__MAIN_TEXT__

Page 1

SKÄRGÅRDSFÄRJORNAS

TURLISTOR 2019 SAARISTOLAUTTOJEN AIKATAULUT

ARCHIPELAGO FERRY TIMETABLES

Jurmo

INNEHÅLLER ÄVEN

Turistinformation om skärgården

Osnäs Vuosnainen

Åva

SISÄLTÄÄ MYÖS

Kustavi Gustavs

Brändö

Matkailutietoja saaristosta ALSO INCLUDING

Tourist information about the archipelago

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Torsholma

Houtskär

Asterholma

Bärö

Kumlinge

Vårdö Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö Bergö

Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

10

20

30 km Tilltryck juni 2019

Ålandstrafiken www.alandstrafiken.ax

KORRIGERINGAR/ÄNDRINGAR kan ha inträffat. För uppdaterad turlista se: KORJAUKSET/MUUTOKSET on saattanut tapahtua päivitetyn vuorolistan mukaan: CORRECTIONS/CHANGES may have occured, for updated timetable, see:

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN


Skärgårdstrafikens körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat Archipelago-traffic traveltimes n Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line n Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line n Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

n Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line n Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Landsväg | Maantie | Road Jurmo

Kustavi Gustavs

Osnäs Vuosnainen

Åva

Brändö

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Asterholma

Bärö

Kumlinge

Vårdö

Eckerö

Berghamn

Houtskär

Torsholma

Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö Bergö

Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

20

10

30 km

Tvärgående linjen | Poikittainen linja

Norra linjen | Pohjoinen linja

Södra linjen | Eteläinen linja

n Långnäs–Överö, ca 40 min

n Hummelvik–Enklinge, ca 1 h

n Långnäs–Överö, ca 40 min

Cross line

Northern line

n Långnäs–Snäckö, ca 1 h 40 min

n Hummelvik–Kumlinge, ca 1 h 20 min

n Överö–Snäckö, ca 1 h

n Hummelvik–Torsholma, ca 2 h 30 min

n Asterholma–Lappo, ca 15 min

n Långnäs–Bergö, ca +20 min n Snäckö–Kumlinge färjfäste, bilväg ca 11 km

Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Svinö–Degerby, ca 30 min

n Överö–Degerby, bilväg ca 17 km

Southern line

n Långnäs–Sottunga, ca 1 h 15 min

n Hummelvik–Lappo, ca 2 h 5 min

n Långnäs–Kökar, ca 2 h 30 min

n Enklinge–Kumlinge, ca 20 min

n Invikning till Kyrkogårdsö, +20 min

n Lappo–Torsholma, ca 20 min n Kumlinge–Lappo, ca 45 min

n Invikning till Husö, +10 min

n Kökar–Sottunga, ca 1 h 15 min n Kökar–Galtby, ca 2 h 30 min

n Kumlinge–Torsholma, ca 1 h 10 min n Åva–Jurmo, ca10 min

n Åva–Osnäs, ca 40 min

n Torsholma–Åva, bilväg ca 17 km

Beräknad körtid över fasta Åland till skärgårdshamnarna | Arvioitu ajoaika Ahvenanmaan läpi saaristosatamiin | Estimated drive time over the mainland of Åland to the archipelago harbors: Mariehamn–Långnäs/Svinö ca | noin | about 40 min Mariehamn–Hummelvik ca | noin | about 90 min

Eckerö–Långnäs/Svinö ca | noin | about 70 min Eckerö–Hummelvik ca | noin | about 90 min


BOKNING AV FÄRJPLATSER LAUTTAPAIKKAVARAUKSET FERRY RESERVATIONS Ålandstrafiken Styrmansgatan 1 22100 Mariehamn tel. |  puh. +358 (0)18 25 600 info@alandstrafiken.ax www.alandstrafiken.ax Gilla oss på Facebook! Öppet | Avoinna | Open: må–fr  10–17  |  ma–pe 10–17 Mon–Fri 10–17

Turistinformation Åland Ålands Turistinformation Storagatan 8, 22 100 Mariehamn Tel. | Puh. + 358 (0)18 24 000 info@visitaland.com www.visitaland.com Gilla oss på Facebook! Turistinformation Åbolands skärgård Turunmaan saaristo Turku Archipelago Skärgårdens turistinformation Strandvägen 28, 21600 Pargas Tel. | Puh. + 358 (0)400 117 123 www.saaristo.org www.skargarden.fi Kustavin kunnanvirasto 23360 Kustavi Tel. |  Puh. +358 (0)2 842 6600, +358 (0)44 742 6620 www.kustavi.fi Turistinformation Korpo m fl Tel. |  Puh. + 358 (0)2 458 5722 www.parainen.fi

Innehåll | Sisältö | Contents Information & Avgifter | Neuvonta & Maksut | Information & Fares...........................................................................................................................................2–5 Information om färjorna | Tietoja lautoista | Information about the ferries..............................................................................................6 Vajerfärjor | Lossit | Cable ferries...................................................................................... 7 nnn Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line Snäckö–Långnäs.............................................................................................................................8–13 nnn Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line Galtby–Långnäs (+ passbåten) ......................................................................................... 14–24 Skärgårdstrafiken körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat Archipelago-traffic traveltimes ........................................................................25 nnn Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line Svinö–Degerby.............................................................................................................................26–27 nnn Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line Hummelvik–Torsholma........................................................................................................ 28–34 Osnäs–Åva..................................................................................................................................... 36–39 Åva–Jurmo..................................................................................................................................... 40–45 Asterholma–Lappo–Torsholma....................................................................................... 46–51 Enklinge–Kumlinge.................................................................................................................. 52–55 nnn Kollektivtrafiken | Joukkoliikenne | Public transport I skärgården | Saaristossa | In the archipelago......................................................56–57 Vartsala–Kivimaa | lossi aikataulu | ferry timetable................................................... 58 nnn Cykelfärja | Pyörälautta | Bicycle ferry...............................................58

Ansvarig utgivare: Ålands landskapsregering/Ålands­ trafiken. Utgivaren ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller ändringar i tider, priser eller andra uppgifter. Produktion, layout och annonser: Strax Kommunikation, AX-22100 Mariehamn, tel. +358 18 525 875, www.strax.ax. Tryckning: Forssa Print

Turistinformation om skärgården – sväng på broschyren Matkailutietoja saaristosta – käännä esite Tourist information about the archipelago – turn the brochure


INFORMATION Boknings-, ändrings- och avbokningsregler 2019

Bokning via Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn. Tel. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax. Öppet: måndag–fredag 10–17.

Närmare information, se www.alandstrafiken.ax

Kundregistrering: Samtliga fordon som bokas via Ålandstrafiken per telefon, e-post och på kontoret samt online ska registrera sig. Obligatoriska uppgifter för kundregistrering är namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer. Bilplatser: Bokas i huvudsak för resor till och från mellanhamn.

Fordon/passagerare ska vara klara att köra ombord 5/10/15 minuter före annonserad avgångstid, se närmare respektive turlista. Fordon som anländer senare förlorar sin bokade plats utan att få sin förbetalda biljett återbetald.

Incheckning sker före ombordkörning eller direkt efter avgång. Föraren stannar i fordonet tills biljett- och passagerarkontroll är gjord. Genomfartsbokning (ändhamn–ändhamn): Tillåten bokning görs endast via Ålandstrafiken på alla turer på Norra och Södra linjen utom följande: Fredagar turerna 18:15 från Hummelvik till Torsholma samt 21:20 från Åva till Osnäs. Fredagar turen 16:00 från Långnäs till Galtby. Söndagar turerna 11:25 från Osnäs till Åva samt 12:45 från Torsholma till Hummelvik. Söndagar turerna 16:55 från Osnäs till Åva samt 18:15 från Torsholma till Hummelvik. Söndagar turen 15:15 från Galtby till Långnäs. Antalet platser är begränsade till 3 och gäller endast låg personbil, maxhöjd 1,8 m inkl. taklast.

Kundens ansvar att boka rätt höjd och längd: Landskaps­regeringen är inte ersättningsskyldiga i de fall fordon inte får plats p.g.a. fel­ angiven höjd och längd. Kundens ansvar att ha giltig biljett: Ha kontanter, betalkort, vouchers, förbetald biljett od tillgängliga innan ombordkörning så färjan kan avgå i tid. Giltiga årskort ska vara fastklistrade i vindrutans nedre vänstra hörn. Förare med personligt årskort ska kunna uppvisa legitimation.

Spara alltid returbiljetten: Returbiljetten gäller för returresa eller för den fortsatta resan om övernattning skett i skärgården. Retur­ biljetten ska ges till biljettförsäljaren vid returresa eller fortsatt resa. I händelse av att returbiljetten förkommer erläggs tillägg för genomfartsavgift, sid 4.

Rabatt: Förbetalda biljetter som bokas online eller via Ålandstrafiken erhåller –20% från ordinarie biljettavgifter. Ändring och avbokning: Ska göras senast 24 h före avgångstid om inte annat anges. Bokade fordon som avbokar senare faktureras 20 euro avbokningsavgift (tung trafik 200% av ordinarie biljettavgift). Fordon som inte avbokar resan alls (no show) faktureras 40 euro avgift (tung trafik 200% av ordinarie biljettavgift). Bokat fordon kan inte (i regel) ombokas/avbokas via färjan. Mer info se ”Boknings­ regler 2019”. Kollektivtrafik: För busstrafik, se aktuell ”Busstidtabell”. Begränsad trafik lör-, sön- och helgdagar. Vill du kombinera färjresan med buss meddelar du besättningen som kontaktar busschauffören som kan vänta upptill 10 min, men du ska meddela färjans besättning ifall du ordnar skjuts på annat sätt. Betalning: Giltiga betalningsmedel är euro, svenska kronor och bankkort, samt Visa och Mastercard kreditkort. Förbetalning online ger dig –20% från ordinarie biljettavgift.

Isturlistor: I händelse av kraftiga förseningar i förhållande till tur­listorna p.g.a. isläget kan beslut tas om införande av isturlistor. Information om ibruktagandet av isturlistor publiceras i lokalpressen samt på www.alandstrafiken.ax, senast 7 dagar innan isturlistorna tas i bruk. Ålands landskapsregering reserverar sig för ev. felaktigheter som kan förekomma i turlistan och förbehåller sig även rätten till ändringar.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra Force Majeure liknande omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer ställas in. Sjuktransporter bryter alltid ordinarie turlista.

TIETOJA

Lisätietoja: www.alandstrafiken.ax

vuoroille seuraavia vuoroja lukuun ottamatta: Perjantaisin vuoro 18:15 Hummelvikista Torsholmaan sekä 21:20 Åvasta Vuosnaisiin. Perjantaisin vuoro 16:00 Långnäsista Galtbyhyn. Sunnuntaisin vuorot 11:25 Vuosnaisista Åvaan sekä 12:45 Torsholmasta Hummelvikiin. Sunnuntaisin vuorot 16:55 Vuosnaisista Åvaan sekä 18.15 Torsholmasta Hummelvikiin. Sunnuntaisin vuoro 15:15 Galtbystä Långnäsiin.

Autopaikat: Varataan ensisijaisesti välisatamien välisille matkoille.

Asiakas vastaa ajoneuvon oikean korkeuden ja pituuden ilmoittamisesta: Maakuntahallitus ei ole korvausvelvollinen mikäli ajoneuvo ei mahdu alukseen virheellisesti ilmoitetun korkeuden tai pituuden vuoksi.

Varaus-, muutos- ja peruutusehdot 2019

Varaukset Ålandstrafikeniin, Stymansgatan 1, 22 100 Mariehamn. Puh. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax Avoinna: ma–pe 10–17

Asiakasrekisteröinti: Kaikki Ålandstrafikeniin puhelimitse, sähköpostitse, nettisivuilla tai Ålandstrafikenin toimistossa tehtävät ajoneuvojen paikkavaraukset rekisteröidään. Asiakasrekisteriin annettavia pakollisia tietoja ovat nimi, osoite, puhelin- ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisterinumero tai vaihtoehtoinen rekisterinumero. Ajoneuvojen/matkustajien oltava valmiina lastaukseen 5/10/15 minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Myöhässä saapuvat ajoneuvot menettävät paikkavarauksensa eikä etukäteen maksetun paikkalipun hintaa palauteta takaisin. Check-in tapahtuu ennen laivaannousua tai heti sen jälkeen. Kuljettaja pysyy autossa kunnes lippu- ja matkustajatarkastus on tehty.

Suoran läpikulkumatkan varaaminen (päätesatama–päätesatama): Varauksen voi tehdä Ålandstrafikeniin Pohjoisen ja Eteläisen linjan

2 alandstrafiken.ax

Paikkamäärä on rajoitettu vähintään kolmesta ja koskee ainoastaan matalaa henkilöautoa, korkeus korkeintaan 1,8 m kattokuorma mukaan lukien.

Asiakas vastaa voimassa olevan lipun hankkimisesta: Varaa käteistä, maksukortti, maksulipuke tms. valmiiksi ennen laivaan ajamista, jotta laiva pääsee lähtemään ajoissa. Voimassa oleva vuosikortti on oltava kiinnitettynä tuulilasin vasempaan alakulmaan. Henkilökohtaisen vuosikortin käytön yhteydessä täytyy henkilöllisyys voida todistaa. Säästä aina paluulippu: Paluulippu on voimassa paluumatkaa tai jatkoyhteyttä varten, mikäli saaristossa on yövytty matkan varrella


(koskee ainoastaan henkilökuljetuksia ja yksityishenkilöitä).

Paluulippu on annetava lipunmyyjälle jatko- tai paluumatkalla. Jos paluulippu katoaa, matkasta peritään läpikulkumaksun hinta, ks. s. 4. Alennus: Nettisivuilla tai Ålandstrafikenin toimistossa etukäteen varatuista ja maksetuista normaalihintaisista lipuista myönnetään alennusta 20 %.

Muutokset ja peruutukset: Tehtävä viimeistään 24 h ennen lähtöaikaa, mikäli ei muuta ilmoiteta. Ajoneuvopaikkavarauksista, jotka peruutetaan tätä myöhemmin, laskutetaan normaalihintainen lauttamaksu laskua vastaan. Ajoneuvopaikkavarauksista, jotka peruutetaan tätä myöhemmin, laskutetaan 20 euroa (raskas liikenne 200% normaalihinnasta). Ajoneuvoja joiden varauksia ei peruuteta ollenkaan (no show) laskutetaan 40 euroa (raskas liikenne 200% normaalihinnasta). Tilattua autopaikkaa ei voi peruuttaa tai muuttaa laivan henkilökunnan kautta. Lisää tietoa ”Varausehdoissa 2019”. Joukkoliikenne: Tarkista linja-autovuorot voimassa olevasta linjaautoaikataulusta. Rajoitettu liikenne lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. Jos aiot jatkaa matkaa satamasta paikallisliikenteen linja-autolla, ilmoita siitä miehistölle, joka ottaa yhteyttä linja-auton kuljettajaan, joka voi odottaa myöhässä olevaa lauttaa korkeintaan

10 minuuttia. Ilmoita myös, jos matkasuunnitelmasi muuttuvat ja saat toisen kyydin.

Maksu: Lautoilla voi maksaa euroilla, Ruotsin kruunuilla, pankkikorteilla sekä Visa- ja Mastercard-luottokorteilla. Etukäteen maksetuista nettivarauksista myönnetään alennusta 20 %. Jääaikataulut: Jäätilanteen aiheuttamien huomattavien myöhästymisten vuoksi voidaan ottaa käyttöön erilliset jääaikataulut, joista ilmoitetaan paikallislehdissä sekä Ålandstrafikenin kotisivulla www.alandstrafiken.ax vähintään 7 päivää ennen aikataulujen käyttöönottoa.

Ålands landskapsregering ei vastaa aikatauluissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Hankalat sääolot, tekniset viat lautoilla tai muut erityistilanteet tai Force Majeure tyyppiset tilanteet aiheuttaa muutoksia aikatauluihin tai vuorojen peruuntumisen. Sairaskuljetukset saavat aina etusijan ja saattavat aiheuttaa muutoksia aikatauluihin.

INFORMATION Booking and cancellation conditions 2019

Bookings to Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn. Tel. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax Open: Mon–Fri 10–17.

For more information on www.alandstrafiken.ax

Customer registration: All vehicles booked through Ålandstrafiken by phone, e-mail, at the office, and online are registered in a database. Obligatory information for customer registration includes name, address, telephone and mobile phone numbers, e-mail, car registration number and alternative registration number. Car reservations: Bookings can be made for trips to and from the intermediate harbours.

Vehicles/passengers must be ready to embark at least 5/10/15 min­ utes before the time of departure, for details see respective time­ tables. Vehicles arriving later than this will lose their reservation and the prepaid ticket will not be refunded. Check-in is made before embarking the ferry or directly after departure. The drivers stay in the vehicle until ticket- and passengercheck is done.

Car reservation for transit trips (between two end harbours): Bookings can be made to Ålandstrafiken for all departures on the Northern and Southern line, apart from the following departures; Fridays at 18:15 from Hummelvik to Torsholma and 21:20 from Åva to Osnäs. Fridays at 16:00 from Långnäs to Galtby. Sundays at 11:25 from Osnäs to Åva and at 12:45 from Torsholma to Hummelvik. Sundays at 16:55 from Osnäs to Åva and at 18:15 from Torsholma to Hummelvik. Sundays at 15:15 from Galtby to Långnäs. The number of transit ferry bookings is limited to 3, and only for low passenger cars, max. height 1.8 m incl. roof load. The customer is responsible for booking the right height and length of the vehicle: Åland Provincial Government is not liable to refund a prepaid ticket due to incorrect information given about height and length.

The customer is responsible to obtain a valid ticket: Have cash, vouchers or bank card available for payment when embarking the ferry so that the ferry can leave on time. Valid season ticket must be attaced to the lower left corner of the windscreen. Driver with a

personal season ticket must be able to present identification.

Save the round-trip ticket: The round-trip ticket is valid for a return trip or for a continued trip when there is an overnight stay in the archipelago (valid only for person transportation services and for private persons). The round-trip ticket shall be given to the staff for the return trip or for a continued trip. If the round-trip ticket is lost, the trip will be charged as a transit trip, p. 4. Discount: Prepaid tickets booked online or at Ålandstrafiken are given a discount of 20 %.

Changes and cancellations: Shall be made 24 hours before the departure time if not other notified. Booked vehicles that cancel later will be invoiced cancellation fee of 20 euro (heavy traffic 200% of the regular ticket fee). Vehicles that do not cancel the trip at all (no show) will be invoiced 40 euro fee (heavy traffic 200% of the regular ticket fee). Booked vehicle can (generally) not be changed/cancelled via the ferry. More info, see “Booking rules 2019”. Public transport: For bus connections, please check the valid bus timetable, and note limited traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If you combine the ferry trip with a bus trip tell this to the ferry staff who will contact the bus driver who can wait for the ferry up to 10 minutes. Do also cancel your bus trip if you decide not to take the bus.

Payment: In Euro, Swedish kronas, bank cards, and Visa and Master­ card credit cards. For online prepaid bookings there is 20 % discount on the ordinary ticket fee.

Timetables for ice season: In case of traffic delays caused by severe ice conditions a special timetable for ice season is applied. Acknowledgements about introducing ice season’s timetables will be published in local newspapers and on Ålandstrafiken’s website www.alandstrafiken.ax, 7 days in advance. Government of Åland cannot be held responsible for any inaccuracies that may occur in the timetable, and the Åland Government reserves the right to make alterations.

In case of hard weather conditions, technical problems or other Force Majeure similar circumstances, timetables may be changed and tours may be cancelled. Ambulance transportation always takes precedence over the regular timetable.

alandstrafiken.ax 3


SKÄRGÅRDSTAXA | SAARISTOHINNASTO | ARCHIPELAGO FARES

X-SMALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

EKIPAGE M*)

t/r

t/r

t/r

t/r

t/r

maxhöjd  1,8 m

höjd över  1,8 m

€ 56

Teckenförklaring sid. 6 1/1–14/4 & 1/10–31/12 2019

EKIPAGE L*)

X-LARGEN)

t/r

t/r

t/r

maxhöjd  1,8 m

EKIPAGE M – EKIPAGE L

För fordon från ändhamn till mellanhamn eller vice versa Ajoneuvojen maksut päätesatamasta välisatamaan tai päinvastoin Fares for vehicles from an end harbour to intermediate harbours or vice versa

höjd över  1,8 m

maxhöjd 4,2 m

€ 43

+30

€ 81

€ 30

15/4–30/9 2019 Maxhöjd inkl taklast/last

(nyttotrafik)

NORRA LINJEN Osnäs <–> Brändö

€4

€ 11

€ 19

Osnäs <–> Brändö

€6

€ 18

€ 24

€ 72

€ 68

+30

€ 115

€ 30

Hummelvik <–> Kumlinge, Brändö

€4

€ 18

€ 31

€ 93

€ 85

+30

€ 146

€ 30

Hummelvik <–> Kumlinge, Brändö

€6

€ 23

€ 38

€ 118

€ 103

+30

€ 184

€ 30

Långnäs <–> Överö

€4

€ 11

€ 19

€ 56

€ 43

+30

€ 81

€ 30

Långnäs <–> Överö

€6

€ 18

€ 24

€ 72

€ 68

+30

€ 115

€ 30

Långnäs <–> Sottunga, Kökar

€4

€ 18

€ 31

€ 93

€ 85

+30

€ 146

€ 30

Långnäs <–> Sottunga, Kökar

€6

€ 23

€ 38

€ 118

€ 103

+30

€ 184

€ 30

Galtby <–> Kökar, Sottunga, Överö

€4

€ 18

€ 31

€ 93

€ 85

+30

€ 146

€ 30

Galtby <–> Kökar, Sottunga, Överö

€6

€ 23

€ 38

€ 118

€ 103

+30

€ 184

€ 30

Långnäs <–> Överö

€4

€ 11

€ 19

€ 56

€ 43

+30

€ 81

€ 30

Långnäs <–> Överö

€6

€ 18

€ 24

€ 72

€ 68

+30

€ 115

€ 30

Långnäs <–> Sottunga, Snäckö

€4

€ 18

€ 31

€ 93

€ 85

+30

€ 146

€ 30

Långnäs <–> Sottunga, Snäckö

€6

€ 23

€ 38

€ 118

€ 103

+30

€ 184

€ 30

Svinö <–> Degerby

€4

€ 10

€ 17

€ 50

€ 39

+30

€ 72

€ 30

Svinö <–> Degerby

€6

€ 16

€ 22

€ 64

€ 61

+30

€ 103

€ 30

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2019

€ 12

€ 35

€ 57

€ 258

€ 87

€ 346

€ 54/m

15/4–30/9 2019

€ 18

€ 54

€ 91

€ 402

€ 142

€ 540

€ 96/m

SÖDRA LINJEN

TVÄRGÅENDE LINJEN

FÖGLÖLINJEN

Tilläggsbetalning för genomfart ändhamn–ändhamn inom samma dygn

Tilläggsbetalning för personbil eller paketbil med grönt kort och högt släp. Mer info om grönt årskort på sid 5–6. Vihreän kortin lisämaksu henkilö autosta tai pakettiautosta, jolla on korkea perävaunu. Lisätietoja vihreästä vuosikortista sivulla 5–6. Additional paymant for cars or vans with green ticket and high trailer. More info about green season tickets on page 5–6.

Tilläggsbetalning för genomfart ”sista minuten” för fordon med grönt eller grön-gult årskort

Passagerare åker gratis!

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2019

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20

15/4–30/9 2019

€ 30

€ 30

€ 30

€ 30

*) Fordon i prisklass Ekipage M och Ekipage L med längd över 14,5 m betalar dubbel avgift. N) Nyttotrafik innebär att transporten/ tjänsten utförs av företag registrerat med FO-nummer.

P.g.a. säkerhetsskäl bokas fordon och ekipage med vikt över 12 t endast via Ålandstrafiken.

4 alandstrafiken.ax

Ajoneuvot hintaluokassa Ekipage M ja Ekipage L joiden pituus on yli 14,5 m maksavat tuplahinnan.

Henkilömatkustajat matkustavat ilmaiseksi! Passengers travel for free! Vechicles in price bracket Ekipage M and Ekipage L with a lenght over 14,5 m pay double fee.

*)

*)

N) Hyötyliikenne tarkoittaa että kuljetuksen/ palvelun hoitaa yritys jolla on rekisteriöity Y-tunnus.

N) Commercial traffic means that transport/service carried out by hired company registred with Business ID.

Turvallisuussyistä varataan ajoneuvot ja ajoneuvo peräkärryyhdistelmät jotka painavat yli 12 t vain Ålandstrafikeniltä.

Fore safety reason can vehicles and equipage weighing over 12 t only be booked via Ålandstrafiken.


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Priset gäller tur/returresa eller fortsatt resa efter övernattning i skärgården. –20% från ord. pris på förbetald biljettavgift online eller via Ålandstrafiken. Rabatter kan inte kombineras. Biljetter till ordinarie pris säljs av färjpersonalen. Samtliga returbiljetter gäller för obegränsade resor inom skärgården, men ska sparas och uppvisas vid returresa eller inför den fortsatta resan efter övernattning i skärgården. I händelse av att returbiljetten förkommer erläggs tillägg för genomfartstaxa. För resor ändhamn-ändhamn ska biljett betalas vid ombordkörning på den första färjan. Ändhamnar är Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby.

