__MAIN_TEXT__

Page 1

2019


Š COHIM

2 Photography 14 Art 24 Design 30 History 48 Hobby / DIY / Kids 56 Culinaria 64 Floral Art / Gardening


Photography

Durbuy Une histoire d’hier, d’aujourd’hui et de demain Een verhaal van ondernemen en beleven Authors Marc Coucke, Michaël De Moor Photography Henk van Cauwenbergh 38 x 26,7 cm 288 p, hard cover +200 illustraties Bilingual edition: French/Dutch ISBN 978-90-5856-607-2 € 115,00 Release: end of November 2018

4

Durbuy, in het hart van de Belgische Ardennen, roept

Durbuy, in the heart of the Belgian Ardennes, is said

bij ieder van ons dezelfde iconische beelden op: een

to be the smallest village of Belgium, but what it

romantisch ogend kasteel bovenop een rotspar-

lacks in size, it makes up for in charm. It boasts a

tij, een gezellig middeleeuws stadje met pittoreske

lovely quaint town centre with picturesque streets

straatjes en eeuwenoude huizen, het imposante

and old-worldly houses, there’s the grand Hotel

Hotel Restaurant Le Sanglier des Ardennes…

Restaurant Le Sanglier des Ardennes, celebrated

Omgeven door heuvels en bossen lijkt het ‘kleinste

for its fantastic food, the iconic castle on top of the

stadje ter wereld’ tegen alles bestand en het is alsof

rock… Surrounded by forests and nature, Durbuy is

de tijd er heeft stilgestaan. Dit maakt van Durbuy

a quiet place as well, an ideal getaway from the daily

een ideale plek om tot rust te komen en te genie-

hustle and bustle and the perfect place to relax and

ten. Daar is alvast ook ondernemer Marc Coucke

enjoy nature, culture and gastronomy. Entrepreneur

van overtuigd die Durbuy tot een unieke toeristische

and investor Marc Coucke is determined to make

trekpleister met absolute aandacht voor ecologie wil

Durbuy one of Belgium’s tourist hotspots. He is

laten uitgroeien. Sterrenchef Wout Bru is partner-

part­nering with Michelin star chef Wout Bru for the

vennoot voor het culinaire luik en Bart Maerten

culinary part of his venture and Bart Maerten for

(La Petite Merveille) voor alle outdoor activiteiten.

the outdoor activities (glamping, kayaking, adven-

Topfotograaf Henk van Cauwenbergh heeft het

ture trails...). This book offers a glimpse of all things

mooiste van Durbuy samengebracht in dit kunst-

Durbuy has on offer. It showcases a dazzling mix of

boek. Binnenin ontdekt de lezer een bruisende mix

natural beauty, historical heritage, a peek inside the

van natuurpracht, historisch erfgoed, een blik in de

most exclusive venues, signature dishes by Wout

meest exclusieve venues, signature dishes van Wout

Bru and unique images of the new recreational ac-

Bru en unieke beelden van het totaal vernieuwde

tivities, all artfully captured by photographer Henk

recreatie-aanbod.

van Cauwenbergh.


Š Henk van Cauwenbergh

5


Paris Revisited

Photography Author

Henk van Cauwenbergh Photography Henk van Cauwenbergh 44 x 31 cm 200 p, hard cover +120 illustrations Bilingual edition: French/English ISBN 978-90-5856-609-6 € 115,00 Release: end of November 2018

6

Les Brasseries de Paris, het eerste volume uit

Les Brasseries de Paris, the first volume in Henk van

de spraakmakende stedenreeks van Henk van

Cauwenbergh’s large format luxurious photo book

Cauwenbergh is reeds geruime tijd uitgeput. Hoog

series showcasing Europe’s best and most daring

tijd dus om een nieuw boek te wijden aan die cre-

venues for fine dining, sipping cocktails or party-

atieve en frivole lichtstad die hem zo nauw aan het

ing, completely sold out in a short time. Therefore

hart ligt. In deze Paris Revisited brengt hij een actu-

it was time to devote a new book to the beloved city

eel beeld van de sfeer die Parijs vandaag en morgen

of light. In Paris Revisited Henk van Cauwenbergh

uitademt.

captures the creativity and frivolous ambiance of

Met de Vlaamse top-actrice Lize Feryn in een hoofd-

the French metropolis and its new places to dine and

rol en met Charles Aznavour, Pierre Arditi en Vogue

wine. Flemish actress Lize Feryn plays a leading role

icoon Irène Silvagni als gidsen leidt de fotograaf ons

in his story and Charles Aznavour, Pierre Arditi and

doorheen een verrassend anders Parijs. Hij neemt

Vogue icon Irène Silvagni guide the reader through

ons mee naar de plekken waar beroemdheden en

a surprisingly different Paris. Each of the brasseries

bekenden graag vertoeven. Elk van deze brasseries

and top restaurants is extensively portrayed with at-

en toprestaurants wordt uitvoerig in beeld gebracht

tention to its authenticity and the special details that

met aandacht voor de authenticiteit en de bijzon-

characterize the atmosphere. The images are coun-

dere details die het huis kenmerken. Tussendoor

teracted with stylish – sometimes-witty – shots of the

ontlokt de fotograaf ons een glimlach met enkele

city’s most iconic spots and vistas.

smaakvolle images insolites van Parijs.


Š Henk van Cauwenbergh

7


Photography

The legendary DC-3 around the world Authors Francisco Agullo, Raphaël Favre Photography Katsuhiko Tokunaga 28 x 24 cm 208 p, hard cover +150 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-604-1 € 59,90 Release: November 2018

8

Exact 77 jaar na zijn allereerste vlucht vertrok de

Exactly seventy-seven years to the day since its

Breitling DC-3 voor een unieke reis om de wereld.

first flight, the Breitling DC-3 left for a unique jour-

Tussen maart en september 2017 maakte de DC-

ney right around the planet. Between March and

3HB-IRJ een nooit geziene world tour en was als

September 2017 the DC-3 HB-IRJ undertook a great

eregast te bewonderen op talloze events en air-

world tour in stages punctuated with various events

shows. Opnieuw een topprestatie van dit legenda-

and participations in airshows. A new accomplish-

rische toestel dat een onuitwisbare stempel op de

ment for this legendary airplane that has marked

luchtvaartgeschiedenis gedrukt heeft. Een van de

the history of aviation forever. One of the main goals

voornaamste doelstellingen van de Breitling DC-3

of the Breitling DC-3 World Tour and pilot-owner

World Tour en piloot-eigenaar Francisco Agullo en

Francisco Agullo and his team was to promote the

zijn team was om luchtvaarterfgoed te promoten en

aviation heritage and inspire future generations.

jonge generaties warm te maken voor deze schitte-

That’s also the reason why the highlights of this epic

rende kisten. En dat is meteen ook de reden waar-

journey have been captured in stunning images by

om ’s werelds meest bekende luchtvaartfotograaf,

world-renowned aviation photographer Katsuhiko

Katsuhiko Tokunaga uitgenodigd werd om deze epi-

Tokunaga. You will find a fine selection of these su-

sche reis in schitterende beelden vast te leggen. Een

perb photographs in this book, commented by the

uitgebreide selectie van dit unieke beeldmateriaal

protagonists of this incredible adventure.

werd gebundeld in deze bijzondere uitgave en van commentaar voorzien door de hoofdrolspelers van dit ongelooflijke avontuur.


© Francisco Agullo

© Katsuhiko Tokunaga

© Katsuhiko Tokunaga

© Francisco Agullo

9 © Francisco Agullo

© Francisco Agullo


Congo

Photography

Cultures & Traditions Author

François Neyt Photography

Angelo Turconi 38 x 26,7 cm 248 p, hard cover +150 illustrations Bilingual edition: English, French ISBN 978-90-5856-592-1 € 79,00 Release: December 2018

ISBN 978-90-5856-592-1

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 9 2 1

10

Deze schitterende uitgave op groot formaat bundelt

This magnificent large format edition is a ‘best of’

de mooiste en meest unieke beelden uit het oeuvre

of photographer Angelo Turconi. Congo, Cultures

van fotograaf Angelo Turconi. Meer dan een halve

& Traditions compiles his most beautiful pictures

eeuw fotografie in het Congolese binnenland leverde

and unique footage of his beloved Congo shot over

een buitengewoon waardevol beeldarchief op, een

a period of over half a century. This book is a pre-

eerbetoon aan de vitaliteit en de veerkracht van het

cious photo archive, but at the same time a tribute

Congolese volk. Vaak gaat het om zeldzame opna-

to the vitality and resilience of the Congolese peo-

mes van rituelen en tradities die ondertussen reeds

ple. Included are rare images of rituals and tradi-

definitief tot het verleden behoren. Een gigantisch

tions that now definitely belong in the past. A giant

land als Congo met zijn 404 etniën blijft een onuit-

country like Congo with its huge ethnic diversity will

puttelijke bron van verwondering en verbazing. In

always remain an inexhaustible source of wonder

een vijftal hoofdstukken staat Congo-kenner Turconi

and astonishment. In five chapters, Congo-expert

uitvoerig stil bij de natuur, het dagelijkse leven, de

Turconi dwells on the country’s nature, the daily life,

volkeren, de kunst & cultuur en de economie van het

its people, Congo’s art and culture and the country’s

land. Eminent etnoloog en kunsthistoricus François

economy. Eminent ethnologist and art historian

Neyt schreef inleidende teksten. Capita selecta uit

François Neyt wrote the introductory texts to the

een levenswerk dat geen enkele Congoliefhebber

chapters.

onberoerd laat.


Š Angelo Turconi

11


Photography

Wonderful Antwerp A Story of fine Dining, Spirit and Style Na het vastleggen van de culinaire hotspots en excentrieke places to be van Parijs, Londen en Amsterdam brengt Henk van Cauwenbergh Wonderful Antwerp voor de lens. Antwerpen is een stad die geen trends volgt, maar ze zet - aldus de fotograaf over ‘zijn’ Antwerpen. Naast de usual suspects zijn er talloze nieuwe locaties en verborgen schatten te ontdekken. Afgewisseld met beelden van de vele historische parels en andere trekpleisters die Antwerpen rijk is, wordt dit boek een fotografische bloemlezing van een stad die niemand onbewogen laat. After capturing the culinary hotspots and fashionable places to be and to be seen in Paris, London and Amsterdam, photographer Henk van Cauwenbergh turns his lens to one of Belgium’s most beautiful cities. Antwerp is a city that does not follow trends, but sets them - according to the photographer. In addition to the illustrious places to wine and dine,

Henk van Cauwenbergh

there are undoubtedly new and hidden places to

Photography

discover. Combined with images of the rich histori-

Henk van Cauwenbergh

cal heritage and other popular attractions this book becomes an impressive photographic anthology of a

44 x 31 cm

treasured city.

200 p, hard cover +150 illustrations Bilingual edition: English/Dutch ISBN 978-90-5856-578-5 € 115,00

© Henk van Cauwenbergh

12

Author


AMAZING FLAVOURS OF

AMSTERDAM

Les Brasseries de Paris

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

Celles de mon coeur

A STORY OF FINE DINING, SPIRIT AND STYLE

Henk van Cauwenbergh

This book is a visual love letter to the city of London, in which photographer Henk van Cauwenbergh depicts the vibrant cafe society and the fast changing cityscape. The magic of London doesn’t strike at first, but the city is imbued with a secret charm, and one has to venture into a journey of discovery to see unfold its hidden treasures. City life is a collage of moments, be it places, people or emotions. This book captures these observations with atmospheric black and white images to reveal its effervescent energy. One discovers a sparkling city, dynamic and visionary in its progress, yet retaining its nostalgic attraction. Nathalie Hambro

Exquisite Venues of London

ISBN 978-90-5856-525-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 2 5 9

Henk van Cauwenbergh

Cover.indd 1

25/08/15 11:55

Author

Author

Author

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

Photography

Photography

Photography

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

44 x 31 cm

44 x 31 cm

44 x 31 cm

200 p, hard cover

200 p, hard cover

200 p, hard cover

+120 illustrations

+120 illustrations

+120 illustrations

Bilingual edition: English/Dutch

English edition

English/French edition

ISBN 978-90-5856-553-2

ISBN 978-90-5856-525-9

ISBN 978-90-5856-507-5

€ 115,00

€ 115,00

€ 115,00

ISBN 978-90-5856-553-2

ISBN 978-90-5856-525-9

ISBN 978-90-5856-507-5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 3 2

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 2 5 9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 0 7 5

13

© Henk van Cauwenbergh

AMAZING FLAVOURS OF AMSTERDAM

re is an almost endless stream . From cosy and cosmopolitan spots to delectable Michelin capturing the culinary delights enbergh makes his tour around re there’s something fantastic s the sensuality and mystery veal so much more than words gorgeous book and savour the

Amazing Flavours of Amsterdam/ Exquisite Venues of London/ Les Brasseries de Paris


Photography

The Lunda. Democratic Republic of Congo Les Lunda. République démocratique du Congo De Lunda zijn waardige mensen. Krachtig, dapper, trots en trouw aan de tradities van hun voorouders. De Lunda was een van de meest gerespecteerde en succesvolle beschavingen in Midden-Afrika van de 18de tot halfweg van de 19de eeuw, maar ook in de 21ste eeuw blijven hun cultuur en tradities vitaal en relevant. Fotograaf Angelo Turconi, gepassioneerd door de regio en haar bewoners, wilde de vitaliteit van deze Bantu mensen vastleggen. Samen met fotograaf John Anthony en antropologe Manuela Palmeirim was hij bevoorrechte getuige bij één van de meest indrukwekkende ceremonieën van de Lunda: de rite van de koningskroning. The Lunda are dignified people, powerful and faithful to their traditions. The Lunda civilisation was one of the largest in Africa in the 18th and mid 19th century and it remains vibrant in the 21st century. Photographer Angelo Turconi, who is well acquainted

Manuela Palmeirim

with the region, wanted to show the vitality of these

Photography

Bantu people. Together with John Anthony and an-

Angelo Turconi, John Anthony

thropologist Manuela Palmeirim, he takes us on a journey to a part of Africa which preserves many of

33 x 24,5 cm

its traditions and yet is firmly rooted in the present.

192 p, hard cover +100 illustrations Bilingual edition: French, English ISBN 978-90-5856-571-6 € 35,00

© Angelo Turconi, John Anthony

14

Author


The Picture of Dorya Glenn The Picture of Dorya Glenn is een samenwerking tussen fotograaf Filip Naudts en de Nederlands-Chinese schrijfster/beeldend kunstenaar Julie O’yang. Het resultaat is een fotografische romance noir, een donkere surrealistische sci-fi fotonovelle waarin de auteurs tevens de hoofdpersonages spelen: Julie in de gedaante van de buitenaardse Dorya Glenn, en Filip in die van zichzelf.

The Picture of Dorya Glenn is a collaboration between photographer Filip Naudts and the Dutch-Chinese writer/visual artist Julie O’yang. It is a photographic romance noir, a dark surrealistic sci-fi photo novel in which the authors play the main characters: Julie in the shape of the extraterrestrial Dorya Glenn, and Filip as himself.

Authors

Julie O’yang Photography

Filip Naudts

15

24 x 17 cm 160 p, hard cover +100 illustrations Bilingual edition: Dutch, English ISBN 978-90-5856-577-8

© Filip Naudts

€ 24,95


Art and the Sacred in Mumuyeland L’Art et le Sacré en pays Mumuye

Art

Author Jan Strybol Photography Dominique Provost, Jan Strybol a.o. 28 x 21 cm 144 p, hard cover +100 illustrations English edition: 978-90-5856-600-3 French edition: 978-90-5856-601-0 € 75

ISBN 978-90-5856-600-3

ISBN 978-90-5856-601-0

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 0 3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 1 0

16

Ondanks enig veldonderzoek is de kennis van het sa-

Despite some field research our knowledge of the

crale bij de Mumuye erg beperkt. Bij al deze niet-gehi-

sacred among the Mumuye is still embryonic. In all

ërarchiseerde groepen, overheerst het va-complex dat

these acephalic groups, the complex va constitutes

een rijke semantische betekenis heeft, waarbij naarge-

an extremely varied semantic field in which certain

lang de omstandigheden bepaalde accenten primeren.

aspects are accentuated depending on the circum-

De religieuze macht huist in sacrale voorwerpen waar-

stances. Religious power is linked to the strength

over de ouderen waken. Door hun geografische afzon-

contained in sacred objects, of which only the el-

dering hebben de Mumuye eeuwenlang weerstand

ders are the guardians. Geographically isolated,

geboden aan de islamitische invallers en later aan het

the Mumuye were able to resist the attacks of the

Britse koloniaal bestuur en de verschillende christelijke

Muslim invaders, the British colonial authority and

zendingsgenootschappen. Daardoor komt het dat de

the activities of the different Christian missions for

houtsculptuur bij de Mumuye tot aan het begin van

a long time. As a result the Mumuye practised wood-

onze eeuw is blijven voortbestaan. In 1970 publiceerde

carving until the beginning of our century. In 1970

Philip Fry een essay over de Mumuye-beeldhouwkunst

Philip Fry published his essay on the statuary of the

waarvan de analyse van de endogene structuur nog

Mumuye of which the analysis of the endogenous

niets van haar waarde ingeboet heeft. Zich baserend

network has so far lost nothing of its value. Basing

op waarnemingen in situ heeft Jan Strybol geprobeerd

himself on in situ observations, Jan Strybol attempt-

om ook de exogene structuur van deze beelden te on-

ed to analyse the exogenous network of this wood-

derzoeken. Zo is hij erin geslaagd om een veertigtal

carving. Thus he was able to document about forty

beelden en enkele maskers te documenteren. Verder

figures and some masks and additionally to identify

heeft hij ook een vijfentwintigtal sculpteu rs kunnen

more than twenty-five Mumuye artists as well as a

identificeren evenals een bepaald type van beeld dat

specific type of sculpture as being confined to the

eigen is aan de Kpugbong-subgroep.

