Page 1

Alles wat boeren boeit!


Brouwers Equipment fabrikant van stalinrichting leverancier van oplossingen Sinds 1919 levert Brouwers Equipment een totaalpakket voor de moderne melkveehouderij, waarmee elke stal optimaal kan worden ingericht, naar de wensen van de individuele klant. Topkwaliteit, doordacht ontwikkeld en uitvoerig getest, toegepast in een uitgekiend stalontwerp.

built stronger to last longer

Postbus 203, 8901 BA Leeuwarden, Tel. 058-2911129, www.brouwersequipment.com


Voorwoord

Alles wat boeren boeit Het moet een van de meest prestigieuze beurzen van Nederland worden: AgroTechniek Holland, hét nieuwe tweejaarlijkse evenement voor agrarisch Nederland. De grootste in zijn soort en een beurs waarop weer eens “ouderwets flink uitgepakt” gaat worden, vertelt beursmanager Willem Bierema. Het is dan ook een bewuste keus geweest om de beurs in de openlucht te houden; niet alleen de natuurlijke habitat van de doelgroep, ook nog eens een interessant concept voor de exposanten. “Waar normaal gesproken ruimte een schaars goed is op een beurs, is dat hier geen issue. Exposanten kunnen een breed scala aan machines meenemen en de bezoekende boer ziet ‘zijn eigen’ machines terug op de beursvloer.” Op 18 hectare worden meer dan 380 toonaangevende merken in de agrarische sector vertegenwoordigd met meer dan 2500 landbouwmachines. “Fenomenaal! Alle marktleiders zijn aanwezig. Primeurs, noviteiten, actuele thema’s zoals verkeersveiligheid, precisielandbouw en milieu en demonstraties van nieuwe machines zijn aan de orde van de dag.” Daarmee wordt Agrotechniek Holland de grootste mechanisatieshow van het land. Maar, vertelt Bierema, de grootsheid van de beurs zit niet alleen in de hoeveelheid exposanten en het overweldigende mechanisatie aanbod, het is vooral ook het enthousiasme van de exposanten die de beurs schwung geeft. “Met name het enthousiasme onder de

Nederlandse fabrikanten is groot”, geeft hij aan. “Ditmaal staan zij in de spotlights. Op andere (internationale) beurzen gaat de aandacht vooral uit naar de internationale fabrikanten. Voor de Federatie Agrotechniek (onder wiens auspiciën de beurs plaatsvindt) een uitgelezen mogelijkheid om de leden en de eindgebruikers fysiek met elkaar in contact te brengen. En hoewel de beurs dus zoals gezegd de grootste in zijn soort is met in totaal drie kilometer aan gangpaden, blijft het een zakelijke en rustige omgeving waar je goed zaken kan doen en elkaar niet voor de voeten hoeft te lopen, maar ook niet verdwaalt, aldus Bierema. “Verwacht geen gouden paleis met marmeren vloeren, maar verwacht ook geen Zwarte Cross-achtige toestanden. Het is en blijft een vakbeurs die dichtbij de sector staat. Anders dan anders, maar alles wat de boeren boeit is aanwezig.”

Een van de eerste woorden die beursmanager Willem Bierema (36) kon uitspreken was trekker, tot ‘verdriet’ van zijn moeder. Als boerenzoon en als ervaren beursmanager is de organisatie van de AgroTechniek Holland op zijn lijf geschreven. “Tien jaar heb ik onder andere voor de Amsterdamse Rai allerlei grote en internationale beurzen georganiseerd waaronder de Agrovak in Den Bosch. Vorig jaar ben ik met dat werk gestopt omdat ik meer tijd in de familieboerderij wilde investeren. Als freelance beursmanager ben ik nu ingeschakeld voor de AgroTechniek: deze kans wilde ik niet laten lopen.”

Agrarisch ras We leven met zijn allen misschien wel op de allermooiste planeet van dit universum en het is mijn hoop en streven dat we dat nog heel lang met elkaar weten vol te houden. Op een planeet die we gezamenlijk en voortdurend zo mooi en duurzaam mogelijk hebben in te richten en die we waar mogelijk ook zoveel mogelijk de vrijheid hebben te geven om zichzelf in te richten. Zonder dat ze door onze ingrepen daarin al te veel belemmerd en overbelast wordt. Een samenleving waarin we individueel ons eigen voedsel bij elkaar jagen en plukken kun je - hoe romantisch de voorstelling sommigen dan ook lijkt - nauwelijks een samenleving noemen en is voor zover al wenselijk, natuurlijk lang geleden al een volstrekt onhaalbaar concept geworden. Met z’n allen zijn we nog meer dan ooit afhankelijk geraakt van de vruchten van dat uitdunnende agrarische ras. Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Voor ons allemaal. Armoede, honger, regelgeving, klimaatsveranderingen en tal van

andere complexe en deels met elkaar samenhangende vraagstukken, maken het uiterst gecompliceerd om op een verantwoorde wijze te ‘boeren’. Nieuwe inzichten, slimmere producten en denkbeelden over de toekomst van mens, dier en gewassen vormen mede daardoor een uitdagend palet om professioneel mee bezig te zijn. Op en met het land werkzaam zijn, biedt naast deze zware verantwoordelijkheid ook domweg heel veel dagelijks plezier. Gelukkig maar. Zolang we het plezier in ons dagelijks werk hoog in het vaandel houden en een bijdrage leveren aan de instandhouding van onze mooie aarde voor huidige en toekomstige generaties, is de agrarische sector misschien wel de mooiste wereld om professioneel binnen actief te zijn! Gerda Verburg Minister van LNV


r o t a g i v Herd Na f e i t c a o r p t n e m e g a koeman

Standnr.

B09 Herd Navigator van DeLaval Herd Navigator van DeLaval bemonstert, analyseert en adviseert op basis van metingen in de melk. U bent hierdoor in staat uw diergezondheid dagelijks te bewaken en in een zeer vroeg stadium in te grijpen. Soms zelfs 3 dagen eerder.

Geschikt voor visgraat- en parallelmelkstallen

Herd Navigator meet 4 parameters in de melk. Progesteron voor de vruchtbaarheidsanalyse. Ureum om de eiwit- en energievoorziening in het rantsoen te analyseren. BHB om slepende melkziekte te detecteren en LDH om de uiergezondheid te monitoren. Kortom een schat aan informatie afgestemd op de lactatiecurve van uw dieren.

Snelle en duidelijke rapportage met vereiste actie

Duurzaam houden van melkvee in grote koppels kan nu beginnen! Ook nieuwsgierig naar wat Herd Navigator kan betekenen voor uw bedrijf? Kijk op www.delaval.nl voor meer informatie en de mogelijkheid om een informatiebijeenkomst te volgen.

Ook geschikt voor VMS

DeLaval BV - Steenwijk - 0521 537 500 - info.nl@delaval.com - www.delaval.nl


Colofon Deze uitgave is tot stand gekomen door : Friesch Dagblad i.s.m. Agrotechniek Holland.

Project Management: PersMedia te Drachten Steven Mahabier 0512-543042 / 06-415 64 230 Uitgever Friesch Dagblad: Postbus Leeuwarden Telefoon: 058-2987654 Order Entry: Izaak Zijnstra, Henk Hoekstra, Tineke Luimstra Lay-out en opmaak: Marten Bouwma, Gert Jan ten Berge Teksten: Ronella Journalistiek Tekst en fotografie. Heerenveen 06-511 78 620 Tekstbureau Ingeborg MARRUM. Tel 0518 413139 Ministerie van Landbouw e.o. Wildrooster / Amsterdam Douwe de Haan 06- 348 42 874

Agrotechniek holland volgeboekt met 2.500 machines van 400 merken op 180.000 m2

Fotografie voorpagina: Press4all te Franeker Henk Brinkman 06-131 541 53

Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het nieuwe, grootste, volgeboekte agro-evenement van Nederland met ruim 2.500 landbouwmachines van meer dan 400 merken die worden gepresenteerd op 18 hectare beursterrein. Dat betekent 180.000 m2 agrarisch nieuws voor alle boeren en loonwerkers uit Nederland en omstreken.

Highlights: Pagina 3 Voorwoord Willem Bierema Beursmanager Agrotechniek Holland en Demissionair Minister van Landbouw mevrouw Gerda Verburg. Pagina 5 Jelle Bartelem van het COM over het professionaliseren van de markt. Pagina 9 Jan Lok over de melkveesector: “banken en boeren hadden beter moeten nadenken”. Pagina 18 Peter huijsmans Stichting Kom: “het is absoluut nodig om continu een vingen aan de pols te houden”. Pagina 27 Sectie werktuigwerken, voorzitter Gerrit van der Scheer en zijn roep naar de banken: “faciliteer nu het nodig is”. Pagina 28 SKL keuringen over de sector: “er zitten altijd knoeiers tussen”. Pagina 35 LTO Noord: “het blijft een spanningsveld”. Nominaties Bronzen Sikkel 2010.: Pagina : 31, 32, 33, 37

Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven Het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven, een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie, werd in 1957 speciaal opgericht om het belang van de mechanisatiebedrijven binnen de metaalsector voor het voetlicht te brengen. Inmiddels is zo’n 90 procent van de branche bij het COM aangesloten. Door Ronella Bleijenburg

Belangenbehartiging, informeren, juridische hulp en het zijn van een ontmoetingsplatform; het zijn de traditionele werkzaamheden van een branchevereniging. Zo ook die van het COM, de brancheorganisatie van de mechanisatiebedrijven in de landbouw, tuin- en park, industrie- en grondverzetsector. Maar het serviceniveau van het COM gaat verder dan dat. Zo werd bijvoorbeeld het OpleidingsBedrijf Mechanisatie (OBMech) opgericht, een onderwijsconcept dat zich ten doel stelt de kwaliteit in het praktijkgerichte landbouwmechanisatieonderwijs naar een hoger plan te tillen. OBMech functioneert als schakel tussen leerling, school en bedrijf. “Goed opgeleide monteurs, daar hebben mechanisatiebedrijven behoefte aan, nu en in de toekomst”, zegt

branchemanager Jelle Bartlema. Toekomstgericht De afgelopen periode was het ook voor de mechanisatiesector een moeilijke. Over de hele linie zakten de verkopen van materieel in wat de bedrijfsresultaten van veel bedrijven onder druk zette. “De mechanisatiesector is een behoorlijk traditionele sector. Een sector die nog betrekkelijk veel leeft bij de dag en waarin pro-actief en met visie bezig zijn richting de toekomst voor veel bedrijven (nog) geen hoge prioriteit heeft. Dat zie je heel erg op het gebied van kennis en opleiding. In moeilijke tijden sneeuwen die onderwerpen onder, terwijl je juist dan toekomstgericht moet denken. Juist dan is het professionaliseren van de sector en het op peil houden van het kennisniveau

noodzakelijk”, aldus Bartlema. “De markt verlangt professionele bedrijven en wij zien het als een belangrijke uitdaging om daar een bijdrage in te leveren.” Een ander voorbeeld daarvan is het keuringssysteem COM-keur, een landelijk erkend, geaccrediteerd en gecertificeerd keuringssysteem voor vrijwel alle arbeidsmiddelen binnen het bedrijf. KMU Leden van het COM zijn tevens allemaal lid van de Koninklijke Metaalunie (KMU). Via de KMU staat uitgebreide (juridische) dienstverlening ter beschikking en heeft men de mogelijkheid om aan allerlei nuttige collectiviteitvoordelen mee te doen. “Als COM en KMU vullen we elkaar aan. Alles bedoeld om de sector zo goed mogelijk te ondersteunen.”


AGRiFLEX MATRAS Release

AGRiPROM KINGSTON

SANOFOAM

Tel. +31 (0)529-455 320 info@agriprom.nl

AGRiPROM

www.agriprom.nl www.kingston.nu


Royal de Boer Stalinrichting:

“Een efficiënte stalinrichting kan grote besparingen opleveren” Een doordachte stalinrichting met een goed samenspel tussen liggen, voeren, mest, ventilatie en koemanagement werkt niet alleen prettig, maar kan u twee uur werk per dag besparen , zegt Roelof Westerbeek, managing director bij Royal de Boer Stalinrichting in Leeuwarden. Goed nieuws voor de hedendaagse melkveehouder die niet meer elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan het werk wil zijn. Royal de Boer verkoopt staloplossingen, waarbij vijf productgroepen: liggen, voeren, uitmestinstallaties, ventilatie en koemanagement samenwerken. “Wij geloven in één geheel. Je kunt een hightech melkrobot hebben, maar als de koeien niet komen heb je er niets aan. Onze filosofie is dan ook dat de onderlinge onderdelen in een stal met elkaar moeten kloppen. Het samenspel tussen deze vijf groepen is onze toegevoegde waarde.” Duurzaam stalconcept Bij dat samenspel spelen zaken als koeverkeer, looplijnen, arbeidsefficiency naast aandachtpunten als koecomfort en duurzaamheid een essentiële rol. “Wij ontwerpen een duurzaam stalconcept, gebaseerd op de manier van werken van de boer en zijn toekomstplannen. Wil hij van vijfhonderd naar duizend koeien of van vijftig naar honderd? Een stal bouw je niet voor twintig jaar.” De stalinrichting is relatief een kleine kostenpost maar kan grote besparingen opleveren, weet Westerbeek. ”Bijvoorbeeld door in die stal dagelijks terugkerende werkzaamheden te automatiseren. Denk daarbij niet alleen aan automatisch melken maar ook aan automatisch voeren met een machine die een speciaal voerprogramma heeft voor melkvee, hoog- en laagproductie koeien, droogkoeien en oud en jong jongvee. Automatisch voeren gaan we

de komende tijd steeds vaker zien. Een dergelijke machine duur? Maar als zo’n machine z’n geld nu binnen een paar jaar oplevert is het de investering toch waard? Wij willen de klant helpen geld te verdienen. “ Westerbeek merkt dat de hedendaagse melkveehouder zakelijker wordt, maar dat zijn koeien centraal blijven staan. “Koeien zijn topatleten die hij gezond houdt door voor goed eten en goede ligplaatsen te zorgen. Ligplaatsen die schoon blijven en waarin koeien makkelijk kunnen gaan staan en liggen.” Ook probeert de melkveehouder z’n koeien in goede conditie te houden door een goed klimaat in de stal te creëren. “Een koe voelt zich het beste tussen de nul en twintig graden. Maar hoe meer melk er geproduceerd wordt, des te warmer het in de stal wordt. En warmtestress betekent productieverlies.” Royal de Boer stalinrichting werkt daarom mee aan een experiment met gekoelde koematrassen om warmtestress tegen te gaan. “Wij staan nog maar aan het begin van klimaatbeheersing bij koeien.”


