__MAIN_TEXT__

Page 1

keten van jaarverslag 2018

kracht


“We werden helemaal koninklijk ontvangen. Alle activiteiten waren echt heel erg leuk, maar de klapper was toch wel het kasteel met de lakei en de koets.� - MARLY (Opkikkerdag 10 maart) -


keten van jaarverslag 2018

kracht De citaten bij de foto’s in dit jaarverslag zijn niet altijd van degene die op de foto staat.


even kort BIJ HET BEGIN BEGINNEN Als je als kind langdurig ziek bent, heb je nooit ‘vrij’ van de zorg die jouw ziekte met zich meebrengt. En je ouders, broers en zusjes ook niet. Daarom is elk lichtpuntje, hoe klein ook, echt superbelangrijk. Dat is in feite onze missie, visie, strategie en doelstelling, al 23 jaar lang: lichtpuntjes bieden, in de vorm van Opkikkerdagen. In dit jaarverslag lees je hoe we dat dit jaar hebben aangepakt. Wil je alleen ‘koppen snellen’? Kan ook. Hieronder vind je de highlights van 2018!

RESULTATEN 2018 Goed nieuws! We wilden € 2.370.000 binnenhalen in 2018 om alle geplande Opkikkerdagen te bekostigen en die begroting is gehaald! Het kostte wel enige moeite: het aantal vergelijkbare goede doelen is de afgelopen jaren enorm toegenomen en dat merken we financieel. Elke stichting vist immers in dezelfde vijver! Daarom zijn we strategische samenwerkingsverbanden aangegaan met collega-stichtingen. En tegelijkertijd hebben we een start gemaakt met het vergroten van onze naamsbekendheid, wat erg helpt bij het werven van structurele inkomsten. En dat is weer een belangrijke stap voor onze continuïteit en ambitie voor de toekomst.

ORGANISATIE Qua interne organisatie was 2018 voor Stichting Opkikker een roerig jaar. We namen met pijn in ons hart afscheid van een aantal heel ervaren teamleden, maar gelukkig mochten we ook vier nieuwe gezichten verwelkomen, die elk weer frisse inzichten met zich meenemen. We zijn er trots op dat we met al die veranderingen geen steken hebben laten vallen dit jaar en dat het huidige team weer staat als een huis! Voor 2019 gaan we intern nu vooral voor ‘stabiliteit’…

4


ACTIVITEITEN We wilden dit jaar dertien Opkikkerdagen en twee Ambassadeursdagen organiseren en dat zijn er respectieve­lijk zeventien en twee geworden. Helemaal top dus! Ook hadden we nog één individuele ­Opkikkerdag dit jaar, wat het aantal gezinnen dat we een ‘lichtpuntje’ konden geven, brengt op 1.551. We merken dat het ‘draaien van Opkikkerdagen’ makkelijker is geworden nadat we veel dingen hebben gestandaardiseerd, zodat we niet telkens opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Technologie helpt daarbij enorm: denk aan digitale draaiboeken, e-mail templates en bijvoorbeeld Facebookgroepen om contacten te onderhouden. Een Opkikkerdag-app voor vrijwilligers staat op ons verlanglijstje!

IMPACT Wat is de impact van een lichtpuntje? Een positieve herinnering die je je leven lang bijblijft en kracht geeft! Om het in cijfers uit te drukken: 100% van de mensen die deelnemen aan een Opkikker- of Ambassadeursdag, beleeft deze als ‘onvergetelijk’ en ‘positief’. Of ze nu meegedaan hebben als kind, gezin, mede­ werker of vrijwilliger. En daar doen we het voor! Onder ‘De IMPACT van Sterrenstof’ lees je meer over de enquêtes en het kwalitatieve onderzoek dat we hebben laten doen.

STEUN Omdat we zelf geen rijke stichting zijn, dekken we al onze activiteiten ‘af’ met giften, donaties of de opbrengsten van acties. Zo koesteren en zoeken we altijd sponsors die Opkikkerdagen financieel ‘adopteren’ of ons op een andere manier steunen (dit jaar goed voor € 537.831!). In 2018 konden we op die manier 98% van de Opkikkerdagen financieren! Naast ‘corporate funders’ mogen we ook altijd rekenen op spontane (particuliere) inzamelacties. Hoewel het aantal acties in 2018 lager lag dan in 2017, was de opbrengst hoger: er werd maar liefst € 609.560 voor ons opgehaald! Uiteraard zijn we zelf ook flink in de weer geweest met eigen acties en het werven van donateurs. Resultaat: € 671.830. Daarnaast kregen we nog € 179.428 uit nalatenschappen en € 456.660 uit giften in natura. Hatsa!

VOORUITBLIK 2019, we hebben er zin in! Onze belangrijkste speerpunt: structurele financiële steun vinden, met name door de toename van (particuliere) geldgevers en ook het vergroten van onze naamsbekendheid. Met als uiteindelijk doel natuurlijk om nog meer lichtpuntjes te kunnen bieden aan alle gezinnen in Nederland met een langdurig ziek kind! Wat anders! 

5


“W ij vonden de dag heel leuk, vooral de snelle auto’s, dansen, brandweerspuiten, armbandje maken, ezels aaien bij de kinderboerderij, lekker eten, en onze vrijwilliger Sebastiaan was ook gezellig en droeg ook nog de zware tas van mama. Arme Sebastiaan.”

- BEAU (Opkikkerdag 26 mei) -

6


INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

9

WIE WE ZIJN 10 Visie, missie, en strategie 11 Organisatie en mensen 12 De IMPACT van Sterrenstof 22 WAT WE DOEN 30 Speerpunten 2018 31 Activiteiten 2018 34 • Individuele Opkikkerdagen 34 • Opkikkerdagen 34 • Beleefdagen 36 • Backstage event 36 • KIK Magazine 36 • Ambassadeursdagen 37 UW STEUN 40 Fondsenwerving 41 • Donateurs 41 • Corporate Sponsors 42 • Relaties 47 • Giften en acties 49 • Supporters 53 • Merchandise 54 • Media 55

BIJLAGEN ENZO 68 • Statutaire doelstelling Stichting Opkikker 69 • Complete lijst van sponsoren 2018 69 • Kwaliteitsmeting actiehouders Stichting Opkikker 70 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (beleid MVO) 71  • Transparantie & Beleid bescherming persoonsgegevens 71 • Gedragscode fondsenwerving 72 • SWOT-analyse 72 • Intern beheersysteem 73 • Comité van Aanbeveling 74 • Klachtenregistratie 2018 (beleid klachten) 75 • Verstrengeling van belangen 76 • Controle jaarrekening en jaarverslag 76 • Niet financiële resultaten 76 • Resultaten 77 • Reserves en fondsen 78 • Jaarrekening 2018 79  • Verantwoordingsverklaring 92 • Accountantsverklaring 2018   95

EN NU VERDER 58 Doelstellingen toen en nu 59 Speerpunten 2019 63 Meerjarenbegroting 66

7


8


voorwoord Wat vliegt de tijd toch… Welkom in ons jaarverslag van 2018 alweer! We kunnen terugkijken op een mooi jaar, waarin we met z’n allen duizenden fijne herinneringen maakten voor ruim vijftienhonderd gezinnen die we als onze gast mochten ontvangen.

Het enorme aantal gezinnen dat wij een Opkikker hebben kunnen geven, maakt me ontzettend trots. Trots op het doorzettingsvermogen en vaak het enorme optimisme van ‘onze’ kinderen, ouders, broertjes, zusjes en verzorgers. De tomeloze inzet van onze relaties, sponsoren, donateurs en medewerkers, en al die anderen die Stichting Opkikker een warm hart toedragen, is en blijft indrukwekkend. Dankjewel daarvoor! Onder hen was ook een flink aantal gezinnen van Stichting Droomdag. Zij organiseren fijne dagen voor gezinnen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Het is een voorrecht om als Stichting Opkikker aan hun doelstelling te mogen bijdragen. Volgend jaar gaan we de samenwerking met hen aanzienlijk uitbreiden. Vaste medewerkers Wesley, Daphne, Elianne en Marcia, mijn plaatsvervanger en spreekwoordelijke rechterhand, hebben 2018 helaas Stichting Opkikker verlaten. Jongens, hartelijk bedankt voor alles wat jullie hebben betekend voor onze gezinnen en de organisatie! Na jullie vertrek moest er veel kennis en ervaring worden opgevangen. Daarvoor wil ik een groot compliment maken aan de rest van het team en onze vrijwilligers, die dat supergoed hebben gedaan. Alle Opkikkerdagen konden gewoon doordraaien dankzij jullie enorme inzet en flexibiliteit. Geweldig!

In 2018 hebben we onze begroting gehaald, wat geweldig is. Sponsoren, donateurs, supporters en iedereen die ons in staat stelt om onze Keten van Kracht steeds sterker te maken: fantastisch! Ik weet inmiddels dat velen van jullie ons ook in 2019 blijven steunen en wil mede namens al onze gezinnen jullie daarvoor hartelijk bedanken. Een sneak preview: in januari van 2019 gaan we voor het eerst een ‘Samen Sterk Editie’ Opkikkerdag organiseren, met 100 ambassadeurs die elk een lotgenoot hebben uitgenodigd. De ambassadeursgezinnen gaan zelf de begeleiding van hun gasten doen. Ik verwacht hier veel van en kijk er naar uit! Ik weet zeker dat de warmte en inzet van onze ambassadeurs overstraalt naar degene die ze bij Stichting Opkikker willen betrekken. Namens het hele team van Stichting Opkikker, Ruud Sliphorst Directeur NB: Heb je vragen over dit jaarverslag of over wat wij doen of jij kunt doen bij Stichting Opkikker? Laat het me weten via info@opkikker.nl. De deur staat altijd voor je open!  

In dit jaarverslag vind je de highlights van 2018 en geven we een doorkijkje naar 2019. op weg naar ons 25-jarig jubileum in 2020! Het is onze ambitie om volgend jaar 21 evenementen te organiseren waar 20 tot 60 gezinnen per keer te gast zijn, maar waar toch elk gezin een unieke ervaring krijgt via een persoonlijke begeleider. Soms is dat een vrijwilliger van Opkikker, en een andere keer iemand van Stichting Droomdag, een sponsor of een relatie. Het maakt niet uit: samen maken we de wereld een beetje mooier en vormen we een Keten van Kracht!

9


wie we zijn

“Ge-wel-dig! De ontvangst raakte ons direct in onze hartjes. Wat voelen wij ons speciaal vandaag. Alle zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Al wéken hadden we voorpret en we gaan nog een hele lange tijd nagenieten!”

- CATO (Opkikkerdag 26 mei 2018) 10


VISIE, MISSIE EN STRATEGIE Als je als kind langdurig ziek bent, heb je nooit ‘vrij’ van de zorg die jouw ziekte met zich meebrengt. En je ouders, broers en zussen ook niet. Daarom is elk lichtpuntje, hoe klein ook, echt superbelangrijk. Dat is in feite onze missie, visie, strategie en doelstelling: lichtpuntjes bieden, zodat gezinnen weer de kracht vinden om door te gaan.

VISIE In Nederland staan de levens van ruim 250.000 gezinnen* op zijn kop door een langdurig ziek kind. Hier komen ieder jaar 10.000 gezinnen extra* bij. Het zal je maar overkomen! De ziekte van een kind heeft een enorme impact op het kind zelf, hun ouders, broertjes, zusjes en alle mensen daaromheen. Want langdurig ziek zijn, dat vraagt veel doorzettingsvermogen en energie. De vaak nare behandelingen, ziekenhuisopnames en de onzekerheid die hiermee gepaard gaat, hebben zijn weerslag op alle betrokkenen. In zo’n situatie kun je als gezin alle kracht gebruiken. Kracht die er soms simpelweg niet (meer) is. Precies dat is waar wij als Stichting Opkikker bij helpen.

MISSIE ** Het zieke kind, ouders, broers en zussen, we zijn er voor hen allemaal. We nemen ze mee naar een wereld waar de ziekte even géén hoofdrol speelt: een unieke Opkikkerwereld. Een wereld waarin wij hemel en aarde bewegen om hun mooiste dromen te realiseren. Zo geven we oprechte, persoonlijke aandacht aan maar liefst duizenden gezinnen, met behoud van oog voor de kleinste details. We zijn trots op onze organisatiekunst, waarmee we heel veel gezinnen helpen en waarbij diezelfde hulp ook nog eens toegesneden is op de individuele gezinssituatie.

STRATEGIE Hoe we dit doen? Op twee manieren. Natuurlijk met onze Opkikkerdagen, waarin we door middel van heel veel activiteiten de zorgen van onze gezinnen naar de achtergrond laten verdwijnen. Wat dacht je van brandweerman spelen en een hoge ladder op klimmen? DJ zijn tijdens een spetterend feest? Of boeven vangen, samen met echte politiemensen... Zo’n Opkikkerdag is echter pas het begin. Patiëntjes die dat willen (en hun broertjes en zusjes die tenslotte ook voortdurend te maken hebben met ziek zijn),

worden Ambassadeur voor Stichting Opkikker en gaan zelf aan de slag om lotgenoten te helpen, in welke vorm dan ook. Door het ambassadeurschap geven we deze kinderen trots, eigenwaarde, kracht, verantwoordelijkheid EN een sociaal netwerk waar ze op kunnen terugvallen. Het gevolg? Ze kunnen weer even gewoon kind zijn. De nadruk bij het ambassadeurschap ligt altijd op die transformatie van patiënt naar kind. Zo hebben we een positieve impact op hun jeugd. Onze samenwerking met 95 ziekenhuizen in Nederland speelt daarin een essentiële rol: zij melden bij ons de gezinnen aan die in aanmerking komen voor hulp van Stichting Opkikker. Eenmaal in ons vizier, blijven we soms levenslang verbonden aan onze gezinnen via terugkerende contactmomenten en fungeren we als een platform voor hen. Op deze manier is structurele hulp voor duizenden families met een langdurig ziek kind gewaarborgd.

* Bron: cijfers CBS 2016, Nivel Zorgregistraties eerste lijn 2015, Nationaal Kompas Volksgezondheid, RIVM cijfers 2006-2010 ** Blader even door naar de bijlagen voor onze officiële statutaire doelstelling!

11


ORGANISATIE EN MENSEN Tegenover elk kind en gezin dat aandacht krijgt, staat iemand die belangeloos aandacht geeft. Wij geven gezinnen met een ziek kind een positieve boost. Dit doen we samen met vrijwilligers, donateurs en sponsors. Vandaag, morgen en volgend jaar. Zo bouwen we een langdurige keten van kracht. Qua organisatie was 2018 een roerig jaar. Zo hebben we met pijn in ons hart afscheid moeten nemen van Wesley, Daphne en Elianne, medewerkers die al jaren meedraaiden. Ook vertrok plaatsvervangend directeur Marcia van Beek. Na 16 prachtige jaren bij Stichting Opkikker kreeg zij de kans om bij een andere stichting aan de slag te gaan als directeur. Hoewel we haar ontzettend zullen missen, is het een prachtige kans die we haar van harte gunnen! Om haar vertrek op te vangen, hebben we de organisatie anders ingericht en zijn er gedurende het jaar een viertal nieuwe gezichten bijgekomen. Zo kregen het team Evenementen en het team Bedrijfsvoering een nieuwe teamleider. Hoewel er tijd nodig is om te leren en op elkaar ingespeeld te raken, brengen nieuwe mensen ook altijd frisse nieuwe inzichten mee. Heel fijn! Inmiddels draaien we dankzij onze mensen weer als vanouds weer op volle kracht en daar zijn we heel trots op! Met de nieuwe organisatiestructuur verloopt de dagelijkse gang van zaken soepeler en efficiĂŤnter. Elk team heeft voor 2019 eigen verbeterpunten geformuleerd, maar overall gaan we in 2019 voor stabiliteit in onze organisatie. Omdat dit in de praktijk het beste blijkt te werken, blijven we verschillende teams voor Bedrijfsvoering, Evenementen, MarCom & Fondsenwerving houden. Echter, de drie teamleiders worden voortaan rechtstreeks aangestuurd door de directeur en niet meer door een plaatsvervangend directeur. Deze functie is komen te vervallen na het vertrek van Marcia.

12

De teamleiders formuleren elk jaar in overleg met de directeur hun doelen voor het komende jaar en elk kwartaal wordt er gekeken of alles gaat zoals het was bedacht en afgesproken. In ons kantoor aan de Versterkerstraat in Almere zijn totaal dertig werkplekken, die bemand worden door zeventien vaste medewerkers (inclusief de directeur, totaal 13,45 fte). Daarnaast zijn er gemiddeld nog vier tot vijf stagiair(e)s aanwezig en hebben we vijf (onbetaalde) vrijwilligers in wisselende samenstelling op het secretariaat. Last but not least hebben we vijf bestuursleden.


ORGANOGRAM

BESTUUR DIRECTEUR Ruud Sliphorst (1 FTE)

TEAMLEIDER BEDRIJFSVOERING Adinda van der Zon

TEAMLEIDER EVENEMENTEN Lennart van Vulpen

TEAMLEIDER MARCOM EN FONDSENWERVING John Alosery

(1 FTE)

(1 FTE)

(1 FTE)

COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS Diana Rijs MEDEWERKER SYSTEEMBEHEER Ellen Tas MEDEWERKER BOEKHOUDING Linda Vlietman COÖRDINATOR INTERNE DIENST Danielle Vink RECEPTIONISTES EN VRIJWILLIGERS SECRETARIAAT STAGIAIRES

COÖRDINATOR GEZINSZAKEN Karina Karzijn COÖRDINATOR GEZINSZAKEN Daphne Kerkenaar FACILITAIR EVENEMENTEN COÖRDINATOR Vincent Zohlandt MEDEWERKER RELATIEBEHEER Sanne van der Horst STAGIAIRES

PROJECTMANAGER Monara Alberg COÖRDINATOR BINNENKOMENDE ACTIES Lotte Drieman COÖRDINATOR FONDSENWERVING Jeffrey Kesselaar COMMUNICATIE­ MEDEWERKER Kelly Loup COMMUNICATIE­ MEDEWERKER Sietske Abelmann STAGIAIRES

(3,75 FTE)

(5,075 FTE) (3,675 FTE)

KLANKBORDGROEP Nico Felderhoff en Florence Lamsvelt (vrijwilligers sinds respectievelijk 2010 en 2000)

13


ZO’N BESTUUR, HOE ZIT DAT? • Je hebt minimaal vijf, maximaal zeven bestuursleden, het liefst vanuit heel verschillende disciplines. Wij hebben er vijf. Allemaal zeer capabele professionals, en nog leuk ook. • Het bestuur bepaalt samen met de directeur het beleid van Stichting Opkikker en ziet erop toe dat het ook goed en tijdig wordt uitgevoerd. Denk hierbij vooral aan het monitoren van bijvoorbeeld fondsenwerving, sponsoring, personeel en vrijwilligers. •Dit is een vrijwillige en onbetaalde baan. Bestuursleden mogen wel onkosten declareren, maar dat doen ze eigenlijk nooit. •Hun nevenfuncties zijn zo anders dan hun bestuursfunctie voor Stichting Opkikker, dat er op geen enkele manier sprake is van belangenverstrengeling. • Ons bestuur opereert conform de eisen van het CBF en functioneert helemaal prima zonder eigen, apart reglement op papier. • René en Margriet vormen samen het dagelijks bestuur en aanspreekpunt.

BESTUUR Het bestuur is er om samen met de directeur het beleid te bepalen voor Stichting Opkikker en toe te zien op de voortgang van de uitvoering van de jaarplannen. Ons bestuur is in 2018 wederom ongewijzigd gebleven, wat we heel prettig vinden. We stellen ze graag aan je voor: Voorzitter: René Schelvis Medeoprichter van het IMC handelshuis, bestuurslid en adviseur diverse goede doelen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Big Move Institute. Penningmeester: Buddy Bienfait Directeur technische handelsfirma Bienfait BV in Haarlem, bestuurslid van een Haarlemse stichting die mensen in financiële nood ondersteunt. Secretaris: mr. Margriet Daniëls Oprichter en eigenaar adviesbureau Daniëls Advies; bestuurslid Stichting Ondernemersklankbord. Bestuurslid: drs. Anneke Dubbink Senior adviseur adviesbureau HPB Consult. Projectleider en coach complexe organisatieveranderingen, raadslid in het gemeentebestuur van Houten. Bestuurslid: drs. Raoul Schildmeijer Senior adviseur adviesbureau Leeuwendaal, voorheen directeur Kwalitatief Onderzoek TNS NIPO en penningmeester van de Vereniging van Tolken en Vertalers (NGTV).

14

In december 2018 heeft het bestuur samen met de directie officieel haar functioneren in dat jaar geëvalueerd. Er kwam uit dat men ook in 2018 heel tevreden was met de samenwerking onderling en die tussen het bestuur en de directie. Het bestuur heeft in voltallige bezetting in 2018 als vanouds vier keer vergaderd over o.a. de financiële en operationele kwartaalrapportages en het personeelsen vrijwilligersbeleid. Tijdens de meeting van oktober werd de strategie voor 2019 bepaald. Het bestuur vindt het aantal vergaderingen voldoende, maar heeft in 2018 wel de informele contactmomenten met het secretariaat vergroot om meer betrokken te zijn bij de dagelijkse gang van zaken. Naast de bestuursvergaderingen zijn de individuele bestuursleden regelmatig aanwezig geweest bij Opkikkerdagen, Ambassadeursdagen, de Vrijwilligersbijeenkomst en het Backstage event voor sponsors. Het bestuur heeft zich voorgenomen om ook in het komende jaar frequent aanwezig te zullen zijn tijdens de evenementen, om zo feeling te blijven houden met de organisatie. Last but not least: bestuurslid Raoul Schildmeijer heeft onze impact op vrijwilligers gemeten tijdens de Vrijwilligersbijeenkomst in december 2017. De uitkomsten hiervan kun je lezen onder Impact vanaf bladzijde 20.


DIRECTIE Directeur en oprichter Ruud Sliphorst is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en de plannen voor het komende jaar, inclusief de bijbehorende begroting. Elk kwartaal toetsen ze samen of alles nog loopt zoals het moet, of dat de plannen aangepast moeten worden. Op basis hiervan formuleert hij samen met de teamleiders de verschillende doelstellingen voor elk team. En natuurlijk heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken, het opzetten van nieuwe initiatieven en het onderhouden van bestaande en nieuwe contacten. De directeur legt verantwoording af over zijn functioneren aan het bestuur. Naast zijn werk voor Stichting Opkikker is Ruud Sliphorst voorzitter van Stichting Wens op Wielen. Deze stichting heeft als doel om voor gezinnen met een langdurig ziek kind die leuk een dagje uit willen gespecialiseerd en spectaculair vervoer te krijgen, beheren en exploiteren (denk bijvoorbeeld limousines). Deze nevenfunctie biedt een duidelijke meerwaarde voor Stichting Opkikker. Door een intensieve samen­wer­king kan van elkaars expertise en mogelijkheden gebruik worden gemaakt. Ruud Sliphorst zet zich vrijwillig en onbetaald in voor

Wens op Wielen en ons bestuur heeft verder geen relatie en/of bemoeienis met hen. De onafhankelijkheid van Stichting Opkikker blijft daarmee gewaarborgd en eventuele belangenverstrengeling wordt voorkomen.

TEAM BEDRIJFSVOERING Het team Bedrijfsvoering bestiert het secretariaat en regelt alle heel belangrijke bijzaken, zoals inkoop, voorraadbeheer, het personeelsbeleid (inclusief het werven en begeleiden van stagiair(e)s), het onderhoud van allerhande apparaten, systeembeheer, automatisering, de administratie, de boekhouding èn de bedrijfshulpverlening. Dit team bestaat uit vijf vaste medewerkers. We hebben meewerkend teamleider Adinda van der Zon, die 1 december jl. is gestart in deze functie. Adinda stuurt de rest van het team Bedrijfsvoering aan: Diana, onze vrijwilligerscoördinator, Ellen, onze systeembeheerder, Danielle, onze coördinator facilitaire zaken en Linda, onze boekhouder, die wordt ondersteund door een externe controller. Die controller maakt ook de management rapportages, stelt de jaarrekening op (zie Bijlagen enzo) en begeleidt de accountantscontrole.

