__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 24

Met dit gedicht sloot Loes Scholder mijn diploma-uitreiking en haar tijd als mentor af. Wellicht omdat poëzie een van de onderdelen is binnen het schoolvak Nederlands, maar ook omdat Loes een prettige, gezellige mentor was, met hart voor haar vak. Iets dat mij destijds heeft geïnspireerd, want na deze avond zou ik starten met mijn studie: de lerarenopleiding Nederlands.

Toch is het niet alleen de inhoud van het vak dat mij motiveerde om Nederlands te gaan studeren. Het was óók de bevlogenheid waarmee Loes haar expertise en ook haar eigen enthousiasme voor het vak wist over te brengen. Met haar enthousiasme bereikte ze mij. Ik heb dan ook nog steeds de aantekeningen van de lessen Nederlands uit havo 5, die ik er zelfs nog wel eens bij pak. Ze was gedreven in haar werk, en had daarnaast een goede band met onze mentorklas. Vanaf dat moment wist ik dat ik de lerarenopleiding Nederlands wilde gaan volgen, en ook daar heeft zij mij in gestuurd; haar verhalen over de lerarenopleiding en haar tijd

Terug naar 2008: ik was 15 jaar, zat in 4 havo en twijfelde

op het Windesheim spraken mij aan.

enorm over mijn studiekeuze. Fysiotherapie had eerst mijn voorkeur, maar na een maand biologie te hebben gehad op

Inmiddels werk ik al 4,5 jaar in het onderwijs, en merk ik steeds

school, kwam ik er al gauw achter dat dit niet was wat ik zocht.

meer dat dit de baan is die het best bij mij past. Ik vind het fijn

In deze periode had ik voor het schoolvak Nederlands les van

wanneer ik anderen kan helpen en iets kan leren, maar

Loes. Ik ging met plezier naar school en merkte dat ik ook de

realiseer mij dat kennis over en vooral ook passie voor je eigen

lessen Nederlands interessant vond. Niet alleen wat betreft de

vakgebied belangrijk zijn om leerlingen te bereiken; Loes wist

lessen literatuur, maar juist ook alle andere facetten van het

mij te enthousiasmeren voor haar vak, omdat zij dit zelf ook

vak spraken mij aan. Al gauw merkte ik dat ik voldoening

met passie en interesse bracht.

haalde uit het schrijven van betogen, columns en andere teksten en daarnaast het debatteren en presenteren. Juist in

In vergelijking met mijn eerste jaren als docent op deze school

de bovenbouw realiseerde ik mij dat Nederlands meer was dan

merk ik nog steeds dat ik het vak - zowel inhoudelijk, maar ook

alleen maar grammatica, spelling en het behandelen van

het lesgeven zelf - ieder jaar meer ga waarderen en mezelf nog

tekstbegrip. Het houdt zich niet alleen bezig met het lezen en

steeds ontwikkel. Ik ben inmiddels gestart met de educatieve

schrijven van teksten. Ook je standpunt kunnen innemen over

master Nederlands. Juist de lessen Nederlands in de

bepaalde zaken, kritisch leren zijn, je mening kunnen

bovenbouw hebben mijn interesse voor het vak gewekt,

verwoorden over (literaire) teksten, en tijdens discussies zijn

waardoor de motivatie om verder te studeren zeer aanwezig is.

zaken waarin ik in de lessen Nederlands mijn ei kwijt kon. Mijn liefde voor het vak begon te groeien…

24

Oorspronkelijke verhalen en gedichten uit Carmelscholen

Profile for Stichting Carmelcollege

Hartverwarmende verhalen uit Carmelscholen  

Hartverwarmende verhalen uit Carmelscholen

Hartverwarmende verhalen uit Carmelscholen  

Hartverwarmende verhalen uit Carmelscholen

Advertisement