Hinta koskee meno/paluumatkaa tai jatkuyhteyttä saaristoyöpymistän jälkeen. –20% ennakoalennus normaalihinnasta, jos maksu suoritetaan verkossa tai asiointi tapahtuu Ålandstrafikenin kautta. Alennuksia ei voi yhdistää. Lauttahenkilökunta myy normaali­ hintaisia lippuja. Paluulippu toimii myös jatkolippuna koko saaristossa, mutta se on säästettävä ja esitettävä paluu- tai jatkomatkalla saaristossa yöpymisen jälkeen. Jos paluulippu katoaa, uusi maksu suoritetaan läpikulkuhinnaston mukaan. Lippu matkalle päätesatamasta päätesatamaan maksetaan ensimmäiselle lautalle ajettaessa. Päätesatamat ovat Hummelvik, Vuosnainen, Långnäs, Svinö ja Galtby.

The price is valid tour/retour or onward travel after overnighting in the archipelago. –20% discount from regular prices on prepaid tickets paid online or trough the Ålandstrafiken office. Discounts cannot be combined. Regular-priced ferry tickets are sold by the ferry staff. The round trip ticket is valid throughout the archipelago, also for a continued journey after an overnight stay in the archipelago. The round trip ticket must be retained and given to the staff for the return trip or for a continued journey. If the ticket is lost, a new fee has to be paid according to Transit Fares. For trips between two end harbours the ticket is bought when embarking the first ferry. The end harbours are Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö and Galtby.

GENOMFARTSTAXA | KAUTTAKULKUHINNASTO | TRANSIT FARES För fordon från ändhamn till ändhamn (fasta Åland – Finland vv) utan övernattning i skärgården. Maksut päätesatamasta toiseen päätesatamaan (Ahvenanmaan pääsaari – Suomi vv) ilman yöpymistä saaristossa. Fares for transport from one end harbour to another end harbour (Aland main Island – Finland vv) without overnightings in the archipelago. Ändhamnar/päätesatamat/one end harbour: Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby. X-SMALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

EKIPAGE M*)

EKIPAGE L*)

X-LARGEN) (nyttotrafik)

Maxhöjd inkl. taklast/last

maxhöjd 1,8 m höjd över 1,8 m maxhöjd 1,8 m höjd över 1,8 m maxhöjd 4,2 m

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2019

€ 16

€ 50

€ 82

€ 332

€ 151

€ 459

€ 84/m

15/4–30/9 2019

€ 24

€ 74

€ 122

€ 497

€ 227

€ 689

€ 126/m

INFORMATION Genomfartsbokning är inte tillåten online, kontakta Ålandstrafiken, sid. 2–3.

OBS! Fordon som fortsätter resan till fasta Åland, Vårdö eller riket utan övernattning i skärgården erlägger alltid GENOMFARTSTAXA. Undantaget är beviljad bokningsrätt till skärgårdstaxa.

För resor ändhamn–ändhamn ska biljett betalas vid ombordkörning på den första färjan. Biljetten sparas för vidareresa. I händelse av att returbiljetten förkommer erläggs tillägg för genofartstaxa.

Grönt årskort á 160 euro gäller för person-, paketbil, pick-up eller N2 (maxvikt 12 t) utan höjdbegränsning, dock ska lastat släp som inkluderas i priset inte överstiga maxhöjden 1,8 m. Grön-gult årskort á 300 euro är personligt och gäller för person-, paketbil, pick-up eller N2 (maxvikt 12 t) utan höjdbegränsning, dock ska lastat släp som inkluderas i priset inte överstiga maxhöjden 1,8 m. Årskort säljs via Ålandstrafiken och online på www.alandstrafiken.ax. Gäller för obegränsat antal resor på samtliga linjer till/från skärgården. Obs! Grönt och grön-gult kort gäller inte för genomfart, men kortet kan användas som del­ betalning för genomfartsresa.

Vid avresa från ändhamn erhålls biljett som ska sparas och överlämnas till biljettförsäljaren vid retur- eller fortsatt resa.

TIETOJA

INFORMATION

Läpikulkuvarausta ei voi tehdä online-varauksena, ota yhteytä Ålandstrafikeniin, ks. 2–3.

Transit trip bookings cannot be booked online, please contact Ålandstrafiken, p. 2–3.

HUOM! Ahvenanmaan pääsaarelle, Vårdöhön tai manner-Suomeen jatkavat ajoneuvot, jotka eivät yövy saaristossa, maksavat aina KAUTTAKULKUHINNASTON mukaan. Poikeus sääntöön on myönnety varausoikeus saaristohintaan. Lippu matkalle päätesatamasta päätesatamaan maksetaan ensimmäiselle lautalle ajettaessa. Lippu säilytetään tulevaa jatkomatkaa varten.

Vihreä vuosikortti á 160 euro käy henkilö-, paketti-, lava-autoille tai N 2 (maksimi paino 12 t) ilman korkeusrajoituksia. Kortin etuuteen kuuluva kourmattu perävaunu, joka ei saa kuitenkaan ylittää 1,8 m maksimikorkeutta. Lue sivulta nejä korkeasta perävaunusta perittävistä lisämaksuista.

Vihreä-keltainen vuosikortti á 300 euro käy henkilö-, paketti-, lava-autoille tai N 2 (maksimi paino 12 t) ilman korkeusrajoituksia. Kortin etuuteen kuuluva kourmattu perävaunu, joka ei saa kuitenkaan ylittää 1,8 m maksimikorkeutta. Lue sivulta nejä korkeasta perävaunusta perittävistä lisämaksuista. Vuosikorttia myydään Ålandstrafikenissa ja netissä www.alandstrafiken.ax. Kortti on voimassa rajattomasti kaikilla reiteillä saaristoon ja saaristosta.

Huom! Vihreä ja vihreä-keltainen kortti ei oikeuta läpikulkumatkaan, mutta se käy ­osamaksuna läpikulkumatkasta.

Päätesatamasta saatu lippu on säästettävä ja luovutettava lipunmyyjälle paluu- tai jatkomatkalla.

Teckenförklaring, se sid 6 | Merkkien selitysket, ks. s. 6 | Key to symbols, see p. 6

NOTE! Vehicles travelling directly to Åland main island, Vårdö or mainland of Finland without one overnight stay in the archipelago always pay in accordance to TRANSIT FARES. Only exemption to pay transit fares is granted right to book end harbour – end harbour to archipelago fares. For trips between two end harbours, the ticket is bought when embarking the first ferry. The ticket must be retained for a continued trip.

The green season ticket á 160 euro is valid for car, van, pickup or N 2 (weight max 12 t) with no height restrictions. However the benefit of the loaded trailer for this type of ticket must not exceed max 1,8 m height. The green-yellow season ticket á 300 euro is valid for car, van, pickup or N 2 (weight max 12 t) with no height restrictions. However the benefit of the loaded trailer for this type of ticket must not exceed max 1,8 m height. The season ticket is sold at Ålandstrafiken and online at www.alandstrafiken.ax. The season ticket is valid for unlimited trips on all lines to and from the archipelago.

Note! The green and green-yellow season ticket is not valid for transit trips, but it can be used as a part payment for the transit fare. The ticket obtained at departure at the end harbour shall be handed over to the ferry staff for the return or continued trip.

alandstrafiken.ax 5


TECKENFÖRKLARING | MERKKIEN SELITYKSET | KEY TO SYMBOLS X-SMALL

Cykel, cykelsläp, moped Polkupyörä, polkupyörävanu, mopo Bike, bicycle trailer, moped

SMALL

MC, mopedbil, 4-hjuling Moottoripyörä, mopoauto, mönkijä MC, 4-wheeled moped car, light 4 WD-vehicle

MEDIUM

Lågt fordon, maxhöjd 1,8 m inkl. taklast. Matala ajoneuvo, kork. 1,8 m kattokuorman kanssa. Low vehicle, max. height 1.8 m, incl. roof load.

EKIPAGE MEDIUM*)

Lågt fordon+lågt släp, maxhöjd 1,8 m inkl. taklast/last. Matala ajoneuvo+matala perävaunu, kork. 1,8 m kattokuorman/kuorman kanssa. Low vehicle+low trailer, max. height 1.8 m, incl. roof load/load.

LARGE

Högt fordon, höjd över 1,8 m inkl. taklast. Korkea ajoneuvo, yli 1,8 m kattokuorman kanssa. High vehicle, height over 1.8 m incl. roof load.

EKIPAGE LARGE*)

Fordon+släp, höjd över 1,8 m inkl. taklast/last. Ajoneuvo+perävaunu, korkeus yli 1,8 m sis. kattokuorman/kuorman. Vehicle+trailer, height over 1.8 m incl. roof load/load.

X-LARGEN)

Buss, lastbil, lastbilssläp, traktor, traktorsläp, dumpers, skogskran, markvält Linja-auto, kuorma-auto, kuorma-auton perävaunu, traktori, traktoriperävaunu, maansiirtoajoneuvo, puutavarakuormain, valssijyrä. Bus, lorry, lorry trailer, tractor, tractortrailer, dumper, forestry harvester, compaction roller.

(nyttotrafik)

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

MEDIUM: under 1,8 m inkl. taklast/last

MEDIUM: alle 1,8 m sis. kattokuorman/ kuorman

MEDIUM: under 1.8 m incl. roof load/load

LARGE: över 1,8 m inkl. taklast/last

OBS! Grönt och grön-gult årskort gäller för personbil, paketbil, pick-up eller N 2 (maxvikt 12 t) utan höjdbegränsning. Dock får lastat släp som inkl. i priset inte överstiga maxhöjden 1,8 m.

LARGE: yli 1,8 m sis. kattokuorman/kuorman

HUOM! Vihreä ja vihreä-keltainen vuosikortti käy henkilö-, paketti-, laiva-autoille tai N 2 (maksimipaino 12 t) ilman korkeusrajoituksia. Kortin etuuteen kuuluva kuormattu perävaunu, joka ei saa kuitenkaan ylittää 1,8 m maksimikorkeutta.

LARGE: over 1.8 m incl. roof load/load.

NOTE! The green and green-yellow season ticket is valid for car, van, pickup or N 2 (max weight 12 t) with no height restrictions. However the benefit of the loaded trailer for this type of ticket must not exceed max 1,8 m height.

INFORMATION OM FÄRJORNA | TIETOJA LAUTOISTA | INFORMATION ABOUT THE FERRIES ÅLANDSTRAFIKEN

+358 (0)18-25 600

*S = M/S SKIFTET

+358 (0)400 350 265

OK

OK

Café

+358 (0)405 515 645

OK

OK

*G = M/S GUDINGEN

+358 (0)40 769 3687

OK

OK

Café

+358 (0)405 505 059

OK

OK

*E = M/S EJDERN

+358 (0)40 0229 260

*M/S SKARVEN

+358 (0)40 173 3600

OK

OK

Café

+358 (0)457 3439 301

OK

OK

*A = M/S ALFÅGELN

+358 (0)40 768 2108

OK

OK

Café

+358 (0)40 637 8500

OK

OK

*K = M/S KNIPAN

+358 (0)40 0229 261

OK

*M/S VIGGEN

+358 (0)40 0330 455

Café

+358 (0)40 7658 453

*M/S DOPPINGEN

+358 (0)40 7082 136

*ENKLINGELINJENS FÄRJA *M/S ODIN

6 alandstrafiken.ax

200

24

4

195

23

4

144

16

4

250

65

4

244

44

4

157

22

4

OK

OK

250

50

4

OK

OK

70

12

2

+358 (0)40 0492 739

65/65

6

1

+358 (0)40 4840 352

OK

131

41

3 à 25 m


VAJERFÄRJOR  |  LOSSIT  |  CABLE FERRIES Vajerfärjorna trafikerar antingen med eller utan turlista. Närmare information se www.alandstrafiken.ax/­t urlistor. Fordon ska vara ombord senast 5 min. före utsatt trafikuppehåll, på Seglinge- och Simskälalinjerna 10 min. innan. M ­ ed ­reservation för ändringar. Lossit liikennöivät joko aikataululla tai ilman. Katso lisätietoja osoitteesta www.alandstrafiken.ax/fi/aikataulut. Ajoneuvojen on oltava l­auttaan ajettuina viimeistään 5 min. ennen ilmoitettua taukoa (”paus”) ja vastaavasti Seglingen sekä Simskälan linjalla 10 min. ­aikaisemmin. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Usually the cable ferries operates according to the timetable or without. More information on www.alandstrafiken.ax/en/­t imetables. ­Vehicles must be loaded on board at least 5 min. before the scheduled break (”paus”), for Seglinge and Simskäla lines 10 min. before the break. ­We reserves the right to make alterations.

BJÖRKÖLINJEN +358 (0)457 524 2854

TÖFTÖLINJEN +358 (0)457 342 1279

Paus i Björkö

Paus i Töftö

Mån–Sön, Helgdag 11:10–11:45 17:30–18:05 22:00–06:00 *)

Mån–Fre 02:30–03:05

1/1–31/12 2019 (med turlista)

Lör, Sön, Helgdag 02:30–03:05 08:55–09:10 11:45–12:15 17:50–18:30 19:55–20:10

EMBARSUNDSLINJEN +358 (0)457 379 8871 Paus i Finholma

SEGLINGELINJEN +358 (0)40 768 5792

Mån–Sön, Helgdag 10:25–11:00 17:50–18:25

Paus i Seglinge

SIMSKÄLALINJEN +358 (0)457 379 8869

1/1–31/5 och 1/9–31/12 2019

Paus i Simskäla

Paus i Seglinge

Paus i Ängö

Mån–Sön, Helgdag 11:00–11:30 13:30–14:30 (endast onsdagar jämna veckor) 19:00–19:30 22:00–06:00 *)

Mån–Lör 16:55–17:30

Mån–Lör 10:30–11:05 1/6–31/8 2019 17:00–17:35

Mån–Sön, Helgdag 11:30–12:05, onsdagar 11:30–12:30 14:00–14:15 17:00–17:35

ÄNGÖSUNDSLINJEN +358 (0)457 529 5082

Mån–Sön, Helgdag 10:40–11:15

(med turlista)

Sön, Helgdag 18:25–19:00

Sön, Helgdag 10:30–11:05 18:30–19:05

Nattrafik mot beställning före kl. 21:00 (Björkölinjen) eller kl. 22:00 (Ängösundslinjen).

*)

*) Yöliikenne tilauksesta, tilaukset klo 21:00 (Björkön linja) tai klo 22:00 (Ängösundin linja) mennessä.

Traffic at night by booking in advance before 21:00 (Björkö line) or 22:00 (Ängösund line).

*)

VAJERFÄRJORNAS JUL- OCH NYÅRSTURLISTA 2019

BJÖRKÖLINJEN

ÄNGÖSUNDSLINJEN

24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00 och 01:00.

24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur körs kl. 24:00 och 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00

EMBARSUNDSLINJEN 24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00 och 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00.

SIMSKÄLALINJEN 24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00 och 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00

TÖFTÖLINJEN 24/12

Trafiken avslutas kl. 24:00, beställningstur köres kl. 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00

SEGLINGELINJEN 24/12

Ordinarie trafik till kl. 18:00, därefter beställningstur varje hel timme t.o.m. kl. 22:00. Retur från Snäckö direkt. Beställning senast kl. 18:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00.

alandstrafiken.ax 7


TVÄRGÅENDE LINJEN      1/1–28/4 2019 SNÄCKÖ – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ5) Veckodag

Snäckö

Måndag

10:15

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Söndag

Sottunga

Överö1)

Långnäs

Bergö5)

11:20F)K)

14:003)

15:053)K)

09:30

10:35F)

N)

15:30

16:35 F)K)L)

09:30N)

10:35F)L)

15:45

13:30

14:35

15:15

09:30N)

10:30K)

11:15

14:00

15:05 4)K)

15:45

09:30N)

10:35F)

14:00

15:05K)

15:45

18:30

19:30K)

20:155)

18:00

19:05

19:45

21:00

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION 1) Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Snäckö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas. 3) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Överö till Långnäs, bokas senast måndag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 5) Bergö trafikeras sista fredagen i april endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tisdag kl. 16:00. F) Kombinerar med Föglölinjen från Degerby, bilväg Överö-Degerby ca 17 km. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km. K) Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja. L) Kombinerar med Södra linjen mot Långnäs i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

TIETOJA Liikennöidään tilauksesta viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäcköstä. Långnäs– Överö reittiä ei voi varata. 3) Liikennöi joka viikko parittomilla viikoilla polttoainekuljetuksena joka on varattava viimeistään keskiviikkona klo 12:00 Ålands­ trafikeniltä. 4) Polttoainetta ajetaan Överöstä Långnäsiin, varataan viimeistän maanantaina klo 12:00 Ålandstrafikeniltä. 5) Bergö liikennöidään huhtikuun viimeisenä pejantaina ainoastaan tilauksesta Ålands­ trafikeniin viimeistään edeltävänä tiistaina klo 16:00. F) Jatkoyhteys Föglön linjalla Degerby–Svinö, ajomatka Överö–Degerby n. 17 km. N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin. Vain tilauksesta ko. lautalle. L) Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Lång­ näsiin. Vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 1)

INFORMATION 1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the departure from Snäckö. The route Långnäs–Överö cannot be booked. 3) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport to be booked no later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken. 4) Fuel is driven from Överö to Långnäs, to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålands­ trafiken. 5) Departure to Bergö the last Fri in April to be booked no later than Tue at 12:00 to Ålandstrafiken. F) Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö–Degerby approx. 17 km. N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km. K) Connection from Överö to Southern line towards Kökar by ordering to the ferry, see the schedule for Southern line. L) Connection from Överö to Southern line towards Långnäs by ordering to the ferry, see the schedule for Southern line. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 6/1 Söndagstrafik

Su 6/1 Sunnuntailiikenne.

Sun 6/1 Sunday schedule.

Tis 1/1 Ingen trafik.

Tors 18/4 Ordinarie trafik plus extra tur kl. 18:30 från Snäckö via Överö till Långnäs. Fre 19/4 – sön 21/4 Ingen trafik. Mån 22/4 Söndagstrafik.

8 alandstrafiken.ax

Ti 1/1 Ei liikennettä.

To 18/4 Normaali liikenne ja ylimääräinen vuoro klo 18:30 Snäcköstä Överöön kautta Långnäsiin. Pe 19/4 – su 21/4 Ei liikennettä. Ma 22/4 Sunnuntailiikenne.

Tue 1/1 No traffic.

Thu 18/4 Regular schedule, with an additional tour at 18:30 from Snäckö via Överö to Långnäs. Fri 19/4 – Sun 21/4 No traffic. Mon 22/4 Sunday schedule.


1/1–28/4 2019     TVÄRGÅENDE LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS5) Veckodag

Bergö5)

Måndag

Långnäs

Överö1)

07:003)

07:453)

08:503)

11:55

13:00N)

16:10

Sottunga 2)

Snäckö

F)K)

16:55

17:55N)

Tisdag

11:55F)

13:00N)

Onsdag

16:55F)L) 11:55F)K) 16:55

17:55N) 13:00N) 17:55N)

16:10 Torsdag

11:20

4)

16:10 Fredag 16:10 21:155) Söndag

12:00

17:152)

13:05N)

4)

16:55

17:55N)

11:55F)

13:00N)

16:55

17:55N)

16:20 K)

17:25N)

21:45 15:35

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION 1) Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Långnäs. Långnäs– Överö v.v. kan inte bokas. 2) Endast jämna veckor, bokning till Ålandstrafiken senast kl. 14:10 eller beställs till färjan senast kl. 15:10. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till Snäckö kl. 18:25. 3) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som körs kl. 07:00 från Långnäs till Snäckö, bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Långnäs till Överö, bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 5) Turen kör sista fre i april vid bokning till Ålandstrafiken senast tis kl. 16:00. F) Kombinerar med Föglölinjen från Degerby, bilväg Överö-Degerby ca 17 km. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km. K) Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja. L) Kombinerar med Södra linjen från Långnäs i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

TIETOJA 1) Liikennöidään tilauksesta viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs– Överö reittiä ei voi varata. 2) Ainoastaan parillisilla viikoilla, varataan Ålands­t rafikenilta viimeistään klo 14:10 tai tilataan lauttalta vimeistään klo 15:10. Jos Sottungaan rantaudutaan on saapumisaika Snäcköhön klo 18:25. 3) Liikennöidään joka viikko, parittomina ­v iikoina polttoainekuljetuksena joka liikennöi­dän klo 07:00 Långnäsistä Snäcköhön, varataan viimeistään keskiviikkona klo 12:00 Ålandstrafikeniin. 4) Polttoainetta ajetaan Långnäsistä Överöhön, varataan viimeistään maanantaina klo 12:00 Ålands­t rafikenin kautta. 5) Vuoro ajettaan viimeisenä perjantaina huhtikuussa ainoastaan tilauksesta Ålands­ trafikeniin viimeistään edeltävänä tiistaina klo 16:00. F) Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, maantie Överö-Degerby n. 17 km. N) Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle, ­maantie Snäcköstä Kumlingen lauttasatamaan n. 11 km. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Kökarista ­Ö verössä. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. L) Yhteys Eteläiselle linjalle Långnäsista ­Ö verössä. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen i­ lmoitettua lähtöaikaa ja valmiina ajoneuvojen ja ­matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Långnäs. The route Långnäs–Överö cannot be booked. 2) Only even weeks, booking to Ålandstrafiken no later than 14:10 or by ordering to the ferry no later than at 15:10. When Sottunga is called the arrival time to Snäckö is 18:25. 3) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport at 07:00 from Långnäs to Snäckö, to be booked no later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken. 4) Fuel is driven from Långnäs to Överö, booked no later than Mon at 12:00 to Ålands­ trafiken. 5) The tour is driven the last Fri in April to be booked no later than Tue at 16:00 to Ålands­ trafiken. F) Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö-Degerby approx. 17 km. N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km. K) Connection from Överö to Southern line from Kökar by ordering to the ferry. L) Connection from Överö to Southern line from Långnäs by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours. 1)

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 6/1 Söndagstrafik.

Su 6/1 Sunnuntailiikenne.

Sun 6/1 Sunday schedule.

Tis 1/1 Ingen trafik.

Fre 19/4 – sön 21/4 Ingen trafik. Mån 22/4 Söndagstrafik.

Tis 23/4 Extra tur (bränsletur) kl. 07:00 från Långnäs via Överö till Snäckö.

Ti 1/1 Ei liikennettä.

Pe 19/4 – su 21/4 Ei liikennettä. Ma 22/4 Sunnuntailiikenne.

Ti 23/4 Ylimääräinen vuoro (poltto­ ainekuljetuksena) klo 07:00 Långnäsistä Överöhön kautta Snäcköhön.

Tue 1/1 No traffic.

Fri 19/4 – Sun 21/4 No traffic. Mon 22/4 Sunday schedule.

Tue 23/4 Additional tour (fuel transport) at 07:00 from Långnäs via Överö to Snäckö.

alandstrafiken.ax 9


TVÄRGÅENDE LINJEN       29/4–16/6 OCH 12–31/8 2019 (1/9–31/12 2019 publiceras på alandstrafiken.ax våren 2019) SNÄCKÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ5) Veckodag Måndag

Snäckö 10:15 14:003) 09:30 N) 14:00 09:30 N) 13:30 09:30 N) 14:00 09:30 N) 14:00 18:30 18:00

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Söndag

Sottunga 2)

10:202)

Överö1) 11:20 F)K)L) 15:053)K) 10:35F)L) 15:05K) 10:35 14:35 4) 10:35F) 15:05K) 10:35F) 15:05K) 19:30K) 19:05

Långnäs

Bergö5)

15:45 15:45 11:15 15:15 15:45 15:45 20:155) 19:45

21:00

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Snäckö. Långnäs-Överö v.v. kan inte bokas.

Rantautuu tilauksesta, otettava yhteys lautalle viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäckösta. Långnäs–Överö reittiä ei voida varata.

1)

2) Endast för trafik Snäckö – Sottunga första helgfria tis i månaden mot beställning till färjan senast kl. 09:15. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till Överö kl. 11:05. 3) Trafikerar alla veckor som bränsletur som bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

4) Bränsle körs från Överö till Långnäs, bokas senast tis kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 5) Bergö trafikeras sista fre i maj och augusti endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tis kl. 16:00.

Kombinerar med Föglölinjen från Degerby, bilväg Överö-Degerby ca 17 km.

F)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km. N)

Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja.

K)

Kombinerar med Södra linjen mot Långnäs i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna. L)

OBS!

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

avbok n

1)

Ainoastaan liikenteelle Snäckö – Sottunga välillä, kuukauden ensimmäisenä ti joka on arkipäivä, tilauksesta lauttalle viimeistään klo 09:15 jos Sottungaan rantaudutaan, saapumisaika Överöhön on klo 11:05. 3) Liikennöidään joka viikko polttoaine­ kuljetuksena joka varattaan viimeistään ke kl. 12:00 Ålandstrafikenin kautta. 2)

4) Polttoainetta ajetaan Överösta Långnäsiin varataan viimeistään ti klo 12:00 Ålands­ trafikenin kautta. 5) Bergö liikennöidän viimeisenä kuukauden pe tuokokuussa ja elokuussa ainoastaan varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään edeltävänä ti klo 16:00.

Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, ajomatka Överö–Degerby n. 17 km.

F)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km. N)

Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin. Tehdään vain tilauksesta.

K)

L) Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Lång­ näsiin. Tehdään vain tilauksesta ko. alukselle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION 1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Snäckö. The route Långnäs–Överö cannot be booked.

2) Only for traffic Snäckö – Sottunga the first working Tuesday of the month, by ordering to the ferry no later than 09:15. When Sottunga is called the arrival time to Överö is 11:05.

Traffic all weeks as fuel transport, to be booked no later than Wed at 12:00 to ­Å landstrafiken. 3)

4) Fuel is driven from Överö to Långnäs, to be booked no later than Tue at 12:00 to Ålands­ trafiken. 5) Dep. to Bergö the last Fri in May and Aug to be booked no later than Tue at 16:00 to Ålandstrafiken.

Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö–Degerby approx. 17 km.

F)

N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km.

Connection from Överö to Southern line towards Kökar by ordering to the ferry.

K)

L) Connection from Överö towards Långnäs to Southern line by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 30/5 Ingen trafik.

To 30/5 Ei liikennettä.

Thu 30/5 No traffic.

Ons 1/5 Söndagstrafik.

10 alandstrafiken.ax

Ke 1/5 Sunnuntailiikenne.

Wed 1/5 Sunday schedule.


29/4–16/6 OCH 12–31/8 2019 (1/9–31/12 2019 publiceras på alandstrafiken.ax våren 2019)    TVÄRGÅENDE LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS5) Veckodag Måndag

Bergö5)

Långnäs 07:003) 16:10

Tisdag 16:10 11:20 4) 16:10

Onsdag Torsdag

16:10 Fredag 21:155) Söndag

16:10 21:45 15:35

Överö1) 07:453) 11:55F)K) 16:55 11:55F) 16:55 12:00F) 16:55 11:55F)L) 16:55 11:55F)K) 16:55

Sottunga 2)

Snäckö 08:50 13:00N) 17:55N) 13:00N) 17:55N) 13:05N) 17:55N) 13:00N) 17:55N) 13:00N) 17:55N)

17:152)

16:20

17:25N)

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Långnäs. Långnäs– Överö v.v. kan inte bokas.

Rantautuu tilauksesta lautalle viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. LångnäsÖverö reittiä ei voida varata.

1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Långnäs. The route Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

1)

2) Endast för trafik Sottunga – Snäckö första helgfria tis i månaden mot beställning till färjan senast kl. 15:55. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till Snäckö kl. 18:25. 3) Trafikerar alla veckor som bränsletur som bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Långnäs till Överö, bokas senast tis kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 5) Turen körs sista fre i maj och augusti endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tis kl. 16:00.

Kombinerar med Föglölinjen från Degerby, bilväg Överö–Degerby ca 17 km.

F)

N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja.

K)

L) Kombinerar med Södra linjen från Långnäs i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

1)

2) Ainoastaan liikenteelle Sottunga – Snäckö välillä, kuukauden ensimmäisena ti joka on arkipäivä, tilauksesta lautalle viimeistän klo 15:55. Jos rantaudutaan Sottungaan, on saapumisaika Överöhön klo 18:25. 3) Liikennöidään joka viikko polttoaine­ kuljetuksena joka varattaan viimeistään ke kl. 12:00 Ålandstrafikenin kautta.

Polttoainekuljetus Långnäsistä Överöhön, varataan viimeistään ti klo 12:00 Ålands­ trafikenin kautta. 4)

Vuoro liikennöidään viimeisenä tuokokuun ja elokuun pe, ainoastaan varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään edeltävänä ti klo 16:00. 5)

Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, ajomatka Degerby–Överö n. 17 km.

F)

N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km.

Yhteys Kökarista saapuvalle Eteläiselle linjalle Överössä. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle.

K)

L) Yhteys Överössä Långnäsista saapuvalle Eteläisellä linjalle. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

2) Only for traffic Sottunga – Snäckö the first working Tuesday of the month, by ordering to the ferry no later than 15:55. If the ferry calls Sottunga the arrival time to Snäckö is 18:25.

Traffic all weeks as fuel transport, to be booked no later than Wed at 12:00 to ­Å landstrafiken. 3)

4) Fuel is driven from Långnäs to Överö to be booked no later than Tue at 12:00 to Ålands­ trafiken.

The tour is driven the last Fri in May and Aug, to be booked no later than Tue at 16:00 to Ålandstrafiken.

5)

Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö–Degerby approx. 17 km.

F)

N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km.

Connection in Överö to Southern line from Kökar by ordering to the ferry.

K)

L) Connection in Överö from Långnäs only by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 2/5 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via Överö till Snäckö.

To 2/5 Ylimääräinen vuoro klo. 07:00 Långnäsistä Överön kautta Snäcköhön.

Thu 2/5 Additional tour at 07:00 from Långnäs via Överö to Snäckö.

Ons 1/5 Ingen trafik.

Tors 30/5 Ingen trafik.

Ke 1/5 Ei liikennettä.

To 30/5 Ei liikennettä.

Wed 1/5 No traffic.

Thu 30/5 No traffic.

alandstrafiken.ax 11


TVÄRGÅENDE LINJEN       17/6–11/8 2019 SNÄCKÖ – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och BERGÖ – LÅNGNÄS2) Veckodag Måndag

Snäckö 08:50N) 14:00 18:30 09:30N) 14:003) 09:30N) 14:00 N) 09:30N) 14:00 09:30N) 14:00 N) 09:30N) 14:00 13:15 18:00N)

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Överö1) 09:55 15:05 4)K) 19:35 10:35 15:053)K) 10:35 15:05K) 10:35 15:05 4)K) 10:35 15:05K) 10:35 15:05K) 14:20 19:05K)

Långnäs 10:35 15:45 20:15 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 15:00 19:45

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Snäckö. Långnäs– Överö v.v. kan inte bokas.

Saapuu tilauksesta, otettava yhteys lautalle viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäcköstä. Långnäs–Överö reittiä ja päinvastoin ei voida varata.

1)

2) Bergö trafikeras sista fre i juni och juli mot beställning till ”Bergö-färjan” tel. +358 (0)400 782 732 senast tis kl. 16:00.

Bränsletur kl. 14:00 från Snäckö till ­Långnäs.

3)

Mån/tors bränsletur kl. 15:05 från Överö till Långnäs. 4)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km. N)

Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

K)

1)

Bergö liikennöidään kesä ja heinäkuun ­v iimeisenä pe vain tilauksesta ”Bergö-­ lautalle” puh. +358 (0)400 782 732 ­edeltävänä ti klo 16:00. 2)

Polttoainekuljetusvuoro klo 14:00 Snäcköstä Långnäsiin.

3)

Ma/to ajetaan polttoainetta klo 15:05 vuorolla Överöstä Långnäsiin.

4)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km. N)

Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

K)

INFORMATION Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Snäckö. The route Långnäs–Överö cannot be booked. 1)

2) Dep. to Bergö the last Fri in June and July by ordering to the “Bergö-ferry” tel. +358 (0)400 782 732 no later than Tue at 16:00.

Fuel transport at 14:00 from Snäckö to Långnäs.

3)

4) Fuel is driven Mon/Thu from Överö to Långnäs at 15:05.

N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km.

Connection in Överö to Southern line to Kökar by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

K)

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 23/6 Söndagstrafik.

Su 23/6 Sunnuntailiikenne.

Sun 23/6 Sunday schedule.

Lör 22/6 Lördagstrafik.

12 alandstrafiken.ax

La 22/6 Lauantailiikenne.

Sat 22/6 Saturday schedule.


17/6–11/8 2019     TVÄRGÅENDE LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS2) Veckodag Måndag

Långnäs 07:00 4) 11:15 16:10 07:003) 11:25 16:10 11:25 16:10 11:25 4) 16:10 11:25 16:10 12:00 16:10 15:35

Tisdag

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Överö1) 07:45 12:00K) 16:55K) 07:453) 12:10 16:55K) 12:10K) 16:55K) 12:10 16:55K) 12:10 16:55K) 12:45 16:55K) 16:20

Snäckö 08:50 13:05N) 18:00 N) 08:50 13:15N) 18:00 N) 13:15N) 18:00 N) 13:15N) 18:00 N) 13:15N) 18:00 N) 13:50 18:00 N) 17.25N)

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Långnäs. Långnäs– Överö v.v. kan inte bokas.

Saapuu tilauksesta lauttalle viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs– Överö reittiä ei voida varata.

Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Långnäs. The route Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

1)

2) Bergö trafikeras sista fre i juni och juli mot beställning till ”Bergö-färjan” tel. +358 (0)400 782 732 senast tis kl. 16:00.

Bränsletur kl. 07:00 från Långnäs till Snäckö, bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

3)

4) Mån/tors bränsletur kl. 07:00/11:25 från Långnäs till Överö, bokas senast fre/ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö. Endast mot beställning till färja.

K)

Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

20%

1)

1)

2) Bergö liikennöidään kesä ja heinäkuun v­ iimeisenä pe vain tilauksesta ”Bergö-­ lautalle” puh. +358 (0)400 782 732 ­edeltävänä ti klo 16:00.

2) Dep. to Bergö the last Fri in June and July by ordering to the “Bergö-ferry” tel. +358 (0)400 782 732 no later than Tue at 16:00.

4) Ma/to ajettaan polttoainetta klo 07:00/11:25 vuorolla Långnäsista Överöhön. Varaus tehdään viimeistään pe/ke klo 12:00 Ålandstrafikeniin.

4) Fuel is driven on Mon/Thu from Långnäs to Överö at 07:00/11:25 to be booked no later than Fri/Wed at 12:00 to Ålandstrafiken.

Polttoainekuljetusvuoro klo 07:00 Långnäs­ istä Snäcköhön varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålands­t rafikenilta.

3)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–Kumlingen lauttasatama n. 11 km. N)

Yhteys Överöstä Kökarista saapuvalle Eteläiselle linjalle. Tehdään vain tilauksesta ko. lautalle. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

K)

Fuel is driven at 07:00 from Långnäs to Snäckö, to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken.

3)

N) Connection to Northern line, land road Snäckö–Kumlinge harbour approx. 11 km.

Connection in Överö to Southern line from Kökar by ordering to the ferry. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

K)

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 23/6 Söndagstrafik.

Su 23/6 Sunnuntailiikenne.

Sun 23/6 Sunday schedule.

Lör 22/6 Lördagstrafik.

La 22/6 Lauantailiikenne.

Sat 22/6 Saturday schedule.

alandstrafiken.ax 13


SÖDRA LINJEN    2/1–28/4 OCH 30/9–31/12 2019 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lördag

Söndag

Färja G S G G S G S G G S G G S G S G S (alt. G)7) S G G S

Galtby

10:00

10:00 21:00

20:155)

15:15

Kökar 06:30 09:00 15:00 06:30 12:30 15:00B) 06:30 09:00 15:00 06:30 15:00 06:30 12:30 14:45 23:30 07:30 14:45 22:355) 07:30 14:00 17:35

Kyrkogårdsö Husö 07:052) 09:502) 2) 15:35 07:202) 2) 13:05 B) 15:352)B) 07:202) 09:352) 15:352) 07:202)4) 07:052)3) 15:502) 15:352) 07:202) 13:202) 15:202) 00:052) 08:202) 15:202)3) 15:352)4) 23:252)5) 08:052) 14:502) 18:252) 18:102)

Sottunga 2) 07:50 10:20 16:20 07:50 13:50 16:20 B) 07:50 10:20 16:20 07:50 16:20 07:50 13:50 16:05 00:50 08:50 16:05 23:555) 08:50 15:20 18:55

Överö1)2) 08:20 10:50 16:50 08:20 14:20 16:50 B) 08:20 10:50 16:50 08:20 16:50 08:20 14:20 16:35 01:20 09:20 16:35 00:255) 09:20 15:50 19:25

Långnäs2) 09:00 11:30 17:30 09:00 15:00 17:30 09:00 11:30 17:30 09:00 17:30 09:00 15:00 17:15 01:50 10:00 17:15 01:05 10:00 16:30 20:05

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar mot beställning per tfn +358 (0)40 1580 100 för resenärer utan fordon från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Passbåtsturlistan sid 24.

Jatkoyhteys yhteysveneellä tilauksesta numeroon +358 (0)40 1580 100 matkustajille ilman ajoneuvoa Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. ­Y hteysveneaikataulu ks. s. 24.

Passengerboat connection by advance ordering, tel. +358 (0)40 1580 100, for passengers without vehicles from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Boat timetables see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn.Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten.

B) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Husö angörs endast för bränsletransport. 3) 4) 5)

Körs endast udda veckor

Körs endast jämna veckor

Trafikerar endast lör 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12.

Trafikeras av M/S Skiftet förutom lör 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12 som körs av M/S Gudingen. 7)

Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/ pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellan­hamnarna.

Påsk- och jultrafik, sid. 22–23

Ons 2/1 Avg. kl. 06:30 från Kökar till Långnäs körs av M/S Gudingen istället för M/S Skiftet. Avg. kl. 09:00 från Kökar till Långnäs ställs in. Ons 16/10 Extra tur kl 23:45 från Galtby till Kökar med M/S Skiftet.

Tors 2/1 2020 Avg. kl. 06:30 från Kökar till Långnäs körs av M/S Gudingen istället för M/S Skiftet.

14 alandstrafiken.ax

1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

2) Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. B) Liikennöidään joka viikko mutta parittomina viikkoina polttoainekuljetusvuorona joka varataan viimeistään to klo 12:00 Ålandstrafikenilta. Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina. 3) 4) 5)

Liikennöidään vain parittomina viikkoina. Liikennöidään vain parillisina viikkoina.

Liikennöidään ainoastaan la 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12.

Liikennöidään M/S Skiftetillä paitsi la 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12 M/S Gudingenilla. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 7)

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23

Ke 2/1 Vuoro klo 06:30 Kökarista Långnäsiin ajetaan M/S Skiftetin sijasta M/S Gudingenilla. Vuoro klo 09:00 Kökarista Långnäsiin on peruutettu. Ke 16/10 Lisävuoro klo 23:45 Galtbystä Kökariin M/S Skiftetillä.

To 2/1 2020 Vuoro klo 06:30 Kökarista Långnäsiin ajetaan M/S Skiftetin sijasta M/S Gudingenilla.

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­L ångnäs– Överö v.v. cannot be booked.

2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. B) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport to be booked no later than Thu at 12:00 to Ålands­ trafiken. Via Husö only on fuel transport. 3) 4) 5)

Odd weeks only.

Even weeks only.

Traffic only Sat 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12.

Traffic with M/S Skiftet except Sat 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12 wich traffics by M/S Gudingen. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/ pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours. 7)

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23.

Wed 2/1 Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs with M/S Gudingen instead of M/S Skiftet. Departure at 09:00 from Kökar to Långnäs is cancelled.

Wed 16/10 Additional departure at 23:45 from Galtby to Kökar with M/S Skiftet. Thu 2/1 2020 Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs with M/S Gudingen instead of M/S Skiftet.


2/1–28/4 OCH 30/9–31/12 2019    SÖDRA LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Färja S G S G G S G G

Långnäs 06:15 12:00 16:00 18:15 09:15B) 16:00 18:15 12:00

Överö1) 06:50 12:35 16:35 18:50 09:50 B) 16:35 18:50 12:35

Sottunga 07:25 13:10 17:10 19:25 10:25B) 17:10 19:25 13:10

S

18:15

18:50

19:25

G S G G S G S S G G S G G

10:00 16:00 18:15 12:00 16:00 19:00 06:00 5) 09:30 6) 10:30 5) 18:00 09:30 11:00 17:30

10:35 16:35 18:50 12:35 16:35 19:35 06:355) 10:056) 11:055) 18:35 10:05 11:35 18:05

11:10 17:10 19:25 13:10 17:10 20:10 07:10 5) 10:40 6) 11:40 5) 19:10 10:40 12:10 18:40

Husö

17:452) B)

20:002) 13:452)

Kyrkogårdsö Kökar 2) 08:052) 08:45 13:502) 14:30 18:30 20:052) 20:45 11:052)B) 12:00 17:502) 18:30 20:45 14:30 20:052)

11:45 17:452)

2)

20:052) 13:452) 17:502) 20:452) 07:452)5) 11:152)6) 12:152)5) 11:152)

11:202)6) 12:202)5) 19:302) 11:202)

19:152)4)

19:202)

Galtby 2)

21:00

20:45 12:30 18:30 20:45 14:30 18:30 21:30 08:30 5) 12:00 6) 13:00 5) 20:30 12:00 13:30 20:00

21:00

20:50 11:00 5)

14:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar mot beställning per tfn +358 (0)40 1580 100 för resenärer utan fordon till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Passbåtsturlistan sid 24.

Jatkoyhteys yhteysveneellä tilauksesta numeroon +358 (0)40 1580 100 matkustajille ilman ajoneuvoa Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. Yhteysveneaikataulu ks. s. 24.

Passengerboat connection by advance ordering, tel. +358 (0)40 1580 100, for passengers without vehicles to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Boat timetables see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn.Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Invikning utan fordon får passagerare till/från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur.

B) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Husö angörs endast för bränsletransport. 3) 4) 5) 6)

Körs endast udda veckor

Körs endast jämna veckor

Trafikerar endast lör 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12.

Trafikerar ej lör 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Begränsad busstrafik under lör, sön och helgdag. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/ pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

Påsk- och jultrafik, sid. 22–23.

Ons 16/10 Extra tur kl. 20:45 från Kökar till Galtby med M/S Skiftet.

1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

2) Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä. Liikennöinti ilman ajoneuvoa voivat lähtö kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa. B) Liikennöidään joka viikko mutta parittomina viikkoina polttoainekuljetusvuorona joka varataan viimeistään to klo 12:00 Ålandstrafikenilta. Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina. 3) 4) 5) 6)

1) Via Överö by ordering to the respective ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours. B) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport to be booked no later than Thu at 12:00 to Ålands­ trafiken. Via Husö only on fuel transport.

Liikennöidään vain parittomina viikkoina.

3)

Liikennöidään ainoastaan la 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12.

5)

Liikennöidään vain parillisina viikkoina.

4)

Ei liikennöidään la 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12.

6)

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

Rajoitettu linja-autoliikenne la, su ja pyhäpäivisin. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23.

Ke 16/10 Lisävuoro Kökaristä Galbyhyn klo 20:45 M/S Skiftetillä.

Odd weeks only.

Even weeks only.

Traffic only Sat 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12.

No traffic Sat 9/2, 6/4, 5/10, 9/11, 7/12.

Limited bus connections on Saturdays, Sundays and public holidays. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/ pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23.

Wed 16/10 Additional departure at 20:45 from Kökar to Galtby with M/S Skiftet.

alandstrafiken.ax 15


SÖDRA LINJEN    29/4–16/6 OCH 12/8–29/9 2019 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS Veckodag Färja Galtby Kökar Kyrkogårdsö Husö Måndag G 06:30 07:052) S 09:00 09:502) 15:352)7) G 15:00 Tisdag G 06:30 07:202) S 10:00 12:30 13:052) B) 15:202)B) G 14:45B) Onsdag G 06:30 07:202) S 06:30 09:00 09:352) 15:352)7) G 15:00 Torsdag G 06:30 07:202) S 10:00 12:30 13:052) 15:202) 15:352)7) G 14:45 Fredag G 06:30 07:052) S 10:00 12:30 13:202) G 14:459) 15:202)9) G 15:0010) 00:052) S 21:00 23:30 Lördag G 07:30 08:202) G 14:00 14:502) 18:102) 18:252) S 15:15 17:35 Söndag G 07:30 08:052) G 14:00 14:502) S 15:15 17:35 18:102)

Sottunga 2) 07:50 10:20 16:20 07:50 13:50 16:05B) 07:50 10:20 16:20 07:50 13:50 16:05 07:50 13:50 16:059) 16:2010) 00:50 08:50 15:20 18:55 08:50 15:20 18:55

Överö1)2) 08:20 10:50 16:50 08:20 14:20 16:35B) 08:20 10:50 16:50 08:20 14:20 16:35 08:20 14:20 16:359) 16:5010) 01:20 09:20 15:50 19:25 09:20 15:50 19:25

Långnäs2) 09:00 11:30 17:30 09:00 15:00 17:15 09:00 11:30 17:30 09:00 15:00 17:15 09:00 15:00 17:15 17:30 01:50 10:00 16:30 20:05 10:00 16:30 20:05

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

Passbåt kombinerar 15/5–15/9 med den första morgonturen mån–fre kl. 07:50 i Sottunga för resenärer från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Lördagar kombinerar kl. 08:50. Söndagar kombinerar kl. 15:20 och kl. 18:55. Passbåts­ turlistan sid 24. 1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas. 2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Invikning utan fordon får passagerare till/från Galtby göra, likaså skoloch dagisbarn samt eventuella följeslagare till/ från Kökar, gäller även kvällstur. 7) Endast 29/4–2/6 och 19/8–29/9. 9) Trafikeras 29/4–2/6 och 1–29/9. 10) Trafikeras 3–16/6 och 12–31/8. B) Bränsletur bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken (Kyrkogårdsö jämna veckor, Husö udda veckor). Husö angörs endast för bränsletransport. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna. Helgdagstrafik:

Mån 12/8 Extra tur kl. 06:30 från Galtby till Kökar med M/S Gudingen. Avg. 06:30 från Kökar till Långnäs körs av M/S Skiftet istället för M/S Gudingen. Avg. 09:00 från Kökar till Långnäs körs av M/S Gudingen istället för M/S Skiftet.

16 alandstrafiken.ax

TIETOJA

INFORMATION

Yhteysvene on käytössä 15/5–15/9 ensimmäisellä aamuvuorolla ma–pe klo 07:50 Sottungassa niitä matkustajia varten, jotka saapuvat Husöstä, Kyrkogårds­östä, Finnöstä ja Hästöstä. Lauantaisin yhteysvene on käytössä klo 08:50 saapumiselle. Sunnuntaisin yhteys vuoroille klo 15:20 ja 18:55. Yhteysveneiden aikataulut ks. s. 24.

Passengerboat connection 15/5–15/9 to the first morning ferry at 07:50 Mon–Fri in Sottunga for passengers from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Saturdays connection at 08:50. Sundays connection at 15:20 and 18:55. Boat timetable see p. 24.

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata. 1)

2) Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä. Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa. 7) Vain 29/4–2/6 ja 19/8–29/9. 9) Liikenöidään 29/4–2/6 ja 1–29/9. 10) Liikenöidään 3–16/6 ja 12–31/8. B) Polttoaineenkuljetusvuoro varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålandstrafikeniltä (Kyrkogårdsöhön liikennöidään parillisina viikkoina, Husöhön parittomina). Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Pyhäpäiväliikenne:

Ma 12/8 Lisävuoro Galtbystä Kökariin klo 06:30 M/S Gudingenilla. Vuoro klo 06:30 Kökarista Långnäsiin M/S Gudingenin sijasta M/S Skiftetillä. Vuoro klo 09:00 Kökarista Långnäsiin ajetaan M/S Skiftetin sijasta M/S Gudingenilla.

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­L ångnäs– Överö v.v. cannot be booked.

2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboats. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours. 7) Only 29/4–2/6 and 19/8–29/9. 9) Traffic 29/4–2/6 and 1–29/9. 10) Traffic 3–16/6 and 12–31/8. B) Fuel transport to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken (Kyrkogårdsö even weeks, Husö odd weeks). Via Husö only on fuel transport.

Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/ pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

Public holiday traffic: Mon 12/8 An addition departure from Galtby to Kökar at 06:30 by using M/S Gudingen. Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs instead of M/S Gudingen, by using M/S Skiftet. Departure at 09:00 from Kökar to Långnäs instead of M/S Skiftet, by using M/S Gudingen.