WAT SCHUIFT DAT? • Het bestuur bepaalt het ‘bezoldingingsbeleid’ voor de directeur en de inhoud van het ‘functiehuis’ voor alle medewerkers, oftewel hoeveel salaris je minimaal en maximaal kunt verdienen in een bepaalde functie bij Stichting Opkikker, en hoe snel, hoe vaak en hoeveel je bijvoorbeeld opslag kunt krijgen. • Voor de goede orde: het salaris van de directeur wordt dus óók bepaald door het bestuur. Ze volgen daarin de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van VFI en de ‘Code Wijffels’ (geheel vrij en openbaar online te vinden op www.vfi.nl) • De Adviesregeling geeft aan de hand van zogeheten ‘zwaartecriteria’ een maximumnorm voor het jaarinkomen van een ‘Goede Doelen Directeur’. De weging van deze criteria in de situatie van Stichting Opkikker is gedaan door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 335 punten met een maximaal jaarinkomen voor de directeur van € 88.094 (1FTE/12 maanden). Dit maximum wordt onderschreven door Nederlands’ officiële brancheorganisatie ‘Goede Doelen Nederland’ (voorheen VFI). • Het werkelijke jaarinkomen van directeur Ruud Sliphorst was in 2018 € 78.844 (1FTE/12 maanden), ruim onder de officiële norm. • Het bestuur heeft voor 2019 een salarisverhoging toegepast van 2% voor iedereen bij Opkikker. • De hoogte en samenstelling van de ‘directie bezoldiging’ wordt in de jaarrekening toegelicht bij ‘baten en lasten’.

15


Stagiair(e)s (die een gepaste stagevergoeding krijgen) en (onbetaalde) vrijwilligers ondersteunen ons in wisselende samenstelling bij alle voorkomende secretariaats- en receptiewerkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon. Helaas hadden we in 2018 niet altijd voldoende bezetting op het secretariaat om een volledige telefoonbezetting te garanderen. Op die momenten namen we zelf de telefoon even op.

TEAM MARKETING, COMMUNICATIE (MARCOM) & FONDSENWERVING Zonder (financiële) steun zijn we nergens! Dit team heeft daarom de belangrijke taak om dagelijks onze marketing, communicatie en fondsenwerving optimaal uit te voeren, o.a. om de financiële dekking van Opkikkerdagen te garanderen. En dat ook nog netjes te administreren! Dat betekent dat ze de (aanwas van) donateurs beheren, sponsors en particuliere gulle gevers benaderen en zelf nieuwe acties bedenken en uitvoeren, maar ook de coördinatie doen van acties die spontaan door mensen worden bedacht om de stichting te steunen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor alle communicatie die uit naam van de stichting naar buiten wordt gebracht (denk aan KIK magazine, de Opkikker nieuwsbrief, social media) en zijn ze voortdurend in de weer om onze naamsbekendheid te vergroten via campagnes. Allemaal om zoveel mogelijk nieuwe fondsen te werven! Dit team wordt geleid door John Alosery (teamleider) en bestaat verder uit Monara, onze nieuwe projectmanager sinds 2018, Jeffrey, onze coördinator fondsenwerving, Lotte, onze coördinator binnenkomende acties, en Kelly en Sietske, onze communicatiemedewerkers. Last but not least: vaak hebben we (twee) stagiair(e)s en twee vrijwilligers!

TEAM EVENEMENTEN Het Evenementen team is van A tot Z verantwoordelijk voor de fysieke organisatie en coördinatie van alle evenementen die de stichting aanbiedt. Voor elk evenement voorzien ze alle betrokken partijen van de juiste informatie, en regelen ze de inzet van mensen, middelen en faciliteiten. Het team is daarmee operationeel verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit, kwaliteit, creativiteit, voortgang, inhoud en uiteraard de kosten van alle Opkikkerdagen, Ambassadeursdagen (ook de Samen Sterk Editie) en het Geef En Neem Het Ervan weekend. Daarnaast wordt er contact onderhouden met alle gezinnen die in aanmerking komen voor een Opkikkerdag. Dit is de verantwoordelijkheid onze Coördinatoren Gezinszaken Karina en Daphne. Zij zijn tevens contactpersoon voor de ziekenhuizen nadat die een gezin hebben aangemeld. Ook zijn ze contactpersoon voor onze telecompartner TDA, die een intakegesprek doet met deze gezinnen. Op basis van dat gesprek vertalen Karina en Daphne de wensen en behoeften van het gezin in een persoonlijk Opkikker programma. We vinden het belangrijk dat elke Opkikkerdag op rolletjes loopt. Daarom evalueert het team elk evenement. Zowel de ervaringen van de gezinnen als (de communicatie en kwaliteit van) de activiteiten en vrijwilligers worden onder de loep genomen om zo altijd een kwalitatief goede Opkikkerdag te kunnen bieden Binnen dit team hebben in 2018 grote veranderingen plaatsgevonden. Na het vertrek van de vorige, is Lennart van Vulpen begonnen als nieuwe teamleider, die daarvoor projectmanager in het Evenementen team was. Aanvankelijk werd hij ondersteund door de toenmalige teamleider Algemene Zaken en plaatsvervangend directeur, maar na hun beider vertrek was het voor hem zaak om zo snel mogelijk zelf alle ballen hoog te houden! En dat is gelukt: ondanks alle veranderingen heeft de kwaliteit en continuïteit op geen enkel moment onder druk gestaan. Naast een nieuwe teamleider verwelkomden we bij Evenementen ook Sanne in de rol van relatiebeheerder en Vincent als facilitair coör­ dinator. Welkom! Beiden hebben eraan bijgedragen dat de gewenste kwaliteit en continuïteit behouden bleef. Het hele team heeft gezamenlijk de efficiency verbeterd bij gezinszaken, relatiebeheer en facilitaire zaken. Daar gaan we in 2019 de vruchten van plukken!

16


“I k vond helikoptervliegen het allerleukste. En cup cakes versieren. En rondrijden in de koets ook. Eigenlijk Alles!�

- SEDRA (Opkikkerdag 10 maart) 17


MEDEWERKERS Ons personeelsbeleid is gericht op flexibiliteit, efficiëntie en continuïteit. We hebben geen specifiek wervingsbeleid, maar op de een of andere manier valt de keuze vaak op jonge, maatschappelijk betrokken HBO-ers die al een beetje werkervaring hebben. Dit wordt deels veroorzaakt door ons beperkte budget: we kunnen het ons niet permitteren om hele dure krachten aan te nemen. Maar uiteraard willen we wèl graag een team van enthousiaste, goede mensen, die door goede en gerichte coaching kunnen groeien als mens èn als medewerker! En het liefst ook leidinggevende capaciteiten hebben, zodat de toekomst van de stichting gewaarborgd is. We beseffen ons natuurlijk dat om die goede mensen blijvend aan ons te binden we dan ook echt wel iets te bieden moeten hebben. We hopen dat de continue groei Opkikker interessant houden als werkgever. Daar waar mogelijk geven we medewerkers meer verantwoordelijkheid en bieden we ook gerichte scholing als daar behoefte aan is en als de opleiding een toegevoegde waarde biedt voor de stichting. Zo volgt één medewerker (Linda) op dit moment bijvoorbeeld een opleiding Human Resource Management. Het is voor ons belangrijk dat we een goede werkgever zijn: je bent immers zo sterk als je zwakste schakel! Daarom bieden we marktconforme arbeids­ voorwaarden en stellen we ons flexibel op naar onze werknemers.

WERKNEMERS AANTAL JAREN IN DIENST < 2 JAAR 2 - 5 JAAR 5 - 10 JAAR > 10 JAAR

5 3 3 5

BETAALDE WERKNEMERS IN HET BUITENLAND: 0 (Vanuit Spanje steunt Sinterklaas ons vrijwillig en onbetaald. Topgozer!)

Wel verwachten we dat betaalde krachten zich op eigen initiatief regelmatig ook vrijwillig inzetten voor Opkikker, bijvoorbeeld tijdens evenementen buiten werktijd. En dat doen ze ook hoor! Alleen al de secretariaatsmedewerkers hebben zich in 2018 totaal 204 dagen in manuren vrijwillig ingezet op Opkikkerdagen en ruim 150 dagen daarbuiten aan andere Opkikkeractiviteiten! Uiteraard worden betaalde medewerkers alleen ingezet op essentiële plekken in de organisatie.

DE KLEINE LETTERTJES • We werken met een personeelshandleiding met daarin alle rechten en plichten van onze medewerkers. De handleiding wordt elk jaar geëvalueerd. • Ook werken we met een zogenaamd functiehuis: een beschrijving van alle functies die we in onze organisatie hebben, gekoppeld aan ons organogram. Functies worden jaarlijks (her)gewaardeerd en aangepast daar waar nodig. • Best belangrijk: in de handleiding staan ook de salarisschalen beschreven. In 2018 is een indexering op de loonschalen toegepast van +2%. Ook is de eindejaarsuitkering verhoogd van 6 naar 7% -mits onze financiële resultaten dat toelaten. • We eisen van alle medewerkers (ook de directie en de bestuursleden) een verklaring omtrent gedrag (VOG). Sinds 2008 is deze verklaring standaard onderdeel van de arbeidsovereenkomst. • De stichting keert behalve een eindejaarsuitkering van 7% geen andere structurele beloningen uit aan haar medewerkers. • Medewerkers hebben recht op 25 vakantiedagen per jaar.

18


STAGIAIR(E)S We bieden scholieren van allerlei leeftijden en opleidingen de mogelijkheid om een betaalde, langdurige stage of een onbetaald, kort maatschappelijk project bij ons te doen. Op die manier hopen we ze o.a. bekend te maken met vrijwilligerswerk en de voldoening die je hieruit kunt halen. En uiteraard leveren ­stagiair(e)s gewoon een belangrijke bijdrage aan de rea­lisatie van onze doelstelling! Natuurlijk laten we onze stagiair(e)s niet ‘zwemmen’, maar zorgen we voor een passende en goed begeleide stageplek.

KLANKBORDGROEP Onze klankbordgroep wordt gevormd door Nico en Florence, vrijwilligers met jarenlange ervaring. Zij zijn het aanspreekpunt voor en houden contact met al onze vrijwilligers. Periodiek wordt er gerapporteerd over hun bevindingen en ervaringen. Ze ondersteunen waar nodig (nieuwe) vrijwilligers in hun inwerktraject. We zijn echt superblij met de klankbordgroep, omdat we zo beter voeling houden met wat er leeft onder onze vrijwilligers en waar ze behoefte aan hebben.

VRIJWILLIGERS Vrijwilligers zijn voor Stichting Opkikker echt onmisbaar. Zonder hen kunnen we niet doen wat we doen. Op dit moment verkeren we in de luxepositie dat we een stop hebben moeten zetten op het aannemen van gezinsvrijwilligers. Dit komt omdat (door een corporate sponsor geadopteerde) Opkikkerdagen steeds vaker bemand worden door medewerkers van de sponsor. Hierdoor dreigden onze eigen vaste vrijwilligers heel even tussen wal en schip terecht te komen. Gelukkig hebben we dit kunnen omzeilen door onze vaste vrijwilligers vooral in te zetten als coördinator tijdens Opkikkerdagen: zij hebben dat immers vaker gedaan en weten hoe het werkt. Verder zijn er weinig grote dingen in ons vrijwilligersbeleid veranderd in 2018. De inzet en betrokkenheid van onze kanjers zijn onverminderd groot en we waarderen hun input voor de Opkikkerdagen enorm. We hopen samen met onze vrijwilligers in 2019 de stichting verder te professionaliseren.

ZIEKTEVERZUIM: 1,8% WAT NOU GRIEP­E PIDEMIE! Op basis van de urenregistratie werden er totaal 506,50 uren geregistreerd als ‘ik kan niet komen werken, want ik ben ziek’. Uitgaande van de 13,45 fte die we hebben bij Stichting Opkikker, maal 8 uur per dag maal 261 werkbare dagen in 2018, zijn er 28083,60 die je zou kunnen werken. Het ziekteverzuim komt daarmee uit op 506,5 / 28083,60 x 100% = 1,80 %. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland lag in 2018 volgens het CBS op 4,9%.

voor ons aan de slag gaat, ontvangt hij daarom een handboek met onze werkwijze en alle procedures die van toepassing zijn. Vrijwilligers voor het secretariaat hebben hun eigen handboek, toegespitst op hun eigen, specifieke werkzaamheden. Iedereen die aan de slag gaat als (nieuwe) vrijwilliger, krijgt een voorlichtingssessie. Dit is essentieel omdat we een verschuiving zien in het type vrijwilliger: waar we in het verleden konden rekenen op een vaste groep mensen, werken we op dit moment vooral met gelegenheidsvrijwilligers, zoals medewerkers van bedrijven die een Opkikkerdag adopteren. Mensen die met één specifiek evenement helpen, maar zich niet voor langere tijd willen vastleggen. Daar is helemaal niets mis mee. Het vereist alleen dat wij een flexibeler vrijwilligersbeleid voeren en onervaren vrijwilligers goed begeleiden!

Er geldt -uiteraard- een verplichte gedragscode voor onze eigen vrijwilligers. Voordat een vrijwilliger

19


“O PKIKKER MAAKT IETS IN MIJ LOS WAT NIEMAND ANDERS LUKT”

Vrijwilliger Casper steekt keer op keer zijn handen uit de mouwen voor onze gezinnen. En hoe! Na jarenlang chef-kok geweest te zijn van het Sterrenteam van Defensie, kookt hij nu alleen nog maar thuis én met de gezinnen tijdens de Opkikkerdagen. Caspers dochter liep stage bij Opkikker en kwam na een Opkikkerdag met de mededeling thuis dat er een kok werd gezocht en ‘dat jij dat wel wilt doen p­ ap!’ Casper, lachend: “Ik besloot maar naar haar te luisteren en meldde mezelf aan als kok. Nu ga ik tijdens Opkikkerdagen met gezinnen aan de slag in de keuken.” “Vanaf het moment dat de kinderen binnenkomen, behandel ik ze ook echt als chef-kok en benoem ik hun ouders tot keukenhulpjes. Dat vinden ze geweldig, want hoe leuk is het om tegen je ouders te zeggen wat ze moeten doen? Vooraf verzin ik een gerecht dat we gaan maken, en leg ik alles klaar. Dan gaan we samen aan de slag, van het snijden tot aan het opmaken van het bord. Die Opkikkerdagen maken zoveel indruk op me. Ik kom uit een hele harde wereld. Als je dan ineens aan het koken bent met kinderen die al zoveel hebben meegemaakt in hun korte leven, dan raakt je dat. Je bent je enorm bewust van wat je zelf allemaal kunt en je leert echt te genieten van de mooie momenten. Het is geweldig dat je deze gezinnen zo een mooie dag kunt geven. Bij het uitzwaaien heb ik stiekem weleens natte ogen hoor! Stichting Opkikker maakt iets in mij los, wat niemand anders lukt!”

20


Om in de toekomst te kunnen blijven rekenen op een voldoende grote groep vaste vrijwilligers die zich voor enige tijd wil binden aan Stichting Opkikker, willen we in 2019 de jaarlijkse Vrijwilligersdag omtoveren naar vier gezellig, laagdrempelige avonden, verspreid over het jaar. Dit geeft ons de kans om onze vrijwilligers vaker te spreken en ze te betrekken bij wat er allemaal gaande is. In 2018 hebben we nog wel een gezellige dag gehad met 62 vrijwilligers bij De Hoeve in Nunspeet. Er stond ze een compleet programma vol teamuitdagingen te wachten! Het was ontzettend leuk om zoveel enthousiaste vrijwilligers bij elkaar te hebben en het warme Opkikkergevoel te delen.

OPKIKKERPLATFORM VOOR VRIJWILLIGERSWERK inzet op evenementen gerekend in dagen Eigen vrijwilligers 740 Gelegenheidsvrijwiligers 682 Relaties 1.116 Stagiaires 49 Medewerkers secretariaat 204

Volgend jaar willen we onderzoeken of er moge­ lijkheden zijn om onze ambassadeurs eventueel in te zetten als vrijwilliger. Daarnaast willen we in 2019 continue vraag en aanbod gaan monitoren om te kijken waar wij als stichting behoefte aan hebben en wat onze vrijwilligers graag zouden willen. Tot slot willen we in 2019 een logisch en werkbaar ‘functiehuis’ maken om onze vrijwilligers in te delen in onderstaande functiegroepen om zo in kaart te brengen wat iedereen ‘ken’ en kan èn wil doen.

VRIJWILLIGERS 2018 ingedeeld per vrijwilligersgroep Activiteiten vrijwilliger 94 Bestuur vrijwiliger 5 Chauffeur vrijwiliger 4 Facilitair vrijwiliger 12 Flex vrijwiliger 12 Gezinsvrijwiliger 126 Relatievrijwiliger 44 Secretariaat vrijwiliger 25 Eindtotaal 323

21


De IMPACT van Sterrenstof Mensen die een goed doel steunen, willen niet alleen weten waar hun bijdrage aan wordt besteed, maar steeds vaker ook welk effect het heeft gehad. Wat is de IMPACT geweest? Nu werken wij niet aan iets ‘meetbaars’ als het oplossen van honger in de wereld. Wij geven lichtpuntjes aan heel gewone gezinnen die met ziekte te kampen hebben. En hoe meet je dat?! In Goede-Doelen-Land wordt aantoonbare Impact steeds belangrijker. Mensen willen tegenwoordig simpelweg weten waar een goed doel geld aan uitgeeft en of er daadwerkelijk resultaten worden geboekt. En terecht natuurlijk! Maar hoe meet je het effect van ‘lichtpuntjes’? De mate van levensvreugde zou dan gemeten moeten worden vòòr en nà het plaatsvinden van de Opkikkerdag. Dat is makkelijk gezegd, maar praktisch vrijwel onhaalbaar en bovendien duurt het effect van een Opkikkerdag veel langer dan de dag zelf: het werkt door, net als magisch sterrenstof! Nou zijn we natuurlijk niet het enige goede doel in Nederland met een lastig meetbare impact en zodoende heeft het CBF (keurmerkorganisatie voor goede doelen) een zogeheten Impact Challenge ontwikkeld in samenwerking met het Impact Centre Erasmus. Conform deze Impact Challenge is de doelstelling van Opkikker logisch en staan we open voor verschillende

KINDEREN VERKOPEN SPULLEN VOOR OPKIKKER OP EEN BRADERIE

22

oplossingen om ons doel te bereiken. Om onze impact te meten, adviseert het CBF het afnemen van een vragenlijst bij de doelgroep voordat het project start en nadat het project is afgelopen. Wij kiezen er bewust voor om deze aanbeveling niet te volgen. Enerzijds omdat we vinden dat ‘het meten van impact’ geen doel op zich moet zijn. En anderzijds omdat we onze gezinnen simpelweg niet willen lastigvallen met het invullen van een enquête voor en na een Opkikkerdag. Vooral ook omdat de werkelijke impact nooit gevangen kan worden in een multiple choice vragenlijst! Wel vragen we gezinnen altijd om een korte quote na afloop van een Opkikkerdag, als terugkoppeling naar onszelf en sponsoren. Vrijwilligers vullen trouwens achteraf wèl een enquête in, want ook op hen heeft Opkikker impact.


IMPACTMETING 2017/2018 Elk jaar ‘zoomen’ we in op een andere groep om onze impact te onderzoeken. In 2018 wilden we kijken naar wat nou precies onze impact is op onze vrijwilligers. Daartoe organiseerden we eind december 2017 een open discussie met 83 heel verschillende Opkikker vrijwilligers. De oudste vrijwilliger (Huub) was 79 jaar, de jongste (Ingo) 16. Er waren mensen van het eerste uur en ook een flink aantal ‘newbies’. Aan allemaal vroegen we: welke impact heeft Stichting Opkikker op je? De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt door bestuurslid Raoul Schildmeijer. Voldoening Op de vraag ‘wat haal je uit je werk voor Stichting Opkikker’ is voldoening is het meest genoemde woord. Vrijwilligers vinden het belangrijk om iets voor anderen te betekenen en Opkikker biedt hun daarvoor de kans.

“Ik beleef waardevolle momenten met mensen die ik anders niet zou zijn tegengekomen. En het gaat om wat echt belangrijk is. Ook al heb je de hele week hard gewerkt, het boeit allemaal niet. De quality time samen is een rustpunt.” Levenslessen van kinderen Vrijwilligers van de Opkikker weten dat geluk en gezondheid niet zo vanzelfsprekend is en dat hun eigen zorgen soms verbleken bij die van anderen. Het werk voor Stichting Opkikker geeft ze relativering, realiteitszin en het besef dat het altijd erger kan.

“Niets is vanzelfsprekend. Dat is onze lijfspreuk geworden. Voor jezelf is er niets mis mee je te realiseren hoe goed je het hebt. Voor die kinderen kan het de laatste dag zijn. Hoe vaak ik niet een mailtje kreeg met ‘je hebt een mooie foto gemaakt, we hebben hem op het kistje gebruikt’. Dat komt toch wel binnen.” Vriendschap en momentjes van puur geluk Voor meerdere mensen vormen de vrijwilligers een belangrijke vriendengroep. Opkikker fungeert als een grote familie, waar je elkaar goed leert kennen en samen veel opbouwt en meemaakt, waaronder momentjes van puur geluk.

“Ik probeer altijd een ultiem geluksmomentje van een kind te zien. In kleine dingetjes. Bijvoorbeeld een jongetje dat ziek was en de kerst niet meer zou halen. Toen hebben we in juli de kerstman laten komen in een restaurant. Geweldig. Trots dat ik daarbij mag zijn.”

Waardering èn ontzag Vrijwilligers krijgen in hun omgeving veel waardering voor hun activiteiten voor de Opkikker.

“Je vertelt wat je doet en dan is iedereen zwaar onder de indruk. Mijn dochter is zeven en elke keer als ik terugkom vraagt ze wie ik blij heb gemaakt. Daarna zegt ze ‘als ik later groot ben, wil ik dit ook doen’. Mooi dat mijn dochtertje dit meekrijgt. Extraatje erbij.” Ontzag roept het ook wel op, omdat vrijwilligers ook getuige zijn van minder leuke dingen. Vrijwilligers leren daar echter mee omgaan. Zij kunnen de ellende die ze zien goed relativeren, omdat ze aan de leuke kant van het leven staan, bij dingen die onze kinderen nog wel kunnen. En dat geeft een goed gevoel.

“Je bent op zo’n dag niet met die ziekte bezig. ‘Wat knap dat je dat kan’, zeggen mensen. Maar ja, het is niet zo moeilijk als mensen denken. Je kikkert er zelf ook van op. Dat verbazingwekkende gevoel dat iedereen zich ervoor inzet. Bij het uitzwaaien merk je de regen niet eens op! Al die blije kinderen én het wij-gevoel, van we hebben het samen gedaan! Da’s toch geweldig!” Aanstekelijke positieve energie Een Opkikkerdag geeft een soort adrenaline-rush, waar je in opgaat zonder dat je zelf nog merkt hoe nat of moe je wordt. Psychologen beweren dat al ons gedrag is gericht op een beloning en dat immateriële beloningen daarbij sterker werken dan materiële. Als dat inderdaad zo is, dan geeft Opkikker gul. Blijheid, dankbaarheid en saamhorigheid: veel vrijwilligers noemen Opkikker ‘de meest inspannende vorm van ontspanning’. Men krijgt er zelf energie van en dat werkt aanstekelijk. Het is dan ook niet moeilijk om anderen enthousiast te maken voor Opkikker.

“Die positieve energie breng je over en dat komt aan. Dat helpt om nieuwe vrijwilligers te vinden maar ook om geld te werven. De meesten in mijn omgeving doneren wel als je het vraagt.”

23


WAT IS DUS DE IMPACT VAN OPKIKKER VOOR VRIJWILLIGERS? Voor vrijwilligers zit er echt een extra laag in de motivatie om vrijwilliger te zijn bij Stichting Opkikker dan de kick van alleen de Opkikkerdag. De duurzame motivatie wordt versterkt door het gevoel van voldoening door te kunnen teruggeven, het je realiseren hoe goed je het zelf hebt en de onderlinge saamhorigheid. De impact op vrijwilligers is dus veel meer dan de dag zelf: een Opkikkerdag heeft net als bij de ambassadeurs prettige bijwerkingen die je in het verdere leven mee kunt nemen. Dat is niet uniek voor de Opkikker want er zijn meer mogelijkheden om als vrijwilliger iets te betekenen. Maar Opkikker heeft echter wel een belangrijke troef: het wordt nooit vervelend. Een Opkikkerdag kan bijna niet mislukken. We weten wat werkt, we weten hoe het moet en we doen het samen.

IMPACTMETING 2016/2017 In plaats van vragenlijsten voor gezinnen, hebben we er in 2016 bewust voor gekozen om een grootschalig kwalitatief onderzoek naar onze impact te doen onder onze Ambassadeurs, om te achterhalen hoe zij hun ambassadeurschap invullen en ervaren. We wilden weten welke impact Opkikker heeft in het leven van juist deze kinderen, omdat in het ambassadeurschap zoveel samenkomt van wat Opkikker betekent. Voor deze gezinnen zijn we een deel van hun leven geworden. Door het ambassadeurschap hebben zij een kans om hun ziekte een andere plek in hun leven te geven. Er volgt daardoor een ‘impact-optelsom’ die zorgt voor een positieve draai in het leven van zieke kinderen en hun gezinnen. Alsof men is bestrooid met sterrenstof: ‘The gift that keeps on giving’.

“I k vond alles fantastisch, spannend en supervet! Maar vooral de helikoptervlucht en de limousine en de politie escorte!”