Mumuye Kpugbong group.


© Dominique Provost

© Dominique Provost

17

© Dominique Provost


Kunst op de Campus. Bouwen en verbinden Art on Campus. Build and connect

Art

Author Georges Goffin (ed.) Photography Jesse Willems 30 x 24 cm 108 p, hard cover +80 illustrations Dutch edition: ISBN 978-90-5856-612-6 English edition: ISBN 978-90-5856-614-0 € 29,95

18

In de voorbije decennia werd door de Universiteit

In the past decades, the University of Antwerp has

Antwerpen een unieke collectie bijeengebracht met

brought together a unique collection of visual art of

beeldende kunst van Belgische en internationale

Belgian and international origin and style. With great

origine en allure. Met bijzonder veel zorg krijgen

care, these works of art are given a specific, selected

deze kunstwerken een specifieke, uitgezochte en be-

and discussed place in and around the buildings on

discussieerde plaats in en om de gebouwen op de

the various university campuses. Students, profes-

verschillende universitaire campussen. Studenten,

sors, research and supporting staff are thus con-

professoren, onderzoekend en ondersteunend per-

nected to fragments from the collection in their

soneel worden zo in hun dagelijkse werkomgeving

daily work environment. The percentage rule for

met fragmenten uit de verzameling verbonden. Bij

art integration is also consistently applied to newly

nieuwbouw wordt ook consequent de procentregel

constructed buildings. Recently, a scaled history of

voor kunstintegratie toegepast. Recent werd een ge-

Belgian art since 1950 has been added, spanning

schaalde geschiedenis van de Belgische kunst sedert

over a hundred museum ‘rooms’ to scale 1/7.

1950 met meer dan 100 museumzalen − op schaal

This book deals thematically and visually with the

1/7 − toegevoegd.

many interactions between architecture, visual art,

In dit boek wordt thematisch en visueel ingegaan

residents and passers-by. Sophisticated and subtle

op de vele wisselwerkingen tussen architectuur,

photography underlines the many possible connec-

beeldende kunst, bewoners en passanten. De geraf-

tions that come about, live and evolve. The width and

fineerde en eigenzinnige fotografie onderstreept de

depth of Art on Campus is presented by means of

vele mogelijke verbindingen die er tot stand komen,

about forty spatial situations

leven, evolueren. Aan de hand van een veertigtal ruimtelijke situaties wordt de breedte en diepte van Kunst op de Campus gepresenteerd.


© Jesse Willems

19


Triënnale Brugge 2018

Art

Liquid city/Vloeibare stad Authors

Till-Holger Borchert, Michel Dewilde, Anna Tsing, Tom Trevor, Marc Van den Bossche a.o. Photography

Iwan Baan, Matthias Desmet a.o. 27 x 20 cm 160 p, hard cover +90 illustrations Bilingual edition: Dutch/English 978-90-5856-599-0 € 29,95

ISBN 978-90-5856-599-0

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 9 9 0

20

De wereld is in transitie. Gevestigde gedachten en leef-

The world is in transition. Established ideas and life-

vormen staan onder druk, alles verandert. Die variatie

styles are under pressure: everything is in flux. This

en ambivalentie kan leiden tot onzekerheid en zelfs

volatility and ambivalence can lead to uncertainty

angst. Tegenover die reflex staat Triënnale Brugge

and even fear. The 2018 Bruges Triennial: Liquid City/

2018: Liquid City/Vloeibare Stad als mogelijk baken.

Vloeibare Stad offers a beacon of hope, presenting a

Een vloeiende stad, open en betrokken, als motor van

fluid, open and engaged city; Bruges as an engine of

maatschappelijke, culturele en politieke verandering.

social, cultural and political change; a creative melting

Brugge als creatieve smeltkroes, als broedplaats voor

pot for encounters of all kinds; and a breeding ground

vernieuwing in een stedelijke context. Brugge, letter-

for urban innovation. The city of Bruges –­ literally

lijk omringd door water dat ooit voor haar wereldfaam

ringed by the water that once brought it prosperity

zorgde, wordt een metaforische Liquid City. Fluïditeit,

and fame – becomes a metaphorical Liquid City, char-

transitie, instroom, uitwisseling, een continue artis-

acterised by fluidity, transition, influx and exchange:

tieke beweging die soms stormachtige en soms zacht

a continuous artistic dynamism that at times flows

kabbelend door de stad trekt.

gently and at others turbulently through the city. The

Triënnale Brugge 2018: Liquid City/Vloeibare Stad

2018 Bruges Triennial: Liquid City/Vloeibare Stad in-

nodigt internationaal gerenommeerde kunstenaars

vites internationally acclaimed artists and architects

en architecten uit. Zij realiseren tijdelijke gastvrije

to interpret the Liquid City theme. They create an art

openbare ruimtes, verbeeldingen van de stad en

trail dotted with temporary hospitable spaces, con-

verrassende ontmoetingsplekken in de historische

ceptual representations and unexpected places for

binnenstad. Met werk van ondermeer Jarosław

encounters within the historic city centre. With works

Kozakiewicz, Wesley Meuris, Renato Nicolodi, NLÉ

of a.o. Jarosław Kozakiewicz, Wesley Meuris, Renato

- Kunlé Adeyemi, OBBA, John Powers, raumlabor,

Nicolodi, NLÉ - Kunlé Adeyemi, OBBA, John Powers,

Rotor, Ruimteveldwerk, Tomás Saraceno,...

raumlabor, Rotor, Ruimteveldwerk, Tomás Saraceno...


© Iwan Baan

© Iwan Baan

21 © Iwan Baan

© Matthias Desmet


Emines-18

Art

Occupation artistique d'un fort Authors

Aliénor Debrocq, Axel Tixhon, Georges Vercheval, Olivier Duquenne Photography

Misc. 21 x 30 cm 104 p, hard cover +70 illustrations French edition 978-90-5856-602-7 € 29,95

ISBN 978-90-5856-602-7

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 2 7

22

Drie hedendaagse kunstenaars werden door de

The province of Namur invited three contemporary

Provincie Namen uitgenodigd voor een tentoonstel-

artists for an exhibition at the Fortress of Emines,

ling in het Fort van Emines, een van de negen forten

one of the nine forts built at the end of the 19th

die eind 19de eeuw ter verdediging van de stad Namen

century in defence of the city of Namur and the

en de neutraliteit van het land werden gebouwd. Elk

neutrality of Belgium. The artists make this unique

van deze kunstenaars laat deze unieke erfgoedplek

heritage site dialogue with the most current art

dialogeren met de meest actuele kunstvormen. In

forms. In the work of Renato Nicolodi (BE) the ar-

het werk van Renato Nicolodi (BE) staat de architec-

chitectural dimension plays a central role. His works

turale dimensie steeds centraal. Zijn werken lijken

are undefined constructions that keep the middle

vaak onduidelijke constructies die het midden hou-

between grave monuments and military structures.

den tussen grafmonument en militair bouwwerk. De

The Argentinian Juan Paparella lives and works in

Argentijn Juan Paparella woont en werkt in Brussel.

Brussels. His black-and-white photographs printed

Zijn op aluminium afgedrukte zwartwit-foto’s tonen

on aluminium showcase anonymous figures. They

anonieme figuren. Ze zijn handgeschilderd in diep-

are hand painted in deep black and evoke a certain

zwart en roepen een bepaalde tristesse op, maar ook

sadness, but also curiosity and compassion. Georges

nieuwsgierigheid en medelijden. Georges Rousse

Rousse (FR) has always been a passionate photogra-

(FR) ontpopte zich al op jonge leeftijd tot gepassio-

pher, but after discovering land art and the concep-

neerd fotograaf, maar na het ontdekken van de land

tual designs of Malevich, he has also been making

art en het zwarte vierkant van Malevitsj maakt hij

pictorial installations.

ook bijzondere picturale installaties.


© Georges Rousse

23 © Juan Paparella

© Renato Nicolodi


Breath

Art

Een ontmoeting tussen woord en beeld Katrin Dekoninck is een allround kunstenares die de mens in al zijn eerlijkheid en eenzaamheid weergeeft. Op een indringende manier beroert ze de toeschouwer in verschillende disciplines. Hoewel de nadruk in die boek ligt op haar levensgrote sculpturen in klei is zij ook vaardig in tekenen, schilderen en handgemaakte animaties. Haar technische sterkte zorgt er voor dat haar beelden ademen. Sereen geeft ze gestalte aan de zoekende mens, waarbij thema’s als identiteit en verglijdende tijd onlosmakelijk verbonden worden met de poëzie van Steven Van Der Heyden. Samen zorgen ze voor een ontmoeting in woord en beeld, sfeervol in beeld gebracht door fotograaf Stef De Belder. Katrin Dekoninck is an all-round artist, showing mankind in raw honesty and lonely separation. Though the focus of this book lies on her life-sized sculptures in clay, she is also skilled in drawing, painting and traditional (non computer made) animation. Her techni-

Katrin Dekoninck, Steven Van Der Heyden

cal strength makes her images breath. Serene and

Photography

with simplicity, she shapes her universe of search-

Stef De Belder

ing people. Themes as ‘identity’ and ‘aging’ link her oeuvre to the poetry of Steven Van Der Heyden.

26 x 21 cm

His poems were written in interaction with Katrin’s

96 p, hard cover

sculptures. A fascinating encounter artfully captured

+50 illustrations

through the lens of photographer Stef De Belder.

Bilingual edition: Dutch, English

ISBN 978-90-5856-573-0

ISBN 978-90-5856-573-0 € 24,95

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 7 3 0

© Stef De Belder

24

Authors


Related forms Hilde Van de Walle In een periode van 30 jaar verzamelde Hilde Van de Walle een omvangrijk en zeer gewaardeerd oeuvre van grafiek, schilderkunst, keramiek en monumentaal brons. Ze onderzoekt het mysterie achter de mens en wil met haar beelden een maximale zeggingskracht bereiken met zo weinig mogelijk afleesbare aanduiding. Haar beeldtaal is eigenzinnig, ze ontwricht de gangbare anatomie tot eigen verhoudingen. Delen van het lichaam worden bewust geëlimineerd tot een pure uitdrukkingsvorm. De restruimte tussen de beelden is geen leegte maar resoneert als klankbord van een ontastbare zeggingskracht. In a period of 30 years Hilde Van de Walle created a vast and highly appreciated oeuvre consisting of graphic art, paintings, ceramics and monumental bronzes. She often explores the mystery behind the human facade. As an artist she wants to achieve maximal expression with a minimal number of visual

Authors

clues. Her imagery is wilful, the artist dislocates nor-

Hilde Van de Walle, Patricia De Corte

mal anatomy and forces it in a new shape. Parts of

Photography

the body are deliberately eliminated to come to the

Misc.

25

purest expression. The residual space between the images is no blank space, but acts as a sound box that amplifies the expression.

26 x 21 cm 112 p, hard cover +50 illustrations

ISBN 978-90-5856-589-1

Bilingual edition: Dutch, English ISBN 978-90-5856-589-1 € 27,95

© Hilde Van de Walle

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 8 9 1


Fibre-Fixed

Design

Composites in Design Authors Lut Pil, Ignaas Verpoest Photography Misc. 23 x 16 cm 192 p, soft cover with flaps +120 illustrations Bilingual edition: Dutch / English ISBN 978-90-5856-611-9 € 24,95 Release: December 2018

ISBN 978-90-5856-611-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 1 9

26

Fibre-Fixed. Composites in Design gaat over wat men

Fiber-Fixed. Composites in Design is a book about

kan bereiken wanneer vezels worden gecombineerd

what can be achieved when tried and tested fibers

met ander materiaal – veelal een (bio)kunststof – en

are combined with other materials - often (bio) plas-

vezelversterkte composietmaterialen vormen. De

tics - to create fiber reinforced composite materials.

vezels kunnen koolstof-, glas- of andere synthetische

These fibers can be manifold: carbon, glass a syn-

vezels zijn, of natuurlijke vezels zoals vlas, hennep,

thetic fiber or natural fibers such as flax, hemp, jute,

jute, ramie, zijde… De sterkte en stijfheid van de ve-

ramie, silk ... The strength and stiffness of these fib-

zels, gecombineerd met de lichtheid van kunststof-

ers, combined with the lightness of plastics, inspires

fen, inspireert designers tot het creëren van lichte,

designers to create lightweight, energy-efficient

energie-efficiënte producten. Tegelijkertijd laten de

products. At the same time, the composite mate-

composietmaterialen een grote vormvrijheid toe.

rials allow a great freedom of shape and design.

Ontwerpen met composietmaterialen situeert zich

Designing and using composite materials can be an

in een context van maatschappelijke uitdagingen:

answer to the social and ecological challenges to-

klimaatopwarming, ecologische impact, duurzaam-

day’s society is facing. This book, edited by Lut Pil

heid, mobiliteitsproblematiek, veroudering van de

and Ignaas Verpoest, focuses on the results achieved

bevolking, digitalisering. Dit boek, onder de redactie

in the past five years and looks ahead to some of

van Lut Pil en Ignaas Verpoest, focust op de voorbije

the breakthroughs that are expected in the years to

vijf jaar en presenteert de te verwachten doorbra-

come. The projects presented in the book are diverse

ken voor de komende jaren. De projecten zijn gese-

and come from different sectors such as mobility,

lecteerd uit uiteenlopende sectoren als mobiliteit,

sports, medical applications, energy supply, infra-

sport, medische toepassingen, energievoorziening,

structure, architecture and products for daily use.

infrastructuur, architectuur en gebruiksproducten.


27


Isabelle Onraet

Design

Interiors Author

Isabelle Onraet Photography

Verne Photography 35 x 26 cm 324 p, hard cover +200 illustraties Multilingual edition: Dutch, French, English ISBN 978-90-5856-619-5 € 75 Release: October 2019

ISBN 978-90-5856-619-5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 9 5

28

Interieurarchitecte Isabelle Onraet staat bekend

Belgian interior architect Isabelle Onraet is known

om haar warme, stijlvolle ruimtes. Het anonieme,

for designing warm, contemporary and stylish

soms intimiderende blanke canvas dat zo eigen is

spaces. Isabelle Onraet and team transform the in-

aan nieuwbouw of grondige renovaties wordt door

timidating big blank canvas of a newly build house

Onraet en haar team getransformeerd tot een in-

or a big renovation project into an intimate, per-

tiem, persoonlijk interieur waar mensen zich onmid-

sonal interior space where people immediately feel

dellijk thuis voelen. Het vertrekpunt zijn steeds de

at home. Starting points are always the desires and

verlangens en wensen van de klant van waaruit een

wishes of the customer, from where a clear vision

heldere visie groeit voor de gehele sfeer, want een

starts to take shape for the entire atmosphere, be-

ruimte staat nooit op zichzelf maar maakt deel uit

cause a room is never a closed off space but is al-

van een groter geheel. Net daarom werkt Isabelle

ways part of a larger whole. That is why Isabelle very

heel bewust met strakke, sobere en heldere lijnen.

consciously designs with clear and sober lines. Her

Haar grote passie voor edele materialen, haar aan-

passion for noble materials, her attention to colors

dacht voor kleuren en de interactie en tactiliteit van

and the interaction and tactility of textures result in

texturen maakt dat elk afzonderlijk project niet al-

individual project that not only meet the wishes of

leen perfect voldoet aan de wensen van de klanten,

the clients, but are also very personal, creative and

maar ook een heel persoonlijk, creatief en uniek inte-

unique. No two projects will ever be the same. Every

rieur wordt. Aan elk project van residentiële woning-

project – from residential housing to office and retail

bouw tot kantoor- of handelsruimte wordt met de

spaces – is given shape with the greatest attention

grootste aandacht en enthousiasme vormgegeven.

and enthusiasm. This book is a cross-section of the

Dit boek is een staalkaart van Isabelle Onraets kun-

best interiors and a magnificent inspiration book for

nen en een magnifiek inspiratieboek voor wie van

anyone who loves beautifully designed spaces.

mooie interieurs houdt.


