Issuu on Google+


en Dino i en Pau jocs prehistòrics

Guió i dibuixos: Baptiste Amsallem & Loïc Dauvillier

Directors de la col·lecció Maxi Luchini + Ed

Disseny de la col·lecció Immaculada Bordell

COL·LECcIó MAMUT

contacto@mamutcomics.com © Baptiste Amsallem & Loïc Dauvillier © Bang. ediciones, Agost 2010 contacto@bangediciones.com Tots els drets reservats Dipòsit legal: B-31970-2010 Imprimeix: SYL, Barcelona 2010 Més informació

mamut-comics.blogspot.com www.mamutcomics.comEn Dino i en Pau