Panini Voetbal 2003-2004

Page 1

") �j_J

j � --�

Officiol UceNed Pr(X)uct

ckeralbum Hollaf1d ivilie � � 2003


Redactie TijJ TummerJ Ruud BeKken1 Frank Zomerdijk

1 2 3 6 9 12 15 18 21 24

Fotografie PiCJ United Eindhoven

30

Vormgeving Bureau Booy noordwijk

36

Voelbol04 ftickeralbum van de Holland Ca1ino Eredivi1ie 2003-2004

Uitgever Panini nederland BV PoJtbuJ 3154 5930 RD Tegelen © 2003 Panini Verlag1 GmbH licen1ed by: ftichting CAO voor contractJpelerJ

Druk Panini f.p.R. modena, Italië Redactionele 1luiting1datum: 1 RuguJIUJ 2003

l=l: PAXIRII

� Il

(�)

()

�:+�

27

33

39 42

45

48 51

54

®

1

Voorwoord Top1core11 Top 300 aller tijden 2003 P/V Aj0H Feyenoord RAC Breda DEC Rodo JC /C Heerenveen FC Utrecht RHC Waalwijk AZ Willem Il FC Twente RBC Roo,endool Vite,,e FC Groningen FC Zwolle AD0 Den Hoog FC Volendam

"


en nieuw voetbol1eizoen, een Enieuw Ponini-olbum! Al vonof 1977 ver1chijnt er elk 1eizoen een album met de voetbolplootje1 von de 1peler1 uit de nederlond1e eredivi1ie. Ponini hddrt bij de eredivi1ie, oll noppen bij een voetbolîchoen, ol1 het volk1lied bij een interland. Zonder i1 het niet compleet. Ook de 1terren die i dit olbum ,toon afgebeeld hebben vroeger zelf verzomeld, geruild en geplokt, net zo long totdat hun olbum helemo l vol wo1!

• .

.

.

Geboorteplootl Geboortedatum

.

Club(,) In het afgelopen 1e1zoen /pelerweb,lte

____

::;.;;.;...

doel.rolde

4055-1658

'" '" ....... ,.,1

Aontol doelpynten In het afgelopen /e1zoen A�nt �l wed,trMden

J .,,. .,,. , .,,.

) .,

��','(\

Totaal a�r\tal wed,tnJden

1

TotQal oant doelpunten

8,j de eeuwige rangU11t i, het totaal aantal punten berekend op ba,i, van twee punten voor een overwinning en één punt voor een gelljk,pel

Toch wo, er de loot1te vier joor geen Ponini-olbum veuchenen. Ponini 1loogde er niet in om met alle afzonderlijke club1 en 1peler1 een overeenkom1t te 1luiten. Gelukkig hebben de belongenorgoni1otie1 van de 1peleu (VVCJ en Proprof) en de club1 (FBO) nu een 1tichting opgericht die voortaan de commerciële rechten van de 1peler1 en club1 beheert. Ponini 1tond vooraan om weer een nieuw album te mogen maken en ook de 1tichting erkende de waarde van het Ponini-olbum: ol1 geen onder product wakkeren de voetbolplootje1 ten1lotte het enthou1io1me voor het nederlond1 voetbal oon.

En we zijn weer oon een boeiend 1eizoen begonnen. PJV zol ollei moeten geven om de vorig joor zo glonuijk gewonnen lond1titel te kunnen verdedigen. AjoH liet zien dot rncce, in de Chompion1 League voor een nederlond1e ploeg mogelijk iJ en de rijke club, uit Engeland, Jponje en Italië nog altijd vwlogen kunnen worden. Feyenoord mi1te op een hooc no de kwolificotie voor de Chompion1 league en moeit de bekerwin,t oon FC trecht en Dirk Huyt loten. nu de Hotwijker in Rotterdam-Zuid 1peelt iJ er weer olle reden voor optimiJme. Voor de overige club1 i1 olle1 mogelijk. nAC Breda en nEC hebben het afgelopen 1eizoen bewezen dot Europee1 voetbal 'lODr iedere club binnen bereik ligt. Wie wordt de verro11ing van het 1eizoen 2003-2004? Wie het ook wordt, de hoofdrolfpeler1 ,toon in elk geval in dit nieuwe verzamelalbum afgebeeld. Ponini wen1t je veel plezier bij het verzamelen! Tij, Tummer, (J0men1teller VOETBAL 04)

