KIK. 1 2019

Page 1

JAARGANG 7 / NUMMER 1 / 2019

BEROEP IN BEELD

Een uitgave van Stichting Opkikker

uit een vliegtuig springen AMBASSADEURSDAGEN

Ambassadeursdagen in beeld DIERENNIEUWS

IN DE SPOTLIGHT

De Liedjesfabriek

Een muzikale afleiding

Een tropische

verrassing

LUC (9):

‘Zelfs mijn lievelingskleur is groen!’ KIK201901_Cover.indd 1

6/12/2019 5:19:13 PM


COLOFON

Hoofdredactie: John Alosery, Kelly Loup Eindredactie: Arnold le Fèbre Art direction: iMediate Coverbeeld: Inge Kooijman Uitgever: Stichting Opkikker Directeur Stichting Opkikker: Ruud Sliphorst Aan dit nummer werkten mee: Ruud Sliphorst, John Alosery, Kelly Loup, Sietske Abelmann, Marene Hendriksen, Demi Nieboer, Inge Kooijman, Rowin Ubink, Jonas Wolthaus, Dana Wolswijk, Quinty Pals, Nikki Mennen, Annelies Jansen, Jonas Wolthaus, René Speelman, The Oddshop, Tim van den Berg, Natalie Moorelisse, Arjan Huizer, Marcel Raafs, Albert-Jan Bor, Bo Honschoten Met dank aan Nationaal Paracentrum Teuge, Avifauna en De Liedjesfabriek. KIK. is een initiatief van Stichting Opkikker. Het magazine wordt exclusief verspreid bij de ambassadeurs van de stichting en in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het magazine wordt kosteloos ontwikkeld dankzij de vrijwillige inzet van freelancers. Adverteren: Redactie@opkikker.nl Vragen, opmerkingen of het corrigeren van gegevens? Redactie@opkikker.nl Stichting Opkikker Versterkerstraat 3C 1322 AN Almere 036-5386660 www.opkikker.nl Rek. nr.: NL44RABO0157182622

voorwoord Een aantal weken geleden vonden de Ambassadeursdagen plaats in Attractiepark Slagharen. Net als ieder jaar vond ik het fantastisch om al die bekende gezichten weer te zien, maar ook om nieuwe ambassadeurs te mogen verwelkomen! Samen hebben we dit weekend gedanst, gelachen en gezongen. We kwamen eigenlijk tijd te kort om in al die attracties te gaan, bij te praten en als klap op de vuurpijl ook nog op de foto te kunnen met Maan, die deze dag samen met Edwin feestelijk afsloot! We blikken in deze KIK. terug op dit fantastische weekend. Daarnaast gaan we letterlijk de hoogte in! Voor Dierennieuws namen we een kijkje bij de tropische vogels in Avifauna en gingen we voor Beroep in Beeld langs bij hét paracentrum van Nederland. Je zal als beroep maar uit vliegtuigen springen?! Voor velen voor jullie geldt dat het einde van het schooljaar weer in zicht is en dan... zomervakantie! Vakantie is voor de meesten een periode vol leuke uitjes, lekker veel buiten spelen en misschien zelfs op vakantie. Helaas gaan ook de ziekenhuisopnames, onderzoeken en behandelingen gewoon door in deze periode. Ik wens iedereen een fijne zomer toe vol mooie momenten met elkaar! Opkikkergroet,

stichting.opkikker Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt of gereproduceerd door middel van druk, fotokopie, film, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Wijzigingen en (spel)fouten voorbehouden.

2 KIK1901_Inhoud.indd 2

Ruud Sliphorst Directeur

KIK.1 - 2019 6/13/2019 10:30:50 AM


INHOUD Juli 2019

9 Dierennieuws Een tropische verrassing

12 Mijn passie Paige tekent haar eigen strips

15 Beroep in beeld Parachutespringen: het zal maar je beroep zijn!

20 Bij ons thuis Luc en zijn ‘Opkikker-gezin’

22 Spotlight Een muzikale afleiding door De Liedjesfabriek

28 Ambassadeursdagen

in beeld

Op de foto met Maan!

En verder 4 Actie inspiratie 6 Moppen en puzzels 8 Column 18 Slimme hoek 24 Jabbertje 26 Op eigen benen 32 Doe de test 34 Hip & Happening 36 De Opkikker

KIK.1 - 2019 KIK1901_Inhoud.indd 3

3 6/13/2019 10:30:59 AM


ACTIE INSPIRATIE

Ben jij onze Opkikkerspeldjes aan het verzamelen? Dan hebben wij goed nieuws: er is weer een nieuw speldje uitgekomen! Sinds afgelopen Ambassadeursdagen kun je nu ook het KIK. Opkikkerspeldje verdienen. Hoe je aan dit speldje komt? Door mee te werken aan ons KIK. magazine! Heb jij op de cover gestaan, ben jij geĂŻnterviewd of heb jij iemand geĂŻnterviewd voor KIK.? Dan heb jij het speldje natuurlijk ook verdiend! Tekst: Kelly Loup

Nieuw: het KIK. Opkikkerspeldje! Helpen met KIK. magazine lp mee als

al, he Vertel jouw mooiste verha odel, we zijn iedere interviewer of word fotom weer op zoek naar editie van KIK. magazine llen helpen of in het ambassadeurs die ons wi Lijkt dit je wat? Mail tijdschrift willen staan. ker.nl. dan naar redactie@opkik

Organiseer jouw eigen collecte verdienen

4 KIK201901_Actie inspiratie.indd 4

je kun je Het collectelopers-speld nt helpen bij een door te collecteren! Je ku k bij jou in de buurt collecte, maar je kunt oo iseren! Dit is niet een eigen collecte organ hierbij. moeilijk en wij helpen je

Doe mee met de e statiegeldacti

keer op De statiegeldactie blijkt t enige keer een succes te zijn! He de wat je hoeft te doen is bij atselijke servicebalie van jouw pla supermarkt vragen of zij inzamelen statiegeldbonnen willen Laat het voor Stichting Opkikker. bij de rest! ons weten en wij helpen

Organiseer een Koffie Morning

taarten of Bak jij graag de lekkerste jouw eigen koekjes? Doe dit nu voor w gasten Koffie Morning! Vraag jou t lekkers en voor een bijdrage voor he Opkikker! steun hiermee Stichting

KIK.1 - 2019 6/14/2019 3:53:23 PM


Verkoop loten

or Stichting Opkikker? Heb jij loten verkocht vo verkopers-speldje! Dan verdien je het loten

Woordvoerder dat jij als

erg fijn Wij vinden het natuurlijk jouw omgeving vertelt ambassadeur mensen uit ting Opkikker. Daarom over het werk van Stich ersspeldje! verdien jij het woordvoerd

en Zamel mobieltjes cartridges in! rzamel oude

waard. Ve Oude telefoons zijn geld Wij zorgen dat alle telefoons en lever ze in. rden en krijgen hier mobieltjes gerecycled wo t op: cartridges worden een vergoeding voor. Le apart ingezameld!

