Page 1

NYinflyttad

2021

En tidning för alla nyinflyttade i Båstads kommun

BÅSTADS KOMMUN


Varmt välkommen till Båstads kommun! Vi är glada att du valt att bosätta dig här på Bjäre och vill göra allt för att du ska trivas hos oss. Kommunens devis är — ”ett bättre sätt att leva” och det är min förhoppning att du ska kunna uppleva och instämma i den. Bjärehalvön - Sveriges Toscana, har ett klimat som gör att vi kan ha vårblommor redan i januari och höst ända fram till advent. Det unika, böljande och kontrastrika landskapet omges av hav och fantastiska vyer och inbjuder till allehanda aktiviteter året runt. Detta gör att mängder av människor besöker oss varje år. Bjäre är en stolt grön bygd med ett livaktigt näringsliv och många olika typer av företag, från stora börsnoterade koncerner till små enmansföretag. Många av dessa arbetar aktivt för vår kommun vilket vi är mycket stolta och glada över. Av tradition finns också många lantbruksföretag där flera idag har gårdsbutiker som erbjuder närodlat och närproducerat livsmedel, grönsaker, frukt och dryck.; ja till och med vin. Låt dig väl smaka! Vår halvö har ett strategiskt mycket bra läge. Med två tågstationer, en flygplats och närheten till E6 finns goda möjligheter att arbetspendla och att nå såväl Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn på ett snabbt och smidigt sätt. Båstads kommun består av sex tätorter där vi erbjuder god kommunal service. Vi har ett alldeles nybyggt vårdboende för våra äldre och för våra barn, som är vår framtid, bygger vi nu två moderna skolor för att kunna attrahera de

bästa lärarna och erbjuda våra elever de allra bästa förutsättningarna. Vår kommun har en lång tradition av idrotts- och kulturliv och har blivit känt världen över för bland annat tennis och för vår stora operastjärna Birgit Nilsson, vars barndomshem numera är muséum. Det finns ett blomstrande föreningsliv på Bjäre med ett rikt utbud året om. Och våra idrottsföreningar präglas av mångfald och ett fantastiskt engagemang för folkhälsa både för barn och vuxna. Jag hoppas att någonting i det stora utbudet ska kunna fånga också ditt intresse. Min ambition är att du ska känna dig trygg och säker, oavsett om du är ung eller äldre eller var än i kommunen du valt att bosätta dig. Vi har ett nära samarbete med polisen och ett bra civilsamhälle med ortsbor som har för vana att hjälpas åt, bland annat via Grannsamverkan. Välkommen att vara med du också för — du behövs. Du är också en viktig kugge i arbetet att upprätthålla bra livskvalitet och en hållbar utveckling. Jag vill att du ska känna att kommunen är till för dig och att du alltid är välkommen att kontakta oss både som privatperson och företagare. Men vill du börja med att utforska kommunen på egen hand, så har vi försökt att

Båstads hamn sommaren 2020.

samla tips och värdefull information i denna tidning. Hittar du inte här det du söker, så försök på kommunens hemsida bastad.se, på Båstads Turism och Näringsliv bastad.com eller så ringer du helt enkelt vårt Kundcenter 0431770 00, för att få den hjälp du söker. Vi som redan bor, lever eller verkar här vet vilka fantastiska förutsättningar Bjäre erbjuder för ett bättre sätt att leva. Min förhoppning är att även du ska upptäcka detta. Känn dig hjärtligt välkommen till Båstads kommun! Johan Olsson Swanstein (M) Kommunstyrelsens ordförande

Kundcenter i Båstads kommun – en väg in

Kommunhuset. Kundcenter hjälper dig hitta det eller den du söker i kommunen.

När du kontaktar Båstads kommun eller tar dina första steg in i kommunhuset i din nya hemkommun är det vi på Kundcenter som är din allra första kontakt. Oavsett ärende och vem du än söker är vi din väg in till kommunen och vi svarar mer än gärna på dina frågor eller ser till att du får kontakt med rätt person. I Kundcenter går telefonen dagligen varm och besöken i receptionen är många, och det är precis så vi vill att det ska vara. Vi finns här för att möta dig som medborgare och göra din kontakt med kommunen så välfungerande som möjligt. I en kommun är verksamheterna många och likaså de frågor som invånarna kan ha. När du kontaktar oss behöver du inte veta vem du söker eller vilken förvaltning du ska vända dig till. Vi svarar på dina frågor eller vägleder dig fram till rätt avdelning och person. Bland annat kan du få hjälp med: • Bokning av borgerlig vigsel • Beställning/ändring av renhållningsabonnemang • Inlämning av och information om vattenprover • Frågor om väg-, strand- och parkunderhåll • Fastighetsinformation • Upplysning om föreningar • Frågor om äldreomsorg Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898. Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen. Annonsavdelning: Camilla Grener. Adress: Box 55157, 501 14 Borås. Telefon: 010-160 09 00. E-post: info@storstadspress.se Hemsida: www.storstadspress.se

2

• Frågor om barnomsorg • Frågor om bygglov • Frågor om taxor och avgifter • Frågor om lediga tomter • Frågor om kommunala fonder och stiftelser • Trafik- och parkeringsfrågor • Skol- och studieutbud samt läsårstider • Felanmälan • Busskort för gymnasieelever • Parkeringstillstånd till funktionsvarierade. I Båstads kommun bor människor med många skilda bakgrunder, behov och önskemål och för oss på Kundcenter är det därför viktigt att försöka möta varje enskild medborgare på allra bästa sätt. Hos oss ges exempelvis service på både svenska, engelska, spanska, franska och arabiska.

Kundcenter når du på flera sätt och du kan själv välja den kontakt som passar dig bäst. – För mig är varje individ lika viktig och jag finns här för att vägleda och hjälpa dig med frågor och funderingar – stora som små, förklarar Jenny Jubell från Kundcenter. Så når du Kundcenter Besöksadress: Vångavägen 2 Postadress: Båstads kommun, 269 80 Båstad Telefon: 0431-770 00 Facebook: Facebook.com/Bastadskommun Instagram: instagram.com/Bastadskommun Mejl: info@bastad.se Öppettider: Se bastad.se Med anledning av covid-19 håller vi lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Båstads kommun och Tidningshuset Storstadspress AB. Foto omslaget: Andrea Larsson, Båstads kommun. Övriga bilder om inget anges: Kommunikationsavdelningen, Båstads kommun. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden oktober 2020 – oktober 2021 i Båstads kommun. Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: Bold Printing Mitt, Sundsvall, 2020. Papper: Miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Som nyinflyttad har du fått tidningen med posten, dina adressuppgifter har vi hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du denna information i vår integritetspolicy som finns på www.storstadspress.se/dataskydd


Mariakyrkan. Den äldsta byggnaden i Båstads tätort.

Dagshög stenbrott. Alldeles intill grav­högen Dagshög finner du stenbrottsruinen.

Dagshög är Skånes största gravhög, några kilometer från Torekov.