- RUBEN (Opkikkerdag 10 maart 2018) -

24


OVER IMPACT GESPROKEN WAT DEELNEMERS VINDEN; • Een dag waarop ik eens niet centraal sta vanwege mijn ziekte, maar omdat ik iets kan leuks kan betekenen voor mijn familie; • Een dag waarop mijn vader en moeder ook even kunnen ontspannen; • Een dag waarop ik me trots voel omdat ik iets terug kan doen voor lotgenoten; • Een dag waarop ik niet de enige ‘patiënt’ ben; • Een dag waarop mijn ziekte eens een keer iets leuks en positiefs brengt; • Een dag waarop ik dankbaar ben voor alle liefde en hulp die we zomaar krijgen; • Een dag waarop ik steun vind bij lotgenoten; • Een dag die ons allemaal weer helemaal oplaadt, zodat we er weer tegen kunnen!

25


De stichting heeft het onderzoek vertaald in een verhaal en dit opgenomen in het boekje Sterrenstof. Het boekje bevat niet het verhaal van één gezin en één Opkikkerkind, maar het zou van elk Opkikkerkind kunnen zijn, en van elk Opkikkergezin.

De input voor Sterrenstof is verzameld via diepteinterviews met 27 Opkikkerambassadeurs en hun familie. De uitkomst hiervan heeft als basis gediend voor de tekst van Sterrenstof, die is geschreven door bestuurslid Raoul Schildmeijer. De volledige publicatie Sterrenstof is verkrijgbaar bij Stichting Opkikker.

FRAGMENT UIT ‘STERRENSTOF’: En even later sta je daar, op het podium, in de warme zon, tussen de belangrijke mensen van het dorp. Alle mensen klappen enthousiast als de burgemeester je het Jeugdlintje op spelt. Zij heeft zich goed voorbereid, want ze kan precies uitleggen wat jij allemaal voor Opkikker hebt gedaan. De koekjes. De collecte. Het inzamelen van mobieltjes. En terwijl de burgemeester dat allemaal vertelt, kijk jij stiekem even naar je ouders. Zaten zij in het complot? Werd je daarom van de camping weggelokt? “Klopt”, zegt je vader met een grote glimlach. “En weet je wie jou heeft voorgedragen om dit lintje te krijgen?” En dan kijken je vader en moeder trots naar je zusje dat een beetje verlegen achter je staat. Voor jou wordt het ambassadeurschap langzaam een niet meer weg te denken onderdeel van je le­ven. Ook al merk je soms dat je ziek bent en het je veel energie kost: dit ben jij. “Meestal is mijn ziekte iets vervelends, maar nu heb ik ook wat leuks”, zeg jij er zelf over. Je merkt dat je door Opkikker nieuwe dingen leert. Spreken voor een groep mensen. Op iemand afstappen om iets gedaan te krijgen. Maar vooral heb je geleerd om je ziekte een plek te geven. Door alles wat je doet, kijken mensen anders naar je. Sinds je ambassadeur bent, ben je ondernemender geworden en is je zelfvertrouwen enorm gegroeid!

26


â&#x20AC;&#x153;H et was fantastisch. Dit geloven ze thuis nooit: motor, helikopter, speedboot!â&#x20AC;?

- SEM (Opkikkerdag 26 mei 2018) 27


EN-PING (8 JAAR) EN YUN (6) Na acht jaar wachten, konden Yvonne en Jeroen hun zoon En-ping eindelijk in hun armen sluiten. Hij was op dat moment 22 maanden oud. En-Ping werd geboren in Taiwan. Zijn broertje Yun uit China werd 2 jaar later onderdeel van het gezin, ook op een leeftijd van 22 maanden. En-Ping en Yun zijn allebei langdurig ziek. Yvonne: “We hebben er bewust voor gekozen om niet een gezond kind te adopteren, omdat die in Taiwan en China geen goede kansen hebben”. En-Ping heeft de ziekte van Hirschsprong, hierdoor ontbreken er zenuwcellen in de binnenste kringspier. Zijn ziekte zorgt ervoor dat hij wel voelt dat hij moet poepen, maar hij kan hier vervolgens niks mee. Na heel veel klachten; ziekenhuisbezoekjes en kijkoperaties is zijn ziekte nu gelukkig rustig. Bij Yun gaat het momenteel helaas wat minder goed. Hoewel hij zelf vindt dat hij niet zoveel last van zijn ziekte heeft, leeft hij bijna in het ziekenhuis. Gelukkig vindt hij dit niet zo erg. Hij gaat gewoon huppelend de draaideur door naar binnen en komt er net zo huppelend weer uit. Wat hij het állerleukst vindt aan het ziekenhuis? De tosti’s! En dat je op het dak kan voetballen, is toch eigenlijk ook wel heel tof. Yun heeft caudaal regressie syndroom. Hierdoor mist hij een ruggenwervel en heeft hij een niet goed werkende blaas. Hij heeft nu wel een stoma, maar het verloopt allemaal niet ‘vlekkeloos’ zeg maar... Hun Opkikkerdag had het gezin toen En-Ping vijf jaar oud was. Toch herinnert hij het zich nog heel goed: “Het allerleukste vond ik het om met de echte politie de boef te vangen. Als straf wilde ik de boef eigenlijk een schop onder zijn kont geven, maar ik heb hem uiteindelijk toch maar naar de gevangenis gestuurd. Ook Yun kan zich de Opkikkerdag goed herinneren: “De brandweer helpen vond ik echt superleuk. Ik mocht meerijden in de brandweerauto, mét sirene, en ik heb een hond uit een boom gered!” Dat een Opkikkerdag voor het hele gezin is, bevestigt Yvonne vol enthousiasme. “Het is voor de kinderen natuurlijk onwijs leuk, maar juist ook wij hebben enorm gelachen. Iedereen doet het zo leuk! Bij ons gaat niets zoals het moet, maar alles gaat gelukkig wel met veel humor. En daar was alle begrip voor.” Wat Yvonne erg bijgebleven is, zijn de aankomst en het vertrek. “De ontvangst kwam emotioneel gezien echt binnen; je ziet datje kinderen gelijk beginnen te stralen. Ook bij het uitzwaaien hebben we echt zitten huilen in de auto. Gelukkig had ik een tissue in mijn zak zitten!”

28


â&#x20AC;&#x153;bij ons gaat niets zoals het moet maar alles gaat wel met veel humorâ&#x20AC;?

29


wat we doen

â&#x20AC;&#x153;D e kinderen hadden een onvergetelijke dag met veel gelach, activiteit, ontspanning. In de waan van de dag, zijn ze alle drukte en stress vergeten!â&#x20AC;?

- SORAYA (Opkikkerdag 10 maart 2018) 30


speerpunten 2018 Mensen helpen geeft energie! Immers, wie geeft die deelt en wie deelt die vermenigvuldigt. Dat doen we al 23 jaar, inmiddels voor duizenden gezinnen. Maar het voelt alsof we net zijn begonnen! Het is deze passie die ervoor zorgt dat we doorgaan tot we het verschil kunnen maken in het leven van alle gezinnen in Nederland met een langdurig ziek kind. Niks mis met ambitie Het is best ambitieus: het verschil willen maken in het leven van al die gezinnen. Daarom evalueren we elk jaar ons werkplan van het afgelopen jaar en kijken we wat we beter of anders willen en kunnen doen in het nieuwe jaar. Zo deden we dat ook aan het eind van 2017 en formuleerden we voor onszelf een aantal algemene speerpunten voor 2018 die leidend waren bij alles wat we ondernamen dit jaar, zowel intern als extern: Speerpunt 2018 #01: STANDAARDISERING In 2018 hebben we ingezet op standaardisering van de activiteiten die we organiseren, zoals vaste draaiboeken voor Opkikkerdagen, vaste scripts voor de activiteiten op de Opkikkerdagen, digitalisering en standaardisering van communicatie, zoals bijvoorbeeld een vaste nieuwsbrief per e-mail, het digitaal aanbieden van documenten en fotomateriaal en het inzetten van Social Media voor relatiebeheer. Standaardisering klinkt misschien niet heel ‘cool’, maar het heeft wel fijne consequenties! Enerzijds leverde het namelijk meer efficiency op: ons team kan beter en sneller werken als ze niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en het was fijn dat taken minder arbeidsintensief werden. Anderzijds werden we minder afhankelijk van allerhande externe partijen: we kunnen meer zelf en we werken nu vaker en meer samen met onze vaste partners, waardoor we nog beter op elkaar ingespeeld zijn en zo meer gezinnen kunnen opkikkeren. Zo hebben we in 2018 de banden steviger aangehaald met Henk van de Bos producties, waardoor we in 2018 zogenaamde ‘belevenis-activiteiten’ niet meer met vrijwilligers bemannen, maar met professionele acteurs. Dat heeft een fijn positief effect gehad op de kwaliteit, continuïteit en professionaliteit van de ervaringen die we kinderen geven.

Ook leverde de Stichting Wens Op Wielen wederom een enorme toegevoegde waarde door ons te helpen met het spectaculair vervoer van onze gezinnen van en naar activiteiten. Wens Op Wielen is één van die vaste partners die we niets meer hoeven uit te leggen over hoe het werkt, zo’n Opkikkerdag. Heerlijk! Speerpunt 2018 #02: SAMENWERKING We hebben in 2018 structureel samengewerkt met Stichting Droomdag en regelmatig met Stichting Dream4Kids. Beide stichtingen bekostigen zelf wel de deelname van gezinnen die via hen zijn aangemeld, maar haken aan bij alle faciliteiten en activiteiten die wij bieden op een Opkikkerdag, iets wat voor hen zelf niet binnen bereik ligt. Dat bevalt ons heel erg goed: samen kunnen we meer gezinnen helpen! Consequentie was wel dat we met een grotere instroom van nieuwe gezinnen te maken kregen. Om de stijging aan te kunnen is in 2018 geïnvesteerd in een betere samenwerking met callcenter TDA,

Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een van de ouders langdurig of ongeneeslijk ziek is, en ook die gezinnen kunnen wel een Opkikkerdag gebruiken! In overleg met Droomdag is gewerkt aan het verder stroomlijnen en op elkaar afstemmen van wederzijdse systemen en procedures, waardoor er een enorme slag is gemaakt op het gebied van efficiency. Wij zijn trots en blij dat we Stichting Droomdag in 2018 hebben kunnen ondersteunen in hun doelstelling en via hen maar liefst 60 nieuwe ‘Droomdag’ gezinnen hebben mogen ontvangen!

31


Stichting Dream4Kids richt zich op een dag ontspanning voor kinderen met een trauma, eigenlijk op een manier die naadloos aansluit op de manier zoals wij lichtpuntjes bieden aan ‘onze’ gezinnen. Als pilot hebben we dit jaar 8 nieuwe gezinnen met een getraumatiseerd kind te gast gehad tijdens een Opkikkerdag, en met succes! Volgens Dream4Kids hadden de O ­ pkikkerdagen exact hetzelfde effect op deze kinderen en hun families als de individueel georganiseerde dagen die Dream4Kids zelf aanbiedt. Wij zijn blij en trots dat we ook Stichting Dream4kids kunnen helpen in hun doelstelling!

die voor ons de intakegesprekken doen met de gezinnen, en een digitaal klant-contact systeem, waarbij bijvoorbeeld gezinnen zelf hun gegevens (digitaal) invullen, waardoor ons secretariaat vele uren aan nabellen en overtypen werd bespaard. Dit resulteerde in een eenvoudiger en daarmee efficiëntere intakeprocedure. In 2018 is de samenwerking met ziekenhuizen onveranderd gebleven, hoewel we gestopt zijn met jaarlijkse evaluatiegesprekken met onze contactpersoon bij

elk ziekenhuis. In plaats daarvan organiseren we nu twee beleefdagen voor de artsen en pedagogisch medewerkers van alle ziekenhuizen. Hier kunnen ze door een kijkje achter de schermen bij een Opkikkerdag zelf ervaren wat we doen. Ook is er meer ruimte voor echt contact. Tijdens beide beleefdagen in 2018 kregen wij unaniem positieve feedback vanuit de ziekenhuizen. Binnen de ziekenhuizen weet men ons goed te vinden en heeft een helder beeld van wanneer wij ingezet kunnen worden. Er zijn wel signalen dat sommige ziekenhuizen alleen patiëntjes met bepaalde ziektes naar ons doorverwijzen -en patiëntjes met andere ziektes niet, vermoedelijk vanwege het enorme aanbod van andere stichtingen met een vergelijkbaar doel (zie ook Speerpunt #03).

HOE DAN? AANMELDEN OF AANGEMELD WORDEN Gezinnen worden aangemeld voor een Opkikkerdag door pedagogisch en/of maatschappelijk medewerkers of de behandelend arts van het ziekenhuis of de instelling waar het kind onder behandeling is. We werken samen met maar liefst 95 ziekenhuizen en instellingen, waaronder alle academische ziekenhuizen. We hebben ervoor gekozen het op deze manier te doen omdat deze professionals het dichtst bij de gezinnen staan gedurende de behandeling van het kind en zodoende hebben zij het meeste inzicht in de situatie en de behoeften van het gezin. Daarnaast hebben we ook een ‘belangstellendenlijst’ om een gezin met een langdurig ziek kind onder de 18 de mogelijkheid te bieden zich rechtstreeks bij ons aan te melden via onze website (opkikker.nl). Zo’n gezin ontvangt van ons een medische verklaring die ingevuld moet worden door de behandelend arts. Zodra wij dat formulier retour hebben gekregen en we na contact met het ziekenhuis bevestigd hebben gekregen dat een Opkikkerdag voor dit gezin echt een toegevoegde waarde heeft, nodigen we het gezin uit voor een intakegesprek. Karina, onze coördinator gezinszaken: “Tijdens het intakegesprek wordt een gezin het hemd van het lijf gevraagd, zodat we precies weten wat alle wensen, dromen en eventuele beperkingen zijn. Aan de hand hiervan maken Daphne en ik voor ieder gezin een programma op maat, voor hun Opkikkerdag waarbij wij rekening houden met hun persoonlijke situatie”.

32


Daarom zijn we in 2018 ook in gesprek gegaan met patiëntenverenigingen en belangenorganisaties, zodat we ook via hen gezinnen kunnen bereiken die wel een Opkikker kunnen gebruiken, al dan niet in samenwerking met partners als Droomdag, Dag met een Lach, Knuffelkonijntjes, FITKIDS, Stichting Artsen voor Kinderen en Stichting Kind en Ziekenhuis. Speerpunt 2018 #03: ONDERSCHEIDEND VERMOGEN EN FONDSENWERVING Niet onbelangrijk: de afgelopen jaren is er een grote toename geweest van het aantal stichtingen dat een leuke dag voor zieke kinderen organiseert. De directie heeft er in 2018 onderzoek naar gedaan en telde zeker 120 vergelijkbare stichtingen!

ons betekent het echter een uitdaging om o.a. ons vrijwilligersbestand en donateurenbestand op peil te houden. Elke stichting vist immers in dezelfde vijver. Er moet harder gewerkt worden om fondsen te werven. Ook liep onze naamsbekendheid terug (later meer daarover) en werden er minder spontane acties voor ons georganiseerd. Daarom vonden we het belangrijk om in 2018 ons onderscheidend vermogen wat meer te benadrukken in onze communicatie. Oftewel: ons unieke ambassadeursprogramma wat meer naar voren te brengen! Op die manier hopen we onze naamsbekendheid weer te vergroten met als uiteindelijk doel een steviger basis voor fondsenwerving te bouwen!

Hiervan zijn er maar liefst 50 die ongeveer hetzelfde doen als Stichting Opkikker. Dit is natuurlijk goed nieuws voor alle gezinnen met een ziek kind. Voor

“Dit was de mooiste dag van mijn leven.”

>> Click to play

- LEVI (Opkikkerdag 10 maart 2018) -

33


activiteiten 2018 Enfin, leuke algemene info over die speerpunten. Maar wat hebben we nou concreet gedààn in 2018?

INDIVIDUELE OPKIKKERDAGEN

OPKIKKERDAGEN

Om met ons beperkte budget zoveel mogelijk mensen te helpen, organiseren we het liefst Opkikkerdagen voor zoveel mogelijk gezinnen, uiteraard zonder verlies van persoonlijke aandacht.

Zoveel gezinnen, zoveel wensen. Het maken van een Opkikkerdagprogramma voor elk deelnemend gezin is dan ook een hele puzzel voor onze coördinators gezinszaken! Zodra het programma rond is, worden de uitnodigingen verstuurd en alle draaiboeken-per-gezin inclusief alle benodigdheden klaargezet voor de vrijwillige gezinsbegeleider, zodat die goed voorbereid is voor de Opkikkerdag van ‘zijn’ gezin.

Om die reden hebben we in 2017 individuele Opkikkerdagen uitgefaseerd. Maar soms zijn er nare omstandigheden die een kind beletten deel te nemen aan een ‘gewone’ Opkikkerdag. Omdat er sprake is van besmettingsgevaar. Of gewoon keihard omdat een kind er de eerstvolgende Opkikkerdag niet meer bij is. In zo’n situatie organiseren wij nog wèl een individuele dag met spoedeisend karakter, vaak met hulp van andere stichtingen. Om ook dat ene gezin tòch even een lichtpuntje te bieden. In 2018 hadden we één zo’n spoed-dag. Daar kunnen we op deze plek niet meer over vertellen, maar we zijn dankbaar voor de momenten die we met dit gezin hebben kunnen delen.

34

In 2018 hebben we op deze manier weer zeventien fijne Opkikkerdagen en twee toffe Ambassadeursdagen georganiseerd, waar alle 1.551 deelnemende gezinnen mooie herinneringen aan hebben. Omdat we zoveel mogelijk verschillende families willen helpen, kunnen gezinnen elke vijf jaar meedoen aan een Opkikkerdag (niet onbelangrijk: 70% van al die gezinnen stroomt na een Opkikkerdag door naar het Ambassadeursprogramma. En dan zien we ze elk jaar!)

HOEVEEL DAN? WAT?

GEHOOPT GEDAAN

Opkikkerdagen 55+ gezinnen:

7

7

(364 gezinnen)

Opkikkerdagen 10-20 gezinnen:

7

10

(139 gezinnen)

Individuele dagen:

0

1

(1 gezin)

Ambassadeursdagen

2

2

(979 gezinnen)

Dag i.s.m. Stichting Droomdag

0

2

(60 gezinnen)

Dag i.s.m. Dream4Kids

0

1

(8 gezinnen)

Beleefdagen

2 2

Backstage event

1

Vrijwilligersdag

1 1

1


“Niet alleen voor het zieke kind, maar belangrijk voor het hele gezin!”

Marleen Beemsterboer werkt al sinds 2001 als pedagogisch medewerkster in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, bekend om hun gespecialiseerde brandwondencentrum. “Wanneer een kind ziek is of (ernstige) brandwonden heeft opgelopen, breekt er voor het hele gezin een intensieve periode. Vaak is het kind ver van huis, waardoor familie niet makkelijk ‘even’ op visite kan komen. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt het gezin dan wel weer herenigd, maar begint een nieuwe moeilijke periode: de traumaverwerking. Aan het begin van hun traject komt er veel op gezinnen af en zijn ouders van kinderen met brandwonden vaak nog in shock. Maar aan het eind van is er meer rust. Dat is het moment dat wij deze gezinnen een Opkikkerdag aanbieden. Zodat ze even alle zorgen achter zich kunnen laten, samen kunnen zijn, verwend kunnen worden of je prins of prinses voelen. En als ik steeds weer die enthousiaste verhalen hoor, blijkt het keer op keer weer een succes te zijn! Het aantal mensen dat Stichting Opkikker helpt, vind ik echt uniek. Maar ook de organisatie is erg bijzonder. Heeft het gezin geen eigen vervoer? Dan zorgt de Opkikker voor een oplossing. Voor de patiënt, maar zeker ook voor het hele gezin, wordt dit dan een dag om nooit te vergeten en dit is heel belangrijk. Onlangs lag er een meisje van zes in het RKZ na een ernstig auto-ongeluk, waarbij haar hoofd ernstig verbrand was. Voor het meisje, maar ook voor de rest van het gezin was dit een vreselijk zware periode en zodoende boden we haar familie aan het eind van de behandeling een Opkikkerdag aan. Het meisje kwam naderhand vertellen wat ze allemaal had gedaan. Te veel om op te noemen! Ik had haar in al die tijd nog nooit zo blij gezien. Dat stralende gezichtje: het was onbeschrijfelijk!”

MARLEEN BEEMSTERBOER, PEDAGOGISCH MEDEWERKER RKZ BEVERWIJK

35


Via social media en onze Opkikker nieuwsbrief kan iedereen meegenieten van de Opkikkerdagen zelf èn van de voorpret en de napret. Want we willen de reikwijdte en duur van de lichtpuntjes die we bieden zoveel mogelijk rekken en strekken! De termen ‘KLOK’ en ‘SOK’ dagen: daar zijn we in 2018 mee gestopt, omdat de betekenis ervan zo’n geGOK was… NOKken dus… Enfin, in plaats van Kleine Opkikkerdagen (KLOK) en Super Opkikkerdagen (SOK), hebben we het nu gewoon over Opkikkerdagen. En die zijn niet ‘groot’ of ‘klein’, maar soms voor maximaal 20 gezinnen, en soms voor 55 gezinnen of meer. Wel zo duidelijk.

BELEEFDAGEN We denken dat het goed is dat de medewerkers van ziekenhuizen die gezinnen bij ons aanmelden zelf ook ervaren wat wij doen. Daarom werden er in mei en november van 2018 twee beleefdagen georganiseerd tijdens reguliere Opkikkerdagen op onze vaste stek in CenterParcs. Er waren in totaal 20 pedagogische medewerkers en een arts van diverse ziekenhuizen bij aanwezig. Via een voor hen samengesteld programma konden ze met eigen ogen zien (en beleven) wat kinderen allemaal ervaren. De feedback op beide beleefdagen was unaniem positief: deze manier van communicatie met ziekenhuizen wordt ontzettend gewaardeerd.

BACKSTAGE EVENT Elk jaar is er een backstage event waarvoor we alle sponsoren uitnodigen om een kijkje achter de schermen te komen nemen bij Stichting Opkikker. Alle aanwezige sponsors krijgen op dit event persoonlijk toegelicht wat er met zijn/haar bijdrage is gedaan. We vinden het belangrijk om op die manier transparant te zijn en hechten er veel waarde aan om onze sponsoren te betrekken bij de voortgang en onze plannen voor de toekomst. In december 2018 vond er een culinaire editie van het backstage event plaats bij Partycentrum Spotlight in Almere. Onder leiding van twee professionele chefkoks gingen vier ‘Opkikker Kinderen’ de keuken in om een spectaculair driegangenmenu in elkaar te zetten voor alle aanwezigen. De avond was informatief, leuk, lekker, en zeer zeker geslaagd!

KIK MAGAZINE Voor onze Ambassadeurs hebben we een eigen tijdschrift ontwikkeld: KIK Magazine! Het blad moet een beetje afleiding en positieve energie geven in lastige tijden. De lezertjes moeten als het ware kunnen wegdromen in een andere belevingswereld. Alle ambassadeurs ontvangen het blad thuis en daarnaast wordt het ook verspreid in (de wachtkamers van) ziekenhuizen.

>> Click to play OPKIKKER KINDEREN BEREIDEN EEN 3-GANGEN DINER VOOR HET BACK-STAGE EVENT

36


“I n één woord super! Overal is aan gedacht, zodat je zelf nergens aan hoeft te denken. Een onvergetelijke, bijzondere, gezellige toffe dag voor het hele gezin!”

- KAYLEE (Opkikkerdag 26 mei) 37


Het magazine wordt belangeloos gemaakt door bureau Imediate, in samenwerking met vormgevers, redacteuren, fotografen en BN’ers. We verzorgen zelf de redactie. Al zes jaar lang! KIK verschijnt vier keer per jaar om zo onze gezinnen steeds opnieuw een Opkikker te bezorgen.

Het blad is verdeeld in een deel voor jonge Ambassadeurs, oudere Ambassadeurs en een gedeelte is voor het hele gezin. Medio 2017 hebben we naar aanleiding van een lezersonderzoek de inhoud nog meer toegespitst op de behoefte van de lezers. En sindsdien krijgen we eigenlijk alleen positieve reacties.

AMBASSADEURSDAGEN De meeste van onze gezinnen zijn helaas niet klaar met ziekzijn na één Opkikkerdag. Daarom bieden we ze de mogelijkheid om als ambassadeur blijvend betrokken te blijven bij de stichting. In 2018 hadden we 2.889 ambassadeurs tussen de 5 en 18 jaar oud. Deze kinderen -vaak zelf nog ziek-, zetten zich op een geheel vrijblijvende, eigen manier in voor lotgenoten. Hoe bijzonder is dat?! Tijdens de jaarlijkse Ambassadeursdagen zetten we deze kanjers daarom extra in het zonnetje.

