Issuu on Google+

en

manu

a la platja

anys

el meu primer còmic

el meu primer còmic

mamut

La col·lecció mamut acosta el còmic als nens que encara no saben llegir. Explica petites històries en vinyetes de lectura fàcil i sense text.

mamut

9 788493 775131

EL ME U PRIM E

CÒMIC

ed + diego arandojo

en manu a la platja

1

ED + Diego arandOjo

R


en

manu a la platja

Guió i dibuixos: Diego Arandojo & Ed

Directors de la col·lecció Maxi Luchini + Ed

Disseny de la col·lecció Immaculada Bordell

COL·LECcIó MAMUT

contacto@mamutcomics.com © ED & Diego Arandojo © Bang. ediciones, marzo 2010 contacto@bangediciones.com Tots els drets reservats Dipòsit legal: B-12.578-2010 Imprimeix: SYL, Barcelona 2010 Més informació

mamut-comics.blogspot.com www.mamutcomics.com


7


8


9


10


11


12


13


14


15


En Manu a la platja