Katalog pokonkursowy Warmia Rebelia Kultury

Page 1WARMIA Rebelia Designu


Warmia to nie Mazury Warmia to nie tylko natura Warmia to przede wszystkim dziedzictwo kulturowe i wspólnota kulturowa

Nadszedł czas, by owo dziedzictwo przywołać i inspirując się nim – odsłonić współczesne oblicze Warmii, przywrócić jej rangę i rolę kulturotwórczą. Wychodząc od odkrytej na nowo kulturowej tradycji, nadać nowy szlif wizerunkowi Warmii na zewnątrz. Rebelia na Warmii trwa od dawna. Pierwszym buntownikiem był Mikołaj Kopernik, który przez

niemal połowę swojego życia był kanonikiem kapituły warmińskiej we Fromborku. Jego teoria heliocentryzmu wywołała rewolucję w nauce. Współcześni mieszkańcy Warmii również planują rewolucję – ale tym razem na poziomie świadomości. Warmia - z powodu sąsiedztwa z Mazurami – utożsamiana jest głównie z rekreacją, wypoczynkiem na łonie natury. Tym-


czasem teren ten, poza turystyką, ma do zaoferowania dużo niebanalnych wydarzeń artystycznych, które charakteryzuje niszowość, nowoczesność i otwartość na dialog z publicznością. Kampania Warmia: Rebelia Kultury wydobywa potencjał, tkwiący w lokalnych aktywistach i nadaje im wspólny mianownik. Spina jedną klamrą wydarzenia z różnych dziedzin sztuki. Kampania

to zintegrowany cykl wydarzeń na Warmii, pokazujących kulturalne oblicze tego regionu, zainicjowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas edycji kampanii 2012 odbywa się ponad 100 różnych wydarzeń z dziedziny teatru, muzyki, literatury, performance, street artu, filmu, designu.

Więcej o kampanii Warmia: Rebelia Kultury na stronie www.RebeliaKultury.pl


Design jak pudełko czekoladek

Myśląc o designie wyobrażamy sobie najczęściej krzesła, lampy, przedmioty w galeriach, dostojne publikacje, albumy, natomiast w otaczającej nas codzienności zdarza nam się zapominać o detalach, które towarzyszą nam na każdym kroku, tak jak projektowanie graficzne. Opakowania, broszury, kampanie reklamowe, brandingi miast, systemy identyfikacji miej-

skiej, ulotki, katalogi, książki... to efekt pracy projektantów graficznych, zazwyczaj pozostających w cieniu swoich realizacji. A to oni, projektując materiały, tak nam bliskie, skupiają się na potrzebach różnych odbiorców, nie zapominając, że grafika użytkowa może stwarzać różne możliwości, komunikować, oddziaływać wizerunkowo, a zarazem dobrze smakować…


Wystawa Rebelia Designu zestawia ze sobą prestiżowe projekty wykonane na dużą skalę z mniejszymi, ale równie ważnymi i potrzebnymi realizacjami. Zastanawiając się, czy w rzeczywistości nasyconej ideami i obrazami jest jeszcze miejsce na jakąkolwiek rebelię, zapraszamy do refleksji nad często niezauważalną obecnością projektantów w naszym codziennym życiu

i ich istotną rolą w kształtowaniu wizualnej oraz użytkowej płaszczyzny naszej rzeczywistości. Uczestnikami wystawy są członkowie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Jest ona częścią Rebelii Designu pokazującej nowe, kulturalno - designerskie oblicze Warmii.


Wystawa pokonkursowa plakatu Warmia: Rebelia Kultury

Wystawa prezentuje wybrane projekty nadesłane na konkurs Warmia: Rebelia Kultury, które ukaują region Warmii jako miejsce, które ulega ciągłemu rozwojowi. Oprócz unikatowej przyrody, bogatej przeszłości historycznej i odrębności kulturowej projekty mają za zadanie podkreślić wizerunek miejsca, w którym wybuchają „ogniska” Rebelii Kultury, determinujące roz-

kwit środowisk twórczych i wzrost wrażliwości mieszkańców na kulturę. Powstałe na konkurs plakaty wiążą bogatą tradycję z nowym wizerunkiem regionu Warmii opartym na energii dostarczanej przez twórczych i nieszablonowych „rebeliantów kultury”.


W pracach jury konkursu udział wzięli: prof. Lech Majewski – wykładowca ASP w Warszawie, członek honorowy STGU dr Dawid Korzekwa – wykładowca ASP w Katowicach, prezes zarządu STGU dr Anita Wasik – wykładowca ASP w Gdańsku, członkini STGU Radosław Zawadzki – dyrektor departamentu koordynacji promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wiesław Wachowski – przedstawiciel Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.


