS Ålandstrafiken Styrmansgatan 1 22100 Mariehamn tel. |  puh. +358 (0)18 25 600 info@alandstrafiken.ax www.alandstrafiken.ax Gilla oss på Facebook! Öppet | Avoinna | Open: må–fr  10–17  |  ma–pe 10–17 Mon–Fri 10–17

Turistinformation Åland Ålands Turistinformation Storagatan 8, 22 100 Mariehamn Tel. | Puh. + 358 (0)18 24 000 info@visitaland.com www.visitaland.com Gilla oss på Facebook! Turistinformation Åbolands skärgård Turunmaan saaristo Turku Archipelago Skärgårdens turistinformation Strandvägen 28, 21600 Pargas Tel. | Puh. + 358 (0)400 117 123 www.saaristo.org www.skargarden.fi Kustavin kunnanvirasto 23360 Kustavi Tel. |  Puh. +358 (0)2 842 6600, +358 (0)44 742 6620 www.kustavi.fi Turistinformation Korpo m fl Tel. |  Puh. + 358 (0)2 458 5722 www.parainen.fi

Innehåll | Sisältö | Contents Information & Avgifter | Neuvonta & Maksut | Information & Fares...........................................................................................................................................2–5 Information om färjorna | Tietoja lautoista | Information about the ferries..............................................................................................6 Vajerfärjor | Lossit | Cable ferries...................................................................................... 7 nnn Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line Snäckö–Långnäs.............................................................................................................................8–13 nnn Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line Galtby–Långnäs (+ passbåten) ......................................................................................... 14–24 Skärgårdstrafiken körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat Archipelago-traffic traveltimes ........................................................................25 nnn Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line Svinö–Degerby.............................................................................................................................26–27 nnn Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line Hummelvik–Torsholma.........................................................................................................28–37 Osnäs–Åva...................................................................................................................................... 38–41 Åva–Jurmo..................................................................................................................................... 42–47 Asterholma–Lappo–Torsholma.......................................................................................48–53 Enklinge–Kumlinge..................................................................................................................54–57 nnn Kollektivtrafiken | Joukkoliikenne | Public transport I skärgården | Saaristossa | In the archipelago......................................................58–59 Vartsala–Kivimaa | lossi aikataulu | ferry timetable...................................................60 nnn Cykelfärja | Pyörälautta | Bicycle ferry.............................................. 60

Ansvarig utgivare: Ålandstrafiken. Utgivaren ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller ändringar i tider, priser eller andra uppgifter. Produktion, layout och annonser: Strax Kommunikation, AX-22100 Mariehamn, tel. +358 18 525 875, www.strax.ax. Tryckning: Forssa Print

Turistinformation om skärgården – sväng på broschyren Matkailutietoja saaristosta – käännä esite Tourist information about the archipelago – turn the brochure


INFORMATION Boknings-, ändrings- och avbokningsregler 2018

Bokning via Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn. Tel. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax. Öppet: måndag–fredag 10–17.

Närmare information, se www.alandstrafiken.ax

Kundregistrering: Samtliga fordon som bokas via Ålandstrafiken per telefon, e-post och på kontoret samt online ska registrera sig. Obligatoriska uppgifter för kundregistrering är namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer. Gällande regler ska godkännas innan det är möjligt att boka plats på skärgårdsfärjorna. Bilplatser: Bokas i huvudsak för resor till och från mellanhamn.

Fordon/passagerare ska vara klara att köra ombord 5/10/15 minuter före annonserad avgångstid, se närmare respektive turlista. Fordon som anländer senare förlorar sin bokade plats utan att få sin förbetalda biljett återbetald.

Incheckning sker före ombordkärning eller direkt efter avgång. Föraren stannar i fordonet tills biljett- och passagerarkontroll är gjord. Genomfartsbokning (ändhamn-ändhamn): Tillåten bokning görs endast via Ålandstrafiken på alla turer på Norra och Södra linjen utom följande: Fredagar turerna 18:15 från Hummelvik till Torsholma samt 21:25 från Åva till Osnäs. Fredagar turen 16:00 från Långnäs till Galtby. Söndagar turerna 12:20 från Osnäs till Åva samt 13:30 från Torsholma till Hummelvik. Söndagar turerna 15:10 från Osnäs till Åva samt 16:30 från Torsholma till Hummelvik. Söndagar turerna 18:00 från Osnäs till Åva samt 19:30 från Torsholma till Hummelvik. Söndagar turen 15:15 från Galtby till Långnäs. Antalet platser är begränsade till 3 och gäller endast låg personbil, maxhöjd 1,8 m inkl. taklast. Husbilar och husvagnar: Bokas online och via Ålandstrafiken, max 17 m per tur bokas.

Kundens ansvar att boka rätt höjd och längd: Landskaps­regeringen är inte ersättningsskyldiga i de fall fordon inte får plats p.g.a. fel­ angiven höjd och längd. Godstransportörer ska även uppge vikt senast 2 h före avgång. Kundens ansvar att ha giltig biljett: Ha kontanter, betalkort, vouchers, förbetald biljett od tillgängliga innan ombordkörning så färjan kan avgå i tid. Giltiga årskort ska vara fastklistrade i vindrutans nedre vänstra hörn.

Spara alltid returbiljetten: Returbiljetten gäller för returresa eller för den fortsatta resan om övernattning skett i skärgården. Retur­ biljetten ska ges till biljettförsäljaren vid returresa eller fortsatt resa. I händelse av att returbiljetten förekommer erläggs tillägg för genomfartsavgift, sid 4.

Rabatt: Förbetalda biljetter som bokas online eller via Ålandstrafiken erhåller -10% från ord. biljettavgifter. Ändring och avbokning: Ska göras senast 6 h före avgångstid om inte annat anges. Bokade fordon som avbokar senare betalar ordinarie biljettavgift mot faktura. Fordon som inte avbokar resan alls erhåller även bokningsförbud under 6 månader vid minst 3 konstaterade ”icke-avbokningar”. Bokat fordon kan inte (i regel) ombokas/ avbokas via färjan. Mer info se ”Bokningsregler 2018”.

Vid konstaterad dubbelbokning raderas bokningen på den mest bokade turen och kunden informeras. Vid minst 3 konstaterade dubbel­bokningar ges bokningsförbud under 6 månader om inte annat anges. Kollektivtrafik: För busstrafik, se aktuell ”Busstidtabell”. Begränsad trafik lör-, sön- och helgdagar. Vill du kombinera färjresan med buss meddelar du besättningen som kontaktar busschauffören som kan vänta upptill 10 min, men du ska avboka ifall du ordnar skjuts på annat sätt. Betalning: Giltiga betalningsmedel är euro, svenska kronor och bankkort, samt Visa och Mastercard kreditkort. Förbetalning online ger dig -10% från ord. biljettavgift.

Isturlistor: I händelse av kraftiga förseningar i förhållande till tur­listorna p.g.a. isläget kan beslut tas om införande av isturlistor. Information om ibruktagandet av isturlistor publiceras i lokalpressen samt på www.alandstrafiken.ax, senast 7 dagar innan isturlistorna tas i bruk. Ålands landskapsregering reserverar sig för ev. felaktigheter som kan förekomma i turlistan och förbehåller sig även rätten till ändringar.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer ställas in. Sjuktransporter bryter alltid ordinarie turlista.

TIETOJA Varaus-, muutos- ja peruutusehdot 2018

Varaukset Ålandstrafikeniin, Stymansgatan 1, 22 100 Mariehamn. Puh. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax Avoinna: ma–pe 10–17

Lisätietoja: www.alandstrafiken.ax

Asiakasrekisteröinti: Kaikki Ålandstrafikeniin puhelimitse, sähköpostitse, nettisivuilla tai Ålandstrafikenin toimistossa tehtävät ajoneuvojen paikkavaraukset rekisteröidään. Asiakasrekisteriin annettavia pakollisia tietoja ovat nimi, osoite, puhelin- ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisterinumero tai vaihtoehtoinen rekisterinumero. Asiakkaan on ennen varauksen tekemistä hyväksyttävä voimassa olevat ehdot. Autopaikat: Varataan ensisijaisesti välisatamien välisille matkoille.

Ajoneuvojen/matkustajien oltava valmiina lastaukseen 5/10/15 minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Myöhässä saapuvat ajoneuvot menettävät paikkavarauksensa eikä etukäteen maksetun paikkalipun hintaa palauteta takaisin. Check-in tapahtuu ennen laivaannousua tai heti sen jälkeen. Kuljettaja pysyy autossa kunnes lippu- ja matkustajatarkastus on tehty.

Suoran läpikulkumatkan varaaminen (päätesatama–päätesatama): Varauksen voi tehdä Ålandstrafikeniin Pohjoisen ja Eteläisen linjan

2 alandstrafiken.ax

vuoroille seuraavia vuoroja lukuun ottamatta: Perjantaisin vuoro 18:15 Hummelvikista Torsholmaan sekä 21:25 Åvasta Vuosnaisiin. Perjantaisin vuoro 16:00 Långnäsista Galtbyhyn. Sunnuntaisin vuorot 12:20 Vuosnaisista Åvaan sekä 13:30 Torsholmasta Hummelvikiin. Sunnuntaisin vuorot 15:10 Vuosnaisista Åvaan sekä 16:30 Torsholmasta Hummelvikiin. Sunnuntaisin vuorot 18:00 Vuosnaisista Åvaan sekä 19:30 Torsholmasta Hummelvikiin. Sunnuntaisin vuoro 15:15 Galtbystä Långnäsiin. Paikkamäärä on rajoitettu vähintään kolmesta ja koskee ainoastaan matalaa henkilöautoa, korkeus korkeintaan 1,8 m kattokuorma mukaan lukien.

Asuntoautot ja -vaunut: Paikkavaraukset netistä ja Ålands­trafikeniltä, varattavissa 17 m laivavuoroa kohti. Asiakas vastaa ajoneuvon oikean korkeuden ja pituuden ilmoittamisesta: Maakuntahallitus ei ole korvausvelvollinen mikäli ajoneuvo ei mahdu alukseen virheellisesti ilmoitetun korkeuden tai pituuden vuoksi. Tavarakuljetusten paino on ilmoitettava viimeistään 2 h ennen lähtöä. Asiakas vastaa voimassa olevan lipun hankkimisesta: Varaa käteistä, maksukortti, maksulipuke tms. valmiiksi ennen laivaan ajamista, jotta laiva pääsee lähtemään ajoissa. Voimassa oleva vuosikortti on oltava kiinnitettynä tuulilasin vasempaan alakulmaan.


Säästä aina paluulippu: Paluulippu on voimassa paluumatkaa tai jatkoyhteyttä varten, mikäli saaristossa on yövytty matkan varrella (koskee ainoastaan henkilökuljetuksia ja yksityishenkilöitä).

Paluulippu on annetava lipunmyyjälle jatko- tai paluumatkalla. Jos paluulippu katoaa, matkasta peritään läpikulkumaksun hinta, ks. s. 4. Alennus: Nettisivuilla tai Ålandstrafikenin toimistossa etukäteen varatuista ja maksetuista normaalihintaisista lipuista myönnetään alennusta 10 %.

Muutokset ja peruutukset: Tehtävä viimeistään 6 h ennen lähtöaikaa, mikäli ei muuta ilmoiteta. Ajoneuvopaikkavarauksista, jotka peruutetaan tätä myöhemmin, laskutetaan normaalihintainen lauttamaksu laskua vastaan. Jos varattua ajoneuvopaikkaa ei peruuteta lainkaan ennen matkaa, varauksen tekijälle langetetaan myös 6 kuukauden varauskielto 3 peruuttamattomasta varauksesta. Tilattua autopaikkaa ei voi peruuttaa tai muuttaa laivan henkilökunnan kautta. Lisää tietoa ”Varausehdoissa 2018”. Jos havaitaan päällekkäisiä lauttavarauksia, täydemmän vuoron varaus poistetaan, mistä ilmoitetaan asiakkaalle.

3 havaitun päällekäisvarauksen jälkeen varaaja saa 6 kuukauden varauskiellon, mikäli ei muuta ilmoiteta.

Joukkoliikenne: Tarkista linja-autovuorot voimassa olevasta linjaautoaikataulusta. Rajoitettu liikenne lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. Jos aiot jatkaa matkaa satamasta paikallisliikenteen linja-autolla, ilmoita siitä miehistölle, joka ottaa yhteyttä linja-auton kuljettajaan, joka voi odottaa myöhässä olevaa lauttaa korkeintaan 10 minuuttia. Ilmoita myös, jos matkasuunnitelmasi muuttuvat ja saat toisen kyydin.

Maksu: Lautoilla voi maksaa euroilla, Ruotsin kruunuilla, pankkikorteilla sekä Visa- ja Mastercard-luottokorteilla. Etukäteen maksetuista nettivarauksista myönnetään alennusta 10 %. Jääaikataulut: Jäätilanteen aiheuttamien huomattavien myöhästymisten vuoksi voidaan ottaa käyttöön erilliset jääaikataulut, joista ilmoitetaan paikallislehdissä sekä Ålandstrafikenin kotisivulla www.alandstrafiken.ax vähintään 7 päivää ennen aikataulujen käyttöönottoa.

Ålands landskapsregering ei vastaa aikatauluissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Hankalat sääolot, tekniset viat lautoilla tai muut erityistilanteet voivat aiheuttaa muutoksia aikatauluihin tai vuorojen peruuntumisen. Sairaskuljetukset saavat aina etusijan ja saattavat aiheuttaa muutoksia aikatauluihin.

INFORMATION Booking and cancellation conditions 2018

Bookings to Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn. Tel. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax Open: Mon–Fri 10–17.

For more information on www.alandstrafiken.ax

Customer registration: All vehicles booked through Ålandstrafiken by phone, e-mail, at the office, and online are registered in a database. Obligatory information for customer registration includes name, address, telephone and mobile phone numbers, e-mail, car registration number and alternative registration number. The valid conditions must be accepted by the customer before booking the archipelago ferries. Car reservations: Bookings can be made for trips to and from the intermediate harbours.

Vehicles/passengers must be ready to embark at least 5/10/15 min­ utes before the time of departure, for details see respective time­ tables. Vehicles arriving later than this will lose their reservation and the prepaid ticket will not be refunded. Check-in is made before embarking the ferry or directly after departure. The drivers stay in the vehicle until ticket- and passengercheck is done.

Car reservation for transit trips (between two end harbours): Bookings can be made to Ålandstrafiken for all departures on the Northern and Southern line, apart from the following departures; Fridays at 18:15 from Hummelvik to Torsholma and 21:25 from Åva to Osnäs. Fridays at 16:00 from Långnäs to Galtby. Sundays at 12:20 from Osnäs to Åva and at 13:30 from Torsholma to Hummelvik. Sundays at 15:10 from Osnäs to Åva and at 16:30 from Torsholma to Hummelvik. Sundays at 18:00 from Osnäs to Åva and at 19:30 from Torsholma to Hummelvik. Sundays at 15:15 from Galtby to Långnäs. The number of transit ferry bookings is limited to 3, and only for low passenger cars, max. height 1.8 m incl. roof load. Caravans and campers: Booking online and via Ålandstrafiken, maximum of 17 m per departure.

The customer is responsible for booking the right height and length of the vehicle: Åland Provincial Government is not liable to refund a prepaid ticket due to incorrect information given about height and length. Goods transporters shall notify the weight at least 2 hours prior to the departure.

ferry so that the ferry can leave on time. Valid season ticket must be attaced to the lower left corner of the windscreen.

Save the round-trip ticket: The round-trip ticket is valid for a return trip or for a continued trip when there is an overnight stay in the archipelago (valid only for person transportation services and for private persons). The round-trip ticket shall be given to the staff for the return trip or for a continued trip. If the round-trip ticket is lost, the trip will be charged as a transit trip, p. 4. Discount: Prepaid tickets booked online or at Ålandstrafiken are given a discount of 10 %.

Changes and cancellations: Shall be made 6 hours before the departure time if not other notified. Booked vehicles that are cancelled later than this shall be invoiced a regular fee. Vehicles that are not cancelled will also be denied all bookings for 6 months after at least 3 no-shows. If a double booking is detected the booking for the most booked departure is erased and the customer is notified of this. After at least 3 detected double bookings all reservations are denied for 6 months. Booked vehicle can (generally) not be changed/cancelled via the ferry. More info, see “Booking rules 2018”. Public transport: For bus connections, please check the valid bus timetable, and note limited traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If you combine the ferry trip with a bus trip tell this to the ferry staff who will contact the bus driver who can wait for the ferry up to 10 minutes. Do also cancel your bus trip if you decide not to take the bus.

Payment: In Euro, Swedish kronas, bank cards, and Visa and Master­ card credit cards. For online prepaid bookings there is 10 percent discount on the ordinary ticket fee.

Timetables for ice season: In case of traffic delays caused by severe ice conditions a special timetable for ice season is applied. Acknowledgements about introducing ice season’s timetables will be published in local newspapers and on Ålandstrafiken’s website www.alandstrafiken.ax, 7 days in advance. Government of Åland cannot be held responsible for any inaccuracies that may occur in the timetable, and the Åland Government reserves the right to make alterations. In case of hard weather conditions, technical problems or other special circumstances, timetables may be changed and tours may be cancelled. Ambulance transportation always takes precedence over the regular timetable.

The customer is responsible to obtain a valid ticket: Have cash, vouchers or bank card available for payment when embarking the

alandstrafiken.ax 3


SKÄRGÅRDSTAXA | SAARISTOHINNASTO | ARCHIPELAGO FARES För fordon från ändhamn till mellanhamn eller vice versa Ajoneuvojen maksut päätesatamasta välisatamaan tai päinvastoin Fares for vehicles from an end harbour to intermediate harbours or vice versa X-SMALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

EKIPAGE M*)

t/r

t/r

t/r

t/r

t/r

maxhöjd  1,8 m

höjd över  1,8 m

X-LARGEN)

t/r

t/r

t/r

maxhöjd  1,8 m

maxhöjd 4,2 m

(nyttotrafik)

EKIPAGE M – EKIPAGE L

Teckenförklaring sid. 6 1/1–14/4 & 1/10–31/12 2018

EKIPAGE L*)

höjd över  1,8 m

Osnäs <–> Brändö

€ 4.00

€ 10.00

€ 17.00

€ 50.00

€ 39.00

+33

€ 72.00

€ 26.50

Osnäs <–> Brändö

€ 6.00

€ 16.00

€ 22.00

€ 64.00

€ 61.00

+42

€ 103.00

€ 26.50

Hummelvik <–> Kumlinge, Brändö

€ 4.00

€ 16.00

€ 28.00

€ 83.00

€ 76.00

+54

€ 130.00

€ 26.50

Hummelvik <–> Kumlinge, Brändö

€ 6.00

€ 21.00

€ 34.00

€ 105.00

€ 92.00

+72

€ 164.00

€ 26.50

Långnäs <–> Överö

€ 4.00

€ 10.00

€ 17.00

€ 50.00

€ 39.00

+33

€ 72.00

€ 26.50

Långnäs <–> Överö

€ 6.00

€ 16.00

€ 22.00

€ 64.00

€ 61.00

+42

€ 103.00

€ 26.50

Långnäs <–> Sottunga, Kökar

€ 4.00

€ 16.00

€ 28.00

€ 83.00

€ 76.00

+54

€ 130.00

€ 26.50

Långnäs <–> Sottunga, Kökar

€ 6.00

€ 21.00

€ 34.00

€ 105.00

€ 92.00

+72

€ 164.00

€ 26.50

Galtby <–> Kökar, Sottunga, Överö

€ 4.00

€ 16.00

€ 28.00

€ 83.00

€ 76.00

+54

€ 130.00

€ 26.50

Galtby <–> Kökar, Sottunga, Överö

€ 6.00

€ 21.00

€ 34.00

€ 105.00

€ 92.00

+72

€ 164.00

€ 26.50

Långnäs <–> Överö

€ 4.00

€ 10.00

€ 17.00

€ 50.00

€ 39.00

+33

€ 72.00

€ 26.50

Långnäs <–> Överö

€ 6.00

€ 16.00

€ 22.00

€ 64.00

€ 61.00

+42

€ 103.00

€ 26.50

Långnäs <–> Sottunga, Snäckö

€ 4.00

€ 16.00

€ 28.00

€ 83.00

€ 76.00

+54

€ 130.00

€ 26.50

Långnäs <–> Sottunga, Snäckö

€ 6.00

€ 21.00

€ 34.00

€ 105.00

€ 92.00

+72

€ 164.00

€ 26.50

Svinö <–> Degerby

€ 4.00

€ 10.00

€ 17.00

€ 50.00

€ 39.00

+33

€ 72.00

€ 26.50

Svinö <–> Degerby

€ 6.00

€ 16.00

€ 22.00

€ 64.00

€ 61.00

+42

€ 103.00

€ 26.50

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2018

€ 12.00

€ 37.00

€ 59.00

€ 265.00

€ 94.00

€ 358.00

€ 82.00/m

15/4–30/9 2018

€ 18.00

€ 55.00

€ 94.00

€ 412.00

€ 150.00

€ 555.00

€ 124.00/m

15/4–30/9 2018 Maxhöjd inkl taklast/last NORRA LINJEN

SÖDRA LINJEN

TVÄRGÅENDE LINJEN

FÖGLÖLINJEN

Tilläggsbetalning för genomfart ändhamn–ändhamn inom samma dygn

Tilläggsbetalning för personbil eller paketbil med grönt kort och högt släp. Mer info om grönt årskort på sid 5–6. Vihreän kortin lisämaksu henkilö autosta tai pakettiautosta, jolla on korkea perävaunu. Lisätietoja vihreästä vuosikortista sivulla 5–6. Additional paymant for cars or vans with green ticket and high trailer. More info about green season tickets on page 5–6. *) Fordon i prisklass Ekipage M och Ekipage L med längd över 14,5 m betalar dubbel avgift. N) Nyttotrafik innebär att transporten/ tjänsten utförs av företag registrerat med FO-nummer.

P.g.a. säkerhetsskäl bokas fordon och ekipage med vikt över 12 t endast via Ålandstrafiken.

4 alandstrafiken.ax

Ajoneuvot hintaluokassa Ekipage M ja Ekipage L joiden pituus on yli 14,5 m maksavat tuplahinnan.

Vechicles in price bracket Ekipage M and Ekipage L with a lenght over 14,5 m pay double fee.

*)

*)

N) Hyötyliikenne tarkoittaa että kuljetuksen/ palvelun hoitaa yritys jolla on rekisteriöity Y-tunnus.

N) Commercial traffic means that transport/service carried out by hired company registred with Business ID.

Turvallisuussyistä varataan ajoneuvot ja ajoneuvo peräkärryyhdistelmät jotka painavat yli 12 t vain Ålandstrafikeniltä.

Fore safety reason can vehicles and equipage weighing over 12 t only be booked via Ålandstrafiken.


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Priset gäller tur/returresa eller fortsatt resa efter övernattning i skärgården. –10% från ord. pris på förbetald biljettavgift online eller via Ålandstrafiken. Rabatter kan inte kombineras. Biljetter till ordinarie pris säljs av färjpersonalen. Samtliga returbiljetter gäller för obegränsade resor inom skärgården, men ska sparas och uppvisas vid returresa eller inför den fortsatta resan efter övernattning i skärgården. I händelse av att returbiljetten förkommer erläggs tillägg för genomfartstaxa. För resor ändhamn-ändhamn ska biljett betalas vid ombordkörning på den första färjan. Ändhamnar är Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby.

Hinta koskee meno/paluumatkaa tai jatkuyhteyttä saaristoyöpymistän jälkeen. -10% ennakoalennus normaalihinnasta, jos maksu suoritetaan verkossa tai asiointi tapahtuu Ålandstrafikenin kautta. Alennuksia ei voi yhdistää. Lauttahenkilökunta myy normaali­ hintaisia lippuja. Paluulippu toimii myös jatkolippuna koko saaristossa, mutta se on säästettävä ja esitettävä paluu- tai jatkomatkalla saaristossa yöpymisen jälkeen. Jos paluulippu katoaa, uusi maksu suoritetaan läpikulkuhinnaston mukaan. Lippu matkalle päätesatamasta päätesatamaan maksetaan ensimmäiselle lautalle ajettaessa. Päätesatamat ovat Hummelvik, Vuosnainen, Långnäs, Svinö ja Galtby.

The price is valid tour/retour or onward travel after overnighting in the archipelago. -10% discount from regular prices on prepaid tickets paid online or trough the Ålandstrafiken office. Discounts cannot be combined. Regular-priced ferry tickets are sold by the ferry staff. The round trip ticket is valid throughout the archipelago, also for a continued journey after an overnight stay in the archipelago. The round trip ticket must be retained and given to the staff for the return trip or for a continued journey. If the ticket is lost, a new fee has to be paid according to Transit Fares. For trips between two end harbours the ticket is bought when embarking the first ferry. The end harbours are Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö and Galtby.

GENOMFARTSTAXA | KAUTTAKULKUHINNASTO | TRANSIT FARES För fordon från ändhamn till ändhamn (fasta Åland – Finland vv) utan övernattning i skärgården. Maksut päätesatamasta toiseen päätesatamaan (Ahvenanmaan pääsaari – Suomi vv) ilman yöpymistä saaristossa. Fares for transport from one end harbour to another end harbour (Aland main Island – Finland vv) without overnightings in the archipelago. Ändhamnar/päätesatamat/one end harbour: Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby. X-SMALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

EKIPAGE M*)

EKIPAGE L*)

X-LARGEN) (nyttotrafik)

Maxhöjd inkl. taklast/last

maxhöjd 1,8 m höjd över 1,8 m maxhöjd 1,8 m höjd över 1,8 m maxhöjd 4,2 m

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2018

€ 16,00

€ 50,00

€ 82,00

€ 332,00

€ 151,00

€ 459,00

€ 84,00/m

15/4–30/9 2018

€ 24,00

€ 74,00

€ 122,00

€ 497,00

€ 227,00

€ 689,00

€ 126,00/m

INFORMATION Genomfartsbokning är inte tillåten online, kontakta Ålandstrafiken, sid. 2–3.

OBS! Fordon som fortsätter resan till fasta Åland, Vårdö eller riket utan övernattning i skärgården erlägger alltid GENOMFARTSTAXA. Undantaget är beviljad bokningsrätt till skärgårdstaxa.

För resor ändhamn–ändhamn ska biljett betalas vid ombordkörning på den första färjan. Biljetten sparas för vidareresa. I händelse av att returbiljetten förkommer erläggs tillägg för genofartstaxa.

Grönt årskort á 158 euro gäller för person-, paketbil, pick-up eller N2 (maxvikt 12 t) utan höjdbegränsning, dock ska lastat släp som inkluderas i priset inte överstiga maxhöjden 1,8 m.

Årskort säljs via Ålandstrafiken och online på www.alandstrafiken.ax. Kortet är knutet till fordonets registreringsnummer och ska vara fastsatt direkt i vindrutan för att vara giltigt som biljett. Gäller för obegränsat antal resor på samtliga linjer till/från skärgården. Obs! Grönt kort gäller inte för genomfart, men kortet kan användas som delbetalning för genomfartsresa.

Vid avresa från ändhamn erhålls biljett som ska sparas och överlämnas till biljettförsäljaren vid retur- eller fortsatt resa.

TIETOJA

INFORMATION

Läpikulkuvarausta ei voi tehdä online-varauksena, ota yhteytä Ålandstrafikeniin, ks. 2–3.

Transit trip bookings cannot be booked online, please contact Ålandstrafiken, p. 2–3.

HUOM! Ahvenanmaan pääsaarelle, Vårdöhön tai manner-Suomeen jatkavat ajoneuvot, jotka eivät yövy saaristossa, maksavat aina KAUTTAKULKUHINNASTON mukaan. Poikeus sääntöön on myönnety varausoikeus saaristohintaan. Lippu matkalle päätesatamasta päätesatamaan maksetaan ensimmäiselle lautalle ajettaessa. Lippu säilytetään tulevaa jatkomatkaa varten.

Vihreä vuosikortti á 158 euro käy henkilö-, paketti-, lava-autoille tai N 2 (maksimi paino 12 t) ilman korkeusrajoituksia. Kortin etuuteen kuuluva kourmattu perävaunu, joka ei saa kuitenkaan ylittää 1,8 m maksimikorkeutta. Lue sivulta nejä korkeasta perävaunusta perittävistä lisämaksuista. Vuosikorttia myydään Ålandstrafikenissa ja netissä www.alandstrafiken.ax. Kortti on rekisterinumerokohtainen ja sen on oltava kiinnitettynä tuulilasiin. Kortti on voimassa rajattomasti kaikilla reiteillä saaristoon ja saaristosta. Huom! Vihreä kortti ei oikeuta läpikulkumatkaan, mutta se käy osamaksuna läpikulkumatkasta.

Päätesatamasta saatu lippu on säästettävä ja luovutettava lipunmyyjälle paluu- tai jatkomatkalla.

NOTE! Vehicles travelling directly to Åland main island, Vårdö or mainland of Finland without one overnight stay in the archipelago always pay in accordance to TRANSIT FARES. Only exemption to pay transit fares is granted right to book end harbour – end harbour to archipelago fares. For trips between two end harbours, the ticket is bought when embarking the first ferry. The ticket must be retained for a continued trip.

The green season ticket á 158 euro is valid for car, van, pickup or N 2 (weight max 12 t) with no height restrictions. However the benefit of the loaded trailer for this type of ticket must not exceed max 1,8 m height. The season ticket is sold at Ålandstrafiken and online at www.alandstrafiken.ax. The season ticket is valid for one specific vehicle registration number only, and shall be attached directly to the windscreen. The season ticket is valid for unlimited trips on all lines to and from the archipelago. Note! The green season ticket is not valid for transit trips, but it can be used as a part payment for the transit fare.

The ticket obtained at departure at the end harbour shall be handed over to the ferry staff for the return or continued trip.

Teckenförklaring, se sid 6 | Merkkien selitysket, ks. s. 6 | Key to symbols, see p. 6

alandstrafiken.ax 5


TECKENFÖRKLARING | MERKKIEN SELITYKSET | KEY TO SYMBOLS X-SMALL

Cykel, cykelsläp, moped Polkupyörä, polkupyörävanu, mopo Bike, bicycle trailer, moped

SMALL

MC, mopedbil, 4-hjuling Moottoripyörä, mopoauto, mönkijä MC, 4-wheeled moped car, light 4 WD-vehicle

MEDIUM

Lågt fordon, maxhöjd 1,8 m inkl. taklast. Matala ajoneuvo, kork. 1,8 m kattokuorman kanssa. Low vehicle, max. height 1.8 m, incl. roof load.

EKIPAGE MEDIUM*)

Lågt fordon+lågt släp, maxhöjd 1,8 m inkl. taklast/last. Matala ajoneuvo+matala perävaunu, kork. 1,8 m kattokuorman/kuorman kanssa. Low vehicle+low trailer, max. height 1.8 m, incl. roof load/load.

LARGE

Högt fordon, höjd över 1,8 m inkl. taklast. Korkea ajoneuvo, yli 1,8 m kattokuorman kanssa. High vehicle, height over 1.8 m incl. roof load.

EKIPAGE LARGE*)

Fordon+släp, höjd över 1,8 m inkl. taklast/last. Ajoneuvo+perävaunu, korkeus yli 1,8 m sis. kattokuorman/kuorman. Vehicle+trailer, height over 1.8 m incl. roof load/load.

X-LARGEN)

Buss, lastbil, lastbilssläp, traktor, traktorsläp, dumpers, skogskran, markvält Linja-auto, kuorma-auto, kuorma-auton perävaunu, traktori, traktoriperävaunu, maansiirtoajoneuvo, puutavarakuormain, valssijyrä. Bus, lorry, lorry trailer, tractor, tractortrailer, dumper, forestry harvester, compaction roller.

(nyttotrafik)

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

MEDIUM: under 1,8 m inkl. taklast/last

MEDIUM: alle 1,8 m sis. kattokuorman/ kuorman

MEDIUM: under 1.8 m incl. roof load/load

LARGE: över 1,8 m inkl. taklast/last

OBS! Grönt årskort gäller för personbil, paketbil, pick-up eller N 2 (maxvikt 12 t) utan höjdbegränsning.

Dock får lastat släp som inkl. i priset inte överstiga maxhöjden 1,8 m.

LARGE: yli 1,8 m sis. kattokuorman/kuorman HUOM! Vihreä vuosikortti käy henkilö-, paketti-, laiva-autoille tai N 2 (maksimipaino 12 t) ilman korkeusrajoituksia. Kortin etuuteen kuuluva kuormattu perävaunu, joka ei saa kuitenkaan ylittää 1,8 m maksimikorkeutta.

LARGE: over 1.8 m incl. roof load/load.

NOTE! The green season ticket is valid for car, van, pickup or N 2 ( max weight 12 t) with no height restrictions.

However the benefit of the loaded trailer for this type of ticket must not exceed max 1,8 m height.

INFORMATION OM FÄRJORNA | TIETOJA LAUTOISTA | INFORMATION ABOUT THE FERRIES ÅLANDSTRAFIKEN

+358 (0)18-25 600

*S = M/S SKIFTET

+358 (0)400 350 265

OK

OK

Café

+358 (0)405 515 645

OK

OK

*G = M/S GUDINGEN

+358 (0)40 769 3687

OK

OK

Café

+358 (0)405 505 059

OK

OK

*E = M/S EJDERN

+358 (0)40 0229 260

*M/S SKARVEN

+358 (0)40 173 3600

Café

+358 (0)457 3439 301

*A = M/S ALFÅGELN Café

200

20

4

195

20

4

144

16

4

OK

OK

250

60

4

OK

OK

+358 (0)40 768 2108

OK

OK

244

50

4

+358 (0)40 637 8500

OK

OK

*K = M/S KNIPAN

+358 (0)40 0229 261

OK

157

20

4

*M/S VIGGEN

+358 (0)40 0330 455

OK

OK

250

50

4

Café

+358 (0)40 7658 453

OK

OK

*M/S DOPPINGEN

+358 (0)40 7082 136

70

18

2

*ENKLINGELINJENS FÄRJA

+358 (0)40 0492 739

65/65

6

1

*ASTERHOLMALINJENS FÄRJA

+358 (0)457 3613 394

70

18

2

*M/S ODIN

+358 (0)40 4840 352

OK

80

45

3 à 25 m

6 alandstrafiken.ax


VAJERFÄRJOR  |  LOSSIT  |  CABLE FERRIES Vajerfärjorna trafikerar i regel utan turlista, men turlistor kan införas år 2018. Närmare information se www.alandstrafiken.ax/­t urlistor. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min. före utsatt trafikuppehåll, på Seglinge- och Simskälalinjerna 10 min. innan. M ­ ed ­reservation för ändringar. Lossit liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikatauluja, mutta aikatauluja saatetaan ottaa käyttöön vuonna 2018. Katso lisätietoja osoitteesta www.alandstrafiken.ax/fi/aikataulut. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min. ennen ilmoitettua liikenneseisausta, Seglingen ja Simskälan linjoille 10 min. aikaisemmin. Varaus muutoksiin pidätetään. Usually the cable ferries have no timetable, but timetables can appear during 2018. More information on www.alandstrafiken.ax/en/­ timetables. Vehicles must be ready to embark at least 5 min. before the scheduled break, for Seglinge and Simskäla lines 10 min. before the break. Subject to any alterations. BJÖRKÖLINJEN +358 (0)457 524 2854

TÖFTÖLINJEN +358 (0)457 342 1279

Paus i Björkö

Paus i Töftö

Mån–Fre 02:30–03:05

Lör, Sön, Helgdag 02:30–03:05 08:55–09:10 11:45–12:15 17:50–18:30 19:55–20:10

Paus i Töftö

Mån–Sön, Helgdag 02:15–02:50

Lör, Sön, Helgdag 09:00–09:15 11:45–12:20 17:45–18:20 20:00–20:15

Mån–Sön, Helgdag 11:10–11:45 17:30–18:05 22:00–06:00 *)

EMBARSUNDSLINJEN +358 (0)457 379 8871 Paus i Finholma

Mån–Sön, Helgdag 10:25–11:00 17:50–18:25

1–31/1 2018 (med turlista)

fr.o.m. 1/2 2018 (om färjan kör utan turlista)

SIMSKÄLALINJEN +358 (0)457 379 8869

SEGLINGELINJEN +358 (0)40 768 5792

Paus i Simskäla

Paus i Seglinge

Mån–Sön, Helgdag 11:30–12:05 14:00–14:15 17:00–17:35

Mån–Sön, Helgdag 10:40–11:15

Mån–Lör 16:55–17:30

Paus i Seglinge ÄNGÖSUNDSLINJEN +358 (0)457 529 5082 Paus i Ängö

*) *) *)

Mån–Lör 10:30–11:05 1/6–31/8 2018 17:00–17:35 (med turlista)

Sön, Helgdag 18:25–19:00

Sön, Helgdag 10:30–11:05 18:30–19:05

Mån–Sön, Helgdag 11:00–11:30 19:00–19:30 22:00–06:00 *)

Nattrafik mot beställning före kl. 21:00 (Björkölinjen) eller kl. 22:00 (Ängösundslinjen).