HOE SCHOON WILT U HET HEBBEN? JOZ-Tech De JOZ-Tech stalreinigingsrobot is hĂŠt volledig automatische reinigingsysteem voor alle stallen. De robot is diervriendelijk, onderhoudsvrij en maakt de mestgangen tot in de kleinste hoeken goed schoon.

NIEUWE WEBSITE!

MESTAFVOERTECHNIEK

Combischuiven

Voor elk type stalvloer een passende mestschuif.

WWW.JOZ.NL

NIEUW: Multivloer

Kan op nieuwbouw en bestaande situaties.

CCS

Claw Clean System.

JOZ BV - Industrieweg 5 - 1617 KK Westwoud - Tel.: 0228-566 500 - Fax: 0228-566 570 E-mail: joz@jozgroep.nl - Internet: www.joz.nl


“Niet verder springen dan je polsstok lang is” Vanaf eind 2007 kon het in de melkveesector niet op. Tot de markt instortte en boeren, banken en leveranciers op de blaren moesten zitten. “Boeren hadden beter moeten nadenken voordat ze zich zo in de schulden staken, maar ook banken zijn meegegaan in de euforie”, vindt Jan Lok, die tot eind vorig jaar vicevoorzitter Sectie Staltechniek van de federatie Staltechniek was.

Na de hoge melkprijs eind 2007 werd zo massaal geïnvesteerd dat de leveranciers van melkinstallaties, landbouwmachines en stalinrichting de vraag amper konden bijbenen. “Banken dachten net als de boeren dat het fantastisch zou blijven gaan. Totdat boeren ineens niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen en de aflosverplichting op wilden schuiven. Ze waren allang blij dat ze de rente nog konden betalen.” Lok verwacht dat de investeringsmarkt weer zal aantrekken en de komende jaren op een stabiel en gezond niveau belandt. Al heeft de crisis banken zo voorzichtig heeft gemaakt, dat veel boeren geen financiering meer kunnen krijgen. Schaalvergroting Volgens hem hebben boeren twee mogelijkheden om hun hoofd boven water te

ADVERTENTIE I.M.

Spinder voor uw complete stalinrichting

houden: schaalvergroting of neveninkomsten zoeken. “Al houdt schaalvergroting ook op als de bank je geen geld meer verstrekt. De eenvoudigste manier is een baan erbij nemen of bijvoorbeeld een boerderijcamping beginnen”, constateert Lok, die tot eind vorig jaar directeur van Brouwers Equipement was en nu bij Kolnag/Ganlok werkt. Dit bedrijf verkoopt landbouwmachines van RussischNederlands fabricaat op de Russische markt. Lok verwacht dat de komende tijd nog veel boeren zullen stoppen. “Dat is inherent aan de doorgaande schaalvergroting. Dat de melkprijs zo slecht was, heeft de boel alleen maar versneld. Vooral oude boeren zonder opvolger zullen stoppen als de prijs finaal in elkaar zakt en er elke dag geld bij moet.” Nederland ontvluchten om in landen als Denemarken en Canada opnieuw te beginnen, vergt volgens Lok een zorgvuldige overweging. “Ook daar is de crisis. Ik heb verhalen gehoord van emigranten die vijf jaar geleden hun goed draaiend melkveebedrijf in Nederland verkochten en met drie tot vijf miljoen euro naar de VS vertrokken om

Brouwers Equipment koploper in innovatie en totaal oplossingen Brouwers is een vooraanstaand Nederlands ontwerper en fabrikant van hoogwaardige stalinrichtingsproducten, die in alle sectoren van de veehouderij in gebruik zijn. De structurele innovatie heeft geresulteerd in een groot aantal gepatenteerde produkten met unieke eigenschappen. Brouwers Equipment werd in 1919 opgericht en ontwikkelde zich al snel tot de specialist op het gebied van veehuisvesting. Brouwers heeft samenwerkinigen met veehouders, onderzoekers, overheidsinstellingen en wetenschappelijke onderzoekcentra. Door uitgebreide kennis en ervaring in de sector en de uitstekende reputatie op het gebied van productontwikeling, is Brouwers bij uitstek het bedrijf waar de vooruitstrevende veehouder terecht kan voor een gedegen totaaloplossing. Een aanzienlijk deel van het jaarbudget wordt uitgetrokken voor onderzoek en ontwikkeling. Nieuwe ontwerpen worden op proefbedrijven grondig in de praktijk getest. Onafhankelijke onderzoekers worden ingeschakeld voor het perfectioneren van ontwerpen. De gebruiker staat in deze altijd centraal.

Bouw- of renovatieplannen? Bezoek ons op stand E02 in de Mecha Hal.

Reitsmastraat 48, Harkema (NL) Postbus 22, 9280 AA Harkema (NL) Tel. +31 512 - 36 91 63 Fax: +31 512 - 36 42 44 www.spinder.nl info@spinder.nl

daar een tien keer zo groot bedrijf neer te zetten. Die zijn nu failliet en hebben een restschuld van drie miljoen euro. Veel boeren hebben zich de kop gek laten maken door alle mogelijkheden en dachten dat het nooit slechter zou worden. Maar je moet niet verder springen, dan je polsstok lang is.”

Behalve het fokken van het meest bekroonde vee ter wereld, hebben de Nederlanders mede de grondslag gelegd voor diverse vernieuwingen in de veehouderij. Dat de Nederlandse veehouders, die zich in het buitenland hebben gevestigd, de Brouwers producten zijn blijven bestellen, is wellicht illustratief voor de kwaliteit van onze producten. Brouwers maakt gebruik van een uitgebreid dealernetwerk. Maximale service en een gedegen advies staan hoog in het vaandel. In verband met de efficiency wordt seriematig geproduceerd. De leveringen geschieden veelal uit voorraad, zodat onze afnemers snel kunnen worden bediend. Schaalvergroting en kostprijsreductie zijn de onderwerpen die momenteel hoog op de agenda staan. De melkprijs staat onder druk, dus er moet wat gebeuren. Bedrijven worden professioneler, productiemidddelen

worden steeds intensiever gebruikt en overbodige luxe wordt geschrapt. Hierbij is het uitermate belangrijk de juiste keuzes te maken. Investeringen worden immers gedaan voor de lange termijn. Productiemiddelen dienen daarom berekend te zijn op langdurig

“u hoeft u geen zorgen meer te maken” en intensief gebruik, waarbij goedkoop snel duurkoop wordt. Voor stalinrichting is dit niet anders. Grote stallen, waar koeien het jaar rond binnen blijven, vragen veel van de inventaris. Ook hier geldt dat kwaliteit loont en zich vertaalt naar een “niet meer naar hoeven omzien”. Daarom levert Brouwers Equipment stalinrichting van de hoogste kwaliteit. Dan hoeft u zich daar geen zorgen meer om te maken!


Bevepro voor complete stalinrichting

Erri-comfort favoriet onder de koeien!

Libre ligbox met BVpro-Comfort matras

Voerhekken maatwerk!

Alle soorten ventilatie

Tevreden koeien produceren meer melk!

Wilt u meer weten over de BVpro Comfort-Class stalinrichting en Erri-Comfort Koematrassen, dan nodigen wij u van harte uit op onze stand A28 in de mechahal Bevepro.com, erri/comfort.com


ste Mueller installeert 100 Silo Melktank Binnenkort installeert Mueller Sales, de handelsnaam van Meko Holland, z’n honderdste Silo Melktank. Deze tank, verkrijgbaar van 15.000 tot 34.000 liter en in de kleuren roomwit, groen en RVS, kwam twee jaar geleden op de markt. Volgens marketing manager Peter Fopma is een van de voordelen dat deze tank buiten staat. “Dat betekent plaats voor minimaal vier extra koeien in je stal.” De Silo Melktank van 24.000 liter wordt het meest verkocht. “Deze silotanks kun je gerust te groot kopen. Boeren investeren in een melktank en willen de komende jaren klaar zijn. Het aantal boeren daalt en zal de komende jaren blijven dalen, maar daardoor ontstaat schaalvergroting omdat andere boeren het vrijgekomen quotum erbij kopen.” De andere goedlopende melkkoeltanks van Mueller zijn de liggende varianten: Model O en P, vertelt verkoopdirecteur Sytse Bijma. “De maatvoering van deze tanks is zo gekozen dat er voor ieder tanklokaal wel een Mueller tank te vinden is.” Uitbreidingsplannen Bij de nieuwbouw of verbouw van een melkstal speelt de capaciteit van een inpandige melktank een grote rol, weet Bijma. “Als een boer uitbreidingsplannen heeft, vertelt hij dat dan ook in een vroeg stadium aan Mueller. Meestal is het eerste contact hierover met een servicemonteur waarmee de veehouder het meest intensief contact heeft.” Niet onbelangrijk want om een grotere melktank in een melkstal te plaatsen, moet soms het dak er letterlijk af. “Bij nieuwbouw kan men rekening houden met de grootte van de tank maar ook hier komt het voor dat eerst de melktank geplaatst wordt en daarna het tanklokaal wordt afgebouwd. Dat is echt een voordeel van nieuwbouw”, vult Fopma aan. Mueller Sales Mueller is een van de grootste Europese leveranciers van melkkoeltanks. “Onze core business is het verkopen van melkkoeloplossingen”, vertelt Fopma. “We zijn marktleider en bijna tweederde van alle melkkoeltanks in Nederland zijn door ons geleverd. Mueller Sales, voorheen Meko Holland, biedt al ruim 40 jaar een vertrouwd product. Er is zelfs nog nooit een versleten tank teruggekomen!”


Stalinrichting? DSD Stalinrichting kenmerkt zich door diervriendelijkheid, arbeidsbesparing en duurzaamheid! Met ligboxafscheidingen, ligboxbedekkingen, voerhekken, afscheidingshekken, drinkwatervoorziening, uitmestsystemen, totaalventilatie én stalverlichting biedt

Fortuinweg 4 - 8 • 9101 PE DOKKUM Tel. 0519 228 100 • www.dsd-stalinrichting.nl

DSD Stalinrichting dé totaaloplossing en combineert dit met een excellente service!

Wij dóen wat we zeggen! WALIBI BIDDINGHUIZEN

Stand 1.06


Het adres voor complete stalinrichting op maat:

“We maken alles in onze eigen fabriek. Voor toelevering van grondstoffen en halffabricaten doen we vooral zaken met regionale relaties. Dit geeft ons vertrouwen in de kwaliteit en stimuleert de bedrijvigheid in het Noorden. Ook onze 40 medewerkers komen uit Harkema en de omliggende gemeenten. Voor ons is dit een vanzelfsprekend onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, vertelt de directeur van Spinder, de heer H. R. M. Timmermans. Het bedrijf uit Harkema ontwikkelt en maakt veel innoverende producten die aansluiten op de huidige eisen voor de rundveesector. “Zo hebben we bijvoorbeeld voor de nieuwe emissiebeperkende vloeren mestschuiven ontwikkeld waardoor melkveebedrijven verder kunnen bouwen binnen de geldende regelgeving. Deze mestschuif kent veel varianten en wordt voor elk bedrijf op maat gemaakt”, licht Timmermans toe.

Spinder Stalinrichting Spinder Stalinrichting produceert al meer dan vijfendertig jaar stalinrichtingen voor de moderne veehouderij. Het bedrijf heeft een assortiment van meer dan tweeduizend producten zoals open ligboxconcepten, functionele voerhekken, mestschuiven, koematrassen, koewaterbedden en afscheidingshekken.