NAGRODY KATEGORIA PROFESJONALIŚCI

II Miejsce: Tomasz Sobiak, Marcin Szewczyk III Miejsce: Aleksander Bąk Wyróżnienie: Agnieszka Popek - Banach, Kamil BanachII miejsce (ex aequo) Tomasz Sobiak


II miejsce (ex aequo) Marcin Szewczyk


III miejsce Aleksander BÄ…k


Wyr贸偶nienie Agnieszka Popek-Banach Kamil Banach


NAGRODY KATEGORIA STUDENCI

I Miejsce: Karol Banach Wyr贸偶nienia: Marta Bacia, Dominik Robak









cornelius

AAA!

WSPANIALE!

 WOW!

  





 



WEJDZ!

 ZAJRZYJ!

www.rebeliakultury.pl

I miejsce Karol Korneliusz Banach


PROJ. MARTA BACIA

www w.rebeliakultury.pl

Wyr贸偶nienie Marta Bacia


Wyr贸偶nienie Dominik RobakUCZESTNICY WYSTAWY

Adam Cyroń

Jerzy Tchórzewski

Adelina Sandecka

Justyna Hołubowska

Agnieszka Banach Kamil Banach

Katarzyna Rybicka

Agnieszka Janicka

Krzysztof Czaicki

Emilia Pyza

Marta Kubiczek

Filip Tofil

Martyna Wójcik – Śmierska

Grzesiek Sikora Studio PiktoGrafiki

Mateusz Bąkała

Igor Piwowarczyk

Nikodem Pręgowski

Iwona Ziółkowska

Paweł Kłudkiewicz

Jacek Tofil

Przemyslaw Kaczmarczyk

Jakub Kołodziejak

Radosław Wesołowski

Jerzy Skakun

Wojciech DomagalskiAgnieszka Popek-Banach Kamil Banach


Agnieszka Popek-Banach Kamil Banach


Mateusz Bąkała


Adam Cyroń


Krzysztof Czaicki


Wojciech Domagalski


Grzegorz Sikora


WARMIA (niem. Ermland, warm. Warńija, mazur. Warmzia, łac. Varmia,

KULTURA (z łac. colere = uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie") – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa ziemi"), interpretuje się go w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).

staropruskie Wormjan) – kraina historyczna w obecnym województwie warmińsko-mazurskim. Nazwę wzięła od pruskiego plemienia Warmów. Barwy historycznej Warmii to czerwień i biel. Powierzchnia Warmii wynosi 4249 km².

www.rebeliakultury.pl

rebelia dawn. bunt, powstanie zbrojne. Etym. - łac. rebellio 'jw.' od rebellare 'buntować się'; zob. re-; bellum 'wojna'; por. rewelersi.

Paweł Kłudkiewicz


Nikodem Pręgowski


Nikodem Pręgowski


Nikodem Pręgowski


REBELI A

ku ltu ry

www.rebeliakultury.pl

Adelina Sandecka


Jerzy Skakun


kultury

hozjusz

kromer

rebelia

wa r mia w

w

w

r

eb

el

ia

k

u

lt

u

r

y p

warmia rebelia

kultury

www.rebeliakultury.pl

Jerzy Tch贸rzewski

l


WARMIA REBELIA K U LT U RY

www rebeliakultury pl

Jerzy Tch贸rzewski


WWW

WA

Jerzy Tch贸rzewski

. R E B E L I A K U LT U R Y . P L

TU RMIA :REBELIA KUL

RY


Jacek Tofil


Radosław Wesołowski


Martyna Wójcik-Śmierska


zastawa1.ai

1

10/10/12

4:36 PM

rebelia

kultury

www.rebeliakultury.pl

Iwona Ziółkowska


Justyna Hołubowska


WARMIA: REBELIA

KULTURY

www.rebeliakultury.pl

Przemysław Kaczmarczyk


Jakub Kołodziejak


Jakub Kołodziejak


Marta Kubiczek


www.rebelIakultury.pl

Igor Piwowarczyk


Katarzyna RybickaKampania WARMIA REBELIA KULTURY edycja 2012

Gospodarze:

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa www.stgu.pl

Kuratorzy wystawy: Angelika Gromotka, Agata Korzeńska, Paweł Krzywda, Paulina Stępka

Koncepcja graficzna: Dawid Korzekwa

Redakcja katalogu: Angelika Gromotka, Paulina Stępka

Patroni Medialni:

Mecenasi: