Page 1

Januar 2014

VO

s e -r

T S PO

MEDLEMSBLAD NR. 317

Svend Erik var en af de første til at finde det rigtige kort ved nytårsløbet d. 4. januar. Han kom også først i mål med alle de rigtige poster.

1


Viborg Orienteringsklub Adresser, telefonnumre og andet godt Bestyrelse: Formand: Keld Gade Næstform.: Steen Frandsen Kasserer: Pia Gade Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem:

Lene S. Nielsen Jørn Svensen Svend E. Skovsgaard Anders Byrdal

Margrethevej 9 Viborg Tlf: 86629263 Søndermarksvej 39 1.tv Viborg Tlf: 23276759 Margrethevej 9 Viborg Tlf: 86629263 Betalinger til: Reg. nr.: 9255 kontonr. 2640007038 Dollerupvej 16, Skelhøje Karup Tlf: 86671493 Møllevang 6 Løgstrup Tlf: 40446999 Tostrupvej 61 Viborg Tlf: 86639307 Saturnvej 55 Viborg Tlf: 25120036

Udvalg/funktioner: Introduktionsudvalg: Klubblad: Klubhusudvalg: Kortadministration Løbstilmelder:

Helle Nikkel vo-respost@viborgok.dk Keld Gade Kjeld Tidemand steen.f@mac.com Steen Frandsen Hans Chr. Sønderriis tilmeld@viborgok.dk Løbskonto: Reg. Nr. 1551 konto nr. 751 4115 Materielansvar. O-løb: Keld Gade pgadeprivat@mail.dk Medlemsregistrering: Pia Gade MTB-O Jørn Svensen Præ – O Jens Søndergaard Skovkontakt: Arne Moe-Jensen Træningsudvalg: Stig Barret sba@ainfo.dk Jakob Gade dkskade79@gmail.com Webmaster Stig Barret sba@ainfo.dk

Træning: O-løb træning

Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf:

86600265 86629263 86626002 23276759 86626751

Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf:

86629263 86629263 40446999 86676304 48417888 86600265 86610719 86600265

Følg med i de forskellige tilbud på klubbens hjemmeside. 1/4 til 30/9 Mandag kl. 18.00 fra VO-res Hus

Løb på sti og vej: Hele året: 1/10 til 1/3 O-løb 1/4 til 15/9:

Mandag kl. 18.00 fra VO-res Hus Nogle onsdage kl. 17.30 fra VO-res Hus. Onsdage: Start mellem kl. 18.00 og 18.30 Skovene omkring Viborg/Skive/Karup.

Rulleski / ski

Hele året:

Lørdag kl. 10.00 ved VO-res Hus

Træning

1/4 til 30/9:

Torsdag kl. 18.30.

1/10 til 31/3:

Onsdag kl. 18.30 ved VO-res Hus

Hjemmeside: www.viborgok.dk Med link til E-mail adresser

2


Tillykke: Sune Salicath, 40 år d. 12/02 Svend Erik Skovsgaard, vinder af nytårsløbet. Læs inde i bladet på disse sidenumre om bl.a.: Tillykke 3 Formandens side 4 Sæsonplan 2013-2014 5 Goddag og farvel 5 Indbydelse til MTBO træningsdag 7 Et godt tilbud tirsdag d. 28. januar 8 Indbydelse til suppeløb i Karup 9 Indbydelse til ’På sporet 2014’ 10 Foreløbig træningsløbsplan 2014 13 Rengøringsplan for 2014, VO-res hus 14 Juleafslutningen 15 Aerob kapacitet, noget om kondi’en 16 Resultat tavlen 20 Invitation til Karups lørdags træningsløb 21 Invitation til bowlingaften 23 Tage Arent skriver om Nytårsløbet 24 Resultat fra Nytårsløbet 27

Vigtige datoer: 18. januar 27. januar 3. februar 10. februar 24. februar

MTBO kursus. Klubhuset kl. 09.00 Tørtræning. By-orientering Fælles spisning Banelægning med Condes, grundlæggende Banelægning med Condes. Mere af samme skuffe i detaljer