Yöliikenne tilauksesta, tilaukset klo 21:00 (Björkön linja) tai klo 22:00 (Ängösundin linja) mennessä. Traffic at night by booking in advance before 21:00 (Björkö line) or 22:00 (Ängösund line).

VAJERFÄRJORNAS JUL- OCH NYÅRSTURLISTA 2018

BJÖRKÖLINJEN

ÄNGÖSUNDSLINJEN

24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00 och 01:00.

24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur körs kl. 24:00 och 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00

EMBARSUNDSLINJEN 24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00 och 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00.

SIMSKÄLALINJEN 24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00 och 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00

TÖFTÖLINJEN 24/12

Trafiken avslutas kl. 24:00, beställningstur köres kl. 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00

SEGLINGELINJEN 24/12

Ordinarie trafik till kl. 18:00, därefter beställningstur varje hel timme t.o.m. kl. 22:00. Retur från Snäckö direkt. Beställning senast kl. 18:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00.

alandstrafiken.ax 7


TVÄRGÅENDE LINJEN      1/1–29/4 OCH 1/10–31/12 2018 SNÄCKÖ – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ5) Veckodag

Snäckö

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Söndag

Sottunga

Överö1)

10:15

11:20

14:003)

15:053)K)

09:30N)

10:35F)

Långnäs 15:45

15:30

16:35K)L)F)

09:30N)

10:35L)F)

13:30

14:35K)

15:15

10:35K)

11:15

14:00

15:05 4)

15:45

09:30N)

10:35F)

09:30

N)

Bergö5)

F)

14:00

15:05

15:45

18:30

19:35

20:155)

18:00

19:05

19:45

21:00

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION 1) Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Snäckö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas. 3) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Överö till Långnäs, bokas senast måndag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 5) Bergö trafikeras sista fredagen i april endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tisdag kl. 16:00. F) Kombinerar med Föglölinjen från Degerby, bilväg Överö-Degerby ca 17 km. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km. K) Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja. L) Kombinerar med Södra linjen mot Långnäs i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

TIETOJA Liikennöidään tilauksesta viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäcköstä. Långnäs– Överö reittiä ei voi varata. 3) Liikennöi joka viikko parittomilla viikoilla polttoainekuljetuksena joka on varattava viimeistään keskiviikkona klo 12:00 Ålands­ trafikeniltä. 4) Polttoainetta ajetaan Överöstä Långnäsiin, varataan viimeistän maanantaina klo 12:00 Ålandstrafikeniltä. 5) Bergö liikennöidään huhtikuun viimeisenä pejantaina ainoastaan tilauksesta Ålands­ trafikeniin viimeistään edeltävänä tiistaina klo 16:00. F) Jatkoyhteys Föglön linjalla Degerby–Svinö, ajomatka Överö–Degerby n. 17 km. N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin. Vain tilauksesta ko. lautalle. L) Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Lång­ näsiin. Vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 1)

INFORMATION 1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the departure from Snäckö. The route Långnäs–Överö cannot be booked. 3) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport to be booked no later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken. 4) Fuel is driven from Överö to Långnäs, to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålands­ trafiken. 5) Departure to Bergö the last Fri in April to be booked no later than Tue at 12:00 to Ålandstrafiken. F) Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö–Degerby approx. 17 km. N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km. K) Connection from Överö to Southern line towards Kökar by ordering to the ferry, see the schedule for Southern line. L) Connection from Överö to Southern line towards Långnäs by ordering to the ferry, see the schedule for Southern line. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 29/3 Ordinarie trafik plus extra tur kl. 18:30 från Snäckö via Överö till Långnäs.

To 29/3 Normaali liikenne ja ylimääräinen vuoro klo 18:30 Snäcköstä Överöön kautta Långnäsiin.

Thu 29/3 Regular schedule, with an additional tour at 18:30 from Snäckö via Överö to Långnäs.

Mån 1/1, lör 6/1 Ingen trafik.

Fre 30/3 – sön 1/4 Ingen trafik. Mån 2/4 Söndagstrafik. Tors 6/12 Ingen trafik.

Mån 24/12 Måndagstrafik.

Tis 25/12 – ons 26/12 Ingen trafik. Mån 31/12 Måndagstrafik. Tis 1/1 2019 Ingen trafik.

8 alandstrafiken.ax

Ma 1/1, la 6/1 Ei liikennettä.

Pe 30/3 – su 1/4 Ei liikennettä. Ma 2/4 Sunnuntailiikenne. To 6/12 Ei liikennettä.

Ma 24/12 Maanantailiikenne.

Ti 25/12 – ke 26/12 Ei liikennettä. Ma 31/12 Maanantailiikenne. Ti 1/1 2019 Ei liikennettä.

Mon 1/1, Sat 6/1 No traffic.

Fri 30/3 – Sun 1/5 No traffic. Mon 2/4 Sunday schedule. Thu 6/12 No traffic.

Mon 24/12 Monday schedule.

Tue 25/12 – Wed 26/12 No traffic. Mon 31/12 Monday schedule. Tue 1/1 2019 No traffic.


1/1–29/4 OCH 1/10–31/12 2018     TVÄRGÅENDE LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS5) Veckodag

Bergö5)

Måndag

Långnäs

Överö1)

07:003)

07:453)

08:503)

11:55

13:00N)

16:10

Sottunga 2)

Snäckö

F)

16:55

17:55N)

Tisdag

11:55F)

13:00N)

Onsdag

16:55F)L) 11:55F) 16:55

17:55N) 13:00N) 17:55N)

16:10 Torsdag

11:20

4)

16:10 Fredag 16:10 21:155) Söndag

12:00

17:152)

13:05N)

4)

16:55

17:55N)

11:55F)

13:00N)

16:55

17:55N)

16:20

17:25N)

21:45 15:35

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION 1) Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Långnäs. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas. 2) Endast jämna veckor, bokning till Ålandstrafiken senast kl. 14:10 eller beställs till färjan senast kl. 15:10. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till Snäckö kl. 18:25. 3) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som körs kl. 07:00 från Långnäs till Snäckö, bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Långnäs till Överö, bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 5) Turen kör sista fre i april vid bokning till Ålandstrafiken senast tis kl. 16:00. F) Kombinerar med Föglölinjen från Degerby, bilväg Överö-Degerby ca 17 km. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km. K) Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja. L) Kombinerar med Södra linjen från Långnäs i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

TIETOJA 1) Liikennöidään tilauksesta viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs–Överö reittiä ei voi varata. 2) Ainoastaan parillisilla viikoilla, varataan Ålands­ trafikenilta viimeistään klo 14:10 tai tilataan lauttalta vimeistään klo 15:10. Jos Sottungaan rantaudutaan on saapumisaika Snäcköhön klo 18:25. 3) Liikennöidään joka viikko, parittomina viikoina polttoainekuljetuksena joka liikennöidän klo 07:00 Långnäsistä Snäcköhön, varataan viimeistään keskiviikkona klo 12:00 Ålandstrafikeniin. 4) Polttoainetta ajetaan Långnäsistä Överöhön, varataan viimeistään maanantaina klo 12:00 Ålands­ trafikenin kautta. 5) Vuoro ajettaan viimeisenä perjantaina huhtikuussa ainoastaan tilauksesta Ålandstrafikeniin viimeistään edeltävänä tiistaina klo 16:00. F) Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, maantie Överö-Degerby n. 17 km. N) Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle, maantie Snäcköstä Kumlingen lauttasatamaan n. 11 km. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Kökarista Överössä. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. L) Yhteys Eteläiselle linjalle Långnäsista Överössä. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja valmiina ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION 1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Långnäs. The route Långnäs– Överö cannot be booked. 2) Only even weeks, booking to Ålandstrafiken no later than 14:10 or by ordering to the ferry no later than at 15:10. When Sottunga is called the arrival time to Snäckö is 18:25. 3) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport at 07:00 from Långnäs to Snäckö, to be booked no later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken. 4) Fuel is driven from Långnäs to Överö, booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken. 5) The tour is driven the last Fri in April to be booked no later than Tue at 16:00 to Ålandstrafiken. F) Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö-Degerby approx. 17 km. N) Connection to Northern line, land road Snäckö– Kumlinge harbour approx. 11 km. K) Connection from Överö to Southern line from Kökar by ordering to the ferry. L) Connection from Överö to Southern line from Långnäs by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/ pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tis 2/1 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via Överö till Snäckö (bränsletur).

Ti 2/1 Ylimääräinen vuoro klo 07:00 Långnäsistä Överöhön kautta Snäcköhön (polttoainekuljetuksena).

Tue 2/1 Additional tour at 07:00 from Långnäs via Överö to Snäckö (fuel ­t ransport).

Ma 2/4 Sunnuntailiikenne.

Mon 2/4 Sunday schedule.

Mån 1/1, lör 6/1 Ingen trafik.

Fre 30/3 – sön 1/4 Ingen trafik. Mån 2/4 Söndagstrafik.

Tis 3/4 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via Överö till Snäckö. Ons 2/5 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via Överö till Snäckö.

Ma 1/1 – la 6/1 Ei liikennettä.

Pe 30/3 – su 1/4 Ei liikennettä.

Ti 3/4 Ylimääräinen vuoro klo 07:00 Långnäsistä Överöhön kautta Snäcköhön.

Tors 6/12 Ingen trafik.

Ke 2/5 Ylimääräinen vuoro klo 07:00 Långnäsistä Överöhön kautta Snäcköhön.

Tis 25/12 – ons 26/12 Ingen trafik.

Ma 24/12 Maanantailiikenne.

Tis 1/1 2019 Ingen trafik.

Ma 31/12 Maanantailiikenne.

Mån 24/12 Måndagstrafik.

To 6/12 Ei liikennettä.

Mån 31/12 Måndagstrafik.

Ti 25/12 – ke 26/12 Ei liikennettä. Ma 1/1 2019 Ei liikennettä.

Mon 1/1, Sat 6/1 No traffic.

Fri 30/3 – Sun 1/4 No traffic.

Tue 3/4 Additional tour at 07:00 from Långnäs via Överö to Snäckö.

Wed 2/5 Additional tour at 07:00 from Långnäs via Överö to Snäckö. Thu 6/12 No traffic.

Mon 24/12 Monday schedule.

Tue 25/12 – Wed 26/12 No traffic. Mon 31/12 Monday schedule. Tue 1/1 2019 No traffic.

alandstrafiken.ax 9


TVÄRGÅENDE LINJEN       30/4–17/6 OCH 13/8–30/9 2018 SNÄCKÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ5) Veckodag Måndag

Snäckö 10:15 14:003) 09:30 N) 14:00 09:30 N) 13:30 09:30 N) 14:00 09:30 N) 14:00 18:30 18:00

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Söndag

Sottunga 2)

10:202)

Överö1) 11:20 F) 15:053)K) 10:35L)F) 15:05 10:35L) 14:35 4) 10:35F) 15:05K) 10:35F) 15:05 19:35 19:05

Långnäs

Bergö5)

15:45 15:45 11:15 15:50 15:45 15:45 20:155) 19:45

21:00

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Snäckö. Långnäs-Överö v.v. kan inte bokas.

Rantautuu tilauksesta, otettava yhteys lautalle viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäckösta. Långnäs–Överö reittiä ei voida varata.

1)

2) Endast för trafik Snäckö – Sottunga första helgfria tis i månaden mot beställning till färjan senast kl. 09:15. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till Överö kl. 11:05. 3) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast fre kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

4) Bränsle körs från Överö till Långnäs, bokas senast tis kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 5) Bergö trafikeras sista fre i maj och augusti endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tis kl. 16:00.

Kombinerar med Föglölinjen från Degerby, bilväg Överö-Degerby ca 17 km.

F)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km. N)

Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja.

K)

Kombinerar med Södra linjen mot Långnäs i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna. L)

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t und

avbok n

1)

Ainoastaan liikenteelle Snäckö – Sottunga välillä, kuukauden ensimmäisenä ti joka on arkipäivä, tilauksesta lauttalle viimeistään klo 09:15 jos Sottungaan rantaudutaan, saapumisaika Överöhön on klo 11:05. 3) Liikennöidään joka viikko, parittomina viikoina polttoainekuljetuksena joka varattaan viimeistään pe kl. 12:00 Ålandstrafikenin kautta. 2)

4) Polttoainetta ajetaan Överösta Långnäsiin varataan viimeistään ti klo 12:00 Ålands­ trafikenin kautta. 5) Bergö liikennöidän viimeisenä kuukauden pe tuokokuussa ja elokuussa ainoastaan varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään edeltävänä ti klo 16:00.

Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, ajomatka Överö–Degerby n. 17 km.

F)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km. N)

Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin. Tehdään vain tilauksesta.

K)

L) Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Lång­ näsiin. Tehdään vain tilauksesta ko. alukselle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION 1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Snäckö. The route Långnäs–Överö cannot be booked.

2) Only for traffic Snäckö – Sottunga the first working Tuesday of the month, by ordering to the ferry no later than 09:15. When Sottunga is called the arrival time to Överö is 11:05.

Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport, to be booked no later than Fri at 12:00 to Ålandstrafiken.

3)

4) Fuel is driven from Överö to Långnäs, to be booked no later than Tue at 12:00 to Ålands­ trafiken. 5) Dep. to Bergö the last Fri in May and Aug to be booked no later than Tue at 16:00 to Ålandstrafiken.

Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö–Degerby approx. 17 km.

F)

N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km.

Connection from Överö to Southern line towards Kökar by ordering to the ferry.

K)

L) Connection from Överö towards Långnäs to Southern line by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 10/5 Ingen trafik.

To 10/5 Ei liikennettä.

Thu 10/5 No traffic.

Tis 1/5 Söndagstrafik.

10 alandstrafiken.ax

Ti 1/5 Sunnuntailiikenne.

Tue 1/5 Sunday schedule.


30/4–17/6 OCH 13/8–30/9 2018    TVÄRGÅENDE LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS5) Veckodag Måndag

Bergö5)

Långnäs 07:003) 16:10

Tisdag 16:10 11:20 4) 16:10

Onsdag Torsdag

16:10 Fredag 21:155) Söndag

16:10 21:45 15:35

Överö1) 07:453) 11:55K)F) 16:55 11:55F) 16:55L)F) 12:00F) 16:55L)F) 11:55F) 16:55L)F) 11:55F) 16:55L)F)

Sottunga 2)

Snäckö 08:50 13:00N) 17:55N) 13:00N) 17:55N) 13:05N) 17:55N) 13:00N) 17:55N) 13:00N) 17:55N)

17:152)

16:20

17:25N)

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Långnäs. Långnäs– Överö v.v. kan inte bokas.

Rantautuu tilauksesta lautalle viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. LångnäsÖverö reittiä ei voida varata.

1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Långnäs. The route Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

1)

2) Endast för trafik Sottunga – Snäckö första helgfria tis i månaden mot beställning till färjan senast kl. 15:55. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till Snäckö kl. 18:25. 3) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast fre kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Långnäs till Överö, bokas senast tis kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 5) Turen körs sista fre i maj och augusti endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tis kl. 16:00.

Kombinerar med Föglölinjen från Degerby, bilväg Överö–Degerby ca 17 km.

F)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km. N)

Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja.

K)

Kombinerar med Södra linjen från Långnäs i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna. L)

1)

2) Ainoastaan liikenteelle Sottunga – Snäckö välillä, kuukauden ensimmäisena ti joka on arkipäivä, tilauksesta lautalle viimeistän klo 15:55. Jos rantaudutaan Sottungaan, on saapumisaika Överöhön klo 18:25.

Liikennöidään joka viikko. Parittomina viikoina polttoajnekuljetuksena joka varataan vimeistään pe klo 12:00 Ålandstrafikenistä.

3)

Polttoainekuljetus Långnäsistä Överöhön, varataan viimeistään ti klo 12:00 Ålands­ trafikenin kautta. 4)

Vuoro liikennöidään viimeisenä tuokokuun ja elokuun pe, ainoastaan varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään edeltävänä ti klo 16:00. 5)

Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, ajomatka Degerby–Överö n. 17 km.

F)

N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km.

Yhteys Kökarista saapuvalle Eteläiselle linjalle Överössä. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle.

K)

L) Yhteys Överössä Långnäsista saapuvalle Eteläisellä linjalle. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

2) Only for traffic Sottunga – Snäckö the first working Tuesday of the month, by ordering to the ferry no later than 15:55. If the ferry calls Sottunga the arrival time to Snäckö is 18:25.

Traffic all weeks but odd weeks as fuel transport, to be booked no later than Fri at 12:00 to Ålandstrafiken.

3)

4) Fuel is driven from Långnäs to Överö to be booked no later than Tue at 12:00 to Ålands­ trafiken.

The tour is driven the last Fri in May and Aug, to be booked no later than Tue at 16:00 to Ålandstrafiken.

5)

Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö–Degerby approx. 17 km.

F)

N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km.

Connection in Överö to Southern line from Kökar by ordering to the ferry.

K)

L) Connection in Överö from Långnäs only by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Ons 2/5 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via Överö till Snäckö.

Ke 2/5 Ylimääräinen vuoro klo. 07:00 Långnäsistä Överön kautta Snäcköhön.

Wed 2/5 Additional tour at 07:00 from Långnäs via Överö to Snäckö.

Tis 1/5 Ingen trafik.

Tors 10/5 Ingen trafik.

Ti 1/5 Ei liikennettä.

To 10/5 Ei liikennettä.

Tue 1/5 No traffic.

Tue 10/5 No traffic.

alandstrafiken.ax 11


TVÄRGÅENDE LINJEN      18/6–12/8 2018 SNÄCKÖ – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och BERGÖ – LÅNGNÄS2) Veckodag Måndag

Snäckö 08:50N) 14:00 18:30 09:30N) 14:003) 09:30N) 14:00 N) 09:30N) 14:00 09:30N) 14:00 N) 09:30N) 14:00 13:15 18:00N)

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Överö1) 09:55 15:05 4) 19:35 10:35 15:053) 10:35 15:05 10:35 15:05 4) 10:35 15:05 10:35 15:05 14:20 19:05K)

Långnäs 10:35 15:45 20:15 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 15:00 19:45

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Snäckö. Långnäs– Överö v.v. kan inte bokas.

Saapuu tilauksesta, otettava yhteys lautalle viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäcköstä. Långnäs–Överö reittiä ja päinvastoin ei voida varata.

1)

2) Bergö trafikeras sista fre i juni och juli mot beställning till ”Bergö-färjan” tel. +358 (0)400 782 732 senast tis kl. 16:00.

Bränsletur kl. 14:00 från Snäckö till ­Långnäs.

3)

Mån/tors bränsletur kl. 15:05 från Överö till Långnäs. 4)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km. N)

Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

K)

1)

Bergö liikennöidään kesä ja heinäkuun ­v iimeisenä pe vain tilauksesta ”Bergö-­ lautalle” puh. +358 (0)400 782 732 ­edeltävänä ti klo 16:00. 2)

Polttoainekuljetusvuoro klo 14:00 Snäcköstä Långnäsiin.

3)

Ma/to ajetaan polttoainetta klo 15:05 vuorolla Överöstä Långnäsiin.

4)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km. N)

Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

K)

INFORMATION Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Snäckö. The route Långnäs–Överö cannot be booked. 1)

2) Dep. to Bergö the last Fri in June and July by ordering to the “Bergö-ferry” tel. +358 (0)400 782 732 no later than Tue at 16:00.

Fuel transport at 14:00 from Snäckö to Långnäs.

3)

4) Fuel is driven Mon/Thu from Överö to Långnäs at 15:05.

N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km.

Connection in Överö to Southern line to Kökar by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

K)

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 24/6 Söndagstrafik.

Su 24/6 Sunnuntailiikenne.

Sun 24/6 Sunday schedule.

Lör 23/6 Lördagstrafik.

12 alandstrafiken.ax

La 23/6 Lauantailiikenne.

Sat 23/6 Saturday schedule.


18/6–12/8 2018     TVÄRGÅENDE LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS2) Veckodag Måndag

Långnäs 07:00 4) 11:15 16:10 07:003) 11:25 16:10 11:25 16:10 11:25 4) 16:10 11:25 16:10 12:00 16:10 15:35

Tisdag

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Överö1) 07:45 12:00K) 16:55 07:453) 12:10 16:55 12:10 16:55 12:10 16:55 12:10 16:55 12:45 16:55 16:20

Snäckö 08:50 13:05N) 18:00 N) 08:50 13:15N) 18:00 N) 13:15N) 18:00 N) 13:15N) 18:00 N) 13:15N) 18:00 N) 13:50N) 18:00 N) 17.25N)

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Långnäs. Långnäs– Överö v.v. kan inte bokas.

Saapuu tilauksesta lauttalle viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs– Överö reittiä ei voida varata.

Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Långnäs. The route Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

1)

2) Bergö trafikeras sista fre i juni och juli mot beställning till ”Bergö-färjan” tel. +358 (0)400 782 732 senast tis kl. 16:00.

Bränsletur kl. 07:00 från Långnäs till Snäckö, bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

3)

4) Mån/tors bränsletur kl. 07:00/11:25 från Långnäs till Överö, bokas senast fre/ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja.

K)

Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

1)

1)

2) Bergö liikennöidään kesä ja heinäkuun v­ iimeisenä pe vain tilauksesta ”Bergö-­ lautalle” puh. +358 (0)400 782 732 ­edeltävänä ti klo 16:00.

2) Dep. to Bergö the last Fri in June and July by ordering to the “Bergö-ferry” tel. +358 (0)400 782 732 no later than Tue at 16:00.

4) Ma/to ajettaan polttoainetta klo 07:00/11:25 vuorolla Långnäsista Överöhön. Varaus tehdään viimeistään pe/ke klo 12:00 Ålandstrafikeniin.

4) Fuel is driven on Mon/Thu from Långnäs to Överö at 07:00/11:25 to be booked no later than Fri/Wed at 12:00 to Ålandstrafiken.

Polttoainekuljetusvuoro klo 07:00 Långnäs­ istä Snäcköhön varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålands­t rafikenilta.

3)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km. N)

Yhteys Överöstä Kökarista saapuvalle Eteläiselle linjalle. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

K)

Fuel is driven at 07:00 from Långnäs to Snäckö, to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken.

3)

N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km.

Connection in Överö to Southern line from Kökar by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

K)

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 24/6 Söndagstrafik.

Su 24/6 Sunnuntailiikenne.

Sun 24/6 Sunday schedule.

Lör 23/6 Lördagstrafik.

La 23/6 Lauantailiikenne.

Sat 23/6 Saturday schedule.

alandstrafiken.ax 13


SÖDRA LINJEN    2/1–29/4 OCH 1/10–31/12 2018 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lördag

Söndag

Färja G S G G S G S G G S G G S G S G G G S G G G S

Galtby

10:00

10:00 21:00

20:155)

15:15

Kökar 06:30 09:00 15:00 06:30 12:30 15:00B) 06:30 09:00 15:00 06:30 15:00 06:30 12:30 15:00 23:20 06:303) 08:00 4) 15:00 22:355) 06:30 4) 08:003) 14:00 17:35

Kyrkogårdsö Husö 07:052) 09:502) 15:352) 07:202) 13:052) B) 15:352)B) 07:202) 09:352) 15:352) 07:202)3) 07:052)4) 15:502) 15:352) 07:202) 13:202) 15:35 23:552) 07:052)3) 08:352)4) 15:352)*) 15:502)*) 23:255) 07:202)4) 08:502)3) 14:502) 18:252) 18:102)

Sottunga 07:50 10:20 16:20 07:50 13:50 16:20 B) 07:50 10:20 16:20 07:50 16:20 07:50 13:50 16:20 00:40 07:503) 09:20 4) 16:20 23:555) 07:50 4) 09:203) 15:20 18:55

Överö1) 08:20 10:50 16:50 08:20 14:20 16:50 B) 08:20 10:50 16:50 08:20 16:50 08:20 14:20 16:50 01:10 08:203) 09:50 4) 16:50 00:255) 08:20 4) 09:503) 15:50 19:25

Långnäs 09:00 11:30 17:30 09:00 15:00 17:30 09:00 11:30 17:30 09:00 17:30 09:00 15:00 17:30 01:50 09:003) 10:30 4) 17:30 01:055) 09:00 4) 10:303) 16:30 20:05

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar mot beställning per tfn +358 (0)40 1580 100 för resenärer utan fordon från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Passbåtsturlistan sid 24.

Jatkoyhteys yhteysveneellä tilauksesta numeroon +358 (0)40 1580 100 matkustajille ilman ajoneuvoa Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. Yhteysveneaikataulu ks. s. 24.

Passengerboat connection by advance ordering, tel. +358 (0)40 1580 100, for passengers without vehicles from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Boat timetables see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn.Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten.

Dubbelinvikning kan beställas för fast bosatta Kyrkogårdsö- och Husöbor direkt till färjan.

*)

Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Husö angörs endast för bränsletransport. B)

3) 4)

Körs endast udda veckor

Körs endast jämna veckor

Trafikerar endast lör 10/2, 7/4, 6/10, 10/11 och 8/12.

5)

Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellan­ hamnarna.

1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

Tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen lähtöä lähtösatamasta. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. 2)

Kaksoisliikennöinti (Kyrkogårdsö & Husö) voidaan tilata kyseisten saarten vaikituisille asukkaille. Tilaukset tehdään suoraan lautalle.

*)

B) Liikennöidään joka viikko mutta parittomina viikkoina polttoainekuljetusvuorona joka varataan viimeistään to klo 12:00 Ålandstrafikenilta. Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina. 3) 4)

Liikennöidään vain parittomina viikkoina. Liikennöidään vain parillisina viikkoina.

Liikennöidään ainoastaan la 10/2, 7/4, 6/10, 10/11 ja 8/12. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

5)

Påsk- och jultrafik, sid. 22–23

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23

Ons 17/10 Extra tur kl 23:45 från Galtby till Kökar med M/S Skiftet.

Ke 17/10 Lisävuoro klo 23:45 Galtbystä Kökariin M/S Skiftetillä.

Tis 2/1 Avg. kl. 10:00 från Galtby till Långnäs ställs in.

14 alandstrafiken.ax

Ti 2/1 Vuoro klo 10:00 Galtbystä Långnäsiin on peruutettu.

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­L ångnäs–Överö v.v. cannot be booked.

2) Only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat.

The ”twin traffic” (Kyrkogårdsö & Husö) can only be ordered for permanent inhabitants of these islands. Orders will be taken directly to the ferry.

*)

Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport to be booked no later than Thu at 12:00 to Ålands­t rafiken. Via Husö only on fuel transport. B)

3) 4)

Odd weeks only.

Even weeks only.

Traffic only Sat 10/2, 7/4, 6/10, 10/11 and 8/12. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/ pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

5)

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23.

Tue 2/1 Departure at 10:00 from Galtby to Långnäs is cancelled.

Wed 17/10 Additional departure at 23:45 from Galtby to Kökar with M/S Skiftet.


2/1–29/4 OCH 1/10–31/12 2018    SÖDRA LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Färja S G S G G S G G S G S G G S G S G G G S G G

Långnäs 06:15 12:00 16:00 18:15 09:15B) 16:00 18:15 12:00 18:15 10:00 16:00 18:15 12:00 16:00 19:00 06:00 5) 09:303) 11:00 4) 18:00 09:30 11:00 17:30

Överö1) 06:50 12:35 16:35 18:50 09:50 B) 16:35 18:50 12:35 18:50 10:35 16:35 18:50 12:35 16:35 19:35 06:355) 10:053) 11:35 4) 18:35 10:05 11:35 18:05

Sottunga 07:25 13:10 17:10 19:25 10:25B) 17:10 19:25 13:10 19:25 11:10 17:10 19:25 13:10 17:10 20:10 07:10 5) 10:403) 12:10 4) 19:10 10:40 12:10 18:40

Husö

17:452) B)

20:002) 13:452) 11:452) 17:452) 13:452) 20:452) 07:455) 11:152)3) 12:452)4) 11:152) 19:152)*)

Kyrkogårdsö Kökar 08:052) 08:45 13:502) 14:30 18:30 20:052) 20:45 11:052)B) 12:00 17:502) 18:30 20:45 14:30 20:052) 20:45 12:30 18:30 20:052) 20:45 14:30 17:502) 18:30 21:30 08:30 5) 2)3) 11:20 12:003) 12:502)4) 13:30 4) 19:302) 20:30 11:202) 12:00 13:30 19:202)*) 20:00

Galtby

21:00

21:00

20:50 11:00 5)

14:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar mot beställning per tfn +358 (0)40 1580 100 för resenärer utan fordon till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Passbåtsturlistan sid 24.

Jatkoyhteys yhteysveneellä tilauksesta numeroon +358 (0)40 1580 100 matkustajille ilman ajoneuvoa Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. Yhteysveneaikataulu ks. s. 24.

Passengerboat connection by advance ordering, tel. +358 (0)40 1580 100, for passengers without vehicles to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Boat timetables see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten.

Dubbelinvikning kan endast beställas för fast bosatta Kyrkogårdsö- och Husöbor direkt till färjan.

*)

B) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Husö angörs endast för bränsletransport. 3) 4)

Körs endast udda veckor

Körs endast jämna veckor

Trafikerar endast lör 10/2, 7/4, 6/10, 10/11 och 8/12.

5)

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Begränsad busstrafik under lör, sön och helgdag. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

Påsk- och jultrafik, sid. 22–23.

Ons 17/10 Extra tur kl. 20:45 från Kökar till Galtby med M/S Skiftet.

1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

Tilauksesta, viimeistään 15 min ennen lähtöä lähtösatamasta. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen.

2)

Kaksoisliikennöinti (Kyrkogårdsö & Husö) voidaan tilata kyseisten saarten vaikituisille asukkaille. Tilaukset tehdään suoraan lautalle.

*)

B) Liikennöidään joka viikko mutta parittomina viikkoina polttoainekuljetusvuorona joka varataan viimeistään to klo 12:00 Ålandstrafikenilta. Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina. 3) 4)

Liikennöidään vain parittomina viikkoina. Liikennöidään vain parillisina viikkoina.

Liikennöidään ainoastaan la 10/2, 7/4, 6/10, 10/11 ja 8/12.

5)

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

Rajoitettu linja-autoliikenne la, su ja pyhäpäivisin. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23.

Ke 17/10 Lisävuoro Kökaristä Galbyhyn klo 20:45 M/S Skiftetillä.

1) Via Överö by ordering to the respective ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

2) Only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat.

The ”twin traffic” (Kyrkogårdsö & Husö) can only be ordered for permanent inhabitants of these islands. Orders will be taken directly to the ferry.

*)

Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport to be booked no later than Thu at 12:00 to Ålands­t rafiken. Via Husö only on fuel transport. B)

3) 4) 5)

Odd weeks only.

Even weeks only.

Traffic only Sat 10/2, 7/4, 6/10, 10/11 and 8/12.

Limited bus connections on Saturdays, Sundays and public holidays. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/ pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23.

Wed 17/10 Additional departure at 20:45 from Kökar to Galtby with M/S Skiftet.

alandstrafiken.ax 15


SÖDRA LINJEN    30/4–17/6 OCH 13/8–30/9 2018 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS Veckodag Färja Galtby Kökar Kyrkogårdsö Husö Måndag G 06:30 07:052) S 09:00 09:502) G 15:00 15:352) Tisdag G 06:30 07:202) S 10:00 12:30 13:052) B) G 15:00B) 15:352)B) Onsdag G 06:30 07:202) S 06:30 09:00 09:352) G 15:00 15:352) Torsdag G 06:30 07:202) S 10:00 12:30 13:052) G 15:00 15:352) 15:502) Fredag G 06:30 07:052) S 10:00 12:30 13:202) G 15:00 15:35 S 21:00 23:30 00:052) Lördag G 06:303) 07:052)3) G 08:00 4) 08:352)4) G 14:00 14:502) S 15:15 17:35 18:102) 18:252) Söndag G 06:30 4) 07:202)4) G 08:003) 08:502)3) G 14:00 14:502) S 15:15 17:35 18:102)

Sottunga 07:50 10:20 16:20 07:50 13:50 16:20 B) 07:50 10:20 16:20 07:50 13:50 16:20 07:50 13:50 16:20 00:50 07:503) 09:20 4) 15:20 18:55 07:50 4) 09:203) 15:20 18:55

Överö1) 08:20 10:50 16:50 08:20 14:20 16:50 B) 08:20 10:50 16:50 08:20 14:20 16:50 08:20 14:20 16:50 01:20 08:203) 09:50 4) 15:50 19:25 08:20 4) 09:503) 15:50 19:25

Långnäs 09:00 11:30 17:30 09:00 15:00 17:30 09:00 11:30 17:30 09:00 15:00 17:30 09:00 15:00 17:30 01:50 09:003) 10:30 4) 16:30 20:05 09:00 4) 10:303) 16:30 20:05

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION Passbåt kombinerar 15/5–15/9 med den första morgonturen mån–fre kl. 07:50 i Sottunga för resenärer från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Lördagar kombinerar kl. 07:50/udda veckor, kl. 09:20/jämna veckor. Söndagar kombinerar kl. 15:20 och kl. 18:55. Passbåtsturlistan sid 24.

Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas. 1)

Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Invikning utan fordon får passagerare till/från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur. 3) Körs endast udda veckor 4) Körs endast jämna veckor B) Bränsletur bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken (Kyrkogårdsö jämna veckor, Husö udda veckor). Husö angörs endast för bränsletransport. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna. 2)

TIETOJA

INFORMATION

Yhteysvene on käytössä 15/5–15/9 ensimmäisellä aamuvuorolla ma–pe klo 07:50 Sottungassa niitä matkustajia varten, jotka saapuvat Husöstä, Kyrkogårds­östä, Finnöstä ja Hästöstä. Lauantaisin yhteysvene on käytössä klo 07:50 lähdölle parittomina viikkoina, ja klo 09:20 parillisina viikkoina. Sunnuntaisin yhteys vuoroille klo 15:20 ja 18:55. Yhteysveneiden aikataulut ks. s. 24.

Passengerboat connection 15/5–15/9 to the first morning ferry at 07:50 Mon–Fri in Sottunga for passengers from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Saturdays connection at 07:50/odd weeks, at 09:20/ even weeks. Sundays connection at 15:20 and 18:55. Boat timetable see p. 24.

1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

2) Liikennöidään tilauksesta viimeistään 15 min ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä. Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa. 3) 4)

Liikennöidään vain parittomina viikkoina. Liikennöidään vain parillisina viikkoina.

Polttoaineenkuljetusvuoro varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålandstrafikeniltä (Kyrkogårdsöhön liikennöidään parillisina viikkoina, Husöhön parittomina). Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. B)

Påsk- och jultrafik, sid. 22–23

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23

Mån 13/8 Extra tur kl. 06:30 från Galtby till Kökar med M/S Gudingen. Avg. 06:30 från Kökar till Långnäs körs av M/S Skiftet istället för M/S Gudingen. Avg. 09:00 från Kökar till Långnäs körs av M/S Gudingen istället för M/S Skiftet.

Ma 13/8 Lisävuoro Galtbystä Kökariin klo 06:30 M/S Gudingenilla. Vuoro klo 06:30 Kökarista Långnäsiin M/S Gudingenin sijasta M/S Skiftetillä. Vuoro klo 09:00 Kökarista Långnäsiin ajetaan M/S Skiftetin sijasta M/S Gudingenilla.

Helgdagstrafik:

16 alandstrafiken.ax

Pyhäpäiväliikenne:

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­L ångnäs– Överö v.v. cannot be booked.

2) Only by ordering at least 15 min prior to dep. from the first harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboats. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/ from Kökar, also on th evening tours. 3) 4)

Odd weeks only.

Even weeks only.

Fuel transport to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken (Kyrkogårdsö even weeks, Husö odd weeks). Via Husö only on fuel transport. B)

Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/ pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23. Public holiday traffic: Mon 13/8 An addition departure from Galtby to Kökar at 06:30 by using M/S Gudingen. Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs instead of M/S Gudingen, by using M/S Skiftet. Departure at 09:00 from Kökar to Långnäs instead of M/S Skiftet, by using M/S Gudingen.


