Klassiska & Asiatiska 8–10 juni

Page 1


URNA Dekor i underglasyrblått föreställande blommande växter, Transitionsperioden, 1600-tal. 10.000 – 12.000 SEK Övriga föremål: se sid 42.

På omslaget: Carl Larsson, Trädgårdsscen från Marstrand Se sid 12 – 15. På katalogens baksida: Karott med lock och fat Se sid 26.Specialister

Victoria Svederberg Chef konstavdelningen 08-453 67 56 victoria.svederberg @auktionsverket.se

Ulrika Ruding Chefsintendent konsthantverk 08-453 67 57 ulrika.ruding @auktionsverket.se

Pierre Olbers St Bellies Klassisk konst och skulptur 08-453 67 61 pierre.olbers @auktionsverket.se

Ulrica Tillander Äldre måleri, Old Masters och orientaliska mattor 08-453 67 29 ulrica.tillander @auktionsverket.se

Elisabet Fellbom Asiatisk konst och konst­hantverk 08-453 67 32 elisabet.fellbom @auktionsverket.se

Markus Anderzon Antika möbler och konsthantverk 08-453 67 48 marcus.anderzon @auktionsverket.se

Johan Strandberg Antika möbler och konsthantverk 08-453 67 63 johan.strandberg @auktionsverket.se

Anna Wehtje Silver 08-453 67 85 anna.wehtje @auktionsverket.se

Sandra Johansson Smycken 08-453 67 24 sandra.johansson @auktionsverket.se

Albin Petersén Klockor 08-453 67 13 albin.petersen @auktionsverket.se

Så deltar du i auktionen Det finns fem olika sätt att lägga bud på auktionen. Vill du få hjälp med att lägga bud är du alltid välkommen att kontakta våra specialister, eller kundtjänst under visningen, alternativt kontakta oss på telefon 08–453 67 50. V ­ iktigt att komma ihåg är att förhandsbud är bindande. V ­ änligen o ­ bservera att du behöver skapa ett konto på Auctionet för att kunna lägga bud på auktionen. Att skapa ett konto är kostnadsfritt och registreringen gör du på www.auctionet.com.

Förhandsbud online

Du kan lägga bud online fram till vardera auktionsdags starttid. Vid varje objekt i katalogen online finns en ”Lägg budknapp”. Ange det högsta belopp som du är villig att betala.

Budgivning i salen

Kundtjänst lämnar utan kostnad ut en numrerad auktionsspade. Denna spade använder du vid budgivning i salen genom att tydligt visa den för auktionskommissarien.

2

klassiska & asiatiska

Live budgivning online

Du deltar i budgivningen online i realtid via din mobil eller dator. Registrera dig som kund och läs mer på vår hemsida.

Budgivning per telefon

Skriftlig ansökan ska lämnas till Kundtjänst senast vardagen före auktionen. När budgivningen närmar sig det föremål du önskar bjuda på, ringer en representant upp direkt från a­ uktionssalen och du framför dina bud.

Skriftliga inropsuppdrag

Fyll i föremålets auktionsnummer och det högsta belopp som du är villig att betala. Kundtjänst bjuder sedan för din räkning under auktionen upp till angivet högsta belopp men alltid så förmånligt som möjligt. Skriftliga inropsuppdrag lämnas direkt hos Kundtjänst. Läs mer om budgivning på www.auktionsverket.com


Klassiska & Asiatiska Katalog på www.auktionsverket.com

Visning 1 – 7 juni Nybrogatan 32, Stockholm Vardagar kl 11.00 – 18.00 Helgdagar kl 11.00 – 17.00

Auktion 8 – 10 juni Nybrogatan 32, Stockholm Onsdag 8 juni kl 10.00 Asiatisk konst & konsthantverk Onsdag 8 juni kl 14.00 Svensk och Internationell konst Torsdag 9 juni kl 11.00 Möbler Kuriosakabinettet Mattor, Silver, Smycken & Klockor Fredag 10 juni kl 11.00 Böcker, Kartor & Handskrifter

Fine Art & Antiques Viewing 1 – 7 June Auction 8 – 10 June Nybrogatan 32, Stockholm For further information in English please visit www.auktionsverket.com

Tidsmaskin

Att gå på visning bland klassiska antikviteter, äldre måleri, glober och orientalisk keramik är att bege sig ut på en resa i flera dimensioner. Du är nu bjuden att resa både långt tillbaka i tiden och till fjärran platser – om ditt sinne är öppet. Ända sedan 1200-talet har bemedlade svenskar rest iväg för att söka högre bildning. De hamnade först på Sorbonne i Paris, senare i Prag och så småningom styrdes färden till olika läro­säten i Tyskland. Efter reformationen ­ändrades skälen och ­karaktären för bildningsresorna. I svenska s­ ammanhang ­kallades de från 1600-talet oftast för p­ eregrination, på konti­ nenten sade man Grand Tour. Destinationerna var E ­ uropas metropoler, universitets­städer och kulturella centra. Resornas övergripande syfte var att ge resenären erfaren­heter och utveckla nya färdigheter. Riksdrotsen Per Brahe den äldre, talade på 1580-talet om ”landsförfarenhet”, alltså insikter i ekonomiska, kulturella, militära, politiska och sociala för­hållanden i de länder man besökte. I vår egen tid, då många ­redan är vana resenärer som rest långt bort, vill jag slå ett slag för en annan slags förfarenhet – nämligen den insikt man kan tillskansa sig när man, tillsammans med antika föremål, reser bakåt i tiden. Sådana ting visar vi nu på Nybrogatan 32. Genom de gamla före­målen kan vi bilda oss inom nästan allt – inget ämne är för stort eller för smalt. Om vi tillåter oss att verkligen lyssna, kan en viktig historia viskas i vårt öra. En blåvit vas blir symbol för handel där praktfulla skepp lastats i Kina med dyrbart porslin för att s­ edan i månader, till och med år, röra sig över världs­ haven. Ett collier med ädla stenar förkroppsligar en skandalomsusad kärlekshistoria. En målning på glaspannå berättar om hur konstnärer i en viss tid, på en viss plats, behövde hushålla med dyrbar oljefärg. Kalla det förfarenhet, insikt eller bildning – resan är som bekant målet. Föremålen i den här urvalskatalogen är fotograferade i det magnifika Hallwylska palatset i Stockholm. Palatset var ett hem för en grevinna och hennes föremål inköpta under många resor till Europa, Afrika och Orienten. Stort tack till den underbara personalen där och varmt tack till fotograf Jonas Ingerstedt och stylist Linda Ring. Välkommen att resa med tingen, välkommen till vårens ­Klassiska & Asiatiska. Li Pamp, vd Stockholms Auktionsverk klassiska & asiatiska

3


ANDERS ZORN 1860 – 1920 Alma I – stående flicka Signerad och daterad Zorn 1910. ­Patinerad brons, höjd 22 cm. Gjutarmärkt Otto Meyer fud. 125.000 – 150.000 SEK

4

klassiska & asiatiska


Kärleken till hemtrakten skulle under hela Wilhelmsons liv vara hans främsta källa till inspiration. CARL WILHELMSON 1866 – 1928 Ljus afton Signerad C. Wilhelmson. Utförd 1914. Olja på duk, 43,5 x 60 cm. Påskrift på baksidan 750. Weimarfärg. 175.000 – 200.000 SEK