Klubbladet udkommer: Deadline: 21/2 Udkommer: 28/2

21/3 28/3

9/5 15/5 3


Formandens side. Allerførst godt nytår til alle i Viborg Orienteringsklub. Vi har nu lagt 2013 bag os, og er i gang med et helt friskt orienterings-år. Der har været mange gode oplevelser i 2013, og der kommer mange i 2014. For at holde formen vedlige hen over vinteren er det en god ide at deltage træningen. Karup orienteringsklub har åbnet op for at medlemmer af VO må deltage i de lørdags træningsløb der arrangeres indtil forårs sæsonen starter. Se oversigt her i bladet side 25. Der er også Vinter-langdistance løbene, som Nordkreds-udvalget arrangerer, og som du melder dig til via O-service. Vintergymnastikken onsdag aften tilbyder træning af mange muskelgrupper. For MTBO’ere er der kursus lørdag d. 18. januar. Der er fælles spisning i klubhuset mandag d. 3. februar. Vi ses i klubben og i skoven. Keld Gade

GENERALFORSAMLING 2014 Årets generalforsamling afholdes i VO-res Hus Tirsdag den 11. marts kl. 19.00 Den endelige dagsorden for generalforsamlingen vil blive meddelt i næste nummer af klubbladet, som udkommer d. 28. februar. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 18. februar. Bestyrelsens beretninger vil blive bragt i VO-res Post inden generalforsamlingen. Det reviderede regnskab vil blive udsendt sammen med næste nummer af klubbladet. Formanden 4


Sæsonplan for orienteringsløb og -træning Januar til april: Januar

Mandag

27

’Tørtræning’ = Lær orienteringsteknik ved at snakke om mulighederne på et kort. Emne: Byorientering

Tirsdag

28

Dag orienteringsløb i Undallslund kl. 12. Nat orienteringsløb i Undallslund kl. 18.

Februar

Marts

April

Mandag

10

Banelægning med Condes. Grundlæggende. Godt for alle til at lære noget om postdefinitioner.

Mandag

24

Banelægning med Condes. Mere af samme skuffe. Godt for træningsløbslæggere og mange andre.

Mandag

10

Hvordan bliver en træningsløbsbane god? Do’s and dont’s. For træningsløbslæggere og mange andre.

Mandag

24

Det praktiske arrangement af et træningsløb med tidtagning osv. For træningsløbslæggere m.fl.

Mandag

1

Start på mandagstræning

Onsdag

3

Start på onsdagstræning

Udmeldt af Viborg Orienteringsklub:

Sara Albrektsen Chanette Albrektsen Antti Rantamäki Morten Lassen 5


6


Viborg OK (VO) arrangerer en træningsdag i mountainbike orientering (MTBO) for nybegyndere og let øvede lørdag d. 18 JAN 2014. Træningsdagen foregår ved VO´s klubhus på adressen: Skivevej 93, 8800 Viborg. Der er afmærkning på Skivevej A 26. Det tentative program for dagen ser således ud: 0900: Velkomst 0915: Gennemgang af signaturer på MTBO kortet. 1000: Fælles kørsel i skoven. 1030: Praktiske øvelser i skoven 1200: Frokost 1245: Gennemgang af vejvalg. 1330: Praktiske øvelser i skoven 1430: MTBO løb 1600: Afslutning Programmet er delt op, således at nybegyndere starter fra morgenstunden og deltager i hele dagens program og de let øvede starter over middag kl. 1245. Prisen for dette arrangement: Gratis for VO medlemmer og 20 kr for alle andre. Leje af kortplade: Gratis for VO medlemmer og 20 kr for alle andre. Deltagerne medbringer selv madpakke, skiftetøj og VO er vært ved kaffe og kage i løbet af dagen Der er omklædnings- og badefaciliteter, samt toiletter i klubhuset. Deltagerne i formiddagens program skal have cykel klar og være omklædt inden start kl. 0900 og let øvede skal have cykel klar og være omklædt inden start kl. 1245. Af hensyn til anskaffelse af kortplader er tilmelding til undertegnede på orienteering4all@webspeed.dk nødvendigt. Vi ses Jørn Svensen

