Lokaleguiden 2, marts 2012

Page 1

Stort tillæg MED

LOKALE GUIDEN

erhvervslokaler

til leje lokaleguiden.dk / marts 2012 / PRIS 39,50 kr

Jes Dorph-Petersens sporskifte fra TV2 til TV3:

Jeg er bange for at kede mig Kontorets ny karakterbog: Tag pulsen på dit indeklima Råd til Bæredygtighed i en krisetid 10 Checkpoints når firmaet skal flytte

Interview med Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:

Vi må ud og vise at Danmark vil verden - igen


2 / LOKALEGUIDEN


LOKALEGUIDEN / 3

indhold 04 Pia Olsen Dyhr til kamp for nye eksportveje 08 Ny statistik til dansk erhvervslejemarked

VIND en iPad

marts 2012

Konkurrence

side 23

10 Jes Dorphs sporskifte til fodboldskærmen

20

12 Her er mit kontor – Jes Dorph-Petersen 14 Leg dig til fremtidens nye arbejdspladser 16 Gør din virksomhed synlig på LinkedIn

Iværksætter med vision og mission

Velkommen

18 Karakterbog til kontoret: Tjek dit indeklima 20 Iværksætter med vision og mission

Kære læser, 23 Lokaleguidens konkurrence: Vind en iPad Velkommen til årets første udgave af Lokaleguiden, der – ud over vores store sektion bagest i magasinet med masser af ledige erhvervslejemål – også kan tilbyde dig en række spændende artikler med appel til den moderne danske kontor- og erhvervsvirksomhed.

24 Råd til bæredygtighed i en krisetid 26 Ejendom med historie: Det Thottske Palæ 28 10 gode genveje til Google+

Vi kan denne gang bl.a. præsentere et interview med den ny handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, der er stærkt optaget af at skabe nye arbejdspladser ved at udvikle Danmarks eksportveje til bl.a. BRIK-landene.

30 Checkpoints når firmaet skal flytte 32 Håndsrækning til dine SEO-tekster 33 Annoncesektion: Ledige erhvervslejemål

Af andre læseværdige stories kan vi pege på Lokaleguidens åbenhjertige karrieresnak med TV2s netop afgåede ”Mr. News” Jes Dorph-Petersen og legeforsker Ann Charlotte Thorsteds interessante visioner om fremtidens innovative jobskabelse. Vi bringer nyt læsestof i vores faste rubrikker: Her er mit kontor, Virksomhedsportrættet, Ejendom med historie samt rådgivningssiderne ”Når du skal …” – denne gang med 10 nyttige checkpoints, når din virksomhed skal flytte til nye lokaler. Fortsat vil vi gerne høre din mening om vores magasin, få dine inputs til nye emner og artikler til Lokaleguidens kommende udgaver. Se i øvrigt også vores konkurrence på side 19, hvor du kan vinde den populære iPad.

Sporskifte i moden alder

10

Steen Uno Ansv. redaktør red@lokaleguiden.dk

LOKALEGUIDEN / 2. ÅRGANG · NR. 1 · MARTS 2012. UDGIVET AF Magasinet Lokaleguiden, Strandvejen 171, 2900 Hellerup. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Steen Uno, journalist (DJ). REDAKTION Mette Lindberg, Bjørn Jensen, Steen Uno, red@lokaleguiden.dk. FOTOS Colourbox m.fl.. KORREKTUR Sofie Skafte Møller. GRAFISK DESIGN meyer & bukdahl as. TRYK Datagraf A/S. OPLAG 25.000. Distribution: Gratis til kontorer og kontorvirksomheder i Hovedstadsområdet. ANNONCESALG Tlf. +45 3945 8555, annonce@lokaleguiden.dk. COPYRIGHT Lokaleguiden må citeres og videregives på print og web med tydelig angivelse af kilde, men magasinets tekster må ikke kopieres uden tilladelse eller samarbejdsaftale. KONTAKT Lokaleguiden, www.lokaleguiden.dk, tlf. +45 3947 8557, info@lokaleguiden.dk. FORSIDEFOTO Winghouse i Ørestad City, tegnet Henning Larsen Architects, www.winghouse.dk. NÆSTE NUMMER Juni 2012.


4 / LOKALEGUIDEN

Pia Olsen Dyhr til kamp mod bomme og barrierer:

Vi må ud og vise at Danmark vil verden - igen I 15 år kæmpede hun en stædig fight på de indre linjer for at gøre sit parti SF regeringsklar og duelig. En kamp, der blandt andet gik over et formandsvalg, som hun tabte til Villy Søvndal. I dag skal slagene kæmpes uden for Danmarks grænser i rollen som handelsog investeringsminister i den ny S-R-SF regering. Læs her om Pia Olsen Dyhr tanker og visioner for et nyt og mere åbent Danmark.


LOKALEGUIDEN / 5

”De sidste 10 år er Danmark desværre blevet et mere lukket land. For at vi kan skabe endnu mere vækst og tiltrække flere investeringer, er vi nødt til at realisere visionen om det åbne Danmark. Vi har fået fjernet grænsebommene og sendt et tydeligt signal om, at vi vil verden, og at vi er interesseret i, at verden vil os. Vi skal gøre Danmark til et attraktivt land for udenlandske turister, studerende og virksomheder – og dermed høste de økonomiske fordele, der er ved at være et åbent samfund.” Siden hun i oktober blev udnævnt som handels- og investeringsminister i den ny S-R-SF-regering – den første danske handelsminister siden Jens Otto Krag tilbage i 50´erne – har Pia Olsen Dyhr (SF) indledt en personlig storoffensiv mod de vækstmarkeder, der skal skaffe Danmark udenlandske investeringer og nye arbejdspladser som erstatning for de +200.000, der vurderes gået tabt under kriseårene. Som sin første store, synlige embedshandling markerede den ny minister sig ved straks efter få uger at fyre de fem eksportambassadører – med Uffe Ellemann-Jensen og Ritt Bjerregaard i spidsen – som Lene Espersen havde udnævnt blot et halvt år forinden. Ikke fordi Pia Olsen Dyhr var grundliggende uenig i Løkke-regeringens BRIK-satsning – et forstærket eksportfremstød i Brasilien, Rusland, Indien og Kina m.fl. – men fordi hun fandt den forfejlet og for kostbar i form og indhold. ”Det er bestemt afgørende, at vi kommer mere ud på disse vækstmarkeder, men som minister kan jeg åbne døre, og virksomheder efterspørger min tilstedeværelse. Under EU-formandskabet her i første halvdel af 2012 vil jeg arbejde aktivt på at få indhentet vores eksportefterslæb over for BRIK-landene og de øvrige vækstmarkeder. Verden flytter sig i disse år, og vækstmarkederne i Asien bliver stadig vigtigere. Danske virksomheder har godt fat i de voksende eksportmarkeder, men potentialet udnyttes ikke fuldt ud. I foråret vil regeringen derfor lancere strategier for de enkelte BRIK-lande. Her vil vi præsentere konkrete indsatsområder og komme med nye initiativer, som kan hjælpe danske virksomheder til at komme ud på vækstmarkederne,” siger Pia Olsen Dyhr til Lokaleguiden.

”Vi har fået fjernet grænsebommene og sendt et tydeligt signal om, at vi vil verden, og at vi er interesseret i, at verden vil os.” Pia Olsen Dyhr

Udnytte EU-formandskabet Til sin store forårsplan og relancerede BRIK-satsning har den ny regering afsat 50 mio. kr. for de næste to år. Det beløb skal bidrage til at øge danske virksomheders salg på disse fire uhyre eftertragtede markeder med i alt 40 mia. kr. indtil 2016. ”Vi skal selvsagt udnytte den stærke platform, som EU-formandskabet giver os. Og vi er i fuld gang især på handelspolitikken, hvor jeg er formand for EUs ministerråd for handel. Jeg håber, at EU kan afslutte en frihandelsaftale med både Indien og Canada under vores danske EU-formandskab. Det vil have stor økonomisk og politisk betydning for Europa. Økonomer skønner, at alene en handelsaftale med Canada vil kunne øge den europæiske eksport til Canada med ca. 14 mia. euro. Jeg håber også, at vi kan få sat gang i frihandelsforhandlinger mellem EU og Japan. Også her ligger der et kæmpe økonomisk potentiale,” tilføjer Pia Olsen Dyhr.

”Vi skal selvsagt udnytte den stærke platform, som EU-formandskabet giver os. Og vi er i fuld gang især på handelspolitikken, hvor jeg er formand for EUs ministerråd for handel.” Pia Olsen Dyhr

For den store offentlighed kom det som en artig overraskelse, da den alsidige og rutinerede, nu 40-årige SF-politiker i efteråret rykkede ind på sjette sal i Udenrigsministeriets bygning på Asiatisk Plads som handels- og investeringsminister i den ny regering. I en årrække var hun nemlig blevet bedst kendt som engageret natur-, miljø- og trafikpolitiker – bl.a. som ivrig fortaler for en grøn københavnsk betalingsring – men havde siden 2007 også nået at sidde i ikke færre end syv af Folketingets udvalg og var op til valget senest blevet ”rygtet” på vej til Videnskabsministeriet. Men indtil flere af hendes partis ellers ”sikre” ministerposter kom uvægerlig i spil påny, da SF i tiden op til valget samt på selve valgaftenen blev ramt af tilbagegang. ”Et minsterjob er jo ikke et, som man selv søger, og derfor kan man ikke rigtig forberede sig på det. Men jeg havde håbet og derfor også på forhånd talt med nogle tidligere ministre for at få et par gode tips om, hvordan man håndterer jobbet, udfordringerne og ikke mindst det store embedsværk, der lige pludselig står til ens rådighed.


6 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

Jeg har siden 90´erne arbejdet for at få SF i regering, selv om de fleste nok mente, at det var uden for rækkevidde. Men i månederne op til valget havde jeg ikke meget tid til at tænke, at jeg måske kunne blive minister, fordi jeg da brugte alle mine kræfter på at fremlægge SFs politik og give vores bud på, hvordan vi kunne give Danmark en ny start efter 10 års ørkenvandring under VKO,” siger Pia Olsen Dyhr. Smart grøn vækst At ministeren som SF´er skulle spille på ”fremmed græs” i sine bestræbelser på at fremme den danske eksport samt tiltrække udenlandske investeringer, afviser den tidligere EU-ordfører, der over årene har slået højt på tromme for grøn dansk eksport.

”Vi skal skabe smart vækst. Det vil sige, at vi skal blive bedre til at udnytte de styrkepositioner, som erhvervslivet har på områder som velfærd, klima, miljø, vand, sunde fødevarer samt de kreative erhverv.” Pia Olsen Dyhr

Jeg har igangsat en tæt dialog med dansk erhvervsliv og har indtil videre mødtes med mere end 200 virksomheder, organisationer, NGO’er og tænketanke for at drøfte eksportmuligheder og danske styrkepositioner. Vi skal skabe smart vækst. Det vil sige, at vi skal blive bedre til at udnytte de styrkepositioner, som erhvervslivet har på områder som velfærd, klima, miljø, vand, sunde fødevarer samt de kreative erhverv til at sælge danske løsninger på de store globale udfordringer som klimakrise, forurening, vandmangel og livsstilssygdomme,” siger ministeren. Frirum til opladning Hvordan Pia Olsen Dyhr vil tackle, men også udnytte den intense eksponering, herunder de heftige mediestorme, som folk i hendes branche tit fanges af, forklarer den nye handelsog investeringsminister med et roligt, afvæbnende smil: ”Jeg vil tage en dag ad gangen. Jeg er jo minister på fuld tid, men her er udfordringen at sikre mig lidt frirum ind imellem, så jeg også kan få ladet op. Her er det helt nødvendigt, at man har gode folk omkring sig – både i ministeriet og på hjemmefronten. Det har kolossal betydning, at min familie bakker mig op og har forståelse for arbejdspresset. Selv om min lille datter Laura en gang imellem godt kunne tænke sig at komme med i mors kuffert …”

”Det er en misforståelse at tro, at SF ikke skulle være noget erhvervsvenligt parti. Tværtimod, vi har i den grad brug for erhvervslivet til at skabe arbejdspladser, der er altafgørende for, at vi kan opretholde det velfærdssamfund, som SF netop vil være garant for.

Fotos: Udenrigsministeriet

Det er også en udfordring at få udryddet myter som, at skatteforholdene i Danmark skulle skræmme investorer væk. Faktisk betyder vores attraktive rammevilkår, høje uddannelsesniveau samt effektive offentlige sektor, at mange vælger Danmark frem for vores nabolande,” pointerer Pia Olsen Dyhr. Hendes første 160 dage som minister – siden januar har hun desuden været fungerende sundheds- og forebyggelsesminister for partikollegaen Astrid Krag – har været både rygende travle og uhyre udfordrende. ”Vi har jo overtaget regeringsmagten for et Danmark i krise og med et kæmpe hul i statskassen samtidig med, at vi i dette halvår som formand for EU skal bidrage til at få trukket ikke bare Danmark, men hele EU ud af krisen. For en lille åben økonomi som den danske afhænger vores velstand af eksporten. Jeg har derfor fra dag 1 sat mig for, at vi skal have eksporteret os ud af krisen – og på den måde få skabt nye tiltrængte jobs.

Pia Olsen Dyhr, 40 •  Handels- og investeringsminister siden 3. okt. 2011 samt fungerende sundheds- og forebyggelsesminister •  Bor i Brønshøj, gift med Villy Dyhr, mor til tre piger •  Uddannet som cand.scient.pol. på Kbh.s Universitet •  Kendt som fortaler for modernisering af SF og som en af partiets internationale og grønne profiler •  13. nov. 2007 valgt til folketinget i Nordsjæl. Storkreds


TyveTi

LOKALEGUIDEN / 7

I vores branche er det nemmeste i hele verden at sige nej. Vi bestræber os på at gøre det svært for os selv.

Thomas W. Færch Partner, advokat

Jura giver sjældent entydige svar. Og derfor forfalder mange advokater til at sige nej frem for ja. Ikke fordi de er dovne, men fordi de så er på den helt sikre side. Hos NOrdIa gør vi en dyd ud af at tænke os om lidt længere, gå lidt dybere og finde en løsning. Måske ikke det ja, du havde forestillet dig,

men et andet ja, der i hvert fald er bedre end et nej. NOrdIa rådgiver inden for de fleste af erhvervslivets forhold. Vores kultur bygger på hårdt arbejde, men også en ung, uhøjtidelig og serviceminded attitude. det vil du mærke, hvis du giver os et ring. Læs mere om NOrdIa på nordialaw.com.

Østergade 16, 1100 København K • Vestergade 43, 5000 Odense C • Tel: +45 70 20 18 10 • nordialaw.com

Nordia ann 210x280 mm magasin.indd 1

10/13/11 3:54 PM


8 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

Ny statistik skal kortlægge det danske erhvervslejemarked Det danske marked for erhvervslejemål får sin egen ny webportal, når Ejendomsstatistik.dk fra 1. april stiller skarpt på den aktuelle udvikling i markedet for erhvervslokaler – blandt andet med en helt ny unik efterspørgselsstatistik. Den ny tomgangsstatistik, der lanceres i samarbejde med Lokalebasen.dk A/S og DN Erhverv A/S, vil løbende levere væsentlige data og dermed give et overblik over den aktuelle ledighedsgrad i Danmarks byer og regioner. Den ny webportal vil – som noget ganske nyt og unikt – præsentere en månedlig efterspørgselsstatistik, der vil afspejle hvilke områder, størrelser samt priser, som erhvervslejerne efterspørger. En udbudsstatistik vil samtidig vise det aktuelle antal ledige erhvervslejemål samt pris- og driftsomkostningsniveauet for det enkelte område. Portalens tal vil desuden kunne anvendes af ejendomsselskaber til at benchmarke sig. ”Vi har længe savnet et stort fyldestgørende overblik over, hvor stor den reelle tomgang er for ledige erhvervslejemål. Med Ejendomsstatistik.dk, som vi forventer vil blive en rigtig stor succes, bliver vi i stand til at tilbyde fuldstændig og saglig information om de seneste bevægelser på det danske erhvervslejemarked,” siger Jakob Dalhoff, direktør for Lokalebasen.dk A/S. Den ny statistikportal vil tillige lancere et erhvervsudlejningsbarometer, som hver måned vil levere indekstal for, hvor mange potentielle lejere der er aktivt søgende.

Barometrets tal viser, hvor mange der har været på nettet og søgt på relevante søgefraser. Tallene bygger således på antallet af brugernes søgninger via Google, Bing samt andre søgemaskiner. Det bliver således muligt at pejle stemningen hos portalens besøgende, der befinder sig i en indledende søgefase, altså den såkaldte ”leading indicator”. Jakob Dalhoff pointerer, at den ny ejendomsstatistik vil bygge på et omfangsrigt statistisk materiale og samtidig hjælpe med til at af- eller bekræfte nogle af de ”tomgangsmyter”, som undertiden har præget det hjemlige lejemarked. ”Ejendomsstatistik.dk vil skabe et vigtigt fundament for den troværdighed, som mange i ejendomsbranchen længe har efterlyst. Ikke mindst vil vores efterspørgselsstatistik give brugerne værdifulde markedsdata og konkret viden om, hvilke typer lejemål, der netop nu efterspørges,” siger Jakob Dalhoff. Ejendomsstatistik.dk får premiere 1. april 2012 i en betaversion, der hen over foråret vil blive testet grundigt igennem af et kyndigt brugerpanel sammensat af repræsentanter fra ejendomsbranchen.

www.ejendomsstatistik.dk


Alle hAr ret til Arbejdsro Ingen behøver at finde sig i støj. Alpha Akustik har specialiseret sig i individuelt tilpasset lydisolering og støjdæmpning til alle slags kontorer. Du kan ikke høre hvad der bliver sagt i telefonen, men din kunde i den anden ende kan høre, hvad din kollega siger! Når dine kollegaer går hjem, kan du koncentrere dig, fordi der endelig er ro! Sådan er det på kontorer med dårlige lydforhold, men der findes altid en løsning.

Alpha Akustik kan levere: • Almindelige nedhængte kontorlofter • Råt look til den gamle industribygning • Kombineret akustik og udsmykning • Skærmvægge i alle størrelser • Justerbare bordskærme • Akustikbilleder • … og det løser altid jeres støjproblem

Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Vi har 25 års erfaring med at afskaffe dårlig akustik i både traditionelle kontorer og kontorlandskaber: Hovedkontor Jylland/Fyn E: W:

T: 7026 1412 T: 2991 7026

post@alpha-akustik.dk www.alpha-akustik.dk

Du får akustisk rådgivning, beregninger og færdig montage i én økonomisk og gennemtænkt løsning. Eller du kan købe akustik-produkter direkte i vores webshop www.arbejdsro.dk


10 / LOKALEGUIDEN

Jes Dorph på ny boldgade som Champions League-vært på TV3+:

Sporskifte i moden alder Foto: Polfoto / Jan Unger

Over to årtier har han været en af TV2s stjernepopulæreste skærmprofiler – ”Mr. News” og alle de skiftende værtshovedroller ved royale begivenheder, folketingsvalg, m.fl. Læs her, hvorfor Jes Dorph-Petersen i moden alder valgte at stoppe brat op og skifte boldgade til Champions League-studiet hos konkurrenten TV3 ”Selv verdens allerbedste job kan godt ende med at gøre én mæt. Jeg havde i et stykke tid godt kunnet mærke med mig selv, at jeg ikke længere var særlig sulten efter at tage den næste tur i karrusellen …” Den danske medieverden stod vantro stille nogle få øjeblikke den formiddag først i december, da TV2 Nyhedernes sikreste seer- og trumfkort offentliggjorde, at han havde besluttet at forlade Kvægtorvet til fordel for en ny stilling som Champions League-fodboldvært hos konkurrenten TV3. Kun Jes Dorphs allernærmeste – hans nu tidligere kone samt en lille tæt håndfuld venner og kolleger – vidste, at den snart 53-årige nyhedsvært faktisk allerede i et par år havde gået og spejdet efter nye mulige veje ind i fremtiden. ”Jeg har været kolossalt privilegeret, helt utrolig forkælet, gennem min lange karriere på TV2. Jeg har fået lov til at prøve stort set alt, jonglere med næsten alle de bolde, som jeg tit selv har prøvet at kaste op i luften.

Men jeg kender også branchen godt nok til at vide, at alder er en afgørende faktor for os skærmmennesker. Tingene har det med at vende lynhurtigt, når vi passerer 50. Og nærmer du dig først de 60, falmer interessen for dig for alvor – så er bussen i alt fald kørt for de store vilde sceneskift. Så da TV3s sportschef en efterårsdag fuldkommen uventet inviterede mig på en kop kaffe, kunne jeg mærke, at jeg her i min modne karriere nærmede mig en meget stor beslutning: Skulle jeg forblive på TV2 indtil pensionsalderen, eller var det nu, at jeg skulle tage chancen for at komme ud og få den friske luft i hovedet, som jeg havde gået og gjort mig tanker om.” På forhånd pegede pilen dog massivt på den ”konservative” løsning: En fortsat tryg stol foran teleprompteren i TV2s nyhedsstudie. Men ved ordene Champions League begyndte knæene at ryste under Jes Dorph-Petersen derhjemme i Hellerup-privaten. Rastløs og forkælet ”Jeg havde gjort op med mig selv, at der ville være adskillige jobs, der i alt fald ikke ville kunne rive mig bort fra TV2. For


LOKALEGUIDEN / 11

eksempel ville jeg aldrig turde at kaste mig ud i noget talkshow – en så krævende opgave skal der nemlig en hel Michael Meyerheim til at løfte. Venlige folk siger til mig: Jam´, du ku´ jo have valgt et job som pressechef hos en af de store danske virksomheder, eller du kunne have åbnet dit eget PR- og pressebureau. Men sagen er i al sin enkelhed, at jeg går rundt med en indbygget rastløshed, der gør, at jeg er ganske bange for at komme til at kede mig. En slags evig udlængsel og forkælet lyst til hele tiden at jagte nye ting og ”gå efter” lysten.” I den forbindelse kan ingen vist beskylde den populære TV-profil for på noget tidspunkt at have holdt sig tilbage undervejs i sin lange begivenhedsrige og varierede karriere på TV2. Jes Dorph-Petersen indkredser og forklarer selv sin lurende professionelle rastløshed på denne måde: ”Jeg var tilbage i 2006 udlånt trekvart år til Go´ Morgen Danmark som afløser for Meyerheim. Jeg kan huske, at jeg en morgen, mens jeg sad i et lidt ”ligegyldigt” interview, der handlede om hunde, greb mig selv i at sidde og tænke over, hvad jeg skulle købe ind til aftensmad i supermarkedet på vej hjem. Sådan noget dur jo bare ikke.

Jes Dorph-Petersen, 52 •  Bor i Hellerup med sin 12-årige søn, nylig fraskilt •  Søn af Kaj Dorph-Petersen, gennenm 34 år chefredaktør på ALT for Damerne og Ugebladet Hjemmet •  Journalist, uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1984 •  Fra 1989 ansat på TV2, Odense •  1991-2011 Studievært på TV2 Nyhederne •  Andre fremtrædende TV2-værtsroller: Fem folketingsvalg, to OL, Station 2, Hvem vil være millionær, en række øvrige royale begivenheder, Go´ Morgen Danmark •  Fra 1. april 2012 ansat som ny Champion Leaguefodboldvært på TV3+

Men efter et stort kompliceret set-up, som et tv-transmitteret folketingsvalg jo eksempelvis er, har jeg specielt i de senere år godt kunne føle, at man trods alt arbejder under en vældig mængde krav, ja, og måske også forventninger. Samtidig mærker du også en stribe stadig yngre kolleger omkring dig helt oppe på beat´et og signalere den glubende sult, som du måske ikke helt selv formår at mønstre længere.”