30/4–17/6 OCH 13/8–30/9 2018    SÖDRA LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Sottunga Husö Veckodag Färja Långnäs Överö1) Måndag S 06:15 06:50 07:25 G 12:00 12:35 13:10 S 16:00 16:35 17:10 17:452) G 18:15 18:50 19:25 3)B) Tisdag G 09:15B) 09:50 B) 10:25B) S 16:00 16:35 17:10 17:452) G 18:15 18:50 19:25 Onsdag G 12:00 12:35 13:10 13:452)6) S 16:00 16:35 17:10 G 18:15 18:50 19:25 20:002) Torsdag G 10:00 10:35 11:10 11:452) S 16:00 16:35 17:10 17:452) G 18:15 18:50 19:25 Fredag G 12:00 12:35 13:10 S 16:00 16:35 17:10 G 19:00 19:35 20:10 20:452) Lördag S 09:30 10:05 10:40 G 11:00 11:35 12:10 12:452) G 17:30 18:05 18:40 Söndag S 09:30 10:05 10:40 11:152) G 11:00 11:35 12:10 G 17:30 18:05 18:40 19:152)

Kyrkogårdsö Kökar 08:052) 08:45 13:502) 14:30 18:30 20:052) 20:45 11:05 4)B) 12:00 18:30 20:052) 20:45 13:502)5) 14:30 18:30 17:502) 20:45 12:30 18:30 20:052) 20:45 13:502) 14:30 17:502) 18:30 21:30 11:202) 12:00 13:30 2) 19:20 20:00 11:202) 12:00 13:30 20:00

Galtby 21:00 21:00 21:00 21:00 20:50 14:30 14:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar 15/5–15/9 med turen från Långnäs kl. 18:15 mån–tors, kl. 19:00 fre, kl. 17:30 lör och sön i Sottunga för resenärer till Husö, Kyrko­ gårdsö, Finnö och Hästö. Passbåtsturlistan sid 24.

Yhteysvene on käytössä 15/5–15/9 Långnäsista ma–to klo 18:15, pe klo 19:00, la ja su klo 17:30 Sottungassa niille matkustajille, jotka saapuvat Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. Yhteysveneiden aikataulut ks. s. 24.

Passengerboat connection 15/5–15/9 for the ferry from L ­ ångnäs Mon–Thu at 18:15, Fri at 19:00, and Sat and Sun at 17:30 in Sottunga for passengers to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Boat timetable see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Invikning utan fordon får passagerare till/från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur. 3)

Körs endast udda veckor vid bränsletransport.

Körs alla veckor, men jämna veckor som bränsle­ transport.

1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

2) Liikennöidään tilauksesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä. Liikennöinti ilman ajoneuvoa voivat lähtö kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

Liikennöidään ainoastaan polttoainekuljetusvuorona parittomina viikkoina.

4)

3)

5)

4)

6)

Trafikeras 30/4–17/6.

Trafikeras 13/8–30/9.

Bränsletur bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. B)

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/ pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

Liikennöidään joka viikko mutta parillisina ­v iikkoina polttoainekuljetusvuorona.

5) 6)

Liikennöidään 30/4–17/6.

Liikennöidään 13/8–30/9.

Polttoaineenkuljetusvuoro varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålandstrafikeniltä. B)

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Påsk- och jultrafik, sid. 22–23.

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23.

Ons 9/5 Avg. kl. 18:15 från Långnäs senare­läggs till kl. 19:00.

Ke 9/5 Vuoro klo 18:15 Långnäsistä ajetaan klo 19:00.

Helgdagstrafik:

Sön 17/6 Extra tur kl. 20:30 från Långnäs till Kökar med M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö mot beställning. Mån 13/8 Avg. kl. 06:15 från Långnäs till Kökar ställs in.

Pyhäpäiväliikenne:

Su 17/6 Klo 20:30 lisävuoro Långnäsistä Kökariin M/S Skiftetillä, Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilauksesta.

Ma 13/8 Vuoro klo 06:15 Långnäsistä Kökariin on peruutettu.

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­L ångnäs– Överö v.v. cannot be booked.

2) Only by ordering at least 15 min prior to dep. from the first harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/ from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours. 3) 4) 5) 6)

Traffic only odd week as fuel transport.

Traffic all week but even weeks as fueltransport. Traffics 30/4–17/6.

Traffics 13/8–30/9.

B) Fuel transport to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/ pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23. Public holiday traffic:

Wed 9/5 Departure at 18:15 from Långnäs moved to later departure at 19:00.

Sun 17/6 Additional departure at 20:30 from Långnäs to Kökar with M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö by ordering in advance. Mon 13/8 Departure at 06:15 from Långnäs to Kökar is cancelled.

alandstrafiken.ax 17


SÖDRA LINJEN    18/6–12/8 2018 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS Veckodag Färja Galtby Kökar Kyrkogårdsö Husö Måndag S 06:30 07:052) G 06:30 09:00 K 09:15 10:052) S 15:00 15:502) G 15:30 18:00 K 18:45 19:202) Tisdag S 06:30 07:202) G 09:45 12:15 K 12:30 13:052) S 15:00 15:352) G 15:30 18:00 K 18:45 19:352) Onsdag S 06:30 07:052) K 09:00 09:502) S 15:00 15:352) G 15:30 18:00 K 18:45 19:352) Torsdag S 06:30 07:202) G 09:45 12:15 S 12:30 13:052) K 15:00 15:352) G 15:30 18:00 S 18:45 19:352) Fredag K 06:30 07:052) G 09:30 12:00 S 12:30 13:202) K 15:00 15:352) G 15:30 18:00 S 18:45 19:202) 19:252) G 21:40 00:10 Lördag K 06:30 07:052) S 15:00 15:352) G 15:30 18:00 K 18:45 19:352) Söndag S 06:30 07:202) G 09:45 12:15 K 12:30 13:052) S 14:30 15:202) G 15:30 18:00 K 18:45 19:202)

Sottunga 08:00

Överö 1) 08:35

Långnäs 09:15

10:35 16:20

11:10 16:55

11:50 17:35

20:15 07:50

20:50 08:25

21:30 09:05

14:00 16:30

14:35 17:05

15:15 17:45

20:05 08:00 10:20 16:30

20:40 08:35 10:55 17:05

21:20 09:15 11:35 17:45

20:05 07:50

20:40 08:25

21:20 09:05

14:00 16:30

14:35 17:05

15:15 17:45

20:05 08:00

20:40 08:35

21:20 09:15

13:50 16:30

14:25 17:05

15:05 17:45

20:15

20:50

21:30

08:00 16:30

08:35 17:05

09:15 17:45

20:05 07:50

20:40 08:25

21:20 09:05

14:00 15:50

14:35 16:25

15:15 17:05

20:15

20:50

21:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

18 alandstrafiken.ax


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar med den första morgonturen mån–lör i Sottunga för resenärer från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Sön­dagar kombinerar passbåten med eftermiddags­ turen. Passbåtsturlistan sid 24.

Yhteysvene on käytössä ensimmäisellä aamuvuorolla ma–la Sottungassa niitä matkustajia varten, jotka saapuvat Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. Sunnuntaisin yhteys iltapäivävuorolle. Yhteysveneiden aikataulut ks. s. 24.

Passengerboat connection to the first morning ferry Mon–Sat in Sottunga for passengers from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Sundays connection with passengerboat to afternoon ferry. Boat timetable see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. ­Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata. 1)

2) Liikennöidään tilauksesta, viimeistään 15 min ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Vuoron Kyrkogårdsöhön ja Husöhön voivat varata ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteys­veneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

2) Only by ordering at least 15 min prior to departure from the first harbour. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t u nd

avbok n

v ika i n g s av g if t!

10%

a betald på för t t a s b ra er ho avgif t biljett e n. strafik Å land

Påsk- och jultrafik, sid. 22–23.

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23.

Mån 18/6 Avg. kl. 06:30 från Galtby till Kökar ställs in.

Ma 18/6 Vuoro klo 06:30 Galtbystä Kökariin peruutettu.

Helgdagstrafik:

Tors 21/6 Extra tur kl. 21:40 från Galtby till Kökar med M/S Gudingen.

Fre 22/6 Avg. kl. 09:30 från Galtby till Kökar ställs in. Avg. kl. 15:30 från Galtby tidigareläggs till kl. 12:30. Avg. kl. 21:40 från Galtby till Kökar ställs in. Extra tur kl. 00:20 från Kökar till Långnäs med M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö mot beställning. Lör 23/6 Ordinarie lördagstrafik.

Sön 24/6 Extra tur kl. 22:00 från Kökar till Långnäs med M/S Skiftet, via Husö mot beställning.

Mån 25/6 Avg kl. 06:30 från Kökar till Långnäs körs av M/S Knipan istället för M/S Skiftet. Avg. kl. 09:15 från Kökar till Långnäs körs av M/S Skiftet istället för M/S Knipan.

Pyhäpäiväliikenne:

To 21/6 Lisävuoro klo 21:40 Galtbystä Kökariin M/S Gudingenilla.

Pe 22/6 Vuoro klo 09:30 Galtbystä Kökariin on peruutettu. Klo 15:30 vuoro Gatbystä aikaistettu klo 12:30. Vuoro klo 21:40 Gatbystä Kökariin on peruutettu. Klo. 00:20 lisävuoro Kökarista Långnäsiin M/S Skiftetillä, Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilauksesta. La 23/6 Lauantaiaikataulun mukainen liikenne.

Su 24/6 Klo. 22:00 lisävuoro Kökarista Långnäsiin M/S Skiftetillä, Husöhön liikännöidään tilauksesta.

Ma 25/6 Ma 25/6 Vuoro klo 06:30 ­Kökarista Långnäsiin, M/S Skiftetin sijasta M/S Knipanilla. Vuoro klo 09:15 Kökarista Långnäsiin, M/S Knipanin sijasta M/S Skiftetillä.

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23. Public holiday traffic:

Mon 18/6 Departure at 06:30 from Galtby to Kökar is cancelled. Thu 21/6 Additional departure at 21:40 from Galtby to Kökar with M/S Gudingen.

Fri 22/6 Departure at 09:30 from Galtby to Kökar is cancelled. Departure at 15:30 from Galtby is made earlier to 12:30 o´clock. Departure at 21:40 from Galtby to Kökar is cancelled. Additional departure at 00:20 from Kökar to Långnäs with M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö by ordering in advance. Sat 23/6 Saturday schedule.

Sun 24/6 Additional departure at 22:00 from Kökar to Långnäs with M/S Skiftet, via Husö by ordering in advance.

Mon 25/6 Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs instead of M/S Skiftet, by using M/S Knipan. Departure at 09:15 from Kökar to Långnäs instead of M/S Knipan, by using M/S Skiftet.

alandstrafiken.ax 19


SÖDRA LINJEN  18/6–12/8 2018  LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Sottunga Husö Veckodag Färja Långnäs Överö1) Måndag K 06:30 07:10 07:45 08:152) G S 12:00 12:40 13:15 K 16:00 16:40 17:15 17:452) G S 18:15 18:55 19:30 K 21:45 22:25 23:00 23:302) Tisdag G S 12:00 12:40 13:15 13:452) K 16:00 16:40 17:15 G S 18:15 18:55 19:30 20:002) K 21:45 22:25 23:00 Onsdag S 12:00 12:40 13:15 K 16:00 16:40 17:15 17:452) G S 18:15 18:55 19:30 Torsdag S 09:30 10:10 10:45 G K 12:00 12:40 13:15 13:452) S 16:00 16:40 17:15 17:452) G K 18:15 18:55 19:30 Fredag S 07:30 08:10 08:45 09:152) G K 12:00 12:40 13:15 S 16:00 16:40 17:15 G K 19:00 19:40 20:15 20:452) Lördag S 09:30 10:10 10:45 11:152) G K 16:00 16:40 17:15 17:452) G S 18:15 18:55 19:30 Söndag K 09:30 10:10 10:45 11:152) G S 11:30 12:10 12:45 K 16:00 16:40 17:15 17:452) G S 19:00 19:40 20:15 20:452)

Kyrkogårdsö Kökar 09:05 09:30 14:002) 14:45 18:35 18:50 20:152) 21:00 00:20 12:30 14:35 18:002) 18:40 18:50 20:50 23:452) 00:30 14:002) 14:45 18:35 18:50 20:152) 21:00 11:302) 12:15 12:30 14:35 18:35 18:50 20:152) 21:00 10:05 12:30 2) 14:00 14:45 18:002) 18:40 18:50 21:35 11:302) 12:20 12:30 18:35 18:50 20:152) 21:00 11:302) 12:20 12:30 13:302) 14:15 18:35 18:50 21:002) 21:50

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

20 alandstrafiken.ax

Galtby 12:00 21:20 15:00 21:20

21:20 15:00 21:20 15:00 21:20 15:00 21:20 15:00 21:20


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar med turen mån–tors från Långnäs kl. 18:15 (kl. 19:00 fre och sön) i Sottunga för resenärer till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Passbåtsturlistan sid 24.

Yhteysvene vuorolle Långnäsista ma–to klo 18:15 (klo 19:00 pe ja su) Sottungassa niitä matkustajia varten jotka matkaavat Husöhön, Kyrkogårdsöhön, Finnöhön ja Hästöhön. Yhteys­veneiden aikataulut ks. s. 24.

Passengerboat connection to the ferry from Långnäs Mon–Thu at 18:15 (at 19:00 on Fri & Sun) in Sottunga for passengers to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Boat timetable see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. ­Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

Liikennöidään tilauksesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakulje­ tukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 2)

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

2) Only by ordering at least 15 min prior to departure from the first harbour. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

Påsk- och jultrafik sid. 22–23.

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23.

Tors 21/6 Avg. kl. 18:15 från Långnäs senareläggs till kl. 19:00. Extra tur kl. 21:45 från Långnäs till Kökar med M/S Skiftet, via Husö mot beställning.

To 21/6 Vuoro klo 18:15 Långnäs ajetaan klo 19:00. Klo. 21:45 lisävuoro Långnäsistä Kökariin M/S Skiftetillä, Husöhön liikännöidään tilauksesta.

Helgdagstrafik:

Fre 22/6 Avg. 12:30 från Kökar till Galtby tidigareläggs till kl. 10:05. Avg. kl. 18:50 från Kökar till Galtby ställs in. Lör 23/6 Ordinarie lördagstrafik.

Sön 24/6 Extra tur kl. 21:40 från Långnäs till Kökar med M/S Knipan. Mån 25/6 Avg. kl. 06:30 från Långnäs till Kökar körs av M/S Skiftet istället för M/S Knipan.

Pyhäpäiväliikenne:

Pe 22/6 Klo 12:30 Kökarista Galtbyhyn aikaistettu klo 10:05. Vuoro klo 18:50 Kökarista Galtbyhyn on peruutettu. La 23/6 Lautaiaikataulun mukainen liikkenne.

Su 24/6 Klo. 21:40 lisävuoro Långnäsistä Kökariin M/S Knipanilla. Ma 25/6 Vuoro klo 06:30 Långnäsista Kökariin, M/S Knipanin sijasta M/S Skiftetillä.

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23. Public holiday traffic:

Thu 21/6 Departure at 18:15 from Långnäs moved to later departure at 19:00. Additional departure at 21:45 from Långnäs to Kökar with M/S Skiftet, via Husö by ordering in advance.

Fri 22/6 Departure at 12:30 from Kökar to Galtby is made earlier to 10:05. Departure at 18:50 from Kökar to Galtby is cancelled. Sat 23/6 Saturday schedule.

Sun 24/6 Additional departure at 21:40 from Långnäs to Kökar with M/S Knipan. Mon 25/6 Departure at 06:30 from ­Långnäs to Kökar instead of M/S Knipan, by using M/S Skiftet.

alandstrafiken.ax 21


SÖDRA LINJEN    29/3–2/4 2018 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS Datum Torsdag 29/3

Fredag 30/3 Lördag 31/3 Söndag 1/4 Måndag 2/4

Färja S G S G S G G G G S S S G

Galtby

Kökar 06:30 12:40 15:00 23:20 08:00 15:00 06:30 15:00 08:00 14:00 06:30 14:00 17:35

21:00

15:15

Kyrkogårdsö Husö 07:052) 13:302) 15:352) 23:552) 00:102) 08:502) 15:352) 07:052) 15:502) 08:502) 14:352) 07:052) 14:502) 18:102)

Sottunga 07:50 13:55 16:20 00:40 09:20 16:20 07:50 16:20 09:20 15:20 07:50 15:20 18:55

Överö1) 08:20 14:30 16:50 01:10 09:50 16:50 08:20 16:50 09:50 15:50 08:20 15:50 19:25

Långnäs 09:00 15:10 17:30 01:50 10:30 17:30 09:00 17:30 10:30 16:30 09:00 16:30 20:05

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Datum Torsdag 29/3

Fredag 30/3 Lördag 31/3 Söndag 1/4 Måndag 2/4

Färja G S G S G G G G S S G S S G

Långnäs 10:00 12:00 16:00 19:00 12:00 18:15 12:00 18:15 09:30 18:15 10:00 11:00 18:15 20:45

Överö1) 10:35 12:35 16:35 19:35 12:35 18:50 12:35 18:50 10:05 18:50 10:35 11:35 18:50 21:20

Sottunga 11:10 13:10 17:10 20:10 13:10 19:25 13:10 19:25 10:40 19:25 11:10 12:10 19:25 21:55

Husö

Kyrkogårdsö 11:502)

13:452) 17:502) 20:452) 13:502) 20:002) 13:502) 20:00

2)

11:202) 20:002) 11:452) 12:452)

11:502) 20:052)

22:302)

Kökar 12:30 14:30 18:30 21:30 14:30 20:45 14:30 20:45 12:00 20:45 12:30 13:30 20:45 23:15

Galtby

20:50

15:00 23:15

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. ­Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

1)

2) Angöres mot beställning, senast 15 minuter före avgång från starthamn. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

1)

Liikennöidään tilauksesta. Tilaus viimeistään 15 minuuttia ennen laivan lähtöä lähtö­ satamasta. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 2)

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t und

avbok n

22 alandstrafiken.ax

v ika i n g s av g if t!

2) By ordering at least 15 min before the departure from the first harbour. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.


24/12–26/12 2018 OCH 31/12 2018–1/1 2019    SÖDRA LINJEN GALTBY–KÖKAR–KYRKOGÅRDSÖ–HUSÖ-SOTTUNGA–ÖVERÖ–LÅNGNÄS Datum Måndag 24/12

Tisdag 25/12 Onsdag 26/12

Färja G S G S S G S

Galtby

21:00

Kökar 06:30 12:30 15:00 14:00 06:30 15:00 23:20

Kyrkogårdsö 07:052)

Husö 13:102)

15:352) 14:352) 07:202) 15:352) 23:552)

Torsdag 27/12–Söndag 30/12 Ordinarie turlista, sid 14–15 Måndag 31/12 G 06:30 07:052) S 12:30 G 15:00 15:352) Tisdag 1/1 2019 S 06:30 G 15:00 15:352) S 17:15 19:35 20:102)

00:102)

13:102) 07:202)

Sottunga 07:50 13:50 16:20 15:20 07:50 16:20 00:40

Överö1) 08:20 14:20 16:50 15:50 08:20 16:50 01:10

Långnäs 09:00 15:00 17:30 16:30 09:00 17:30 01:50

07:50 13:50 16:20 07:50 16:20 20:55

08:20 14:20 16:50 08:20 16:50 21:25

09:00 15:00 17:30 09:00 17:30 22:05

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Datum Måndag 24/12

Tisdag 25/12 Ons 26/12

Färja S G S S G S G

Långnäs 09:30 12:00 16:00 17:00 12:00 16:00 19:00

Överö1) 10:05 12:35 16:35 17:35 12:35 16:35 19:35

Sottunga 10:40 13:10 17:10 18:10 13:10 17:10 20:10

Torsdag 27/12–Söndag 30/12 Ordinarie turlista, sid 14–15 Måndag 31/12 S 09:30 10:05 10:40 G 12:00 12:35 13:10 S 16:00 16:35 17:10 Tisdag 1/1 2019 G 11:00 11:35 12:10 S 12:00 12:35 13:10 G 18:15 18:50 19:25

Husö 11:152)

18:452)*) 13:452) 17:452)

Kykogårdsö 13:502) 17:502) 18:502)*)

20:502) 11:152)

11:202) 13:502) 17:502)

13:452) 20:052)

Kökar 12:00 14:30 18:30 19:30 14:30 18:30 21:30 12:00 14:30 18:30 13:30 14:30 20:45

Galtby

20:50

17:00

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. ­Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

1)

2) Angörs mot beställning senast 15 minuter före avgång från starthamn.

Dubbelinvikning kan beställas för fast bosatta Kyrkogårdsö- och Husöbor direkt till färjan. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

*)

1)

Liikennöidään tilauksesta. Tilaus viimeistään 15 minuuttia ennen laivan lähtöä lähtösatamasta. 2)

Kaksoisliikennöinti (Kyrkogårdsö & Husö) voidaan tilata kyseisten saarten vakituisille asukkaille. Tilaukset tehdään suoraan lautalle. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

*)

1)

2) By ordering at least 15 min before the departure from the first harbour.

The ”twin traffic” (Kyrkogårdsö & Husö) can only be ordered for permanent inhabitants of these islands. Orders will be taken directly to the ferry. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

*)

alandstrafiken.ax 23


PASSBÅTSTRAFIK    15/5 – 15/9 2018 ENLIGT TURLISTA: INFORMATION Passbåtstrafik bedrivs tur och retur till/från Sottunga färjhamn till/ från öarna Finnö, Hästö och Husö i Sottunga kommun, samt Kyrkogårdsö i Kökars kommun i anslutning till nedan nämnda anlöp med skärgårdsfärjorna till Sottunga färjhamn under perioden 15/5-15/9.

Passbåtstrafikens anlöp till Sottunga färjhamn sker 15 minuter innan färjans anlöp till Sottunga färjhamn och passbåtens avgång från Sottunga färjhamn sker när alla passagerare är ombord på passbåten.

I de fall passbåten kombinerar med två av färjornas turer anlöper passbåten till Sottunga färjhamn 15 minuter före den första färjan anlöper till Sottunga färjhamn och avgår när alla passagerare från den sista färjan som anlöper till Sottunga färjhamn är ombord på passbåten. Passbåten inväntar färjan ifall den är sen.

PASSBÅTSTRAFIK    15/5 – 17/6 OCH 13/8 – 15/9 2018 KÖKAR – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, avg. från Kökar Måndag – fredag 06:30 Lördag 06:30 (udda veckor) 08:00 (jämna veckor) Söndag 14:00

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 07:50 07:50 (udda veckor) 09:20 (jämna veckor) 15:20

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 07:35 07:35 (udda veckor) 09:05 (jämna veckor) 15:05

LÅNGNÄS/GALTBY – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, Veckodag avg. från Långnäs/Galtby Måndag – torsdag 18:15 Fredag 19:00 Lördag 17:30 Söndag 15:15 från Galtby*)

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 19:25 20:10 18:40 18:55

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 19:10 19:55 18:25 18:25

18:40

18:25

Veckodag

17:30

*)

Mot beställning senast kl. 15:00 samma dag, tel. +358 (0)401 580 100.

PASSBÅTSTRAFIK    18/6 – 12/8 2018 KÖKAR – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, Veckodag avg. från Kökar Måndag, onsdag, fredag 06:30 Tisdag, torsdag 06:30 Lördag 06:30 Söndag 14:30

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 08:00 07:50 08:00 15:50

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 07:45 07:35 07:45 15:35

LÅNGNÄS/GALTBY – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, Veckodag avg. från Långnäs/Galtby Måndag – torsdag 18:15 Fredag 19:00 Lördag 18:15 Söndag 15:30 från Galtby*)

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 19:30 20:15 19:30 20:15

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 19:15 20:00 19:15 20:00

20:15

20:00

19:00

*)

Mot beställning senast kl. 15:00 samma dag, tel. +358 (0)401 580 100.

PASSBÅTSTRAFIK ÖVRIGA PERIODER 2018 ENDAST MOT BESTÄLLNING Under perioden då passbåten inte kör enligt turlistan ovan, utan ­kombinerar mot beställning, tel. +358 (0)401 580 100, hänvisas passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt till passbåten, med undantag för följande: 1. Passagerare utan fordon till/från Galtby

2. Skol- och dagisbarn samt ev. följeslagare till barnen kan beställa invikning till/från Kökar, även kvällstur

3. Under isperioden kan passbåten beställa invikning till hamn, eller i samråd med skärgårdsfärjorna på södra linjen bestämma mötesplats för kombination med passbåten. PASSBÅTEN KÖR MOT BESTÄLLNING SENAST KL. 17:00 DAGEN FÖRE ÖNSKAD TRANSPORT.

24 alandstrafiken.ax

Passbå är avgi ten ftsfri!


FREE VISITORS GUIDE Svenska • Suomi • English

The entire Åland year on 120 pages! Pick your copy of Åland Guide and explore the sights, activities and events. This is all you need for great days, in sun or rain. The maps of Åland and Mariehamn show you the way!

Är du företagare och vill dela ut Åland Guide? Mejla till info@budbil.ax

www.aland.com

alandstrafiken.ax 25


FÖGLÖLINJEN   1/1–31/5 OCH 1/9–31/12 2018 AVGÅNG FRÅN DEGERBY (RESTID CA 30 MIN) Måndag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40 23:151)

Tisdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40 21:05 23:151)

Onsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40 21:05 23:151)

Torsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40 21:05 23:151)

Fredag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40 21:05 23:151)

Lördag 06:302) 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05

Sön/helgdag 06:302)

09:30 12:00

17:25

15:05 16:15 17:25

21:05 23:151)

21:05 23:151)

Lördag 07:052)

Sön/helgdag

AVGÅNG FRÅN SVINÖ (RESTID CA 30 MIN) Måndag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Tisdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Onsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Torsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Fredag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

20:15

20:15 21:40 23:551)

20:15 21:40 23:551)

20:15 21:40 23:551)

20:15 21:40 23:551)

23:551)

08:252) 09:35 10:45 13:15 14:30

10:45 13:15

16:50

15:40 16:50

18:55

18:55

21:40 23:551)

21:40 23:551)

M/S Skarven tel. +358 (0)40 173 3600. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION TIETOJA INFORMATION Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 21:30. 1)

Liikennöidään tilauksesta. Tilaus suoraan lautalle viimeistään klo 21:30 mennessä. 1)

2)

Mot beställning till färjan dagen före senast kl. 21:30.

Tilauksesta lautalle viimeistään edellisenä iltana klo 21:30.

DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

Helgdagstrafik: Mån 1/1 Trafiken inleds kl. 09:30 från Degerby därefter helgdagstrafik. Tors 29/3 Torsdagsturlista Lör 6/1, fre 30/3, sön 1/4, mån 2/4, tis 1/5, tors 10/5, lör 3/11 Helgdagstrafik. Tors 6/12 Torsdagsturlista. Mån 24/12 Trafiken avslutas med avg. kl. 16:50 från Svinö, därefter körs beställningsturer kl. 22:00 från Degerby samt kl. 23:00 från Svinö mot beställning senast 23/12 kl. 21:30. Tis 25/12 Trafiken inleds kl. 12:00 från Degerby, därefter helgdagstrafik. Ons 26/12 Trafiken inleds kl. 09:30 från Degerby, därefter helgdagstrafik. Mån 31/12 Trafiken avslutas med avgång kl. 20:15 från Svinö. Tis 1/1 2019 Trafiken inleds kl. 09:30 från Degerby, därefter helgdagstrafik.

26 alandstrafiken.ax

2)

Pyhäpäiväliikenne:

Ma 1/1 Liikennöinti alkaa klo 09:30 Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan. To 29/3 Torstaiaikataulun. La 6/1, pe 30/3, su 1/4, ma 2/4, ti 1/5, to 10/5, la 3/11 Pyhäaikataulun mukaan. To 6/12 Torstaiaikataulu. Ma 24/12 Liikennöinti pysähtyy klo 16:50 vuorolla Svinöstä, jonka jälkeen ajetaan klo 22:00 Degerbystä, sekä klo 23:00 Svinöstä ainoastaan tilausvuoroja, jotka tulee tehdä viimeistään 23/12 klo 21:30. Ti 25/12 Liikennöinti alkaa klo 12:00 vuorolla Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan. Ke 26/12 Liikennöinti alkaa klo 09:30 Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan. Ma 31/12 Liikennöinti pysähtyy klo 20:15 vuorolla Svinöstä. Ti 1/1 2019 Liikennöinti alkaa klo 09:30 Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan.

1) Only by ordering to the ferry, no later than 21:30.

2) Only by ordering to the ferry the day before at 21:30 the latest.

THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

Public holiday traffic: Mon 1/1 Traffic starts at 09:30 from Degerby, thereafter holiday schedule. Thu 29/3 Thursday schedule. Sat 6/1, Fri 30/3, Sun 1/4, Mon 2/4, Tue 1/5, Thu 10/5, Sat 3/11 Holiday schedule. Thu 6/12 Thursday schedule. Mon 24/12 Traffic stops with departure at 16:50 from Svinö and after that only the tour from Degerby at 22:00 and from Svinö at 23:00, to be ordered no later than 23/12 at 21:30. Tue 25/12 Traffic starts with departure at 12:00 from Degerby, thereafter holiday schedule. Wed 26/12 Traffic starts with departure at 09:30 from Degerby, thereafter holiday schedule. Mon 31/12 Traffic stops with departure at 20:15 from Svinö. Tue 1/1 2019 Traffic starts with departure at 09:30 from Degerby, thereafter holiday schedule.


1/6–31/8 2018    FÖGLÖLINJEN AVGÅNG FRÅN DEGERBY (RESTID CA 30 MIN) Måndag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40

Tisdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40 21:05 23:15

23:15

Onsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40 21:05 23:15

Torsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40 21:05 23:15

Fredag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:40 21:05 23:15

Lördag 06:302) 07:452) 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05

Sön/helgdag 06:302)

17:25

09:30 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25

21:05 23:15

21:05 23:15

AVGÅNG FRÅN SVINÖ (RESTID CA 30 MIN) Måndag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Tisdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Onsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Torsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Fredag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

20:15

20:15 21:40 23:55

20:15 21:40 23:55

20:15 21:40 23:55

20:15 21:40 23:55

23:55

Lördag 07:052) 08:252) 09:35 10:45 13:15 14:30

Sön/helgdag 08:252)

16:50

10:45 13:15 14:30 15:40 16:50

18:55

18:55

21:40 23:55

21:40 23:55

M/S Skarven tel. +358 (0)40 173 3600. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Mot beställning till färjan dagen före senast kl. 21:30.

Tilauksesta lautalle viimeistään edeltävänä iltana klo 21:30.

2) Only by ordering to the ferry no later than the day before at 21:30.

2)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid (hela året). Gäller även förtursfordon.

TÄT ÄL

DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

A INJ

A EI

2)

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa (ympäri vuoden). Koskee myös etusijaisia ajoneuovoja.

The vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the departure time (whole year). Also applies to vehicles with granted priority.

TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

VOIDA VARA TA!

10%

E DENNA LINJ AS! K K AN INTE BO E OO K CAN NOT BE B

D!

TH IS

etalda å förb p t t a rab er hos avgif t biljett e n. strafik d n a l Å

LINE

Helgdagstrafik:

Lör 23/6 Helgdagstrafik.

Pyhäpäiväliikenne:

La 23/6 Pyhäaikataulun mukaan.

Public holiday traffic:

Sat 23/6 Holiday schedule.

alandstrafiken.ax 27


NORRA LINJEN    3/1–29/4 OCH 1/10–31/12 2018 VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Veckodag Måndag

Färja A K A Tisdag K A K A Onsdag, Torsdag K A K A Fredag K A K A Lördag K A A K Söndag, helgdag K A K

Hummelvik 09:30 12:00 18:15 09:30 12:00

Enklinge 10:30 13:00 19:15 10:30 13:00

Kumlinge 10:50 13:25T) 19:35T) 10:50 13:25T)

12:30 17:50 20:50

Lappo 11:35A) 14:05A) 20:20A) 11:35A) 14:05A) 17:15 20:20A) 08:05A) 14:05A) 18:002) 20:20A) 08:05A) 14:05A) 18:503)A) 20:20A) 08:05A) 13:15A) 19:20A) 18:45 13:15 18:35A) 21:35A)

Torsholma 12:00V) 14:30V) 20:45V) 12:00 14:30V) 17:40 20:45V) 08:30V) 14:30V) 18:25 20:45V) 08:30V) 14:30V) 19:153)V) 20:45V) 08:30V) 13:40V) 19:45 19:10 13:40V) 19:00V) 22:00

18:15 06:00 12:00

19:15 07:001) 13:00

19:35T) 07:20 13:25T)

18:15 06:00 12:00 16:453) 18:15 06:00 11:10 17:15

19:15 07:001) 13:00 17:453) 19:15 07:001) 12:10 18:15

19:35T) 07:20 13:25T) 18:053) 19:35T) 07:20 12:30 18:35

11:10 16:30 19:30

12:10 17:30 20:30

Kumlinge 08:05 16:20 19:05 09:10T)

Enklinge 08:25 16:40 19:25 09:30

Hummelvik 09:35 17:45 20:30 10:35

16:20 19:05 09:10T)

16:40 19:25 09:30

17:45 20:30 10:35

16:20 21:20 09:10T) 14:353) 16:20 21:20 09:10T)

16:40 21:40 09:30 14:553) 16:40 21:40 09:30

17:45 22:45 10:35 16:003) 17:45 22:45 10:35

15:20 20:35 14:35 17:35 20:35

15:40 20:55 14:55 17:55 20:55

16:45 22:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – VÅRDÖ (HUMMELVIK) Veckodag Måndag

Färja K A K Tisdag A K A K Onsdag, Torsdag A K A K Fredag A K A K Lördag A K A K Söndag, helgdag A K A

Torsholma 07:00 15:15V) 18:00V) 08:05V) 12:05 15:15V) 18:00V) 08:05V) 08:35 15:15V) 20:15V) 08:05V) 13:303) 15:15V) 20:15V) 08:05V) 08:35 14:15V) 19:30V) 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 07:20 15:35A) 18:20 08:25 12:25 15:35A) 18:20 08:25 08:55 15:35A) 20:35A) 08:25 13:503) 15:35A) 20:35A) 08:251) 08:55 14:35A) 19:50A) 13:50A) 16:50 19:50A)

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Knipan tel. +358 (0)40 0229 261, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

28 alandstrafiken.ax

ken.ax


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan.

1)

Liikennöidään varauksesta Ålands­ trafikenille tai tilauksesta lautalle.

Only when booked in advance to Ålands­ trafiken or ordering to the ferry.

Trafikeras endast under perioden 1/4–29/4 och 1/10–31/12.

3)

Liikennöidään vain 1/4–29/4 ja 1/10– 31/12.

3) Operated only during 1/4–29/4 and 1/10–31/12.

1)

2) 3)

Turen körs endast vid bokning.

2)

Liikennöidään vain tilauksesta.

Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Torsholma–Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö sid. 59–60.

V) Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä, ks. s. 59–60.

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

T)

V)

A)

T)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo.

Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag. Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

10%

lda örbeta f å p t rabat er hos avgif t t t e j l i b e n. strafik Å land

Obs! Trafiken 1/1–2/1 2018 se sid 36–37.

A)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa.

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto odottaa max 10 min.

OBS!

Avboka senas före avt 6 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!

Huom! Liikenne 1/1–2/1 2018 ks. s. 36–37.

1)

2)

Operated only by booking.

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km. Local transport on Brändö, see p. 59–60.

V)

A)

Connection to Asterholma line in Lappo.

Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

T)

Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If the ferry is late the bus will wait max 10 min.

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

Note! Traffic 1/1–2/1 2018 see p. 36–37.

Påsk-, midsommar- och jultrafik, se sid 33–37.

Pääsiäis-, juhannus- ja joululiikenne, ks. s. 33–37.

For Easter, Midsummer and Christmas schedules, see p. 33–37.

Lör 6/1 Helgdagstrafik, men avg. kl. 11:10 från Hummelvik och kl. 16:30 från Torsholma ställs in. Avg. kl. 16:30 från Hummelvik och kl. 19:30 från Torsholma körs av M/S Knipan istället för M/S Alfågeln och avg. kl. 19:30 från Hummelvik körs av M/S Alfågeln istället för M/S Knipan.

La 6/1 Pyhäpäiväliikenne, mutta vuoro klo 11:10 Hummelvikistä ja klo 16:30 Torsholmasta on peruutettu. Vouro klo 16:30 Hummelvikistä ja klo 19:30 Tors­holmasta ajetaan M/S Alfågelniin sijasta M/S Knipanilla ja vouro klo 19:30 Hummel­ vikistä ajetaan M/S Knipaniin sijasta M/S Alfågelnilla.

Sat 6/1 Holiday schedule but departure at 11:10 from Hummelvik and at 16:30 from Torsholma are cancelled. Departure at 16:30 from Hummelvik and at 19:30 from Torsholma with M/S Knipan instead of M/S Alfågeln and departure at 19:30 from Hummelvik with M/S Alfågeln instead of M/S Knipan.