7


Et godt tilbud tirsdag d. 28.1.2014 Vi tilbyder tre baner i Undallslund med start mellem kl. 12.00 og 13.00: Bane 1 ca. 8 km Bane 2 ca. 6 km Bane 3 ca. 4 km Ligeledes er det muligt at løbe de samme tre baner som natløb med start mellem 18 og 18.30 samme dag. Der er start ved klubhuset både kl. 12.00 og kl. 18.00 Tilmelding til dagsløbet er ikke nødvendigt, men vi vil gerne have tilmelding (ikke bindende) til natløbet. Se VOs hjemmeside. Vi ses i skoven! Lennart og Lene 8


SUPPELØB 2014. Traditionen tro vil vi også i 2014 holde suppeløb. Den 1. februar kl. 1300. Der er samlet afgang til start og instruktion kl. 1300, så mød op i god tid. Mødested er klubhuset. Løbet vil som traditionen byder være et bingoløb. Gratis for Karup OK medlemmer. Øvrige 20,-

Gerne forhåndstilmelding til jannielsen@sport.dk senest d. 27-1-2014 Skulle der være enkelte der ikke har tilmeldt sig, skal man bare komme. Vi laver lidt ekstra kort.

Torben Ibsen, som plejer at arrangere dette traditionsrige løb døde desværre i oktober 2013. Æret være Torbens minde.

VEL MØDT. Jan Nielsen, Karup OK 9


På sporet 2014! 

Kan du lide at orientere dig efter kort?

Interesserer du dig lidt for den kulturhistoriske udvikling?

Vil du og din makker udfordres i at løse en reel orienteringsopgave?

Vil du med på en lørdagskøretur ad gode biveje?

- så reserver lørdag den 22. februar 2014 og deltag i På sporet! Princippet: Kør selv (min. 2 personer pr. bil) turen efter skriftlig instruktion og velegnede nyere og mindre nye midler til vejfinding. Dette udleveres til morgenkaffen i god tid før start. Ideen: På sporet! får I en kulturhistorisk oplevelse ad biveje ved at samarbejde om at løse opgaven. Alle kan nå målet, og der køres ikke på tid! Turen går på næsten udelukkende på asfaltveje.

Inviter din kone, kollega, klubkammerat eller kæreste med som makker – der er ”hotline” og ”krisehjælp” pr. mobiltelefon undervejs! Tag gerne svigermor og/eller en hjælper med på bagsædet – eller lad dem selv danne et hold?

Tilstrækkelig tid får I rådighed over fra jeres ankomst til sen frokost ved målet – der er tid til småpauser, frivillige små gåture, ”bom” og beslutningsprocesser undervejs. 10


Start: Startstedet er et opvarmet lokale i Randers (adressen oplyses senere). Kl. 9:00 – 9:30 er der kaffe/the og rundstykker, informationer og instruktioner. Når dit hold er klar, starter I med nogle min. mellem hvert hold. Undervejs giver kontrolposterne point.

Mål/Frokost: Efter turen er der ved 13-tiden inkluderet en frokostbuffet i opvarmede lokaler (adressen oplyses før start!). Herefter er der ca. 30 min. direkte kørsel op til Randers.

Pris for deltagelse bliver 150 kr pr. person. Det dækker lokaleleje, forplejning, kort og instruktioner. Kontant betaling ved start. I tilfælde af meget sne eller dårligt føre aflyses turen, som så gennemføres senere på året.

Tilmelding holdvis til mig – bentfenger@hotmail.com senest søndag d. 16. februar med følgende oplysninger om dit hold:

Begge/alle navne +evt. o-klub

En kontaktmailadresse

Nr. på medbragt(e) mobiltelefon(er). Ændringer af oplysninger og framelding kan ske indtil den 16. februar - herefter er tilmeldingen økonomisk bindende. Straks efter tilmeldingsfristens udløb vil I pr. mail få supplerende oplysninger bl. a. om mødested.

Der er begrænsninger på åntål stårtende biler til På sporet! så… Meld Jer nu – hvis I tør! Vent til februar – hvis I tør! Med venlig hilsen Randers Orienteringsklub Bent Fenger Jensen

11


HOULKÆR BAGERI Odshøjvej 1, Viborg tlf.: 86 64 64 16 Ma – Fr.: 5.30 – 17.30 Lø – Sø.: 6.00 – 16.00 Mads