”Jeg går rundt med en indbygget rastløshed, der gør, at jeg er ganske bange for at komme til at kede mig.” Jes Dorph-Petersen

Jeg gider ikke lyve om en ild, der ikke længere er der, men vil tværtimod slås for at bevare fascinationen og holde fast i min journalistiske lyst, sult og skarphed så længe, det overhovedet lader sig gøre,” pointerer Jes Dorph-Petersen. En slags befrielse Den afgående TV-profil dækkede midt i januar Dronningens 40 års regentjubilæum som sin sidste tjans for TV2. 1. april går han i ”værkstedsmode” på TV3s Champions League-redaktion for at føde nye idéer til næste sæson, hvor han afløser den hidtidige vært Peter Schmeichel som ord- og spilfordeler mellem ekspertnørder som Elkjær og Laudrup. ”Ikke et sekund har jeg fortrudt, at jeg nu definitivt har taget det store sene karrierespring. I mine tænksomme stunder her i vinterens ”in between” uger har jeg tværtimod gået og fået en rigtig rar mavefornemmelse af, at mit jobskifte også vil blive en slags befrielse for mig. Jeg har aldrig følt mig hverken presset eller nervøs ved at skulle gå på skærmen. Faktisk har jeg altid stortrivedes i tv-studiet, når jeg er ”på”.

Bidt af bold Som ny fodboldvært på TV3 vil Jes Dorph-Petersen så absolut føle sig på hjemmebane fra allerførste fløjt. ”Jeg har altid været bidt af en gal fodbold, spillede i HIK og var fast tilskuer i Parken i hele min barn- og ungdom. Jeg er tosset med fodbold – ikke kun spillet på banen, men hele miljøet omkring bolden. De helt store sejre, men også blot duften af græs, når du står og kigger på en lilleputkamp – det altsammen! Som tv-vare er fodbold helt fantastisk. Jeg glæder mig virkelig helt vildt til at komme på banen og være med til at udvikle den fremtidige Champions League-dækning på TV3+ med friske journalistiske impulser og vinkler. Og skulle TV3 måske i ny og næ forsøge at lokke mig til også at spille andre roller, ja, så napper jeg såmænd også nok dem – om ikke andet så for at bevare ilden og holde mine journalistiske sanser og værkstøjer fortsat knivskarpe …”

”Samtidig mærker du også en stribe stadig yngre kolleger omkring dig helt oppe på beat´et og signalere den sult, som du måske ikke helt selv formår at mønstre længere.” Jes Dorph-Petersen


12 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

Her er mit kontor: Jes Dorph-Petersen

Foto: Polfoto / Michael Stub

Vigtigste IT/teknik/gadgets på dit kontor? ”Min iPad er mit ét og alt! En fabelagtig opfindelse – den er jo et helt kontor i sig selv. Og så er den ikke 14 minutter om at åbne, du er på med det samme.” Hvor mange timer om dagen/ugen bruger du i gennemsnit på dit kontor ? ”Tjah, det afhænger af, hvilken kontorstol jeg har siddet på. På TV2 Nyhederne er man jo bænket otte timer på en vagt. Men mon ikke, at jeg på en sådan almindelig arbejdsdag opholder mig mellem fem og otte timer på kontoret. Mindre, når jeg arbejder hjemmefra.” Den bedste tid på dit kontor? ”Det er – eller har været – på TV2s nyhedsredaktion i tiden mellem 18 og 18.30, når 19-Nyhederne skal falde på plads, og hvor man, som vi kaldet det i fagsproget, ”låser udsendelsen fast”. Så kan telefonen ringe, ligeså tosset den vil. I det tidsrum er jeg 200 procent fokuseret, har samtlige mine antenner rettet mod nyhedsudsendelsen og kun mod den.”

Skrivebords general bliver jeg aldrig My office is my castle …? ”Næh-nej, slet ikke – overhovedet ikke! Jeg er ikke nogen særlig kontoragtig type, har aldrig været og bliver heller aldrig nogen ”skrivebordsgeneral”. Jeg slår mig allerhelst ned i kontorets sofa eller spisebord. Stik mig en laptop og en kop kaffe – så er jeg kørende ...!” Vigtigste ting, når du skal indrette et helt nyt kontor? ”Mine læsebriller, nej, helst to-tre par! Jeg er jo af den ældgamle journalistrace, der basalt set har nok i en blok og en kuglepen. Nåja, og så en god kop kaffe! Jo, for resten har jeg med tiden fået til vane at hitte en rigtig god eller sjov wallpaper til min computerskærm.” Personlige yndlingsting og musts på dit kontor? ”Som sagt: Ingen! Jeg føler ikke, at jeg har behov for nogen familiefotos eller private dingenoter, når jeg nu alligevel kun ganske sjældent når at ”slå rod” ved mine skriveborde.”

De bedste/største beslutninger, som du har truffet på dit kontor? ”En af de helt store beslutninger i mit liv traf jeg jo i efteråret den dag, da jeg satte mig for at skrive min afskedsansøgning til TV2s ledelse. Det var en utrolig underlig fornemmelse at trykke på send-knappen og så se ordene forsvinde. Men der gik ikke over to minutter, før jeg fik respons på dem …” Sjoveste oplevelser på dit kontor? ”Dem har der virkelig været rigtig mange af! Jeg kan afsløre, at min gode kollega på TV2 Nyhederne Per Christiansen og jeg har udført en pæn mængde meget barnlige og meget vanvittige rollespil, der blandt andet har involveret en forfærdelig masse poser skumbananer – for slet ikke at tale om alle de ruller tape, som vi i tidens løb har brugt på at lave ”politiafspærringer” rundt i TV2s gemakker …” Værste scenarier, du har oplevet på kontoret? ”Jeg har altid hadet, når folk stiller sig bag mig og læser med over ryggen på min skærm. Det er rigtig irriterende, men også rimelig frækt, for det er jo mit privatliv, der står dér på skærmen, indtil jeg slipper det fri. Der er kun én ting, der er endnu værre: Nemlig hvis jeg har hentet mad i kantinen, og nogen stiller sig ved mig og glor både på min skærm og på min mad! Ellers hvis nogen vover at ”læse med” i min avis …!” Når du lukker døren til dit kontor, så …? ”Jamen, det har jeg aldrig prøvet at gøre i og med, at jeg gennem min nu 28 år lange karriere som journalist faktisk endnu ALDRIG har prøvet at have mit helt eget kontor på en arbejdsplads. Jeg har altid delt kontor med andre – gad i grunden vide, om jeg mon vil få mit eget kontor på TV3 …?”


“EJENDOMSMARKEDET I BEDRING”

Vi glæder vi os til, at ovenstående citat er overskriften på dagens avis, men også indtil da er Bruun & Hjejle klar til at bistå med de sager og udfordringer, som du og din virksomhed har inden for fast ejendom. Når vi nu alligevel har fanget din opmærksomhed, synes vi, at du enten skal kontakte advokat Søren Damgaard eller besøge vores hjemmeside på www.bruunhjejle.dk for at læse mere om vores kompetencer inden for fast ejendom.

Advokatfirma

Nørregade 21 1165 København K Tlf 33 34 50 00 www.bruunhjejle.dk


14 / LOKALEGUIDEN

Find fremtidens arbejdsplads på din virksomheds legeplads Næste årtiers nye, nødvendige danske arbejdspladser skal findes, skabes og udvikles i din virksomheds – nej, hverken maskin- eller bestyrelses-, men derimod legerum. Danmarks ny legeforsker kræver dansk erhvervsliv ’sat i spil’. Det forudsiger og anviser Danmarks nye og foreløbig eneste erhvervs- og legeforsker, Ann Charlotte Thorsted, der i juni afsluttede sin ErhvervsPh.D ”Den Legende Organisation”. Det er nemlig, når legen er god - ja, allerbedst – rundt på de danske arbejdspladser, at de gode idéer trives og flyver allerhøjest i medarbejdernes kreative højre-hjernehalvdele. ”I vores travle arbejdsdag er vi så stramt fokuseret på at producere og performe effektivt, at vi giver frirummet til fantasi og skæve kreative indfald nærmest håbløst svære kår. Vi er hverken parate eller gearede til at agere kreativt i noget så ukontrollérbart som leg. Det kan blive dyrt og katastrofalt for vores aktuelle danske erhvervs- og jobudvikling. For det er jo netop og lige præcis under den frie løsslupne leg, at de rigtig sjove, kreative og tit også mest konstruktive indfald og idéer fødes og formes,” siger Ann Charlotte Thorsted til Lokaleguiden. ”Når jeg argumenterer for meget mere leg på den danske virksomhed, håber jeg at kunne bevæge og inspirere dens ledere til at opprioritere deres medarbejderes fantasi og

dermed gøde jorden for fremtidens nødvendige nytænkning, innovation – samt nye arbejdspladser. De rigtig gode kreative idéer og løsninger har det jo nemlig med at opstå, når vi for alvor giver vores hjerner lov til at gå i ’lege-mode’.” Bagud på innovation Selv om Danmark rangerer som det næstmest innovative land i EU efter Sverige, halter den danske innovationsvækst i disse år meget dramatisk bagefter. På den skala indtager Danmark en bekymrende beskeden placering som nr. 25 af 27 lande. Først som sidst handler det om at frigøre den enkelte medarbejders potentiale og åbne op for de skæve, anderledes idéer ved at stille skarpt på processen fremfor på slutmål og resultat. Leg er ikke knyttet til nogen bestemt aktivitet, men skal forstås som tilstanden, hvor vi tør give os hen og navigere i zoner af ikke-viden og non-logik. Set med mine øjne er det lige præcis forudsætningen for al innovation,” siger Ann Charlotte Thorsted.


LOKALEGUIDEN / 15

”Vi får hver eneste dag at vide, at vi skal være innovative på vores arbejdsplads, men al nytænkning og opfindsomhed opstår jo først, når vi træder ud af vores faste jobrammer og slipper fantasien løs – på et eller andet niveau. ” legeforsker Ann Charlotte Thorsted.

Tre års fordybelse og forskning i Lego-koncernen danner grundlag for Ann Charlotte Thorsteds Ph.D-projekt, der kortlægger den betydning, som legen åbenlyst har vist sig at have for en organisation. Under sin Lego-forskning legede hun sammen med en snes medarbejdere sammensat i en leder- og specialist-gruppe. Gode legeredskaber ”Jeg ville indkredse fænomenet leg samt hvilken rolle legen har som katalysator for kreativitet og innovation i en organisation. I legen bevæger vi os nemlig i et felt, hvor vi fokuserer på muligheder og processer frem for på resultatet på bundlinjen,” forklarer Ann Charlotte Thorsted.

Det er meget vigtig for mig, at legene foregår på den voksnes præmisser. Der er ingen, der må føle sig latterliggjort.” Som eksempler på leg, der er velegnet til at prikke hul på en stilig mødeatmosfære på en arbejdsplads eller i en organisation, peger Danmarks legeforsker på nogle af sine egne favoritredskaber som: Rollespil, metaforer, storytelling, leg med video, legoklodser, maleri, tegning, musik og poesi. I mindre målestok bruger hun ”energizers” og ”icebreakers” – diverse smålege – til at bryde isen og facaderne, når folk mødes for første gang, eller når et laaangt, tungt møde trænger til et pift af ny frisk energi. En social teknologi ”Jeg mærker en stigende interesse for mine forskningsresultater, og selv om nye idéer og tiltag tit har trange kår i krisetider, føler jeg mig overbevist om, at innovationsmiljøer med kata­ lysatoren leg vil bane sig vej ind i fremtidens naturlige værdi­ grundlag i virksomheder og organisationer. Selv betragter jeg leg som en ny social teknologi, som virksomheder helt givet kan drage nytte af. Min forskning understreger under alle omstændigheder, at leg er vældig egnet til at udvikle innovationsmiljøer i en virksomhed og organisation.” Baseret på sin Ph.D-afhandling vil Ann Charlotte Thorsted senere i år udgive en bog vinklet til dansk erhvervsliv om sin forskning, sine konklusioner, tanker og idéer om legens værdi for virksomhedens nytænkning og innovation.

”Da jeg for nylig skulle arbejde med konfliktskyhed i lederrollen, brugte jeg eksempelvis rollespil til at indkredse de konflikter, lederne kendte til fra hverdagen og metaforer til at visualisere og forstå mere grundlæggende, hvad der er på spil i konflikt­ sitationer. Det blev gennem legen tydeligere for lederne, hvorfor det går galt, og hvad de selv kan gøre anderledes næste gang. På forhånd gør jeg det altid helt klart, hvad legeprocessen skal bruges til i forhold til den proces, jeg designer, og til dem, der skal lege med.

”Det er under den frie løsslupne leg, at de rigtig sjove, kreative og konstruktive indfald opstår,” legeforsker Ann Charlotte Thorsted.

Ann Charlotte Thorsted Ann Charlotte Thorsted afsluttede i sommer et treårigt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet med sin 275 sider lange Ph.D-afhandling ”Den Legende Organisation”.

•  2011 Forsker, Udvikling og Viden, University College Lillebælt

Nu fortsætter hun sin forskning i krydsfeltet mellem kreativ leg og innovation i en helt ny stilling ved University College Lillebælt - men også fortsat på sin egen private legeplads, Det Danske Legeinstitut.

•  2011-08 Ph.d., Leg i forhold til organisationer, afhandling ”Den Legende Organisation”

•  Erhvervsforsker og grundlægger af at Det Danske Legeinstitut, www.det-danske-legeinstitut.dk

•  2011-08 Erhvervsforsker, LEGO Group •  2007-06 Direktør, Epoke Consult •  2005-1995 Direktør, Galleri Epoke


16 / LOKALEGUIDEN

Gør din virksomhed synligere på LinkedIn stormer frem som erhvervslivets populæreste sociale medie og forventes i 2012 at runde sin danske profil nr. 1 million. Se her, hvordan også din virksomhed kan blive endnu synligere på LinkedIn. LinkedIn med status af verdens største professionelle sociale netværk har passeret 135 mio. brugere - heraf p.t. +800.000 i Danmark - og betragtes tit som ”erhvervslivets Facebook”. Det oprindeligt amerikanske business-relaterede netværk manifesterede sidste år sin succes og satsning på det skandinaviske marked ved at åbne kontor i Stockholm. ”De nordiske lande er blandt de markeder i verden, hvor folk bruger internettet mest, hvilket også afspejler sig i deres brug af professionelle online netværk,” siger Ariel Eckstein, direktør for LinkedIn i Europa.

Som noget nyt kan du endvidere integrere en ”Recommendknap” direkte på din virksomheds website. Og via LinkedIn Analytics kan du tjekke, hvem der besøger virksomheds­ profilen, hvor tit samt antal klik på hvilke produkter. Med disse nyheder er det nu muligt at etablere et miniweb-site direkte på LinkedIn, der tilmed ligger rigtig fint i Google-søge­ resultater.

10 LinkedIn-tips til din virksomhed

LinkedIn indexeres af de to største søgemaskiner, Google og Bing, og giver hermed din virksomhed mulighed for at opnå en hurtig og ganske høj rank, d.v.s. ”popularitetsværdi”.

•  Optimer din synlighed

Inden for det seneste år har LinkedIn, der sidste forår gik på New York-børsen med stor succes, ekspanderet og yderligere målrettet sine tilbud og muligheder for, at også din virksomhed kan træde endnu synligere frem i netværket.

•  Tjek business-services og leverandører

Blandt andet er det nu muligt at præsentere din virksomheds produkter og ydelser direkte på LinkedIn og endda føje en speciel promotion-tekst til de enkelte produkter.

•  Kontakt nye potentielle kunder

På disse promotions kan du linke videre til dine produktsider og hente kunder direkte ind i din webshop, ligesom man også kan anbefale produkter eller services, hvilket gør det meget nemt at se andre brugeres vurderinger.

•  Opbyg nye forretningsnetværk online •  Hold kontakt med folk der følger dit firma •  Få kyndig respons på business-emner •  Find nye medarbejdere og kompetencer •  Hold vågent øje med alle konkurrenterne •  Lad anbefalinger styrke din troværdighed •  Reklamér for firmaets LinkedIn-profil Læs meget mere om de 10 LinkedIn-tips på: www.lokaleguiden.dk/artikel/synligere-paa-linkedin/


www.pwc.dk

LOKALEGUIDEN / 17

Succes med din vækststrategi Start dialogen med PwC

Kontakt: PwC, Strandvejen 44 2900 Hellerup, T: 3945 3945

Revision. Skat. Rådgivning.


18 / LOKALEGUIDEN

Danmarks indeklima har fået sin egen karakterbog:

Tag pulsen på dit kontor Det danske indeklima og dets brugere kan vejre morgenluft, efter at landets kontorer, skoler, institutioner samt privatboliger siden januar har haft mulighed for at få målt, mærket og kategori-vurderet kvaliteten af deres aktuelle indeklima. Nytårsdag fik indeklimaet på dit kontor og i øvrigt også i din privatbolig sin egen ny karakterbog og -skala, men først her i foråret ventes den banebrydende, ny danske indeklima-standard at få sit brede gennembrud. ”Selv om vores nye indeklima-standard allerede udkom sidste sommer, er det først i disse måneder, at vi får certificeret de rådgivere og indeklima-konsulenter, som fremover skal formidle, hvordan den ny målestok anvendes i praksis. Men når vi først for alvor kommer i gang, skal danskerne nok få øjnene op for den ”revolution”, som den nye standard virkelig er og bliver for det danske indeklima,” siger seniorkonsulent i Dansk Standard, Erling Trudsø. Han har siden 2008 været tovholder for og arbejdet med at forene alle interesser og udvikle den karakterskala, der med årene formentlig vil blive et must for alt dansk nybyggeri. ”Jeg tror, at byggeriets store aktører ganske hurtigt vil rette deres nybyggerier ind efter den nye standard, også selv om det er frivilligt at følge den.

Der er tale om en samlet overordnet vurdering af indeklimaet i en virksomhed, institution, privatbolig o.s.v. og ikke kun på et måske farligt stof i den enkelte bygningsdel. Når dit firma først står med den samlede vurdering i hånden, vil I have meget nemmere ved at opstille en handlingsplan, som kan løse jeres indeklimaproblemer i den rigtige rækkefølge,” siger Erling Trudsø. Karakterer til checkpoints Bag dansk indeklimas ny karakterbog står Dansk Standard i Charlottenlund, der på opfordring af Klima-, Energi og Bygningsministeriet og i samarbejde med DTU og en række andre aktører har udarbejdet ni check-points og en karakterskala med fem trin: Fremragende, god, tilfredsstillende, utilfreds­ stillende samt ringe.

”Jeg tror, at byggeriets store aktører ganske hurtigt vil rette deres nybyggerier ind efter vores nye standard.” Erling Trudsø, Dansk Standard.


LOKALEGUIDEN / 19

”Vi startede en lang ønskeseddel med over 25 målepunkter, som vi prioriterede ned til de ni aktuelle parametre, som vi nu har valgt til den ny standard for dansk indeklima.

”Hele 43% af 1.022 kontoransatte oplever koncentrationsbesvær på grund af indeklimaet i deres kontorlokaler.” Majbritt Christensen, Skanska.

Det er de ni, som vi mener har størst betydning for brugernes – medarbejdernes, beboernes m.v. helbred, sundhed og komfort. Udvælgelseskriterierne har bl.a. været kræft, hjertekarsygdomme, astma/allergi samt andre symptomer og forhold, der påvirker den enkelte medarbejders præstationer på sin arbejdsplads,” siger Erling Trudsø. Han forventer, at prisen for en indeklima-undersøgelse i en privatbolig vil komme til at ligge på 7-10.000 kr., mens et professionelt tjek af dine kontorlokaler vil afhænge af bl.a. areal og byggeriets kompleksitet.

”Indeklimaet er i vores undersøgelser den faktor, der har størst betydning for kontormedarbejderes trivsel og præstationer. Eksempelvis har analyseinstituttet YouGov for Skanska foretaget en undersøgelse blandt 1.022 kontoransatte i Danmark, hvor hele 43 % svarer, at de oplever koncentrationsbesvær på grund af indeklimaet i deres kontorlokaler,” siger Majbritt Christensen, Leasing & Business Development, Skanska.

Indeklimakonsulentens rapport fortæller, hvor godt eller skidt det står til i dine lokaler inden for hvert parameter.

”Lokaleudgifterne andrager typisk ca. 10 % af omkostningerne i en virksomhed. Når et firma skal flytte til en nyopført ejendom, tilbyder Skanska at måle på nogle trivselsparametre som lys, støj, indeklima, tilfredshed med arbejdspladsen,

”Pengene til rådgivning, og måske efterfølgende afhjælpning af problemerne, kan meget vel hurtigt blive tjent hjem igen. Sidder der eksempelvis 100 ingeniører og ”underpræsterer” blot 5-10 % på grund af et dårligt indeklima, kan regnestykket efter udbedring af de problematiske indeklimaforhold hurtigt ende i et ganske stort plus for deres virksomhed,” siger Erling Trudsø.

Karakterskala for checkpoints

Netop skjulte begreber som underperformance, større effektivitet og mindre sygdom er i de senere år blevet endevendt og gransket i flere store undersøgelser. Bl.a. har en rapport fra rådgivningsvirksomheden COWI kunnet påvise, at produktiviteten på en kontorarbejdplads med dårligt indeklima kan løftes og øges med helt op til 20 %. Skanska-fokus på indeklima Også Skanska-koncernen har skarpt fokus på grønt, bæredygtigt indeklima.

•  A++ det fremragende indeklima •  A+ det gode indeklima •  A

det tilfredsstillende indeklima

•  B

det utilfredsstillende indeklima

•  C

det ringe indeklima

mængde af mødelokaler og så videre. Det gør vi før, straks efter samt seks måneder efter, at virksomheden er flyttet.” I disse år står Skanska bag opførelsen af en række af landets mest moderne, grønneste miljøcertificerede erhvervsbyggerier.

Dit indeklimas ni checkpoints •  Luftkvalitet •  CO2-udslip •  Varme, termiske forhold •  Den radioaktive gas radon •  Formaldehyd fra møbler og byggematerialer •  Partikler i luften •  Fugt/skimmelsvampe •  Dagslys og kunstig belysning •  Støj, akustiske forhold

”En anden undersøgelse foretaget for Skanska af GfK blandt ledere i Norden viste, at 87 % af lederne mener, at der er bedre trivsel i nyt grønt byggeri. Ud over eksempelvis forbedret image og lettere rekruttering skønner 65 % af lederne desuden, at deres medarbejdere bliver mere oplagte i grønne kontoromgivelser. Alt dette forventes at bidrage til øget produktivitet. Den enkelte virksomhed kan jo selv regne på, hvad det ville betyde for deres talkolonner, hvis de med et forbedret indeklima kunne øge produktiviteten – og firmaets omsætning – med for eksempel blot fem procent,” siger Majbritt Christensen.


20 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

Virksomhedsprofil: Go Dream A/S, 2100 Kbh. Ø.

Nicolai Bille Krogh sælger oplevelser og events:

Iværksætter med vision & mission

Foto: Go Dream A/S


LOKALEGUIDEN / 21

På få år har han iværksat Oplevelsesgaver.dk – i dag: Go Dream A/S – fra spirende ”køkkenbordsprojekt” til toptunet virksomhed med p.t. 18 fuldtidsansatte på Blegdamsvej samt tæt på trecifret millionomsætning, og ekspansionen fortsætter i højeste gear, for Nicolai Bille Krogh har meget at nå – inden hans øjensygdom inden for en kort årrække ender med at gøre ham blind. ”Jeg fik selv et gevaldigt wake up call, da lægerne for snart fem år siden konstaterede min alvorlige øjensygdom, og jeg betragter det i dag som min mission at få folk til at stoppe op og få mange flere oplevelser ind i deres liv. Livet består af oplevelser, store som små. I Go Dream arbejder vi på at få folk til at standse et øjeblik og krydre deres liv og dagligdag med oplevelser, og dér håber jeg virkelig at kunne være med til at gøre en forskel.” Siden fødslen har Nicolai Bille Krogh haft en iværksætter liggende og boble i maven. I skolen ansatte han 20 bude, der skulle dele reklamer ud for det lokale supermarked, som han havde forhandlet en distributionsaftale med. Senere på cand.merc-studiet opbyggede han sammen med to venner internetportalen Stetoskop.dk, der under ny ejer fortsat sælger healthcare-produkter. ”Det var først og fremmest den forretningsmæssige proces, der optog mig. Jeg tændte ærlig talt ikke synderlig meget på de varer, som vi havde på hylderne.