Als ambassadeur voor Stichting Opkikker ga je zelf aan de slag om lotgenoten te helpen, in welke vorm dan ook. De één zamelt mobieltjes in, terwijl de ander een sponsorloop organiseert op school. Door het ambassadeurschap hebben kinderen een kans om ziekte een andere plek in hun leven te geven en om te turnen naar iets wat niet alleen maar negatief is. Dat levert trots, eigenwaarde, kracht, persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid EN een sociaal netwerk op waar ze op kunnen terugvallen. Daardoor kunnen ze weer even gewone bijzondere kinderen zijn. Op 21 en 22 april 2018 ontvingen we 979 ambassadeurs en hun familie in het Nederlands Openlucht­ museum in Arnhem. Een grote groep, al waren het 200 ambassadeursgezinnen minder dan vorig jaar. We vermoeden dat dit kwam doordat onze ambassadeurs misschien minder enthousiast werden van het woord museum… Jammer, want de weer­goden waren ons gunstig gezind: de zon scheen volop! Ook dit jaar was er met dank aan onze sponsors een mooi programma samengesteld om onze kanjers te bedanken voor hun inzet voor Stichting Opkikker. Van oudhollandse spelletjes tot aan een ritje in een oldtimer en een knallende eindshow: er was van alles te beleven. Het absolute hoogtepunt van de dag was de ceremonie waarbij we medailles en speciale ­Opkikkerspeldjes uitdeelden aan respectievelijk nieuwe en veel bestaande ambassadeurs voor alles wat ze helemaal zelf hebben bereikt voor Stichting Opkikker. Door vele ambassadeurs bestempeld als een ‘jaarlijks terugkerende Opkikkerdag’, stond de dag in het teken van een dankjewel voor de inzet van alle ambassadeurs zelf, gezelligheid, onbezorgd plezier en contact met lotgenoten. Een zeer vruchtbare grond voor vriendschappen voor het leven! De ambassadeursdagen 2018 waren niet zo’n succes geworden door de enorme steun van onze sponsoren. Iedereen daarom nogmaals hartelijk bedankt voor alle inzet. Ja, jij ook!

BEDANKT ALLEMAAL! 38


“T ROTS ALS EEN PAUW OP ZIJN DIPLOMA”

>> Click to play

“Onze Yörn is sinds dit jaar Ambassadeur van Stichting Opkikker. Ondanks zijn ziekte is het hem dit jaar gelukt om maar liefst 217 telefoons in te zamelen voor de Stichting èn lootjes te verkopen voor de Grote Clubactie èn iedereen in onze omgeving te vertellen over hoe leuk en belangrijk het werk van ­Opkikker is. Op 21 april werd al zijn inzet groots beloond tijdens onze allereerste Ambassadeursdag in het Openluchtmuseum. Yörn kreeg voor zijn werk maar liefst drie Opkikker medailles uitgereikt (een ‘diploma’ aldus Yörn). Hij was zo trots als een pauw. Helemaal toen hij een applaus kreeg bij de overhandiging; hij groeide helemaal!” Een kind kan de was doen “Daarna begon onze tour door het museum. We hebben in mooie oldtimers gereden, in een tram gezeten, gekke oude fietsen gezien en oudhollandse spelletjes gedaan. En we hebben ook nog ouderwets de was gedaan. Dat vond Yörn maar gek; want hoe kan het nou dat er vroeger geen wasmachines waren?? Als afsluiter was er een knalfeest op het plein. We hebben gelachen, gedanst, de polonaise gelopen en keihard gezongen. Yörn en zijn zus Jayla waren allebei total loss, maar het was fantastisch om al die blije, trotse gezichtjes te zien. We kunnen niet wachten tot volgend jaar!” Anurish (papa), Alisja (mama), Jayla (zus) & Yörn (Ambassadeur)

39


uw steun

Bonne: “Het was superdepuperleuk!” Anne: “Echt supersupersupersuperleuk!” Abe: “Serieus echt megamegamegaveel leuk.”

- BONNE, ANNE EN ABE (Opkikkerdag 26 mei) 40


Fondsenwerving Al 23 jaar houden we onze eigen broek op zonder overheidssubsidie of steun van grote loterijen. Dat betekent dat Stichting Opkikker afhankelijk is van giften, donaties, sponsoren en acties die voor en door de stichting worden georganiseerd. Zodoende moeten wij er elk jaar weer hard aan trekken om de nodige financiën bij elkaar te krijgen. Goed nieuws: dat is in 2018 maar weer mooi gelukt!

DONATEURS Alle (particuliere) donateurs zijn altijd van harte welkom! Of ze nou groot of klein zijn, ons eenmalig steunen of periodiek. OK, heel eerlijk: het liefst hebben we natuurlijk grote, periodieke donaties, waar we structureel op kunnen rekenen. Maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weert! In 2018 zijn we dankzij een aantal investeerders gestart met een nieuw donateursplan, wat nu al heel goed van de grond is gekomen, maar waar we vooral op de lange termijn plezier van gaan hebben. Het werkt zo: we hebben een budget van € 500.000 gekregen om Credo in te schakelen, een professionele partij die op basis van ‘no cure no pay’ donateurs voor ons werft die zich voor onbepaalde tijd aan ons binden. Daar betalen we ze een vast bedrag per donateur voor (van het geïnvesteerde budget).

Over een tijd betalen we onze investeerders terug (met rente) uit de opbrengsten van de donaties. Aan het eind van de rit hebben we -zonder onze eigen middelen te hoeven aanspreken- een structurele inkomstenstroom uit een stabiel bestand van in ieder geval 5.000 donateurs voor onbepaalde tijd.

IN CIJFERS: Donateurs geworven in 2018 Begeleide acties

5.500 700

Ingezamelde mobieltjes en cartridges 71.734 Verkochte loten

6.500

Geboekte huisjes

115

Lokale collecties

18

Verzonden Koffie Morning pakketten 2.370 DOEL 2018: 4.600 donateurs die totaal € 360.000 bijdragen (gemiddeld € 55)

Ingezamelde lege flessen

Damlopers 60 Boekingen Little Big Speakers

REALISATIE: Het waren er 9.493 die totaal € 521.529 bijdroegen (gemiddelde € 55)

88.536

Nieuwe ambassadeurs

8 494

Naamsbekendheid 54%

EVALUATIE: Als bedankje en om te laten zien wat er met hun bijdragen gebeurt, sturen we onze donateurs altijd (digitaal) de Opkikker Nieuwsbrief. Ook kunnen ze zich opgeven als toekomstig gezinsbegeleider tijdens Opkikkerdagen. Hier gaan we mee door in 2019!

41


CORPORATE SPONSORS We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we zijn onze (hoofd)sponsors heel dankbaar voor hun structurele steun. Zonder hen zouden we niet de zorgen kunnen verlichten van zoveel gezinnen met een langdurig ziek kind! In principe maken we met onze corporate funders afspraken voor minimaal een jaar. Aan het eind van elk jaar wordt de samenwerking geëvalueerd en gecontinueerd of bijgestuurd. We bieden sponsors verschillende opties om zich voor korte of langere tijd te verbinden aan Stichting Opkikker: Adopteren Opkikkerdag Naast een financiële bijdrage om een Opkikkerdag te kunnen organiseren, zetten bedrijven, fondsen of instellingen zich met hun team die dag in als gelegenheidsvrijwilligers. Een heel dankbare ervaring, waar sponsors graag aan meewerken!

DOEL 2018: Alle 15 Opkikkerdagen voor 80% afgedekt door een corporate sponsor REALISATIE Van de 17 Opkikkerdagen was 98% afgedekt door een corporate sponsor (de 7 Opkikkerdagen met 55+ gezinnen in 2018 kostten elk € 45.000, waarvan wij er telkens zelf € 10.000 bekostigden. Alle andere ‘Opkikkerdagkosten’ werden afgedekt door een sponsor). EVALUATIE: Nuon, Alliander, Sogeti en Roto hebben ­bijgetekend om volgend jaar ook weer ‘hun’ Opkikkerdag te adopteren. Top!

MAIN ENERGIE BUSINESS CHALLENGE: BUSINESS, PLEZIER ÉN STICHTING OPKIKKER STEUNEN! Business en plezier combineren, èn ook nog eens geld inzamelen voor het goede doel; dat is waar het allemaal om draait bij de MAIN Energie Business Challenge. Met een rit van Almere naar een Europese bestemming en weer terug, zetten deelnemers zich in om met hun auto geld in te zamelen voor Stichting Opkikker. Nadat er in 2017 ruim € 70.000 werd opgehaald, waren wij ook in 2018 weer begunstigde van deze waanzinnige actie! Resultaat 2018: €80.236,33! Wat de Business Challenge precies inhoudt? “In feite is het een netwerkevenement voor ondernemers, met een uitdagende challenge: wie kan zijn netwerk het beste inzetten om het goede doel te helpen?”, vertelt Mathijs, één van de oprichters. Het team dat het meeste sponsorgeld bij elkaar heeft gebracht, krijgt de wisseltrofee, die ze een jaar lang mogen houden. En dan is er nog een prijs voor het team dat rijdt in de mooiste of meest opvallende auto. “Toen we deze actie opzette, hadden we niet verwacht dat het zo een groot succes zou zijn”, vertelt ­Mathijs. “Misschien kunnen we het wel een uit de hand gelopen grap noemen. Naast het feit dat de opbrengst veel hoger was dan wij hadden gehoopt, krijgen we er allemaal echt veel energie van. Klanten en relaties zijn door deze actie echt naar elkaar toegegroeid. De derde editie staat voor volgend jaar alweer op de planning!”

42

>> Click to play


Nog een manier waarop een bedrijf zich (kortdurend) in kan zetten voor Opkikker is het organiseren van een (inzamel)actie. De mogelijkheden hiervoor zijn eindeloos! Van ‘gewoon geld’ inzamelen tot een rally race of een gesponsorde spinning sessie. Het maakt niet uit, als het maar een fijne donatie oplevert.

DOEL 2018: Er was geen apart doel voor inzamelacties van specifiek corporate sponsors; deze gingen gewoon mee met opbrengsten uit externe acties en dat houden we in 2019 ook weer zo (zie verder).

Little Big Speaker In 2017 hebben we een aantal van onze Ambassadeurs opgeleid tot echte motivational speakers. Deze kinderen (12-17 jaar) hebben een uniek verhaal en combineren hun rijke levenswijsheid uit hun nu al turbulente leventje met onuitputtelijke, kinderlijke positiviteit. Dit maakt een Little Big Speaker een aanwinst voor elk bedrijfsevenement of seminar. Door het boeken van een Little Big Speaker doneert een bedrijf direct aan Stichting Opkikker. En de spreker -en zijn familiekrijgen er ook energie van!

DOEL 2018: 3 boekingen met een totale opbrengst van € 15.000 REALISATIE: Er waren maar liefst 8 boekingen met een totale opbrengst van € 7.500 EVALUATIE: Al doende kwamen we er in 2018 achter dat het voor ons interessanter was om ons verhaal te vertellen aan meer mensen voor minder geld dan andersom. Vooral omdat de Speakers op deze manier een voor ons nieuwe, interessante doelgroep (lees: potentiële sponsors) bereiken met een bijzondere, heel persoonlijke versie van ons verhaal!

>> Click to play ÉÉN VAN ONZE LITTLE BIG SPEAKERS IN ACTIE

43


Wat steunen oplevert Als tegenprestatie krijgen onze sponsors een persoonlijk voorbeeldverslag van één van de gezinnen die mede dankzij hun bijdrage een Opkikkerdag heeft gehad. Zo geven we ‘een goed doel steunen’ een gezicht en kan een sponsor direct zelf ervaren wat er met zijn bijdrage is gebeurd. Daarnaast ontvangen alle sponsors de Opkikker nieuwsbrief, krant en ons jaarverslag, waarin desgewenst hun naam of logo prominent vermeld staat. Ook mogen onze sponsors ons logo gebruiken en onze naam noemen in publicaties, bijvoorbeeld in persberichten om inzamelacties te promoten. Corporate sponsors, fondsen en ‘grote gevers’ nodigen we uit op de jaarlijkse Backstage Dag (zie Wat we doen), waar we laten zien wat er gedaan wordt met hun bijdrage. Van onze sponsors weten we dat dit de grootste winst is van Opkikker steunen: zien en beleven welke impact de Opkikkerdagen hebben op onze kinderen!

OPKIKKER KINDEREN IN ACTIE TIJDENS DE BACKSTAGE DAG

44

We zijn er trots op dat sinds onze oprichting het aantal sponsors alleen maar is gestegen. Men waardeert onze transparantie: we vertellen eerlijk en open over wat we doen, wat we nodig hebben en waar het geld naartoe gaat. Sponsors vinden het daarom prettig om met ons samen te werken èn men ziet de meerwaarde van ons werk! Hierna vind je een overzichtje van de sponsors met wie we een schriftelijke overeenkomst hebben en hoe ze ons hebben gesteund in 2018. Dat is verplicht vanuit het CBF. We hebben nog veel meer sponsors hoor (check de bijlagen), maar daar hebben we geen schriftelijke overeenkomst mee en zodoende hoeven we jullie hier niet lastig te vallen met de gigantische veel verschillende manieren waarop we gesponsord worden. Dat is geen geheim ofzo, dus uiteraard vind je de totale waarde van alle sponsorbijdragen wel in ons financiële overzicht!


DOEL: Leaseplan stelt al sinds de jaren 90 een auto ter beschikking aan ons team! REALISATIE: Dat deden ze ook in 2018. Heel erg bedankt! EVALUATIE: , Dit is een superdeal, gezien de vele kilometers die worden gereden voor de organisatie van de Opkikkerdagen! Dat vindt Leaseplan ook en zodoende is onze samenwerking ook in 2019 gegarandeerd.

DOEL: De NUON Foundation heeft zich voor drie jaar aan ons verbonden (2018-2020) om in ieder geval één keer per jaar een Opkikker­ dag te adopteren. REALISATIE: Dat is gelukt in 2018, op 9 maart! Ook organiseerden NUON ‘exclusief leden’ een kerstpakketten actie (€ 5.324) en een actie waarbij ze de waarde van hun punten in het NUON-spaarprogramma voor klanten aan ons doneerden (€ 8.082). Top! EVALUATIE: Het is al 13 jaar fijn samenwerken met de NUON! Dat vinden zij gelukkig ook. Blijven we dus doen!

DOEL: Clean Lease heeft zich voor vijf jaar aan ons verbonden (2014-2019) om in de vorm van 50 gesponsorde huisjes een structurele bijdrage te leveren aan het jaarlijkse ‘Geef en Neem het ervan Weekend’,, waarbij het bedrag dat mensen besteden door een weekend te boeken bij Center Parcs de Eemhof, wordt gedoneerd aan Opkikker. REALISATIE: Naast de bijdrage voor het weekend, sponsort Clean Lease ook de bestickering van vrachtauto’s met Opkikkeruitingen. EVALUATIE: Inmiddels is het ‘GEN’ weekend uitgegroeid tot een niet te missen begrip binnen de achterban van de stichting! Dat vindt Clean Lease ook: afgelopen jaar hebben we geëvalueerd en onze samenwerking verlengd tot en met 2020!

DOEL: De Alliander Foundation heeft zich voor twee jaar aan ons verbonden (2017-2018) om één keer per jaar een Opkikkerdag te organiseren. REALISATIE: Is gelukt! We hadden op 5 november 2018 een Alliander-Opkikkerdag. EVALUATIE: In 2018 hebben we onze samenwerking (van al 13 jaar!) geëvalueerd met Alliander en we waren we het helemaal eens: dit blijven we doen! In 2019 zullen verdere gesprekken plaatsvinden over hoe we precies blijven samenwerken, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit weer in de vorm van een gesponsorde Opkikkerdag zijn.

ONZE VASTE SPONSORS 45


DOEL: Sogeti verbindt zich (al 10 jaar) elk jaar opnieuw aan Stichting Opkikker (vinden we fijn!) om een Opkikkerdag te adopteren. Ook hebben ze de basis-opzet voor onze nieuwe website voor ons gemaakt. REALISATIE: Op 12 mei 2018 is dit gelukt! Het was een topdag! EVALUATIE Zowel Sogeti als wij vinden het al tien jaar lang heel fijn samenwerken. We zijn dus heel blij dat we in 2019 in ongewijzigde samenstelling verdergaan!

DOEL: Zicht risico- en verzekeringsadviseurs heeft zich voor drie jaar aan ons verbonden (20162018) om in ieder geval één keer per jaar een Opkikkerdag te adopteren en zelf wervingsacties voor ons op touw te zetten. Super! REALISATIE: We hebben ‘m gehad hoor op 20 maart 2018: een geweldig geslaagde Zicht Opkikkerdag! Daarnaast heeft het hele team van Zicht meegedaan aan een Koffie Morning waarvan de opbrengst voor Opkikker was, èn hebben ze een hele stapel kikkerknuffels aangeschaft voor hun medewerkers en klanten. EVALUATIE: Na evaluatie in 2018 hebben we samen besloten precies hetzelfde nog een keer te doen in 2019!

ONZE VASTE SPONSORS 46

DOEL: Center Parcs stelt al ruim 10 jaar haar park de Eemhof gratis en voor niks beschikbaar als locatie voor Opkikkerdagen. We hebben zelfs daarvoor twee vaste, eigen plekken op het park in bruikleen gekregen, genaamd Opkikkerland I en II. Ook sponsoren ze maar liefst 50 huisjes voor ons GEN weekend. Geweldig! Bovendien kunnen we van al hun faciliteiten gebruik maken tegen een gereduceerd tarief, EN adopteren ze elk jaar ook nog een Opkikkerdag! REALISATIE: Al in 2016 is er voor Opkikkerland I en II een bruikleenovereenkomst samengesteld tot en met 2021 en heeft Center Parcs Nederland opnieuw een Opkikkerdag geadopteerd in juni 2018. EVALUATIE: Na evaluatie is wederom een Opkikkerdag­ adoptie in 2019 toegezegd, de bruikleen­ overeenkomst verlengd tot in ieder geval 2023 en worden er wederom 50 huisjes gesponsord voor het GEN weekend. Daar zijn we heel blij mee!

DOEL: Eeko is onze inzamelingspartner voor mobieltjes en cartridges: per ingezameld item ontvangen wij een vergoeding. REALISATIE: Samen met Eeko hebben we in 2018 al meer dan 700.000 toestellen ingezameld! KaCHING! EVALUATIE: Bij de evaluatie waren we het eens: dit gaan we in 2019 zeker weer (en meer!) doen!


RELATIES, OFTEWEL SPONSORS VAN TIJD EN IN NATURA Wij gebruiken de misschien wat generieke term ‘relaties’ voor alle lieve mensen die ons sponsoren met niet alleen hun tijd (zoals vrijwilligers), maar ook hun middelen (zoals sponsors ons helpen met financiële middelen). Sponsors van tijd en natura dus eigenlijk! Of ‘natura sponsorende vrijwilliger’. Hoe je wilt. Een voorbeeld: leden van verschillende brandweer- en politiecorpsen zijn vaak te vinden op de Eemhof tijdens Opkikkerdagen om samen met de kinderen heel gevaarlijke boeven te vangen en best grote brandjes te blussen. Met een echte brandweerwagen uiteraard. Gaaf toch! Deze relaties zijn goud waard voor Stichting Opkikker. Ze maken het verschil op een Opkikkerdag èn ze maken het mogelijk om de kosten per Opkikkerdag zo laag mogelijk te houden, zodat we meer kunnen doen met ons budget. Al onze relaties houden we daarom goed op de hoogte via onze wekelijkse nieuwsbrief en social media. Sommige relaties melden zich spontaan bij ons, maar we hebben ook Sanne, onze medewerker relatiebeheer die zich bezighoudt met het vinden en begeleiden van nieuwe, soms heel specifieke relaties.

Als we bijvoorbeeld voor een Opkikkerdag graag een poppenkast willen organiseren, gaat Sanne op zoek naar een professionele poppenkastspeler die met zijn eigen Klaas Vaak en Katrijn een show wil komen geven. Het is best arbeidsintensief om commitment voor langere termijn te krijgen van voldoende en de juiste relaties. Daarom hebben we het werkproces voor relatiebeheer verbeterd door handig gebruik te maken van o.a. social media: via (besloten) Facebookgroepen communiceren we snel en efficiënt met verschillende groepen relaties, zoals de groep ‘visagisten’ of ‘hulpdiensten’. Een tevredenheidsonderzoek onder alle relaties in 2018 wees uit dat men heel tevreden is met dit verbeterde proces en de samenwerking met Stichting Opkikker overall.

DOEL 2018: Er was geen apart ‘target’ voor wat we wilden bereiken via onze relaties, we gaan altijd uit van zoveel mogelijk. De totale waarde van hun bijdrage is te vinden onder ‘sponsoropbrengsten in natura’. Dit houden we in 2019 ook weer zo.

BEDANKT!!! Namens ons hele team en àl die gezinnen met een langdurig ziek kind die we afgelopen jaar een lichtpuntje hebben kunnen bieden, willen we tegen al onze sponsors zeggen: HEEL HARTELIJK BEDANKT!! Zonder jullie steun en inzet zouden wij nergens zijn!

47


“Opkikker geeft kracht aan gezinnen”

In gesprek met André Kuipers Voor ons ambassadeursmagazine KIK komen we nog wel eens wat BN’ers (bekende Nederlanders) tegen. Zo mocht ambassadeur Stijn astronaut en arts André Kuipers interviewen. André Kuipers draagt Stichting Opkikker een warm hart toe en heeft zich in het verleden vaker als relatie voor ons ingezet: “Ik ken Opkikker al tien jaar, misschien wel langer. Ik heb voor de stichting o.a. kinderen rondgeleid bij de Space Expo. Een prachtig initiatief; het is heel leuk om kinderen, maar ook de mensen eromheen, zoals broertjes, zusjes en ouders, blij te maken! Ik ben arts en heb op kinderafdelingen gewerkt en ik ben zelf ook vader. Hierdoor weet ik: kinderen horen gewoon niet ziek te zijn! Het voelt onnatuurlijk als een kind ernstig ziek is en daar wil ik graag wat voor doen. Voor een kind kost het heel veel energie om ziek te zijn, iets (tijdelijk) niet meer te kunnen en niet te weten wat de toekomst gaat brengen. Dit, samen met de ziekenhuis opnames, is zwaar, belastend en onzeker. Ook voor de mensen eromheen. Dus als je hen op een leuke manier een bijzondere dag kunt bezorgen, dan doe je dat natuurlijk meteen. Wat Opkikker doet, is meer dan een dag. Het is iets wat je voor altijd bijblijft, wat voor altijd in je hoofd blijft zitten. Het geeft ontzettend veel kracht aan de gezinnen. Ze maken dingen mee die andere mensen niet mee maken. Het geeft iets speciaals en dat hebben deze mensen nodig. Omdat je aan de andere kant zoveel energie kwijtraakt, is het juist ook heel belangrijk om iets positiefs terug te krijgen. En daarom is Stichting Opkikker een heel goed initiatief, door precies dát te doen. En daar komt bij: het geeft ook degene die eraan meewerkt een goed gevoel. Dus het is aan alle kanten positief!”

48


GIFTEN EN ACTIES We zijn altijd super blij met de acties die mensen spontaan voor ons organiseren. Een paar van de vele leuke, gekke en spontane acties hebben we hieronder voor je verzameld. Dankjewel iedereen!

HELTER SKELTER Elk jaar organiseert het ROC Friese Poort in Leeuwarden de Skelterrace Friesland. Op 5 juni 2018 namen leerlingen van ­vmboscholen uit de regio het tegen elkaar op met zelf ‘gepimpte’ skelters in een skel­ terwedstrijd. Lenze Kielstra, initiatiefnemer van de race: “We organiseren dit om jongeren te interesseren voor techniek. Daarnaast kiezen we elk jaar een goed doel waar het sponsorgeld naar toe gaat en in 2018 is dat Stichting Opkikker. Zo dragen we ook maatschappelijk een steentje bij.” Dit jaar vond de Skelterrace plaats op het Wilhelminaplein in hartje centrum van Leeuwarden. Onder groot publiek werd de race verreden met maar liefst 23 teams, die zich lieten sponsoren door technische bedrijven uit de buurt. Aan het einde van de dag kregen wij een cheque uitgereikt, met daarop het prachtige bedrag van € 8.000!

VOOR PAMPUS Elk jaar roeit Sloeproeivereniging De Heeren XIV de wedstrijd Muiden Pampus Muiden in het eerste weekend van november, zo ook in 2018. Alle deelnemende verenigingen roeien drie rondjes om Pampus. Voor de eer, maar elk jaar wordt er ook een goed doel in het zonnetje gezet. Vereniging De Heeren XIV heeft georganiseerd dat dit in 2018 Stichting Opkikker was en heeft voor ons € 637,35 opgehaald. Geweldig!