12


Træningsløbsplan for 2014 Hvem låver hvilke løb? Den foreløbige træningsløbsplan ser du herunder. Startsteder kommer når bemanding er på plads. Viborg løb skal bemandes. Meld tilbage til mig på sba@ainfo.dk eller i klubben inden den 15. februar 2014, hvor du vil lave løb. Efter 15. februar besætter jeg resten af løbene med ”hvem jeg nu måtte vælge”. Derefter må du selv bytte dig ud af det, hvis dagen ikke passer. Hvis du vil løbe træningsløb må du også yde en indsats. Har du ikke prøvet det før, sætter jeg dig sammen med erfarne klubkammerater, så kan du lære det gennem en ”mesterlære” ordning. Det vil jo være ualmindeligt træls, hvis vi skal til at aflyse løb, fordi ingen vil ”have besværet” med at lave dem. Stig Barrett

13


Rengøringsplån for VO-res hus 2014 Retningslinjer: Månedens holdleder (kursiv) kontakter sit rengøringsteam og aftaler tidspunktet for rengøringen, som tilstræbes at foregå sidst på måneden.

Hvis man bliver forhindret i at møde op på det planlagte tidspunkt, kan man tildeles en rengørings-opgave af holdlederen. Rengøringsopgaverne med forskellige månedlige ekstraopgaver fremgår af specialskema - se opslagstavle i klubhuset. Anna Halborg

14


Jule afslutning d. 14. december. I alt 40 af klubbens medlemmer fulgte traditionen med at mødes midt i december til lidt motion, efterfulgt af æbleskiver og gløgg. I dagens anledning var løbet lavet på et julekort. Altså et julehjertekort. Her 5 km banen Lissie og Jens stod i køkkenet og havde dækket flotte borde med røde duge. Der blev også tid til uddeling af nogle pokaler for vundet klubmesterskab:

D-14: Nikoline Laursen

D50: Birgitte Jørgensen

H21: Jakob Gade 15


Aerob kapacitet – Noget om Kondi’en I forlængelse af min artikel i et forudgående klubblad vil jeg her skrive om vores aerobe kapacitet, vores langtidsudholdenhed, og hvordan den påvirkes af træning. Senere følger en artikel om selve den aerobe træning, konditionstræningen. I en senere artikel vil jeg nøjere beskrive forholdene omkring den anaerobe kapacitet, vores kortvarige, sprintagtige energimotor. Lige hvad en o-løber har brug for Under langvarigt løb er det afgørende, at iltforsyningen er tilstrækkelig. Jo større mængde ilt, man kan optage og omsætte, des større arbejdspræstation kan man udføre, - fx ved at holde en Figur 1 højere løbehastighed over længere tid. Fig. 1 viser de aerobe processer, forbrændingsprocesserne. De to væsentligste begrænsende faktorer heri er ilttilførslen (O2 - Oxygen) og brændstofferne kulhydrat (til brug ved større arbejdsintensitet) og fedt (til brug ved moderat arbejdsintensitet). De første led i iltoptagelseskæden: Lungerne og lungevævet Forsøg har vist, at løberne som regel altid vil have tilstrækkelig lungekapacitet i form af lungernes størrelse Figur 2 og deres fyldning og tømning under de hyppige vejrtrækninger til at forsyne med den fornødne iltmængde og at bortskaffe affaldsstoffet kultveilte, CO2. Medens iltindholdet i indåndingsluften her i lavlandet er omkring 21 %, ligger udåndingsluftens iltindhold omkr. 16 %. 16