Ingen har som Carl Wilhelmson skildrat sin hembygd i den svenska västkustens Fiskebäckskil. I sina uttrycksfulla målningar blev han ljusmålaren från Bohuslän som gav liv åt vardagen och dess enkla skönhet. Kärleken till hemtrakten skulle under hela Wilhelmsons liv vara hans främsta källa till inspiration. I auktionens målning tar Wilhelmson oss med till strandsluttningen ner mot Bögevik där vi möter en kvinna

med ett flickebarn som blickar ut över viken. Enligt uppgift föreställer personerna Wilhelmsons syster Anna och hans unga dotter Inger. Målningens motiv återfinns i den år 1915 fullbordade monumentala kompositionen ­Midsommarafton (180 x 380 cm), vilken skildrar kvällens festligheter vid utedansbanan och som är en av Wilhelmsons mest uppskattade och arbetade målningar. I ljusa och lätta sommarfärger visar Wilhelmson hur det gamla och nya Fiskebäckskil möts. Till skillnad från Midsommarafton där ett myller av festsugna människor samlats kring utedansbanan, har Wilhelmson i den aktuella målningen reducerat motivet till ett rofyllt, meditativt landskap. Det är kvällsstämning och landskapet går huvudsakligen i milda gråblå, rosa och gula färger. Förgrunden domineras av en kraftigare grön färg. I fjärran ser man Lysekils kyrkas kontur som avtecknar sig emot himlen. klassiska & asiatiska

5


DAVID KLÖCKER EHRENSTRAHL 1628 – 1698 Porträtt föreställande greve och generalmajor Leonard Johan Wittenberg (1646 – 1679), klädd i romersk dräkt – harnesk och röd mantel med guldbroderier – knästycke Signerad och daterad Klöcker ­Ehrenstrahl fec. Anno 1677 Olja på duk, 135,5 x 107 cm. Porträttet är registrerat i Svenska­ Porträttarkivet, SPA 1925:685

proveniens

Hovstallmästaren Friherre Carl Gustaf von Platen, Stockholm Svensk privat samling litteratur

Albin Roosval, Svenska Hem i Ord och ­Bilder, Stockholm 1916, hos Hofstall­ mästare och Fru Carl Gustaf von Platen, Strandvägen 45 i Stockholm, omnämnd på sidan 45 avbildad på sidan 46 (i nedre hallen).

200.000 – 250.000 SEK

”På väggen hänga en del vackra oljemålningar, hvaribland främst märkes ett porträtt i kroppstorlek af Johan Leonard ­Wittenberg, son till den under trettioåriga kriget bekante ­härföraren. Det är signeradt Ehrenstrahl och är ett af den store ’konterfejarens’ allra bästa och mest glansfulla a­ rbeten.” Ebba De la Gardie Leonard Johan Wittenberg var son till Arvid ­Wirtenberg von Debern som är mer känd som fältherre, friherre och greve Wittenberg. Leonard Johan var greve till Nyborg, friherre till Loimijoki, herre till Nynäs, Ylttis, Johannesberg mm, döpt i Leipzig och studerade i ­Tübingen år 1661 och i Heidelberg under åren 1662 – 1664, där han blev rector illustris vid Heidelbergs universitet. Han blev överstelöjtnant vid Hälsinge regemente år 1670 överste för utkommenderade svenska och finska ryttare 1672, överste för Åbo läns kavalleriregemente 1673 och ­generalmajor av kavalleriet 1676. I slaget vid Lund 1676 var han chef för den svenska högerflygelns andra linje. 1673 gifte han sig med grevinnan Polydora Christiana Wrangel af Salmis, född 1655 men som dog i barnsäng 1675 i Stade. Hon var dotter till riksmarsken och den store generalfältherren greve Carl Gustaf Wrangel och hans hustru Anna Margareta von Haugwitz, Skokloster slott. År 1674 föder Polydora en dotter, Mariana Margareta, som senare gifter sig med generallöjtnanten greve Christian Ludvig von Ascheberg.

Porträttet ovan är utfört 1677 och 1679 dör Leonard Johan i Riga utan söner och sluter ätten på svärdssidan. Han begravs 1680 i Riddarholmskyrkan, men blev sedan nedsatt i Hornska graven i Badelunda kyrka, Västmanland, där även hustrun vilar. David Klöcker Ehrenstrahl brukar med rätta kallas den svenska målarkonstens fader. Efter studier i Amsterdam för djurmålaren Juriaen Jacobsz anställdes han som konterfejare av fältmarskalken greve Carl Gustaf Wrangel, som då var generalguvernör i Pommern, och medföljde honom till Sverige i oktober 1652. Han gav sig efter två år återigen ut i Europa, till Italien, Frankrike och England, för att ytterligare fördjupa sig inom ­måleriet. När han 1661 återvände till Stockholm utnämndes han till hov­konterfejare, där hans första uppgift var att ”förfärdiga åtta bröstbilder av änkedrottningen” Hedvig Eleonora. E ­ fter 1670-talets mitt blev hans verksamhet allt mer omfattande och i ateljén på Svartmangatan höll han flera unga konstnärer sysselsatta, däribland den begåvade ­systersonen David von Krafft. 1674 adlades David Klöcker av Karl xi med namnet Ehrenstrahl. Det aktuella porträttet av fältherren Wittenberg är ett av konstnärens mest välmålade och praktfulla verk. Utfört under hans absolut mest glansfulla period på 1670-talet – målat endast tre år efter att Stockholms Auktionsverks grundats av överståthållaren friherre Claes Rålamb!

VAS Flambé-glaserad, Qianlongs märke och period (1736-1795). 200.000 – 300.000 SEK 6

klassiska & asiatiska


klassiska & asiatiska

7


Inget djur är porträtterat i ett stilla tillstånd, utan det är just djurens rörelser som Knöppel vill återge. Ett tiotal svenska städer är utsmyckade med Arvid Knöppels verklighetstrogna djurskulpturer. Gjutna i brons står lodjuren, hjortarna och björnarna på våra torg och i våra parker. Att skildra djurlivet i teckningar och och skulpturer blev Knöppels livsverk. Intresset för friluftslivet och särskilt djuråskådning började gro redan under konstnärens barndomsår då han spenderade mycket tid i land och mark tillsammans med sin far Johan Arvid Knöppel. Fadern var en stor jaktälskare och var dessutom nära bekant med Bruno Liljefors. Omgiven av djurlivet och inspirerad av Liljefors skicklighet att återge det i sitt måleri växte Arvid Knöppel till att bli en av vår främsta djurskildrare. Efter sina studier i konst höll han flera väsentliga separat­ utställningar, både i Sverige och utomlands. Till följd av dessa inträffade hans stora våg av popularitet på 1950-talet då han var som mest verksam. Under samma period levde 8

klassiska & asiatiska

och arbetade konstnären i Knöppelåsen i Sälboda nära ­Arvika – ett naturreservat som han själv grundade. Det var ett vackert landskap där olika nordiska djurarter levde fritt. Av den svenska konsthistoriens djurskildrare urskiljer sig Knöppels verk med en livlig och dynamisk återgivning av våra skandinaviska djur; här finns björnar som brottas lekfullt, bisonoxar som vandrar fram med tunga steg, och rådjurskid som hastigt vänder på huvudet för att se sig om. Inget djur är porträtterat i ett stilla tillstånd, i stället är det djurens rörelser som Knöppel vill återge. Hans verk präglas av realism och impressionism och verklighetsförankringen styr över bronsskulpturernas monumentala form. I samband med auktionen säljs en större samling ­skulpturer av honom, med kompletterande skisser och teckningar. Genom dessa får betraktaren en unik inblick i skapandeprocessen och kan följa denna från ax till limpa.