IN MAN FAN KWIZEKWÂNSJE Op 25 en 26 oktober 2018 werden de alweer 10e Siebe Nicolai Voetbaldagen op Sportpark De Warren in Hardegarijp gehouden. Eregast was de familie Nicolai, helaas zonder naamgever Siebe, die ons veel te vroeg ontvallen is. Maar zijn naam zingt nog altijd rond op de voetbalclub, waar hij bekend staat als een kerel van formaat (in man fan kwizekwânsje). Tijdens het twee­ daags sportevenement konden de ruim 150 kinderen zich vermaken voetbalspelletjes, strijden voor de penalty bokaal en meedoen aan de sponsorloop voor Stichting Opkikker. Dat er heel veel rondjes gelopen, blijkt wel uit het geweldige bedrag dat hiermee is opgehaald: maar liefst € 1.750!

49


Daarnaast zitten we zelf natuurlijk ook niet stil! Elk jaar organiseren we een aantal grote inzamelacties om fondsen te werven. Voor 2018 hadden we ons als doel gesteld om totaal € 640.000 uit giften en acties op te halen. Ze staan hier toegelicht! Lokale collectes We hebben niet de middelen of de mankracht om een landelijke collecte te organiseren, maar dat belet ons natuurlijk niet om lokaal langs de deuren te gaan en vrijwilligers op te roepen om dit in hun gemeente ook te doen namens Stichting Opkikker. Elk officieel erkend goed doel mag bij de gemeente waar ze zijn gevestigd een vergunning aanvragen om te collecteren op door de gemeente vastgestelde dagen. Dit werkt zo in Nederland om de stroom van collectanten aan de deur een beetje te reguleren en dat is best fijn. Stichting Opkikker zit in Almere en dus gaan we daar zelf langs de deur en roepen we mensen in andere gemeentes op om daar een collecte op te zetten, waar we ze dan bij begeleiden.

DOEL 2018: 15 collectes met een totale opbrengst van € 30.000 REALISATIE: Het werden 18 collectes met een totale opbrengst van € 32.554,18 EVALUATIE: We zullen (altijd) blijven collecteren. Het levert niet alleen een fijne donatie op, maar helpt ook om mensen bekend te maken/ houden met Opkikker.

DOEL 2018: 75.000 mobieltjes en cartridges met een totale opbrengst van € 85.000 REALISATIE: 71.734 items met een totale opbrengst van € 101.015,50 EVALUATIE: Hier gaan we zeker mee door. Onze doelstelling voor 2019 is het inzamelen van 80.000 items. Doe je mee? Vraag dan nu een inzameldoos aan en help ons door jouw oude mobieltje (of cartridge) te doneren!

Koffie Morning Het concept van de Koffie Morning is briljant in zijn eenvoud: mensen organiseren een Koffie-met-gebak ochtend voor hun eigen vrienden, collega’s, sportclub of buren (het mag trouwens ook met thee en chocola, cola en chips of een borreltje met bitterballen hoor!) en vragen alle genodigden voor een bijdrage voor Stichting Opkikker. Gezellig, èn je steunt meteen een goed doel. Degene die het feestje organiseert kan zich bij ons melden en ontvangt dan een ontzettend leuk vormgegeven doosje met daarin o.a. taartrecepten, ballonnen, een collectebus èn een poster waarop handige QR-codes staan die gescand kunnen worden met een telefoon, zodat ook degenen ‘die toevallig geen contant geld bij zich hebben’ heel makkelijk kunnen doneren via een Tikkie en hun mobieltje.

DOEL 2018: 5.000 Koffie Mornings met een totale opbrengst van € 180.000 Mobieltjes inzamelactie Die mobiele bellerij is een goede business hoor! Voor elk ingezameld mobieltje (en gebruikte cartridge) dat we inleveren bij onze inzamelpartner Eeko krijgen we een mooie vergoeding (afhankelijk van hoe goed/ nieuw/heel het ingezamelde item is). De inzamelactie is ooit gestart door Opkikker ambassadeurs en is inmiddels niet meer weg te denken!

50

REALISATIE: We hadden 2.370 ochtenden met een opbrengst van €38.980 EVALUATIE: Hier is duidelijk ruimte voor verbetering. Volgend jaar willen we kijken hoe we de Koffie Morning beter en meer onder de aandacht kunnen krijgen.


“Twee duimen omhoog en superdepuper leuk! Ik vond de helikopter super! Eén groot feest! We voelen ons enorm verwend! Hélemaal opgekikkerd. Hier kunnen we héél fijn op terugkijken als het straks even weer minder leuk is.”

- BJORN (Opkikkerdag 26 mei) 51


Geef En Neem Het Ervan Weekend Elk jaar is er het ‘Geef en Neem het ervan Weekend’ (GEN Weekend) dat gelijktijdig plaatsvindt met een Opkikkerdag voor 55+ gezinnen. Het bedrag dat mensen besteden door dit weekend te boeken bij Center Parcs de Eemhof, wordt gedoneerd aan Opkikker. Het weekend, gesponsord door Center Parcs en Clean Lease, is inmiddels een waar begrip bij onze achterban! Op de dag zelf volgen de deelnemers aan het GEN Weekend eenzelfde type programma als onze Opkikkergezinnen, zodat ze zelf het Opkikkergevoel kunnen beleven. Het hoogtepunt elk jaar? Dat is beslist de bad-eendjes-race en het uitzwaaien van de Opkikkergezinnen!

DOEL 2018: een totale opbrengst van € 45.000 REALISATIE: We realiseerden een opbrengst van € 44.060. Bijna! EVALUATIE: Ondanks dat we ons doel net niet konden aantikken, organiseren we volgend jaar gewoon weer een GEN Weekend hoor! Tot in lengte van dagen als het aan ons ligt!

>> Click to play GEZELLIGE DRUKTE TIJDENS EEN KOFFIE MORNING

52

Grote Club Actie De Grote Club Actie… Inmiddels een begrip in de ­Nederlandse samenleving! Wie heeft er niet ooit lootjes verkocht als kind?

DOEL 2018: 15.000 verkochte lootjes met een totale opbrengst van € 36.000 REALISATIE: 6.500 verkochte lootjes met een totale opbrengst van € 15.365 EVALUATIE: Wij doen inmiddels zes jaar mee en helaas merken we dat de rek eruit is bij onze achterban: er worden minder lootjes verkocht, met minder enthousiasme. Bovendien valt de Grote Club Actie samen met onze Koffie Morning actie, waardoor we hebben besloten om onze deelname aan de Grote Club Actie te beperken tot eens in de drie jaar. Op die manier houden we ook een beetje variatie in het type acties waar onze vrijwilligers aan meewerken.


Statiegeld Actie Het klinkt zo simpel: flessen inzamelen en het statiegeld doneren aan een goed doel. Maar het werkt geweldig! Vaak worden supermarkten rechtstreeks benaderd en worden wij zo het goede doel dat ‘hangt’ bij het bakje waar mensen hun statiegeldbonnetje in kunnen doen bij de lege-flessen-inname. En soms worden er acties georganiseerd door vooral (lagere) schoolkinderen, die het een sport vinden om zoveel mogelijk statiegeldflessen bij elkaar te krijgen. Hoe dan ook: wij zijn er blij mee!

DOEL 2018: 100 inzamelacties met een totale opbrengst van € 20.000 REALISATIE: 116 inzamelacties met een totale opbrengst van € 22.134 EVALUATIE: Dit blijven we doen!

SUPPORTERS Particulieren die ons steunen door een of meerdere lootjes te kopen voor de Support Actie noemen we ‘Supporters’. Deze actie wordt georganiseerd door de Nationale Grote Club Actie (die van de ‘gewone’ Grote Club Actie). De Support Actie is specifiek bedoeld om goede doelen, stichtingen en verenigingen te steunen. Een supporter koopt elke maand voor € 5,50 een lot en machtigt de Support Actie om dit maandelijks tot wederopzegging van zijn/haar rekening af te schrijven. Van elk verkocht lot ontvangen wij 80% (oftewel € 4,40). De resterende 20% (€ 1,10) gaat naar de Support Actie voor de samenstelling van het prijzenpakket en administratiekosten. Er zijn vier trekkingen per jaar.

DOEL 2018: 2750 supporters die totaal €140.000 bijdragen REALISATIE: Het waren er 3003; met een totale bijdrage van € 150.299,60

Dam tot Damloop Ook een klassieke ‘fundraiser’: je laten sponsoren voor je sportieve prestatie, in dit geval de Dam tot Damloop! Sinds 1985 wordt dit evenement georganiseerd in september en lopen er elk jaar tienduizenden mensen mee van Zaandam naar Amsterdam. Een stijgend aantal deelnemers laat zich sponsoren voor een goed doel en gelukkig voor ons zit daar ook een aantal ‘Opkikkers’ tussen!

EVALUATIE: In 2019 doen we nog wel mee met de Support Actie, maar gaan we niet meer actief supporters werven. We concentreren ons op de aanwas van gewone donateurs, omdat dit voor ons kosten-efficiënter is, gezien ons nieuwe donateursplan.

DOEL 2018: 100 gesponsorde Damlopers met een totale opbrengst van € 40.000 REALISATIE: 60 gesponsorde Damlopers met een totale opbrengst van € 18.510 EVALUATIE: Ai! Er viel dit jaar een aantal ‘vaste Opkik­ ker­lopers’ uit vanwege blessures en ander leed, waardoor ook de opbrengsten tegen vielen. Volgend jaar beter!

53


MERCHANDISE Jawel! Wij hebben eigen merchandise! En een eigen webshop! Hip toch! Je vindt er onder andere Opkikker­knuffels, Auto-plakkikkers, Opkikkersleutel­ hangers, Opkikker-Koffie-Morning-koffiemokken en Opkikker-Koffie-Morning-reisbekers (mooi woord voor Scrabble!). Alle merchandise die we aanbieden, wordt in zoverre gesponsord dat we alles tegen kostprijs kunnen inkopen. We verkopen de merchandise op Opkikkerdagen, of via vrijwilligers op markten, braderieën, enzovoort. Of je kunt op de website bestellen en het naar vrienden of familie laten sturen. Leuk cadeau-idee!

DOEL 2018: We wilden in 2018 graag een merchandise omzet van € 80.000 REALISATIE: Er werd in werkelijkheid € 62.000 verdiend. Jammer! EVALUATIE: In 2019 gaan we meer aan de slag met het promoten van de webshop via Social Media. Ook gaan we kritisch kijken naar ons aanbod.

“Fantastisch hoe jullie deze dag voor ons georganiseerd hebben. Jullie hebben ervoor gezorgd ons even alle zorgen te laten vergeten. En als gezin echt even mogen genieten van elkaar en alles daar omheen. Bedankt!”

- LEVI (Opkikkerdag 26 mei) -

54

>> Click to play


MEDIA In 2018 heeft Stichting Opkikker een totale mediawaarde van € 870.000 behaald (de mediawaarde geeft de waarde weer van de ‘free publicity’ oftewel wat de kosten zouden zijn als je dezelfde media-aandacht commer­cieel zou inkopen).

Onze tv-commercial is in 2018 1.200 keer minder uitgezonden dan vorig jaar. Klinkt heftig, maar dat komt alleen omdat we niet meer in de vaste ‘loop’ meedraaien op TV Rijnmond, hoor! Zie ook bijgaande cijfers:

MEDIA AANDACHT Bezoek website (unieke bezoekers) Volgers Facebook Volgers Twitter

2018

2017

312.089

303.393

32.230 31.161

Mee gestopt. We doen nu Insta!

3.186

Volgers Instagram

1.030 X

Oplage Opkikkernieuws

115.112 94.0000

(digitaal: 65.112 – gedrukt: 50.000)

(totale oplage)

1.220.000

1.145.545

626 plaatsingen

192 plaatsingen*

740 uitzendingen

1.940 uitzendingen*

Oplage Opkikker Huis aan Huiskrant Meldingen in landelijke pers (on- en offline) *plus 2 meldingen op landelijke t.v. van ambassadeursdagen

Opkikker tv-commercial

*1.200 uitzendingen tussen januari en juli in 2017 liepen via TV Rijnmond

Abri plaatsingen

1.000 1.000

Naamsbekendheid Met de hulp van Marktonderzoekbureau Mobiel Centre, meten we jaarlijks onze naamsbekendheid en waardering. In 2018 kwamen daaruit de volgende cijfers naar voren:

Spontane naamsbekendheid** Geholpen naamsbekendheid***

4% 54%

7% 56%

** S pontaan wil zeggen dat ondervraagden zelf met Opkikker komen als men gevraagd wordt naar welke goede doelen men kent die zich inzetten voor zieke kinderen. *** Geholpen wil zeggen dat ondervraagden aangeven Opkikker te kennen als men gevraagd wordt ‘welke van deze goede doelen die zich inzetten voor zieke kinderen kent u)

Van al deze mensen weet 80% dat we ons inzetten voor zieke kinderen in Nederland; 63% weet dat we Opkikkerdagen organiseren voor het hele gezin. Qua waardering doen we het goed: 81% van alle mensen staat positief tegenover Stichting Opkikker, de overige 18% is neutraal (in ieder geval niet negatief!). De meeste mensen (31%) kent ons van tv, een groot deel (20%) kent ons ‘van horen zeggen’. Maar liefst bijna 70% van de ondervraagden gaf aan de maanden daarvoor geen enkele reclame of melding te hebben gezien of gehoord. Op basis van deze cijfer kunnen we een aantal dingen concluderen:

•W  e moeten actiever extern communiceren! Omdat mensen aangeven dat ze ons kennen via iets dat ze op tv hebben gezien, wordt het een uitdaging in 2019 om onze commercial vaker uitgezonden te krijgen, het liefst landelijk natuurlijk!

55


Sjoerd: “Het was superleuk. Het leukste was rijden in een Ferrari.” Hidde: “Ja echt gaaf die snelle auto’s! Maar vooral in die Corvette.” Laura: “Ik vond het ook super leuk. Maar ook wel een beetje spannend in die snelle auto’s.”

- SJOERD, HIDDE EN LAURA (Opkikkerdag 26 mei) 56


57


en nu verder

“E en dag waarop we even konden vergeten dat er beperkingen, verdriet en ziekte is. Zoveel liefde en warme mensen… we zijn enorm ontroerd! Alles was even leuk!”

- SEM (Opkikkerdag 10 maart) 58


DOELSTELLINGEN TOEN EN NU Onze strategie, beleid en doelstellingen voor de lange termijn zijn in een 5-jarenplan voor 2016-2020 beschreven en vastgelegd. Al in 2017 bleek dat we door de werkelijkheid werden ingehaald en onze doelen moesten bijstellen. Dat is niet erg: elk jaar is er daarvoor een aparte vergadering met het bestuur en worden alle plannen op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld, zo ook in 2018! Ter leering ende vermaeck nemen we ons oorspronkelijke vijfjaren plan onder de loep (conform de eis van het CBF). Ga er even voor zitten! Eind volgend jaar zal een nieuw 5-jarenplan opgesteld worden en gaan we met ons beste weten en kunnen opnieuw koffiedikkijken! ;-) Geen tijd of zin om alles te lezen? Skip dan naar de ‘Speerpunten 2019’!

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: • We vinden het zonde dat veel verschillende stichtingen allemaal op kleine schaal hetzelfde doen. Samen kunnen we zoveel meer! Daarom gaan we waar mogelijk een samenwerking aan. In 2018 deden we dat met o.a. Stichting Droomdag, Stichting Wens op Wielen, Dream4Kids, Stichting Dag met een Lach en vonden op directieniveau gesprekken plaats met collega-stichtingen zoals Cliniclowns, de Make a Wish Foundation, Artsen voor Kinderen en nog een aantal kleinere stichtingen. • Door de samenwerking met andere stichtingen hebben we via hen ruim 60 nieuwe gezinnen op de Opkikkerdagen mogen verwelkomen! In 2019 zal dit aantal naar verwachting verder stijgen. • We willen onderzoeken hoe we gezinnen die niet verblijven in een ziekenhuis kunnen bereiken. Bijvoorbeeld via fysiotherapiepraktijken, poliklinieken en via ons eigen ambassadeursnetwerk. Risico’s, impact en beheersing: • Samenwerking zou ertoe kunnen leiden dat we (veel) meer gezinnen aangemeld krijgen dan we aankunnen. We denken dit te voorkomen door goede afspraken te maken met onze partners en nieuwe gezinnen alleen in gedoseerde aantallen op te nemen.

DOELSTELLING 20162020: GROEI VAN 100 INDIVIDUELE OPKIKKERDAGEN IN 2016 NAAR 150 IN 2020

N

W E NOG EE DS!

T VI N DE DA

N

ST

DOELSTELLING 20162020: ZOVEEL MOGELIJK SAMENWERKING ZOEKEN MET ANDERE STICHTINGEN

• Tot slot kan het een risico zijn dat stichtingen waarmee we samenwerken onvoldoende financiële middelen bij elkaar krijgen om de kosten van de Opkikkerdagen voor ‘hun’ gezinnen te betalen. Open en heldere communicatie is noodzakelijk om tijdig te kunnen bijsturen, en dat doen we daarom ook regelmatig! IE T

D U S!

Realisatie/ evaluatie/ ondernomen acties: • In de praktijk bleek dat we veel meer mensen veel beter konden helpen door ons te concentreren op de organisatie van Opkikkerdagen met meerdere gezinnen. In 2017 hebben we de individuele Opkikkerdagen daarom vrijwel geheel uitgefaseerd met behulp van onze samenwerkingspartners, die in nijpende situaties het stokje van ons overnamen. Uiteraard lieten we mensen niet in de kou staan als dit niet mogelijk was en zodoende hebben we in 2018 zelf nog 1 individuele dag met een spoedeisend karakter georganiseerd. Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: • We waren bang dat we op minder betrokkenheid van ziekenhuizen konden rekenen als we de individuele dagen zouden afschaffen. Gelukkig blijkt dat ziekenhuizen onverminderd betrokken zijn bij Stichting Opkikker. De nauwe communicatie over het waarom van onze keuzes tijdens de Beleefdagen heeft hierbij heel goed geholpen. De individuele aandacht voor elk gezin afzonderlijk blijft gewaarborgd door de persoonlijke intakegesprekken, het toewijzen van een eigen vrijwilliger en de goede gepersonaliseerde planning op de Opkikkerdag.

59


EE DS!

T VI N DE DA

W E NOG ST

N

W E NOG EE DS!

T VI N DE DA

N

ST

DOELSTELLING 2016-2020: GROEI STRUCTUREEL INKOMEN

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: • Voor een stabiele stroom van Opkikkers zijn structurele inkomsten nodig. Logisch dus dat we ons willen richten op het aanboren van meer structurele inkomstenbronnen waar we ‘op kunnen rekenen’. Ondanks heel veel inspanning vielen de opbrengsten van onze eigen acties in 2018 tegen. Toch is de begroting gehaald doordat het aantal acties toenam. Ook nam de toename van donateurs dit jaar een enorme vlucht (zie ‘Donateurs’). Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: • Stichting Opkikker heeft geen groot eigen vermogen: we besteden het liefst zoveel mogelijk aan ‘onze’ gezinnen! Uiteraard werven we zelf actief fondsen,

60

N

W E NOG EE DS!

Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: • Het kan zijn dat we onvoldoende sponsors vinden om alle Opkikkerdagen door te laten gaan. Omdat de Opkikkerdagen pas bekend gemaakt worden als ze (grotendeels) financieel rond zijn, is het risico van teleurstelling gelukkig nihil.

DOELSTELLING 2016-2020: KOESTEREN LANGDURIG BETROKKEN VRIJWILLIGERS

ST

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: • We willen zoveel mogelijk Opkikkerdagen geheel of gedeeltelijk laten ‘adopteren’ door een sponsor, het liefst op basis van een meerjarig contract zodat we structureel verzekerd zijn van budget en zo min mogelijk ons eigen vermogen hoeven aan te spreken. Dit is gelukt: inmiddels zijn alle Opkikkerdagen voor 90% ‘afgedekt’ via sponsoring. • Het streven blijft om tijdens elke Opkikkerdag te werken met gelegenheidsvrijwilligers vanuit de sponsor, èn met onze vaste (eigen) vrijwilligers, in o.a. de rol van coördinators.

maar we zijn voor een deel afhankelijk van wat er jaarlijks ‘uit de lucht komt vallen’. Hierdoor is het moeilijk om voor meerdere jaren te plannen en is er vaak tussendoor bijsturing nodig. We proberen onze continuïteit te waarborgen door zo min mogelijk langdurige contractuele financiële verplichtingen aan te gaan en zo onze vaste kosten zo laag mogelijk te houden. En we laten Opkikkerdagen pas doorgaan nadat er een sponsor is gevonden!

T VI N DE DA

N OKKE

NIET D

!

DOELSTELLING 2016-2020: ZOVEEL MOGELIJK GESPONSORDE OPKIKKERDAGEN

N!

US

DOELSTELLING 2016-2020: INVOEREN VAN SOK-, KLOK- EN BOK DAGEN

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: • We vinden het belangrijk dat al ‘onze’ gezinnen persoonlijke aandacht krijgen en daarom wordt elk gezin tijdens een Opkikkerdag begeleid door een vrijwilliger die er speciaal voor hen is. In 2018 waren dit deels onze eigen, ‘vaste’ vrijwilligers en relaties, maar grotendeels waren het de teamleden van het bedrijf dat de Opkikkerdag sponsorde. Onze vaste club ervaren vrijwilligers en relaties werd vooral ingezet om e.e.a. te coördineren. Zij zijn in die rol van heel grote waarde voor ons, zodoende willen we blijk geven van onze waardering via vier laagdrempelige, gezellige inloopavonden elk jaar. Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: • Mensen zijn tegenwoordig druk, druk, druk. En hoewel we op dit moment een vrijwilligersstop hebben, is er een risico dat we op een keer onvoldoende vrijwilligers hebben om ‘onze’ gezinnen de persoonlijke aandacht te geven die ze verdienen. Door onze vrijwilligers te koesteren en de (verdergaande) samenwerking met onze sponsors en collega stichtingen willen we dit risico beperken.


W E NOG EE DS!

T VI N DE DA

N

ST

DOELSTELLING 2016-2020: EEN FLEXIBELE ORGANISATIE

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: • Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, willen we onze organisatie professioneel en flexibel inrichten, het liefst met medewerkers die multifunctioneel inzetbaar zijn. In 2018 hebben we waar mogelijk onze werkprocessen verbeterd, wat tot een aanzienlijke kostenbesparing heeft geleid. In 2019 kunnen we dit nog verder doorvoeren en zo bijvoorbeeld groeiende loonkosten in de hand houden. Als organisatie zijn we klaar om (gefaseerd) groter te groeien. We moeten ‘alleen nog maar even’ extra financiële middelen vinden om meer Opkikkerdagen te organiseren!

N

W E NOG EE DS!

Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: • Als Stichting Opkikker onvoldoende kan aantonen wat de impact van Opkikkerdagen is, waarom zouden mensen ons dan steunen? Daarom meten we onze impact periodiek en planmatig. • We willen voorkomen dat impactmeting een doel op zich gaat worden en er te veel tijd gaat zitten in allerlei onderzoeken. We kiezen er daarom bewust voor om periodiek kwalitatief onderzoek te doen.

DOELSTELLING 2016-2020: EEN EIGEN PLEK

ST

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: • Wat we doen, doen we niet zomaar! We willen echt een verschil maken en dus doen we onderzoek naar onze impact. Het inzichtelijk krijgen van onze impact is belangrijk: we bewijzen er ons bestaansrecht mee! • In 2015/2016 hebben we de impact van Opkikkerdagen op ambassadeurs(gezinnen) gemeten en gepubliceerd in het boekje ‘Sterrenstof’. In 2017/2018 hebben we gekeken naar de impact van Opkikkerdagen op vrijwilligers. Via interviews tijdens Beleefdagen willen we de komende jaren onderzoeken wat de impact van Opkikker is op pedagogisch medewerkers van ziekenhuizen.

Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: • Mocht er morgen een miljoen euro uit de lucht vallen, dan kunnen we in theorie plotsklaps héél veel Opkikkerdagen organiseren. Maar in praktijk zijn we daar als organisatie nog niet klaar voor. Om eventuele groei gestructureerd, gefaseerd en gezond te laten plaatsvinden, moeten we kritisch blijven kijken naar het aantal te organiseren dagen in verhouding tot het aantal medewerkers/vrijwilligers die deze dagen moeten uitvoeren.

T VI N DE DA

W E NOG EE DS!

T VI N DE DA

N

ST

DOELSTELLING 2016-2020: IMPACT, METEN EN WETEN

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: • In 2018 konden we beschikken over twee locaties met in totaal twaalf themaruimten op Center Parcs De Eemhof. Deze locaties (Opkikkerland I en II) vormen de basis voor alle Opkikkerdagen. Dat is hartstikke gaaf natuurlijk en we zijn De Eemhof ontzettend dankbaar, maar ondertussen blijven we wel alert op een eventueel (eigen) onderkomen elders, om zo de afhankelijkheid van De Eemhof te beperken. Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: • Mocht de samenwerking met Center Parcs De Eemhof om wat voor reden dan ook stoppen, dan zijn we onze locatie kwijt en zullen we ergens anders weer helemaal opnieuw moeten starten. Dat maakt ons kwetsbaar en daarom vinden we het belangrijk om ook nieuwe partners en alternatieve locaties te vinden. In 2018 is er zodoende contact gelegd met de Paasheuvelgroep en SunParcs om te kijken of hier verdergaande samenwerking mogelijk is. • Daarnaast is er ook een grens aan de capaciteit van de locatie bij Center Parcs De Eemhof. Iets waar we op voorbereid willen zijn door alternatieven achter de hand te hebben. Het is logistiek en organisatorisch belangrijk en efficiënt voor ons om een vaste locatie te hebben waar de Opkikkerdagen plaats­ vinden. Daarom willen we periodiek op directie­ niveau met Center Parcs evalueren om een vinger aan de pols te houden.

61


â&#x20AC;&#x153;I k mocht meerijden in een echte ambulance in een echt ambulance pak. Ik kreeg ook nog een ambulance beer om te onderzoeken. Echt gaaf, want ik wil later ambulance worden!â&#x20AC;?

- FEMKE (opkikkerdag datum) -

62


SPEERPUNTEN 2019 Wat gaan we doen, wat gaan we beleven? Een heleboel! Hieronder vind je een overzicht van de punten waar we ons in 2019 op willen concentreren, in willekeurige volgorde. W.E.E.K.E.N.D Uiteraard vinden Opkikkerdagen vooral in het weekend plaats: Opkikkergezinnen moeten immers ook ‘gewoon’ werken en naar school doordeweeks! Alle Opkikker medewerkers weten dus dat ze 30 van de 52 weekenden in het jaar moeten werken. Dat hoort er gewoon bij. Maar ja, ook een fulltime Opkikkeraar kan door omstandigheden wel eens een weekend niet… En dus gaan we onderzoeken hoe we met inzet van ervaren vrijwilligers en externe partijen hier eventueel een mouw aan kunnen passen. Call me! We hebben vrijwilligers en stagiair(e)s die (onbetaald) in wisselende samenstelling zorgen voor veel voorkomende secretariaats- en receptiewerkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon. Helaas hadden we in 2018 niet altijd voldoende bezetting (van vrijwilligers) op het secretariaat om een volledige telefoonbezetting te garanderen. Hier moet in 2019 een oplossing voor gevonden worden. Blijf bij mij Om in de toekomst te kunnen blijven rekenen op een voldoende grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich voor langere tijd wil binden aan Stichting Opkikker, willen we in 2019 o.a. de jaarlijkse Vrijwilligersdag in een nieuw jasje steken. In plaats van één dag per jaar willen we voortaan elk kwartaal een gezellige, laagdrempelige inloopavond organiseren waarop we onze vrijwilligers in het zonnetje zetten en informeren over alles wat er gaande is bij Opkikker. Dit is meteen een mooie gelegenheid voor nieuwe vrijwilligers en ‘de harde kern’ om kennis te maken en zo de banden onderling te versterken. Ook willen we in 2019 vraag en aanbod gaan monitoren om te kijken waar wij als stichting behoefte aan hebben en wat onze vrijwilligers graag zouden willen. Dit moet leiden tot een logisch en werkbaar ‘functie­ huis’ om onze vrijwilligers in te delen in functie­ groepen om zo in kaart te brengen wat iedereen ‘ken’ en ‘kan’ èn wil doen. Naast onze vaste vrijwilligers,

‘relatie’ vrijwilligers en ‘gelegenheidsvrijwilligers’ vanuit sponsors, gaan we onderzoeken of er ook mogelijkheden zijn om onze ambassadeurs eventueel in te zetten als vrijwilliger (Spoiler alert: JA dat is mogelijk. Heel goed zelfs!). Communicatie met vrijwilligers en relaties willen we zoveel mogelijk digitaal gaan doen (o.a. via Google Drive). Via Facebook willen we ons relatienetwerk uitbreiden. Sharing is Caring! Hoe heet je ook alweer? Omdat we de Opkikkerdagen vaker op een aantal vaste locaties organiseren -en zo meer kunnen doen met minder mensen-, zijn we minder aanwezig in het land. Ook is zoals gezegd de concurrentie toegenomen in de vorm van stichtingen met een vergelijkbaar doel en waren we (veel) minder op tv. En dat was merkbaar in onze naamsbekendheid: die is dit jaar met 2% gedaald (van 56 naar 54%, zie ook ‘Naamsbekendheid’). In 2018 hebben we daarom hard gewerkt aan een nieuwe merkstrategie die als doel heeft onze geholpen naamsbekendheid de komende drie jaar te vergroten van 54% maar 75%. En die ons onderscheidend vermogen -in de vorm van onze ambassadeursbenadrukt. Daarmee verstevigen we het fundament voor fondsenwerving in 2019 nog verder. Onderdeel van de nieuwe strategie is dat we een nieuwe website hebben, ons logo is afgestoft en er is een nieuwe, frisse huisstijl ontwikkeld. Ook is er een plan ontwikkeld in samenwerking met ons reclamebureau The Oddshop voor nieuwe (online) campagnes. Last but not least gaan we een actiever PR beleid voeren. De focus ligt dit jaar echt op externe communicatie! Samen zijn we sterker We kunnen nog beter onze kennis en expertise delen met andere stichtingen, om van elkaar te leren en synergie te creëren als samenwerkingspartners. We willen ons systeem voor het aanmelden van gezinnen verder (gezamenlijk) ontwikkelen met onze partners, zodat er meer gezinnen sneller deel kunnen nemen aan een Opkikkerdag. Een onderdeel daarvan is het

63


kritisch bekijken en eventueel vereenvoudigen van de vragenlijst voor intakegesprekken.

met nieuwe gezinnen die (op grond van een bepaald ziektebeeld) op dit moment moeilijk of niet bereikt worden via de ziekenhuizen.

De samenwerkingen met Stichting Droomdag en Stichting Dream4kids zal in 2019 waar mogelijk verder uitgebreid worden: Stichting Droomdag komt volgend jaar met 120 gezinnen naar een Opkikkerdag. Stichting Dream4kids streeft ernaar om 20 kinderen uit te nodigen. Omdat onze coördinators Gezinszaken zo’n drie uur nodig hebben voor een ‘Droomdag’ of ‘Dream4kids’ gezin, moeten we wel een beetje streng zijn voor wat betreft het tijdstip van aanmelden van het gezin: dat moet echt minimaal vier weken voordat de Opkikkerdag plaatsvindt, anders hebben we niet genoeg tijd om alles goed voor te bereiden.

De samenwerking met ziekenhuizen zal onverminderd voorgezet worden. In 2019 streven we ernaar om ziekenhuizen de mogelijkheid te geven een bezoek te brengen een (willekeurige) Opkikkerdag, zodat ze zelf kunnen zien en beleven wat de impact van Opkikker is. De vorm waarin dit zal gebeuren, zal een aangepaste variant zijn van de huidige Beleefdag. Meer opkikkers We willen kijken of we in de toekomst het aantal Opkikkerdagen kunnen ‘opschalen’. Deels heeft dat met budget te maken, maar voor een deel ook met het efficiënter inzetten van mensen en middelen (standaardisering, heb je het weer...).

Naast deze partners is ook de samenwerking met Stichting Wens Op Wielen, Dag met een Lach en andere gelegenheidsstichtingen heel waardevol voor ons, dus daar gaan we in 2019 gewoon mee verder. Met Stichting Artsen voor Kinderen, FITKIDS, Stichting Kind en Ziekenhuis en andere patiëntenorganisaties gaan we in 2019 nogmaals in gesprek om te kijken hoe we onze samenwerking handjes en voetjes kunnen geven. Via deze partijen -en ook via onze Ambassadeurs zelf- verwachten we in contact te komen

Een onderdeel van ‘Meer Opkikkers’ is een stukje introspectie. We willen in 2019 nog een keer kritisch kijken naar onze draaiboeken: is alles wat we doen nog steeds goed en nodig? Of zijn sommige activiteiten niet meer actueel of overgereguleerd geraakt en moeten we even ‘back to basics’? De in 2018 uitgevoerde efficiencyslag en de reorganisatie van de

HOEVEEL DAN?

2018 2019

Opkikkerdagen 55+ gezinnen:

7 (364 gezinnen)

6 (330 gezinnen)

Opkikkerdagen 10-20 gezinnen:

10 (139 gezinnen)

11 (220 gezinnen)

1 (1 gezin)

indien nodig

Individuele dagen:

Ambassadeursdagen 2 2 (984 gezinnen) (1.200 gezinnen) Opkikkerdag Samen Sterk Editie -

64

1 (100 gezinnen)

Extra deelnemers Stichting Droomdag

60 gezinnen

120 gezinnen

Extra deelnemers Dream4Kids

12 gezinnen

20 gezinnen

Beleefdagen

2 2

Backstage event

1

1

Vrijwilligersdag

1

4 avonden


vrijwilligersorganisatie heeft geholpen, maar het kan geen kwaad om nog eens te kijken naar wat we doen en hoe we het doen. Nieuw in 2019 is een Opkikkerdag waarvoor onze Ambassadeurs lotgenoten kunnen uitnodigen en ze kunnen begeleiden: de Samen Sterk Editie. Het doel is om een Opkikkerdag te geven aan andere gezinnen dan we normaal gesproken via ziekenhuizen aangemeld krijgen. Gezinnen die onze ambassadeurs bijvoorbeeld leren kennen via hun (speciale) school, of de polikliniek. Op basis van de resultaten van deze pilot wordt gekeken of we deze dagen vaker zullen organiseren. Overal sterrenstof We blijven op zoveel mogelijk vlakken onze impact meten, waaronder bij samenwerkingspartners, relaties en vrijwilligers. Na enkele jaren willen we elke onderzochte groep opnieuw toetsen, om te kunnen zien hoe onze impact zich ontwikkelt. Qua onderzoeksmethodieken blijven we bij kwalitatief onderzoek in de vorm van diepte-interviews. In 2019 zijn de pedagogisch medewerkers van ziekenhuizen aan de beurt voor een impactonderzoek. De interviews hiervoor zullen plaatsvinden op de Beleefdagen. Structurele geldstromen Voor een stabiele stroom van Opkikkers zijn structurele inkomsten nodig. Logisch dus dat we ons willen richten op het aanboren van meer structurele inkomstenbronnen waar we ‘op kunnen rekenen’ via vaste donateurs, supporters en inzamelacties. Ook willen we hoe we de opbrengsten van onze eigen acties kunnen verhogen en het potentieel van onze Ambassadeurs en relaties beter kunnen benutten. We willen zoveel mogelijk Opkikkerdagen geheel of gedeeltelijk laten ‘adopteren’ door een (vaste) sponsor, het liefst op basis van een meerjarig contract zodat we structureel verzekerd zijn van budget en zo min mogelijk onze zeer bescheiden pot ‘algemene middelen’ hoeven aan te spreken.

Wensenlijstje Naast de adoptie van Opkikkerdagen, willen we kijken of we specifieke projecten ook (deels) gesponsord kunnen krijgen. Op ons wensenlijstje voor 2019 staan: • Een mobiele Opkikker app voor gezinsbegeleiders, die ons gaat helpen snel en eenvoudig met hen te communiceren voor en tijdens Opkikkerdagen (denk aan route informatie); • Een ‘Cloud Oplossing’ voor fotomateriaal, zodat gezinnen dezelfde dag nog kunnen genieten van de foto’s van hun Opkikkerdag; • Een nieuwe instructievideo voor tijdelijke vrijwillige gezinsbegeleiders vanuit een sponsor; • Het verbeteren van de Opkikkerlocaties op CenterParcs De Eemhof (zie verder); • De ontwikkeling van entertainment voor gezinnen met ‘oudere’ kinderen, zoals een Escaperoom, een VR Experience, of een Gaming Room; • Een nieuwe multimedia-installatie voor Opkikkerdagen en andere evenementen. • Een nieuwe Opkikkerboek en Ambassadeurspakket Een stukje risicospreiding qua locatie is ook dat we blijven rondkijken naar alternatieven voor CenterParcs De Eemhof, onze vaste locatie voor Opkikkerdagen. Op termijn willen we zelfs toewerken naar een eigen, onafhankelijk onderkomen. Tot het zover is, willen we in 2019 in ieder geval de huidige Opkikker locaties verbeteren, waaronder de Patio en de Action Factory parkeerplaats. O.a. permanente tenten en betere opslagmogelijkheden zijn wenselijk, omdat ze de logistiek van een Opkikkerdag veel efficiënter maken. Oh ja! We willen in 2019 ook nog onze merchandise uitbreiden. Hallo kikkerknuffels!  

65


MEERJARENBEGROTING

Baten Baten van particulieren Baten van bedrijven Som van de geworven baten

Boekjaar Begroting Boekjaar 2019 2020 2021 € € € 1.462.750 1.252.480

1.741.350 1.759.550 1.571.880 2.186.280

2.715.230

3.313.230

3.945.830

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

40.000

50.000

65.000

Som van de baten

2.755.230

3.363.230

4.010.830

Lasten Besteed aan doelstelling Wervingskosten Kosten beheer en administratie

1.675.365 2.035.245 2.599.134 979.860 1.206.680 1.162.089 217.544 219.544 221.944

Som van de lasten

2.872.769

Saldo voor financiële baten en lasten Saldo financiële baten en lasten

117.539- 13.000-

3.461.469 98.239- 13.000-

3.983.167 27.663 13.000-

Saldo van baten en lasten 130.539- 111.239- 14.663 Totaal wervingskosten in % van som van de geworven baten 36% Totaal kosten beheer en administratie in % van som van de geworven baten 8% Totaal bestedingen aan doelstelling in % van som van de geworven baten Totaal bestedingen aan doelstelling in % van som van de lasten

66

36%

29%

7%

6%

62%

61%

66%

58%

59%

65%


“Wat een briljante en warme ontvangst!! We vonden alle activiteiten leuk en het allerfijnst was dat we één dag een normaal gezin waren!”

- SAFOUANE (Opkikkerdag 10 maart) 67


bijlagen enzo

“We hebben superleuke dingen gedaan op de Opkikker­ dag! Op de hijskraan zitten was mijn favoriet. En de snelle auto’s! Ik wil dit morgen nog wel een keer!”

- ABDOUNARAN (Opkikkerdag 10 maart) 68


STATUTAIRE DOELSTELLING STICHTING OPKIKKER Stichting Opkikker heeft als doel het, tijdens of tussen de behandeling door, verzorgen van een dag ontspanning, voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van nul tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is in een met de stichting samenwerkende instelling, of die door de ernst of aard van deze aandoening, zicht heeft op een langdurige behandeling in deze instelling.

LIJST VAN SPONSORS 2018 123Inkt.nl Aanmoedigingsfonds Koninklijke Facultatieve ABN AMRO MeesPierson Achtung! Albron Nederland BV Alcuro Glas en Kozijnen Alliander Foundation Amplexor Netherlands BV Arel Holding Heiloo BV BDO Holding BV BeneFit Autogroup BV Binnenkade Beheer BV Bio Algeen Benelux BV Bistro ‘t Schippersrijk Boer BV Business Challenge Almere BV CCCP Center Parcs de Eemhof Center Parcs Nederland Centric Chiel-Thomas Stichting Clean Lease Cloudius Credo Fundraising CubIC Solutions BV Dadawan Dag met een Lach De Dolte Administraties De Melterij De Waard BV Dekker Zevenhuizen DENHAM The Jeanmaker BV Dentsu Aegis Network Netherlands Design Stone DFF DONS Opvang BV Dr. C.J. Vaillant Fonds Dream4kids Duinrell BV

Eeko Energy Circle BV Enexis BV Evenementenhal Hardenberg Explorius F3 Stockcars Familie Meinema Flevo Ziekenhuis Frequin Producties Fundatie van den Santheuvel, Sobbe Go For It Events Grote Club Actie Hakkuh for Kids Hamilton Bright Ha-Ra Nederland Heembouw Rotterdam BV Hendrik & Maria Stichting Hengelsportvereniging De Zwarte Schapen Het Vrolijke Fonds iMediate Intratuin Hoorn Intratuin Malden JCDecaux Nederland BV Kast Beheer BV Keiser Stichting Koninklijke Saan BV Kringloopwinkel Keer op Keer KRO Kwekerij Baas BV KZA Lease Plan Corporation Lexhanna Stichting LIFT-TEX INDUSTRIE BV Limo Rental Zwolle Lions Loosdrecht Lions Utrecht Novum Lucendis Majestic

Marion G. Polak Stichting Mazars Meester & Kuiper Accountants Morfose BV NDC Print Nederlands Openluchtmuseum NedZink BV Nian Uitgevers Novartis Pharma BV Nuon Energy BV Nuon Foundation NYSE Euronext Oranje Fonds Overspaern Makelaardij P.I. Soundservice BV P.W. Janssen’s Friesche Stichting Parkstad Plaza Personeelsvereniging VWS Pirelli Tyres Nederland BV Post-Plaza Hotel Leeuwarden Printing Group Netherlands BV Pro Act ICT ProCost Partners Ridder Holding BV Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht Rotary Almere-Weerwater Rotary Horst aan de Maas Roto BV Ruud Borst Transport Saenstroom Opdc Samsung SBA Flex BV Sense Ware Slim Communiceren BV Sogeti Nederland BV Stichting de Rietlanden Stichting Dorodarte Stichting Droomdag Stichting Elise Mathilde Fonds

69


Stichting Fonds Eiercentrale Purmerend Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis Stichting Het Hervormd Weeshuis Stichting J.S. Stichting Maria Emalia Dorrepaal Stichting Mr. A. Fentener Vl. Fonds Stichting Pelgrimshoeve Stichting Protestants Steunfonds Stichting Rocks Foundation Stichting Sa4 Stichting Singing Stars Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds Stichting Union

Stichting van Helten Stichting Van Leur Blase Streetlab Support Actie Swiss Sense BV Telecom Direct Almere Testo BV Thales Nederland BV The Oddshop Timmerman Bouwmanagement BV TNT Express Tramedico BV   ULTS BV Van den Ban Autobanden BV Van Leeuwen van Lignac Stichting Veldman Machinerie BV View Almere VIVISOL

Vodafone Netherlands Foundation Vorstelijke Oplossingen VV Batse Musselkanaal VV Groote Lindt VV Haaksbergen W.M. de Hoop Stichting WMB Beheer & Consultancy Woningstichting SWZ Zicht BV

KWALITEITSMETING ACTIEHOUDERS STICHTING OPKIKKER In 2018 hebben we een kwaliteitsmeting gehouden onder 25 heel verschillende mensen die een actie voor Stichting Opkikker organiseerden om fondsen te werven. We wilden graag weten wie er zoal voor ons acties organiseert (bedrijven of voornamelijk particulieren?) en of men de begeleiding en waardering vanuit Stichting Opkikker voldoende vond. Het onderzoek bestond uit een (online) vragenlijst via questback.com met in totaal 32 vragen. De uitkomst van het onderzoek was prettig positief, hoewel er zeker verbeterpunten voor ons zijn, onder andere als het gaat om de snelheid waarmee we reageren op bij ons aangemelde acties. Eerder terugbellen en ook naderhand even contact opnemen dus, om te peilen hoe e.e.a. is verlopen! Tevens gaven ondervraagden aan dat ze het zeer op prijs stellen als iemand van ons tijdens of na de actie aanwezig is, bijvoorbeeld om de opbrengst van de actie persoonlijk in ontvangst te nemen. Uiteraard heeft dit ook onze voorkeur, en zodoende proberen we altijd iemand van ons team of een ervaren vrijwilliger langs te sturen. Highlights onderzoek Wie bent u?

particulier 32% | school 32% | ambassadeur 24% | vereniging 8% | kerk 4%

Hoe vond u onze responstijd?

zeer snel tot snel 72%

Hoe vond u de contactmomenten?

zeer positief tot positief 96%

Voldeden we aan uw verwachting?

ja 92%

Heeft u ons materiaal gebruikt?

ja 96%

Voldeed dit aan uw verwachting?

ja 100%

Was iemand van ons bij uw actie?

ja 44%

Hoe heeft u dat ervaren?

positief 82%

Waren het aantal contactmomenten ok?

ruim voldoende tot voldoende 88%

Zou u opnieuw een actie voor ons doen?

ja 52%

Het rapport met de volledige onderzoeksresultaten is verkrijgbaar bij Stichting Opkikker.

70


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (BELEID MVO) Hoewel Stichting Opkikker geen specifiek beschreven beleid heeft ten aanzien van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn we wel degelijk bezig met milieuvriendelijk ondernemen! Met de mobieltjesacties zorgt Stichting Opkikker ervoor dat er minder oude mobiele telefoons in het afval terecht komen. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met de inzameling van gebruikte inktcartridges. We vinden het vanzelfsprekend en belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu en daar waar het financieel en bedrijfstechnisch mogelijk is bewuste en betere keuzes te maken. Zo worden na Opkikkerdagen alle naamkaartjes en parkeerkaarten ingenomen voor hergebruik en wordt gekeken of papieren informatie bruikbaar is voor hergebruik. Alle draaiboeken voor coördinatoren en relaties worden alleen digitaal verstrekt. Ritten met de Opkikkerauto’s worden zoveel mogelijk gecombineerd. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale kanalen voor het versturen van post. De nieuwskrant werd digitaal verzonden, net als de uitnodigingen voor de gezinnen en het jaarverslag. Op het secretariaat wordt papier apart verzameld en afgevoerd voor hergebruik.

TRANSPARANTIE & BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Stichting Opkikker vindt het belangrijk om transparant te zijn en doet veel om dit in haar dagelijkse doen en laten naar voren te laten komen. Zij stelt donateurs in de gelegenheid om zichzelf in te zetten tijdens Opkikkerdagen en met eigen ogen te zien hoe hun maandelijkse donatie wordt besteed. Daarnaast organiseren we jaarlijks de Backstagedag waar sponsors een kijkje achter de schermen kunnen nemen. Tijdens deze dag wordt ook toegelicht wat er met zijn/haar bijdrage is gedaan. Artsen en (pedagogisch) medewerkers van ziekenhuizen zijn altijd van harte welkom bij de jaarlijkse ‘Beleefdagen’, om zelf te zien wat wij voor onze gezinnen doen. Buiten de mogelijkheid om met eigen ogen te zien wat we doen, informeren we sponsors, supporters en donateurs periodiek over onze voortgang en plannen voor de toekomst. Dat doen we o.a. met nieuwsbrieven en via onze website, maar ook in ons jaarverslag streven we ernaar om zo transparant mogelijk te zijn. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die we verzamelen, conform de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming / Europese Privacywetgeving, de nieuwe privacywet (AVG / GDPR) die geldt voor de hele Europese Unie. Om te voldoen aan de nieuwe privacywet AVG zijn bij Stichting Opkikker alle processen waarbij persoonlijke gegevens betrokken zijn onder de loep genomen. Hierbij is gelet op privacy, bewaartermijnen, doelmatigheid etc. Ook onder de daarvoor geldende WBP waren we al heel terughoudend met het bijhouden van privacygevoelige gegevens. Ook toen werden persoonsgegevens al nooit naar derden verstrekt en was er een protocol voor het voorkomen van datalekken. De verscherping ten opzichte van de situatie daarvoor richtte zich voornamelijk op de communicatie naar onze relaties. Hiervoor zijn alle contactmomenten met relaties (gezinnen, ziekenhuizen, donateurs, vrijwilligers, belangstellenden etc. ) nagelopen en indien noodzakelijk aangepast. Ook is het privacystatement van de website en de disclaimer aangepast. Ook zijn alle procedures om je af te melden doorgenomen en aangepast. Een apart punt van aandacht zijn de foto’s en films die gemaakt worden van gezinnen tijdens de Opkikkerdagen. Beeldmateriaal wordt onder de AVG gezien als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Zeker als het kinderen betreft worden vanuit de AVG strenge eisen gesteld aan het gebruik ervan. Om deze reden hebben we de toestemming die we vragen aan de gezinnen voor het gebruik van beeldmateriaal aangescherpt. Ook de vrijwilligers die gezinnen begeleiden en de mensen die op de Opkikkerdagen aanwezig zijn hebben duidelijke instructies gehad wat de regels zijn omtrent de omgang met persoonlijke gegevens en beeldmateriaal in het bijzonder. Hoewel de AVG per eind mei 2018 is ingegaan is het proces om volledig ‘AVG-proof’ te worden nog niet helemaal afgerond. Ook in 2019 blijft dit onze aandacht houden.

71


GEDRAGSCODE FONDSENWERVING Stichting Opkikker heeft geen eigen beschreven gedragscode voor fondsenwerving, maar volgt de landelijke regels die voortvloeien uit het CBF-keurmerk. In onze eigen databestanden houden we bij of mensen al dan niet prijs stellen op post of e-mails van de stichting en houden we ons daarmee keurig aan alle wet- en regelgeving omtrent privacy en gegevensbeheer (AVG).

SWOT ANALYSE Wat doen we goed, wat kan beter? Wat zijn bedreigingen en wat juist kansen? Onderstaande analyse van onze Strengths (sterke punten), Weaknesses (verbeterpunten), Opportunities (kansen) en Threats (uitdagingen) geeft kort antwoord op deze vragen!

72

STRENGTHS:

WEAKNESSES:

wat doen we goed?

wat kan beter?

• We organiseren onvergetelijke dagen en creëren zo waardevolle herinneringen. • We zijn benaderbaar voor iedereen die ons nodig heeft. • We hebben een positieve uitstraling en onze doelstelling is goed verkoopbaar. • We geven persoonlijke aandacht. • We doen wat we doen met zo beperkt mogelijke middelen. • We werken met structureel inzetbare, goede vrijwilligers. • We zijn transparant en maatschappelijke betrokken. • We zijn een professionele, flexibele organisatie. • Onze lijnen zijn kort waardoor we snel kunnen handelen. • We bieden een structureel aanbod aan ziekenhuizen. • Onze inzet van Ambassadeurs is uniek. • We bieden onze kinderen en gezinnen een platform. • We bieden scholing en coaching aan medewerkers.

• We zijn financieel kwetsbaar, omdat we weinig eigen vermogen hebben. Ook hebben we te weinig structureel inkomen. • Onze wisselende financiële vooruitzichten maakt onze organisatie minder flexibel. • De pool van vaste, altijd inzetbare vrijwilligers verandert naar ‘gelegenheidsvrijwilligers’; hier moeten we beter op inspelen. • Onze naamsbekendheid is gedaald; we moeten meer extern communiceren. • We zijn afhankelijk van de (vrijwillige) medewerking door derden. • Op sommige punten zijn we nog niet voldoende efficiënt. • We weten niet altijd de juiste expertise te vinden.

OPPORTUNTIES:

THREATS:

waar liggen onze kansen?

waar moeten we voor uitkijken?

• We leven in een dynamische wereld met veel kansen. • Ons Opkikkerplatform is inzetbaar voor meerdere goede doelen en bedrijven die goed willen doen. We zouden dus alternatieve Opkikkerdagen aan derden kunnen aanbieden. • We hebben mogelijkheden om ons media- en persnetwerk verder te ontwikkelen. • Nieuwe samenwerkingsverbanden met sponsors, relaties of andere goede doelen bieden nieuwe kansen. • We hebben een trouwe achterban wat heel waardevol is voor potentiële relaties (onze community met Ambassadeurs, relaties en derden die zich inzetten). • Door de grote hoeveelheid mensen die we helpen zijn we interessant voor grotere potentiële relaties.

• Er zijn veel gelijksoortige stichtingen bijgekomen, met minder structurele vaste lasten. • Verhoogde wettelijke eisen t.a.v. de organisatie. • Door reorganisaties en personeelswisselingen raken we ons contactpersoon kwijt bij sponsors en relaties. • Kostenstijgingen door de indexering van loonkosten en algemene kosten. • Een stijgend aantal goede doelen vist in dezelfde vijver van donateurs, vrijwilligers en relaties. • Door een krappe arbeidsmarkt lopen we het risico om onvoldoende gekwalificeerde medewerkers te kunnen vinden. • Omdat we een kleine organisatie zijn, hebben we maar beperkte carrière mogelijkheden voor onze medewerkers.


INTERN BEHEERSYSTEEM De dagelijkse controle gebeurt aan de hand van projectplannen en vastgestelde budgetten voor de voortgang van projecten en de bijbehorende bestedingen. Dit wordt uitgevoerd door de daarvoor verantwoordelijke werknemers op het secretariaat onder verantwoording van de teamleider Bedrijfsvoering. Dit werkt naar volle tevredenheid. Rekeningen worden door de verantwoordelijke medewerkers aan de hand van vooraf ingediende begrotingen getoetst en geparafeerd. Voor er betaling plaatsvindt, verricht de directeur een laatste toetsing. Onduidelijkheden en afwijkingen van afspraken worden zo direct ontdekt. Teamleiders geven zelf de kostenplaats aan. Uit externe controle van de accountant en de periodieke controles van de controller zijn geen specifieke punten naar voren gekomen ter verbetering van het interne beheersysteem. Aanvullend ondertekent de directeur ook fysiek alle verzamelstaten van de bank voordat deze worden betaald. Het systeem werkt effectief en efficiĂŤnt. Verkregen geldmiddelen worden doeltreffend en efficiĂŤnt ingezet. Periodiek overleg vindt plaats tussen teamleiders, de directeur en de controller over bestedingen, uitgaven, inkomsten en de voortgang van projecten. Er is op deze wijze snel bij te sturen indien nodig; e.e.a. werkt naar tevredenheid. Maandelijks is er overleg tussen de teamleiders onderling, tussen de teamleiders en de directeur en elk kwartaal vindt toetsing van de voortgang van teamdoelstellingen plaats. Door het werken met teamdoelstellingen en jaarplannen kan de voortgang en eventuele bijsturing overzichtelijk en gestructureerd plaatsvinden, ook dit werkt naar tevredenheid. Elke 8 weken heeft het team PR/FW-overleg. Het team PR/FW werkt volgens een vooraf vastgesteld jaarplan waar alle voorgenomen projecten in staan beschreven. Elk kwartaal is er een bestuursvergadering waar alle lopende zaken aan de orde komen en waarvan de uitkomsten schriftelijk worden vastgelegd. De kwartaaloverzichten van de boekhouding worden uitvoerig besproken door bestuur in aanwezigheid van de directie. Zo nodig worden zaken bijgesteld. Overige managementinformatie zoals sponsorlijsten, voortgangslijsten en het aantal aangemelde gezinnen, vormen een vast agendapunt tijdens vergaderingen. Elk kwartaal rapporteert de Klankbordgroep aan het bestuur over de activiteiten en de ondervonden knelpunten. Zo nodig vraagt de Klankbordgroep advies aan de directeur. Periodiek ontvangen de directie en het bestuur rapportages en eenmaal per jaar vindt er een evaluatie plaats met de directeur. Uit deze rapportage en evaluatie kwamen ook dit jaar geen noemenswaardige bijzonderheden naar voren.

73


COMITÉ VAN AANBEVELING Stichting Opkikker heeft een Comité van Aanbeveling met leden die een breed draagvlak hebben binnen de Nederlandse samenleving en tevens actief zijn binnen verschillende aandachtsgebieden. “Ik steun Stichting Opkikker omdat ik uit de reacties van ouders geleerd heb dat één feestdag voor een ziek kind een wereld van verschil maakt en heel veel nieuwe kracht geeft! ” Linda de Mol, presentratrice

“In Nederland hebben ruim 200.000 kinderen een chronische ziekte, wat een voortdurende invloed heeft op hun leven en dat van hun ouders, broers en zussen. Ik heb buitengewoon veel respect voor de wijze waarop ouders en kinderen met de zorgen van een chronische ziekte omgaan, en kan intens genieten van het optimisme dat ze daarbij uitstralen, ondanks vele tegenslagen. Een verwendag van Stichting Opkikker maakt dat ze er weer een tijdje tegen kunnen.” Prof. Dr. John J. Roord, emeritus professor kinder­ geneeskunde

“Ik steun Stichting Opkikker omdat ik het belangrijk vind dat zieke kinderen net als gezonde kinderen leuke en spannende dingen kunnen doen. ” Leontien van Moorsel, oud-wielrenster

74

“Het is niet zo moeilijk waarom ik ben toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting Opkikker. Ik ben vader van een dochter en weet daardoor wat ziekte teweeg kan brengen. Ook voor de directe omgeving. Dan is het goed te merken dat er kleinschalige en rechtstreekse initiatieven zijn als die van Stichting Opkikker. De stichting doet bijzondere dingen die ik met genoegen steun.” Drs. Harry Starren, voormalig directeur management Centrum VNONCW de Baak

“Veel tegenslagen in het leven kun je met kracht en enthousiasme te lijf gaan. Maar als je kind ziek wordt, pijn heeft, en bang is, sta je machteloos. Als er dan mensen zijn die je een dag van de ene verrassing naar de andere voeren, zodat je je kind (én de andere gezinsleden!) ziet strálen van plezier, dan is dat geweldig, op die dag, maar ook om op terug te kijken en om kracht uit te putten voor wat komen gaat. Ik steun Stichting Opkikker dan ook van ganser harte en zet me heel graag voor hen in” Erica Terpstra, voormalig staatssecretaris


KLACHTENREGISTRATIE 2018 (BELEID KLACHTEN) Klachten kunnen een waardevolle bron van informatie zijn over hoe goed je functioneert en wat je nog kunt verbeteren. Een leermomentje als het ware! Daarom zijn we dankbaar dat mensen die een minder fijne ervaring hebben met Stichting Opkikker de moeite nemen om ons dit te laten weten. We werken met een klachtenprocedure, die voldoet aan Artikel 4 lid 3 inzake fondsenwerving, voorlichting en communicatie van het CBF-Reglement. Klachten worden onderverdeeld in directe en indirecte klachten. Directe klachten zijn klachten die direct betrekking hebben op dingen die we zelf hebben uitgevoerd en waar dus zelf direct actie op kunnen ondernemen. Indirecte klachten zijn klachten over dingen die derden voor ons hebben ondernomen. Afhandeling van indirecte klachten gebeurt door de partij die ze heeft veroorzaakt, hoewel wij nauwkeurig volgen of de klacht daadwerkelijk tijdig en adequaat wordt opgepakt en afgehandeld. Er zijn in 2018 vier klachten geregistreerd, één indirecte klacht (#1) en drie directe klachten (#2-4). #1 Verwachtingen familie niet helemaal uitgekomen De moeder van deze familie gaf aan dat ze tijdens de intake verschillende keren heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de broertjes en zusjes een keer in het zonnetje gezet worden. Het gezin verwachtte daarom dat het programma van de Opkikkerdag daarop gericht zou zijn. Op de dag zelf was toch voornamelijk gekozen voor activiteiten waar het hele gezin aan kon deelnemen. De moeder gaf aan dit jammer te vinden. Zij gaf aan dat de familie erg dankbaar was voor de dag en dat zij het vervelend vond om aan te geven dat deze niet helemaal aan hun verwachtingen had voldaan. Toch wilde zij haar ervaring met ons delen. Met deze terugkoppeling kunnen wij natuurlijk voor de toekomst proberen de dagen nog meer te laten aansluiten bij de wensen van een gezin. Het gezin is op de belangstellendenlijst gezet om opnieuw in aanmerking te komen voor een Opkikkerdag, waarmee de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. #2 Onduidelijkheid over de inzameling van telefoons door een externe partij Een donateur van oude mobieltjes had een aantal telefoons verzonden naar een bedrijf dat naar eigen zeggen de telefoons aan Stichting Opkikker zou schenken. Dit bedrijf bleek vervolgens niet bereikbaar voor bevestiging van ontvangst van de telefoons en de schenking ervan aan Opkikker. We hebben namens de donateur contact gezocht met het betreffende bedrijf. Dat bleek echter failliet te zijn. Als oplossing hebben we de donateur een doos van de stichting toegestuurd voor de inzameling en donatie van eventuele resterende mobieltjes. #3 Ontevredenheid benadering wervingsmedewerker op Jaarbeursplein De medewerker van het wervingsbureau dat voor ons aan het werven was, kwam opdringerig over en sprak de potentiële donateur aan op haar koopgedrag. (‘Als je zoveel tassen hebt kun je nog wel iets missen.’). Ook beweerde hij dat er direct een formulier ingevuld moest worden omdat hij anders niet betaald zou krijgen. We hebben contact gezocht met het wervingsbureau. Zij hebben een gesprek gevoerd met de bewuste medewerker en deze heeft een officiële waarschuwing gekregen. Hierover hebben we de potentiële donateur geïnformeerd en daarmee is de klacht naar tevredenheid afgehandeld. #4 Onduidelijkheid overdracht sponsorgeld opgehaald door een school De contactpersoon van de school gaf aan dat het contact met de stichting te wensen over liet. Er was een informatiepakket voor de ‘Koffie Morning’ te laat bezorgd en er kwam geen reactie op de vraag of er iemand was die namens de stichting een cheque in ontvangst zou kunnen nemen. We hebben contact gezocht met degene die de klacht had ingediend en hebben geconstateerd dat er sprake was van miscommunicatie. Zowel de school als de stichting wachtten op een reactie van de ander. Vervolgens heeft een ambassadeur uit de regio de cheque in ontvangst genomen en is de klacht naar tevredenheid afgehandeld.

75


VERSTRENGELING VAN BELANGEN Er zijn in 2018 geen meldingen binnengekomen van (mogelijke) belangenverstrengeling. De directie heeft ook geen gevallen van belangenverstrengeling geconstateerd.

CONTROLE JAARREKENING EN JAARVERSLAG Het jaarverslag en de jaarrekening worden gecontroleerd door een accountant van Meester & Kuiper Accountants. Jaarlijks vindt vooraf overleg plaats met de accountant en wordt een offerte opgesteld voor de te verrichten werkzaamheden. De penningmeester ondertekent deze offerte na goedkeuring waarna de accountant start met de controle. Tijdens de controle is Meester en Kuiper Accountants op locatie aanwezig en na de controle volgt een bespreking met directie, de controller en de penningmeester over de bevindingen. Er heeft in 2018 in november een voor-controle plaatsgevonden. Na het afgeven van de accountantscontrole vindt een evaluatiegesprek plaats met de controller, directeur, voorzitter en accountant. Tijdens dit gesprek worden de mogelijke verbeterpunten besproken en afspraken gemaakt voor het volgende jaar.

NIET FINANCIĂ&#x2039;LE RESULTATEN De impact die de stichting heeft op de samenleving is heel divers en gaat verder dan louter het gezin dat een Opkikkerdag heeft beleefd. In 2017 boden de Opkikkerdagen een uitgebreid platform aan diverse partijen om zich in te zetten voor de samenleving. Naast dit platform zetten ook duizenden supporters zich in voor de stichting en zijn honderden mensen jaarlijks bezig met een PR- en/of fondsenwervende actie voor de stichting.

76


RESULTATEN Algemeen In november 2017 is de begroting voor het jaar 2018 opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur. Elk kwartaal wordt er een rapportage opgesteld met daarin een vergelijking met de begroting. Deze rapportage wordt per kwartaal met het bestuur besproken en het bestuur keurt de rapportage goed. Halverwege het jaar wordt er een forecast gemaakt naar het einde van het jaar. Waar nodig worden er maatregelen getroffen om negatieve afwijkingen op te lossen. Baten 5.000.000 begroot 0

2.969.085

2.500.036

2016

2.839.900

2.268.226

2.370.230

2017

2.472.912

werkelijk

2018

2018 is een goed jaar geweest qua inkomsten. Ten opzichte van de begroting zijn de inkomsten 4% hoger uitgekomen. Dit komt met name doordat de inkomsten uit donateurs zijn toegenomen vanwege de wervingsactie die is gestart in 2018. Tevens is een bedrag aan nalatenschappen ontvangen dat niet is begroot. De doelstelling is voor elke Opkikkerdag een bijdrage vanuit een relatie te krijgen van minimaal 75% van de begrote kosten van een dag. In 2018 is deze doelstelling behaald. De inkomsten uit de support actie vallen in 2018 lager uit dan in 2017, maar vallen hoger uit dan begroot. Dit komt omdat het verloop van de resterende donateurs langzamer gaat dan verwacht. Een groot deel van kosten voor de Opkikkerdagen wordt net als voorgaande jaren gefinancierd door giften in natura. Vanuit diverse instellingen worden er diverse materialen, diensten en vrijkaartjes aangeboden. Zonder deze giften is het organiseren van alle Opkikkerdagen niet mogelijk. De giften in natura zijn in 2018 afgenomen van € 529.471 in 2017 naar € 456.660 in 2018. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat in 2018 minder ­‘Opkikkerdagen voor 55 gezinnen’ zijn georganiseerd dan in 2017. Daarvoor zijn ‘Opkikkerdagen voor 10-20 ­gezinnen’ in de plaats gekomen welke een lagere begroting per dag hebben en dus ook minder giften in natura met zich meebrengen. 300.000 begroot 200.000 werkelijk 100.000 0

2.845.343

2.646.889

2016

2.815.621

2.349.654

2017

2.364.430

2.298.255 2018

Lasten Ten opzichte van 2017 zijn de lasten gedaald. Dit komt met name door lagere doelstellingskosten. De onderschrijding ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat in 2018 minder dagen zijn georganiseerd dan in 2017. Voor de kosten eigen fondsenwerving en kosten beheer en administratie zijn intern normen afgegeven, te weten: Kosten eigen fondsenwerving: maximaal 20% ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving Kosten beheer & administratie: maximaal 10% ten opzichte van de totale baten

77


In 2018 bedragen de wervingskosten 24% (begroot 29%) en liggen derhalve boven de norm. Gezien de afnemende inkomsten is het noodzakelijk om meer aan wervingskosten uit te geven. In 2018 is een start gemaakt met de werving van donateurs om vaste inkomsten te genereren. Deze wervingsactie wordt gefinancierd door externe financiers. De kosten voor wervingskosten betreffen voornamelijk projectmatige kosten (radio en tv campagne) en personeelskosten. Elk jaar wordt bekeken welke projecten er vanuit Opkikker worden georganiseerd om vaste inkomsten te genereren en om de naamsbekendheid te vergroten. De werkelijk bestede kosten liggen in 2018 lager dan de begroting. Dit komt met name door het niet uitvoeren van een aantal fondsenwervende acties. Voor een toelichting op de wervingskosten wordt verwezen naar het jaarverslag. In 2018 bedragen de kosten beheer en administratie 10% (begroot 11%) en liggen in de lijn van de norm. Het betreffen kosten voor overhead (facilitaire zaken, directie, huisvesting e.d.). Indien mogelijk worden deze kosten zoveel mogelijk direct toegewezen aan de kostensoorten “doelstelling” en “eigen fondsenwerving”. De werkelijk bestede kosten zijn lager dan de in 2017 bestede kosten en de voor 2018 begrote kosten. De daling wordt veroorzaakt door lagere personeelskosten bij beheer en administratie.

RESERVES EN FONDSEN Verdeling overschot Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 160.540. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van deze reserve bedraagt € 1.020.000. Deze norm betreft maximaal 1 maal de totale kosten voor personeel, huisvesting en algemene zaken. De hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2018 € 710.121 en blijft daarmee ruimschoots onder de intern vastgestelde norm. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd: Financiering vaste activa € 121.227. Ter hoogte van de boekwaarde van de materiële vaste activa en de voorraden wordt een bestemmingsreserve financiering vaste activa aangehouden. Deze reserve wordt beschouwd als vastgelegd vermogen. Deze eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering en ter realisering van de doelstelling. De vorming van bovenstaande reserves is conform de VFI-richtlijn ‘reserves goede doelen’. Bovengenoemde beperking op de reserve is door het bestuur vastgesteld. Op de bestemmingsreserves berust geen verplichting. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zijn als volgt opgebouwd: Opkikkerboek € 16.000. De bestemmingsfondsen betreffen geoormerkt geld waarvan de bestemming is bepaald door de gever. Kasstroom De liquide middelen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen met € 125.501. Beleid van de Stichting is om overtollige gelden risicovrij te beleggen. Overtollige liquide middelen worden daarom tijdelijk op een spaarrekening gezet.

78


JAARREKENING 2018 Van Stichting Opkikker Statutaire vestigingsplaats: Almere Adres: Versterkerstraat 3C, 1322 AN Almere

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA 2018 2017 € € Vaste activa Materiële vaste activa (1) 89.825 122.359 Financiële vaste activa (2) 263.232 Totaal vaste activa 353.057 122.359 Voorraden (3)

31.402 51.219

Vorderingen (4)

488.196 193.619

Liquide middelen (5) 665.829 540.328 Totaal activa 1.538.484 907.525 PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve (6) 710.121 513.230 Bestemmingsreserves (6) 121.227 173.578 Bestemmingsfondsen (6) 16.000 847.348 686.808 Langlopende schulden (7) 390.876 Kortlopende schulden (8) 300.260 220.717 Totaal passiva 1.538.484 907.525

79


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 Baten Baten van particulieren (9) Baten van bedrijven (10) Som van de geworven baten

Boekjaar Begroting Boekjaar 2018 2018 2017 € € € 1.259.663 1.195.646

1.180.540 1.116.190

1.033.429 1.172.170

2.455.309

2.296.730

2.205.599

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten (11)

17.603

73.500

62.627

Som van de baten

2.472.912

2.370.230

2.268.226

Besteed aan doelstelling (12) Wervingskosten (12) Beheer en administratie (12)

1.480.901 581.204 236.150

1.422.242 1.548.298 671.660 543.734 270.528 257.622

Som van de lasten

2.298.255

2.364.430

Lasten

Saldo voor financiële baten en lasten Saldo financiële baten en lasten (13)

174.657 (14.117)

5.800 (5.500)

2.349.654 (81.428) (10.794)

Saldo van baten en lasten 160.540 300 (92.222) Totaal wervingskosten in % van som van de geworven baten 24% Totaal kosten beheer en administratie in % van som van de geworven baten 10% Totaal bestedingen aan doelstelling in % van som van de geworven baten Totaal bestedingen aan doelstelling in % van som van de lasten

80

29%

25%

11%

12%

60%

62%

70%

64%

60%

66%


Resultaatbestemming Het resultaat is als volgt toegevoegd aan de reserves: Boekjaar Boekjaar 2018 2017 € € Continuïteitsreserve 196.891 (67.844) Bestemmingsreserves (52.351) (24.378) Bestemmingsfondsen 16.000 160.540 (92.222

KASSTROOM OVERZICHT 2018 2018 2017 € € € € Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat 160.540 (92.222) Afschrijvingen 32.534 33.891 Mutatie werkkapitaal: - mutatie vorderingen (294.577) (62.466) - mutatie voorraden 19.817 9.318 - mutatie kortlopende schulden 79.543 88.218 (195.217) 35.070 (2.143) (23.261) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa

- (263.232)

(18.831) -

(263.232) (18.831) (265.375) (42.092) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie langlopende schulden

390.876

-

Netto kasstroom

125.501

(42.092)

Geldmiddelen 1 januari

540.328

582.420

Geldmiddelen 31 december

665.829

540.328

81


GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgemaakt onder toepassing van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Stichting Opkikker valt op basis van de Aanpassingswet WNT niet onder de reikwijdte van de WNT. De Stichting heeft ten doel: Het verzorgen van een fijne dag ofwel dagen voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van nul tot en met zeventien jaar in verband met een aandoening, langdurig onder behandeling is in een door het bestuur van de Stichting aangewezen instelling, of welk kind, door de ernst of de aard van deze aandoening, uitzicht heeft op een langdurige behandeling in deze instelling, alles in de ruimste zin van het woord. Stichting Opkikker is feitelijk en statutair gevestigd op Versterkerstraat 3C, 1322 AN te Almere en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41247169. Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingsmethode voor de materiële vaste activa is lineair. Financiële vaste activa De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Voorraden De in voorraad zijnde artikelen worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs of lagere directe opbrengstwaarde. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. De nominale waarde is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de vordering is ontstaan. Betalingskortingen en kredietbeperkingstoeslag worden van de nominale waarde afgetrokken. Langlopende en kortlopende schulden Langlopende en kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is gevormd om ervoor te zorgen dat de Stichting aan haar verplichtingen kan voldoen indien in de toekomst de inkomsten zouden dalen.

82


Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves worden gevormd voor toekomstige uitgaven voor de doelstelling van de Stichting. Het bestuur bepaalt waar de reserve voor wordt gevormd en de hoogte van de reserve, gebaseerd op intern geaccepteerde criteria. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zijn geoormerkt door externe donateurs voor toekomstige uitgaven voor de doelstelling van de Stichting.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Baten uit eigen fondsenwerving Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden. Baten uit nalatenschappen Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Giften in natura Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. Projectfinanciering Bijdragen die zijn ontvangen van bedrijven die bestemd zijn voor financiering van een ‘Opkikkerdag voor 55 gezinnen’ worden toegerekend aan de post projectfinancieringen. Toerekening kosten aan de doelstelling, fondsenwerving en administratie en beheer. De toerekening van indirecte kosten aan de verschillende hoofddoelstellingen van Stichting Opkikker, fondsenwerving en administratie en beheer geschiedt op basis van de daadwerkelijke besteding van de kosten. Hierbij is mede gebruik gemaakt van de door het VFI kenbaar gemaakte verdeling van de overige kosten.

KOSTENSOORT TOEREKENING Bestuur 100% aan beheer en administratie. Secretariaat daadwerkelijke besteding. Financiën 100% aan beheer en administratie. Automatisering daadwerkelijke besteding. Huisvesting en facilitair daadwerkelijke besteding. Personeelskosten daadwerkelijke besteding. Kosten vrijwilligers 100% aan de doelstelling.