Når ilten i de inderste lungeblærer skal passere fra luften gennem lungevæggen og ind i blodbanen, er det naturligvis afgørende, at lungevæggen ikke er belagt med forurening fx fra røg og støv. Forkølelsestilstande med mere eller mindre tilstoppede luftveje hæmmer naturligvis også kapaciteten. Hos relativt utrænede løbere kan der opstå ’sidesting’, når åndedrætsmuskulaturen belastes hårdt. Så må man nedsætte belastningen lidt. Men disse gener forsvinder hurtigt efter kort tids træning. Løberen kan støtte den ubesværede ånding ved at frigøre sig for muskelspændinger omkring hals, bryst og mave og lade arme og skuldre arbejde frit. Lungeventilationen kan fra hvile (fx 6 liter pr. min.) og til maksimalt arbejde (mere end 120 liter pr. min.) øges mere end 20 gange; den omstilling sker bedst under gradvis opvarmning. Næste led: Blodets evne til at binde, transportere og afgive ilten ude i de arbejdende muskler. Af de røde blodlegemer findes ca. 5 mill. i hver mm3 blod. Deres indhold af det jernholdige protein hæmoglobin giver den røde farve. Hæmoglobinet har den egenskab, at det let optager ilt fra lungerne, hvor der er rigeligt af det, og atter afgiver det på steder, hvor iltkoncentrationen er ringe, fx ude i de arbejdende muskler. I velopvarmede muskler foregår denne proces mest effektivt. Det lader til, at tætheden af røde blodlegemer ikke forandres synderligt som følge af træning. Men kroppens totale blodmængde kan påvirkes betydeligt gennem træning, hvilket har stor betydning for iltoptagelsen, for evnen til at fordele ilt til større muskelgrupper og for evnen til at bortlede store varmemængder fra musklerne. De røde blodlegemer holder i ca. 3 måneder, før de bliver nedslidte. I knoglernes røde marv produceres der til stadighed nye røde blodlegemer, og det er denne produktion, man som forbudt doping har fundet på at stimulere med stoffet EPO. I blodet hos højlandsbeboere finder man en større tæthed af røde blodlegemer end hos lavlænderne, fordi deres kroppe har tilpasset sig til bjergluftens lavere iltindhold. Det udnytter nogle idrætsfolk ved at opholde sig og træne i højderne. Med den ligeledes forbudte bloddoping søger nogle andre at skyde en genvej her ved først at lade sig tappe for ½ liter blod og så senere, efter fjernelse af en del af blodvæsken heri, at indtage en transfusion af dette blod med større tæthed af hæmoglobin.

17


Næste led i kæden: Hjertet som cirkulationspumpe Hjertemusklens to halvdele varetager forskellige opgaver i sine sammentrækninger (kontraktioner): Gennem højre forkammer (atrium) og hjertekammer (ventrikel) pumpes det iltfattige blod, som er strømmet til gennem venerne, ud til lungernes hårkarnet, hvor blodet afgiver CO2 og optager O2, før det atter vender tilbage til hjertets venstre side. Dette kalder man for det lille kredsløb. I det store kredsløb pumpes blodet fra hjertes venstre side i en livlig strøm og under højt tryk gennem det forgrenede rørsystem af hovedpulsårer, arterier og arterioler ud til det meget fint forgrenede hårkarnet (kapillærerne) i fx muskulaturen. Herigennem strømmer blodet ret langsomt, så der bliver tid til de processer, vi her i denne artikel interesserer os for: Blodets afgivelse af O2 til muskelcellerne og optagelse af affaldsstoffet CO2. Gennem venerne ledes blodstrømmen herfra tilbage til hjertets højre forkammer. (Der sker naturligvis meget mere i forbindelse med blodcirkulationen, fx transport af næringsstoffer; men vi beskæftiger os i denne artikel hovedsageligt med ilttransporten). Den blodmængde, som hjertet kan udpumpe i én sammentrækning, benævner man som dets slagvolumen (SV). Hos små eller utrænede personer kan SV fx være på 100 cm3, mens højere personer og især veltrænede under maksimalt arbejde kan opnå SV op til 190 cm3. Hjertets SV øges betragteligt ved træning; under et 3 måneders konditionstræningsforløb for midaldrende motionister er fx noteret en 18-20% forøgning af O2-optagelsen, hvilket for en stor del kan tilskrives det større SV og den øgede blodmængde. Med udtrykket pulsen betegner vi pulsfrekvensen (PF), dvs. antallet af hjerteslag pr. minut. Den maksimale PF kan vise stor spredning hos forskellige personer, og den er aldersbestemt, idet den falder med årene. I øvrigt viser forsøg også tendens til faldende maksimalpuls hos veltrænede. Ganger man PF med SV, får man den blodmængde, som hjertet kan udpumpe i ét minut; det kaldes for minutvolumen (MV).

18


Prøv at studere Tabel 3 her nøjere. Er det ikke ret fantastisk, at hjertet hos en meget veltrænet person kan præstere at pumpe 36,1 liter blod pr. minut under maksimalt arbejde?

