Page 1

business

Guido van Woerkom:

‘De ANWB is geen single-issuepartij’


Profiel

Guido van Woerkom over de samenhang tussen behoeften en belangen

‘Alles draait om evenwicht’ TEKST MART RIENSTRA FOTOGRAFIE HANS KOKX

‘Het wegennet moet robuuster.’

Alle aandacht voor de peiling over de kilometerheffing heeft de ANWB volop in de schijnwerpers gezet. En terecht, want de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond is met 4 miljoen leden veruit de grootste vereniging van Nederland. En dus een partij waar je rekening mee houdt, dacht Eurlings. ‘Daar heeft hij zeker gelijk in. Maar de daadwerkelijke afweging en besluitvorming vindt altijd in het parlement plaats. Daar moest ik de minister toch even op wijzen.’ Tegelijkertijd is Van Woerkom blij met alle commotie, want per medio februari is de enquête

II

b u siness nationaa l

inmiddels ingevuld door ruim 400.000 leden. En dus lijkt de opzet van de ANWB – het door de enquête beïnvloeden van het besluitvormingsproces over de kilometerheffing – een strategische voltreffer. ‘We willen de belangen van onze leden behartigen, ook in de discussie rondom mobiliteit. In het verleden werden we op dit gebied nog wel eens geconfronteerd met standpunten en plannen waar we onvoldoende op konden anticiperen en waar we dus achteraf hard verzet tegen moesten voeren, zoals bij het rekeningrijden. Toen zaten we als passagiers passief in de

trein, nu staan we naast de machinist en bepalen mede de koers.’

Verenigen Een actieve houding – voor de belangen van de leden op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd – vormt na ruim 125 jaar nog altijd het uitgangspunt van de ANWB. Daarbij zijn die belangen in de loop van de jaren wel een stuk diverser geworden. Een fietser heeft natuurlijk andere prioriteiten dan een automobilist of een natuurliefhebber. ‘Klopt. Aan de andere kant moet je niet vergeten dat de


Hij is al ruim 10 jaar het boegbeeld van de ANWB. Maar in tegenstelling tot zijn voorganger Paul Nouwen blijft de 54-jarige Guido van Woerkom meer in de luwte. Tot eind januari, toen Camiel Eurlings de ledenpeiling van de ANWB over de kilometerheffing opeens tot maatstaf promoveerde. De ANWBhoofddirecteur trad meteen voor het voetlicht om de minister duidelijk te maken dat een keuze voor kilometerheffing toch echt in Den Haag wordt gemaakt. ‘Maar we hebben wel laten zien dat de ANWB maatschappelijk relevant is.’

fietser niet de hele dag fietst; hij zit ook regelmatig in zijn auto. Bovendien wil zowel de fietser als de automobilist op vakantie, en als het even kan met een combinatie van auto en fiets. Waarmee ik wil zeggen dat het ons te doen is om de samenhang tussen behoeften en belangen. De ANWB is geen single-issuepartij; om die reden zijn wij vooral bezig met overleg, verbanden leggen en verenigen.’

Robuuster wegennet Het lijkt een dilemma, bijvoorbeeld bij de keuze tussen groen (natuur) en grijs (asfalt). In de praktijk ervaart Van Woerkom dit minder. ‘Het gaat om het creëren van een duurzaam, leefbaar en mobiel Nederland. Daarom is de manier waarop we onze ruimtes ontwikkelen en inrichten zo essentieel. Alles draait om evenwicht: én natuur én infrastructuur.’ Het beeld dat de ANWB daarbij vooral staat voor de aanleg van extra wegen is wat hem betreft volstrekt onjuist. ‘Wij vinden wel dat het wegennet robuuster moet. De huidige capaciteit is vooral tijdens de spits ontoereikend en dat maakt de mobiliteit kwetsbaar. Daarom zijn we voorstander van verbreding van 2x2 naar 2x3 en 2x4 rijstroken, maar tevens van een andere inrichting en functie van bepaalde wegen. Dan gaat het met name over provinciale en ontsluitingswegen. Deze moeten meer dan ooit aanvullend zijn, en tegelijkertijd een waardig alternatief vormen voor de snelweg.’

Ketenmobiliteit Van Woerkom vertrouwt erop dat onder meer deze veranderingen voldoende zijn om zakelijk Nederland mobiel te houden. Ook als straks de economie aantrekt en

het aantal kilometers weer toeneemt. ‘Mits bedrijven en instellingen actief meedenken en bereid zijn ook zelf stappen te zetten.’ Als voorbeeld noemt hij flexibele werktijden. ‘Ik vind het opmerkelijk dat het bedrijfsleven veelal vasthoudt aan 9 tot 5 en de mogelijkheden voor thuiswerken relatief beperkt blijven. Bij de ANWB houden we rekening met de spits en plannen een overleg met externe partijen nooit voor 10.00 uur en nooit na 16.00 uur. In de file staan is deprimerend, weinig effectief en kost organisaties veel geld.’ Tegelijkertijd pleit de ANWB in dit verband voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. ‘Maar wel een ov dat adequaat is: comfortabel, makkelijk en betaalbaar. En vooral aanvullend, want waar het om gaat is het realiseren van een volwaardige ketenmobiliteit, van huis tot werk en vice versa. En dus draait alles weer om samenhang en verbinding.’