29/4–16/6 OCH 12/8–29/9 2019    SÖDRA LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Sottunga Husö Veckodag Färja Långnäs Överö1) Måndag S 06:15 06:50 07:25 G 12:00 12:35 13:10 S 16:00 16:35 17:10 17:452) G 18:15 18:50 19:25 3)B) Tisdag G 09:15B) 09:50 B) 10:25B) S 16:00 16:35 17:10 17:452) G 18:15 18:50 19:25 Onsdag G 12:00 12:35 13:10 13:452)6) S 16:00 16:35 17:10 G 18:15 18:50 19:25 20:002) Torsdag G 10:00 10:35 11:10 11:452) S 16:00 16:35 17:10 17:452) G 18:15 18:50 19:25 Fredag G 12:00 12:35 13:10 S 16:00 16:35 17:10 G 19:00 19:35 20:10 20:452) Lördag S 09:30 10:05 10:40 G 11:00 11:35 12:10 12:452) G 17:30 18:05 18:40 Söndag S 09:30 10:05 10:40 11:152) G 11:00 11:35 12:10 G 17:30 18:05 18:40 19:152)

Kyrkogårdsö Kökar 2) 08:052) 08:45 13:502) 14:30 18:30 20:052) 20:45 11:05 4)B) 12:00 18:30 20:052) 20:45 13:502)5) 14:30 18:30 17:502) 20:45 12:30 18:30 20:052) 20:45 13:502)8) 14:30 17:502) 18:30 21:30 11:202) 12:00 13:30 2) 19:20 20:00 11:202) 12:00 13:30 20:00

Galtby 2) 21:00 21:00 21:00 21:00 20:50 14:30 14:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar 15/5–15/9 med turen från Långnäs kl. 18:15 mån–tors, kl. 19:00 fre, kl. 17:30 lör och sön i Sottunga för resenärer till Husö, Kyrko­ gårdsö, Finnö och Hästö. Passbåtsturlistan sid 24.

Yhteysvene on käytössä 15/5–15/9 Långnäsista ma–to klo 18:15, pe klo 19:00, la ja su klo 17:30 Sottungassa niille matkustajille, jotka saapuvat Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. Yhteysveneiden aikataulut ks. s. 24.

Passengerboat connection 15/5–15/9 for the ferry from L ­ ångnäs Mon–Thu at 18:15, Fri at 19:00, and Sat and Sun at 17:30 in Sottunga for passengers to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Boat timetable see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Invikning utan fordon får passagerare till/från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur. 3)

Körs endast udda veckor vid bränsletransport.

Körs alla veckor, men jämna veckor som bränsle­ transport.

4)

5) 6) 8)

Trafikeras 29/4–16/6.

Trafikeras 12/8–29/9.

Endast 3–16/6 och 12–31/8.

B) Bränsletur bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/ pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

2) Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä. Liikennöinti ilman ajoneuvoa voivat lähtö kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

Liikennöidään ainoastaan polttoainekuljetusvuorona parittomina viikkoina.

3)

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­L ångnäs– Överö v.v. cannot be booked.

2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours. 3)

Liikennöidään joka viikko mutta parillisina ­v iikkoina polttoainekuljetusvuorona.

4)

5)

6)

4)

6) 8)

Liikennöidään 29/4–16/6.

Liikennöidään 12/8–29/9.

Vain 3–16/6 ja 12–31/8.

Polttoaineenkuljetusvuoro varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålandstrafikeniltä. B)

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

5)

8)

Traffic only odd week as fuel transport.

Traffic all week but even weeks as fueltransport. Traffics 29/4–16/6.

Traffics 12/8–29/9.

Only 3–16/6 and 12–31/8.

Fuel transport to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/ pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours. B)

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 16/6 Extra tur kl. 20:30 från Långnäs till Kökar med M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö mot beställning.

Su 16/6 Klo 20:30 lisävuoro Långnäsistä Kökariin M/S Skiftetillä, Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilauksesta.

Sun 16/6 Additional departure at 20:30 from Långnäs to Kökar with M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö by ordering in advance.

Ons 29/5 Avg. kl. 18:15 från Långnäs senare­läggs till kl. 19:00.

Mån 12/8 Avg. kl. 06:15 från Långnäs till Kökar ställs in.

Ke 29/5 Vuoro klo 18:15 Långnäsistä ajetaan klo 19:00.

Ma 12/8 Vuoro klo 06:15 Långnäsistä Kökariin on peruutettu.

Wed 29/5 Departure at 18:15 from Långnäs moved to later departure at 19:00.

Mon 12/8 Departure at 06:15 from Långnäs to Kökar is cancelled.

alandstrafiken.ax 17


SÖDRA LINJEN    17/6–11/8 2019 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS Veckodag Färja Galtby Kökar Kyrkogårdsö Husö Måndag S 06:30 07:052) G 06:30 09:00 K 09:15 10:052) S 15:00 G 15:30 18:00 K 18:45 19:202) 19:252) Tisdag S 06:30 07:202) G 09:45 12:15 K 12:30 13:052) S 15:00 G 15:30 18:00 K 18:45 19:202) 19:252) Onsdag S 06:30 07:052) K 09:00 09:502) S 15:00 G 15:30 18:00 K 18:45 19:202) 19:252) Torsdag S 06:30 07:202) G 09:45 12:15 S 12:30 13:052) K 15:00 G 15:30 18:00 S 18:45 19:202) 19:252) Fredag K 06:30 07:052) G 09:30 12:00 S 12:30 13:202) K 15:00 G 15:30 18:00 S 18:45 19:202) 19:252) G 21:40 00:10 Lördag K 07:30 08:052) S 15:00 G 15:30 18:00 K 18:45 19:202) 19:252) Söndag S 07:30 08:202) G 09:45 12:15 K 12:30 13:052) S 14:30 15:202) G 15:30 18:00 K 18:45 19:202)

Sottunga 08:00

Överö 1) 08:35

Långnäs 09:15

10:35 16:10

11:10 16:45

11:50 17:25

20:15 07:50

20:50 08:25

21:30 09:05

14:00 16:10

14:35 16:45

15:15 17:25

20:15 08:00 10:20 16:10

20:50 08:35 10:55 16:45

21:30 09:15 11:35 17:25

20:15 07:50

20:50 08:25

21:30 09:05

14:00 16:10

14:35 16:45

15:15 17:25

20:15 08:00

20:50 08:35

21:30 09:15

13:50 16:10

14:25 16:45

15:05 17:25

20:15

20:50

21:30

09:00 16:10

09:35 16:45

10:15 17:25

20:15 08:50

20:50 09:25

21:30 10:05

14:00 15:50

14:35 16:25

15:15 17:05

20:15

20:50

21:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

20%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

18 alandstrafiken.ax


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar med den första morgonturen mån–lör i Sottunga för resenärer från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Sön­dagar kombinerar passbåten med eftermiddags­ turen. Passbåtsturlistan sid 24.

Yhteysvene on käytössä ensimmäisellä aamuvuorolla ma–la Sottungassa niitä matkustajia varten, jotka saapuvat Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. Sunnuntaisin yhteys iltapäivävuorolle. Yhteysveneiden aikataulut ks. s. 24.

Passengerboat connection to the first morning ferry Mon–Sat in Sottunga for passengers from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Sundays connection with passengerboat to afternoon ferry. Boat timetable see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. ­Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata. 1)

2) Liikennöidään tilauksesta, viimeistään 15 min ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Vuoron Kyrkogårdsöhön ja Husöhön voivat varata ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteys­veneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

2) Only by ordering at least 15 min prior to departure from the first harbour. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

OBS!

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t u nd

avbok n

v ika i n g s av g if t!

20%

a betald på för t t a s b ra er ho avgif t biljett e n. strafik Å land

Påsk- och jultrafik, sid. 22–23.

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23.

Mån 17/6 Avg. kl. 06:30 från Galtby till Kökar ställs in.

Ma 17/6 Vuoro klo 06:30 Galtbystä Kökariin peruutettu.

Helgdagstrafik:

Tors 20/6 Extra tur kl. 21:40 från Galtby till Kökar med M/S Gudingen.

Fre 21/6 Avg. kl. 09:30 från Galtby till Kökar ställs in. Avg. kl. 15:30 från Galtby tidigareläggs till kl. 12:30. Avg. kl. 21:40 från Galtby till Kökar ställs in. Extra tur kl. 00:20 från Kökar till Långnäs med M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö mot beställning. Lör 22/6 Ordinarie lördagstrafik.

Sön 23/6 Extra tur kl. 22:00 från Kökar till Långnäs med M/S Skiftet, via Husö mot beställning.

Mån 24/6 Avg kl. 06:30 från Kökar till Långnäs körs av M/S Knipan istället för M/S Skiftet. Avg. kl. 09:15 från Kökar till Långnäs körs av M/S Skiftet istället för M/S Knipan.

Pyhäpäiväliikenne:

To 20/6 Lisävuoro klo 21:40 Galtbystä Kökariin M/S Gudingenilla.

Pe 21/6 Vuoro klo 09:30 Galtbystä Kökariin on peruutettu. Klo 15:30 vuoro Gatbystä aikaistettu klo 12:30. Vuoro klo 21:40 Gatbystä Kökariin on peruutettu. Klo. 00:20 lisävuoro Kökarista Långnäsiin M/S Skiftetillä, Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilauksesta. La 22/6 Lauantaiaikataulun mukainen liikenne.

Su 23/6 Klo. 22:00 lisävuoro Kökarista Långnäsiin M/S Skiftetillä, Husöhön liikännöidään tilauksesta.

Ma 24/6 Ma 25/6 Vuoro klo 06:30 ­Kökarista Långnäsiin, M/S Skiftetin sijasta M/S Knipanilla. Vuoro klo 09:15 Kökarista Långnäsiin, M/S Knipanin sijasta M/S Skiftetillä.

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23. Public holiday traffic:

Mon 17/6 Departure at 06:30 from Galtby to Kökar is cancelled. Thu 20/6 Additional departure at 21:40 from Galtby to Kökar with M/S Gudingen.

Fri 21/6 Departure at 09:30 from Galtby to Kökar is cancelled. Departure at 15:30 from Galtby is made earlier to 12:30 o´clock. Departure at 21:40 from Galtby to Kökar is cancelled. Additional departure at 00:20 from Kökar to Långnäs with M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö by ordering in advance. Sat 22/6 Saturday schedule.

Sun 23/6 Additional departure at 22:00 from Kökar to Långnäs with M/S Skiftet, via Husö by ordering in advance.

Mon 24/6 Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs instead of M/S Skiftet, by using M/S Knipan. Departure at 09:15 from Kökar to Långnäs instead of M/S Knipan, by using M/S Skiftet.

alandstrafiken.ax 19


SÖDRA LINJEN  17/6–11/8 2019  LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Sottunga Husö Veckodag Färja Långnäs Överö1) Måndag K 06:30 07:10 07:45 08:152) G S 12:00 12:40 13:15 K 16:00 16:40 17:15 17:452) G S 18:15 18:55 19:30 K 21:45 22:25 23:00 23:302) Tisdag G S 12:00 12:40 13:15 13:452) K 16:00 16:40 17:15 G S 18:15 18:55 19:30 20:002) K 21:45 22:25 23:00 Onsdag S 12:00 12:40 13:15 K 16:00 16:40 17:15 17:452) G S 18:15 18:55 19:30 Torsdag S 09:30 10:10 10:45 G K 12:00 12:40 13:15 13:452) S 16:00 16:40 17:15 17:452) G K 18:15 18:55 19:30 Fredag S 07:30 08:10 08:45 09:152) G K 12:00 12:40 13:15 S 16:00 16:40 17:15 G K 19:00 19:40 20:15 20:452) Lördag S 09:30 10:10 10:45 11:152) G K 16:00 16:40 17:15 17:452) G S 18:15 18:55 19:30 Söndag K 09:30 10:10 10:45 11:152) G S 11:30 12:10 12:45 K 16:00 16:40 17:15 17:452) G S 19:00 19:40 20:15 20:452)

Kyrkogårdsö Kökar 09:05 09:30 14:002) 14:45 18:35 18:50 20:152) 21:00 00:20 12:30 14:35 18:002) 18:40 18:50 20:50 23:452) 00:30 14:002) 14:45 18:35 18:50 20:152) 21:00 11:302) 12:15 12:30 14:35 18:35 18:50 20:152) 21:00 10:05 12:30 2) 14:00 14:45 18:002) 18:40 18:50 21:35 11:302) 12:20 12:30 18:35 18:50 20:152) 21:00 11:302) 12:20 12:30 13:302) 14:15 18:35 18:50 21:002) 21:50

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

20%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

20 alandstrafiken.ax

Galtby 12:00 21:20 15:00 21:20

21:20 15:00 21:20 15:00 21:20 15:00 21:20 15:00 21:20


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Passbåt kombinerar med turen mån–tors och lör från Långnäs kl. 18:15 (kl. 19:00 fre och sön) i Sottunga för resenärer till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Passbåtsturlistan sid 24.

Yhteysvene vuorolle Långnäsista ma–to ja la klo 18:15 (klo 19:00 pe ja su) Sottungassa niitä matkustajia varten jotka matkaavat Husöhön, Kyrkogårdsöhön, Finnöhön ja Hästöhön. Yhteys­veneiden aikataulut ks. s. 24.

Passengerboat connection to the ferry from Långnäs Mon–Thu and Sat at 18:15 (at 19:00 on Fri & Sun) in Sottunga for passengers to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Boat timetable see p. 24.

1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. ­Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

2) Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

Liikennöidään tilauksesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakulje­ tukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 2)

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

2) Only by ordering at least 15 min prior to departure from the first harbour. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

Påsk- och jultrafik sid. 22–23.

Pääsiäis- ja joululiikenne, ks. s. 22–23.

Tors 20/6 Avg. kl. 18:15 från Långnäs senareläggs till kl. 19:00. Extra tur kl. 21:45 från Långnäs till Kökar med M/S Skiftet, via Husö mot beställning.

To 20/6 Vuoro klo 18:15 Långnäs ajetaan klo 19:00. Klo. 21:45 lisävuoro Långnäsistä Kökariin M/S Skiftetillä, Husöhön liikännöidään tilauksesta.

Helgdagstrafik:

Fre 21/6 Avg. 12:30 från Kökar till Galtby tidigareläggs till kl. 10:05. Avg. kl. 18:50 från Kökar till Galtby ställs in. Lör 22/6 Ordinarie lördagstrafik.

Sön 23/6 Extra tur kl. 21:40 från Långnäs till Kökar med M/S Knipan. Mån 24/6 Avg. kl. 06:30 från Långnäs till Kökar körs av M/S Skiftet istället för M/S Knipan.

Pyhäpäiväliikenne:

Pe 21/6 Klo 12:30 Kökarista Galtbyhyn aikaistettu klo 10:05. Vuoro klo 18:50 Kökarista Galtbyhyn on peruutettu. La 22/6 Lautaiaikataulun mukainen liikkenne.

Su 23/6 Klo. 21:40 lisävuoro Långnäsistä Kökariin M/S Knipanilla. Ma 24/6 Vuoro klo 06:30 Långnäsista Kökariin, M/S Knipanin sijasta M/S Skiftetillä.

For Easter and Christmas schedules, see p. 22–23. Public holiday traffic:

Thu 20/6 Departure at 18:15 from Långnäs moved to later departure at 19:00. Additional departure at 21:45 from Långnäs to Kökar with M/S Skiftet, via Husö by ordering in advance. Fri 21/6 Departure at 12:30 from Kökar to Galtby is made earlier to 10:05. Departure at 18:50 from Kökar to Galtby is cancelled. Sat 22/6 Saturday schedule.

Sun 23/6 Additional departure at 21:40 from Långnäs to Kökar with M/S Knipan. Mon 24/6 Departure at 06:30 from ­Långnäs to Kökar instead of M/S Knipan, by using M/S Skiftet.

alandstrafiken.ax 21


SÖDRA LINJEN    18–22/4 2019 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS Datum Torsdag 18/4

Fredag 19/4 Lördag 20/4 Söndag 21/4 Måndag 22/4

Färja S S G S G G G G G S S S G

Galtby

Kökar 06:30 13:00 15:00 23:30 07:30 14:45 07:30 14:45 07:30 14:00 07:30 14:00 17:35

21:00

15:15

Kyrkogårdsö Husö 07:202) 13:352) 15:502) 00:052) 08:202) 2) 15:20 08:052) 15:352) 08:202) 14:352) 08:052) 14:502) 18:102)

Sottunga 2) 07:50 14:20 16:20 00:50 08:50 16:05 08:50 16:05 08:50 15:20 08:50 15:20 18:55

Överö1)2) 08:20 14:50 16:50 01:20 09:20 16:35 09:20 16:35 09:20 15:50 09:20 15:50 19:25

Långnäs2) 09:00 15:30 17:30 01:50 10:00 17:15 10:00 17:15 10:00 16:30 10:00 16:30 20:05

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Datum Torsdag 18/4

Fredag 19/4 Lördag 20/4 Söndag 21/4 Måndag 22/4

Färja S G S G G G G G S S G S S G

Långnäs 10:00 12:00 16:00 19:00 10:30 18:15 12:00 18:15 09:30 18:15 10:00 11:00 18:15 20:45

Överö1) 10:35 12:35 16:35 19:35 11:05 18:50 12:35 18:50 10:05 18:50 10:35 11:35 18:50 21:20

Sottunga 11:10 13:10 17:10 20:10 11:40 19:25 13:10 19:25 10:40 19:25 11:10 12:10 19:25 21:55

Husö

Kyrkogårdsö 11:502)

13:452) 17:502) 20:452) 12:202) 20:002) 13:502) 20:00

2)

11:202) 20:002) 11:452) 12:502) 20:052) 22:302)

Kökar 2) 12:30 14:30 18:30 21:30 13:00 20:45 14:30 20:45 12:00 20:45 12:30 13:30 20:45 23:15

Galtby 2)

20:50

15:00 23:15

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. ­Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas. 2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Invikning utan fordon får passagerare till/från Galtby göra, likaså skoloch dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur.

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

1)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

22 alandstrafiken.ax

1)

Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteys­veneellä. Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa. 2)

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboats. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/ from Kökar, also on th evening tours.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.


23–26/12 2019 OCH 31/12 2019–1/1 2020    SÖDRA LINJEN GALTBY–KÖKAR–KYRKOGÅRDSÖ–HUSÖ-SOTTUNGA–ÖVERÖ–LÅNGNÄS Datum Färja Tisdag 1/1 2019 S G S Måndag 23/12 G S G Tisdag 24/12 S G S Onsdag 25/12 G Torsdag 26/12 S G

Galtby

17:15

Kökar 06:30 15:00 19:35 06:30 12:30 15:00 07:30 12:30 15:00 15:00 07:30 15:00

Kyrkogårdsö

Husö 07:202)

15:352) 20:102) 07:052) 13:102) 15:35

2)

08:202) 13:102) 15:352) 15:352) 08:202) 15:352)

Fredag 27/12–Måndag 30/12 Ordinarie turlista, sid 14–15 Tisdag 31/12 G 06:30 07:052) S 10:00 12:30 G 15:00 15:352) Onsdag 1/1 2020 S 07:30 G 15:00 15:352) S 17:15 19:35 20:102)

13:102) 08:202)

Sottunga 2) 07:50 16:20 20:55 07:50 13:50 16:20 08:50 13:50 16:20 16:20 08:50 16:20

Överö1)2) 08:20 16:50 21:25 08:20 14:20 16:50 09:20 14:20 16:50 16:50 09:20 16:50

Långnäs2) 09:00 17:30 22:05 09:00 15:00 17:30 10:00 15:00 17:30 17:30 10:00 17:30

07:50 13:50 16:20 08:50 16:20 20:55

08:20 14:20 16:50 09:20 16:50 21:25

09:00 15:00 17:30 10:00 17:30 22:05

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Datum Färja Tisdag 1/1 2019 G S G Måndag 23/12 S G S Tisdag 24/12 G S G Onsdag 25/12 S Torsdag 26/12 G S G

Långnäs 11:00 12:00 18:15 09:30 12:00 18:15 09:30 12:00 16:00 16:00 12:00 16:00 18:15

Överö1) 11:35 12:35 18:50 10:05 12:35 18:50 10:05 12:35 16:35 16:35 12:35 16:35 18:50

Sottunga 12:10 13:10 19:25 10:40 13:10 19:25 10:40 13:10 17:10 17:10 13:10 17:10 19:25

Fredag 27/12–Måndag 30/12 Ordinarie turlista, sid 14–15 Tisdag 31/12 G 12:00 12:35 13:10 S 16:00 16:35 17:10 G 11:00 11:35 12:10 Onsdag 1/1 2020 S 12:00 12:35 13:10 G 18:15 18:50 19:25

Husö

Kykogårdsö

13:452) 20:052) 11:152)

11:152)

13:502) 20:052) 11:202) 13:502) 17:502)

17:452) 13:452) 17:452) 20:052) 13:502) 17:502) 13:452) 20:052)

Kökar 2) 13:30 14:30 20:45 12:00 14:30 20:45 12:00 14:30 18:30 18:30 14:30 18:30 20:45 14:30 18:30 13:30 14:30 20:45

Galtby 2) 17:00

21:00

17:00

M/S Gudingen tel. +358 (0)40 769 3687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. ­Långnäs–Överö v.v. kan inte bokas.

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Reittiä Långnäs–Överö ei voida varata.

1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min before arrival to Överö. The route ­Långnäs–Överö v.v. cannot be booked.

1)

2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

1)

Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 2)

2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

alandstrafiken.ax 23


PASSBÅTSTRAFIK    15/5 – 15/9 2019 ENLIGT TURLISTA: INFORMATION Passbåtstrafik bedrivs tur och retur till/från Sottunga färjhamn till/ från öarna Finnö, Hästö och Husö i Sottunga kommun, samt Kyrkogårdsö i Kökars kommun i anslutning till nedan nämnda anlöp med skärgårdsfärjorna till Sottunga färjhamn under perioden 15/5-15/9.

Passbåtstrafikens anlöp till Sottunga färjhamn sker 15 minuter innan färjans anlöp till Sottunga färjhamn och passbåtens avgång från Sottunga färjhamn sker när alla passagerare är ombord på passbåten.

I de fall passbåten kombinerar med två av färjornas turer anlöper passbåten till Sottunga färjhamn 15 minuter före den första färjan anlöper till Sottunga färjhamn och avgår när alla passagerare från den sista färjan som anlöper till Sottunga färjhamn är ombord på passbåten. Passbåten inväntar färjan ifall den är sen.

PASSBÅTSTRAFIK    15/5 – 16/6 OCH 12/8 – 15/9 2019 KÖKAR – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, avg. från Kökar Måndag – fredag 06:30 Lördag 07:30 Söndag 14:00

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 07:50 08:50 15:20

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 07:35 08:35 15:05

LÅNGNÄS/GALTBY – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, Veckodag avg. från Långnäs/Galtby Måndag – torsdag 18:15 Fredag 19:00 Lördag 17:30 Söndag 15:15 från Galtby*)

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 19:25 20:10 18:40 18:55

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 19:10 19:55 18:25 18:25

18:40

18:25

Veckodag

17:30

*)

Mot beställning senast kl. 15:00 samma dag, tel. +358 (0)401 580 100.

PASSBÅTSTRAFIK    17/6 – 11/8 2019 KÖKAR – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, avg. från Kökar Måndag, onsdag, fredag 06:30 Tisdag, torsdag 06:30 Lördag 07:30 Söndag 14:30

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 08:00 07:50 09:00 15:50

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 07:45 07:35 08:45 15:35

LÅNGNÄS/GALTBY – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, Veckodag avg. från Långnäs/Galtby Måndag – torsdag 18:15 Fredag 19:00 Lördag 18:15 Söndag 15:30 från Galtby*)

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 19:30 20:15 19:30 20:15

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 19:15 20:00 19:15 20:00

20:15

20:00

Veckodag

19:00

*)

Mot beställning senast kl. 15:00 samma dag, tel. +358 (0)401 580 100.

PASSBÅTSTRAFIK ÖVRIGA PERIODER 2019 ENDAST MOT BESTÄLLNING Under perioden då passbåten inte kör enligt turlistan ovan, utan ­kombinerar mot beställning, tel. +358 (0)401 580 100, hänvisas passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt till passbåten, med undantag för följande: 1. Passagerare utan fordon till/från Galtby

2. Skol- och dagisbarn samt ev. följeslagare till barnen kan beställa invikning till/från Kökar, även kvällstur

3. Under isperioden kan passbåten beställa invikning till hamn, eller i samråd med skärgårdsfärjorna på södra linjen bestämma mötesplats för kombination med passbåten. PASSBÅTEN KÖR MOT BESTÄLLNING SENAST KL. 17:00 DAGEN FÖRE ÖNSKAD TRANSPORT.

24 alandstrafiken.ax

Passbå är avgi ten ftsfri!


Skärgårdstrafikens körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat Archipelago-traffic traveltimes n Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line n Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line n Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

n Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line n Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Landsväg | Maantie | Road Jurmo

Kustavi Gustavs

Osnäs Vuosnainen

Åva

Brändö

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Asterholma

Bärö

Kumlinge

Vårdö

Eckerö

Berghamn

Houtskär

Torsholma

Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö Bergö

Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

20

10

30 km

Tvärgående linjen | Poikittainen linja

Norra linjen | Pohjoinen linja

Södra linjen | Eteläinen linja

n Långnäs–Överö, ca 40 min

n Hummelvik–Enklinge, ca 1 h

n Långnäs–Överö, ca 40 min

Cross line

Northern line

n Långnäs–Snäckö, ca 1 h 40 min

n Hummelvik–Kumlinge, ca 1 h 20 min

n Överö–Snäckö, ca 1 h

n Hummelvik–Torsholma, ca 2 h 30 min

n Asterholma–Lappo, ca 15 min

n Långnäs–Bergö, ca +20 min n Snäckö–Kumlinge färjfäste, bilväg ca 11 km

Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Svinö–Degerby, ca 30 min

n Överö–Degerby, bilväg ca 17 km

Southern line

n Långnäs–Sottunga, ca 1 h 15 min

n Hummelvik–Lappo, ca 2 h 5 min

n Långnäs–Kökar, ca 2 h 30 min

n Enklinge–Kumlinge, ca 20 min

n Invikning till Kyrkogårdsö, +20 min

n Lappo–Torsholma, ca 20 min n Kumlinge–Lappo, ca 45 min

n Invikning till Husö, +10 min

n Kökar–Sottunga, ca 1 h 15 min n Kökar–Galtby, ca 2 h 30 min

n Kumlinge–Torsholma, ca 1 h 10 min n Åva–Jurmo, ca10 min

n Åva–Osnäs, ca 40 min

n Torsholma–Åva, bilväg ca 17 km

Beräknad körtid över fasta Åland till skärgårdshamnarna | Arvioitu ajoaika Ahvenanmaan läpi saaristosatamiin | Estimated drive time over the mainland of Åland to the archipelago harbors: Mariehamn–Långnäs/Svinö ca | noin | about 40 min Mariehamn–Hummelvik ca | noin | about 90 min

Eckerö–Långnäs/Svinö ca | noin | about 70 min Eckerö–Hummelvik ca | noin | about 90 min

alandstrafiken.ax 25


FÖGLÖLINJEN   1/1–31/5 OCH 1/9–31/12 2019 AVGÅNG FRÅN DEGERBY (RESTID CA 30 MIN) Måndag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:251)

Tisdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:251)

Onsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:251)

Torsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:251)

Fredag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:25

Lördag 06:302)

Sön/helgdag 06:302)

09:00 10:10 12:00

10:10 12:00

15:05 16:15 17:25

15:05 16:15 18:30

21:05 23:251)

21:05 23:251)

Lördag 07:052)

Sön/helgdag 07:052)

09:35 10:45 13:15

10:45 13:15

15:40 16:50

15:40 16:50

19:05

19:05

21:40 00:051)

21:40 00:051)

AVGÅNG FRÅN SVINÖ (RESTID CA 30 MIN) Måndag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Tisdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Onsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Torsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Fredag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

20:25 21:40 00:051)

20:25 21:40 00:051)

20:25 21:40 00:051)

20:25 21:40 00:051)

20:25 21:40 00:05

M/S Skarven tel. +358 (0)40 173 3600. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 21:30.

Liikennöidään tilauksesta. Tilaus suoraan lautalle viimeistään klo 21:30 mennessä.

1) Only by ordering to the ferry, no later than 21:30.

1)

1)

2) Mot beställning till färjan dagen före senast kl. 21:30.

2) Tilauksesta lautalle viimeistään edellisenä iltana klo 21:30.

2) Only by ordering to the ferry the day before at 21:30 the latest.

DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

Helgdagstrafik: Tis 1/1 Trafiken inleds kl. 10:10 från Degerby därefter helgdagstrafik. Tors 18/4 Torsdagsturlista Sön 6/1, fre 19/4, sön 21/4, mån 22/4, ons 1/5, tors 30/5, lör 2/11 Helgdagstrafik. Fre 6/12 Fredagsturlista. Tis 24/12 Trafiken avslutas med avg. kl. 16:50 från Svinö, därefter körs beställningsturer kl. 22:00 från Degerby samt kl. 23:00 från Svinö mot beställning senast 23/12 kl. 21:30. Ons 25/12 Trafiken inleds kl. 12:00 från Degerby, därefter helgdagstrafik. Tors 26/12 Trafiken inleds kl. 10:10 från Degerby, därefter helgdagstrafik. Tis 31/12 Trafiken avslutas med avgång kl. 20:25 från Svinö. Ons 1/1 2020 Trafiken inleds kl. 10:10 från Degerby, därefter helgdagstrafik.

26 alandstrafiken.ax

Pyhäpäiväliikenne:

Ti 1/1 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan. To 18/4 Torstaiaikataulun. Su 6/1, pe 19/4, su 21/4, ma 22/4, ke 1/5, to 30/5, la 2/11 Pyhäaikataulun mukaan. Pe 6/12 Perjantaiaikataulu. Ti 24/12 Liikennöinti pysähtyy klo 16:50 vuorolla Svinöstä, jonka jälkeen ajetaan klo 22:00 Degerbystä, sekä klo 23:00 Svinöstä ainoastaan tilausvuoroja, jotka tulee tehdä viimeistään 23/12 klo 21:30. Ke 25/12 Liikennöinti alkaa klo 12:00 vuorolla Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan. To 26/12 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan. Ti 31/12 Liikennöinti pysähtyy klo 20:25 vuorolla Svinöstä. Ke 1/1 2020 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan.

Public holiday traffic: Tue 1/1 Traffic starts at 10:10 from Degerby, thereafter holiday schedule. Thu 18/4 Thursday schedule. Sun 6/1, Fri 19/4, Sun 21/4, Mon 22/4, Wed 1/5, Thu 30/5, Sat 2/11 Holiday schedule. Fri 6/12 Friday schedule. Tue 24/12 Traffic stops with departure at 16:50 from Svinö and after that only the tour from Degerby at 22:00 and from Svinö at 23:00, to be ordered no later than 23/12 at 21:30. Wed 25/12 Traffic starts with departure at 12:00 from Degerby, thereafter holiday schedule. Thu 26/12 Traffic starts with departure at 10:10 from Degerby, thereafter holiday schedule. Tue 31/12 Traffic stops with departure at 20:25 from Svinö. Wed 1/1 2020 Traffic starts with departure at 10:10 from Degerby, thereafter holiday schedule.


1/6–31/8 2019    FÖGLÖLINJEN AVGÅNG FRÅN DEGERBY (RESTID CA 30 MIN) Måndag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:25

Tisdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:25

Onsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:25

Torsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:25

Fredag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 19:50 21:05 23:25

Lördag 06:302) 07:452) 09:00 10:10 12:00

Sön/helgdag 06:302)

15:05 16:15 17:25

10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 18:30

21:05 23:25

21:05 23:25

AVGÅNG FRÅN SVINÖ (RESTID CA 30 MIN) Måndag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Tisdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Onsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Torsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

Fredag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00

20:25 21:40 00:05

20:25 21:40 00:05

20:25 21:40 00:05

20:25 21:40 00:05

20:25 21:40 00:05

Lördag 07:052) 08:252) 09:35 10:45 13:15

Sön/helgdag 07:052)

15:40 16:50

10:45 13:15 14:30 15:40 16:50

19:05

19:05

21:40 00:05

21:40 00:05

M/S Skarven tel. +358 (0)40 173 3600. Info om respektive färja, se sid. 6. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Mot beställning till färjan dagen före senast kl. 21:30.

Tilauksesta lautalle viimeistään edeltävänä iltana klo 21:30.

2) Only by ordering to the ferry no later than the day before at 21:30.

2)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid (hela året). Gäller även förtursfordon.

TÄT ÄL

DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

A INJ

A EI

2)

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa (ympäri vuoden). Koskee myös etusijaisia ajoneuovoja.

The vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the departure time (whole year). Also applies to vehicles with granted priority.

TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

VOIDA VARA TA!

20%

E DENNA LINJ AS! K K AN INTE BO E OO K CAN NOT BE B

D!

TH IS

etalda å förb p t t a rab er hos avgif t biljett e n. strafik d n a l Å

LINE

Helgdagstrafik:

Lör 22/6 Helgdagstrafik.

Pyhäpäiväliikenne:

La 22/6 Pyhäaikataulun mukaan.

Public holiday traffic:

Sat 22/6 Holiday schedule.

alandstrafiken.ax 27


NORRA LINJEN    2/1–28/4 2019 VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Veckodag Måndag

Färja A K A Tisdag K A K A Onsdag, Torsdag K A K A Fredag K A K A Lördag K A A K Söndag, helgdag K A K

Hummelvik 09:30 12:00 18:15 09:30 12:00

Enklinge 10:30 13:00 19:15 10:30 13:00

Kumlinge 10:50 13:25T) 19:35T) 10:50 13:25T)

12:30 17:50 20:50

Lappo 11:35A) 14:05A) 20:20A) 11:35A) 14:05A) 17:15 20:20A) 08:05A) 14:05A) 18:002) 20:20A) 08:05A) 14:05A) 18:503)A) 20:20A) 08:05A) 13:15A) 19:20A) 18:45 13:15 18:35A) 21:35A)

Torsholma 12:00V) 14:30V) 20:45V) 12:00 14:30V) 17:40 20:45V) 08:30V) 14:30V) 18:25 20:45V) 08:30V) 14:30V) 19:153)V) 20:45V) 08:30V) 13:40V) 19:45 19:10 13:40V) 19:00V) 22:00

18:15 06:00 12:00

19:15 07:001) 13:00

19:35T) 07:20 13:25T)

18:15 06:00 12:00 16:453) 18:15 06:00 11:10 17:15

19:15 07:001) 13:00 17:453) 19:15 07:001) 12:10 18:15

19:35T) 07:20 13:25T) 18:053) 19:35T) 07:20 12:30 18:35

11:10 16:30 19:30

12:10 17:30 20:30

Kumlinge 08:05 16:20 19:05 09:10T)

Enklinge 08:25 16:40 19:25 09:30

Hummelvik 09:35 17:45 20:30 10:35

16:20 19:05 09:10T)

16:40 19:25 09:30

17:45 20:30 10:35

16:20 21:20 09:10T) 14:353) 16:20 21:20 09:10T)

16:40 21:40 09:30 14:553) 16:40 21:40 09:30

17:45 22:45 10:35 16:003) 17:45 22:45 10:35

15:20 20:35 14:35 17:35 20:35

15:40 20:55 14:55 17:55 20:55

16:45 22:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – VÅRDÖ (HUMMELVIK) Veckodag Måndag

Färja K A K Tisdag A K A K Onsdag, Torsdag A K A K Fredag A K A K Lördag A K A K Söndag, helgdag A K A

Torsholma 07:00 15:15V) 18:00V) 08:05V) 12:05 15:15V) 18:00V) 08:05V) 08:35 15:15V) 20:15V) 08:05V) 13:303) 15:15V) 20:15V) 08:05V) 08:35 14:15V) 19:30V) 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 07:20 15:35A) 18:20 08:25 12:25 15:35A) 18:20 08:25 08:55 15:35A) 20:35A) 08:25 13:503) 15:35A) 20:35A) 08:251) 08:55 14:35A) 19:50A) 13:50A) 16:50 19:50A)

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Knipan tel. +358 (0)40 0229 261, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

28 alandstrafiken.ax

ken.ax


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan.

1)

Liikennöidään varauksesta Ålands­ trafikenille tai tilauksesta lautalle.

Only when booked in advance to Ålands­ trafiken or ordering to the ferry.

1)

2) 3)

Turen körs endast vid bokning.

Trafikeras endast under perioden 1–28/4.

2) 3)

1)

Liikennöidään vain tilauksesta.

2)

Liikennöidään vain 1–28/4.

3)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa.

A)

Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Torsholma–Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö sid. 59–60.

V) Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä, ks. s. 59–60.

V)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

T)

V)

A)

T)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo.

Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag. Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

A)

Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto odottaa max 10 min.

Operated only by booking.

Operated only during 11–28/4.

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km. Local transport on Brändö, see p. 59–60. Connection to Asterholma line in Lappo.

Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours. Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If the ferry is late the bus will wait max 10 min.

20%

etalda å förb p t t a rab er hos avgif t biljett e n. strafik Å land

OBS!

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!

Påsk- och midsommartrafik, se sid 33–34.

Pääsiäis- ja juhannusliikenne, ks. s. 33–34.

Tis 1/1 Helgdagstrafik, men avg. från Hummelvik kl. 11:10 och kl. 19:30 med M/S Alfågeln och kl. 16:30 med M/S Knipan. Avg. från Torsholma kl. 13:30 och kl. 19:30 med M/S Knipan och kl. 16:30 med M/S Alfågeln.

Ti 1/1 Pyhäpäiväliikenne, mutta vuoro Hummelvikistä klo 11:10 ja klo 19:30 M/S Alfågelnilla ja klo 16:30 M/S Knipanilla. Vuoro Torsholmasta klo 13:30 ja klo 19:30 M/S Knipanilla ja klo 16:30 M/S Alfågelnilla.

Helgdagstrafik:

Sön 6/1 Helgdagstrafik.

Pyhäpäiväliikenne:

For Easter and Midsummer schedules, see p. 33–34.

Su 6/1 Pyhäpäiväliikenne.

Tue 1/1 Holiday schedule, but departures from Hummelvik at 11:10 and at 19:30 with M/S Alfågeln and at 16:30 with M/S Knipan. Departures from Torsholma at 13:30 and at 19:30 with M/S Knipan and at 16:30 with M/S Alfågeln.

Public holiday traffic:

Sun 6/1 Holiday schedule.

alandstrafiken.ax 29


NORRA LINJEN    29/4–16/6 OCH 12–31/8 2019 (1/9–31/12 2019 publiceras på alandstrafiken.ax våren 2019) VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag, torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Färja A K A K A K A K A K A K A K A K A K A K A K

Hummelvik 09:30 12:00 18:15 09:30 12:00

Enklinge 10:30 13:00 19:15 10:30 13:00

Kumlinge 10:50 13:25T) 19:35T) 10:50 13:25T)

19:35T) 07:20 13:25T) 18:05 19:35T) 07:20 12:30 18:35 11:50 14:50 17:50 20:50

Lappo 11:35A) 14:05A) 20:20A) 11:35A) 14:05A) 17:152) 20:20A) 08:05A) 14:05A) 18:002) 20:20A) 08:05A) 14:05A) 18:50 20:20A) 08:05A) 13:15A) 19:20A) 12:35 15:35A) 18:35A) 21:35A)

Torsholma 12:00V) 14:30V) 20:45V) 12:00V) 14:30V) 17:40 20:45V) 08:30V) 14:30V) 18:25 20:45V) 08:30V) 14:30V) 19:15V) 20:45V) 08:30V) 13:40V) 19:45 13:00V) 16:00V) 19:00V) 22:00

18:15 06:00 12:00

19:15 07:001) 13:00

19:35T) 07:20 13:25T)

18:15 06:00 12:00 16:45 18:15 06:00 11:10 17:15 10:30 13:30 16:30 19:30

19:15 07:001) 13:00 17:45 19:15 07:001) 12:10 18:15 11:30 14:30 17:30 20:30

Kumlinge 08:05 16:20 19:05 09:10T)

Enklinge 08:25 16:40 19:25 09:30

Hummelvik 09:35 17:45 20:30 10:35

16:20 19:05 09:10T)

16:40 19:25 09:30

17:45 20:30 10:35

16:20 21:20 09:10T) 14:35 16:20 21:20 09:10T) 15:20 20:35 09:35 14:35 17:35 20:35

16:40 21:40 09:30 14:55 16:40 21:40 09:30 15:40 20:55 09:55 14:55 17:55 20:55

17:45 22:45 10:35 16:00 17:45 22:45 10:35 16:45 22:00 11:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA– LAPPO–KUMLINGE–ENKLINGE–VÅRDÖ (HUMMELVIK) Veckodag Måndag

Färja K A K Tisdag A K A K Onsdag, Torsdag A K A K Fredag A K A K Lördag A K A Söndag, helgdag K A K A

Torsholma 07:00 15:15V) 18:00V) 08:05V) 12:05 15:15V) 18:00V) 08:05V) 08:35 15:15V) 20:15V) 08:05V) 13:30 15:15V) 20:15V) 08:05V) 14:15V) 19:30V) 08:30 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 07:20 15:35A) 18:20 08:25 12:25 15:35A) 18:20 08:25 08:55 15:35A) 20:35A) 08:25 13:50 15:35A) 20:35A) 08:251) 14:35A) 19:50A) 08:50 13:50A) 16:50 19:50A)

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Knipan tel. +358 (0)40 0229 261, M/S Ejdern tel. +358 (0)40 0229 260, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

20%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

30 alandstrafiken.ax

OBS!

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan.

1)

Liikennöidään varauksesta Ålandstrafikenille tai tilauksesta lautalle.

Only when booked in advance to ­Å landstrafiken or ordering to the ferry.

Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Tholma-Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö se s. 57–60.

Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä. ks. s. 57–60.

V)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

T)

1)

2)

V)

A)

T)

Turen körs endast vid bokning.

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo.

Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag. Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

2)

V)

A)

Vuoro liikennöidään vain tilauksesta.

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa.

Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, ­sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto odottaa max 10 min.

1)

2)

Operated only by booking.

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km. Local transport on Brändö, see p. 57–60.

A)

Connection to Asterholma line in Lappo.

Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours. Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If the ferry is late the bus will wait max 10 min.

Påsk- och midsommartrafik, sid 33–34.

Pääsiäis- ja juhannusliikenne, ks. s 33–34.

Tis 30/4 Tisdagstrafik, men avg. kl. 15:15 från Torsholma och kl. 18:15 från Hummelvik körs av M/S Knipan istället för M/S Alfågeln och avg. kl. 18:00 från Torsholma körs av M/S Alfågeln istället för M/S Knipan.

Ti 30/4 Tiistaiaikataulu, mutta vouro klo 15:15 Torsholmasta ja klo 18:15 Hummelvikistä ajetaan M/S Alfågelniin sijasta M/S Knipanilla ja vuoro klo 18:00 Torsholmasta ajetaan M/S Knipaniin sijasta M/S Alfågelnilla.

Public holiday traffic:

To 2/5 Torstaiaikataulu, mutta vuoro klo 06:00 Hummelvikistä liikennöidään M/S Knipanin sijasta M/S Alfågelnilla. Vuorot klo 08:05 Torsholmasta ja klo 12:00 Hummelvikistä liikennöidään M/S Alfågelnin sijasta M/S Knipanilla.

Wed 1/5 Holiday schedule.

Helgdagstrafik:

Ons 1/5 Helgdagstrafik.

Tors 2/5 Torsdagstrafik, men avg. kl. 06:00 från Hummelvik körs av M/S Alfågeln istället för M/S Knipan. Avg. kl. 08:05 från Torsholma och kl. 12:00 från Hummelvik körs av M/S Knipan istället för M/S Alfågeln. Ons 29/5 Extra tur från Torsholma kl. 13:30 med M/S Knipan. Extra tur från Hummelvik kl. 16:45 med M/S Knipan. Avg. kl. 08:35 från Torsholma till Lappo ställs in. Avg. kl. 18:00 från Lappo till Torshoma ställs in.

Tors 30/5 Helgtrafik, men avg. kl. 08:30 från Torsholma och kl. 13:30 från Hummelvik körs av M/S Alfågeln istället för M/S Knipan. Avg. kl. 10:30 från Hummelvik och kl. 13:30 från Torsholma körs av M/S Knipan istället för M/S Alfågeln. Avg. kl. 16:30 från Torsholma till Hummelvik ställs in. Avg. kl. 16:30 från Hummelvik till Torsholma ställs in. Fre 31/5 Avg. kl. 06:00 från Hummelvik körs av M/S Alfågeln istället för M/S Knipan. Avg. kl. 08:05 från Torsholma och kl. 12:00 från Hummelvik körs av M/S Knipan istället för M/S Alfågeln. Avg. kl. 13:30 från Torsholma och kl. 16:45 från Hummelvik ställs in.

Sön 16/6 Avg. kl. 19:30 från Hummelvik körs av M/S Ejdern istället för M/S Knipan. Mån 12/8 Avg. kl. 07:00 från Torsholma körs av M/S Ejdern istället för M/S Knipan.

Pyhäpäiväliikenne:

For Easter andMidsummer schedules see p. 33–34.

Ke 1/5 Pyhäpäiväliikenne.

Tue 30/4 Monday schedule, but departure at 15:15 from Torsholma and at 18:15 from Hummelvik with M/S Knipan instead of M/S Alfågeln and departure at 18:00 from Torsholma with M/S Alfågeln instead of M/S Knipan.

Ke 29/5 Lisävuoro klo 13:30 Torsholmasta M/S Knipanilla. Lisävuoro kl. 16:45 Hummelvikistä M/S Knipanilla. Vuorot klo 08:35 Torsholmasta Lappoon ja klo 18:00 Lapposta Torsholmaan on peruutettu. To 30/5 Pyhäpäiväliikenne, mutta vuorot klo 08:30 Torsholmasta ja klo 13:30 Hummelvikistä liikennöidään M/S Knipanin sijasta M/S Alfågelnilla. Vuorot klo 10:30 Hummelvikistä ja klo 13:30 Torsholmasta liikennöidään M/S Alfågelnin siijasta M/S Knipanilla. Vuorot klo 16:30 Torsholmasta Hummelvikiin ja klo 16:30 Hummelvikistä Torsholmaan on peruutettu. Pe 31/5 Vuoro klo 06:00 Hummelvikistä liikennöidään M/S Knipanin sijasta M/S Alfågelnilla. Vuorot klo 08:05 Torsholmasta ja klo 12:00 Hummelvikistä liikennöidään M/S Alfågelnin sijasta M/S Knipanilla. Vuorot klo 13:30 Torsholmasta ja klo 16:45 Hummelvikistä on peruutetaan. Su 16/6 Vuoro klo 19:30 Hummelvikistä liikennöidään M/S Knipanin sijasta M/S Ejdernilla. Ma 12/8 Vuoro klo 07:00 Torsholmasta liikennöidään M/S Knipanin sijasta M/S Ejdernilla.

Thu 2/5 Thursday schedule, but departure at 06:00 from Hummelvik with M/S Alfågeln instead of M/S Knipan. Departures at 08:05 from Torsholma and 12:00 from Hummelvik with M/S Knipan instead of M/S Alfågeln.

Wed 29/5 Additional departures at 13:30 from Torsholma and at 16:45 from Hummelvik with M/S Knipan. Departures at 08:35 from Torsholma to Lappo and at 18:00 from Lappo to Torsholma are cancelled.

Thu 30/5 Holiday schedule, but departure at 08:30 from Torsholma and 13:30 from Hummelvik with M/S Alfågeln instead of M/S Knipan. Departure at 10:30 from Hummelvik and 13:30 from Torsholma with M/S Knipan instead of M/S Alfågeln. Departures at 16:30 from Torsholma to Hummelvik and at 16:30 from Hummelvik to Torsholma are cancelled. Fri 31/5 Departure at 06:00 from Hummelvik with M/S Alfågeln instead of M/S Knipan. Departures at 08:05 from Torsholma and 12:00 from Hummelvik with M/S Knipan instead of M/S Alfågeln. Departures at 13:30 from Torsholma and 16:45 from Hummelvik are cancelled. Sun 16/6 Departure at 19:30 from Hummelvik with M/S Ejdern instead of M/S Knipan. Mon 12/8 Departure at 07:00 from Torsholma with M/S Ejdern instead of M/S Knipan.

alandstrafiken.ax 31


NORRA LINJEN    17/6–11/8 2019 VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Veckodag Måndag

A E A Tisdag E A E A Onsdag, Torsdag E A E A Fredag E A E A Lördag E A E Söndag, helgdag A E A E

Hummelvik 09:30 12:00 18:15 09:30 12:00

Enklinge 10:30 13:00 19:15 10:30 13:00

Kumlinge 10:50 13:25T) 19:35T) 10:50 13:25T)

19:35T) 07:20 13:25T) 18:50 20:50 07:20 13:25 18:35 11:50 14:50 17:50 20:50

Lappo 11:35A) 14:10A) 20:20A) 11:35A) 14:10A) 17:15A) 20:20A) 08:05A) 14:10A) 18:002)A) 20:20A) 08:05A) 14:10A) 19:35A) 21:35A) 08:05A) 14:10A) 19:20A) 12:35A) 15:35A) 18:35A) 21:35A)

Torsholma 12:00V) 14:30V) 20:45V) 12:00V) 14:30V) 17:40 20:45V) 08:30V) 14:30V) 18:25 20:45V) 08:30V) 14:30V) 20:00V) 22:00 08:30V) 14:30V) 19:45V) 13:00V) 16:00V) 19:00V) 22:00

18:15 06:00 12:00

19:15 07:00 13:00

19:35T) 07:20 13:25T)

18:15 06:00 12:00 17:30 19:30 06:00 12:00 17:15 10:30 13:30 16:30 19:30

19:15 07:00 13:00 18:30 20:30 07:00 13:00 18:15 11:30 14:30 17:30 20:30

Kumlinge 08:05 16:20 19:05 09:10T)

Enklinge 08:25 16:40 19:25 09:30

Hummelvik 09:35 17:45 20:30 10:35

16:20 19:05 09:10T)

16:40 19:25 09:30

17:45 20:30 10:35

16:20 21:20 09:10T) 14:35 16:20 21:20 09:10T) 15:20 20:35 09:35 14:35 17:35 20:35

16:40 21:40 09:30 14:55 16:40 21:40 09:30 15:40 20:55 09:55 14:55 17:55 20:55

17:45 22:45 10:35 16:00 17:45 22:45 10:35 16:45 22:00 11:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – VÅRDÖ (HUMMELVIK) Veckodag Måndag

Färja E A E Tisdag A E A E Onsdag, Torsdag A E A E Fredag A E A E Lördag A E A Söndag, helgdag E A E A

Torsholma 07:00 15:15V) 18:00V) 08:05V) 12:40 15:15V) 18:00V) 08:05V) 08:35 15:15V) 20:15V) 08:05V) 13:30 15:15V) 20:15V) 08:05V) 14:15V) 19:30V) 08:30V) 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 07:20A) 15:35A) 18:20 08:25 13:00A) 15:35A) 18:20 08:25 08:55 15:35A) 20:35A) 08:25 13:50A) 15:35A) 20:35A) 08:25 14:35A) 19:50A) 08:50A) 13:50A) 16:50A) 19:50A)

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Ejdern tel. +358 (0)40 0229 260, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

32 alandstrafiken.ax

ken.ax


2)

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION Turen körs endast vid bokning.

2)

Vuoro liikennöidään vain tilauksesta.

2)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa.

A)

Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Torsholma–Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö se sid. 57–60.

Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä, ks. s. 57–60.

V)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge -Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

v

V)

A)

T)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo.

För busskombinationer Mariehamn–Hummel­ vik vv se separat busstidtabell, begränsad trafik lördag, söndag och helgdag. Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

Påsk- och midsommartrafik, sid 33–34.

V)

A)

Linja-autoyhteydet Maarianhamina–Hummelvik ja päinvastoin. Katso erillisestä linjaautoaikataulusta. Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto odottaa max 10 min. Pääsiäis- ja juhannusliikenne, ks. s 33–34.

Operated only by booking.

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km. Local transport on Brändö, see p. 57–60. Connection to Asterholma line in Lappo.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours. Bus combinations Mariehamn–Hummelvik and v.v. please see separate bus timetable. Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If the ferry is late the bus will wait max 10 min.

For Easter and Midsummer schedules see p. 33–34.

PÅSKTURLISTA 18–22/4 2019 NORRA LINJEN VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Datum Torsdag 18/4

Fredag 19/4 Lördag 20/4 Söndag 21/4 Måndag 22/4

Färja K A K A K A A A A A K A K A

Hummelvik 06:00 12:00 16:45 18:15 11:10 16:30 11:10 17:15 10:45 16:30 10:30 13:30 16:30 19:30

Enklinge 07:00 13:00 17:45 19:15 12:10 17:30 12:10 18:15 11:45 17:30 11:30 14:30 17:30 20:30

Kumlinge 07:20 13:25 18:05 19:35 12:30 17:50 12:30 18:35 12:05 17:50 11:50 14:50 17:50 20:50

Lappo 08:05 14:05 18:50 20:20 13:15 18:35 13:15 19:20 12:50 18:35 12:35 15:35 18:35 21:35

Torsholma 08:30V) 14:30V) 19:15 20:45V) 13:40V) 19:00 13:40V) 19:45 13:15 V) 19:00 13:00 16:00V) 19:00V) 22:00

Kumlinge 09:10 14:35 16:20 21:20 14:35 17:35 09:10 15:20 09:10 14:35 09:35 14:35 17:35 20:35

Enklinge 09:30 14:55 16:35 21:40 14:55 17:55 09:30 15:35 09:30 14:55 09:55 14:55 17.55 20:55

Hummelvik 10:35 16:00 17:45 22:45 16:00 19:00 10:35 16:45 10:30 16:00 11:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – VÅRDÖ (HUMMELVIK) Datum Torsdag 18/4

Fredag 19/4 Lördag 20/4 Söndag 21/4 Måndag 22/4

Färja A K A K A K A A A A A K A K

Torsholma 08:05V) 13:30 15:15V) 20:15V) 13:30V) 16:30V) 08:05V) 14:15V) 08:05 13:30V) 08:30 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 08:25 13:50 15:35 20:35 13:50 16:50 08:25 14:35 08:25 13:50 08:50 13:50 16:50 19:50

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Knipan tel. +358 (0)40 0229 261, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

alandstrafiken.ax 33


NORRA LINJEN, MIDSOMMARTRAFIK 20–23/6 2019 VÅRDÖ (HUMMELVIK) – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA Datum Torsdag 20/6

Fredag 21/6

Lördag 22/6

Söndag, helgdag 23/6

Färja E A E A E A A E A E A E A E

Hummelvik 06:00 12:00 17:30 19:30 06:00 12:00 18:15

Enklinge 07:00 13:00 18:30 20:30 07:00 13:00 19:15

Kumlinge 07:20 13:25T) 18:50 20:50 07:20 13:25T) 19:35T) 13:25T) 18:35 11:50 14:50 17:50 20:50

Lappo 08:05A) 14:10A) 19:35A) 21:40A) 08:05A) 14:10A) 20:20A) 13:40 14:10A) 19:20A) 12:35 15:35 18:35A) 21:40A)

Torsholma 08:30V) 14:30V) 20:00V) 22:00 08:30V) 14:30V) 20:45 14:00 14:30V) 19:45V) 13:00V) 16:00V) 19:00V) 22:00

12:00 17:15 10:30 13:30 16:30 19:30

13:00 18:15 11:30 14:30 17:30 20:30

Kumlinge 09:10T) 14:35 16:20 21:20 09:10T)

Enklinge 09:30 14:55 16:40 21:40 09:30

Hummelvik 10:35 16:00 17:45 22:45 10:35

16:20 09:10T) 15:20 20:35 09:35 14:35 17:35 20:35

16:40 09:30 15:40 20:55 09:55 14:55 17:55 20:55

17:45 10:35 16:45 22:00 11:00 16:00 19:00 22:00

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – VÅRDÖ (HUMMELVIK) Datum Torsdag 20/6

Fredag 21/6

Lördag 22/6

Söndag, helgdag 23/6

Färja A E A E A E A A E A E A E A

Torsholma 08:05V) 13:30V) 15:15V) 20:15V) 08:05V) 08:35 15:15V) 08:05 14:15V) 19:30V) 08:30V) 13:30V) 16:30V) 19:30V)

Lappo 08:25 13:50 15:35A) 20:35A) 08:25 08:55 15:35A) 08:25 14:35A) 19:50A) 08:50 13:50A) 16:50 19:50A)

M/S Alfågeln tel. +358 (0)40 768 2108, M/S Ejdern tel. +358 (0)40 0229 260, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6. TIETOJA

INFORMATION

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille, autotie Tors­ holma–Åva n. 20 km.

V)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Lappoossa. Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja välisatamassa ajoneuvojen ja matkustajien tulee olla valmiina 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautalla on oikeus lähteä valisatamasta 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

A)

INFORMATION Kombinerar med M/S Viggen. Bilväg Torsholma-Åva ca 20 km. T)

T)

V)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Lappo. Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn och fordon/pass ska vara klara att köra/gå ombord senast 5 min före avgång i mellanhamn. Färjan har rätt att avgå 5 min före avg. tid från mellanhamnarna.

A)

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

34 alandstrafiken.ax

A)

Connection to M/S Viggen, land road Tors­ holma–Åva approx. 20 km. Connection to Asterholma line in Lappo.

Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour and vehicle/pass shall drive/walk onboard at least 5 min before dep. in the middleharbours. Ferry has the right to start 5 min before dep. from all middle harbours.

T)

OBS!

20%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!


FREE VISITORS GUIDE Svenska • Suomi • English

ENGLISH JUNE 2019 – MAY 2020

ENTE RTAI NME NT • FOOD ACCOMODATION • FUN

po of

p and

roc k!

9 da ys

ACT IVIT IES AND EVE NTS ALL YEAR ROUND

• SHOPPING • CRAFTS • SIGHTS • MUSEUMS FOR KIDS • MAPS OF ÅLAND AND MAR IEHAMN

Many tips all year round! Pick up your copy of Åland Guide and explore the sights, activities and events. This is all you need for great days, in sun or rain. The maps of Åland and Mariehamn show you the way!

www.aland.com

alandstrafiken.ax 35


NORRA LINJEN     2/1–28/4 2019 OSNÄS – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

ÅVA – OSNÄS

Osnäs (Gustavs)

Åva (Brändö)

08:35*) 13:30 16:30 20:45 07:00 14:00 16:30 07:00 13:30 16:30 19:00 07:00 13:30 16:30 19:00 20:45 07:00 13:00 18:00

09:15 14:10N) 17:10N) 21:20A) 07:35N)A) 14:40 N) 17:10N) 07:35N) 14:10N) 17:10A) 19:40 N) 07:35N) 14:10N) 17:10 19:40 N) 21:20 07:35N) 13:40A) 18:45N)

12:20 15:10 18:00 20:45

13:00N) 15:50N)A) 18:40 N) 21:20

Åva (Brändö) 07:50 12:40 N) 15:10N) 17:30A)*) 21:25N) 07:50A) 15:10N) 21:25N) 09:05N) 15:10N) 18:00A) 21:25N) 09:05N) 15:10N) 18:00 19:55K) 21:25N) 09:05N) 14:30 N)

Osnäs (Gustavs) 08:30 13:20 15:50 18:10 22:00 08:30 15:50 22:00 09:45 15:50 18:40 22:00 09:45 15:50 18:40 20:35 22:00 09:45 15:10

11:30A) 14:20 N) 16:40A) 19:40N)

12:10 15:00 17:20 20:20

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Viggen tel. +358 (0)40 033 0455. Info om respektive färja, se sid. 6.

20%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

OBS!

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

avbok n

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

36 alandstrafiken.ax

ken.ax

v ika i n g s av g if t!


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Bränsletransport till Brändö måndag kl. 08:35 från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30. Transport av farligt gods endast mot bokning senast onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

*)

Polttoainevuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin klo 08:35 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä maanantaisin klo 17:30. Vaarallisten aineiden kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimestään keskiviikkona klo 12:00 Ålandstrafikenille.

v

*)

Kombinerar med M/S Knipan i Torsholma 1–28/4.

K)

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. N)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma.

A)

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid.

Jatkoyhteys M/S Knipanilla Torsholmassa 1–28/4.

K)

N) Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Tors­ holmassa. Autotie Torsholma–Åva n. 20 km.

A) Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 6/1 Helgdagstrafik.

Su 6/1 Pyhäpäiväliikennenöinti.

Sun 6/1 Holiday schedule.

Tis 1/1 Helgdagstrafik, trafiken inleds kl. 12:20 från Osnäs och avslutas med avg. kl. 19:40 från Åva. Tors 18/4 Fredagstrafik.

Fre 19/4 Helgdagstrafik med avg. kl. 12:20 och kl. 15:10 från Osnäs till Åva samt avg. kl. 14:20 och kl. 19:40 från Åva till Osnäs. Lör 20/4 Lördagstrafik, men avg. kl. 18:00 från Osnäs ställs in. Sön 21/4 Helgdagstrafik, trafiken inleds kl. 12:20 i Osnäs och avslutas med avg. kl. 19:40 från Åva.

Mån 22/4 Helgdagstrafik, trafiken inleds kl. 12:20 i Osnäs och avslutas med avg. kl. 19:40 från Åva.

Ti 1/1 Pyhäpäiväliikenne, liikennöinti alkaa klo 12:20 Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo 19:40 Åvasta. To 18/4 Perjantaiaikataulu.

Pe 19/4 Pyhäaikataulun mukaan vouro klo 12:20 ja klo 15:10 Vuosnaisista Åvaan sekä vuoro klo 14:20 ja klo 19:40 Åvasta Vuosnaisiin. La 20/4 Lauantaiaikataulu, mutta klo 18:00 vuoro Vousnaisista on peruutettu.

Su 21/4 Pyhäpäiväliikennöinti alkaa klo 12:20 Vuosnaisista ja päättyy klo 19:40 Åvasta.

Ma 22/4 Pyhäpäiväliikennöinti alkaa klo 12:20 Vuosnaisista ja päättyy klo 19:40 Åvasta.

Tue 1/1 Holiday schedule, traffic starts at 12:20 from Osnäs and stops with departure at 19:40 from Åva. Thu 18/4 Friday schedule.

Fri 19/4 Holiday schedule with departure 12:20 and at 15:10 från Osnäs to Åva and departure at 14:20 and at 19:40 from Åva to Osnäs.

Sat 20/4 Saturday schedule, but departure at 18:00 from Osnäs is cancelled. Sun 21/4 Holiday schedule, traffic starts at 12:20 from Osnäs and stops at 19:40 from Åva.

Mon 22/4 Holiday schedule, traffic starts at 12:20 from Osnäs and stops at 19:40 from Åva.

alandstrafiken.ax 37


NORRA LINJEN     29/4–16/6 OCH 12–31/8 2019 (1/9–31/12 2019 publiceras på alandstrafiken.ax våren 2019) OSNÄS – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

ÅVA – OSNÄS

Osnäs (Gustavs)

Åva (Brändö)

08:35*) 13:30 16:30 20:45 07:00 11:30 13:30 16:30 20:45 07:00 13:30 16:30 19:00 07:00 13:30 16:30 19:00 20:45 07:00 13:00 18:00 19:45

09:15 14:10 N) 17:10 N) 21:20A) 07:35N) 12:10A) 14:10 N) 17:10 N) 21:20A) 07:35N) 14:10 N) 17:10A) 19:40 N) 07:35N) 14:10 N) 17:10A) 19:40 N) 21:20A) 07:35N) 13:40 N) 18:45N) 20:25A)

12:20 15:10 18:00 20:45

13:00 N)A) 15:50 N) 18:40 N) 21:20A)

Åva (Brändö) 07:50A) 12:40 N) 15:10N) 17:30A)*) 21:25N) 07:50A) 12:40 N) 15:10N) 18:00A) 21:25N) 09:05N) 15:10N) 18:00A) 21:25N) 09:05N) 15:10N) 18:00A) 19:55N) 21:25N) 09:05N) 14:30 N) 19:00

Osnäs (Gustavs) 08:30 13:20 15:50 18:10 22:00 08:30 13:20 15:50 18:40 22:00 09:45 15:50 18:40 22:00 09:45 15:50 18:40 20:35 22:00 09:45 15:10 19:40

11:30A) 14:20 N) 16:40 N) 19:40N)

12:10 15:00 17:20 20:20

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Viggen tel. +358 (0)40 033 0455. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION Bränsletransport till Brändö måndag kl. 08:35 från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30. Transport av farligt gods endast mot bokning senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

*)

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

N)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma.

A)

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid.

TIETOJA

INFORMATION

’)

Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin klo 08:35 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä maanantaisin klo 17:30. Vaarallisten aineiden kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålandstrafikenille.

*)

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Tors­ holmassa. Autotie Torsholma–Åva n. 20 km.

N) Connection to Northern line’s ferry in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

N)

A) Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtö­ aikaa.

Fuel transportation to Brändö on Monday at 08:35 from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at 17:30. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday 12:00 to Ålandstrafiken.

A)

Connection to Asterholma line in Torsholma.

Maximum number of pax 20 at fuel transportation.

The vehicles must be ready to embark at least 10 mins prior to the departure time.

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 30/5 Helgdagstrafik, men avg. kl. 11:30 från Åva ställs in. Extra tur från Åva kl. 21:30.

To 30/5 Pyhäpäiväliikenne, vuoro Åvasta klo 11:30 on peruutettu, ylimääräinen vuoro Åvasta klo 21:30.

Thu 30/5 Holiday schedule, but departure at 11:30 from Åva is cancelled. Additional tour from Åva at 21:30.

Ons 1/5 Helgdagstrafik, men avg. kl. 11:30 från Åva ställs in. Extra tur från Åva kl. 21:30.

38 alandstrafiken.ax

Ke 1/5 Pyhäpäiväliikennöinti, mutta vuoro klo 11:30 Åvasta on peruutettu. Ylimääräinen vuoro Åvasta klo 21:30.

Wed 1/5 Holiday schedule, but departure at 11:30 from Åva is cancelled. Additional tour from Åva at 21:30.


17/6–11/8 2019    NORRA LINJEN OSNÄS – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

ÅVA – OSNÄS

Osnäs (Gustavs)

Åva (Brändö)

08:35*) 13:30 16:30 20:45 07:00 11:30 13:30 16:30 20:45 07:00 13:30 16:30 19:00 07:00 13:30 16:30 19:00 21:30 07:00 13:00 16:30 18:05 07:15 12:20 15:10 18:15 20:45

09:15 14:10 N) 17:10 N) 21:20A) 07:35N) 12:10A) 14:10 N) 17:10 N) 21:20A) 07:35N) 14:10 N) 17:10A) 19:40 N) 07:35N) 14:10 17:10A) 19:40 N) 22:10A) 07:35N) 13:40 N) 17:10A) 18:45N) 07:55N) 13:00 N) 15:50 N) 18:55N) 21:20

Åva (Brändö) 07:50A) 12:40 N) 15:30N) 17:30 *)A) 21:25N) 07:50A) 12:40 N) 15:30N) 18:00 21:25N) 09:05N) 15:30N) 18:00 21:25N) 09:05N) 15:30 N) 18:00 20:35N) 22:35A)N) 09:05N) 15:30N) 17:15A) 20:25N) 08:45 14:10N) 16:40 N) 19:40N)

Osnäs (Gustavs) 08:30 13:20 16:10 18:10 22:05 08:30 13:20 16:10 18:40 22:05 09:45 16:10 18:40 22:05 09:45 16:10 18:40 21:15 23:10 09:45 16:10 17:55 21:05 09:25 14:50 17:20 20:20

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Viggen tel. +358 (0)40 033 0455. Info om respektive färja, se sid. 6. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Bränsletransport till Brändö måndag kl. 08:35 från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30. Transport av farligt gods endast mot bokning senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

’)

Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin klo 08:35 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä maanantaisin klo 17:30. Vaarallisten aineiden kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålandstrafikenille.

*)

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Tors­ holmassa. Autotie Torsholma–Åva n. 20 km.

N) Connection to Northern line’s ferry in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

*)

N) Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma.

A)

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid.

Helgdagstrafik:

Tors 20/6 Trafikeras enligt fredags­t urlista. Fre 21/6 Avgång kl. 20:35 och 22:35 från Åva och kl. 21:30 från Osnäs ställs in.

Lör 22/6 Avgång kl. 07:00 från Osnäs ställs in, i övrigt enligt lördagsturlista.

N)

A) Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa. Autotie Åva–Torsholma n. 20 km.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Fuel transportation to Brändö on Monday at 08:35 from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at 17:30. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday 12:00 to Ålandstrafiken.

Connection to Asterholma line in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

A)

Maximum number of pax 20 at fuel transportation.

The vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the departure time.

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Pe 21/6 Vuoro klo 20:35 ja 22:35 Åvasta ja klo 21:30 Vuosnaisista on peruutettu.

Fri 21/6 Departures at 20:35 and 22:35 from Åva and at 21:30 from Osnäs are cancelled.

To 20/6 Liikennöinti perjantaiaikataulun mukaisesti.

La 22/6 Vuoro klo 07:00 Vuosnaisista on peruutettu, muutoin lauantaiaikataulun mukaan.

Thu 20/6 Traffic according to Friday schedule.

Sat 22/6 Departure at 07:00 from Osnäs is cancelled, otherwise according to the Saturday schedule.

alandstrafiken.ax 39


ÅVA–JURMO    1/1–28/4 2019 JURMO – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag–Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Jurmo 06:152) 07:152) 08:10 08:451) 11:551) 13:001) 14:05 14:55 16:101) 17:00 17:451) 19:301) 20:201) 21:051) 21:551) 07:152) 08:10 08:451) 11:301) 12:15 4) 13:001) 14:05 14:55 16:101) 17:00 17:451) 19:301) 20:201) 21:051) 21:551) 23:203) 07:152) 08:102) 08:451) 11:551) 12:251) 13:301) 14:001) 15:001) 16:101) 17:001) 18:401) 20:001) 21:051) 21:551) 23:203) 07:152) 07:502)N) 10:152) 11:151) 12:40 14:001) 15:351) 16:251) 18:351) 19:251) 20:001) 21:151) 22:251) 23:203)

ÅVA – JURMO Åva 06:25N) 07:25V)N) 08:20 08:55 12:05 13:10 14:15N) 15:05V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N) 20:30 21:15 22:05 07:25V)N) 08:20 08:55V) 11:40 12:25 13:10 14:15N) 15:05V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N) 20:30 21:15 22:05 23:30 07:25N) 08:20 08:55V) 12:05 12:35 13:40 N) 14:10V) 15:10 16:20 17:10A)V) 18:50N) 20:10 21:15 22:05 23:30 07:25 08:00 10:25 11:25V) 12:50N) 14:10V) 15:45N)V) 16:35V) 18:45N) 19:35V) 20:10 21:25 22:35 23:30

Åva 06:302) 07:402)V) 08:201) 09:151)N) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:15N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:551)V) 20:301) 21:251)V)N) 22:151) 07:402)V) 08:201) 09:151)N) 11:40 4) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:15N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:551)V) 20:301) 21:251)V)N) 22:151) 23:303) 07:402)V) 08:202) 09:151)N) 12:101) 12:401) 13:451)V) 14:151)N) 15:151) 16:301) 17:151)V) 18:501)V) 20:201)N) 21:201) 22:151) 23:303) 07:402) 08:102) 10:302) 11:301) 13:00V) 14:201)N) 15:501)V) 16:401) 18:451)V) 19:401)N) 20:201) 21:301)V) 22:401)N) 23:303)

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Doppingen tel. +358 (0)40 708 2136. Info om respektive färja, se sid. 6.

40 alandstrafiken.ax

Jurmo 06:40 07:50 08:30 09:25 12:50 13:20 14:25 15:25 16:40 17:25 18:10 20:05 20:40 21:35 22:25 07:50 08:30 09:25 11:50 12:50 13:20 14:25 15:25 16:40 17:25 18:10 20:05 20:40 21:35 22:25 23:40 07:50 08:30 09:25 12:20 12:50 13:55 14:25 15:25 16:40 17:25 19:00 20:30 21:30 22:25 23:40 07:50 08:20 10:40 11:40 13:10 14:30 16:00 16:50 18:55 19:50 20:30 21:40 22:50 23:40


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Mot beställning senast föregående tur till färjan.

Tilattava lautalta, viimeistään edellisellä vuorolla.

1) Only by ordering to the ferry, before the previous departure at the latest.

1)

2) Mot beställning till färjan senast kl. 17:00 dagen före.

Trafikeras fredag, lördag och dag före helg; lör 5/1, tors 18/4, lör 20/4, sön 21/4 mot beställning till färjan senast kl. 17:00.

3)

Trafikeras tisdag och fredag mot beställning senast föregående tur till färjan.

4)

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. N)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

A)

En natt per månad finns möjlighet att beställa en tur och retur mellan kl. 02:00 och 03:00, ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

1)

2) Tilattava lautalta, viimeistään edellisenä päivänä klo 17:00.

2) Only by ordering to the ferry the previous day at 17:00 the latest.

4) Liikennöidään tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta lautalta, tilattava vimeistään edeltävällä vuorolla.

4) Operated on Tuesdays and Fridays by ­ordering in advance to the ferry.

Liikennöidään perjantaisin, lauantaisin ja pyhien aattoina; la 5/1, to 18/4, la 20/4, su 21/4 tilauksesta lautalle viimeistään klo 17:00.

3)

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Torsholmassa. Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km. N)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa. Autotie Åva–Torsholma n. 20 km. A)

Kerran kuukaudessa voi tilata yhden menopaluukuljetuksen klo 02:00–03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

20%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

Operated on Fridays, Saturdays and the day before a public holiday; Sat 5/1, Thu 18/4, Sat 20/4, Sun 21/4 by ordering to the ferry at 17:00 the latest.

3)

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Connection to Northern line’s ferry in Torsholma, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. N)

A) Connection to Asterholma line in Tors­ holma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

OBS!

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 6/1 Helgdagstrafik.

Su 6/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Sun 6/1 Public holiday schedule.

Tis 1/1 Helgdagstrafik.

Fre 19/4 Helgdagstrafik. Lör 20/4 Lördagstrafik.

Sön 21/4 Helgdagstrafik.

Mån 22/4 Helgdagstrafik.

Ti 1/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Pe 19/4 Pyhäpäiväaikataulu. La 20/4 Lauantaiaikataulu.

Su 21/4 Pyhäpäiväaikataulu.

Ma 22/4 Pyhäpäiväaikataulu.

Tue 1/1 Public holiday schedule.

Fri 19/4 Public holiday schedule. Sat 20/4 Saturday schedule.

Sun 21/4 Public holiday schedule.