Roostervloerschuiven Ook de roostervloerschuiven zijn aangepast en kunnen ingezet worden conform de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Met al deze verschillende mestschuiven kunnen veehouders, volgens Timmermans, schoner en hygiënischer produceren. “Met deze automatische mestschuif wordt de stalvloer schoongeveegd en blijft er weinig stront onder de poten zitten. Vieze poten zorgen voor problemen aan de klauwen en door deze manier van mestverwerking is de veehouder minder geld kwijt aan klauwverzorging. De schuiven zijn klokgestuurd en je kunt zelf bepalen hoe vaak –bijvoorbeeld een keer per uur- de mestschuif door de stal gaat.” Indrukwekkende machines Verder houdt Spinder Stalinrichting zich permanent bezig met het doorontwikkelen en produceren van comfortabele ligboxen en functionele voer- en afscheidingshekken. Daarvoor staan in de werkplaats in Harkema indrukwekkende machines. Onder meer een automatische buigmachine, lasrobots en een lasersnijmachine. “Hiermee kunnen we producten maken die voorheen niet te maken waren zoals bijvoorbeeld buisverbindingen voor zware hekken die gebruikt worden voor het afschermen van stieren. In de lasersnijmachine hoeven we alleen een buis en een tekening in te brengen en hij doet dan al het werk”, vertelt de directeur trots. Met deze moderne productiemachines kan Spinder Stalinrichting nog beter inspelen op de regelgeving van verschillende regio’s. In binnen- en buitenland. “De standaardmaat voor een vreetplaatsbreedte is hier 65 cm, maar in Nordrhein-Westfalen is dat bijvoorbeeld 68,5 cm. Terwijl ze in Zwitserland gewend zijn koeien nog meer ruimte te geven. Wil iemand morgen een voerhek met een vreetplaats van 72,5 cm breed? Geen probleem, ook dat kunnen wij voor hem maken.” Spinder verkoopt naar eigen zeggen alles wat een veehouder nodig heeft en doet dat via dealers. Standaard service is, zo vertelt Timmermans, dat de hele bestelling in één keer wordt afgeleverd, compleet met uitgebreide montage instructies. “Wij gaan zelfs zo ver dat we aangeven welk product in welke doos of zak zit, zodat de monteur of veehouder het nog makkelijker kan monteren.”


Al 10 jaar n e veilig keur Dé veiligheidskeuring van Nederland Intern transport

Goedgekeurd is beter!

UÊÊ7iÌÌiˆŽiÊÛiÀ«ˆV…̈˜} Een periodieke veiligheidskeuring is verplicht; met het COM-keur is dat goed geregeld.

Verreikers

Hoogwerkers

UÊÊ"«Ê?ÊÕÜʓ>V…ˆ˜iÃ

Periodieke keuringen spuitapparatuur

Het COM-keur is van toepassing op al uw tuin & parkmachines, landbouw- en tuinbouwmachines en overige arbeidsmiddelen.

UÊʏ̈`ÊLˆÊÕʈ˜Ê`iÊLÕÕÀÌ In Nederland zijn inmiddels meer dan 150 mechanisatiebedrijven gecertificeerd als COM-VCA keuringsbedrijf.

Grondverzet

Electriciteit 380 V

Handgereedschap

Trekkers

Landbouwmachines

Tuin & Park

www.sklkeuring.nl

Boomwerktuigen

UÊÜÜÜ°Vœ“‡ŽiÕÀ°˜ÊÊUʈ˜vœJVœ“‡ŽiÕÀ°˜

BOS

Voor een duurzame stal op maat.

Ko n s t r u k t i e & M a ch i n e b o u w

Hichtumerweg 1 - Bolsward Telefoon 0515 - 57 29 41 w w w. b o s b o l s wa rd . c o m info@bosbolsward.com

Adres:

Meedenken en vindingrijk!

Van dongenstraat 36 8107 AG Broekland

Tel: 0570 - 531 777 Fax: 0570 - 531 998

Web: www.schrijver-stal.nl info@schrijver-stal.nl


Volautomatisch laboratorium in de melkstal Het tijdrovende dagelijkse rondje langs de koeien om tocht, dracht of ziektes op te speuren is bij sommige melkveebedrijven niet meer nodig. Zij hebben de Herd Navigator van DeLaval aangeschaft. Dit apparaat analyseert melkmonsters en biedt de melkveehouder nauwkeurige informatie over de vruchtbaarheid, uiergezondheid, voeren en energiebalans van z’n koeien.

“Je bespaart tijd, medicijnen en je hoeft minder melk weg te gooien”

bedrijfsadviseur bij DeLaval in Steenwijk. De resultaten van de geanalyseerde melkmonsters worden verwerkt in een geavanceerd biomodel en worden weergegeven in het managementsysteem op de computer. “Voordat de koe uiterlijke kenmerken vertoont dat zij tochtig, drachtig is of lijdt aan (subklinische) mastitis, slepende melkziekte of een stofwisselingsziekte, heeft de boer daar al een melding op z’n computer van gekregen. Deze vroegtijdige manier van detecteren zal langzaam steeds meer gaan voorkomen. Je bespaart tijd, hebt minder medicijnen nodig en je hoeft minder melk weg te gooien”, licht de Haan toe.

DeLaval begon negen jaar geleden in Denemarken samen met FOSS met de ontwikkeling van de Herd Navigator om de veehouder een makkelijke manier te bieden om z’n groeiend aantal koeien te managen. Het apparaat neemt automatisch melkmonsters op de melkpunten en stuurt die door naar het analyse-instrument. Het apparaat selecteert zelf van welke koeien melkmonsters moeten worden genomen, bij welke melkbeurt en voor welke parameters.

Daarnaast bieden deze vroege detecties op vruchtbaarheid kans op een kortere tussenkalftijd en een lager vervangingspercentage. Een groot gedeelte van de van een bedrijf afgevoerde dieren verdwijnt vanwege vruchtbaarheidsproblemen “Koeien laten steeds minder goed zien dat ze tochtig zijn, ook wel stille tocht genoemd. Met dit apparaat heb je een tochtigheidsdetectie van 99 % omdat dit apparaat het progesteronniveau in de melk detecteert. Hormonen liegen niet.” Hierdoor kan ook een dracht, cyste of verwerping snel opgemerkt worden.

De Herd Navigator analyseert de monsters op de hoeveelheid progesteron en de eventuele aanwezigheid van lactate dehydrogenase (LDH), ureum en betahydroxyboterzuur (BHB). Het enige wat de melkveehouder hoeft te doen is de sticks, waarmee het apparaat de verschillende parameters meet, bijvullen. “De Herd Navigator is een volautomatisch laboratorium en de enige op de markt die op deze paramaters meet”, vertelt Simon de Haan,

De Herd Navigator draait sinds vorig jaar bij twee bedrijven met een melkstal en sinds kort ook op een VMS-bedrijf in Nederland. De Haan verwacht dat DeLaval eind dit jaar tien Herd Navigators heeft verkocht. “Het is een vrij exclusief apparaat dat alleen op melkinstallaties van DeLaval past. In de toekomst kan ook op eventueel andere parameters gemeten worden. Daar hebben we in dit apparaat al rekening mee gehouden.”


Partner in precisielandbouw

Agrometius

Zin in een uitdagende baan?

vertrouwde service, nieuwe naam

Agrometius zoekt nog collega’s

Om zich te kunnen focussen op haar agrarische klanten heeft Geometius ervoor gekozen om de landbouwafdeling te verzelfstandigen. Vanaf 1 juli is Agrometius uw partner in precisielandbouw. Een nieuwe naam, maar voor Trimble- en andere precisielandbouw gerelateerde producten een vertrouwd adres. Met de naam Agrometius willen we uitdragen dat we er voor de landbouw zijn. Daarbij hoort ook de service en flexibiliteit die de landbouw van ons verwacht. Via ons nieuwe supportnummer 088-4366321 krijgt u, ook buiten kantooruren, direct ĂŠĂŠn van onze ervaren medewerkers aan de lijn die uw vragen kan beantwoorden.

agrometius.nl

Agrometius is de afgelopen jaren flink gegroeid en wij willen ons verder professionaliseren. Ga jij de uitdaging aan om ons hierbij te helpen?

#F[PFLPOTPQ

" 5 )  7F

ME$ TUBOE UNTFQUFNCFS JO#JEEJOHIVJ[FO

We zijn per direct opzoek naar:

t7FSLPQFS/PPSE/FEFSMBOE NW VVSQFSXFFL

t4FSWJDFNPOUFVS;VJE/FEFSMBOE NW VVSQFSXFFL

Kijk voor meer informatie over deze vacatures op onze website agrometius.nl

Maatschapslaan 39 2404 CL Alphen aan den Rijn (NL)

T: +31(0)884 366 321 F: +31(0)172 469 620

Pas Mestopslagsystemen: technologische kennis en doordachte bouwsystemen PAS Mestopslagsystemen uit Drachten mag zich met recht totaalaanbieder van mestopslagsystemen noemen. Het bedrijf sloot onlangs een exclusieve deal met Appel Beton Opmeer en kan sindsdien de tot dan toe beperkte fabricage van betonnen silo’s fors uitbreiden. Mestbassins, foliebassins, thermoplast, staal, mestzakken‌ Een compleet assortiment levert PAS. Door Ronella Bleijenburg

“Mestopslag lijkt wel simpel, maar is complexer dan menigeen denkt. Kijk maar naar het procedĂŠ van lassen van folies. Dat kan niet iedereenâ€?, zegt Hepke Taekema, directeur van PAS Mestopslagsystemen. Waren er een paar jaren geleden nog 25 aanbieders van mestopslag in Nederland, momenteel zijn er nog maar een handjevol van over. Dat heeft alles te maken met de schaalvergroting die in de agrarische branche optreedt, als ook met de economische crisis. Van alle bedrijven die nog bestaan heeft PAS het meest uitgebreide assortiment van alle aanbieders. “Iedere boer vraagt om een andere oplossing voor mestopslag. Daar spelen wij op in met diverse soorten opslagsystemen, maar ook door gebruik te maken van diverse materialen.â€? Groeimarkt Niet alleen het bouwen maar ook het repareren en het keuren van alle soorten mestopslagsystemen behoort tot de kernactiviteit van het Friese bedrijf. Taekema voorziet een groeimarkt in reparaties. “Met name veel stalen tanks staan al

meer dan twintig jaar en moeten in de revisie. Met een goede aanpak kunnen ze nog jaren mee.� Andere groei verwacht PAS uit het buitenland. “Steeds meer landen schakelen over op een afdekkingsplicht en moeten dus naar geavanceerdere opslagsystemen. Dan zijn ze bij ons aan het goede adres.� Ook verwacht Taekema groei door schaalvergroting en de beperking van de uitrijdtijden van mest. “Dat vereist logischerwijs een grotere opslagcapaciteit van mest.�

Doordacht PAS adviseert en begeleidt afhankelijk van de eisen en wensen van de opdrachtgever bij nieuwbouw, uitbreiding of aanpassing van opslaginstallaties. “Onze kracht ligt in de combinatie van technologische kennis en doordachte bouwsystemen en onze producten kenmerken zich door degelijkheid en hoge kwaliteitsnormen. Het resultaat is meer dan 3000 opslagtanks die overal in Europa geplaatst zijn.�


JOZ: continu bezig met nieuwe ontwikkelingen De meest opvallende noviteit van de AgroTechniek Holland wordt bekroond met de Bronzen Sikkel, een innovatieprijs die door een vakjury wordt toegekend. JOZ dingt mee naar deze prijs vanwege haar nieuwe rubberen vloer die “op eenvoudige en praktische wijze verbetering geeft op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid”, vertelt Rick Elling, directeur van JOZ. In de lengterichting van de vloer zijn 3,5 cm brede sleuven aangebracht waardoor mest en urine worden afgevoerd naar het onderliggende mestopslagsysteem. Met een speciale mestschuif wordt de vloer vervolgens grondig gereinigd, óók in de uitsparingen. “De combinatie van deze multivloer en de juiste mestschuif betekent een optimaal schone vloer en een beter welzijn voor de koe, immers de vloer is ook nog eens van rubber.” Totaal leverancier Het is voor het eerst dat JOZ als zijnde specialist in mestafvoersystemen een uitstapje maakt naar vloeren. Het bedrijf dat inmiddels 62 jaar bestaat heeft zich in al die jaren specifiek toegelegd op mestafvoersystemen voor elk type stal en voor elk type vloer om zo alle kennis op dat specifieke gebied te bundelen en als een echte specialist op te kunnen treden. Toch was deze verbreding niet zo vreemd, vindt Elling. “Wij zijn goed in het verplaatsen van mest. Het concept van een mestschuiver of een vloer met afvoerkanalen ligt dan dicht bij elkaar. Wij zijn een totaalleverancier.” Noviteiten In de loop der jaren introduceerde JOZ diverse mestafvoersystemen vooral volgens het schuifconcept. In 2006 fabriceerde het bedrijf een van haar grootste innovaties tot nu toe, de JOZ-Tech mestrobot. Elling omschrijft het als “de meest efficiënte en flexibele oplossing voor melkveebedrijven.” Het is een volledig geautomatiseerde reinigingsrobot waarmee meerdere reinigingsroutes te programmeren zijn. Met een snelheid van ongeveer vier meter per minuut schuift de robot de mestgangen door en komt tot in de kleinste hoeken. Een andere noviteit is het Claw Clean System (CCS) dat JOZ momenteel ontwikkelt. Het is een sproeisysteem als alternatief voor het bacteriële voetenbad en waarbij alle vier poten een volledige sproeibeurt krijgen. “Wij zien onszelf graag als koploper in de markt en zijn continu met nieuwe ontwikkelingen bezig.” In al haar bestaansjaren en met al die verschillende mestafvoersystemen die JOZ ontwikkelde is altijd het volgende doel overeind gebleven: alle producten zijn bedoeld om de arbeidstijd te verminderen en de hygiëne in de stal te verbeteren en daarmee dus ook de gezondheid van de dieren.

