Page 1

BERÄTTARE

Författaren Anders Johnson skildrar svensk entreprenörsanda.

PRISTAGARE

Därför vinner en tillfällig byggnad Handelskammarens Stadsmiljöpris.

HANDELSKAMMARTIDNINGEN 3

2017

EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA

FRAMTIDENS T-BANA NYA LINJER GER HUNDRATUSENTALS NYA BOSTÄDER Senaste nytt på webben: chamber.se


SEDAN 1917 HAR VI LÖST FÖRETAGENS TVISTER I SVERIGE OCH GLOBALT. I en alltmer global värld är effektiv tvistlösning en förutsättning för förbättrad och ökad internationell handel mellan parter i olika länder. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) är världsledande i detta. Vi bidrar till en stark ekonomi genom effektiva mekanismer för tvistlösning. Årligen bistår SCC internationella och svenska företag i 200 tvister till ett värde av cirka 150 miljarder kronor.

www.sccinstitute.se


VÄLKOMMEN

Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad, men tillväxten bromsas av bostadsbrist och trafikinfarkt. idigare i höstas lämnade Trafikverket sitt förslag på nationell plan för infrastrukturen mellan 2018 och 2029 till regeringen. Fyrspår Stockholm– Uppsala är med, men inte fullt ut finansierat. Byggstarten planeras till någon gång 2024–2029 och en tredjedel av investeringskostnaden är budgeterad den här planperioden. Vad som händer sedan är svårt att säga. Därför var det glädjande att alla politiker som var med på Handelskammarens stora hearing ett år före valet unisont sa att de var beredda att arbeta för att tidigarelägga fyrspåret. Vi tror att det kommer att finnas anledning för oss att påminna dem om det framöver! Det är fullkomligt absurt om några mil järnväg som kan leda till 100 000 nya bostäder i bra stationslägen ska dröja till 2040. Särskilt som det är Sveriges mest lönsamma spårinvestering – och den behövs redan nu.

T

ETT PROJEKT som inte finns med i planen är Östlig förbindelse, det vill säga att bygga färdigt ringleden runt Stockholm. I dagsläget är den färdig till ungefär 75 procent och de senaste åren har ett par miljarder plöjts ner i förstudier och projektering av den sista biten. Men nu läggs projektet i malpåse. Pengar bokstavligt talat i Saltsjön. Det är allvarligt eftersom trafiksituationen i Stockholmsregionen är ansträngd. Östlig förbindelse har starkt folkligt stöd – sex av tio stockholmare är positiva, enligt en Demoskopundersökning som vi har låtit göra. Ännu viktigare är att den skulle minska biltrafiken i innerstaden med 11 procent och få positiva effekter på stadsmiljön. En paradox är att samtidigt som infrastrukturbudgeten är för liten i förhållande till rimliga behov i ett land som Sverige så är dörren i princip stängd till mer

privata finansieringsupplägg, så kallad offentlig-privat samverkan (OPS). Politikerna vill att staten finansierar allt själv, då statens kapitalkostnader är lägre än privata aktörers. Problemet med det argumentet är att det helt bortser ifrån den dynamik som uppstår när vi kan få loss resurser att färdigställa fler infrastrukturprojekt på kortare tid. Trots sin växande befolkning är Sverige ett till ytan stort land med en liten och geografiskt utspridd befolkning. Det behövs investeringar i väg- och järnvägsnät, men också flygplatser och hamnar. Under många år har landet, inte minst i en internationell jämförelse, underinvesterat i ny infrastruktur och försummat underhållet av den befintliga. Det gör utmaningen vi står inför än större. Vi behöver ändamålsenlig infrastruktur för att hålla ihop landet. De riktigt stora behoven har vi dock i de växande storstadsregionerna där de inomregionala pendlingsmöjligheterna behöver förbättras. Framför allt behöver vi ta höjd för att dessa regioner ska kunna bli befolkningsmässigt väsentligt större än i dag. För att det ska ske måste huvudstadsregionen hitta egna finansieringslösningar och sluta räkna med statsmakten.

INNEHÅLL Mats Bergdahl, trade finance manager på BillerudKorsnäs, använder Handelskammarens digitala exporttjänst.

18

Foto: Magnus Glans

TA HÖJD FÖR TILLVÄXTEN

ENKLARE MED DIGITAL STÄMPLING

Med det digitala verktyget Tradecert effektiviseras hanteringen av handelsdokument. 07 Ett år före riksdagsvalet ordnade Stockholms Handelskammaren en hearing om regionens viktigaste frågor. 09 Sju flygplatser hotas av nedläggning om en flygskatt införs. Dessutom försvinner tusentals arbetstillfällen. 21 Här är alla nya medlemmar sedan sist. 22 Förmånerna till dig som är medlem. 23 Debatt: För eller emot resolutionsavgift? 24 Här möttes vi på Handelskammaren. 27 Trender, nyheter och konstigheter.

SPANA IN CHAMBER.SE FÖR DE SENASTE NYHETERNA

Handelskammartidningen distribueras till Stockholms Handelskammares ­medlemsföretag, prenumeranter och ledande personer inom politik, f­ örvaltning, ­organisationer, massmedier och opinionsbildare. Adressuppgifter på sidan 22.

MARIA RANKKA VD, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE URBAN EDENSTRÖM ORDFÖRANDE, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Ansvarig utgivare: Maria Rankka Kontakt: Andreas Åström andreas.astrom@chamber.se Prenumerationsärenden: Petra Tieu petra.tieu@chamber.se 08-555 100 35 Produktion: OTW • otw.se Redaktör: Carl Hjelm • carl.hjelm@otw.se Layout: Tor-Arne Moe tor-arne.moe@otw.se Omslag: Erik Nylund Tryck: Åtta.45 Tryckeri Repro: Done Annonser: Andreas Åström andreas.astrom@chamber.se 08-555 100 01

Handelskammartidningen får citeras om källan anges. För att återge ­­artiklar, foto och illustrationer krävs ­­redaktionens medgivande. ­Redaktionen ansvarar inte för insänt material som ej är beställt. Trycks på miljövänligt papper.

sthlm no 3 2017 • 3


Vinn tid och pengar – passet för dina varor En internationell tullhandling som gäller för att tillfälligt föra in och ut varor i länder utanför EU.

Snabbt och enkelt när du ska på mässa, transportera varuprover eller yrkesutrustning Läs mer om ATA-carnet på www.chamber.se


NYHETER

PÅ GÅNG BÄST JUST NU ENLIGT

PER BROMAN VD, FOTOGRAFISKA:

Vad är det bästa med Stockholm? – Skönheten, renheten, människorna och maten. Vi bor i en av världens allra vackraste städer. Utsikten från oss på Fotografiska är ett stort skådespel varje dag. Varför är Stockholm bästa staden att bo i? – Helheten, det mesta är väl fungerande. Det är en bra nivå på det mesta. Men jag saknar världsklass, vi har i Stockholm pratat om världsklassambition men det är väldigt lite som är världsklass. Men helheten är det. Vad kan bli bättre i Stockholm? – Allt kan bli bättre.

Foto: Anette Nantell/TT-Bild

Per Broman är vd för Fotografiska i Stockholm. Museet grundade Per tillsammans med sin bror Jan Broman.

sthlm no 3 2017 • 5


NYHETER

Mark Humphreys är ansvarig arkitekt på arkitektbyrån Tengbom som ligger bakom den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg.

TILLFÄLLIG SALUHALL PRISAS Den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg får Stockholms Handelskammares stadsmiljöpris 2017. En temporär byggnad som har mjukat upp människors syn på hur man kan bygga i stadsmiljö. T E X T: A N D E R S D A H L B O M FOTO: MAGNUS GLANS

6 • sthlm no 3 2017

uccé. Så måste man beskriva den till­ fälliga saluhallen på Öst­ ermalmstorg som slog upp dörrarna i april förra året. Omgivningens och handlarnas farhågor inför att ersätta ”Hal­ len”, som genomgår nödvändig renovering, har i dag förbytts i glädje efter ökade intäkter och besökssiffror. Nu får bygg­ naden Stockholms Handels­ kammares stadsmiljöpris. – Den tillfälliga saluhallen har redan fått mycket upp­ märksamhet för sin utform­ ning och funktion så vi vet att den har många kvaliteter, men det är överraskande och roligt att den också får ett stadsmiljöpris. Östermalmstorg är en populär plats i Stockholm, mycket tack vare saluhallen. Så när vi stängde för att reno­

S

ligger bakom både byggnaden vera kändes det viktigt att den samt renoveringen av gamla tillfälliga byggnaden skulle tillföra något till stads­ hallen, har hört att många miljön under byggtiden, vill att saluhallen ska bli säger Åsa Öttenius, permanent. – Men jag tror att alla fastighetsdirektör kommer bli nöjda när på fastighetskontoret Åsa Öttenius den gamla hallen i Stockholms stad. Saluhallen med yttre öppnar igen. Det väggar i furu, kanalplast och känns samtidigt fantastiskt glas blev snabbt populär. Bygg­ hur den tillfälliga hallen har naden är konstruerad för att blivit mottagen. Att vi nu får snabbt kunna byggas upp och Stadsmiljöpriset är ett fint sätt demonteras. Mark Humph­ att känna att vi har bidragit reys, ansvarig arkitekt på positivt till Stockholm, säger arkitektbyrån Tengbom som Mark Humphreys.

STADSMILJÖPRISET 2017 – JURYNS MOTIVERING

”En stad som växer och utvecklas med Stockholms hastighet och kraft behöver finna bra tillfälliga lösningar. Det är en utmaning att få dessa att berika i stället för att förfula stadsmiljön. Den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg är ett lysande exempel på hur en praktisk nödvändighet – restaureringen av saluhallen från 1800talet – kan generera inte bara en förstklassig byggnad, utan även ett rikare stadsliv.”


NYHETER

”FYRSPÅR BÖR BYGGAS TIDIGARE” mycket valuta för pengarna, säger Göran Brocknäs, regionschef för Handelskammaren i Uppsala. Däremot innehåller Trafikverkets förslag inga medel till att bygga klart ringleden runt Stockholm. Satsningen Utbyggd infrastruktur på höghastighetståg tar i form av fler järnvägsen stor del av budgeten. spår är en grundsten för – Vägarna i vår region ökat bostadsbyggande i är eftersatta. Det komen region som beräknas mer att märkas för våra Fredrik Sand växa med en miljon företag. Vi har även från invånare fram till år 2050. början varit kritiska till Tra– Det här är en satsning som fikverkets planerade satsning förstärker landets mest dypå höghastighetståg. Projektet namiska region med Uppsala, ger inte tillräcklig nytta för Stockholm och Arlanda. Det pengarna. Med sänkta tågfinns inget annat infrastrukhastigheter känns projektet turobjekt i landet som ger dessutom varken hackat eller lika stor bostadsnytta och lika malet, säger Fredrik Sand.