Helgdagstrafik:

Lör 3/11 Lördagsturlista.

Tors 6/12 Torsdagsturlista.

Pyhäpäiväliikenne:

La 3/11 Lauantaiaikataulu. To 6/12 Torstaiaikataulu.

Public holiday traffic:

Sat 3/11 Saturday schedule.

Thu 6/12 Thursday schedule.

alandstrafiken.ax 29


NORRA LINJEN    30/4–17/6 OCH 13/8–30/9 2018 VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag, torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Färja A K A K A K A K A K A K A K A K A K A K A K

Hummelvik 09:30 12:00 18:15 09:30 12:00

Enklinge 10:30 13:00 19:15 10:30 13:00

Kumlinge 10:50 13:25T) 19:35T) 10:50 13:25T)

19:35T) 07:20 13:25T) 18:05 19:35T) 07:20 12:30 18:35 11:50 14:50 17:50 20:50

Lappo 11:35A) 14:05A) 20:20A) 11:35A) 14:05A) 17:152) 20:20A) 08:05A) 14:05A) 18:002) 20:20A) 08:05A) 14:05A) 18:50 20:20A) 08:05A) 13:15A) 19:20A) 12:35 15:35A) 18:35A) 21:35A)

Torsholma 12:00V) 14:30V) 20:45V) 12:00V) 14:30V) 17:40 20:45V) 08:30V) 14:30V) 18:25 20:45V) 08:30V) 14:30V) 19:15V) 20:45V) 08:30V) 13:40V) 19:45 13:00V) 16:00V) 19:00V) 22:00

18:15 06:00 12:00

19:15 07:001) 13:00

19:35T) 07:20 13:25T)

18:15 06:00 12:00 16:45 18:15 06:00 11:10 17:15 10:30 13:30 16:30 19:30

19:15 07:001) 13:00 17:45 19:15 07:001) 12:10 18:15 11:30 14:30 17:30 20:30

Kumlinge 08:05 16:20 19:05 09:10T)

Enklinge 08:25 16:40 19:25 09:30

Hummelvik 09:35 17:45 20:30 10:35

16:20 19:05 09:10T)

16:40 19:25 09:30

17:45 20:30 10:35

16:20 21:20 09:10T) 14:35 16:20 21:20 09:10T) 15:20 20:35 09:35 14:35 17:35 20:35

16:40 21:40 09:30 14:55 16:40 21:40 09:30 15:40 20:55 09:55 14:50 17:55 20:55

17:45 22:45 10:35 16:00 17:45 22:45 10:35 16:45 22:00 11:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA– LAPPO–KUMLINGE–ENKLINGE–VÅRDÖ (HUMMELVIK) Veckodag Måndag

Färja K A K Tisdag A K A K Onsdag, Torsdag A K A K Fredag A K A K Lördag A K A Söndag, helgdag K A K A

Torsholma 07:00 15:15V) 18:00V) 08:05V) 12:05 15:15V) 18:00V) 08:05V) 08:35 15:15V) 20:15V) 08:05V) 13:30 15:15V) 20:15V) 08:05V) 14:15V) 19:30V) 08:30 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 07:20 15:35A) 18:20 08:25 12:25 15:35A) 18:20 08:25 08:55 15:35A) 20:35A) 08:25 13:50 15:35A) 20:35A) 08:251) 14:35A) 19:50A) 08:50 13:50A) 16:50 19:50A)

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Knipan tel. +358 (0)40 0229 261, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

30 alandstrafiken.ax

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan.

1)

Liikennöidään varauksesta Ålandstrafikenille tai tilauksesta lautalle.

Only when booked in advance to ­Å landstrafiken or ordering to the ferry.

Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Tholma-Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö se s. 59–60.

Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä. ks. s. 59–60.

V)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

T)

1)

2)

V)

A)

T)

Turen körs endast vid bokning.

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo.

Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag. Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

2)

V)

A)

Vuoro liikennöidään vain tilauksesta.

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa.

Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, ­sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto odottaa max 10 min.

1)

2)

Operated only by booking.

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km. Local transport on Brändö, see p. 59–60.

A)

Connection to Asterholma line in Lappo.

Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours. Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If the ferry is late the bus will wait max 10 min.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

Påsk-, midsommar- och jultrafik, sid 33–37. Helgdagstrafik:

Pääsiäis-, juhannus ja joululiikenne, ks. s 33–37.

For Easter, Midsummer and Christmas schedules see p. 33–37.

Tis 1/5 Helgdagstrafik.

Ma 30/4 Maanantaiaikataulu, mutta vouro klo 15:15 Torsholmasta ja klo 18:15 Hummelvikistä ajetaan M/S Alfågelniin sijasta M/S Knipanilla ja vuoro klo 18:00 Torsholmasta ajetaan M/S Knipaniin sijasta M/S Alfågelnilla.

Mon 30/4 Monday schedule, but departure at 15:15 from Torsholma and at 18:15 from Hummelvik with M/S Knipan instead of M/S Alfågeln and departure at 18:00 from Torsholma with M/S Alfågeln instead of M/S Knipan.

Mån 30/4 Måndagstrafik, men avg. kl. 15:15 från Torsholma och kl. 18:15 från Hummelvik körs av M/S Knipan istället för M/S Alfågeln och avg. kl. 18:00 från Torsholma körs av M/S Alfågeln istället för M/S Knipan.

Pyhäpäiväliikenne:

Ons 9/5 Extra tur från Torsholma kl. 13:30 med M/S Knipan. Extra tur från Hummelvik kl. 16:45 med M/S Knipan. Avg. kl. 08:35 från Torsholma till Lappo ställs in. Avg. kl. 18:00 från Lappo till Torshoma ställs in.

Ti 1/5 Pyhäpäiväliikenne.

Tors 10/5 Helgtrafik, men avg. kl. 08:30 från Torsholma och kl. 13:30 från Hummelvik körs av M/S Alfågeln istället för M/S Knipan. Avg. kl. 10:30 från Hummelvik och kl. 13:30 från Torsholma körs av M/S Knipan istället för M/S Alfågeln. Avg. kl. 16:30 från Torsholma till Hummelvik ställs in. Avg. kl. 16:30 från Hummelvik till Torsholma ställs in. Fre 11/5 Avg. kl. 06:00 från Hummelvik körs av M/S Alfågeln istället för M/S Knipan. Avg. kl. 08:05 från Torsholma och kl. 12:00 från Hummelvik körs av M/S Knipan istället för M/S Alfågeln. Avg. kl. 13:30 från Torsholma och kl. 16:45 från Hummelvik ställs in.

Ke 9/5 Lisävuoro klo 13:30 Torsholmasta M/S Knipanilla. Lisävuoro kl. 16:45 Hummelvikistä M/S Knipanilla. Vuorot klo 08:35 Torsholmasta Lappoon ja klo 18:00 Lapposta Torsholmaan on peruutettu. To 10/5 Pyhäpäiväliikenne, mutta vuorot klo 08:30 Torsholmasta ja klo 13:30 Hummelvikistä liikennöidään M/S Knipanin sijasta M/S Alfågelnilla. Vuorot klo 10:30 Hummelvikistä ja klo 13:30 Torsholmasta liikennöidään M/S Alfågelnin siijasta M/S Knipanilla. Vuorot klo 16:30 Torsholmasta Hummelvikiin ja klo 16:30 Hummelvikistä Torsholmaan on peruutettu. Pe 11/5 Vuoro klo 06:00 Hummelvikistä liikennöidään M/S Knipanin sijasta M/S Alfågelnilla. Vuorot klo 08:05 Torsholmasta ja klo 12:00 Hummelvikistä liikennöidään M/S Alfågelnin sijasta M/S Knipanilla. Vuorot klo 13:30 Torsholmasta ja klo 16:45 Hummelvikistä on peruutetaan.

Public holiday traffic:

Tue 1/5 Holiday schedule.

Wed 9/5 Additional departures at 13:30 from Torsholma and at 16:45 from Hummelvik with M/S Knipan. Departures at 08:35 from Torsholma to Lappo and at 18:00 from Lappo to Torsholma are cancelled.

Thu 10/5 Holiday schedule, but departure at 08:30 from Torsholma and 13:30 from Hummelvik with M/S Alfågeln instead of M/S Knipan. Departure at 10:30 from Hummelvik and 13:30 from Torsholma with M/S Knipan instead of M/S Alfågeln. Departures at 16:30 from Torsholma to Hummelvik and at 16:30 from Hummelvik to Torsholma are cancelled. Fri 11/5 Departure at 06:00 from Hummelvik with M/S Alfågeln instead of M/S Knipan. Departures at 08:05 from Torsholma and 12:00 from Hummelvik with M/S Knipan instead of M/S Alfågeln. Departures at 13:30 from Torsholma and 16:45 from Hummelvik are cancelled.

alandstrafiken.ax 31


NORRA LINJEN    18/6–12/8 2018 VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Veckodag Måndag

A E A Tisdag E A E A Onsdag, Torsdag E A E A Fredag E A E A Lördag E A E Söndag, helgdag A E A E

Hummelvik 09:30 12:00 18:15 09:30 12:00

Enklinge 10:30 13:00 19:15 10:30 13:00

Kumlinge 10:50 13:25T) 19:35T) 10:50 13:25T)

19:35T) 07:20 13:25T) 18:50 20:50 07:20 13:25T) 18:35 11:50 14:50 17:50 20:50

Lappo 11:35A) 14:10A) 20:20A) 11:35A) 14:10A) 17:15A) 20:20A) 08:05A) 14:10A) 18:002)A) 20:20A) 08:05A) 14:10A) 19:35A) 21:35A) 08:05A) 14:10A) 19:20A) 12:35A) 15:35A) 18:35A) 21:35A)

Torsholma 12:00V) 14:30V) 20:45V) 12:00V) 14:30V) 17:40 20:45V) 08:30V) 14:30V) 18:25 20:45V) 08:30V) 14:30V) 20:00V) 22:00 08:30V) 14:30V) 19:45V) 13:00V) 16:00V) 19:00V) 22:00

18:15 06:00 12:00

19:15 07:00 13:00

19:35T) 07:20 13:25T)

18:15 06:00 12:00 17:30 19:30 06:00 12:00 17:15 10:30 13:30 16:30 19:30

19:15 07:00 13:00 18:30 20:30 07:00 13:00 18:15 11:30 14:30 17:30 20:30

Kumlinge 08:05 16:20 19:05 09:10T)

Enklinge 08:25 16:40 19:25 09:30

Hummelvik 09:35 17:45 20:30 10:35

16:20 19:05 09:10T)

16:40 19:25 09:30

17:45 20:30 10:35

16:20 21:20 09:10T) 14:35 16:20 21:20 09:10T) 15:20 20:35 09:35 14:35 17:35 20:35

16:40 21:40 09:30 14:55 16:40 21:40 09:30 15:40 20:55 09:55 14:55 17:55 20:55

17:45 22:45 10:35 16:00 17:45 22:45 10:35 16:45 22:00 11:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – VÅRDÖ (HUMMELVIK) Veckodag Måndag

Färja E A E Tisdag A E A E Onsdag, Torsdag A E A E Fredag A E A E Lördag A E A Söndag, helgdag E A E A

Torsholma 07:00 15:15V) 18:00V) 08:05V) 12:40 15:15V) 18:00V) 08:05V) 08:35 15:15V) 20:15V) 08:05V) 13:30 15:15V) 20:15V) 08:05V) 14:15V) 19:30V) 08:30V) 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 07:20A) 15:35A) 18:20 08:25 13:00A) 15:35A) 18:20 08:25 08:55 15:35A) 20:35A) 08:25 13:50A) 15:35A) 20:35A) 08:25 14:35A) 19:50A) 08:50A) 13:50A) 16:50A) 19:50A)

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Ejdern tel. +358 (0)40 0229 260, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

32 alandstrafiken.ax

ken.ax


2)

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION Turen körs endast vid bokning.

2)

Vuoro liikennöidään vain tilauksesta.

2)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa.

A)

Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Torsholma–Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö se sid. 59–60.

Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä, ks. s. 59–60.

V)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge -Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

T)

V)

A)

T)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo.

För busskombinationer Mariehamn–Hummel­ vik vv se separat busstidtabell, begränsad trafik lördag, söndag och helgdag. Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

Påsk-, midsommar- och jultrafik, sid 33–37.

V)

A)

Linja-autoyhteydet Maarianhamina–Hummelvik ja päinvastoin. Katso erillisestä linjaautoaikataulusta. Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto odottaa max 10 min. Pääsiäis-, juhannus ja joululiikenne, ks. s 33–37.

Operated only by booking.

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km. Local transport on Brändö, see p. 59–60. Connection to Asterholma line in Lappo.

Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours. Bus combinations Mariehamn–Hummelvik and v.v. please see separate bus timetable. Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If the ferry is late the bus will wait max 10 min.

For Easter, Midsummer and Christmas schedules see p. 33–37.

PÅSKTURLISTA 29/3–2/4 2018 NORRA LINJEN VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Datum Torsdag 29/3

Fredag 30/3 Lördag 31/3 Söndag 1/4 Måndag 2/4

Färja K A K A K A A A A A K A K A

Hummelvik 06:00 12:00 16:45 18:15 11:10 16:30 11:10 17:15 10:45 16:30 10:30 13:30 16:30 19:30

Enklinge 07:00 13:00 17:45 19:15 12:10 17:30 12:10 18:15 11:45 17:30 11:30 14:30 17:30 20:30

Kumlinge 07:20 13:25 18:05 19:35 12:30 17:50 12:30 18:35 12:05 17:50 11:50 14:50 17:50 20:50

Lappo 08:05 14:05 18:50 20:20 13:15 18:35 13:15 19:20 12:50 18:35 12:35 15:35 18:35 21:35

Torsholma 08:30V) 14:30V) 19:15 20:45V) 13:40V) 19:00 13:40V) 19:45 13:15 V) 19:00 13:00 16:00V) 19:00V) 22:00

Kumlinge 09:10 14:35 16:20 21:20 14:35 17:35 09:10 15:20 09:10 14:35 09:35 14:35 17:35 20:35

Enklinge 09:30 14:55 16:35 21:40 14:55 17:55 09:30 15:35 09:30 14:55 09:55 14:50 17.55 20:55

Hummelvik 10:35 16:00 17:45 22:45 16:00 19:00 10:35 16:45 10:30 16:00 11:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – VÅRDÖ (HUMMELVIK) Datum Torsdag 29/3

Fredag 30/3 Lördag 31/3 Söndag 1/4 Måndag 2/4

Färja A K A K A K A A A A A K A K

Torsholma 08:05V) 13:30 15:15V) 20:15V) 13:30V) 16:30V) 08:05V) 14:15V) 08:05 13:30V) 08:30 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 08:25 13:50 15:35 20:35 13:50 16:50 08:25 14:35 08:25 13:50 08:50 13:50 16:50 19:50

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Knipan tel. +358 (0)40 0229 261, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

alandstrafiken.ax 33


NORRA LINJEN, MIDSOMMARTRAFIK 21/6–24/6 2018 VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Datum Torsdag 21/6

Fredag 22/6

Lördag 23/6

Söndag, helgdag 24/6

Färja E A E A E A A E A E A E A E

Hummelvik 06:00 12:00 17:30 19:30 06:00 12:00 18:15

Enklinge 07:00 13:00 18:30 20:30 07:00 13:00 19:15

Kumlinge 07:20 13:25T) 18:50 20:50 07:20 13:25T) 19:35T) 13:25T) 18:35 11:50 14:50 17:50 20:50

Lappo 08:05A) 14:10A) 19:35A) 21:35A) 08:05A) 14:10A) 20:20A) 13:40 14:10A) 19:20A) 12:35 15:35 18:35A) 21:35A)

Torsholma 08:30V) 14:30V) 20:00V) 22:00 08:30V) 14:30V) 20:45 14:00 14:30V) 19:45V) 13:00V) 16:00V) 19:00V) 22:00

12:00 17:15 10:30 13:30 16:30 19:30

13:00 18:15 11:30 14:30 17:30 20:30

Kumlinge 09:10T) 14:35 16:20 21:20 09:10T)

Enklinge 09:30 14:55 16:40 21:35 09:30

Hummelvik 10:35 16:00 17:45 22:45 10:35

16:20 09:10T) 15:20 20:35 09:35 14:35 17:35 20:35

16:40 09:30 15:40 20:55 09:55 14:55 17:55 20:55

17:45 10:35 16:45 22:00 11:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – VÅRDÖ (HUMMELVIK) Datum Torsdag 21/6

Fredag 22/6

Lördag 23/6

Söndag, helgdag 24/6

Färja A E A E A E A A E A E A E A

Torsholma 08:05V) 13:30V) 15:15V) 20:15V) 08:05V) 08:35 15:15V) 08:05 14:15V) 19:30V) 08:30V) 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 08:25 13:50 15:35A) 20:35A) 08:25 08:55 15:35A) 08:25 14:35A) 19:50A) 08:50 13:50A) 16:50 19:50A)

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Ejdern tel. +358 (0)40 0229 260, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. TIETOJA

INFORMATION

Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Torsholma-Åva ca 20 km.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Tors­ holma–Åva n. 20 km.

V)

A)

A)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa. Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

A)

T)

T)

INFORMATION V)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo. Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

34 alandstrafiken.ax

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km. Connection to Asterholma line in Lappo.

Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

T)

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!


FIND YOUR WAY ON ÅLAND! Large map of Åland in the scale of 1:100 000 with detailed information about the altitudes, roads, water areas and islands. On the backside there is a map of Mariehamn with its surrounding areas and a list of sights, destinations and tips for bicycle routes.

Available in shops and tourist facilities all over Åland.

alandstrafiken.ax 35


JUL- OCH NYÅRSTURLISTA NORRA LINJEN 1/1–2/1 2018 OCH 24/12 2018–1/1 2019 VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Datum Måndag 1/1

Tisdag 2/1

Måndag 24/12 Tisdag 25/12 Onsdag 26/12

Måndag 31/12 Tisdag 1/1 2019

Färja K A K A K A A K A K A K A K A K A

Hummelvik 11:10 16:30 19:30 06:00 12:00 18:15 09:30 12:00 11:10 11:10 16:30 19:30 09:30 12:00 11:10 16:30 19:30

Enklinge 12:10 17:30 20:30 07:001) 13:00 19:15 10:30 13:00 12:10 12:10 17:30 20:30 10:30 13:00 12:10 17:30 20:30

Kumlinge 12:30 17:50 20:50 07:20 13:25T) 19:35T) 10:50 13:25T) 12:30 12:30 17:50 20:50 10:50 13:25T) 12:30 17:50 20:50

Lappo 13:15A) 18:35A) 21:35A) 08:05A) 14:05A) 20:20A) 11:35A) 14:05A) 13:15A) 13:15A) 18:35A) 21:35A) 11:35A) 14:05A) 13:15A) 18:35A) 21:35A)

Torsholma 13:40V) 19:00V) 22:00 08:30V) 14:30V) 20:45V) 12:00V) 14:30V) 13:40V) 13:40V) 19:00V) 22:00 12:00V) 14:30V) 13:40V) 19:00V) 22:00

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Knipan tel. +358 (0)40 0229 261, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan.

TIETOJA

Only when booked to Ålandstrafiken or ordering to the ferry.

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa. Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

A)

1)

V) Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Torsholma-Åva ca 20 km.

V) Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Tors­ holma–Åva n. 20 km.

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo. Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

A)

T)

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

36 alandstrafiken.ax

INFORMATION

Liikennöidään varauksesta Ålandstrafikenille tai tilauksesta lautalle.

1)

A)

T)

1)

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km.

V)

Connection to Asterholma line in Lappo.

Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

T)

10%

etalda å förb p t t a hos rab gif ter v a t t e bilj e n. strafik Å land


JUL- OCH NYÅRSTURLISTA 1/1–2/1 2018 OCH 24/12 2018–1/1 2019 NORRA LINJEN TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – VÅRDÖ (HUMMELVIK) Datum Måndag 1/1

Tisdag 2/1

Måndag 24/12 Tisdag 25/12 Onsdag 26/12

Måndag 31/12 Tisdag 1/1 2019

Färja A K A K A K K A K A K A K A K A K

Torsholma 13:30V) 16:30V) 19:30V) 08:05V) 15:15V) 20:15V) 07:00 15:15V) 13:30V) 13:30V) 16:30V) 19:30V) 07:00 15:15V) 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 13:50A) 16:50A) 19:50A) 08:25 15:35A) 20:35A) 07:20 15:35A) 13:50A) 13:50A) 16:50A) 19:50A) 07:20 15:35A) 13:50A) 16:50A) 19:50A)

Kumlinge 14:35 17:35 20:35 09:10T) 16:20 21:20 08:05 16:20 14:35 14:35 17:35 20:35 08:05 16:20 14:35 17:35 20:35

Enklinge 14:55 17:55 20:55 09:30 16:40 21:40 08:25 16:40 14:55 14:55 17:55 20:55 08:25 16:40 14:55 17:55 20:55

Hummelvik 16:00 19:00 22:00 10:35 17:45 22:45 09:35 17:45 16:00 16:00 19:00 22:00 09:35 17:45 16:00 19:00 22:00

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Knipan tel. +358 (0)40 0229 261, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

INFORMATION

TIETOJA

Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan.

1)

Liikennöidään varauksesta Ålandstrafikenille tai tilauksesta lautalle.

Only when booked to Ålandstrafiken or ordering to the ferry.

Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Torsholma-Åva ca 20 km.

Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Tors­ holma–Åva n. 20 km.

V)

A)

A)

T)

T)

1)

2)

V)

Turen körs endast vid bokning.

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo. Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

2)

V)

Vuoro liikennöidään vain tilauksesta.

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa. Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

1)

2)

Operated only by booking.

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km.

A)

Connection to Asterholma line in Lappo.

Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

T)

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!

alandstrafiken.ax 37


NORRA LINJEN     1/1–29/4 OCH 1/10–31/12 2018 OSNÄS – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

ÅVA – OSNÄS

Osnäs (Gustavs)

Åva (Brändö)

08:35*) 13:30 16:30 20:45 07:00 14:00 16:30 20:451) 07:00 13:30 16:30 19:00 07:00 13:30 16:30 19:00 20:45 07:00 13:00 18:00

09:15 14:10N) 17:10N) 21:20A) 07:35N)A) 14:40 N) 17:10N) 21:201) 07:35N) 14:10N) 17:10A) 19:40 N) 07:35N) 14:10N) 17:10 19:40 N) 21:20 07:35N) 13:40A) 18:45N)

12:20 15:10 18:00 20:45

13:00N) 15:50N)A) 18:40 N) 21:20

Åva (Brändö) 07:50 12:40 N) 15:10N) 17:30A)*) 21:25N) 07:50A) 15:10N) 18:001) 21:25N) 09:05N) 15:10N) 18:00A) 21:25N) 09:05N) 15:10N) 18:00 19:55K) 21:25N) 09:05N) 14:30 N)

Osnäs (Gustavs) 08:30 13:20 15:50 18:10 22:00 08:30 15:50 18:401) 22:00 09:45 15:50 18:40 22:00 09:45 15:50 18:40 20:35 22:00 09:45 15:10

11:30A) 14:20 N) 16:40A) 19:40N)

12:10 15:00 17:20 20:20

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Viggen tel. +358 (0)40 033 0455. Info om respektive färja, se sid. 6.

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

10%

etalda å förb p t t a rab er hos avgif t biljett e n. strafik d n a l Å

38 alandstrafiken.ax


INFORMATION

TIETOJA

Trafikerar endast under perioden 2/10– 18/12.

1)

K)

Kombinerar med M/S Knipan i Torsholma 1/4–29/4 och 1/10–31/12.

K)

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Tors­ holmassa. Autotie Torsholma–Åva n. 20 km.

1)

Bränsletransport till Brändö måndag kl. 08:35 från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30. Transport av farligt gods endast mot bokning senast onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

*)

N)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma.

A)

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid.

Liikennöidään vain 2/10–18/12.

Polttoainevuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin klo 08:35 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä maanantaisin klo 17:30. Vaarallisten aineiden kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimestään keskiviikkona klo 12:00 Ålandstrafikenille.

*)

Jatkoyhteys M/S Knipanilla Torsholmassa 1/4–29/4 ja 1/10–31/12.

N)

A) Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION 1)

Operated only during 2/10–18/12.

Fuel transportation to Brändö Monday at 08:35 from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at 17:30. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Wed 12:00 to Ålandstrafiken.

*)

Connection to M/S Knipan in Torsholma 1/4–29/4 and 1/10–31/12.

K)

N) Connection to Northern line’s ferry in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. A)

Connection to Asterholma line in Tors­holma.

Maximum number of pax 20 at fuel transportation.

The vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the departure time.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Lör 6/1 Helgdagstrafik, men avg. kl 11:30 från Åva ställs in.

La 6/1 Pyhäpäiväliikennenöinti, mutta vuoro klo 11:30 Åvasta on peruutettu.

Sat 6/1 Holiday schedule, but departure at 11:30 from Åva is cancelled.

Mån 1/1 Helgdagstrafik, trafiken inleds kl. 11:30 från Åva och avslutas med avg. kl. 19:40 från Åva.

Tors 29/3 Fredagstrafik.

Fre 30/3 Helgdagstrafik med avg. kl. 12:20 och kl. 15:10 från Osnäs till Åva samt avg. kl. 14:20 och kl. 19:40 från Åva till Osnäs. Lör 31/3 Lördagstrafik, men avg. kl. 18:00 från Osnäs ställs in. Sön 1/4 Helgdagstrafik, trafiken inleds kl. 12:20 i Osnäs och avslutas med avg. kl. 19:40 från Åva.

Mån 2/4 Helgdagstrafik, trafiken inleds kl. 12:20 i Osnäs och avslutas med avg. kl. 19:40 från Åva. Lör 3/11 Lördagsturlista.

Tors 6/12 Torsdagsturlista.

Mån 24/12 Måndagstrafik som avslutas med avg. kl. 15:10 från Åva.

Tis 25/12 Helgdagstrafik, trafiken inleds kl. 12:20 från Osnäs och avslutas med avg. kl. 19:40 från Åva. Ons 26/12 Helgdagstrafik, trafiken inleds kl. 12:20 från Osnäs och avslutas med avg. kl. 19:40 från Åva. Mån 31/12 Måndagstrafik som avslutas med avg. kl. 15:10 från Åva. Tis 1/1 2019 Helgdagstrafik, trafiken inleds kl. 12:20 från Osnäs och avslutas med avg. kl. 19:40 från Åva.

Ma 1/1 Pyhäpäiväliikenne, liikennöinti alkaa klo 11:30 Åvasta ja päättyy vuoroon klo 19:40 Åvasta.

To 29/3 Perjantaiaikataulu.

Pe 30/3 Pyhäaikataulun mukaan vouro klo 12:20 ja klo 15:10 Vuosnaisista Åvaan sekä vuoro klo 14:20 ja klo 19:40 Åvasta Vuosnaisiin. La 31/3 Lauantaiaikataulu, mutta klo 18:00 vuoro Vousnaisista on peruutettu. Su 1/4 Pyhäpäiväliikennöinti alkaa klo 12:20 Vuosnaisista ja päättyy klo 19:40 Åvasta.

Ma 2/4 Pyhäpäiväliikennöinti alkaa klo 12:20 Vuosnaisista ja päättyy klo 19:40 Åvasta. La 3/11 Lauantaiaikataulu. To 6/12 Torstaiaikataulu.

Ma 24/12 Maanantaiaikataulun mukainen liikennönti päättyy klo 15:10 Åvasta. Ti 25/12 Pyhäpäiväliikennöinti alkaa klo 12:20 Vuosnaisista ja päättyy klo 19:40 Åvasta.

Ke 26/12 Pyhäpäiväliikennöinti alkaa klo 12:20 Vuosnaisista ja päättyy klo 19:40 Åvasta. Ma 31/12 Maanantaiaikataulu päättyy klo 15:10 Åvasta. Ti 1/1 2019 Pyhäpäiväliikenne, liikennöinti alkaa klo 12:20 Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo 19:40 Åvasta.

Mon 1/1 Holiday schedule, traffic starts at 11:30 from Åva and stops with departure at 19:40 from Åva.

Thu 29/3 Friday schedule.

Fri 30/3 Holiday schedule with departure 12:20 and at 15:10 från Osnäs to Åva and departure at 14:20 and at 19:40 from Åva to Osnäs.

Sat 31/3 Saturday schedule, but departure at 18:00 from Osnäs is cancelled. Sun 1/4 Holiday schedule, traffic starts at 12:20 from Osnäs and stops at 19:40 from Åva.

Mon 2/4 Holiday schedule, traffic starts at 12:20 from Osnäs and stops at 19:40 from Åva. Sat 3/11 Saturday schedule.

Thu 6/12 Thursday schedule.

Mon 24/12 Monday schedule, but traffic stops with departure at 15:10 from Åva.

Tue 25/12 Holiday schedule, traffic starts at 12:20 from Osnäs and stops with departure at 19:40 from Åva.

Wed 26/12 Holiday schedule, traffic starts at 12:20 from Osnäs and stops with departure at 19:40 from Åva. Mon 31/12 Monday schedule, but traffic stops with departure at 15:10 from Åva.

Tue 1/1 2019 Holiday schedule, traffic starts at 12:20 from Osnäs and stops with departure at 19:40 from Åva.

alandstrafiken.ax 39


NORRA LINJEN     30/4–17/6 OCH 13/8–30/9 2018 OSNÄS – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

ÅVA – OSNÄS

Osnäs (Gustavs)

Åva (Brändö)

08:35*) 13:30 16:30 20:45 07:00 11:30 13:30 16:30 20:45 07:00 13:30 16:30 19:00 07:00 13:30 16:30 19:00 20:45 07:00 13:00 18:00 19:45

09:15 14:10 N) 17:10 N) 21:20A) 07:40N) 12:10A) 14:10 N) 17:10 N) 21:20A) 07:40N) 14:10 N) 17:10A) 19:40 N) 07:40N) 14:10 N) 17:10A) 19:40 N) 21:20A) 07:40N) 13:40 N) 18:45N) 20:25A)

12:20 15:10 18:00 20:45

13:00 N)A) 15:50 N) 18:40 N) 21:20A)

Åva (Brändö) 07:50A) 12:40 N) 15:10N) 17:30A)*) 21:25N) 07:50A) 12:40 N) 15:10N) 18:00A) 21:25N) 09:05N) 15:10N) 18:00A) 21:25N) 09:05N) 15:10N) 18:00A) 19:55N) 21:25N) 09:05N) 14:30 N) 19:00

Osnäs (Gustavs) 08:30 13:20 15:50 18:10 22:00 08:30 13:20 15:50 18:40 22:00 09:45 15:50 18:40 22:00 09:45 15:50 18:40 20:35 22:00 09:45 15:10 19:40

11:30A) 14:20 N) 16:40 N) 19:40N)

12:10 15:00 17:20 20:20

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Viggen tel. +358 (0)40 033 0455. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION Bränsletransport till Brändö måndag kl. 08:35 från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30. Transport av farligt gods endast mot bokning senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

*)

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

N)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma.

A)

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid.

TIETOJA

INFORMATION

’)

Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin klo 08:35 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä maanantaisin klo 17:30. Vaarallisten aineiden kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålandstrafikenille.

*)

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Tors­ holmassa. Autotie Torsholma–Åva n. 20 km.

N) Connection to Northern line’s ferry in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

N)

A) Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtö­ aikaa.

Fuel transportation to Brändö on Monday at 08:35 from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at 17:30. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday 12:00 to Ålandstrafiken.

A)

Connection to Asterholma line in Torsholma.

Maximum number of pax 20 at fuel transportation.

The vehicles must be ready to embark at least 10 mins prior to the departure time.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 10/5 Helgdagstrafik, men avg. kl. 11:30 från Åva ställs in. Extra tur från Åva kl. 21:30.

To 10/5 Pyhäpäiväliikenne, vuoro Åvasta klo 11:30 on peruutettu, ylimääräinen vuoro Åvasta klo 21:30.

Thu 10/5 Holiday schedule, but departure at 11:30 from Åva is cancelled. Additional tour from Åva at 21:30.

Tis 1/5 Helgdagstrafik, men avg. kl. 11:30 från Åva ställs in. Extra tur från Åva kl. 21:30.

40 alandstrafiken.ax

Ti 1/5 Pyhäpäiväliikennöinti, mutta vuoro klo 11:30 Åvasta on peruutettu. Ylimääräinen vuoro Åvasta klo 21:30.

Tue 1/5 Holiday schedule, but departure at 11:30 from Åva is cancelled. Additional tour from Åva at 21:30.


18/6–12/8 2018    NORRA LINJEN OSNÄS – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

ÅVA – OSNÄS

Osnäs (Gustavs)

Åva (Brändö)

08:35*) 13:30 16:30 20:45 07:00 11:30 13:30 16:30 20:45 07:00 13:30 16:30 19:00 07:00 13:30 16:30 19:00 21:30 07:00 13:00 16:30 18:05 07:15 12:20 15:10 18:15 20:45

09:15 14:10 N) 17:10 N) 21:20A) 07:40N) 12:10A) 14:10 N) 17:10 N) 21:20A) 07:40N) 14:10 N) 17:10A) 19:40 N) 07:40N) 14:10 17:10A) 19:40 N) 22:10A) 07:40N) 13:40 N) 17:10A) 18:45N) 07:55N) 13:00 N) 15:50 N) 18:55N) 21:20

Åva (Brändö) 07:50A) 12:40 N) 15:30N) 17:30 *)A) 21:25N) 07:50A) 12:40 N) 15:30N) 18:00 21:25N) 09:05N) 15:30N) 18:00 21:25N) 09:05N) 15:30 N) 18:00 20:35N) 22:25A) 09:05N) 15:30N) 17:15A) 20:25N) 08:45 14:10N) 16:40 N) 19:40N)

Osnäs (Gustavs) 08:30 13:20 16:10 18:10 22:05 08:30 13:20 16:10 18:40 22:05 09:45 16:10 18:40 22:05 09:45 16:10 18:40 21:15 23:00 09:45 16:10 17:55 21:05 09:25 14:50 17:20 20:20

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Viggen tel. +358 (0)40 033 0455. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Bränsletransport till Brändö måndag kl. 08:35 från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30. Transport av farligt gods endast mot bokning senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

’)

Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin klo 08:35 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä maanantaisin klo 17:30. Vaarallisten aineiden kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålandstrafikenille.

*)

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Tors­ holmassa. Autotie Torsholma–Åva n. 20 km.

N) Connection to Northern line’s ferry in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

*)

N) Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma.

A)

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid.

N)

A) Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa. Autotie Åva–Torsholma n. 20 km.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Fuel transportation to Brändö on Monday at 08:35 from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at 17:30. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday 12:00 to Ålandstrafiken.

Connection to Asterholma line in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

A)

Maximum number of pax 20 at fuel transportation.

The vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the departure time.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Fre 22/6 Avgång kl. 20:35 och 22:25 från Åva och kl. 21:30 från Osnäs ställs in.

Pe 22/6 Vuoro klo 20:35 ja 22:25 Åvasta ja klo 21:30 Vuosnaisista on peruutettu.

Fri 22/6 Departure at 20:35 and 22:25 from Åva and at 21:30 from Osnäs are cancelled.

Tors 21/6 Trafikeras enligt fredagsturlista, men avg. kl. 22:25 från Åva senareläggs till kl. 22:40.

Lör 23/6 Avgång kl. 07:00 från Osnäs ställs in. I övrigt enligt lördagsturlista.

To 21/6 Liikennöinti perjantaiaikataulun mukaisesti, mutta lähtö klo 22:25 Åvasta siirtyy myöhämpään klo 22:40.

La 23/6 Vuoro klo 07:00 Vuosnaisista on peruutettu, muutoin lauantaiaikataulun mukaan.

Thu 21/6 Traffic according to Friday schedule, but departure at 22:25 from Åva are postponed until 22:40 o´clock.