JOZ BV in Westwoud is Nederlands specialist in mestafvoersystemen voor rundveebedrijven. In meer dan 60 jaar tijd werden diverse verschillende soorten mestafvoersystemen ontwikkeld en gefabriceerd. Met een nieuwe innovatieve en rubberen multivloer is JOZ genomineerd voor de Bronzen Sikkel 2010. Door Ronella Bleijenburg


Kwaliteitscontrole melkinstallaties nog steeds nodig Sinds 1998 voert de Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM) steekproeven in melkinstallaties, melkkoeltanks en melkmeetapparatuur uit. Uit die metingen blijkt dat deze kwaliteitscontroles nog steeds nodig zijn. Peter Huijsmans geeft leiding aan de Stichting KOM en merkt dat de stichting nog steeds nodig is. “Als je kijkt naar de invulling en de afwijkingen die we constateren en naar het

aantal monteurs dat jaarlijks instroomt met circa tien procent , is het absoluut noodzakelijk dat wij continue een vinger aan de pols houden. De resultaten van de steekproeven, maar ook de vragen op de bijscholingsdagen en beoordelingen laten zien dat er constant verbetering mogelijk is.”

een verbetering, maar inmiddels zijn er geen echt slechte melkinstallaties meer. Natuurlijk functioneert het niet direct altijd optimaal en zonder problemen. Een goede afstelling is natuurlijk een vereiste, maar het uiteindelijke resultaat is een mix van de installatie, de koeien en de personen die er mee werken.”

Bewust basic De afgelopen tien jaar is er veel veranderd. De automatische melksystemen hebben hun intrede gedaan, maar ook in de conventionele systemen wordt meer en meer elektronica toegepast, vertelt Huijsmans. “Daarnaast zie je ook bewuste keuzes voor de meer basic melkinstallaties.”

Aandacht voor kwaliteit in de melksector blijft volgens hem dan ook nodig om een goed product als melk met een gezonde veestapel te produceren. Huijsmans verwacht dat sensoren op nieuwe melkinstallaties daar in de toekomst een belangrijke rol bij kunnen spelen. “Door die sensoren kun je de melkinstallaties continu monitoren, waarmee niet alleen een momentopname als toetsing meegenomen wordt, maar waar juist doorlopend aandacht daarvoor is. Op

“Onder beide soorten systemen vind je goede en slechte. Elke vernieuwing is niet standaard

deze wijze kan zeker nog een efficiëntieslag gemaakt worden.” De stichting overlegt op dit moment met de zuivelindustrie over de controle van automatische melksystemen. “Ze worden nu eens per half jaar gecontroleerd en getoetst. We bekijken nu of het mogelijk is de volledige installatie een keer per jaar te toetsen en dan de meest melkkritische aspecten als vacuümhoogte, vacuümregeling en pulsatiesysteem elke onderhoudsbeurt controleren. Zowel de organisatorische als technische ontwikkelingen hebben er aan bijgedragen dat de huidige systemen meer robuust en storingsarmer zijn geworden.”

De Merlin 225, na succesvolle introductie nu een bestseller Merlin 225 - betrouwbaar - zuinig met energie en water - hoge capaciteit - standaard melktechniek - dierobservatie

De Merlin 225, een stille robot De tijden dat de boer nog op een krukje zittend zijn koe moest melken liggen al verder achter ons. De jongste ontwikkeling heet de Merlin 225, zo genoemd omdat het Britse moederbedrijf Fullwood dit jaar precies 225 jaar bestaat. De Merlin 225 lijkt een regelrechte bestseller te worden. Alleen al in Nederland zijn er inmiddels veertig boxen mee uitgerust en dat aantal groeit snel! Ten opzichte van het vorige model heeft de 225 een strakke facelift ondergaan met een compleet roestvrijstalen uiterlijk waardoor hij niet alleen stijlvoller oogt maar bovendien gemakkelijker schoon te houden is dan zijn voorganger. Met een nog langere levensduur als gevolg. Bovendien is er veel energie gestoken in een lager energie en watergebruik en opereert het geheel vrijwel in stilte omdat alles volledig is weggewerkt in kasten. De Merlin 225 kenmerkt zich door een snelle manier van aansluiten aan de koe. Pure winst dus want een hoge en constante snelheid zorgt voor een hogere capaciteit. De

koe weet immers waar hij aan toe is en door de constante prikkel maakt zij oxytocine aan en laat haar melk schieten. Tot slot meet de Merlin uiteraard alle belangrijke waarden als lactose, vet, bloed en eiwitten in de melk alsmede het celgetal. Temperatuur- en ligtijdmeter, stappenteller en geleidbaarheid van de melk zorgen voor een compleet beeld van de gesteldheid van de koe. Want een gezonde koe staat ook bij de mooiste machine nog altijd aan de basis. Douwe de Haan

Bezoek ons in de Mechahal,

stand B11 www.fullwood.nl


De koe heeft het laatste woord Comfort voor de koe wordt een onderwerp waar steeds meer boeren heel gericht naar kijken. En terecht, vindt Erik Beekhuiszen van Bevepro, een importeur van Deense koematrassen. Door Ronella Bleijenburg

Hoewel het fenomeen koematras al langer bekend is in Nederland, staat een deel van de boeren daar nog steeds huiverig tegenover. “Zij vragen zich af hoe het is gesteld met het ligcomfort, wat er met de lekmelk gebeurt en welk effect dit heeft op het matras en de koe”, vertelt Beekhuiszen. Hoe langer de koe in zijn lekmelk ligt, hoe groter de kans op ontstekingen. Die aarzeling is volgens Beekhuiszen niet nodig. Hij komt met de oplossing, want in tegenstelling tot

veel matrassen die een rubberen topdek hebben, zijn de Erri-comfort koematrassen van Bevepro voorzien van een doorlatende PE mat en dus vocht- en warmtedoorlatend. Daardoor transpireert de koe minder, maar ligt zij ook niet in haar eigen lekmelk. “Dat betekent minder ontstekingen. Iets dat ook door diverse onafhankelijke onderzoeken wordt bevestigd”, aldus Beekhuiszen. “Een koe voelt zich zekerder op een Erri-comfort matras. Zij legt zich gemakkelijker neer en

staat in één keer op. Koeien rusten gemiddeld drie uur langer uit en dat verlengt het lactoseproces, maar heeft ook nog eens een directe relatie tot de hoeveelheid melk die de koe produceert.” Beekhuiszen gaat nog even door met een opsomming van de voordelen: door het langer liggen is de doorbloeding in de klauwen beter en heeft de koe minder last van pootproblemen. Bovendien blijft door de vorm van het matras de box droog en schoon en heeft de boer lagere strooiselkosten, maar ook minder arbeid.

“Koeien rusten gemiddeld drie uur langer uit” Stalinrichting Sinds twee jaar richt Beekhuiszen zich met Bevepro op de import van deze Erri-Comfort koematras uit Denemarken. In die periode is de verkoop met 400 procent gestegen en daarmee zit de productie in Denemarken ook eigenlijk aan haar tax. In de nabije toekomst wil Bevepro daarom een deel van de productie naar Nederland halen. Onder de noemer Comfort-Class stalinrichting richt Bevepro zich ook op een comfortabele stalinrichting, om zodoende een volledig concept van koecomfort aan te kunnen bieden.


Nieuwbouw, renovatie, onderhoud, reparaties en keuringen van

mestopslagsystemen Pas Mestopslagsystemen in Drachten is al meer dan 30 jaar dé specialist. Van bouwaanvraag tot eindproduct. Wij leveren: • Emaille silo’s • Betonnen silo’s: prefab elementen, en ter plaatse gestort • Thermoplast silo’s • Kunststof silo’s • Mestbassins • Mestzakken • PVC spankappen • Drijfdekken en linings • Keuringen alle soorten mestopslag

De Giek 31, 9206 AS Drachten Tel. (0512) 582058 Internet: www.pastanks.nl E-mail: info@pastanks.nl


Agriprom heeft eigen vestigingen in Nederland, Frankrijk, Roemenie en Turkije

“Koecomfort is meer dan alleen een comfortabele ligplaats” Agriprom biedt een breed programma rond koecomfort, vertelt directeur Johan Staal. “Ons Totaal Koe Comfortconcept bestaat uit diervriendelijke stalinrichting, koematrassen, rubber matten en roosterrubber, ligboxen, kalverhutten, desinfectiematten en voedingssupplementen. Koecomfort is meer dan alleen een comfortabele ligplaats.”

moeiteloos gehaald terwijl zandbedden nog nooit op ligduur zijn getest.”

Zo zijn hygiëne en gezondheid bepalend voor het comfort van koeien. Agriprom heeft een breed assortiment aan voedingssupplementen en andere producten die de weerstand en de melkhygiëne bevorderen. Staal: “Wij mogen de Algemeen Kampioen en vele andere prijswinnaars van de recent gehouden NRM in Utrecht tot onze klanten rekenen.”

“Daarnaast werkt zand als schuurmiddel tussen de mestschuifketting en de betonvloer en moet de boer om de haverklap zand inbrengen, dat ook nog schoon en vrij van stenen en klonten moet zijn. Bovendien is de mestafvoer, binding van ammoniak, opslag en de scheiding van het zand een grote uitdaging bij dergelijke melkveebedrijven. Maar daar hoor je weinig over.”

Tweederde van de omzet van Agriprom komt echter uit de verkoop van koematrassen. “De AgriFlex, gemaakt van 100 % rubber, leveren wij het meest. Dit matras heeft een toplaag van 4 mm en een elastische onderlaag van 3,5 cm latex. Dit koematras kost tussen de 120 en 130 euro per ligplaats. Omdat sommige boeren liever een dikkere toplaag willen, hebben we de Mammouth ontwikkeld. Dit matras heeft een toplaag van 8 of 10 mm en is iets duurder.“

Alternatief Als leverancier van koematrassen is hij natuurlijk bevooroordeeld, maar koematrassen zijn volgens hem een beter en goedkoper alternatief. “Uit onderzoek blijkt dat koematrassen de allerlaagste gebruikskosten hebben: ongeveer 12 tot 13 euro per ligplaats per jaar. De zachte toplaag van deze matrassen is makkelijk schoon te maken, blijft veerkrachtig en vervormt niet.”

De koecomfort checklist

Dat veel veehouders denken dat zand nog steeds het beste is voor koeien in de stal, schiet Staal in het verkeerde keelgat. “Voor een optimale melkproductie moeten koeien tussen de 13 en 14 uren liggen. Met onze comfortabele latexmatrassen wordt dat

Zestien jaar geleden moesten de meeste boeren eraan wennen, vertelt de ingenieur. “Maar de koeien stonden voor de

koematrassen in de rij en de baaskoeien gingen er meteen op liggen.” Een ander succesvol onderdeel van Staals bedrijf zijn desinfectiematten. “Wij zijn de enigen die deze matten met verwisselbare hoes maken en hebben er ook patent op. Onze matten lagen overal tijdens de MKZ-

crisis, maar we verkopen ze nog steeds. Per jaar zo’n vijfduizend.” Recentelijk heeft Agriprom ook patent aangevraagd voor een nieuwe ligbox met kunststof afscheiding. “En zo blijven we innovatief bezig en denken we op een andere manier over de toekomst in de melkveehouderij”, vertelt de ingenieur.

Heldere ogen?

Koud en klam?

Nasale afscheiding

Doffe vacht Rechte rug?

Staart inplant

Neem Temp

Slechte houding? Check de longen

Luister naar pens

Optimale conditie?

Snelle hartslag?

Afscheiding?

Verdraaide lebmaag

Schone achterhand? Check uiervulling Glanzende, intacte vacht? Abnormale melk Check beenwerk

Beoordeel mest

Werk met veearts

Check klauwen

Zware ademhaling?

Eetlust?