Nya spår mellan Stockholm och Uppsala är bra. Men utbyggnaden behöver få mer medel och genomföras tidigare än planerat. Så kommenterar Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. T E X T: A N D E R S D A H L B O M

yrspår mellan huvudstaden och Uppsala är en fråga som Handelskammaren länge har drivit. Att utbyggnaden nu ingår i Trafikverkets förslag glädjer Fredrik Sand: – Det är bra att spårutbyggnad finns med i planen. Samtidigt behöver mer pengar avsättas för projektet och det bör genomföras tidigare. Det ska Handelskammaren fortsätta att driva.

F

FÖRSLAGET TILL TRANSPORTPLAN Den 31 augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell trafikslags­ övergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018 till 2029. Förslaget är nu ute på remiss. I mars 2018 väntas regeringen fatta beslut.

Vilka politiska frågor är hetast i Stockholmsregionen inför 2018? Ett år före riksdagsvalet bjöd Stockholms Handelskammare in till politisk hearing för att debattera allt från tillväxt till flygskatter.

Ylva Johansson (S), Annie Lööf (C), Anna König Jerlmyr (M), Per Bolund (MP), Mats Persson (L) och Jakob Forssmed (KD) var några av deltagarna i Handelskammarens hearing om regionens viktigaste frågor.

T E X T: A N D E R S D A H L B O M

kyskrapor, vårdval och arbetskraftsinvandring. Det var några av de frågor som ventilerades under en välbesökt hearing den 8 september. Efter en inledande trendspaning av debattören Johan Norberg följde en politisk paneldebatt med både företrädare från regeringen och Alliansen. När panelen kom in på bostadspolitik välkomnade både partiledaren Annie Lööf (C) och finansmarknadsministern Per Bolund (MP) nya samtal över blockgränserna

S

för att se över regleringar. Hela panelen var även nöjd med den tänkta utbyggnaden av tågspår mellan Stockholm och Uppsala som finns med i Trafikverkets nationella transportplan. Lika stor var samsynen vad gäller att ändra dagens regelverk för arbetskraftsinvandring med spetskompetens. Det uppmärksammade exemplet med stjärnkodaren Tayyab Shabab som var tvungen att lämna landet gjorde arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) upprörd: – Det är helt galet. Vi kan

Släng flygskatten i papperskorgen. inte ha det så att löjliga felaktigheter stoppar människor. Vi ska lösa det här! Motsättningar mellan blocken blev mer tydliga när panelen kom in på vinster i välfärden samt svenska flygskatter. Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson, kallade frågan om den senare ”plakatpolitik i kubik”: – Släng flygskatten i pap-

perskorgen, satsa på en internationell flygskatt i stället. Under hearingen debatterade även finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) landstingsfrågor inför valet. Två av Stockholmpolitikens grand old ladies” – de tidigare finansborgarråden Annika Billström (S) och Kristina Axén Olin (M) – avslutade hearingen med både tillbakablickar och vikten av att ha visioner i politiken. sthlm no 3 2017 • 7

Foto: Björn Leijon

HETASTE VALFRÅGORNA DEBATTERADES


NYHETER

NYE ORDFÖRANDEN BRINNER FÖR REGIONEN Stockholms Handels­kammares nye ordförande heter Urban Edenström. Men han är inte ny i sammanhanget – han har tidigare varit både styrelse­ledamot och vice ordförande. – Jag brinner för huvudstadsregionen och vill ge tillbaka något till en region som betytt så mycket för mig. T E X T: M AT S L U N D S T R Ö M

rban Edenström är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer, verksam i fastighets- och it-sektorn, främst via Stronghold Invest som är storägare i Newsec och en mängd andra bolag. Han ger sällan intervjuer, men det här uppdraget berättar han gärna om. Handelskammartidningen STHLM träffar honom på hans kontor vid Stureplan. Varför engagerar du dig i Handelskammaren? – Jag har länge känt att jag vill göra något mer för Stockholm. Jag tycker att frågan om regionens ställning i den globala konkurrensen är viktig och har alltid haft ett nördigt intresse för samhällsutveckling. En ordförande ska kunna hantera skärningspunkten mellan politik och näringsliv. Vad vet du om politikens villkor? – Näringslivsfolk tycker ofta att det politiska arbetet går för långsamt. Jag har förvisso aldrig varit politiskt engagerad, men jag träffar sedan länge politiker regelbundet och har fått mer förståelse för och inblick i hur politiken fungerar. Gör politiken tillräckligt för vår region? – Med en minoritetsregering på riksnivå är det förstås knepigt att få något uträttat. På regional nivå är det olyckligt att det finns 34 kommuner, två län och två landsting – medan vi som bor här sällan tänker på att regionen är så organisatoriskt splittrad. Jag tycker det är hårresande att Stockholm inte får den infrastruktur som krävs för att fortsätta att utvecklas som en motor för Sverige genom att bygga ut tunnelbanan och förbättra flygförbindelserna.

Jag tycker att frågan om regionens ställning i den globala konkurrensen är viktig.

U

8 • sthlm no 3 2017

DETTA ÄR URBAN EDENSTRÖM

Urban Edenström har ett långt förflutet i fastighetsbranschen. Han är grundare och koncernchef för Stronghold Invest som primärt verkar under varumärkena Newsec, Niam och Datscha med över 2 000 anställda och en omsättning på två miljarder kronor. Bolagsgruppen är marknadsledande och verksam i nio länder. Urban Edenström har en civilingenjörsexamen från KTH och har även studerat vid managementskolan IMD i Lausanne.

I synnerhet som 25 procent av landets invånare bor här och står för en tredjedel av landets BNP samt betalar 50 procent av alla statliga skatter. Vad behöver Stockholm för att fortsätta att utvecklas? – Frågar vi våra medlemmar kommer bostäder på första, andra och tredje plats, men för att kunna bygga fler bostäder krävs först och främst infrastruktur. Vi behöver bygga färdigt de sista 22 procenten av ringleden, bygga ut tunnelbanan ännu mer och vi behöver ett fyrspår till Uppsala där vi i en rapport har kunnat påvisa att det kan ge 100 000 nya bostäder. Sedan är arbetskraftsbristen skriande, exempelvis när det gäller programmerare. Vi kan inte fortsätta att utvisa talangfulla personer som har arbete. Vi behöver även satsa mer på kontorslokaler där det också finns en brist. För att inte nämna det akuta behovet

av en rimlig och tillväxtvänlig optionsbeskattning. Finns det något i Handelskammarens arbete som borde förändras? – Jag tycker att den nuvarande organisationen med Maria Rankka gör ett fantastiskt jobb. Den är snabbfotad och tar upp rätt bollar så jag vill inte ändra något i det avseendet. Möjligtvis skulle jag vilja engagera kammarens fullmäktige mera. Det består av hundra näringslivspersoner från toppskiktet med stor kunskap om vad regionen behöver. Avslutningvis, beskriv din företrädare, Michael Wolf. – Vissa kan man bli kompis med direkt. Michael är sådan person. Han är både kompetent och inkluderande när man är ny och råkar ställa korkade frågor. Det är tråkigt att han slutar, men jag är glad över att vara hans vän.


NYHETER

ÖRNSKÖLDSVIK

KARLSTAD KRAMFORS-SOLLEFTEÅ

Sollefteå 650 arbetstillfällen försvinner. Flygtillgängligheten minskar med 80%. Skattebortfall: 13 miljoner kr/år. Kramfors Flygtillgängligheten minskar med 63%. Skattebortfall: 10 miljoner kr/år. 1 600 arbetstillfällen på 900 arbetsställen försvinner i de fyra närliggande kommunerna.

3 000 arbetstillfällen försvinner. Flygtillgängligheten minskar med 92%. Skattebortfall: 72 miljoner kr/år. 7 000 arbetstillfällen på 3 200 arbetsställen försvinner i tio av de närliggande kommunerna.

1 300 arbetstillfällen försvinner. Skattebortfall: 30 miljoner kr/år. 1 400 arbetstillfällen försvinner i de två närliggande kommunerna.

SÅ DRABBAS KOMMUNERNA OM FLYGPLATSERNA LÄGGS NER

JÖNKÖPING TROLLHÄTTAN-VÄNERSBORG

Trollhättan 1 200 arbetstillfällen försvinner. Flygtillgängligheten minskar med 71%. Skattebortfall: 30 miljoner kr/år. Vänersborg Flygtillgängligheten minskar med 63 %. Skattebortfall: 25 miljoner kr/år. 4 400 arbetstillfällen på drygt 1 800 arbetsplatser försvinner i de tio närliggande kommunerna.

500 arbetstillfällen försvinner. Flygtillgängligheten minskar med 84%. Skattebortfall: 177 miljoner kr/år. 10 500 arbetstillfällen på 4 400 arbetsställen försvinner i 15 av de närliggande kommunerna.

FLYGSKATTEN SKAPAR FLYGPLATSDÖD I en rapport från Stockholms Handelskammare framgår det att regeringens flygskatt kommer att drabba flera flygplatser så hårt att de kan tvingas lägga ner. Något som påverkar resenärer och kommuner men endast ger begränsad klimatnytta. T E X T: A M A N D A H J E L M

verige är ett avlångt land och flygbehovet är därför stort. – Från alla Sveriges kommuner pendlar någon till Stockholms stad. Någon från Stockholms län pendlar till alla Sveriges kommuner. Flyget är det enda alternativet för att snabbt och effektivt kunna

S

transportera sig, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Regeringens förslag om en flygskatt har mött hård kritik och nu kan Handelskammaren i en rapport visa att sju flygplatser kan tvingas lägga ner om flygskatten blir verklighet. Analysföretaget WSP har undersökt passagerarströmmarna på sju regionala, icke-statliga flygplatser runt om i landet. Enligt WSP:s beräkningar kommer flygskatten att leda till ett passagerarbortfall på ungefär 2 900 personer per flygplats i genomsnitt. Något som representerar 6 procent av inrikestrafiken. – Skulle tillgängligheten försvinna och flygplatser stänga så skulle det påverka

arbetstillfällen och antalet företag i ett område. Nedläggningarna skulle även hota ett antal jobb samt skatteintäkter för kommunerna. Flygskatter i Europa avvecklas när konsekvenserna blir tydliga, säger Fredrik Sand. Tanken med flygskatten är att minska flygets miljöpåverkan. Men enligt rapporten kommer inte de mindre miljövinster som skatten skulle ge väga upp mot de övriga effekterna: – Det har visat sig att flygskatt inte ger den klimatnytta som man tror. Det är heller inte helt känt att två tred-

VÄXJÖ

2 300 arbetstillfällen försvinner. Flygtillgängligheten minskar med 61%. Skattebortfall: 55 miljoner kr/år. 3 000 arbetstillfällen försvinner i fyra av de närliggande kommunerna.

