Page 1


Dilan Dog - Sablast Anne Never (kolor)  

Postoje li duhovi? Može li postojati duh žene koja je živa? Pred Dylanom Dogom je još jedna zagonetka koja će ga odvesti do samoga dna ljuds...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you