ARVID KNÖPPEL 1892 – 1970 Rådjurskid Signerad A Knöppel. Brons, höjd 50 cm, längd 90 cm. 250.000 – 275.000 SEK Stående björn Brons, höjd 32 cm. 30.000 – 35.000 SEK Rådjurshuvud Brons, höjd 34 cm. 40.000 – 45.000 SEK

Lekande björnar Brons, 10,5 cm. 10.000 – 12.000 SEK Lekande björnar Brons, 7,5 cm. 6.000 – 8.000 SEK Lodjur Patinerad gips, höjd 15 cm. 5.000 – 6.000 SEK

Bisonoxe Brons, höjd 23 cm. 25.000 – 30.000 SEK

klassiska & asiatiska

9


10

klassiska & asiatiska


HERMAN AF SILLÉN 1857 – 1908 Segelskutor på stormigt hav Signerad och daterad H. af Sillén 1888. Olja på duk, 81 x 122 cm. 100.000 – 125.000 SEK

EDOUARD CORTÈS Frankrike, 1882 – 1969 Place de l’opera, Paris Signerad EDOUARD. Olja på duk, 33 x 46 cm. 170.000 – 190.000 SEK

BRUNO LILJEFORS 1860 – 1939

Vinterhare

Signerad Bruno Liljefors 1921. Olja på duk, 50,5 x 80 cm.

175.000 – 200.000 SEK

klassiska & asiatiska

11


12

klassiska & asiatiska


CARL LARSSON 1853 – 1919 Trädgårdsscen från Marstrand Signerad C.L. Utförd 1889. Akvarell, 60 x 47 cm.

FAT Del av en matservis, Qianlongs period (1736-1795). Utrop för hela servisen:

proveniens

BÄGARE Hans Henriksson Wettersten, silver. Karolinsk. Höjd 15,5 cm, vikt 353,8 g.

Privat samling, Sverige. utställningar

Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Carl Larsson. Minnesutställning”, utställning anordnad i samarbete med National­ museum, september - oktober 1953, kat nr 84a (under titeln ”­ Fürstenbergs trädgård, Marstrand”).

8.000 – 10.000 SEK

40.000 – 50.000 SEK KONSOLBORD Senrenässans, Sverige omkring 1600-talets mitt. Höjd 76, 94 x 57 cm.

litteratur

Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. S ­ ignerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogdelen under år 1889, sid. 41 som nr 393 (­ under titeln ”Fürstenbergs trädgård, ­Marstrand”).

75.000 – 100.000 SEK

1.500.000 – 2.000.000 SEK

Målningen är ett utsökt exempel på Carl Larssons akvarellmåleri när det är som bäst och när han lyckas få oss att slås av en sublim skönhet. En ängsrabatt står i full blom. Framför våra ögon finns blåklint, rosor och vallmo. Den snirklande luktärten lutar sig mot en nedsjunken stenmur och bladverken ser livliga ut i sin samling. Denna varma julidag spar ingen blomma på sin skönhet utan konkurrerar om uppmärksamheten med utslagna färgstarka kronblad. Den uppradade vallmon minner om tiden i Grez och ­lyser i sin röda kulör. Carl Larsson befinner sig i juli år 1889 åter i grönskan, men nu på Marstrand. Det var i ­naturen, i Grez-sur-Loing, som han ett par år tidigare inledde sitt så lyckade friluftsmåleri i akvarell. Han har idag vind i seglen och har just belönats med 1:a klassens medalj på världsutställningen i Paris för den Fürstenbergska triptyken. I auktionens verk, Trädgårdsscen från Marstrand,

har vi getts chansen att njuta av ett tekniskt fulländat och utsökt vackert måleri. Marstrand, ”Nordens Madeira”, drog till sig många ­semesterfirare som en av de mest fashionabla badorterna på västkusten. Där kunde man andas hälsosam havsluft, bada och socialisera. Givetvis betydde den kungliga när­ varon av Oscar ii mycket för ortens popularitet. Konstmecenaten Pontus Fürstenberg bodde med sin hustru Göthilda ett antal somrar i fastigheten på Hamngatan 9. Matsalen i samma hus användes till konseljer och andra officiella arrangemang när kungen var på besök. Verket Trädgårdsscen från Marstrand målades sannolikt i en trädgård bredvid Fürstenbergs adress, mellan Drottninggatan och Hospitalsgatan.

klassiska & asiatiska

13


14

klassiska & asiatiska


Denna varma julidag spar ingen blomma på sin skönhet utan ­konkurrerar om uppmärksamheten med utslagna färgstarka kronblad. Carl Larssons första tid i Grez-sur-Loing mellan 1882 – 1885 hade varit livsavgörande för honom. Efter år fyllda av fattigdom och motgångar blev vistelsen i konstnärskolonin ett ljust och omvälvande kapitel i hans liv. På initiativ av vännen Karl Nordström åkte han dit från Paris våren 1882 och drabbades av den vackra naturen och lättsamma umgänget. I sin självbiografi ”Jag” skriver han: ”När nöden är som störst är hjälpen som närmast.” I kolonin ägnade man sig åt tidens aktuella friluftsmåleri. Carl Larsson, som dessförinnan målade i olja, fattade direkt tycke för akvarellteknikens möjligheter i skildrandet av mötet mellan vatten och ljus i det mjuka franska land­ skapet. I ett brev till Georg Nordensvan 1883, som ville göra en presentationen av honom i kalendern Nornan, skriver Carl Larsson: ”Nu hade fjellen falllit från mina ögon och förtrollningen var bruten. Jag såg för första gången i mitt lif på naturen. Jag kastade bizarrerierna på sophögen och mina märkvärdiga idékombinationer i sjön”. I Grez-sur-Loing var atmosfären i luften fuktig och färg­ erna ljust skimrande. De pittoreska trädgårdarna var ofta omgivna av murar som gav harmoniserande fonder till fruktträd, rabatter och vilande människor. Motiven fanns i närmiljön, i samklangen mellan människa och natur. I arbete och vardagliga sysslor lät sig byns invånare, varav många var bönder, målas av. Det enkla, pågående livet blev det vackra. Dekorativa element blandades med vardags­ livets mer realistiska. Även kompositionen här är en följd av Carl Larssons tid i Grez. Japonismen, som var en viktig influens i det förra sekelskiftets franska landskapsmåleri, syns i hur perspek­tivet betonas av den tydliga ängsrabatten i fronten. Blommorna ser nästan ut att kunna vidröras. Att kvinnan är positionerad lite längre bort på trädgårdsgången skapar djup. Hon sträcker sig mot trädet i en stilla rörelse och lyser i sin blå klänning. Det ockrafärgade huset till höger skapar balans och utgör en harmonisk färgkombination

med den friska grönskan. Höjs blicken syns Marstrands kyrkotorn vaka över idyllen. År 1887 fick Larsson uppdraget att dekorera trapp­ huset i Pontus Fürstenbergs tavelgalleri. Hans förslag var att gestalta konstepokerna, renässans, rokoko och ­nutida konst i tre målningar. Larssons villkor var att få en b ­ ekostad vistelse i Paris med sin hustru Karin under tiden för utförandet av verket. Villkoret godtogs och Carl och Karin flyttade i april 1888 in på den centrala adressen, Boulevard Arago nr 65 på Södra Stranden, nära Boulevard du Montparnasse. Världsutställningen i Paris var runt hörnet och ambitionen var att de tre målningarna skulle ställas ut i den svenska paviljongen. Paris var rätt plats att vara på för Larssons. Det sociala konstnärsumgänget kokade i restauranglivet och de främsta konstnärerna var på plats. Tiden i Paris var av allt att döma spännande, men också mycket arbetsam. Larssons två barn, Suzanne och Ulf, hade under ett helt år bott hos Karins föräldrar. Under året hade de hunnit få en lillebror, Pontus. Utöver längtan efter barnen fanns även ständigt en till naturen. Passande nog skänkte Karins föräldrar samma år Villa Hyttnäs i Sundborn till barnbarnen Suzanne och Ulf. För den växande familjen var det med tacksamhet som erbjudandet om att få bo där togs emot. I Trädgårdsscen från Marstrand är det franska frilufts­ måleriet applicerat på en trädgårdsidyll i Sverige. En lättnad måste ha infunnit sig hos Carl Larsson när han åter fick sitta i grönskan med sitt staffli. I nästa kapitel i hans liv och konstnärskap är omgivningen av hans familj i både den yttre och inre närmiljön det centrala. Även fast stilen blev mer linjär så är fundamentet detsamma; kärleken till det vackra i livet. Målningen är ett utsökt exempel på Carl Larssons akvarellmåleri när det är som bäst och när han lyckas få oss att slås av en sublim skönhet.

klassiska & asiatiska

15


16

klassiska & asiatiska


PER EKSTRÖM 1844 – 1935 Sommarlandskap, Chantilly (1889) Signerad P. Ekström. Olja på duk, 100 x 73 cm. utställd

Per Ekström - August Strindberg - Yttre och inre landskap, Millesgården 16/2 21/5, 2000. kat. nr 39. Per Ekström, Ölands Museum Himmelsberga, 2003.