Men det gjorde jeg til gengæld straks fra dag ét, da jeg i 2007 så mit snit til at købe Oplevelsesgaver.dk. Firmaet var året forinden og under meget store PR-armbevægelser blevet startet op af andre, men lå nu her ni måneder senere på randen af konkurs med egenkapitalen spist. Jeg sagde mit faste lærerjob på Køge Handelsskole op, endnu inden jeg havde det fjerneste overblik over, om bukserne overhovedet ville kunne holde. Jeg vidste kun med sikkerhed, at mine nye produkter, altså oplevelserne, ville fange mig 200 procent,” resumerer Nicolai Bille Krogh. At tage springet Den københavnske iværksætter bor på Nørrebro med sin kinesisk-fødte kone og to døtre på et og tre, og her forsøger han ihærdigt at holde mail- og arbejdsfri efter fyraften i virksomheden på Blegdamsvej. Inden for det seneste halvandet års tid har Nicolai Bille Krogh opgraderet sin virksomheds-organisation ved bl.a. at ”headhunte” FC Københavns karismatiske eks-overhoved Flemming ”Don Ø” Østergaard til formand og den danske superiværksætter Martin Thorborg som medlem af bestyrelsen.


22 / LOKALEGUIDEN

”Når jeg kigger tilbage, tror jeg nok, at jeg altid har gået med en drøm om at turde tage springet og hoppe ud som selvstændig, men man holdes jo hele tiden tilbage af alle de dér worst case-scenarier, der advarer dig: Tænk, hvis det nu alligevel ikke vil lykkes! Hvad skal du leve af? Hvad vil dine venner og bekendte dog ikke sige …?! Men alle disse mellemregninger blev med ét tordnende ligegyldige for mig, da lægerne fortalte mig, at jeg lider af Usher 2 syndrom, og at jeg vil miste synet, inden jeg fylder 50.

”Vi vil gerne vænne landets erhvervsfolk til at købe en af vores oplevelser i stedet op de obligatoriske to-tre flasker vin, når de skal til reception. Nicolai Bille Krogh.

Fra da af kom mit personlige worst case-scenario ikke længere til at dreje sig om penge og prestige, men udelukkende om denne tanke: Tænk, hvis du ikke når at sætte din store iværksætterdrøm i søen, inden det er for sent …!” Den erkendelse gjorde springet nærmest forbavsende let at tage: Nicolai Bille Krogh nåede det, også selv om han måtte drible sig gennem et meget laaangt år uden løn og til sidst måtte brødføde sig selv langt ude over kassekredittens kant – ja, faktisk på sit creditcards alleryderste efterbevilling. ”Det var hen på efteråret 2008, men julehandlen nærmede sig, og jeg kunne se, at indtægterne omsider lå og ventede lige rundt om hjørnet,” smiler den unge iværksætter i dag.

Drømme og næstekærlighed ”Make it happen” lyder oplevelses-virksomhedens ny offensive slogan, som den 37-årige cand. merc. i kommunikation og markedsføring selv har kreeret, ligesom han sidste år også var ophavsmand til Oplevelsegaver.dks ny og bredere favnende navn Go Dream A/S. ”Navneskiftet skyldes, at vi allerede i år vil søge ud over de danske grænser og fortsætte vores salg af ”drømme og næstekærlighed” i kategorierne forkælelse, smag, eventyr og adrenalin under udenlandske himmelstrøg. 2011 var et stort gennembrudsår for vores B-2-C strategier. I år skal vi have foldet vores andet forretningsben helt ud: virksomheds- og event-delen,” siger Nicolai Bille Krogh. ”Vi vil gerne vænne landets erhvervsfolk til at købe en af vores oplevelser i stedet for de obligatoriske to-tre flasker vin, når de skal til reception. I lidt større perspektiv har vi lanceret et virksomhedssortiment med 24 oplevelser, som medarbejderne kan vælge imellem, når de skal have firmagave. Allersenest er vi gået sammen med et professionelt agentfirma om at udvikle et nyt virksomhedstilbud, en rigtig drenge-event under navnet ”Mission Impossible”, hvor deltagerne skal gennem et livvagtskursus, lære at stikke af i en bil, køre en anden bil af vejbanen, hoppe i vandet fra helikopter samt andre spændende og halsbrækkende agentudfordringer. Det er en event, som sagtens kunne gå hen og blive årets helt store salgshit for Go Dream,” tilføjer den unge, succesrige iværksætter og oplevelses-producent på Østerbro.

Læs meget mere på: www.lokaleguiden.dk/artikel/go-dream/


LOKALEGUIDEN / 23

Deltag i Magasinet Lokaleguidens

konkurrence:

VIND en lækker iPad 2

Nu har du chancen for at vinde markedets populæreste tablet. Magasinet Lokaleguiden udlodder en af tidens hotteste gadgets, Apples smarte funktionelle iPad 2. Klik ind på www.lokaleguiden.dk, brug 30 sekunder på at besvare vores tre spørgsmål, og straks deltager du i konkurrencen om den ganske eftertragtede præmie. 1) Hvilket parti er den ny handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr valgt ind for? 2) Hvad hedder Jes Dorph-Petersens ny arbejdsgiver? 3) Hvad hedder Googles ny ”konkurrent” til Facebook?

Deltag i Magasinet Lokaleguidens konkurrence og vind en iPad på www.lokaleguiden.dk/artikel/konkurrence/


24 / LOKALEGUIDEN

Råd til at være bæredygtig i en krisetid Foto: Cowi

Hold godt stramt fast om virksomhedens bæredygtige strategier og CSR-profil, når krisetidens iskolde vinde suser gennem dine kontorgange. Du har nemlig dårligt råd til at lade være, mener COWIs chef for samfundsansvar, CSR-manager Annemarie Meisling. Hvor meget samfundsmæssigt ansvar har din virksomhed råd til i krisetider med stramme budgetter, nedskæringer og reduktioner i medarbejderstaben? Spørgsmålet er relevant ikke mindst for landets godt 1.100 største virksomheder, som dansk lovgivning ved nytårstid nu på tredje år pålagde at redegøre for deres samfundsansvar i deres årsrapport. En rapportering, der hidtil har været alt andet end imponerende ifølge en stor KPMG-undersøgelse, som dumper den danske CSR-rapportering som en af de sløjeste i sammenligning med 34 lande. ”Ethvert firma ville naturligvis så absolut helst være økonomiske krisetider foruden, men når de nu er her, føler jeg mig overbevist om, at virksomhedernes CSR-profiler og prioriteringer samlet set kan komme styrket ud af disse kriseår.

Krisen kan nemlig bidrage til at ”filtrere” vores forskellige CSR-opfattelser og skære de mest luftige og populistiske af dem bort, så substansen kommer til at stå renere og klarere tilbage.” Det mener Group Sustainability Director i COWI, Annemarie Meisling, der står i spidsen for rådgivningsvirksomhedens strategier for bæredygtighed og samfundsmæssigt ansvar og for CSR-implementering i COWIs forskellige afdelinger. ”Uafhængigt af krisen har vi over de seneste år set tendenser til, at CSR er blevet en langt mere formaliseret, integreret og også forretningsorienteret del af virksomheders værdigrundlag samt daglige ledelsesprincipper. Næste skridt bliver i årene frem at blive endnu bedre til at dokumentere den økonomiske værdi af CSR og bæredygtighed.”


LOKALEGUIDEN / 25

Annemarie Meisling siger, at COWIs bæredygtige strategi i 2012 i intensiveret grad vil fokusere på performance – på at få foldet sin CSR-politik og sine principper ensartet ud overalt i verden, hvor COWIs ca. 6.000 medarbejdere opererer. CSR måles og vejes ”I disse krisetider er det tillige uhyre vigtigt, at vi hele tiden er i stand til at dokumentere, at og hvordan alle vores CSR-tiltag og løsninger bærer frugt. Vi må simpelt hen måle, veje og have alle tal på bordet, så vi kan vise og påvise, at der også er den fornødne økonomi i at tage miljø-, menneskelige og etiske hensyn, når og mens man driver forretning.”

COWIs chef for samfundsansvar understreger, at virksomheder i en økonomisk krisetid bør holde så meget desto strammere fast i sine bæredygtige strategier og langsigtede visioner. ”Nøgleordet er og bliver compliance. Det er i tider som disse, at firmaets CSR-profil skal stå sin prøve uden at få ridser i lakken – dvs. uden at man begynder at ty til måske tvivlsomme forretningsmetoder, ringere moral, arbejdsforhold etc.. Her må CSR-ansvarlige agere ”vagthunde” og se til, at deres virksomheds kortsigtede mål ikke overskygger dens lang­ sigtede visioner. Det kan koste bæredygtige kunder at slippe firmaets bæredygtige profil,” siger Annemarie Meisling.

5 gode CSR-’kriseråd’ Af Annemarie Meisling, Group Sustainability & CSR Director, COWI

1

Husk læresætningen: ”It´s the economy, stupid”

Rygter siger, at Præsident Bill Clinton havde et skilt på sit bord, hvor der stod: ”It´s the economy, stupid”. Skiltet skulle minde ham om, at økonomisk fremgang var den primære succesfaktor i hans præsidentperiode. I krisetider bør CSR-ansvarlige have et tilsvarende skilt på deres kontor. De bør føle samme ansvar for, at virksomheden klarer sig igennem krisen ved at have fokus på, hvordan de bidrager til forretningen.

2

Få tallene på bordet

Alt, hvad der kan vise en økonomisk værdi af CSR-arbejdet, skal frem i lyset. Et godt eksempel er ISS, der har målt værdien af koncernens mangfoldigheds-arbejde. De kommer frem til, at mangfoldige teams tjener 3,7 procent point mere end ikke-mangfoldige teams. Det kan måles i kroner og ører og bliver derved et hårdtslående argument.

3

Minimér risici

Krisetider kan i nogle virksomheder betyde, at der tages større risici. Virksomheden vælger eventuelt at gå ind på nye, mere risikable markeder eller vælge billigere leverandører. CSR-ansvarlige bør i krisetider være interne vagthunde, der sikrer, at den øgede risikovillighed ikke betyder accept af ufine forretningsmetoder eller en produktion,

der foregår på umenneskelige vilkår. Går virksomheden på kompromis med grundlæggende værdier som korruption og ordentlige arbejdsforhold, kan det være endnu mere skadeligt for virksomheden end røde tal på bundlinjen.

4

Rapportering skal understøtte forretningen

Mange CSR-ansvarlige står for et omfattende rapporteringsarbejde, og de rapporterer efter et stigende antal indikatorer i f. eks. Global Reporting Initiative (GRI). Der er mange fordele ved en grundig rapportering. Det kan være med til effektivisere driften og professionalisere CSR arbejdet. Men i en krisetid er der en risiko for, at der lægges beslag på for mange CSR-ressourcer. Rapporteringsniveauet bør altså ses efter i sømmene, og der bør ikke indsamles tal, som ikke efterspøges af forretningen eller andre kerne-stakeholders.

5

Hold fast i visionen

Har virksomheden en vision om at styrke sin bæredygtige profil og vokse på det grønne marked, er det vigtigt, at CSR-ansvarlige er med til at holde fokus på denne vision. Hvis virksomheden skal komme styrket ud af krisen, må de kortsigtede mål ikke overskygge de langsigtede visioner. Her kan CSR-arbejdet spille en væsentlig strategisk rolle, der kan sikre, at virksomheden kommer styrket ud af krisen.


26 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

Ejendom med historie

Det Thottske Palæ

fransk elegance på Kgs. Nytorv


LOKALEGUIDEN / 27

Den franske ambassade alias Det Thottske Palæ på Kgs. Nytorv står foran en otte måneder lang, omfattende ansigtsløftning, hvor genbrug af oprindelige håndværksmaterialer og teknikker vil opdatere den historiske bygnings farver og facade. Herpå følger en ombygning af palæets rumfordeling, når ejendommen fremover også skal huse ambassadens konsulat- og økonomiske afdeling.

Kgs. Nytorvs historiske, nyklassicistiske palæ på dørtrinnet til Nyhavn, der opførtes af admiral Niels Juel i årene 1683-86, bliver endnu smukkere. Et dansk-fransk arkitektsamarbejde indleder i foråret en omfattende udenog indendørs restaurering af den kendte københavnske ambassadeejendom, der efter et tiårigt lejemål blev endelig opkøbt af den franske stat tilbage i 1930. Udgangspunktet for palæets store forskønnelses projekt er en grundig facaderenovering og restaurering af de farver, som endnu en fransk arkitekt, Nicolas Jardin, valgte i 1763. ”Restaureringen adskiller sig fra tidligere projekter, fordi den ikke alene vil søge at restaurere palæets udseende i sin helhed, men også ønsker at genbruge materialer og teknikker, som håndværkerne oprindelig brugte,” siger Véronique Bujon-Barré, Frankrigs ambassadør i Danmark siden 2010. ”De traditionelle materialer og teknikker som kalkvand, høroliemaling og hvidtning giver en uvurderlig æstetisk effekt og en bedre fremtidssikret bevaring af det storslåede palæ.” Det er det førende franske arkitektfirma inden for bygningsrestaurering, 2BDM, som skal forestå den over 15 mio. kr. kostbare renovering af Det Thottske Palæ i samarbejde med det danske entreprenørselskab KBS Byg A/S. I tre århundreder har det flotte københavnske palæ kørt tæt parløb med den allerfineste franske arkitektur og kultur, og bygningskunstværket er derfor nærmest født til at skulle huse Frankrigs ambassade i Danmark. Nogle kunne måske studse over, at en ambassade kan få lov til at bo og arbejde i så storslåede rammer, men ”jeg kan forsikre,

Fotos: Den Franske Ambassade

at den franske stat er sig fuldt bevidst om sit ansvar som ejer af denne danske kulturjuvel,” understreger Véronique BujonBarré. Ambassadepalæet vil under forårets danske EU-formandsskab huse en række politiske sammenkomster og møder. Det Thottske Palæ har i forvejen populær status som danskfransk mødested i København for diplomatiske, kulturelle, handelsmæssige formål med flere, ligesom det faktisk er muligt at leje de historiske saloner til udvalgte begivenheder med relation til Frankrig. Den franske ambassade åbner desuden hvert år sine døre for offentligheden på den københavnske Kulturnat i oktober.

Læs meget mere på: www.lokaleguiden.dk/artikel/det-thottske-palae/ og www.ambafrance-dk.org


28 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

Sådan kommer dit firma med i frontlinjen på Google+ Google+ er blevet lanceret som det ny sociale netværk, der qua sin store markedsdominans går til kamp mod Facebook med nyskabelser som circles, sparks, hangouts med mere. Se her, hvordan også din virksomhed nemt og hurtigt kommer med på Google+.

Opret ny Google+ firmakonto

1

Google+ gav i november 2011 virksomheder adgang til at oprette profiler, der tillader dit firma at lade op til 50 personer administrere siden, f. eks din marketingafdeling. Opret en ny gmail-konto, f. eks. ditfirmamarketing@gmail.com, og opbyg din ny firmaprofil. Vælg kategori og udfyld basisinfo som firmanavn, webadresse m.v..

Skræddersy din ny Google+ profil

2

Skriv en kort introduktion til din virksomhed, upload et foto, indryk kontaktoplysninger, e-mail, telefon og adresse m.v. – og indsæt et link til dit firmawebsite. Du kan også indsætte fotos af dit firma og videoer med dine produkter. Du kan i toppen af din profil indsætte et ”hoved” – d.v.s. en kreativ illustration med op til fem kvadratiske fotos i række. Du har rig mulighed for at skabe en kreativ og inspireret virksomhedsprofil med mange gode links.

Find og skab forbindelser

3

Under ”Anbefalede links” kan du tilføje din tilstedeværelse andre steder på nettet f. eks. firmaets hjemmeside, partnersider, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, LinkedInkonto m.v.. Disse links er meget værdifulde for dig, fordi de skaffer din ny virksomhedsprofil mere synlighed i Google. Tilføj Google+ ikonet på dit website og del linket med dit netværk. Klik på ”Vis alle” (højre sidebar under Forslag) og se de personer, som du allerede har med i dit Google+-netværk.

Organisér dine forbindelser i ”cirkler”

4

Google+ er opbygget omkring de såkaldte cirkler, der er udgangspunktet for al interaktion med dine forbindelser. Som standard har Google+ oprettet fire basiscirkler Venner, Familie, Bekendte, Følger men du kan oprette mange. Hvis du eksempelvis servicerer en kundekreds med en særlig vare eller ydelse, kan du oprette en cirkel specielt for denne gruppe. Du kan organisere dine forbindelser i alle de cirkler, som du måtte ønske.


LOKALEGUIDEN / 29

Google+ synes som skabt til en nøglerolle som den sociale motor, der skal binde Googles mange tjenester sammen og give brugerne mulighed for at dele og udveksle informationer med hinanden på tværs af applikationer og platforme. Hvor Facebook efterhånden flyder over med opdateringer fra venner, familie og forretningsforbindelser, giver Google+ mulighed for at sortere og ”professionalisere” alle meldingerne i sociale ”cirkler”. Google+ gør det muligt selv at styre, hvem der skal se dine forskellige budskaber – så dine business-kontakter eksempelvis ikke behøver at vide, at din kæreste netop har bagt en sandkage.

Følg ”strømmen”

5

Når du har etableret din ny Google+ profil og organiseret dine cirkler, kan du på forsiden (klik på Home-ikon øverst) se og følge en ”strøm” af opdateringer fra dine forbindelser – fra dem alle sammen i én lang strøm eller fra de cirkler, som du vælger at tjekke. I den ”Indgående” strøm modtager du indlæg fra personer, der har ”cirklet” dig til deres netværk. Tilføj dem, du ønsker at følge og dele med. Den smarte Google+ funktion introducerer dig løbende til nye personer, der har cirklet dig.

For virksomheder og brands tilbyder Google+ sig som et mere professionelt segment, et nyt kontaktpunkt til kunder, samarbejdspartnere m.fl., der har interesse i at følge dem. Google+ henvender sig ikke mindst til iværksættere og virksomheder, der gerne vil være med i frontlinjen og som også gerne investerer en times tid i at sætte en profil op, der hurtigt kan tiltrække et par tusinde eller flere followers. Lokaleguiden viser dig her, hvordan du og din virksomhed straks kan hægte jer på Googles ny sociale netværk. Læs meget mere på: www.lokaleguiden.dk/artikel/10-google-tips/

”Gnisterne” giver dig nyheder

6

Google+ tilbyder at servicere dig med nyheder inden for alle de emner, ”sparks”, som du er interesseret i. Funktionen finder hele tiden relevant information om de emner, som du tilføjer. Dine ”gnister” sørger for, at du altid har frisk nyt at læse og dele med andre, når du har tid – du klikker blot på dit favoritemne på profilforsiden. Google+ ”gnisterne” er alletiders måde at holde dig grundig opdateret på de emner og fagområder, der interesserer din virksomhed, og som du tilmed kan dele med dine cirkler.

”Hangouts” dit direkte led til kunden

7

Videochat-funktionen ”Hangouts”, der virkelig adskiller Google+ fra Facebook, er et elektronisk forum, hvor du og dine brands med aktiveret webcam kan komme direkte i kontakt, videochatte og ”hænge ud” med op til 10 deltagere, der er del af din virksomheds sociale netværk. Du kan gratis skabe direkte webcam-dialog med dine kunder og øvrige interesserede. F. eks. med andre virksomheder.

”+1” er Googles svar på ”Synes godt om”

8

Hvor Facebook har ”Like”-knappen, bruger Google+ sin ”+1” knap til at tilkendegive sympatier fra brugerne. +1 kan blive et stærkt værktøj til markedsføring af din virksomhed, blog, artikel m.v., fordi resultaterne i Googles søgemaskine viser, hvor mange +1 tilkendegivelser firmaet har fået. Det lille +1 ikon er integreret på din Google+ Profil-side, men kan samtidig sættes ind på din virksomheds hjemmeside.

Opsøg potentielle kunder

9

Har din virksomhed også en Facebook eller Twitter-profil, kan du bruge trafikken her til at finde potentielle kunder. Hvem synes godt om dine indlæg, hvem dine fans er? Qua den viden kan du hurtigt søge i Google+ efter disse og udvide netværket med dem. Desuden bør du løbende spørge dig selv: Hvem kunne have interesse i det, som min virksomhed leverer? Herefter er udfordringen at ”cirkle” disse personer og følge dem for at skabe opmærksomhed og PR om dit firma.

Eksperimentér med din firma-GooglE+

10

Google+ virksomhedsprofiler er stadig et splinternyt projekt med kun kort tid bag sig og stadig mange åbne spørgsmål til, hvad Google+ rummer af muligheder. Det giver masser af plads til at eksperimentere med viral markedsføring, links, blogposts, søgemaskineoptimering og med firmaprofilerering i alle afskygninger. Tjek nettet for de allerseneste smarte og nyttige Google+ funktioner og features!


30 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

Når du skal flytte med din virksomhed At flytte din virksomhed til nye lokaler og ny lokalitet er andet og meget mere end blot at finde det rette antal kvadratmeter til den rigtige pris.

Forandring fryder, og som oftest forløber en flytning til firmaets nye omgivelser da også som en fin og spændende proces, der bæres af positive forventninger. Men at flytte en hel virksomhed til nye lokaler er og bliver et stort ressourcekrævende projekt, der kræver tæt planlægning og opmærksomhed på adskillige punkter, for at flytteprocessen og forandringen kan forløbe efter hensigten. Lokaleguiden giver dig her et overblik over de vigtige checkpoints, som du med fordel kan bruge for at opnå en optimal flytteproces. Når din virksomhed har truffet beslutning om at flytte, gælder det om at kortlægge jeres behov og dermed krav til de nye lokaler: Skal de være større eller mindre, hvor dyre kvadratmeter vil I betale, i hvor høj grad prioriterer I arbejdsmiljøet, indeklimaet, skal det evt. være grønt, skal den ny adresse signalere identitet og prestige, skal jeres ny domicil have repræsentativt præg …? Netop spørgsmål om miljø og trivsel er temaer, som dit firma ikke kommer udenom i planlægningsfasen. De fire L’er lys, lyd, luft og lokaleindretning er mere og andet end blot buzzwords for medarbejdere på dagens arbejdsmarked.

Når lokalerne er fundet, og den ny lejekontrakt underskrevet, venter et forløb med store praktiske og logistiske udfordringer: Hvordan indrettes de ny lokaler mest hensigtsmæssigt, i hvilket omfang er der behov for nyt inventar, kontormøbler og IT, hvor meget kan og vil I evt. selv involvere jer i flytningen? Størst mulig planlægning giver mindst mulig spildtid, og professionel erhvervsflytning og virksomhedsindretning er bestemt ydelser, som din virksomhed bør overveje at prioritere. Nyt kontorinventar er ikke billigt, men i det lange løb kan det være dårlig lokaleøkonomi at spare på indretningen ved at fylde de nye arbejdslokaler op med måske udtjent inventar. At flytte til nyt domicil giver nemlig din virksomhed alle forudsætninger for at styrke vi-følelse, spirit og trivsel blandt medarbejderne og dermed øge deres produktivitet. Men det psykologiske momentum risikerer hurtigt at blive sat over styr igen af i bedste fald halve, i værste direkte dårlige indretningsløsninger. Først som sidst er planlægning og overblik alfa og omega, når du skal flytte din virksomhed til nye omgivelser. I hvilket omfang dit firma har brug for professionel rådgivning og assistance, kan du bedst selv vurdere, men husk: Det kan være dyrt at spare.


