Page 1

Barbosa el pirata i les illes de les plomes

el meu primer còmic

9 788415 051565

el meu primer còmic

mamut

mamut

La col·lecció mamut acosta el còmic als nens que encara no saben llegir. Explica petites històries en vinyetes de lectura fàcil i sense text.

IBIC : YFW ISBN : 9788415051565

EL ME U PRIM ER

CÒMIC anys

JORGE gonzÁlez

Barbosa el pirata

11

jorge gonzález


Barbosa el pirata

Guió i dibuixos: Jorge Gonzalez

Directors de la col·lecció Maxi Luchini + Ed

Disseny de la col·lecció Immaculada Bordell

COL·LECcIó MAMUT

contacto@mamutcomics.com © Jorge Gonzalez © Bang. ediciones, juliol 2013 contacto@bangediciones.com Tots els drets reservats Imprimeix: Vanguard Gràfic, UE, juliol 2013 Dipósit legal: B-16242-2013 Més informació

facebook.com/mamutcomics mamutcomics.com


Barbosa el pirata (cat)  

Barbosa el pirata navega els mars molt tranquil junt amb els seus tripulants, quan de sobte alguna cosa els sacseja i els obliga a modificar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you