175.000 – 200.000 SEK

Det förföriskt stämningsfulla verket Sommarlandskap, Chantilly ingår i ­Ekströms sista, och hans främsta, produktion i Frankrike, mellan åren 1887 – 90. Han åkte då ofta ut ur Paris till Boulognerskogen, och vidare till bland annat Chantilly, för att avbilda de gröna omgivningarna i S ­ einelandskapet. Detta var samma omgivningar som han arbetat i som nyanländ i Frankrike under 1870-talet och som kom att utöva en speciell lockelse i hans måleri. Ekström, som uteslutande beskrivs som mycket a­ mbitiös i sitt arbete, drog inte ned på takten under den här perioden. Han m ­ ålade i hopp om att bli uppmärk­ sammad på den stora världsutställningen i Paris år 1889. Utställningen infriade med råge hans förväntningar. Han fick ställa ut åtta stycken dukar och blev ­belönad med första klassens guldmedalj. Sommarlandskap, Chantilly är ett intimt måleri där vi kommer naturen nära. Förgrunden föreställer en av vas�strån inramad damm fylld av näckrosor som ges skärpa av en luftig bakgrund. Ljuset kommer fram mellan molnen och speglar sig i dammens blanka yta. Himlens och växtlighetens färger blandas i ett spektrum av silver- och grönblå nyanser. Näckrosrötter och blad skymtar under ytan och några vita knoppar har vågat sig upp, snart redo att slå ut. Att han själv, med denna utsökt vackra, och stämningsfulla målning i sin portfölj, just är på väg att slå igenom gör den än mer intressant och rörande.

HENRI MARTIN Frankrike 1860 – 1943 Jeune Sainte Signerad och daterad Henri Martin 93. Olja på duk, 66 x 50 cm. proveniens

Säkerligen inköpt på Stockholms­ ut­ställningen 1897 av en medlem i familjen von Feilitzen för 864 kr (1,200 fr.), därefter i arv inom samma familj fram till dags dato.

utställd

World’s Columbian Exposition, ”French section”, Chicago 1893, Exposition Universelle d’Anvers, Belgien 1894, Allmänna Konst- och Industriutställningen, Djurgården, Stockholm 1897, katalognr 1675 (med titeln: ”Ett helgon”).

200.000 – 250.000 SEK

Hyllad som en förstklassig landskapsmålare med en fri ­point­illistisk stil, så är Henri Martin framför allt beundrad för sitt symbolistiska konstnärskap. Uttrycken i hans kvinnliga modeller är ofta kontemplativa och milda. I den aktuella målningen sitter ett ungt helgon i förgrunden i en meditativ pose. I bakgrunden breder ett landskap ut sig i en mild kolorit. Färgen används här för sin dekorativa skönhet, för att skapa stämning och för att uttrycka eller väcka en känsla. En uppsjö av nyanser i grönt och milda honungsfärger ger en speciell harmoni av mildhet och balans. Ett symbolistiskt måleri när det är som bäst. klassiska & asiatiska

17


BARTHOLOMEUS SPRANGER Antwerpen 1546 – 1611 Prag, tillskriven Allegori över segerns gudinna Victoria Olja på pannå, 65 x 49 cm. expertis

Cabinet Turquin, Stéphane Pinta, Paris.

100.000 – 150.000 SEK

Den aktuella målningen visar en allegori över segerns gudinna Victoria. Hennes sköld uppvisar en scen med kärleksgudinnan Venus i smidesguden Vulcanus smedja, där hon ber honom att tillverka de vapen som kommer att försäkra krigsguden Mars segern. Kroppsproportionerna och koloriten på denna Victoria

18

klassiska & asiatiska

stämmer överens med Bartholomeus Sprangers konstnärskap, som var en av de första konstnärerna som trädde i tjänst hos den tysk-romerska kejsaren Rudolf ii i Prag. Spranger föddes i Antwerpen i mitten av 1500-talet och han var en av de första flamländarna som reste till Rom. Under sin vistelse i franska Fontainebleau på väg till Rom fördjupade han sig i manierismen. Denna stil kom att prägla hans vidare konstnärskap i huvudsak i allegoriska och mytologiska verk. När han kom till Rom tjänstgjorde han, från 1570 till 1572, hos påven Pius v. Vid påvens död blev han kallad till hovet i Wien av den tysk-romerska kejsaren Maximilian ii. Därefter från 1581 tjänstgjorde han hos dennes son Rudolf ii i Prag.


ADOLF ULRIK WERTMÜLLER 1751 – 1811 Porträtt av Madame Marie-AnneLouise ”Lise” Genet, née Cardon bröstbild Signerad och daterad ’A: Wert­müller. S [Suedois] / à Paris 1785’. Olja på duk, oval, 65 x 54 cm. Förgylld och ornamenterad fransk originalram i Louis XVI proveniens

Anne Graphie ”Sophie” Panellier d’Arsonval, née Genet (1761-1819), gift med Antoine ”Lucien” Panellier d’Arsonval; deras dotter Alexandrine Eulalie Pauline Pannelier (1787-1856), gift med Francois Lambert (†1837); deras dotter Blanche Adine ”Adèle” ­Lambert (†1885), gift med Baron Mathieu de Faviers (1817-1885); därefter i arv fram till 2021.

150.000 – 200.000 SEK

Den avporträtterade, Madame Marie-Anne-Louise Genet, kallad Lise (född Cardon) var gift sedan 1752 med Monsieur Edme Jacques Genet, som hade högst rang vid utrikesministeriet i Frankrike under sin yrkeskarriär. Tillsammans umgicks och verkade de, liksom även senare deras barn gjorde, nära hov och politik i en föränderlig tid. Adolf Ulrik Wertmüller (1751 – 1811) är en av våra främsta, och internationellt mest kända porträttmålare, verksam under 1700-talet. Han verkade i Paris m ­ ellan åren 1772 – 1787, nära Alexander Roslin, och gjorde sig där ett namn i kretsen kring hovet i Versailles. På uppdrag av ­Sveriges kung Gustav iii, som hade utsett ­Wertmüller till förste hovmålare, utförde han år 1785, samma år som a­ uktionens porträtt, den kända målningen av drottning Marie Antoinette promenerandes med sina barn i parken vid Petit Trianon i Versailles. Målningen, som idag hänger på Nationalmuseum i Stockholm, visades på Salongen i ­Paris samma år. Vid samma tillfälle visades även fyra s­ tycken porträtt på medlemmar ur ­familjen Genet av Wertmüller, däribland auktionens nummer. För Madame och Monsieur Genet hade Wertmüller blivit introducerad g ­ enom Gabriel Axel Lindblom, en svensk vän till Wert­müller som hade anställts som lärare åt sonen Edmond år 1774. Wertmüller noterade sina uppdrag i sin anteckningsbok, ”Notte de tous mes ouvrages” (”Alla mina verk”).

Det a­ ktuella verket är dock inte listat i anteckningsboken, vilket tyder på att det var tänkt som en gåva till makarna Genet. Porträttet ska ha använts som en av prototyperna för ett porträtt av både Madame och Monsieur Genet utfört på porslin (Albany Institute of History & Art, New York, USA). Förekomsten av denna tallrik gör det högst sannolikt att Wertmüller också målade en prototyp av Monsieur Genet, ett porträtt som dessvärre är okänt idag. Wertmüller fortsatte att avporträttera medlemmar i familjen. Bland de avporträtterade finns Madame Genets systerdotter Alexandrine Pannelier, som var den första ägaren till auktionens nummer. Två av makarna Genets barn fick framträdande ­positioner. Vid kung Ludvig xvi:s hov var dottern Jeanne Louise Henriette Campan, känd som Madame Campan, hovdam hos drottning Marie Antoinette (Première femme de chambre de la Reine). Efter revolutionen utnämndes hon av Napoleon till rektor för ”Maison d’éducation de la Légion d’Honneur”, en skola för att främja utbildning för flickor. Hon är idag mest känd för sina memoarer från sitt liv vid det franska hovet. Dessa är de viktigaste vittnes­ målen från hovlivet i Versailles och omstörtningarna under den franska revolutionen. Brodern Edmond-Charles Genet, som undervisats av Lindblom, blev under sin ­politiska tjänstgöring fransk ambassadör i Ryssland och förste minister i usa. klassiska & asiatiska

19


Judit är hjältinnan i Judits bok i Gamla testamentet. En ung änka av judisk börd som bodde i Betulia söder om Jezreelslätten. Hon motsatte sig de vise i staden som planerade att överlämna sin stad till den assyriska fältherren Holofernes, som belägrat den. Uppfylld av gudomlig kraft, tog hon av sig sin änkedräkt och klädde sig praktfullt och smyckade sig med juveler. Tillsammans med sin trogna tjänarinna, Abra, korsade hon fiendens läger och steg in i Holofernes tält. Hänförd av Judits bländande skönhet, lät han henne närma sig. I denna stund grep Judit den mäktige fältherrens kroksabel och halshögg honom i ett slag. I auktionens målning ser vi de båda kvinnorna fortfarande i generalens purpurfärgade tält. Abra är helt hängiven Judit, som lägger Holofernes huvud i en säck. De kommer strax att lämna fiendens läger för att segrande återvända hem till Betulia.

20

klassiska & asiatiska

Denna bibliska berättelse var ett vanligt förekommande motiv i den västerländska konsten, särskilt under 1500och 1600-talen. Judit har blivit symbolen för varje motstånd mot en förtryckare, vem det än må vara. Abras ansikte med de markerade rynkorna påminner oss om målningarna av Caravaggio utförda omkring 1600, och som Bartolomeo Cavarozzi beundrade i Rom. Född i Viterbo kom han mycket tidigt till Rom och fördjupade sig i den då dominerande caravaggismen, och återupptog upprepade gånger kompositioner av den store mästaren. Inramningen av de båda kvinnorna påminner även om versionerna av Judit och Abra som målades av Gentileschi några år senare. Jämför denna målning med Cavarozzis Den Heliga familjen, som såldes på Sotheby’s i London den 17 december 1998 (olja, 152 x 114 cm, katalognr 80). De båda målningarna har liknande kolorit och ljuseffekter.


BARTOLOMEO CAVAROZZI Italien, Viterbo ca 1590 – 1625 Rom, tillskriven Judit och Holofernes huvud Olja på duk, 113 x 134 cm. expertis

Cabinet Turquin, Stéphane Pinta, Paris.

300.000 – 400.000 SEK

VICTOR HONORE JANSSENS Bryssel 1658 – 1736 Landskap med den heliga familjen och Johannes Döparen som barn Signerad V Janssens, olja på koppar, 38 x 31,5 cm. expertis

Cabinet Turquin, Stéphane Pinta, Paris.

60.000 – 80.000 SEK

klassiska & asiatiska

21


FRITS THAULOW Norge 1847 – 1906 Franskt landskap med flod Signerad Frits Thaulow. Olja på duk, 66 x 82 cm. 200.000 – 225.000 SEK

Frits Thaulow, en av Norges internationellt mest kända konstnärer gjorde sig uppskattad och omtyckt både ­hemmavid och på kontinenten under sin konstnärs­karriär. Utifrån Norges inspirerande och kraftfulla natur u ­ tvecklade han ett skarpt öga för dess element och skiftningar, men det var framförallt i Frankrike som han fann sin främsta inspiration under sitt konstnärskap. I Paris, dit han åkte år 1875, tog han stort intryck av­­Jules Bastien Lepages realism och av vattenmålaren ­Charles ­Daubigny. En annan inspiratör var Carl Skånberg, som ingick i den tidiga svenska gruppen friluftsmålare som hade sökt sig till Frankrike i mitten av 1870-talet. Thaulow blev även inspirerad av hur impressionisterna löste upp sina ­motiv med ett spektra av färger. Detta syns

22

klassiska & asiatiska

framförallt i hans skildringar av vatten. Trots det vidhöll han, genom hela sitt konstnärskap, en mer akademisk naturalism. Under åren 1875 – 1905 då Frankrike var hans andra hemland, höll han kontakten med Norge, genom längre besök och deltagande i den inhemska heta konstdebatten. Men det var i Paris som Thaulow, liksom Anders Zorn, blev upptäckt av amerikanska mecenater under 1890-­talet, vilket lanserade bådas karriärer internationellt. En a­ nnan lika viktig anledning till Thaulows fäste i Frankrike var hans umgänge. Han hade blivit fullt inkluderad i den f­ ranska konstvärldens gemenskap där framstående ­konstnärer som Claude Monet och Auguste Rodin var hans vänner. I Franskt landskap med flod drar höstvindar in och får vass och träd att svaja. Den centrala floden med sina ­krusningar, reflekterar landskapets mustiga färgskala i en impressionistiskt manér. En bro med romanska bågar leder mot stadens vita husväggar. Över silhuetten ­bolmar rök från en fabriksskorsten, ett av de realistiska drag som ­vittnar om verkets samtid och mänskliga närvaro. Det råder, trots naturens rörelser, ett ombonat lugn i den ­intagande, vackra naturskiftningen.


AUGUST MALMSTRÖM 1829 – 1901 Sommarlandskap med sovande gosse Signerad A Malmström. Olja på duk, 44 x 63 cm. 200.000 – 250.000 SEK

August Malmström har kommit att bli ­intimt förknippad med sina barnmotiv. Trots att hans ­konstnärskap innefattade även andra motivkretsar, så är det just skildringarna av barnens värld som vi i dag tänker på när vi hör hans namn och få konstverk torde ha etsat sig in i den svenska folksjälen på samma sätt som Malmströms Grindslanten (1885), under lång tid Sveriges mest berömda konstverk. Redan på 1860-talet hade konstnären börjat måla en hel del barnmotiv som väckte uppmärksamhet. Hans Sista paret ut (Nationalmuseum) visades både på Konstakademien 1866 och på Världsutställningen i Paris 1867, men under en tioårsperiod från 70-talets mitt och framåt tycks han överhuvudtaget inte ha ställt utan några målningar med barn som tema. När Malmström vid 1880-talets mitt återupptog barnmotiven skiljer sig dessa i vissa avseenden från de

tidigare utförda. Barnen skildras nu ofta i förgrunden, vilket ger en starkare scenkaraktär. Modelleringen av barnen blir kraftfullare och framför allt utgår skildringen av barnen från ett mer psykologiskt perspektiv. Tidigare hade valet av ett längre betraktningsavstånd i kompositionerna gjort att barnen setts som ett kollektiv, men när Malmström går närmare i sina skildringar uppmärksammas individen. Det enskilda barnets reaktion med gester och minspel framträder på ett helt annat sätt och från att mer ha återgivit allmogekollektivets sedvänjor blir nu målningarna skildringar av de enskilda barnens öden. Den aktuella målningen Sommarlandskap med sovande gosse är ett karakteristiskt motiv av konstnären från hans senare produktion. Med stor teknisk skicklighet och ett anekdotiskt utförande skildrar Malmström en gosse som i skuggan av ett träd lämnat verkligheten för drömmarnas värld. Har han tappat bort tiden och somnat från sin läxläsning? I bakgrunden letar en gumma efter pojken och ropar efter honom, men han verkar helt oberörd. Landskapet visar hur konstnären anammar det svenska friluftsmåleriet. Koloriten domineras förföriskt av grönskans olika färgskiftningar med en utsökt känsla för klara, lysande färgnyanser som återkommer i de vilda sommarblommorna.