LOKALEGUIDEN / 31

10 - google tips - i frontlinjen på Google+

10 checkpoints når din virksomhed skal flytte 1

Definér din virksomheds lokalebehov

2

Find dit helt rigtige erhvervslejemål

3

Få rådgivning til din ny lejekontrakt

4

Sæt din indretningsarkitekt i spil

5

Tid for ombygning og installationer

Det er alfa og omega for din forestående lokalesøgning, at du foretager en grundlæggende behovsanalyse: Hvor meget plads får din virksomhed behov for sammenlignet med jeres nuværende lejemål? Hvordan skal personalet sammensættes i de forskellige kontorrum? Hvilke faciliteter har I brug for? Hvilke krav har I til de nye lokalers lys, lyd og luftforhold?

Ud over arealstørrelse og kvadratmeterpris bør du desuden overveje, om dit firma har brug for en lokation, der udsender særlige f. eks. grønne bæredygtige signaler om virksomheden, eller en beliggenhed, som har trafikmæssige eller øvrige logistiske fordele. Den helt rigtige beliggenhed kan ofte tiltrække de helt rigtige medarbejdere.

Før du kan underskrive din ny erhvervslejekontrakt, forestår en vigtig forhandlingsfase, hvor din virksomheds fremtid skal på papir. Til spørgsmål om bl.a. lejemålets omfang, anvendelse, opsigelse, overtagelse, lejebetaling, lejeregulering, løbende udgifter, depositum, moms, fremleje, afståelse, ren- og vedligeholdelse bør du rekvirere professionel rådgivning.

Hvis du ikke allerede har haft en indretningsarkitekt involveret i søgefasen, er det i alt fald nu, at du kan få brug for et professionelt overblik samt råd og vejledning om, hvordan din virksomhed mest hensigtsmæssigt og økonomisk kan indrette sig i de nye lokaler. En erfaren indretningsarkitekt kan rådgive om behov for rumdeling, mødelokaler, nyt inventar m.v..

Nu følger håndværker-fasen, hvor du skal forme de nye virksomhedslokaler – med enkeltmands-/storrumskontorer, køkken og toilet-/omklædningsfaciliteter, cykelparkering etc.. Ud over de nødvendige, tidssvarende el-, it og alarminstallationer m.v. kan der være god økonomi i at overveje en miljømæssig energirigtig opdatering af dit kommende firmadomicil.

6

Lys, lyd, luft og farver i firmalokalerne

7

Gamle møbler i nye lokaler eller

8

Pak firmaet ned og op professionelt

9

Registrér virksomhedens ny adresse

De rigtige lys og lydforhold er alfa og omega for dine medarbejderes trivsel i de nye lokaler. Hvilke lyskilder og hvor meget støj kan den enkelte skrivebords-arbejdsplads tolerere i et kontorlandskab? Er udluftningen tilstrækkelig, er farvesætningen inspirerende nok til at fastholde medarbejdernes kommende trivsel og præstationsniveauer?

Nyt lækkert inventar, der i parentes bemærket lever op til Arbejdstilsynets krav, er ikke et must, men som skabt til at give arbejdsmiljøet og personalets trivsel en positiv flyvende start i virksomhedens nye lokaler. Du kan overveje at styrke virksomhedens bæredygtige (CSR-) profil ved f. eks. at prioritere nyindkøb af svanemærkede kontormøbler.

Det er et omfattende projekt at pakke din virksomhed ned i kasser og pakke den ud igen i de nye omgivelser. Der er derfor som oftest både pris- og tidsmæssig økonomi i at prioritere et professionelt flyttefirma til at forestå og varetage de forskellige faser og procedurer i firmaets flytteproces, så den måske kan overstås på en enkelt dag eller over en weekend.

Når din virksomhed får ny adresse, skal det registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og det kan nemt gøres digitalt via virk.dk. Du kan overveje, om firmaets flytning til nyt domicil desuden kunne give anledning til et overordnet facelift af virksomhedens udtryksmæssige profil – f. eks. nyt opdateret logo, nyt grafisk layout i jeres brochurer og materialer etc..

10

Når virksomheden er kommet på plads

Når din virksomhed og dine medarbejdere er kommet vel på plads i de nye lokaler og omgivelser, kan du med fordel lade din advokat gennemgå det ny lejemål og juridisk ”eftertjekke”, om alle detaljer i lejekontrakten er overholdt, eller om der evt. er punkter, hvor din virksomhed kan, bør eller skal gøre indsigelser.


32 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

Hjælp dine webtekster til SEO-venligt indhold Søgeoptimering eller SEO (Search Engine Optimization) er for længst blevet nøgleord i din digitale hverdag. SEO-optimerede tekster er tekster, der er skrevet for at opnå en høj placering i søgemaskinerne på et eller flere søgeord, så din hjemmeside, blog eller webshop bedre kan blive fundet på nettet. Når du anstrenger dig for at formulere og målrette rigtig indbydende webtekster til dine læsere, skal du vide, at det er og bliver søgemaskinerne, der styrer dine ord frem til dem. Det er ikke nok blot at oprette et website - dets synlighed i søgemaskinerne og løbende udvikling spiller en langt vigtigere rolle. Her får du en række gode råd, der kan hjælpe dig med at gøre dit webprojekt vellykket:

Korte og sprøde afsnit Brugere hader at læse alt for store afsnitsblokke, som kan få din artikel til at se ”kedelig” ud. Dine webtekster bliver mere læsbare, hvis du holder de enkelte afsnit på max. fire-fem linjer.

Vælg de rigtige søgeord Søgemaskiner identificerer dine webtekster ved hjælp af søgeord, der er tæt knyttet til de søgetermer, som brugere har indtastet i søgemaskinerne. Før du skriver et indlæg til din hjemmeside, bør du finde de søgeord, som ligger tættest på dit emne – f. eks. via Googles søgeordsværktøj https://adwords.google.dk.

Under- og mellemrubrikker Underrubrikker, manchetter og mellemrubrikker kan være rigtig nyttige, når det gælder om at styre læserne hen til centrale steder i dine tekster, der måtte interessere dem. Du kan med fordel placere dine søgeord i under- og mellemrubrikker, så de ikke forstyrrer læseflowet i brødteksten unødigt.

Læsbarhed ”Content is King” – du skal først skrive for dine læsere, ikke for søgemaskinerne. Når det er sagt, bør du øve dig på at ”kringle” aktuelle søgeord naturligt ind i dine sætninger. Du skal sørge for, at indholdet i dine webtekster er interessant og ikke ”stopfodre” teksterne med konstruerede søgeord. Indholdet bør altid have et naturligt læseflow.

Korrekt linking Hvis du har brug for at ”linke” dele af dit indhold til andre websider, skal du sørge for udtrykkeligt at forklare relevansen af din linking. Du risikerer at irritere og vinke farvel til dine læsere, hvis du linker videre til noget, der er irrelevant. Mistet troværdighed hos dine læsere lader sig kun vanskeligt reetablere!

Indholdsrelevans Når du placerer de aktuelle søgeord i dine sætninger, er det vigtigt, at du hele tiden bevarer relevans i dit indhold. Søgemaskiner anvender de allernyeste metoder til at opdage indhold, der er ”konstrueret” med ene formål at opnå god placering. Et sådant indhold er ikke kun ulæseligt – du løber også en stor risiko for, at søgemaskinerne blacklister dit website.   Søgeordenes placering Du bør ikke ”overdosere” dine søgeord, for dine læsere vil straks lugte lunten. Fremfor at strø søgeordene ud over hele indholdet, bør du placere dem i tekstens indledningen og i nogle af dine afsnit og underrubrikker.

Bullets og numerering Brug gode bullets og nummerering til at holde læserne fanget og fremhæve vigtige budskaber.

Undgå gentagelser Nogle skribenter mener fejlagtigt, at det er nødvendigt at gentage de samme oplysninger for at tydeliggøre pointen i deres budskaber, men gentagelser har det med at irritere og bortjage læsere. Du bør derfor langt hellere udbygge dine informationer end gentage dem i én uendelighed. Kommentér hellere med din egen mening i stedet for at gentage.  Læs korrektur på din kladde Med mindre du er professionel skriver, begår du et hav af fejl, når du formulerer dine tekster. Det er vigtigt, at du læser grundig korrektur på dine indlæg, før du offentliggør dem. Du må hellere læse korrektur to gange end udstille fejl og mangler for dine læsere. Du risikerer, at de aldrig gider læse dine tekster igen!


LOKALEGUIDEN / 33

indhold erhvervslejemål

Kontorlejemål København K...................................................................34-42

Ballerup.................................................................................. 54

København V...................................................................40-42

Kastrup.............................................................................54-55

Frederiksberg..................................................................42-44

Kgs. Lyngby, Virum.............................................................. 56

København Ø...................................................................43-44

Gentofte, Hellerup.........................................................56-58

København N...................................................................43-46

Søborg, Bagsværd.........................................................57-58

København S...................................................................45-46

Måløv....................................................................................... 59

København SV................................................................ 47-48

Holte....................................................................................... 59

København NV...................................................................... 48

Vedbæk.................................................................................. 59

Valby.................................................................................48-49

Hørsholm..........................................................................59-61

Glostrup................................................................................. 49

Helsingør..........................................................................59-62

Brøndby............................................................................49-50

Hillerød.............................................................................62-63

Rødovre............................................................................50-51

Allerød.................................................................................... 62

Albertslund......................................................................51-52

Birkerød ................................................................................. 64

Taastrup...........................................................................52-53

Farum, Værløse.................................................................... 64

Herlev...............................................................................53-54

Frederikssund, Ølstykke..................................................... 64

Skovlunde.............................................................................. 53

Lagerlejemål København K, Ø, N, S, SV, Frederiksberg...................65-66

Hvidovre...........................................................................69-70

Valby....................................................................................... 65

Greve, Karlslunde...........................................................69-70

Glostrup...........................................................................65-67

Herlev, Skovlunde ........................................................69-70

Brøndby.................................................................................. 67

Ballerup, Måløv..................................................................... 70

Rødovre.................................................................................. 67

Kastrup, Dragør.................................................................... 70

Albertslund, Vallensbæk.................................................... 68

Kgs. Lyngby, Holte, Søborg, Hørsholm............................ 71

Taastrup...........................................................................68-69

Helsingør................................................................................ 71

Ishøj......................................................................................... 69

Hillerød, Allerød, Birkerød................................................... 71


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Domicil i Københavns mest attraktive kvarter Højbro Plads 4, 1200 København K

Flotte lyse kontorlokaler med fantastisk udsigt Med hjørneplacering ud mod Højbro Plads er dette lejemål optimalt for den moderne virksomhed med mange city-relationer. Domicilet har mange indretningsmuligheder, som tilpasses efter lejers ønsker og behov.

Areal:

500 m² til 4.500 m²

Årlig leje pr. m²:

1.400 kr.

Årlig leje:

fra 700.000 kr. – 6.300.000 kr.

København K

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Centralt beliggende domicil til jeres virksomhed,  Landemærket 11, 1119 København K

4.890 m²

1.045 kr.

6.660.180 kr.

Nyistandsatte kontorer - tilpasset efter jeres ønsker,  Landemærket 11, 2. & 3., 1119 København K 2.400 m²

1.050 kr.

3.280.800 kr.

850 kr.

2.262.138 kr.

2.083 m² kontor midt i byen,  Stormgade 8 A, St. - 4., 1470 København K

2.083 m²

Nyistandsat kontorlejemål tilbydes i herskabelig ejendom,  Søtorvet 5, 1371 København K

1.866 m²

1.175 kr.

2.929.620 kr.

Nyistandsat lejemål i charmerende ejendom,  Skindergade 45-47, 1.+ 3. sal, 1159 København K

1.546 m²

1.240 kr.

2.087.100 kr.

Søminedepotet,  Refshalevej 96, 1432 København K

1.275 m²

1.000 kr.

1.402.500 kr.

Kontor med super beliggenhed,  Vester Voldgade 2, 2. + 3 ., 1456 København K

1.232 m²

1.200 kr.

2.037.728 kr.

Nyistandsatte kontorer - tilpasset efter jeres ønsker,  Landemærket 11, 3. sal, 1119 København K 1.200 m²

1.050 kr.

1.640.400 kr.

Eksklusive Kontorlokaler på Kgs. Nytorv,  Kgs. Nytorv 26, 1050 København K

1.068 m²

1.824 kr.

2.848.356 kr.

Nyistandsat kontorlejemål i herskabelig ejendom.,  Søtorvet 5, 3. og 4., 1371 København K

1.062 m²

1.175 kr.

1.667.340 kr.

Nyistandsatte lejemål i charmerende ejendom,  Skindergade 45-47, 2. + 3. sal, 1159 København K 1.047 m²

1.257 kr.

1.431.249 kr.

Råt New Yorker storrumskontor i smuk ejendom ,  St. Kongensgade 59 A, 3. sal, 1264 København K 916 m²

1.175 kr.

1.341.940 kr.

Fantastisk ejendom til fordelagtig leje!,  Læderstræde 11, 1201 København K

749 m²

1.275 kr.

954.975 kr.

Kontor i Nansensgade,  Nansensgade 19, 6, 1366 København K

745 m²

1.450 kr.

1.080.250 kr.

Kontor på den bedste og flotteste del af Strøget,  Østergade 13, 2, 1101 København K

708 m²

1.500 kr.

1.392.636 kr.

Kontor på Strøget samt loftrum/lager,  Frederiksberggade 23, 2, 1459 København K

702-840 m²

1.250 kr.

1.130.220 kr.

Flot og prestigefyldte kontorlokaler i København K,  Østergade 13, 1, 1101 København K

698 m²

1.500 kr.

1.372.966 kr.

Kreativt lejemål i Sankt Peders Stræde!,  Sankt Peders Stræde 45, 1-3, 1453 København K

691 m²

1.000 kr.

787.740 kr.

Flotte kontorlokaler i attraktivt miljø,  Toldbodgade 33, 1253 København K

663 m²

1.050 kr.

961.350 kr.

Lokaler til kontor/showroom,  Krudtløbsvej 1, 1439 København K

646 m²

1.000 kr.

717.060 kr.

Kontorlejemål i en markant og charmerende ejendom,  Landgreven 3, 1. sal, 1301 København K

624 m²

1.150 kr.

936.000 kr.

Nyistandsatte kontorer - tilpasset efter jeres ønsker,  Landemærket 11, st., 1119 København K

620 m²

1.000 kr.

816.540 kr.

596 m² kontor med udsigt ,  Nytorv 3, 1, 1164 København K

596 m²

950 kr.

733.080 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

34 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk København K

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Bo godt i København K,  Nikolaj Plads 26, 2, 1073 København K

590 m²

1.250 kr.

Årlig leje og drift fra

844.880 kr.

Nyistandsat kontorlejemål tilbydes i herskabelig ejendom,  Søtorvet 5, 3. sal, 1371 København K

575 m²

1.175 kr.

902.750 kr.

Nyistandsat kontorlejemål tilbydes i herskabelig ejendom,  Søtorvet 5, 1. sal, 1371 København K

575 m²

1.175 kr.

902.750 kr.

Kontorlejemål i smuk og nyistandsat ejendom,  Pilestræde 52, 1. sal, baghuset, 1112 København K 566 m²

1.000 kr.

744.290 kr.

Nyistandsatte lejemål i charmerende ejendom,  Skindergade 45-47, 3. sal, 1159 København K

548 m²

1.230 kr.

734.320 kr.

Kontor i City,  Valkendorfsgade 16, stuen, 1151 København K

522 m²

1.100 kr.

728.712 kr.

516-1.252 m²

850 kr.

464.400 kr.

Kontordomicil i den kreative bydel ved havnen,  Refshalevej 153, 1432 København K Krudtløbsvej lokaler til kontor/showroom,  Krudtløbsvej 1, 1439 København K

510 m²

1.000 kr.

566.100 kr.

Kontorlejemål i palæejendom i Indre København,  Amaliegade 4, st., 1256 København K

500 m²

1.400 kr.

763.500 kr.

500-4.000 m²

1.250 kr.

625.000 kr.

1.220 kr.

663.670 kr.

Konstabelbygningen på Margretheholm,  Margretheholmsvej 0, 1432 København K

Nyistandsat lejemål i en charmerende ejendom,  Skindergade 45-47, 1. sal, 1159 København K

499 m²

Nyistandsat lejemål i charmerende ejendom,  Skindergade 45-47, 2. sal, 1159 København K

499 m²

1.285 kr.

696.105 kr.

Smuk og charmerende domicil ejendom,  Dronningens Tværgade 7, gårdhus, 1302 København K

498 m²

1.058 kr.

697.200 kr.

Nyistandsat kontorlejemål i en kreativ ejendom,  Kronprinsessegade 54, 4. th., 1306 København K 490 m²

975 kr.

608.090 kr.

Nyistandsat kontorlejemål tilbydes i herskabelig ejendom,  Søtorvet 5, 4. sal, 1371 København K

487 m²

1.175 kr.

764.590 kr.

Totalt nyinstandsat kontor i en kreativ ejendom,  Sølvgade 10, 1. tv., 1307 København K

480 m²

1.100 kr.

655.680 kr.

Enestående kontorlokaler på Holmen,  Danneskiold-Samsøes Allé 24, 1. sal, 1434 København K

430 m²

1.000 kr.

511.700 kr.

Nyistandsat kontorlejemål i charmerende ejendom,  Snaregade 12, 3. sal, 1205 København K

429 m²

1.450 kr.

708.279 kr.

Velbeliggende kontor på 424 m² i Indre by,  Bredgade 23, 3. sal, 1260 København K

424 m²

1.275 kr.

593.600 kr.

Højloftede kontorlokaler til suveræn leje!,  Østergade 13, 2. th., 1100 København K

423 m²

1.500 kr.

832.041 kr.

Ekslusivt lejemål til fantastisk leje,  Østergade 13, 1. th., 1100 København K

413 m²

1.500 kr.

812.371 kr.

Kontorer til leje med attraktiv beliggenhed ,  Amaliegade 12, St., 1256 København K

413 m²

1.550 kr.

666.582 kr.

Eksklusivt kontorlejemål i den smukke Østergade Østergade 13, 1100 København K

Flotte og prestigefyldte lokaler i København K Denne smukke og totalt renoverede ejendom er beliggende i den mest eksklusive del af Strøget med naboer som Louis Vuitton, Hugo Boss og Mulberry. Der er mulighed for at leje én eller flere etager i ejendommen.

Areal:

fra 325-1.750 m²:

Årlig leje pr. m²:

1.500 kr.

Årlig leje og drift:

fra 641.242 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 35


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Hauser Plads 32, 4.sal, 1127 København K

Frederiksgade 7, 3. og 4. sal, 1265 København K

Velbeliggende nyistandsatte kontorlokaler i City

Unikt beliggende nyistandsat kontorlejemål

Smukt og velbeliggende renoveret kontor i hjertet af København, og tæt på S-tog og Metro. Med dette lejemål får du mange udvidelsesmuligheder og mulighed for opdeling af kontorer, og ikke mindst en plads midt i City.

Frederiksgade emmer af historie, og har samtidig et fantastisk udbud. Her finder du dette smukke og herskabelige lejemål, der, foruden at være smukt indvendigt og udvendigt, samtidig har gode indretningsmuligheder.

Areal:

Areal:

117 m²

Årlig leje pr. m²: Årlig leje:

1.400 kr. fra 163.800 kr.

656 m²

Årlig leje pr. m²:

1.100 kr.

Årlig leje og drift:

Vestergade 12A, 2.sal, 1456 København K

fra 820.000 kr.

Kronprinsessegade 54A, 3.sal, 1306 København K

Trendy dynamisk kontor til kreative virksomheder

Nyistandsat kontorlejemål lige ved Kongens Have

Få kontor med central placering mellem Rådhuspladsen og Gammel Torv. Lejemålet består af storrumskontorer og er således velegnet til den kreative og moderne virksomhed med behov for dynamik, i et pulserende område.

Flot kontorlejemål i fantastiske omgivelser ved Kongens Have samt inden for gåafstand til Østerport Station og Esplanaden. Flotte lyse kontorlokaler med glasvægge og smukke trægulve. Klar til overtagelse snarest!

Areal:

Areal:

382 m²

Årlig leje pr. m²: Årlig leje og drift:

1.050 kr. fra 487.432 kr.

495 m²

Årlig leje pr. m²:

950 kr.

Årlig leje og drift:

fra 601.920 kr.

København K

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Prestigelejemål med repræsentativ indgangsparti,  Bredgade 36, 1. sal forhus, 1260 København K 413 m²

1.200 kr.

617.435 kr.

Flot og indbydende udsigt op ad Sølvgade,  Borgergade 28, 3. sal, 1300 København K

1.050 kr.

583.020 kr.

410 m²

Årlig leje og drift fra

Kontorlokaler med havneudsigt,  Refshalevej 147, St. Tv., 1432 København K

402 m²

797 kr.

367.830 kr.

Nyistandsat kontorlejemål i Frederiksstaden.,  Frederiksgade 7, 2, 1265 København K

398 m²

1.100 kr.

497.500 kr.

Nyistandsat kontorlejemål med unik beliggenhed,  Frederiksgade 7, 1. sal, 1265 København K

398 m²

1.100 kr.

497.500 kr.

Kontor ved Østerport St.,  Grønningen 15, 1268 København K

392 m²

1.200 kr.

557.032 kr. 577.200 kr.

Kontor med skøn udsigt til Nytorv,  Nytorv 3, 3, 1164 København K Trendy baghus i City,  Vestergade 12A, 2, 1456 København K Nyistandsat kontorlejemål tilbydes,  Toldbodgade 18, st. tv., 1253 København K

390 m²

1.200 kr.

vw382 m²

1.050 kr.

487.432 kr.

378 m²

1.175 kr.

518.616 kr.

Penthouse kontor i charmerende ejendom,  St. Kongensgade 59B, 5. sal, 1264 København K

375 m²

950 kr.

356.250 kr.

Kontor ved Grønningen,  Jens Kofods Gade 1, 1268 København K

371 m²

1.200 kr.

527.191 kr.

Kontorlejemål i nyistandsat ejendom,  Pilestræde 52, 4. sal, baghuset, 1112 København K

357 m²

1.000 kr.

469.455 kr.

Kontorlejemål i 2 plan - ideelt for opdeling,  Bredgade 35, baghuset, 1260 København K

356 m²

1.000 kr.

509.080 kr.

350-725 m²

1.475 kr.

568.750 kr.

Nørreport - kontorlejemål v/Kultorvet,  Frederiksborggade 1, 1+3 Th/tv, 1360 København K

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

36 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk København K

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Herskabeligt kontorlejemål på 345 m²,  Bredgade 75, 3. sal, 1260 København K

345 m²

1.300 kr.

557.175 kr.

Velbeliggende kontorer i City,  Hauser Plads 32, 3, 1127 København K

339 m²

1.400 kr.

474.600 kr.

Kontorlejemål, attraktiv beliggenhed i parisisk gård,  Bredgade 35 C, gårdhus, 1260 København K 336 m²

Årlig leje og drift fra

975 kr.

455.952 kr.

Højloftede kontorlokaler på eksklusiv adresse,  Østergade 13, 3, 1100 København K

326 m²

1.500 kr.

641.242 kr.

Velholdte kontorer til leje ved Hauser Plads,  Hauser Plads 32, 1, 1127 København K

321 m²

1.400 kr.

449.400 kr.

320-2.570 m²

750 kr.

256.000 kr.

319 m² moderne kontorer udlejes tæt v. Kgs Nytorv,  Landgreven 3, 1. tv., 1301 København K

319 m²

1.150 kr.

478.500 kr. 442.400 kr.

Kontorejendom i den kreative bydel ved havnen,  Refshalevej 163, A, 1432 København K

Sjældne og attraktive erhvervslokaler i Frederiksstaden,  Palægade 4, 2. tv., 1261 København K

316 m²

1.400 kr.