En historia med både krig, förstörelse och en stor utveckling Bjärehalvön har en rik historia och många är de händelser som har gjort Båstads kommun till vad den är idag. För dig som är historieintresserad finns än idag mycket att upptäcka som minner om de svunna tiderna i kommunen. Några som har särskilt stor kunskap om histo- folk till Båstad behövde Nobel ett dragplåster rien i Båstads kommun är föreningen Gamla och då fick han kung Gustav V att komma hit, Båstad som dokumenterar, bevarar och lyfter vilket gjorde susen. Detta gjorde att Båstad blev fram Båstads historia, bland annat genom ett känt för tennisen. För dig som vill ta del av historien i din nya omfattande arkiv. – Vi vill föra fram och visa upp historien. hemkommun finns mycket att upptäcka. – Den äldsta byggnaden i Båstads För utan historia kan man inte tätort är kyrkan som den danske forma framtiden, förklarar kungen satte igång att bygga Gert-Håkan Eriksson som är 1450. I övrigt i kommunen ordförande i föreningen. finns det fornlämningar. För Gert-Håkan EriksFaktiskt så är Bjärehalvön son finns det många det fornlämningstätaste händelser och skeenområdet i Sverige, säger den i historien som är han och berättar att det runt värda att känna till. I den om i kommunen finns många idag så fridfulla miljön på lämningar från bronsåldern med Bjärehalvön gömmer sig en både skålgropar, gravhögar och historia som ibland varit både fotsulor i sten. dramatisk och mörk. Historiker. För Gert-Håkan Eriksson är – Det här var ju danskt och Gert-Håkan Eriksson blev sedan svenskt. Det var inte så på plats i arkivet som också den gamla arkitekturen värd lätt att skifta från att vara danskar så många gånger förr. att lyftas som något som skiljer just Båstads kommun från många andra till att plötsligt bli svenskar med allt vad det innebar. En händelse är till exempel ställen. – Efter branden 1870 byggde man upp Blodbadet på Båstads torg när snapphanar tog död på ett 70-, 80-tal svenska soldater, säger tätorten på nytt och fick en sammanhållen han och berättar engagerat vidare om ytterligare arkitektur i området. Torget är unikt på det sättet att samtliga byggnader är byggda ungefär en avgörande händelse: – 1788 är ett viktigt årtal då ryska kapare samma tid. Hela Malen byggdes också upp som anföll Båstad. Katarina i Ryssland skickade ut en badort och villorna är väldigt unika. Om soldater som skulle ned till Medelhavet. I och man ser på husen ett och ett kan man upptäcka med osämjan med Gustav III fick de tillstånd att väldigt spännande arkitektur. kapa så mycket som de kunde, men när de kom till Båstad rörde det sig mycket folk på stranden Historia utanför Båstads tätort och man sköt med kanoner. Detta gjorde att de Varje ort i Båstads kommun har även sin egen blev avskräckta. Det är en stor händelse i histo- spännande historia att upptäcka. Nedan följer ett axplock av alla de intressanta historiska rien som kunde ha gått riktigt illa. Utöver krig och dramatik har Båstads kom- inslagen och händelserna runt om i de olika mun även en historia med positiva inslag som kommundelarna. entreprenörskap och utveckling. I mer modern tid lyfter han Ludvig Nobel och tennisens fram- Torekov Ett hus som ofta förknippas med Torekov och växt som särskilt viktigt. – Att turismen byggdes upp började med som har varit betydelsefullt historiskt är det lilla Nobels ankomst till Båstad. På runt 20 till 25 gula huset Lotsen som stått på sin klippa sedan år byggdes en turistindustri upp som ligger till 1878 och som användes i lotsverksamheten. grund för all verksamhet än idag. För att locka Sevärd i området är även bland annat den fler-

hundraåriga byggnaden Skjulet med sina namnbräden från fartyg, som bland annat blivit vrak i området, samt Skånes största gravhög, Dagshög. Förslöv Området kring Förslöv var ett fäste för snapphanar och en känd händelse är trohetsförklaringen i Förslövs prästgård den 20 april 1677 då Johan Gyllenstierna och 250 beväpnade ryttare kom till Förslöv för att få socknens män att svära sin ed till den svenska kungen. Grevie I och omkring Grevie finns cirka 350 fornlämningar. Sevärd är även medeltidskyrkan som först byggdes under 1100-talet. Kyrkan som syns idag är från 1800-talet, men delar av den ursprungliga kyrkan finns kvar. Dopfunten i kyrkan är från 1200-talet. Västra Karup En välkänd profil från Västra Karup är den framgångsrika sångerskan Birgit Nilsson som föddes 1918 och växte upp på släktgården i Svenstad. Hon är begravd på kyrkogården i byn och gravplatsen är ett omtyckt besöksmål. Kyrkan i Västra Karup har sannolikt anor så långt tillbaka som 1100-talet. Östra Karup Östra Karup har en intressant historia genom att byns läge vid Hallandsåsen gjorde att både soldater och snapphanar en gång i tiden var ett vanligt inslag i byn. Sevärt i Östra Karup idag är bland annat kommunens äldsta kyrka, från 1000-talet eller tidiga 1100-talet, och dess tympanonsten med en biskopsbild som troligen är från omkring år 1100. Hov Hov är spännande ur ett historiskt perspektiv genom att det i området finns gravhögar och gravfält från både brons- och järnåldern. Här finns en domarring, skålgropar, stensättningar och flera bronsåldershögar. Den största heter Rishög.

Visste du att...? • Båstad grundades 1450 av kung Kristian I under namnet Botzestede. • Det område som idag är Båstads kommun gick från att vara danskt till svenskt i och med freden i Roskilde 1658. • 1678 drabbades svenska soldater och snapphanar samman på Båstads torg under Blodbadet i Båstad. • Stora delar av bebyggelsen i tätorten Båstad förstördes i en stor brand 1742. • Båstads försvarades mot ryska soldater och ett stort plundringsanfall avvärjdes 1788. • Den andra större branden i kommunens historia drabbade tätorten Båstad 1870 och ödelade majoriteten av alla gårdar. • Järnvägen mellan Halmstad och Helsingborg med station i Båstad invigdes 1885. • Ingenjör Ludvig Nobel började bygga upp Båstad som en turistort 1905-1906. • 1907 började Rudolf Abelin uppbyggnaden av Norrvikens Trädgårdar som öppnades för allmänheten 1920. • Svenska mästerskapen i tennis anordnades i Båstad för första gången år 1925. • Kung Gustaf V spelade sin första tennistävling i Båstad 1930 och var sedan årlig gäst under 15 år. • Swedish Open anordnades för första gången i Båstad år 1948. • Båstads kommun bildades 1971. Området gick då från att vara köping till kommun. • Tunneln genom Hallandsåsen, mellan Båstad och Förslöv, öppnades år 2015.

Välkommen på Borgmästarkaffe! Två gånger om året bjuds nyinflyttade i kommunen in till Borgmästarkaffe. Båstad kommun växer och vår halvö berikas med nya invånare – rika med erfarenheter och nya perspektiv. Mot den bakgrunden – och som en del av den demokratiska utvecklingen – bjuder Thomas Andersson (L), ordförande i kommunfullmäktige, in till Båstads kommuns Borgmästarkaffe för att välkomna nya invånare till kommunen. Syftet med Borgmästarkaffet är att nyinflyttade invånare får mötas samt att få information om kommunen och hur den styrs. Med anledning av covid-19 har 2020 års Borgmästarkaffe ställts in.

3


Skansenbadet. I din nya kommun hittar du underbara stränder och badbryggor att ta ett dopp ifrån.

Tennis i Båstad. Båstad är ett populärt turistmål under tennisveckorna i juli.

Hovs Hallar. Här möts Hallandsåsen och havet.

Norrvikens Trädgårdar. Njut av blomsterprakt, promenadslingor, kultur och evenemang.

Förslövs station. Tågstationen i Förslöv ligger vid södra ingången till Hallandsåstunneln.

Lotshuset. Lotsen har stått på sin klippa i Torekov sedan 1878.

Agardhsgatan. Pittoreskt och vackert i centrala Båstad.