21 16 t:ll YI


1 aller tï den e nede,londeu """ " weer

D lu1tig op 101! Roy makooy

toprcorer van Jponje, Ruud van ni1telrooy top1corer van Engeland en de 2B 90011 die Pierre von Hooijdonk 1coorde zijn normaal gerproken ook voldoende om toprcorer van nederlond te worden. moor door wo1 natuurlijk ook nog motejo Hezmon, die er voor PJV moor lief1t 35 in1chopte. nooit eerder 1coorde een buitenlondJe 1pit1 zo vaak in één 1eizoen! Geen wonder dot de Jerviër een reuzen1prong maakt in onze Top1corerJ Top 300 aller tijden! En voor Van Hooijdonk ligt nu zelf1 de top 25 binnen bereik. Let ook op Dirk Huijt die met 1tip op plaatr 203 binnenkomt en nog heel wat jaren voor de boeg heeft. Ook Roy mokooy en Ruud van ni1telrooy vind je trouwen1 terug in onze lijrt; wanneer ze ooit weer eenJ terugkeren in de nederland1e eredivi1ie kunnen ze hun po1itie weer verbeteren.

1

�7

(3) (4) (5) (6) (7)

Il

(lof ·oiY

8 Q 10

elk gevol vorig 1eizoen nog in het betoold voetbal actief waren, alf 1peler of alf hoofdtra,ner. Vet 1taan de 1pelea die ook dit 1eizoen in de Holland Ca1ina Eredivi1ie 1pelen. Tuffen hookje1 1toat de po1itie die de 1peler re1pectievelijk vorig 1eizoen en het 1eizoen doarvoor innom.

(8)

(Q)

mr

12 -14--

20 21

34 45 46 52 54 59 64 65 66 69 71 75 62

û

85 104 108 116 123 128 134

155 ·160 167

213 223 236 244 251 257 262

= top1corer = 1tlp = ,uper,tip

(3) Hee, Hifi (4) (5) Tonnie van der Linden (6)- -H-enk Groo� Peter Houtmon (7) /Jo0k /wort (8) Leo van Veen (9) Cor van der G11p (10} (1\)

(12) (12)

w,m H1eft

Holvor Thore,en l·fe'1k Bo,veld

lf1J Johnny Bo,mon

WiÜy 8r0komp {14) (f4f___ Piet He1zer LeM /choenmoker (16) ff7) Îl8�on Hooten (18) Piet Hrv,ver 8) (18) . - - (1 0-ve-Hindvoll (20) (20) ma,co van éo,ten (21) (2ÎÎ Theo de Jong (21) Aonald Hoemon (23) (23) (23) Pieter Heur (23) (23) (23) (23) 123) (79) (140) Ple,re von HoolJdonJ.i (44) (44) Oennil se,gkomp (49) Eorne/t /tewort (6 3) 73 (57 morco Booge" (51) (50) îi3� machla, (52) AomOflO (51) (52) (65) (62) 79 (62) (67) . . (63) l4ó) (85) (69) (78) Jack de Gier Jume HooTii ot (ó8) (72) Aot'lold Homm1n9 (91) (79) m,choel mol, (78) 163) (92) De"nl, de nooljer (109) Ruud von rn,telrooy (100) (ÎÖ4) (281) motejo Hezmon -) (115) 129 (122) (148) (131) (229) (-)� Hoogendorp {12Ç) Eric v1,cool (133) {io6f�oltobl (160) Richard Aoelof1en (192) (194) Ron Jan, (143) (140) (1m-Tr'on"J< A1JMoord (149) (153) (l59�8linker Bob Peete" (209) (218) Phillip Cocu (159) 060) Bert vol'I morw1 1M (160) ·· (159) (168) /hoto Arvelodz°e (167) moM Huibert/ (213) (179) EnM me11er (185) (183) Dirk Huljl -) (·) Robin nellue (236 Aron Winter (197) Heini Olto (197) 262 (204) \215)

--

l=lrno 1=1,u

(220 (236) (279Y-(244)

Polor Hofttodo Danny Londzoot

(-)

(249) (273) --i269) --(253)___ (251) 253) 1251) (262) (260)

(-)

(-)

305

Willy vOn der Huylen

Ruud G-eell Îohon Cruijff

Tfü

136 147

(12) (14) (14)

(1)

(2)

(14)

1 718

De lij1t von de eeute 25 1pelea i1 vermelden wiJ 1lechtJ de 1pelea die in

(ij

3 4 5

175 186

volledig weergegeven, doarna

m

2

(275) (291)