Tabel 3

Iltoptagelseskædens sidste led: Forholdene ude i musklerne Hvor en arterie går over i hårkarnettet (kapillærerne), er den omgivet af en lille ringmuskel, som ved at stramme eller slappes om blodkarret kan lukke eller åbne for blodgennemstrømningen alt efter behovet (sådanne lukkemuskler benævnes præ-kapillære sfinctere). Det er en del af kroppens måde at prioritere og dirigere blodstrømmen derhen, hvor der er brug for den. Hele styringen af dette omfattende ventilsystem foretages af det autonome (selvstyrende) nervesystem, ANS. Når en muskelfiber i arbejde forbruger sit iltindhold og begynder at producere affaldsstoffer, bl.a. mælkesyre, registreres det af en føler i muskelens vene, der giver besked om iltmangelen til ANS, som derpå sender ordre til den aktuelle lukkemuskel om at slappes og åbne for blodgennemstrømningen. Er der ikke længere iltbehov, får sfincteren ordre om at lukke. I et muskeltværsnit på 1 mm2 kan vi finde ca. 1.000 kapillærer, placeret tæt op til muskelfibrene. Ved iltunderskud i muskelfiberen strømmer iltmolekylerne fra blodbanen direkte gennem de tynde karvægge og ind i muskelfiberen ved den transportproces, man benævner som en diffusion. Modsat vej diffunderer CO2 ind i blodbanen. 19


Ved udholdenhedstræning har man set, at antallet af kapillærer i musklerne kan øges med op til 50%, hvilket jo vil forbedre forsyningsforholdene til den enkelte muskelfiber ganske væsentligt. Denne kapillarisering er en af de væsentlige lokale virkninger af konditionstræning, tillige med en effektivisering af muskelfiberens stofskifte. Sammenfatning Ved træning kan vi altså øge vor totale blodmængde, hjertets slagvolumen og kapillariseringen samt stofskiftet i musklerne. Effekten ses ganske hurtigt efter træningsperiodens påbegyndelse. Ophører man med træningen, forsvinder disse effekter igen; men en sammenligning mellem børns og voksnes udbytte af træning tyder på, at børn op til 14 år kan have et mere varigt og vedblivende udbytte af træningen end voksne. Kilde til videre læsning Dansk Idræts Forbund har lavet et interessant hæfte på 56 sider om aerob præstationsevne, træning og testning, som kan hentes på Internet. Søg i Google: AEROB PRÆSTATIONSEVNE, og så kommer adgangen til hæftet som et af de første forslag. Da det er i pdf-formatet, kan det gemmes på pc’en og læses dér, hvis man ikke vil udskrive det. Tage Arent Jensen

************************************************************

Resultattavlen: Nytårsløb, Mariager, 5/1-14 Jess Rasmussen Kristine Baagø Stig Barret Jørgen Jørgensen Søren Elkjær Helle Nikkel

Klasse Bane 1 Bane 2 Bane 2 Bane 3 Bane 4a Bane 4b

Plads 13/19 8/17 12/17 7/13 1/4 2/8

Længde 8,1 km 6,6 km 6,6 km 5,0 km 4,2 km 4,2 km 20


Invitation til Karups OK’s lørdags træningsløb. Vores naboklubber er meget velkommen til at deltage i vore lørdags træning. HUSK VORES LØRDAGSTRÆNING STARTER IGEN.

Træning kører efter samme koncept som de tidligere år. Nemlig en kort nem bane og en lidt længere på 5-6 km. Hvis der er nogle der har lyst til at lave baner en lørdag, vil jeg gerne høre fra jer. Jan Nielsen. Tlf.nr. 9710 1569 mail adresse: jannielsen@sport.dk START ALLE DAGE KL. 1300 FRA KLUBHUSET.

18-01-2014 Kirsten 25-01-2014 01-02-2014 Suppeløb. Se indbydelse 08-02-2014 Carsten H. 15-02-2014 Lars Hoffmann 22-02-2014 01-03-2014 Katten af tønden o-løb. Carsten H. 08-03-2014 15-03-2014 22-03-2014 Bjarne Start Stendalvej MVH Jan Nielsen Hvidtjørnen 8 7470 Karup TLF.NR. 9710 1569 Mobil 2083 7169 21


Gl. Ă…rhusvej 241 8800 Viborg Tlf.: 86610103 www.lindholmbiler.dk

22


BOWLINGAFTEN ! Tirsdag den 4. februar 2014 skal vi igen have en god gang bowling, hvor der kæmpes om æren, og igen i år er det med bowling og spisning i