306 m² kontorlejemål i den stille ende af Nyhavn,  Kvæsthusgade 1, stuen, 1251 København K

306 m²

1.668 kr.

510.408 kr.

305 m² moderne kontorer udlejes tæt ved Kgs. Nytorv ,  Landgreven 3, 1. th., 1301 København K

305 m²

1.150 kr.

457.500 kr.

Smuk og markant facadeejendom ud til søerne,  Søtorvet 5, st+kld., 1371 København K

300 m²

1.150 kr.

445.200 kr.

Smukt og og nyistandsat kontorlejemål i Indre by,  Amaliegade 14 A, 2. sal, 1256 København K

290 m²

1.200 kr.

348.000 kr.

Funktionelt kontor,  Vestergade 20 C, 1 & 2, 1456 København K

290 m²

850 kr.

334.660 kr.

”Super beliggende kontorlejemål”,  Kgs. Nytorv 28, 1050 København K

289 m²

1.600 kr.

537.540 kr.

Kontor med den bedste placering - til fantastisk leje!,  Østergade 13, 2. tv., 1100 København K

285 m²

1.500 kr.

560.595 kr.

Kontor på byens bedste handelsstrøg!,  Østergade 13, 1. tv., 1100 København K

285 m²

1.500 kr.

560.595 kr.

Nyistandsat på byens bedste adresse - også til salg,  Amaliegade 28, Kld., 1256 København K

275 m²

1.200 kr.

330.000 kr.

Flot kontor lejemål i hjertet af København,  Sankt Peders Stræde 45, 1, 1453 København K

273 m²

1.050 kr.

324.870 kr.

Kontor i Latinerkvarteret,  Sankt Peders Stræde 45, 2, 1453 København K

273 m²

1.000 kr.

311.220 kr.

Charmerende baghus domicil i City, Amaliegade.,  Amaliegade 9, stuen B, 1250 København K

272 m²

1.187 kr.

360.944 kr.

272 m² lige over for Nørreport,  Nørre Voldgade 80, 1, 1358 København K

272 m²

1.100 kr.

377.536 kr.

265 m² lejemål i den charmerende del af København,  Kvæsthusgade 1, 1, 1251 København K Kontorer tæt på søerne,  Nansensgade 19, 1366 København K

265 m²

1.950 kr.

516.750 kr.

262-2.686 m²

1.250 kr.

327.500 kr.

256 m²

1.250 kr.

398.336 kr.

Attraktivt kontorlejemål i en repræsentativ ejendom,  Bredgade 19, 2. sal, 1260 København K

sadolin-albaek.dk Tel. 70 11 66 55

oline.dk Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk PANTONE 281

PANTONE 281 (25%)

PANTONE 328

PANTONE 328 (25%) (25%) LOKALEGUIDEN / SORT 37


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk København K

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

248 m²

1.250 kr.

310.000 kr.

246-2.229 m²

600 kr.

147.600 kr. 288.000 kr.

248 m² på hjørnet Holbergsgade/Peder Skramsgade ,  Holbergsgade 11, st, 1057 København K Flotte kontorer i Københavns Latinerkvarter,  Vestergade 18E, 1456 København K Attraktivt lejemål i fredet ejendom - City,  Brolæggerstræde 6, 1, 1210 København K

240 m²

1.200 kr.

Byens bedste beliggenhed,  Store Kongensgade 118, st, 1264 København K

240 m²

1.680 kr.

403.200 kr.

Kontor udlejes i charmerende ejendom,  St. Kongensgade 59A, 4. th, 1264 København K

232 m²

1.100 kr.

322.480 kr.

Velbeliggende lyse kontorlokaler til leje i City,  Hauser Plads 32, 4, 1127 København K

230 m²

1.400 kr.

322.000 kr.

Nyistandsat kontorlejemål tilbydes i herskabelig ejendom,  Søtorvet 5, st. th., 1371 København K 229 m²

1.175 kr.

359.530 kr.

Nyistandsat kontorlejemål i charmerende ejendom,  Snaregade 12, 2. tv., 1205 København K

227 m²

1.175 kr.

312.352 kr.

Nyistandsat kontorlejemål i smuk ejendom,  Kompagnistræde 20 A, 3. sal, 1208 København K

220 m²

1.275 kr.

328.020 kr.

Smukt og nyistandsat kontorlejemål,  Amaliegade 14, 2. sal, 1256 København K

220 m²

1.800 kr.

396.000 kr.

Eksklusive kontorlokaler tæt på Amalienborg,  Bredgade 36 B, 1. sal th., 1260 København K

217 m²

1.050 kr.

291.865 kr.

Nyistandsat kontorlejemål,  Kronprinsensgade 13, 4. th., 1114 København K

208 m²

1.250 kr.

272.480 kr.

KBH K: Eksklusivt kontor med udsigt over strøget,  Nygade 6, 4, 1164 København K

205 m²

1.150 kr.

235.750 kr.

Nyistandsat showroom/kontor i City,  Hauser Plads 30 A, st, 1127 København K

204 m²

1.350 kr.

275.400 kr.

Nyistandsat penthouse lejemål i kreativ ejendom,  Kronprinsessegade 54, 4. tv., 1306 København K 203 m²

950 kr.

246.848 kr.

Kontorlejemål midt i byen/mulighed for lager og depot,  Skindergade 38, St., 1159 København K

950 kr.

218.286 kr.

201 m²

Kontor i City,  Vestergade 3, 1, 1456 København K

199 m²

1.381 kr.

274.819 kr.

Nyistandsat lejemål i charmerende ejendom,  Kompagnistræde 20 C, 1. & 2., 1208 København K

190 m²

1.100 kr.

250.040 kr.

187 m² kontorlejemål midt i byen med arkivrum,  Dyrkøb 5, 1, 1159 København K

187 m²

950 kr.

203.082 kr.

Herskabeligt kontorlejemål i en palæejendom,  Bredgade 63 A, st. tv., 1260 København K

185 m²

980 kr.

203.500 kr.

Nyistandsat lejemål i smuk og charmende ejendom,  Magstræde 10 A, 2. & 3., 1204 København K

182 m²

1.200 kr.

245.336 kr.

Kontor,  Ny Kongengade 9, Kld., 1472 København K

181 m²

800 kr.

144.800 kr.

Velbeliggende lyst lejemål i City,  Landemærket 25, 5, 1119 København K

180 m²

1.725 kr.

310.500 kr.

167 m² velbeliggende kontor i Indre by,  Kompagnistræde 20 B, 1. sal, 1208 København K

167 m²

1.100 kr.

219.772 kr.

Herskabeligt kontorlejemål i en palæejendom,  Bredgade 65 A, 2. sal, 1260 København K

162 m²

1.225 kr.

222.750 kr.

Citykontor i smuk renoveret ejendom,  Studiestræde 14A, Stuen, 1455 København K

155 m²

1.170 kr.

183.210 kr.

Jeudan tilbyder velbeliggende kontor i Indre by,  Bredgade 23 B, 2. sal, 1260 København K

154 m²

1.000 kr.

173.250 kr.

Kontor ved Grønningen,  Poul Ankers Gade 2, 1268 København K

154 m²

1.100 kr.

203.434 kr.

Velbeliggende kontor på 152 m² i Indre by,  Bredgade 23 B, 1. sal, 1260 København K

152 m²

1.000 kr.

171.000 kr.

Kontor på Chr. Havns Torv med kanal/torv udsigt,  Christianshavns Torv 2, 5, 1410 København K

152 m²

900 kr.

136.800 kr.

Præsentabelt kontorlejemål i eksklusivt miljø,  Fredericiagade 15B, 1 th., 1310 København K

151 m²

1.250 kr.

214.722 kr. 165.000 kr.

City kontor/klinik ,  Hauser Plads 18, kld., 1127 København K

150 m²

1.100 kr.

Hyggeligt lejemål i Latinerkvarteret!,  Sankt Peders Stræde 45, 3, 1453 København K

145 m²

1.180 kr.

191.400 kr.

Nyistandsat kontorlejemål i charmerende ejendom,  Bredgade 21 B, 2. sal, 1260 København K

138 m²

1.000 kr.

160.770 kr.

Kontorlokaler i hyggelig ejendom,  Bredgade 45C, 1, 1260 København K

136 m²

1.100 kr.

202.096 kr.

Charmerende og sjældent udbudt lejemål,  Fredericiagade 15B, st. tv., 1310 København K Domicil i baghus i CITY,  Brolæggerstræde 6, 1210 København K

136 m²

1.250 kr.

193.392 kr.

135-405 m²

1.250 kr.

168.750 kr.

133 m² kontor til leje i København,  Ny Østergade 34, 1, 1101 København K

133 m²

1.450 kr.

192.850 kr.

Velbeliggende kælderbutik udlejes,  St. Kongensgade 59 G, kld., 1264 København K

133 m²

1.000 kr.

171.570 kr.

Nyistandsat kontorlejemål i charmerende ejendom,  Læderstræde 9, st., 1201 København K

125 m²

1.200 kr.

167.500 kr.

Lyst kontorlokale centralt ved Højbro Plads,  Læderstræde 9, St., 1201 København K

125 m²

1.300 kr.

162.500 kr.

Velindrettede kontorlokaler i hyggelig ejendom,  Bredgade 45 C, 3, 1260 København K

123 m²

1.100 kr.

182.778 kr.

Velbeliggende nyistandsatte kontorlokaler til leje i City ,  Hauser Plads 32, 4, 1127 København K

117 m²

1.400 kr.

163.800 kr.

Kontorplads,  Nybrogade 8, st, 1203 København K

110 m²

437 kr.

48.070 kr.

107-681 m²

1.045 kr.

111.815 kr.

Kontorer til leje,  Brolæggerstræde 6, 1 Forhus, 1211 København K

102 m²

1.294 kr.

131.988 kr.

Lokaler perfekt egnet til showroom, butik og kontor,  Skindergade 3 C, st., 1125 København K

101 m²

850 kr.

119.685 kr.

97 m²

1.500 kr.

145.500 kr.

4 stk kontorlejmål med fantastisk udsigt,  Ny Vestergade 1, 1471 København K

Lejemål i hjertet af København,  Hauser Plads 28, st., 1127 København K

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

38 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Central beliggenhed ved Rundetårn Landemærket 11, stuen+ 1.sal, 1119, København K

Smukke kontorer tilpasset efter jeres behov Her har I muligheden for at få kontorlokaler i et område der emmer af historie, charme og et pulserende byliv. Derudover er der mulighed for 100 procent at tilpasse lokalerne til netop jeres behov. Skal ses!

Areal:

1.820 m²

Årlig leje pr. m²:

1.035 kr.

Årlig leje og drift:

fra 2.460.460 kr.

Flot lejemål med fantastisk beliggenhed Sankt Annæ Plads 13, 5. sal, 1250 København K

Highend penthouselokaler i herskabelig palæejendom Denne smukke renoverede ejendom oser simpelthen langt væk af klasse! Her er der mulighed for både storrumskontorer, mødelokaler og fælles reception. Ejendommen er derudover omgivet af 2 smukke gårde/haver. Skal opleves!

Areal:

567 m²

Årlig leje pr. m²:

1.200 kr.

Årlig leje og drift:

fra 807.408 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 39


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk København K

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Attraktivt kontorlejemål i rolige omgivelser,  Købmagergade 29, st.+1., 1150 København K

83 m²

1.200 kr.

125.745 kr.

Centralt beliggende kontor/showroom,  Øster Voldgade 32, 1350 København K

79 m²

1.310 kr.

114.550 kr.

76 m² kontor i City,  Løngangsstræde 37B, 4 tv, 1468 København K

Årlig leje og drift fra

76 m²

1.075 kr.

90.060 kr.

75-150 m²

3.000 kr.

225.000 kr.

Lyst lokale til kreativ virksomhed / forlag / kursus,  Gothersgade 89, kl., 1123 København K

55 m²

1.900 kr.

118.250 kr.

Kontor til leje, 5300 kr. mdr. inkl. varm og el,  Store Kongensgade 36, 5 h, 1264 København K

32 m²

1.612 kr.

51.584 kr.

25-50 m²

1.350 kr.

33.750 kr.

Unikt kontorfællesskab i hjertet af Christianshavn,  Wildersgade 55, 1408 København K

Lyse kontorpladser i København K ,  Studiestræde 21, 3. sal, 1455 København K Advokatkontor i Advokat-fællesskab,  Købmagergade 67, 4, 1150 København K

20 m²

4.168 kr.

107.360 kr.

20-25 m²

4.800 kr.

96.000 kr.

Udsigt til rådhus,  Larsbjørnsstræde 5b, 1454 København K

20 m²

3.750 kr.

75.000 kr.

Kontor til leje i kontorfællesskab i København,  Nørregade 6, 4, 1165 København K

16 m²

2.700 kr.

43.200 kr.

Dynamisk kontorfællesskab,  Store Kirkestræde 1, 4, 1073 København K

15-25 m²

2.500 kr.

43.500 kr.

Kontorlokale til leje på strøget,  Nygade 1, 1, 1164 København K

15-20 m²

5.200 kr.

78.000 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Kontorlokale til leje på strøget,  Nygade 1, 1, 1164 København K

København V

Beskrivelse af lejemål Grønt citydomicil fra 5.000 m²,  Havneholmen 23, 1561 København V

5000-15000 m²

1600 kr.

10710000 kr.

Grønt citydomicil fra 5.000 m²,  Havneholmen 23, 1561 København V

5.000-15.000 m²

1.600 kr.

10.710.000 kr.

Arkitektur fra den smukkeste side,  Havneholmen 29, 1561 København V

998 m²

1.750 kr.

1.746.500 kr.

Eksklusivt lejemål på Kalvebod Brygge,  Kalvebod Brygge 45, 1560 København V

566-3.795 m²

1.750 kr.

990.500 kr.

Attraktiv kontorejendom ved Vesterport Station,  Nyropsgade 14, 1602 København V

340-1.615 m²

1.350 kr.

548.080 kr.

199 m²

1.200 kr.

328.947 kr.

181 m²

1.250 kr.

226.250 kr.

129-357 m²

800 kr.

103.200 kr.

Super beliggenhed,  Vester Voldgade 2, 1, 1553 København V Kontor over for Københavns Rådhus,  Vester Voldgade 83, 3 tv, 1552 København V Kontor ved søerne,  Gl. Kongevej 3-5, 1610 København V

sadolin-albaek.dk Tel. 70 11 66 55

40 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

oline.dk

PANTONE 281

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

PANTONE 281 (25%)

PANTONE 328

PANTONE 328 (25%)

SORT (25%)


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Kompagnistræde 20 B, 2. sal, 1208 København K

Frederiksgade 9, st th, 1265 København K

Nyistandsat kontor i smuk charmerende ejendom

Kontorlejemål ved Marmorkirken – momsfrit

Beliggende i parallelgade til Strøget på 2. sal og byder på stort åbent kontor, mindre kontor samt yderlige to kontorer mod gården. Fritliggende bjælker og fint lysindfald. Alt i alt et charmerende lejemål.

Attraktivt kontorlejemål, stuen med udsigt til Marmorkirken og indrettet med stort receptionsområde, seks kontorer, køkken og toilet. Driftsudgifter er inkluderet i huslejen. Dansk Californien-bosat udlejer.

Areal:

Areal:

167 m²

Årlig leje pr. m²:

1.100 kr.

Årlig leje og drift:

fra 219.772 kr.

Havneholmen 25, 1561 København V

187 m²

Årlig leje pr. m²:

950 kr.

Årlig leje:

fra 177.650 kr

Vesterbrogade 24b, 2 th., 1620 København V

Havneholmen Tower – Københavns nye vartegn

Kontorfællesskab i hjertet af Vesterbro

Københavns nye grønne vartegn med spektakulær udsigt ud over København Havn. Lejemålene er designet efter alle de nyeste standarder, og kan skræddersys efter netop din virksomheds behov. Fantastisk indeklima.

Kontorfællesskab med tre faglige fløje - Visuel kommunikation, Kommunikation, Rådgivning og Kultur samt Tegnestuen som giver adgang til laserskærer, værksted og cnc-fræser. Skab din egen arbejdsplads.

Areal:

fra 661 m² til 14.000 m²

Areal:

Årlig leje pr. m²:

fra 1.650 kr. til 1.800 kr.

Årlig leje pr. m²:

Årlig leje og drift:

fra 1.481.962 kr.

Enghavevej 40, 4. sal, 1674 København V

5-10 m² 3.500-7.000 kr.

Årlig leje:

fra 17.500 kr.

H. C. Andersens Boulevard 50, 1553 København V

Unikke lyse lokaler på toppen af København

Unikke kontorfaciliteter på toppen af København

Her er muligheden for at få fantastiske kontorlokaler ovenpå Folkets Hus, som til dagligt huser spillestedet Vega. Lokalerne er lyse, og der er en fantastisk udsigt fra tagterrassen. Et særdeles enestående lejemål.

Enestående chance for eksklusivt kontordomicil med mulighed for overnatning på 17. og 18. etage i Europahuset – kun få meter fra havnen. Indrettet med alle moderne faciliteter og højeste kvalitet.

Areal:

Areal:

215 m2 til 858 m2

Årlig leje pr. m : 2

Årlig leje og drift:

1.250 kr. fra 294.550 kr.

500-1.000 m²

Årlig leje pr. m²:

2.750 kr.

Årlig leje:

fra 1.375.000 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 41


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Axeltorv 6, 1., 1609 København V

Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V

Kontorfællesskab med udsigt til Tivoli

Ledige kontorlokaler med fantastisk udsigt

Dejligt kontor udlejes til erhvervsmæssigt formål med fin beliggenhed på Axeltorv, med Cirkusbygningen som nabo og to min. til Vesterport St. og Tivolis hovedindgang. Mulighed for leje af mødelokale med udstyr.

Eftertragtet kontoradresse ved Københavns havnefront. Fantastisk synlighed, daglig eksponering. Panoramaudsigt, P-plads kælder/terræn, nem adgang og tilgang til lufthavn, Øresundsbro, motorvej og off. transport.

Areal:

Areal:

12 m²

Årlig leje pr. m²:

2.880 kr.

Årlig leje og drift:

fra 34.560 kr.

Krudtløbsvej 1, 1439 København K

394-3.238 m²

Årlig leje pr. m²:

1.750 kr.

Årlig leje:

fra 689.500 kr.

Nørre Voldgade 16, 1358 København K

Moderne indrettet domicilejendom – Quintus

Fine kontorlejemål i fredet ejendom

Få en flot domicilejendom med udsigt over Københavns Havn og det flotte voldanlæg. Med sine 4 etager er der rig mulighed for at indrette det perfekte domicil til den perfekte virksomhed på en prominent adresse.

Lejemål i fredet ejendom i City´s dynamiske erhvervsområde. Primært enog tomandskontorer, mulighed for leje af kælderlager/depotrum. Udsigt til Ørstedsparken og byens tage. Tæt på alle off. transportmidler.

Areal:

2.116 m²

Areal:

1.000 kr.

Årlig leje pr. m²:

Årlig leje pr. m²: Årlig leje og drift:

fra 2.348.760 kr.

389 m² 1.200 kr.

Årlig leje og drift:

fra 534.097 kr.

København V

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Kontorfællesskab - kort afstand til Rådhuspladsen,  Vester Voldgade 86, 1, 1552 København V

80-80 m²

1.326 kr.

120.000 kr.

79-395 m²

1.100 kr.

86.900 kr.

55 m²

1.200 kr.

66.000 kr.

UDSIGTEN…,  Vesterbrogade 10, 1620 København V Lækkert og lyst kontor,  H C Andersens Boulevard 37, 5 th, 1553 København V Ledig pladser til 1-2 grafikere el. lign. i kontorfælleskab,  Westend 4, stuen 4, 1661 København V Ny istandsatte eksklusive kontorer,  Vester Voldgade 106, 1552 København V Lokale i Humleby-kvarteret,  Vesterfælledvej 24, stuen, 1750 København V 15m² lokale til leje,  Vester Voldgade 8, 1, 1552 København V

20 m²

1.500 kr.

30.000 kr.

18-54 m²

3.833 kr.

68.994 kr.

16 m²

2.250 kr.

42.000 kr.

15-15 m²

7.200 kr.

108.000 kr.

Årlig leje og drift fra

Frederiksberg

Beskrivelse af lejemål Fuglebakken,  Fuglebakken, 2000 Frederiksberg Centralt beliggende,  Falkoner Alle 1, 4. sal, 2000 Frederiksberg I Multi Medie Huset.......,  Nitivej 10, 3, 2000 Frederiksberg 719 eller 1.438 kvm. kontor i 2 plan,  Peter Bangs Vej 24-28, 1 & 2 sal, 2000 Frederiksberg

Størrelse

Årlig leje pr. m²

1.400-17.500 m²

1.125 kr.

2.030.000 kr.

975 m²

950 kr.

1.194.375 kr.

737 m²

1.300 kr.

958.100 kr.

719-1.438 m²

1.100 kr.

1.006.600 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

42 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk Frederiksberg

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

704 m²

850 kr.

809.600 kr.

327-1.118 m²

1.200 kr.

392.400 kr.

Attraktiv beliggenhed,  Rathsacksvej 1, 2 Th., 1862 Frederiksberg C

254 m²

1.075 kr.

292.100 kr.

Lyse kontorer på Frederiksberg,  Roskildevej 41, 1, 2000 Frederiksberg

251 m²

700 kr.

271.080 kr.

1.583 m² kontorlejemål - kan opdeles i 2 lejemål,  Roskildevej 39, 2 & 3, 2000 Frederiksberg Nyrenoverede lokaler centralt på Frederiksberg,  Smallegade 45, 2000 Frederiksberg

205 m² tæt på Zoo,  Roskildevej 37, st, 2000 Frederiksberg Kontorlokaler udlejes samlet eller delt,  Bernhard Bangs Allé 21-23, 2000 Frederiksberg

205 m²

700 kr.

221.400 kr.

190-720 m²

650 kr.

131.860 kr.

119 m²

650 kr.

101.150 kr.

Centralt beliggende lejemål, kontor/lager,  Lykkeholms Alle 11, 1902 Frederiksberg C Kontorlejemål,  Lindevangs Alle 6, 2000 Frederiksberg

108-648 m²

800 kr.

114.804 kr.

Kontorlokale udlejes i Frederiksberg ,  Falkoner Allé 15, 4 th, 2000 Frederiksberg

60 m²

1.200 kr.

78.000 kr.

Fantastisk nyrenoveret kontorlokaler,  H.C. Ørsteds Vej 54, 1879 Frederiksberg C

30-440 m²

1.056 kr.

34.680 kr.

-120 m²

1.000 kr.

- kr.

Nyistandsat lokaler på Sankt Knuds Vej,  Sankt Knuds Vej 10 B, st., 1903 Frederiksberg C København Ø

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

3.000-4.234 m²

700 kr.

3.000.000 kr.

Copenhagen Port Company House,  Silo Plads 1, 2100 København Ø

600-6.500 m²

1.875 kr.

1.185.000 kr.

Gode kontorlejemål fra 595 m²,  Vermundsgade 38, stuen-2, 2100 København Ø

595-2.578 m²

850 kr.

684.250 kr.

550 m²

950 kr.

680.900 kr.

Fantastisk ejendom i hjertet af Østerbro,  Hjalmar Brantings Plads 1, 2100 København Ø

Lyse og flotte lokaler i velfungerende ejendom,  Lersø Parkallé 101, st. th., 2100 København Ø 982 m² kontorlejemål på Østerbro,  Strandboulevarden 89, 2100 København Ø

491-982 m²

1.000 kr.

731.590 kr.

450 m²

1.400 kr.

720.000 kr.

Ryvangen - Velholdt domicil ejendom,  Vangehusvej 13, 2100 København Ø Erhvervslokaler på Strandboulevarden,  Strandboulevarden 96, Mezz., 2100 København Ø

399 m²

1.100 kr.