Juilo FHcordo Cruz H•nk Vo, Eric van der Luer Jeon-Poul von Gotlel Roy mokooy Ronaldo Jon Poortvliel Aodo1tov /omordzic Rofoel van der Voort Igor Glu,cevic Rnthony Lurllng Patrick Hlu1vert Berthil ter Ave1t

311 2óó 2ló 211 207 195 180 175 174 161 158 152 152 146 146 146 145 134 134 129 128 128 126

. ------, ----

112

103 102

99

99 98 98 96 94 93 92 90 89 89 M 84

82 75 _-74 71 69 67 64 64

63 óO 60 58 57 56 56 56 55 54 53 51 51 51 51 50 50 48 46 4ó 45 44 44 43 43 42 42 42 41 40 40 39 39 39 39 38. Hong 0lung (Zuio-Horea)

1 1

971, Geldn,p P/V rneJlfooerl � /; � ( I ( I 1 J _,, -'"-" -" .. ..r-.1-. ..,...._,..._........ ...��=�-,___.,-,

'

� � 'JC,

....'(,

Feyenoord-

9_4rt,v65l


Angel&t (Verenigde /leien)

13 7Q

0 5

30 54

4 4

•


X

C

17 2 206 56

Ranglij,t laat,te 10 jaar 1

i"'ii...

1

i

f'...

fll

1 1

c:it\.. ..,:;3'

),

�· '�

1

�l;,,r �

"--

1

f

1

n

1 1

>:

1

k./lli.ó.

....

1

1,-•;•.

-

1

1

1

1

1

93 ft

� 7U

-

� ,i'ia.li't -

7/

----

..__ , .....,. ,.:....._

7U 77 UlJ

UI

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03


noo Q08 \/Qf'lfTlorwijk \IQf'l den Herik

JTl� ZancMletplein3 9635 AoCletdorrl

AjaH-F

eye

8-2 (83/84)


34

:l04

'

....

2

15

/

'1

"l


-e c:::,

c:::, C: a:, $)

,GU

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 •


,eptembefl9l2

on Lokhoff

\'

IIOll der Hoeven ./b::IÖOn ploooen) 3b 3:556

,1

r -:- 1 r

J .,./

_.,I

.J

(

#

./


• 6-0 •

• 4

Leo

11

0rlondo Engetaar

ean·e 1 L,

nAC � (Joega,\cMe

nACAZ'67 (68/69) nAC/C Heerenveen (93/94)

12

-

6-0

Feyenoord­ nAC

l0-0(ó3/ó4)

)

Eeuwige rangUj,t: Jeizoenen

36

doelfoldo

verloren

1212

384

327

501

1095

1638-2004

6


Q Q

•

97 98 99 00 01 02 03


lQOO

Delft

\ ,

02.500 plaat/en)

1

, 1

r :.-1r r

_J_,/_,,J

, _

( \I __,-


- 1e�oenen

27

.HfrJMgeUXX1�n 918

244

verloren

266

408

1-i'i754 •\Mf

doelfoldo

1010-1437

14


C:

26 103

2 13

•


\ /

(

• 1

� l

_J_.-,,1_,__.

·

�/tad100

r

(

(

\-

I

1

wf'd&·

.nl �


Dick nQnninga

AodaJC­ AZ

Yanni1. Ana,ta,1ou

(98/99)

Feyenoord­ Aoda JC (73rl4)

P/V-Aoda JC (96/97)

=

C'a

===

==

=,

C'a

-.::::::1 -.::::::1

L,j..j

..lll:

"ë:

-= .:;:::;

cc

'-'-

3 16 100 -:.,. • � .J �� _.,.:, _.,.

Am,telcup 2 ,i91.MO

0 0 5 1

#., '.. .,, I

(

(

J

m

=

="

-.::::::1

= = -= =E = 11:111::

c:...

::::c:

Podgottc:o(

Aocla .IC

.reizoenen

30

33 170

gewonnen

1020 408

2 4

22

324

342

4

doelroldo

verloren

270

0

1086

1569-1416

8


C

.,

-;; en

en cu �

==-

i

=

-=

ca

= ·s

Ct:I

:::,c::

9-4-1979. HapeUen (België) 200'2-03 Aoda JC 11111d hapAlnerrbeoiycml/lievmvde11eV

