Page 1

Organizatorzy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki” Termin: 23 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 Miejsce obrad: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98

Program KONFERENCJI 900 - 950

Rejestracja uczestników

1000 – 1010

Powitanie przybyłych i rozpoczęcie konferencji: insp. Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi i prof. Grzegorz Ignatowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk

1010 – 1020

Wystąpienia zaproszonych gości

1020 – 1045

WYKŁAD INAUGURACYJNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA JAKO WYZWANIE XXI WIEKU prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka - Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1045 – 1100

NIEPOKOJE I OBAWY LUDZI STARSZYCH Janina Tropisz – Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego oraz Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi mgr inż. Bolesław Herudziński - przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bełchatowie i Członek Rady Społecznej Seniorów Województwa Łódzkiego mgr Ewa Kaczmarczyk - Prezes Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Społecznej Akademii Nauk

1100 – 1120

PRACA Z OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU JAKO OBSZAR DZIAŁANIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH dr n. med. Mariola Świderska - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk

1120 – 1135

TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW WYZWANIEM DLA POLICYJNEJ PROFILAKTYKI st. asp. mgr Adam Dembiński - Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi


1135 – 1150

AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA SENIORÓW I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA dr Anna Maszorek – Szymala - Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

1150 – 1205

PROGRAMY I INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM 8. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ "HORYZONT 2014-2020 NA RZECZ POLEPSZENIA ŻYCIA STARSZYCH OBYWATELI" dr Iwona Żukowska - Społeczna Akademia Nauk - Wydział w Warszawie

1205 – 1220

NADUŻYWANIE LEKÓW PRZEZ OSOBY STARSZE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PROFILAKTYCZNY prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, mgr Dorota Trybusińska, mgr Małgorzata Chmielewska Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

1220 – 1235

Przerwa kawowa

1235 – 1255

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPSTWU OSZUSTWA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PRZY METODZIE "NA WNUCZKA" /inscenizacja z udziałem studentów z Koła Naukowego Prawa/ prof. dr hab. Justyna Zajdel, dr Waldemar Szymański - Instytut Prawa Społecznej Akademii Nauk

1255 – 1315

ZRÓWNOWAŻONY I AKTYWNY STYL ŻYCIA WARUNKIEM POMYŚLNEJ STAROŚCI dr Bartłomiej Szrajber - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Jolanta Kujawa - Uniwersytet Medyczny w Łodzi Krzysztof Klukowski - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego

1315 – 1335

DEPRESJA – WIELKI PROBLEM PSYCHOGERIATRII prof. dr. hab. med. Wojciech Gruszczyński - Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Klinicznej Społecznej Akademii Nauk Andrzej Dryja - student SAN

1335 – 1355

POTRZEBY I PREFERENCJE SENIORÓW CO DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA. WYBRANE WNIOSKI Z BADAŃ PROWADZONYCH NA ZLECENIE MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA mgr Ewa Rogalska - PCG Polska Sp. z o.o.

1355 – 1410

WYŁUDZENIE PODPISU NA UMOWIE JAKO JEDNA Z FORM OSZUSTWA mgr Mariusz Cieślak – Społeczna Akademia Nauk – Wydział w Bełchatowie

1410 – 1430

Przerwa kawowa

1430 – 1450

FIZJOLOGICZNE I GENETYCZNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ CZŁOWIEKA prof. dr hab. Adam Jaworski - Społeczna Akademia Nauk


1450 – 1510

BIOLOGIA STARZENIA SIĘ CZŁOWIEKA prof. dr hab. Wiesław Barabasz - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Mikrobiologii

1510 – 1530

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA JAKO ELEMENT FIZJOPROFILAKTYKI DLA OSÓB STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ dr Katarzyna Dudek - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

1530 – 1550

OTĘPIENIA - WIELKI PROBLEM PSYCHOGERIATRII prof. dr hab. med. Wojciech Gruszczyński - Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Klinicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Dryja Andrzej - student SAN

1550 – 1555

Podsumowanie konferencji prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. dr hab. Adam Jaworski

1555

Wydawanie certyfikatów uczestnictwa

Patronat Honorowy:

Współorganizatorzy:

Partnerzy:

Patronat medialny:

3_program_konferencja_senior_wersja-10-04  
3_program_konferencja_senior_wersja-10-04  
Advertisement