Page 1

Ook jij bent...

U

N

I

E

K

Nieuwsbrief juni 2014 Zie ook regelma g naar vernieuwde site: www.sintjozefovermere.be

Beste leerling, Beste ouder, We naderen met rasse schreden het einde van het schooljaar. Met veel fierheid blikken we terug op ons voorbije schoolfeest. Dit jaar hadden we ervoor gekozen om een aantal ac viteiten met de kinderen in de klassen te laten doorgaan. Een formule die door tal van kinderen zeker gesmaakt werd. Ik wil alle kinderen, ouders en grootouders danken voor het voorbije geslaagde schoolfeest. Met dit schrijven wil ik alle leerlingen én ouders van onze school uitnodigen op de gezinsviering van zondag 8 juni ‘14 om 10.15 uur in de OLV-kerk van Overmere. Deze viering is trouwens ook de dankviering van onze eerste en plech ge communicanten. Mogen we vragen om onderstaand strookje in te vullen en terug te bezorgen aan de klas tularis van uw kind. Nog enkele belangrijke data voor dit schooljaar zijn: • Dinsdag 17 juni: instap– en inschrijfmoment voor de ouders van kleuters die starten op 1 september • Donderdag 19 juni: afscheid met diploma-uitreiking van onze 3de kleuterklassers • Maandag 23 juni: oudercontact voor KLEUTER en LAGER 1-2-3 • Dinsdag 24 juni: oudercontact voor LAGER 4-5-6 • Woensdag 25 juni: afscheidsfeest van onze schoolverlaters • Donderdag 26 juni: schoolreis voor alle leerlingen van de LAGERE SCHOOL naar de E;eling in Kaatsheuvel (Nederland). We starten s pt om 8 uur ‘s morgens en worden thuis verwacht omstreeks 18.30 à 19 uur. • Vrijdag 27 juni stopt de school om 11.40 uur. In de namiddag is er GEEN LES.

——————————————————————————————————————————————————

Ondergetekende beves gt dat de familie …………………….……………….. (familienaam invullen) zal aanwezig zijn in de gezinsviering van zondag 8 juni om 10.15 uur in de OLV-kerk van Overmere. Handtekening:

…………………………………………………………………


Kalender voor het schooljaar 2014-2015 1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen • Maandag 1 september 2014 2. Instap– en inschrijfmomenten voor nieuwe kleuters (& lln.) • Dinsdag 7 oktober van 9 tot 12 uur • Dinsdag 9 december van 9 tot 12 uur • Zaterdag 7 maart van 9 tot 12 uur • Dinsdag 17 maart van 9 tot 12 uur • Dinsdag 16 juni van 9 tot 12 uur 3. Pedagogische studiedagen = géén school voor de leerlingen • Woensdag 24 september 2014 • Woensdag 28 januari 2015 • Woensdag 11 maart 2015 3. Facultatieve vakantiedagen • Maandag 10 november 2014 (= brug met ‘wapenstilstand’) • Maandag 27 april 2015 (= dag na de plechtige communie) 4. Belangrijke feestdagen • Komst van de Sint: woensdag 3 december 2014 • Musical: vrijdag 5 en zaterdag 6 december 2014 • Projectweek: van maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 februari 2015 • Taartenslag: vrijdag 13 februari 2015 • Sint-Jozeffeest = grootouderfeest: donderdag 19 maart en vr. 20 maart ‘15 • Zondag 26 april 2015: Plechtige Communie • Donderdag 14 mei 2015: Eerste Communie • Schoolfeest: zondag 31 mei 2015 5. Vakanties • Herfstvakantie: van zaterdag 25 oktober t.e.m. zondag 2 november 2014 • Kerstvakantie van zaterdag 20 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari ‘15 • Krokusvakantie van zaterdag 14 februari t.e.m. zondag 22 februari 2015 • Paasvakantie van zaterdag 4 april tot en met maandag 19 april 2015 • De zomervakantie vangt aan op dinsdag 30 juni 2015 om 11.40 uur

Let op: voor leerplichtige leerlingen moeten de afwezigheden in de week die aansluit voor of na deze vakanties vanaf 1 september 2013 steeds met een doktersattest gerechtvaardigd worden!

Vrije Basisschool St.-Jozef  Schoolstraat 1, 9290 Overmere  09/367 68 36  stjozef@olvts.be

Nieuwsbrief juni 2014