KRISTIANSTAD

1 500 arbetstillfällen försvinner. Flygtillgängligheten minskar med 46%. Skattebortfall: 35 miljoner kr/år. 2 650 arbetstillfällen på 1 100 arbetsställen försvinner i fem av de närliggande kommunerna.

jedelar av alla resor som skulle ha gjorts med flyg kommer att göras ändå, fast med bil. Det är inte direkt miljövänligt att alla sitter ensamma i varsin bil och gör uppemot 190 000 bilresor genom landet. – Det hade varit bättre att fråga hur man kan göra flyget klimatsmart – inte hur man inför en flygskatt. Då hade svaret förmodligen blivit bättre förslag om hur man kan öka användningen av biobränslen, rakare flyglinjer i Europa och bättre förutsättningar för att utveckla flygplan och flygmotorer. Sverige kan bidra på alla områden, säger Fredrik Sand. sthlm no 3 2017 • 9


NYHETER

NYTTIGT OCH UNDERHÅLLANDE OM LAGERGREN Bok: ”Skiljedomens ädla konst”. Författare: Anders Johnson. Förlag: Ekerlids. Författaren Anders Johnson har bland annat skrivit biografin om skiljedomaren Gunnar Lagergren.

B

Foto: Caroline Andersson

HANS UPPDRAG: ATT SKILDRA SVENSK ENTREPRENÖRSANDA Författaren Anders Johnson har i flera böcker skildrat företagandets betydelse för Sverige. Nästa bok ska handla om svenska entreprenörer under 400 år. – Det finns mycket att berätta om den svenska entreprenörsandan genom historien. Det är ett underskattat område, säger han. T E X T: M AT S L U N D S T R Ö M

ed 136 böcker utgivna är Anders Johnson en av landets mest produktiva författare. Han har medverkat i eller skrivit i snitt fem böcker om året sedan han för 20 år sedan blev fri författare. – Jag har alltid gillat att skriva och sedan år 1997 gör jag det mer eller mindre på heltid, mestadels svensk näringslivshistoria och

M

10 • sthlm no 3 2017

iografin om skiljedomaren Gunnar Lagergren är ett stycke nutidshistoria i komprimerad form. I egenskap av internationell domare i mål som rörde allt från handel till svåra motsättningar mellan nationer befann han sig på resande fot under större delen av sitt liv. Först på den svenska legationen i Berlin under andra världskriget, sedan på en rad platser runt om i världen. Hans domargärning är inte välkänd utanför de juridiska kretsarna, men borde vara det. Här kan Anders Johnsons bok om Sveriges mest berömde skiljedomare hjälpa till. Gunnar Lagergren efterlämnade en omfattande dokumentation och i boken finns många fantastiska detaljer. Frågan man ställer sig är hur en svensk jurist kunde nå så långt. Svaret tycks finnas i hans svenska kynne. Gunnar Lagergren var en stillsam person som hade förmågan att vinna förtroende trots enorma motsättningar mellan parterna. Skiljedomsförfarandet är en ädel konst och få har det tålamod som krävs. Som kuriosa kan nämnas att sporten bordtennis spelade en roll i skiljedomarens liv. Ofta köpte Gunnar Lagergren in ett bordtennisbord inför ett skiljedomsförfarande för att parterna skulle kunna mötas och umgås vid sidan om de komplicerade förhandlingarna som kunde vara månader och ibland år. Boken om Gunnar Lagergren är underhållande och nyttig läsning för alla som är intresserade av internationella relationer och av personhistoria.

personporträtt, säger han. Anders Johnson har bland annat skrivit en rad biografier om historiska svenskar, främst industrialister och företagsledare, bland andra Gustaf Dalén och Gustaf de Laval. Andra områden som han har avhandlat är invandringens betydelse för Sverige samt liberalismens svenska historia. I en nyutkommen bok porträtteras skiljedomaren Gunnar Lagergrens livsgärning. – Han hade ett fascinerande liv. Det är ett stycke 1900-talshistoria och en bok lärorik för alla som sysslar med internationella relationer. Anders Johnson har skrivit många historiska personporträtt, men med boken om skiljedomaren Gunnar Lagergren var det annorlunda.

– Skillnaden är att den här biografin ligger mycket närmare i tiden än de jag har skrivit tidigare. Det är alltid känsligare att skriva om personer som är tidsmässigt närmare. Men när det gäller Gunnar Lagergren har det inte varit något problem. Det fanns gott om dokumentation och jag har fått mycket hjälp av hans familj. Nästa bok blir en svensk entreprenörshistorik till minne av att ”Sveriges första entreprenörer”, Louis De Geer och Willem de Besche 1618 blev arrendatorer till Finspångs bruk. – Innan dess var ledarna av de svenska storföretagen i praktiken statliga företagsledare, men de två pionjärerna fick stor frihet att driva bruket som ett självständigt företag. Det var början på den svenska entreprenörsandan.

M AT S L U N D S T R Ö M


NYHETER

FÖRSLAG: NYA LINJER FÖR BÅTPENDLING Ett förslag med 15 nya båtpendlingslinjer på Stockholms vatten. Det presenterar Stockholms Handelskammare som en konkret lösning på regionens överbelastade trafiksystem i en ny rapport. – Vattenvägarna har legat spegelblanka för länge. Nu är det är dags att politikerna kommer överens och fattar beslut, säger Lotta Andersson, projektledare och utredare på Handelskammaren. T E X T: P H I L I P PA M A G N U S S O N

”Hamburg och London är exempel på städer som har lyckats integrera båtlinjer i den redan existerande kollektivtrafiken. Kan de så kan vi”, säger Lotta Andersson, projektledare och utredare på Stockholms Handelskammare.

e 15 föreslagna båtpendlingslinjerna har förutsättning att öka både kapaciteten i kollektivtrafiken och utbudet av transporter för invånarna i Stockholm – den snabbast växande huvudstaden i Europa. Geografiskt sträcker sig det nya, föreslagna båtsystemet från Viksjö i norr till Tollare i söder. Båtlinjerna utgörs av två varianter: dels längre linjer från förorterna till city och tillbaka, dels så kallade city boats för korta sträckor. Gemensamt för hela systemet är att det ska vara väl integrerat med redan etablerade bytespunkter i stadens infrastruktur och tillgängligt året runt. – Infrastruktur kostar vanligtvis pengar, men då våra vattenvägar redan finns blir det ett förhållandevis billigt och miljövänligt alternativ. Dessutom skulle det öka målen för bostadsbyggandet eftersom många orörda lägen vid kajerna nu skulle kunna anslutas till en ny form av kollektivtrafik. I dag utgör båttrafiken en procent av all kollektivtrafik i regionen. Med det nya förslaget skulle båttrafiken för huvudstadsregionens invånare kunna bli en lika självklar del av vardagen som bussar och tunnelbana.

D

15 NYA BÅTLINJER LÅNGA LINJER 1. Viksjö–Alvik 2. Nockeby–Alvik 3. Ekerö–Norsborg 4. Lidingö–Nacka Strand 5. Sundbyberg–Munkbrohamnen 6. Hägernäs Strand –Norra Djurgårdsstaden 7. Tollare Strand–Slussen 8. Nobel Center–Slussen KORTA LINJER 9. Klara Mälarstrand–Kungsholmstorg 10. Gröndal–Lilla Essingen 11. Kristineberg–Lilla Essingen 12. Årsta–Marievik/Liljeholmskajen 13. Årsta–Skanstull 14. Djursholm–Lidingö 15. Sollentuna–Danderyd

– Politikerna är villiga att investera i annan kollektivtrafik. Men det är ett slöseri av resurser att inte nyttja vattnet. Nu är det upp till politikerna att öka takten. Förhoppningsvis ser vi flera nya linjer i gång redan nästa år, säger Lotta Andersson.

sthlm no 3 2017 • 11


Arninge

DOKUMENT

+ 13 700

T-BANAN UTBYGGD SEDAN 1950

Stockholms tunnelbana har byggts ut i etapper sedan 1950. Det senaste projektet är en liten förlängning av linje 17 från Bagarmossen till Skarpnäck som färdigställdes 1994.

Viksjö

Stockholms tunnelbana är sammanlagt 109 km lång vilket gör den till den 28:e längsta i världen. Antalet stationer är 101, varav 100 är i drift. Kymlinge, mellan Hallonbergen och Kista på blå linjens Akallagren, byggdes, men öppnades aldrig.