KIK.1 - 2019 KIK201901_Actie inspiratie.indd 5

Een leuke actie die je op school kunt houden voor Stichting Opkikker is het organiseren van een sponsorloop! Alle deelnemende leerlingen vragen aan hun familie en vrienden een bijdrage voor ieder rondje dat ze hebben gelopen. Een sportieve, maar vooral ook gezellige actie! Angie en Lola, twee zusjes, opperden dit ook bij hun school de CBS Beatrix. In totaal hebben de leerlingen van deze school maar liefst € 2.676,79 opgehaald! “Ik zit in de leerlingenraad”, vertelt Angie. “Toen ik opperde om een sponsorloop te organiseren voor Stichting Opkikker, vond iedereen dit een heel goed idee! Dit idee is uiteindelijk naar de ouderraad gegaan en die heeft het ook goedgekeurd!” De sponsorloop vond plaats op het schoolplein. Bijna álle leerlingen van de school deden hieraan mee. Lola is het gelukt om wel acht rondjes te rennen en Angie zelfs tien!

5 6/14/2019 3:53:43 PM


PUZZELS & MOPPEN

en Rick en Jantje spel het bordspelletje ganzenbord. Als ze het gaan beginnen met spel gooit Jantje de het dobbelsteen tegen gt aan plafond. Rick vraa e je Jantje: ‘Waarom do ie dat?’ Jantje zegt: ‘W mag het hoogst gooit, beginnen.’

Doolhof

Zoek de juiste weg

6 KIK1901_ puzzels en moppen.indd 6

Wat krijg je als je een waakhond en een giraf kruist?

Wie kan er hoger schieten dan de Eiffeltoren?

Waarom neemt een oen een ladder mee naar de winkel?

- Omdat de prijzen zo hoog zijn

n haar De juf vraagt aa en mooi. Is leerlingen: ‘Ik b oordige tijd of deze zin tegenw es antwoordt: verleden tijd?’ Li f.’ ‘Verleden tijd, ju

- Iedereen, want de Eiffeltoren kan niet schieten!

Tekst: Demi Nieboer

- Een waakhond die over de schuttin g kan kijken!

Zet je hersens aan het werk met deze puzzels! En met de moppen en raadsels kom je niet meer bij van het lachen!

Lachen , gieren, brullen !

n lopen op straat. Leander en Carolie ander: ‘Ik droomde Onderweg zegt Le ar de kermis ging. vannacht dat ik na md?’ Carolien: ‘Ik Wat heb jij gedroo u n feestje gaf en jo droomde dat ik ee w ander: ‘Wat flau , Le .’ de ig od tn ui et ni ij woordt Carolien: ‘J waarom niet?’ Ant rmis?’ was toch naar de ke

KIK.1 - 2019 6/14/2019 9:44:22 AM


Een man eet in een restaurant. Als hij n betaalt, geeft hij éé euro fooi. De ober zegt: ‘Uw zoon was f gisteren hier. Hij ga tien keer zo veel an fooi.’ Waarop de m ijn antwoordt: ‘Tja, m e zoon heeft een rijk vader. En ik niet.’

Woordzoeker

Vind de woorden die verstopt zijn!

Een oen gaat parachutespringen. Hi j vraagt aan zijn instruct eur: ‘Als mijn parachute niet open gaat, wat dan?’ De instructeur antwoordt: ‘Dan moet je aan het reservekoordje trekken . Als die ook niet werkt, moe t je aan je tweede koordj e trekken.’ De oen vraagt : ‘En als dat tweede koordje ook niet werkt, krijg ik dan een nieuwe parachute?’ OPLOSSIN

Hoogte Ladder

Arrogant Heuvel 011_OPKIKKER_ZINGEN_02-2019.pdf

1

06/02/2019

Springen Omhoog Vallen en Opschepp

Verwaand Vliegtuig

17:15

WAAROM STA JE BOVEN OP DIE LADDER TE ZINGEN OPKIKKER?

KIK.1 - 2019 KIK1901_ puzzels en moppen.indd 7

GEN

NOU, GISTEREN BIJ MUZIEKLES ZEI DE JUF DAT HET MISSCHIEN BETER KLONK ALS IK WAT HOGER ZOU ZINGEN

7 6/14/2019 9:44:25 AM


COLUMN

Jonas Hoi, ik ben Jonas en ik ben 16 jaar! Ik heb een aangeboren hartafwijking en een lastige periode achter de rug. Maar nu ik de juiste mensen om me heen heb, wil ik het mooiste uit mijn leven halen!

Uit de laagte in

Katoren

Sommige mensen kunnen zo ‘uit de hoogte doen’. Doen alsof zij beter zijn dan anderen. Als ik zoiets zie of meemaak, moet ik altijd denken aan het boek dat ik wel honderd keer gelezen heb: ‘Koning van Katoren’ van Jan Terlouw.

hij voor zichzelf zorgt. Dat is in mijn ogen de perfecte koning: iemand die alles over heeft voor een ander. Je kunt misschien wel zeggen dat een koning ‘uit de laagte’ moet doen, in plaats van ‘uit de hoogte’.

Het boek gaat over het gelijknamige land, dat al 17 jaar geen koning meer heeft. Sinds de Koning is overleden, wordt het land bestuurd door een aantal ministers. De jonge Stach wil graag de nieuwe koning worden, maar de ministers verzinnen dat hij zich moet bewijzen met een aantal opdrachten. Ze verzinnen onmogelijke opdrachten voor hem. Iedereen verklaart Stach voor gek, maar hij gaat ervoor. Met heel veel creativiteit voert hij de opdrachten uit.

Deze week had ik een gouden kans: eindelijk kon ik mijn held ontmoeten. Jan Terlouw gaf bij mij in de buurt een lezing over duurzaamheid en de opwarming van de aarde. Deze kans wilde ik niet aan mij voorbij laten gaan,, dus ben ik naar hem toegegaan. Ik heb naar hem geluisterd en mij viel één ding op: hij gedroeg zich precies als Stach. Ondanks dat hij schrijver, politicus én wetenschapper is (geweest), doet hij zich niet beter voor dan de rest van de wereld. Hij is één van ons!

Koning

Doen alsof je beter bent dan een ander, uit de hoogte doen. Laten wij allemaal dat niet (meer) doen. Laten we naar elkaar omkijken. Laten we ervoor zorgen dat iedereen zich geliefd kan voelen in dit kleine kikkerlandje. Want zeg nu zelf: gelijkwaardig is beter dan onaardig.

Ik begrijp dat jullie nu misschien denken: ja, en nu? Dit is toch niet echt een bijzonder verhaal? Maar wat ik wél heel bijzonder vind, is dat Stach zich nooit als koning gedraagt: hij zorgt voor anderen. Sterker nog, hij zorgt beter voor anderen dan dat

8 KIK1901_BijOnsThuis.indd 8

Gouden kans

KIK.1 - 2019 6/13/2019 10:38:20 AM


Tropische vogels zien er prachtig uit, met hun veren in de mooiste kleuren en hun grote snavels. Ambassadeurs Sietze en Stéphanie bezochten Vogelpark Avifauna en kwamen door vogelverzorger Simon alles over deze blikvangers te weten!

DIERENNIEUWS DIERENNIEUWS

Tropische verrassing

Tekst: Marene Hendriksen Beeld: Kelly Loup & Avifauna

Reuzentoekan De reuzentoekan woont het liefste in het tropische regenwoud in Zuid-Amerika. Hij behoort tot de grootste toekansoort en kan maar liefst 60 centimeter lang worden, inclusief een snavel van bijna 20 centimeter. Gemiddeld wordt hij zo’n 10 tot 12 jaar, dat is niet heel oud. Dat komt onder andere omdat ze al vroeg beginnen met paren. Binnen hun eerste levensjaar kan dat al gebeuren. Een grappig weetje over deze kleurrijke verschijning is dat hij hartstikke lenig is. Met zijn snavel haalt hij vruchten en insecten van takjes. Het maakt niet uit of zijn eten op moeilijke plekken hangt, zelfs op z’n kop komt de reuzentoekan er makkelijk bij. Handig!

KIK.1 - 2019 KIK1901_dierennieuws.indd 9

9 6/13/2019 10:44:49 AM


Neushoornvogel

Neushoornvogel

De neushoornvogel komt voor in Azië en Afrika. Het zijn geen trekvogels; vaak blijven ze binnen een gebied van 14,7 km2 hangen. De grote ‘helm’ op hun voorhoofd dient ook als een hoorn, waar de mooiste klanken uitkomen. Daar komt hun naam dan ook vandaan! Ze kunnen heel hard brullen. Over het algemeen zijn ze niet zo gevaarlijk. Wel kunnen de mannetjes de hoorn gebruiken om met elkaar te vechten. Dit doen ze vaak als ze indruk willen maken op de vrouwtjes. Bijzonder aan deze vogels is dat ze heel oud kunnen worden. Ze halen makkelijk een leeftijd tussen de 50 of 60 jaar. De meeste neushoornvogels broeden in holle bomen. Met modder en mest wordt de ingang, op een kleine opening na, dichtgemetseld. Het vrouwtje blijft bijna drie maanden binnen om te broeden. Als de jongen geboren worden, blijft het jong nog ongeveer één maand binnen voordat het uitvliegt.

Helmkasuaris

Helmkasuaris

10 KIK1901_dierennieuws.indd 10

De helmkasuaris is de grootste van de drie soorten kasuarissen. Hij heeft zijn naam te danken aan de ‘helm’ die op zijn voorhoofd zit. Hij komt voor in Nieuw-Guinea en het noordoosten van Australië. Het zijn echte eenlingen. Alleen in de paartijd kunnen de mannetjes en vrouwtjes elkaars gezelschap verdragen. Het vrouwtje legt dan een nest van 8 tot 10 eieren die donkergroen gekleurd zijn. Zijn alle eieren er? Dan vechten ze elkaar de tent weer uit en gaat het mannetje de eieren uitbroeien. Dat is even anders dan bij mensen. Ze zijn familie van de struisvogel en echte loopvogels. Ze hebben geen vleugels, maar pennen. Hij lijkt misschien niet zo gevaarlijk, maar dat is hij wel. Zijn middelste teen is ongeveer 8 centimeter lang en doet dienst als een soort dolknagel. Wanneer de helmkasuaris trapt en die ene teen uitsteekt, kun je beter niet in de buurt zijn!

KIK.1 - 2019 6/13/2019 10:45:04 AM


Lori Lori’s zijn prachtige vogels, ze vallen onder de bontst gekleurde papegaaien en zijn echte slimmeriken. In de natuur kunnen ze allerlei geluiden van elkaar en van andere dieren imiteren. Knap! Wil je ze een keer in het wild bewonderen? Dan moet je helaas een stukje reizen. Ze leven namelijk in de bosrijke gebieden van Australië, Nieuw-Guinea en Indonesië. Er zijn veel verschillende soorten; deze op de foto wordt ook wel de regenbooglori genoemd en wij snappen wel waarom! Lori’s zijn echte zoetekauwen. Ze eten graag nectar, fruit en zaden. Kom je een kale lori tegen? Dat is niet altijd zielig. Dit kan komen door het kroelen met de vrouwtjes. Als ze kaal zijn, vallen ze dus goed in de smaak!

Struisvogel Hij lijkt misschien minder tropisch, maar ook de struisvogel valt onder de tropische vogels. Ze komen tegenwoordig alleen nog maar voor in Afrika. Ze hebben grote vleugels, maar kunnen daar niet mee vliegen. Ze behoren dan ook tot de ‘loopvogels’. Ze maken stappen van zo’n 3,5 meter waar ze 70 kilometer per uur mee kunnen halen. Daarmee zijn ze de snelstlopende vogels. Een fabel die je vaak hoort, is dat de struisvogels hun kop in het zand steken. Dat klopt niet, maar het lijkt soms wel zo. Bij gevaar gaan ze namelijk op de grond liggen in de hoop dat de vijand ze niet goed ziet. Een grappig weetje is dat ze de grootste ogen van alle vogels en andere gewervelde dieren hebben. Daarnaast leggen ze ook het grootste ei van allemaal. Deze kan even groot worden als zo’n 15 kippeneieren bij elkaar en hij weegt zo’n 1,5 kilo. Wow!

KIK.1 - 2019 KIK1901_dierennieuws.indd 11

Regenbooglori

‘Ik werk al bijna 44 jaar bij Vogelpark Avifauna. Vroeger hield ik thuis al vogels als hobby en via via ben ik toen in dit werk gerold. Hartstikke leuk vind ik het! Mijn favoriete vogels zijn de toerako, helmkasuaris en kraanvogel. Die hebben hele mooie kleuren.’ Verzorger Simon van der Luit

Struisvogel

11 6/13/2019 10:45:21 AM


Ik ben mijn eigen grootste fan!

TOK!

HI! Ik verzin mijn strips helemaal zelf

12 KIK1901_Mijn Passie.indd 12

KIK.1 - 2019 6/14/2019 3:41:23 PM


MIJN PASSIE

‘Misschien maak ik ooit wel een

bakboek

in stripvorm!’

Met het tekenen van strips komt de 12-jarige Paige helemaal tot rust na een lange dag. Paige heeft sikkelcelziekte, waardoor zij snel moe is. Sporten en bewegen, iets wat zij altijd graag deed, zit er hierdoor niet meer in. Maar met een grote lach op haar gezicht ploft ze ’s avonds neer op de bank, waar ze haar eigen strips tekent!

T

Tekst: Quinty Pals Beeld: Rowin Ubink

oen Paige ongeveer zes jaar oud was, begon ze met het lezen van strips omdat ze dyslexie heeft. De strips hebben haar enorm geholpen bij het leren lezen. De plaatjes die bij de strips zitten, laten tenslotte precies zien wat er in het verhaal gebeurt en hielpen haar de woorden te lezen. Inmiddels leest Paige ‘normale’ boeken, maar is haar passie voor strips alleen maar groter geworden. Sterker nog, ze tekent ze inmiddels zelf! De strips die ze tekent, gaan eigenlijk altijd over dieren. Dat is ook niet zo gek, aangezien het bij Paige thuis één grote, gezellige beestenboel is! Honden, muizen, konijnen, ze komen allemaal voor in haar strips, maar de meeste strips gaan over haar lievelingsdier: de kat. Van katten en muizen die elkaar voor de gek houden tot katten die kunnen vliegen. Ze laat haar fantasie de vrije loop gaan! Ook voor deze editie van KIK. heeft ze flink haar best gedaan en een mooie kattenstrip gemaakt, deze is te vinden op pagina 35.

‘De strips hebben Paige enorm geholpen bij het leren lezen’ KIK.1 - 2019 KIK1901_Mijn Passie.indd 13

Paige

Paige is 12 jaar oud en zit in de brugklas van het Heliomare.

Haar lievelingsvakken zijn wiskunde, biologie en gym. Ze heeft altijd aan tafeltennis en turnen gedaan, maar moet nu rustiger aan doen vanwege de sikkelcelziekte. Tekenen van strips is nu haar állergrootste hobby!

13 6/14/2019 3:41:28 PM


Bij ons thuis...

... is het ook één grote, gezellige beestenboel!

Katten spelen de hoofdrol in mijn strips

WAT IS

SIKKELCELZIEKTE

Sikkelcelziekte is een vorm van erfelijke bloedarmoede. Het ontstaat door een verandering in het DNA . De rode bloedcellen, die normaal zorg en voor het vervoer van zuurstof in het bloed, doen hun werk niet helemaa l goed. Bij iemand met sikkelcelziek te verdwijnen deze cellen sneller dan dat ze worden aangemaakt, waardoo r er een tekort ontstaat. Sikkelcellen glijden door hun vorm ook niet zo gemakkelijk door de bloedvaten heen. Ze kunnen gaan klonteren en bloedvaten verstopp en. Als dat gebeurt, krijgt het weefsel of orgaan na de verstopping niet geno eg zuurstof. Dit heet een sikkelcelcris is. Bij zo’n crisis kan iemand koorts en hevige pijn hebben. Door het zuurstoftekort kunnen weefsels of organen beschadigd raken.

14 KIK1901_Mijn Passie.indd 14

Waar ze haar inspiratie vandaan haalt? Ze leest wel eens de strips over Garfield, Donald Duck en Suske & Wiske. Maar het allerliefst verzint en tekent ze haar eigen strips. Dat vindt ze veel leuker! “Ik ben mijn eigen grootste fan!”, vertelt ze lachend. Paige weet nog niet of ze later professioneel striptekenaar wilt worden. Ze houdt tenslotte ook zo van dieren en van bakken. “Ik zou ook wel graag dierenarts willen worden of in een restaurant willen werken”, vertelt ze, “maar misschien maak ik ooit wel een bakboek in stripvorm!”.

KIK.1 - 2019 6/14/2019 3:41:40 PM


BEROEP IN BEELD

Het beroep van

parachutespringer Parachutespringen staat bij veel mensen op hun bucketlist. Voor anderen is dit gewoon hun dagelijkse werk! Dit beroep is geschikt voor de waaghalzen onder ons, die geen last hebben van hoogtevrees. Wij waren benieuwd wat er allemaal bij komt kijken en reisden daarom af naar Nationaal Paracentrum Teuge. Christien Meijers vertelde ons alles over het beroep van parachutespringer. Tekst: Marene Hendriksen Beeld: Christien Meijers

KIK.1 - 2019 KIK201901_Het beroep van.indd 15

W

at is jouw beroep precies? Ik ben officemanager en TRIPinstructeur bij het Nationaal Paracentrum in Teuge. Als TRIPinstructeur geef ik trainingen aan springers die zich verder willen ontwikkelen en ook met anderen willen springen. Wanneer was de eerste keer dat je zelf een sprong hebt gemaakt en hoeveel sprongen heb je inmiddels op jouw naam staan? In 2003 ben ik begonnen met springen en inmiddels heb ik al 1300 sprongen gemaakt. Dat lijkt misschien veel, maar in de springwereld behoor ik tot de middenmoot. Er zijn mensen die al meer dan 10.000 sprongen hebben gedaan.

15

6/14/2019 12:30:32 PM


sprong. Maar eerst moet je natuurlijk zelf leren springen. De opleiding genaamd ‘Accalarated Freefall’, afgekort ‘AFF’, wordt hiervoor het meeste gedaan. Binnen deze opleiding leer je in vier dagen om alleen te kunnen springen. Je hebt eerst één dag grondopleiding en daarna ga je drie dagen springen. Je verwacht het misschien niet, maar na zeven sprongen ben je al in staat om zelfstandig een gecontroleerde vrijeval sprong te maken vanaf 4 km hoogte. Gaaf toch?! Wil je naast de individuele sprongen, ook mensen gaan begeleiden tijdens het springen? Na zo’n 20 à 30 vrijevalsprongen ben je klaar om de volgende stap te zetten. Om dat veilig te kunnen doen, komen er nieuwe vaardigheden bij die je zal moeten leren. In Teuge kun je dan het TRIP-opleidingsprogramma volgen. Om deze opleiding te volbrengen moet je heel wat sprongen maken en stappen doorlopen. Zo ga je eerst een keer met een zak springen, die als ‘neppersoon’ dient, en later met ervaren springers. Pas dáárna mag je met onervaren springers naar beneden! Mag iedereen springen? Om zelfstandig te mogen springen, moet je 16 jaar of ouder zijn. Tot 18 jaar heb je bovendien toestemming nodig van jouw beide ouders of voogd. Verder moet je een medische keuring ondergaan die speciaal bedoeld is voor parachutespringers.

Weetje

Meer dan de helft van alle sprongen in Nederland worden bij het Nationaal Paracentrum in Teuge gemaakt. Op het gebied van sportspringen zijn ze zelfs het grootste van heel Nederland!

Hoe ben je erop gekomen om dit te gaan doen? Door mijn man. Hij is opgegroeid met alles wat met springen te maken heeft. Ik vond het in het begin heel spannend, het was een wereld die ik niet kende. Het heeft mij dan ook wel wat moeite gekost om deze zenuwen opzij te zetten en die sprong letterlijk en figuurlijk te wagen! Ik had vaak buikpijn voor het springen, omdat ik het zo eng vond. Maar als je hier doorheen bent, dan wordt het steeds leuker. Je kunt dan met andere mensen springen en de wereld daarboven is fantastisch.

16

Hoe word je parachutespringer? Als je beroepsmatig parachutespringer bent, dan spring je veel en begeleid je mensen tijdens hun

KIK201901_Het beroep van.indd 16

Hoe lang duurt een sprong ongeveer? Je springt meestal op vier kilometer hoogte, daar ben je in ongeveer 10 minuten. Het vliegtuig vliegt dan rechtstreeks omhoog. Daar ga je springen. De vrije val duurt zo’n 50 seconden lang. Als je op ongeveer 1 kilometer bent, open je je parachute en houdt de vrije val op. Vanaf dat moment verschilt het hoe snel je weer met beide benen op de grond staat. Dat hangt namelijk af van welk type parachute je hebt. Als je niet ervaren bent, dan heb je een grote en langzame parachute. Het duurt dan ongeveer vijf minuten voordat je beneden bent. Ben je ervaren dan heb je een sportievere parachute, dan sta je al in drie minuten beneden. Hoeveel sprongen worden er ongeveer op één dag gemaakt in Teuge? Dat verschilt per dag. Soms verbreken we onze persoonlijke records. Laatst hebben we bijvoorbeeld het record van het meest aantal sprongen

KIK.1 - 2019 6/14/2019 12:30:42 PM


professionele springer, dan geldt de regel dat er niet langer dan zes maanden tussen de sprongen mag zitten.

Gaan jullie ook weleens hoger dan 4 kilometer? Ja, dat wel. Maar op het gebied van hoogte breken we nooit records. Dat wordt namelijk gereguleerd door Schiphol.

Heb je ook weleens ergens anders gesprongen dan in Teuge? Bijvoorbeeld in het buitenland? Ja, zeker. Het is echt superleuk om ook in andere landen te springen. Ik heb in België, Frankrijk en in IJsland gesprongen. Dat was heel gaaf, de uitzichten zijn echt geweldig!

Ja, Schiphol is natuurlijk vlakbij. Hebben jullie daar veel last van? We bellen elke ochtend met Schiphol. Zij geven dan aan hoe laat we op welke hoogtes mogen vliegen. Soms kunnen we ook een uur helemaal niet de lucht in. Dat komt doordat het op Schiphol dan zo druk is met vluchten, dat ze ons daar niet bij kunnen hebben. In een gebied mag je namelijk maar een bepaald aantal vluchten maken. Als dat vol zit, hebben wij pech. Voor mensen in de sport is dat soms lastig. Zij zijn bijvoorbeeld aan het trainen voor kampioenschappen en willen die dag zoveel mogelijk sprongen maken. Hoe vaak moet je springen om zelfstandig springer te blijven? Als zelfstandig springer moet je iedere drie maanden minimaal één keer een sprong maken, anders moet je eerst een herhalingsopleiding doen. Voor de herhalingsopleiding loop je mee met de reguliere opleidingen of een deel daarvan. Ben je een

KIK.1 - 2019 KIK201901_Het beroep van.indd 17

BEROEP IN BEELD

op één dag in Teuge verbroken. Er werden toen 1047 sprongen gemaakt en 63 vluchten. Dat was voor ons heel gaaf om te verbreken.

Welke sprong staat er nog op jouw bucketlist? Ik zou graag nog een keer in Frankrijk springen. Dat vond ik echt een heel bijzondere ervaring. In het dal, tussen de bergen en dan met prachtig uitzicht. Kan al wegdromen bij dat idee! Heb je tips voor mensen die ook professioneel willen gaan springen? Springen is in het begin wel spannend. Het is dan vaak het beste om een maatje te hebben waarmee je kunt springen. Zo kun je elkaar bijstaan. Mensen die het alleen doen, stoppen er vaak na een tijdje mee. Dan vinden ze het toch té spannend.

Weetje

Het Nationaal Paracentrum in Teuge is een vereniging en geen bedrijf. Zij hebben geen eigenaar die ervan moet leven. Daarom is Teuge een stuk minder commercieel dan andere paracentrums.

17 6/14/2019 12:30:48 PM


SLIMME HOEK

...dieven een kans hebben

… er wekelijks meer dan

300

smartphones worden gestolen?

… 1234, 0000 & 2580

de meest gebruikte pincodes zijn om je telefoon te beveiligen?

1 op 11

van om jouw telefoon te kraken?

… als je jouw toestel onbruikbaar maakt voor dieven,

Wist je dat...

… een gemiddelde inbreker 30 seconden nodig heeft om je huis binnen te komen?

jouw telefoon niet terug gezet kan worden naar fabrieksinstellingen en daarmee onverkoopbaar is?

… slechts

1 op de 9 mensen een alarminstallatie in huis heeft?

… niet alleen je adres, postcode, woonplaats, mobiele nummer, IP-adres of e-mailadres persoonsgegevens zijn?

18

Ook zaken zoals geregistreerde aankopen, je belgedrag, hoe vaak je bij een vereniging komt en locatiegegevens zijn persoonsgegevens.

KIK1901_Slimme Hoek.indd 18

KIK.1 - 2019 6/13/2019 10:04:42 AM


35 op de

Nederlanders hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere online diensten?

… wie zich niet aan de nieuwe privacywet houdt het risico loopt een boete te krijgen?

20 euro?

… de hoogte van de boete afhankelijk is van de zwaarte van de overtreding en kan oplopen tot

miljoen

… jullie persoonsgegevens bij Stichting Opkikker veilig zijn? Deze worden beveiligd door het bedrijf Proteqtor.

... ruim

400.000

50% van de gevallen het cyberpesten plaatsvindt tussen leerlingen van eenzelfde school?

KIK.1 - 2019 KIK1901_Slimme Hoek.indd 19

jongeren online gepest worden?

.. meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar het meest online gepest worden? Dat is bijna twee keer zoveel is als jongens van 15 tot 18 jaar.

Tekst: Demi Nieboer

… in bijna

19 6/13/2019 10:04:47 AM


BIJ ONS THUIS

‘Wij zijn een

Opkikkergezin!’

De negenjarige Luc heeft drie grote hobby’s: zijn LEGO-verzameling, zijn wekelijkse toneellessen en… Stichting Opkikker. Trots laat hij al zijn Opkikker-speldjes zien, netjes vastgepind op een plankje dat zijn vader heeft gemaakt. Met zijn ouders Dave en Kristel heeft Luc talloze acties opgezet om geld in te zamelen voor zijn favoriete goede doel. Tekst: Nikki Mennen Foto’s: Sietske Abelmann

T 20 KIK_bij ons thuis.indd 20

oen zijn zusje Anouk in het ziekenhuis lag, meldde het ziekenhuis het gezin aan voor een Opkikkerdag. In september 2013 werd het hele gezin een dag verwend op Center Parcs De Eemhof. Naast onder andere een helikoptervlucht, een ritje in een sportauto, een onderwaterbeleving, een bezoekje aan de reptielen en een fotoshoot, herinnert Luc zich vooral het welkomstwoord van Opkikker-directeur Ruud. Het gezin had toen nog nooit van Stichting Opkikker gehoord. “En kijk nu eens waar we zijn”, zegt Luc. “Mijn lievelingskleur is zelfs groen!” Het hele gezin heeft erg genoten van hun Opkikkerdag. “Iedereen was in rep en roer, voor ons! Alles werd geregeld”, vertelt Kristel, de moeder van Luc. Zo kreeg Anouks kinderwagen halverwege de dag een lekke band. “Wij dachten: o jee, daar gaat onze Opkikkerdag… Maar onze vrijwilliger regelde een busje, de kinderwagen werd ingeladen en wij werden naar de volgende activiteit gebracht. Daar kregen we

KIK.1 - 2019 6/13/2019 10:28:29 AM


een leenkinderwagen. Na de lunch stond onze kinderwagen alweer klaar bij de fietsenwinkel!” En het allermooiste van de Opkikkerdag? “Het uitzwaaimoment”, zeggen Lucs ouders meteen. “Dat had zo’n impact!”