    !" #$% $"$&&&'$ (!" #$% $"$& &')

 

 

  * 

+ , *- + +

 . *- / .0/+ + + 345 -+ 

 * + . + - 

-.-*. +5+6+  - 7 -5 -+ * + +5  

 

-.+589:; <, 5+  &&5= , 5 + 

 . +   , *+. +.-55 +>.. * +5+ *+ /  4-.  -> .-+ .+

*  +.. +

 

. ?@./ &

 

@./A:&

 


Partners for life

“Dé specialist in professionele landbouwmachines” Schuitemaker is dé specialist in professionele landbouwmachines en wintermachines. “Ons voornaamste uitgangspunt is dat onze producten in alle opzichten een oplossing moet bieden voor onze klanten. Voor ons betekent de aanschaf van een Schuitemaker product dan ook het begin van een langdurige relatie: Partners for life.” Door Ronella Bleijenburg

Om een partner for life te kunnen zijn, moet je iets te bieden hebben. Martin Westerbeek, directeur van Schuitemaker geeft aan dat de meerwaarde en de kracht van Schuitemaker in de eenvoud van de machines en de producten zit. “Gemak, service, veiligheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Maar we kijken ook erg naar het kostenbesparende effect voor de eindgebruikers. Onze machines zijn in verhouding goedkoop gezien de restwaarde en de onderhoudsvriendelijkheid.” Corebusiness van Schuitemaker is de ontwikkeling van machines in de voederwinning, voer en mest, maar daarnaast is het bedrijf sinds 2007 actief in de wintermachines zoals strooiers in diverse varianten. Schuitemaker bestaat sinds 1919 en heeft zich sinds die tijd bewezen als een oer-Hollands bedrijf dat continu aan het innoveren is en nieuwe producten op de markt zet. Zo werd in 2008 bijvoorbeeld de eerste zelfrijdende voerrobot ter wereld geïntroduceerd. Het was na de melkrobot de volgende stap in totale bedrijfsautomatisering op de moderne melkveehouderij. Exacta Begin augustus introduceerde Schuitemaker de nieuwe generatie graslandbemesters welke er in drie breedtevarianten is: 792 cm, 864 cm en 936 cm. “Wat meteen opvalt aan de Exacta is de doordachte constructie van de machine”, vertelt Westerbeek. Ondanks de grote werkbreedte is de machine compact in bouw en kan dicht achter de tank of zelfrijder worden gemonteerd. Het gewicht van de bemester kan zodoende dichtbij de achteras worden gehouden, wat een gelijkmatige gewichtverdeling van de gehele tankbemester combinatie ten goede komt. “Een noviteit van deze machine is de hydrocare bodemaanpassing.” Hoe groter de werkbreedte, hoe moeilijker het wordt om een gelijkmatige druk van de schijven en elementen over de gehele werkbreedte te waarborgen. Met de hydrocare bodemaanpassing zorgen individuele hydraulische cilinders per element ervoor dat de druk op de bodem gelijk blijft ondanks oneffenheden in de bodem. “Het systeem garandeert daarmee een gelijkmatige bodemdruk over de gehele breedte.” Robusta Schuitemaker stond al bekend om haar silagewagens met versterkte zijwanden en een zware kooiconstructie, maar toen eerder dit jaar vrij plotseling bekend werd dat de wetgeving rondom de transportbreedte werd aangepast, presteerde Schuitemaker het om binnen 2,5 maanden met een volledig nieuwe lijn silagewagens op de markt te komen. “Het was een maatregel die ons inhoudelijk niet verbaasde, maar de snelheid ervan wel. De impact ervan is groot en wij wilden de eindgebruikers zo snel mogelijk voorzien van nieuwe wagens waar zij mee verder kunnen.” Op de AgroTechniek Holland

“Een noviteit van deze machine is de hydrocare bodemaanpassing”

"De nieuwe generatie graslandbemesters is ondanks de grote werkbreedte compact in bouw" presenteert Schuitemaker deze nieuwe lijn, alsook haar nieuwe ontwikkeling op het gebied van tankwagens: de Robusta. Dat is een verdringingspomptankwagen die ten opzichte van de vacuümpomptankwagen een betere vulling en een nauwkeurigere uitbemesting heeft. Tevens voorkomt het nieuw ontworpen onderstel met uitschuifas bodemverdichting. De Robusta wordt standaard geleverd met gegalvaniseerde romp en onderframe. Westerbeek: “De vernieuwde Robusta pomptankwagenlijn is speciaal ontworpen voor die professionele bedrijven waar efficiency en kwaliteit belangrijk zijn. Doordat de nieuwste technieken op het gebied van pompen en aandrijvingen zijn toegepast bieden wij de loonwerkers een machine waarmee zeer efficiënt gewerkt kan worden.”

"Binnen 2,5 maanden werd een nieuwe lijn silagewagens op de markt gebracht vanwege veranderende wetgeving."


“De juiste uitvinding op het juiste moment” WIFO-Anema BV uit het Noordfriese Ferwert, marktleider op het gebied van voorzetapparatuur voor onder andere heftrucks, bestaat volgend jaar 50 jaar. Het geheim? “Doen waar je goed in bent.” Door Ronella Bleijenburg

Het begon allemaal toen de opa van de huidige eigenaar Wytze Anema in zijn vrije tijd machines maakte die hem konden helpen bij zijn werk als fruitteler. Toen hij ook machines begon te maken die de boeren in zijn omgeving konden gebruiken, was WIFO-Anema BV geboren. De allereerste machine die werd verkocht was een achterlader die mest op de wagen kon gooien, iets wat toen nog met de hand gebeurde. “Het was een groot succes. De juiste uitvinding op het juiste moment: tienduizend werden er van gemaakt”, aldus Anema. Er kwam personeel en WIFO-Anema BV groeide uit tot een zelfstandig opererend familiebedrijf in de ontwikkeling en productie van landbouwmachines. Een vaste kern van zo’n 30 vakmensen zorgt voor het hele traject van ontwikkeling, productie tot en met de verkoop via gespecialiseerde dealers en de nazorg.

“Degelijk, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk” Marktleider Met behulp van de modernste productietechnieken levert WIFO balenklemmen, diverse grondbewerkingsmachines en een zeer breed scala aan laad-, schep-, kantel- en hefapparatuur voor bijvoorbeeld heftrucks, tractoren, verreikers en shovels. In deze voorzetapparatuur is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot marktleider. Niet alleen in Nederland, maar tot ver over de grenzen kent de agrarische sector de machines van WIFO.“Ons productieproces is tweeledig. Enerzijds ontwikkelen en produceren we veel seriematige producten. Anderzijds bewerken we de machines in eigen huis en kunnen we klantspecifieke machines vervaardigen.” Een ding hebben alle machines met elkaar gemeen, geeft Anema aan. “Het zijn degelijke en betrouwbare machines die gebruiksvriendelijk zijn. Dat is onze kracht en het geheim van al 50 jaar WIFOAnema BV.”

Federatie: “banken faciliteer!” AgroTechniek Holland vindt plaats onder auspiciën van de Federatie Agrotechniek

“Boeren oefenen hun vak uit vanuit hun hart en nieren”

Holland, één vereniging die de belangen behartigt van fabrikanten en importeurs van agrotechniek in ruime zin. “Een nieuwe nationale agrarische buitenbeurs in het hart van groen Nederland die alles biedt wat boeren boeit; dat is een belangrijke stimulans.” Door Ronella Bleijenburg

De Federatie Agrotechniek behartigt de belangen van alle bedrijven die actief zijn in het marktsegment agrotechniek. Een paar van de belangrijkste taken zijn het bijhouden van markttrends en het beïnvloeden van overheidsmaatregelen die effect hebben op de agrotechniek. De Federatie heeft dus als geen ander een heel duidelijke kijk op de marktontwikkelingen en die zijn volgens Gerrit van der Scheer, voorzitter van de sectie werktuigen en tevens directeur van Koninklijke Reesink NV uit Apeldoorn, redelijk positief.

van de boeren en de loonbedrijven afnam. Voorraden slonken, fabrikanten bouwden hun productiefaciliteiten af en kwamen in de knel te zitten.” Faciliteer Inmiddels is er weer een stijgende lijn te zien. De prijzen van landbouwproducten gaan weer iets omhoog, de wereldbevolking groeit en de economische groei zet iets meer door. “Dus komt ook de investeringsbereidheid weer terug”, geeft Van der Scheer aan,

“De investeringsbereidheid komt weer terug” “Nadat we in 2008 een goed jaar hadden als branche, kregen we in 2009 een geweldige kater te verwerken. De prijzen van melk, graan en aardappelen gingen wereldwijd flink onderuit en dat had een behoorlijk effect op de markt. Banken hielden het geld vast waardoor de investeringsbereidheid

hoewel hij vindt dat de banken wel iets minder voorzichtig mogen zijn als het gaat om het verlenen van kredietfaciliteiten. “De bankencrisis is nog steeds een remmende factor, terwijl bedrijfsinvesteringen het bedrijfsleven juist rendement opleveren.” Van der Scheer wil maar zeggen: banken faciliteer!

Schaalvergroting Een andere zorgelijke trend vindt Van der Scheer de opvolgingsproblematiek. De landbouwsector kenmerkt zich door kapitaal intensieve bedrijven. “Boeren oefenen hun vak uit vanuit hun hart en nieren. Je ziet dat de huidige generatie daar een andere

kijk op heeft en niet erg bereid is tegen weinig loon zoveel werk te leveren.” Dat is een probleem. Deels wordt dat opgelost door schaalvergroting, een trend die je heel duidelijk ziet bij de eindgebruikers van mechanisatiebedrijven. Het aantal bedrijven wordt steeds minder, maar de bedrijven die overblijven worden steeds groter. De mechanisatiesector gaat daar langzaam in mee.” Het is aan de Federatie de taak om daarop te anticiperen en haar leden daarop voor te bereiden. Daar waar de bedrijven groter worden, moet ook het machinepark groter en professioneler worden. “De technologische ontwikkelingen gaan snel waardoor je als bedrijf wel moet professionaliseren om het allemaal goed bij te kunnen houden. Juist een agrarische buitenbeurs, de grootste en de enigste in haar soort in Nederland is dan een belangrijke stimulans.”


De 5 Sterren en Innova Koebedden zijn door DSD ontwikkeld vanuit de filosofie dat koeien ‘14 uur per dag moeten rusten’. Wouter Grimmius van DSD stelt: Een uur per dag extra liggen levert per saldo zo’n 50 tot 90 euro per koe op. 5 Sterren brengt uw koeien top-ligcomfort; Innova biedt hoogwaardig ligcomfort met perfecte prijs/prestatieverhouding!

DSD Stalinrichting voert een volledige lijn voerhekken in diverse afmetingen en uitvoeringen. De voerhekken zijn dier- en gebruiksvriendelijk. Topmodellen in het voerhekken-gamma zijn zijn de robuuste XXL veiligheids- en zelfsluitende voerhekken voor grootvee, extra hoog uitgevoerd met extra ruim kopgat. Voordeel van het veiligheidshek is dat dieren in noodgevallen altijd kunnen loskomen.

Boxafscheidingen zien er vaak identiek uit (als auto’s uit de windtunnel), maar juist in de details zitten die belangrijke verschillen. DSD-paradepaard is de Ster® Ligboxafscheiding. Dé boxafscheiding die volledig is gevormd naar de maten van de koe, gecombineerd met de gebruikseisen van de veehouder! Dat zijn de details waarmee Ster® zich onderscheidt van andere ligboxen! Dat is Diervriendelijk, Arbeidsbesparend en Duurzaam.

DSD Stalinrichting: pragmatisch en duurzaam Diervriendelijk, arbeidsbesparend en duurzaam. Deze eisen staan centraal voor de stalinrichtingsoplossingen die DSD Stalinrichting uit Dokkum ontwikkelt, verkoopt en monteert. “Prijsconcurrerende totaalproducten

werkgebied te vergroten als fabrikant met onder andere producten als ligboxafscheidingen, kalverhuisvesting, ligboxbedekkingen, (diep)strooisel, loopgangrubber, voerhekken, drinkwatervoorzieningen, uitmesttechniek, stalverlichting en diverse ventilatiemogelijkheden. “Ondertussen vinden onze producten hun weg door heel Nederland en daar buiten”, aldus Wouter Grimmius van DSD Stalinrichting Verkoop & Communicatie.

voor koe en veehouder.” Door Ronella Bleijenburg

DSD Stalinrichting B.V. is een moderne Nederlandse onderneming, gevestigd in Dokkum. In 1979 opgericht als Agrarische Handelsonderneming DSD Dokkum heeft het bedrijf door de jaren heen grote bekendheid opgebouwd als stalinrichter in NoordNederland. In 2003 was de tijd rijp om het

Meedenken Een belangrijke en noodzakelijke eigenschap van het bedrijf is het meedenken met de klant. “Daarmee bereiken we de juiste stalinrichting.” Wat is het toekomstplan, wat is belangrijk qua arbeidsgemak en arbeidsverlichting, op welk niveau moet koecomfort worden gebracht en welke invloed hebben de specifieke wensen op de totaalinvestering? Het zijn dit soort vragen waar DSD Stalinrichting bij stilstaat samen met

de klant. “Door al in een vroeg stadium bij de inrichtingsplannen betrokken te worden, kunnen veel vragen vroegtijdig worden beantwoord en zijn vervelende verrassingen tijdens en na het bouwproces uitgesloten.” Totaalproduct Een vaste kern van gespecialiseerde medewerkers ontwikkelt, verkoopt en monteert stalinrichtingsoplossingen die zij, als ze zelf veehouder zouden zijn, in hun stal zouden willen hebben. “Kortom: Onze werkwijze is pragmatisch. Binnen ons bedrijf zetten we expertise doelgericht in. Op deze manier kunnen we elke veehouder met zijn of haar eigen specifieke bedrijfsplannen doelgericht ter zijde staan, goede afspraken maken en elk project goed plannen. Zo komen wij tot het DSDtotaalproduct en kunnen wij ook werkelijk dóen wat we zéggen!