Mon 22/4 Public holiday schedule.

alandstrafiken.ax 41


ÅVA–JURMO    29/4–16/6 OCH 12–31/8 2019 (1/9–31/12 2019 publiceras på alandstrafiken.ax våren 2019) JURMO – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag–Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Jurmo 06:152) 07:152) 08:10 08:451) 11:551) 13:001) 14:05 14:55 16:101) 17:00 17:451) 19:30 20:201) 21:051) 21:551) 07:152) 08:10 08:451) 11:301) 12:15 4) 13:001) 14:05 14:55 16:101) 17:00 17:451) 19:30 20:201) 21:051) 21:551) 23:203) 07:152) 08:102) 08:451) 11:551) 12:251) 13:30 14:151) 16:101) 17:001) 18:40 20:15 21:051) 21:551) 23:203) 07:152) 07:502) 10:152) 11:151) 12:40 13:201) 14:001) 15:351) 16:25 18:35 19:25 20:001) 21:151) 22:251)

ÅVA – JURMO Åva 06:25N) 07:25V)N) 08:20 08:55 12:05 13:10 14:15N) 15:05V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N)V) 20:30 21:15 22:05 07:25V)N) 08:20 08:55V) 11:40 12:25 13:10 14:15N) 15:05V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N)V) 20:30 21:15 22:05 23:30 07:25N) 08:20 08:55V) 12:05 12:35 13:40N) 14:25V) 16:20 17:10 18:50N) 20:25 21:15 22:05 23:30 07:25N) 08:00 10:25 11:25V) 12:50N) 13:30 14:10V) 15:45N)V) 16:35V) 18:45N) 19:35V) 20:10 21:25 22:35

Åva 06:302) 07:402)V) 08:201) 09:151)N) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:15N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:551)V) 20:301) 21:25V)N) 22:151) 07:402)V) 08:201) 09:151)N) 11:40 4) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:15N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:551)V) 20:301) 21:25V)N) 22:151) 23:303) 07:402)V) 08:202) 09:151)N) 12:101) 12:401) 13:45V) 14:301)N) 16:301) 17:151) 18:50V) 20:25N) 21:201) 22:151) 23:303) 07:402) 08:102) 10:302) 11:301) 13:00V) 13:401)N) 14:201)N) 15:501) 16:40 18:45V) 19:40N) 20:201) 21:301)V) 22:401)N)

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Doppingen tel. +358 (0)40 708 2136. Info om respektive färja, se sid. 6.

42 alandstrafiken.ax

Jurmo 06:40 07:50 08:30 09:25 12:50 13:20 14:25 15:25 16:40 17:25 18:10 20:05 20:40 21:35 22:25 07:50 08:30 09:25 11:50 12:50 13:20 14:25 15:25 16:40 17:25 18:10 20:05 20:40 21:35 22:25 23:40 07:50 08:30 09:25 12:20 12:50 13:55 14:40 16:40 17:25 19:00 20:35 21:30 22:25 23:40 07:50 08:20 10:40 11:40 13:10 13:50 14:30 16:00 16:50 18:55 19:50 20:30 21:40 22:50


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Mot beställning senast föregående tur till färjan.

Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä vuorolla.

1) Only by ordering to the ferry, before the previous departure at the latest.

1)

1)

2) Mot beställning till färjan senast kl. 17:00 dagen före.

2) Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisenä päivänä klo 17:00.

2) Only by ordering to the ferry the previous day at 17:00 the latest.

4) Trafikeras tisdag och fredag mot beställning senast föregående tur till färjan.

4) Liikennöidään tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta lautalle viimeistään edellisellä vuorella.

4) Operated on Tuesdays and Fridays by ordering in advance to the ferry.

Trafikeras fredag, lördag och dag före helg; tis 30/4, ons 29/5 mot beställning till färjan senast kl. 17:00.

3)

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. N)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

A)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

Liikennöidään perjantaisin, lauantaisin ja pyhien aattoina; ti 30/4, ke 29/5 tilauksesta, joka tehdään lautalle viimeistään klo 17:00.

3)

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Torsholmassa. Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km. N)

Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa. Autotie Åva–Torsholma n. 20 km. A)

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Operated on Fridays, Saturdays and the day before a public holiday; Tue 30/4, Wed 29/5 by ordering to the ferry at 17:00 the latest.

3)

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Connection to Northern line’s ferry in Torsholma, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. N)

A) Connection to Asterholma line in Tors­ holma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

20%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

OBS!

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

avbok n

v ika i n g s av g if t!

ken.ax

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 30/5 Helgdagstrafik.

To 30/5 Pyhäaikataulun mukaan.

Thu 30/5 Public holiday schedule.

Ons 1/5 Helgdagstrafik.

Ke 1/5 Pyhäaikataulun mukaan.

Wed 1/5 Public holiday schedule.

alandstrafiken.ax 43


ÅVA–JURMO    17/6–11/8 2019 JURMO – ÅVA Veckodag Måndag

Tisdag–Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Jurmo 06:152) 07:152) 08:10 08:451) 11:551) 13:001) 14:05 15:10 16:101) 17:00 17:451) 19:30 20:051) 21:051) 21:551) 07:152) 08:10 08:451) 11:301) 12:15 4) 13:001) 14:05 15:10 16:101) 17:00 17:451) 19:30 20:051)4) 21:051) 21:551) 22:255) 23:203) 07:152) 08:102) 08:451) 11:551) 12:251) 13:25 15:101) 16:101) 17:00 18:40 20:00 21:051) 21:553) 23:203) 07:152) 08:002) 10:152) 11:151) 12:40 13:501) 15:351) 16:25 18:35

ÅVA – JURMO Åva 06:25N) 07:25N)V) 08:20 08:55 12:05 13:10 14:15N) 15:20V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N) 20:15V) 21:15 22:05 07:25N)V) 08:20 08:55V) 11:40 12:25 13:10 14:15N) 15:20V) 16:20 17:10A)N) 17:55 19:40N) 20:15V) 21:15 22:05 22:35 23:30 07:25N) 08:20 08:55V) 12:05 12:35 13:35N) 15:20V) 16:20 17:10A)V) 18:50N) 20:10V) 21:15 22:05 23:30 07:25 08:10V) 10:25 11:25 12:50N) 14:00V) 15:45N) 16:35V) 18:45N)

Åva 06:302) 07:402)V) 08:201) 09:151)N) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:30N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:501)V) 20:251)N) 21:25N)V) 22:151) 07:402)V) 08:201) 09:151)N) 11:40 4) 12:401)N) 13:101) 14:15V) 15:30N) 16:301) 17:15V) 18:001) 19:501)V) 20:251)4)N) 21:25N)V) 22:151) 22:40 5) 23:303) 07:402)V) 08:202) 09:151)N) 12:101) 12:401) 13:40V) 15:301)N) 16:301) 17:15V) 18:50V) 20:20 N) 21:201) 22:153) 23:303) 07:402) 08:102)V) 10:302) 11:301) 13:00V) 14:101)N) 15:501)V) 16:40 N) 18:55V)

Jurmo 06:40 07:50 08:30 09:25 12:50 13:20 14:25 15:40 16:40 17:25 18:10 20:00 20:35 21:35 22:25 07:50 08:30 09:25 11:50 12:50 13:20 14:25 15:40 16:40 17:25 18:10 20:00 20:35 21:35 22:25 22:50 23:40 07:50 08:30 09:25 12:20 12:50 13:50 15:40 16:40 17:25 19:00 20:30 21:30 22:25 23:40 07:50 08:20 10:40 11:40 13:10 14:20 16:00 16:50 19:05

19:25

19:35V)

19:40N)

19:50

20:001)

20:10

20:201)

20:30

21:151)

21:25

21:301)V)

21:40

22:251)

22:35

22:401)N)

22:50

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. M/S Doppingen tel. +358 (0)40 708 2136. Info om respektive färja, se sid. 6.

44 alandstrafiken.ax


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Mot beställning senast föregående tur till färjan.

Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä vuorolla.

1) Only by ordering to the ferry, before the previous departure at the latest.

1)

1)

2) Mot beställning till färjan senast kl. 17:00 dagen före.

2) Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisenä päivänä klo 17:00.

2) Only by ordering to the ferry the previous day at 17:00 the latest.

4) Trafikeras tisdag och fredag mot beställning senast föregående tur till färjan.

4) Liikennöidään tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta viimeistään edellisellä vuorella.

4) Operated on Thuesdays and Fridays by ordering in advance to the ferry.

Trafikeras fredag, lördag och dag före helg; fre 21/6 mot beställning till färjan senast kl. 17:00.

3)

5)

V)

Trafikeras endast fredag.

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Kombinerar med Norra linjens färja i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. N)

Kombinerar med Asterholmalinjen i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

A)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

Liikennöidään perjantaisin, lauantaisin ja pyhien aattoina; pe 21/6 tilauksesta, joka tehdään lautalle viimeistään klo 17:00.

3)

5)

V)

Vain perjantaisin.

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle Torsholmassa. Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km. N)

A) Jatkoyhteys Asterholman linjalle Torsholmassa. Autotie Åva–Torsholma n. 20 km.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

20%

Operated on Fridays, Saturdays and the day before a public holiday; Fri 21/6 by ordering to the ferry at 17:00 the latest.

3)

5)

V)

Only on Fridays.

Connection to M/S Viggen in Åva.

Connection to Northern line’s ferry in Torsholma, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. N)

A) Connection to Asterholma line in Tors­ holma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

Köp årskor online t ! a la

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

ndstra fi

OBS!

ken.ax

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Fre 21/6 Fredagstrafik.

Pe 21/6 Perjantailiikenne.

Fri 21/6 Friday schedule.

Tors 20/6 Fredagstrafik men trafiken avslutas med avg. kl. 22:40 från Åva. Lör 22/6 Lördagstrafik.

To 20/6 Perjantailiikenne, viimeinen lähtö Åvasta klo 22:40. La 22/6 Lauantailiikenne.

Thu 20/6 Friday schedule, but traffic stops with departure at 22:40 from Åva. Sat 22/6 Saturday schedule.

alandstrafiken.ax 45


ASTERHOLMALINJEN    1/1–28/4 2019 ASTERHOLMA – LAPPO – TORSHOLMA (LILLA HUMMELHOLM)

TORSHOLMA – LAPPO – ASTERHOLMA

Veckodag Måndag, Tisdag

Torsholma 07:05 08:25

Torsholma 07:101)4)V) 08:302)

12:55

13:102)

16:35V)*) 18:35

16:402) 19:202)

21:45 07:05

21:501)V) 07:101)

12:55

13:102)

16:35 18:00

16:402) 18:052)V)

21:35 23:50 07:05

21:401) 23:551)3) 07:101)

09:00 12:55

09:052) 13:102)

16:35 18:00

16:402) 18:052)V)

21:45 23:00

21:501) 23:051)

11:55

12:102)

16:35V)

16:402)V)

21:35 23:50 10:40V)

21:401) 23:551) 12:251)

Måndagar möjlighet för bränsletur till Lappo genom extra tur, bokas senast onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken: Avg. 14:10 Lappo till Torsholma, avg. 14:30 Torsholma till Lappo, avg. 14:50 Lappo till Asterholma. Ord avg. (14:30) till Asterholma blir då senarelagd med ca 20 min.

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Asterholma 06:301) 07:501) 11:152) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 18:002) 20:002) 21:101) 06:301) 07:451) 08:452) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 20:002) 21:001) 23:151)3) 06:301) 07:451) 08:252) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 20:002) 21:101) 22:251) 07:451) 11:202) 12:552) 14:152) 16:002) 19:002) 21:001) 23:151) 10:051) 12:552) 13:352) 15:152) 16:302) 18:152) 19:302) 21:151) 21:551) 23:151)3)

Lappo 06:451) 08:051) 11:30N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152)*) 18:152)N) 20:15N) 21:251) 06:451) 08:00 N) 09:00 N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 20:15N) 21:151) 23:301)3) 06:451) 08:00 N) 08:402) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 20:15N) 21:251) 22:401) 08:00 N) 11:352) 13:10N) 14:30 N) 16:152)N) 19:15N) 21:151) 23:301) 10:201) 13:10N) 13:50N) 15:302) 16:45N) 18:30N) 19:45N) 21:301)N) 22:101) 23:301)3)

15:50V)

15:502)

22:30 23:50

22:351)V) 23:551)3)

Asterholmalinjens färja tel. +358 (0)457 3613 394. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

46 alandstrafiken.ax

Lappo 07:301)4)V) 08:502) 11:402)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 19:402) 20:252)N) 22:101) 07:301) 08:101) 09:002) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 20:402)N) 22:001) 00:151)3) 07:301) 08:101) 09:252) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 20:402)N) 22:101) 23:251) 08:351)N) 12:302) 13:202)N) 14:402)N) 17:002) 19:552)N) 22:001) 00:151) 13:202)N) 13:552)N) 16:102) 16:552)N) 18:402)N) 19:552)N) 21:401)N) 22:551) 00:151)3)

Asterholma 07:45 09:05 11:55 13:45 14:45 15:55 17:15 19:55 20:40 22:25 07:45 08:25 09:15 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 20:55 22:15 00:30 07:45 08:25 09:40 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 20:55 22:25 23:40 08:50 12:45 13:35 14:55 17:15 20:10 22:15 00:30 12:50 13:35 14:10 16:25 17:10 18:55 20:10 21:55 23:10 00:30


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Måndag bränsletur från Lappo till Torsholma, bokas senast onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas.

Maanantaina polttoainevuoro Lappoosta Torsholmaan. Tilattava viimeistään keskiviikoina klo 12:00 Ålands­t rafikeniin. Maximi henkilömäärä on 20.

*) Monday fuel transportation tour from Lappo to Torsholma. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Wednesday at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20.

*)

1) Trafikeras mot beställning till färjan senst kl. 19:00, eller genom bokning till Ålands­ trafiken senast kl. 17:00 dagen före.

Trafikeras mot beställning till färjan senast 1 h före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken senast kl. 17:00 dagen före. 2)

Trafikeras dag före helg; lör 5/1, tors 18/4, lör 20/4, sön 21/4.

3)

4)

N)

Måndagar ej via Lappo.

Kombinerar med Norra linjens färja i Lappo.

Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km. På söndagar finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. V)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

*)

1) Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle klo 19:00 mennessä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

2) Tilaukset lautalle, viimeistään 1 h ennen lähtöä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

Liikennöidään pyhien aattoina; la 5/1, to 18/4, la 20/4, su 21/4.

3)

4)

Maanantaisin ei Lappon kautta.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle ­Lappossa. N)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa. Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km. V)

Sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

1) Only by ordering to the ferry at 19:00 the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

2) Only by ordering to the ferry 1 hour before the departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

Operated on the day before a public holiday; Sat 5/1, Thu 18/4, Sat 20/4, Sun 21/4.

3)

4)

Not via Lappo on Mondays.

Connection to Northern line’s ferry in Lappo. N)

V) Connection to M/S Viggen in Åva, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

On Sundays once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

ken.ax

20%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 6/1 Helgdagstrafik.

Su 6/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Sun 6/1 Public holidays schedule.

Tis 1/1 Helgdagstrafik.

Fre 19/4 Helgdagstrafik. Lör 20/4 Lördagstrafik.

Sön 21/4 Helgdagstrafik.

Mån 22/4 Helgdagstrafik.

Ti 1/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Pe 19/4 Pyhäpäiväaikataulu. La 20/4 Lauantaiaikataulu.

Su 21/4 Pyhäpäiväaikataulu.

Ma 22/4 Pyhäpäiväaikataulu.

Tue 1/1 Public holidays schedule.

Fri 19/4 Public holidays schedule. Sat 20/4 Saturday schedule.

Sun 21/4 Public holidays schedule.

Mon 22/4 Public holidays schedule.

alandstrafiken.ax 47


ASTERHOLMALINJEN     29/4–16/6 OCH 12–31/8 2019 (1/9–31/12 2019 publiceras på alandstrafiken.ax våren 2019) ASTERHOLMA – LAPPO – TORSHOLMA (LILLA HUMMELHOLM)

TORSHOLMA – LAPPO – ASTERHOLMA

Veckodag Måndag, Tisdag

Torsholma 07:05 08:25

Torsholma 07:101)6)V) 08:302)

12:55

13:102)

16:35V)*) 18:35

16:402) 19:202)

21:45 23:50 07:05

21:501) 23:551)3) 07:101)

09:00

09:052)4)

12:55

13:102)

16:35V) 18:00

16:402) 18:052)V)

21:35 21:45 23:00 23:50

21:401)5) 21:501)4) 23:051)4) 23:551)3)

11:55

12:102)

16:35

16:402)V)

21:35 23:50

21:401) 23:551)

10:40V)

12:252)

22:30

22:351)V)

Måndagar möjlighet för bränsletur till Lappo genom extra tur, bokas senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken: Avg. 14:10 Lappo till Torsholma, avg. 14:30 Torsholma till Lappo, avg. 14:50 Lappo till Asterholma. Ord avg. (14:30) till Asterholma blir då senarelagd med ca 20 min.

Onsdag, Torsdag, Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Asterholma 06:301) 07:501) 11:152) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 18:002) 20:002) 21:101) 23:15)3) 06:301) 07:451) 08:252)4) 08:402)5) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 20:002) 21:001)5) 21:101)4) 22:251)4) 23:151)3) 07:451) 11:202) 12:552) 14:152) 16:002) 19:002) 21:001) 23:151) 09:001) 10:052) 13:302) 15:152) 16:302) 18:152) 19:302) 21:151) 21:551)

Lappo 06:451) 08:051) 11:30N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152)*) 18:152)N) 20:15N) 21:251) 23:301)3) 06:451) 08:00 N) 08:402)4) 08:555)N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 20:15N) 21:151)5) 21:251)4) 22:401)4) 23:301)3) 08:00 N) 11:352) 13:10N) 14:30 N) 16:152)V) 19:15N) 21:151) 23:301) 09:15 10:202) 13:45N) 15:30N) 16.452) 18:30N) 19:45N) 21:301) 22:101)

Asterholmalinjens färja tel. +358 (0)457 3613 394. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

Köp årskor online t ! a la ndstra fi

48 alandstrafiken.ax

ken.ax

Lappo 07:301)6)V) 08:502) 11:402)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 19:402) 20:252)N) 22:101) 00:151)3) 07:301) 08:101) 09:252)4) 09:002)5) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 20:402)N) 22:001)5) 22:101)4) 23:251)4) 00:151)3) 08:351)N) 12:302) 13:202)N) 14:402)N) 17:002) 19:552)N) 22:001) 00:151) 09:251) 12:452) 13:552)N) 15:402) 16:552) 18:402)N) 19:552)N) 21:401) 22:551)

Asterholma 07:45 09:05 11:55 13:45 14:45 15:55 17:15 19:55 20:40 22:25 00:30 07:45 08:25 09:40 09:15 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 20:55 22:15 22:25 23:40 00:30 08:50 12:45 13:35 14:55 17:15 20:10 22:15 00:30 09:40 13:00 14:10 15:55 17:10 18:55 20:10 21:55 23:10


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Måndag bränsletur från Lappo till Torsholma, bokas senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas.

Maanantaina polttoainekuljetusvuoro Lappoosta Torsholmaan. Tilattava viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålands­t rafikenilta. Maximi henkilömäärä on 20.

*) Monday fuel transportation tour from Lappo to Torsholma. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20.

*)

1) Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 19:00 eller genom bokning till Ålands­ trafiken senast kl. 17:00 dagen före.

Trafikeras mot beställning till färjan senast 1 h före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken senast kl. 17:00 dagen före. 2)

3)

4) 5) 6) N)

Trafikeras dag före helg; tis 30/4, ons 29/5. Trafikeras endast fredag.

Trafikeras onsdag och torsdag.

Måndagar ej via Lappo.

Kombinerar med Norra linjens färja i Lappo.

Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km. V)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

*)

1) Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle klo 19:00 mennessä tai Ålands­t rafikeniin viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

2) Tilaukset lautalle, viimeistään 1 h ennen lähtöä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

Liikennöidään pyhien attoina; ti 30/4, ke 29/5.

3)

4)

5) 6)

Vain perjantaisin

Keskiviikkoisin ja torstaisin.

Maanantaisin ei Lappon kautta.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle ­Lappoossa. N)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa. Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km. V)

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

1) Only by ordering to the ferry at 19:00 the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

2) Only by ordering to the ferry 1 hour before the departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

Operated on the day before a public holiday; Tue 30/4, Wed 29/5.

3)

4)

5) 6)

Only on Fridays.

Only on Wednesdays and Thursdays.

Not via Lappo on Mondays.

N) Connection to Northern line’s ferry in Lappo.

V) Connection to M/S Viggen in Åva, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

20%

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

OBS!

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Tors 30/5 Helgdagstrafik.

To 30/5 Pyhäaikataulun mukaan.

Thu 30/5 Public holiday schedule.

Ons 1/5 Helgdagstrafik

Ke 1/5 Pyhäaikataulun mukaan.

Wed 1/5 Public holiday schedule.

alandstrafiken.ax 49


ASTERHOLMALINJEN    17/6–11/8 2019 ASTERHOLMA – LAPPO – TORSHOLMA (LILLA HUMMELHOLM)

TORSHOLMA – LAPPO – ASTERHOLMA

Veckodag Måndag, Tisdag

Torsholma 07:05V) 08:25

Torsholma 07:101)4)V) 08:302)

12:55

13:102)V)

16:35V)*) 18:35

16:402) 19:202)

21:45 07:05

21:501)V) 07:101)

12:55

13:102)

16:35V) 18:00

16:402) 18:052)V)

21:35 22:50 07:05

21:401) 22:551)3) 07:101)

12:55

13:102)

16:35V) 18:00

16:402) 18:052)V)

21:35V) 22:50

21:401) 22:551)3)

11:55

12:102)

16:35

17:402)V)

21:35 22:50

21:401) 22:551)3)

10:40

12:252)

22:30

22:351)V)

Måndagar möjlighet för bränsletur till Lappo genom extra tur, bokas senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken: Avg. 14:10 Lappo till Torsholma, avg. 14:30 Torsholma till Lappo, avg. 14:50 Lappo till Asterholma. Ord avg. (14:30) till Asterholma blir då senarelagd med ca 20 min.

Onsdag, Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

Asterholma 06:301) 07:502) 11:152) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 18:002) 20:002) 21:101) 06:301) 07:451) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 20:002) 21:001) 22:151)3) 06:301) 07:451) 12:202) 13:452) 15:152) 16:002) 17:252) 19:152) 20:152) 21:001) 22:151)3) 07:451) 09:152) 11:202) 12:502) 13:452) 16:002) 19:002) 21:001) 22:151)3) 08:301) 10:052) 13:302) 15:152) 16:302) 18:152) 19:302) 21:151) 21:551)

Lappo 06:451)N) 08:052) 11:30N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152)*) 18:152)N) 20:15N) 21:251) 06:451) 08:00 N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 20:15N) 21:151) 22:301)3) 06:451) 08:00 N) 12:352) 14:00 N) 15:30N) 16:152) 17:402) 19:30N) 20:30N) 21:151) 22:301)3) 08:00 N) 09:30 11:352) 13:05 14:00 N) 16:152) 19:15N) 21:151) 22:301)3) 08:45 10:202) 13:45N) 15:30N) 16:45N) 18:30N) 19:45N) 21:30N) 22:101)

Lappo 07:301)4)V) 08:502) 11:402)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 19:402) 20:252)N) 22:101) 07:301) 08:301)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 20:402)N) 22:001) 23:151)3) 07:301) 08:101)N) 13:302) 14:302)N) 15:402)N) 17:002) 18:252) 19:402)N) 20:402)N) 22:001) 23:151)3) 08:301)N) 10:002) 12:302) 13:152) 14:402)N) 18:002) 19:552)N) 22:001) 23:151)3) 08:551) 12:452)N) 13:552)N) 15:402)N) 16:552)N) 18:402)N) 19:552)N) 21:401)N) 22:551)

Asterholma 07:45 09:05 11:55 13:45 14:45 15:55 17:15 19:55 20:40 22:25 07:45 08:45 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 20:55 22:15 23:30 07:45 08:25 13:45 14:45 15:55 17:15 18:40 19:55 20:55 22:15 23:30 08:45 10:15 12:45 13:30 14:55 18:15 20:10 22:15 23:30 09:10 13:00 14:10 15:55 17:10 18:55 20:10 21:55 23:10

Asterholmalinjens färja tel. +358 (0)457 3613 394. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Info om respektive färja, se sid. 6.

Köp årskor online t !

alands

50 alandstrafiken.ax

trafike

n .a x


INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Måndag bränsletur från Lappo till Torsholma, bokas senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas.

Maanantaina polttoainekuljetusvuoro Lappoosta Torsholmaan. Tilattava viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålands­t rafikenilta. Maximi henkilömäärä on 20.

*) Monday fuel transportation tour from Lappo to Torsholma. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20.

*)

1) Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 19:00 eller genom bokning till Ålands­ trafiken senast kl. 17:00 dagen före.

Trafikeras mot beställning till färjan senast 1 h före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken senast kl. 17:00 dagen före. 2)

Trafikeras fredag, lördag och dag före helg; tors 20/6.

3)

4)

Måndagar ej via Lappo.

Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km. V)

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

*)

1) Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle klo 19:00 mennessä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

2) Tilaukset lautalle, viimeistään 1 h ennen lähtöä tai varauksesta Ålandstrafikenille viimeistään klo 17:00 päivää ennen.

Liikennöidään perjantaisin ja lauantaisin sekä pyhäpäivää edeltävänä päivänä; to 20/6.

3)

4)

Maanantaisin ei Lappon kautta.

Jatkoyhteys Pohjoisen linjan lautalle ­Lappoossa. N)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa. Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

på rabatt a ald förbet if ter avg biljett e. onlin

2) Only by ordering to the ferry 1 hour before the departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

Operated on Fridays, Saturdays and the day before a public holiday; Thu 20/6.