Upptäck din nya hemkommun Att flytta till Båstads kommun är att komma hem. Här blandas småstadsidyll med jordbrukslandskap, äppelodlingar, hav och skog. Här finns ett rikt kultur- och föreningsliv med många möjligheter till en aktiv livsstil. Lär känna din nya hemkommun och det vackra landskapet med alla dess smultronställen. Välkommen till ett bättre sätt att leva! Vandringsleder På Bjärehalvön får nya och erfarna vandrare chans att prova på både energikrävande backar längs Hallandsåsens branta sluttningar samt flackare sträckor på små slingrande vägar eller stigar utmed havet. Båstads kommun har tillsammans med Båstad Turism och Näringsliv tagit fram en vandringskarta med 18 olika turer på Bjärehalvön. Se mer på bastad.com. Hovs Hallar Här möts Hallandsåsen och havet på ett dramatiskt sätt med höga uppspruckna klippbranter, raukar, klapperstensfält och grottliknande formationer. Hovs Hallar är det brantaste kustpartiet på Bjärehalvön och har beskrivits som sagolikt, nästan utomjordiskt.

Väderötrafikens turbåtar. Här kan du ta dig runt ön längs stigar, bada, fiska krabbor och besöka Väderömuseet. Har du tur kan du se säl på västsidan. Besök hallandsvadero.se för mer information. Bjäre banvall Banvallen är en gång- cykel och rekreationsled som sträcker sig mellan Entré Båstad till Förslöv. Leden är utmärkt för cykling, vandring, ridning och liknande rekreationsformer. Största delen av leden är asfalterad, vilket gör den framkomlig för både rullstol, rullator och barnvagn. På det gamla stationsområdet i Grevie finns toalett, möjlighet att pumpa cykeln och tillgång till friskt vatten.

Grevie backar Naturreservatet som är en oas för stressade själar och en verklig upplevelse för alla natur- och kulturintresserade. Området domineras av rullstensåsar som ringlar sig fram likt långa ormar.

Kustslingan Följ den tolv kilometer långa slingan som sträcker sig genom två kommuner - från Malenskogen mot Öresjön, till stationen i Båstad, in i Allarp och Laholms kommun med Skummeslövs södra sanddynsreservat. På vägen tillbaka följer du slingan längs kusten vid Hemmeslöv.

Hallands Väderö Upptäck Kattegatts pärla genom att hoppa på

Malenbadet Centralt i Båstad hittar du Malenbadet – nor-

4

dens första tempererade saltvattenpool. Här finns en stor lek- och plaskbassäng, bubbelfontäner, lekplats med olika gungor, undervisningsbassäng, vattenrutschkana och en 50-meterspool med friskt och skönt havsvatten. Motionsspår Det finns två elbelysta motionsspår i vår kommun, ett i Båstad och ett i Förslöv. Besök bastad.se för att hitta kartor över motionsspåren. Bada I din nya kommun hittar du underbara stränder och badbryggor att ta ett dopp ifrån. Det finns nio kommunala EU-badplatser där man under sommartid mäter temperatur och vattenkvalitet. I Torekov hittar du ett tillgänglighetsanpassat bad längs hamnens östra pir. Alla badplatser hittar du på www.bastad.se. Norrvikens trädgårdar Mellan Båstad och Kattvik hittar du Norrvikens Trädgårdar som är berömt för sina unika stilträdgårdar, skapade av Rudolf Abelin i början av 1900-talet. Abelin var en visionär som inspirerades av olika länder och tidsepoker vil-

ket resulterade i att varje trädgård fick sin egen speciella karaktär. På Norrvikens Trädgårdar njuter du av blomsterprakt, promenadslingor, kultur och event. Båstad Båstad är den största orten på Bjärehalvön. I början av 1900-talet rekommenderades Båstad som en bra badort för familjer som behövde stärka sig efter vinterns sjukdomar. Än idag är Båstad ett populärt besöksmål för badälskare. Längs Agardhsgatan, namngiven efter Carl Adolf Agardh, ses många av Båstads äldsta byggnader. Här ligger även den kända textilkonstnären Märta Måås-Fjetterströms ateljé. Torekov Hamnen är Torekovs hjärta. Här hittas det välkända gula trähuset – Lotsen – som stått på sin klippa sedan 1878. Där inne stod lotsen beredd att hjälpa båtar som skulle ta sig förbi de farliga vattnen vid Hallands Väderö. Idag är Lotsen en välbesökt Torekovssymbol. En annan symbol för Torekov är det lokala skyddshelgonet Sankta Thora. Legenden om Thora och hennes bror Arild som flöt i land på vars en halvö i Kat-


En kommun med många evenemang Bjärehalvön är en plats där du kan hålla dig aktiv med evenemang inom allt från kultur och sport till natur- och friluftsliv året om. Kanske vill du vara åskådare på en tennismatch eller en konsert, eller kanske vill du själv delta i ett friluftsevenemang. Här finns något för de allra flesta. En som har en stor insyn i evenemangen i Båstads kommun är Karin Bengtsson. Hon är vd för den ekonomiska föreningen Båstad Turism och Näringsliv som ägs av cirka 300 lokala företag och föreningar med allt från större börsbolag till små enmansföretag. – Vi arbetar för att ta vara på våra medlemmars intressen och för näringslivs- och destinationsutveckling i Båstads kommun, förklarar Karin Bengtsson. Att Båstad idag är en aktiv kommun med många evenemang menar Karin Bengtsson har att göra med utvecklingen av turismen. – Båstad är ju sedan 1800-talet en plats som folk gärna besöker under sommaren och det har vuxit fram en besöksnäring där evenemangen är en del som en motor till turismen. Vi har många återkommande evenemang och det är kul att kunna besöka roliga upplevelser oavsett om det gäller musik och kultur eller sport och idrott, säger hon och fortsätter: – Vi har byggt upp en infrastruktur med bra hotellkapacitet, bra utbud av restauranger och service och även arenor för evenemang. Vi har till exempel Norrviken som är en arena och vi har naturen och havet som ju också har blivit arenor för evenemang. Vi har haft tennisen och andra evenemang länge och är duktiga på att ha ett värdskap. För dig som är nyinflyttad i kommun finns det många events som Karin Bengtsson gärna tipsar om. – Tennisen finns ju i Båstads DNA och självklart är tennisturneringen under somma-

ren ett jättehäftigt evenemang. Sedan finns det andra härliga events året om. Ett exempel är Båstad hiking festival i oktober där man vandrar på olika vandringsleder. Det är väldigt trevligt och dessutom så kommer man ju ut i naturen och kan få en bild av den plats dit man har flyttat. Vill du veta mer om evenemangen i Båstads kommun? Läs mer på Bastad.com * I och med corona-viruset har många evenemang under det senaste året ställts in. Ta kontakt med arrangören av det event du är intresserad av för att veta om evenemanget anordnas och om eventuella riktlinjer och säkerhetsåtgärder finns.

