Page 1


El petit

Olaf Guió i dibuixos: Pep Brocal

Directors de la col·lecció Maxi Luchini + Ed

Disseny de la col·lecció Immaculada Bordell

COL·LECcIó MAMUT

contacto@mamutcomics.com © Pep Brocal © Bang. ediciones, octubre 2012 contacto@bangediciones.com Tots els drets reservats Imprimeix: Korotan, UE, octubre 2012 Dipósit legal: B-27252-2012 Més informació

miprimercomic.com mamutcomics.com


el petit Olaf  
el petit Olaf  
Advertisement