klassiska & asiatiska

23


AXEL TÖRNEMAN 1880 – 1925 Bågskytten (Algot och Zacco) Signerad och daterad TÖRNEMAN 1920. Olja på papp-pannå, 140 x 118 cm. Bär inskription Till Gudrun. Målningen föreställer den 11-årige sonen Algot Törneman (född 1909) och gavs som gåva till hustrun, den norska operasångerskan Gudrun ­Høyer-Ellefsen. proveniens

Fru Gudrun Törneman.

175.000 – 200.000 SEK

Stark och envis gick han sin egen väg och brydde sig aldrig om att tillhöra någon fast grupp av konstnärer.

Värmlänningen Axel Törneman anses vara en av de viktigaste och mest banbrytande konstnärerna i Sverige under förra sekelskiftet. Han var en länk mellan Konstnärsförbundet och den framväxande expressionismen – en föregångare och en otidsenlig. Stark och envis gick han sin egen väg och brydde sig aldrig om att tillhöra någon fast grupp av konstnärer. Vägen fram till denna frigörelse inom måleriet gick via det tyska, radikala avantgardet till Paris modernistiska strömningar. Törneman växte upp i gruvsamhället Persberg i Värmland och kom efter skolgången i Stockholm till Valand i Göteborg. Vid tiden var Carl Wilhelmson lärare på ­skolan, och trots att Törneman studerade för Wilhelmson under blott fyra månader tog han starka intryck av lärarens måleriteknik, där en slags fläck­teknik i rena, k ­ lara färger effektfullt bygger upp bildplanet. Detta m ­ anér är tydligt även i den här a­ ktuella målningen; ­Bågskytten, trots att den är utförd 20 år senare. Efter avslutade studier lockade äventyr söderut och Törneman begav sig till München som vid tiden var en smältdegel för konstnärlig kreativitet och centrum för den tyska Jugendstilen. Under sina två år i Bayern utvecklade han ett kraftfullt måleri där han smälte samman den tyska symbolismen och expressionismen. 1902 fortsatte han, med outtröttlig iver och vetgirighet till konstens sjudande huvudstad – Paris. Här upptäckte han verk av bl.a. Bernard, Cézanne, Gauguin, T ­ oulouse-Lautrec och målade dynamiska, rytmiska bilder. ­Senare, kring 1905,

24

klassiska & asiatiska

påverkades hans färgval allt starkare av de franska postimpressionisternas, främst van Goghs och Gauguins, måleri. 1906 utförde han målningen Nattcafé, betraktad som ett av den svenska modernismens viktigaste genombrottsverk. Där T ­ örneman lärde sig linjespelet i München fick han i stället valörerna på köpet i Paris. I Frankrike mötte han också den norska sångerskan Gudrun Høyer-Ellefsen, som sedermera blev hans fru, vilken denna målning också är dedikerad till. År 1909 föddes sonen Algot, som blev familjens nav och en av Törnemans återkommande favorit­modeller. Han avbildade honom gärna i hemmets trygga miljö, oftast med någon attiralj eller leksak i handen; en ros, en nallebjörn, eller som här en pilbåge. I målningen ses Algot spänna sin båge, fokusera på målet och göra sig redo för låtsasstrid. Bredvid står den älskade hunden Zacco, som en trogen fotsoldat följande sin herre och befälhavare ut på slagfältet. Algots fjäderprydda huvudbonad kompletterar schäslongens bruna nyanser, och de oblandade komplementfärgerna står i bjärt kontrast till varandra. Törnemans liv förkortades i förtid. Blott 45 år g ­ ammal avled han, på annandagen 1925, i blödande magsår. Förutom sonen och hustrun efterlämnade T ­ örneman en synnerligen rik och unik konstskatt. Hans oförtrutna glöd, ihärdiga skaparkraft och egensinniga måleri har för evigt etsat honom fast som en av det tidiga 1900-talets starkaste måleriska röster.


klassiska & asiatiska

25


Den klassiska antiken går som en röd tråd genom hela den europeiska stilhistorien. Detta syns inte minst i det gustavianska silvret med enkla, släta liv och detaljer som tassfötter, kotteknoppar och meanderslingor. Det sengustavianska silvret har varit särskilt älskat i Sverige – enkelheten har tilltalat oss. Att duka med silver inte bara till fest utan även till vardags brukar vi framhålla och faktum är att flertalet av de klassiska silverföremålen inte bara är vackra utan också praktiska och glittrar effektfullt i ljuset av en brinnande låga. Utmärkta exempel på detta är karotten med lock och fat av Johan Carlssons änka – kvaliteten och

26

klassiska & asiatiska

tyngden i föremål från Carlssons verkstad är ovanligt hög – liksom den tidlösa smörasken i form av ett laggat kärl – oberoende av de växlande modestilarna tillverkades den här typen av smörtinor under hela 1700-talet och en bit in på 1800-talet. Tuffa med sina bockfötter är paret empirekarotter på recheaud av Adolf Zethelius, den svenska empirens gigant, smeden som under 1800-talets förra hälft enligt många ­levererade de ­allra vassaste föremålen i silver. På bilden syns de tillsammans med två spännande barocka druvpokaler från de historiska silverstäderna Nürnberg och Augsburg.


JOHAN CARLSSONS ÄNKA (HE ENEROTH) Karott med lock och fat, silver, Norrköping 1833. Diameter 23 cm, fatets diameter 28,2 cm. Total vikt (utan handtag) 2.550 gram. 40.000 – 45.000 SEK ANDERS JONAS BJÖRCKMAN Smörtina, silver, Stockholm 1826. Karl Johan. Höjd 9 cm, vikt 348 gram. 18.000 – 20.000 SEK DRUVPOKAL Silver, icke identifierad mästar­ stämpel, Augsburg 1600-tal. Höjd 31 cm, vikt 489 gram. 35.000 – 40.000 SEK DRUVPOKAL Silver, icke identiferad mästar­ stämpel, Nürnberg 1600-tal, samt ryska k­ ontrollstämplar. Höjd 24 cm, vikt 222 gram. 25.000 – 30.000 SEK ADOLF ZETHELIUS Karotter med lock och rechaud, ett par, Stockholm 1831. Empire. Total höjd 33 cm, skålens diameter 25,5 cm, total vikt 4550 gram. 50 000 – 60 000 SEK