Sat 23/6 Departure at 07:00 from Osnäs is cancelled, otherwise according to the Saturday schedule.

alandstrafiken.ax 41


ÅVA–JURMO    1/1–29/4 OCH 1/10–31/12 2018 JURMO – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag–Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Jurmo 06:152) 07:202) 08:10 08:451) 11:551) 13:001) 14:05 14:55 16:101) 17:00 17:451) 19:301) 20:201) 21:001) 21:551) 07:202) 08:10 08:451) 11:301) 12:15 4) 13:001) 14:05 14:55 16:101) 17:00 17:451) 19:301) 20:201) 21:001) 21:551) 23:203) 07:202) 08:102) 08:451) 11:551) 12:251) 13:301) 14:001) 15:001) 16:101) 17:001) 18:401) 20:001) 21:001) 21:551) 23:203) 07:202) 07:502)N) 10:152) 11:151) 12:40 14:001) 15:351) 16:251) 18:351) 19:251) 20:001) 21:151) 22:251) 23:203)

ÅVA – JURMO Åva 06:25N) 07:30V)N) 08:20 08:55V) 12:05 13:10 14:15N) 15:05V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N) 20:30 21:10 22:05 07:30V)N) 08:20 08:55V) 11:40 12:25 13:10 14:15N) 15:05V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N) 20:30 21:10 22:05 23:30 07:30N) 08:20 08:55V) 12:05 12:35 13:40 N) 14:10V) 15:10 16:20 17:10A)V) 18:50N) 20:10 21:10 22:05 23:30 07:30 08:00 10:25 11:25V) 12:50N) 14:10V) 15:45N)V) 16:35V) 18:45N) 19:35V) 20:10 21:25 22:35 23:30

Åva 06:302) 07:402)V) 08:30 09:151)N) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:15N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:551)V) 20:301) 21:251)V)N) 22:151) 07:402)V) 08:30 09:151)N) 11:40 4) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:15N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:551)V) 20:301) 21:251)V)N) 22:151) 23:303) 07:402)V) 08:302) 09:151)N) 12:101) 12:401) 13:451)V) 14:151)N) 15:151) 16:301) 17:151)V) 18:501)V) 20:201)N) 21:201) 22:151) 23:303) 07:402) 08:102) 10:302) 11:301) 13:00V) 14:201)N) 15:501)V) 16:401) 18:451)V) 19:401)N) 20:201) 21:301)V) 22:401)N) 23:303)

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Doppingen tel. +358 (0)40 708 2136. Info om respektive färja, se sid. 6.

42 alandstrafiken.ax

Jurmo 06:40 07:50 08:40 09:25 12:50 13:20 14:25 15:25 16:40 17:25 18:10 20:05 20:40 21:35 22:25 07:50 08:40 09:25 11:50 12:50 13:20 14:25 15:25 16:40 17:25 18:10 20:05 20:40 21:35 22:25 23:40 07:50 08:40 09:25 12:20 12:50 13:55 14:25 15:25 16:40 17:25 19:00 20:30 21:30 22:25 23:40 07:50 08:20 10:40 11:40 13:10 14:30 16:00 16:50 18:55 19:50 20:30 21:40 22:50 23:40


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Mot beställning senast föregående tur till färjan.

Tilattava lautalta, viimeistään edellisellä vuorolla.

1) Only by ordering to the ferry, before the previous departure at the latest.

1)

1)

2) Mot beställning till färjan senast kl. 17:00 dagen före.

2) Tilattava lautalta, viimeistään edellisenä päivänä klo 17:00.

2) Only by ordering to the ferry the previous day at 17:00 the latest.

Trafikeras tisdag och fredag mot beställning senast föregående tur till färjan.

4) Liikennöidään tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta lautalta, tilattava vimeistään edeltävällä vuorolla.

4) Operated on Tuesdays and Fridays by ­ordering in advance to the ferry.

Trafikeras fredag, lördag och dag före helg; fre 5/1, tors 29/3, lör 31/3, sön 1/4, fre 2/11, ons 5/12 mot beställning till färjan senast kl. 17:00.

3)

4)

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. N)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

A)

En natt per månad finns möjlighet att beställa en tur och retur mellan kl. 02:00 och 03:00, ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

Liikennöidään perjantaisin, lauantaisin ja pyhien aattoina; pe 5/1, to 29/3, la 31/3, su 1/4, pe 2/11, ke 5/12 tilauksesta lautalle viimeistään klo 17:00.

3)

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Torsholmassa. Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km. N)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa. Autotie Åva–Torsholma n. 20 km. A)

Kerran kuukaudessa voi tilata yhden menopaluukuljetuksen klo 02:00–03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Operated on Fridays, Saturdays and the day before a public holiday; Fri 5/1, Thu 29/3, Sat 31/3, Sun 1/4, Fri 2/11, Wed 5/12 by ordering to the ferry at 17:00 the latest.

3)

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Connection to Northern line’s ferry in Torsholma, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. N)

A) Connection to Asterholma line in Tors­ holma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t u nd

avbok n

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Lör 6/1 Helgdagstrafik.

La 6/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Sat 6/1 Public holiday schedule.

Mån 1/1 Helgdagstrafik. Fre 30/3 Helgdagstrafik. Lör 31/3 Lördagstrafik.

Sön 1/4 Helgdagstrafik.

Mån 2/4 Helgdagstrafik. Lör 3/11 Lördagstrafik.

Tors 6/12 Torsdagstrafik.

Mån 24/12 Måndagstrafik, men trafiken avslutas med avgång kl. 18:00 från Åva.

Tis 25/12 Trafik på morgonen för julotta, trafiken återupptas kl. 11:15 från Jurmo, helgdagstrafik. Trafiken avslutas med beställningsturen kl. 20:20 från Åva. Ons 26/12 Helgdagstrafik

Mån 31/12 Måndagstrafik, trafiken avslutas med avg. kl. 18:00 från Åva. Tis 1/1 2019 Helgdagstrafik.

Ma 1/1 Pyhäpäiväaikataulu. Pe 30/3 Pyhäpäiväaikataulu. La 31/3 Lauantaiaikataulu.

Su 1/4 Pyhäpäiväaikataulu.

Ma 2/4 Pyhäpäiväaikataulu. La 3/11 Lauantaiaikataulu. To 6/12 Torstaiaikataulu.

Ma 24/12 Maanantailiikenne, mutta liikennöinti lopetetaan vuorolla klo 18:00 Åvasta. Ti 25/12 Liikennöinti aamulla joulukirkkoon, liikennöintiin palataan klo 11:55 vuorolla Jurmosta, pyhäpäiväaikataulu. Liikennöinti päättyy klo 20:20 tilausvuorolla Åvasta. Ke 26/12 Pyhäpäiväaikataulu.

Ma 31/12 Maanantailiikenne, mutta liikennöinti lopetetaan vuorolla klo 18:00 Åvasta.

Mon 1/1 Public holiday schedule. Fri 30/3 Public holiday schedule. Sat 31/3 Saturday schedule.

Sun 1/4 Public holiday schedule.

Mon 2/4 Public holiday schedule. Sat 3/11 Saturday schedule.

Thu 6/12 Thursday schedule.

Mon 24/12 Monday schedule, but traffic stops with departure at 18:00 from Åva.

Tue 25/12 Traffic to Christmas church, traffic starts with departure at 11:55 from Jurmo, public holiday schedule. Traffic stops at 20:20 by an, in advance ordered tour, from Åva. Wed 26/12 Public holiday schedule.

Mon 31/12 Monday schedule, traffic stops with departure at 18:00 from Åva. Tue 1/1 2019 Public holiday schedule.

Ti 1/1 2019 Pyhäpäiväaikataulu.

alandstrafiken.ax 43


ÅVA–JURMO    30/4–17/6 OCH 13/8–30/9 2018 JURMO – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag–Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Jurmo 06:152) 07:202) 08:10 08:451) 11:551) 13:001) 14:05 14:55 16:101) 17:00 17:451) 19:30 20:201) 21:001) 21:551) 23:203) 07:202) 08:10 08:451) 11:301) 12:15 4) 13:001) 14:05 14:55 16:101) 17:00 17:451) 19:30 20:201) 21:001) 21:551) 23:203) 07:202) 08:102) 08:451) 11:551) 12:251) 13:30 14:151) 16:101) 17:001) 18:40 20:15 21:001) 21:551) 23:203) 07:202) 07:502) 10:152) 11:151) 12:40 13:201) 14:001) 15:351) 16:25 18:35 19:25 20:001) 21:151) 22:251)

ÅVA – JURMO Åva 06:25N) 07:30V)N) 08:20 08:55V) 12:05 13:10 14:15N) 15:05V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N)V) 20:30 21:10 22:05 23:30 07:30V)N) 08:20 08:55V) 11:40 12:25 13:10 14:15N) 15:05V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N)V) 20:30 21:10 22:05 23:30 07:30N) 08:20 08:55V) 12:05 12:35 13:40N) 14:25V) 16:20 17:10 18:50N) 20:25 21:10 22:05 23:30 07:30N) 08:00 10:25 11:25V) 12:50N) 13:30 14:10V) 15:45N)V) 16:35V) 18:45N) 19:35V) 20:10 21:25 22:35

Åva 06:302) 07:402)V) 08:30 09:151)N) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:15N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:551)V) 20:301) 21:25V)N) 22:151) 23:303) 07:402)V) 08:30 09:151)N) 11:40 4) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:15N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:551)V) 20:301) 21:25V)N) 22:151) 23:303) 07:402)V) 08:302) 09:151)N) 12:101) 12:401) 13:45V) 14:301)N) 16:301) 17:151) 18:50V) 20:25N) 21:201) 22:151) 23:303) 07:402) 08:102) 10:302) 11:301) 13:00V) 13:401)N) 14:201)N) 15:501) 16:40 18:45V) 19:40N) 20:201) 21:301)V) 22:401)N)

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Doppingen tel. +358 (0)40 708 2136. Info om respektive färja, se sid. 6.

44 alandstrafiken.ax

Jurmo 06:40 07:50 08:40 09:25 12:50 13:20 14:25 15:25 16:40 17:25 18:10 20:05 20:40 21:35 22:25 23:40 07:50 08:40 09:25 11:50 12:50 13:20 14:25 15:25 16:40 17:25 18:10 20:05 20:40 21:35 22:25 23:40 07:50 08:40 09:25 12:20 12:50 13:55 14:40 16:40 17:25 19:00 20:35 21:30 22:25 23:40 07:50 08:20 10:40 11:40 13:10 13:50 14:30 16:00 16:50 18:55 19:50 20:30 21:40 22:50


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Mot beställning senast föregående tur till färjan.

Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä vuorolla.

1) Only by ordering to the ferry, before the previous departure at the latest.

1)

1)

2) Mot beställning till färjan senast kl. 17:00 dagen före.

2) Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisenä päivänä klo 17:00.

2) Only by ordering to the ferry the previous day at 17:00 the latest.

4) Trafikeras tisdag och fredag mot beställning senast föregående tur till färjan.

4) Liikennöidään tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta lautalle viimeistään edellisellä vuorella.

4) Operated on Tuesdays and Fridays by ordering in advance to the ferry.

Trafikeras fredag, lördag och dag före helg; mån 30/4, ons 9/5 mot beställning till färjan senast 17:00.

3)

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. N)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

A)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

Liikennöidään perjantaisin, lauantaisin ja pyhien aattoina; ma 30/4, ke 9/5 tilauksesta, joka tehdään lautalle viimeistään klo 17:00.

3)

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Torsholmassa. Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km. N)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa. Autotie Åva–Torsholma n. 20 km. A)

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Operated on Fridays, Saturdays and the day before a public holiday; Mon 30/4, Wed 9/5 by ordering to the ferry at 17:00 the latest.

3)

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Connection to Northern line’s ferry in Torsholma, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. N)

A) Connection to Asterholma line in Tors­ holma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t und

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

avbok n

v ika i n g s av g if t!

ken.ax

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 10/5 Helgdagstrafik.

To 10/5 Pyhäaikataulun mukaan.

Thu 10/5 Public holiday schedule.

Tis 1/5 Helgdagstrafik.

Ti 1/5 Pyhäaikataulun mukaan.

Tue 1/5 Public holiday schedule.

alandstrafiken.ax 45


ÅVA–JURMO    18/6–12/8 2018 JURMO – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag–Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Jurmo 06:152) 07:202) 08:10 08:451) 11:551) 13:001) 14:05 15:10 16:101) 17:00 17:451) 19:30 20:051) 21:001) 21:551) 07:202) 08:10 08:451) 11:301) 12:15 4) 13:001) 14:05 15:10 16:101) 17:00 17:451) 19:30 20:051)4) 21:001) 21:551) 22:255) 23:203) 07:202) 08:102) 08:451) 11:551) 12:251) 13:25 15:101) 16:101) 17:00 18:40 20:00 21:001) 21:553) 23:203) 07:202) 08:002) 10:152) 11:151) 12:40 13:501) 15:351) 16:25 18:35

ÅVA – JURMO Åva 06:25N) 07:30N)V) 08:20 08:55V) 12:05 13:10 14:15N) 15:20V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N) 20:15V) 21:10 22:05 07:30N)V) 08:20 08:55V) 11:40 12:25 13:10 14:15N) 15:20V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N) 20:15V) 21:10 22:05 22:35 23:30 07:30N) 08:20 08:55V) 12:05 12:35 13:35N) 15:20V) 16:20 17:10A)V) 18:50N) 20:10V) 21:10 22:05 23:30 07:30 08:10V) 10:25 11:25 12:50N) 14:00V) 15:45N) 16:35V) 18:45N)

Åva 06:302) 07:402)V) 08:30 09:151)N) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:30N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:501)V) 20:251)N) 21:25N)V) 22:151) 07:402)V) 08:30 09:151)N) 11:40 4) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:30N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:501)V) 20:251)4)N) 21:25N)V) 22:151) 22:40 5) 23:303) 07:402)V) 08:302) 09:151)N) 12:101) 12:401) 13:40V) 15:301)N) 16:301) 17:15V) 18:50V) 20:20 N) 21:201) 22:153) 23:303) 07:402) 08:102)V) 10:302) 11:301) 13:00V) 14:101)N) 15:501)V) 16:40 N) 18:55V)

Jurmo 06:40 07:50 08:40 09:25 12:50 13:20 14:25 15:40 16:40 17:25 18:10 20:00 20:35 21:35 22:25 07:50 08:40 09:25 11:50 12:50 13:20 14:25 15:40 16:40 17:25 18:10 20:00 20:35 21:35 22:25 22:50 23:40 07:50 08:40 09:25 12:20 12:50 13:50 15:40 16:40 17:25 19:00 20:30 21:30 22:25 23:40 07:50 08:20 10:40 11:40 13:10 14:20 16:00 16:50 19:05

19:25

19:35V)

19:40N)

19:50

20:001)

20:10

20:201)

20:30

21:151)

21:25

21:301)V)

21:40

22:251)

22:35

22:401)N)

22:50

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Doppingen tel. +358 (0)40 708 2136. Info om respektive färja, se sid. 6.

46 alandstrafiken.ax


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Mot beställning senast föregående tur till färjan.

Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä vuorolla.

1) Only by ordering to the ferry, before the previous departure at the latest.

1)

1)

2) Mot beställning till färjan senast kl. 17:00 dagen före.

2) Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisenä päivänä klo 17:00.

2) Only by ordering to the ferry the previous day at 17:00 the latest.

4) Trafikeras tisdag och fredag mot beställning senast föregående tur till färjan.

4) Liikennöidään tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta viimeistään edellisellä vuorella.

4) Operated on Thuesdays and Fridays by ordering in advance to the ferry.

Trafikeras fredag, lördag och dag före helg; fre 22/6 mot beställning till färjan senast 17:00.

3)

5)

V)

Trafikeras endast fredag.

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

5)

V)

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. N)

Liikennöidään perjantaisin, lauantaisin ja pyhien aattoina; pe 22/6 tilauksesta, joka tehdään lautalle viimeistään klo 17:00.

3)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

A)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

Vain perjantaisin.

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Torsholmassa. Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km. N)

A) Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa. Autotie Åva–Torsholma n. 20 km.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Operated on Fridays, Saturdays and the day before a public holiday; Fri 22/6 by ordering to the ferry at 17:00 the latest.

3)

5)

V)

Only on Fridays.

Connection to M/S Viggen in Åva.

Connection to Northern line’s ferry in Torsholma, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. N)

A) Connection to Asterholma line in Tors­ holma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

10%

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t u nd

avbok n

lda örbeta f å p t rabat er hos avgif t t t e j l i b e n. strafik Å land

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Fre 22/6 Fredagstrafik.

Pe 22/6 Perjantailiikenne.

Fri 22/6 Friday schedule.

Tors 21/6 Fredagstrafik men trafiken avslutas med avg. kl. 22:40 från Åva. Lör 23/6 Lördagstrafik.

To 21/6 Perjantailiikenne, viimeinen lähtö Åvasta klo 22:40. La 23/6 Lauantailiikenne.

Thu 21/6 Friday schedule, but traffic stops with departure at 22:40 from Åva. Sat 23/6 Saturday schedule.

alandstrafiken.ax 47


ASTERHOLMALINJEN    1/1–29/4 OCH 1/10–31/12 2018 ASTERHOLMA – LAPPO – TORSHOLMA (LILLA HUMMELHOLM)

TORSHOLMA – LAPPO – ASTERHOLMA

Veckodag Måndag, Tisdag

Torsholma 07:05 08:25

Torsholma 07:101)4)V) 08:302)

12:55

13:102)

16:35V)*) 18:35

16:402) 19:202)

21:45 07:05

21:501)V) 07:101)

12:55

13:102)

16:35 18:00

16:402) 18:052)V)

21:35 23:55 07:05

21:401) 00:001)3) 07:101)

09:00 12:55

09:052) 13:102)

16:35 18:00

16:402) 18:052)V)

21:45 23:00 23:55

21:501) 23:051) 00:001)3)

11:55

12:102)

16:35V)

16:402)V)

21:35 23:55 10:40V)

21:401) 00:001) 12:251)

Måndagar möjlighet för bränsletur till Lappo genom extra tur, bokas senast onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken: Avg. 14:10 Lappo till Torsholma, avg. 14:30 Torsholma till Lappo, avg. 14:50 Lappo till Asterholma. Ord avg. (14:30) till Asterholma blir då senarelagd med ca 20 min.

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Asterholma 06:301) 07:501) 11:152) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 18:002) 20:002) 21:101) 06:301) 07:451) 08:452) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 20:002) 21:001) 23:201)3) 06:301) 07:451) 08:252) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 20:002) 21:101) 22:251) 23:201)3) 07:451) 11:202) 12:552) 14:152) 16:002) 19:002) 21:001) 23:201) 10:051) 12:552) 13:352) 15:152) 16:302) 18:152) 19:302) 21:151) 21:551) 23:201)3)

Lappo 06:451) 08:051) 11:30N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152)*) 18:152)N) 20:15N) 21:251) 06:451) 08:00 N) 09:00 N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 20:15N) 21:151) 23:351)3) 06:451) 08:00 N) 08:402) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 20:15N) 21:251) 22:401) 23:351)3) 08:00 N) 11:352) 13:10N) 14:30 N) 16:152)N) 19:15N) 21:151) 23:351) 10:201) 13:10N) 13:50N) 15:302) 16:45N) 18:30N) 19:45N) 21:301)N) 22:101) 23:351)3)

15:50V)

15:502)

22:30 23:55

22:351)V) 00:001)3)

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Asterholmalinjens färja tel. +358 (0)457 3613 394. Info om Asterholmalinjens färja, se sid. 6.

Lappo 07:301)4)V) 08:502) 11:402)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 19:402) 20:252)N) 22:101) 07:301) 08:101) 09:002) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 20:402)N) 22:001) 00:201)3) 07:301) 08:101) 09:252) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 20:402)N) 22:101) 23:251) 00:201)3) 08:351)N) 12:302) 13:202)N) 14:402)N) 17:002) 19:552)N) 22:001) 00:201) 13:202)N) 13:552)N) 16:102) 16:552)N) 18:402)N) 19:552)N) 21:401)N) 22:551) 00:201)3)

Asterholma 07:45 09:05 11:55 13:45 14:45 15:55 17:15 19:55 20:40 22:25 07:45 08:25 09:15 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 20:55 22:15 00:35 07:45 08:25 09:40 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 20:55 22:25 23:40 00:35 08:50 12:45 13:35 14:55 17:15 20:10 22:15 00:35 12:50 13:35 14:10 16:25 17:10 18:55 20:10 21:55 23:10 00:35

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

48 alandstrafiken.ax


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Måndag bränsletur från Lappo till Torsholma, bokas senast onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas.

Maanantaina polttoainevuoro Lappoosta Torsholmaan. Tilattava viimeistään keskiviikoina klo 12:00 Ålands­t rafikeniin. Maximi henkilömäärä on 20.

*) Monday fuel transportation tour from Lappo to Torsholma. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Wednesday at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20.

*)

1) Trafikeras mot beställning till färjan senst kl. 19:00, eller genom bokning till Ålands­ trafiken senast kl. 17:00 dagen före.

Trafikeras mot beställning till färjan senast 1 h före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken senast kl. 17:00 dagen före. 2)

Trafikeras dag före helg; fre 5/1, tors 29/3, lör 31/3, sön 1/4, fre 2/11, ons 5/12.

3)

4)

N)

Måndagar ej via Lappo.

Kombinerar med Norra linjens färja i Lappo.

Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km. På söndagar finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. V)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

*)

1) Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle klo 19:00 mennessä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

2) Tilaukset lautalle, viimeistään 1 h ennen lähtöä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

Liikennöidään pyhien aattoina; pe 5/1, to 29/3, la 31/3, su 1/4, pe 2/11, ke 5/12.

3)

4)

Maanantaisin ei Lappon kautta.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle ­Lappossa. N)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa. Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km. V)

Sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

1) Only by ordering to the ferry at 19:00 the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

2) Only by ordering to the ferry 1 hour before the departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

Operated on the day before a public holiday; Fri 5/1, Thu 29/3, Sat 31/3, Sun 1/4, Fri 2/11, Wed 5/12.

3)

4)

Not via Lappo on Mondays.

Connection to Northern line’s ferry in Lappo. N)

V) Connection to M/S Viggen in Åva, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

On Sundays once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

ken.ax

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Lör 6/1 Helgdagstrafik.

La 6/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Sat 6/1 Public holidays schedule.

Mån 1/1 Helgdagstrafik. Fre 30/3 Helgdagstrafik. Lör 31/3 Lördagstrafik.

Sön 1/4 Helgdagstrafik.

Mån 2/4 Helgdagstrafik. Lör 3/11 Lördagstrafik.

Tors 6/12 Torsdagstrafik.

Mån 24/12 Måndagstrafik, men trafiken avslutas med avg. kl. 19:20 från Torsholma via Lappo kl 19:40. Tis 25/12 Trafik på morgonen för julotta, därefter helgdagstrafik.

Ma 1/1 Pyhäpäiväaikataulu. Pe 30/3 Pyhäpäiväaikataulu. La 31/3 Lauantaiaikataulu.

Su 1/4 Pyhäpäiväaikataulu.

Ma 2/4 Pyhäpäiväaikataulu. La 3/11 Lauantaiaikataulu. To 6/12 Torstaiaikataulu.

Ma 24/12 Maanantaiaikataulu, liikennöinti loppuu klo 19:20 Torsholmasta Lappon kautta klo 19:40.

Ons 26/12 Helgdagstrafik.

Ti 25/12 Aamuliikennöinti jouluaamun jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen liikennöidään pyhäaikataulun mukaan.

Tis 1/1 2019 Helgdagstrafik.

Ma 31/12 Maanantaiaikataulu, liikennöinti loppuu klo 19:20 Torsholmasta Lappon kautta klo 19:40.

Mån 31/12 Måndagstrafik, men trafiken avslutas med avg. kl. 19:20 från Torsholma via Lappo kl 19:40.

Ke 26/12 Pyhäpäiväaikataulu.

Ti 1/1 2019 Pyhäpäiväaikataulu.

Mon 1/1 Public holidays schedule. Fri 30/3 Public holidays schedule. Sat 31/3 Saturday schedule.

Sun 1/4 Public holidays schedule.

Mon 2/4 Public holidays schedule. Sat3/11 Saturday schedule.

Thu 6/12 Thursday schedule.

Mon 24/12 Monday schedule, but traffic stops with departure at 19:20 from Tors­ holma via Lappo at 19:40. Tue 25/12 Traffic to Christmas church, thereafter public holiday schedule. Wed 26/12 Public holidays schedule.

Mon 31/12 Monday schedule, but traffic stops with departure at 19:20 from Tors­ holma via Lappo at 19:40. Tue 1/1 2019 Public holidays schedule.

alandstrafiken.ax 49


ASTERHOLMALINJEN     30/4–17/6 OCH 13/8–30/9 2018 ASTERHOLMA – LAPPO – TORSHOLMA (LILLA HUMMELHOLM)

TORSHOLMA – LAPPO – ASTERHOLMA

Veckodag Måndag, Tisdag

Torsholma 07:05 08:25

Torsholma 07:101)6)V) 08:302)

12:55

13:102)

16:35V)*) 18:35

16:402) 19:202)

21:45 23:55 07:05

21:501) 00:001)3) 07:101)

09:00

09:052)4)

12:55

13:102)

16:35V) 18:00

16:402) 18:052)V)

21:35 21:45 23:00 23:55

21:401)5) 21:501)4) 23:051)4) 00:001)3)

11:55

12:102)

16:35

16:402)V)

21:35 23:55

21:401) 00:001)

10:40V)

12:252)

22:30

22:351)V)

Måndagar möjlighet för bränsletur till Lappo genom extra tur, bokas senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken: Avg. 14:10 Lappo till Torsholma, avg. 14:30 Torsholma till Lappo, avg. 14:50 Lappo till Asterholma. Ord avg. (14:30) till Asterholma blir då senarelagd med ca 20 min.

Onsdag, Torsdag, Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Asterholma 06:301) 07:501) 11:152) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 18:002) 20:002) 21:101) 23:201)3) 06:301) 07:451) 08:252)4) 08:402)5) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 20:002) 21:001)5) 21:101)4) 22:251)4) 23:201)3) 07:451) 11:202) 12:552) 14:152) 16:002) 19:002) 21:001) 23:201) 09:001) 10:052) 13:302) 15:152) 16:302) 18:152) 19:302) 21:151) 21:551)

Lappo 06:451) 08:051) 11:30N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152)*) 18:152)N) 20:15N) 21:251) 23:351)3) 06:451) 08:00 N) 08:402)4) 08:555)N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 20:15N) 21:151)5) 21:251)4) 22:401)4) 23:351)3) 08:00 N) 11:352) 13:10N) 14:30 N) 16:152)V) 19:15N) 21:151) 23:351) 09:15 10:202) 13:45N) 15:30N) 16.452) 18:30N) 19:45N) 21:301) 22:101)

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Asterholmalinjens färja tel. +358 (0)457 3613 394. Info om Asterholmalinjens färja, se sid. 6.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

50 alandstrafiken.ax

ken.ax

Lappo 07:301)6)V) 08:502) 11:402)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 19:402) 20:252)N) 22:101) 00:201)3) 07:301) 08:101) 09:252)4) 09:002)5) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 20:402)N) 22:001)5) 22:101)4) 23:251)4) 00:201)3) 08:351)N) 12:302) 13:202)N) 14:402)N) 17:002) 19:552)N) 22:001) 00:201) 09:251) 12:452) 13:552)N) 15:402) 16:552) 18:402)N) 19:552)N) 21:401) 22:551)

Asterholma 07:45 09:05 11:55 13:45 14:45 15:55 17:15 19:55 20:40 22:25 00:35 07:45 08:25 09:40 09:15 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 20:55 22:15 22:25 23:40 00:35 08:50 12:45 13:35 14:55 17:15 20:10 22:15 00:35 09:40 13:00 14:10 15:55 17:10 18:55 20:10 21:55 23:10


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Måndag bränsletur från Lappo till Torsholma, bokas senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas.

Maanantaina polttoainekuljetusvuoro Lappoosta Torsholmaan. Tilattava viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålands­t rafikenilta. Maximi henkilömäärä on 20.

*) Monday fuel transportation tour from Lappo to Torsholma. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20.

*)

1) Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 19:00 eller genom bokning till Ålands­ trafiken senast kl. 17:00 dagen före.

Trafikeras mot beställning till färjan senast 1 h före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken senast kl. 17:00 dagen före. 2)

3)

4) 5) 6) N)

Trafikeras dag före helg; mån 30/4, ons 9/5. Trafikeras endast fredag.

Trafikeras onsdag och torsdag.

Måndagar ej via Lappo.

Kombinerar med Norra linjens färja i Lappo.

Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km. V)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

*)

1) Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle klo 19:00 mennessä tai Ålands­t rafikeniin viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

2) Tilaukset lautalle, viimeistään 1 h ennen lähtöä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

Liikennöidään pyhien attoina; ma 30/4, ke 9/5.

3)

4)

5) 6)

Vain perjantaisin

Keskiviikkoisin ja torstaisin.

Maanantaisin ei Lappon kautta.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle ­Lappoossa. N)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa. Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km. V)

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

10%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

1) Only by ordering to the ferry at 19:00 the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

2) Only by ordering to the ferry 1 hour before the departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

Operated on the day before a public holiday; Mon 30/4, Wed 9/5.

3)

4)

5) 6)

Only on Fridays.

Only on Wednesdays and Thursdays.

Not via Lappo on Mondays.

N) Connection to Northern line’s ferry in Lappo.

V) Connection to M/S Viggen in Åva, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

10%

alda förbet å p t t raba er hos avgif t biljett e n. strafik d n a l Å

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t u nd

avbok n

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 10/5 Helgdagstrafik.

To 10/5 Pyhäaikataulun mukaan.

Thu 10/5 Public holiday schedule.

Tis 1/5 Helgdagstrafik

Ti 1/5 Pyhäaikataulun mukaan.

Tue 1/5 Public holiday schedule.

alandstrafiken.ax 51


ASTERHOLMALINJEN    18/6–12/8 2018 ASTERHOLMA – LAPPO – TORSHOLMA (LILLA HUMMELHOLM)

TORSHOLMA – LAPPO – ASTERHOLMA

Veckodag Måndag, Tisdag

Torsholma 07:05V) 08:25

Torsholma 07:101)4)V) 08:302)

12:55

13:102)V)

16:35V)*) 18:35

16:402) 19:202)

21:45 07:05

21:501)V) 07:101)

12:55

13:102)

16:35V) 18:00

16:402) 18:052)V)

21:35 22:50 07:05

21:401) 22:551)3) 07:101)

12:55

13:102)

16:35V) 18:00

16:402) 18:052)V)

21:35V) 22:50

21:401) 22:551)3)

11:55

12:102)

16:35

17:402)V)

21:35 22:50

21:401) 22:551)3)

10:40

12:252)

22:30

22:351)V)

Måndagar möjlighet för bränsletur till Lappo genom extra tur, bokas senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken: Avg. 14:10 Lappo till Torsholma, avg. 14:30 Torsholma till Lappo, avg. 14:50 Lappo till Asterholma. Ord avg. (14:30) till Asterholma blir då senarelagd med ca 20 min.

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Asterholma 06:301) 07:502) 11:152) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 18:002) 20:002) 21:101) 06:301) 07:451) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 20:002) 21:001) 22:151)3) 06:301) 07:451) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 19:152) 20:152) 21:001) 22:151)3) 07:451) 09:152) 11:202) 12:502) 13:452) 16:002) 19:002) 21:001) 22:151)3) 08:301) 10:052) 13:302) 15:152) 16:302) 18:152) 19:302) 21:151) 21:551)

Lappo 06:451)N) 08:052) 11:30N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152)*) 18:152)N) 20:15N) 21:251) 06:451) 08:00 N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 20:15N) 21:151) 22:301)3) 06:451) 08:00 N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 19:30N) 20:30N) 21:151) 22:301)3) 08:00 N) 09:30 11:352) 13:05 14:00 N) 16:152) 19:15N) 21:151) 22:301)3) 08:45 10:202) 13:45N) 15:30N) 16:45N) 18:30N) 19:45N) 21:30N) 22:101)

Lappo 07:301)4)V) 08:502) 11:402)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 19:402) 20:252)N) 22:101) 07:301) 08:301)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 20:402)N) 22:001) 23:151)3) 07:301) 08:101)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 19:402)N) 20:402)N) 22:001) 23:151)3) 08:301)N) 10:002) 12:302) 13:152) 14:402)N) 18:002) 19:552)N) 22:001) 23:151)3) 08:551) 12:452)N) 13:552)N) 15:402)N) 16:552)N) 18:402)N) 19:552)N) 21:401)N) 22:551)

Asterholma 07:45 09:05 11:55 13:45 14:45 15:55 17:15 19:55 20:40 22:25 07:45 08:45 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 20:55 22:15 23:30 07:45 08:25 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 19:55 20:55 22:15 23:30 08:45 10:15 12:45 13:30 14:55 18:15 20:10 22:15 23:30 09:10 13:00 14:10 15:55 17:10 18:55 20:10 21:55 23:10

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Asterholmalinjens färja tel. +358 (0)457 3613 394. Info om Asterholmalinjens färja, se sid. 6.

Köp årskor online t !

alands

52 alandstrafiken.ax

trafike

n .a x


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Måndag bränsletur från Lappo till Torsholma, bokas senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas.

Maanantaina polttoainekuljetusvuoro Lappoosta Torsholmaan. Tilattava viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålands­t rafikenilta. Maximi henkilömäärä on 20.

*) Monday fuel transportation tour from Lappo to Torsholma. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20.

*)

1) Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 19:00 eller genom bokning till Ålands­ trafiken senast kl. 17:00 dagen före.

Trafikeras mot beställning till färjan senast 1 h före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken senast kl. 17:00 dagen före. 2)

Trafikeras fredag, lördag och dag före helg; tors 21/6.

3)

4)

Måndagar ej via Lappo.

Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km. V)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

10%

*)

1) Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle klo 19:00 mennessä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

2) Tilaukset lautalle, viimeistään 1 h ennen lähtöä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

Liikennöidään perjantaisin ja lauantaisin sekä pyhäpäivää edeltävänä päivänä; to 21/6.

3)

4)

Maanantaisin ei Lappon kautta.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle ­Lappoossa. N)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa. Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km. V)

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

1) Only by ordering to the ferry at 19:00 the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

2) Only by ordering to the ferry 1 hour before the departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

Operated on Fridays, Saturdays and the day before a public holiday; Thu 21/6.

3)

4)

Not via Lappo on Mondays.

Connection to Northern line’s ferry in Lappo. N)

V) Connection to M/S Viggen in Åva, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

OBS!

Avbo senast ka före av 6 h gång för at t u nd

avbok n

10%

alda förbet å p t t raba er hos avgif t biljett e n. strafik d n a l Å

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Fre 22/6 Torsdagstrafik.

Pe 22/6 Torstailiikenne.

Fri 22/6 Thursday schedule.

Tors 21/6 Fredagstrafik. Lör 23/6 Lördagstrafik.

Sön 24/6 Helgdagstrafik.

To 21/6 Perjantailiikenne. La 23/6 Lauantailiikenne.

Su 24/6 Pyhäpäiväliikenne.

Thu 21/6 Friday schedule.

Sat 23/6 Saturday schedule.

Sun 24/6 Public holiday schedule.

alandstrafiken.ax 53


ENKLINGE–KUMLINGE 

TÄT ÄL

Veckodag Måndag, Tisdag

A INJ

A EI

VOIDA VARA TA!

E DENNA LINJ AS! K K AN INTE BO E OO K CAN NOT BE B

D!

TH IS

LINE

Onsdag, Torsdag, Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

1/1–29/4 OCH 1/10–31/12 2018 KUMLINGE – ENKLINGE Kumlinge Enklinge 07:15 07:001) 07:55 07:401) 08:30 08:45 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:30 13:45 14:45 15:00 15:45 16:00 17:45 17:301) 20:00 19:451) 21:15 21:001) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:45 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:30 13:45 15:00 14:452) 16:00 15:452) 17:00 16:451) 18:35 18:201) 20:00 19:451) 21:00 20:451) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:151) 12:30 12:151) 14:30 14:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451) 07:15 07:001) 08:30 08:151) 10:30 10:151) 13:30 13:151) 15:30 15:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451)

ENKLINGE – KUMLINGE Enklinge Kumlinge 07:201) 07:35 08:00 08:15 08:45 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:05 14:20 15:05 15:20 16:15 16:001) 18:001) 18:15 20:301) 20:45 21:151) 21:30 22:001) 22:15 08:00 08:15 08:45 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:05 14:20 15:052) 15:20 16:001) 16:15 18:001) 18:15 18:401) 18:55 20:301) 20:45 21:001) 21:15 22:001) 22:15 08:001) 08:15 08:451) 09:00 13:301) 13:45 14:301) 14:45 20:301) 20:45 22:001) 22:15 07:201) 07:35 08:451) 09:00 10:301) 10:45 13:301) 13:45 15:301) 15:45 18:301) 18:45 22:001) 22:15

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)40 0492 739. Info om respektive färja, se sid 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION 1)

Mot beställning till färjan kl. 08:00–17:00.

TIETOJA 1)

Tilattava lautalta klo 08:00–17:00.

INFORMATION 1)

Only by ordering to the ferry 08:00–17:00.

Beställningstur på fredagar, övriga vardagar körs turen ordinarie.

Tilausvuoro perjantaisin, muina arkipäivinä normaalisti.