514.710 kr.

Kontorlejemål - Østerbro,  Hesseløgade 16, 1, 2100 København Ø

278 m²

1.050 kr.

321.090 kr. 333.040 kr.

Eksklusive lejemål på Østerbro,  Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø

230-1.432 m²

1.000 kr.

Charmerende kontorlejemål med lager,  Haraldsgade 91, St., 2100 København Ø

202 m²

900 kr.

181.800 kr.

Kontorlokaler i selvstændig ejendom,  Hesseløgade 16, pav, 2100 København Ø

202 m²

1.100 kr.

243.410 kr.

Flotte 201 m² kontorlokaler beliggende København Ø ,  Dampfærgevej 3, st, 2100 København Ø

300.093 kr.

201 m²

1.493 kr.

Nul etableringsomkostninger - plug&work - flyt ind i morgen!,  Lyngbyvej, 2100 København Ø 200-500 m²

1.200 kr.

240.000 kr.

New Yorker lejemål, kontorfællesskab,  Vermundsgade 40A, st, 2100 København Ø

180 m²

1.245 kr.

224.100 kr.

Super velbeliggende ved Østerport,  Østbanegade 5, kld., 2100 København Ø

109 m²

1.350 kr.

170.803 kr.

88 m²

940 kr.

82.720 kr.

Klinik eller kontor ved Søerne på Østerbro,  Zinnsgade 7, kld., 2100 København Ø Fotostudie, undervisning/kursus, showroom,  Blegdamsvej 114 B, Stuen, 2100 København Ø

76 m²

553 kr.

48.032 kr.

Fantastisk ejendom på Østerbro,  Aldersrogade 8, st., 2100 København Ø

75 m²

1.424 kr.

144.000 kr.

Klinik i fællesskab,  Kroghsgade 1, 3 tv, 2100 København Ø Kontohotel - kontorlokaler udlejes ,  Ragnagade 7, 1, 2100 København Ø Behandlingslokale/kontor udlejes,  Borgervænget 90, St. Tv., 2100 København Ø

10 m²

1.000 kr.

10.000 kr.

10-220 m²

1.200 kr.

15.250 kr.

10 m²

5.000 kr.

50.000 kr.

København N

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

13.669 m²

1.012 kr.

17.523.658 kr.

540 m²

800 kr.

510.300 kr.

Lejemål direkte til søerne med dejlig tagterrasse ,  Ewaldsgade 3, st., 2200 København N

477 m²

1.100 kr.

715.500 kr.

Skønne, lyse kvm i kreativt miljø,  Nannasgade 28, Studie 7, 2200 København N

451 m²

798 kr.

408.606 kr.

13.669 m² godt domicillejemål,  Tagensvej 86, 2200 København N Stort lejemål i kreativ iværksætter ejendom,  Esromgade 15, 2, st., 2200 København N

Flotte kontorlejemål,  Tagensvej 70, 2200 København N Store, lyse og istandsatte lokaler,  Ravnsborg Gade 2-4, 4, 2200 København N

349-1.285 m²

650 kr.

349.000 kr.

306 m²

1.310 kr.

400.860 kr.

Stort lejemål i kreativ iværksætter ejendom,  Esromgade 15, opg1, 1. sal, 2200 København N

302 m²

800 kr.

285.390 kr.

Lejemål til kreative hjerne - kontor el undervisning,  Kapelvej 46B, 1, 2200 København N

300 m²

825 kr.

307.500 kr.

286 lyse kvm med højt til loftet,  Nannasgade 28, Studie 1, 2200 København N

286 m²

757 kr.

444.158 kr.

Centralt beliggende kontor i dynamisk ejendom,  Esromgade 15, 2200 København N

218 m²

800 kr.

207.318 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 43


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Bo centralt i nyt grønt byggeri Flintholm Station 1, 2000 Frederiksberg

Flintholm Company House PÅ stationen Attraktive kontorlejemål i nye Flintholm bydel med grønne boulevarder, butikker, kulturhus, kontorer, institutioner og utrad. boliger. Green Building efter EU-standard. Metro 1 og 2 samt S-tog C, H og F til døren.

Areal:

644-9.127 m²

Årlig leje pr. m²:

1.290 kr.

Årlig leje og drift:

fra 924.140 kr.

Eksklusivt kontorlejemål ved vandet Lautrupsgade 15, 2100 København Ø

Markant domicil ved Kalkbrænderihavnen Markant domicilejendom med stor synlighed i det nye attraktive havneområde nord for København. Ledige kontorlejemål i flerbrugerhus, der er opført i nyt stilrent design med flotte detaljer og med udsigt over havnen.

Areal:

757 m² - 2.850 m²

Årlig leje pr. m²:

fra 1.725 kr.

Årlig leje og drift:

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

44 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

fra 1.608.625 kr.


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk København N

Beskrivelse af lejemål Gode og højloftede lokaler med flot lysindfald,  Esromgade 15, 2200 København N Lyse flotte kontorlokaler med udsigt over byen,  Ravnsborg Gade 2-4, 5, 2200 København N

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

200-350 m²

750 kr.

179.000 kr.

191 m²

1.285 kr.

245.435 kr.

Kontorlokaler centralt beliggende,  Nørrebrogade 50-52, Baghuset, 2200 København N

190 m²

825 kr.

185.250 kr.

Kontorlokale tæt på søerne og Skt Hans Torv,  Nørrebrogade 14B, 4, 2200 København N

189 m²

800 kr.

151.200 kr. 170.100 kr.

Flot og højloftet lokale med flot lysindfald,  Esromgade 15, 2200 København N

180 m²

800 kr.

17 lækre kontor-baser i gl. fotostudie,  Nannasgade 28, Studie 4, 2200 København N

175 m²

281 kr.

49.175 kr.

Kontor i nyistandsat baggårdshus fra 1860,  Jagtvej 113 H, 2, 2200 København N

171 m²

1.250 kr.

213.750 kr.

Nyistandsat kontor i renoveret ejendom på Jagtvej,  Jagtvej 115, 1, 2200 København N

140 m²

1.250 kr.

175.000 kr.

50-200 m²

750 kr.

44.750 kr.

47 m²

598 kr.

70.265 kr.

Lækre nyistandsat kontorpladser i KBH N inkl. terasse.,  Jagtvej 111, B, 2200 København N

30-50 m²

672 kr.

20.160 kr.

”Centralt beliggende kontorlokaler”,  Ndr. Fasanvej 218-224, 2200 København N

19-50 m²

350 kr.

10.203 kr.

6 m²

2.000 kr.

12.000 kr.

Godt og højloftet lokale med flot lysindfald,  Esromgade 15, 2200 København N Kontorbase i et fotografisk fællesskab,  Nannasgade 28, Studie 5, 2200 København N

Bordpladser i lækkert penthouse kontor udlejes,  Ryesgade 19E, 3, 2200 København N

København S

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Nyt kontorhus i Ørestaden,  Robert Jacobsens Vej 0, 2300 København S

4.000-8.500 m²

1.400 kr.

5.600.000 kr.

Kontorhus med grøn omtanke,  Hannemanns Allé 0, 2300 København S

3.000-110.000 m²

1.200 kr.

4.575.000 kr.

Ørestad Down Town,  Arne Jacobsens Allé 0, 2300 København S

3.000-105.000 m²

1.300 kr.

4.875.000 kr.

1.173-3.313 m²

1.250 kr.

2.015.214 kr.

Neroport - Domicil i arkitektonisk mesterværk,  Kay Fiskers Plads 9 + 11, 2300 København S 1.035-3.105 m²

1.500 kr.

1.552.500 kr.

Unik beliggenhed,  Ørestads Boulevard 73, 2300 København S Pakhus stemning og lækre mahogni gulve,  Holmbladsgade 111, 3, 2300 København S

825 m²

700 kr.

701.250 kr.

4. sal - Penthouse view,  Holmbladsgade 111, 4, 2300 København S

825 m²

700 kr.

701.250 kr.

Gode kontorlejemål på Strandlodsvej - København S,  Strandlodsvej 44, 2300 København S 755-1.695 m²

750 kr.

675.725 kr.

Flot kontorlejemål med masser af parkeringspladser,  Islands Brygge 55, 2300 København S 554-2.315 m²

1.250 kr.

858.700 kr.

Effektive kontorkvadratmeter i markant ejendom,  Prags Boulevard 80, 2300 København S

535-4.252 m²

775 kr.

640.395 kr.

Kontorlokaler fra 500 - 5000 m²,  Amager Strandvej 60, 2300 København S

500-5.000 m²

750 kr.

499.000 kr.

Ikke blot en almindelig arbejdsplads,  Sydhavnsgade 18, 2300 København S

500-8.800 m²

950 kr.

711.000 kr.

Unikke ’New Yorker’ lokaler i smuk fabriksbygning,  Sturlasgade 12G, 2, 2300 København S

400 m²

1.100 kr.

520.000 kr.

Kontoretage nær City,  Nyrnberggade 31, 2, 2300 København S

381 m²

787 kr.

299.847 kr.

2. sal - Højt til loftet - pakhus stemning,  Holmbladsgade 111, 2, 2300 København S Lyse, store lokaler; lager, showroom, outlet,  Holmbladsgade 111, 2300 København S Flot nyistandsat kontor først på Amager ,  Amagerbrogade 41, 1 tv / th, 2300 København S

335 m²

700 kr.

284.750 kr.

335-2.500 m²

700 kr.

284.750 kr.

254 m²

1.180 kr.

299.720 kr.

Kontor/showroom - Kreativ lejer ,  Amager Strandvej 122, 2, 2300 København S

200-750 m²

700 kr.

140.000 kr.

Attraktiv, fleksibel lyse højloftede kontor,  Prags Boulevard 47, Stue, 2300 København S

150-400 m²

750 kr.

118.500 kr.

store, lyse lokaler nær Metro,  Nyrnberggade 31, 3, 2300 København S

140 m²

695 kr.

97.300 kr.

Kontorlokale,  Kigkurren ., 2300 København S

125-150 m²

995 kr.

133.125 kr.

Lyse kontorlokaler et stenkast fra lufthavnen,  Prags Boulevard 92, 1 th, 2300 København S

100-120 m²

825 kr.

82.500 kr.

Kreative lejemål i kreativ ejendom,  Amager strandvej 122, 1., 2300 København S

100-780 m²

600 kr.

60.000 kr.

Kreative lejemål i kreativ ejendom,  Amager Strandvej 122, stue, 2300 København S

100-780 m²

550 kr.

55.000 kr.

93-193 m²

1.000 kr.

114.762 kr.

20-55 m²

1.338 kr.

26.760 kr.

10-100 m²

400 kr.

4.000 kr.

Kontorer med stil midt i Ørestad City,  Ørestads Boulevard 61 F, 1-7, 2300 København S 2 lokaler udlejes samlet eller hver for sig. ,  Thingvalla Allé 16, Baghuset, 2300 København S Flot kontorhotel til de bedste priser,  Vermlandsgade 51, 2300 København S

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 45


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Vidunderlig tagterrasse i direkte forbindelse med kantinen Ewaldsgade 3, 2200 København N

Lækkert lejemål i to etager, direkte ved Peblinge Sø Velbelig. lejemål i arkitekttegnet ejendom, hvor man kan nyde udsigten over søerne og fornemme byens puls. Kan opdeles i flere mindre lokaler. I fællesarealerne indgår adgangsveje, mødefaciliteter og kantine.

Areal:

939 m²

Årlig leje pr. m²:

1.100-1.200 kr.

Årlig leje og drift:

fra 1.408.500 kr.

Levende forretningsmiljø med synergi og fleksibilitet Ørestads Boulevard 106, 2300 København S

Copenhagen Towers under opførelse Plads til de små og allerstørste virksomheder, mange fælles faciliteter: Møde- og konferencecenter, personalerestaurant, receptions-, print- og kopiservice, posthåndtering, fitnesscenter, biludlejning m.v.

Areal:

4.000-18.500 m²

Årlig leje pr. m²:

1.800 kr.

Årlig leje og drift:

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

46 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

fra 8.800.000 kr.


Find dit lejemål på datea.dk

København Sv

Winghouse - opgrader til Business Class

Ørestad Boulevard 73 Kontorer 995 - 3.312 m²

Trænger virksomheden til luftforandring?

Niels-Peter Edvardsen npe@datea.dk 45 26 02 55

Er det nuværende kontorlejemål for småt, for utidssvarende eller bare uinspirerende? Så er der mulighed for at opgradere til Business Class med et nyt lejemål i Winghouse. Winghouse ligger midt i Ørestad City, centralt i forhold til både Københavns Lufthavn og City - Her kombineres arkitektonisk elegance med komfort i form af bl.a. køling/ventilation, stor fælles kantine, fælles mødelokaler og over 450 p-pladser under ejendommen. Via bygningens business center er der mulighed for outsourcing af reception, postordning, kopi/print, sekretæropgaver m.m. samt leje af mødelokaler og fuldt udstyrede arbejdspladser til projektarbejde og lignende. Henning Larsen Architects har tegnet Winghouse og er garant for, at såvel arkitektur som funktionalitet og brugervenlighed er i topklasse. Den internationalt anerkendte tegnestue har allerede sat sin signatur på Ørestad og har bl.a. tegnet Ferring-huset, der også ligger i Ørestad City, samt IT-Universitetet i Ørestad Nord. Herhjemme er tegnestuen måske mest kendt for Operahuset. Med Winghouse er det lykkedes Henning Larsen Architects at tegne en bygning, der i en spektakulær arkitektonisk form udtrykker diskret og enkel elegance.

Sag 35191-0

Se mere på www.winghouse.dk

DATEA har nøglen til den rigtige løsning Vi er eksperter i at møde dine behov og matche dem med vores udbud af alle tænkelige typer af lejemål lige fra domicil, kontor, butik, lager og produktion til bolig.

DATEA

·

Lyngby Hovedgade 4

·

2800 Kgs. Lyngby

·

Telefon 45 26 01 02

·

Udlejning@datea.dk


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk København NV

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

531 m²

650 kr.

435.420 kr.

430-1.049 m²

600 kr.

385.710 kr.

Gode, lyse lokaler med højt til loftet,  Tomsgårdsvej 17-19, 1, 2400 København NV ”Fra 430 - 1.049 m² lyse kontorer i NV”,  Vibevej 20, 3, 2400 København NV Kontor/showroom,  Bispevej 4A, 2400 København NV Velindrettet kontor,  Hejrevej 43, St. Tv., 2400 København NV Fra 231 - 539 m² lyse kontorer i NV,  Vibevej 20, Stuen, 2400 København NV

425-850 m²

900 kr.

435.625 kr.

343 m²

700 kr.

298.410 kr. 207.207 kr.

231-539 m²

600 kr.

Billige, flotte, lyse kontorlokaler i hyggeligt miljø,  Rentemestervej 80, 1, 2400 København NV

208 m²

750 kr.

171.600 kr.

5v lejemål på 168 m² i KBH NV tæt på nørrebro st.,  Bygmestervej 2, 1. tv., 2400 København NV

168 m²

1.000 kr.

184.128 kr.

Erhvervslejemål til yderst favorable priser,  Rentemestervej 78, 2400 København NV

112-306 m²

800 kr.

120.400 kr.

STUDIO’s at The SOAP Factory,  Rentemestervej ., 2400 København NV

112-123 m²

800 kr.

120.400 kr.

79-79 m²

790 kr.

73.233 kr.

59 m²

737 kr.

47.849 kr.

20-40 m²

1.000 kr.

20.000 kr.

18 m²

2.800 kr.

50.400 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Nyistandsatte lokaler i nydelig ejendom,  Ørnevej 29, kld. th., 2400 København NV Billigt, lyst og flot kontorlokale!,  Rentemestervej 80, 2 Th., 2400 København NV Billig kontorhotel i KBH NV,  Bygmestervej 2, 1., 2400 København NV Flyt ind hos Tipsbladet,  Tomsgårdsvej 17-19, St. Tv., 2400 København NV

København SV

Beskrivelse af lejemål Domicil eller flerbrugerhus,  A.C. Meyers Vænge 10, 2450 København SV Domicil i første række,  Teglholm Alle 15, 2450 København SV Teglholmen Company House - fra april 2012,  Teglholm Allé 1, 2450 København SV Unikt New Yorker kontor,  Teglholmsgade 4, 2450 København SV Teglholmen Company House - fra april 2012,  Teglholm Allé 1, 2450 København SV Nyistandsat kontorer - i topmoderne ejendom,  Støberigade 12 - 14, 2450 København SV Domicilmulighed i Sydhavnen,  Teglholmens Nordkaj 10, 2450 København SV

4.000-18.000 m²

1.100 kr.

4.400.000 kr.

2.413 m²

1.150 kr.

3.619.500 kr.

1.867 m²

1.150 kr.

2.322.548 kr.

1.800-3.940 m²

1.100 kr.

2.320.200 kr.

1.184 m²

1.150 kr.

1.472.896 kr.

1.098-3.158 m²

1.550 kr.

1.701.900 kr.

1.000-19.901 m²

1.250 kr.

1.550.000 kr.

Kontor i kommende grønt byggeri,  Borgmester Christiansens Gade 48, 2450 København SV 900-11.300 m²

1.050 kr.

1.242.000 kr.

Teglholmen Company House - fra april 2012,  Teglholm Allé 1, 2450 København SV

865 m²

1.150 kr.

1.076.060 kr.

Smukke, moderne kontorlokaler i Sydhavnen,  Sydhavns Plads 12, 1, 2450 København SV

714 m²

945 kr.

848.232 kr.

Kontorlokaler i den nye bydel,  Sluseholmen 10-14, 2450 København SV

700-900 m²

550 kr.

406.700 kr.

683 m²

1.150 kr.

849.652 kr.

500-15.000 m²

1.150 kr.

622.500 kr.

Centralt beliggende, tæt på centrum og motorvej,  Bådehavnsgade 38, 2450 København SV 400-1.745 m²

550 kr.

220.000 kr.

Teglholmen Company House - fra april 2012,  Teglholm Allé 1, 2450 København SV Domicil eller Company House,  Teglholm Allé 1, 2450 København SV Istandsat kontorlejemål,  Bådehavnsgade 12, 1, 2450 København SV

350 m²

700 kr.

294.700 kr.

Istandsat kontorlejemål,  Bådehavnsgade 12, 3, 2450 København SV

350 m²

800 kr.

329.700 kr.

Istandsat kontorlejemål,  Bådehavnsgade 12, 2, 2450 København SV

350 m²

750 kr.

312.200 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Valby

Beskrivelse af lejemål Kontorer i nyere bygning - kan evt. opdeles,  Gl. Køge Landevej 77, 2500 Valby Præsentabelt lejemål i Valby,  Gl. Køge Landevej 20 D, 2, 2500 Valby

875-1.025 m²

800 kr.

700.000 kr.

491 m²

900 kr.

578.398 kr.

Valby: Kontorlokaler med mange muligheder. ,  Gl. Køgelandvej 115, 2500 Valby

455 m²

750 kr.

395.850 kr.

Lyse og pæne kontorlokaler,  Trekronergade 126 H, 1 th, 2500 Valby

371 m²

800 kr.

296.800 kr.

Midt på Valby Langgade,  Valby Langgade 77, 2, 2500 Valby

270-270 m²

580 kr.

156.600 kr.

Valby strømpefabrik,  Trekronergade 149, 2500 Valby

150-800 m²

700 kr.

105.000 kr.

Lejemål med flere anvendelsesmuligheder,  Carl Jacobsens vej 16-20, 2500 Valby

51-346 m²

700 kr.

43.809 kr.

Valby, 37-100 kvm. kontor i attraktivt kontorfællesskab,  Retortvej 1, 1 C, 2500 Valby

37-100 m²

740 kr.

29.785 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

48 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Perfekt til den kreative virksomhed, der ønsker et unikt lejemål. Carl Jacobsens Vej 16, 1 stuen, 2500 Valby

Fantastisk flot kontorlejemål i Valby Flot istandsat lejemål med respekt for den oprindelige indretning. Lejemålet er af historisk karakter med yderst spændende indretning som storrumskontor i flere niveauer og med flere mødelokaler og kantineområde.

Areal:

1.176 m²

Årlig leje pr. m²:

800 kr.

Årlig leje og drift:

1.140.720 kr.

Glostrup

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Gennemgribende istandsat erhvervspark – kan opdeles,  Smedeland 36, kontor, 2600 Glostrup

1.929 m²

682 kr.

1.520.052 kr.

Kontorer med attraktiv beliggenhed og kælder,  Stationsparken 25, 2600 Glostrup

708-1.669 m²

750 kr.

709.416 kr.

tæt ved Roskildevejen,  Herstedøstervej 9, stue/kld, 2600 Glostrup

700-1.400 m²

400 kr.

381.500 kr.

Kontorlokalerlokaler i velbeliggende ejendom,  Smedeland 13, 2, 2600 Glostrup

652-1.519 m²

900 kr.

653.304 kr.

Kontorhus i Naverland,  Naverland (en etage) 2, 2600 Glostrup

645 m²

1.100 kr.

709.500 kr.

Kombineret kontor og lettere lager til spotpris,  Farverland 6, 1, 2600 Glostrup

560 m²

315 kr.

232.400 kr.

Attraktive kontorer centralt i Glostrup,  Stationsparken 24-26, 2.sal, 2600 Glostrup

556-625 m²

725 kr.

601.036 kr.

Kontor i domicillignende ejendom,  Naverland 8, 2600 Glostrup

500-1.099 m²

575 kr.

339.000 kr.

Tvillingehus som domicil eller flerbrugerhus,  Vibeholmsvej 31, 2600 Glostrup

500-7.016 m²

1.150 kr.

650.000 kr.

500-12.044 m²

1.150 kr.

625.000 kr.

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Undervisnings- og kontorlokaler med ideel beliggenhed,  Park Allé 292, 2605 Brøndby

2.406 m²

550 kr.

1.609.614 kr.

Nyt domicil på Roskildevej,  Roskildevej 547, 2600 Glostrup Brøndby

Velfungerende erhvervspark - opdeling af lejemålet muligt,  Priorparken 510, 2605 Brøndby 1.438-2.005 m²

400 kr.

575.200 kr.

Centralt i Brøndby,  Kornmarksvej 21, 2605 Brøndby

650 kr.

1.057.320 kr.

1.320-1.320 m²

Velindrettet kontorejendom med lagerfaciliteter,  Priorparken 878, 2605 Brøndby

862 m²

469 kr.

404.278 kr.

Nyt eksklusivt kontordomicil i bydelscenter,  Søndre Ringvej 25, 2605 Brøndby

800-6.000 m²

1.150 kr.

1.120.000 kr.

Domicilejendom,  Vibeholms Allé 16, J, 2605 Brøndby

750-2.000 m²

580 kr.

498.000 kr.

703 m²

800 kr.

647.463 kr.

Moderne kontor i tidligere produktionshal,  Søndre Ringvej 55, 2605 Brøndby Kontorlokaler tæt på motorvej,  Midtager 20, 2605 Brøndby

630-2.469 m²

850 kr.

636.300 kr.

Kontor og showroom i attraktivt industrikvarter,  Midtager 37-39, 2605 Brøndby

591 m²

600 kr.

420.201 kr.

Klassisk rustik ejendom med suveræn beliggenhed,  Vibeholms Allé 16, Tagetage, 2605 Brøndby

565 m²

800 kr.

499.460 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 49


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Sognevej 25, 1 bygning 52, 2605 Brøndby

Vibeholmsvej 5-7, 2605 Brøndby

Rummeligt kontorlejemål med mange mulligheder

Nyt domicil projekteret ved Ring 3

Lejemål i veludbygget, attraktivt erhvervsområde. Opført i to etager mec 1. salen til leje. Lokaler i råt look, kan således benyttes til kontorbrug, lettere produktion, showroom. Mange parkeringspladser, let adgang til off. transport.