31 121

Aucltlond (nieuw-Zeetond) JC 28 41

22 106

0 8

,

• 960. Ettau (Gambta) Aoda JC

g

5-3-1973. Arlo (Goekenla•nd) 20Q'l-Oj Aoda JC '1blocll

e

. Rio de Joneil'o (Bmzil.ie) JC

22 47

15 2 15 4 168 49

32 9 102 27

01 02 02 03


eerenveen 20 JULi 1920 \ /( :.- '1 1( ( 1 Foppe de Hoon Aiemer vao der Velde _, _, _, , ( ' ·, 1 J _r r Fl>e lelWO ltad!OO 04.:500 plaauen) Achr. Hullmonltraot 5 Poltbu,513 8440 Am Hee<enveen 'Wlloon: 0513- 612100 FaH: 0513 - 615061

Opgericht -...11111-cooc:h: Vocnllel. Jladlon:

Email: Wo81o-heerenveen.nl lntemet �


22 70

', ,/; �

(

4 8

'( ,,

j ..,,, _,;., _,; _.,, .../ '/

-ié\11iH§M:\-@j ,e�oe� ••@-#Mgewonnen 11

374

149

verloren

99

126

1-\'@M,F 397

doelfaldo

590-559

24


9 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03


'1 970

\ 1

'1

'

r _, r___,, :.-ir Booy _, � ( \-, 'k Jan Vv,er � Galgenwoord

8.925 ploot,en)

241 85159 Urec:ht

lnlemet

1


va

2b 62

doelfaldo

verloren

432

0 6

1089

1575-1723


1

i

,

33 Il 201 53


••

12 �

0 0


Rick H099endorp

• .

RHC" FCTwent• Waalw1Jk-VW RHC Waalwijk (88/89) 6-0(88/89) PN­ RHC Waalwijk 7-1(99/00)

Rick H0<?9endorp

64

10

7-l

71 1 195 23

1

Eeuwige rangUjlt: Jeizoenen

15

doeuoldo

gewoonen

510

166

137

207

469

688-803

21


••

.3 CJ CJ

3

0 ::c a:

5 3e

0 7

I'

01 02 02 03 •


2 319 � :,.. 1 r r

0 0 ( ·' !

.J.J-J.J__,J_,,-_j

10 mei 1%7 Co AcklooNe Dki< fcheringo Alkmaordef Hout (8.149ploat,en} Adlw: /portloon 1 Poltbu,1010 l&lOHA� an.- 5154744 lil12- 5158368 &nalk�.nl lntilffllt IWIWCll-dlmoor.nl

Opgetlcht 'li'all•-coac:h: Vootzlllll. JIDdlan:


30 106

2 4

doel/Oldo

316

231

303

863

1306-1237

12

•


33 6 146 51

Hope,•'logen (Denema,k,n)

7'I 11 147 'S7


16-10-1971, Deodeunoude (België)

X>02-03 WIiiem Il

'lllllllll

�00\IIJeged

:)!

336

0

0

� ( 1(1,I \�� j_,._,, __,J ... �.J


Affllterdam/

ml raaflC (00/01)

�..,..oploom

verloren

428

1-1'1868 •\i§:i

ooel!oldo

1461-1735

22 45

11

0 0


-

24 84

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

8 18


\' ,1 juU1%5 ( :;, 1 ( ( VondereycHe() _, _,,, .../ ..1 n UJerJeu ( \-I /lodon 03.250 plaatren) �

65 564 An EM:hede


FCGmnw,gen Do<drec:ht Ç()

verloren

377

1408

6 22

171

0 0 2

doelfaldo

1945-1619

5\ I

o 1

1 r r ' _J r__, ::,. ...., , (, \-, 1

__,,-J

1 J


•• 'R 1 246 10

• 'R :io

-

Eeuwige rangLij,t:

Ie�oeoon

2

32 116

1 1

i"/èfM 68

aewonnen

14

8

26 1 211 :32

0 4

verloren

46

1-\'i•\ii,F 36

doeualdo

70-144

i·i M·i52


C:

30 56

3 12

c::,

a:

ITlonl&tcl0tot (Brozruë)

Hopenhogen (Denemorl<en)

AB Hopenl-ajen

�� /�

24 73

1 6

� 11-7-1960. Logo, (n,ge"?l ., 2002-03 f'C Groningen •

1blDal

27

52

1

3


•


.