Båstad är en tennisort för entusiaster i alla åldrar tegatt kan berättas på lite olika sätt. Men det sägs att Torekov har fått sitt namn av henne. I Torekov finns även en brandstation med deltidsanställda brandmän. Östra Karup Östra Karup hittar du i kommunens nordöstra del. På Hallandsåsens norra sluttning samsas villakvarter med ladugårdar och jordbruksmark. Här finns bibliotek, förskola och grundskola upp till årskurs 6. Östra Karups kyrka är en av de äldsta av kommunens alla kyrkor och härstammar från sent 1000-tal eller tidigt 1100-tal. Västra Karup I Västra Karup är naturen präglad av odlingslandskapet. Här produceras livsmedel från traktens lantbruk året runt. I Västra Karup finns förskola, grundskola upp till årskurs 6. Närmsta badplats hittar du i närliggande Rammsjöstrand och Glimminge plantering. Grevie Grevie var tidigare en viktig mötesplats för järnvägen på västkustbanan. Idag är järn-

vägsspåret utbytt mot Bjäre Banvall – en gång-, cykel- och ridväg som löper rakt igenom Grevie. Passa på att ta en andningspaus vid gamla stationsområdet och njut av ängsblomstern som lyser med all sin färgprakt på våren och sommaren.

Tennis är en sport som på många sätt är synonym med Båstads kommun. Sporten har spelats på Bjärehalvön i över hundra år och än idag engagerar den både gammal som ung bland kommunens invånare. Varje sommar blir Båstad också samlingspunkt för tusentals tennisintresserade under de populära tennisveckorna.

Förslöv I Förslöv hittar du kommunens största lekpark – Linhaga lekpark. Här finns även en brandstation med deltidsanställda brandmän. Tågstationen i Förslöv ligger vid södra ingången till Hallandsåstunneln och invigdes i samband med att tunneln öppnades 2015. I Förslöv finns förskola samt grundskola upp till årskurs 9.

Tennisen kom till Båstad under slutet av 1800talet och den första banan i cement anlades av Ludvig Nobel 1907 som en del av hans turismsatsning. 1930 gjorde kung Gustav V sin första tävling i Båstad och återkom sedan för ytterligare fjorton somrar av tennisspel. De kungliga besöken bidrog till att Båstad fick uppmärksamhet och med tiden kom att ses som en viktig tennisort. Sedan över 70 år tillbaka spelas också varje sommar turneringen Swedish Open, numera Nordea Open, på tennisstadion i Båstad. Under tennisveckorna lever Båstad upp och tusentals besökare kommer för att ta del av elitmatcherna och festligheterna runt omkring. Utöver att titta på de professionella matcherna finns även goda möjligheter att själv spela tennis i Båstads kommun. På många ställen runt om på Bjärehalvön finns tennisbanor som går att

Hov Högt beläget på Bjärehalvön hittar du Hov. Förutom en fantastisk utsikt över det omkringliggande landskapet bjuder även Hov på en fascinerande historia. Här finns nämligen fornlämningar som kan dateras till brons- och järnålder. Intill Hovs kyrka ligger ett gravfält som består av gravhögar, stensättningar och resta stenar.

boka för spel. För dig som är intresserad av att träna och spela med andra finns även tennisklubbar med spel för olika åldrar. På Akademi Båstad Gymnasium finns också ett elittennisprogram för unga talanger som vill satsa på sporten. Om du som ny i kommunen vill lära dig mer om både Båstads och Sveriges tennishistoria kan du dessutom besöka ett museum tillägnat sporten. I Båstad ligger Sveriges Tennismuseum som har samlingar och föremål från den tid då sporten introducerades i Sverige fram till idag.* Vill du veta mer om Båstad som tennisort, om tennisveckorna eller kanske hitta en tennisbana nära dig? Läs mer på Bastad.com/tennis *Muséet har under 2020 varit stängt på grund av corona-viruset. Ta kontakt med muséet för mer info om öppettider.

5


Ett miljöarbete för Bjärehalvön och dess invånare

Blomsteräng. I Grevie finns en vacker blomsteräng som främjar den biologiska mångfalden.

Miljöarbete. Carolina Holgersson Ivarsson är projektledare på avdelningen för hållbar utveckling.

I Båstads kommun bor vi alla nära den vackra naturen. Inom den kommunala verksamheten arbetar vi på flera sätt för att minska den egna klimatoch miljöpåverkan, men även för att värna om naturen i kommunen och skapa en bra miljö för de som bor och verkar på Bjärehalvön. Båstads kommun har ett miljö- och energiprogram som pekar ut riktningen för klimat- och miljöarbetet i den kommunala verksamheten. Programmet har fem fokusområden med inriktningsmål för varje område. Som invånare i kommunen är detta arbete något som du själv kan följa. – Sedan 2018 görs en uppföljning och ett miljöbokslut som är tillgängligt för alla att se via webben, förklarar Carolina Holgersson Ivarsson som är projektledare på avdelningen för hållbar utveckling. I kommunen pågår det löpande olika miljöinsatser och projekt. Bland annat är ett projekt i Sinarpsdalen igång med syftet att återskapa våtmarker i området och tidigare har en blomsteräng etablerats i Grevie för att främja den biologiska mångfalden. Ytterligare ett projekt som Båstads kommun är delaktiga i är Life coast adapt. – Det är ett projekt som handlar om att minska kusterosionen. Man har planterat ut ålgräs i vattnet utanför Malen i Båstad för att förhindra erosionens negativa effekter och

främja den biologiska mångfalden, säger Carolina Holgersson Ivarsson. När tidningen Aktuell Hållbarhet år 2020 rankade Sveriges miljöbästa kommun hamnade Båstads kommun på plats 14 av 136 i kategorin Mindre städer och landsbygdskommuner. – Vi är en liten kommun och jag tycker att vi ska vara stolta över det som vi åstadkommer med det som vi har. Sedan kan man ju alltid bli bättre. Vi får arbeta vidare med de utmaningar vi har och med att engagera, informera och samverka med medborgare, föreningar och näringsliv. Via kommunen kan exempelvis privatpersoner samt små och medelstora företag ta del av gratis energirådgivning. Som boende i Båstads kommun finns också möjlighet att själv vara miljö- och klimatsmart i vardagen. – Det finns jättefina cykelleder. Det finns en miljöbod i Boarp där man kan lämna avfall som färg och kemikalier. Vid Willys i Båstad, ICA Nära i Förslöv och vid Bjäre kvarn i Grevie finns det Samlaren för insamling av glödlampor, batterier och annat.

För dig som vill hålla dig uppdaterad kring kommunens miljöarbete rekommenderar Carolina Holgersson Ivarsson att läsa varje års miljöbokslut, men också att delta vid kommunens årliga Hållbarhetsvecka i oktober där information ges om arbetet och även om vad man kan göra själv. Så kan du själv vara miljösmart Det finns flera sätt att själv vara skonsammare mot miljön. Fem viktiga områden där du kan bidra, som är ganska enkla att komma ihåg, är Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken: • Bilen – Åk mindre bil, med mer förnybart bränsle, åk mer kollektivtrafik och välj cykeln när du kan. • Biffen – Konsumera mindre kött, ät i säsong och välj gärna närproducerat. • Bostaden – Skapa en mer energisnål vardag genom att se över dina elavtal, sänka inomhustemperaturen och byta till energisnåla vitvaror. • Börsen – Minska utsläppen från ditt sparande och öka det klimatsmarta och hållbara sparandet.

• Butiken– Shoppa smartare, gör bra miljöval, återbruka, låna och byt mer. Avfallshantering och återvinning i Båstads kommun I Båstads kommun finns totalt tolv återvinningsstationer för insamling av glas, metall, papper, tidningar och plast, en miljöbod för insamling av bland annat batterier, färgrester och kemikalier samt tre insamlingsskåp för mindre batterier, små ljuskällor och småelektronik. Den närmaste återvinningscentralen finns i Ängelholms kommun. Det är det kommunala avfallsbolaget NSR AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, som hämtar fastigheternas hushållsavfall i Båstads kommun. Som villakund kan du, utöver matoch restavfall, få tidningar och förpackningar, trädgårdsavfall samt grovavfall hämtat direkt vid tomten. Vill du veta mer om avfallshanteringen och återvinningen i ditt område? Läs mer på NSR. se/bastad

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent. Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7

www.hållsverigerent.se

6


VÄLKOMMEN TILL MODERATERNA Vi b BJÄRE BÅSTAD och våådgeavill r

Vi tar ansvar för Båstads kommun VÅRA FRÄMSTA PRIORITERINGAR Vi satsar på moderna skolor för att ge våra elever de bästa förutsättningarna och kunna attrahera de bästa lärarna

SORTERAR NI SÅ ÅTERVINNER VI Välkommen till Bjärehalvön! Det är vi på NSR som ansvarar för avfall och återvinning i din kommun. Du som bor i villa kan – utöver mat- och restavfall – även få tidningar, förpackningar, trädgårdsavfall samt grovavfall hämtat vid tomten. I Båstads kommun finns dessutom:

Vi har en öppen syn på de äldres behov och önskemål och arbetar för en god kvalitet och valfrihet inom äldreomsorgen

• miljöbod för farligt avfall och elektronikavfall • insamlingsskåp för elektronikavfall, små batterier och ljuskällor • återvinningsstationer för tidningar och förpackningar Din närmaste återvinningscentral ligger i Ängelholm.

Vi arbetar aktivt för att Bjärebor i alla åldrar ska kunna känna sig trygga både i sina hem och på offentliga platser.

Tack för att du sorterar för en hållbar framtid! Läs mer på: www.nsr.se/bastad

BÅSTADS KOMMUN Johan Olsson Swanstein Kommunstyrelsens ordförande

Gratis energitips Vill du få gratis råd om exempelvis elavtal, uppvärmning, fönster, isolering eller solceller? Den kommunala energi– och klimatrådgivningen ger dig oberoende råd om hur du kan minska energianvändningen hemma, på företaget eller i föreningen. Du når oss via 042-10 50 00 | bastad.se/energiochklimatradgivarna

Flytt & magasinering för privatperson eller företag? Kontakta

Bjäre Flytt & Magasinering AB

Telefon 0431-36 49 86

Välkommen till Båstad

Moderaterna är för det fria företagandet och på Bjäre finns ett starkt och varierat företagande

VI BEHÖVER DIG SOM MEDLEM För att vi aktivt ska kunna fortsätta att utveckla moderat politik på Bjäre behöver vi dig som vill engagera dig politiskt och vara med och påverka kommunens nutid och framtid. Som medlem väljer du självklart själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att vara aktiv eller stödmedlem är ditt medlemskap viktigt för oss.

Du gör alltid skillnad!

_________________________________________________ För att bli medlem: Swisha 100 kronor till 123 336 0070 och uppge ditt personnummer. Eller betala 100 kronor till bankgiro 5040-0365 och uppge ditt personnummer.

Varmt välkommen! https://bjarebastad.moderatweb.se bjarebastad@moderaterna.se https:/facebook.com/bjarebastadmoderaterna

Bjäre Båstad

7


Bostadsområde. Området Förslövs Ängar ligger med utsikt över samhället och havet.

Kommunens områden växer fram På Bjärehalvön finns goda möjligheter till ett bättre sätt att leva. Bidrar till detta gör bland annat de områden som utvecklas och växer fram. I Båstads kommun finns ett antal områden som har vuxit mycket under de senaste åren och som kommer att fortsätta utvecklas framöver.

Nedan kan du läsa om några av de växande bostadsområdena och verksamhetsområdena och exempel från utvecklingen i områdena. Förslövs Ängar i Förslöv Bostadsområdet Förslövs Ängar ligger i Förslöv beläget på en höjd med utsikt över samhället och havet. På området finns ett nybyggt vård- och omsorgsboende, kommunens största lekplats samt fina naturområden. Här finns också hyresrätter under produktion och kommunala tomter för byggnation av villor. I den södra delen av området planeras också för +55-boenden och bostadsrätter i radhus som förväntas vara klara 2022 till 2023. Verksamhetsområde i Förslöv I Förslöv planeras det också för ett område för näringslivsverksamhet, väster om väg 105. När området står klart kommer det att erbjudas ett 30-tal tomter där det kommer finnas möjlighet att bygga. Tomterna beräknas vara försäljningsklara under andra halvan av 2022.

Den kommunala tomtkön

För dig som är intresserad av att bygga ditt eget boende i Båstads kommun finns en kommunal tomtkö. När det finns lediga tomter till försäljning fördelas dessa via kommunens kösystem. Vill du veta mer om de kommunala tomterna? På bastad.se kan du läsa om hur du ställer dig i kön och om vilka tomter som finns lediga just nu.

Ta del av den digitala översiktsplanen

Sedan juni 2020 finns en ny översiktsplan för Båstads kommun där den långsiktiga utvecklingen av kommunens markoch vattenområden beskrivs. Översiktsplanen har fokus på hållbar utveckling och beskriver hur planen är att fortsätta

Östra Karup I Östra Karup växer området Stineberg fram med ett 20-tal villatomter, bostadsrätter och hyresrätter. Området ligger med närhet till både skola, en ny förskola, goda kommunikationsmöjligheter och strövområden. Heden i Hemmeslöv Heden är ett kommunalägt område i kommunens norra del som angränsar till Laholms kommun. I området, som ligger med närhet till både Hallandsåsen och havet, har 89 kommunala tomter sålts för byggnation av villor. Framöver kommer ytterligare ett hundratal bostadsrätter i olika modeller att byggas. Byggnationen av 53 hyresrätter kom igång 2020. Petersberg i Hemmeslöv I området Petersberg i Hemmeslöv planeras nästa stora kommunala bostadsprojekt. Byggnationen av ett bostadsområde med flerbostadshus väntas komma igång tidigast under 2022. Området, mel-

utveckla tätorterna i centrala och kollektivtrafiknära lägen och undvika ytterligare exploatering på landsbygden och längs med kusterna för att värna om kultur- och naturvärden. För att främja den sociala hållbarheten vill Båstads kommun också satsa på att möjliggöra en större variation av bostadstyper. Inom de närmaste åren kommer utvecklingen av kommunens områden att fortsätta. En långsiktig strävan är bland annat att Hemmeslöv och Båstads tätort ska sammankopplas med en genomgående stadsbygd. Läs mer om hur Båstads kommun kommer att växa i den digitala översiktsplanen på bastad.se/oversiktsplan

lan Stensån och Hallandsvägen, kommer att binda samman Hemmeslöv och Båstad på ett naturligt sätt. Torekov På området Sunnan 10 i Torekov finns planer på att bygga lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnationen väntas komma igång under 2022. Området ligger i centrala Torekov med direkt närhet till bekvämligheter som butik och bensinstation. För Torekov kommer också en fördjupad översiktsplan tas fram för att undersöka möjligheterna till mer utveckling av orten.

* Texten är skriven i september 2020. Läs gärna mer på Bastad.se eller kontakta Båstads kommun på 0431-770 00 för att veta den dagsaktuella lägesbilden i olika områden.

Så söker du bygglov

Bland annat när du ska bygga nytt, bygga om eller göra en tillbyggnad kan det krävas bygglov. Om din byggnation kräver bygglov ska du lämna in en bygglovsansökan tillsammans med ritningar och andra handlingar till Båstads kommun. Efter din ansökan tar det vanligen mellan två och fem veckor innan du får ditt besked om bygglov. Ansöker om bygglov gör du via vår e-tjänst på bastad.se och eventuella frågor sker via mejl till samhallsbyggnad@bastad.se eller via telefon. Läs gärna mer om när bygglov behövs och om bygglovsansökan på bastad.se eller kontakta en av våra bygglovshand­läggare för att veta mer. Du når dem via Kundcenter på 0431-770 00. Aktuella telefontider finns på Båstads kommuns hemsida.