Actieve lobby Een identiek geluid laat Van Woerkom horen bij het onderwerp natuur en milieu. ‘Wij zijn een toeristenbond, dus de inrichting van ons landschap en de creatie van een duurzame samenleving gaan ons aan het hart. Daarom vinden wij dat auto’s schoner moeten. Maar aangezien wij ze niet zelf produceren, beperkt de ANWB zich tot een actieve lobby in Brussel voor scherpere eisen rondom de uitstoot van schadelijke emissies. Daarnaast adviseren wij onze leden en promoten schone auto’s. Zo stelt de ANWB regelmatig een top 10 samen van schone modellen, uitgesplitst in zes verschillende categorieën.’ Wie denkt dat de leden nauwelijks oog hebben voor dit soort acties, komt volgens Van Woerkom bedrogen uit. ‘Als

vereniging slagen wij erin om dicht bij onze leden en hun belangen te staan. Dat bewijst de veelbesproken enquête over de kilometerprijs weer eens treffend. Als ruim 400.000 mensen onze site bezoeken en de lijst met vragen invullen, doe je je werk als belangenbehartiger adequaat. Bovendien geeft het aan dat de ANWB nog steeds in een behoefte voorziet.’

Maatpak En die gaat verder dan automobilisten helpen bij pech onderweg. Hoewel ook Van Woerkom het belang van de Wegenwacht voor de ANWB allesbehalve ontkent. ‘We zijn juist trots op deze service, die met meer dan drie miljoen leden al ruim zes decennia fier overeind blijft. Ondanks alle concurrentie van de afgelopen jaren.’ Ondanks of juist dankzij? Het lijkt er namelijk op dat RouteMobiel en Bovag de Wegenwacht op scherp hebben gezet. ‘Als Wegenwacht kijken we altijd kritisch naar de eigen performance. Onze resultaten worden ook steevast afgezet tegen vergelijkbare Europese dienstverleners. En dan constateer ik dat we het “top” doen. En zullen blijven doen, tot in lengte van dagen.’ Een identieke uitspraak doet de directeur over zijn eigen toekomst bij de ANWB. ‘Ik voel me hier prima, de functie past mij als een maatpak. En zolang ik daar niet uitscheur, blijf ik deze organisatie graag trouw. Aan de andere kant, het gaat niet om de vent, maar om de tent!’ �

b u siness nationaa l

III


BEDRIJFSPROFIEL

Hét logistiek knooppunt in Limburg

Alles op één plaats Of het nu om vervoer of huisvesting gaat, Fresh Park Venlo is hét logistieke epicentrum voor alle versstromen in Limburg. Om met de tijd mee te gaan en nieuwe logistieke stromen en productgroepen te ontsluiten, wordt ook over de landsgrens gekeken. Jan Janssen, manager Fresh Park Venlo

‘Fresh Park Venlo (onderdeel van ZON Holding) is een bedrijventerrein met inmiddels 130 bedrijven die zich bezig houden met de vermarkting van producten of handel, dienstverlening en bewerking van versproducten,’ legt Jan Janssen, manager Fresh Park Venlo, uit. ‘Hier vind je een productiegebied ter grootte van het Westland dat op slechts twee uur rijden afstand ligt van de consument uit de Randstad.’ Maar Fresh Park Venlo gaat verder dan alleen het beheren van het terrein en de infrastructuur, het verkopen van bedrijfspanden en de uitgifte van grond aan bedrijven in de agribusiness. ‘We zetten onze kennis en netwerk in om samen met nieuwe en bestaande klanten te kijken hoe zij hun producten op de markt kunnen zetten. Je ontsluit netwerken en markten. In combinatie met kennis uit het eigen bedrijf biedt dat veel mogelijkheden. Als resultaat hiervan doen veel bedrijven nu zaken met elkaar.’

Fresh gateway to Europe De centrale ligging van Fresh Park Venlo ten opzichte van haar directe afzetmarkten - Nederland, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië - is optimaal. Het terrein ligt midden in de Euregio, op de kruising van de noord-zuid en oost-west snelwegverbindingen (A73 en A67) en direct aan de as RotterdamRuhrgebied. Naast vervoer over de weg biedt het gebied ook alternatieven per trein, boot en vliegtuig. Samen vormen deze verbindingen een belangrijke link met de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen en het Duitse achterland. Janssen: ‘Vanuit logistiek oogpunt is het dus ook voor het buitenland interessant om de distributie in Venlo neer te leggen. Nu wordt namelijk alle import volledig afgehandeld en vervoerd. Maar dankzij onze bargeterminal kunnen de versproducten uit Zuid-

IV

b u siness nationaa l

Amerika bijvoorbeeld vanuit de zeehaven via de binnenvaart naar dit terrein worden vervoerd. Hierdoor sla je operationeel een schakel over, verbeter je de doorlooptijden en is het vervoer duurzamer. Bovendien kunnen onze eigen bedrijven er ook van profiteren door de producten te verwerken. We willen ons gaan positioneren als Fresh gateway to Europe.’

Nieuwe ontwikkelingen Business & development is ook een aspect waar Fresh Park Venlo actief mee bezig is. ‘De lage prijzen voor agrarische producten noodzaakt bedrijven tot innovatie. We zijn aan het onderzoeken hoe we de productie en verwerking van vleesvis- en zuivelcomponenten kunnen introduceren op het terrein. Op die manier krijg je een andere ordening van productie en verwerking. Bovendien sluit dit naadloos aan bij de stijgende vraag naar convenience: kant- en klaarmaaltijden zitten in de lift. We kijken dus niet alleen naar de marktkant maar ook naar de productiekant. Zo kijk je over je grenzen en kan je een toegevoegde waarde creëren voor je klanten.’ Fresh Park Venlo in het kort: - 1.600 vrachtwagentransportbewegingen per dag - 1.400.000 pallets AGF per jaar via Fresh Park Venlo - 130 bedrijven binnen de agri-business - Directe aansluiting op de snelwegen A73 en A67 en aan de as Rotterdam-Ruhrgebied - ECT en Cabooter railterminal op 900 meter afstand - Barge terminal op twee kilometer afstand - Floriade 2012 op het aangrenzende terrein Voor meer informatie: www.freshparkvenlo.nl


De ideale accommodatie

REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

‘n Sterk groeiend aantal bedrijven/ kantoren kiest voor West-Brabant als vestigingsplaats. Dat gebeurt op basis van sterke argumenten zoals bereikbaarheid - 50 kilometer van Rotterdam en Antwerpen-, een ruime keuze uit nieuwe en bestaande bedrijfsobjecten en lage grond- en huurprijzen. Multinational of éénmansbedrijf, wij zetten die argumenten graag voor u op ‘n rijtje.

Tenten- en hallenverhuur Voor een geslaagd feest of evenement is een geschikte accommodatie essentieel. Of het nu gaat om een intiem bruiloftsfeest, een swingend muziekevenement of een zakelijke bedrijfspresentatie: De Weerd Tentenverhuur zorgt voor de perfecte entourage.

Bel 0575 - 501 223

of surf naar: www.deweerdtenten.nl

Nationaal no.4-Sept 2006

­­ UW­­IMPULS oP­­de­­WInkeLvLoer D.R.A.I. Nederland B.V. Apeldoorn Postbus 52, 7300 AB Apeldoorn Kayersdijk 141, 7332 AP Apeldoorn Telefoon (055) 541 53 33 Fax (055) 541 96 50 E-mail: drn@drai.nl Internet: www.drai.nl

BEL GRATIS: 0800 - 022 33 44

31-08-2006

15:39

Pagina 4

WWW.REWIN.NL


TreNDS

Alternatieve aandrijfvormen winnen terrein

De groene wedloop TEKST TONY VOS

Hoe eerder auto’s schoner en zuiniger worden, hoe langer we met de nog overgebleven olievoorraden – aangevuld met eventueel biobrandstof – toe kunnen. Daarom wordt op dit moment heel hard gewerkt om de bestaande verbrandingsmotoren te evolueren. Er is voorlopig geen alternatieve aandrijfvorm die voor dé oplossing zorgt. Daarom zal de komende tien tot vijftien jaar de grootste winst worden behaald door het verbeteren van wat we al hebben.

Waardig alternatief Alternatieve vormen van aandrijving kennen we zo lang de auto bestaat. Honderd

aangemaakt. Autofabrikanten concentreren zich op dit moment op drie mogelijke technische oplossingen. De eerste is de volledig elektrische auto die als het ware traditioneel wordt gevoed door accu’s. Nieuwe accutechnieken maken het mogelijk om meer energie op te slaan, waardoor de actieradius aanzienlijk wordt vergroot. Als we dan bovendien weten dat het gros van de automobilisten gemiddeld niet meer dan 60 km per dag rijdt, dan wordt een volledig elektrische auto met een actieradius van zo’n 150 km een interessant alternatief. De elektromotor heeft een grote efficiency, zorgt voor vlotte acceleraties en haalt een topsnelheid die bo-

len van het accupakket bij ‘tankstations’ of een slimme leaseconstructie van de accu’s, samen met vervangend vervoer tijdens bijvoorbeeld een vakantie. Autofabrikanten die elektrische modellen ontwikkelen, houden zich ook met dit soort systemen bezig. Deze zullen van doorslaggevende betekenis zijn voor het welslagen van de lancering van de volledig elektrische auto.

Eureka? In plaats van door een grote hoeveelheid accu’s kan elektriciteit ook worden geleverd met behulp van een brandstofcel. Zo’n brandstofcel genereert elektrische

Nissan is klaar voor het elektrische tijdperk; de Leaf staat al op de oprit

jaar geleden werd al op stoom, elektrisch en op hout gereden. In de loop der tijd kwamen daar andere varianten bij, met name de brandstofcel en verschillende tussenvormen. Veel alternatieven maken gebruik van een elektrische aandrijving. Er zit alleen verschil in de manier waarop elektrische energie wordt opgeslagen of

VI

buSINESS NATIONAAl

ven het wettelijk toegestane niveau uitgaat. Het probleem bij de acceptatie van de volledig elektrische auto ligt hem vooral in het feit dat ook een automobilist die dagelijks minder dan 60 km rijdt soms langere ritten wil maken. Dat is op te lossen door een snellaadsysteem, het wisse-

energie uit waterstof dat na reactie in de cel waterdamp als enig afvalproduct kent. Eureka? Niet helemaal, omdat aanzienlijke obstakels te nemen zijn waar het gaat om opslag en distributie van waterstof. Waterstof is namelijk vluchtig en in hoge mate explosief. Dat stelt de nodige voorwaarden aan opslagtanks, waarbij zo-


Milieuvervuiling, maar ook de eindigheid van fossiele brandstoffen treft ons allemaal. Autofabrikanten zijn zich daar zeer van bewust en werken al jaren aan alternatieve aandrijfvormen. Dat deze er komen, staat vast. Welke uiteindelijk zullen overleven, is op dit moment echter nog gissen.

Ook sportwagens worden groen: de Lotus Elise ECE

wel voor waterstof in vloeibare conditie als in gasvorm kan worden gekozen. Het opslagprobleem geldt voor auto’s die gebruik maken van een brandstofcel, maar ook voor het vervoer naar de tankstations en de opslag bij fabrieken die waterstof in voldoende hoeveelheden moeten gaan produceren. Het is overigens ook mogelijk om traditionele verbrandingsmotoren op waterstof te laten rijden, maar die optie kan zo goed als worden uitgesloten voor de verdere toekomst.

Range extender De derde mogelijkheid is een elektrische aandrijving op basis van accu’s, als aanvulling op een compacte, zeer efficiënt draaiende verbrandingsmotor. Deze motor is alleen bedoeld om de energie op te wekken waarmee de accu’s worden gevoed. In het Engels wordt bij deze oplossing gesproken over een range extender. Wie korte ritten in de omgeving maakt, kan dat volledig elektrisch doen. ’s Nachts gaat de auto aan de stekker en wordt opgeladen. De enkele keer dat een rit langer is dan de gemiddelde 60 kilometer slaat de verbrandingsmotor vanzelf

aan om energie op te wekken als de accu’s leeg dreigen te raken. Dit is een vorm van elektrisch rijden met een oplossing voor de beperkte actieradius aan boord. Voorbeelden zijn de binnenkort te lanceren Chevrolet Volt en de Opel Ampera. In feite gaat het bij een auto met een range extender om een hybride. Bij de op dit moment geleverde hybrides kan echter zowel de verbrandingsmotor als de elektromotor de wielen aandrijven. Dit is een duur systeem, omdat de auto moet beschikken over twee volledige aandrijflijnen. Toch zal de populariteit van de hybride verder groeien. Peugeot staat op het punt om dieselhybrides te lanceren. Ook komen er zogenaamde plug-in hybrides die een grotere accucapaciteit hebben en via het stopcontact kunnen worden opgeladen. Het aantal kilometers dat volledig elektrisch kan worden gereden, neemt op die manier aanzienlijk toe.

Dominantie blijft De ontwikkeling van elektrisch rijden valt of staat met de voortgang in de accutechniek en de mogelijkheid van de industrie om voldoende accu’s te produceren. Ver-

VOLUME BOVEN ALLES In drukke binnensteden kan veel milieuwinst worden behaald door vrachtwagens en bussen schoner te maken. Dat gebeurt op dit moment door het hanteren van steeds strengere normen voor dieselmotoren. In het vrachtverkeer is het introduceren van alternatieve aandrijfvormen nog geen serieuze optie. Natuurlijk kunnen er heel veel accu’s in een vrachtwagen, maar waar accu’s staan, past geen lading. En in het vrachtverkeer gaat volume boven alles. Wel biedt een aantal merken inmiddels hybride vrachtwagens aan. De toegevoegde elektromotor zorgt ervoor dat de uitstoot aan schadelijke stoffen terug wordt gedrongen. der moet goed gekeken worden naar het hergebruik van accu’s uit de nieuwste generatie. En natuurlijk is het van groot belang hoe elektrische energie wordt opgewekt. Als dat in kolen- of gascentrales gebeurt, wordt het milieuprobleem alleen maar verplaatst. Met zonne- en windenergie ontstaat een situatie die veel wenselijker is. Belangrijk is op dit moment dat autofabrikanten hun alternatieve aandrijfvormen in de praktijk kunnen testen. Op kleine schaal gebeurt dat al en vanaf eind dit jaar zullen de eerste in serie geproduceerde elektroauto’s op de markt komen. Tussen 2020 en 2030 zullen auto’s met een alternatieve aandrijfvorm beslist een rol van betekenis spelen. Maar naar het zich nu laat aanzien, wordt de dominante rol van de verbrandingsmotor ook dan nog niet overgenomen. �

buSINESS NATIONAAl

VII


BUSiNeSS fliTSeN 5 MIlJOEN VOOR RIJDEN OP WATERSTOF Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt vijf miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die proeven doen met de toepassing van waterstof in het vervoer. Hiermee wil de overheid de ontwikkeling en acceptatie van deze technologie stimuleren. Ondernemers kunnen gebruik maken van de subsidie om projecten uit te voeren waarin waterstof een rol speelt bij de energievoorziening en -overdracht. De aanvragen moeten betrekking hebben op de inzet van personen- en vrachtauto’s, bussen en mobiele werktuigen. Ook voor doorontwikkeling van de toepasbaarheid van de techniek is subsidie beschikbaar. ‘Rijden op waterstof ’ is onderdeel van het programma Schoon en Zuinig. Het is een van de zogenaamde proeftuinen om nieuwe vormen van duurzame mobiliteit te stimuleren. Aanvragen kunnen tot 31 maart worden ingediend bij Agentschap NL (voorheen SenterNovem). Het beschikbare budget wordt toegekend op basis van een tendersysteem. Meer informatie: www.senternovem.nl/proeftuinen.

bEDRIJFSAuTORAI IN 2012 De BedrijfsautoRAI is het referentieplatform voor de Europese truck- en wegvervoerindustrie. Organisator Amsterdam RAI blies de voor oktober 2009 geplande editie af. Niet verwonderlijk, gezien de verslechterde marktomstandigheden en de financiële crisis. Een groot aantal partijen zag af van de deelname. De volgende editie van de BedrijfsautoRAI zal plaatsvinden van 16 tot en met 21 april 2012. Vervolgens krijgt het evenement elke twee jaar een plek op de agenda. Voor deze frequentie is gekozen na overleg met belanghebbenden uit de sector. In de toekomst worden de BedrijfsautoRAI en de AutoRAI om en om gehouden.

ANTICIPEREN OP FIlES MET TRAFFICAl Een groep Nederlandse ondernemers ontwikkelde Traffical: een systeem waarmee automobilisten kunnen anticiperen op files en hierdoor tijdig op afspraken arriveren. Traffical koppelt agendabeheer aan reisinformatie via een voorspellingsmodel waarbij historische verkeersdata en actuele reisinformatie worden gecombineerd. Dit model won in 2008 de eerste prijs in de competitie Reistijdverwachting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Traffical is beschikbaar als plug-in voor Blackberry en Outlook en berekent de verwachte reistijd en route wanneer een afspraak wordt gemaakt. Vanaf anderhalf uur voor de geplande vertrektijd checkt Traffical elke tien minuten de oorspronkelijke reistijd met de verwachte tijdsduur als gevolg van de actuele verkeerssituatie. Is sprake van vertraging of verandert de reistijd dan volgt een waarschuwing per mail of sms. Hierdoor kunnen automobilisten tijdig vertrekken. Volgens de bedenkers onderscheidt Traffical zich hiermee van bestaande routeplanners met fileinformatie. Die waarschuwen pas wanneer reizigers al in de auto zitten, waardoor het vaak niet meer mogelijk is op tijd te komen. Bedrijven als Athlon Carlease en Boer & Croon nemen het komende halfjaar de proef op de som. Traffical is als plugin gratis te downloaden. Outlook-gebruikers betalen alleen voor het ontvangen van alerts per SMS. Een abonnement voor Blackberry kost  49,50 per jaar, inclusief een onbeperkt aantal alerts. Traffical is een initiatief van onder meer Leo Houwen (lid raad van bestuur USG People), oud MKB-voorzitter Hans de Boer, Hans Kamps (Kroonlid van de SER) en internetondernemer Arko van Brakel.

Ook groene alternatieven bij trucks: beperkte uitstoot door schone, hybride vuilniswagens

TEST VOOR ZOAb IN VRIES-DOOISITuATIES Op de meeste snelwegen ligt zeer open asfalt beton (zoab), dat relatief geluidsarm is en waarin regenwater snel wordt afgevoerd. Maar water onder het vriespunt zet uit en krimpt weer als de temperatuur boven de nul graden komt. Zoab is hier niet goed tegen bestand, met veel beschadigingen aan het wegennet als gevolg. Dit zorgt voor schade aan auto’s en leidt tot spoedreparaties waardoor extra files ontstaan. Tot nu toe wordt zoab vooral getest op prestaties bij veel water. Er is nog geen goede standaardtest om de levensduur in vriesdooisituaties te bepalen. TNO gaat een dergelijke proef ontwikkelen. Het onderzoeksinstituut roept Rijkswaterstaat op om het doorstaan van deze test als eis te stellen aan het door aannemers geleverde asfalt. Hierdoor kan de overlast voor weggebruikers in de toekomst worden beperkt.

VIII

buSINESS NATIONAAl


Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen.

Vanaf 2012 kunnen uw klanten alleen nog maar pinnen met de chip op hun betaalpas. Wij noemen dit het nieuwe pinnen. Hiermee willen we skimming tegengaan, fraude door het kopiĂŤren van de magneetstrip op de betaalpas. Het is belangrijk dat u op tijd uw bankcontract en betaalautomaat aanpast of vervangt. Alleen dan kunnen uw klanten veilig bij u blijven pinnen. Snel beginnen? Kijk op www.hetnieuwepinnen.nl

Vervangt u direct in 2010 uw betaalautomaat? Uw leverancier beloont u met de Vroege Vogelkorting. Kent u de Sloopregeling Betaalautomaten? Deze regeling - een vergoeding voor het vervangen van bepaalde typen betaalautomaten - geldt tot 30 juni 2011. Check de voorwaarden bij uw leverancier of op www.hetnieuwepinnen.nl. Wees er op tijd bij want OP=OP!

Pas op tijd uw bankcontract en betaalautomaat aan!


THeMA

Verkeersinfarct kost bedrijfsleven handenvol geld

Prijsbeleid onontkoombaar voor goede bereikbaarheid TEKST PAul DE GRAM

Demissionair minister Camiel Eurlings: ‘De kilometerprijs is eerlijker, beter voor het milieu en goed voor de bereikbaarheid van Nederland.’

X

buSINESS NATIONAAl


De Randstad is nagenoeg dichtgeslibd. Het aanhoudende verkeersinfarct kost het bedrijfsleven handenvol geld. Meer asfalt alleen biedt naar het zich laat aanzien onvoldoende soelaas. Demissionair minister Eurlings hoopte te slagen, waar zijn voorgangers op Verkeer en Waterstaat faalden. Met (een vorm van) beprijzing wilde de CDA-bewindsman de stedelijke gebieden en economische kerngebieden in Nederland bereikbaar houden. Door de val van het kabinet ligt de besluitvorming echter stil.

Beprijzingsmaatregelen zijn een belangrijk instrument om de fileproblematiek aan te pakken. Naast bereikbaarheid gaat het om rechtvaardigheid (iedereen betaalt de kosten die samenhangen met het gebruik), financiering (het genereren van inkomsten voor infrastructuur) en doorberekening van de maatschappelijke kosten in de prijs. Als het aan Eurlings ligt, gaan automobilisten straks voor het vervoer over de weg betalen per gereden kilometer, de veelbesproken kilometerheffing. De prijs hangt af van het tijdstip en de plaats van rijden en de milieukenmerken van het voertuig. De kilometerprijs vervangt uiteindelijk de motorrijtuigenbelasting (MRB) en aanschafbelasting (BPM). Het inmiddels gevallen kabinet Balkenende koos voor deze aanpak omdat het uitgaat van het eerlijkheidsprincipe: degenen die veel kilometers maken en meer vervuilen betalen meer, degenen die weinig rijden en minder vervuilen betalen minder. ‘De kilometerprijs’, meent Eurlings, ‘is dus eerlijker, beter voor het milieu en goed voor de bereikbaarheid van Nederland.’

Steun VNO-NCW en MKB-Nederland steunen het wetsvoorstel kilometerprijzen op hoofdlijnen. Wel stellen de ondernemersorganisaties voorwaarden aan de invoering. Beprijzen moet de bereikbaarheid verbeteren en lastenneutraal zijn voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s. De opbrengsten ervan moeten bestemd zijn voor infrastructuur en de kosten acceptabel. Tenslotte moet het systeem klantvriendelijk zijn, zeggen de werkge-

vers. ‘De bedoeling van het spitstarief is de files te verminderen. Het economisch noodzakelijke verkeer moet er voordeel van hebben. De opbrengst van een eventueel spitstarief moet worden ingezet om knelpunten op te heffen.’ De schattingen van de systeemkosten liggen nog steeds boven het gewenste niveau, constateren VNO-NCW en MKBNederland. Of dit zal dalen, hangt mede af van de technische eisen en de wijze van invoering. Volgens de toeleverende industrie kunnen de kosten omlaag als het systeem van kilometerprijzen in combinatie met andere functies zoals navigatie, facturering en administratie, wordt aangeboden. Het kabinet moet die suggesties constructief meenemen in de uitwerking, aldus de werkgevers.

Alternatieven Voor de kilometerprijs zijn allerlei alternatieven onderzocht, van verhoging van de brandstofaccijns, tol en verblijfsheffing tot passageheffing. Alle zijn gesneuveld. Accijnsverhoging heeft geen invloed op het tijdstip en de plaats waar mensen rijden. Daarom vermindert een dergelijke maatregel de files volgens Eurlings onvoldoende. ‘Onderzoek toont aan dat de kilometerprijs met een spitstarief op extra drukke wegen, beter helpt om de files terug te dringen. Bovendien zou het verhogen van de benzineprijs mensen kunnen aanzetten om over de grens te tanken. Ondanks de kosten die een nieuw systeem met zich meebrengt, vallen de welvaartseffecten van de kilometerprijs positief uit,’ aldus de bewindsman. Ook een passageheffing is volgens de minister geen goed alternatief. ‘Het betekent

BELONEN WERKT

Belonen van de automobilist voor het mijden van de spits werkt. Dat heeft de proef SLIM Prijzen in Nijmegen aangetoond. De dagelijkse files op de plaatselijke Waalbrug zijn ondanks wegwerkzaamheden nagenoeg verdwenen. Met bijna 6.700 deelnemers is SLIM Prijzen de grootste mobiliteitsproef tot dusver in Nederland. Per dag mijden gemiddeld 641 automobilisten de ochtendspits en 676 de avondspits. Werknemers en werkgevers hebben gezamenlijk gewerkt aan alternatieven, onder andere door flexibele werktijden te hanteren en thuiswerken te faciliteren. De proef SLIM Prijzen wordt uitgebreid naar de zogeheten RegioRing, het wegennetwerk in de Stadsregio Arnhem Nijmegen waar de komende jaren diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Deelnemers betalen per kilometer. Voor elke deelnemer is een bepaald budget beschikbaar en elke keer als deze deelnemer toch in de spits over deze weg rijdt, wordt een deel op dat budget ingehouden. Achteraf krijgt de automobilist het resterende bedrag uitgekeerd. Om sluipverkeer te voorkomen, vindt een extra heffing plaats voor het passeren van bruggen en andere strategische punten.

dat automobilisten bij een betaalpunt betalen om een gebied in te komen. Vergelijkbaar met Londen en Stockholm. Hiervoor is niet gekozen, omdat de landelijke effecten onvoldoende zijn. Nagegaan is wat het effect hiervan is rond de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De bereikbaarheid van de Randstad verbetert, maar op nationaal niveau is de winst aanzienlijk kleiner.’ Tol is volgens Eurlings bij uitstek een instrument om infrastructuur te financieren en niet om bewuster met het gebruik van buSINESS NATIONAAl

XI


THEMA

de auto om te gaan. ‘Gebleken is dat tol onvoldoende bijdraagt aan de bereikbaarheid in heel Nederland. Wel verbetert zo’n heffing de doorstroming, met name op beruchte knelpunten in het wegennet.’ Om te komen tot de keuze voor de kilometerprijs zijn onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit, een commissie van bestuurders van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Dit platform was ingesteld om de overheid te adviseren over de beste vorm van beprijzing van het autoverkeer. Onder andere de ANWB, Bovag, Rai, VNO-NCW, MKB, TLN en EVO waren in de commissie vertegenwoordigd.

Reistijdwinsten Het kabinet Balkenende heeft de eindstreep niet gehaald. Dat betekent dat Eurlings de uitvoering van de beprijzing in handen legt van een nieuwe regeringsploeg. Volgens de demissionair bewindsman is de kans echter klein dat zijn opvolger de kilometerheffing afblaast, aangezien in deze kabinetsperiode grote stappen zijn gezet. Als de beprijzing toch niet doorgaat, is minstens 7 miljard euro extra nodig om de files aan te pakken door veel asfalt aan te leggen. In de Randstad en in Limburg, NoordBrabant, Gelderland en Zeeland profiteren bedrijven en huishoudens volgens Eurlings relatief sterk van de verbeterde bereikbaarheid als de kilometerprijs wordt ingevoerd. De wegen zijn daar immers het drukst, waardoor op veel

XII

b u siness nationaa l

Nederland heeft in Europa een voortrekkersrol plekken flinke reistijdwinsten kunnen worden geboekt. ‘Ook in de noordelijke provincies en in Overijssel gaan veel huishoudens er op vooruit. Weliswaar zijn daar veel minder files, waardoor de bereikbaarheidswinst kleiner is. Maar inwoners van deze provincies hebben vaker een tweede auto waarmee weinig kilometers worden gemaakt. Door de afschaffing van de aanschafbelasting BPM en de Motorrijtuigenbelasting hebben de noordelijke provincies ook een zeker voordeel van de kilometerprijs,’ aldus de minister. Nederland heeft in Europa een voortrekkersrol. Engeland heeft de plannen voor een landelijk systeem voor kilometerheffing afgeblazen en er zijn geen andere landen die vergelijkbare plannen hebben. Eurlings is ervan overtuigd dat in de toekomst meer EU-landen de kilometerheffing invoeren. In Duitsland is er alleen een kilometerheffing voor het vrachtvervoer.

Proef Om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, houdt de gemeente Amsterdam in de periode tot en met 2012 een proef met maximaal 10.000 vrijwilligers, waarin praktijkervaring wordt opgedaan

met een basis- en een spitstarief. Deze ervaringen kunnen van pas komen bij de invoering van de kilometerprijs. De proef, onderdeel van een omvangrijk maatregelenpakket van de zogeheten Taskforce Ontspits, is in nauwe samenwerking met het ministerie van VenW opgezet. Met de proef wordt onderzocht onder welke condities spitsrijders hun gedrag aanpassen en bijdragen aan een betere bereikbaarheid. De vrijwillige deelnemers krijgen een bedrag tussen de 80 en 160 euro per maand. Dit bedrag is afhankelijk van de afstand van het woon- werkverkeer en het gekozen spitstarief. De deelnemers krijgen een kastje in de auto dat kilometers registreert. Vervolgens gaan ze per kilometer betalen. Daarbij geldt een basistarief van 6,5 cent per kilometer op werkdagen op alle Nederlandse wegen. In de proef wordt geëxperimenteerd met vier tarieven: 2, 4, 6 of 8 cent. De spitstarieven gelden op de belangrijkste wegen naar en van Amsterdam, op werkdagen van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur. De resultaten van de proef worden naar verwachting eind 2010 gepresenteerd. �


Leeuwarden

Landelijk bereik via 25 regionale BUSINESS-edities

Groningen

Assen

Zwolle Almere

Haarlem Amsterdam

Enschede

Leiden

Utrecht Ede Tiel

De totale oplage van BUSINESS

Rotterdam

Dordrecht

Arnhem

Winterswijk

Nijmegen

's Hertogenbosch

Nationaal, het landelijk katern

Breda Middelburg

Tilburg Venlo

van de 25 Business-uitgaven, bedraagt 100.000 exemplaren.

dan 300.000 zakelijke beslissers. Adverteren in BUSINESS Nationaal is werken aan zakelijk succes!

business

Business Nationaal: 25x direct bereik in het hart van de regio

van BUSINESS Nationaal meer

Arnhem Business Arnhem Duiven Oosterbeek e.o.

Regio Business Midden-Brabant Tilburg Waalwijk Oisterwijk e.o.

Drechtsteden Business Dordrecht Sliedrecht Gorinchem e.o. Drenthe Business Assen Hoogeveen Meppel e.o. Driesteden Business Apeldoorn Deventer Zutphen e.o.

Door een meeleesfactor van ruim drie personen bereikt elke editie

Oost-Gelderland Business Doetinchem Winterswijk Zevenaar e.o.

Apeldoorn

Amersfoort 's Gravenhage

Amsterdam Business Amsterdam Amstelveen Schiphol Diemen e.o.

Flevoland Business Almere Lelystad Zeewolde Noordoostpolder e.o. Friesland Business Leeuwarden Heerenveen Drachten Sneek e.o. Gooi en Eemland Business Hilversum Bussum Amersfoort Nijkerk e.o. Groningen Business Groningen Delfzijl Winschoten e.o. Haaglanden Business Den Haag Zoetermeer Leidschendam Wassenaar e.o. Kennemer Business Haarlem Beverwijk IJmond e.o. Nijmegen Business Nijmegen Malden Boxmeer e.o. Noord-Limburg Business Gennep Venlo Roermond e.o.

Regio Business Noordoost-Brabant ‘s-Hertogenbosch Oss Veghel e.o. Rijnmond Business Rotterdam Spijkenisse Schiedam Vlaardingen e.o. Rijnstreek Business Leiden Alphen aan den Rijn Bodegraven Lisse e.o. Rivierenland Business Tiel Zaltbommel Leerdam e.o. Twente Business Enschede Hengelo Almelo Oldenzaal e.o. Utrecht Business Utrecht Nieuwegein Houten Zeist e.o. Vallei Business Ede Wageningen Veenendaal e.o. West-Brabant Business Breda Roosendaal Etten-Leur Oosterhout Bergen op Zoom e.o. Zeeland Business Vlissingen Goes Terneuzen Zierikzee e.o. Zwolle Business Zwolle Kampen Hardenberg Steenwijk e.o.

Guido van Woerkom:

‘De ANWB is geen single-issuepartij’ Business nationaal feb2010.indd 1

16-02-2010 12:07:27

www.business-nationaal.nl voor uw zakelijk succes!


l i T e r AT U U r ZACHT VERANDEREN

MbA IN 80 MINuTEN

Door Rogier Guns

Door John Knell en Richard Reeves

Dat organisatieverandering zowel een regelmatige noodzaak als een enorme opgave is, ondervindt menig leidinggevende aan den lijve. Rogier Guns is global change manager bij Philips. Hij heeft in de praktijk ervaren in hoeverre theorieën en visies van experts ook daadwerkelijk bruikbaar zijn. Met Zacht Veranderen biedt Guns inzicht in zijn ervaringen, waarbij hij een brug slaat tussen theorie en praktijk. De opgevoerde voorbeelden zullen veel lezers bekend voorkomen en dragen ertoe bij dat de in het boek genoemde suggesties beklijven. Een paar tips: verander geen cultuur maar verander gedrag, werk zowel top-down als bottom-up en doseer verandering in kleine stapjes. Maar bovenal: schenk veel aandacht aan de zachte kanten van veranderingen. In elk verandertraject draait het immers om mensen.

De belofte die de titel in zich draagt, is uiteraard niet reëel. Hij prikkelt wel. Dat doet het boek ook. Bijvoorbeeld door de stelling dat talenten als charisma en authenticiteit en instrumenten als coaching en strategie het niet waard zijn om veel tijd aan te spenderen. Om een succesvol leider te zijn, gaat het er volgens Knell en Reeves niet zozeer om wie je bent of wat je doet, maar wat je weet. MBA in 80 minuten geeft een globale aanzet op vijf hoofdonderwerpen. Dit zijn achtereenvolgens duurzaamheid, leiderschap, cultuur, cash en conversatie. Bij het laatste onderwerp draait het om de communicatie met de markt en met opdrachtgevers. Hierbij vervangen de auteurs de traditionele vier p’s door c’s: community, co-creatie, customisering en conversatie. 176 pagina’s, Pearson Education. ISBN 978-90-4301-916-3.€ 17,95.

279 pagina’s, Scriptum. ISBN 978-90-5594-671-6.€ 25,-.

HOE HAAl IK HET bESTE uIT MIJN TEAM? Door David Clutterbuck Teamprestaties zijn niet alleen in de sport cruciaal. Ook organisaties zijn idealiter geen verzameling eenlingen. Door optimale samenwerking zou de som van alle medewerkers meer moeten zijn dan het geheel der delen. Het blijkt echter moeilijk om deze wenselijke situatie in de praktijk te realiseren. De belangen van mensen lopen te ver uiteen, het ontbreekt aan de juiste structuren en processen of aan adequaat leiderschap. Hoogleraar David Clutterbuck schreef tientallen boeken over – onder meer – coaching en mentoring. In Hoe haal ik het beste uit mijn team brengt hij theorie en praktijk over teamcoaching bij elkaar. Centraal staan aspecten als de vaardigheden die vereist zijn voor succesvolle teamcoaching, het verschil tussen het coachen van een groep en een individuele benadering en het meten van het effect van de inspanningen. 216 pagina’s, Thema. ISBN: 978-90-5871-612-5.€ 24,95.

DARWIN VOOR MANAGERS Door Max Wildschut Cognitief psycholoog Max Wildschut doet onderzoek naar en adviseert over onder meer stressmanagement, coaching en productiviteitsverbetering. Wildschut is ervan overtuigd dat Darwin’s evolutietheorie veel handvatten biedt bij het verkrijgen van inzicht in het functioneren van organisaties. Darwin voor managers maakt duidelijk dat rekening moet worden gehouden met de natuurlijke behoeften van medewerkers. En die zijn de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Productiewerkzaamheden komen steeds minder voor en kenniswerkers rukken op. Dit heeft ingrijpende gevolgen, bijvoorbeeld voor de prikkels die mensen ertoe brengen om optimaal te presteren. Geld is niet langer zaligmakend en vooral een dissatisfier. Analoog aan de stelling dat de mens een sociaal dier is, draait het vooral om elementen als empathie, creativiteit en proactiviteit. Zij bepalen hoe de medewerker anno 2010 functioneert. Werkgevers moeten daarop inspelen, betoogt Wildschut. 296 pagina’s, Haystack. ISBN 978-90-7788-164-4. € 29,95.

XIV

buSINESS NATIONAAl


Topklasse Koffie

GOOD FOR YOUR BUSINESS Serveer eens een espresso, cappuccino of late macchiato aan uw relaties! Jura, in 1931 in Zwitserland opgericht, is wereldmarktleider in high-tech volautomatische koffiemachines voor thuis en op de zaak. Westenwind is officieel dealer en biedt van Jura het meest uitgebreide assortiment volautomaten aan. Jura combineert topklasse kwaliteit met excellent design. En dat is te proeven. In onze winkel staat altijd een ruime selectie Jura machines opgesteld. Wij kunnen u de machines demonstreren en u kunt verschillende koffie’s proeven. Westenwind is voor heel Nederland dÊ koffiespecialist. Voor machines van Illy en Jura bent u in Lemmer op het juiste adres. Tevens hebben wij topkwaliteit koffie van De Eenhoorn en Illy en een breed assortiment koffieservies van merken als Bodum, Koziol, Illy, Jura, WMF en Blond Amsterdam. www.westenwind.biz

IMPRESSA Z7 Het nieuwe stijlicoon en het vlaggenschip is de belichaming van een compleet nieuwe generatie onovertroffen koffiecultuur. Het verschaft genot en plezier en is een trots bezit.

IMPRESSA J7 De geringste aanraking volstaat en de touchscreen display leest alle koffiewensen van uw vingertoppen af. Hiervoor zijn verschillende aromasterkten beschikbaar, waardoor het koffiegenot tot een persoonlijke belevenis wordt, geheel naar eigen smaak. Met de prachtige optiek in klassiek Piano Black komen de sobere vormen volledig tot hun recht.

IMPRESSA F50 De succesvolle klassieker onder de koffie-volautomaten van JURA was goed en wordt nu nog beter. Dankzij de nieuwe vier programmeerbare bereidingstoetsen en de verbeterde bediening via de Rotary Switch is het nog nooit zo gemakkelijk geweest perfecte koffieresultaten te verkrijgen. Bepaal hoe u uw koffie graag lust en laat u tijdens de bereiding betoveren door de amberkleurige kopjesverlichting.

ENA7 Met de ENA, de smalste volautomaat ter wereld, verlegde JURA nog een keer de grenzen. Met wereldwijd meer dan 100.000 verkochte apparaten in de eerste 18 maanden na de marktintroductie is de ENA de meest succesvolle productlancering in de geschiedenis van JURA.

Westenwind, Langestreek 13, 8531 HV Lemmer, Netherlands, T: +00 31 514-562268, E: info@westenwind.biz, I: www.westenwind.biz


PINC tALK About the seCret LIfe of mAChINes Tim Hunkin / PINC. 11

PINC.11/www.PINC.Nl/18 meI 2010 16 KEYNOTE SPEAKERS 7 ONVERWACHTE INTERMEZZO’S 500 UNIEKE BEZOEKERS DÉ JAARLIJKSE CONFERENCE The PINC.11 Conference is enthusiastically supported by these golden sponsors: Pinc 11 ADV Utrecht Business.indd 1

06-10-2009 14:23:21

business_nationaal_feb_2010  

zakelijk hartkatern voor de landelijke businessuitgaves

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you