Strategisk beliggenhed, robust funktionalitet, spændende arkitektur, bæredygtigt potentiale. Fuldt udbygget vil bygningen med indendørs atriumer og udenddørs gårdhave danne homogent domicil fuld af oplevelser.

Areal:

Areal:

1.728 m²

Årlig leje pr. m²: Årlig leje:

170 kr. fra 293.760 kr.

500-24.000 m²

Årlig leje pr. m²:

1.150-1.250 kr.

Årlig leje og drift:

fra 625.000 kr.

Brøndby

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Klassisk ejendom med suveræn beliggenhed,  Vibeholms Allé 16, 1. sal J, 2605 Brøndby

533-600 m²

700 kr.

417.872 kr.

New York’er stil - renoveret 1950’er fabrik,  Vibeholms Allé 16, 1. sal H, 2605 Brøndby

533-583 m²

580 kr.

353.912 kr.

500-4.050 m²

1.150 kr.

625.000 kr.

486 m²

381 kr.

185.166 kr.

Yderst veldisponeret domicil,  Vibeholms Alle 19-23, 2605 Brøndby kontorfaciliteter i velfungerende erhvervspark,  Priorparken 880, 1, 2605 Brøndby Lager med kontor,  Solmarksvej 2, 2605 Brøndby Flot ejendom,  Park Alle 295, 2605 Brøndby Kontorlejemål med perfekt beliggenhed,  Park Allé 290, 2605 Brøndby

Årlig leje og drift fra

475 m²

325 kr.

193.325 kr.

456-750 m²

800 kr.

461.016 kr.

435-1.066 m²

650 kr.

334.515 kr.

Skræddersy selv dit lejemål,  Vallensbækvej 20A, 1 tv, 2605 Brøndby

430 m²

350 kr.

192.640 kr.

Kontor i velfungerende erhvervspark,  Priorparken 880, st, 2605 Brøndby

426 m²

391 kr.

166.566 kr.

Kontorlejemål i sikret område,  Priorparken 833, 1. tv, 2605 Brøndby

384 m²

525 kr.

253.056 kr.

Kontor/Undervisning/Liberalt erhverv i nyistandsatte lokaler,  Nygårds Plads 21, 1, 2605 Brøndby 382 m²

850 kr.

385.820 kr.

Vi vil være billigst,  Vallensbækvej 22A, 2. tv., 2605 Brøndby

330 m²

350 kr.

147.840 kr.

Flotte og funktionelle lokaler,  Vallensbækvej 20A, 2 th, 2605 Brøndby

330 m²

650 kr.

246.840 kr.

Minidomicil som består af kontorlokaler samt arkiv i kælder,  Sognevej 25, Bygn 87, 2605 Brøndby 328 m²

750 kr.

246.000 kr.

Suveræn beliggenhed og maks atmosfære,  Vibeholms Allé 16, 1. sal F, 2605 Brøndby

316-366 m²

580 kr.

209.824 kr.

312 m²

650 kr.

239.928 kr.

Kontor i Brøndby,  Kornmarksvej 20, 2605 Brøndby

300-4.800 m²

450 kr.

159.000 kr.

Suveræn beliggenhed!,  Vibeholms Allé 16, 2605 Brøndby

245-1.100 m²

450 kr.

130.830 kr.

240-693 m²

600 kr.

172.080 kr.

230 m²

450 kr.

126.040 kr.

200-500 m²

550 kr.

126.800 kr.

Meget centralt for motorvej, motorringvej og ringvej 03,  Vallensbækvej 13, B, 2605 Brøndby 200-800 m²

450 kr.

100.000 kr.

190 kvm storrumskontor med møderum,  Vallensbækvej 20A, 2 Tv. (21), 2605 Brøndby

190 m²

450 kr.

103.170 kr.

Kontorhotel i Brøndby,  Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby

30-130 m²

700 kr.

23.250 kr.

Byens bedste kontorhotel,  Industrivej 12, 2605 Brøndby

15-100 m²

2.500 kr.

37.500 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

379.832 kr.

Kontor, lager, kælder og gårdareal,  Industrivej 39, 2605 Brøndby

Flere kontorer i grønt og moderne erhvervsområde,  Park Allé 350, 2605 Brøndby Storrumskontor til leje,  Vallensbækvej 20B, 3 th, 2605 Brøndby Klassisk rustik ejendom med suveræn beliggenhed!,  Vibeholms Allé 16, 2605 Brøndby

Rødovre

Beskrivelse af lejemål Kontor/lettere lager,  Islevdalvej 142, 1 tv, 2610 Rødovre

632 m²

475 kr.

Billigt kontor med facade mod Jyllingevej/Islevdalvej,  Islevdalvej 35, 1, 2610 Rødovre

578 m²

480 kr.

331.194 kr.

Pænt kontorlejemål på 504 m²,  Valhøjs Allé 190, 1, 2610 Rødovre

504 m²

575 kr.

340.704 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

50 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Reel rummelig ejendom med meget fine adgangsveje Roholmsvej 10-14, 2620 Albertslund

Nyistandsat kontorlejemål – indrettes med lejer Spændende erhvervsejendom udbydes i attraktive kontorlejemål i var. størrelser. Kan indrettes i fem-seks lejemål i samarb. med lejer. P.t. indrettet med celle-/gruppekontorer. Gode p-forhold, adgang til off. transport.

Areal:

fra 320 m²

Årlig leje pr. m²:

498 kr.

Årlig leje og drift:

fra 178.240 kr.

Rødovre

Beskrivelse af lejemål Kontorlokaler med meget stor fleksibilitet,  Hvidsværmervej 163-165, 2610 Rødovre

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

402 m²

500 kr.

201.000 kr.

Regulært lejemål på 384 m²,  Valhøjs Allé 190, 2610 Rødovre

384 m²

385 kr.

186.624 kr.

Nyistandsat kontor i Rødovre,  Bjerringbrovej 116, 2610 Rødovre

340 m²

475 kr.

204.340 kr.

Kontor i flot ejendom med gode parkeringsforhold,  Egegaardsvej 39-43, 2610 Rødovre

215-1.200 m²

650 kr.

175.010 kr.

Nyistandsat delelejemål med mange muligheder,  Gunnekær 8, 1, 2610 Rødovre

154 m²

600 kr.

107.800 kr.

Kontor med super attraktiv placering,  Islevdalvej 53, 1 tv, 2610 Rødovre

131 m²

558 kr.

85.281 kr.

Flot kontor med kort afstand til motorvej og centrum,  Islevdalsvej 55, 1, 2610 Rødovre

90 m²

663 kr.

68.040 kr.

Billigt kontor tæt ved motorvej - kun 5.129 pr. md,  Islevdalvej 55, 1, 2610 Rødovre

90 m²

663 kr.

68.040 kr.

Rødovre: Kontor tæt på tog, busforbindelser og motorvej,  Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre

70 m²

750 kr.

52.500 kr.

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Moderne kontorlejemål - serviceerhverv,  Roholmsvej 10 C, 1. Sal, 2620 Albertslund

1.081 m²

498 kr.

602.117 kr.

994 m²

650 kr.

830.984 kr.

I dette lejemål bliver du forkælet i hoved og rum,  Herstedvang 7 B, 1. th.+ 1. tv., 2620 Albertslund 959 m²

550 kr.

707.742 kr.

Kontor i markant ejendom,  Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund

600 kr.

620.448 kr.

Albertslund

Flot lyst lejemål i Egeparken Business Park,  Herstedøstervej 27-29 C, 2. sal, 2620 Albertslund

843 m²

Flot lyst kontorlejemål i Egeparken Business Park,  Herstedøstervej 27-29 C, st., 2620 Albertslund

769 m²

600 kr.

604.434 kr.

Kontor - showroom - serviceerhverv,  Roholmsvej 10A, 1. sal, 2620 Albertslund

751 m²

498 kr.

418.307 kr.

Lyse lokaler i Egeparken Business Park,  Herstedøstervej 27-29 C, 2. sal, nr. 2, 2620 Albertslund

618 m²

650 kr.

516.648 kr.

Kontor - showroom - serviceerhverv,  Roholmsvej 10 C, 2620 Albertslund

612 m²

498 kr.

340.884 kr.

Attraktive kontorlokaler tilbydes,  Herstedøstervej 27-29 B, st. 2, 2620 Albertslund

541 m²

600 kr.

425.226 kr.

Fleksible lokaler i populært industriområde,  Herstedøstervej 27-29 D, 1. sal, 2620 Albertslund

499 m²

650 kr.

417.164 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 51


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk Albertslund

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

I dette lejemål bliver du forkælet i hoved og rum,  Herstedvang 7 A, 2. th., 2620 Albertslund

489 m²

550 kr.

Årlig leje og drift fra

360.882 kr.

Præsentabelt kontorlejemål,  Herstedvang 7 A, 2. tv., 2620 Albertslund

487 m²

550 kr.

359.406 kr.

Kontorejendom ved Roskildevej,  Roskildevej 161-163, 2620 Albertslund

453-2.479 m²

675 kr.

391.392 kr.

Kontorlejemål med enestående profileringsmuligheder,  Roskildevej 16, 2620 Albertslund

440-3.320 m²

350 kr.

198.880 kr. 318.688 kr.

Fleksibelt kontor,  Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund

433 m²

600 kr.

Flot lyst lejemål i Egeparken Business Park,  Herstedøstervej 27-29 C, 2. sal, nr. 1, 2620 Albertslund 376 m²

650 kr.

314.336 kr.

Kontorlejemål - indrettes i samarbejde med lejer,  Roholmsvej 12 A, 1. Sal, 2620 Albertslund

498 kr.

178.240 kr.

320 m²

Kontorlejemål - indrettes i samarbejde med lejer,  Roholmsvej 12 A, 2. Sal, 2620 Albertslund

320 m²

498 kr.

178.240 kr.

Præsentabelt kontorlejemål på Herstedvang,  Herstedvang 7C, 1. th., 2620 Albertslund

276 m²

550 kr.

203.688 kr.

Pæne kontor-lager lokaler,  Værkstedsgården 14, 1, 2620 Albertslund

275 m²

300 kr.

110.000 kr.

Billigt kontorlejemål - 6.000 pr måned,  Holsbjergvej 9, 2620 Albertslund

250 m²

290 kr.

72.500 kr.

I dette lejemål bliver du forkælet i hoved og rum,  Herstedvang 7 A, 1. tv. (1), 2620 Albertslund

217 m²

550 kr.

160.146 kr.

Mindre kontor med god synlighed,  Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund

162 m²

600 kr.

119.232 kr.

Kontorlejemål - serviceerhverv,  Stensmosevej 24F, 2.sal, 2620 Albertslund

160 m²

498 kr.

89.120 kr.

Lyst kontorlejemål,  Stensmosevej 24F, 1.sal, 2620 Albertslund

140 m²

498 kr.

77.980 kr.

120kvm udlejes,  Værkstedsgården 8, 1, 2620 Albertslund

120 m²

480 kr.

81.000 kr.

112-297 m²

600 kr.

82.432 kr.

110 m²

820 kr.

90.200 kr.

95-3.625 m²

450 kr.

61.940 kr.

50-230 m² lokaler i Værkstedsgården i Albertslund,  Værkstedsgården 11, 1, 2620 Albertslund

50-230 m²

550 kr.

36.500 kr.

Kontor- og lagerfællesskab fra 45 m²,  Roskildevej 16A, 1, 2620 Albertslund

45-164 m²

850 kr.

38.250 kr.

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Effektive kontorer,  Thistedgade 10, 2630 Taastrup

1.914 m²

700 kr.

1.850.838 kr.

Stort, moderne og velholdt kontorlejemål, 1836 m²,  Helgeshøj Allé 34, 2630 Taastrup

1.856 m²

400 kr.

1.044.928 kr.

Kontorlejemål beliggende i Klovtofte Erhvervsområde,  Helgeshøj Allé 20-22, 2630 Taastrup

1.610 m²

600 kr.

1.099.630 kr.

1.133-2.443 m²

450 kr.

684.332 kr. 525.474 kr.

Kontorlokaler ved Roskildevej,  Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund Stort lyst kontor / showroom,  Værkstedsgården 16, 1, 2620 Albertslund ”Kontor, showroom eller undervisningslokaler”,  Kanalgaden 3, 2620 Albertslund

Taastrup

Kontor og lager,  Husby Alle 8, 2630 Taastrup Kontorlokaler med egen indgang og elevator,  Roskildevej 342, 1 9b, 2630 Taastrup Regulært kontorlejemål,  Rugvænget 22, A, 2630 Taastrup Kontorlejemål i præsentabel ejendom,  Roskildevej 342, 1 9b, 2630 Taastrup

Oldenburg Alle 1, 2630 Taastrup

999 m²

390 kr.

583-590 m²

350 kr.

256.650 kr.

500 m²

390 kr.

263.000 kr.

Høje Taastrup Boulevard, Easyoffice, 2630 Taastrup

Attraktive kontorer over for City 2

EasyOffice kontorhotel 300 m fra Høje Taastrup St.

Lejemål i var. størrelser indrettet med cellekontorer, toilet, print/kopi og arkiv i hvert lejemål. Overtages som beset dog nymalet og med nye tæpper. I kælderen muligt at leje arkiv eller lagerplads efter behov.

Kontorer med 1-8 arbejdspladser i hyggeligt miljø. Fælles adgang til moderne møde-/konferencelokaler. Fælles adgang til køkken og kantine. Rengøring af fællesarealer. Tæt på motorvej og off. transport. Incl. internet, el og varme.

Areal:

Areal:

Årlig leje pr. m²: Årlig leje og drift:

625-2.895 m² 625 kr. fra 526.250 kr.

25-40 m²

Årlig leje pr. m²:

800 kr.

Årlig leje:

fra 20.000 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

52 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk Taastrup

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Kontorlejemål i præsentabel ejendom,  Roskildevej 342, 1 9b, 2630 Taastrup

500 m²

390 kr.

263.000 kr.

Regulært lager med administration,  Rugvænget 21 E, st, 2630 Taastrup

339 m²

434 kr.

147.126 kr.

Præsentable kontorer,  Telegade 1, 2630 Taastrup Kontor med lager og service/reservedelslager,  Helgeshøj Allé 12, 2630 Taastrup

Årlig leje og drift fra

306-939 m²

675 kr.

276.624 kr.

305-2.462 m²

375 kr.

139.690 kr. 178.885 kr.

Pænt kontorlejemål i velholdt ejendom,  Husby Allé 15-19, 1, 2630 Taastrup Lyst og regulært kontorlejemål,  Rugvænget 22, A, 2630 Taastrup Pænt ny istandsat lokale(r),  Taastrup Hovedgade 147, 2630 Taastrup

269 m²

550 kr.

196-462 m²

300 kr.

75.068 kr.

185 m²

1.050 kr.

205.720 kr.

Centralt beliggende kontorlokaler udlejes,  Rugvænget 21 F, 1, 2630 Taastrup

175 m²

550 kr.

96.250 kr.

Pæne kontorfaciliteter til leje,  Roskildevej 342, st. 1b, 2630 Taastrup

166 m²

390 kr.

87.316 kr.

Kontorlokaler med mindre lagerareal udlejes,  Rugvænget 21 O, 1, 2630 Taastrup

134 m²

505 kr.

67.670 kr.

Mindre kontorlejemål - perfekt beliggenhed !,  Hørskætten 14-16, 2630 Taastrup

120-209 m²

600 kr.

88.200 kr.

Dejligt kontor med gode parkeringsforhold,  Kuldyssen 13, 1, 2630 Taastrup

108 m²

370 kr.

51.840 kr.

Lokaler i bedste beliggenhed i Taastrup Hovedgade,  Taastrup Hovedgade 93, 1, 2630 Taastrup

50 m²

1.000 kr.

50.000 kr.

40 m² kontor til leje,  Kuldyssen 13, 2630 Taastrup

40 m²

1.350 kr.

54.000 kr.

26-235 m²

925 kr.

24.050 kr.

14-38 m²

1.200 kr.

16.800 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

”Erhvervsfællesskab fra 24 m²”,  Hørskætten 14-16, 2630 Taastrup Attraktiv og præsentabel erhvervsadresse i Taastrup.,  Rugvænget 33, 2630 Taastrup Herlev

Beskrivelse af lejemål Kontor, lager, produktion med facade direkte til Ring 3,  Lyskær 7, 2730 Herlev Totalrenoverede industrilokaler,  Lyskær 3B, 2730 Herlev

5.020 m²

354 kr.

1.777.080 kr.

1.800-2.700 m²

800 kr.

1.440.000 kr. 1.107.909 kr.

Kontorer i meget præsentabel ejendom,  Smedeholm 14, 2, 2730 Herlev

1.767 m²

470 kr.

1.398 m² velfungerende kontorlejemål,  Marielundvej 46B, 2, 2730 Herlev

1.398 m²

550 kr.

900.312 kr.

Velfungerende kontorlejemål 1.072 m²,  Marielundvej 46A, 2, 2730 Herlev

1.072 m²

550 kr.

690.368 kr.

Lyst kontorlejemål med flotte trægulve,  Marielundvej 46D, 2, 2730 Herlev

1.053 m²

550 kr.

678.132 kr.

646 m²

400 kr.

315.894 kr.

Velegnede lokaler til forening, catering, kontor etc.,  Hørkær 3, 2730 Herlev Velfungerende kontorlejemål,  Marielundvej 46C, 1, 2730 Herlev

551 m²

550 kr.

354.844 kr.

250 m² nye kontorlokale og 250 m² ombygges efter ønske,  Symfonivej 29, st & 1, 2730 Herlev

500 m²

950 kr.

475.000 kr.

500-8.651 m²

985 kr.

492.500 kr.

Elegant erhvervslejemål,  Lyskær 1, 2730 Herlev Kontor i meget præsentabel ejendom,  Smedeholm 14, st, 2730 Herlev ”Fleksible kontorer i attraktive omgivelser”,  Lyskær 9, 2730 Herlev

475 m²

477 kr.

301.150 kr.

456-2.365 m²

550 kr.

319.200 kr.

Ring 3 OfficePark - Herlev,  Lyskær 3EF, 2730 Herlev

400-5.000 m²

975 kr.

390.000 kr.

1913 m² velfungerende lejemål - kontor med lager,  Marielundvej 46D, st., 2730 Herlev

395-1.913 m²

400 kr.

195.130 kr.

366-912 m²

325 kr.

153.354 kr.

912 m² velfungerende kontor med lager,  Marielundvej 46A, 1, 2730 Herlev Blandet bolig og erhverv,  Marielundvej 27, 2730 Herlev

300 m²

880 kr.

264.000 kr.

Kontorlejemål centralt i forhold til Herlev Bymidte,  Herlev Hovedgade 82, 2. tv., 2730 Herlev

260 m²

600 kr.

217.880 kr.

250 kvm flotte nye kontorlokaler,  Symfonivej 29, 1, 2730 Herlev

250 m²

950 kr.

237.500 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Skovlunde

Beskrivelse af lejemål Kontor i Skovlunde til dynamisk virksomhed,  Mileparken 20A, 1., 2740 Skovlunde

797 m²

600 kr.

569.855 kr.

Nydeligt kontorlejemål på 713 m²,  Mileparken 20E, 2740 Skovlunde

713 m²

720 kr.

595.355 kr.

Moderne laboratorie og kontor,  Literbuen (laboratorium) 11, 2740 Skovlunde

709 m²

600 kr.

506.226 kr.

693-1.410 m²

600 kr.

494.802 kr.

Centralt kontorlejemål i Skovlunde Erhvervsområde,  Mileparken 13, 2740 Skovlunde

142-378 m²

500 kr.

84.632 kr.

Kontorlejemål i to etager med mindre lager,  Literbuen 11, stuen+1., 2740 Skovlunde

121-839 m²

375 kr.

59.169 kr.

Kontorlokaler i Skovlunde Erhvervsområde,  Mileparken 18, St. / 1., 2740 Skovlunde

110-463 m²

450 kr.

62.150 kr.

87-231 m²

575 kr.

59.943 kr.

Fleksible kontorlejemål,  Literbuen 11, 2740 Skovlunde

Kontorlejemål i Skovlunde Erhvervsområde,  Literbuen 9, 1, 2740 Skovlunde

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 53


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Præsentabel domicilejendom med rummelighed og fleksibilitet Smedeholm 14, 1.sal, 2730 Herlev

Kontorlejemål i meget præsentabel ejendom Lyse og flotte kontorer udlejes i flot ejendom med fælles tagterrasse, lyse lokaler og gode personalefaciliteter. Der er derudover mulighed for leje af kontor både i stuen og på 1. og 2. sal. Gode tilkørselsmuligheder.

Areal:

1.103 m²

Årlig leje pr. m²:

433 kr.

Årlig leje og drift:

650.770 kr.

Ballerup

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Kontordomicil,  Industriparken 33, 2750 Ballerup

4.440 m²

1.100 kr.

4.884.000 kr.

2.000-40.000 m²

1.100 kr.

2.800.000 kr.

1.475 m²

725 kr.

1.323.075 kr.

714 m²

520 kr.

489.090 kr.

530-1.590 m²

875 kr.

664.090 kr.

502-636 m²

575 kr.

461.840 kr.

450-2.072 m²

375 kr.

229.950 kr.

Præsentable kontorlokaler i Balleup ,  Baltorpbakken 1, 2750 Ballerup

305 m²

750 kr.

255.285 kr.

Moderne, funktionelle, lyse kontorlokaler,  Energivej 13, 1 tv, 2750 Ballerup

238 m²

635 kr.

190.400 kr.

Byggemulighed - op til 40.000 m²,  Industriparken 24, 2750 Ballerup Kontorlejemål,  Industriparken 20, 2750 Ballerup Moderne, funktionelle, lyse kontorlokaler med kælderlager,  Tempovej 14, 2750 Ballerup ”Et lejemål med mange gode kvaliteter”,  Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup Kontorlejemål i forskellige størrelser,  Borupvang 2B, 2750 Ballerup Billigt kontor & lager,  Industriparken 22 B, 2750 Ballerup

Årlig leje og drift fra

Moderne, funktionelle, lyse kontorlokaler på 231 m²,  Energivej 13, st A, 2750 Ballerup

231 m²

625 kr.

182.490 kr.

Kontor/klinik,  Centrumgaden 17, 1, 2750 Ballerup

190 m²

1.000 kr.

190.000 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

538 m²

500 kr.

376.062 kr.

Kastrup

Beskrivelse af lejemål Kontorlejemål/showroom tæt på Københavns Lufthavn,  Oliefabriksvej 57-61, 2770 Kastrup Nyopført kontor, første række til Øresund,  Kajakvej 2, 2770 Kastrup

500-1.250 m²

1.300 kr.

765.000 kr.

Kontorlokaler på kirstinehøj,  Kirstinehøj 55, 2770 Kastrup

312 m²

895 kr.

279.240 kr.

Kirstinehøj DK`s mest eftertragtet erhvervsområde,  Kirstinehøj 55, 2770 Kastrup

260 m²

895 kr.

232.700 kr.

Kontorlejemål udlejes nær Københavns lufthavn,  Fuglebækvej 2 B, 1. sal, 2770 Kastrup

152 m²

500 kr.

95.152 kr.

Minidomicil med kontor og lager,  Egensevej 25 A, 2770 Kastrup

150 m²

650 kr.

97.500 kr.

Lyst og fleksibelt lejemål nær Københavns Lufthavn,  Fuglebækvej 2 B, 1. sal, 2770 Kastrup Lige ved lufthavnen,  Fuglebækvej 1-3, 2770 Kastrup Kontorlejemål nær Københavns lufthavn,  Fuglebækvej 2 B, 1. sal, 2770 Kastrup

94 m²

500 kr.

58.938 kr.

76-367 m²

475 kr.

45.144 kr.

72 m²

500 kr.