Met de overname, begin 2006, van Ammersken Agratechniek te Vlagtwedde (AV) heeft DSD 40 jaar ervaring op het gebied van uitmesttechnologie in huis gehaald. Onze vernieuwde AVuitmestsystemen worden nu in eigen beheer ontwikkeld, geproduceerd en verkocht. De installaties worden voor u als maatwerk geproduceerd in onze fabriek te Drachten.

Reeds 100 jaar uw specialist in landbouw spuittechniek

FABER AGRACENTRUM Kadal 48 9079 PC St. -Jacobiparochie Tel. (0518) 49 14 64 Mobiele tel. 06-54297601 Internet: www.faberagracentrum.nl E-mail: info@faberagracentrum.nl

OCCASIONS Agrifac ZA 3442 zelfrijdende spuit, 3400 liter, 42 meter, 7000 uur, bj 2001 Dubex M8, 1100 liter, 27 meter, met elec. hydr. bediending, bj 2000

Denkt u aan uw SKL-keuring??

Beide machines direct leverbaar! Kijk voor meer info en details op onze website.

Klaar voor Europese regels Bestrijdingsmiddelen zijn in de landen tuinbouwsector al lange tijd niet meer weg te denken. Evenals het besef dat een ongebreideld gebruik ervan niet duurzaam vol te houden is. door Douwe de Haan.

Om aan Europese regelgeving te voldoen, kennen we in Nederland de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) dat toezicht uitoefent op de ongeveer 150 keuringsstations die ons land telt. Jaco Kole is sinds 2002 als inspecteur verbonden aan dit instituut en onderstreept het belang van de inmiddels voor de akkerbouw verplichte driejaarlijkse spuitkeuring. ‘Zowel de teler als het milieu zijn gebaat bij een goed werkende machine want alleen een goed werkende spuitmachine staat garant voor een optimale verdeling over de gewassen en kan bijdragen aan een verantwoorde omgangswijze met het milieu,’ zo legt hij uit. Knoeiers Kole is bovendien uitermate tevreden over de medewerking die de landbouwmechanisatiebedrijven, die naast een enkele dealer de keuringen uitvoeren, van de eigenaren van de apparaten ontvangen. ‘Kijk. Er zullen natuurlijk altijd een paar knoeiers tussen blijven zitten maar veruit het merendeel is heel bewust en professioneel met zijn vak

en zijn apparatuur bezig. ‘We treffen met name wat lekkages van slangen en koppelstukken aan en er druppelt wel eens iets na maar echt grote gebreken vinden we gelukkig bijna nooit. Wel valt er een lichte stijging waar te nemen in het aantal gevallen waarin er sprake is van wat speling op de boom maar dat licht simpelweg aan de omstandigheid dat de apparatuur telkens breder wordt.

“Er zullen natuurlijk altijd een paar knoeiers tussen blijven zitten” Daar staat tegenover dat ten gevolge van ‘nieuwe’ systemen als de ringleidingsystemen plus pneumatische dophouders er nog preciezer kan worden gewerkt omdat wanneer je gaat spuiten je direct de volledige concentratie overal

hebt zonder de aloude ‘dode hoekjes’. Ook de koppeling met gps systemen levert volgens Kole winst op. ‘Dubbel spuiten wordt nu domweg voorkomen doordat de spuiten automatisch sluiten wanneer er al gespoten is op diezelfde vierkante centimeter. Nederland is al met al redelijk goed voorbereid op de strengere nieuwe Europese regelgeving die er aan komt. Zeker op het gebied van de akkerbouw. Voor wat betreft de glastuinbouw zal het vrijwillige karakter van de keuringen nog vervangen moeten worden voor een verplichting. Kole voorziet echter ook hier geen problemen bij de invoering daarvan. ‘Nee, grotere problemen zullen zich mogelijk voor gaan doen bij een aantal van de nieuwe lidstaten als Roemenië en Bulgarije. Niet bij ons.’


Trioliet: Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën en nieuwe technieken Trioliet is een toonaangevend Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van machines en systemen voor het voeren van rundvee op veebedrijven. Dit jaar viert Trioliet haar 60-jarig bestaan. Door Ronella Bleijenburg.

Top-10 notering voor de meeste patent aanvragen “60 jaar: Een mijlpaal die we hebben kunnen bereiken door betrouwbare maatwerkoplossingen te leveren voor de melk- en rundveehouder waar ook ter wereld”, aldus Stefan Schulte, productmanager van Trioliet, want dit familiebedrijf – opgericht door drie (trio) broers (Liet) – exporteert ruim 70 procent van haar machines naar meer dan 40 landen. In 1950 begonnen met transporteurs is de ontwikkeling vervolgd met hooiblazers, hooibergen, kuilvoersnijders,

voermengwagens, zelfrijdende voermengwagens en zelfs voerautomaten. “Niet voor niets hebben we daarom voor de slogan ‘Trioliet, 60 years of Innovation’ gekozen”, zegt Schulte. “Trioliet werkt continu aan nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën en nieuwe technieken. Zowel de werkwijze als het bedieningsgemak van de machines staat bij ons voorop.” Trioliet staat dan ook in de MKB top-10 van Nederlandse bedrijven met de meeste patent aanvragen. Voorbeelden van dergelijke innovatieve machines zijn de voermengwagens met verticale vijzel(s), al dan niet zelfladend of zelfrijdend, die een groot deel van het assortiment van het bedrijf uit Oldenzaal beslaan. Ook het automatisch voersysteem Triomatic, waarbij een voerrobot geheel automatisch de verschillende groepen vee voert is één van de meest recente innovaties. Het zijn machines en voersystemen waar Trioliet bekend om staat. Compleet “Wat onze voermengwagens uniek maakt is de uitrusting met een Twin Stream mengvijzel”, vertelt Schulte. Hij illustreert de werking van deze speciale mengvijzel. Door een hoge circulatiesnelheid ontstaat een snelle menging van het voer, snijden de vijzelmessen intensiever en zal de totale mengtijd verkort

Trioliet, 60 years of Innovation worden. Het gebruik van een slanke vijzel resulteert in een hoge vullingsgraad waardoor een goede en snelle terugstroom van het voer ontstaat. Bovendien wordt het voer gelijkmatig en snel uitgedoseerd door de betere vulling onderin de bak en door de twee symmetrische verdeelschoepen onderaan de mengvijzel. In één arbeidsgang maakt deze voermengwagen een afgepast rantsoen voor de koeien en levert dit bij het voerhek af dankzij een

dwarsafvoerband of een zijdoseerschuif. Naast de voermengwagens levert Trioliet ook diverse kuilvoersnijders, laadapparatuur, uithaal- en doseermachines en inbrengsystemen voor Biogas installaties. “Onze kracht is dat wij onze klanten een compleet programma kunnen bieden als het gaat om machines en systemen voor het voeren van rundvee. Een programma dat compleet is afgestemd op de wensen en de eisen van de klant.”


9LFRQMDDULQQRYDWLH

$OMDDUGUDDJWRQ]HIRFXVRS LQQRYDWLHELMDDQHHQXQLHNEUHHG HQPRGHUQSURGXFWDDQERG

ZZZYLFRQQO .YHUQHODQG*URXS%HQHOX['H'ULHVODJ$''URQWHQ7


Partner in precisielandbouw Door de klimaatsverandering komen er steeds vaker korte perioden met hevige neerslag, daarom is het voor het behoud van de bodem en voor goede opbrengsten essentieel dat percelen een goede afwatering hebben. Agrometius presenteert innovatieve software voor het analyseren en ontwerpen van afwateringsmodellen. Door Ronella Bleijenburg

GPS, automatische besturing en precisielandbouw zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse landbouw. Het levert een boel gemak en efficiëntie op, maar heeft ook

een besparend effect op middelen en financiën. Tegelijkertijd is het resultaat een grotere oogst met een hoge kwaliteit. Agrometius uit Alphen aan de Rijn heeft zich gespecialiseerd in precisie

landbouw. Tot juli van dit jaar was Agrometius onderdeel van Geometius een bedrijf dat GPSapplicaties ontwikkelt voor de professionele markt. Om de klanten in de agrarische sector nog beter van dienst te zijn en in te kunnen spelen op kansen en ontwikkelingen die deze sector biedt ging Agrometius als zelfstandige onderneming verder. Het bedrijf levert GPSsystemen en software om achtergrondkaarten te maken en biedt ondersteuning aan haar klanten om zo optimaal mogelijk met de software om te gaan. “Wij noemen onszelf niet voor niets: Agrometius, partner in precisielandbouw. Wij

nemen onze klanten bij de hand en maken hen wegwijs in de wereld van de precisielandbouw”, zegt directeur Dennis Nijland. Farmworks Het standaard softwarepakket waarmee Agrometius zich in de markt profileert is Farmworks: toonaangevende software in de precisielandbouw. Het kan kaarten verwerken van diverse gewassensoren als de Yara Nsensor, Cropcircle en de Greenseeker. Ook kunnen bodem- en opbrengstkaarten worden geladen en gezamenlijk worden verwerkt tot achtergrondkaarten voor variabele afgifte. “Als uitbreiding op dit Nederlandstalige pakket komen we nu met Farmworks Surface”, zegt Nijland. “Surface biedt tal van mogelijkheden voor het analyseren en ontwerpen van afwateringsmodellen en het aanleggen van drainage.” Hoogtekaarten kunnen worden ingeladen waardoor duidelijk wordt welke stukken van het perceel lager liggen en dus eerder onder water komen te staan. Vervolgens kan Surface het optimale afwateringsmodel ontwerpen en de drainage intekenen. “Het is een oplossing voor percelen die bij hevige neerslag in een korte periode een goede afwatering moeten hebben voor het behoud van de bodem en een goede oogst”, aldus Nijland. Omdat deze software breed inzetbaar is door boeren en loonwerkers, een oplossing biedt voor een actueel probleem én een besparend effect heeft, is Agrometius genomineerd voor de innovatieprijs van Agrotechniek Holland, de Bronzen Sikkel.

Specialist in landbouwspuittechniek Al generaties lang is de familie Faber uit Noord Friesland een bekend Bordeauxse pap: Aan het einde

adres voor landbouwwerktuigen en aanverwante artikelen. De jongste telg

van de negentiende eeuw worden

die aan het roer staat, Gerben Faber,

aardappelen voor het eerst

heeft zich volledig gespecialiseerd in

besproeid. Een effectief middel

de landbouwspuittechniek. ‘Het was een gok die vriend en vijand verbaasde,’aldus Gerben Faber van Faber Agracentrum uit St. Jacobiparochi, maar hij was er van overtuigd dat hij er zich wel op toe te leggen had om de ontwikkelingen een beetje de baas te blijven. ‘Die ontwikkelingen gaan namelijk zo snel dat je het haast niet bijhouden kunt,’aldus Faber die tevreden terug kan kijken op zijn beslissing van weleer: ‘Ja, het is inderdaad een zeer goede keus geweest. Kijk, we weten natuurlijk nog steeds niet alles maar leren dagelijks bij en dat werpt nu duidelijk zijn vruchten af.’ Heel veel ruimte om in Friesland nog door te groeien heeft Faber naar eigen zeggen nauwelijks meer. ‘Bijna iedereen weet de weg naar ons inmiddels wel te vinden en zelfs adverteren hoeven we dus bijna niet meer.’ Faber vertelt enthousiast over zijn bedrijf dat dit jaar precies honderd jaar bestaat en

tegen de aardappelziekte bleek Bordeauxse pap, een mengsel van o.a. kalk en koper dat in Frankrijk uitkomst bood tegen een schimmelziekte in de wijnranken. waarbinnen zijn overgrootvader al bezig was met de eerste spuitapparaten. ‘Wij zijn zo bijvoorbeeld ook ongeveer de oudste dealer van Dubex. Een echte boerenmachine. Recht toe recht aan. Zonder poespas. Geen mooie vormen maar functioneel! Dat sluit aan bij de Friese nuchterheid waarmeer een zakelijke inslag gekeken wordt en minder met een emotionele zoals in het zuiden. Daarnaast levert Faber onder meer ook zelfrijdende machines van Agrifac.

Tot slot voert Faber ongeveer tien procent van alle SKL spuitkeuringen in Nederland uit met behulp van twee speciaal daartoe ontwikkelde mobiele testbanen. ‘Nadat we doorkregen dat we met dat kunstje ook gemakkelijk buiten de provincie konden opereren zijn we er echt groot mee geworden.’ Douwe de Haan

“Kijk, we weten natuurlijk nog steeds niet alles maar leren dagelijks bij en dat werpt nu duidelijk zijn vruchten af.”

Tot die tijd moesten boeren soms lijdzaam toezien hoe de hele oogst verschimmelde of werd opgevreten. In 1840 leidde zo’n mislukte oogst tot een enorme hongersnood die vooral veel slachtoffers in Ierland maakte.