klassiska & asiatiska

27


28

klassiska & asiatiska


Ephraim Ståhl föddes 1768 i den finska staden ­Raumo, som då var en del av Sverige. Under åren 1785 – 1788 var han stolmakarlärling hos Jacob Malmsten i Stockholm och 1790 – 1794 gesäll hos Lars Söderholm. Den 20 maj 1794 blev Ståhl stolmakarmästare och samma år erhöll han b ­ urskap att utöva näringsverksamhet i Stockholm. Upptakten till den sengustavianska eran i Sverige var Gustav iii:s italienska resa, en expedition som kungen genomförde mellan oktober 1783 och juli 1784. Säkerligen var kungen starkt påverkad av den nyss hem­komna Louis Masreliez, som tillbringade drygt ett decennium i Italien för att studera antikens lämningar och renässansens konst och arkitektur. Genom Gustav iii:s stora intresse för de sköna konsterna kom tiden efter hemkomsten omkring 1785 att präglas av intresset för ­antiken och intrycken från resan ­bildade en grogrund för den sen­ gustavianska tiden. Det är i denna kontext som Ephraim Ståhl kunde göra sig ett namn som kunglig hovstolmakare genom sin suveräna tolkning av det antika arvet. Framgångsrik och med landets viktigaste uppdrags­givare utnämndes Ståhl under åren 1800 – 1809 till kunglig hovstolmakare. Hans verksamhet sträckte sig under Gustav iv Adolf, Karl xiii och Karl xiv Johans regerings­tid. 1805 kunde Ståhl förvärva fastigheten Sporren 43 vid Clara Bergsgränd, från snickar­ mästaren Nils Dahlins änka, där han tidigare hyrt bostad och verkstad. Liksom många andra framgångsrika hantverkare före honom dog Ståhl skuldsatt den 10 maj 1820 i Stockholm. Under sitt drygt halvsekellånga liv hade hans verkstad tillverkat de mest spektakulära sittmöbler som skapats i landet, ett verk som lever och brukas ännu idag i de kungliga slotten och i privata hem.

EPHRAIM STÅHL (stolmakare i Stockholm 1794 – 1820/21, kunglig hovstolmakare 1800 – 1809) Ett par baljfåtöljer, s­ engustavianska stockholmsarbeten. Bägge dubbelsignerade ES samt med Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskuren dekor och pastellage, förgyllda med polerat och matterat guld, sarger med bladstav.

ERNST PHILIP THOMAN (hovbildhuggare 1796 – 1818) till­skrivet Konsolbord, högklassigt sengustavi­ anskt stockholmsarbete, i den ­egyptiserande stilen. 80.000 – 100.000 SEK

225.000 – 250.000 SEK

klassiska & asiatiska

29


30

klassiska & asiatiska


PRAKTURNA Swedish Grace, 1920/30-tal, efter en klassisk sengustaviansk m ­ odell, ­Blybergsporfyr från Älvdalens Nya Porfyrverk, förgyllda brons­ monteringar gjutna av Herman ­Bergman i Stockholm, höjd 57, ­diameter 24 cm. 100.000 – 125.000 SEK

KANDELABRAR Ett par, Nikolaus I, sannolikt S:t Petersburg 1820-tal, för v­ ardera fyra ljus, matterad och polerad brännförgylld och mörkpatinerad brons, postament av slipad kristall, höjd 66,5 cm. 80.000 – 100.000 SEK

klassiska & asiatiska

31


32

klassiska & asiatiska


CARL HENRIC BROLIN (bronsfabrikör i Stockholm 1799 – 1827) tillskriven Ljuskrona, högklassigt sen­ gustavianskt stockholmsarbete. Höjd 92, diameter 75 cm. 125.000 – 150.000 SEK LJUSSTAKAR Ett par, Karl Johan, sannolikt stockholmsarbeten, brännförgylld och mörkpatinerad brons. Rund fotplatta och postament med roulettedekor, bandat klot krönt av Merkurius med en orm i händerna, rak ljuspipa med lösa manschetter, höjd 38,5 cm. 60.000 – 80.000 SEK

Merkurius var ett populärt dekor­element u ­ nder Karl Johanstidens ­merkantilistism, då han i den romerska m ­ ytologin var den gud som beskyddade handel och köpmän. ­Motivet utgick från den kände ­florentinske skulp­tören Giam­bolognas Merkurius, vilka återgavs som ­statyer i brons, gips eller marmor, t ex i monumentalformat i förstugan på Gunnebo. Istället för sin kaducé har Merkurius fångat en orm i sina händer som bär upp ljuspipan.

klassiska & asiatiska

33


34

klassiska & asiatiska


LJUSSTAKAR Ett par, högklassiga s­ engustavianska stockholmsarbeten, Blybergs­porfyr och Gammelklitt från Elfdahls ­Porphyrverk. Höjd 27 cm. 80.000 – 100.000 SEK TOBAKSASK Karl Johan, Blybergsporfyr från ­Elfdahls Porphyrverk. Höjd 16, diameter 16,5 cm. 70.000 – 80.000 SEK JONAS HULTSTÉN (ämbetsmästare i Stockholm 1773-1794/98) Byrå, gustavianskt stockholmsarbete, skiva av kalksten med kälning. Höjd 87, 113 x 54 cm. 80.000 – 100.000 SEK

klassiska & asiatiska

35


GARNITYR 5 delar, collier, brosch, broschnål, armband, 1 par, 1800-talets början, 14 k guld, miniatyrer i goauche med Amor samt grekiska gudinnor, blå emaljdekor. Pararmband med olika motiv av en ­lekande Amor med modern Venus av­ bildad som duva samt Amors f­ örälskelse Psyche i form av en fjäril, collier med de grekiska gudinnorna Pythia, ­oraklet i Delphi, jaktgudinnan Diana, Flora, växtlighetens och vårens gudinna, samt ­Terpsichore, en av de nio muserna, broschnål med Venus avbildad ­skrivandes ”Ala mitia” (mild vinge). Armbandens längd 17 cm, collierets längd 36,5 cm, totalvikt 62,2 g proveniens

Gåva från Greta Hamilton (f. Ribbing) (1891-1964) till Eva von Essen.

50.000 – 60.000 SEK

36

klassiska & asiatiska


RING Platina, tidigt 1900-tal, 1 briljantslipad diamant, ej modern slipning, 4,29 ct, kvalitet Ca(M)/SI1. Ringstorlek 17 mm, vikt 5,5 g. 200.000 – 250.000 SEK

BROSCH Guld/silver, 1800-talets andra hälft, dekor av gammal-, antik- samt pendel­oqueslipade diamanter, totalt ca 3,80 ct, i form av veteax. Broschnål avtagbar, längd 69 mm, vikt 8,7 g. proveniens

Morgongåva till Eva von Essen av Thure von Essen.

30.000 – 40.000 SEK

BROSCH 18 k guld, dekor av flodpärlor, grön ­guillocherad emalj, i form av stiliserat löv med stänger av liljekonvalj, Gustaf M ­ öllenborg, Stockholm 1862. Höjd 40 mm, längd 41,12 mm, vikt 14,1 g. 8.000 – 10.000 SEK

ARMRING 18 k guld, mittparti i form av ett ­stiliserat blad med dekor av oval­slipade rubiner, samt orientaliska pärlor, Christian Hammer, Stockholm 1853, graverad floral dekor. Innerdiameter 50 x 57 mm, vikt 29 g. 15.000 – 25.000 SEK

klassiska & asiatiska

37


GARNITYR 3 delar, tiara/collier, armband, ­örhängen, 1 par, 18 k guld, ovalslipade samt pendeloqueslipade ametister, 1800-talets första hälft, sirlig ­stansad, ciselerad floral ­dekor, filigran samt granulater. Tiara konverterbar till c ­ ollier, ­ställning i förgyllt silver. Örhängenas höjd 54 mm, armbandets längd 18 cm, totalvikt inkl ställning 110,77 g. proveniens

Gåva från drottning Josefina av Leuchtenberg (1807–1876) till Axel ­Ribbing (Adj till Oscar I). Via Axels dotter Greta H ­ amilton till Eva von Essen.