3)

4)

V)

20%

1) Only by ordering to the ferry at 19:00 the latest, or by booking to Ålandstrafiken no later than 17:00 o’clock the day before departure.

Not via Lappo on Mondays.

Connection to Northern line’s ferry in Lappo. N)

V) Connection to M/S Viggen in Åva, land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

OBS!

Avbo senast ka före av 24 h gång för at t und

avbok n

v ika i n g s av g if t!

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Fre 21/6 Torsdagstrafik.

Pe 21/6 Torstailiikenne.

Fri 21/6 Thursday schedule.

Tors 20/6 Fredagstrafik. Lör 22/6 Lördagstrafik.

Sön 23/6 Helgdagstrafik.

To 20/6 Perjantailiikenne. La 22/6 Lauantailiikenne.

Su 23/6 Pyhäpäiväliikenne.

Thu 20/6 Friday schedule.

Sat 22/6 Saturday schedule.

Sun 23/6 Public holiday schedule.

alandstrafiken.ax 51


ENKLINGE–KUMLINGE 

TÄT ÄL

Veckodag Måndag, Tisdag

A INJ

A EI

VOIDA VARA TA!

E DENNA LINJ AS! K K AN INTE BO E OO K CAN NOT BE B

D!

TH IS

LINE

Onsdag, Torsdag, Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

1/1–28/4 2019 KUMLINGE – ENKLINGE Kumlinge Enklinge 07:15 07:001) 07:55 07:401) 08:30 08:45 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:30 13:45 14:45 15:00 15:45 16:00 17:45 17:301) 20:00 19:451) 21:15 21:001) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:45 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:30 13:45 15:00 14:452) 16:00 15:452) 17:00 16:451) 18:35 18:201) 20:00 19:451) 21:00 20:451) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:151) 12:30 12:151) 14:30 14:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451) 07:15 07:001) 08:30 08:151) 10:30 10:151) 13:30 13:151) 15:30 15:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451)

ENKLINGE – KUMLINGE Enklinge Kumlinge 07:201) 07:35 08:00 08:15 08:45 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:05 14:20 15:05 15:20 16:15 16:001) 18:001) 18:15 20:301) 20:45 21:151) 21:30 22:001) 22:15 08:00 08:15 08:45 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:05 14:20 15:052) 15:20 16:001) 16:15 18:001) 18:15 18:401) 18:55 20:301) 20:45 21:001) 21:15 22:001) 22:15 08:001) 08:15 08:451) 09:00 13:301) 13:45 14:301) 14:45 20:301) 20:45 22:001) 22:15 07:201) 07:35 08:451) 09:00 10:301) 10:45 13:301) 13:45 15:301) 15:45 18:301) 18:45 22:001) 22:15

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)40 0492 739. Info om respektive färja, se sid 6. INFORMATION 1)

Mot beställning till färjan kl. 08:00–17:00.

Beställningstur till färjan på fredagar, övriga vardagar körs turen ordinarie. 2)

Vid skollov körs alla turer endast mot beställning till färjan! Skollov; 1–6/1, 18–22/2, 18–22/4.

På söndagar finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast 2 veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid. DENNA LINJE KAN INTE BOKAS, BESTÄLLS DIREKT TILL FÄRJAN!

Helgdagstrafik, se sid 55.

52 alandstrafiken.ax

TIETOJA 1)

Tilattava lautalle klo 08:00–17:00.

Tilausvuoro lautalle perjantaisin, muina arkipäivinä normaalisti. 2)

Koululomien liikenöidään kaikki vuorot tilauksesta lautalle! Koululomia; 1–6/1, 18–22/2, 18–22/4.

Sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan ­maakuntahallitukselta vähintään kaksi ­v iikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA, TILAUKSESTA LAUTALLE!

Pyhäpäiväliikenne ks. s. 55.

INFORMATION 1)

Only by ordering to the ferry 08:00–17:00.

Ordered departure to the ferry on Fridays, other working days according to ordinary schedule. 2)

Only by ordering to the ferry during school holidays! School holidays; 1–6/1, 18–22/2, 18–22/4.

On Sundays once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure. THIS LINE CAN NOT BE BOOKED, ONLY BY ORDERING TO THE FERRY!

Public holiday traffic see p. 55.


29/4–16/6 OCH 12–31/8 2019 (1/9–31/12 2019 publiceras på alandstrafiken.ax våren 2019)  Veckodag Måndag, Tisdag

TÄT ÄL

Onsdag, Torsdag, Fredag

A INJ

A EI

VOIDA VARA TA!

E DENNA LINJ AS! K K AN INTE BO

Lördag

E OO K CAN NOT BE B

D!

TH IS

LINE

Söndag, helgdag

KUMLINGE – ENKLINGE Kumlinge Enklinge 07:15 07:001) 07:55 07:401) 08:30 08:45 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:30 13:45 14:45 15:00 15:45 16:00 17:45 17:301) 20:00 19:451) 21:15 21:001) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:45 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:30 13:45 15:00 14:452) 16:00 15:452) 17:00 16:451) 18:35 18:201) 20:00 19:451) 21:00 20:451) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:151) 12:30 12:151) 14:30 14:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451) 07:15 07:001) 08:30 08:151) 10:30 10:151) 13:30 13:151) 15:30 15:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451)

ENKLINGE–KUMLINGE

ENKLINGE – KUMLINGE Enklinge Kumlinge 07:201) 07:35 08:00 08:15 08:45 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:05 14:20 15:05 15:20 16:15 16:001) 18:001) 18:15 20:301) 20:45 21:151) 21:30 22:001) 22:15 08:00 08:15 08:45 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:05 14:20 15:052) 15:20 16:001) 16:15 18:001) 18:15 18:401) 18:55 20:301) 20:45 21:001) 21:15 22:001) 22:15 08:001) 08:15 08:451) 09:00 13:301) 13:45 14:301) 14:45 20:301) 20:45 22:001) 22:15 07:201) 07:35 08:451) 09:00 10:301) 10:45 13:301) 13:45 15:301) 15:45 18:301) 18:45 22:001) 22:15

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)40 0492 739. Info om respektive färja, se sid 6. INFORMATION 1)

Mot beställning till färjan kl. 08:00–17:00.

Beställningstur till färjan på fredagar, övriga vardagar körs turen ordinarie. 2)

Vid skollov körs alla turer endast mot beställning till färjan! Skollov; 31/5, 10–14/6.

På söndagar finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast 2 veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid. DENNA LINJE KAN INTE BOKAS, BESTÄLLS DIREKT TILL FÄRJAN!

Helgdagstrafik, se sid 55.

TIETOJA 1)

Tilattava lautalle klo 08:00–17:00.

Tilausvuoro lautalle perjantaisin, muina arkipäivinä normaalisti. 2)

Koululomien liikenöidään kaikki vuorot ­t ilauksesta lautalle! Koululomia; 31/5, 10–14/6.

Sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan ­maakuntahallitukselta vähintään kaksi ­v iikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA, TILAUKSESTA LAUTALLE!

Pyhäpäiväliikenne ks. s. 55.

INFORMATION 1)

Only by ordering to the ferry 08:00–17:00.

Ordered departure to the ferry on Fridays, other working days according to ordinary schedule. 2)

Only by ordering to the ferry during school holidays! School holidays; 31/5, 10–14/6.

On Sundays once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure. THIS LINE CAN NOT BE BOOKED, ONLY BY ORDERING TO THE FERRY!

Public holiday traffic see p. 55.

alandstrafiken.ax 53


ENKLINGE–KUMLINGE  Veckodag Måndag, Tisdag

Onsdag, Torsdag, Fredag

Lördag

Söndag, helgdag

17/6–11/8 2019 KUMLINGE – ENKLINGE Kumlinge Enklinge 07:15 07:001) 07:55 07:401) 08:45 08:301) 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:45 13:301) 15:00 14:451) 16:00 15:451) 17:45 17:301) 20:00 19:451) 21:15 21:001) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:45 08:301) 11:40 11:55 12:45 12:301) 13:45 13:301) 15:00 14:451) 16:00 15:451) 17:00 16:451) 18:35 18:201) 20:00 19:451) 21:00 20:451) 22:00 21:451) 07:55 07:401) 08:30 08:151) 13:30 13:151) 14:30 14:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451) 07:15 07:001) 08:30 08:151) 10:30 10:151) 13:30 13:151) 15:30 15:151) 18:30 18:151) 22:00 21:451)

ENKLINGE – KUMLINGE Enklinge Kumlinge 07:201) 07:35 08:001) 08:15 08:451) 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:051) 14:20 15:051) 15:20 16:001) 16:15 18:001) 18:15 20:301) 20:45 21:151) 21:30 22:001) 22:15 08:001) 08:15 08:451) 09:00 12:00 12:15 12:451) 13:00 14:051) 14:20 15:051) 15:20 16:001) 16:15 18:001) 18:15 18:401) 18:55 20:301) 20:45 21:001) 21:15 22:001) 22:15 08:001) 08:15 08:451) 09:00 13:301) 13:45 14:301) 14:45 20:301) 20:45 22:001) 22:15 07:201) 07:35 08:451) 09:00 10:301) 10:45 13:301) 13:45 15:301) 15:45 18:301) 18:45 22:001) 22:15

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)40 0492 739. Info om respektive färja, se sid 6. INFORMATION 1)

Mot beställning till färjan kl. 08:00–17:00.

På söndagar finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast 2 veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid. DENNA LINJE KAN INTE BOKAS, BESTÄLLS DIREKT TILL FÄRJAN!

Helgdagstrafik, se sid 55.

54 alandstrafiken.ax

TIETOJA 1)

Tilattava lautalle klo 08:00–17:00.

Sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan ­maakuntahallitukselta vähintään kaksi ­v iikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtö­ aikaa. TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA, TILAUKSESTA LAUTALLE!

Pyhäpäiväliikenne ks. s. 55.

INFORMATION 1)

Only by ordering to the ferry 08:00–17:00.

On Sundays once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure. THIS LINE CAN NOT BE BOOKED, ONLY BY ORDERING TO THE FERRY!

Public holiday traffic see p. 55.


HELGDAGSTRAFIK | PYHÄPÄIVIÄ | PUBLIC HOLIDAYS 1/1–23/6 2019 

ENKLINGE–KUMLINGE

Helgdagstrafik:

Pyhäpäiväliikenne:

Public holiday traffic:

Sön 6/1 Helgdagstrafik.

Su 6/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Sun 6/1 Public holiday schedule.

Tis 1/1 Helgdagstrafik.

Fre 19/4 Helgdagstrafik och extra tur mot beställning kl. 20:15 från Kumlinge med retur kl. 20:30. Lör 20/4 Lördagstrafik och extra tur mot beställning kl. 07:00 från Kumlinge med retur kl. 07:20.

Sön 21/4 Helgdagstrafik och extra tur mot beställning kl. 20:15 från Kumlinge med retur kl. 20:30. Mån 22/4 Helgdagstrafik. Ons 1/5 Helgdagstrafik.

Tors 30/5 Helgdagstrafik.

Lör 22/6 Lördagstrafik och extra tur mot beställning kl. 07:00 från Kumlinge med retur kl. 07:20. Sön 23/6 Helgdagstrafik.

Ti 1/1 Pyhäpäiväaikataulu.

Tue 1/1 Public holiday schedule.

Pe 19/4 Pyhäpäiväliikenne ja lisävuoro vain tilauksesta klo 20:15 Kumlingenista, paluu klo 20:30.

La 20/4 Lauantailiikenne ja lisävuoro vain tilauksesta klo 07:00 Kumlingenista, paluu klo 07:20. Su 21/4 Pyhäpäiväliikenne ja lisävuoro vain tilauksesta klo 20:15 Kumlingenista, paluu klo 20:30.

Fri 19/4 Public holiday schedule and additional departure, by advance ordering, at 20:15 from Kumlinge with retour at 20:30.

Sat 20/4 Saturday schedule and additional departure, by advance ordering, at 07:00 from Kumlinge with retour at 07:20.

Ma 22/4 Pyhäpäiväaikataulu.

Sun 21/4 Public holiday schedule and additional departure, by advance ordering, at 20:15 from Kumlinge with retour at 20:30.

To 30/5 Pyhäpäiväaikataulu.

Wed 1/5 Public holiday schedule.

Su 23/6 Pyhäpäiväaikataulu.

Sat 22/6 Saturday schedule and additional departure, by advance ordering, at 07:00 from Kumlinge with retour at 07:20.

Ke 1/5 Pyhäpäiväaikataulu.

Mon 22/4 Public holiday schedule.

La 22/6 Lauantailiikenne ja lisävuoro vain tilauksesta klo 07:00 Kumlingenista, paluu klo 07:20.

Thu 30/5 Public holiday schedule.

Sun 23/6 Public holiday schedule.

Köp årskor online t !

20%

etalda å förb p t t a rab er hos avgif t biljett e n. strafik Å land

TÄT ÄL

alands

A INJ

A EI

trafike

n .a x

VOIDA VARA TA!

E DENNA LINJ AS! K K AN INTE BO E OO K CAN NOT BE B

D!

TH IS

LINE

alandstrafiken.ax 55


KOLLEKTIVTRAFIKEN I FÖGLÖ KOMMUN 1/1–9/6 OCH 15/8–31/12 2019 Hastersboda 1) Överö1) Sonboda 1) Bråttö1) Degerby1) Degerby1) Bråttö1) Sonboda 1) Överö1) Hastersboda 1)

Mån | Ma | Mon 09.20 *)+) 09.40 *)+) 09.50+) – 10.05 10.101) 17.20 – – 10.25 17.35 – 17.50 10.35 18.15

Tis | Ti | Tue 09.20x) – 09.30x) 09.40x) 10.05 10.101) – 10.25 – 10.35

Hastersboda1) Överö1) Sonboda 1) Bråttö1) Degerby1) Degerby1) Bråttö1) Sonboda 1) Överö1) Hastersboda1)

Mån | Ma | Mon 08.10 *)+) 08.30 *)+) 08.40+) – 08.55 09.001) 16.10 – – 09.15 16.25 – 16.40 09.25 17.05

Tis | Ti | Tue 08.10x) – 08.20x) 08.30x) 08.55 09.001) – 09.15 – 09.25

Ons | Ke | Wed 09.30+) – 09.50+) – 10.05 10.101) 17.202) – – 10.25 17.35 – – 10.35 18.10

17.202) 17.35 17.50 – 18.15

Tors | To | Thu 09.20 *)+) 09.40 *)+) 09.50+) – 10.05 10.101) 17.20 – – 10.25 17.35 – 17.50 10.35 18.15

Fre | Pe | Fri 09.20x) – 09.30x) 09.40x) 10.05 10.101) – 10.25 – 10.35

17.202) 17.35 17.50 – 18.15

Tors | To | Thu 08.10 *)+) 08.30 *)+) 08.40+) – 08.55 09.001) 16.10 – – 09.15 16.25 – 16.40 09.25 17.05

Fre | Pe | Fri 08.10x) – 08.20x) 08.30x) 08.55 09.001) – 09.15 – 09.25

16.102) 16.25 16.40 – 17.05

10/6–14/8 2019

16.102) 16.25 16.40 – 17.05

Ons | Ke | Wed 08.20+) – 08.40+) – 08.55 09.001) 16.10 2) – – 09.15 16.25 – – 09.25 16.40

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Överö måndagar och torsdagar mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00.

*)

Meno/paluu Överöstä maanantaisin ja torstaisin tilauksesta numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22.00 mennessä. Tilauksesta Nötön, Ulversön ja Storgrundin kautta. Päivinä, jolloin Överöhön ei ole liikennettä (siis etukäteistilaus) linja-auton lähtöaika Hastersbodasta on klo 09.40/08.30.

*)

+)

Koko itäinen linja tilauksesta numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216. Tilaukset edellisenä iltana klo 22:00 mennessä. Tilauksesta Horsholman, Skogbodan, Finholman, Bofjärdin ja Näversholman kautta.

+)

x)

Koko itäisen ja läntisen linjan edestakainen vuoro tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22.00 mennessä. Tilauksesta Horsholman, Skogbodan, Finholman, Bofjärdin, Nävers­ holman, Björsbodan, Kallsön ja Flisön kautta.

x)

1) Paluu Degerbystä klo 09.00 joka päivä tilauksesta. Tilaukset numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22:00 mennessä.

1) Return from Degerby daily at 09.00 if booked in advance by phone to +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the previous night at 22:00.

ILMAINEN JOUKKOLIIKENNE.

FREE PUBLIC TRANSPORT.

*)

Mot beställning invik till Nötö, Ulversö och Storgrund. De dagar Överö inte ­t rafikeras (dvs beställs i förväg) startar bussen kl. 09.40/08.30 från Hastersboda.

Hela östra linjen mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00. Mot beställning invik till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd och Näversholma.

+)

Hela östra och västra linjen tisdag och fredag mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00. Mot beställning invikning till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö och Flisö.

x)

Retur från Degerby kl. 09.00 alla dagar mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00.

1)

2)

Körs ned till Embarsundsfärjan vid behov.

KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR AVGIFTSFTI.

56 alandstrafiken.ax

2)

Ajetaan Embarsundin lautalle tarvittaessa.

Bookings for return trip from Överö on Mondays and Thursdays have to be done the night before at 22.00 o’clock. Bookings by phone: +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 via Nötö, Ulversö and Storgrund. The days when there is no traffic to Överö (i.e. pre-bookings) the bus starts at 09.40/08.30 from Hastersboda.

The eastern line has to be booked by phone +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the night before at 22:00. By booking via Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd and Näversholma. The eastern and western lines with return on Tuesdays and Fridays have to be booked by phone to +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the previous night at 22.00 o’clock. By booking via Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö and Flisö.

2)

To Embarsund’s ferry on request.


KOLLEKTIVTRAFIKEN I KÖKAR KOMMUN INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Kollektivtrafik enligt turlista till och från flera av skärgårdsfärjornas avgångar och ankomster i Harparnäs Färjfäste. För mera information, se www.kokar.ax eller kontakta Kökars taxi, tel. +358 (0)400 721 207.

Julkinen liikenne aikataulun mukaan useiden saaristolauttavuorojen lähdöille ja saapumisille Harparnäsin lauttasatamaan. Lisätietoja: www.kokar.ax tai Kökars taxi +358 (0)400 721 207.

Public transport according to timetable to and from the archipelago ferry departures and arrivals at Harparnäs harbour. For more information, see www.kokar.ax or call Kökar’s taxi +358 (0)400 721 207.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE KOMMUN INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Kollektivtrafik mot beställning till och från flera av skärgårdsfärjornas avgångar och ankomster i Kumlinge norra färjfäste och Snäckö färjfäste. För mera information, se www.kumlinge.ax.

Joukkoliikennevaraus useille saaristolauttojen lähdöille ja saapumisille Kumlingen pohjoiseen lauttasatamaan ja Snäcköhön. Lisätietoja: www.kumlinge.ax.

Booking of public transport to several ferry departures and arrivals at Kumlinge’s northern ferry harbour and Snäckö harbour. For more information see www.kumlinge.ax.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I BRÄNDÖ KOMMUN

ÅVA, Långö FISKÖ M/S VIGGEN

TORSHOLMA M/S ALFÅGELN, M/S KNIPAN

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Kollektivtrafiken är avgiftsfri och kombinerar med M/S Alfågeln, M/S Viggen och Asterholma­linjen på vissa turer. Kollektiv­ trafiken kör ej onsdag och lördag.

Joukkoliikenneyhteys M/S Alfågelniin, M/S Viggeniin ja Asterholman linjaan on ilmainen tietyille vuoroille. Joukkoliikennettä ei ajeta keskiivikkoisin ja lauantaisin.

There are some public transport connections free of charge to M/S Alfågeln, M/S Viggen and Asterholma line intended for specific departures. There are no public transportations on Wednesdays and Saturdays.

Brändö Taxi/Eija Laitala-Pettersson, tel. +358 (0)408 481 982, udda vecka (onsdag–tisdag).

Brändön taxi/Eija Laitala-Pettersson puh +358 (0)408 481 982 parittomina viikoina (keskiviikko–tiistai).

Taxi Åberg, tel. +358 (0)400 229 454 jämn vecka (onsdag–tisdag).

För mera information, se www.brando.ax/sv/kommunikationer

Taxipalvelu: Åberg, puh +358 (0)400 229 454 parillisina viikoina (keskiviikko–tiistai).

Lisätietoja: www.brando.ax/fi/kommunikationer

Taxi-service: Åberg, tel +358 (0)400 229 454 of even weeks (Wednesday–Tuesday). Brändö taxi/Eija Laitala-Pettersson, tel +358 (0)408 481 982 of odd weeks (Wednesday–Tuesday).

For more information: www.brando.ax/en/kommunikationer

alandstrafiken.ax 57


BUSSKOMBINATIONERNA MELLAN OSNÄS OCH ÅBO INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

För närmare upplysningar och i­ nformation om kollektivtrafiken, kontakta Vainion ­L iikenne, tel. +358 (0)2 777 330. www.vainionliikenne.fi

Tarkempia lisätietoja joukkoliikenteen ­palveluista antaa Vainion Liikenne, puh. +358 (0)2 777 330. www.vainionliikenne.fi

For further information about public transport, please contact Vainion Liikenne, tel. +358 (0)2777 330. www.vainionliikenne.fi

BUSSKOMBINATIONERNA MELLAN GALTBY OCH ÅBO INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

För närmare upplysningar och information om kollektivtrafiken, kontakta TLO/ Skärgårdsbuss, tel. +358 (0)100 8840, www.skärgårdsbuss.fi.

Tarkempia lisätietoja joukkoliikenteen palveluista antaa TLO/Skärgårdsbuss, puh. +358 (0)100 8840, www.skärgårdsbuss.fi.

For further information about public transport, please contact TLO/Skärgårdsbuss, tel. +358 (0)100 8840, www.skärgårdsbuss.fi.

PRELIMINÄR TIDTABELL | ALUSTAVA AIKATAULU | PRELIMINARY TIMETABLE 2019 VARTSALA–KIVIMAA WWW.FINFERRIES.FI Från Vartsala (Osnäs)

Från Kivimaa (Gustavs)

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

05:10

05:40

06:10

06:40

07:10

07:40

08:00

08:40

09:00

09:20

09:40

10:00

08:10

08:50

09:10

09:30

09:50

10:10

10:30

11:10

11:30

11:50

12:10

12:30

10:40

11:20

11:40

12:00

12:20

12:40

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:20

13:10

13:40

14:10

14:40

15:10

15:30

15:40

16:00

16:30

17:10

17:30

18:00

15:50

16:10

16:40

17:20

17:40

18:10

18:30

19:00

19:30

20:10

20:30

21:00

18:40

19:15

19:40

20:20

20:40

21:10

21:30

22:00

21:40

Finferries GSM +358 (0)400 138 239. INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Nattetid trafikerar färjan vid behov.

Yöllä lossi liikennöi tarvittaessa.

Nighttime the ferry runs when needed.

CYKELFÄRJA  |  PYÖRÄLAUTTA  |  BICYCLE FERRY SKARPNÅTÖ, HAMMARLAND – HÄLLÖ, GETA • M/S SILVANA +358 18 37227, +358 (0)400 229 149 Mån–lör 20.6–20.8.2019 Ej söndagar/Ei sunnuntaisin/Not on Sundays Från Skarpnåtö 11.00

Från Hällö 11.30

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

Övriga tider mot beställning.

Muulloin tilauksesta.

Other times by agreement.

Pris: 15 €/person + cykel, 7 €/barn under 12 år, 7 €/cykelkärra.

58 alandstrafiken.ax

Hinta: 15 €/henkilö + pyörä, 7 €/alle 12-v. lapsi, 7 €/pyöräkärry.

Price: 15 € per person + bicycle, 7 € per child under 12 yrs, 7 € per bicycle trailer. Group discounts.


© Strax Kommunikation 2015

Jurmo Åva

Kustavi Gustavs

Osnäs Vuosnainen

Brändö

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Kumlinge

Vårdö

Berghamn

Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö

Bergö Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Houtskär

Asterholma

Bärö

Eckerö

Torsholma

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

10

20

30 km

Skärgårdstrafiken | Saaristoliikenne | Archipelago traffic Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line

alandstrafiken.ax 59


FIND YOUR WAY ON ÅLAND! Large map of Åland in the scale of 1:100 000 with detailed information about the altitudes, roads, water areas and islands. On the backside there is a map of Mariehamn with its surrounding areas and a list of sights, destinations and tips for bicycle routes.

Available in shops and tourist facilities all over Åland.

60 alandstrafiken.ax

Profile for Strax Kommunikation

Ålandstrafiken Skärgårdsfärjornas Turlistor 2019  

Skärgårdsfärjornas Turlistor på Åland 2019, Ålandstrafiken, Saarisolauttojen aikataulut, Archipelago ferry timetables, Ahvenanmaa, Aland Isl...

Ålandstrafiken Skärgårdsfärjornas Turlistor 2019  

Skärgårdsfärjornas Turlistor på Åland 2019, Ålandstrafiken, Saarisolauttojen aikataulut, Archipelago ferry timetables, Ahvenanmaa, Aland Isl...