*URHQHHIÆ&#x;FLHQF\

%H]RHNRQVRS

67$1'

%HVSDDUWRWEUDQGVWRIPHWGH3UHPLXPVHULH

0HHUSUHVWDWLHV/DJHUEUDQGVWRIYHUEUXLN :HKHEEHQKHWYHUPRJHQYDQGHQLHXZH3UHPLXPVHULHYHUKRRJGPHWWRW N: SN WHUZLMOWHJHOLMNHUWLMGKHWEUDQGVWRIYHUEUXLNYHUODDJGLV'DDUGRRUNXQW XPHHUGRHQWHUZLMOXPLQGHUEUDQGVWRIYHUEUXLNW

:HUNHIIHFWLHYHU ,QYHUJHOLMNLQJPHW]LMQYRRUJDQJHUEHUHLNWGHQLHXZH3UHPLXPHHQRS PHUNHOLMNHYHUODJLQJYDQKHWEUDQGVWRIYHUEUXLNYDQ]RDOVDDQJHWRRQGGRRUHHQ UHFHQWH'/*ŧ3RZHU0L[ŨWHVW 

9UDDJQDDURQ]HEHXUVDDQELHGLQJ '/*3RZHU0L[7HVW'/*7HVW]HQWUXP*URVV8PVWDGW '  1RY

:HVWNDQDDOGLMN $$1LMPHJHQ 7KH1HWKHUODQGV

7 ) (LQIR#QDJHOQO

ZZZMRKQGHHUHQO


‘Meer nieuwe en innovatieve producten dan ooit tevoren’ Het zijn twee van de meest bekende en gerespecteerde merknamen binnen de agribusiness: Kverneland en Vicon. Kwaliteitsproducten, actieve productontwikkeling en effectieve productieprocessen zijn daar de redenen voor. “Het merk draagt bij aan een effectievere bedrijfsvoering, zowel wat betreft kosten als opbrengsten.” Door Ronella Bleijenburg

Kverneland Group is één van de grootste, internationale bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en distributie van landbouwmachines en service. Al 125 jaar bestaat het bedrijf dat vooral faam maakte vanwege haar brede assortiment ploegen. “Met die machines zijn we groot geworden”, aldus Walter Ruiterkamp, Managing Director van Kverneland Group Benelux, gevestigd in Dronten. “Maar tegenwoordig staan we vooral bekend om onze unieke en brede productielijn. Wij hebben een uitgebreid pakket van systemen en oplossingen voor de professionele agrarische sector, zoals machines op het gebied van grondbewerking, ruw-voederwinning, zaaien, strooien en spuiten. Bovendien zijn binnen dit productenpakket de keuzemogelijkheden ongeëvenaard. Het bedienen van de hele landbouwsector, dat is onze ambitie.”

“Voortdurend inzetten op vernieuwing” Compleet pakket Nadat Kverneland Group in 2009 de fabriek in Geldrop verkocht welke gespecialiseerd was in het ontwerpen en ontwikkelen van ronde en vierkante balenpersen en trommelmaaiers kwam er een gat in het assortiment. “Inmiddels is ons assortiment weer compleet”, geeft Marketingmanager Davy te Bokkel aan. “De laatste jaren is er flink ingezet op de ontwikkeling van onze huidige machinelijn en dat gaan we op AgroTechniek Holland laten zien. We kunnen onze dealers laten weten dat we weer helemaal compleet zijn.”

Noviteiten Sowieso heeft Kverneland Group in de afgelopen jaren op alle bedrijfsterreinen meer nieuwe en innovatieve producten geïntroduceerd dan ooit tevoren. Alleen al dit jaar presenteerde Kverneland Group veel noviteiten, zoals nieuwe gedragen en getrokken veldspuiten in verschillende modellen, welke een nieuwe norm op het gebied van gebruiksvriendelijke gewasbescherming zijn. Er werd een nieuwe serie pneumatische zaaimachines (S-Drill en S-Drill pro) op de markt gebracht met een hoge capaciteit en voorzien van een geïntegreerde rotorkopeg. Tevens werd de nieuwe Vicon front schijvenmaaier met kneuzer en een verbeterde ophanging gepresenteerd en een nieuwe maaibalk voor een beter maaibeeld. Daarnaast kwam er een vervolg op de bekende Taarup opraapwagens (Vicon Rotex opraapen silagewagens) welke zijn uitgerust voor zowel de melkveehouders als de loonwerkers. Voortdurend wordt ingezet op een vernieuwing van het bestaande productenprogramma en op het maken van nieuwe en betere producten, geven Te Bokkel en Ruiterkamp aan. “De ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten is de sleutel tot het succes van toekomstige productgeneraties en tot de verzekering van de toekomstige concurrentiepositie van zowel Kverneland Group als onze klanten over de gehele wereld.” Bronzen Sikkel Met haar IsoMatch Tellus dingt Kverneland Group mee naar de Bronzen Sikkel, de innovatieprijs die tijdens de AgroTechniek wordt uitgereikt. Deze nieuwe ISOBUSoplossing is een in tweeën gedeeld beeldscherm in de trekkercabine welke de veiligheid, het comfort en de overzichtelijkheid voor de bestuurder in de cabine vergroot. “De ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten is de sleutel tot het succes van toekomstige productgeneraties en tot de verzekering van de toekomstige concurrentiepositie van zowel Kverneland Group als onze klanten over de gehele wereld.”

“Het assortiment is weer compleet”


l

m

.n er ak

ite

-s

u ch

.sr w w

w

.10 d6 n a , St C ld Ve

Ook zoâ&#x20AC;&#x2122;n Oer Hollandse Strohoed?

Scheur deze bon uit, kom naar de stand van Schuitemaker op de Agro Techniek Holland en ontvang je eigen

Oer Hollandse strohoed! Wees er snel bij, want op = op! ( 1000 hoeden per dag beschikbaar )


De uitvindingen van Sim Holland Stand 2.15 op Agro Techniek Holland 2010

Bij Sim Holland uit Papendrecht neemt productontwikkeling een belangrijke plaats in. Het door het bedrijf uitgevonden sleepslangsysteem is dan ook al jaren met groot succes op de markt. “Met dit systeem breng je mest onder hoge druk door een slang naar een tractor met injecteur op het veld”, vertelt Arie Anker die zich met verkoop en productontwikkeling bij Sim Holland bezighoudt.

De scarabeo inline

Het systeem is erg populair in ons land omdat we hier veel natte gebieden hebben. “Op 1 februari mag een boer zijn mest al uitrijden maar dan is het land vaak nog te nat. Dan ga je niet met een zware mengmesttank vol mengmest het veld op, waardoor je allemaal sporen rijdt. Met ons sleepslangsysteem heb je dat probleem niet”, licht Anker toe. Het bedrijf heeft op de beurs ondermeer een maquettestal met een werkend slalomsysteem om mest te mixen mee, dat het bedrijf 25 jaar al geleden uitvond. “De mensen van Sim Holland zijn daar nog elke dag mee bezig. Mixadvies is belangrijk!” Ook de robotmestschuif voor dichte vloeren heeft hun interesse. “Deze mestrobot schuift zelfstandig, zonder kabel of ketting, de mest de stal uit. Hij is zeer sterk. Zo kan de robot

zowel zand als mest honderd meter stallengte uitschuiven.” Zand- en mestscheider “Onze zand- en mestscheider, McLanahan uit Amerika kunnen we op deze beurs niet opbouwen. Hij is te groot. Wel hebben we een foto en een doorsnede hiervan op onze stand. Deze machine haalt het zand uit de mest zodat je het weer kunt hergebruiken in de boxen. Zand in mest is heel moeilijk te verwerken, maar met dit apparaat gaat het perfect.”

Ook neemt het bedrijf noodstroomsystemen mee naar de beurs. “De moderne boer legt steeds vaker noodstroomvoorziening aan op zijn bedrijf. Noodstroom wordt noodzakelijk omdat de robotisering in de landbouw toeneemt. Tien jaar geleden hadden we niet kunnen denken dat dit een snelle vlucht zou nemen.” Sim Holland is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuw systeem voor het instrooien van zaagsel, stro en zand in de ligboxen. “Het zit in de afrondende fase en de vraag is of het nog mee kan naar de beurs.”

RECK_Slalomsystem

LTO Noord: “Het blijft een spanningsveld” De agrarische sector heeft de afgelopen jaren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen flink teruggebracht. De emissie afkomstig van de middelen is de afgelopen tien jaar met 86 procent gedaald. “Maar we zijn er nog niet. Eind 2010 moet de milieubelasting gereduceerd zijn tot 95 procent ten opzichte van 1998”, aldus LTO Noord. Door Ronella Bleijenburg

Veel innovatieve maatregelen liggen aan die sterke reductie ten grondslag zoals nieuwe spuittechnieken, beslissingsondersteunende systemen voor het wel of niet spuiten, maar ook maatregelen als teeltvrije zones en het simpelweg verdwijnen van milieuonvriendelijke middelen. Nieuwe technische ontwikkelingen waar de fabrikanten zich op richten zoals precisie

landbouw waarbij middels GPS plaatsspecifiek gespoten kan worden en spuitsensoren die de bladmassa van het gewas te meten om de dosering daarop af te stemmen, moeten daarnaast helpen de laatste 10 procent van de reductiedoelstelling te bereiken. “De investeringsbereidheid is er, want het is niet alleen beter voor het milieu, ook voor de portemonnee”, aldus Jaap van Wenum, beleidsadviseur gewasbescherming LTO Noord. Balanceren Ondanks de sterke reductie krijgen boeren en tuinders te maken met steeds strengere eisen, vooral door nieuw Europees beleid. Ze mogen steeds minder middelen gebruiken om hun gewas te beschermen. Ook vanuit de markt worden steeds strengere eisen gesteld, bijvoorbeeld op het terrein van residuen op groenten en fruit. “Bovenwettelijke eisen die eigenlijk veel strenger zijn dan noodzakelijk. Het blijft een spanningsveld waar deze branche in opereert. Aan de ene kant willen we zelf een vermindering van belastende stoffen, aan de andere kant krijgen we ook strengere wetgeving opgelegd. Dat is lastig balanceren, want een effectief en

breed pakket gewasbeschermingsmiddelen blijft noodzakelijk voor het behoud van veilig, betaalbaar en voldoende voedsel van hoge kwaliteit”, benadrukt Van Wenum.

Experts Dat geldt voor zowel kleine als grote teelten. “Nederland wil binnen Europa een voortrekkersrol vervullen als het gaat om het vinden van structurele oplossingen voor de kleine teelten. Juist daar worden vaak ontheffingen verleend voor het toedienen van belastende stoffen, immers die teelten zijn maar klein en er zijn veel minder mogelijkheden dan bij de grote gewassen.” Door een krachtenbundeling van de meest betrokken partijen op het gebied van gewasbescherming wil Nederland zich internationaal een sterke positie verwerven. Met het Expert Centre speciality crops is een kennisnetwerk beschikbaar om kleine teelten te behouden en verder te ontwikkelen, niet alleen in ons land maar ook elders in Europa. Eind jaren negentig waren er nog 900 verschillende chemische stoffen op de markt waarvan gewasbeschermingsmiddelen gemaakt konden worden, ondertussen zijn dat er nog 250 en in de komende jaren zal dat aantal alleen maar minder worden. “Innovatie binnen de chemische industrie is dus noodzakelijk. Daar zetten we als branche flink op in.”


Noppenmat 20 mm met massieve achterrand Nieuw in Nederland: de verbeterde uitvoering van de noppenmat Deze mat bestaat uit; 10 mm topmat, 10 mm gelijke noppen, met nylon inlage, 1.80 breed op rollen van maximaal 50 meter met massieve achterrand.

De teler krijgt grip op de interne kwaliteit van het product

‘Klimaatbeheersing zoals niemand dat doet’ Wat vandaag goed is, kan morgen beter. Met die visie begon Tolsma lang geleden met het ontwikkelen van eenvoudige ventilatiesystemen en keerwanden. Een visie die het bedrijf geen windeieren heeft gelegd. Inmiddels is het uitgegroeid tot marktleider in de bewaartechniek. Door Ronella Bleijenburg

Meer dan 95 procent van de aardappelen, uien en wortelen gaat na de oogst voor korte of lange termijn in bewaring. Tolsma uit Emmeloord ontwikkelt en produceert innovatieve bewaartechniek die het bewaarrendement van aardappelen, uien en wortelen verbetert. Daarbij gaat het om totaaloplossingen, maar ook om componenten. Naast de boven- en ondergrondse ventilatiekanalen voor bulkopslag, is Tolsma de specialist in kistenbewaring met geforceerde ventilatie (blazen of zuigen) en ruimte-beluchtingssystemen. “Wereldwijd kiezen telers, handelaren en verwerkers voor onze producten. Waarom? Vanwege het innovatieve karakter, vanwege het bedieningsgemak en vanwege de bedrijfszekerheid die onze producten bieden”, vertelt Harry Goos, Commercieel Directeur van Tolsma. Kennis Alle producten worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. “Ook de installatie, de service en het onderhoud wordt door ons

“Een wisselwerking met onze klanten” De bewaartechniek van Tolsma verbetert het bewaarrendement van aardappelen, uien en wortelen verzorgd”, vertelt Goos. Regelmatig worden er bewaarcursussen gegeven aan klanten die daar belangstelling voor hebben, want met de moderne en geavanceerde bewaartechnieken van Tolsma is veel mogelijk. “Het is een wisselwerking die wij met onze klanten hebben. Wij geven ze kennis over de apparatuur waardoor zij het maximale rendement uit de techniek halen en waardoor ook de kwaliteit van de producten stijgt. Wij krijgen vervolgens in een vroeg stadium de veranderende klantbehoefte in

beeld en daar kunnen wij weer op inspelen met onze Research & Development afdeling.” Rendementsbewaring R&D is continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten op basis van de klantkennis en -wensen. Een mooi voorbeeld daarvan is de introductie van computergestuurde meet- en regeltechniek, geeft Goos aan. “Daarmee brachten wij de

Bewaartechniek zoals niemand anders dat doet

Tolsma ontwikkelt innovatieve bewaartechniek die het bewaarrendement van aardappelen, uien en wortelen verbetert. Uniek zijn de praktische adviezen voor gebruikers.

ontwikkeling van bewaartechniek in een stroomversnelling.” Producten konden daardoor niet alleen langer bewaard blijven, maar de teler kreeg dankzij de innovatieve bewaartechniek ook grip op de interne kwaliteit van het product. “Rendementsbewaring werd daarmee een nieuw begrip in de bewaartechniek. In 40 jaar tijd heeft de bewaartechniek zich vanuit het niets doorontwikkeld tot het hoge niveau waarop we nu staan. Kennis is de bakermat van ons succes.”