Vatten och avlopp – välkommen till NSVA Har du frågor om ditt dricksvatten, vad du får spola ner i avloppet eller var regnvattnet tar vägen i gallerbrunnen i gatan? Ska du bygga nytt eller bygga om, vill du anmäla en vattenläcka eller har andra frågor om vatten och avlopp – hör av dig till NSVA.

Kundservice: 010-490 97 00, kundservice@nsva.se, läs mer på nsva.se

NSVA ansvarar för VA-verksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp.

8


En service för företagen i Båstad När man ska starta en ny verksamhet eller etablera ett företag på en ny ort kan frågorna vara många och man kan vara i behov av kontakt med många instanser inom kommunen. För att underlätta för företagen i Båstads kommun finns funktionen företagslotsen. Foto: Shutterstock

Genom företagslotsen får företagare någon att bolla sina idéer och planer med. De får även direkt information om vilka handläggare som ska kontaktas och vilka tillstånd som krävs i samband med startandet av ett företag. – Det handlar om att förenkla kontakten. Med företagslotsens hjälp ska företagen slippa onödiga omvägar och ges möjlighet att hitta rätt direkt. Jag blir en länk mellan företagen och kommunen och mitt mål är att de kommer med en idé som vi hjälper till att förverkliga utifrån de regler och lagar som finns, säger Pathricia Hansson från företagslotsen som även parallellt arbetar som näringslivsutvecklare i den ekonomiska föreningen Båstad Turism och Näringsliv. Företagslotsen svarar på frågor och ger vägledning kring exempelvis plan- och bygglov, mark- och utbyggnadsfrågor, brand och säkerhet, teknik och VA. och mycket annat. En viktig funktion är också att vid behov samordna ett möte mellan ett företag och de handläggare

som berörs där man tillsammans kan gå igenom ett specifikt ärende. – Det kan till exempel vara att man vill starta en restaurang och behöver bygglov, serveringstillstånd och kanske kontakt med någon från markavdelningen. Om vi kan få samman alla handläggare och samverka kontakten blir det mycket enklare, säger hon och nämner allt från bygglovshandläggare och livsmedelsinspektör till alkoholhandläggare. För dig som har frågor till företagslotsen finns det flera sätt att ta kontakt. – Företagslotsen nås via e-mejl eller genom att man ringer till Kundcenter som kopplar vidare till mig. Jag sitter i kommunhuset, och som näringslivsutvecklare sitter jag på turist­ byrån. Där är det också bara att komma förbi. Jag finns här för er. Vill du veta mer? Kontakta Kundcenter på 0431 – 770 00, besök kommunhuset på Vångavägen 2 eller mejla till foretagslots@bastad.se

Företagslotsen. Pathricia Hansson arbetar med att underlätta kontakten mellan företag och kommunen.

Hos oss på Börjessons hittar du garanterat en bil som uppfyller dina behov – både rationella och emotionella. Vi säljer nya bilar av märkena Volkswagen, Audi, SEAT och Skoda samt begagnade bilar av alla bilmärken. Vår däckverkstad Börjessons Däck är medlem i Däckteam och tar hand om däck till alla bilmärken och modeller. Du kan förvänta dig trevligt bemötande och 5-stjärnig service. Välkommen till Båstad och Börjessons!

/

/

Boka provkörning eller service så bjuder vi på

eller

50 % rabatt

på VW-, Audi- Skodaoch SEAT-Originalservice.

2000 kr

eller

värdecheck

vid byte till en ny VW, Audi, Skoda eller SEAT.

50 % rabatt på däckhotell.

Klipp ut och ta med. Meddela när du bokar att du är nyinflyttad. Erbjudandet gäller för nyinflyttade till Båstad kommun. Max en av premierna per hushåll. Börjessons Bil i Ängelholm 0431-45 85 00

Börjessons Bil i Klippan 0435-109 20

Börjessons Bil i Helsingborg 042-610 55 00

Börjessons Däck 0431-44 91 50, 0435-109 20, 042-610 55 20

Försäljning & Verkstad (VW, Audi, SEAT, Skoda, VW-Transport)

Verkstad (VW, SEAT, Skoda, VW-Transport)

Försäljning (SEAT, Skoda) Verkstad (VW, SEAT, Skoda)

Däckverkstad på tre orter (alla bilmärken)

www.borjessonsbil.se

www.borjessonsdack.se

9


Utbildning. I Båstads kommun finns utbildningsmöjligheter för alla åldrar.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Utbildning för alla åldrar I Båstads kommun kan invånarna förbereda sig för framtiden genom studier med många inriktningar. I kommunen finns utbildning för både barn, ungdomar och vuxna. Förskola och grundskola I Båstads kommun finns nio kommunala förskolor, två öppna förskolor, fyra fristående förskolor samt sex kommunala grundskolor och en fristående grundskola. Gymnasium I Båstads kommun finns en kommunal gymnasieskola, Akademi Båstad, och en fristående, Apelrydsskolan. På Akademi Båstad Gymnasium erbjuds programmen Ekonomiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Introduktionsprogrammet samt Elittennisprogrammet.

Tenniskarriär i sikte.

Utbildning för vuxna Även för den som i vuxen ålder vill vidareutbilda sig finns alternativ. I Båstads kommun finns en yrkeshögskola, flera vuxenutbildningar samt uppdragsutbildningar under Akademi Båstads styre. Särskola För elever i grundskolan med särskilda behov finns möjlighet att gå i ordinarie klass som integrerad elev. I Ängelholms kommun finns också grundsärskola, som är tillgänglig för elever från Båstad. I Båstad finns ingen gymnasiesärskola, men elever från kommunen har möjlighet att söka gymnasiesärskola i Helsingborg, Ängelholm, Svalöv och Klippan.

I Båstads kommun finns även Särvux, vilket är vuxenutbildning för vuxna med särskilda behov. Kulturskolan Båstads kommuns kulturskola, som ligger i Förslöv, är öppen för alla elever som är skrivna i Båstads kommun. Utbildningen hålls på kulturskolan, men även ute i kommunens skolor. Här har eleverna chansen att lära sig instrument av olika slag eller gå kurser i drama, teater och dans. Läs mer om utbildningsmöjligheterna på bastad.se/forskola-och-utbildning

Hitta rätt väg i studie- och yrkeslivet Har du funderingar kring studier eller vill du byta yrkesbana? I ett samtal med en studie- och yrkesvägledare kan du få ökad kunskap om vilka alternativ som finns kring studier och yrkesval. Kommunens studie- och yrkesvägledare hjälper dig med information om universitets- och yrkeshögskoleutbildningar och övriga utbildningar för vuxna, men även med frågor om studiestöd, behörigheter och mycket annat. Boka in ett vägledningssamtal för att prata om dina framtidsplaner. I Båstads kommun finns också Lärcenter där du som studerar på ett lärosäte utanför kommunen bland annat kan skriva tentor och få hjälp med utskrifter. Kontakta Kundcenter på 0431 – 770 00 för att veta mer.

