Page 1

MA LLSIDA MALLSIDA

En efterlängtad revidering P SSF 200, Regler för mekaniskt inbrottsskydd Det grundläggande regelverket SSF 200 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd, är under revidering. Avsikten är bland annat att göra regelverket mer lättanvänt för kravställare, projektörer, installatörer och slutanvändare och att uppdatera referenser till nya och reviderade standarder. Några större förändringar i skyddsklasserna är inte aktuella med undantag för kraven på fönster och glaspartier, där en viss skärpning jämfört med dagens krav diskuteras.

S

äkerhet och inbrottsskydd är en ständigt aktuell fråga. Det finns regelverk, standarder och myndighetskrav som påverkar valet av produkter i olika säkerhetslösningar. Marknadens aktörer har alla hjälp av regelverk, normer och standarder i sin vardag. De ger tillsammans förutsättningar för att marknadens olika parter ska kunna mötas och göra affärer så att alla blir nöjda. En av förutsättningarna för att det ska fungera är att det finns regelverk som anger olika prestandanivåer så att kravställare ska kunna värdera risken, tillverkare och leverantörer kunna erbjuda olika tekniska lösningar samt säkerhetsansvariga och inköpare jämföra olika leverantörers lösningar. En seriös aktör ska förstå hur det hänger ihop och vara lyhörd för de krav och behov som kunden har. Det är omöjligt för en säkerhetsansvarig att vara insatt i alla detaljer i alla standarder. Det är därför inte möjligt att på egen hand projektera säkerhet. Seriösa aktörer väljer att certifiera sig för att visa sin kompetens. Genom att välja en certifierad leverantör har man försäkrat sig om att man har en samarbetspartner som är seriös, kompetent och har tillgång till rätt produkter för sitt behov. ska inte bara försvåra inbrott, utan också försvåra bortförandet av stöldgods samt avskräcka från inbrottsförsök. Inget inbrottsskydd är fullkomligt men ETT BRA INBROTTSSKYDD

42 | S&S NUMMER 1-2 2014

« Skyddsklass är den övergripande, objektsrelaterade nivån och refererar till produktstandarder...» ju svårare det är att fullborda ett inbrott desto större är möjligheten att förövaren misslyckas eller blir upptäckt. Inbrottsskyddet för ett objekt definieras i SSF 200 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd. Det finns tre skyddsklasser, där skyddsklass 1 är lägst och skyddsklass 3 högst. Kravställare, som exempelvis försäkringsbolag, myndigheter eller andra aktörer, refererar till SSF 200 och skyddsklasserna. Läs

mera om inbrottsskydd i FTR 200 – Mekaniskt skydd, Svensk Försäkrings tekniska rekommendation, www.svenskforsakring.se. Skyddsklasserna omfattar objektets hela skalskydd och refererar till olika produktstandarder och normer, vilka i sin tur ger förutsättningar för provning och certifiering av inbrottsskyddande produkter. Ett av de bärande kraven i SSF 200 är att använda certifierade produkter. Exempelvis ska inbrottsskyddande

Standard och normer SSF Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer för inbrottsskydd. Dessa används av flera kravställare på den svenska marknaden. För att regelverken ska fungera är det väsentligt att ha en koppling till både svensk, europeisk och internationell standardisering. SSF 200 Regler för mekaniskt inbrottsskydd Ges ut av SSF och definierar tre skyddsklasser. Skyddsklasserna är objektsrelaterade och refererar till svensk och europeisk produktstandard samt SSF normer. SS 3522

Byggnadsbeslag – Låsenhet för fast montering – Inbrottsskydd – Klassindelning Klass 3 definierar godkänd låsenhet.

En godkänd låsenhet består av ett låshus (cylinderlås eller tillhållarlås), cylinder, säkerhetsslutbleck och förstärkningsbehör. SS-EN 1627 Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier – Inbrottsskydd – Krav och klassindelning, Klassning av bland annat inbrottsskyddande dörrar i sex motståndsklasser. SSF 1078

Inbrottsskyddande dörrar Ges ut av SSF och omfattar inbrottsskyddande dörrar som provats enligt SSEN 1628 – SS-EN 1630 och är försedda med minst en godkänd låsenhet.


OM SSF BRANSCH StÜldskyddsfÜreningen är en oberoende specialist inom säkerhet och brottsfÜrebyggande och har arbetat med säkerhetsfrügor sedan 1934. Visionen att skapa ett tryggare samhälle är ett fundament fÜr verksamheten.