Pensioenen De stichting kent voor haar personeel een pensioenregeling die kwalificeert als een toegezegde premieregeling. Dit betekent dat Stichting Opkikker geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders

83


dan hogere toekomstige door het bedrijfstakpensioenfonds in rekening gebrachte premies. De pensioenlast bestaat bij een toegezegde premieregeling derhalve uit (het werkgeversgedeelte van) de premies over het lopende boekjaar.

KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS Materiële vaste activa (1) Het verloop in 2018 is als volgt weer te geven. Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal € € Boekwaarde 1 januari 2018 122.359 122.359 Investeringen - Desinvesteringen - Afschrijvingen (32.534) (32.534) Boekwaarde 31 december 2018

89.825

89.825

Stand per 31 december 2018: Aanschafwaarde 725.969 725.969 Cumulatieve afschrijving (636.144) (636.144) 89.825 89.825

Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende economische levensduur: - Inventaris: 4-5 jaar; - Computerapparatuur: 5 jaar; - Vervoersmiddelen: 3 jaar; - Materialen Opkikkerdagen: 2 jaar; - Klein Opkikkerland: 5 jaar. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren: 2018 2017 € € Activa ten behoeve van de bedrijfsvoering 19.599 28.055 Activa ten behoeve van de doelstelling 70.226 94.304 Totaal 89.825 122.359

84


FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2) Deze post is als volgt samengesteld. 2018 2017 € € Vooruitbetaalde wervingskosten

263.232

-

Totaal 263.232 De wervingskosten zijn in 2018 vooruitbetaald en zullen in de jaren 2019, 2020 en 2021 ten laste van het resultaat worden gebracht. Het bedrag dat in 2019 ten laste van het resultaat zal worden gebracht is opgenomen onder de kortlopende vorderingen.

VOORRADEN (3) Deze post is als volgt samengesteld.

Bedrijfsvoorraden

31.402 51.219

Totaal 31.402 51.219

VORDERINGEN (4) De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd. Te ontvangen sponsorgelden 83.249 36.151 Nalatenschappen 136.928 55.000 Debiteuren 29.143 42.908 Voorziening dubieuze debiteuren (8.000) (8.000) Support Actie 36.331 39.336 Vooruitbetaalde kosten 6.180 16.540 Vooruitbetaalde wervingskosten 193.044 Voorschotten vrijwilligers 586 940 Waarborgsommen 10.511 10.511 Overige vorderingen 224 233 Totaal

488.196 193.619

LIQUIDE MIDDELEN (5) De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. Het beleid is om overtollige middelen tijdelijk risicovrij te beleggen.

85


RESERVES EN FONDSEN (6) Het verloop in 2018 is als volgt weer te geven: Reserves

Continuïteits- Bestemmings- Bestemmings- reserve reserves fondsen Totaal € € € €

Boekwaarde 1 januari 2018 513.230 173.578 - 686.808 Resultaatbestemming 2018 196.891 (52.351) 16.000 160.540 Boekwaarde 31 december 2018 710.121 121.227 16.000 847.348 Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van deze reserve bedraagt € 1.020.000,-. Deze norm betreft maximaal 1 maal de totale kosten voor personeel, huisvesting en algemene zaken.

Bestemmingsreserves

Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 1 januari 31 december € € € €

Financiering vaste activa

173.578

-

(52.351)

121.227

Totaal

173.578

- (52.351) 121.227

Ter hoogte van de boekwaarde van de materiële vaste activa en de voorraden wordt een bestemmingsreserve financiering vaste activa aangehouden. Deze reserve wordt beschouwd als vastgelegd vermogen. Deze eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering en ter realisering van de doelstelling. De vorming van bovenstaande reserves is conform de VFI-richtlijn ‘reserves goede doelen’. Bovengenoemde beperking op de reserve is door het bestuur vastgesteld.

Bestemmingsfondsen

86

Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 1 januari 31 december € € € €

Opkikker boek

-

16.000

Totaal

- 16.000

-

16.000

- 16.000


LANGLOPENDE SCHULDEN (7) Het verloop in 2018 is als volgt weer te geven. 2018 2017 € € Stand per 1 januari - Opname lening 500.126 Aflossing (3.630) Stand per 31 december

496.496

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

(105.620)

-

Langlopend deel per 31 december

390.876

-

De langlopende schulden zijn aangegaan in 2018. De langlopende schulden zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden: - Looptijd: 30 maanden. - Rente: 2%. - Zekerheden: Geen.

KORTLOPENDE SCHULDEN (8) Deze post kan als volgt worden gespecificeerd. 2018 2017 € € Crediteuren 102.121 48.364 Aflossingsverplichting langlopende schuld 105.620 Reservering vakantiegeld/vakantiedagen 33.404 34.545 Loonheffing & premies sociale verzekeringen 38.838 40.316 Omzetbelasting 1.242 4.138 Vooruitontvangen bedragen - 10.000 Overlopende passiva 19.035 83.354 300.260 220.717

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Het aangegane contract voor huur van het kantoorpand loopt af op 31 maart 2022, met de mogelijkheid om het contract tussentijds op te zeggen per 1 april 2020. De huurprijs inclusief servicekosten bedraagt voor 2019 € 60.324. De totale huurverplichting inclusief service kosten bedraagt tot en met 31 maart 2022 € 196.053. De verplichting uit hoofde van operationele leasecontracten bedraagt voor 2019 € 19.655. De lease contracten lopen tot december 2019 respectievelijk maart 2021. De totale leaseverplichting tot einde van de contracten bedraagt € 27.775. De verplichting uit hoofde van de bruikleenovereenkomst betreffende Klein Opkikkerland bedraagt jaarlijks € 10.000. De verplichting loopt tot en met 31 maart 2021.

87


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 2017 â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź Baten van particulieren (9) Ontvangsten van donateurs 521.529 344.643 Ontvangsten uit acties en spontane giften 408.405 419.517 Ontvangen nalatenschappen 179.428 106.130 Ontvangsten vanuit de Support actie 150.301 163.139 1.259.663 1.033.429 Baten van bedrijven (10) Ontvangen projectfinancieringen 537.831 436.071 Ontvangsten uit acties en spontane giften 201.155 206.628 Ontvangen giften in natura 456.660 529.471 1.195.646 1.172.170 Baten als tegenprestatie voor de levering van Producten en/of diensten (11) Opbrengsten 50.243 92.441 Kostprijs 32.640 29.814 Resultaat acties van derden 17.603 62.627

88


TOELICHTING OP DE UITVOERINGSKOSTEN KOSTEN DOELSTELLING EN WERVINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE (12) Doelstelling Opkikker- Wervings- Beheer en Totaal Begroot dagen kosten administratie 2018 2018 € € € € € Personeelskosten (12.1) Huisvestingskosten Afschrijvingen Overige kosten (12.2)

333.767 42.126 29.405 1.075.603

298.676 11.367 1.438 269.723

155.515 13.373 1.692 65.570

787.958 816.117 66.866 66.729 32.535 32.655 1.410.896 1.448.929

1.480.901

581.204

236.150 2.298.255 2.364.430

Totaal 2017 € Personeelskosten (12.1) Huisvestingskosten Afschrijvingen Overige kosten (12.2)

810.394 65.030 33.890 1.440.340

2.349.654

SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (13) 2018 2017 € € Bankkosten (14.117) (11.234) Rente baten - 440 Resultaat beleggingen (14.117) (10.794)

89


PERSONEELSKOSTEN (12.1) 2018 2017 € € Salariskosten 571.652 598.970 Sociale lasten/pensioenlasten 200.264 191.635 Overigen 16.042 19.789 787.958 810.394 fte’s fte’s Aantal werknemers per 31 december 2018 13,45 13,50

BEZOLDIGING DIRECTIE EN BESTUUR Beloning directie: Naam R. Sliphorst Functie alg. directeur Dienstverband Aard (looptijd): onbepaald Uren 40 Part-time percentage: 100 Periode 1/1-31/12 Bezoldiging (EUR) Jaarinkomen bruto loon/salaris 72.360 vakantiegeld 5.788 13e maand variabel jaarinkomen Totaal 78.148 SV lasten (wg deel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (wg deel) Overige beloningen op termijn Uitkeringen beëindiging dienstverband Totaal bezoldiging 2018 Totaal bezoldiging 2017

10.691 17.216

106.055 104.689

Het jaarinkomen van de directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van € 88.094 (1 FTE/12 mnd) volgens de VFI Beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar pagina 38 van het jaarverslag.

90


Beloning Bestuur: Bestuursleden ontvangen geen beloningen of uitkeringen bij beëindiging van de bestuursfunctie, winstdelingen of bonusbetalingen. Het bestuur is een onbetaald vrijwillig bestuur. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de bestuursbezoldiging verwijzen wij naar pagina 12 van het jaarverslag.

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN (12.2) 2018 2017 € € Directe kosten Opkikkerdagen 999.931 1.055.610 Kosten fondsenwerving 254.303 212.920 Financiële dienstverlening 29.277 29.290 Autokosten 34.367 34.746 Verzendkosten 26.256 39.722 Kosten automatisering 12.238 19.202 Kleine aanschaffingen 1.062 2.077 Drukwerk 8.780 6.560 Overige 44.682 40.213 1.410.896 1.440.340

91


VERANTWOORDINGSVERKLARING 2019 1. SCHEIDING DER FUNCTIES Het bestuur van de stichting, dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen, bestuurt en vertegenwoordigt de stichting. Het ontwikkelt, samen met de directie, het beleid en houdt toezicht op de uitvoering hiervan door de directie. Om effectief te kunnen opereren is het van belang dat verschillende disciplines en achtergronden vertegenwoordigd zijn. In de fase waarin Stichting Opkikker zich nu bevindt zijn dat vooral financiën, human resources, marketing en algemeen management. Met regelmaat is er overleg binnen het bestuur over de samenstelling en het functioneren van het bestuur. Bij een vacature wordt gebruik gemaakt van een profi el dat met het bovenstaande rekening houdt. Bij het werven speelt het eigen netwerk een belangrijke rol, er wordt zo nodig ook geadverteerd.

De Klankbordgroep kan door vrijwilligers worden ingeschakeld als mediator of als vertrouwenspersoon.

Het bestuur heeft een beleidsvormend karakter en legt het accent op ontwikkeling en vaststelling van het algemeen beleid. Het is niet bezig met de dagelijkse operationele leiding. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de strategie en actieplannen om de doelstelling op korte en middellange termijn te bereiken. Dit betekent dat de voortgang rond contacten met de gezinnen en de ziekenhuizen, evenals fondsenwerving, sponsoring, personeelsmanagement en vrijwilligersbeheer tijdens bestuursvergaderingen aandacht krijgen.

Team Marcom & Fondsenwerving: • is belast met de uitvoering en ontwikkelen van het PR-beleid, het aanboren van nieuwe (potentiële) sponsors, het uitvoeren van projecten en het ondersteunen van de directie bij voorgenoemde taken en denkt mee over het PR/FW en marketing beleid; • is verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen ten gunste van het team en de activiteiten; • c oördineert het werk van het team, bewaakt de voortgang en draagt zorg voor de begeleiding van stagiaires; • c oördineert de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot binnenkomende acties; • de teamleider voert functioneringsgesprekken met teamleden.

Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar. De hierboven genoemde onderwerpen komen daarbij aan de orde. Het bestuur wordt hierdoor geïnformeerd over de gang van zaken binnen de stichting: • Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld door de directie. Bij dit beleidsplan wordt de begroting voor eerstkomende boekjaar aangeleverd en de vier volgende jaren daaropvolgend. Tijdens de bestuursvergadering wordt het beleidsplan met de begroting besproken; beide stukken dienen goedgekeurd te worden door het bestuur. • Per kwartaal wordt een financiële c.q. management rapportage opgesteld. Hierin worden opgenomen: • De financiële cijfers per kwartaal in vergelijking met de begroting; • De uitgevoerde Opkikkerdagen Ook wordt aangegeven wat de gemiddelde kosten zijn per Opkikkerdag; • De informatie betreffende de donateurs; • Het verloop van vrijwilligers en personeel. • Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld dat goedgekeurd wordt door het bestuur. De directie bestaat uit één persoon. De voornaamste taken van de directie zijn het ontwikkelen van beleid, het mee opstellen van beleidsplannen, de dagelijkse leiding en de toezicht op de effectuering van het beleid. Ten minste eenmaal per jaar heeft de voorzitter van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur. Hierin komen onder andere aan de orde de relatie met het bestuur en de wijze waarop de directeur uitvoering geeft aan de aan hem door het bestuur opgelegde verantwoordelijkheden. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Naast het bestuur en de directie is de Klankbordgroep actief. De Klankbordgroep bestaat uit 2 vrijwilligers. De Klankbordgroep onderhoudt nauwe contacten met nieuwe vrijwilligers en begeleidt de vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers worden gebeld. De Klankbordgroep informeert via een kwartaalrapportage de teamleider bedrijfsvoering die vervolgens de directeur informeert over betreffende knelpunten. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd.

92

Elke kwartaal overlegt de Klankbordgroep een rapportage aan de teamleider bedrijfsvoering, jaarlijks vindt er een evaluatie plaats. De uitvoerende medewerkers zijn onderverdeeld in 3 teams die worden aangestuurd door een teamleider. De taken en verantwoordelijkheden van de teams zijn: Elke kwartaal overlegt de Klankbordgroep een rapportage aan de plaatsvervangend directeur, jaarlijks vindt er een evaluatie plaats. De uitvoerende medewerkers zijn onderverdeeld in 3 teams die worden aangestuurd door een teamleider. De taken en verantwoordelijkheden van de teams zijn:

Team Bedrijfsvoering: • is belast met het uitvoeren van alle administratieve en facilitaire taken die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van de stichting en het administratief ondersteunen van diverse functionarissen; • o rganiseert, coördineert en voert de inkoop, voorraadbeheer, systeembeheer, boekhouding, secretariaatswerkzaamheden, onderhoud, ARBO en BHV, veiligheid, schoonmaak, opbouw en afbouw evenementen uit; • legt en onderhoudt de contacten met betrekking tot de maatschappelijke- stages en stuurt de stagiair(e)s aan; • is belast met de uitvoering van het vrijwilligersbeleid en verantwoordelijk voor werving, selectie en inwerken van vrijwilligers; • coördineert de inzet van vrijwilligers; • voert evaluatiegesprekken met de ziekenhuizen; • o nderhoudt de overkoepelende contacten met de samenwerkende ziekenhuizen en instellingen en legt nieuwe contacten; • de coördinator vrijwilligers voert evaluatiegesprekken met vrijwilligers; • de systeembeheerder zorgt voor automatiseringsfaciliteiten nodig voor de werkprocessen en is belast met het opleiden van medewerkers in database en andere softwarepakketten en het beschrijven en up to date houden van procedures hieromtrent; • de boekhoudster is samen met een externe controller verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende de debiteuren/crediteuren en declaratie/voorschot administratie, de administratieve afhandeling met uitkeringsinstanties, het maandelijks controleren van de salarisgegevens, het maken van managementrapportages, het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen en begeleiden van de accountantscontrole; • de secretariaatsvrijwilligers zorgen voor de voorkomende secretariaatswerkzaamheden zoals het schrijven en versturen van bedankbrieven, het invoeren van draaiboeken voor de individuele dagen, het versturen van de sponsorverslagen, het verwerken en versturen van de Opkikkerdag-verslagen en andere voorkomende secretariële taken.


Team Evenementen: • organiseert en coördineert de evenementen; • is verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen ten gunste van het team en de activiteiten; • is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie, de voortgang- en inhoud van de dagen en de kosten van dagen met een spoedeisend karakter; • coördineert het werk van de afdeling en draagt zorg voor de begeleiding van stagiair(e)s; • zorgt voor de continuïteit van aanmeldingen per evenement; • onderhoudt operationeel de contacten met de ziekenhuizen; • coördineert intakegesprekken en verbindt de interesse van de gezinnen met de activiteiten aanwezig op een evenement; • zorgt voor de juiste informatievoorziening aan de evenement medewerkers en team algemene zaken, betreffende de benodigde faciliteiten voor de gezinnen. • legt nieuwe contacten, onderhoudt netwerken en stuurt vrijwilligers en medewerkers die ingezet worden op evenementen ter plaatse aan; • is operationeel verantwoordelijk voor kwaliteit, voortgang, inhoud en de kosten van de evenementen; • de teamleider voert functioneringsgesprekken met de teamleden. Bij het opstellen van het beleidsplan worden per team jaarlijks doelstellingen geformuleerd. Eenmaal per maand is er een overleg tussen alle teamleiders en de directeur over de lopende zaken, de bezetting en de overlappende taken. Er is een personeelshandleiding opgesteld die in 2008 in gebruik is genomen. Begin 2017 is de personeelshandleiding geëvalueerd en aangepast. In deze handleiding zijn onder andere de volgende zaken uiteengezet: • Rechten en plichten van de medewerkers • Salarisschalen • Functiebeschrijvingen (in het functiehuis) 2. EFFECTIVITEIT BESTEDINGEN Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld waarbij ook een jaarbegroting en een meerjarenbegroting worden opgesteld. Per kwartaal wordt een fi nanciële rapportage opgesteld waarin de werkelijk behaalde resultaten worden vergeleken met de begroting. De doelstelling van de stichting is: Het verzorgen van een fijne dag (dagen) voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van nul tot en met zeventien jaar in verband met een (fysieke) aandoening, langdurig onder behandeling is in een door het bestuur van de stichting aangewezen instelling of welk kind, door de ernst of de aard van deze aandoening, uitzicht heeft op een langdurige behandeling in deze instelling, alles in de ruimste zin van het woord. In overeenstemming met de doelstelling organiseert de stichting Individuele Opkikkerdagen met een spoedeisend karakter en Opkikkerdagen voor meerdere gezinnen. De Individuele Opkikkerdagen met een spoedeisend karakter worden zonder specifieke bijdragen van derden uitgevoerd (giften in natura uitgezonderd) en de Opkikkerdagen worden vrijwel altijd gesponsord door derden. In de begroting is uiteengezet hoeveel dagen de stichting wil organiseren en hoeveel deze dagen mogen gaan kosten. Bij de Opkikkerdagen worden ook de verwachte opbrengsten uiteengezet. In de financiële rapportage is een analyse opgenomen waarbij wordt aangegeven hoeveel Opkikkerdagen er zijn georganiseerd en wat deze gemiddeld hebben gekost. In de analyse is ook de

begroting opgenomen en de resultaten van de twee voorgaande jaren. In de rapportage staat vermeld hoeveel vaste donateurs de stichting heeft en hoeveel supporters er actief zijn voor de stichting op de rapportagedatum. Voorts wordt toegelicht hoeveel nieuwe donateurs en supporters er zijn geworven en hoeveel donateurs en supporters hebben opgezegd. Van de overige inkomstengroepen wordt een vergelijking gemaakt met de begroting en de behaalde resultaten van de twee voorgaande jaren. De behaalde resultaten worden door de controller besproken met directie. Grote afwijkingen worden geanalyseerd en toegelicht. In het beleidsplan wordt uiteengezet hoe de inkomsten besteed dienen te worden in de vorm van een in de begroting vastgesteld percentage fondsenwerving en percentage beheer en administratie. Bij de bespreking van de rapportage worden de bestedingen met betrekking tot de genoemde categorieën in detail beoordeeld door de controller en de directie. De administratie is dusdanig ingericht dat per Opkikkerdag de bestedingen zichtbaar zijn. De teamleider Evenementen stelt budgetten op per dag. Na afl oop worden deze budgetten vergeleken met de werkelijke bestedingen. Door de eenvoud van de activiteiten is strakke controle mogelijk op de bestedingen van de verkregen middelen.

3. COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN De stichting heeft zowel intern als extern veel belanghebbenden. Hieronder is per belanghebbende aangegeven hoe zij op de hoogte worden gehouden van de actualiteiten binnen de stichting. Ziekenhuizen en andere samenwerkende instellingen: Jaarlijks is er een evaluatiegesprek waarbij de samenwerking in het afgelopen jaar wordt besproken. Indien nodig of gewenst is er vaker overleg met de ziekenhuizen en ziekenhuizen worden uitgenodigd tijdens de Super Opkikkerdagen of tijdens de speciaal hiervoor bestemde Opkikker Beleefdag. Vrijwel dagelijks is contact met de ziekenhuizen in verband met de aanmelding van gezinnen. Mochten er problemen zijn, dan worden deze aangekaart tijdens deze contacten. De ziekenhuizen ontvangen tweemaal per jaar digitaal het Opkikkernieuws en de KIK wordt in 41 ziekenhuizen verspreid. Donateurs: Donateurs maken periodiek geld over naar de stichting en ontvangen tweemaal per jaar digitaal het Opkikkernieuws. Daarnaast ontvangen de donateurs die jaarlijks € 500,- of meer overmaken een verslag van een Opkikkergezin en een jaarverslag. Supporters: Supporters spelen mee in de SupportActie door het kopen van een lot. De SupportActie maakt per lot een bedrag over aan de stichting. Alle supporters ontvangen 2x per jaar digitaal het Opkikkernieuws. Sponsors: Sponsors (bedrijven) geven periodiek of per project geld aan de stichting. Sponsors I - Tot € 500 per schenking Sponsors II - Van € 500 tot € 2.500 per schenking Sponsors III - Vanaf € 2.500 per schenking

93


Alle sponsors ontvangen tweemaal per jaar het Opkikkernieuws en jaarlijks het jaarverslag digitaal. Sponsors II en III worden jaarlijks uitgenodigd voor de Backstagedag. Sponsors III ontvangen per â&#x201A;Ź 500 ,- een verslag van een Opkikkergezin of herinneringsboekje Opkikkerdag. Indien gewenst kunnen Sponsors III eenmaal per jaar een evaluatiegesprek aanvragen.

lijks de digitale Opkikkerflash. Maandelijks is er overleg tussen de teamleiders en de directeur. Van alle overleggen worden verslagen gemaakt.

Vrijwilligers: Alle vrijwilligers krijgen de mogelijkheid tot deelname aan een training, men kan de behoefte aangeven tijdens de functioneringsgesprekken. Jaarlijks is er in het najaar een vrijwilligersbijeenkomst waar het afgelopen jaar wordt geĂŤvalueerd en de plannen voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Wekelijks ontvangen alle vrijwilligers de digitale Opkikkerfl ash met daarin de actualiteiten binnen de stichting. Daarnaast ontvangen zij tweemaal per jaar digitaal het Opkikkernieuws.

Ambassadeursgezinnen: Elk kwartaal ontvangen de ambassadeurgezinnen het magazine KIK per post.

Elke kwartaal is er een secretariaatsoverleg. Tweemaal per jaar ontvangen de medewerkers digitaal het Opkikkernieuws en weke-

94

Ex-Opkikkergezinnen: Zij ontvangen tweemaal per jaar het Opkikkernieuws.

Overige relaties: Alle relaties ontvangen tweemaal per jaar digitaal het Opkikkernieuws. Daarnaast ontvangen zij verslagen van de Opkikkerdagen waaraan zij hebben meegewerkt.


ACCOUNTANTSVERKLARING

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Het bestuur van Stichting De Opkikker Nederland

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

A. Verklaring over de in de jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Ons oordeel

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting De Opkikker Nederland 2018 te Almere gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Opkikker Nederland per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-richtlijn 650 fondsenwervende organisaties. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2018; 2. de staat van baten en lasten over 2018; en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Opkikker Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen uit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: •

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties. •

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• •

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Hilversum, 11 april 2019

M&K Hilversum B.V.

Was getekend,

A.J. de Quaasteniet RA

95


COLOFON Ontwerp en opmaak: Carola van Gessel en Corine Regelink, @ Studio Pietje Precies, Hilversum Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Stichting Opkikker Tekst- en beeldredactie: Studio Pietje Precies bv Drukwerk: Drukkerij Ten Herkel, Loosdrecht Met dank aan: alle sponsors en vrijwilligers die het voor ons mogelijk maken om voor onze gezinnen Opkikkerdagen te organiseren. Fotoverantwoording Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot fotoâ&#x20AC;&#x2122;s in dit boek te achterhalen. Als u denkt dat uw materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, laat het ons weten.

Stichting Opkikker is een CBF erkend goed doel.


Stichting Opkikker Versterkerstraat 3C 1322 AN Almere

036-5386660 info@opkikker.nl opkikker.nl

Profile for Stichting Opkikker

Jaarverslag 2018 Stichting Opkikker  

Benieuwd wat Stichting Opkikker allemaal heeft gedaan in 2018? Bekijk ons jaarverslag en kom erachter hoeveel gezinnen we hebben geholpen, o...

Jaarverslag 2018 Stichting Opkikker  

Benieuwd wat Stichting Opkikker allemaal heeft gedaan in 2018? Bekijk ons jaarverslag en kom erachter hoeveel gezinnen we hebben geholpen, o...

Advertisement