Barkarbystaden

+ 15 000

+ 11 500

Danderydsberg

Akalla

Barkarby station

Täby centrum Roslags Näsby

100 STATIONER I DRIFT I DAG

+ 24 100

Kymlinge

Hjulsta

Mörby centrum

+ 4 500

Sörentorp + 11 400

Nälsta

+ 11 000

Järva Bromsten

+ 4 700

+ 3 500

Lidingö centrum + 24 500

Arenastaden

Hässelby strand

Ropsten

Hagalund Hagastaden

RESENÄRER I T-BANAN

Antal påstigande i tunnelbanan ett vardagsdygn vintern år 2015: T-centralen: 184 000 Slussen:  86 000 Fridhemsplan: 59 000 Gullmarsplan: 40 000 Östermalmstorg: 37 000 Mörby centrum: 9 000 Hökarängen: 6 600 Akalla: 5 500

Sofia Hammarby kanal Årstaberg

Nacka centrum

Gullmarsplan

Årstafältet Östberga

Fruängen Älvsjö Örby

Långsjö

Skarpnäck

+ 4 500

+ 11 300

Sköndal

Hagsätra

+ 13 600

Snättringe + 20 900

Norsborg

Fagersjö + 10 000

Huddinge centrum + 31 000

12 • sthlm no 3 2017

Sickla Järla

Farsta

Älta

+ 17 600


DOKUMENT

NYA T-BANAN

UTBYGGNADEN KAN GE FLER ÄN 200 000 BOSTÄDER En fortsatt utbyggnad av tunnelbanan kan ge fler än 200 000 nya bostäder. Det visar en ny framtidsvision från Stockholms Handelskammare. – För att kunna konkurrera internationellt behöver Stockholm utvecklas från huvudstad till huvudstadsregion. Infrastruktur och bostäder bör byggas med det som målbild, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare. TEXTER: MIKAEL BERGLING

Gustavsberg

Orminge

+ 45 000

+ 27 400

Björknäs + 15 300

Teckenförklaring Siffrorna vid varje station syftar på bostadspotential på byggbar mark. Befintlig tunnelbanestation

Bollmora/ Tyresö centrum + 24 800

Tyresö/ Tyresö strand + 20 100

Tunnelbanestation enligt Stockholms- och Sverigeförhandlingen Nya tunnelbanestationer enligt Stockholms Handelskammares förslag

aniella Waldfogel menar att det är viktigt för Stockholmsregionens utveckling att det görs rätt strategiska val när det gäller investeringar i ny kollektivtrafik. – För att kunna göra det behövs en vision för hur staden och regionen ska växa och se ut de kommande decennierna. – Med hjälp av infrastrukturinvesteringar går det dessutom att styra hur regionen utvecklas. Nyckeln är en utbyggnad av tunnelbanan. Det är ett populärt, snabbt, pålitligt, klimatsmart och effektivt transportmedel. Daniella I dag görs det 1,2 miljoner resor per dygn Waldfogel med Stockholms tunnelbana. Framför allt i rusningstid är stora delar av tunnelbanesystemet kraftigt överbelastat. Allt talar dessutom för att trängseln kommer att öka. – Stockholmsregionen växer med närmare 40 000 människor varje år. Att fortsätta bygga ut tunnelbanenätet är helt enkelt nödvändigt. Det är förmodligen också den mest välmotiverade spårutbyggnaden i Sverige. Där man bygger ut tunnelbanan kommer dessutom ny bebyggelse att växa fram, säger Daniella Waldfogel. Handelskammaren har tagit fram en vision för hur Stockholms tunnelbanenät skulle kunna byggas ut. – Våra nya tunnelbanelinjer sträcker sig tvärs över regionen, öppnar upp nya stadsutvecklingsområden, skapar tvärförbindelser som avlastar de inre delarna av tunnelbanenätet, förbättrar förorternas förbindelser med varandra och ger en rad nya bytespunkter. Enligt beräkningar av experter vid konsultföretaget Tyréns skulle Handelskammarens tunnelbaneutbyggnad leda till 200 000 nya bostäder i anslutning till nya tunnelbanestationer. – Till det ska läggas de 250 000 bostäder som redan ligger i kommunernas långsiktiga planer. Vi vet av erfarenhet att kommunernas bostadsbyggnadsambitioner sällan når upp till målen. Förutom att många projekt överklagas och därmed skjuts på framtiden eller bantas, FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

D

sthlm no 3 2017 • 13


DOKUMENT

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA:

så finns det flera lägen som ingen byggherre eller bostadsköpare är intresserad av på grund av alltför dåliga kommunikationer. Det skulle förändras med en utbyggnad av tunnelbanan. Daniella Waldfogel är kritisk till planerna på att förlänga Roslagsbanan till Centralen, vilket den så kallade Sverigeförhandlingen bland annat resulterade i. – Nackdelen med de så kallade Stockholms- och Sverigeförhandlingarna är att de bygger på kommunernas önskelistor och inte på vad som är långsiktigt rationellt och bra för hela regionen. Det leder till projekt där man inte gjort ordentlig analys av vare sig bostadspotential, nyttor eller kostnader. – Det största misstaget gäller Roslagsbanan. Det är en mer än hundra år gammal smalspårig järnväg, en spårvidd som den är ganska ensam om i världen. Det innebär att allt kräver speciallösningar vilket blir dyrt. Pågående upprustning och utbyggnad av dubbelspår till Österskär och Vallentuna kommer att kosta cirka tio miljarder kronor. Att dra Roslagsbanan till Centralen, som planeras, skulle kosta ytterligare drygt åtta miljarder kronor. Trots att man nu har fattat ett beslut om en utbyggnad av Roslagsbanan är det enligt Handelskammaren uppenbart att nordostkommunerna – som fram till år 2045 beräknas växa med drygt 70 000 invånare – också kommer att behöva tunnelbana. På lång sikt kommer Roslagsbanan att vara otillräcklig för att kollektivtrafikförsörja området. Bör man flytta besluten kring bland annat bostadsbebyggelse från kommunerna till en högre regional nivå? – Att som i dag på en begränsad yta ha 26 olika administrativa enheter och kommunledningar, som kan dra åt olika håll, är ibland suboptimerande. Man behöver ta ett större regionalt grepp om utvecklingen. Vem ska betala för tunnelbaneutbyggnaden? – Vi ser framför oss en modell liknande den man har inom Stockholmsförhandlingen. Det innebär att staten, kommuner och landsting delar på finansieringen. Hur kan man undvika att bostäder som byggs nära tunnelbanelinjer blir så dyra att många inte har råd att efterfråga dem? – En förklaring till att det är dyrt att bygga i Stockholmsområdet är de höga markpriserna. Med ökat tillskott av byggbar mark, som utbyggd infrastruktur leder till, kommer markpriserna förhoppningsvis att hållas nere. Men det krävs också insatser från kommunerna, att de är beredda att anvisa mark till aktörer som bygger för mindre plånböcker. 14 • sthlm no 3 2017

JÄRFÄLLA

Genom att förlänga tunnelbanan från Hjulsta via Barkarby station till Viksjö möjliggörs 15 000 nya bostäder. Det ger också en ny koppling mellan de två grenarna av blå linje samt en möjlighet att byta mellan Hjulstagrenen och pendeltåg vid Barkarby.

Viksjö

Barkarbystaden

+ 15 000

Akalla

Barkarby station

Kymlinge

Hjulsta

+ 4 500

Sörentorp + 11 400

Nälsta

+ 11 000

Järva Bromsten

+ 4 700

+ 3 500

Hässelby strand

VÄSTERORT

Mellan Vällingby och Spånga station ligger Nälsta, Solhem och Bromsten. Stora delar av området har dåliga kommunikationer. En ny tunnelbanestation skulle ge goda möjligheter till förtätning. Den nya linjen knyter an till pendeltåget vid Spånga station. Där planeras också ett nytt bostadsområde på Bromstens industriområde, vilket på detta sätt får utmärkta kommunikationer åt alla håll.

JÄRVA

LIDINGÖ

Förlängs tunnelbanan från Ropsten till Lidingö centrum kan 24 000 nya bostäder byggas i anslutning till den nya tunnelbanestationen. Genom en bussterminal vid Lidingö Centrum med bytesmöjlighet till tunnelbana kan också resten av Lidingö få betydligt bättre kollektivtrafik vilket skulle ge stora utbyggnadsmöjligheter på den norra delen av ön. Men i stället har Lidingö stad beslutat att bygga en ny bro till Ropsten för Lidingöbanan.

Om naturreservatet begränsas kan Järvafältet utvecklas till en attraktiv och innehållsrik park samtidigt som 20 000 nya bostäder byggs runt den. Området skulle bli ”Stockholms Central Park”. På tunnelbanans Akallagren, mellan Hallonbergen och Kista, ligger ”spökstationen” Kymlinge. Det är en tunnelbanestation som har byggts men aldrig tagits i bruk. Öppnas den, går det att bygga 4 500 bostäder i området.


DOKUMENT

Arninge + 13 700

Täby centrum Roslags Näsby + 11 500

Danderydsberg + 24 100

”KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR NAVET OCH MOTORN”

Mörby centrum

Norra Stockholmsregionen väntas växa med 70 000 invånare fram till 2045. Det är detsamma som ett helt nytt Täby. ristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M) i Stockholm, säger att Stockholmsregionen har ett par förlorade årtionden bakom sig när det gäller utbyggnaden av kollektivtrafiken. – Vi behöver komma tillbaka till framtiden, till den tid då kollektivtrafikutbyggnaden, inte minst tunnelbaneutbyggnaden, gick hand i hand med bostadsbyggandet. – Även om vi under de senaste åren har beslutat om historiska kollektivtrafiksatsningar, kräver den starka inflyttningen till Stockholmsområdet ytterligare satsningar på bostäder och infrastruktur. Samtidigt bör vi lära oss av historien. Miljonprogramsområdena, som på kort sikt framstampades ur jorden på 1960- och 1970-talen, ska vi inte tillbaka till. Det är inte alla kommuner i Stockholmsområdet som vill ha tunnelbana. – Ska vi kunna bygga en modern och växande storstadsregion behövs det en större förståelse för att trafikinfrastruktur inte bara är statens eller landstingets ansvar, utan det är ett gemensamt ansvar. Kollektivtrafiken är navet och motorn i utvecklingen. – Det krävs en samverkan mellan kommunerna, som har planmonopolet och som i stor utsträckning möjliggör bostadsbyggandet, och landstinget som är kollektivtrafikhuvudman, och staten. Bör beslut om bostadsbyggande flyttas från kommunerna till en regional nivå? – Tunnelbanenätet har större

K

Lidingö centrum + 24 500

Arenastaden Ropsten

Hagalund Hagastaden

NORDOST

Den stora befolkningsökningen och de goda exploateringsmöjligheterna gör att Roslagsbanan på sikt inte kommer att kunna kollektivtrafikförsörja nordöstra Stockholmsregionen som därför är i stort behov av utbyggd tunnelbana. Danderyds kommun har beslutat göra stora delar av Danderydsberg till naturreservat. Trots det går det att bygga 24 100 bostäder i området. Roslags Näsby och Täby Centrum kan få en gemensam underjordisk station med uppgångar åt flera håll och möjlighet att byta till två av Roslagsbanans grenar. Hela Nordostsektorns busstrafik, utom de delar som berör Danderyd och de södra delarna av Täby, kan flyttas till Arninge, vilket skulle avlasta E18 och minska infartsköerna. Boende i Norrtälje och övriga nordostsektorn kan infartsparkera i Arninge. Vid Arninge kommer det också att vara möjligt att byta till Roslagsbanans Österskärsgren.