Ordered departure on Fridays, other working days according to ordinary schedule.

På söndagar finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast 2 veckor före den aktuella månaden inleds.

Sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan ­maakuntahallitukselta vähintään kaksi ­v iikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua.

On Sundays once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month.

2)

Vid skollov körs alla turer endast mot beställning till färjan! Skollov; 19–23/2, 30/3–2/4, 18–19/10, 7/12, 22–31/12.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid. DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

Helgdagstrafik, se sid 57.

54 alandstrafiken.ax

2)

Koululomien liikenöidään kaikki vuorot tilauksesta lautalle! Koululomia; 19–23/2, 30/3–2/4, 18–19/10, 7/12, 22–31/12.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

Pyhäpäiväliikenne ks. s. 57.

2)

Only by ordering to the ferry during school holidays! School holidays; 19–23/2, 30/3–2/4, 18–19/10, 7/12, 22–31/12.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure. THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

Public holiday traffic see p. 57.


30/4–17/6 OCH 13/8–30/9 2018  Veckodag Måndag, Tisdag

TÄT ÄL

Onsdag, Torsdag, Fredag

A INJ

A EI

VOIDA VARA TA!

E DENNA LINJ AS! K K AN INTE BO

Lördag

E OO K CAN NOT BE B

D!

TH IS

LINE

Söndag, helgdag

KUMLINGE – ENKLINGE Kumlinge Enklinge 07:15 07:001) 07:55 07:401) 08:30 08:45 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:30 13:45 14:45 15:00 15:45 16:00 17:45 17:301) 20:00 19:451) 21:15 21:001) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:45 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:30 13:45 15:00 14:452) 16:00 15:452) 17:00 16:451) 18:35 18:201) 20:00 19:451) 21:00 20:451) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:151) 12:30 12:151) 14:30 14:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451) 07:15 07:001) 08:30 08:151) 10:30 10:151) 13:30 13:151) 15:30 15:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451)

ENKLINGE–KUMLINGE

ENKLINGE – KUMLINGE Enklinge Kumlinge 07:201) 07:35 08:00 08:15 08:45 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:05 14:20 15:05 15:20 16:15 16:001) 18:001) 18:15 20:301) 20:45 21:151) 21:30 22:001) 22:15 08:00 08:15 08:45 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:05 14:20 15:052) 15:20 16:001) 16:15 18:001) 18:15 18:401) 18:55 20:301) 20:45 21:001) 21:15 22:001) 22:15 08:001) 08:15 08:451) 09:00 13:301) 13:45 14:301) 14:45 20:301) 20:45 22:001) 22:15 07:201) 07:35 08:451) 09:00 10:301) 10:45 13:301) 13:45 15:301) 15:45 18:301) 18:45 22:001) 22:15

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)40 0492 739. Info om respektive färja, se sid 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION 1)

Mot beställning till färjan kl. 08:00–17:00.

Beställningstur på fredagar, övriga vardagar körs turen ordinarie. 2)

Vid skollov körs alla turer endast mot beställning till färjan! Skollov; 30/4, 11/5, 11–15/6.

På söndagar finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast 2 veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid. DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

TIETOJA 1)

Tilattava lautalta klo 08:00–17:00.

1)

Only by ordering to the ferry 08:00–17:00.

Tilausvuoro perjantaisin, muina arkipäivinä normaalisti.

Ordered departure on Fridays, other working days according to ordinary schedule.

Sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan ­maakuntahallitukselta vähintään kaksi ­v iikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua.

On Sundays once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month.

2)

Koululomien liikenöidään kaikki vuorot tilauksesta lautalle! Koululomia; 30/4, 11/5, 11–15/6.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

Helgdagstrafik, se sid 57.

INFORMATION

Pyhäpäiväliikenne ks. s. 57.

2)

Only by ordering to the ferry during school holidays! School holidays; 30/4, 11/5, 11–15/6.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure. THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

Public holiday traffic see p. 57.

alandstrafiken.ax 55


ENKLINGE–KUMLINGE  Veckodag Måndag, Tisdag

Onsdag, Torsdag, Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

18/6–12/8 2018 KUMLINGE – ENKLINGE Kumlinge Enklinge 07:15 07:001) 07:55 07:401) 08:45 08:301) 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:45 13:301) 15:00 14:451) 16:00 15:451) 17:45 17:301) 20:00 19:451) 21:15 21:001) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:45 08:301) 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:45 13:301) 15:00 14:451) 16:00 15:451) 17:00 16:451) 18:35 18:201) 20:00 19:451) 21:00 20:451) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:151) 13:30 13:151) 14:30 14:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451) 07:15 07:001) 08:30 08:151) 10:30 10:151) 13:30 13:151) 15:30 15:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451)

ENKLINGE – KUMLINGE Enklinge Kumlinge 07:201) 07:35 08:001) 08:15 08:451) 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:051) 14:20 15:051) 15:20 16:001) 16:15 18:001) 18:15 20:301) 20:45 21:151) 21:30 22:001) 22:15 08:001) 08:15 08:451) 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:051) 14:20 15:051) 15:20 16:001) 16:15 18:001) 18:15 18:401) 18:55 20:301) 20:45 21:001) 21:15 22:001) 22:15 08:001) 08:15 08:451) 09:00 13:301) 13:45 14:301) 14:45 20:301) 20:45 22:001) 22:15 07:201) 07:35 08:451) 09:00 10:301) 10:45 13:301) 13:45 15:301) 15:45 18:301) 18:45 22:001) 22:15

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)40 0492 739. Info om respektive färja, se sid 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION 1)

Mot beställning till färjan kl. 08:00–17:00.

På söndagar finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast 2 veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid. DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

Helgdagstrafik, se sid 57.

56 alandstrafiken.ax

TIETOJA 1)

Tilattava lautalta klo 08:00–17:00.

Sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan ­maakuntahallitukselta vähintään kaksi ­v iikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

Pyhäpäiväliikenne ks. s. 57.

INFORMATION 1)

Only by ordering to the ferry 08:00–17:00.

On Sundays once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure. THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

Public holiday traffic see p. 57.


HELGDAGSTRAFIK | PYHÄPÄIVIÄ | PUBLIC HOLIDAYS 1/1–31/12 2018–1/1 2019 

ENKLINGE–KUMLINGE

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Lör 6/1 Helgdagstrafik.

La 6/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Sat 6/1 Public holiday schedule.

Mån 1/1 Helgdagstrafik.

Ma 1/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Fre 30/3 Helgdagstrafik och extra tur mot beställning kl. 20:15 från Kumlinge med retur kl. 20:30.

Pe 30/3 Pyhäpäiväliikenne ja lisävuoro vain tilauksesta klo 20:15 Kumlingenista, paluu klo 20:30.

Lör 31/3 Lördagstrafik och extra tur mot beställning kl. 07:00 från Kumlinge med retur kl. 07:20.

La 31/3 Lauantailiikenne ja lisävuoro vain tilauksesta klo 07:00 Kumlingenista, paluu klo 07:20.

Sön 1/4 Helgdagstrafik och extra tur mot beställning kl. 20:15 från Kumlinge med retur kl. 20:30.

Su 1/4 Pyhäpäiväliikenne ja lisävuoro vain tilauksesta klo 20:15 Kumlingenista, paluu klo 20:30.

Mån 2/4 Helgdagstrafik.

Ma 2/4 Pyhäpäiväaikataulu.

Tis 1/5 Helgdagstrafik.

Ti 1/5 Pyhäpäiväaikataulu.

Tors 10/5 Helgdagstrafik.

To 10/5 Pyhäpäiväaikataulu.

Lör 23/6 Lördagstrafik och extra tur mot beställning kl. 07:00 från Kumlinge med retur kl. 07:20.

La 23/6 Lauantailiikenne ja lisävuoro vain tilauksesta klo 07:00 Kumlingenista, paluu klo 07:20.

Sön 24/6 Helgdagstrafik.

Su 24/6 Sunnuntaiaikataulu.

Lör 3/11 Lördagstrafik.

La 3/11 Lauantaiaikataulu.

Tors 6/12 Torsdagstrafik.

To 6/12 Torstaiaikataulu vain tilauksesta.

Mån 24/12 Måndagstrafik, men alla turer mot beställning.

Ma 24/12 Maanantailiikenne, mutta vuorot vain tilauksesta.

Tis 25/12 Trafikeras för julotta från Enklinge mot beställning senast 24/12 kl. 14:00. Retur efter kyrkan, därefter helgdagstrafik och extra tur mot beställning kl. 20:15 från Kumlinge, retur kl. 20:30. Ons 26/12 Helgdagstrafik.

Ti 25/12 Liikennöinti vain tilauksesta joulukirkkoon Enklingestä. Tilaus viimeistään klo 14:00 24/12. Paluu kirkosta, jonka jälkeen Pyhäpäivä aikataulun mukaan, ja lisävuorot vain tilauksesta klo 20:15 Kumlingeista, paluu klo 20:30.

Tis 1/1 2019 Helgdagstrafik.

Ma 31/12 Pyhäpäiväaikataulu.

Ke 26/12 Pyhäpäiväaikataulu.

Mån 31/12 Helgdagstrafik.

Ti 1/1 2019 Pyhäpäiväaikataulu.

Mon 1/1 Public holiday schedule. Fri 30/3 Public holiday schedule and additional departure, by advance ordering, at 20:15 from Kumlinge with retour at 20:30.

Sat 31/3 Saturday schedule and additional departure, by advance ordering, at 07:00 from Kumlinge with retour at 07:20. Sun 1/4 Public holiday schedule and additional departure, by advance ordering, at 20:15 from Kumlinge with retour at 20:30. Mon 2/4 Public holiday schedule. Tue 1/5 Public holiday schedule.

Thu 10/5 Public holiday schedule.

Sat 23/6 Saturday schedule and additional departure, by advance ordering, at 07:00 from Kumlinge with retour at 07:20. Sun 24/6 Public holiday schedule. Sat 3/11 Saturday schedule.

Thu 6/12 Thursday schedule by advance ordering. Mon 24/12 Monday schedule, but all departures only by advance ordering.

Tue 25/12 Only by advance ordering for the Christmas church from Enklinge. Must be ordered no later than 24/12 at 14:00. Retour from the church, thereafter according to public holiday schedule and additional departure, by advance ordering, at 20:15 from Kumlinge with retour at 20:30. Wed 26/12 Public holiday schedule. Mon 31/12 Public holiday schedule.

TÄT ÄL

Tue 1/1 2019 Public holiday schedule.

A INJ

A EI

VOIDA VARA TA!

E DENNA LINJ AS! K K AN INTE BO E OO K CAN NOT BE B

D!

TH IS

LINE

alandstrafiken.ax 57


KOLLEKTIVTRAFIKEN I FÖGLÖ KOMMUN 1/1–8/6 OCH 16/8–31/12 2018 Hastersboda1) Överö1) Sonboda 1) Bråttö1) Degerby1) Degerby1) Bråttö1) Sonboda 1) Överö1) Hastersboda 1)

Mån | Ma | Mon 09.20 *)+) 09.40 *)+) 09.50+) – 10.05 10.101) 17.20 – – 10.25 17.35 – 17.50 10.35 18.15

Tis | Ti | Tue 09.20x) – 09.30x) 09.40x) 10.05 10.101) – 10.25 – 10.35

Hastersboda1) Överö1) Sonboda 1) Bråttö1) Degerby1) Degerby1) Bråttö1) Sonboda 1) Överö1) Hastersboda1)

Mån | Ma | Mon 08.10 *)+) 08.30 *)+) 08.40+) – 08.55 09.001) 16.10 – – 09.15 16.25 – 16.40 09.25 17.05

Tis | Ti | Tue 08.10x) – 08.20x) 08.30x) 08.55 09.001) – 09.15 – 09.25

17.202) 17.35 17.50 – 18.15

Ons | Ke | Wed 09.30+) – 09.50+) – 10.05 10.101) 17.202) – – 10.25 17.35 – – 10.35 18.10

Tors | To | Thu 09.20 *)+) 09.40 *)+) 09.50+) – 10.05 10.101) 17.20 – – 10.25 17.35 – 17.50 10.35 18.15

Fre | Pe | Fri 09.20x) – 09.30x) 09.40x) 10.05 10.101) – 10.25 – 10.35

17.202) 17.35 17.50 – 18.15

Tors | To | Thu 08.10 *)+) 08.30 *)+) 08.40+) – 08.55 09.001) 16.10 – – 09.15 16.25 – 16.40 09.25 17.05

Fre | Pe | Fri 08.10x) – 08.20x) 08.30x) 08.55 09.001) – 09.15 – 09.25

16.102) 16.25 16.40 – 17.05

9/6–15/8 2018

16.102) 16.25 16.40 – 17.05

Ons | Ke | Wed 08.20+) – 08.40+) – 08.55 09.001) 16.10 2) – – 09.15 16.25 – – 09.25 16.40

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Överö måndagar och torsdagar mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00.

*)

Meno/paluu Överöstä maanantaisin ja torstaisin tilauksesta numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22.00 mennessä. Tilauksesta Nötön, Ulversön ja Storgrundin kautta. Päivinä, jolloin Överöhön ei ole liikennettä (siis etukäteistilaus) linja-auton lähtöaika Hastersbodasta on klo 09:40/08:30.

*)

+)

Koko itäinen linja tilauksesta numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216. Tilaukset edellisenä iltana klo 22:00 mennessä. Tilauksesta Horsholman, Skogbodan, Finholman, Bofjärdin ja Näversholman kautta.

+)

x)

Koko itäisen ja läntisen linjan edestakainen vuoro tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22.00 mennessä. Tilauksesta Horsholman, Skogbodan, Finholman, Bofjärdin, Nävers­ holman, Björsbodan, Kallsön ja Flisön kautta.

x)

1) Paluu Degerbystä klo 10:10 joka päivä tilauksesta. Tilaukset numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22:00 mennessä.

1) Return from Degerby daily at 10:10 if booked in advance by phone to +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the previous night at 22:00.

ILMAINEN JOUKKOLIIKENNE.

FREE PUBLIC TRANSPORT.

*)

Mot beställning invik till Nötö, Ulversö och Storgrund. De dagar Överö inte ­t rafikeras (dvs beställs i förväg) startar bussen kl. 09.40/08:30 från Hastersboda.

Hela östra linjen mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00. Mot beställning invik till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd och Näversholma.

+)

Hela östra och västra linjen tisdag och fredag mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00. Mot beställning invikning till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö och Flisö.

x)

Retur från Degerby kl. 10.10 alla dagar mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00.

1)

2)

Körs ned till Embarsundsfärjan vid behov.

KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR GRATIS.

58 alandstrafiken.ax

2)

Ajetaan Embarsundin lautalle tarvittaessa.

Bookings for return trip from Överö on Mondays and Thursdays have to be done the night before at 22:00 o’clock. Bookings by phone: +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 via Nötö, Ulversö and Storgrund. The days when there is no traffic to Överö (i.e. pre-bookings) the bus starts at 09:40/08:30 from Hastersboda.

The eastern line has to be booked by phone +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the night before at 22:00. By booking via Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd and Näversholma. The eastern and western lines with return on Tuesdays and Fridays have to be booked by phone to +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the previous night at 22:00 o’clock. By booking via Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö and Flisö.

2)

To Embarsund’s ferry on request.


KOLLEKTIVTRAFIKEN I KÖKAR KOMMUN INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Kollektivtrafik enligt turlista till och från flera av skärgårdsfärjornas avgångar och ankomster i Harparnäs Färjfäste. För mera information, se www.kokar.ax eller kontakta Kökars taxi, tel. +358 (0)400 721 207.

Julkinen liikenne aikataulun mukaan useiden saaristolauttavuorojen lähdöille ja saapumisille Harparnäsin lauttasatamaan. Lisätietoja: www.kokar.ax tai Kökars taxi +358 (0)400 721 207.

Public transport according to timetable to and from the archipelago ferry departures and arrivals at Harparnäs harbour. For more information, see www.kokar.ax or call Kökar’s taxi +358 (0)400 721 207.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE KOMMUN INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Kollektivtrafik mot beställning till och från flera av skärgårdsfärjornas avgångar och ankomster i Kumlinge norra färjfäste och Snäckö färjfäste. För mera information, se www.kumlinge.ax eller kontakta Lindéns taxi, tel. +358 (0)400 665 650.

Joukkoliikennevaraus useille saaristolauttojen lähdöille ja saapumisille Kumlingen pohjoiseen lauttasatamaan ja Snäcköhön. Lisätietoja: www.kumlinge.ax tai Lindéns Taxi, puh. +358 (0)400 665 650.

Booking of public transport to several ferry departures and arrivals at Kumlinge’s northern ferry harbour and Snäckö harbour. For more information see www.kumlinge.ax or call Lindéns Taxi, tel. +358 (0)400 665 650.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I BRÄNDÖ KOMMUN

ÅVA, Långö FISKÖ M/S VIGGEN

TORSHOLMA M/S ALFÅGELN, M/S KNIPAN

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Kollektivtrafiken är gratis och kombinerar med M/S Alfågeln, M/S Viggen och Asterholma­linjen på vissa turer. Kollektiv­ trafiken kör ej onsdag och lördag.

Joukkoliikenneyhteys M/S Alfågelniin, M/S Viggeniin ja Asterholman linjaan on ilmainen tietyille vuoroille. Joukkoliikennettä ei ajeta keskiivikkoisin ja lauantaisin.

There are some public transport connections free of charge to M/S Alfågeln, M/S Viggen and Asterholma line intended for specific departures. There are no public transportations on Wednesdays and Saturdays.

Brändö Taxi/Eija Laitala-Pettersson, tel. +358 (0)408 481 982, udda vecka (onsdag–tisdag).

Brändön taxi/Eija Laitala-Pettersson puh +358 (0)408 481 982 parittomina viikoina (keskiviikko–tiistai).

Taxi Åberg, tel. +358 (0)400 229 454 jämn vecka (onsdag–tisdag).

För mera information, se www.brando.ax/sv/kommunikationer

Taxipalvelu: Åberg, puh +358 (0)400 229 454 parillisina viikoina (keskiviikko–tiistai).

Lisätietoja: www.brando.ax/fi/kommunikationer

Taxi-service: Åberg, tel +358 (0)400 229 454 of even weeks (Wednesday–Tuesday). Brändö taxi/Eija Laitala-Pettersson, tel +358 (0)408 481 982 of odd weeks (Wednesday–Tuesday).

For more information: www.brando.ax/en/kommunikationer

alandstrafiken.ax 59


BUSSKOMBINATIONERNA MELLAN OSNÄS OCH ÅBO INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

För närmare upplysningar och i­ nformation om kollektivtrafiken, kontakta Vainion ­L iikenne, tel. +358 (0)2 777 330. www.vainionliikenne.fi

Tarkempia lisätietoja joukkoliikenteen ­palveluista antaa Vainion Liikenne, puh. +358 (0)2 777 330. www.vainionliikenne.fi

For further information about public transport, please contact Vainion Liikenne, tel. +358 (0)2777 330. www.vainionliikenne.fi

BUSSKOMBINATIONERNA MELLAN GALTBY OCH ÅBO INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

För närmare upplysningar och information om kollektivtrafiken, kontakta TLO/ Skärgårdsbuss, tel. +358 (0)100 8840, www.skärgårdsbuss.fi.

Tarkempia lisätietoja joukkoliikenteen palveluista antaa TLO/Skärgårdsbuss, puh. +358 (0)100 8840, www.skärgårdsbuss.fi.

For further information about public transport, please contact TLO/Skärgårdsbuss, tel. +358 (0)100 8840, www.skärgårdsbuss.fi.

PRELIMINÄR TIDTABELL | ALUSTAVA AIKATAULU | PRELIMINARY TIMETABLE 2018 VARTSALA–KIVIMAA WWW.FINFERRIES.FI Från Vartsala (Osnäs)

Från Kivimaa (Gustavs)

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

05:10

05:40

06:10

06:40

07:10

07:40

08:00

08:40

09:00

09:20

09:40

10:00

08:10

08:50

09:10

09:30

09:50

10:10

10:30

11:10

11:30

11:50

12:10

12:30

10:40

11:20

11:40

12:00

12:20

12:40

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:20

13:10

13:40

14:10

14:40

15:10

15:30

15:40

16:00

16:30

17:10

17:30

18:00

15:50

16:10

16:40

17:20

17:40

18:10

18:30

19:00

19:30

20:10

20:30

21:00

18:40

19:15

19:40

20:20

20:40

21:10

21:30

22:00

21:40

Finferries GSM +358 (0)400 138 239. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Nattetid trafikerar färjan vid behov.

Yöllä lossi liikennöi tarvittaessa.

Nighttime the ferry runs when needed.

CYKELFÄRJA  |  PYÖRÄLAUTTA  |  BICYCLE FERRY SKARPNÅTÖ, HAMMARLAND – HÄLLÖ, GETA • M/S SILVANA +358 18 37227, +358 (0)400 229 149 Mån–lör 20.6–20.8.2018 Ej söndagar/Ei sunnuntaisin/Not on Sundays Från Skarpnåtö 11.00

Från Hällö 11.30

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Övriga tider mot beställning.

Muulloin tilauksesta.

Other times by agreement.

Pris: 15 €/person + cykel, 7 €/barn under 12 år, 7 €/cykelkärra.

60 alandstrafiken.ax

Hinta: 15 €/henkilö + pyörä, 7 €/alle 12-v. lapsi, 7 €/pyöräkärry.

Price: 15 € per person + bicycle, 7 € per child under 12 yrs, 7 € per bicycle trailer. Group discounts.


2018

SKÄRGÅRDSGUIDEN TURISTINFORMATION OM SKÄRGÅRDEN MATKAILUTIETOJA SAARISTOSTA TOURIST INFORMATION ABOUT THE ARCHIPELAGO

ÅLLER

INNEH

ÄVEN

rdsfärjo Skärgå rlistor ­tu

r na s ÖS

ÄÄ MY

SISÄLT

je tolautto Saaris t lu aikatau ALSO

n

DING

INCLU

elago fe Archip les m ti etab

rr y

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN


TAXFREESHOPPING, BARHÄNG OCH SKÄRGÅRDSMAT

En dag på Ålands hav Ta en dagstur till Sverige. Njut av god mat och glad underhållning. Vårt berömda skärgårdsbord står uppdukat med säsongens lokala läckerheter och i taxfreebutiken hittar du godsaker för alla smaker. Välkommen ombord!

Taxfreepriser ombord! Taxfreehinnat laivalla!

TAXFREESHOPPAILUA, DRINKKI BAARISSA JA SAARISTOLAISRUOKAA

Se erbjudanden Katso tarjoukset  eckerolinjen.se/taxfree

Päivä Ahvenanmerellä Tee päiväretki Ruotsiin. Nauti hyvästä ruoasta ja iloisesta viihteestä. Kuuluisa saaristolaispöytämme tarjoaa paikallisia sesongin herkkuja ja taxfreestä löytyy jokaiselle jotakin. Tervetuloa laivalle!

DAGLIGA AVGÅNGAR/PÄIVITTÄISET LÄHDÖT 1/1–14/6 2018 & 20/8 2018–6/1 2019 Från Eckerö/Eckeröstä dagligen/päivittäin 13.30, 18.30. Fre–mån även/pe–ma myös 8.30. Från Grisslehamn/Grisslehamnista dagligen/päivittäin 10.00, 15.00. Tors–sön även/to–su myös 20.00.

15/6–19/8 2018 Från Eckerö/Eckeröstä dagligen/päivittäin 8.30, 13.30, 18.30. Från Grisslehamn/Grisslehamnista dagligen/päivittäin 10.00, 15.00, 20.00.

INFORMATION IN ENGLISH  eckerolinjen.se/en Bussförbindelse från Mariehamn. Bussiyhteys Maarianhaminasta.

Bokning/Varaukset: 018-28 000, 018-28 300 eller/tai www.eckerolinjen.ax


Innehåll | Sisältö | Contents

Vilken härlig skärgård!

Symbolförklaring | Merkkien selitykset | Key to symbols���������������������������������������������������������������������������� 1

Upptäck Ålands skärgård – ett härligt myller av större och mindre öar. Här finns en hel del att se och göra. Idka friluftsliv – vandra, bada, fiska och paddla. Besök olika sevärdheter och evenemang. Gör gärna flera stopp under resan och stanna en natt eller flera i varje kommun. Läs mer på följande sidor!

Skärgårdskommunerna | Saaristokunnat | Municipalities in the archipelago: Brändö������������������������������������������������������������������������������������������������������������2–5 Föglö��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6–9 Kumlinge�������������������������������������������������������������������������������������������������� 10–13 Kökar�����������������������������������������������������������������������������������������������������������14–17 Sottunga��������������������������������������������������������������������������������������������������� 18–19 Vårdö�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20–23

Ihana saaristo!

Skärgårdsfärjornas turlistor – sväng på broschyren Saaristolauttojen aikataulut – käännä esite Archipelago ferry time­tables – turn the brochure CYKELFÄRJA | PYÖRÄLAUTTA | BICYCLE FERRY

Tutustu Ahvenanmaan saaristoon – tuhansien ­erikokoisten saarten maailmaan. Saaristossa riittää katsomista ja tekemistä. ­Täällä voit patikoida, uida, kalastaa ja meloa. Tutustu myös nähtävyyksiin ja tapahtumiin. Matkan varrella kannattaa pysähtyä jokaisessa saaristokunnassa ja yöpyä yksi tai useampikin yö. Lue lisää seuraavilta sivuilta!

What a wonderful archipelago!

SKARPNÅTÖ, HAMMARLAND – HÄLLÖ, GETA • M/S SILVANA +358 18 37227, +358 (0)400 229 149

+358 (0)18 25 600  Mån–lör 20.6–20.8.2015 Ej söndagar/Ei sunnuntaisin/Not on Sundays

Discover the fantastic Åland archipelago world with Från Hällö islands of 11.30 all sizes. Here you’ll find a lot to see and do. Go outdoors for INFORMATION INFORMATION hiking, swimming, INFORMATION fishing or kayaking. Visit different Ansvarig utgivare: Ålandstrafiken. eventuella tilauksesta. Övriga tider mot beställning.Utgivaren ansvarar inte förMuulloin Other times by agreement. felaktigheter eller ändringar i tider, priser eller andra uppgifter. sights and events. Make several stops during your Pris: 12 €/person/cykel, Produktion, layout och annonser: Strax Kommunikation, Hinta: 12 €/henkilö/pyörä, 6 €/alle 12-v. Price: 12 €/person/bicycle, 6 €/child under journey and stay a night or two in each municipality. 6 €/barn under 12tel.år, 6 €/cykelkärra. AX-22100 ­ Mariehamn, +358 18 525 875, www.strax.ax. lapsi, 6 €/pyöräkärry. 12 yrs, 6 €/bicycle trailer. Group/family Tryckning: Forssa Print Grupp/familjerabatt. Read more on the following discounts. pages! Ryhmä- ja perhealennuksia.

www.alandstrafiken.ax Från Skarpnåtö 11.00

SYMBOLFÖRTECKNING till kommunernas faktasidor, s. 65–83 | MERKKIEN SELITYKSET kuntien faktasivuille, s. 65–83 KEY TO SYMBOLS on the municipality fact pages, p. 65–83 Säsong Kausi Season

Handikappvänligt Liikuntarajoitteisille For disabled persons

Toalett WC Toilet

Guidning Opastus Guided tour

Antal båtplatser Venepaikkojen määrä Number of berths

Antal rum Huoneiden lukumäärä Number of rooms

Restaurang Ravintola Restaurant

Dricksvatten Juomavesi Drinking water

Fiskeguide Kalastusopas Fishing guide

Sugtömning Imutyhjennys Suction disposal

Antal bäddar Vuoteiden lukumäärä Number of beds

Antal sittplatser Istumapaikkojen määrä Number of seats

Bastu Sauna Sauna

Sälsafari Hyljesafari Seal safari

Bränsleförsäljning Polttoainemyynti Fuel station

Antal stugor Mökkien lukumäärä Number of cottages

A-rättigheter A-oikeudet Fully-licensed

Café Kahvila Café

Utflykter Retkiä Excursions

Konferensrum Kokoushuone Conference room

B-rättigheter B-oikeudet Beer & wine-licensed

Kiosk Kioski Kiosk

Båttaxi Venetaksi Taxi boat

Husdjur tillåtna Lemmikkieläimet sallittu Pets allowed

Eluttag Sähkötolppa Electricity outlets

Lekplats Leikkipaikka Playground

Max. antal personer Suurin henkilömäärä Max. no of persons

SYMBOLFÖRTECKNING KARTA, s. 64–82 | MERKKIEN SELITYKSET KARTTA, s. 64–82 KEY TO SYMBOLS MAP, p. 64–82 Turistinformation Matkailuneuvonta Tourist information Restaurang Ravintola Restaurant B&B, gästhem B&B, retkeilymaja B&B, hostel

Hotell Hotelli Hotel Kafé Kahvila Café Museum Museo Museum

Stugby Mökkikylä Holiday village Livsmedel Elintarvikkeita Provisions Badstrand Uimaranta Beach

Gästhamn Vierassatama Guest harbour Bank Pankki Bank Kyrka Kirkko Church

Camping Leirintäalue Camping Flygplats Lentokenttä Airport


Brändö Tourist information +358 40 720 2940

Ett pärlband av öar att upptäcka Brändö är den nordligaste av Ålands skärgårdskommuner och den kommun som befinner sig närmast finska fastlandet. Från Åbo tar resan bara två timmar. Brändö består av över tusen öar. Tio av dem är bebodda och sammanbundna av broar, vägbankar och små färjor. Här väntar många utflyktsmål. Från holmar och skär till genuina skärgårdsbyar och ­sevärdheter, som S:t Jakobs träkyrka vid gamla postvägen. Ett tips är att paddla bland öarna eller cykla längs vägarna. Det omväxlande landskapet bjuder på allt från lövskog till karga klippor och det ständigt närvarande havet. Sjöbodar och båthus är en vanlig syn, i Åva byhamn finns närmare 30 stycken. I Lappo kan du besöka skärgårdsmuseet och beundra skötbåtssamlingen. Stanna också vid någon av kommunens badstränder. Badstranden Korsklobbsrevet strax söder om Brändö by har trampolin och beachvolleyplan. Sommartid är det smidigt för cykelturister att resa med förbindelsefartyget mellan Torsholma i Brändö och Houtskär i Pargas kommun. 2 alandstrafiken.ax

1–2.9 Brändö gäddfisketävling bjuder på två dagar härligt höstfiske när gäddorna är på hugget. 1.–2.9. Brändön kaksipäiväinen hauenkalastuskilpailu tarjoaa upeaa syyskalastusta. 1–2 Sept. Brändö pike fishing contest offers two days of fantastic autumn fishing.


Tutustu saarten helminauhaan Brändö on Ahvenanmaan saaristokunnista pohjoisin ja sijaitsee lähimpänä Manner-Suomea. Matka Turusta Brändöhön kestää vain kaksi tuntia. Brändöhön kuuluu yli tuhat saarta, joista kymmenen on asuttuja ympäri vuoden ja joihin on silta-, pengertie- tai saaristolauttayhteys. Retkikohteita riittää luodoista ja pienistä saaristolaiskylistä nähtävyyksiin, kuten Postitien varressa sijaitsevaan Pyhän Jaakobin puukirkkoon. Vinkki: nauti melonnasta saarivilinässä tai lähde pyöräretkelle. Maisemat vaihtelevat vehreistä lehtimetsistä karuihin kalliorantoihin ja täällä meri on aina läsnä. Ranta-aitat ja venevajat ovat tavallinen näky, ja Åvan kyläsatamassa niitä on lähes 30 kappaletta. Lappossa voi tutustua saaristomuseon hienoon verkkovenekokoelmaan. Poikkea myös yleisillä uimarannoilla, esimerkiksi Brändö byn eteläpuolella olevalla Korsklobbsrevetin rannalla on vieraille trampoliini ja beachvolley-kenttä. Kesäisin pyöräilijät voivat matkustaa kätevästi myös yhteysaluksella Brändön Torsholman ja Paraisten Houtskärin välillä.

Discover the string of islands

Vandringsstigar finns på Lappo, Nötö och Asterholma. I Torsholma och Jurmo finns vandringsstigar med utkikstorn. Vaelluspolut Lappossa, Nötöissä ja Asterholmassa. Torsholman ja Jurmon polkujen varrella on myös näkötornit. Hiking trails on Lappo, Nötö and Asterholma islands. There are lookout towers along paths in Torsholma and Jurmo.

Brändö is the northernmost of the Åland archipelago municipalities and closest to the mainland of Finland. The trip from Turku takes only two hours. Brändö consists of over one thousand islands, ten of them are inhabited and connected to each other by bridges, causeways and small ferries. There are many places to be explored, from islets and skerries to small archipelago villages and sights, them including St. Jacob’s wooden church by the old Mail Route. Go kayaking amidst the islands or cycling along the roads. The varied landscape offers everything from deciduous forests to barren cliffs and the ever present sea. There are boat houses everywhere and the Åva village harbour has almost 30 of them. In Lappo you can visit the archipelago museum and admire their collection of old fishing boats. Don’t miss the public bathing beaches, e.g. Korsklobbsrevet south of Brändöby village has a trampoline and a beach volleyball court. In the summertime the cycling tourists can travel on the ferry between Torsholma in Brändö and Houtskär in Pargas.

alandstrafiken.ax 3


2 1

3

4 GUSTA VS OSNÄS / VUOSN AIN

EN

1.

2.

4.

Brändöhallen i Brändö by erbjuder en 28x16 meter stor plan för bland annat volleyboll och badminton. Brändö byn Brändöhallenissa on 28 x 16 metrin kokoinen kenttä mm. lentopalloa ja sulkapalloa varten. Brändöhallen sports hall in Brändöby village offers a volleyball and badminton courts measuring 28x16 metres.3.

Brändö har eget fibernät och det finns gratis WiFi i kommunens butiker, restauranger och caféer. Brändöllä on oma kuituverkko. Kaupoissa, ravintoloissa ja kahviloissa on ilmainen WiFi. Brändö has a fiber internet and free WiFi in shops, restaurants and cafés.

På Lappo finns Ålands enda frisbeegolfbana samt en minigolfbana. Du kan också spela minigolf vid Hotell Gullvivan. Ahvenanmaan ainoa frisbeegolfrata sijaitsee Lappossa. Minigolfia voi pelata sekä Lappossa että Hotelli Gullvivanissa. Åland’s only frisbee golf course is in Lappo. There are minigolf courses in Lappo and at Hotel Gullvivan. Restaurangerna på Brändö serverar ofta nyfångad fisk, gärna med med lokalt odlade grönsaker. Brändön ravintolat tarjoavat usein vastapyydettyä kalaa paikallisten vihannesten kera. The restaurants in Brändö serve freshly caught fish with locally produced vegetables.

www.brando.ax ✔ Cirka 470 invånare ✔ Totalt 60 km vägar ✔ Nära till fasta Finland: bara 35 minuters färd med färjan från Osnäs i Gustavs. ✔ 2,5 timmars färd med färjan från Hummelvik i Vårdö ✔ Till kommunen hör öarna Aster­ holma, Jurmo och Lappo och inom vägnätet byarna Baggholma, Björnholma, Brändö by, Fiskö, Korsö, Torsholma och Åva.

4 alandstrafiken.ax

KUMLINGE ENKLINGE, HUMMELVIK

Grundkarta © Lantmäteriverket. Bearbetning © Strax Kommunikation 2014

✔ Noin 470 asukasta ✔ Kaikkiaan 60 km yleisiä teitä ✔ Lähellä Manner-Suomea: Kustavin Vuosnaisista on vain 35 minuutin lauttamatka Brändöhön ✔ 2,5 tunnin lauttamatka Vårdön ­Hummelvikiin, josta tie- ja lossi­ yhteys Manner-Ahvenanmaalle ✔ Kuntaan kuuluvat Asterholman, ­Jurmon ja Lappon saaret ja ­tieyhteyksien päässä sijaitsevat Baggholman, Björnholman, Brändö byn, Fiskön, Korsön, Torsholman ja Åvan kylät.

✔ Approximately 470 inhabitants ✔ 60 kilometres of public roads ✔ Close to the mainland of Finland; a 35-minute ferry crossing to Brändö from Vuosnainen in Kustavi. ✔ 2.5-hour ferry trip from Hummelvik, Vårdö ✔ The municipality also comprises the islands of Asterholma, Jurmo and Lappo. The villages of Baggholma, Björnholma, Brändö by, Fiskö, Korsö, Torsholma and Åva are ­connected by a road network.


HOTELL | HOTELLIT | HOTELS Hotell Gullvivan, Björnholma, Brändö ✆ 56350, 040 5371777, www.gullvivan.ax

1.1–31.12

31

83

B&B, GÄSTHEM | B&B, VIERASKODIT | B&B, GUEST HOUSES Fisketorpet, Korsö, ✆ 040 5008204, www.fisketorpet.fi

1.5–30.9

Jurmo Vandrarhem, Jurmo, ✆ 0405064777, www.jurmo.ax

1.1–31.12

5

20

Pellas Gästhem, Lappo, ✆ 040 8324333, www.pellas.ax

1.1–31.12

7

19

72

12

• • •

STUGOR & STUGBYAR | MÖKIT & MÖKKIKYLÄT | COTTAGES & COTTAGE VILLAGES Ab Långören, Torsholma, www.langoren.ax

1.1–31.12

13

3

AK-Stugor, Torsholma ✆ 56178, 040 5912103 Asterholma stugby, Asterholma, ✆ 0457 5483993, www.asterholmastugby.com Båtsmansgården, Fiskö, ✆ 0457 3749908, www.nordbergconsulting.ax

19.4–4.10

19

4

1.1–31.12

30

6

Brändö stugby, Brändö, ✆ 040 7530514, home.aland.net/lameta

1.5–30.9

40

10

Fisketorpet & Fågelvik stugby, Korsö, ✆ 040 5008204, www.fisketorpet.fi

1.4–31.10

72

12

Grahns stugor, Fiskö, ✆ 040 5032267, 040 0820257, www.silverudden.com Granbergs stugor, Åva, ✆ 56417, 040 5650917, www.visitaland.com/granbergs-stugor Husells Stugor, Torsholma, ✆ 56168 , 0457 5300968

1.4–30.9

30

1.5–31.10

15

Laxudden/Åva Fiske & Fritid, Åva, ✆ 040 5640619

1.6–31.8

20

5

Pellas Byängs, Lappo, ✆ 040 8324333, www.pellas.ax

1.1–31.12

6

1

• •

8

3

• •

• •

CAMPINGAR | LEIRINTÄALUEET | CAMP SITES Brändö stugby, Brändö, ✆ 0407 530514, home.aland.net/lameta

1.5–30.9

10

Fisketorpet & Fågelvik stugby, Korsö, ✆ 040 5008204, www.fisketorpet.fi

1.5–30.9

10

Lappo gästhamn, ✆ 045 1255516

GÄSTHAMNAR | VIERASSATAMAT | GUEST HARBOURS Jurmo Gästhamn, Jurmo, ✆ 040 5064777, www.jurmo.ax

1.6–1.9

Lappo Gästhamn, Lappo, ✆ 56713, 045 1255516, www.lappo.net

20

90

RESTAURANGER | RAVINTOLAT | RESTAURANTS Café Kvarnen, Jurmo, ✆ 56456, 040 5064777, www.jurmo.ax

1.6–31.8

16

Hotell Gullvivan, Björnholma, ✆ 56350, www.gullvivan.ax

18.6–19.8

70

9.6–2.9

140

Restaurang Galeasen, Lappo, ✆ 045 1233413, www.lappo.net/galeasen Trixies Shop/Café ✆ 56343, 0457 3749643

1.1–31.12

SE & GÖRA | NÄHTÄVYYDET | SIGHTSEEING Brändö kyrka | kirkko | church, facebook.com/BrandoKumlingeForsamling Brändöhallen, Brändö by, ✆ 56500, 56343, www.brando.ax

Kl. 8–23 Badmintom m.m. | Sulkapallo ym. | Badminton etc. 22.6–14.8 | Kl. 16–18 Dagligen | Päiv. | Daily

Jurmo Sjöbodsmuseum, Jurmo, ✆ 0400 850739, www.jurmo.ax LappoDiscGolfPark, Lappo, ✆ 040 8324333 M.Snellman Ropeworks, www.snellman.ax ✆ 040 5894637

15.6–12.8 | Kl. 10–12, 17–19 Dagligen | Päiv. | Daily 5 km. Start Jurmoby | Lähtö Jurmoby | Start Jurmoby Utsiktstorn | Näköalatorni | Lookout tower Start Gästhamn | Lähtö Vierassatama | Start Marina

Skärgårdsmuseet, Lappo, ✆ 0400 529462, lappo.net/museum Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail, Jurmo, www.jurmo.ax Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail, Lappo, www.lappo.net Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail, Torsholma Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail Nötö–Jåsholm

Utsiktstorn | Näköalatorni | Lookout tower Start badstrand Nötö | Alkaa Nötön uimarannalta | Start at Nötö beach

UTFLYKTSBÅTAR | RETKIVENEET | EXCURSION BOATS Asterholma stugby, Asterholma, ✆ 0457 5483993, www.asterholmastugby.n.nu Falken båtupplevelser, Torsholma, ✆ 0400 7400 28, falken@aland.net

20

Jaakko Lumme, Åva, ✆ 040 7060347

4–7

Kaj Lundberg, Jurmo (15 passagerare), ✆ 0400 720277

15

20

AFFÄR | KAUPPA | SHOP Brändö by, ✆ 56107, Jurmo, ✆ 040 5064777, Lappo, ✆ 56622, Torsholma ✆ 56274 Symbolförteckning s. 61 |  Merkkien selitykset  s. 61 |  Key to symbols p. 61

alandstrafiken.ax 5


Föglö Tourist information Degerby +358 457 342 7274 +358 18 51037

Sundens och fjärdarnas ö En färjetur på 30 minuter tar dig till Föglö, där Degerby med sina vackra gamla trähus är första anhalt. Byn växte upp under 1400talet tack vare närheten till Kung Valdemars segelled. Då var tull, lots, handel och gästgiveri viktiga verksamheter. Från den tiden finns många minnen kvar i Degerby. Än i dag kan du övernatta i den gamla tings- och gästgiverigården Enigheten med anor från 1700-talet. I tullvaktmästarens gamla bostad ligger numera bibliotek och turistinformation och i ett av de gamla packhusen huserar Föglömuseet, som berättar om Föglö förr och nu. I Degerby hittar du också kommunens restauranger och caféer. I den gamla tullkällaren finns en pizzeria. Föglö består av flera öar sammankopplade med broar, bankar och en vajerfärja. Vyerna över sund och fjärdar är många, upptäck dem gärna med cykel. En fin tur med fokus på kultur går mot Kyrklandet och Hummersö. Stanna till vid Föglö kyrka från 1300talet samt vid gårdsmuseet Matsmårs och Galleri Berghäll. 6 alandstrafiken.ax

På Föglö spelas kortspelet Pitch. I kommunens egen kortlek hittar du både spelregler och fina Föglövyer. Föglössä pelataan omaa Pitch-korttipeliä. Kunnan omista pelikorteista löydät sekä säännöt että hienoja kuvia Föglöstä. Föglö has its own version of the card game called Pitch. The local deck of cards contains the rules of the game and some nice photos of Föglö.


Salmien ja merenselkien saari Lauttamatka Föglöhön kestää 30 minuuttia. Ensimmäinen pysähdyspaikka on Degerbyn kylä vanhoine, kauniine puutaloineen. Kuningas Valdemarin purjehdusreitin varrella sijainnut kylä alkoi kehittyä 1400-luvulla, jolloin tulli-, luotsi- ja kestikievarilaitos sekä kaupankäynti olivat tärkeitä. Degerbyssä on säilynyt muistoja näiltä ajoilta ja Enighetenin vanhalla 1700-luvun käräjäja kestikievaritila tarjoaa edelleenkin majoituspalveluja. Tullivahtimestarin vanhassa asunnossa toimii nykyisin kirjasto ja matkailuneuvonta, ja kunnan historiaan voi tutustua vanhassa pakkahuoneessa toimivassa Föglön museossa. Degerbyssä on ravintoloita ja kahviloita ja vanhassa tullikellarissa on pizzeria. Föglö koostuu useista saarista, joita yhdistävät sillat ja pengertiet sekä vaijerilautta. Salmien ja merenselkien yli avautuvista maisemista kannattaa nauttia vaikkapa pyöräillen. Kulttuuriretken kohteeksi voi ottaa Kyrklandetin ja Hummersön, jolloin kannattaa vierailla Föglön 1300-luvulta peräisin olevassa kirkossa, Matsmårsin kotiseutumuseossa ja Galleria Berghällissä.

The island of sounds and seas

Den anrika tingsgården Enigheten var redan på 1700-talet tingsplats och gästgiveri. Idag fungerar gården som gästhem och lägergård samt café och restaurang. Perinteikäs Enigheten toimi käräjätilana ja kestikievarina jo 1700-luvulla. Nykyisin Enighetenissä on vieraskoti, kahvila ja ravintola sekä tilat erilaisille leiriryhmille. The historic homestead of Enigheten was used as an Inn and a seat for court sessions on the 18th century. Today Enigheten is a guesthouse with a café and restaurant, and accommodates camps and retreats.

The ferry trip to Föglö takes 30 minutes. The first stop is Degerby with its beautiful old wooden houses. The village next to King Valdemar’s sailing route grew up in the 1400s. Later on, establishments such as customs, pilotage, trade and roadside inns became important. Today there are many memories of these in Degerby, and even today you can stay overnight at the old court house and inn dating from the 1700s. The customs officer’s old home houses now a library and tourist information, and local history is depicted at Föglö Museum in one of the old warehouses. There are restaurants and cafés, and a pizzeria in a customs cellar. Föglö consists of several islands connected to each other by bridges, causeways and a cable ferry. The spectacular views of the sounds and seas can be discover by bike. A tour with a focus on culture goes to Kyrklandet and Hummersön. Stop at Föglö Church from the 1300s and at Matsmår’s homestead museum and Gallery Berghäll.

alandstrafiken.ax 7


2

1

3

4 CKÖ

SNÄ

2.

BER LÅN GÖ GN ÄS LÅN GN ÄS

Familjer trivs på stranden. Allmänna badstränder finns vid Sinting i Degerby och Storgetösund i Hastersboda. Perheet viihtyvät rannalla. Degerbyn Sinting ja Hastersbodan Storgetösund ovat kunnan yleisiä uimarantoja. Families enjoy beach life. Public bathing beaches can be found at Sinting in Degerby and Storgetösund in Hastersboda.

SÖ HU A, Ö NG DS TTU ÅR BY SO RKOG, GALT KY KAR KÖ

ÅBO/TURKU

Ö

IN

SV

NÄS LÅNG

1.

Vandringsleder med utsiktstorn och havsutsikt hittar du i Jyddö och Hastersboda. Jyddön ja Hastersbodan vaellusreittien varrella on näkötorni ja merinäköala. Jyddö and Hastersboda have hiking trails with lookout towers and seaviews.

3.

4.

Lotsmuseet i lotsstugan i Degerby berättar om lotsverksamheten under 1900A HOLM /TUK KHOLM talet. Luotsimuseo Degerbyn vanhassa luotsituvassa kertoo 1900-luvun luSTOC SKÄR LL PE KA otsitoiminnasta. The Degerby Pilot Museum in an old pilot house depicts the pilotage service in the 1900s.

N AM A H IE MIN AR HA N IA R A

M A

M

7.7 Föglödagen firas i Degerby med marknad, underhållning och aktiviteter för Rödhamn både barn och vuxna. 7.7 Föglö-päivä Degerbyssä tarjoaa markkinat, viihdettä ja ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisille. 7 July. The Föglö Day in Degerby is highlighted with a market fair, entertainment and programme for young and old alike.

www.foglo.ax ✔ Cirka 560 invånare ✔ 30 minuters färd med färjan från Svinö på fasta Åland till huvudorten Degerby ✔ 40 minuter med färjan från Långnäs till Överö i norra Föglö ✔ Degerby är en gammal lots- och handelsplats med vacker bebyggelse ✔ Kyrka från 1300-talet ✔ Naturreservatet Björkör med ­gammalt skärgårdshemman, ­vandringsled och utsiktstorn

8 alandstrafiken.ax

Grundkarta © Lantmäteriverket. Bearbetning © Strax Kommunikation 2014

✔ Noin 560 asukasta ✔ 30 minuutin lauttamatka TA L HE LIN Ahvenanmaan Svinöstä LS­MNanner IN /TA G L O LINN RS ­DFegerbyhyn, Föglön pääkylään /H A EL SIN ✔ 40 minuutin lauttamatka KI ­Långnäsista Överöhön, Föglön pohjoisosaan ✔ Degerby kauniine rakennuksineen on vanha luotsi- ja kauppapaikka ✔ Kirkko 1300-luvulta ✔ Luonnonsuojelualue Björkör, jossa on vanha saaristolaistila, vaellusreitti ja näkötorni

✔ Approximately 560 inhabitants ✔ 30-minute ferry trip from Svinö on the main island of Åland to Föglö’s biggest village Degerby ✔ 40-minute ferry trip from Långnäs to Överö on northern Föglö ✔ Degerby with charming old houses is a former pilot station and merchant place ✔ Church from the 1300’s ✔ Nature reserve Björkör with an old archipelago homestead, hiking trail and lookout tower


B&B, GÄSTHEM | B&B, VIERASKODIT | B&B, GUEST HOUSES Degerby Mat & Café, Degerby, ✆ 50002, www.visitaland.com/degerbymat

1.1–31.12

4

14

Enighetens gästhem, Degerby, ✆ 50310, 040 5542937, www.enigheten.ax

1.5–31.8

13

47

STUGOR & STUGBYAR | MÖKIT & MÖKKIKYLÄT COTTAGES & COTTAGE VILLAGES Gustavssons stugor, Hastersboda, ✆ 51297, 040 7080942, www.gustavssons.ax Isakssons stugby, Hastersboda, ✆ 51490, 51290, www.isakssons.ax Sommarö stugor, Sommarö, ✆ 51286, 0400 947502, www.coja.nu

GÄSTHAMNAR | VIERASSATAMAT | GUEST HARBOURS Degerby gästhamn, Degerby, ✆ 50057, +358 40575 6909, degerbygasthamn@aland.net

15.4–15.10

56

9

1.5–30.9

21

5

Degerby Lotsudden, Degerby, ✆ 50072

1.6–30.9

45

RESTAURANGER | RAVINTOLAT | RESTAURANTS Degerby Mat & Café, Degerby, ✆ 50002, 0457 5000200, www.visitaland.com/degerbymat Enighetens Gästhem, Degerby, ✆ 50310, 040 5542937, www.enigheten.ax

1.1–31.12

35

1.5–15.9

36

Restaurang Seagram, Degerby, ✆ 51092, www.seagram.ax

1.5–31.8

200

Tullkällaren PUB, ✆ 50050, www.seagram.ax

1.5–31.8

18–70

SE & GÖRA | NÄHTÄVYYDET | SIGHTSEEING Tings- och gästgivargården Enigheten (1700-tal), Degerby, ✆ 50310, www.enigheten.ax Föglö kyrka | kirkko | church, ✆ 50010, www.foglo.ax

1.5–31.8

3

12

35

Lotsmuseet, Degerby, ✆ 51037, 0457 3427274, www.foglo.ax Matsmårs museigård, Hummersö, ✆ 51511

1.5–30.9

1.1–31.12

Föglömuseet, Degerby, ✆ 51037, 0457 3427274, www.foglo.ax Galleri Berghäll, Hummersö, ✆ 040 5533 804, www.kjellekstrom.com

• •

• •

• •

2.7–2.8

må–to 14–17 | ma–to 14–17 | Mon–Thu 14–17

2.7–2.8

må–to 14–17 | ma–to 14–17 | Mon–Thu 14–17

Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail, Hastersboda

5 km. Start | Lähtö | Start Isakssons stugby 7 km. Start vid telefonmasten i Jyddö | Lähtö Jyddön puhelinmaston luota | Start Jyddö telephone mast

Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail, Jyddö

UTFLYKTSBÅTAR | RETKIVENEET | EXCURSION BOATS Coja Fishing, Sommarö, ✆ 51286, 0400 947502, www.coja.nu Ålands Båtar, ✆ 040 5061299, www.seglinge.ax/sagolik.htm AFFÄR | KAUPPA | SHOP Degerby Föglöbutiken, ✆ 50057, +358 40575 6909

1.4–31.10

8

24

må–lö 9–19, sö 13–19 | ma–la 9–19, su 13–19 | Mon–Sat 9–19, Sun 13–19 Övriga tider: må–fr 9–18, lö 10–14, sö stängt Muina aikoina: ma–pe 9–18, la 10–14, su avoin Other times: Mo–Fri 9–18, Sat 13–19, Sun closed 15.6–12.8

POSTOMBUD | POSTI | POST OFFICE Föglöbutiken, ✆ 50057, +358 40575 6909 STÄLLPLATS FÖR HUSVAGN/HUSBIL | ASUNTOAUTO- JA ASUNTOVAUNOPAIKKA | PARKING AREA FOR CAMPER VANS/CARAVANS Lotsuddsvägen, Degerby

Om du ringer från din mobil till ett fast telefonnummer på Åland – välj då riktnumret 018 först! Kun soitat matkapuhelimellasi lankapuhelimeen Ahvenanmaalla, valitse suuntanumeroksi 018. When calling from you mobile phone to a local landline telephone number please dial first the area code 018 first!

Symbolförteckning s. 61 |  Merkkien selitykset  s. 61 |  Key to symbols p. 61

alandstrafiken.ax 9


Kumlinge En övärld med rikt naturliv Kumlinge är kommunen mitt i skärgården. Hit reser du lika enkelt från fasta Åland som från fasta Finland. Kumlinge är omgivet av farleder och erbjuder sammanlagt fyra besöks- och gästhamnar för resenärer med egen båt. På Kumlinge finns till och med ett flygfält! Kommunen består av huvudöarna Kumlinge, Enklinge, Seglinge och Björkö. Varje ö är unik med sin egen natur och karaktär, från barrskog på Enklinge i norr till hasselskog på Seglinge i söder. För att komma nära naturen och uppleva dess mångsidighet rekommenderas vandringsstigarna på Kumlinge och Seglinge. En utflykt med picknickkorg och baddräkt till den lövskogskantade insjön Norrträsket på ­Seglinge är också ett måste efter en cykeltur på öarna. Förutom naturen är S:ta Anna kyrka på Kumlinge en upplevelse att minnas. De välbevarade tak- och väggmålningarna i kyrkan är ­ursprungliga från början av 1500-talet och unika i sitt slag. Andra besöksmål är flygfyren, minnestenen och apoteket på ­Kumlinge samt Museigården Hermas på Enklinge. 10 alandstrafiken.ax

Ta gärna hjälp av geocaching för att upptäcka nya intressanta platser och sevärdheter. Geokätköilyn avulla löydät mielenkiintoisia kohteita ja nähtävyyksiä. Geocaching helps you to discover ­interesting places and sights.


Tourist information +358 40 506 1299

Luontorikas saarimaailma Keskellä saaristoa sijaitsevaan Kumlingen kuntaan pääsee yhtä helposti niin Manner-Suomesta kuin Ahvenanmaan pääsaareltakin. Meriväylien ympäröimä Kumlinge tarjoaa veneilijöille kaikkiaan neljä retki- ja vierassatamaa. Lisäksi saarella on lentokenttä. Kunta koostuu pääsaarista Kumlinge, Enklinge, Seglinge ja Björkö. Saaret ovat luonnoltaan ja maisemiltaan erilaisia – pohjoisen Enklingen havumetsistä etelän Seglingen hasselpähkinälehtoihin. Luontoon pääsee tutustumaan lähemmin vaelluspoluilla Kumlingessa ja Seglingessä. Myös eväs- ja uimaretki kauniille Norrträsket-järvelle Seglingessä kannattaa kokea pyöräilypäivän päätteeksi. Luonnon lisäksi Kumlingen tarjoamiin elämyksiin kuuluu Pyhän Annan keskiaikainen kirkko, jonka ainutlaatuiset katto- ja seinämaalaukset ovat säilyneet 1500luvun alusta asti. Muita kohteita ovat lentomajakka, muistokivi ja apteekki Kumlingessa sekä Museotila Hermas Enklingessä.

An archipelago world with rich nature

Ha inte bråttom. Upptäck Kumlinge till fots, med cykel eller i kajak och kom nära naturen, kulturen och invånarna. Älä pidä kiirettä. Kun tutustut Kumlingeen kävellen, pyöräillen tai meloen, pääset lähelle luontoa, kulttuuria ja ihmisiä. Don’t hurry! Discover Kumlinge on foot, by bicycle or kayak, and get close to nature, culture and people.

Kumlinge municipality in the middle of the archipelago can be reached just as easily from the mainland of Finland and that of Åland. Kumlinge is surrounded by the fairways and offers altogether four jetties and visitors’ marinas for boating guests. There’s also an airport. The municipality consists of the main islands of ­Kumlinge, Enklinge, Seglinge and Björkö. Each island has a unique nature and character, from Enklinge’s ­coniferous forests in the north to the deciduous forests on Seglinge in the south. If you want to get close to nature and explore its diversity, the hiking trails in Kumlinge and Seglinge are recommended. After a cycling tour on the islands a picnic and bathing by Norrträsket lake in the middle of a deciduous forest is a must. Apart from nature, a visit to the medieval church of Saint Anna of Kumlinge offers an unmemorable experience. The early 16th-century wall and ceiling murals are unique of their kind. Other sights worth a visit include the aerial beacon, memorial stone and pharmacy in Kumlinge village, and Hermas archipelago homestead museum on Enklinge.

alandstrafiken.ax 11


1 2 3 4 1.

2.

3.

4.

Det gamla skärgårdshemmanet Hermas med anor från 1500-talet berättar om fiskeböndernas hårda liv. Hermasin vanha saaristolaistila, jonka juuret ulottuvat 1500-luvulle, kertoo kalastajatalonpoikien kovasta elämästä. The old archipelago farm of Hermas dates back to the 1500s and depicts the harsh life of the farmers and fishermen.

M

HU

IK

ELV

M

PO LAP LMA SHO TOR

Ät gott på Kumlinge! Välj delikatesser tillagade av närproducerade råvaror på kaféer och restauranger och titta efter lokala produkter i butiken och på marknader. Syö hyvin Kumlingessa! Nauti paikallisista raaka-aineista valmistetuista herkuista kahviloissa ja ravintoloissa ja tutustu kauppojen ja markkinoiden tarjoamiin paikallisiin tuotteisiin. Eat well on Kumlinge! Enjoy delicacies made of local produce at cafés and restaurants and look for local products at grocery stores and markets. Följ någon av vandringsstigarna i Kumlinge och Seglinge! Njut av den varierande skärgårdsnaturen och sök samtidigt efter geocaches. Patikoi ­vaelluspoluilla Kumlingessa ja Seglingessä! Nauti monivivahteisesta saaristoluonnosta ja etsi samalla geokätköjä. Follow hiking trails in Kumlinge and Seglinge! Enjoy the versatile archipelago nature and go geocaching. De heltäckande kalkmålningarna i Kumlinge kyrka är häpnadsväckande och lämnar ingen oberörd. Kumlingen kirkon katto- ja seinämaalaukset ­tekevät katsojaan lähtemättömän vaikutuksen. The fantastic wall and ceiling murals of Kumlinge church are a stunning experience.

SOTTUNGA, ÖVERÖ BERGÖ, LÅNGNÄS

www.kumlinge.ax ✔ Cirka 315 invånare ✔ Färjfästen på norra Kumlinge, i Snäckö på södra Kumlinge och på ön Enklinge samt vajerfärja till ön Seglinge och ön Björkö (från Lappo). Färjförbindelser från Hummelvik och Långnäs på fasta Åland ✔ Kyrka från 1300-talet med unika målningar från början av 1500-talet. ✔ Museigården Hermas från 1500-talet Vålö

Rödhamn

12 alandstrafiken.ax

✔ Noin 315 asukasta ✔ Lauttasatamat Kumlingen pohjoiskärjessä, Snäckön eteläkärjessä ja Enklingessä sekä lossi Seglingeen ja Björköhön (Lapposta). Lauttayhteys Hummel­vikista ja Långnäsista Manner-Ahvenanmaalta ✔ 1300-luvulla rakennettu kirkko, jonka ainutlaatuiset maalaukset ovat 1500-luvun alusta. ✔ Museotila Hermasin historia ulottuu 1500-luvulle

✔ Approximately 315 inhabitants ✔ Ferry ports on northern ­Kumlinge, on southern Snäckö and on Enklinge island, and a cable ferry connection to Seglinge and to Björkö island (from Lappo). Inter island ferry connections from Hummelvik and Långnäs on the main island of Åland ✔ The 14th century church has unique paintings from the early 16th century. ✔ Archipelago homestead Hermas from the 1500’s


B&B, GÄSTHEM | B&B, VIERASKODIT | B&B, GUEST HOUSES Glada Laxen, Bärö, ✆ 55304, 0400 721221, www.gladalaxen.com

1.4–30.9

7

16

Hasslebo Gästhem, Kumlinge, ✆ 0457 5700834, www.hasslebo.com

1.5–30.9

4

10

STUGOR & STUGBYAR | MÖKIT & MÖKKIKYLÄT COTTAGES & COTTAGE VILLAGES Henrikssons Stugor, Kumlinge, ✆ 55500, 0400 229500, www.visitaland.com/henrikssonsstugor Nordbergs Stugor, Kumlinge, ✆ 0400 464135, www.nordbergsstugor.fi Norrbo Stugor, Enklinge, ✆ 040 7728368, 040 0956723, www.norrbostugor.ax Enklubbsstugor, Enklinge, ✆ 040 8095517, 040 5405917

• •

1.4–30.11

32

7

1.4–30.11

18

3

1.1–31.12

10

2

1.1–31.12

18

5

1.5–30.9

72

12

1.5–30.9

4

2

1.5–30.9

4

2

SOVSTUGOR | YÖPYMISMÖKIT | OVERNIGHT CABINS Kumlinge Stugor, Kumlinge, ✆ 0400 529199, www.kumlingestugor.com Ledholm Camping, Kumlinge, ✆ 040 5892005, home.aland.net/ledholmcamping CAMPINGAR | LEIRINTÄALUEET | CAMP SITES Ledholm Camping, Kumlinge, ✆ 040 5892005, home.aland.net/ledholmcamping Hasslebo Gästhem, Kumlinge, ✆ 0457 5700834, www.hasslebo.com

1.5–30.9

4

10

• •

GÄSTHAMNAR | VIERASSATAMAT | GUEST HARBOURS Glada Laxen, Bärö, ✆ 55304, 0400 721221, www.gladalaxen.com

1.6–30.9

30

Kumlinge Gästhamn ✆ 0400 529199, www.kumlingestugor.com

1.6–20.8

45

Seglingehamnen, ✆ 040 5061299, www.seglinge.ax

1.6–30.8

25

Enklinge Besökshamn, ✆ 0400 744079

1.6–30.8

25

RESTAURANGER | RAVINTOLAT | RESTAURANTS Restaurang Glada Laxen, Bärö, ✆ 55304, 0400 721221, www.gladalaxen.com

1.6–30.9

30

Restaurang Kastören, Kumlinge, ✆ 0400 529199, www.kumlingestugor.com

1.5–30.9

50

SE & GÖRA | NÄHTÄVYYDET | SIGHTSEEING Kumlinge kyrka | kirkko | church, Kyrkoherde ✆ 040 0311801, facebook.com/BrandoKumlingeForsamling Museigården Hermas, Enklinge, ✆ 0457 5301442, www.museum.ax Kumlinge kulturcentrum med Sjölunds Gårdsmuseum, Kumlinge, ✆ 040 7528844, www.aland.com/sjolundsmuseum Flygfyren

13.6–13.8

Minnesstenen på Fälberg

1.1–31.12

Kumlinge Apotek Naturstig | Luontopolku | Nature trail, Seglinge, www.seglinge.ax Naturstig | Luontopolku | Nature trail, Kumlinge Naturstig | Luontopolku | Nature trail, Kumlinge

15.6–1.8

Må–sö 10–17, ej 24.6 | Ma–su 10–17, ei 24.6. | Mon– Sun 10–17, closed 24.6 •

1.1–31.12 1.1–31.12 7 km. Start vid bysmedjan nedanför kvarnen | Lähtö pajan luota myllyn alapuolelta | Starts by the smithy below the old mill 2,5 km & 3,4 km. Start | Lähtö | Start: Kumlinge gästhamn/Kumlinge kyrka | Kumlingen kirkko | Kumlinge church 1 km. Start|Lähtö|Start: Mattsbodal

UTFLYKTSBÅTAR | RETKIVENEET | EXCURSION BOATS Glada Laxen, Bärö, ✆ 55304, 0400 721221, www.gladalaxen.com

1.4–30.10

10

Sagolik service, ✆ 040 5061299, www.seglinge.ax

1.4–31.10

24

• •

AFFÄR | KAUPPA | SHOP Enklinge, ✆ 55303, Kumlinge, ✆ 55485, Seglinge, ✆ 55609

1.1–31.12

BANK & POST | PANKKI & POSTI | BANK & POST OFFICE Kumlinge, ✆ 636772

1.1–31.12

Symbolförteckning s. 61 |  Merkkien selitykset  s. 61 |  Key to symbols p. 61

alandstrafiken.ax 13


Tourist information +358 18 55829

KÖKAR SÖ HU S Ö, NÄ DS ÅR NG OG Ö, LÅ RK ER ÖV A,

KY

NG

TTU

SO

✔ Ålands sydligaste kommun med cirka 250 invånare ✔ Cirka 2,5 timmars färd med färja från Långnäs på fasta Åland eller från Galtby i Åbolands skärgård ✔ Bronsåldersboplats, kyrka från 1784 och franciskuskloster med arkeo­logiska fynd från medeltiden ✔ Perfekt övärld för paddling och sälsafari ✔ Guidade båtutflykter till ön Källskär dagligen under sommaren

BY

GALT

✔ Ahvenanmaan eteläisin kunta, jossa on noin 250 asukasta ✔ Noin 2,5 tunnin lauttamatka Långnäsista Manner-Ahvenanmaalta ja Galtbystä, Turunmaan saaristosta ✔ Pronssikauden asuinpaikka, kirkko vuodelta 1784 ja fransiskaaniluostarin kellari, jossa on esillä arkeo­logisia löytöjä keskiajalta ✔ Upea saaristo melontaan ja hylje­safareihin ✔ Opastettuja veneretkiä Källskärin saarelle päivittäin keskikesällä ✔ The southernmost municipality of Åland with approximately 250 inhabitants ✔ Approximately 2.5-hour ferry trip from Långnäs on Åland’s mainland and from Galtby in Turku Archipelago ✔ Bronze age dwelling site, church from 1784 and a Franciscan ­monastery cellar with archeological finds from the Middle Ages ✔ Perfect archipelago for kayaking and seal safaris ✔ Guided boat excursions daily to Källskär island in the peak season

www.kokar.ax 14 alandstrafiken.ax

Grundkarta © Lantmäteriverket. Bearbetning © Strax Kommunikation 2014.


HOTELL | HOTELLIT | HOTELS Hotell Brudhäll, Karlby, ✆ 55955, 0400 535332, www.brudhall.com

1.6–30.9

21

62

B&B, GÄSTHEM | B&B, VIERASKODIT | B&B, GUEST HOUSES Antons gästhem, Munkvervan,✆ 040 7352858, www.visitkokar.com

1.1–31.12

6

20

Havsgården Kursgård, Kyrkogårdsö, ✆ 0400 419494, www.havsgarden.com

1.5–30.9

14

40

Klobbars Gästhem & Stugor, Hellsö, ✆ 0457 3455444, www.klobbars.fi

1.5–15.9

20

44

• •

STUGOR & STUGBYAR, SOVSTUGOR | MÖKIT & MÖKKIKYLÄT, YÖPYMISMÖKIT COTTAGES & COTTAGE VILLAGES, OVERNIGHT CABINS 1.5–15.9 Klobbars Gästhem & Stugor, Hellsö, ✆ 0457 3455444, www.klobbars.fi

35

7

Havspaviljongen, Hellsö, ✆ 0457 5555800, www.havspaviljongen.ax

1.6–31.8

56

14

Sandvik Gästhamn & Camping, Munkvervan, ✆ 0457 3429242, www.sandvik.ax

1.5–30.9

24

8

1.5–30.9

24

8

CAMPINGAR | LEIRINTÄALUEET | CAMP SITES Sandvik Gästhamn & Camping, Munkvervan, ✆ 0457 3429242, www.sandvik.ax

GÄSTHAMNAR | VIERASSATAMAT | GUEST HARBOURS Hellsö Gästhamn, Hellsö, ✆ 0457 5555800, www.havspaviljongen.ax

1.6–31.8

50

Karlby Gästhamn, Karlby, ✆ 55955, 0400 535332, www.brudhall.com

1.5–30.9

60

Sandvik Gästhamn & Camping, Munkvervan, ✆ 0457 3429242, www.sandvik.ax

1.5–30.9

50

RESTAURANGER | RAVINTOLAT | RESTAURANTS Havspaviljongen, Hellsö, ✆ 0457 5555800, www.havspaviljongen.ax

15.6–18.8

55

Hotell Brudhäll, Karlby, ✆ 55955, 0400 535332, www.brudhall.com

1.6–30.9

100

Peders Aplagårds Aplaboden, Österbygge, ✆ 040 7362498

1.6–31.8

50

B

B

B

Skärgårdsbröd, Karlby, ✆ 43900, www.skargardsbrod.ax

1.6–12.8

40

Hamncaféet, Harparnäs färjfäste, ✆ 55622

1.6–31.8

20

Sandvik Gästhamn & Camping, Munkvervan, ✆ 0457 3429242, www.sandvik.ax

1.5–30.9

50

SE & GÖRA | NÄHTÄVYYDET | SIGHTSEEING Klosterkällaren/Franciskuskapellet, Hamnö, www.kokar.ax

1.4–31.10

Kökar Museum, ✆ 55763, 0457 5244077, www.kokarmuseum.fi

15.6–15.8

• •

Kl. 11–16

Kökar kyrka | kirkko | church

Seasided kajakuthyrning, www.seasided.com

2 km. Start vid kyrkan | Lähtö kirkon luota | Starts by the church Single seakayaks. Book in advance

Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail

7 km. Start | Lähtö | Start: Kalen

Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail

2 km. Start | Lähtö | Start: Klobbars Gästhem Gårdsbutik med frukt-, bär- och örtprodukter. Hedelmä-, marja- ja yrttituotteiden tilapuoti Fruit, berry and herb products, Bicycle and kayaks rental

Kulturstigen | Kulttuuripolku | Cultural trail

Peders Aplagård, Österbygge, ✆ 040 7362498, www.aplagarden.ax

1.6–31.8

Sandvik Gästhamn & Camping, Munkvervan, ✆ 0457 3429242, www.sandvik.ax

1.5–30.9

UTFLYKTSBÅTAR | RETKIVENEET | EXCURSION BOATS Havsgården Kursgård, Kyrkogårdsö, ✆ 0400 419494, www.havsgarden.com

40

Antons Gästhem, Munkvervan, ✆ 040 7352858, www.visitkokar.com GUIDADE TURER | OPASTETTUJA RETKIÄ | GUIDED TOURS Kökar Båttransport/Lady Helena, ✆ 0400 535332, 55955

Segelutflykter max 9 pers

25.6–5.8

WITW-Kökar, ✆ 0457 3430611, witv.kokar@gmail.cm

26.6–31.8 dagliga båtutflykter till ön Källskär 26.6.–31.8. veneretkiä Källskäriin päivittäin 26.6–31.8 daily boat trips to Källskär island Guidade turer, naturvandringar och kajakutflykter Opastuksia, luonto- ja kajakkiretkiä  Guided tours, hiking and kayaking

AFFÄR | KAUPPA | SHOP Kökar lanthandel, Karlby, ✆ 55770, kokar.butiken@tritonmarin.fi Sandvik Gästhamn & Camping, Munkvervan, ✆ 0457 3429242, www.sandvik.ax

1.5–30.9

BANK | PANKKI | BANK Karlby

Symbolförteckning s. 61 |  Merkkien selitykset  s. 61 |  Key to symbols p. 61

alandstrafiken.ax 15


KÖKAR – ÄR ANNORLUNDA! VANDRINGSLED

Brunnsfjärden

Långskär UTSIKTSPLATS

Kyrkogårdsö Karskär

FÄRJFÄSTE

Väster i sundet

5.

FÄRJFÄSTE

Harparnäs

Hamnö

1.

Hamnösund

Vervan

Kökarfjärden

1. FÄRJHAMNEN Långnäs–Galtby +358 (0)18 525 100 www.alandstrafiken.ax 1. HAMNCAFÉET Tel. +358 (0)18 55622

21. 19. 18.

Gullskär Gåskläppen

Vålö Kösholm

17.

2.

Södholm

Nötbuskär

27.

Flattö

3. 4.

9.

Rågholmsfjärden

Kalen

10. 14. 12. 13. 11.

Oppsjön

Karlby

26. 25.