Unga talanger förbereder sig för tenniskarriären Tennisen präglar mycket i Båstads kommun. I kommunen finns till och med ett gymnasieprogram med fokus på sporten. På Elittennisprogrammet vid Akademi Båstad Gymnasium studerar några av de allra mest talangfulla ungdomarna i landet. Utbildning med fokus på tennis har funnits sedan länge i Båstads kommun och sedan 2003 bedrivs tennisgymnasiet i Akademi Båstads regi. På Elittennisprogrammet studerar elever från hela landet. – Vi är det enda riksidrottsgymnasiet för tennis i Sverige. Vi är helt unika på det viset, säger Kari Petersson, biträdande rektor vid Akademi Båstad Gymnasium, och berättar vidare om programmet: – Man ska vara bland de fem bästa i Sverige för att bli antagen. Eleverna söker i två omgångar, dels till tennisinriktningen den 15 oktober via Svenska tennisförbundets hemsida och dels till det vanliga gymnasieprogrammet i februari från sin hemkommun. Eleverna på tennisprogrammet kombinerar sin satsning på tennisen med att läsa det Samhällsvetenskapliga programmet

10

(SA) där de går tillsammans med resten av SA-programmets elever. Som elev på Elittennisprogrammet har man siktet inställt på att bli professionell tennisspelare och de tre åren i Båstad är ett steg på vägen mot målet. – De brinner verkligen för det här. Vissa fortsätter att träna och spela här hemma, men många får också stipendium och åker till USA för att läsa och träna vidare där, säger Kari Petersson. Det finns flera fördelar med att ha ett tennisprogram i Båstad. – Båstad ligger bra till. Tennistävlingarna är ju över hela världen och det är lätt att ta sig till och från dem. Sedan finns det ju också en stor expertis inom tennis här, konstaterar Kari Petersson. Vill du veta mer om tennisprogrammet? Läs mer på: bastad.se/ akademibastad/gymnasium


Skolans utemiljö stimulerar olika sinnen

Båstad Montessori Båstad Montessori är en föräldraägd förening som bygger på montessoripedagogik. Centralt för all vår verksamhet är barnens, personalens och föräldrarnas inflytande och entusiasm. Våra verksamheter drivs på Bjärehalvön. Vi har tre förskolor. Kristallen i Båstad, Pärlan och Äpplet i Grevie. Här bedriver vi barnomsorg för barn från ett till fem år. Vår skola och fritids, Asken, ligger i Grevie kyrkby. Här går barn från förskoleklass upp till och med sjätte klass. Gemensamt i våra verksamheter är att barnet alltid ska stå i fokus. Vår målsättning är att varje barn ska vara stark som individ och samtidigt tryggt fungera i grupp. Vi lär oss medan vi har kul! Maria Montessori ansåg att de första sex åren är den viktigaste perioden i en människas liv. Från födseln till 6-årsåldern byggs den individuella personligheten upp och mellan 3-6 år är barnets inlärningsförmåga som bäst. Arbetet med montessorimaterialen ger barnen en konkret sensorisk upplevelse. Det man gör med sina händer – det minns man! All materiel hjälper också barnen att nå koncentration, men även självständighet eftersom de själva kan använda sig av det pedagogen har visat.

Hjälp mig att hjälpa mig själv Vi erbjuder en lugn och harmonisk tillvaro i en väl förberedd miljö där barnen stimuleras motoriskt och sensoriskt. Vi arbetar mycket med hänsynstagande, respekt och vardagsartigheter. Vi stimulerar barnen att bli självständiga. Asken Från förskoleklass till årskurs 6 bedrivs undervisningen i skolhuset Asken, som ligger i Grevie kyrkby. Skolan är en miljö där barnen ska mötas med respekt, känna trygghet, stimuleras till livslångt lärande och där förutsättningar ska finnas för att utveckla en god social kompetens. Pedagogiken Eleverna går i åldersblandade grupper och lär sig mycket av varandra. Lärarna inspirerar, vägleder och undervisar enskilt eller i grupp. Denna miljön inspirerar barnen att söka mer kunskap. Det som skiljer Montessori mest från en ”vanlig” skola är bland annat alla de pedagogiska materialen. De är upplagda så att barnen börjar på förskolan att arbeta med material som är konkreta för att sedan, efterhand som kunskapen och förståelsen ökar, gå över till mer abstrakta uppgifter. Många av materialen är utformade så att flera sinnen

blir inblandade, eftersom detta ökar minnet av inlärningen. Värdegrund Vi strävar efter att vara en demokratisk skola som präglas av trygghet, glädje och tolerans med ett arbetssätt som möjliggör kunskapsmässig, social och emotionell utveckling av eleverna. Båstad Montessori skall vara skolan där barnen har lust att lära och tar ansvar för sin inlärning samt där såväl personal som elever och föräldrar känner ett stort engagemang.

Montessoripedagogiken har fått sitt namn från dess upphovskvinna, Maria Montessori (1870-1952). Hon var en Italiensk läkare som efter sin examen började arbeta på Roms universitets psykiska klinik där hon jobbade med mentalt handikappade barn. Hennes kanske viktigaste upptäckt är att alla barn är förprogrammerade att vilja lära sig saker. Detta ligger till grund för all montessoripedagogik. Genom att uppmuntra barnet då det befinner sig i en viss inlärningsfas kommer inlärningen att gå mycket lättare och barnet minns det för livet. Pedagogiken tillsammans med hennes tankar kring respekt för individen och respekt för omgivningen genomsyrar Montessoriverksamhet idag.

För kontakt

Grundskolan Asken rektor Ina Angel, tel: 070 5646987 e-post: rektor@bastadmontessori.se

Montessorimateriel

Eleverna arbetar ensamma eller tillsammans

Förskolorna rektor Anneli Dahlberg, tel: 0725 299870 e-post: rektor.forskola@bastadmontessori.se

11


Med ett bibliotekslånekort får du tillgång till Bibliotek Familjen Helsingborgs 55 bibliotek med en halv miljon titlar och över två miljoner böcker, ljudböcker, filmer, tv-spel med mera.

Kultur är näring för själen Konst och kultur är näring för själen, det ger mening och sammanhang samt möjlighet till gemenskap, delaktighet och tolerans. På Bjärehalvön frodas kulturlivet och för dig som nyinflyttad i kommunen väntar ett smörgåsbord av kulturupplevelser. Forskning visar att kulturupplevelser stimulerar sinnena och ger goda effekter på hälsan. Kultur bidrar helt enkelt till god hälsa och ökad livskvalitet. Därför är det värdefullt att du som lever och verkar i samt besöker Båstads kommun har tillgång till ett kulturliv med kvalitet, konstnärlig frihet och mångfald. Bjärehalvön har ett rikt föreningsliv med över 200 aktiva föreningar. Här verkar också ett stort antal konstnärer, konsthantverkare, fotografer, smyckesformgivare och keramiker med flera. Varje år anordnas kulturevenemang som till exempel filmfestival och musikfestival. Här finns ett brett kulturutbud och garanterat

något som passar alla – oavsett om du vill uppleva en konstutställning, sjunga i kör eller läsa en god bok. Med ett bibliotekslånekort får du tillgång till Bibliotek Familjen Helsingborgs 55 bibliotek med en halv miljon titlar och över två miljoner böcker, ljudböcker, filmer, tv-spel med mera. Bibliotek Familjen Helsingborg är folkbiblioteken i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Syftet med samarbetet är att biblioteksbesökarna ska kunna söka och låna från bibliotekens samlade utbud av information och medier i deras bibliotekskatalog och det

Professionell telefonpassning Prova oss under tre månader utan bindningstid och fasta avgifter.

