Lutron Quantum - översikt

Page 1

HUR KOMPONENTERNA KOPPLAS IHOP

BETECKNINGAR

Till Internet Green GlanceTM, på en klientdator och skärm Q-Manager server Q-AdminTM på klientdator

Quantum® knutpunkt

Till Smart Meter eller BMS från andra tillverkare (BACnet IP)

GP/LP GP/L GP /LP /L P dimringsenheter

Lutron

QS sensormodul Handhållen PicoTM

Trådlösa ådlö närvarodetektorer

Trådlösa dagsljussensorer

TOALETT

Energi Savr Node QSTM DALI, 0-10 V, Q QS-länk switching

seeTouch® QS knappsats KONTOR INNE I BYGGNADEN

Väggmonterad Vä V ä Pico P ic

T Trådlös rö rörelsedetektor Länk till QS solskydd KONFERENSRUM INNE I BYGGNADEN

GRAFIK Eye® QS DALI

QS styrlänk

XP brytarpanel

8

Till fler våningsplan

QS-länk (RS-485) Trådlös radiokommunikation Kommunikationslänk mellan processorer Länk till strömförsörjning (RS-485) DALI lastslinga Sensoranslutning Byggnadens Ethernet-nät

Till GP/LP-dimrade laster: Foajéer och innegårdar Föreläsningssalar Utbildningssalar Administrativa lokaler Cafeterior

www.lutron.com/europe


KONTORSLANDSKAP

Solskyddsstyrning Lysrörsarmaturer QS smart panel strömförsörjning

Sivoia QS solskydd

KONTOR MOT YTTERVÄGG

IR-mottagare Närvarodetektor

Egen styrenhet

Dagsljussensor

Till pekskärm

KONFERENSRUM MOT YTTERVÄGG

GRAFIK Eye® QS DALI RS-232/ Ethernetanslutning

Till laster anslutna till XP-brytarpanel: Utebelysning Laster som ej dimras (korridorer, vilorum, trapphus)

www.lutron.com/europe

till andra QS-enheter

Lutron

9