© Verne Photography

29


Design

Adriaan Martens en Henry van de Velde Geneeskunst aan de Leie Author Benoît Vandeputte Photography Misc. 24 x 17 cm 112 p, hard cover +120 illustrations Dutch edition ISBN 978-90-5856-597-6 € 26,95

30

Naast de Gentse universiteitsbibliotheek werkte

In the 1930s architect Henry van de Velde was work-

architect Henry van de Velde in de jaren 1930 aan

ing on the Ghent University library and on an entirely

nog een ander belangrijk Oost-Vlaams ensemble: de

different (twofold) private project: the outpatient

Polikliniek voor Inwendige Ziekten en Villa Landing

Clinic for Internal Diseases and Villa Landing for Dr.

voor Dr. Adriaan Martens in Astene (Deinze). Als

Adriaan Martens in Astene (Deinze). As a pioneer

pionier specialist in inwendige ziekten en dieetleer

specialist in internal diseases and dietetic educa-

was dokter Adriaan Martens destijds een bekend

tion, Adriaan Martens was well known in the medi-

figuur in de medische en politieke wereld. Hoewel

cal and political world. Although both buildings at

beide gebouwen op het eerste gezicht van elkaar

first glance differ from one another, mainly due to

afwijken door de verschillende materialen, kun-

the use of different materials, some striking parallels

nen er toch enkele opvallende parallellen getrok-

can be drawn as well. With their sculptural volumes,

ken worden. Met hun plastische volumes, de grote

large rounded corners, typical brick surfaces and

afgeronde hoeken, typische baksteenoppervlaktes

well-thought-out integration into the surrounding

en goed uitgedachte integratie in het omgevende

landscape; both the clinic and the villa are typical

Leielandschap zijn zowel de kliniek als de villa typi-

exponents of Henry van de Velde’s second Belgian

sche exponenten van Henry van de Veldes tweede

period (1926-1948). This book focuses both on the

Belgische periode (1926-1948). Dit boek focust zowel

life of Adriaan Martens, the architecture of the build-

op de originele materialen en kleurenschema’s van

ings; the original materials and color schemes and

de architect als op de interieurdecoratie en kunstcol-

the interior decoration, and on the art collection in

lectie in beide gebouwen. Daarnaast wordt ook stil-

both buildings. In addition, the heritage value of both

gestaan bij de erfgoedwaarde van beide gebouwen.

projects is assessed.


31


LOGOS@50

History

Het kloppend hart van de avant-gardemuziek in Vlaanderen Author: Godfried-Willem Raes

Logos @ 50 Godfried-Willem Raes

an ijn de ere de ief an rse eid en ngt rst

eid 014 tse ker de un als der an Dit blik he ver rijs

Photography: LOGOS

@50

24 x 17 cm 224 p, hard cover +75 illustrations Dutch edition

Het kloppend hart van de avant-gardemuziek in Vlaanderen

ISBN 978-90-5856-605-8 € 24,95

Godfried-Willem Raes

LOGOS@50_9789058566058.pdf

1

21/12/2018

10:47

ISBN 978-90-5856-605-8

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 5 8

32

Logos@50 biedt een authentieke kijk op de ge-

Logos@50 tells the story of experimental avant-

schiedenis van experimentele avant-gardemuziek in

garde music in Flanders and its main production cen-

Vlaanderen vanuit zijn belangrijkste productiecen-

tre Stichting Logos (Ghent) as seen through the eyes

trum Stichting Logos en bij monde van oprichter en

of its founder and inspirer Godfried-Willem Raes

bezieler Godfried-Willem Raes. In een bijzondere com-

(1952). This is no boring book of facts. The unique

binatie van autobiografie en geschiedschrijving levert

combination of autobiography and historiography

de auteur een unieke bron van informatie over vijftig

makes for a very interesting and entertaining read.

jaar progressief muziekleven, vanuit Gent reikend

The author provides a unique source of information

tot de verste uithoeken van onze planeet. Godfried-

about fifty years of progressive music life, originating

Willem Raes gaat daarbij de controverse niet uit de

from Ghent but stretching to the farthest corners of

weg, maar onderbouwt zijn dwarse tegendraadsheid

our planet. Godfried-Willem Raes does not shy away

met sterke argumenten. Zijn vlotte schrijfstijl maakt

from controversy, but substantiates his contrariety

het boek tot uiterst aangename lectuur voor al wie

with strong arguments. Godfried-Willem Raes enjoys

met muziek begaan is. Godfried-Willem Raes (1952)

worldwide fame as a music maker in the broadest

geniet wereldwijde bekendheid als muziekmaker in de

sense of the word. He is the inventor and designer of

breedste zin van het woord. Hij is bouwer en ontwer-

what is considered to be the largest robot orchestra

per van wat als het grootste robot-orkest ter wereld

in the world and he created a completely wireless

geldt en uitvinder van een volkomen draadloos sys-

system for the recognition of human expressive ges-

teem voor de herkenning van menselijke expressieve

tures, his so-called ‘invisible instrument’.

gestiek, zijn onzichtbaar instrument.


© LOGOS

33


De mens denkt zich God

History

Author

Bart Crevits Photography

Bart Crevits 24 x 17 cm 208 p, hard cover 30 illustrations € 35 Dutch edition ISBN 978-90-5856-618-8 Release: 15 April 2019

ISBN 978-90-5856-618-8

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 8 8

34

Onze maatschappij is in constante flux. De steeds

Our society is in constant flux. The more globalized

toenemende globalisering, brengt des te meer onze

the world becomes, the more our differences come

verschillen aan het licht. Eén van de moeilijkste maar

to the light. One of the most difficult but at the

tegelijk één van de meest intrigerende kwesties van

same time most intriguing issues of today is the ap-

vandaag is de schijnbare onverzoenbaarheid van de

parent irreconcilability of the various monotheistic

verschillende monotheïstische godsdiensten. Alle re-

religions. All religions require the authenticity and

ligies eisen authenticiteit en enigheid van hun gods-

uniqueness of their god figure, but how can this

figuur op, maar hoe kan deze diversiteit bestaan

diversity exist within an alleged universal monothe-

binnen een vermeend universeel monotheïsme?

ism? The author, dr. Bart Crevits, hopes to initiate an

Auteur dr. Bart Crevits wil met De mens denkt zich

intellectual debate about the pressing issue – ‘the

God een intellectueel debat initiëren over deze pran-

polymonotheism paradox’ – which is without a doubt

gende kwestie – zonder meer één van de grootste

one of the biggest challenges and threats to our plu-

uitdagingen én bedreigingen van onze huidige plura-

ralistic society. The ultimate goal of his reflection is

listische samenleving – die hij de ‘polymonotheïsme-

to come to global consensus about the validity of the

paradox’ doopte. Einddoel van deze denkoefening is

concept ‘God’ in our current times.

een globale consensus over wat het ‘godsbegrip’ effectief nog kan en mag betekenen.


© Bart Crevits

35


Stories uit de Stal

History

Veeartsen vertellen over vroeger Author Katrien Vervaele Photography Katrien Vervaele 24 x 17 cm 160 p, soft cover with flaps 12 illustrations Dutch edition ISBN 978-90-5856-615-7 € 19,95 Release: October 2018

ISBN 978-90-5856-615-7

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 5 7

36

Het boerenleven en de veeartsenij boeien Katrien

Farm life and veterinary life have been fascinating

Vervaele al sinds haar prille jeugd, toen ze met re-

Katrien Vervaele from a young age, when she often

gelmaat in Normandië op een boerderij verbleef om

stayed at a farm in Normandy to polish her French.

haar Frans bij te spijkeren. Later zou ze haar toen-

Years later, she assisted her former husband in his

malige partner bijstaan in een veeartsenpraktijk in

veterinary practice in Luxembourg, and even nowa-

Luxemburg, maar ook nu nog maakt ze graag een

days, living in a quaint rural Flemish village, she loves

praatje met de boeren uit de buurt.

to chat to local farmers about the good old days and

Precies die verhalen hebben haar ertoe aangezet om

how things have changed for the better.

twaalf veeartsen op rust op te zoeken. Allen hadden

Their colourful anecdotes and stories prompted

de specialisatie ‘grote huisdieren’ en waren bevoor-

her to interview twelve retired veterinarians. They

rechte getuigen van de snelle ontwikkelingen binnen

provide first-hand testimonials on how their profes-

het vak in de tweede helft van de vorige eeuw. Niet

sion has changed at a fast pace since the middle of

alleen het arsenaal aan medicijnen en technieken

last century. Not only did the range of medicines

nam toe, de boeren zelf werden ook steeds profes-

increase and were new techniques developed and

sioneler en namen niet langer hun toevlucht tot

used, the farmers themselves also became more

gespecialiseerde heiligen of huis-tuin-en-keukenmid-

professional and no longer resorted to the saints or

deltjes. Tas en fiets werden ingeruild voor een uit-

kitchen remedies for help, but more quickly called in

geruste auto, semafoon en gsm deden hun intrede

the veterinarian. Bag and bicycle were traded in for a

en de individuele praktijk maakte steeds meer plaats

well-equipped car, pager and cell phone came in and

voor de associatie. Deze vétérinaires, paardemees-

individual vet practices made room for associations.

ters en veeartsen vertellen honderduit, rijgen de

This is a well-written and entertaining read, full of

anekdotes aan elkaar, nu eens schrijnend, dan weer

anecdotes –­ sometimes poignant, sometimes funny –

onverwacht grappig.

of a time gone by.


© Katrien Vervaele

37


Van aardappel tot friet

History

Authors Eddie Cooremans, André Delcart Photography Misc. 26 x 21 cm 288 p, hard cover +120 illustrations Dutch edition ISBN 978-90-5856-608-9 € 35,00 Release: November 2018

ISBN 978-90-5856-608-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 8 9

38

De aardappel, een voedingsproduct dat zo vertrouwd

The potato, a food product that is so familiar and has

is en dat vele generaties lang zo goed als dagelijks

been on our plate for many generations, has a fasci-

op het bord kwam, kent een boeiende geschiedenis.

nating history. This unique reference book tells the

Dit unieke naslagwerk brengt het verhaal van deze

story of this age-old, somewhat strange tuber that

eeuwenoude plant, die we bijna een exotisch kunnen

was initially viewed with a certain amount of mis-

noemen, een vreemde knol die in het begin met een

trust but later became a daily food for millions. For

zeker wantrouwen werd bekeken en later tot voed-

centuries, the potato has survived diseases, infesta-

sel voor miljoenen zou uitgroeien. Eeuwenlang over-

tions and mutations; it adapted to altered cultivation

leefde de aardappel ziekten, mutaties, wijzigden de

methods and caused both wealth and great despair.

teeltmethodes en zorgde de patat voor welstand en

Van aardappel tot friet (From potato to Belgian fries)

zelfs voor honger.

gathers special facts and wondrous stories about the

Vanzelfsprekend wordt in dit boek ook uitvoerig stil-

notorious potato. It also elaborates on the history of

gestaan bij onze nationale trots: de Belgische friet

our national pride: Belgian fries. The Belgian chip

met de zo typische saus- en snackcultuur. Belgian

shop or ‘frietkot’ – a type of street food avant la let-

Fries zijn sinds jaar en dag een snelle hap of een vol-

tre – has a long history and UNESCO recognized the

waardige maaltijd voor jong en oud, rijk en arm, die

Belgian fries as intangible Cultural Heritage in 2017.

steeds vaker naar een culinair niveau wordt getild. Het frietkot kent een heerlijke geschiedenis en werd in 2017 erkend als immaterieel Belgisch erfgoed.


39


Move

History

Tijd om te bewegen Dit bijzondere boek, een initiatief van de UA professoren Gaëtane Stassijns en Marc Peeters, bundelt getuigenissen van bekende en minder bekende mensen uit de meest diverse disciplines en een aantal toegankelijke bijdragen van specialisten (professoren van de Universiteiten van Antwerpen en Rotterdam en de Harvard Medical School). Allen hebben de bedoeling de lezer te wijzen op het nauwelijks te overschatten belang van ‘beweging’ in het licht van een goede gezondheid. This book is an initiative of two University of Antwerp professors: Gaëtane Stassijns and Marc Peeters.

Move compiles testimonies of well known and lesserknown people from politics, entertainment, sports and media and a number of contributions written by specialists in the field (professors from the universities of Antwerp and Rotterdam and Harvard Medical School). As the title ‘Move’ suggests, the central theme in the book is the importance of ‘movement’,

Michaël De Moor

moving and exercise in the light of achieving and

Photography

maintaining a strong body and good mental health.

Henk van Cauwenbergh 33 x 24,5 cm 160 p, hard cover +60 illustrations Dutch edition

ISBN 978-90-5856-583-9

ISBN 978-90-5856-583-9 € 39,90

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 8 3 9

© Henk van Cauwenbergh

40

Author


De Kemmelberg Voor, tijdens en na 1914-1918 Dit boek focust op het landschap van de Kemmelberg en hun bewoners. De Kemmelberg en in het bijzonder de uitkijktoren staan symbool voor dit verhaal. Die belvédère werd gebouwd voor de eerste toeristen einde 19de eeuw om te genieten van het fantastisch panorama. Eind 1914 werd dit uitzonderlijke landschap herschapen tot een oorlogszone. Vandaag is de Kemmelberg bekend als een prachtig en beschermd landschap, getooid met een rijk palet aan verhalen maar waar de littekens

De Kemmelberg voor, tijdens en na 1914-1918

Het landschap rond de Kemmelberg is indrukwekkend. De getuigenheuvels worden omringd door vruchtbare valleien waarin doorheen de tijden tot 10.000 mensen woonden en werkten. De plaatselijke ontwikkeling werd ook bepaald door de ‘grote’ geschiedenis. Via hoogten en laagten kwam men tot een voorspoedige periode rond 1900. Kort daarna trok de eigenheid van het landschap de tot dan toe meest vernietigende oorlog naar deze regio. De vernieling en ontwrichting hervormden het landschap en voegden er een uniforme wederopbouwarchitectuur aan toe. Sindsdien wordt de streek geconfronteerd met de herinnering aan de tienduizenden die hier het leven lieten en via hen aan de universele problemen van oorlog en vrede. In de eenentwintigste eeuw gaan bewoners, ondernemers en beleidsmakers op zoek naar een ruimtelijk en socio-economisch evenwicht in dit unieke gebied. Met ‘Het Heuvelland’ opende in 2017 een vernieuwend bezoekerscentrum; het is meteen een mooi startpunt om de Kemmelberg en zijn omgeving te ontdekken.

de omliggende dorpen Kemmel, Loker en Dranouter en

Landschap en herinnering

De Kemmelberg voor, tijdens en na 1914-1918

Le Mont Kemmel avant, pendant et après 1914-1918 Kemmel Hill before, during and after 1914-1918

van de oorlog nooit veraf zijn. ISBN 978-90-5856-590-7

Koen Baert

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 9 0 7

This book tells the story of the Kemmelberg landscape and the surrounding villages Kemmel, Loker and Cover.indd 1

16/03/18 11:53

Dranouter and their residents, with the Kemmelberg and its lookout tower as main characters. The belvedere was built for the first tourists at the end of the 19th century to marvel at the fantastic view. At the beginning of the Great War, this scenic hilly landscape

Author

however proved to be the perfect site for warfare. The

Koen Baert

population fled the area and the once so spectacular

Photography

vista was soon transformed into a dreadful warzone.

Misc.

41

Today, the Kemmelberg is known as an area of outstanding natural beauty, even though the scars of war are never far away.

23 x 23 cm 144 p, hard cover +90 illustrations

ISBN 978-90-5856-590-7

Multilingual edition: Dutch, English, French ISBN 978-90-5856-590-7 € 24,95

© Gemeente Heuvelland

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 9 0 7


Lens°Ass Architects ISBN 978-90-5856-355-2 € 59,90

Some thing, some things, some thinking about dmvA

Vittorio Simoni

Settle in

Situational Architecture

ISBN 978-90-5856-481-8 € 29,95

ISBN 978-90-5856-241-8 € 60,00

An architecturale journey by Vittorio Simoni ISBN 978-90-5856-550-1 € 29,95

an architectural journey by Vittorio Simoni

toonaangevende architecten en interieurarchitecten in België. In 1987 richtte hij zijn eigen bureau op in Hasselt. Wat begon als eenmansbedrijf groeide al snel uit tot een bloeiende onderneming met een tiental medewerkers. Simoni’s oeuvre is opvallend divers en omvat naast privéwoningen ook publieke gebouwen, handelszaken, hotels, luxe resorts, musea en restaurants. Simoni Architecten is niet alleen actief in België, maar ook in Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland, Dubai, Japan, Bangkok, Curaçao en Indonesië. Naast zijn werk als architect is Vittorio Simoni als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Hasselt. Simoni’s innovatieve architectuur is niet in stereotypen of typologieën te vatten. Elke specifieke situatie krijgt een eigen architecturale oplossing, met een situatie-eigen esthetiek en persoonlijkheid. Over deze ontwerpmethodiek verscheen in 2008 bij uitgeverij Stichting Kunstboek het overzichtswerk Situational Architecture.

Vittorio Simoni (°1954, Genk) is one of Belgium’s most prominent architects and interior designers. In 1987, he started his own architecture firm in Hasselt. What began as a one-man business quickly matured into a thriving company with a dozen employees. Simoni’s work is highly diverse in its scope, ranging from private homes to public buildings, shops, hotels, luxury resorts, museums and restaurants. Simoni Architects is not only active in Belgium but also Italy, Spain, Austria, Germany, Dubai, Japan, Bangkok, Curacao and Indonesia. Besides his work as an architect, Vittorio Simoni is a professor at Hasselt University. Simoni’s innovative architecture defies stereotypes and typologies. Individual situations receive their own architectural solutions, with location-specific aesthetics and personalities. Stichting Kunstboek published a retrospective of his design methodology in 2008, under the title Situational Architecture.

Architect Vittorio Simoni is een verwoed en gepassioneerd reiziger. Op stap gaan doet hij niet uitsluitend om werk van vakgenoten te zien of hoogtepunten van de bouwkunst te bewonderen. Reizen is voor hem de geschikte gelegenheid om zijn kijkend vermogen aan te scherpen, om wat op zijn netvlies komt te bevragen vanuit een vorm van verwondering. De intensiteit van het observeren is bij Simoni een attitude om de wereld op te nemen.

an architectural journey by Vittorio Simoni

Vittorio Simoni (°1954, Genk) is een van de meest

SETTLE IN

SETTLE IN

SETTLE IN

an architectural journey by Vittorio Simoni

Architect Vittorio Simoni is an avid and passionate traveller. While the purpose is not explicitly to view architectural showpieces or the work of colleagues, the journeys are intrinsic to his practice. To Simoni travelling represents an opportunity to hone his powers of observation, to rekindle the sense of wonder about all that his eyes alight upon. This intensity of gaze is Simoni’s way of absorbing the world around him. – Marc Dubois

ISBN 978-90-5856-550-1

www.simoni.be

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 0 1

COVER_SIMONI_DEF.indd All Pages

Conix Architects

Puur Interieurarchitecten

François Hannes Interior One

Colorful retreats by Chris Mestdagh

ISBN 978-90-5856-217-3 € 60,00

ISBN 978-90-5856-295-1 € 25,00

ISBN 978-90-5856-472-6 € 49,90

ISBN 978-90-5856-336-1 € 24,95

Jo Crepain Architect

Jef Van Oevelen

Fragment

Lieven Musschoot. Restaurant designs

ISBN 978-90-5856-114-5 € 70,00

ISBN 978-90-5856-490-0 € 59,90

ISBN 978-90-5856-521-1 € 34,95

ISBN 978-90-5856-412-2 € 25,00

42

Social content in architecture


Julius Mwelu & The Mwelu Foundation / Nairobi

Calvin Dondo Hodhii Zimbabwe

Sammy Baloji Mémoire/Kolwezi

Grassroots upgraded

ISBN 978-90-5856-403-0 € 29,00

ISBN 978-90-5856-421-4 € 35,00

ISBN 978-90-5856-396-5 € 39,00

ISBN 978-90-5856-391-0 € 39,00

Teddy Mazina

Kiripi Katembo

Yassar Booley

Ethiopia

Des tambours sur l’oreille d’un sourd - Burundi ISBN 978-90-5856-516-7 € 29,00

Transit - RDC

South Africa at Liberty

Footsteps in dust and gold

ISBN 978-90-5856-517-4 € 29,00

ISBN 978-90-5856-563-1 € 29,00

ISBN 978-90-5856-479-5 € 49,90

Reflections on Nairobi Eastlands

43

Sur les pistes du Congo Congo on the road

Rencontre Henk van Cauwenbergh

Sexycologic

Sights and Scenes of Japan

ISBN 978-90-5856-508-2 € 49,90

ISBN 978-90-5856-354-5 € 49,90

ISBN 978-90-5856-524-2
 € 49,90

ISBN 978-90-5856-561-7 € 40,00

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


heArt

Guarda La Fotografia Filip Naudts

Paparazzo

ISBN 978-90-5856-523-5 € 29,95

ISBN 978-90-5856-449-8 € 29,95

ISBN 978-90-5856-535-8 € 18,95

Musée Maison

Once upon a Castle

Gevloerd & Betegeld

KOP Verzamelingen

ISBN 978-90-5856-499-3 € 14,95

ISBN 978-90-5856-495-5 € 24,95

De Belgische tegelindustrie van art nouveau tot seventies. ISBN 978-90-5856-432-0 € 24,95

Octave Landuyt Ricorso

Jan Cox

Herman van Nazareth

George Grard

Doe-het-zelf-kunst

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen The Royal Museum of Fine Arts Antwerp ISBN N 978-90-5856-271-5 ISBN E 978-90-5856-272-2 € 45,00

ISBN 978-90-5856-581-5 € 29,95

44

ISBN N 978-90-5856-238-8 ISBN F 978-90-5856-239-5 € 39,90

Profiel van een kunstenaarschap Living one’s art ISBN N 978-90-5856-283-8 ISBN E 978-90-5856-281-4 € 45,00

Monografie ISBN 978-90-5856-389-7 € 75,00

ISBN 978-90-74377-27-0 € 69,00


u sous le nom de de apocalyptique ace, violence et pas pour rien ohi de collaborer : Fury Road ». cquérir une tité. Là où finit de onirique

Pablo Atchugarry

Dan Van Severen

Bram Bogart Retrospectief

ISBN 978-90-5856-259-3 € 60,00

ISBN 978-90-5856-210-4 € 59,00

ISBN 978-90-74377-83-6 € 29,75

ISBN 978-90-74377-28-7 € 35,95

Het Roger Raveelmuseum

Genesis

Walter Vilain

Jean Bilquin

Hugo Claus & Roger Raveel

Monografie

ISBN 978-90-74377-98-0 € 19,75

ISBN 978-90-74377-36-2 € 31,00

ISBN 978-90-74377-71-3 € 49,00

ISBN 978-90-74377-91-1 € 49,00

45

Cyber-Baby

Hiroshi Harada

ISBN 978-90-5856-533-4 € 34,90

ISBN 978-90-5856-538-9 € 35,00

Cover.qxp_Opmaak 1 18/09/15 15:46 Pagina 1

CYBER-BABY

ohi, has crafted lance between , renewal and r George Miller tures for

a new dimension. eam world starts

Hubert Minnebo

Flemish 17th Century Lacquer Cabinets ISBN 978-90-5856-373-6 € 35,00

Urvater Histoire d’une collection Het verhaal van een kunstverzameling ISBN F 978-90-5856-451-1 ISBN N 978-90-5856-477-1 € 45,00

CYBER-BABY

kunstenaar wereld ineenwordt tussen ernieuwing door regisseur en aan het Max: Fury Road’. om een nieuwe vormen. gt, begint

HIROSHI HARADA

sulting bvba

ons-artgallery.com

The modesty of colour

-90-5856-533-4

5 8 5 6 5 3 3 4

31/07/15 11:27

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Mieke Teirlinck

Emile Van Doren

Humanity Paintings ISBN 978-90-5856-557-0 € 29,95

Biografie van een schilder en zijn landschap ISBN 978-90-5856-511-2 € 39,90

Kunstenaars aan de Westkust

Zeevisserij aan de Vlaamse kust

Van Nieuwpoort over Koksijde tot De Panne — 1830-1975 ISBN N 978-90-5856-375-0 ISBN F 978-90-5856-376-7 € 39,00

ISBN 978-90-5856-430-6 € 24,95

Gustaaf Buffel Monografie

Van het atelier naar de kust

ISBN 978-90-5856-450-4 € 35,00

Knocke & Heyst 1880-1940 ISBN N 978-90-5856-416-0 ISBN F 978-90-5856-417-7 € 39,90

Zeeziek

Oesterpassie

Hoe kolkt de waanzinnige zee in lichaam en geest ISBN 978-90-5856-464-1 € 19,95

Een zintuiglijke verkenning in kunst en literatuur ISBN 978-90-5856-520-4 € 19,95

Eugène Verdyen. 1836-1903

Made by children

46

Koksijde

Golf ter Hille

ISBN N 978-90-5856-147-3 ISBN F 978-90-5856-148-0 € 45,00

Voorloper van het impressionisme Précurseur de l'impressionnisme ISBN 978-90-5856-572-3 € 30,00

ISBN 978-90-5856-488-7 € 35,00

La vie et l’œuvre de l’artiste belge Eugène Verdyen (1836-1903) se sont dissipées dans la brume depuis plus d’un siècle. Pourtant qualifié par James Ensor de précurseur de l’impressionnisme, ce maître oublié du XIXe siècle n’a jamais eu droit à une monographie. Élève de Jean Portaels, Verdyen fut brièvement au contact avec l’orientalisme. Illustrateur et aquarelliste de renom, il peignit maints portraits de femmes, à la façon d’Alfred Stevens. Mais c’est par les paysages impressionnistes, baignés de lumière et de poésie, qu’il atteignit son plus haut degré de maîtrise.

ISBN 978-90-5856-562-4 € 24,95

Made by children

Eugène Verdyen 1836-1903

Leven en werk van de Belgische kunstenaar Eugène Verdyen (1836-1903) zijn sinds meer dan een eeuw in mistige nevels gehuld. Nooit eerder verscheen een monografie over deze vergeten negentiendeeeuwse meester, die door James Ensor geroemd werd als voorloper van het impressionisme. Als leerling van Jean Portaels kwam Verdyen korte tijd in aanraking met het oriëntalisme. Hij schilderde vrouwenportretten in de trant van Alfred Stevens, was een befaamd aquarellist en illustrator. Maar zijn ware meesterschap bereikte hij met zijn impressionistische landschappen, badend in licht en poëzie.

Kinderarbeid vroeger en nu

Kinderarbeid vroeger en nu

Voorloper van het impressionisme Précurseur de l’impressionnisme

Voorloper van het impressionisme Précurseur de l’impressionnisme

ISBN 978-90-5856-572-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 7 2 3

2017SKB001_VERDYEN_DUSTJACKET_DEF-2.indd 1

Kristof Reulens 08/06/17 15:46


Alphonse Jacques de Dixmude Historische interpretatie van een omstreden figuur ISBN 978-90-5856-565-5 € 29,95

100 Jaar Vliegen

Luk Van Soom

KOBE

in Kortrijk-Wevelgem 1917-2017

Tevoorschijn / Into View

Ingenious simplicity

ISBN 978-90-5856-552-5 € 35,00

ISBN 978-90-5856-539-6 € 75

ISBN 978-90-5856-566-2 € 45,00

Textifood

Des vices et vertus en art

Between Earth and Heaven 2

ISBN 978-90-5856-528-0 € 12,00

ISBN 978-90-5856-569-3 € 35,00

A tribute to Willy Van den Bussche ISBN 978-90-5856-574-7 € 15,00

Guido Bouckaert

Het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem begon als een bescheiden militaire Flugplatz tijdens Wereldoorlog I, maar is de afgelopen honderd jaar erg geëvolueerd. Vandaag is de startbaan de allerbeste van Europa en worden er zware inspanningen geleverd om Kortrijk-Wevelgem ook qua infrastructuur de 21ste eeuw binnen te loodsen en om van Airport Kortrijk zo een volwaardige internationale luchthaven te maken.

HISTORISCHE INTERPRETATIE VAN EEN OMSTREDEN FIGUUR

Deze jubileumuitgave naar aanleiding van 100 jaar Airport Kortrijk-Wevelgem (1917-2017) is geen louter geschiedkundig werk, hoewel historische juistheid wel werd nagestreefd. Het is in de eerste plaats een rijk geïllustreerde kroniek van een tijdvak waarin de mensen aan het woord komen die het reilen en zeilen op vliegveld Kortrijk-Wevelgem in die 100 jaar aan den lijve hebben ondervonden.

100 JAAR VLIEGEN IN KORTRIJK-WEVELGEM 1917-2017

Alphonse Jacques de Dixmude

Guido Bouckaert

Marjan Dewulf & André Gysel

100 JAAR VLIEGEN

IN KORTRIJK-WEVELGEM 1917-2017

ISBN 978-90-5856-552-5

AIRPORT COMMUNITY EBKT

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 2 5

CoverOK_09-09-16.indd 1

09/09/16 10:43

Futurotextiel Surprising Textiles, Design & Art

Des Vices et Vertus en art “La vertu est le juste milieu entre deux vices”, écrivait déjà Aristote.

_

Cette lutte entre le bien et le mal fut de tout temps une source d’inspiration pour les artistes. Comment cette tradition iconographique fut-elle portée à travers les siècles? Comment, du Moyen Âge à la Renaissance, les peintres, enlumineurs et sculpteurs ont-ils donné vie à ces vices et vertus, omniprésents dans le discours religieux de l’époque? Comment des artistes du 19e siècle, comme Félicien Rops et James Ensor, ont-ils joué avec ces concepts pour dénoncer l’hypocrisie de leur temps? Comment, aujourd’hui, une artiste contemporaine comme Aidan Salakhova interroge-t-elle les notions de genre, les tabous religieux, les limites entre le sacré et le profane, le vice et la vertu ?

_

ISBN 978-90-5856-528-0

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 2 8 0

CoverOK.indd 1

565693 9 789058

ISBN 978-90-5856-569-3

In linea con le mostre Futurotextiles, Textifood presenta alcune fibre provenienti da specie vegetali e addirittura animali, di cui una parte è commestibile e l’altra viene invece utilizzata per la creazione tessile. L’intenzione è quella di mostrare il campo delle possibili sinergie fra i sistemi produttivi alimentari e quelli tessili.

Met ongeveer 120 werken van 40 kunstenaars tonen curators Sofie Van den Bussche en Frank Demarest (PAK, Platform voor actuele kunsten) hoe hedendaagse kunstenaars zijn beïnvloed door de grote klassieke meesters.

A TRIBUTE TO WILLY VAN DEN BUSSCHE

Ces interrogations balisent le présent ouvrage qui tisse, à sa façon, le fil toujours fragile de la frontière entre bien et mal.

_

BETWEEN

Between Earth & Heaven II brengt een eresaluut aan Willy Van den Bussche, Ere-hoofdconservator van het PMMK, Museum voor Moderne Kunst Oostende en het PMCP Jabbeke en tevens Stichter en Algemeen Commissaris Beaufort.

47 AND

2

Textifood, the most recent of the Futurotextiles exhibitions, will present fibres made from plant or animal sources, whose non-edible by-products are used to create textiles. The aim of the Textifood exhibition is to showcase the range of synergies possible between food production and textiles…

ORANGE, CITRON, ANANAS, BANANE, NOIX DE COCO, ORTIE, CAFÉ, RIZ, SOJA, MAÏS, BETTERAVE, LIN, LOTUS, ALGUES, CHAMPIGNONS, VINS, BIÈRES, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS... ORANGE, LEMON, PINEAPPLE, BANANA, COCONUT, NETTLE, COFFEE, RICE, SOY, CORN, BEET, FLAX, LOTUS, SEAWEED, MUSHROOMS, WINE, BEER AND SHELLFISH... ARANCIA, LIMONE, ANANAS, BANANA, ORTICA, CAFFÈ, NOCE DI COCCO, RISO, SOIA, MAIS, BARBABIETOLA, LINO, LOTO, ALGHE, FUNGHI, VINI, BIRRE, MOLLUSCHI E CROSTACEI...

AND

Textifood dans la lignée des expositions Futurotextiles présente des fibres issues d’espèces végétales voire animales, dont une partie est comestible et l’autre est utilisée pour la création textile. Il s’agit ici de montrer le champ des possibles synergies des systèmes de production alimentaires et textiles.

Earth Heaven

ON, ANANAS, OCO, ORTIE, SOJA, MAÏS, US, ALGUES, INS, BIÈRES, RUSTACÉS... , PINEAPPLE, NUT, NETTLE, SOY, CORN, S, SEAWEED, WINE, BEER SHELLFISH... NE, ANANAS, CAFFÈ, NOCE SOIA, MAIS, LINO, LOTO, VINI, BIRRE, CROSTACEI...

DES VICES ET VERTUS EN ART

ISBN 978-90-5856-294-4 € 25,00

2

A TRIBUTE TO WILLY VAN DEN BUSSCHE

Een organisatie van

ISBN 978-90-5856-574-7

26/01/17 12:26

Cover.indd 1

28/03/17 09:10

9/04/15 16:57

The Holy Kama

Zeg het met Kama

Jewelbook

Iris Mondelaers

International annual of contemporary jewel art 12/13 ISBN 978-90-5856-410-8 € 49,90

Jewellery

ISBN 978-90-5856-386-6 € 29,95 ISBN 978-90-5856-399-6 € 39,00

1. ISBN 978-90-5856-459-7 2. ISBN 978-90-5856-460-3 3. ISBN 978-90-5856-461-0 4. ISBN 978-90-5856-462-7 € 9,95

ISBN 978-90-5856-564-8 € 29,95

iris mondelaers jewellery

2016SKB011_JEWELLERY_IRIS_MONDELAERS_COVER_01.indd All Pages

28/09/16 17:51

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Het verhaal achter Nieuwe Producten

Beauty Singular Plural

Belgium is Design

Design museum Gent

Design for Mankind

catalogue

ISBN 978-90-5856-246-3 € 59,00

ISBN 978-90-5856-356-9 € 39,90

ISBN 978-90-5856-243-2 € 39,00

Richard Hutten Works in Use

Xavier Lust

Xavier Lust

Dirk Wynants. Designer

Design Stories

ISBN 978-90-5856-176-3 € 59,00

ISBN 978-90-5856-211-1 € 49,00

I've always been attached to the globe ISBN 978-90-5856-408-5 € 45,00

Flanders InShape ISBN 978-90-5856-314-9 € 35,50

ISBN 978-90-5856-536-5 € 59,90

48

ISBN 978-90-5856-536-5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 3 6 5

CoverOK_DEF.indd 2

Jean-François D’Or Moodboards ISBN 978-90-5856-471-9 € 29,90

Experimenting is a working method for Michael Young and the investigation of different resources his ultimate passion. Born in Sunderland, the famous British designer Michael Young has set his offices in Bruxelles and Hong Kong. In Asia he has tested for more than ten years the most advanced and sophisticated processes, focusing on different kinds of material but his aluminum projects are the ones that stand out for their uniqueness of approach and a special twist. Next to his designs in aluminum - limited editions or mass produced - he also included a selection of his most iconic projects from recent years.

EN

al(l)

Danny Venlet

Projects in Aluminium by Michael Young ISBN 978-90-5856-540-2 € 29,95

Interior Architect & Designer

Stefan Schöning Release .01

ISBN 978-90-5856-302-6 € 49,00

ISBN 978-90-5856-301-9 € 39,00

al(l) - Projects in Aluminium by Michael Young

Pour Michael Young, l’expérimentation est une méthode de travail, l’exploration de différentes ressources une passion. Né à Sunderland en 1966, le célèbre designer britannique a installé ses bureaux à Bruxelles et Hong-Kong. En Asie, depuis plus de dix ans, il teste des procédés de pointe extrêmement complexes, mettant l’accent sur différents types de matériaux. Mais ses projets en aluminium sont incontestablement ceux qui se démarquent le plus par l’originalité de leur approche et leur côté légèrement décalé. Outre ses créations - éditions ou produits industriels en aluminium, il a sélectionné quelques projets iconiques de ces dernières années.

FR

21/08/15 09:55

Maria Cristina Didero

ISBN 978-90-5856-540-2

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 4 0 2

Cover.indd 1

al(l) - Projects in Aluminium by Michael Young

23/12/15 15:35


Charles Kaisin Design in Motion

Big-Game Design Overview

Maarten Van Severen Werken - Work

Marti Guixé Open-end

ISBN 978-90-5856-312-5 € 39,00

ISBN 978-90-5856-287-6 € 39,00

ISBN 978-90-5856-155-8 € 39,00

ISBN 978-90-5856-284-5 € 45,00

Tupperware Transparant

Enthoven Associates

Collections Connections

Label-design.be

Simplicity >< Complexity

ISBN 978-90-5856-156-5 € 39,00

ISBN 978-90-5856-133-6 € 45,00

ISBN 978-90-5856-233-3 € 29,90

ISBN 978-90-5856-168-8 € 39,00

Design in Belgium after 2000

49

Forms with Fantasy ISBN 978-90-5856-230-2 € 29,90

Forms with a Smile ISBN 978-90-5856-235-7 € 29,90

Made for Love

Brugge. Het verhaal van een stad Bruges. The story of a city ISBN N 978-90-5856-513-6 ISBN E 978-90-5856-514-3 € 24,95

ISBN 978-90-5856-329-3 € 19,95

BRUGGE Het verhaal van een stad

BRUGGE

Historicus Paul Van Damme schreef met dit boek een ode aan de stad, haar inwoners en haar patrimonium. Het werd een werk dat leest als een pageturner, met oog voor het menselijke gelaat van de geschiedenis: stadszichten worden wonderlijke taferelen, huizen en pleinen decors voor waargebeurde verhalen. De auteur bewijst hiermee dat historische accuraatheid en meeslepende geschiedschrijving hand in hand kunnen gaan.

Dit werk vormt een ideale introductie voor wie Brugge voor het eerst bezoekt, maar evenzeer voor hij of zij die er graag terugkomt of er al levenslang woont: toegankelijk, intrigerend en verrassend verrijkend.

Paul Van Damme

een stad met een fascinerende geschiedenis. Brugge, een stad van mensen en verhalen.

BRUGGE Het verhaal van een stad Paul Van Damme

ISBN 978-90-5856-513-6

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 1 3 6

2015-10126_BRUGGE_Cover_NL_DEF.indd 1,3,5

for more information, see www.stichtingkunstboek.com

4 14 16

INHOUD

Van niets tot iets (tot de 9de eeuw)

Een vissersschuit onzer voorouders Over een verliefde graaf die een beer dood

Van iets tot stad (10de tot 12de eeuw

18 24 28

Met God als getuige De relikwie van het Heilig Bloed

32 48 50 52 54 56

‘De Vlaamse leeuw mag niet in slaap valle Een kanunnik bij de dokter Een ‘Bourgondisch’ feest ‘Lange halzen’ op de Reien ‘Egidius, waer bestu bleven’

Van stad tot Europese stad (13de to

60 74 76 78 80 82 84 86 88

Van Europese tot regionale stad (16

92 102 104 106 108

Van regionale stad tot ‘dode’ stad (1

110 126 130 134 136 138 140

Van ‘dode’ stad tot stad in bewegin

Het Athene van het Noorden Zwarte kunst Gereinigd door het vuur Een ‘coestal’ Een Spaanse burgemeester Het getal van het Beest ’t sijn rijke bloetzuypers Een kathedraal onder de hamer

Kant bekeken van de andere kant ‘Ik heb maer myne pligten volbragt’ ‘Gefruite aerdappelen’ Een feest voor Jan en alleman?

‘Hier verkoopt men drank’ ‘Let’s give the dragon’s tail a damned good Voor de ziel van het kind ‘A Belgian is planning to invade England’ ‘Ik was d’erby’ Discussie gesloten


Hobby / DIY

Het atelier van Eva V. Binnenkijken, inspiratie, zelfmakers en verzamelingen Author Eva Verbruggen Photography Misc. 24 x 17 cm 160 p, soft cover +50 illustrations Dutch edition ISBN 978-90-5856-616-4 â&#x201A;Ź 24,95 Release: April 2019

ISBN 978-90-5856-616-4

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 6 4

50

Eva Verbruggen heeft van handwerken haar beroep

Eva Verbruggen manages to make a living out of

gemaakt. Ze heeft een passie voor textiel, papier en

what she likes the most: crafting, sewing and tai-

de natuur. Ze blogt, verkoopt haar eigen werk in haar

loring. She is passionate about textiles, paper and

webshop, ontwerpt in opdracht voor bedrijven en

nature. She writes a blog and sells homemade crea-

magazines (Veritas, Libelle, Nest, La Maison Victor)

tions in her web shop. Eva collaborates with several

maar geeft en organiseert ook workshops in haar

lifestyle, sewing and interior design companies and

atelier.

magazines (Veritas, Libelle, Nest, La Maison Victor),

In Het atelier van Eva V. neemt ze je mee voor een in-

but also loves to organize workshops in her atelier. In

spiratiereis doorheen haar eigen huis en dat van een

Het atelier van Eva V. she walks us through her own

paar vrienden. Deze interieurs geven de aanleiding

house and the interiors of some of her likeminded

tot doe-het-zelfprojecten die ze graag met je deelt.

friends. These beautiful and creative spaces are

Van haken, borduren, punch needlen en weven tot

the inspiration for a whole array of decorative DIY

haar bijzondere collecties, het zit er allemaal in. Met

projects. This book offers a little bit of everything,

tips, aankoopadressen of websites.

thereâ&#x20AC;&#x2122;s crocheting, punch needling, embroidery, weaving, sewing, block printing, paper cutting ... and a whole variety of techniques from basic to fancy. This book points the reader to the best shops to find supplies and the most useful and inspiring online resources.


51


Hobby / DIY

Stof voor durf-het-zelvers 3 Naaien en breien Authors

Griet De Smedt, Annick Verschueren Photography

Ellen van den Bouwhuysen, Griet De Smedt, Annick Verschueren 24 x 17 cm 144 p, soft cover +300 illustrations 2 sheets of sewing patterns Dutch edition ISBN 978-90-5856-580-8 € 24,95

ISBN 978-90-5856-580-8

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 8 0 8

52

De titel Stof voor durf-het-zelvers laat geen enkele

The title Stof voor durf-het-zelvers certainly rings a

naaister meer onbewogen. Stof voor durf-het-zel-

bell with creative seamstresses and DIY fashionistas.

vers 3 is het derde boek in een prachtige reeks. Het

Stof voor durf-het-zelvers 3 is the third book in a

is geen aanvulling op de eerste twee boeken, noch

beautiful series. It is not a complement to the first

een herneming ervan. Dit boek is het resultaat van

two books, or a reminder of it.

een evolutie, misschien zelfs wel een revolutie in het

This book is the result of an evolution, perhaps even

naailandschap.

a revolution. Bloggers Griet De Smedt and Annick

Blogsters Griet De Smedt en Annick Verschueren,

Verschueren, the blonde and the brunette, prove to

de blonde en de brunette, bewijzen in Stof voor

be great sisters in arms for this new edition. They

durf-het-zelvers 3 dat ze een perfecte creatieve

both have a busy job, a blooming social life, a fam-

tandem zijn. Ze hebben allebei een drukke job, een

ily with children, and try to keep all the balls in the

gezin met kinderen, en trachten alle ballen in de

air. And yet, their creative juices never stop flowing

lucht te houden. Daarnaast naaien ze kasten vol.

and beautiful new pieces keep rolling from under

Hoe ze dat doen? Dit boek doktert het voor u uit en

their sewing machines. How they do that? This book

biedt eigentijdse naai- én breiprojecten die passen

teaches you how and offers contemporary sewing

bij ons leven: snel, hip, uniek, doordacht, comfortabel

and knitting projects for novice and more skilled

en bovenal… wauw!

needlewomen that fit our modern lives: fast, hip, unique, comfortable and above all ... wow!


© Ellen van den Bouwhuysen

53


Strandvondsten

Hobby / DIY

Een praktische veldgids Author

Hans De Blauwe Photography

Misjel Decleer 21 x 14 cm 336 p, soft cover +500 illustrations Dutch edition ISBN 978-90-5856-570-9 € 29,95

ISBN 978-90-5856-570-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 7 0 9

54

Strandvondsten is een onmisbare gids voor de

Beachcombing or treasure hunting along the shore-

nieuwsgierige strandwandelaar. Aan de hand van

line is a great family activity throughout the year.

teksten van zeekenner Hans De Blauwe en foto’s

It is amazing what can be found when you take the

van natuurfotograaf Misjel Decleer verneem je al-

time to look. Sifting through shells, driftwood, sea

les over je vondsten tijdens een wandeling aan het

glass, pebbles, sea weeds and other things that have

Noordzeestrand.

washed ashore is big fun, but nonetheless requires

Je leert er de belangrijkste dieren en planten her-

some knowledge. To know when and where to look,

kennen: krabben, schelpen, kwallen, vissen, mosdier-

one has to keep track of the tides. The best search

tjes of wieren. Maar ook niet levende strandvondsten

locations can often only be reached during the low

krijgen een plaats, zoals visnetten, turfresten, ste-

tide. You also need to know what you can take and

nen, hout, plastics, beenderen, haaientanden, pot-

what should be left in place, a beach is after all a

scherven... Iedere vondst wordt geïllustreerd met

living habitat that should not be disturbed too much.

een of meerdere foto’s en toegelicht in een korte

To determine some of the seaside treasures, this

tekst. Deze handige veldgids biedt urenlang ontdek-

handy guide comes into play. Animals, fossils, shells

kingsplezier en ontsluiert het boeiende verhaal ach-

and other findings (even man-made detritus and

ter ruim 400 verschillende vondsten op het strand.

marine litter) that are common on our beaches are

Een uniek naslagwerk dat thuishoort in de biblio-

listed and can easily be identified using this book. It

theek van iedere natuurliefhebber!

contains great pictures and just the right amount of scientific information to educate and enthuse and to become a beloved seaside companion for young and old.


© Misjel Decleer

55


Stof voor durf-het-zelvers 1

Stof voor durf-het-zelvers 2

Urban Style Zelfmaakmode voor tieners

Matching outfits, matching minds

ISBN 978-90-5856-431-3 € 19,95

ISBN 978-90-5856-498-6 € 24,95

ISBN 978-90-5856-531-0 € 24,95

ISBN 978-90-5856-554-9 € 24,95

De geknipte outfit met 1 meter stof

Make it yours, Pimp it

Pimp it more!

Make it, Blog it, Share it

ISBN 978-90-5856-473-3 € 24,95

ISBN 978-90-5856-545-7 € 19,95

DIY-toepassingen met de snijplotter ISBN 978-90-5856-579-2 € 19,95

Idereen Smartphonefotograaf

Het Leuke Mamaboek

Handige gids voor creatieve bloggers ISBN 978-90-5856-502-0 € 19,95

56

ISBN 978-90-5856-529-7 € 17,95

Handboek voor de actieve mama ISBN 978-90-5856-474-0 € 19,95

Het Leuke Vakantieboek Met anti-verveeltips voor elke dag van de vakantie ISBN 978-90-5856-491-7 € 19,95

Creatief met 1 plank Makkelijk en zelf houtbewerken ISBN 978-90-5856-518-1 € 19,95


Run for Life

Handboek voor de thuisdrogist

De boerderij

Huisdieren

Tine Deschepper

ISBN 978-90-5856-544-0 € 24,95

Kitchen Lab ISBN 978-90-5856-530-3 € 19,95

ISBN 978-90-5856-425-2 € 14,95

Caroline De Vlamynck, Jeroen Declercq ISBN 978-90-5856-443-6 € 14,95

Voetbal

Muziek

De zee

Liefde en seks

Sven Cnudde, Frederic Vanden Bussche ISBN 978-90-5856-427-6 € 14,95

Steven Van Havere

Bruno Remaut, Bart Vandepoele ISBN 978-90-5856-426-9 € 14,95

Caroline Costers, Ilse Rotsaert, Olivier Van Gierdeghom ISBN 978-90-5856-442-9 € 14,95

ISBN 978-90-5856-452-8 € 14,95

57

Afscheid en verlies

Sterren en Planeten

Paarden

Bijen

Jaklien Eyckerman

Günther Boerjan, Vincent Verhoeven, Ann Van der Eecken ISBN 978-90-5856-428-3 € 14,95

Valérie Vandenbussche

Bruno Remaut, Bart Vandepoele ISBN 978-90-5856-515-0 € 14,95

ISBN 978-90-5856-444-3 € 14,95

ISBN 978-90-5856-484-9 € 14,95

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Culinaria

Bio(dynamische) en natuurlijke wijn Author Jasper Van Papeghem Photograpy Misc. 27 x 20 cm 160 p, hard cover +100 illustrations Dutch edition ISBN 978-90-5856-610-2 € 24,95 Release: November 2018

ISBN 978-90-5856-610-2

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 0 2

58

Wijnliefhebbers – en zijn we dat niet allemaal? – zien

Wine lovers - aren’t we all? - often know something

vaak door de bomen het bos niet meer. Biologisch is

about the difference between ‘ordinary’ wine and its

in de keuken en bij de meeste mensen thuis al lang

healthier natural or organic counterpart, but most

geen onbekende meer, eerder een must, maar de

will struggle to pinpoint the exact difference be-

wijnen lijken in ons aankoopgedrag wat achterop te

tween organic, biodynamic and natural wine. While

hinken. Biowijn, dat is toch troebele wijn die niet zo

organic food seems to have won over our hearts

fris ruikt? In sommige restaurants kiezen jonge som-

as far as fruit and vegetables go, wine seems to be

meliers inderdaad al eens voor heel bizarre wijnen

lagging behind in our healthy purchasing behaviour.

met een niet meteen appetijtelijke neus, maar er zijn

Jasper Van Papeghem, First Sommelier of Belgium,

heus wel heerlijke ontdekkingen te doen!

wants to get rid of prejudices and writes down a

Jasper Van Papeghem, Eerste Sommelier van België

number of (bio) critical reflections on the matter. He

wil in dit boek komaf maken met allerlei vooroorde-

elaborates on the differences between the different

len en plaatst een aantal (bio)kritische reflecties.

farming methods – organic, biodynamic and natural

Hij gaat dieper in op de verschillen tussen de ver-

– and makes a selection of tasty organic (and biody-

schillende landbouwmethodes – biologisch, biody-

namic) wines.

namisch en natuurlijk – en maakt een selectie van lekkere bio(dynamische) wijnen. Zeer verhelderend en beslist verrijkend!


59 © Norbert Maes


Ciel Bleu

Culinaria

Guestronomy Dineren in Ciel Bleu is een onvergetelijke, bijna fabelachtige ervaring. Het gehele team van Ciel Bleu is dan ook vastbesloten om de gasten op een stukje hemel te trakteren. Het restaurant bouwde naam en faam met een elegante klassieke Franse keuken, maar met een eigentijdse creatieve twist. Chefs Onno Kokmeijer en Arjan Speelman staan erop om zelf de allerbeste ingrediënten te selecteren. Guestronomy laat u de kleine verhalen ontdekken achter enkele van deze geliefde ambachtelijke producten. Dit boek bevat daarnaast 56 essentiële seizoensgebonden recepten, een blik achter de schermen en een meet-and-greet met een aantal van de bekende Ciel Bleu gezichten die het verschil maken tussen gastronomie en guestronomy. Dining at Ciel Bleu is a dreamlike, elegant experience. The entire team of Ciel Bleu is determined to treat guests to a piece of heaven. Ciel Bleu received two Michelin stars and serves classic French cuisine with

Jurriaan Geldermans, Onno Kokmeijer,

a contemporary, creative twist. Chefs Onno Kokmeijer

Arjan Speelman

and Arjan Speelman take pride in always selecting the

Photography

best of the best ingredients and often use local products.

Ivo Geskus

Guestronomy lets you discover the small stories behind

34 x 24,5 cm

some of these beloved artisanal pro­ducts. This book

368 p. Dutch edition, 344 p. English edition,

also features 56 essential seasonal recipes.

hard cover +150 illustrations

ISBN 978-90-5856-555-6

ISBN 978-90-5856-556-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 5 6

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 6 3

Dutch edition: ISBN 978-90-5856-555-6 English edition: ISBN 978-90-5856-556-3 € 75,00

© Ivo Geskus

60

Authors


All Belgian Beers/ Alle Belgische Bieren/Toutes les bières belges De Belgen zijn fier op hun gerstenat en terecht! Deze derde herziene en geactualiseerde editie van de iconische bierbijbel Alle Belgische Bieren bewijst dat België haar reputatie van bierland nog steeds alle eer aandoet. Sinds de laatste update in 2011 werden meer dan 600 nieuwe bieren geïntroduceerd. In deze derde editie wordt de mythische kaap van 1600 Belgische bieren dan ook met gemak overschreden.