Lucies In april 2014 is Lucs zusje Anouk overleden; hetzelfde jaar werd Luc actief ambassadeur voor Stichting Opkikker. “Ik wilde dat al die andere gezinnen ook zo’n Opkikkerdag kunnen beleven, net als wij, dus ben ik allemaal acties gestart”, vertelt Luc. Sinds 2014 heeft hij talloze flessen en mobieltjes ingezameld, Koffie Mornings georganiseerd en kerststukjes verkocht. Hij heeft zelfs een eigen knuffeltje bedacht – de Lucies – die zijn moeder maakt. Ook de opbrengsten hiervan gaan naar Stichting Opkikker. De allerleukste actie vond het gezin toch wel de Koffie Morning. “Voor de laatste Koffie Morning hadden we gratis een locatie geregeld en hadden we allerlei activiteiten georganiseerd: touwtje

KIK.1 - 2019 KIK_bij ons thuis.indd 21

trekken, het Rad van Avontuur en nog veel meer”, vertelt Kristel. “Dat was wel echt een topper.”

Opkikker-familie Ondertussen heeft het gezin al meer dan € 4.300,- opgehaald voor Stichting Opkikker. Ook heeft Luc alle Opkikkerspeldjes bemachtigd én een jeugdlintje ontvangen van de burgemeester in Helmond. “Wij zijn een Opkikker-gezin!”, zegt Luc trots. We sluiten het interview dan ook af met een mooie conclusie. “Wij zijn alle drie van mening, ondanks dat het gewoon verschrikkelijk is wat er met Anouk is gebeurd, dat we dit naar iets positiefs konden draaien door zoveel mogelijk voor Stichting Opkikker te doen”, zegt Kristel. “Het is één grote Opkikker-familie en daar horen wij nu ook bij.”

21 6/13/2019 10:28:37 AM


SPOTLIGHT

Een

muzikale afleiding

Stel je voor: je ligt in het ziekenhuis en ineens komen er mensen binnen met allerlei instrumenten. Jullie gaan samen een eigen nummer opnemen. Hoe cool is dat? Dat is wat Leon, Dirk en hun collega’s doen bij de Liedjesfabriek.

22 KIK1901_Spotlight.indd 22

Tekst: Dana Wolswijk beeld: Marijn Fidder

KIK.1 - 2019 6/14/2019 1:17:42 PM


D

e Liedjesfabriek is een stichting met als doel kinderen in het ziekenhuis een muzikale afleiding te bieden en hen een tastbare herinnering mee te geven waar ze trots op kunnen zijn. Medeoprichter Leon is 10 jaar geleden met dit fantastische idee begonnen. Samen met Dirk, één van de andere muzikanten, vertelt hij zijn verhaal. “Toen ik met buurman en goede vriend Patrick in de kroeg zat, kwamen we op het idee om een keer muziek te gaan maken met kinderen”, vertelt Leon. Samen met hun eigen kinderen hebben ze vervolgens een nummer geschreven en opgenomen, inclusief videoclip. “Toen we deze op het buurtfeest lieten zien, was iedereen razend enthousiast. Vanaf dat moment ontstond het idee

KIK.1 - 2019 KIK1901_Spotlight.indd 23

om zieke kinderen op deze manier een muzikaal steuntje in de rug te geven.” Inmiddels bestaat de Liedjesfabriek 10 jaar, werken ze samen met diverse kinderziekenhuizen en hebben ze al met bijna 4000 kinderen een liedje gemaakt! Ook Dirk is ontzettend enthousiast over het werken voor de Liedjesfabriek. “Het is zo leuk om dit te mogen doen met de kinderen. Het is enorm uitdagend en je kunt lekker creatief zijn. Maar natuurlijk is het soms ook wel emotioneel.” Leon is het met hem eens. “We werken met een superleuk team, waar we allemaal hetzelfde doel hebben: het kind even een moment van plezier geven, waardoor hij of zij even niet hoeft te denken aan het ziek zijn. Met natuurlijk als eindresultaat een mooi liedje!”

23

6/14/2019 1:17:48 PM


JABBERTJE

24 KIK_1901_JABBERTJE.indd 24

KIK.1 - 2019 6/13/2019 10:26:23 AM


Liedjesmobiel

Beetje verlegen

Een gitaar, een keyboard, shakers, een ukelele, allerlei instrumenten worden uit de kast getrokken om de liedjes tot een succes te maken! En natuurlijk helpt ook de computer een handje. Met een rijdende muziekstudio komen de muzikanten de kamer in van de kinderen. “Op dat moment is het nog een verrassing voor de kinderen dat wij komen”, vertelt Dirk. Sommige kinderen zijn meteen heel erg enthousiast, terwijl de anderen in het begin nog een beetje verlegen zijn. “Eerst nemen we daarom altijd even de tijd om kennis te maken met het kind. We leggen uit wat we gaan doen en hebben het bijvoorbeeld over zijn of haar muzieksmaak. Langzaamaan gaan alle kinderen zich steeds meer op hun gemak voelen!”

“We schrijven steekwoorden op en maken hier zinnen van die we in het liedje kunnen gebruiken.” KIK.1 - 2019 KIK1901_Spotlight.indd 25

Naast de bezoeken in het ziekenhuis, komt de Liedjesfabriek ook bij kinderen thuis. Dit doen ze met de Liedjesmobiel! “De Liedjesmobiel is een studio op wielen die overal heen kan”, vertelt Leon. “Met de Liedjesmobiel gaan we bij kinderen langs die ziek zijn, maar niet ziekenhuis gebonden.” Deze kinderen worden aangemeld door verschillende instellingen, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg, of door iemand uit de omgeving van het kind. Leon en Dirk hebben met de Liedjesmobiel ook een keer meegeholpen met een Opkikkerdag! “Twee gezinnen gingen tijdens hun Opkikkerdag een eigen nummer maken in onze Liedjesmobiel. Superleuk om te doen en met een heel mooi eindresultaat!”, aldus Dirk.

Eigen nummer

Een eigen nummer verzin je natuurlijk niet zo één-twee-drie, maar hier hebben de muzikanten van de Liedjesfabriek al veel ervaring mee! “Eerst mag het kind de muziekstijl kiezen. Wordt het een heel vrolijk liedje, of kiezen we voor een rustig nummer? Vervolgens hebben we het over wat hun bezighoudt. We schrijven steekwoorden op en maken hier zinnen van die we in het liedje kunnen gebruiken. En natuurlijk zetten we er een leuke melodie onder, waardoor er een heel eigen nummer ontstaat!” In totaal duurt het ongeveer 1,5 uur tot 2 uur om een liedje te maken. Het blijft niet altijd bij het liedje; soms maken ze er nog een videoclip bij!

25 6/14/2019 1:17:52 PM


OP EIGEN BENEN

Houd je wel van een beetje spanning en heb je geen hoogtevrees? Dan zijn deze extreme sporten iets voor jou! Je valt hierbij namelijk letterlijk uit de hoogte. Zeker weten dat jij je daarna superstoer voelt. Tekst: Annelies Jansen

Uit de

hoogte

Parachutespringen

Houd je van snelheid? Als je aan een parachute naar beneden suist, haal je een gemiddelde snelheid van 200 km per uur! Natuurlijk kun je niet zomaar zelf uit een vliegtuig springen. Je zit altijd aan iemand vast, dat wordt een tandemsprong genoemd. Na de vrije val klapt de parachute uit en zweven jullie rustig naar beneden. Dan heb je eindelijk tijd om van het uitzicht te genieten, want Nederland vanaf zo’n hoogte zien, dat maak je niet vaak mee!

Indoor skydiven

Vind je uit een vliegtuig springen toch iets te extreem? Je krijgt hetzelfde gevoel tijdens indoor skydiven. Dit doe je in een speciaal pak in een grote windtunnel. Door de wind word je omhoog geduwd, zo lijkt het alsof je vliegt. Op sommige locaties kun je een VR-bril opzetten, waardoor je ervaring nog meer lijkt op parachutespringen. Gevaarlijk? Nee hoor, er is altijd iemand aanwezig die je helpt.

26 KIK1901_opeigenbenen.indd 26

“Geweldige ervaring in een wildernisland!” Aldus Antoine Girard die als eerste wist te paragliden over een piek van 8000 meter!

8157 meter

De Franse avonturier Antoine Girard heeft het hoogterecord paragliding op zijn naam staan: 8157 meter! Best wel hoog, vind je niet? KIK.1 - 2019 6/13/2019 11:00:28 AM


Abseilen

Aan een touwtje naar beneden gaan? Dat is abseilen. Dit kan langs een berg zijn, maar ook langs een gebouw of in een klimpark. Je hebt een speciaal harnas aan en laat je langzaam naar beneden zakken. Hoe snel je gaat, kun je zelf bepalen. Het moment dat je over het randje ‘stapt’ is natuurlijk super spannend, maar eenmaal veilig op de grond geeft het een enorme kick.

Paragliding

Ook hierbij vlieg je door de lucht met een parachute en zit je vast aan een instructeur. Het verschil met parachutespringen is dat je geen vrije val maakt. Ga je paragliden in het buitenland? Dan spring je vaak van een berg af. De wind die in de parachute komt, zorgt dat je blijft zweven. In Nederland hebben we natuurlijk bijna geen bergen. Daarom word je hier vaak omhoog getrokken door een lierkabel. Deze wordt losgemaakt op ongeveer 200 of 300 meter hoogte. Je kunt dan niet alleen heerlijk zweven, je hebt ook een fantastisch uitzicht.

TOP 3

MOOISTE PLEKKEN

OM IN NEDERLAND TE PARACHUTESPRINGEN

Liever geen sprong in het diepe maken?

Bijna alle sporten zijn - ook als je een beperking of aandoening hebt - goed te doen. Misschien zijn er wat aanpassingen nodig, maar dat is niet erg. Vind je het toch iets te eng? Ook dan kun je alsnog de hoogte in. Wat dacht je van vlucht in een vliegtuig of helikopter (misschien mag je wel sturen!) of een ballonvaart? Ook dat is superleuk om te doen.

KIK.1 - 2019 KIK1901_opeigenbenen.indd 27

1. Paracentrum Texel Een paracentrum gelegen op het grootste eiland van Nederland. 2. Skydive Rotterdam Een paracentrum waarbij je opstijgt vanaf Rotterdam Airport. 3. Skydive Zeeland Een paracentrum gelegen op de Zeeuwse eilanden.

27 6/13/2019 11:00:32 AM


AMBASSADEURSDAGEN IN BEELD

Ambassadeursdagen

2019

Attractiepark Slagharen stond 18 en 19 mei helemaal op zijn kop! Ruim 1000 ambassadeursgezinnen kwamen hier naartoe voor de Ambassadeursdagen 2019.

1. Trots op รกl die mobieltjes die zijn ingezameld. In totaal zijn er 29.125 ingeleverd tijdens de Ambassadeursdagen! Wow! 2. De Opkikker stond klaar om alle gezinnen te verwelkomen. 3. Het park van bovenaf bekijken. 4. De Ambassadeursdag is niet compleet zonder een knuffel van de Opkikker!

28 KIK1901_Ambassadeursdagen.indd 28

KIK.1 - 2019 6/13/2019 11:05:15 AM


Edwin en Maan verzorgden de eindshow. Wat een feest! Even met zijn allen op de foto!

Een onbezorgde dag genieten, dat was waar het om draaide dit weekend. Voor iedereen was er genoeg te doen. Het was met dit weer geen straf om in de waterattracties te gaan. De echte waaghalzen onder ons konden hun hart ophalen in de spiksplinternieuwe Gold Rush. We sloten de dag af met een optreden van Edwin en Maan, met wie jullie na afloop op de foto konden! Ook KIK. was aanwezig op Slagharen en wel met een superleuke photobooth.

KIK.1 - 2019 KIK1901_Ambassadeursdagen.indd 29

29 6/13/2019 11:05:23 AM


AMBASSADEURSDAGEN IN BEELD

Ook Maan kon het niet laten en gaf de Opkikker een knuffel. De kans om Maan te ontmoeten en samen op de foto te gaan! Hoe veel selfies zal Maan gemaakt hebben?

30 KIK1901_Ambassadeursdagen.indd 30

KIK.1 - 2019 6/13/2019 11:05:34 AM


In de KIK. photobooth werden de meest hilarische foto’s gemaakt! De fotostrip konden jullie direct mee naar huis nemen.

KIK.1 - 2019 KIK1901_Ambassadeursdagen.indd 31

Tekst: Kelly Loup Beeld: Arjan Huizer, Albert-Jan Bor en Marcel Raafs

1. Ze lijkt wel op Minnie Mouse! 2. Voor de echte waaghalzen onder ons: de Gold Rush. Durfde jij het aan? 3. Er zijn weer een heleboel mooie cheques overhandigd, dank jullie wel!!

31

6/13/2019 11:05:43 AM


DOE DE TEST

De één zit het liefste elke avond rustig op de bank met een spannend boek, de ander zoekt graag het avontuur zelf op. Hoe avontuurlijk ben jij ingesteld? Doe de test en ontdek of jij een echte waaghals bent of dat ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ veel beter bij je past! Tekst: Marene Hendriksen

Ben jij een echte

waaghals 1. Je hebt met vrienden afgesproken om een weekend naar Londen te gaan. Hoe ga jij erheen?

3. Yes! Je hebt zojuist gehoord dat je een activiteit naar keuze hebt gewonnen. Wat ga je doen?

A. Duh, met de auto natuurlijk. Net zo makkelijk!

A. Ik heb zin een relaxed avondje. Dus ik ga naar de bioscoop met vrienden!

B. Ik ga met de boot. Toch weer eens wat anders. C. Zodra ik de kans krijg, pak ik het vliegtuig! Heerlijk dat uitzicht over de wolken en je bent er ook nog eens zo!

2. Je wilt graag aan je conditie werken en hebt besloten om te gaan sporten! Welke sport kies je? A. Ik sport het liefst met beide benen op de grond. Voetballen, hockeyen of tafeltennis is helemaal mijn ding. B. Ik vind het leuk om af en toe wat nieuws te proberen. Misschien kan ik mij nu eens inschrijven voor waterpolo of wedstrijdzwemmen. C. Als ik dan ga sporten, moet het wel avontuurlijk zijn! Ik schrijf me in bij een klimvereniging.

32 KIK201901_Doe de test.indd 32

B. Het maken van een ballonvaart boven onze stad lijkt me echt fantastisch! De ballon kan niet zomaar kapot gaan toch? C. Het kan mij niet spannend genoeg zijn. Ik ben dol op de kick! Ik grijp deze kans aan om een keer te bungeejumpen of skydiven. Gaaf!

4. Hoe ziet je ideale vakantiebestemming eruit? A. Het liefst blijf ik dicht bij huis. Gezellig met mijn familie en vrienden! B. Een land in Europa. Lekker op het strand in Griekenland of struinen door de straten van Parijs! C. Als ik alles mag kiezen? Zo ver weg als kan! Het liefste iets van Thailand of Canada waar ik nieuwe dingen kan ontdekken!

KIK.1 - 2019 6/13/2019 10:25:04 AM


5. Je wordt gebeld door een vriend. Hij haalt jou over een kwartier op, voor een verrassing. Wat is jouw antwoord? A. Uhm nee… Ik vind leuke dingen doen met vrienden gezellig, maar ik wil wel weten wat we precies gaan doen. B. Het ligt eraan welke vriend belt. Sommige vrienden zijn niet te vertrouwen! C. Ja! Wat we ook gaan doen, voor spontane uitjes ben ik altijd in. Anders maak je nooit wat mee toch?

Meest A

Meest C

Doe maar normaal, dan doe je al Het woord ‘waaghals’ is de gek genoeg. Jij kent je grenzen goed en perfecte omschrijving van jou! bent tevreden met de kleine dingen. Al Het kan jou allemaal niet avontuurlijk die spanning en avontuurlijke activiteiten genoeg zijn. Van extreme sporten en zijn niet goed voor jouw maag. En spontane uitjes tot vakanties in Meest B bovendien heb je ook een beetje verre landen: leuk! Je wilt best af en toe eens iets hoogtevrees… geks doen, maar wel met mate. Met een avondje bioscoop maak je jou soms net zo blij. Je hebt geen hoogtevrees, maar het gevaar opzoeken doe je niet graag.

KIK.1 - 2019 KIK201901_Doe de test.indd 33

33 6/13/2019 10:25:04 AM


HIP & HAPPENING

summer To do tips

De zomer staat weer voor de deur. Tijd om nieuwe dingen te gaan doen, lekker buiten te spelen en je vrienden te zien. Om een nog groter succes te maken van jouw zomer, hebben wij diverse leuke tips voor je op een rij gezet. Een ding is zeker: je gaat gegarandeerd een leuke zomer tegemoet!

Film

Toy Story 4 Het is eindelijk zover! Na negen jaar verschijnt het vierde deel van Toy Story in de bioscoop. Woody heeft altijd vertrouwen gehad in zijn plek op deze wereld. Zijn grootste prioriteit is de zorg voor Andy en Bonnie. Wanneer Bonnie met tegenzin een nieuw stuk speelgoed, genaamd ‘Forky’, toevoegt aan haar kamer, ontdekt Woody tijdens een avontuurlijke rondreis met oude én nieuwe vrienden, hoe groot de wereld van speelgoed werkelijk kan zijn. Toy Story 4 is vanaf 26 juni in de bioscoop te zien.

Doen Kids Mud Run Vind jij het heerlijk om te klimmen, springen en klauteren en vind je het geen straf om vies te worden? Dan klinkt de Kids Mud Run als een evenement voor jou! Er zijn drie afstanden die je kan afleggen: 1, 3 of 5 kilometer. Een Mud Run is een hindernissenparcours, dat bestaat uit modderbaden en waterplassen. Je kunt als een team meedoen, dus trommel al jouw vrienden en vriendinnen op! De Kids Mud Run is op zondag 7 juli tussen 10:30 uur en 17:00 uur in Emmen.

Tekst: Demi Nieboer

De Parade Stel je eens voor: in het zonnetje met je vrienden of familie genieten van allerlei leuke activiteiten en voorstellingen. Dat kan! Op het rondreizende festival ‘De Parade’ worden honderd theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen georganiseerd. Overdag is de ‘KinderParade’ en zijn er heel veel verschillende workshops en andere activiteiten te doen voor kinderen van alle leeftijden. De Parade is van 21 t/m 30 juni in Rotterdam, 5 t/m 14 juli in Den Haag, 19 juli t/m 4 augustus in Utrecht en 9 t/m 25 augustus in Amsterdam.

34 KIK1901_Hipenhappening.indd 34

Spel Dixit Ben jij een echte spelfanaat? Dan weten wij een nieuwe favoriet: Dixit! Het is makkelijk te leren voor jong en oud en daarom het ideale familiespel! Iedere speler krijgt zes kaarten met sprookjesachtige afbeeldingen. De eerste speler moet een zin vertellen die past bij één van zijn of haar kaarten. Dit kan een regel uit een liedje zijn, een filmtitel, gezegde - alles is mogelijk. Vervolgens spelen alle andere spelers hierop in met hun eigen kaarten en moet er uiteindelijk uit meerdere kaarten geraden worden welke van de verteller was. Kun jij leuke, originele zinnen verzinnen? Of ben jij er goed in om iedereen om de tuin te leiden? Probeer dan eens Dixit.

KIK.1 - 2017 6/13/2019 11:09:54 AM


HALLO! NORMAAL STAAT HIER EEN VAN MIJN AVONTUREN. MAAR PAIGE STUURDE ME EEN STRIP EN DIE IS TE LEUK OM NIET AAN JULLIE TE LATEN ZIEN. DANK JE WEL PAIGE <3

STRIP

35 011_OPKIKKER_INGEZONDEN STRIP PRINT_04-2018.indd 2 KIK_1904_strip.indd 35

01/05/2019 6/12/201913:15 3:29:34 PM


Maan:

“Ik heb de eer gehad om de dag af te sluiten van de Ambassadeursdagen van Stichting Opkikker. Het was héél erg leuk! Ik ben met heel veel mensen op de foto geweest, ik heb opgetreden, we hebben gedanst en samen gelachen. Ik vind het heel bijzonder om te zien dat de ambassadeurs echt een steentje bijdragen. Dat vind ik het mooiste wat er is.”

KIK201901_Achterpagina.indd 36

6/13/2019 10:23:30 AM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.