- Complete inrichting van bewaarplaatsen - Ventilatie én mechanische koeling - Het hoogste rendement in bulk- en kistenbewaring - Meten en regelen van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2

Tolsma Techniek Emmeloord b.v. T : +31 (0)527 - 63 64 65 I : www.tolsma.com


A world of innovation Hanskamp AgroTech BV ontwikkelt en verkoopt innovatieve oplossingen rondom het voerstation en melkstal voor de moderne melkveebedrijven. Het bedrijf is voor de innovatieprijs van AgroTechniek Holland, de Bronzen Sikkel, genomineerd met een toepassing voor de voerdoseerunit. Door Ronella Bleijenburg

Hanskamp AgroTech BV uit Zelhem ontwikkelt de ene na de andere innovatieve oplossing voor de moderne melkveehouder. Bekend geworden met de PropyDos, een doseerpomp die propyleenglycol gelijktijdig verstrekt met de opname van krachtvoer via de krachtvoerautomaat en waarmee het bedrijf diverse prijzen heeft gewonnen, lanceert Hanskamp nu de DosPrint op de markt. DosPrint is een voerdoseerunit met een speciaal ontwikkelde aansturing die ervoor zorgt dat de voervijzel na het doseren een slag terugdraait waardoor de brokken terug de dosator ingetrokken worden en niet op de rand blijven liggen. “Hierdoor krijgen de koeien na hun portie krachtvoer geen extra voer meer in de voerbak”, aldus Henk Hanskamp, directeur. “Het voorkomt dat dominante koeien tegen de voerbak aanrammen om wat extra voer los te kunnen krijgen. Machines gaan niet langer kapot door dit gebeuk, het voorkomt dat er te veel voer in de verkeerde magen terechtkomt met pensverzuring als gevolg en het scheelt op jaarbasis heel wat voer”, legt hij de voordelen van het systeem uit. “Het is een solide en eenvoudige oplossing voor een irritant probleem.” Onafhankelijk DosPrint is een klein elektronisch apparaat dat op de voerdoseerunit geplaatst wordt en is toepasbaar voor verschillende merken voerstations. “Wij werken onafhankelijk van alles en iedereen. Dat is onze kracht”, geeft Hanskamp aan, hoewel het bedrijf ook nog wel eens met argusogen wordt bekeken vanwege die positie. Maar Hanskamp is duidelijk: “Wij maken universele producten die elke dealer kan afnemen. Dat doen we bewust. We maken unieke en innovatieve producten en wij vinden dat elke melkveehouder daar zijn voordeel mee moet kunnen doen.” Echt iets nieuws Naast de DosPrint en de PropyDos is een andere bekende uitvinding van Hanskamp AgroTech de Sluithek voor de voerbox. Zodra een Sluithek is gemonteerd op de voerbox, kunnen koeien elkaar niet meer verstoten. Dankzij de zijbeugels aan het bewegende deel is de voerbox hermetisch afgesloten. “Eindelijk rust tijdens het voeren.” De ontwikkelingen die Hanskamp AgroTech op de markt zet zijn stuk voor stuk innovaties. “Geen verbeteringen van bestaande machines, maar echt iets nieuws. A world of innovation, dat is wat wij de melkveehouder bieden.”

“Zo is ISOBUS bedoeld” Louis Nagel BV uit Nijmegen is de enige John Deere importeur in Nederland. “John Deere is ons product, onze professie en onze specialiteit.” Maar Louis Nagel BV is meer dan een importeur van machines. Als eerste in Nederland presenteert het bedrijf de ISOBUS Trekker Werktuig Automatisering. Door Ronella Bleijenburg

“Iemand zei eens over onze Trekker Werktuig Automatisering: ‘Dit is pas ISOBUS’ en dat is waar. Dit is zoals ISOBUS is bedoeld”, zegt Geert Jaspers, Marketing Manager van Louis Nagel. Het innovatieve softwaresysteem maakt het mogelijk dat er twee-weg uitwisseling van gegevens plaatsvindt tussen trekker en werktuig via een ISOBUS verbinding. Tot nu toe was er alleen communicatie mogelijk vanuit de tractor naar het werktuig en niet andersom. Daar komt nu verandering in. “In het veld kan bijvoorbeeld een John Deere pers de trekker vertellen wanneer de baal bijna klaar is. De pers laat de

trekker langzamer rijden en stopt hem uiteindelijk, start de netbinding en werpt de baal uit voordat de volgende baal weer gemaakt gaat worden.” Comfortabel Het grote voordeel van een tractor die luistert naar ISOBUS signalen van het werktuig is arbeidsverlichting voor de klant, geeft Jaspers aan. “Deze hoeft nu niet meer continu voor- en achteruit te kijken en kan dus een stuk comfortabeler werken.” Ook de bediening van automatische functies zoals rijsnelheid, hydrauliek en aftakas

werkzaamheden is mogelijk via de Trekker Werktuig Automatisering, welke ook werkt op werktuigen van een ander merk. Een voorbeeld hiervan is de opraapwagen van Pöttinger. Tijdens het werk wordt het zwad en de belasting van de invoer gemeten. “Aan de hand van deze gegevens zal de opraapwagen de trekker harder of langzamer laten rijden.” Louis Nagel is met de Trekker Werktuig Automatisering genomineerd voor de Bronzen Sikkel, de innovatieprijs van Agrotechniek Holland.


“De markt van balenklemmen kennen we door en door”

Meijer Holland BV uit Ten Post is altijd sterk geweest in het vinden van maatwerkoplossingen voor de individuele klant. “De meeste machines verschijnen in series afgestemd op de klantvraag. Jaarlijks wordt er aan twaalf landen geleverd.” Door Ronella Bleijenburg

De ontwikkeling in de landbouwmechanisatie is de afgelopen decennia onvoorstelbaar hard gegaan, vertelt Albert Waarsing, interimdirecteur van Meijer Holland. In die periode heeft wijlen Thom Meijer, de grondlegger van het bedrijf en begin 2009 overleden, zich specifiek toegelegd op de distributie en het transport van balen. “Klein, groot, rond, vierkant, al dan niet met folie: voor elk type baal heeft hij een klem ontwikkeld.” De afgelopen jaren kenmerkten zich door innovaties en het perfectioneren van de bestaande producten. “De machines moesten meegaan met de ontwikkelingen van de tijd en afgestemd worden op de klantwensen. Meijer Holland is altijd in die ontwikkeling meegegaan en dan vooral met producten die gericht zijn op arbeidsverlichting, want dat was het credo van Thom Meijer.” Lange levensduur Doordachte en betrouwbare machines met een lange levensduur, dat is waar Meijer Holland bekend om staat. “De markt van balenklemmen kennen we door en door. Terwijl de basis hetzelfde blijft kunnen we eindeloos variëren en perfectioneren. Daar zijn we goed in.” De basis van het brede en diepe assortiment is dat alle machines eenvoudig in gebruik en

duurzaam zijn. “Wij garanderen onze klanten duurzame producten die storingsvrij kunnen draaien.” Super Fred In 2009 presenteerde Meijer Holland de Super Fred, een nieuwe balenklem voor het stapelen van grote, rechthoekige strobalen. Deze strobaalklem werd speciaal ontwikkeld voor de heftruck en heeft een horizontaal kantelmechanisme waardoor er een enorme tijdwinst te behalen valt bij het laden en lossen. Ook presenteerde Meijer Holland een tweetal nieuwe verzamelwagens (Limo Hydra.12 en 15) voor twaalf of vijftien kleine stro- of hooibalen. Voor deze verzamelwagens werd ook een speciale balenklem ontwikkeld die de pakken zowel in breedte- als in lengterichting oppakt. Voor de grootpak balen ontwierp Meijer Holland een nieuwe, hydraulische opklapbare klem, de Rambo SCK.7L. “Deze klem kan zeven grootpak balen verzamelen en transporteren”, aldus Waarsing, die aangeeft ook bezig te zijn met de ontwikkeling van volledig nieuwe machines. “Voor silage balen rond en rechthoekig komen we dit jaar met twee nieuwe machines, de Hercules VR3 en de Jumbo VR4. Beide machines zullen tijdens de AgroTechniek getoond worden.”


(QHUJLH]XLQLJNRHOHQ PHW0XHOOHUPHONNRHOV\VWHPHQ $OVppQYDQGHJURRWVWH(XURSHVHOHYHUDQFLHUVYDQPHONNRHOWDQNVLV0XHOOHU HHQJRHGHEHNHQGHLQGHPHONYHHKRXGHULM 'HHUYDULQJGLHLQMDDULVRSJHGDDQKHEEHQZHYHUWDDOGQDDUHHQ EUHHGSDNNHWSURGXFWHQHQGLHQVWHQ

'H0XHOOHUPHONNRHOWDQNVRQGHUVFKHLGHQ]LFKLQNZDOLWHLW DIZHUNLQJHQNRHOHLJHQVFKDSSHQ'H0XHOOHUPHONNRHOWDQNV ZRUGHQJHSURGXFHHUGLQ1HGHUODQGHQ]LMQJHKHHOJHPDDNWYDQ JHSROLMVWURHVWYDVWVWDDOHQOHYHUEDDULQGHYROJHQGHW\SHV 0XHOOHU2WDQN 0XHOOHU3WDQN 0XHOOHU6LORPHONNRHOWDQN

$/-$$5 /$1' 15,11('(5

'RRUZDUPWHWHUXJZLQQLQJWRHWHSDVVHQ YHUKRRJWXKHWUHQGHPHQWYDQXZ YHHVWDSHO 'HZDUPWHGLHRQWVWDDWWLMGHQVKHW NRHOHQYDQGHPHONZRUGWQRUPDDO JHVSURNHQDIJHJHYHQDDQGHEXLWHQOXFKW 'H]HZDUPWHNXQWXPHWHHQ0XHOOHU )UH+HDWHUEHQXWWHQYRRUKHWNRVWHORRV YHUZDUPHQYDQZDWHU 0HWHHQ0XHOOHU)UH+HDWHUEHVSDDUWX DDQ]LHQOLMNRSGHHQHUJLHUHNHQLQJYDQXZ ZDUPZDWHUYRRU]LHQLQJ

'H0XHOOHU6LORPHONNRHOWDQNZRUGWVWDQGDDUGJHOHYHUGPHW HHQDOXPLQLXPGDPZDQGSUR¿HOEXLWHQPDQWHO 'HVLORWDQNLVOHYHUEDDULQGHNOHXUHQURRPZLWGRQNHUJURHQHQ URHVWYDVWVWDDO 'HGDPZDQGVWUXFWXXU]RUJWHUYRRUGDWGHLQYORHGYDQGH]RQWRW HHQPLQLPXPEHSHUNWEOLMIWHQXZNRVWEDUHPHONRQGHUDOOH RPVWDQGLJKHGHQRSGHJHZHQVWHWHPSHUDWXXUEOLMIW

(HQ0XHOOHUPHONNRHOWDQNJHFRPELQHHUGPHW HHQ0XHOOHU+L3HU)RUP(6WDUŠNRHOPDFKLQH UHVXOWHHUWLQHHQRQYHUJHOLMNEDDUHI¿FLsQW PHONNRHOV\VWHHP

9RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHW

 08(//(56$/(6 1DUFLVVWUDDW‡3RVWEXV$&$VVHQ 7HO ‡)D[  (PDLOLQIR#PXHOOHUEYFRP 7RWDDOFRQFHSWLQ0HONNRHOLQJ

ZZZPXHOOHUEYFRP ZZZPXHOOHUEYFRP

8NXQWRQVYLQGHQLQGH0HFKDKDO6WDQGQXPPHU

$


Comfortabel groeien naar meer koeien

U wilt een grotere stal, maar niet meer werk? Wij bieden een totaaloplossing van koecomfort tot koeverkeer. Plus een strategische aanpak: eerst het denkwerk, dan het ijzerwerk. Neem contact op met uw lokale dealer of bel 058 233 2000 voor een afspraak.

Vestaweg 5 8938 AV Leeuwarden info@deboerstal.com www.deboerstal.com

stallen met strategie

Beurskrant agrtotechniek holland 2010  

Beurskrant agrtotechniek holland 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you