Viborg Bowlingcenter UNDER TINGHALLEN Vi skal bowle fra kl. 18.30 til 19.30, så vi mødes kl. 18.15 Når vi har overstået bowlingen mødes vi i lokale 1 til Sprængt svinekam m. grøntsager, persillekartofler, smørsovs og kaffe. Pris for 1 times bowling, skoleje og måd: 150,- kr. pr. person. Håber at rigtig mange møder op til, hvad der plejer at være, en rigtig hyggelig VO aften

Tilmelding senest den 1. februar

til Jens B. på 8669 9287 eller jdblaesbjerg@gmail.com eller på tilmeldingsblånket i klubhuset

Viborg Bowlingcenter Tingvej 3, 8800 Viborg Under Tinghallen

BEMÆRK MAILADRESSEN 23


Nytårsløbet 2014 Hvilke narrestreger har banelæggeren mon fundet på i år? Det var sikkert tanken hos mange af de 40 deltagere i VOs nytårsløb i Undallslund lørdag den 4. januar. Der plejer gerne at skjule sig finurlige, uforudsigelige og forvirrende detaljer undervejs. I år var løbet, som klubbens formand Keld Gade ved at vinde sidste års nytårsløb vandt rettigheden til at tilrettelægge, helt regulært, bortset fra, at et kortområde fremstod som hvidt urekognosceret u-land med ”svømmende” poster i. Men der skulle vise sig vanskeligheder og snublesten nok endda. Keld havde ved at studere de tilmeldte løberes præstationer i løbet af 2013 foretaget en seedning, så alles tidsmæssige præstationer til slut skulle kunne sammenlignes ud fra en anslået vindertid på 50 minutter. De skrappeste kom således ud på de længste og sværeste af de 9 baner.

Starten er gået. Den rigtige kortpose med brik skal findes. Der stod navn på brikken. 24


På arealet uden for klubhuset var opsat 20 postskærme. En samlet start med jagt efter det rigtige kort stressede indledningsvis godt op, efterfulgt af en momentan usikkerhed om, hvilke af 5 postskærme man skulle besøge, før man løb ud på en sløjfe af et antal poster i skoven.

Atter tilbage på pladsen skulle man så finde 5 nye af de opsatte postskærme og derpå ud i skoven på endnu en sløjfe. Man skulle virkelig koncentrere sig om o-løb på en uvant måde, hvilket gav sig udslag i mange ganske overraskende oplevelser – og diskvalifikationer.

Selv om garvede o-løbere jo ved, at posterne skal tages i den korrekte rækkefølge, og at man skal besøge alle banens poster, kan en ny løbsform alligevel give udfordringer (vanskeligheder?) og altså et spændende arrangement i et i forvejen meget kendt skovområde. 25


En nærmere analyse af resultatlisten viser af de 38 konkurrerende løbere blev 14 disket pga. manglende/fejl post. Det svarer til 37%, som lavede fejl!!! kun 5 af fejlene (13%) skete i skoven, - de resterende 9 (24%) skete altså på de poster uden for klubhuset, hvor man blot skulle finde det rette postnummer!!! Der er vist potentiale for en intensiveret indsats over for koncentration og brillejustering! Nå, men alle tog jo oplevelserne og overraskelserne med godt humør og havde haft en dejlig tur i skoven på denne milde januardag, så der var god appetit til den varme suppe, kaffen og det hyggelige samvær bagefter. Mange tak til kogemesteren Anne Halborg og til Keld Gade for endnu et glimrende nytårsarrangement i VO. Og dagens vinder Svend Erik Skovsgaard kan så hygge sig med at få lov til at udspekulere næste nytårsløbs udfordringer. Det vil vi allerede glæde os til. Tage Arent

Suppen nydes. 26


Resultatliste fra nytürsløbet 4/4-14

27


Udgiver: VO MARGRETHEVEJ 9, 8800 VIBORG

DEADLINE NÆSTE KLUBBLAD: 21 februar

VED VEDVARENDE ADRESSEÆNDRING: TILBAGESENDES MED OPLYSNING OM NY ADRESSE

28

Klubblad nr 317  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you