033-700 71 00 www.diatel.se 12

ska fungera likadant oavsett var man bor. Låneregler och avgifter har därför också samordnats. På bibliotekens gemensamma webbplats www.bibliotekfh.se hittar du även inspiration och aktuella evenemang. Varje månad publicerar kommunens kulturverksamhet broschyren ”Kultur på Bjäre”. Broschyren finns bland annat att hämta på biblioteken i kommunen, på kommunhuset och den går även att ladda ner från bastad.se/kultur eller få skickad till din mail. I broschyren kan du ta del av information om kulturutbudet på Bjäre månad för månad. För mer information – ta kontakt med kommunens Kundcenter på 0431-770 00.


Linhaga Lekpark. En lekpark med extra allt.

För dig som är ung i kommunen - fritidsgårdar och mötesplatser

Det finns mycket att göra för dig som är ung i kommunen. Här kan du bland annat träffa vänner på ungdomsgårdar, prova på en idrott, gå med i en bokcirkel, pyssla och spela musik eller något annat du är intresserad av. Ungdomens Hus i Förslöv, (UH), är en mötesplats för ungdomar från årskurs 7 till och med året man fyller 18 år. UH har öppet alla vardagar under skolterminen. På sommarlovet är fritidsgården stängd under några veckor. Det främsta syftet för Ungdomens Hus i Förslöv är att se och bekräfta, stimulera och vara lyhörda för ungdomars individuella och gemensamma behov. På Musteriet i Båstad träffas ungdomar från årskurs 7 till och med året man fyller 18 år. Musteriet är öppet vardagar under skolterminen och kortare lov, men är stängt under sommarlovet. Musteriet är skapat av och för ungdomar. Här är en lugn och trivsam miljö med en positiv atmosfär. På Musteriet finns bland annat PS4, filmrum, speldatorer, musikrum, gitarrer, bordtennis, basket och fotbollspel. Här kan du också låna skateboards. Musteriets popularitet beror på en kombination av läge, utformning, besökare och personal. Båstad skatepark – Besök kommunens 600 m2 stora skatepark i centrala Båstad. Parken är uppbyggd runt en stor bowl

och i linje med markens naturliga lutning går en lång ditch. Hit är alla välkomna, nybörjare som proffs. Lekplatser – I Båstads kommun finns cirka 35 lekplatser på allmän plats i parker och naturområden. På Heden i Hemmeslöv hittar du en naturlekplats med klätterställning och hinderbana. Kommunens största lekpark – Linhaga lekpark – hittar du i Förslöv. Simskola – Som åretrunt- eller som fritidsboende i Båstads kommun så kan barn lära sig simma i någon av simskolorna runt om på Bjäre. Det finns en kommunal simskola i Båstad på Malenbadet, en privat simskola i Segelstorp som drivs av Segelstorps-Ängelsbäcks Badförening och en privat simskola i Torekov som drivs av Torekovs Turist- och Badförening. Föreningar – Är du sugen på att prova på någon idrott eller boka en idrottshall med dina vänner? I Båstads kommun finns det ett rikt utbud av föreningar. För mer information – kontakta Kundcenter på 0431-770 00.

Hitta föreningen för dig. Föreningslivet i kommunen är varierat och starkt förankrat.

En aktiv fritid för dig som senior En aktiv fritid är viktig för ditt välbefinnande. Vi hoppas att du ska finna en fritidsaktivitet som förgyller ditt liv och som du trivs med. Hitta föreningen för dig Föreningslivet i kommunen är varierat och starkt förankrat. Är du sugen på att prova på någon idrott, ägna dig åt konstnärliga uttryck, engagera dig i en samhällsfråga eller boka en idrottshall med dina vänner? I Båstads kommun finns det ett rikt utbud. Ta gärna en titt i vårt föreningsregister på bastad.se.

Båstad skatepark. Mitt i centrala Båstad finns en 600 m2 stor skatepark.

Utegym I Båstads kommun finns flera utegym, både kommunala och föreningsägda. Utegymmen är gratis att använda och är öppna för träning dygnet runt, för alla oavsett ålder och träningsnivå. För mer information – kontakta Kundcenter på 0431-770 00.

13


Vi finns i Båstad. Vill du veta mer kan du kontakta Ingela Stefansson ingela.stefansson@bastad.se Anne Kjellberg anne.kjellberg2@gmail.com Kommunens nya äldreboende i Förslöv, Haga Park.

Omsorg efter dina behov Stöd i livets alla skeden. Vård och omsorg Om du till följd av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd kan du kontakta kommunens handläggare. Efter beslut kan du få stöd och hjälp såväl i det egna hemmet som genom särskilda boendeformer eller hemsjukvård. I Båstads kommun finns en demenssamordnare som finns till som ett stöd för dig som har en demenssjukdom, men även för dina anhöriga. Värdegrunden är en vård och omsorg som präglas av värdighet, trygghet och gemenskap. Individ- och familjeomsorgen Inom Individ- och familjeomsorgen arbetar vi med att ge råd och upplysningar i sociala frågor. Vi är en del av socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. I vårt uppdrag ingår bland annat att ansvara för anmälningar, utredningar och handläggningar

av ekonomiskt bistånd och behandlingsinsatser för barn, vuxna och personer med missbrukoch beroendeproblematik samt stöd till flyktingar som kommer till kommunen. Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och att säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor samt skydd i utsatta situationer. Kontakt Vill du veta mer kan du besöka kommunens webbplats på bastad.se/omsorg-och-stod Du kan också kontakta Kundcenter, på telefonnummer 0431 – 770 00, om du vill veta mer eller vill ansöka om någon insats. Genom Kundcenter kan du komma i kontakt med handläggare och avdelningar inom Båstads kommun.

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0 www.barncancerfonden.se

Vissa naturupplevelser gör att man bara måste ta fram mobilen Swisha en stor eller liten gåva till Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Vilken upplevelse vill du naturskydda?

901 303 8

Öppna swish-appen och scanna koden eller ange nummer: 901 303 8.

200 Tog en selfie på en plats som är värd att naturskydda.

14

Naturskyddsföreningen_Swisch.indd 7

2018-12-20 10:27


Friska, rena och fina tänder gör livet lättare att leva! Vi är ett team av allmäntandläkare, specialisttandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Vi utför all förekommande tandvård från barntandvård till omfattande implantatbehandlingar. Hos oss är hela familjen välkomna!

Rabattkupong 500:löses in vid undersökningstillfället. Gäller endast en gång. Ta med annonsen.

Hjärtligt välkommen att boka en tid.

Köpmansgatan 50, Båstad • 0431 – 707 01 bastad@kockumochkockum.se • www.kockumochkockum.se/bastad 15


Kraftfullt Bredband, Flexibel TV & nya bollar till träningen Bjäre Kraft är en ekonomisk förening och vi investerar i en positiv och hållbar framtid för Nordvästra Skåne. När du väljer Bjäre Kraft är du med och bidrar till ett rikt lokalt föreningsliv. Kanske är det till och med så att dina barn får nya bollar tack vare att du är kund hos oss.

Gratis bredband 1 månad*, till dig som är nyinflyttad i Båstad! Kom igång inom 60 sekunder. Ring 0431-44 99 00 och starta din gratismånad. Ange kod: NYBÅSTAD.

*Gäller dig som är ansluten till Bjäre Krafts fibernät (hör med fastighetsägaren om du är osäker). Beställ tjänsten 100/10 Mbit/s eller snabbare och du får en gratis månad, därefter avgift från 349 kr/mån. Bindningstid är 12 månader och uppsägningstiden är en månad. Ingen startavgift.

Profile for Storstadspress

Bastad  

Bastad  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded