__MAIN_TEXT__

Page 1

Geïntegreerd zaakvakonderwijs voor de bovenbouw 1. Wat wordt er verstaan onder geïntegreerd zaakvakonderwijs? Onder geïntegreerd zaakvakonderwijs verstaan we het samenvoegen van de zaakvakken die aangeboden worden in de bovenbouw. In dit geval zijn dit geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze vorm zorgt ervoor dat de vakken op zo’n manier aangeboden worden dat leerlingen het meeste uit zichzelf en een ander kunnen halen. Deze vorm van onderwijs wordt aangeboden in samenwerking met onderzoekend leren en de 21st century skills. Wij zorgen ervoor dat de kerndoelen voor wereldoriëntatie worden behaald (op tule.slo.nl).

2. Opzet en organisatie van het geïntegreerd zaakvakonderwijs A)

Onderzoekend leren

Door vooropgezet onderzoek vorig jaar is het onderzoekend leren al vormgegeven. Dit wordt gedaan in de fases van het model. In het begin worden de leerlingen meegenomen in het proces. 1) Introductie Leerlingen worden enthousiast gemaakt voor het onderwerp. Ze krijgen een vernieuwende introductie op bepaalde thema’s door de leerkrachten en eventueel de ondersteuning. 2) Verkennen Leerlingen verwerken het nieuwe thema. Wat weten we we al van dit thema en wat willen we nog weten? Wat weet een ander al wat ik nog niet wist? Wat motiveert mij om door te zoeken naar antwoorden? 3) Opzetten onderzoek De leerlingen worden ingedeeld in een groep en gaan aan de slag met hun eigen onderzoek. Wat willen we weten en hoe gaan we achter het antwoord komen? Moeten we proefjes uitvoeren en gaan we de diepte in met literatuur? Hoe willen we het presenteren? We stellen een hypothese. (Wat denk ik dat er uit het onderzoek zal komen?) 4) Uitvoeren onderzoek De afspraken die afgesproken zijn worden uitgevoerd. De kinderen zorgen voor een betrouwbaar onderzoek met, als het moment het toelaat, internet en personen als bron. 5) Concluderen Waar zijn wij als groep achter gekomen? Is ons onderzoek gelukt? Kunnen wij het presenteren zoals wij willen? Kunnen wij bij de doelgroep controleren of de informatie overgekomen is die wij wilden overbrengen? Wat ging goed? Wat kon er de volgende keer beter? Komen de antwoorden overeen met de hypothese? 6) Presenteren De presentatie wordt gegeven aan de doelgroep. De resultaten worden gepresenteerd en er wordt een controle uitgevoerd om te zien of de informatie overgekomen is. De thema’s worden zo verbreedt en verdiept.


B)

21st century skills

Deze vorm van onderwijs wordt gegeven met ondersteuning van de 21stcentury skills. Dit zijn vaardigheden die kinderen in de 21st eeuw moeten hebben om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse samenleving. Deze vaardigheden worden samengevat onder de volgende begrippen: -

Creatief denken Probleem oplossen Computational thinking Informatievaardigheden ICT-basisvaardigheden Media wijsheid Communiceren Samenwerken Sociale & culturele vaardigheden Zelfregulering Kritisch denken

Deze vaardigheden worden weggezet tijdens het geïntegreerd zaakvakonderwijs. Dit uitgaande van de kerndoelen van SLO. Deze worden per thema gekozen. In een cyclus van twee jaar worden alle kerndoelen behandeld. Leerlingen leren in groepen ‘out of the box’ denken. Tablets ondersteunen dit denken en het behalen van de vaardigheden. C)

Topografie in het geïntegreerd zaakvakonderwijs

Er is besloten dat topografie buiten het geïntegreerd zaakvakonderwijs gaat vallen. Hier is voor gekozen omdat wij als school het belangrijk vinden dat leerlingen plaatsen en streken kunnen vinden in Nederland, Europa en de wereld. Dit wordt aangeboden in de vaste groepen 6, 7 en 8. Zo wordt het ook getoetst.

Profile for stichtingproo5

Geintegreerd zaakvakonderwijs daltonboek  

Geintegreerd zaakvakonderwijs daltonboek  

Advertisement