50.000 – 60.000 SEK

38

klassiska & asiatiska

HÄNGE Abraham Norlin (1796 – 1818), 18 k guld, Malmö, gouache på skuren elfenben, antikiserande scen med de grekiska gudarna Poseidon och Hebe, skyddad av lins i cabochon­slipad bergkristall, blå ­guillocherad emalj, flodpärla, intrikat filigrandekor. Baksida med fotogömma, höjd 72,7 mm, vikt 18,2 g. 20.000 – 25.000 SEK


ÖRHÄNGEN 1 par, empire, tidigt 1800-tal, 18 k guld, skuren elfenben, med dekor av orientaliska pärlor, avslutas med cabochonslipad onyx, samt vit emaljdekor. Höjd 48 mm, vikt 8,1 g.

ÖRHÄNGEN 1 par, 18 k vitguld, vardera örhänge med 1 orientalisk pärla, samt 9 åttkantslipade diamanter, totalt 0,17 ct, ­Hellströmers Guldsmide, Stockholm 1950. Höjd 24,5 mm, vikt 3,6 g. 25.000 – 30.000 SEK

proveniens

Tillhört operasångerska Käthe Heirdersback (1897-1979), Berlin Stattsopera.

12.000 – 15.000 SEK

ÖRHÄNGEN

FRED, 1 par, 18 k guld, Paris, Frankrike, pistiller en tremblant med dekor av fasettslipade rubiner, blomblad med guillocherad blå emalj, blombladen utfällbara. Diameter 16-27,5 mm, vikt 27,9 g.

20.000 – 25.000 SEK

COLLIER

Silver, 1700-tal, turkosblå cabochonslipad keramik i ovaler, ­mellanliggande rosetter infattade med markasiter, mittparti med droppe krönt av rosett, avslutas med sidenbroderade band med polykrom blomster. Längd 103 cm.

12.000 – 15.000 SEK

klassiska & asiatiska

39


ORIENTMATTA Kayseri, silke på silkesvarp, 295 x 210 cm. 35.000 – 40.000 SEK

40

klassiska & asiatiska

GEDEON RIGAUD Fickur, silver, England, London, 1700-talets början. 18.000 – 20.000 SEK


klassiska & asiatiska

41


ASK MED LOCK Kina, 1800-tal. Dekor med lekande pojkar, pumpor och fjärilar. 10.000 – 12.000 SEK MATSERVIS Ca 100 dlr, Jiaqings period (1796 – 1820). proveniens

Kiplingebergs herrgård.

50.000 – 60.000 SEK

42

klassiska & asiatiska


klassiska & asiatiska

43


Bakre raden Skålar med ljusblå resp. lavendelblå glasyr, Junyao, Yuan dynastin (1279-1368). 10.000 – 15.000 SEK/st Främre raden Skålar med celadonglasyr, Yaozhou, Norra Song dynastin, 1100-tal. 15.000 – 20.000 SEK resp. 30.000 – 40.000 SEK

44

klassiska & asiatiska


FÖREMÅL FRÅN HAN DYNASTIN (206 f. Kr. – 220 e. Kr.)

FÖREMÅL FRÅN WANLIS PERIOD (1573 – 1619)

proveniens

proveniens

Från en västsvensk privatsamling.

Från en skånsk privatsamling.

Skrivställ för tusch och penslar.

Vinskopa, brons. 10.000 – 15.000 SEK Miniatyrspis, grönglaserad keramik. 5.000 – 6.000 SEK Urna, grönglaserad keramik. 6.000 – 8.000 SEK

30.000 – 40.000 SEK

PANSKRIN Med bricka på fot, delvis förgyllt s­ ilver, Delhi. I mogulstil, tidigt 1800-tal. proveniens

Oppi Untrachts samling. utställd

Östasiatiska Museet, Skimrande metall Hantverk från Sydasien, 1994.

Lotusformat fat, märke och period. 70.000 – 80.000 SEK Ask med lock i form av en ­lotusblomma. 20.000 – 30.000 SEK

20.000 – 25.000 SEK STÄLL TILL VATTENPIPA Delvis förgyllt silver, 1800-tal, Indien. proveniens

Oppi Untrachts samling.

6.000 – 8.000 SEK

klassiska & asiatiska

45


FAT Lotusformat med ljusblå glasyr, ­Junyao, Song dynastin 11/1200-tal. proveniens

Konstnären och professorn Oscar Björck (1860-1929). utställd

Nationalmuseum, 1928.

80.000 – 100.000 SEK FAT Yongzhengs märke och period (17231735), gul glasyr med utvändig reliefdekor av växtslingor. proveniens

B. Tarras-Wahlberg.

40.000 – 50.000 SEK SKÅL Qingbai, dekor med fenixfåglar, ­pioner och lotus, Song dynastin (960-1279). 15.000 – 20.000 SEK

VAS Flambé-glaserad, Qianlongs märke och period (1736-1795). 200.000 – 300.000 SEK BÖCKER 2 vol, Blacker, J.F. & Gorer, Edgar, ­Chinese Porcelain and Hard Stones. 15.000 – 20.000 SEK

klassiska & asiatiska

15.000 – 20.000 SEK SKÅLFAT Qingbai, dekor med fiskar, Song ­dynastin (960-1279). 6.000 – 8.000 SEK

Överst på motstående sida: Samtliga föremål från en västsvensk privatsamling, inköpt under 1900-­talets andra hälft

SKÅL Celadonglasyr, Yaozhou, Norra Song dynastin, 1100-tal.

SKÅLFAT Qingbai, dekor med lotusdamm, Song dynastin (960-1279).

SKÅL Ljusblå glasyr, Junyao, Yuan dynastin (1279-1368).

8.000 – 10.000 SEK SKÅL Lavendelblå glasyr, Junyao, Yuan dynastin (1279-1368). 10.000 – 15.000 SEK

46

TESKÅL Sköldpaddsglasyr, Jizhou, Södra Song dynastin (1127-1279).

15.000 – 20.000 SEK

10.000 – 15.000 SEK


STOR BÅLSKÅL Dekor i rosa emaljfäger med ­europeiserande blommor, Qianlongs period (1736-1795). Diameter 53 cm. 40.000 – 50.000 SEK GOLVVASER 1 par, dekor i famille rose före­ ställande palatsscener, Kanton, 1800-talets mitt. Höjd 58 cm. 90.000 – 100.000 SEK

klassiska & asiatiska

47


Böcker, Kartor & Handskrifter Visning 1 – 7 juni Auktion 10 juni kl 11.00 Katalog på www.auktionsverket.com URNA kundtjänst vd Nybrogatan 32, StockholmföreLi Pamp Dekor i underglasyrblått +46 8 453blommande 67 50 ställande växter,repro och tryck Transitionsperioden, 1600-tal.Italgraf Media 2022 grafisk form 10.000 – 12.000 SEK

Övriga föremål: se sid 42. 48

klassiska & asiatiska

Layout Henrik Bodin

För mer information vänligen kontakta våra specialister Katharina Fahlstedt 08-453 67 49 • katharina.fahlstedt@auktionsverket.se Bertil Landström 08-453 67 91 • bertil.landstrom@auktionsverket.se Foto Hanna Meijer Gustav Cederberg Miljöbilder Jonas Ingerstedt Linda Ring

På omslaget:

Sedan maj 2021 ägs Carl Larsson, Stockholms Auktionsverk Trädgårdsscen från Marstrand av Auctionet – Europas Se sid 12 – 15. ledande marknadsplats för På katalogens baksida: auktioner.

Karott med lock och fat Se sid 26.


ARVID KNÖPPEL 1892 – 1970 Flicka på snäcka Signerad A. Knöppel. Brons, höjd 60 cm. Sedan 1949 finns kompositionen placerad i Badhusparken i Piteå som offentlig skulptur.

100.000 – 125.000 SEK


Klassiska & Asiatiska 8 – 10 juni 2022 www.auktionsverket.com

AB Stockholms Auktionsverk, Box 5274, 102 46 Stockholm Nybrogatan 32 • 08-453 67 50 • fineart@auktionsverket.se www.auktionsverket.com

klassiska & asiatiska

50