SSF 200 - Regler fÜr mekaniskt inbrottsskydd utgüva 5 beräknas bli klar i vür.

dĂśrrar vara certiďŹ erade och fĂśrsedda med minst en godkänd lĂĽsenhet. Regelverket ställer inga direkta krav pĂĽ vem som projekterar eller installerar. Kanske borde det gĂśra det? Eftersom det rĂśr inbrottslarm ďŹ nns det i regelverket angivet krav pĂĽ certiďŹ erade fĂśretag, personer och fĂśretag. â€?godkänd lĂĽsenhetâ€? ett centralt begrepp. FĂśr att inbrottsskyddet ska fungera och ge slutanvändaren mĂśjlighet att uppfylla kraven frĂĽn kravställaren är det därfĂśr positivt att SS 3522 snart publiceras i ett reviderat utfĂśrande. Begreppet kommer ursprungligen frĂĽn fĂśrsäkringsbranschen där det använts under mĂĽnga ĂĽr och bygger pĂĽ en klassiďŹ cering enligt lägst klass 3 i svensk standard SS 3522. Godkänd lĂĽsenhet omfattar lĂĽshus och slutbleck, cylinder samt fĂśrstärkningsbehĂśr som ska skydda mot bĂĽde inbrott och mot obehĂśrig användning. SS 3522 är nu under revidering och beräknas att bli publicerad under vĂĽren 2014. Revideringen innebär att er produkter och tekniska lĂśsningar än i dag kommer att omfattas av begreppet godkänd lĂĽsenhet. Det handlar om elektromekaniska lĂĽs och slutbleck, elektromekaniska cylindrar samt erpunktslĂĽs. Revideringen innebär även att dagens fem lĂĽsklasser utĂśkas till sju. Ă„ven fortsättningsvis är det lägst lĂĽsklass 3 som anger godkänd lĂĽsenhet. Den kanske stĂśrsta fĂśrändringen är de I SSF 200 Ă„R

ÂŤ En svensk standard som det inte finns nĂĽgon motsvarighet till i Europa...Âť nya klasserna â€?underâ€? godkänd lĂĽsenhet. De nya klasserna 2A respektive 2B kombinerar en inbrottsskyddande utsida med utrymning frĂĽn insidan genom certiďŹ erade utrymningsbeslag (klass 2 B) eller med enkelt vred (klass 2 A). SS 3522 Ă„R en svensk standard som det inte

ďŹ nns nĂĽgon motsvarighet till ute i Europa. Kraven pĂĽ en godkänd lĂĽsenhet är att de ingĂĽende produkterna ska uppfylla sina respektive krav var fĂśr sig och tillsammans. Kraven bestĂĽr av: t )´MMGBTUIFUTLSBW TPNSFGFSFSBSUJMM44&/ och SS standarder. (SS-EN betyder Europastandard och SS svensk standard) t %FTJHOLSBW TPNBOUBMTQÂľSSFMFNFOU SFGFrerar till SS-EN standarder. t .BOVFMMB BOHSFQQ  TPN SFGFSFSBS UJMM 44 standarder. t %ZSLOJOHBWM´TDZMJOESBSPDIUJMMI´MMBSM´T  som refererar till SS standarder. t 'VOLUJPOTLSBWTPNNFEWFUFOIBOEMJOH CFhĂśrighet att manĂśvrera lĂĽset frĂĽn ut- och insida samt krav pĂĽ direktmanĂśvrering. DET Ă„R LĂ„TT att blanda ihop de olika begreppen. Skyddsklass är den Ăśvergripande, objektsrelaterade nivĂĽn och refererar till produktstandarder där det fĂśrekommer olika

benämningar pĂĽ prestandanivĂĽerna. Här kan det fĂśrekomma klass, motstĂĽndsklass eller det engelska ordet grade. Dessa är alla produktrelaterade. Det är därfĂśr viktigt att använda rätt benämning genom hela kedjan, frĂĽn kravställning till projektering, inkĂśp och installation. I SSF 200 samt i SSF Säkerhetsguide ďŹ nns Ăśversättningsnycklar mellan grade, motstĂĽndsklass och klass fĂśr till exempel dĂśrrar och rullgaller med mera. c HĂ…KAN HEDLUND, SSF

SSF Utbildning Med start i vür och under üret ges mÜjlighet att uppdatera sig inom den reviderade normen SSF 200 och standarden SS 3522. Kursen Reviderad SSF 200, utgüva 5 gür igenom grunderna fÜr skyddsklasser och godkänd lüsenhet samt tar upp samspelet mellan kravställare, användare och leverantÜr. Anmäl intresse pü www.stoldskyddsforeningen.se eller kontakta SSF pü tfn 0771-SSF SSF (0771-773 773), utbildning@ stoldskyddsforeningen.se

S&S NUMMER 1-2 2014 | 43

Skyddosakerhet en efterlangtad revidering  
Skyddosakerhet en efterlangtad revidering