Joh. van den Brom

Vite,1eFC Twente

motthew

Amooh

60 nH-101 machl01 60

6-0(97/98)

15

A jo H -

v·1te11e 1n2) l2-l(1

'29 3 248 63

\/Wie

Eeuwige rangUjrt: 1eizoenen

18

verloren

612

243

189

180

doeuoldo

675

910-812


:JO 15 126 46

94 95 96 97 98 9 95 ?�.u_ :.ui-, 0

01 02 02 032ó 122

1- 1erzoenen 111/g.ijgqewonnen

24

816

258

244

verloren

314

l•i'\:\18:F 760

3 14

doevoldo

1150-1291

13


.... C

e

C) C :, ' 1

79 7 318 93


3.3 129


33 258

2 Il

27 27 1 , ·,.... , .J _,. _,. ...,

r

94

109

r

1

171

doeu-aldo

297

469-678

32


)

1 24 106 43


·1 905 oo!/

r Boe< 01.000 plootten) Fortuynweg16

Hoog

33 0 m o

51


-=�

=

en c::c

===

==' ra ra

c:::I

"i:: � ra

ra

=

1:11: :c:i5

== -= -�

c:.::,

c:... ....... ....... =

·2

Ct:I c::::I

Ct:I

.

J '_,,

0

32

228

'

3.3 251

Q

0 17

r

-::. .'.,,.

= ==-

en

-;;

::" ra

c:::I CICI

cr.a :5

ra

=

Ct:I

=

c::i. 1

-+-J

c:...

Ct:I

c::::

• Jbn Gonçdo (&ozoliê) Feyenoold

De(3(ool,chap

qewoo�n n J-ji'\hji-\ji-\,i-@i ieizoone ••@-#U

460

189

verloren

121

150

f!:\1#:F l•499

2

0

14

0

143 J

29

0 2

31 148

1

7

(

,1

? � f .,,, _,; �..., ,.. . .,,,r

doevaldo

793-691

20


C 1

c:: Q) t

'

• J,_/

::,v�' _._r,,,, 1

l _________________

2 __________________ 3 _________________ 4 __________________ 5 _________________ 6 ___--=------'--------------

a---------------------:-

10 _____________ 1112 ------------1 13 ________________ 145 -------------�------:Den Hoog

3:3 7 175 2:}

16 17------------1 8

93 94 95 96 97 98 99 0 94 95 96 97 98 99 00 01


e


gewonnen

;eizoenen

23

774

214

31 รณ4

0 0

24 'F

2 2

doeuoldo

201

359

629

925-1367

16

โ ข


C 32 10 149 43

•

94 95 96 97 98 9 00 0 02 94 95 96 9J 98 9 00 01 02 03


Je 11unli de zalljes meli Plaalijes van deze serie bij de liijd5ChriFlienhandel IIOPen. wanneer je dubbele Plaalijes hebli 11un je deze runen meli je vrienden OF vriendinnen. Hls jouw album dan bijna volledig is en je misli nog slieeds Plaalijes 11un je deze besliellen bij: POSlibU5 9154 - 5990 HO TEGELEN. meli vermelding van de serienaam van heli album. De IIOSlien zijn € 0.10 Per Plaalije PIUS € 0,90 POrtiO· en verzendlloslien Per beslielling_ voorbeeld bij een bes&emng van 19 Plaa&jes: € 1,90 (19 H € 0,10) • € 0.90 (Por&o· en verzendlloslien) = € 2.20. Heli bedrag overma11en OP Pos&gironummer 28.60.679 (OOK GIROTEL) en bij de mededelingen de naam van de beslieller en de naam van neli album vermelden. Je bes&elling s&uur je naar Panini Nederland. Heli nollje "giro-overschrijving" aan Kruisen. Na onlivangstl van de belialing Kunnen wij je beslielling behandelen: WE

t

tlH :i

t Ht HHL

EN EUROCHEOUES HCCEPTEREN!

Je 11unli maHimaal ao verschillende Plaalijes ineens bes&enen. Je naam. voornaam. adres. Posncode en woon­ Plaa&s. IBSlachli. leeFliijd. de VOiiedige naam van heli album waarvoor je verzamelli en de nom· mers van de Plaa&jes die je graag wil& nebben. Helaas 11unnen we geen Plaa&jes ruilen! Beef ons ongeveer 40 dagen de liijd om je bes&emng in orde &e mallen. en vergee& nieli als Je ons wil& schrijven over je beslielling. de naam van nen album en de nummers van de Plaali· Jes die Je nebli Desneld tie vermelden.

Maall je van onze besne1serv1ce gebruill, dan word& Je naam en adres in ons besnand opgeno­ men. WiJ 11unnen Je daardoor OP de hoog&e hou­ den van onze acliiVilieilien. onze websilie isTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.