Teckenför

betydelse för var människor väljer Den övre siffr att bosätta sig och leva sina liv, än vad bostadsponte kommungränserna har. Vi bör därför mark och den ta bort en massa administrativa hinsyftar på bos der och öka samverkan. Men jag tror skyddad mar inte att vi löser problemet bara genom att flytta frågan från den ena adminisBefintlig t trativa nivån till den andra. Vad behövs? Tunnelban – Det vi behöver är handlingskrafStockholm tiga politiker som har förmåga att ta Sveigeför varandra i hand och förstå att om det Nya tunne ska bli verkstad måste alla vara med enligt Sto och bidra. Handelsk – När vi startade upp Stockholmsdelen av Sverigeförhandlingen bjöd jag in alla kommuner i länet att vara med. Men alla visade inte intresse. En del tror att de kan sitta på sin kant och skriva kravlistor. Ska det bli verkstad måste man vara med och jobba. Vi är uppe i en stor kulturförändring. Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd och andre vice ordförande i landstingsstyrelsen, säger att det numera finns en större samsyn om tunnelbanans betydelse för bostadsbyggandet än tidigare. – Det är mycket positivt. Att satsa på tunnelbanan är jätteviktigt, till exempel att knyta ihop Hjulsta och Barkarby till en ring, bygga ut tunnelbanan till Täby och ny nord-sydlig linje. – Men även om tunnelbanan är både effektiv och populär, tycker jag inte att det går att välja bort moderna snabbussar i egna körfält. Jag tror till exempel mycket på Stockholmsbågen som ett sätt att knyta samman norra och södra Stockholmregionen via Förbifarten. Det ska gå att bo i Haninge och arbeta i Täby eller tvärtom. Det är svårt i dag. sthlm no 3 2017 • 15


DOKUMENT

”STORA OBEBYGGDA OMRÅDEN I REGIONEN” Stockholmsregionens problem är inte brist på mark som är lämplig för bostadsbyggande. – Det finns stora obebyggda områden där man kan skapa helt nya stadsbildningar. Men då behöver bland annat tunnelbanan byggas ut, säger Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan. somras berättade tågjätten MTR:s ordförande Frederick Ma i en intervju i Svenska Dagbladet hur bolaget i Hongkong köper områden som saknar bra kollektivtrafik för att sedan bygga tunnelbana, bostäder, kontor och köpcentrum. Områdena planeras så att det ska vara så lätt som möjligt att använda kollektivtrafiken. I dag äger tågbolaget 13 köpcentrum och 96 000 lägenheter i Hongkong. 18 000 bostäder håller på att byggas. Tillvägagångssättet påminner en hel del om hur det gick till när Stockholm expanderade åren efter andra världskriget. – Stockholm växte och behovet av bostäder var då, precis som i dag, mycket stort. De som ritade upp tunnelbanan funderade samtidigt på hur de skulle bygga de samhällen som tun-

I

nelbanan skulle betjäna. Det fungerade klockrent, säger Göran Cars. – Tyvärr är det ett tänkande som sedan dess i stor utsträckning har gått förlorat. I dag är det några som arbetar med bostadsprojekt, medan andra jobbar med infrastruktur. Det är helt vansinnigt, speciellt i en region som Stockholm. Vad ska man göra? – När vi planerar för infrastruktur ska vi samtidigt planera för bostäder och tvärtom. Även om det råder bostadsbrist går det inte att bygga bostäder på ställen som är otillgängliga. Ska en investerare vara beredd att sätta kapital i ett dyrt bostadsprojekt

Sofia

fordras det tillgänglighet. – Förbättrad tillgänglighet ökar dessutom priset på marken och på fastigheterna och blir ett sätt att finansiera det samhällsbyggande som behövs. Vad tycker du om att en del kommuner säger nej till att bygga tunnelbana? – Jag tycker att det är ett ofog när kommunalpolitiker, för att inte stöta sig med en opinion, inrättar stora naturreservat för att hindra bebyggelse eller säger nej till tunnelbana. Besluten borde ligga på regional nivå. – I dag tar små kommuner som Solna och Sundbyberg ansvar för regionen och bygger, samtidigt som kommuner med stora markresurser och andra goda förutsättningar bara säger blankt nej. Det är inte rimligt. Mats Rönnbo, utvecklingsdirektör på byggbolaget Skanska och en av de ansvariga för projektet ABC-staden, säger att kollektivtrafik och stadsutveckling bör vara tätt sammanlänkat. – Det handlar inte bara om att bygga bostäder, utan även allt annat som hänger samman med stadsutveckling, till exempel kommersiella lokaler, vårdboende, skolor och kontor. Det är viktigt att bygga en stad synkroniserat.

Hammarby kanal Årstaberg

Gullmarsplan

Årstafältet

+ 27 400

Björknäs Sickla Järla

Nacka centrum

+ 15 300

ÅRSTAFÄLTET

Har diskuterats i årtionden. Planeras att byggas 6 000 bostäder. Finns utrymme för ytterligare 2 000.

Östberga

Fruängen

Orminge

Älvsjö

ÅRSTABERG

Möjlighet att byta till pendeltåg.

HUDDINGE

En förlängning Långsjö + 11 300 av tunnelbanan från Fruängen till Huddinge centrum kan ge ytterligare 60 000 bostäder. Det är fler än vad det finns i Huddinge kommun i dag. 16 • sthlm no 3 2017

Örby

+ 4 500

Skarpnäck Sköndal

Hagsätra

+ 13 600

Älta

+ 17 600

Snättringe + 20 900

Fagersjö + 10 000

Huddinge centrum + 31 000

Farsta

Bollmora/ Tyresö centrum + 24 800


DOKUMENT

TVÄRFÖRBINDELSER

Förorterna utefter den gröna linjens tre grenar söderut har i dag mycket dåliga förbindelser med varandra. Den nya t-banelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö bör därför fortsätta i en tvärförbindelse som binder ihop söderort. Genom de nya tvärförbindelserna blir det också möjligt att förlänga befintliga linjer.

STADSDELARNA SOM INTE HADE FUNNITS Utan tunnelbanan hade stadsdelar som Hökarängen och Högdalen inte funnits.

FAGERSJÖ

Fagersjö byggdes som en tunnelbaneförort på 1960-talet, men utan tunnelbana. Utefter Magelungens strand ligger villaområden. Området har mycket stor bebyggelsepotential, inte minst med tanke på närheten till Farsta med stort centrum, simhall och sportanläggningar.

ÖSTBERGA

Byggt på 1960-talet. Ett ingenmansland mitt i Stockholms heta bostadsmarknad. Kan rymma ytterligare 5 300 bostäder.

ÖRBY

Ett fint villaområde med attraktiv bebyggelse som i dag har dåliga kommunikationer. Goda möjligheter till förtätning.

Gustavsberg

e

+ 45 000

NACKA/VÄRMDÖ

Genom att förlänga tunnelbanan till Nacka – som börjar byggas år 2018 – till Orminge via Björknäs skapas möjligheter för drygt 42 000 bostäder. Dras den vidare till Gustavsberg kan ytterligare 45 000 bostäder byggas. Ett nytt bostadsområde vid Baggensfjärden ökar bostadspotentialen ytterligare.

TYRESÖ

HÖKARÄNGEN DÅ OCH NU – FRÅN 45 TILL 10 000 INVÅNARE

Tyresös läge mellan havet och Drevviken gör att kommunen är mycket attraktiv för bostadsbebyggelse. I östra Tyresö vid Erstaviken pågår en omfattande omvandling av fritidsbebyggelse till permanentboende. Utan att förbättra kommunikationerna dit, är det stor risk för ökat bilberoende. Att dra tunnelbanan vidare från Skarpnäck till Bollmora Tyresö/ via Älta och vidare till Tyresö möjliggör Tyresö strand för drygt 62 000 nya bostäder. + 20 100

År 1946 bodde det 45 personer i Hökarängsområdet. År 1950 öppnade Stockholms första tunnelbanelinje som gick mellan Slussen och Hökarängen. Två år senare, då Hökarängen till stor del var färdigbyggd, var befolkningen uppe i 16 000, vilket var något mer än vad man planerat för. I dag bor det cirka 10 000 personer i stadsdelen. – Många var kritiska till Stockholms planer på att bygga tunnelbana. Staden ansågs för liten. Det fanns en internationell bedömning om att en stad skulle ha ungefär en miljon invånare för att det skulle vara värt att bygga ett tunnelbanesystem, och det hade inte Stockholm, säger Christoffer Sandahl, chef för Spårvagnsmuseet. När Stockholms stadsfullmäktige år 1941 beslutade att det skulle byggas ett tunnelbanesystem hade staden cirka 600 000 invånare. – Det var trångt i innerstaden. Befolkningen ökade och det behövde byggas bostäder. Med hjälp av tunnelbanan styrde man vilka områden som skulle expandera och var folk skulle bo. Många av dagens förorter, inte bara Hökarängen, är ett direkt resultat av utbyggnaden av tunnelbanan. – Det fanns också en arkitektonisk idé om hur områdena skulle se ut. Nära tunnelbanestationerna skulle man bygga ett högt hus, i nästa ring flerfamiljshus på tre eller fyra våningar och i ringen utanför egna hem. Så ser också många av områdena ut i dag.

SÅ HÄR HAR HANDELSKAMMAREN RÄKNAT Konsultföretaget Tyréns har gjort en modell för att beräkna exploateringsmöjligheterna i nya lägen. Modellen bygger på hur exploateringen i Stockholms län generellt ser ut. Därför blir exploateringsmöjligheterna större i centrala lägen och i lägen längre ut. Modellen räknar ut exploateringsmöjligheter på ytor som i dag inte är bebyggda. Vattenområden och områden med markrestriktioner är undantagna. Marken har indelats i 250-metersrutor, där exploateringsmöjligheterna är störst närmast en tunnelbanestation och avtagande ut till ett avstånd på två km från tunnelbanestationen. Exempel på markrestriktioner som förhindrar byggnation är kulturreservat, nationalpark, naturreservat, riksintresse flygplats, strandskydd, riksintresse friluftsliv och Natura 2000.

STOCKHOLM – FÖRSTA SVENSKA STADEN MED SPÅRVAGN

Tunnelbanan var inte den första spårbundna kollektivtrafiken i Stockholm, inte ens den första under jord. 1877 började Stockholm som första stad i Sverige med hästspårvagn. Tio år senare togs ångspårvagnar i bruk och 1901 elektriska spårvagnar. 1933 öppnades Södertunneln med spårvagnstrafik under jord. 1957 beslutade politikerna i Stockholms stadsfullmäktige att lägga ner spårvagnstrafiken i innerstaden. De sista innerstadslinjerna lades ner 1967. I dag finns det tre separata spårvagnsbanor i Stockholmsområdet: Lidingöbanan, Nockebybanan-Tvärbanan samt Spårväg City. sthlm no 3 2017 • 17


JUST NU

TEMA: DIGITAL STÄMPLING

JUST NU

ENKLARE EXPORT MED DIGITAL TJÄNST I somras började Handelskammaren erbjuda digital stämpling av handelsdokument. – Tidigare kunde processen ta en vecka på grund av transportledtiderna. Med den digitala tjänsten kan det ta mindre än en timme att få dokumenten godkända och utskrivna, säger Fredrik Edholm på Stockholms Handelskammare. T E X T: M AT S L U N D S T R Ö M

andelskammalägre miljöpåverkan, säger Fredrik ren har många Edholm. uppgifter, bland Den digitala stämpeln erbjuds via andra att utfärda en webbtjänst där dokumenten hanhandelsdoteras i PDF-format. Webbtjänsten kument erbjuder också verktyg för starelaterade tistik samt en bättre kontroll till export. Det kan röra sig och överblick över processen, om allt från ursprungsinvem som har signerat och tyg, visering av fakturor i vilket skede handlingen och godsbeskrivningar till befinner sig i. ATA-carneter som underlättar Fredrik Edholm – Även arkiveringen av de temporär export. digitala dokumenten är bättre Dagligen anländer hundratals och finns tillgängliga betydligt postbrev eller transportbud med längre än tidigare. Arkiveringen fysiska handlingar till Stockholms sker dessutom automatiskt, säger Handelskammares kontor på Fredrik Edholm och tillägger: Brunnsgatan för att stämplas ma– I en globaliserad värld blir det nuellt och returneras på samma vis. allt viktigare att våra exportföretag Transporterna av fysiska dokument förblir konkurrenskraftiga. Med har gjort att ledtiderna har varit hjälp av det här digitala verktyget långa. kan Handelskammaren bidra till Men nu erbjuder Handelskammaen effektivare och miljövänligare ren ett digitalt verktyg för stämpling logistik och industrins ständiga krav av majoriteten av handlingarna, på förbättringar. vilket förenklar processen avsevärt. – Tanken är att underlätta och koppla samman kammaren med De nya rutinerna ger exportföretagens logistiska process. ökad kundnytta – och De nya rutinerna ger ökad kundnytta är både säkrare och mer genom att vara både säkrare och kostnadseffektiva. kostnadseffektivare samt med en

H

18 • sthlm no 3 2017

Mats Bergdahl på BillerudKorsnäs säger att tidsvinsten är stor med digital stämpling av exporthandlingar.


JUST NU

DETTA ÄR TRADECERT

Den digitala plattformen Tradecert är en tredjepartstjänst för digital ansökan och hantering av ursprungsintyg som erbjuds av Stockholms Handelskammare. Plattformen har integrerats med Stockholms Handelskammares kund- och faktureringssystem. Webbadressen är www.tradecert.com.

MATS BERGDAHL, BILLERUDKORSNÄS:

”GER HELT NYA MÖJLIGHETER” BillerudKorsnäs var tidigt ute med att använda Tradecert för digital stämpling av exporthand­ lingar. – Tidsvinsten med den digitala hante­ ringen är stor. Inom loppet av sekunder kan ansökan stämplas av Handels­ kammaren, säger Mats Bergdahl, trade finance manager på Billerud­ Korsnäs. T E X T: M AT S L U N D S T R Ö M F O T O : M A G N U S G L A N S

sthlm no 3 2017 • 19


JUST NU

”Med Tradecert kan kontoren i till exempel Singapore, Shanghai och Dubai arbeta autonomt utan några som helst geografiska begränsningar”, säger Mats Bergdahl på BillerudKorsnäs.

illerudKorsnäs är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och är ett av landets större exportföretag med en årlig omsättning på drygt 20 miljarder kronor. Med en så omfattande utlandshandel är digitaliseringen av exporthandlingar av stor betydelse. Mats Bergdahl berättar att de började använda Tradecert omedelbart efter att tjänsten blev tillgänglig. – Tidigare var vi tvungna att åka in till Brunnsgatan i Stockholm personligen eller genom att skicka bud. Det var en stor tidstjuv som också kostade

B

20 • sthlm no 3 2017

extra tid och pengar. Var det bråttom var vi tvungna att ringa in och fråga om dokumenten var stämplade och klara. Tradecert har flera funktioner som inte tidigare fanns med den fysiska hanteringen av dokumenten. Det ger helt nya möjligheter, förklarar Mats Bergdahl. – BillerudKorsnäs har regionala kontor på flera kontinenter och arbetar decentraliserat. Med Tradecert

Vi kan vid varje tillfälle ha en överblick och enkelt se var i processen ansökningarna befinner sig.

kan kontoren i till exempel Singapore, Shanghai och Dubai arbeta autonomt utan några som helst geografiska begränsningar. De kan nu, exempelvis, ansöka om ursprungscertifikat i Stockholm dygnet runt. Mats Bergdahl är också nöjd med att arbetsflödet är lättare att kontrollera än tidigare. – Vi kan vid varje tillfälle ha en överblick och enkelt se var i processen ansökningarna befinner sig. Vidare blir vi automatiskt uppdaterade när ursprungscertifikatet är klart och kan skrivas ut. Dokumenten går också att lagra, hämta och skrivas ut från ett och samma ställe. Tradecert är ett välkommet verktyg som vi varmt kan rekommendera.


JUST NU

VÄLKOMNA! HÄR ÄR VÅRA NYA MEDLEMMAR SPOTONIZE AB / PRIORITY STRATEGY / KAPITALINVEST SKANDIEN AB / CHRISTER SVENSSON I UPPSALA AB / SAFEC SWEDEN BELLATI AB / LOTT9 AB / APERIAN GLOBAL / EVOLUTION GAMING GROUP / TÖLVE AB / DESTINATION SIGTUNA / GIDSTOCKHOLM GELATO SWEDEN AB / BURSON-MARSTELLER AB / FRANSÉN REKRYTERING / ALÉNIUS & PARTNERS AB / STOCKHOLM BIKE AB HERMES MEDICAL SOLUTIONS / GNISTRA SERVICE STÄD / REGENT AB / K-MIT AB / EXPERIS AB (UPPSALA) / CMK CREATIVE AB LENNART JACOBSSON AB / RUNA VODKA AB / GREATNESS PR / JURIE ADVOKAT AB / NO LAKE AB / GENOVA PROPERTY GROUP FOTCOMPANIET I STOCKHOLM / CONSILIANDOS AB / EF EDUCATION / RDCS GROWTH & DEVELOPMENT / LEMMIK & PARTNERS IVBAR - THE INSTITUTE FOR VALUE BASED REIMBURSEMENT / INTELLECTA CORPORATE / HIFABGRUPPEN AB / BRAINTRUST ATLAS COPCO AB : ATLAS COPCO INDUSTRIAL TECHNIQUE AB : ATLAS COPCO INDUSTRIAL TECHNIQUE AB (TIERPVERKEN) LENA WÄSTFELT UTVECKLING AB / UNITED SECURITIES / SCHOTTEGÅRDEN INVEST / BUSINESS EVENT NETWORK SVERIGE AB MEDIA AND COMMUNICATION M&C CONSULTING / EMIRATES / AKADEMISKA HUS AB : AKADEMISKA HUS AB (UPPSALA) SWIRCTC, SWEDEN IRAN CHAMBER OF TRADE AND COMMERCE / HUGE FASTIGHETER FLOTTSBRO / ADVANTUM KOMPETENS CAPTO HR AB / ELITE SALESFORCE / TEMA ALLSERVICE I SVERIGE / ACTSEC BUSINESS SECURITY AB / WONDERBOYS AB INTERABANG / HT 2 MEDIA AB / MARIA MASOOMI / UMBILICAL DESIGN AB BN OPTIMIZATION AB / PACSON MÄLARDALEN AB / SVENSKA SNAP PACK AB RM CONSULTING AB & PARTNERS / PANTOMIMTEATERN / GUNVOR ENGSTRÖM AB JURISTDOMÄNEN, ADVOKATFIRMAN ENDSJÖ AB OSHU GROUP AB (ICHA ICHA) / STHLM MUSIC CITY PLAN INTERNATIONAL SVERIGE INSAMLINGSSTIFTELSE STWE PROPORTIES / WESTERS CATERING & ARR. AB BUMBEE LABS AB / RAOUL WALLENBERG ACADEMY AB MERCULOR / PMV MANAGMENT SWEDEN AB Så många nya medlemmar har HELLMARKS / SÖRMAN & PARTNERS AB tillkommit i Stockholms HandelsJESSICA NORBERG kammare sedan förra numret J.P.GRAUERS AB / KAPITALKREDIT SVERIGE AB HOTELLDIREKTÖR, av Handelskammartidningen. PERSONAL STRENGTHS NORDIC / NARBYN GROUP CLARION HOTEL SIGN STIFTELSEN ESTER / STORGÅRDEN SEAVIEW AB Varför gick ni med i Stockholms EHRENBERG KOMMUNIKATION / HYDRACON SVERIGE AB / UNGDOMSBAROMETERN AB Handelskammare? PICTOR CONSULTING AB / PASSION PROJEKT / ALFA VÄRDERING OCH KONSULT – Vi gick med i Stockholms Handelskammare då jag ser det som APROPTO AB / BRQTHROUGH IN SCANDINAVIA AB / SAMTALSKNUTEN SHIAN AB ett fantastiskt fint sammanhang att AB SEGULAH / PREMIUM COFFEE SWEDEN AB / ELITE HOTELS OF SWEDEN AB träffa näringsliv, se på möjligheter SOUNDTRAP AB / OOF BOSTAD AB / MARSNEN AB / PERSONALEXPERTEN I NORR AB och tillsammans hitta lösningar på BONAVA SVERIGE AB / NPH FÖRVALTNING / ETT HEM SVERIGE AB / S R INTELLIGENCE de utmaningar som vi ibland stöter på. Gemenskap och nätverkande STUREPLANSGRUPPEN AB : STUREPLANSGRUPPEN är viktigt, och dessutom väldigt Gemenskap och PROFILES INTERNATIONAL / ARENA CATERING AB stimulerande. nätverkande är BELLBIRD AB / EVIDENCE STRATEGY / STORYFIRE AB viktigt, och dessutom BERGENDAHL & SON AB / CEDERGRUPPEN AB / LIVING LEADERSHIP SCANDINAVIA / FRIDARIT väldigt stimulerande. CAPIO GROUP SERVICES AB: CAPIO S:T GÖRANS SJUKHUS / STOCKHOLM BUSINESS SUPPORT YDRENAS COMMUNICATIONS / CALISSENDORFF SWARTING ADVOKATBYRÅ KB / ECOFIN INVEST BYRÅN FÖR ARKITEKTUR OCH KONSTRUKTION STOCKHOLM HONGKONG / PANINI TRADING STIFTELSEN SWECARE / EPTA CONSULTING AB / PMAGI AB / JOYLIFE HEALTHCARE / POPUP HOUSE / DGE MARK OCH MILJÖ ETABLERA STRATEGISK KOMMUNIKATION OCH PR / SCANDIC HOTELS, STOCKHOLM CITY: HAYMARKET BY SCANDIC / COATALLY AB HYPER ISLAND / BABOR SVERIGE AB / OFFICE MANAGEMENT AB / TEMAB AB / NORDMENA CONSULTING / THE CORDS & CO AB HARD TILT AB / BTR ACCOUNTING AND PAYROLL SERVICES / CONDRY CONSTRUCTION IMPROVEMENT / A&C-KONSULTER AB KOLLSTEDT KONSULT / SVENSKA AKUPUNKTURFÖRBUNDET-TKM / NEOSOMA / A&L DAHL AGENTURER / NORDIC PAXLANS GROUP NORDIC NEW TECHNOLOGY VENTURES ABROAD (OTIVR) / MORRIS LAW / US & FOREIGN COMMERCIAL SERVICE, US EMBASSY PETRA WESTER AB / CLARION HOTEL SIGN / NVBS SECURITY AB / GRANSKA NORDEN AB / CALLIUS MEDIA AB / MEDISAC AB INNOFUND INNOVATION FUNDING ADVISORS / KÖHLMARK CONSULTING AKTIEBOLAG / MAROSEF IMPORT & EXPORT AKTIEBOLAG HOUSE OF STRATVISE AB / NESPRESSO SVERIGE / NORDIC ARENA GROUP AB

157

HALLÅ DÄR

sthlm no 3 2017 • 21


JUST NU

MEDLEMSFÖRMÅNER

Handelskammaren är en borgmästare för huvud­stadsregionen. Tillsammans med våra medlemmar ­arbetar vi för att öka Stockholms och Uppsalas attraktivitet både för människor och företag. Här är några av de förmåner ditt företag får som medlem.

RABATTERADE UTBILDNINGAR

ENTRÉKORT TILL STOCKHOLMS­MÄSSAN

EXKLUSIVT MEDLEMSPAKET

KOSTNADSFRIA SEMINARIER

Effektivisera och förbättra före­ tagets styrelsearbete med hjälp av Styrelseakademiens rabatterade utbildningar för medlemmar. Läs mer på styrelseakademien.se.

Som medlem får du ett exklusivt entrékort för två med fritt inträde till samtliga mässor arrangerade av Stockholmsmässan.

Visa att ni är medlem i Handelskammaren med vårt ­exklusiva medlemspaket. I paketet ­ingår medlemsblock, ­ skylt och nyckel­ring.

Företagets anställda går ­kostnadsfritt på våra ­frukost­­möten och seminarier.

EFFEKTIV KOMPETENSUTVECKLING

SPAR TID OCH ­PENGAR MED ATA-CARNET

Driva Företag, en kompetensutvecklande seminarieserie med kunskapsintensivt innehåll och toppföreläsare, ger dig verktygen du behöver som företagare, kombinerat med ­nät­verkande över frukost.

Som medlem i Handelskammaren får ditt företag rabatterat pris på internationella ­handels­­dokument.

ETT AXPLOCK AV VÅRA EVENEMANG:

AFFÄRSNYTTA OCH KONTAKTER Handelskammaren är en av de ledande mötes­platserna för f­ öretagare, politiker och opinionsbildare. Många händer skakas, ­visitkort utväxlas och nya affärskontakter tas på Handels­kammaren. Vi har ett stort utbud av frukostar, luncher och i­nternationella­seminarier under året.

Julmöte och årsmöte Årets viktigaste ­evenemang där näringslivets toppar möter ledande politiker i ett informellt sammanhang med mat, dryck och mingel.

”Do business with ...” Seminarier med f­ okus på ­internationella affärsmöjligheter på nya marknader.

SIST MEN INTE MINST ... Som medlem kan du följa aktuella frågor som vi driver genom Handelskammartidningen STHLM och medlemsbrevet #Capital.

Adress: Box 160 50, 103 21 Stockholm / Besöksadress: Brunnsgatan 2 / Telefon: 08-555 100 00 / E-post: info@chamber.se E-post till Stockholms Handelskammarens personal: fornamn.efternamn@chamber.se / Postgiro: 898-7 / Bankgiro: 160-3711 / Kontorstid: 8.30–17.00 / Hemsida: chamber.se Handelskammarens Uppsalakontor: Klostergatan 13, 753 21 Uppsala • 018-50 29 50 • 018-55 44 58 / Verkställande direktör: Maria Rankka / Vice verkställande direktör: Johanna Unghanse Styrelse: Urban Edenström, styrelseordförande, Stronghold Invest • Per-Olof Söderberg, vice ordförande och kassaförvaltare, Söderberg & Partners • Erica Wiking-Häger, vice ordförande, Mannheimer Swartling Advokatbyrå • Imran Ahmad, Fastia • Veronica Boxberg Karlsson, Better Business World Wide • Eva Gidlöf, Mondrago Consulting • Johan Oljeqvist, Stiftelsen Fryshuset Lars Svensson, SH Bygg, sten och anläggning • Maria Veerasamy, Svenskt Tenn • Magnus Widell, Gröna Lunds Tivoli • Peter Wågström, NCC • Carina Åkerström, Svenska Handelsbanken Medlemsinformation: Anna Malmgren, 08-555 100 07 / Press: Andreas Åström, 08-555 100 01 / Internationell handel: Marianne Dott, 08-555 100 37 / Källkodsdeponering: Evelina Wahlström, 08-555 100 47 Handelsintyg, tull och carneter: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • 08-555 100 20 • handelsdokument@chamber.se / Affärsnätverk: Caroline Wilhelmsson, 08-555 100 05 Analys och policy: Andreas Hatzigeorgiou, 08-555 100 02 / Skiljedomsinstitutet: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • Annette Magnusson • 08-555 100 52

SOM MEDLEM HAR DU MÅNGA MÖJLIGHETER ATT BIDRA TILL STOCKHOLMS OCH UPPSALAS UTVECKLING. VAR MED OCH PÅVERKA GENOM OSS! Kontakta Anna Malmgren för mer information, anna.malmgren@chamber.se.

22 • sthlm no 3 2017


D E BAT T

DEBATTEN Nordea flyttar huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors. Bör regeringens förslag om resolutions­avgift för banker genomföras?

FREDRIK OLOVSSON

MATS PERSSON

ORDFÖRANDE I RIKSDAGENS FINANSUTSKOTT (S)

R I K S D A G S L E D A M O T O C H E K O N O M I S KP O L I T I S K TA L E S P E R S O N ( L )

JA Därför att ...

NEJ Därför att ...

Sverige har en mycket stor, koncentrerad och växande Bankskatten gjorde att Nordea flyttade sitt huvudkontor banksektor. De svenska bankkoncernernas samlade tillgångar, från Sverige. Det visar att vi lever i en global konkurrens där både inom och utom landet, motsvarar tre till fyra gånger vårt Sverige måste ha mer attraktiva regler än andra länder. lands BNP. Även om det är mycket glädjande att Sveriges Sverige och Stockholm har stora möjligheter att bli en ekonomi nu befinner sig i ett helt nytt läge och går finansmetropol. I samband med att Storbritannien väldigt starkt är det också i dessa tider som lämnar EU kommer en mängd investeringar att finansiella risker byggs upp. frigöras – inte minst inom finanssektorn. Om Sverige skulle drabbas av en ny Men i stället för att fokusera på hur de finansiell kris kommer det bli väldigt ekonomiska villkoren kan bli bättre har kostsamt för i princip hela samhället. den rödgröna regeringen presenterat Inte minst riskerar många företanya skatter och regler som försämgare att drabbas mycket hårt om rar för finansiella företag. Konsemöjligheterna till kredit stryps kvenserna av detta blir inte minst med mycket kort varsel. tydligt i Stockholm, som har rasat För att motverka detta är det i finansrankningen till plats tolv. centralt att staten bidrar till att När Nordea nu lämnar Sverige förstärka förtroendet för svenska svagas möjligheten att bli en hub banker. Men det är också rimligt för Europas fintech-satsningar. att det i första hand är bankerna Det är viktigt med finansiell stasom bär kostnaden för stödet – inte bilitet. Därför är det välkommet att övriga skattebetalare. Detta sker storbankerna medverkar till att bygga genom att banksektorn finansierar den upp en resolutionsreserv för extraordiså kallade resolutionsreserven som ska nära händelser. Men den nya avgiften är en kunna användas för att till exempel återkapiförtäckt bankskatt, som förstärker statskastalisera en bank i kris. Målnivån för reserven är tre san och inte det finansiella systemet. Foto: Olof Bergqvist/Mostphotos procent av bankernas garanteDen politiska debatten i Sverige präglas dessvärre rade insättningar. av en påtaglig nöjdhet, samDet nya ekonomiska läget tidigt som frågor om hur vi De svenska Vi lever i en märks också i banksektorn. Svestärker Sveriges konkurrensbankkoncernerglobal konkurriges största banker redovisade kraft hamnar långt ner på nas samlade tillgångrens där Sverige måste tillsammans vinster på över 80 den politiska dagordningen. miljarder kronor efter skatt förra ar, både inom och För en liten öppen ekonomi ha mer attraktiva året. Då är det också rimligt att i Europas utkanter, med stort utom landet, motsvaregler än andra länder. snabbare uppnå målnivån för exportberoende, är detta ett resolutionsreserven genom en farligt förhållningssätt. De rar tre till fyra gånger tillfälligt höjd avgift under 2018 ekonomiska villkoren i Sverige måste helt enkelt vara bättre än vårt lands BNP. och 2019. Detta stärker inte de i vår omvärld. bara förtroendet för Sveriges finanssektor utan skapar också ett bättre företagsklimat för alla svenska företag.

HÅLLER DU MED? TYCKER DU ATT FREDRIK OLOVSSON ELLER MATS PERSSON HAR RÄTT? Diskutera på facebook.com/stockholmshandelskammare sthlm no 3 2017 • 23


VIMMEL

1

1. Camilla Janson, Upplands-Bro kommun, och Sofia Myrevik, Praktiker­ tjänst AB.

2

2. Sanna Ridderwall och Sarah Granberg, Chouette Advokat­ byrå AB. 3. Magnus Widell, Gröna Lunds Tivoli, i diskussion med en deltagare. 4. Filippa Reinfeldt tillsammans med Henrik Brehmer, Capio Group.

3

Ylva Johansson, (S), arbetsmarknadsminister, Annie Lööf (C), partiledare, Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholm och Per Bolund (MP), finansmarknadsminister.

EN HEARING INFÖR VALET Ett år före riksdagsvalet arrangerade Stockholms Handelskammare en hearing om Stockholmsregionens viktigaste valfrågor.

5

6 och 8. Annika Billström (S) och Kristina Axén Olin (M), fd finansborgar­ råd i Stockholm.

6

7. Eva Eliasson och Daniel Markström, Jernhusen AB. 9. Deshira Flankör, Värmdö Kommun, Jonas Nilsson, SJ AB, och Carl Göransson, Rättvis Skatteprocess.

4

Bland annat medverkade arbetsmarknads­ minister Ylva Johansson (S), finansmarknads­ minister Per Bolund (MP) och Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd och Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

8

7

5. Johan Norberg.

9

1

FRAMTIDENS VÅRDEXPORT Vad krävs för att exporten av hälso- och sjukvårdstjänster ska växa? Det var den centrala frågan på Handelskammarens seminarium. Representanter för näringslivet diskuterade hur Sveriges höga förtroende när det gäller export av hälsotjänster kan utnyttjas bättre än i dag. 24 • sthlm no 3 2017

2

Niclas Jacobsson, socialdepartmentet, Paula Hassoon, vd, Global Pharma Consulting, Björn Druse, Mando och Nima Jokilaakso, projektledare, Swecare.


VIMMEL

FLYG I FOKUS PÅ ÅRSMÖTE

1. Maria Rankka, VD Stockholm Handels­ kammare, Michael Wolf, avgående ordförande, och till­ trädande ordförande Urban Edenström, Stronghold Invest AB.

Norwegians grundare och koncernchef Björn Kjos var huvudtalare på Stockholms Handelskammares årsmöte.

6

2. Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Han berättade bland annat om hur Norwegian arbetar med hållbarhetsfrågor och gav sin syn på Arlandas utvecklingsmöjligheter. Andra medverkande var Anna Wilson, Svenskt Flyg, och Henrik Runnemalm, GKN Aerospace.

3. Eva Swartz Grimaldi (till höger) med sällskap. 4. Björn Kjos, Norwegian.

1

Charlotte Erkhammar, Kreab AB.

5. Per Taube, Gelba Management AB, ochAndreas Hatzi­ georgiou, Stock­ holms Handelskam­ mare. 6. Eva Gidlöf, Mon­ drago Consulting AB, och Alf Carlsson, Alfareal AB.

7

7. Sven Unger, Mann­ heimer Swartling AB, och Hans-Jacob Bonnier, Bonnier AB. 8. Jianwei Hu och Pare Hati, Sweden Hu AB.

5

9. Imran Ahmad, Fastia AB, Anders Ramsell, Anders Ramsell Konsult AB, och Moa Sundström, MOA Design för Hälsa.

2

3

8

9

4

1. Pär Krause, Laika Consulting AB, och Nina E Beer, Nina E Beer Consulting.

3

2. Leif Ohlsson, Best of Sri Lanka, Ulrika Giers och Joakim Börjesson, Tieto. 3. Fredrik Torehammar, Stockholms Handelskammare.

5

4. Aira Kiema Hård, Mando Group AB, och Heidi Destberg, ITAB Sintek AB. 5. Eva Blom, Embassy of the Nether­ lands, och Lisa Löfgren, Bluecall. 6. Aura Pockevicuite, Swedish Care International, och Marisa Schneider, Tysksvenska Handelskammaren.

Handelskammarens seminarium om vårdexport lockade många intresserade.

4

6 sthlm no 3 2017 • 25


VIMMEL

1

1. Marc Wullings, Skip Red, och Fredrik Jirlow, Market Explorer. 2. Per Dahl och Karin Appell, Centrum för Näringslivshistoria AB.

2

3. Michael Green, Svenska Handelsbanken AB, EvaLotte Bernekorn Sandin, Naturens Syster, och Paul Alacron, Stockholms stad, Stadshuset.

3

4. Jan Björnum, Agenturföretagens Förbund i Sverige, och Louise Byström, Svenska Handelskammaren i Taipei.

Greg Clark, The Brookings Institution, Kaj Möller, Sweco International, och Kristina Lindhe, Lexington.

GLOBALA STÄDER DRIVER HANDELN

5. Nils van Dijkman, Svenska Handels­ kammaren i Neder­länderna, Jan Hollemans, KMPG, och Bert Heikens, AKD.

På årets World Trade Day visade framgångsrika företag och spännande talare vilken betydelse de globala städerna har för en ökad internationell handel. Temat för årets World Trade Day var hur den digitala revolutionen, nya megastäder och internationell finansiering bidrar till den växande internationella handeln. Talare var bland annat näringsoch innovationsminister Mikael Damberg, professor Greg Clark, the Brookings Institution, Kristina Lindhe, vd Lexington, och Kaj Möller, vd Sweco International.

4

6. Lena Johansson, International Chamber of Commerce (ICC).

Helena Waker, Agenturföretagens Förbund i Sverige, Marianne Dott, Stockholms Handelskammare, och Gîta Paterson, Svenska Handelskammaren i Frankrike.

6

7. Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister. 8. Greg Clark, The Brookings Institution. 9. Alexander Husebye, Centrum för Näringslivshistoria.

10

8 Eva Fiorenzoni, Svenska Handelskammaren i Schweiz, och Anders Hedman, Svenska Handelskammaren i Schweiz.

5 26 • sthlm no 3 2017

11. Nyfiken deltagare tar del av framtidens klädesplagg.

7 11

9

10. Karin Björkman, Undutchables Recriutment Agency, och Ralph Wibers, Wepayroll.

12

12. Martin Koos, Svenska Handelskammaren i Japan.


BAROMETERN

PEJL PÅ LÄGET Vampyrer på operan, indisk truckmat och dragqueens på biblioteket. Här är ett axplock av allt det pratas om i huvudstadsregionen just nu.

STOCKHOLM

Strömavbrott när ballong rymde

Nära 1 000 hushåll i Täby blev strömlösa under nästan fem timmar när en luftledning kortslöts. Enligt elnätsföretaget Ellevio var orsaken att en heliumfylld barnballong hade landat på ledningen.

SPENDERAR ALLT MER PÅ KROGEN Under förra året spenderade länets invånare drygt 36 miljarder kronor på krogbesök. Det är en ökning med 96 procent jämfört med 2007. Och de senaste tio åren har antalet restauranger i länet ökat med 20 procent, från 4 800 till 5 700, enligt SCB.

Inga Tvivel läser sagor för barn på biblioteket.

NORMKRITISKA SAGOSTUNDER När Stockholms stadsbibliotek tar normkritiken in i sagorummet kan du glömma prinsessor i nöd och modiga prinsar. Sagoläsningarna ”Bland drakar och dragqueens” vänder sig till barn mellan tre och sju år och leds av dragartisterna Robert Fux, Carnita Molida och Inga Tvivel.

VAMPYR TAR TON PÅ OPERAN Den 28 oktober har föreställningen ”Dracula” urpremiär på Kungliga Operan. Operachefen Birgitta Svendén utlovar en av de mest tekniskt avancerade föreställningarna i Operans historia. Teamet har tagit hjälp av specialeffektsbolaget från tv-serien ”Walking dead”.

Det är dags att undersöka vilka behov framtidens stockholmare har och ta fram en långsiktig plan för nästa steg i utbyggnaden av kollektivtrafiken. På ett seminarium den 10 oktober presenterar Handelskammaren sin nya rapport.

HAN VANN FOOD TRUCK-SM ”En totalupplevelse.” Så löd juryns motivering när Dheeraj Singh från Indian Street Food vann Food Truck-SM i Kungsträdgården. Den prisade rätten bestod bland annat av långkokade kikärtor stekta med tomat, lök, ingefära och garam masala.

BLI EN BÄTTRE LEDARE

BRA!

VAD HÄNDE HÄR?

ILLUSIONER STÄLLS UT På fotoutställningen ”Nature illusions” på Naturhistoriska riksmuseet ställer Erik Johansson, utsedd till Årets naturfotograf 2015, ut 25 av sina verk. Hans bilder beskrivs som fotografiska illusioner som utmanar våra sinnen. Utställningen pågår till den 11 mars.

SÅ KAN VI GÖRA STOCKHOLM STÖRRE

Hur kan du som ledare skapa ett arbetsklimat som gör det roligt att vara på jobbet och som förbättrar lönsamheten? Talarna Susanne Enger och Karin Tenelius lär ut hur man snabbt får ordning på dysfunktionella arbetsklimat. Den 18 oktober på Stockholms Handelskammare.

Minska risken för snedsteg

Snedsteg i kommunikationen kan få ödesdigra konsekvenser för företag. I digitala kanaler är kritiken och ifrågasättandet bara ett knapptryck bort. Hur kan man minska risken för fel? Det diskuteras på ett frukostseminarium på Stockholms Handelskammare den 14 november.

VÄRLDEN sthlm no 3 2017 • 27


Hybris? Nej, newbiz.

Det blir enklare att få finansiering till dina exportaffärer när du samarbetar med Exportkreditnämnden, EKN. Både när det gäller din egen verksamhet och dina kunders krediter. Och ingen affär är för liten. Vi hjälper företag av alla storlekar – och även underleverantörer till exporterande företag – att fånga världens möjligheter. Vem vet vilken betydelse du kan få på en ny marknad? Läs mer om vad EKN kan göra för dig på: ekn.se/newbusiness

STHLM #03 2017  

I detta nummer: Framtidens T-bana - nya linker ger hundratusentals nya bostäder