Alle Belgische Bieren laat je tal van nieuwe pareltjes ontdekken en is nog steeds de meest complete en onmisbare gids van het Belgische bierlandschap. Belgian beer pride is one of the things that unite this country. This third revamped, revised and updated edition of our iconic All Belgian Beers demonstrates that Belgium still lives up to its reputation of being a beer lover’s paradise. Over 500 new beers have successfully been introduced to the market since the last update of this beer bible in 2011. All of these new stouts,

Compilation

lagers, trappists, lambics, abbey beers, ales, triples,

Hilde Deweer

wheat and fruit beers... have now been included in this

Photography

monumental bestseller, now featuring 1600 beers! The

Group Van Damme

61

new edition of All Belgian Beers holds many new discoveries and is still the most exhaustive and indispensable guide to the flourishing Belgian beer culture.

17 x 12 cm 1664 p, hard cover +1500 illustrations

ISBN 978-90-5856-526-6

multilingual edition: English, French, Dutch ISBN 978-90-5856-526-6 € 35,00

© Group Van Damme

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 2 6 6


A’Qi a kitchen dialogue ISBN 978-90-5856-441-2 € 49,00

My kitchen alphabet ISBN 978-90-5856-492-4 € 49,90

In de wulf Kobe Desramaults

Rock-Fort

ISBN N 978-90-5856-348-4 ISBN F 978-90-5856-349-1 € 39,00

ISBN 978-90-5856-388-0 € 29,95

Friends, Fun and Fine Foods

Het culinaire erfgoed van Villa Lorraine

Vijf seizoenen koken met Geert Van Hecke

Bareiss Grosse gastronomische Oper

Celebrate

ISBN N 978-90-5856-151-0 ISBN F 978-90-5856-150-3 € 60,00

ISBN 978-90-74377-68-3 € 60,00

ISBN 978-90-5856-143-5 € 60,00

ISBN 978-90-5856-125-1 € 60,00

Yamazato

Yamazato

Sazanka

Ciel Bleu

De Kaiseki keuken – Kaiseki cuisine

Kaiseki recepten – Kaiseki recipes

ISBN N 978-90-5856-112-1 ISBN E 978-90-5856-111-4 € 49,90

ISBN N 978-90-5856-203-6 ISBN E 978-90-5856-215-9 € 34,50

Verfijnde Teppanyakigerechten Refined Teppanyaki Cuisine ISBN N 978-90-5856-297-5 ISBN E 978-90-5856-298-2 € 34,50

Apollo in feestgewaad

62

ISBN 978-90-5856-220-3 € 49,90


Martins Ziel en Zaligheid Uitzicht op inzicht

Reis naar de sterren

La Rive

Restaurant De Lindenhof

Restaurant Beluga

De smaak van het Amstel

ISBN 978-90-5856-182-4 € 60,00

ISBN 978-90-5856-085-8 € 60,00

ISBN 978-90-5856-319-4 € 59,90

ISBN 978-90-5856-104-6 € 60,00

Hollandse Nieuwe

Jonge Wortels

Jonge Scheuten

Jonge Sla

Aanstormend Culinair Talent

Aanstormend Culinair Talent

Aanstormend Culinair Talent

Aanstormend Culinair Talent

ISBN 978-90-5856-303-3 € 29,00

ISBN 978-90-5856-218-0 € 29,00

ISBN 978-90-5856-285-2 € 29,00

ISBN 978-90-5856-202-9 € 29,00

63

Het beste uit de zee ISBN 978-90-5856-274-6 € 25,00

Een pluim voor de chef

De kers op de taart

ISBN 978-90-5856-320-0 € 25,00

Culinaire verfijning met Hotelschool Spermalie ISBN 978-90-5856-347-7 € 25,00

Kookbijbel voor de hobbykok Hotelschool Spermalie ISBN 978-90-5856-378-1 € 29,90

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Kinderen koken met Filip Peeters

Love Cooking

Een hele goede morgen 60 ontbijt- en brunch-ideeën

ISBN 978-90-5856-418-4 € 19,95

Gezondig koken met Stéphanie Coorevits ISBN 978-90-5856-485-6 € 24,95

Biergastronomie uit de Westhoek Cooking with Belgian Beers

ISBN 978-90-5856-467-2 € 24,95

ISBN N 978-90-5856-476-4 ISBN E 978-90-5856-483-2 € 29,95

Mijn man is op dieet … maar hij weet het niet

Mijn kind eet gezond… maar weet het niet

Het CalorieComplot

Vluggertjes in de keuken

ISBN 978-90-5856-311-8 € 19,95

ISBN 978-90-5856-350-7 € 19,95

ISBN 978-90-5856-364-4 € 19,95

ISBN 978-90-5856-400-9 € 19,95

Zelfgeoogst en zelfgemaakt, dat smaakt

Onze receptuur voor confituur

Stad aan de Stoof

Wijn voor de Liefde – Liefde voor de Wijn

ISBN 978-90-5856-486-3 € 19,95

ISBN 978-90-5856-429-0 € 19,95

ISBN 978-90-5856-506-8 € 19,95

ISBN 978-90-5856-317-0 € 17,95

64


Peperkoek van Vondelmolen

Biscuiterie Jules Destrooper

Cuberdon

ISBN 978-90-5856-262-3 € 29,00

ISBN 978-90-5856-291-3 € 29,00

ISBN 978-90-5856-393-4 € 29,00

ISBN 978-90-5856-415-3 € 24,95

De Tafel van Tien

Simme Slaatjes

Topchefs koken gezond

Gezond & Slank

ISBN 978-90-5856-522-8 € 19,95

met SANA-tips van Sandra Bekkari ISBN 978-90-5856-374-3 € 24,95

ISBN 978-90-5856-342-2 € 19,95

Stressloos koken voor een groot gezelschap ISBN 978-90-5856-487-0 € 24,95

500 favoriete kazen

Een neus voor gastronomie

65

Glutenvrij, gezond en gelukkig

Rendez-vous rond de BBQ

BBQ Tapas

Zomertapas

ISBN 978-90-5856-505-1 € 19,95

ISBN 978-90-5856-458-0 € 19,95

ISBN 978-90-5856-344-6 € 19,95

ISBN 978-90-5856-379-8 € 19,95

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Floral Art

International Floral Art 2018/2019 Authors

Misc. Photography

Misc. 29 x 24 cm 288 p, hard cover +250 illustrations ISBN 978-90-5856-591-4 â&#x201A;Ź 59,90

ISBN 978-90-5856-591-4

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 9 1 4

66

Floral design leeft en beweegt. Het verbaast, ver-

The International Floral Art is the reference work for

rukt, overweldigt en raakt. Kijken naar mogelijk-

floral design that rises above the merely practical and

heden doet nieuwe mogelijkheden ontdekken en

beautiful and ventures into the realms of the theat-

motiveert om telkens opnieuw grenzen te overstij-

rical, the unexpected, the virtuosic and sometimes

gen. De International Floral Art is al vele jaren een

even the magical. The International Floral Art series is

staalkaart van de fantastische en onuitputtelijke

testimony to the fantastic things that can be achieved

mogelijkheden met bloemen. Het is een state of the

with flowers. It is a state of the art of floral design,

art van de bloemsierkunst maar tegelijk ook een ode

showcasing endless possibilities, introducing new ma-

aan de kleurrijke diversiteit van de natuur ĂŠn een

terials and unconventional techniques and above all

feest van menselijke creativiteit en inventiviteit. Elke

celebrating creativity, innovation and fresh ideas.

editie van de International Floral Art is een moment-

International Floral Art 2018/2019 is a stunning cof-

opname, een dwarsdoorsnede van de florale wereld:

fee table book and a bottomless treasure trove of

van de eerste voorzichtige stapjes van nieuwe talen-

inspiration for novice florists and for those who have

ten tot de meesterwerken van de gevestigde namen.

seen it all.

Editie 2018/2019 is een nieuw hoogtepunt.


© Andreas Flieger

© Robin Yip

© Iza Tkaczyk

© Regina Gurjanova

© B etislav Podolník

© Irmgard Sinnesbichler

67 © Yoseph Ramos Pane

© Chris van Koeverden

© Hans van der Beele


Floral Art

Botanical Metamorphosis Author Hideyuki Niwa Photography Kiyokazu Nakajima 33 x 24,5 cm 96 p, hard cover 65 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-606-5 € 39,90 Release: September 2018

ISBN 978-90-5856-606-5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 6 5

68

Hideyuki Niwa groeide op tussen de bloemen. Van jongs

Surrounded by flowers from a very young age, the

af vertrouwd met hun kwaliteiten, kwetsbaarheden en

decision to become a floral designer was an obvious

mogelijkheden was een carrière als floral designer een

one for Japanese Hideyuki Niwa. At the age of 20

logische volgende stap. Op zijn twintigste studeerde

he graduated from Tokyo’s flower college and in the

hij af aan Tokio’s Flower College, wat meteen ook deu-

same year he got employed by Kamon Flower Gate

ren opende bij Kamon Flower Gate Co Ltd. Botanical

Co Ltd; a great and fruitful environment for an artist

Metamorphosis is Hideyuki Niwa’s tweede boek. De

eager to learn and develop. Botanical Metamorphosis

focus ligt er in de eerste plaats op het designproces

is Hideyuki Niwa’s second book and focuses on the de-

zelf, dat bijzonderheden van planten en bloemen waar

sign process that brings out special features of plants

anders achteloos aan voorbijgegaan zou worden, voor

and flowers that would otherwise go unnoticed. This

het voetlicht moet brengen. Dit proces en concept,

process of ‘botanical metamorphosis’ developed over

dat rijpte en verfijnde doorheen de jaren, werd door

time. Hideyuki Niwa tries to capture the expression

Niwa ‘botanical metamorphosis’ gedoopt. Het bestaat

in flower heads, the movement – the ‘breathing’ – of

uit het ontmantelen van de natuurlijke vormen om de

leaves, the heart beating in the stems and the will of

verschillende losse elementen vervolgens minutieus in

branches... but in order to bring out these character-

een schijnbaar organische vorm samen te puzzelen en

istics it is necessary to ‘dismantle’ the original shapes,

zo een nieuwe vorm van schoonheid te laten ontluiken.

‘reconstruct’ them and awaken their new beauty. As

Zoals steeds is Niwa’s technische uitvoering en zijn be-

always Niwa’s execution of the design and the place-

handeling van de materialen foutloos, grenzend aan de

ment of materials is flawless, bordering on perfection.

perfectie. Het ultieme doel van zijn metamorfoses en

The aim of his powerful designs and his mission as an

meteen ook zijn missie als kunstenaar, is bloemwerk te

artist is to create floral designs that tug at the heart-

creëren dat de kijker raakt, inspireert, betovert en een

strings, inspire and enchant the viewer and create a

onuitwisbare indruk nalaat.

lasting impression.


© Cohim Flower School

69


The Eternal Flower

Floral Art

Koji Arai Author

Koji Arai Photography

Kiyokazu Nakajima 33 x 24,5 cm 96 p, hard cover +75 illustrations Bilingual edition: English, Japanese ISBN 978-90-5856-584-6 € 39,90

Koji Arai

ISBN 978-90-5856-584-6

Photography Kiyokazu Nakajima

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 8 4 6 21/11/17 15:27

70

Koji Arai is één van die mensen die hun roeping en

Koji Arai is one of those people who accidentally

grote passie in het leven bij toeval ontdekken. Toen

found their great ambition and passion in life. When

hij een job aannam in een bloemenzaak in Sao Paolo

he started working in a flower shop in Sao Paolo, the

deed hij dat vooral uit noodzaak en om zijn niveau

main goal was to earn a living and improve his level

van het Portugees wat op te krikken. De man kon

of Portuguese. He could barely tell a rose from a

amper een tulp van een roos onderscheiden, laat

tulip, let alone make a bouquet. As the shop did not

staan een boeket binden. Veel tijd om hem de fines-

spoon-feed him any instructions, Arai learnt the art

ses van het bloemschikken bij te brengen was er niet,

by stealing with his eyes. Ever since that first expe-

dus Koji Arai leerde het vak vooral door te stelen met

rience, he has been obsessed with plants and the

zijn ogen. Hij bleek een uitzonderlijk talent. Terug in

possibilities of flower design. After returning to

Japan werd hij floral designer en productontwikke-

Japan, he joined Dai-ichi Engei as floral designer

laar bij Dai-ichi Engei. De ontwerpen in dit boek staan

and product developer. However, the collection of

evenwel los van zijn professioneel werk. The Eternal

designs in this book stands apart from his profes-

Flower is zijn liefdesverklaring aan bloemen. Met

sional work. The Eternal Flower is his ode to flowers.

dit boek wil hij een stem geven aan de schoonheid

In this book he wants to give a voice to the beauty of

van hun kleuren, hun wonderbaarlijke excentriciteit,

their colors, their enthralling eccentric shapes, their

vormen, fragiliteit en elegantie en ze koesteren en

life, their death, their fragility and elegance and at

bewaren voor de eeuwigheid. Koji Arai stelt zijn

the same time treasure them for eternity. Koji Arai

talent ten dienste van zijn geliefde bloemen, in de

puts his talent at the service of flowers, hoping to

hoop zo veel mogelijk mensen te ontroeren met hun

help disclose the fascinating aspects of flowers and

unieke eigenheid. Iets wat hij met groot meester-

plants that we often remain unaware of. This he does

schap en bravoure doet.

with great skill and bravura.


Š Kiyokazu Nakajima

71


Flowers and Design

Floral Art

Gary Kwok Author

FLOWERS & DESIGN

Gary Kwok Photography

Chris Chan (Thing Studio)

Gary Kwok

33 x 24,5 cm 96 p, hard cover +75 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-585-3 € 39,90

ISBN 978-90-5856-585-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 8 5 3 2017SKB026_GARY_KWOK_COVER_DEF.indd 1

08/11/17 09:53

72

Gary Kwok is oprichtster van Gary K Limited, een

Gary Kwok is the founder of Gary K Limited. Within

merk dat binnen de competitieve florale arena van

the competitive floral arena of Hong Kong her brand

Hong Kong synoniem is aan superieur vakman-

is synonymous with excellence, superior craftsman-

schap, ongeëvenaarde kwaliteit en exquise floraal

ship, attention to detail and exquisite tailor-made de-

maatwerk. Haar talent en unieke visie bleven niet

sign. With her exceptional success in Floral Art, Gary

onopgemerkt en Gary Kwok en haar team groeiden

Kwok has made a quick ascent towards leadership

in Hong Kong uit tot de meest prestigieuze partners

and has become the most applauded company in

voor event decoratie en de aankleding van grootse

event decoration and weddings of prestige and ele-

huwelijksfeesten. Gary K Ltd is gespecialiseerd

gance in Hong Kong. Whatever the client’s wishes or

in bloemwerk op maat, van gewoon tot buitenge-

occasion, Gary Kwok and her team deliver bespoke

woon, van minimalistisch tot buitensporig excen-

floral creations from the ordinary to the extraordi-

triek. Sublieme schoonheid uitgedrukt in bloemen.

nary. Sublime beauty expressed in the language of

Kenmerkend voor Gary’s ontwerp is een nieuw ge-

flowers. Gary’s floral design demonstrates a new use

ïntegreerd gebruik van vorm, kleur en textuur, dat

of form, colour and texture, which compliment and

zowel de bloemen als de vaas complimenteert en re-

integrate both the flowers and the vase, creating a

sulteert in een strakke eigentijdse look. Onder de in-

clean and modern look. A style that also caught the

druk van deze verfrissende stijl, bood Giorgio Armani

attention of Mr. Giorgio Armani who has invited Gary

Gary Kwok een unieke samenwerking aan en in 2002

Kwok to form a partnership, which resulted in the

zag Armani Fiori HK het levenslicht. Dit boek is een

Armani Fiori HK brand in 2002. This book is an an-

bloemlezing van Gary Kwoks meest indrukwekkende

thology of Gary Kwok’s most impressive accomplish-

realisaties.

ments in floral design.


© Chris Chan (Thing Studio)

73


Floral Art

Techniques for Floral Beauty Author Tomas De Bruyne Photography COHIM, Lauro Bautista, Michèle Francken, Saskia Haché, VDimage 30 x 24 cm 224 p, hard cover +250 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-598-3 € 45,00 Release: September 2018

74

Trendsetter, globetrotter, ondernemer, influencer,

Trendsetter, globetrotter, entrepreneur, influencer,

estheet... Tomas De Bruyne is zonder meer één van

aesthete ... Tomas De Bruyne is without a doubt one

de meest getalenteerde bloemsierkunstenaars. Dit is

of today’s most talented floral designers. This is the

het boek waar collega’s, studenten en fans reikhal-

book that colleagues, students and fans have ea-

zend naar uitgekeken hebben. Techniques for floral

gerly been anticipating. Techniques for floral beauty

Beauty geeft ons een caleidoscopische kijk in de in-

gives us a kaleidoscopic view of the designer’s inter-

terne keuken van de designer. Het toont Tomas van

nal kitchen. It shows Tomas from his most personal

zijn meest persoonlijke kant en vertelt wat hem mo-

side and offers us a sneak peek in what motivates,

tiveert, intrigeert, inspireert en passioneert, hoe hij

intrigues and inspires him, what his passions in life

keuzes maakt en zichzelf telkens blijft heruitvinden.

are and how he makes choices and keeps reinventing

Techniques for floral Beauty is een prachtig portret

himself. Techniques for floral beauty is a stunning

in de vorm van een kleurrijk koffietafelboek vol su-

portrait and colourful coffee table book chockfull

blieme schoonheid en tegelijkertijd een handboek

of sublime beauty, but is at the same time a hand-

met step-by-step tutorials voor 50 harmonieuze en

book with step-by-step tutorials for 50 stylish pieces.

stijlvolle stukken. Niet minder dan 150 verschillende

Three concise steps and clear how-to pictures offer

florale technieken komen aan bod. Gouden tips van

the reader or student the guidance they need to

de meester zelf en insider tricks geven het boek de

achieve floral beauty. No less than 150 different flo-

allure van een persoonlijke masterclass. Een must-

ral techniques are discussed. Golden tips from the

have voor elke bloemliefhebber.

master himself and insider tricks give the book the allure of a personal masterclass. This is an absolute must-have for every flower lover.


© Saskia Haché

75


Floral Art

The World of Colour according to Per Benjamin Author Per Benjamin Photography Helén Pe, Dan Lepp, Anette Andersson, Mark Trustrup 33 x 24,5 cm 160 p, hard cover +120 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-595-2 € 59,90

76

In de afgelopen tien jaar ontwikkelde de Zweedse

In the past ten years, Swedish floral designer Per

floral designer Per Benjamin zijn eigen kleurtheo-

Benjamin developed his own colour theory. The

rie voor floristen. The World of Colour according to

World of Colour according to Per Benjamin is an

Per Benjamin is een educatief, onderhoudend en

educational-entertaining-inspirational book where

inspirerend boek waarin Per Benjamin zijn ideeën

his color theory is explained in text, but above all

over kleurgebruik uitvoerig uit de doeken doet, zo-

presented in a very creative, visual ‘hands on’ style

wel in theorie als in praktijk. Naast een inleidende

in beautiful pictures and colour charts. The photos

uiteenzetting worden de theoretische principes ge-

are a mixture of studio works, outdoor pieces and

ïllustreerd in een aantrekkelijke hands-on stijl met

bigger event designs (such as the Nobel Prize award

prachtige foto’s en verder visueel toegelicht met

ceremonies) and show both small and extra large

handige kleurschema’s. De foto’s zijn een mix van

arrangements. All of the pictures included illustrate

studiowerk, schikkingen voor buiten en indrukwek-

how it is possible to extract colour tones from a ma-

kende stukken gemaakt voor de aankleding van eve-

terial both in theory and in practice.

nementen, zoals de uitreiking van de Nobelprijzen. Alles samen vormen ze de perfecte illustratie bij de onuitputtelijke mogelijkheden met kleur en geven ze de florist een perfecte handleiding om gemakkelijk een harmonieus palet samen te stellen.


© Helén Pe

77 © Helén Pe

© Mark Trustrup


Wreaths

Floral Art

With how-to tutorials Author Laura Dowling Photography Kevin Allen, Sunni Kin Cook, Georgianna Lane, Erik Kvalsik, Dominik Ketz, Louise Krafft 26 x 21 cm 128 p, hard cover +100 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-603-4 € 30,00 Release: September 2018

78

Laura Dowlings kransen getuigen van tijdloze ele-

Laura Dowling creates beauty and poetry with her

gantie en poëzie, van technische fijnzinnigheid en

signature wreaths, weaving an enticing floral fairy

artistieke passie. Klassieke materialen worden ge-

tale of color and inspiration, timeless style and fanci-

combineerd met weelderige bloemen en opvallende

ful details that are evocative of secret, wild gardens,

vruchten en verpakt in eigentijdse vormen. Wreaths

meadows and forests brimming with enchantment

bundelt meer dan 60 hoogst originele kransen voor

and delight. With layer upon layer of lush blooms and

elk seizoen, van eenvoudige, elegante groenblijven-

fruits, entwining vines, and surprising combinations

de kransen tot complexere ontwerpen met groenten

of colors, textures and both every day and extraor-

en fruit. Alle kransen worden georganiseerd naarge-

dinary materials, her wreaths make unique design

lang de inspiratiebron; van cottage gardens, bossen

statements. In this lavishly illustrated book, Laura

en prairies tot Parijse monumenten, exotische eilan-

shares her inspiration, creative process, and step-

den en boerenmarkten. Het inleidende technische

by-step tips and techniques for creating 78 beautiful

hoofdstuk, de gedetailleerde how-to beschrijvingen

and innovative seasonal wreaths for all occasions.

en Laura’s tips en tricks maken het kinderspel om

From simple and elegant evergreen wreaths to intri-

de feestelijke kransen ook thuis te maken. Laura

cate and elaborate fruit and vegetable designs, Laura

Dowling maakte 15 jaar geleden een radicale carriè-

provides expert insights and detailed guidelines for

reswitch. Een succesvolle ommezwaai die haar zelfs

replicating her fabulously festive wreaths at home.

tot in het Witte Huis bracht, waar ze van 2009 tot

Laura Dowling, TED talk speaker, floral designer and

2015 was aangesteld als Chief Floral Designer. Sinds

flower ambassador is the author of the best-selling

2015 houdt Laura zich bezig met event design en

Floral Diplomacy at the White House (2016) and A

consulting, en reist ze de wereld af om haar unieke

White House Christmas (2017) and currently travels

visie te delen, maar vooral ook om anderen te inspi-

the world presenting design workshops and organiz-

reren met haar persoonlijke succesverhaal.

ing inspirational floral installations and special events.


© Kevin Allen

79


Faith Flowers

Floral Art

Celebrate with a glorious Array of Flowers

Faith Flowers LAURA IAROCCI

Author

Laura Iarocci Photography

Tessa Marie Studios a. o. 26 x 21 cm 144 p. hard cover +200 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-588-4 € 35,00

CELEBRATE WITH A GLORIOUS ARRAY OF FLOWERS A STEP BY STEP TUTORIAL ISBN 978-90-5856-588-4

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 8 8 4

80

Faith Flowers is een praktische handleiding voor het

Faith Flowers is a guide to arranging flowers in plac-

maken van symbolisch of liturgisch bloemwerk voor

es of worship. The book starts with the fundamen-

erediensten en religieuze feesten. Het boek start

tals of flower arranging and works up to advanced

met de basics van het bloemschikken en eindigt met

design for festivals. Step-by-step instructions and

thematische ontwerpen voor grotere ceremonies en

photographs clearly show how to create many dif-

feestelijkheden. Duidelijke stappenfoto’s begeleiden

ferent arrangements. Flower recipes are included

zelfs de minst ervaren bloemschikker of vrijwilliger

describing what is needed for each design. Flower

naar een mooi resultaat. Inbegrepen zijn inspireren-

designs are provided for regular services, weddings,

de bloemrecepten voor de wekelijkse erediensten,

funerals, Christmas, Easter and much more. Learn

maar ook voor bijzondere gelegenheden zoals hu-

how to create a volunteer group to provide flow-

welijken, begrafenissen en de grote kerkelijke fees-

ers for your worship services. Author Laura Iarocci

ten zoals Kerstmis en Pasen. Bovendien bevat dit

shares her knowledge from 16 years as Flower

boek niet alleen bloemwerk in de typische traditio-

Guild Chair of one of the largest Cathedrals in the

nele stijlen en kleuren, maar biedt het daarnaast ook

country. Over the years she has organized, led and

vernieuwende ontwerpen in minder voor de hand

taught hundreds of volunteers at the Cathedral and

liggende kleuren. Auteur Laura Iarocci put voor dit

churches across the U.S. She shares the triumphs

boek uit de kennis en ervaringen die ze opdeed tij-

and struggles of creating beautiful flowers within

dens haar 16 jaar als ‘Flower Guild Chair’ van een van

budgets and volunteer flower guilds. The book has

de grootste kathedralen in de Verenigde Staten.

good reference guides with photos of different flower varieties, greenery and materials needed.


Š Tessa Marie Studios

81


Floral Art

Life3, Flower Moments through History Authors

Per Benjamin, Max van de Sluis (Life3) Photography

Helén Pe, Nico Alsemgeest, a.o 24,5 x 24,5 cm 240 p, hard cover +200 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-596-9 € 45 Release: Spring 2019

ISBN 978-90-5856-596-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 9 6 9

82

Naast hun eigen bloeiende carrières, reizen bloem-

Floral artists Per Benjamin (SE) and Max van de Sluis

sierkunstenaars Per Benjamin (SE) en Max van de

(NL) have flourishing individual careers as design-

Sluis (NL) nog steeds de wereld rond als Life3 - het

ers and educators, but next to that they still team

collectief dat sinds de oprichting in 2002 uitgegroei-

up and travel the world as Life3 – a name that has

de tot een heus merk en synoniem staat voor klasse,

grown into a brand over the years and stands for

kwaliteit en innovatie. In Flower Moments through

excellence and quality. In Flower Moments through

History blikken beide designers even achterom naar

History they take a moment to look back on all the

de beginjaren van Life3 – en al het moois dat sinds-

beautiful things that have been achieved since the

dien gerealiseerd werd – om vervolgens zelfzeker

early days of Life3. Next to that they look ahead

vooruit te kijken en met Life3 mee te bouwen aan de

and confidently face the future of floral design. This

toekomst van de bloemsierkunst. In dit boek vind je

book features some of their all time favourites and

enkele van hun all time favourites en tijdloze klassie-

classics, but plenty of dazzling new bouquets and

kers, maar daarnaast ook een groot aantal nieuwe

eye-catching arrangements as well. The designs are

boeketten en eigentijdse schikkingen die meer aan-

fit for any interior, occasion or setting and range in

sluiten bij de uitbundige, kleurrijke naturelle schik-

style from contemporary, vibrant and wild to clean

stijl van vandaag. Met duidelijke werkbeschrijvingen

cut and minimalist. Filled with beautiful photographs

en handige stappenfoto’s.

and easy-to-follow instructions.


© Nico Alsemgeest

83


Floral Art

Les Bouquets de Chenonceau The Bouquets of Chenonceau Author

Jean-François Boucher-Odent, Château de Chenonceau Photography

Didier Ronflard 33 x 24,5 cm 128 p, hard cover +100 illustrations Bilingual edition: French / English ISBN 978-90-5856-617-1 € 39,90 Release: May 2019

ISBN 978-90-5856-617-1

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 7 1

84

Na twintig jaar in zijn eigen bloemenzaak in Saint-

After twenty years in his flower shop in Saint-Avertin,

Avertin, lonkte een nieuw avontuur voor florist

florist Jean-François Boucher-Odent left the family

Jean-François Boucher-Odent. Uitgekeken op het

business to follow his heart and focus solely on his

commerciële plichtwerk, besloot hij zijn hart te vol-

art, without having to put energy in the obligatory

gen en zich vanaf dan nog enkel toe te leggen op

commercial flower work. And where better to do this

zijn eigen kunst en passie. En waar beter een droom

than at the stunning Château de Chenonceau, one of

najagen, dan in een sprookjesachtig kasteel? Sinds

those fairytale type castles in the French Loire Valley.

2015 is Jean-Francois Boucher-Odent de florale sce-

Since 2015 Jean-Francois has been appointed floral

nograaf van het Château de Chenonceau, één van

scenographer of the estate. Together with his small

de vele fabuleuze kastelen in de Franse Loirevallei.

team he creates new floral compositions for the cas-

Samen met zijn team staat hij er in voor de bloem-

tle’s rooms every week. These ‘staged’ flowers em-

stukken die de vele kamers van het slot sieren. Net

phasize the history of the estate just like any other

als de meubelstukken en kunstwerken, vertolkt dit

piece of art or furniture does. Their designs blend in

‘geregisseerde’ bloemwerk de geschiedenis van het

perfectly with the interior and decoration and are in

kasteel. De ontwerpen zijn in perfecte harmonie met

beautiful harmony with the room’s colour code, its

het interieur, de decoratie, de kleurcode, de functie

perfume and its function. Sometimes they even wink

en zelfs het parfum van de kamers. Ze zijn een knip-

at poetry, art or the historical events that took place

oog naar poëzie, kunst of roemruchte gebeurtenis-

in these spaces. The Bouquets of Chenonceau is a

sen die in het kasteel plaatsvonden. Les Bouquets

magnificent coffee table book that will please both

de Chenonceau is een prachtig koffietafelboek dat

lovers of history and fans of floral design.

zowel liefhebbers van geschiedenis als van bloemsierkunst zal verheugen.


© Didier Ronflard / Château de Chenonceau

85


Inked & Blossom

Floral Art

Bloemen waren altijd al een rode draad in het leven van Sarah Willemart. De kunst van het tatoeëren en zijn rijke geschiedenis, eindeloze variaties en ontelbare stijlen is een meer recente passie van de jonge Française. In Inked & Blossom smeedt de auteur deze twee fascinerende en schijnbaar onverenigbare kunstvormen – de ene stoer en permanent, de andere net soft en vergankelijk – tot een weergaloos geheel. Het resultaat is een buitengewone symbiose van tattoo art en floral design: van braaf, delicaat en sprookjesachtig tot grotesk, extravagant en exotisch. Floral art has been a red thread in the life of Sarah Willemart. Tattoo art with its rich history and multiple styles is a more recent passion. In Inked & Blossom the author wanted to merge these two fascinating art forms. The result is an extraordinary book with a stunning collection of the most intricate and exquisite tattoos and floral body art pieces, from delicate

Sarah Willemart Bauer

to extravagant one-of-a-kind whole-body art designs.

Photography

It showcases a range of innovative new styles and

Nikoniste dans l’âme

motives from the traditional to avant-garde organized in different themes. Inked & Blossom is a beau-

23 x 23 cm

tiful synthesis wherein both arts complement and

120 p, hard cover

nourish each other.

+200 illustrations Bilinual edition: French, English

ISBN 978-90-5856-568-6

ISBN 978-90-5856-568-6 € 29,90

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 6 8 6

© Nikosinte dans l'âme

86

Authors


L’emballage dans tous ses états Wrapping in all its Forms Als bloemiste wil Martine Soulier uiteraard haar passie voor bloemen delen, maar daarnaast heeft ze nog een andere grote liefde: papier. In L’emballage dans

tous ses états stelt Martine een collectie originele en handgemaakte verpakkingen voor boeketten en planten voor. Een vooralsnog onontgonnen terrein binnen de wereld van de floristiek, waarvoor ze zichzelf met graagte als ambassadrice opwerpt. Het raffinement van een boeket moet zich volgens Martine doorzetten in de verpakking, die helaas zelfs in de meest gereputeerde zaken vaak niet meer voorstelt dan een sober papiertje rond de bos geslagen. Elk boeket en elke vorm krijgen een passende en doordachte verpakking. Martine Soulier, a graduate of the European Master Certification programme (EMC) and teacher at the Ecole des Fleuristes in Paris, is releasing her third book on packaging and gift-wrapping bouquets and

Author

plants. As a florist, Martine Soulier wants to share

Martine Soulier

her passion for flowers and paper. With her expert

Photography

tips and techniques she invites you to use natural,

Matthias Parillaud

87

luxurious, and everyday materials to perfectly dress many different shapes of bouquets. She presents un-

28 x 21,5 cm

usual, practical, fast, simple, generous, festive, chic

128 pages, soft cover +300 illustrations Bilingual edition: French/English ISBN 978-90-5856-576-1 € 29,95

© Matthias Parillaud

and conceptual flower wrappings.


Floral Diplomacy at the White House

Floral Art

Vijftien jaar geleden maakte Laura Dowling een radicale carrièreswitch. Een bezoek aan Parijs en de kennismaking met de Franse stijl van bloemschikken was een eerste maar veelbetekenende stap naar een toekomst als florist. Haar doorzettingsvermogen en passie brachten haar uiteindelijk tot in het Witte Huis, waar ze van 2009 tot 2015 Chief Floral Designer was. Ze bracht er een frisse wind, niet alleen wat de ongekunstelde nieuwe ‘garden style’ van het bloemwerk betrof, maar ook haar idee om bloemen in te zetten als strategische tool om diplomatieke, symbolische en politieke boodschappen over te brengen was revolutionair. Fifteen years ago, Laura Dowling was inspired to change careers from strategic communications to flowers after travelling to Paris and becoming intrigued with French flower design. Laura competed in the nation-wide search for the prestigious position

Laura Dowling

of White House Chief Floral Designer and won. Laura

Photography

served as Chief Floral Designer at the White House

Misc.

from 2009 until 2015. In this unique position, she managed décor and flowers for thousands of White

26 x 21 cm

House events. She broke new ground with the idea

144 p, hard cover

that flowers could be tools to communicate specific

+100 illustrations

diplomatic, symbolic and policy messages.

English edition

ISBN 978-90-5856-558-7

ISBN 978-90-5856-558-7 € 35,00

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 8 7

© Laura Dowling

88

Author


A White House Christmas Het Witte Huis in Washington DC is zonder meer één het in de kersttijd kan bezoeken is absoluut in for a

special treat. Laura Dowling stond tijdens haar zes jaar als head floral designer in voor het ontwerp van NCLUDI

NG FLORAL DESIGN TUTORIALS

de eindejaarsperiodeI in Het Witte Huis zo onvergetelijk maken. CIn A White House Christmas schenkt ze hristmas at the White House is the most beautiful and grand celebration of the year, the ultimate display of nostalgic traditions and romanticized ideals. Part extravaganza, part historical tradition – the White House Christmas is always characterized by an inspiring theme, exquisite decorations and unifying messages of hope and goodwill towards all.

ons een blik achter de schermen. Naast het relaas As Chief Floral Designer during her six years in the White House, Laura Dowling was responsible for the dazzling floral pieces that made the season so memorable. Working with the First Lady and a talented team of volunteers, she designed amazing decorations for every White House room that enhanced architectural details and historical collections, carried out the First Lady’s vision, showcased American artists and hand-crafted designs, and celebrated beloved Christmas traditions and cherished American ideals.

van haar ervaringen in het Witte Huis werden in dit boek ook 15 DIY-projecten opgenomen, voor wie de Here, Laura invites readers behind the scenes of this complex year-long planning process where some of the most innovative and ambitious handmade craft displays were created. From architectural details to sugar paste floral vases and robotic versions of the first family dogs, the decor inspired and delighted visitors and guests from all around the world. In addition to her White House experiences, Laura shares advice and ideas, amusing anecdotes, tips and techniques for planning holiday displays, including step-by-step instructions for recreating some of the most popular and original White House holiday designs at home.

grandeur van kerst in het Witte Huis ook naar zijn of

A WHITE HOUSE CHRISTMAS

A WHITE HOUSE CHRISTMAS de pronkstukken en sprookjesachtige decoratie die

LAURA DOWLING

van de meest iconische plekken in de VS, maar wie

A WHITE HOUSE CHRISTMAS INCLUD

ING FLORAL DESIGN TUTORIALS

haar eigen huiskamer wil brengen.

Laura is the author of Floral Diplomacy at the White House and currently travels throughout the world leading floristry workshops, designing events and speaking to groups about the role of flowers as important diplomatic tools.

Christmas at the White House is the most beautiful $45

and grand celebration of the year. Part extravaganza, part historical tradition, the White House Christmas is always characterized by an inspiring theme, exquisite decorations and unifying messages of hope and goodwill towards all. As Chief Floral Designer during her six

Author

years in the White House, Laura Dowling was responsi-

Laura Dowling

ble for the dazzling floral pieces that made the season

Photography

so memorable. In A White House Christmas, Laura of-

Misc.

89

fers us a peek behind the scenes. and shares tips and techniques and step-by-step instructions for recreat-

26 x 21 cm

ing some of the White House holiday designs at home.

160 p, hard cover +100 illustrations

ISBN 978-90-5856-575-4

ISBN 978-90-5856-575-4

© White House Photo Office

© Alamy

© Alamy

€ 35,00

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 7 5 4


Exploring Ikebana

Floral Art

Het woord Ikebana doet bij velen een belletje rinkelen, maar het zijn enkelingen die de vinger kunnen leggen op de essentie van de kunst. Exploring Ikebana heeft de ambitie om hierin verandering te brengen en toont dat Ikebana schikkingen voor iedereen haalbaar zijn. Na een inleidend hoofdstuk over materialen, scholen, technieken, do’s en don’ts, kleuren, schema’s en zichthoeken, biedt dit boek een plejade aan schikkingen in zowel traditionele als moderne stijlen, gemaakt met natuurlijke of eigentijdse materialen. Ieder arrangement is geïllustreerd met gedetailleerde stapvoor-stap foto’s, waardoor het zelfs voor de absolute beginner gemakkelijk wordt om snel tot een correct en esthetisch resultaat te komen. The word Ikebana rings a bell for most, but not many people can define it or grasp its essence. Exploring Ikebana wants to change this. After a thorough introductory chapter on materials, the different schools, techniques,

Ilse Beunen

do’s and don’ts, tools, colours, schemes and (viewing) an-

Photography

gles; this books hands arrangements in traditional and

Ben Huybrechts

modern styles, made with natural and contemporary materials. Every arrangement is richly illustrated with de-

28 x 21,5 cm

tailed step-by-step photographs of the creative process,

112 p, soft cover

making it easy for even the novice to follow through and

+ 200 illustrations

come to a correct and enjoyable result.

English edition

ISBN 978-90-5856-504-4

ISBN 978-90-5856-504-4 € 24,90

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 0 4 4

© Ben Huybrechts

90

Author


Ikebana inspired by Emotions Net zoals schilders hun diepste gedachten met kleur, toets, lijn en vorm op canvas kunnen zetten, kleuren Ikebana-artiesten met het palet van de natuur om zichzelf uit te drukken. Acht zorgvuldig geselecteerde zwart-wit foto’s van sterke, herkenbare emoties vormen het uitgangspunt en de inspiratiebron voor deze publicatie. Ze worden op verrassende wijze geïnterpreteerd en omgezet in sprekend bloemwerk. Ikebana

inspired by Emotions toont hoe Ikebana schikkingen een gevoelige snaar kunnen raken, en ondanks het juist toepassen van de regels en het gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen, emoties kunnen evoceren die voor iedereen herkenbaar zijn. Just like painters create immortal pieces with their brushes, Ikebana artists use nature’s palette to express

2017SKB014_IKEBANA_EMOTIONS_COVER.indd 2

25/09/17 10:12

themselves. Ikebana inspired by Emotions wants to demonstrate the eloquence of ikebana and its power to capture and transfer emotions. Eight carefully selected

Author

black and white photos of strong, universal emotions

Misc.

are the source of inspiration for this publication. Many

Photography

international artists interpret these visuals and trans-

Misc.

91

late them into designs that stir the senses and touch the heart. Ikebana inspired by Emotions shows how

29 x 24 cm

ikebana arrangements can pull at the heartstrings and

208 p. hard cover

evoke emotions that are recognizable for everyone.

+200 illustrations English edition

ISBN 978-90-5856-582-2

ISBN 978-90-5856-582-2

© Misha Huurman

© Elena Karetko

© Jean Brouwers

€ 59,90

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 8 2 2


Flowers in Love

Flowers in Love 2

Flowers in Love 3

Flowers in Love 4

ISBN 978-90-5856-161-9 € 29,90

ISBN 978-90-5856-224-1 € 29,90

ISBN 978-90-5856-337-8 € 29,90

ISBN 978-90-5856-500-6 € 29,90

Flowers in Tears

Flowers in the heart

Moniek Vanden Berghe

Flower Style

Moniek Vanden Berghe

Monograph

ISBN 978-90-5856-268-5 € 29,90

ISBN 978-90-5856-397-2 € 29,90

ISBN 978-90-5856-340-8 € 39,90

40 inspirerende boeketten & hoe ze te maken ISBN 978-90-5856-559-4 € 24,95

Florale basistechnieken Floristic basics

Florale Basismaterialen Allemaal floraal Floristry Basics Materials Originele knutsel- en deco-ideeën

ISBN N 978-90-5856-222-7 ISBN E 978-90-5856-221-0 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-265-4 ISBN E 978-90-5856-266-1 € 29,90

92

ISBN 978-90-5856-435-1 € 24,95

About Flowers ISBN 978-90-5856-478-8 € 24,95


Outdoor Flower Designs

Christmas Arrangements

Geschikt voor de feesttafel/Floral Party Table Decorations

Tasty Tables 2

by Katrien Vandierendonck ISBN 978-90-5856-307-1 € 29,90

ISBN 978-90-5856-414-6 € 29,90

ISBN 978-90-5856-503-7 € 29,95

ISBN 978-90-5856-339-2 € 29,90

Floral Art Structures

Floral Art Structures

Constructed Bouquets

The Bouquet Talks

ISBN 978-90-5856-227-2 € 29,90

ISBN 978-90-5856-227-2 € 29,90

ISBN 978-90-5856-501-3 € 29,90

ISBN 978-90-5856-190-9 € 29,90

93

Barcelona Floral Architecture

GreenEmotion Dutch floristry at the Floriade

A timeless passion for flowers

Floral Diplomacy at the White House

ISBN 978-90-5856-223-4 € 59,90

ISBN 978-90-5856-420-7 € 39,90

ISBN 978-90-5856-531-4 € 59,90

ISBN 978-90-5856-558-7 € 35,00

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Life3 series: Creativity with flowers Boeketten Bouquets

Interieur Interior decoration

Kerstmis Christmas

Afscheid Sympathy

ISBN N 978-90-5856-197-8 ISBN E 978-90-5856-188-6 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-198-5 ISBN E 978-90-5856-189-3 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-216-6 ISBN E 978-90-5856-207-4 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-255-5 ISBN E 978-90-5856-254-8 € 29,90

Plantschikkingen Plant Arrangements

Schikkingen Arrangements

Tafeldecoraties Table Arrangements

Bruidsbloemen Wedding Flowers

ISBN N 978-90-5856-351-4 ISBN E 978-90-5856-352-1 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-280-7 ISBN E 978-90-5856-279-1 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-322-4 ISBN E 978-90-5856-323-1 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-308-8 ISBN E 978-90-5856-309-5 € 29,90

Life3. Flower Moments

Life3. Passionate Emotions

Life3. Interior Emotions

Florever/Wherever

ISBN 978-90-5856-321-7 € 59,90

ISBN 978-90-5856-419-1 € 59,90

Floral inspiration from all over the world ISBN 978-90-5856-330-9 € 59,90

94

ISBN 978-90-5856-413-9 € 39,90


International Annual Floral Art 06/07

International Floral Art 10/11

International Floral Art 12/13

International Floral Art 14/15

ISBN 978-90-5856-212-8 € 59,90

ISBN 978-90-5856-338-5 € 59,90

ISBN 978-90-5856-395-8 € 59,90

Jubilee edition ISBN 978-90-5856-466-5 € 59,90

International Floral Art 2016/2017

Wedding Flowers

Floral Design

Royal Delft

Pim van den Akker

Pim van den Akker

ISBN 978-90-5856-541-9 € 59,90

ISBN 978-90-5856-537-2 € 59,90

ISBN 978-90-5856-296-8 € 59,90

ISBN 978-90-5856-362-0 € 39,90

95

Flora Mythica

Araik Galstyan

Zhanna Semenova.

A floral tribute to the imagination ISBN 978-90-5856-532-7 € 39,90

Festive Floral Designs

Floral Art

ISBN 978-90-5856-497-9 € 39,90

ISBN 978-90-5856-324-8 € 59,90

Double Face ISBN 978-90-5856-560-0 € 39,90

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


The Wreath

Hideyuki Niwa

Hiroyuki Oka

Manabu Hashiguchi

Monograph

ISBN 978-90-5856-549-5 € 39,90

Japanese Contemporary Floral Art ISBN 978-90-5856-437-5 € 39,90

ISBN 978-90-5856-438-2 € 39,90

ISBN 978-90-5856-264-7 € 39,90

Ryusaku Matsuda

Yuko Takagi

Tokyo Flowers

Rumiko Style

Contemporary Floral Art

Naoki Sasaki

Modern Floral Design

ISBN 978-90-5856-299-9 € 39,90

ISBN 978-90-5856-360-6 € 39,90

ISBN 978-90-5856-392-7 € 49,90

ISBN 978-90-5856-510-5 € 39,90

Ikebana Ohara

Ikebana today

Contemporary Ikebana

Ikebana through all Seasons

ISBN 978-90-5856-208-1 € 59,90

ISBN 978-90-5856-269-2 € 59,90

ISBN 978-90-5856-367-5 € 59,90

96

A Song of Flowers ISBN 978-90-5856-454-2 € 39,90


Whispering Flowers

Poetical Ikebana

Exploring Ikebana

My Ikebana

ISBN 978-90-5856-480-1 € 59,90

ISBN 978-90-5856-519-8 € 59,90

ISBN 978-90-5856-504-4 € 24,90

ISBN 978-90-5856-401-6 € 49,00

Mijn tuin is goud waard

Je eigen groentetuin op 1m2

Bambuseae

Buxus

Zelf geteeld, lekker en gezond ISBN 978-90-5856-409-2 € 24,95

ISBN 978-90-5856-382-8 € 19,95

ISBN 978-90-5856-146-6 € 49,00

ISBN 978-90-5856-172-5 € 49,00

Ikebana

97

Hydrangea

Helleborus

Gentse Azalea

Orchid, the fatal attraction

ISBN 978-90-5856-390-3 € 49,00

ISBN 978-90-5856-252-4 € 59,90

Winterroos ISBN 978-90-5856-195-4 € 49,00

ISBN 978-90-5856-154-1 € 29,95

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


De planten voor ieders tuin Les plantes pour le jardin de chacun

Gardening

Om tuiniers een houvast te geven en wegwijs te maken in het ruime aanbod van planten, sloegen botanici, plantenkwekers en de groensector de handen in elkaar. Een unieke samenwerking die resulteerde in deze gebruiksvriendelijke plantengids. De planten

voor ieders tuin wil geen plantenencyclopedie zijn of verbluffen met wetenschappelijk kennis. Integendeel, het is een hands-on standaardwerk dat elke tuinier – professional of hobbyist – wapent met een basiskennis van 250 planten die het in elke tuin schitterend zullen doen. To support gardeners in making good and foul proof plant choices for their gardens; botanists, plant breeders and the plant sector have joined forces. A unique collaboration that has resulted in this easy to Authors

use plant guide. De planten voor ieders tuin (‘Plants

Harry van Trier, Jan Hendrickx

for every garden’) is no encyclopaedia that wants to

Photography

dazzle with scientific knowledge, rather it is a hands-

Misc.

on standard that equips every gardener – professional or amateur – with a basic knowledge of 250

98

24 x 17 cm

plants that will do wonderful in any garden (in our

272 pages, soft cover with flaps

climate zone).

+600 illustrations Dutch edition: ISBN 978-90-5856-542-6 French edition:

ISBN 978-90-5856-542-6

ISBN 978-90-5856-543-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 4 2 6

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 4 3 3

ISBN 978-90-5856-543-3 € 29,95

ILEX - AQUIFOLIACEAE

TRILLIUM - LILIACEAE

Hulst – Holly – Houx – Stechpalme

Ilex 'Aureomarginata Ovata'

Ilex crenata 'Dark Green'

AMELANCHIER - ROSACEAE

Drieblad – Wood lily – Trillium – Waldlilie Wijdverspreid geslacht met groenblijvende of bladverliezende bomen, struiken en klimplanten. De mannelijke en vrouwelijke bloemen groeien meestal aan aparte bomen, waardoor planten van beide geslachten nodig zijn om bessen te bekomen. Zeer breed assortiment in vele vormen en bladtypes waarvan vooral de aquifolium types met hun stekelig blad gekend zijn. Er zijn ook de Ilex crenata of Japanse hulsten met hun kleine, ronde blaadjes, de meservae kruisingen en vele andere selecties.

Krentenboompje – Snowy Mespilus – Amélanchier – Felsenbirne Heldergroene blaadjes, vaak gevlekt en breed ovaal uitlopend in een punt. In het hart van het drietal bladeren zit een enkelvoudige drietallige bloem.

Trillium chloropetalum

Trillium ovatum

Amelanchier 'Snowflakes'

Amelanchier x grandiflora 'Cumulus'

Twee keer per jaar geeft dit geslacht een kleurrijk spektakel, in het voorjaar met de weelderige crèmewitte bloei in losse trossen en in het najaar met de vurige herfstverkleuring van het blad. De eetbare vruchten van verscheidene Amelanchier soorten zijn ook geliefd bij vogels. Vanwege de dichte vertakking en de vorming van uitlopers geeft de heester ook een goede beschutting.

HERKOMST:

Azië, Noord-Amerika en Europa

Middellands Zeegebied, westelijk Noord-Amerika, Noordwest-Afrika en Azië

SOORTEN:

SOORTEN:

circa 400

circa 30

BIJZONDERHEDEN:

BIJZONDERHEDEN:

HERKOMST:

Ilex crenata 'Blondie'

Zeer vormenrijk, wanneer je wat verder kijkt dan de populaire I. aquifolium en I. crenata.

soms stekelige bladeren en kleurige bessen HOOGTE:

van 0,5 tot 15 m BLOEITIJD:

lente - zomer

129

Trillium grandiflorum

De meeste van deze Noord-Amerikaanse bosplanten zijn goed winterhard. Op een humusrijke, wat vochtige grond groeien ze uit tot mooie pollen. Niet de gemakkelijkste plant, maar wel erg mooi. Probeer T. grandiflorum.

bloeit pas na enkele jaren maar dan zeer rijk HABITAT:

frisse bodem HOOGTE:

van 20 tot 60 cm

HERKOMST:

Noord-Amerika en Europa SOORTEN:

circa 12 BIJZONDERHEDEN:

bloei, herfstkleur en vruchten

Amelanchier x grandiflora 'Princess Diane'

SCHORS:

Meestal een meerstammige struik, waarvan sommige wortelopslag geven. Probeer A. ovalis 'Edelweiss' of A. x grandiflora 'Ballerina' deze wortelen oppervlakkig maar zijn gevoelig voor droogte.

licht grijs tot grijsbruin – glad tot licht gegroefd HOOGTE:

van 3 tot 8 m

WINTERHARDHEIDSZONE:

BLOEITIJD:

WINTERHARDHEIDSZONE:

voornamelijk 6-7

lente

voornamelijk 4-5-6

KLEURENPALET BLOEI:

KLEURENPALET BLOEI:

KLEURENPALET BLOEI:

www.oprins.com www.peters.be www.calleplant.be www.boomkwekerijdenaert.be

www.vanacker.be www.willaert.be

www.pepinieresgodefroid.be www.boomkwekerij-debruyn.com www.boomkwekerij-bogaert.be www.boomkwekerijdewinter.be

245

27


We deliver all over the world: www.stichtingkunstboek.com Stichting Kunstboek Legeweg 165 B-8020 Oostkamp Tel. 32 50 46 19 10 Fax 32 50 46 19 18 info@stichtingkunstboek.com orders@stichtingkunstboek.com

Verdeling in BelgiĂŤ: Exhibitions International Kol. Begaultlaan 17 B-3012 Leuven Tel. 32 16 29 69 00 Fax 32 16 29 61 29 orders@exhibitionsinternational.be

Verdeling in Nederland: Image Books Factory Doornhoek 3742 NL-5465 TA Veghel Tel. 31 413 38 72 72 Fax 31 413 38 72 71 info@imagegroupholland.nl

Profile for Stichting Kunstboek

SKB fondscatalogus 2019  

SKB fondscatalogus 2019  

Advertisement