Stenvikholmsfladan Killingholm Gloskärsören

Örarna

Inre Gloskär

Mjoö

Mjoholm

Amborsö

Klevskär Tistronskär Äspskär

10. SKOLA 10. KOMMUNKANSLI www.kokar.ax

Listerholm

Lindö

10. BIBLIOTEK Ti/Tue, To/Thu 11.00–14.00 On/We 16.00–20.00

Ängholm

11. AFFÄR/SHOP/KAUPPA +358 (0)18 55 770

Brännholm

Bengsholm

Idö

24

21. HAVSPAVILJONGEN Restaurang, gästhamn, stugor, +358 (0)457 5555 800 www.havspaviljongen.com

23. HAVSGÅRDEN +358 (0)400 419 494 www.havsgarden.com 24. KÄLLSKÄR Dagsutflykter Kökar båttransport +358 (0)18 55 955 www.brudhall.com

13. BRUDHÄLL RESTAURANG & HOTELL 25. SEASIDED kajakuthyrning +358 (0)18 55 955 Agneta Finneman www.brudhall.com Tel. +358 (0)400 897 813 13. KARLBY GÄSTHAMN info@seasided.com +358 (0)18 55 955 www.seasided.com

16. PEDERS APLAGÅRD +358 (0)40 7362 498 www.aplagarden.net 17. KÖKAR MUSEUM Museiaffär SOUVERNIRS 11.00 –16.00 112 18. SJUKVÅRDSMOTTAGNING +358 (0)18 55726, +358 (0)40 7326 985 BARNÄNGEN 19. SOMMARÄNGEN Serviceboende och dagis

Källskär KÄLLSKÄRSKANNAN

Ubbenholma

12. GYM Tel. +358 (0)40 577 1914

14. SKÄRGÅRDSBRÖD KÖKAR Tel. +358 18 43900 www.skargardsbrod.ax

Husö

Koppskär

22. KLOBBARS GÄSTHEM & STUGOR +358 (0)457 345 5444 www.klobbars.fi

Estholm

Langarholm Bredholm

7. SJÖBEVAKNINGSSTATION

12. POST OCH BANKOMBUD ÅAB, MEDICINSKÅP Vardagar 10.00–12.00 13.00–16.30

Bergskär

16.

Granholm

Bässkär

Karlen

Lunderböte

Finnö

5. KYRKAN, KLOSTERRUINER 9.00–21.00 jun, jul, aug

9. OTTERBÖTE, BRONSÅLDERSBOPLATS

Glossholma

Flattö sund

4. BRANDSTATION

8. BEFÄSTNINGSLÄMNINGAR Ad 1916–1919, 1939–1945

Räviskär

Söderby Österbygge

2. SANDVIK GÄSTHAMN & CAMPING

6. ANTONS GÄSTHEM Öppet året runt +358 (0)407 352 858 www.visitkokar.com

Storbuskär

Röggoskär

Sommaröjen

Flattö ström

3. HÖGLID UNGDOMSLOKAL

Gottskär Torskär

Öster i sundet

Överboda

+358 (0)457 342 9242 www.sandvik.ax

Svärtskär

Gåsholmsfjärden

6.

8. 7.

CYKELVÄG

Gåsholm

Hellsö

Hallonskär

Alskär

Högholmsfjärden

22.

Ovasfjärd

23.

Naturreservat

26. ESTHOLMS kajakuthyrning Tel. +358 (0)40 5797 750, eller +358 (0)40 8293 185 catrin.finneman@gmail.com 27. KÖKAR SERVICE Tel. +358 (0)457 342 7404 KÖKARS TAXI +358 (0)400 721 207 WITW-KÖKAR Guidningar i större och mindre grupper +358 (0)457 3430 611 SEGLATSER MED STORBÅT Gunnar Sundström +358 (0)40 7352 858

Brunnskär

Hotell & Restaurang Brudhäll Källskärsturer / Veneretkiä Källskäriin / Guided boat trips to Källskär island

Hotell – Restaurang – Gästhamn / Hotelli – Ravintola – Vierassatama / Hotel – Restaurant – Marina • Terass – Bar / Terassi – Ulkobaari / Terrace – Outdoor bar Välkomna / Tervetuloa / Welcome Tel/puh: +358 18 55955 • www.brudhall.com • info@brudhall.com


KÖKAR – ON ERILAINEN! KÖKAR – IS DIFFERENT!

Antons gästhem

Rum och lägenheter / Huoneita ja loma-asuntoja / Rooms and apartments. Nära färjan, kyrkan och orörd skärgårdsnatur./ Lähellä lauttaa, kirkkoa ja koskematonta saaristoluontoa. / Near the ferry, church and untouched nature. Tjutt-Tjutt Med allmogebåt till ytterskären! / Perinneveneen kyydissä ulkosaariston luodolle! /Sail with traditional boat to the outer archipelago! Tel/puh: +358 407352858 antons.gasthem@gmail.com

Sandvik Kökar

Peders Aplabod

Gårdsbutik, café med hembakt, lunch Tilakauppa, kahvila, lounas Farm shop, café, lunch Tel/puh: +358 407362498 • www.aplagarden.net

Kökar service UTFÖRANDE – FÖRSÄLJNING inom BYGG – EL – VVS MM. Ni hittar oss i Österbygge vid landskapsvägen www.service.ax tel.0457 3427404

Gästhamn – Camping – Stugor – Cafe – Butik / Vierassatama – Leirintäalue – Mökkejä – Kahvila – Elintarvikkekauppa / Marina – Campground – Cabins – Café – Conveninence store Tel/puh: +358 457 3429242 • www.sandvik.ax


SOTTUNGA ✔ Finlands minsta kommun med cirka 100 invånare och en totalareal om 342 km2, varav knappt 27 km2 land ✔ Permanent bosättning på huvudön Sottunga och de mindre öarna Husö, Hästö och Finnö ✔ En dryg timmes färd med färjan från Långnäs på fasta Åland ✔ Promenadavstånd från hamnen och gästhamnen till den lilla träkyrkan från 1728 ✔ Hembygdsgård med utställningar och försäljning av lokalt hantverk

Rödhamn

✔ Suomen pienin kunta, jossa on noin 100 asukasta, kokonaispinta-ala 342 km2, josta vajaat 27 km2 on maata ✔ Ympärivuotinen asutus Sottungan pääsaarella sekä Husön, Hästön ja Finnön saarilla ✔ Runsaan tunnin lauttamatka Långnäsista, Manner-Ahvenanmaalta ✔ Pieni puukirkko vuodelta 1728 sijaitsee kävely­etäisyydellä satamasta ja vierassatamasta Vålö ✔ Kotiseututilalla näyttelyjä ja myynnissä paikallisia käsitöitä

ERÖ ÖV GÖ BER ÄS GN

LÅN

ÖV

ER

ÖV E LÅ BER RÖ NG GÖ NÄ S LÅ NG NÄ S

Ö,

SÖ Y RD LTB SÖ GÅ GA HU RKO R, A KY ÖK K

N

SNÄCKÖ

LÅN MA MARIE GNÄS ARIA H NH AMN/ AM INA

Grundkarta © Lantmäteriverket. Bearbetning © Strax Kommunikation 2014.

✔ The smallest municipality of Finland with approximately 100 inhabitants and a total area of 342 sq. km of which less than 27 sq. km island ✔ Year-round population on the main island of Sottunga and on the smaller islands of Husö, Hästö and Finnö ✔ One-hour ferry trip from Långnäs on the main island of Åland ✔ The small wooden church from 1728 lies within a walking distance from the ferry harbour and visitors’ marina ✔ Community hall with exhibitions and sales of local crafts

www.sottunga.ax KI

18 alandstrafiken.ax

ÅBO/TURKU


STUGOR & STUGBYAR, B&B | MÖKIT & MÖKKIKYLÄT, B&B COTTAGES & COTTAGE VILLAGES, B&B Sottunga stugby, Sottunga, ✆ 0457 0781942

1.5–31.10

9

Lyckliga Lotta, Sottunga, ✆ 040 5135529

GÄSTHAMNAR | VIERASSATAMAT | GUEST HARBOURS Sottunga Gästhamn, ✆ 0457 3439495, www.sottungabyboat.com

1.6–31.8

RESTAURANGER | RAVINTOLAT | RESTAURANTS Restaurang & Café Salteriet, ✆ 0457 3439495, www.sottungabyboat.com SE & GÖRA | NÄHTÄVYYDET | SIGHTSEEING

40

40

Öppet under högsäsong | Avoinna kesäkaudella | Open in peak season

Sottunga hembygdsgård Sottunga kyrka | kirkko | church Skogsstig | Metsäpolku | Forest trail

1,5 km. Start | Lähtö | Start: Sottunga stugby Norra Sottunga ca 5 km från gästhamnen| PohjoisSottungaan on matkaa vierassatamasta noin 5 km.| Northern Sottunga is situated about 5 kilometres from the visitors’ marina. 2,5 km. Start | Lähtö | Start: Sottunga Gästhamn 3 km. Start | Lähtö | Start: Sottunga grundskola  | koulu | school

Strand|Ranta|Beach Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail

UTFLYKTSBÅTAR | RETKIVENEET | EXCURSION BOATS Ålands Båtar, ✆ 040 5061299, www.seglinge.ax/sagolik.htm

1.4–31.10

24

AFFÄR | KAUPPA | SHOP Sottunga by, ✆ 55127. Liten lanthandel med stort urval. 3 km från hamnen, cykel finns att låna. Större leveranser kan ordnas till hamnen vid beställning.   | Laajan valikoiman pieni saaristolaiskauppa. 3 km satamasta, josta voi lainata polkupyörän. Isommat ostokset toimitetaan tilauksesta suoraan satamaan. | A small rural grocery with a large supply. 3 kilometres from the harbour where you can borrow a bike. Big deliveries can be ordered directly to the harbour.

Symbolförteckning s. 1 |  Merkkien selitykset  s. 1 |  Key to symbols p. 1

Tourist information +358 18 55125

alandstrafiken.ax 19


Vårdö Fem minuter till skärgården Vårdö är Ålands närmaste skärgårdskommun. Med vajerfärja från Prästö i Sund når du skärgården på bara fem minuter. Väl framme möter du lummig skärgårdsnatur, äppelträd och vackra gamla kaptensgårdar, ett minne från allmogeseglationens tid. Vårdö är också författarnas ö. I byn Vargata kan du ta den gamla vägen förbi Sally Salminens barndomshem och på ön Simskäla bodde Anni Blomqvist. Hennes hem är idag författarbostad och museum. I sina romaner om ”Katrina” och ”Stormskärs–Maja” skildrade författarinnorna det hårda livet i skärgården under allmogeseglationen. I dag kan du istället följa med på guidade turer till den vindpinade ön Väderskär, som är förlaga till Stormskär i Anni Blomqvists böcker. Om du är intresserad av äldre tider har du också många museer att välja mellan. Ålands Skolmuseum och Lasse Erikssons fartygsmuseum är bara två exempel. Hyr gärna en kajak om du vill komma riktigt nära naturen. Vattnen kring Vårdö är perfekta för paddling med lite båttrafik och många vyer. Det finns också flera vandringsstigar i kommunen. 20 alandstrafiken.ax

I den gamla telefonkiosken i Vargata finns Finlands troligtvis minsta museum med en miniutställning om telefoner och åländsk telefoni. Vargatan vanhassa puhelinkioskissa on tiettävästi Suomen pienin museo, jossa voi tutustua puhelimista ja Ahvenanmaan puhelinhistoriasta kertovaan mininäyttelyyn. Finland’s probably smallest museum is housed in the old telephone booth in Vargata. There is a mini exhibition on telephones and Åland’s telephony history.


Viidessä minuutissa saaristoon Vårdö sijaitsee saaristokunnista lähimpänä Ahvenanmaan pääsaarta. Sundin Prästöstä pääsee saaristoon vain viidessä minuutissa. Perillä Vårdössä kohtaat vehreän saaristoluonnon, omenapuutarhoja ja kauniita kapteenintaloja talonpoikaismerenkulun aikakaudelta. Vårdö on myös kirjailijoiden saari. Vanha postitie Vargatan kylän halki kulkee Sally Salmisen lapsuudenkodin vierestä. Anni Blomqvist puolestaan asui Simskälan saarella, jossa hänen kotinsa on nykyisin kirjailijaasuntona ja museona. Molemmat kirjailijat kuvasivat saariston ja talonpoikaismerenkulun aikakauden elämää romaaneissaan ”Katriina” ja ”Myrskyluodon Maija”. Väderskäriin eli Anni Blomqvistin romaanien tuulenpieksemään Myrskyluotoon voi tutustua opastetulla veneretkellä. Saariston eilispäivään voi tutustua myös monissa museoissa, joista esimerkkeinä ovat Ahvenanmaan koulumuseo ja Lasse Erikssonin laivamuseo. Vuokraamalla kajakin pääset lähemmäksi luontoa. Vårdön kauniit ja vähän liikennöidyt vesialueet sopivat erinomaisesti melontaan. Kunnassa on myös useita vaelluspolkuja.

Five minutes to the archipelago

Familjer trivs vid Sandösunds camping. Här finns sandstrand, minigolfbana, café och möjlighet att hyra bastuflotte. Perheet viihtyvät Sandösundin leirintäalueella, jossa on hiekkaranta, minigolfrata, kahvila ja vuokrattavia saunalauttoja. Sandösund has a family-friendly campsite with a sandy beach, minigolf, café and sauna rafts for rent.

Vårdö is situated closest to Åland’s main island. The cable ferry trip from Prästö in Sund to the archipelago takes only five minutes. Once in Vårdö you’re greeted by lush archipelago nature, apple trees and charming old captain’s houses dating from the era of peasant sailing. Vårdö is also the island of authors. The old village road in Vargata passes by Sally Salminen’s childhood home. Anni Blomqvist lived on the island of Simskäla where her home is currently used as an authors’ residence and a museum. In the novels “Katrina” and “Stormskärs-Maja” the authors depicted the hard life in the archipelago in the times of peasant sailing. Today, you can visit the windswept Väderskär island, or Stormskär of Anni Blomqvist’s novels, on a guided boat excursions. For those interested in history, Vårdö also offers many museums to choose from. Åland’s School Museum and Lasse Eriksson’s ship museum are just two examples. Rent a kayak when you want to get really close to nature. The scenic waters of Vårdö with very little boat traffic are perfect for kayaking. There are also several hiking trails.

alandstrafiken.ax 21


1

2

3 4 1.

2.

3.

4.

Besök Båthusviken i Vargata med hopptorn och nyrenoverad besöksbrygga. Vieraile Vargatan Båthusvikenissä, jossa on hyppytorni ja uudistettu vieraslaituri veneilijöille. Visit the Båthusviken bay in Vargata where there is a diving tower and a visitors’ jetty for boaters. Museet Wennströms lanthandel i Grundsunda tar dig på resa tillbaka i tiden. Wennströmin maalaiskauppamuseo Grundsundassa vie aikamatkalle eilispäivään. Wennström’s rural shop museum in Grundsunda takes you on a time travel.

E MLING GE, KU A ENKLIN HOLM , TORS LAPPO

På Vårdö finns Ålands längsta bro på 312 meter. Den sträcker sig mellan Töftö och Vargata. Ahvenanmaan pisin silta on Vårdössä. Töftön ja Vargatan välisellä sillalla on pituutta 312 metriä. Åland’s longest bridge is 312 metres long and situated in between Töftö and Vargata in Vårdö.

LÅNGNÄS

www.vardo.ax ✔ Cirka 440 invånare ✔ Nås med vajerfärja från Prästö på fasta Åland och binds samman med broar, vägbankar och ytterligare en vajerfärja till Östra Simskäla. Ängö och Bussö nås med vajerfärja från Lumparland. ✔ Museer, hembygdsgård, caféer och hantverk A HOLM ✔ Känt för romanerna om Storm/TUK KHOLM STOC SKÄR LL skärs Maja av Anni Blomqvist PE KA och ”Katrina” av Sally Salminen ✔ Båtutflykter till ön Väderskär (”Stormskär”) under sommaren

✔ Noin 440 asukasta ✔ Vaijerilossiyhteys Prästöstä, Manner-Ahvenanmaalta, siltoja ja pengerteitä sekä vaijerilossi Östra Simskälaan. Ängöhön ja Bussöhön on vaijerilauttayhteys Lumparlandista. ✔ Museoita, kotiseututila, kahviloita ja käsitöitä Tunnettu Anni ­Blomqvistin romaanista ✔ Myrskyluodon Maija sekä Sally Salmisen romaanista Katrina ✔ Kesäisin veneretkiä Väderskäriin, Myrskyluodon Maijan saarelle Vålö Rödhamn

22 alandstrafiken.ax

ÖVERÖ A SOTTUNG SNÄCKÖ

Följ milstolparna längs den gamla Postrotevägen från Båthusviken, genom Vargata till Hullvik i Vårdö by. Seuraa vanhan Postitien virstanpylväitä Båthusvikenistä Vargatan kautta Hullvikiin, Vårdö byn kylään. Follow the mile poles along the old Mail Route from Båthusviken, through Vargata to Hullvik in Vårdöby.

✔ Approximately 440 inhabitants ✔ Cable ferry connection from Prästö on the main island of Åland, bridges and road banks and a cable ferry to Östra Simskäla. Ängö and Bussö are operated by a cable ferry from Lumparland. ✔ Museums, homestead museum, cafés and handicraft ✔ Famous for the novels “­ Stormskärs Maja” by Anni Blomqvist and ­“Katrina” by Sally Salminen ✔ Boat trips to Väderskär island (“Stormskär”) in the peak season


B&B, HOSTEL & SEMESTERLÄGENHETER | B&B, HOSTELLI & LOMA-ASUNTOJA | B&B, HOSTEL & HOLIDAY APARTMENTS Sandösund Resort, Sandösund, 1.1–31.12 8 32 • • • • ✆ 47750, 0457 3799119, www.sandosund.com Stormskärs Konferens & Värdshus, Simskäla, ✆ 0400 783086, 25.6–5.8 6 16 • • www.visitaland.com/stormskar Grupper mot förhandsbokning året om. |  Ryhmiä etukäteis varauksesta ympäri vuoden. | Pre-booked groups welcome year round. STUGOR & STUGBYAR | MÖKIT & MÖKKIKYLÄT COTTAGES & COTTAGE VILLAGES Sandösund Resort, Sandösund, ✆ 47750, 0457 3799119, www.sandosund.com SOVSTUGOR | YÖPYMISMÖKIT | OVERNIGHT CABINS Sandösund Resort, Sandösund, ✆ 47750, 0457 3799119, www.sandosund.com

1.1–31.12

8

1

1.4–15.10

60

15

15.4–15.10

60

15

CAMPINGAR | LEIRINTÄALUEET | CAMP SITES Sandösund Resort, Sandösund, ✆ 47750, 0457 3799119

RESTAURANGER | RAVINTOLAT | RESTAURANTS Sandösunds Taverna, Sandösund, ✆ 47750, 0457 3799119 Stormskärs Konferens & Värdshus, Simskäla, ✆ 0400 783086, www.visitaland.com/stormskar

15.5–31.8

60

25.6–5.8

50

Annas Shop – café och hantverk, Grundsunda, ✆ 47735, 040 9649351

1.6–31.8

Erkas Hembygdsgård, Vårdö by, ✆ 47728, www.vardo.ax

1.7–31.7

Författarinnan Anni Blomqvists hem, ✆ 47509, 0457 3445383 1.7-30.9

Lövö vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail Peggys Hantverk & Kafé, Sandö, ✆ 0457 5301095, www.peggys.ax

26.6–1.8

Seffers Hembygdsgård, Lövö, ✆ 0457 530 1095 Vandringsstig | Vaelluspolku | Hiking trail Wennströms Lanthandel/Museum, Grundsunda, ✆ 47777, 0400 714866

1.6-31.8

Vårdö kyrka|kirkko|church

1.6-31.8

Ålands Skolmuseum, Strömsby ✆ 0457 548 3934, www.museum.ax

25.6–5.8

UTFLYKTSBÅTAR | RETKIVENEET | EXCURSION BOATS Sandösunds camping, Sandösund, ✆ 47750, 0457 3799119, www.sandosund.com Stormskärs Konferens & Värdshus, Simskäla, ✆ 0400 783086, www.visitaland.com/stormskar Ålands Båtar, ✆ 040 5061299, www.seglinge.ax/sagolik.htm AFFÄR | KAUPPA | SHOP Vårdö närbutik, Vargata, ✆ 47617 Affär/postombud/medicinskåp/bränsleautomat

Grupper mot förhandsbokning året om. |  Ryhmiä etukäteis varauksesta ympäri vuoden. | Pre-booked groups welcome year round.

SE & GÖRA | NÄHTÄVYYDET | SIGHTSEEING

Lasse Erikssons fartygsmuseum, ✆ 0457 3828459

Sö–fre | Su–pe | Sun–Fri 14–18. On även | Ke myös |  Wed also 19–21. Lö enl. ö.k. | La sop. muk. | Sat by agreement. Onsdagar kl. 19–21 Visas mot best. | Esittely sop. muk. | Guided tours by agreement On | Ke | Wed 12–21 & enl. ö.k. | sop. muk. | by agreement 4 km. Start | Lähtö | Start: Sandösunds camping/ Seffers Hembygdsgård On–sö | Ke–su | We–Sun 12–17. Må– ti stängt | Ma ja ti suljettu | Mon and Tue closed Enligt ö.k. | Sopimuksen mukaan | By agreement 8 km. Start | Lähtö | Start: Töftö färjfäste | satama |  harbour On | Ke | Wed 12–21 & enl. ö.k. | sopimuksen mukaan |  by agreement Må–lö kl. 9–10, sö kl. 12–16 | Ma–la 9–10, su 12–16  |Mon–Sat 9–10, Sun 12–16 Dagligen | Päiv. | Daily 10–16

• • •

• •

Må–fre 10–18, lö 10–14|Ma–pe 10–18, lö 10–14|Mon–Fri 10–18, Sa 10–14 1.5–31.8 Må–fre 9–18, lö 9–14|Ma–pe 9–18, lö 9–14|Mon–Fri 9–18, Sa 9–14

Om du ringer från din mobil till ett fast telefonnummer på Åland – välj då riktnumret 018 först! Kun soitat matkapuhelimellasi lankapuhelimeen Ahvenanmaalla, valitse suuntanumeroksi 018. When calling from you mobile phone to a local landline telephone number please dial first the area code 018 first!

Symbolförteckning s. 61 |  Merkkien selitykset  s. 61 |  Key to symbols p. 61

alandstrafiken.ax 23


Välkommen till ett liv i skärgården! Skärgårdskommunerna välkomnar nya invånare. Ta kontakt så berättar vi mer!

Tervetuloa saaristoon asumaan!

Saaristokunnat toivottavat uudet asukkaat tervetulleiksi. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Welcome to live in the archipelago! The archipelago municipalities welcome new residents. Please contact us and we will tell you more!

Brändö +358 18 56500

kommundirektor@brando.ax www.brando.ax

Föglö +358 18 50322 info@foglo.ax www.foglo.ax

Kumlinge +358 18 622 400 kansli@kumlinge.ax www.kumlinge.ax Kökar +358 18 55829

kokar.kommun@kokar.ax www.kokar.ax

Sottunga +358 18 55125 info@sottunga.ax www.sottunga.ax Vårdö +358 18 47900 info@vardo.ax www.vardo.ax

Leva och bo i skärgården – mer tid för dig själv! Vardag är vardag var du än bor. Även i skär­gården handlar livet om jobb, hämta från dagis, laga ­middag och skjutsa till fritidsaktiviteter. Skillnaden är när­heten. Du har nära till jobb, dagis och skola och ­därmed mer tid att njuta av annat. Lugnet och ­naturen till exempel. I skärgårdssamhället är avstånden korta. Föreningslivet är aktivt och du får snabbt nya kontakter och vänner. Det är korta beslutsvägar mellan ­kommunens invånare och beslutsfattare och lätt att vara delaktig i beslutsprocesserna. Skärgårdskommunerna är små till invånarantalet, men stora när det gäller service och möjligheter. I varje kommun finns dagis, grundskola, äldre­ omsorg, hälso- och sjukvårdsmottagning, bibliotek, butik och bank. För post och apotek finns antingen kontor eller ombud. Bra företagsklimat och nära till omvärlden Arbete finns inom många olika näringar, både företag och kommunal service. Arbetsklimatet är perfekt 24 alandstrafiken.ax

för kreativa mångsysslare och entreprenörsandan är stark. Många skärgårdsbor jobbar också helt eller delvis på distans och kommunerna satsar på bredband och snabba fibernät för att underlätta kontakten med omvärlden. Tack vare goda kommunikationer är omvärlden nära. Skärgårdstrafikens färjor trafikerar flera gånger varje dag och du tar dig enkelt till fasta Åland och till fasta Finland. Får man äga sitt boende som nyinflyttad? Javisst! Hembygdsrätten innebär vissa begränsningar för nyinflyttade att äga mark på Åland. Med jordförvärvs­ tillstånd kan du dock köpa tomt och bostadshus på planerat område och i bykärna. Inom planerat om­ råde även strandtomt. Bostad i aktiebolag kan du köpa utan begränsningar. I kommunerna finns både hyresbostäder och flera planerade bostadsområden för dig som längtar efter ett liv i skärgården.


Asu ja elä saaristossa – anna enemmän aikaa itsellesi

Come and live in the archipelago and get more time for yourself

Arki on arkea joka puolella, missä sitten asutkin. Työ, lasten noutaminen päivähoidosta, päivällisen valmistus ja lasten kuljettaminen harrastuksiin ovat osa myös saariston arkea. Erona ovat kuitenkin lyhyet välimatkat. Täällä olet lähellä työtä, päiväkotia ja koulua, joten sinulle jää enemmän aikaa nauttia kaikesta muusta, esimerkiksi rauhasta ja luonnosta. Saaristokunnissa välimatkat ovat lyhyet. Yhdistyselämä on vilkasta ja täällä luot nopeasti uusia tuttavuus- ja ystävyyssuhteita. Päättäjä ja kuntalainen ovat lähellä toisiaan ja päätöksentekoprosessiin on helppo osallistua. Saaristokunnat ovat väkiluvultaan pieniä, mutta palveluiltaan ja mahdollisuuksiltaan isoja. Jokaisessa kunnassa on päiväkoti, peruskoulu, vanhustenhoitopalvelut, terveyden- ja sairaanhoito, kirjasto, kauppa ja pankki. Postilla ja apteekilla on joko oma toimipiste tai asiamiespalvelu.

Everyday life is the same everywhere, no matter where you live. Even in the archipelago the daily life is about working, picking up the kids from daycare, cooking dinner and driving kids to their hobbies. Small distances make the difference. You live close to your job, kindergarten and school and thus there’s more time to enjoy other things. Peace and nature, for example. The distances are short in the archipelago communities. Active social life in clubs and associations make it easy to create new contacts and get friends. The distance between the decision-maker and the resident is minimal, and it is easy to get involved in decision-making processes. Island municipalities are small in population, but large in terms of service and opportunities. In each ­municipality there is a children’s daycare centre, a comprehensive school, senior services, healthcare services, a library, a grocery store and a bank. Post offices and pharmacies are operated either on site or through agents.

Suotuisa yrityskulttuuri ja hyvät yhteydet ympäröivään maailmaan Työpaikkoja löytyy monelta elinkeinoalalta ja kunnallisista palveluista. Työilmapiiri sopii täydellisesti luoville monitoimiosaajille ja yrittäjyyshenki on vahva. Monet saaristolaiset tekevät myös joko täysin tai osittain etätyötä, ja kunnat panostavat laajakaistayhteyteen sekä nopeaan kuituverkkoon kommunikoinnin helpottamiseksi. Hyvien yhteyksien ansiosta ympäröivä maailma on aina lähellä. Saaristoliikenteen lautoilla on useita päivittäisiä vuoroja ja matkat Ahvenanmaan pääsaarelle ja Manner-Suomeen ovat vaivattomat.

Favourable business climate with good connections There are jobs available in many different fields and within municipal services. The working climate is perfect for a creative jack-of-all-trades and the entrepreneurial spirit is strong. Many archipelago people also do full or half time distance work, and the municipalities focus on broadband and highspeed fiber network to facilitate contacts with other regions. Thanks to the archipelago ferries the outside world is always near. The ferries have several daily departures and the main island and the mainland of Finland are easy to reach.

Voiko uusi asukas omistaa asuntonsa? Tottakai! Kotipaikkaoikeus asettaa maakuntaan muuttaville joitakin maanomistusta koskevia rajoituksia. Lain mukaan tontin tai talon voi kuitenkin ostaa kaavoitetulta alueelta ja kylätaajamasta. Kaavoitetulta alueelta voi ostaa myös rantatontin. Asunto-osakkeita voi ostaa rajoituksetta. Kunnissa on tarjolla sekä vuokra-asuntoja että useita kaavoitettuja asuntoalueita jokaiselle, joka kaipaa elämää saaristossa.

Can a new resident buy property? Yes, of course! The right of domicile implies certain restrictions for new residents who wish to buy land property in Åland. However, according to law you can buy a lot or a house on a planned residential area, and in village centres, but also by the seaside if the area has been planned for permanent housing. Apartments and shares in real estates can be bought without restrictions. Municipalities offer both council houses and housing lots on planned residential areas for those who wish to live in the archipelago.

alandstrafiken.ax 25


© Strax Kommunikation 2015

Jurmo Åva

Kustavi Gustavs

Osnäs Vuosnainen

Brändö

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Kumlinge

Vårdö

Berghamn

Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö

Bergö Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

10

20

30 km

Skärgårdstrafiken | Saaristoliikenne | Archipelago traffic Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

Houtskär

Asterholma

Bärö

Eckerö

Torsholma

Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line

Info om körtider, se sid 25 | Matkustusajat katso s. 25 | Travel times see p 25


Cykla på Åland Åland är ett trevligt cykelland med vacker natur och många sevärdheter. För att få en trevlig, trafiksäker cykelfärd kommer här några råd om vad du som cyklist bör tänka på. Du vet väl att cykeln är ett fordon och cyklisten är förare, så samma regler gäller för både cyklister och andra fordonsförare! Trafikregler Högertrafik gäller även för cyklister på vägar och på cykelbanor. Som fordonsförare har du väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger. Det innebär inte att du kan köra rakt ut i korsande vägbana utan att titta till vänster. Du måste iaktta den varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Det handlar om ett samspel med övriga trafikanter och respekt för överenskommelser och regler som gäller i trafiken. För din egen säkerhet ska du givetvis vara uppmärksam på alla tänkbara situationer även om någon har väjningsplikt mot dig. Observera att endast barn upp till 12 års ålder får cykla på trottoaren. Cyklande ska färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får man färdas i bredd. Cykel med fler än två hjul eller moped får inte framföras i bredd med annan cykel eller moped. Ge tecken i god tid när du svänger, titta bakåt och kontrollera att du sedan kan svänga utan risk. Tänk på att en säker cykel är utrustad med ringklocka, fungerande bromsar, ev. kedjeskydd, vit reflex fram, röd reflex bak, orange ekerreflex (2 st), lykta fram och bak. Använd reflexväst när du cyklar så syns du på långt håll. Sist men inte minst – glöm inte cykelhjälmen, det är en billig försäkring!

En säker och trevlig cykelfärd på Åland önskar

Biking in Åland Åland is a pleasant place for biking, with lovely sceneries and many places of interest. In order for you to have a safe and nice bicycle trip, here is some advice on what you as a cyclist should know. Did you know that the bike is a vehicle and its rider a driver? Thus, the same rules apply for bicycles as for other vehicles. Traffic rules Right-hand traffic applies for cyclists on roads and on cycle paths too. As a driver of a vehicle you must observe right of way for vehicles approaching from the right. This doesn’t mean you can simply charge ahead into an intersecting roadway without looking to your right. You have to exercise the care that circumstances demand. This is all about interaction with other people and respect for agreements and rules of traffic. For your own safety you need to pay attention in every situtation even if you have the right of way. Please remember only children under 12 years of age can ride a bicycle on the sidewalk. Cyclists can travel side by side only when this can be done without danger, and not at all on sidewalks. Bicycles with more than two wheels, as well as mopeds, can’t be driven side by side with another bicycle or moped at all. Sign well in advance when making a turn, look behind you and make sure you can turn without risk. A safe bicycle is equipped with a bell, working brakes, white reflector in front, red in back, orange spoke reflectors (2 pcs) and lamp back and front. Use a reflective vest while biking to make sure you’re visible at a distance. Last but not least, don’t forget your helmet, it’s a cheap life insurance! wishes you a safe and pleasant bike ride in Åland

Vägmärken som är viktiga att känna till • Road signs to be aware of Påbjuden gångbana • Walkway Det här är en gångbana, så här får du inte cykla. • This is a walkway, biking not allowed.

Stopplikt • Stop sign Vid det här märket måste alla fordon stanna, även du som cyklar! • All vehicles must stop at this sign, this also includes bicycles.

Påbjuden gång- och cykelbana • Walkway/cycle path Det här är banor som är uppdelade i en del för gående och en del för cyklande. Där symbolerna sitter på märket visar vilken del av banan som är till för gående och vilken som är till för cyklande. • This path is divided into one part for pedestrians and one for cyclists. The symbols on the sign tell you which part is meant for which category.

Övergångsställe • Pedestrian crossing Alla fordon, även cykel, ska släppa fram gående. Vid övergångsställe utan cykelmarkering ska cykeln ledas över vägen. • All vehicles, including bicycles, must let pedestrians cross. At a crossing with no marking in white for cyclists, you should walk your bicycle across.

Väjningsplikt • Right of way Cyklister som kommer in på en väg från en cykelbana har väjningsplikt. Det innebär att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du får endast cykla vidare om det kan ske utan fara eller hinder. OBS! Som cyklist har du alltså väjningsplikt även om det är en vägmarkering med vitmålade fyrkanter över vägen. • Cyclists entering a road area from a cycle path must observe right of way. This means that you lower your speed in time or stop, and you can only continue when there is no traffic with right of way. NB! As a cyclist you must always observe right of way, even when the crossing is marked in white for cyclists.

Cykelöverfart • Bicycle crossing När du korsar en väg via cykelöverfart lämnar du som cyklist korsande trafik företräde. • When you are crossing a road via a bicycle crossing, you must give way to crossing traffic. Cykelled • Bicycle path Märket anger väg till ort, plats, anläggning eller liknande längs cykelled. • The sign indicates distance to a location along the bicycle path.

alandstrafiken.ax 27


MUSEIGÅRDEN HERMAS, ENKLINGE

KLOSTERKÄLLAREN, HAMNÖ, KÖKAR

Hermas är den sista helt bevarade gårdsgruppen av ålderdomlig karaktär i den åländska skärgården. Gården består av ett tjugotal byggnader med alla inventarier fortfarande på plats.

I Klosterkällaren, intill Kökars kyrka, visas en utställning med fynd och bilder som belyser Hamnös mångfacetterade historia.

Hermas gårdsmuseum kan besökas 11 juni–12 augusti, dagligen 10–17. Museigården är stänger kl. 14 på midsommarafton.

Öppet: april–oktober.

Frivillig entréavgift.

ÅLANDS SKOLMUSEUM, VÅRDÖ Huset från 1888 byggdes privat av en av folkskolans pionjärer på Åland. Här visas en utställning som skildrar skolväsendets utveckling på Åland samt hur en skollärarbostad var inredd i slutet av 1800-talet. Entréavgifter: Vuxna 2€. Barn (7–17 år), studerande och pensionärer 1€. Grupper över 10 personer –20% rabatt om entrén betalas som en transaktion. Öppet:25 juni–5 augusti, dagligen 10–16.

www.alandliving.ax

Vi googlade

”BEST PLACE TO LIVE IN FINLAND” och svaret blev Åland. LARI PIHLAJAPURO OCH KATIE WU lämnade en lägenhet på 51:a våningen i Hongkong och landade i ett parhus på Åland. Här driver de egna företag och de prisar den trygga miljön – perfekt för de två sönerna att växa upp i.

LARI PIHLAJAPURO AND KATIE WU left their apartment on the 51st floor in Hong Kong and landed in a semi-detached house in Åland. Here they run their own businesses and appreciate the safe environment that is perfect for their two sons to grow up in.

28 alandstrafiken.ax

Ålandstrafiken Skärgårdsfärjornas Turlistor 2018  

Skärgårdsfärjornas Turlistor på Åland 2018, Ålandstrafiken, Saarisolauttojen aikataulut, Archipelago ferry timetables, Ahvenanmaa, Aland Isl...

Ålandstrafiken Skärgårdsfärjornas Turlistor 2018  

Skärgårdsfärjornas Turlistor på Åland 2018, Ålandstrafiken, Saarisolauttojen aikataulut, Archipelago ferry timetables, Ahvenanmaa, Aland Isl...