45.144 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

54 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Topmoderne kontorer skræddersyet til kundens ønsker og krav Amager Strandvej 387-405, 2770 Kastrup

Domicilmulighed lige ved lufthavnen I Scanport opføres moderne kontorer som lever op til fremtidens miljøkrav. Her er alle muligheder for at få et topmoderne domicil i et helt nyt område. Størrelsen er helt op til jer, I kan sågar leje en hel ø!

Areal:

3.000 m² - 95.000 m²

Årlig leje pr. m²:

1.400 kr.

Årlig leje og drift:

fra 4.200.000 kr.

Nyopført kontor, første række til Øresund Kajakvej 2, 2770 Kastrup

Flyt ind i Nordhuset og få lufthavnen som nabo Nybygget, miljørigtigt og effektivt kontorhus lige ud til havet. Ejendommen LEED Plantin certificeret og lever op til EU GreenBuilding krav. Glaspartier i gavle med udsigt over lystbådehavn. Lejemålet tilpasses.

Areal:

500-1.250 m²

Årlig leje pr. m²:

1.300 kr.

Årlig leje og drift:

fra 765.000 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 55


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk Kgs. Lyngby, Virum

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

3.500-19.000 m²

1.200 kr.

4.900.000 kr.

1.037 m²

1.050 kr.

1.323.212 kr.

”682 m² kontorlokaler centralt i Kgs. Lyngby”,  Parallelvej 12, 2, 2800 Kongens Lyngby

682 m²

1.645 kr.

1.391.962 kr.

Historisk ejendom,  Gl. Lundtoftevej 1-3, 2800 Kongens Lyngby

593 m²

650 kr.

512.352 kr.

545-1.540 m²

700 kr.

436.000 kr.

Domicilmulighed i Lyngby,  Lundtoftevej 160, 2800 Kongens Lyngby Præsentabel og flot kontorejendom,  Nybrovej 110, 2800 Kongens Lyngby

Domicil ,  Maglebjergvej 5, 2800 Kongens Lyngby

Årlig leje og drift fra

471 m² fritliggende ejendom i jordplan ,  Nørgaardsvej 26, 2800 Kongens Lyngby

471 m²

925 kr.

503.970 kr.

410 m² kontor i flot ejendom,  Jægersborgvej 66B, 2 tv, 2800 Kongens Lyngby

410 m²

1.200 kr.

492.000 kr.

Velindrettede kontorlokaler i flot ejendom,  Jægersborgvej 64, 1 tv, 2800 Kongens Lyngby

348 m²

1.200 kr.

417.600 kr.

100-350 m²

1.151 kr.

115.100 kr.

86-216 m²

1.000 kr.

98.040 kr.

85 m²

1.650 kr.

164.305 kr.

6.896-8.699 m²

1.250 kr.

11.033.600 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

973 m²

700 kr.

773.535 kr.

26 m²

1.406 kr.

48.672 kr.

14-330 m²

1.250 kr.

22.400 kr.

9 m²

2.400 kr.

25.200 kr.

1.420 m²

1.710 kr.

3.196.420 kr.

Lyse kontorlokaler,  Firskovvej 23, 1, 2800 Kongens Lyngby Nyistandsatte Kontorlokaler Centralt i Kgs. Lyngby,  Firskovvej 6, 1, 2800 Kongens Lyngby Kontor / Klinik,  Lyngby Hovedgade 62, 2 Th., 2800 Kongens Lyngby S-tog lige til døren,  Hummeltoftevej 49-51, 2830 Virum Gentofte og Hellerup

Beskrivelse af lejemål Centralt og synlig lejemål,  Lyngbyvej 417, 2820 Gentofte Lyse Kontorlokaler på Mesterlodden, Gentofte,  Mesterlodden 42, 2820 Gentofte Mindre Kontorfællesskab, gode P forhold v. Lyngbyvejen,  Lyngbyvej 317, 2820 Gentofte Kontor i kreativt kontorfællesskab,  Nybrovej 75, 2820 Gentofte Skønne kontorlokaler udlejes,  Strandvejen 58, 3. & 4., 2900 Hellerup Kontor i Waterfront i Hellerup,  Tuborg Havnevej 4-8, 1., 2900 Hellerup

787-2.470 m²

1.500 kr.

1.567.704 kr.

Flot kontorlejemål,  Tuborg Parkvej 8, 2900 Hellerup

563-1.791 m²

1.500 kr.

1.147.394 kr.

Domicil i idyllisk og dynamisk erhvervsområde Maglebjergvej 5, 2800 Kongens Lyngby

Med IBM og Haldor Topsøe som naboer Området har ud over naturskøn beliggenhed nem adgang til Helsingør motorvejen og kort køretid til hele Storkøbenhavn. Kontorejendom med mulighed for lager og lettere produktion. Kan indrettes efter eget ønske.

Areal:

545-1.540 m²

Årlig leje pr. m²:

7-900 kr.

Årlig leje og drift:

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

56 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

fra 436.000 kr.


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Flotte kontorer i Hellerup et stenkast fra Øresund Carolinevej 12, 2900 Hellerup

markant villa på en af Hellerups fredfyldte Sundveje Lejemål fordelt på 213 m² stue og 145 m² i høj kælder. Dir. adgang til have med eksklusiv brugsret og to P-pladser. Utrolig fredfyldt, uden trafikstøj trods centrale placering. Resten udlejet til kontor og bolig.

Areal:

358 m²

Årlig leje pr. m²:

754 kr.

Årlig leje:

fra 269.932 kr.

Gentofte og Hellerup

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Strandvejens perle - Hellerup,  Strandvejen 102 E, 2, 2900 Hellerup

437 m²

1.500 kr.

853.461 kr.

Kontor i charmerende gammel herskabsvilla,  Hellerupgårdvej 18, st, 2900 Hellerup

225 m²

1.250 kr.

310.500 kr.

Lejemål i hjertet af Hellerup,  Strandvejen 102 E, 4, 2900 Hellerup

190 m²

1.500 kr.

371.070 kr.

Præsentable kontorlokaler, showroom eller lign. ,  Esthersvej 12, Kld., 2900 Hellerup

108 m²

1.110 kr.

119.880 kr.

Kontorfællesskab – op til 100 m² til leje 2900 Hellerup,  Bernstorffsvej 128, 2900 Hellerup

100 m²

1.800 kr.

180.000 kr.

Smukt og præsentabelt lejemål i ambassadekvarteret,  Gammel Vartov Vej 1, st th, 2900 Hellerup

82 m²

1.811 kr.

167.198 kr.

39 m² kontorlokale udlejes ved Strandvejen i Hellerup,  Strandvejen 203, 2900 Hellerup

39 m²

1.600 kr.

72.033 kr.

Kontorlokale Strandvejen, Hellerup,  Strandvejen 163, 1 Tv-, 2900 Hellerup

35 m²

2.400 kr.

84.000 kr.

Årlig leje og drift fra

Søborg, Bagsværd

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

1.100-17.500 m²

900 kr.

990.000 kr.

718 m²

750 kr.

732.360 kr.

Domicil med mulighed for kombination af kontor og lager,  Tobaksvejen 12-14, 2860 Søborg 700-5.500 m²

Knud Højgaards Vej 7, Søborg - MulitFlex Office,  Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg Kontorlejemål i moderne ejendom,  Automatikvej 1, 2., 2860 Søborg

1.150 kr.

870.100 kr.

658 m²

625 kr.

531.006 kr.

Kontorlokaler i den gamle TV-by,  Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg

650-3.185 m²

750 kr.

682.500 kr.

Kontor i Søborg,  Poppelgårdvej 11-13, 2860 Søborg

388-1.552 m²

625 kr.

318.548 kr.

350-735 m²

500 kr.

284.550 kr.

340 m²

825 kr.

357.000 kr.

284-474 m²

725 kr.

263.552 kr.

Centralt beliggende,  Rosenkæret 22, 2860 Søborg

Kontor ved motorvejsnet og med grønne omgivelser,  Tobaksvejen 25, 1, 2860 Søborg Smagfuldt kontor på Søborg Hovedgade,  Niels Bohrs Alle 2 A, 1, 2860 Søborg Repræsentativ og funktionel ejendom,  Gladsaxevej 372-382, 2860 Søborg Klinik / kontor i Buddinge Centret,  Søborg Hovedgade 217, 1, 2860 Søborg

242 m²

850 kr.

205.700 kr.

Kontor/Lagerlokaler,  Vandtårnsvej 72, 1, 2860 Søborg

200 m²

420 kr.

84.000 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 57


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Stort eksklusivt kontorlejemål i waterfront Shopping Center Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup

Sjældent udbudte lokaler beliggende i Tuborg Nord Indrettet som storrumskontor med adskillige mødelokaler/kontorer samt anretterkøkken og tekøkkener. Lokalerne kan evt. opdeles i to enheder. Uopsigelighed er toéthalvt år fra lejers, 10 år fra udlejers side.

Lyngbyvej 419, 2820 Gentofte

Areal:

900-2.470 m²

Årlig leje pr. m²:

1.700 kr.

Årlig leje og drift:

fra 1.795.500 kr.

Østmarken, 2860 Søborg

Markant og centralt beliggende lejemål

Domicil i Gladsaxe Company House

Dette lejemål er unikt. Det er ikke blot markant, men også meget synligt udefra, hvilket giver optimale skiltningsmuligheder. De arkitektoniske detaljer er mange, og af absolut højeste standard, både ind- og udvendigt.

Få et attraktivt kontorlejemål I hvad der bliver en utrolig smuk bygning. Der tilbydes topmoderne lejemål, der kan tilpasses den enkelte lejers behov. Derudover kan man udvide i takt med, at virksomheden ekspanderer.

Areal:

804 m²

Areal:

Årlig leje pr. m²:

720 kr.

Årlig leje pr. m²:

Årlig leje og drift:

655.260 kr.

580 m² - 7.200 m² 1.150 kr.

Årlig leje:

fra 667.000 kr.

Søborg, Bagsværd

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Kontorlokaler / salgslokale med have tæt på motorvej,  Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg

136 m²

680 kr.

103.496 kr.

Søborg: 120 m² rummeligt lager. ,  Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg

120 m²

490 kr.

77.400 kr.

Klinik / kontor i Buddinge Centret,  Søborg Hovedgade 203, 1 tv., 2860 Søborg

82 m²

1.082 kr.

88.724 kr.

43 m² kontor i kontorhotel “All inclusive” Leje,  Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg

43 m²

1.250 kr.

53.750 kr.

20 m² kontor i kontorhotel ”all inclusive leje”,  Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg

20 m²

1.250 kr.

25.000 kr

Velbeliggende kontorlokaler i flot ejendom,  Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd

373-1.235 m²

750 kr.

279.750 kr..

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

58 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk Måløv

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Byggeri ved hovedindfaldsvej til Københavns centrum,  Måløv Teknikerby 2, 2760 Måløv 7.000-20.988 m²

550 kr.

Årlig leje og drift fra

3.850.000 kr.

Kontor og lager med produktionsmuligheder,  Måløv Stationsplads 11-13, 2760 Måløv

3.892 m²

550 kr.

3.152.520 kr.

Kontor og lager tilbydes ved Målev Byvej,  Måløv Stationsplads 11-13, 2760 Måløv

2.437 m²

500 kr.

1.725.396 kr.

Lager med produktionsmuligheder tilbydes,  Måløv Stationsplads 11-13, 2760 Måløv

937 m²

250 kr.

429.146 kr.

438 m2 nyistandsat kontor. Mulighed for 100 m2 terrasse.,  Måløv Byvej 229, 1, 2760 Måløv

438 m²

475 kr.

255.354 kr.

201-343 m²

475 kr.

116.178 kr.

Lyfa Parken - Præsentabel og Spændende Erhvervsejendom ,  Måløv Byvej 229, 2760 Måløv 190-1.500 m²

475 kr.

109.820 kr.

Nye kontorer i Den Gamle Smedje,  Måløv Byvej 229, 2760 Måløv Nye kontorer i rå “New Yorker” stil og højt til loft,  Måløv Byvej 229, 1, 2760 Måløv

69-264 m²

475 kr.

39.882 kr.

Nyistandsatte flotte kontorer,  Måløv Byvej 229, 2760 Måløv

36-169 m²

475 kr.

20.808 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

720 m²

1.250 kr.

997.920 kr.

Holte

Beskrivelse af lejemål Domicil kontorejendom i Søllerød nær slottet og kroen,  Søllerødvej 64, 2840 Holte Kontor / produktion til leje,  Skovlytoften 6, 2840 Holte

688 m²

453 kr.

369.456 kr.

Kontor til leje,  Skovlytoften 9, B, 2840 Holte

422 m²

350 kr.

224.082 kr.

Velegnet til den mindre eller nyopstartede virksomhed,  Skovlytoften 1, st, 2840 Holte

230 m²

350 kr.

120.750 kr.

Lyst og attraktivt kontorlejemål i Øverød erhvervsområde,  Skovlytoften 1, 1, 2840 Holte

193 m²

350 kr.

107.887 kr.

173-1.900 m²

950 kr.

217.461 kr.

Kontorlokaler i erhvervskvarter,  Skovlytoften 26, st B, 2840 Holte

170 m²

225 kr.

78.370 kr.

Lyst og venligt kontor til leje,  Skovlytoften 26, 1 A, 2840 Holte

141 m²

375 kr.

86.151 kr.

Lyst og venligt kontor til udlejning,  Skovlytoften 26, 1 B, 2840 Holte

141 m²

375 kr.

86.151 kr.

95 m²

800 kr.

76.000 kr.

På toppen af Holte,  Kongevejen 400, 2840 Holte

Til leje i Holte,  Skovlytoften 7, 1, 2840 Holte Præsentable og gode lokaler til leje,  Skovlytoften 7, 1, 2840 Holte ***Midlertidige lejemål*** Lejemål til liberalt erhverv,  Holte Midtpunkt ., 2840 Holte

95 m²

500 kr.

61.750 kr.

28-116 m²

750 kr.

21.000 kr.

Vedbæk

Beskrivelse af lejemål Lokaler til leje i Trørød i ”det grønne område”,  Staktoften 22, 2950 Vedbæk Kontorlokale i Trørød, Vedbæk,  Trørødvej 59, 2950 Vedbæk Lyse venlige lokaler på Trørørd Torv,  Kohavevej 3BC, 2950 Vedbæk

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

600-3.000 m²

300 kr.

248.400 kr.

35 m²

1.500 kr.

60.900 kr.

20-410 m²

950 kr.

20.000 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

435 m²

850 kr.

549.840 kr.

283-8.000 m²

700 kr.

240.550 kr.

Hørsholm

Beskrivelse af lejemål Kontor/klinik i Hørsholm Midtpunkt,  Hørsholm Midtpunkt 14, 1., 2970 Hørsholm Se på nyt domicil i Hørsholm Business Park,  Slotsmarken 10, 2970 Hørsholm Velbeliggende lokaler, kontor/administration/lager ,  Ambolten 8, stuen, 2970 Hørsholm

270 m²

750 kr.

247.050 kr.

Kontorlokaler Hørsholm - kan lejes helt eller delvist,  Ambolten 8, 1, 2970 Hørsholm

160 m²

975 kr.

168.000 kr. 178.332 kr.

Godt kontor- / kliniklejemål,  Kongevejscentret 4, 2970 Hørsholm

154 m²

750 kr.

1. sal udlejes i nyopført kontorejendom ,  Usserød Kongevej 132, 2970 Hørsholm

143 m²

775 kr.

127.413 kr.

Moderne kontorer tæt på station.,  Ved Klædebo 12, 2970 Hørsholm

137 m²

775 kr.

106.175 kr.

Kontorlokaler med mulighed for let lager i grønne omgivelser,  Savsvinget 7, 2970 Hørsholm 100-575 m²

700 kr.

84.500 kr.

Gode kontorlokaler i hyggeligt miljø,  Hovedgaden 55, 1 & 2 A-D, 2970 Hørsholm

75-344 m²

575 kr.

70.200 kr.

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Til fritidsaktiviteter, kulturelle- og serviceformål m.m.,  Rønnebær Allé 110 B, 3000 Helsingør

1.399 m²

650 kr.

1.054.846 kr.

421-524 m²

750 kr.

343.957 kr.

Helsingør

421 m² kontor/klinik udlejes i Sundhedshuset,  Rønnebær Allé 110, st., 3000 Helsingør

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 59


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

60 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


FLOT OG GODT – ATTRAKTIV LEJE VI INDRETTER EFTER JERES BEHOV

EN MEGET POSITIV OPLEVELSE... “DATEA har - i processen omkring flytning til nye kontorfaciliteter - overrasket mig positivt på alle mulige måder. Indretningen og valget af materialer er lige efter vores eget hoved, ønsker og drøm me. Økonomien har DATEA været særdeles fleksibel omkring. Processen helt generelt har været en smidig og en komfortabel rejse for os. Slotsmarken er ved at få et gevaldigt løft – både ude og inde. Og beliggenheden er stadig helt i top!” Kenneth Birkholm, FAQTUM Danmark ApS

Udlejes for Danica Ejendomme

DATEA HAR NØGLEN TIL DEN RIGTIGE LØSNING Vi er eksperter i at møde dine behov og matche dem med vores udbud af alle tænkelige typer af lejemål lige fra domicil, kontor, butik, lager og produktion til bolig. Se meget mere på datea.dk

For mere information, kontakt DATEAs Udlejningsafdeling på telefon 45 26 01 02

VI VAR SE I PROJEKTLV AKTIVE UDVIKLIN GEN... “Det

var en posi tiv oplevels med salgsa e, at samar fdelingen i bejde DATEA. De sætte sig in forstod at d i vores be h ov. I forbin indretninge delse med n deltog vi selv aktivt udviklinge i projektn i lejemål et og har fået vores konto indrettet rer præcist som vi ønsk ede det. Vi trives i de nye omgive lser og vi få positive tilk r kun endegivels er fra besø Vi er meget gende. tilfredse m ed vores be om at flytte slutning ind i Slotsm arken i Hør sholm.” Jan Møller Hansen, M&E Engin eering A/S


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk Helsingør

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Kontor, produktion, lager - større lejemål muligt,  Haderslevvej 27 C, 3000 Helsingør

304 m²

277 kr.

Årlig leje og drift fra

110.352 kr.

Kendt spisested,  Stengade 26E, 2, 3000 Helsingør

281 m²

1.200 kr.

376.540 kr.

Ejendommen er beliggende meget centralt,  Hovedvagtsstræde 2 C, 1. sal, 3000 Helsingør

249 m²

1.350 kr.

396.657 kr.

Pænt lyst kontor midt på Helsingør strøg ,  Bramstræde 7, 2 th, 3000 Helsingør

208 m²

800 kr.

243.776 kr.

ATELIER eller KONTOR,  Borsholmvej 37, 3000 Helsingør

142 m²

900 kr.

127.800 kr.

Kontor eller klinik tilbydes i nyt sundhedshus,  Rønnebær Allé 110, st. og 1.sal, 3000 Helsingør 130-260 m²

750 kr.

106.210 kr.

99 m² kontor/klinik i hyggelig gård,  Kongensgade 2 E, st, 3000 Helsingør

99 m²

900 kr.

135.234 kr.

Hillerød

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

1.735-3.764 m²

800 kr.

1.644.780 kr.

Kontorlejemål med gode arkivfaciliteter,  Gefionsvej 8, 3400 Hillerød

964 m²

800 kr.

913.872 kr.

Pænt lejemål i nyere ejendom i et dynamisk erhversmiljø,  Huginsvej 1, 3400 Hillerød

538 m²

750 kr.

484.200 kr.

Domicillejemål i driftigt erhvervsområde,  Gefionsvej 6, stuen, 3400 Hillerød

Pæne kontorer i et dynamisk erhvervsmiljø,  Roskildevej 12A, Parterre, 3400 Hillerød

349 m²

500 kr.

174.500 kr.

8 gode kontorlejemål,  Gefionsvej 6, 3400 Hillerød

310-3.499 m²

800 kr.

293.880 kr.

Flot domicilejendom - kan opdeles i mindre lejemål,  Rønnevangs Alle 6, 3400 Hillerød

206-1.290 m²

550 kr.

113.300 kr.

Lokaler på 1. sal i Cityarkaden i hjertet af byen,  Markedsstræde 8, 1 tv, 3400 Hillerød

182 m²

600 kr.

109.200 kr.

Moderne attraktivt lejemål til mange formål,  Krakasvej 7 C, parterre, 3400 Hillerød

155 m²

750 kr.

167.090 kr.

Kontor/klinik-lokaler,  Sdr. Jernbanevej 29, 1, 3400 Hillerød

120 m²

1.200 kr.

144.000 kr.

Pæne kontorer centralt i Hillerød,  Torvet 7, st. tv., 3400 Hillerød

85 m²

1.115 kr.

119.765 kr.

Møbleret kontor,  Gefionsvej 13, 1, 3400 Hillerød

80 m²

650 kr.

64.000 kr.

Gågade i Hillerød,  Slotsgade 10, 1, 3400 Hillerød

50-110 m²

1.100 kr.

62.500 kr.

Nyt kontorfællesskab,  Krakasvej 7 C, 3400 Hillerød Kontorlokaler ved Hillerød Station, en hel etage,  Nordre Jernbanevej 22, 3400 Hillerød Velindrettet og møbleret kliniklokale i Psykologklinik,  Nordre Jernbanevej 22, 3400 Hillerød Kontor i kreativt miljø.,  Milnersvej 43B, st., 3400 Hillerød Plads i Kontor / Behandlerfællesskab centralt i Hillerød,  Slotsgade 14A, 1, 3400 Hillerød Kontor/Kursus/Klinik,  Frejasvej 26, 3400 Hillerød

30-49 m²

1.084 kr.

43.140 kr.

20-100 m²

1.500 kr.

40.000 kr.

20-40 m²

3.800 kr.

76.000 kr.

20-356 m²

1.200 kr.

26.000 kr.

10-20 m²

3.000 kr.

30.000 kr.

500 m²

350 kr.

- kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

795 m²

598 kr.

475.410 kr.

653-770 m²

655 kr.

427.715 kr.

Allerød

Beskrivelse af lejemål Velindrettet kontorlejemål med mindre lager i egen bygning,  Hejrevang 11, 3450 Allerød Erhvervsejendom, flere muligheder for lejemål,  Gydevang 21, 3450 Allerød Kontorlejemål i Scandinavian Trade Building,  Gydevang 39-41, 3450 Allerød

490 m²

825 kr.

525.770 kr.

Fleksibelt og velindrettet kontorlejemål ,  Hejrevang 11, 1, 3450 Allerød

473 m²

650 kr.

307.450 kr.

Åbent, lyst og indbydende lejemål i Blovstrød,  Sjælsø Allé 7 A, 1, 3450 Allerød

372 m²

750 kr.

340.752 kr.

Flot lejemål med mange muligheder,  Gydevang 2 F, st., 3450 Allerød

209 m²

725 kr.

173.470 kr.

Lejemål med muligheder / Hyggeligt gårdmiljø,  Gydevang 43 C, Parterre, 3450 Allerød

207 m²

550 kr.

113.850 kr. 177.154 kr.

Lejemål i markant og attraktiv ejendom,  Hejrevang 21 D, 1. th., 3450 Allerød

84-202 m²

725 kr.

Kontor i markant ejendom,  Hejrevang 21 D, 1. tv., 3450 Allerød

189 m²

725 kr.

165.753 kr.

Lejemål på hjørnegrund i godt erhvervsområde,  Hejrevang 21 E, st., 3450 Allerød

115 m²

725 kr.

100.855 kr.

114 m²

600 kr.

90.972 kr.

102-115 m²

720 kr.

102.816 kr.

Kirsebærgården 2, 1. sal,  Kirsebærgården 2, 1, 3450 Allerød Flot og anderledes lejemål i Blovstrød, Nordsjælland,  Sjælsø Allé 3, 3450 Allerød Lyse og åbne kontorer på 1. sal,  Frederiksborgvej 10, 1 th., 3450 Allerød

74 m²

600 kr.

66.600 kr.

Kontor og lager i større ejendom,  Gydevang 4 B, st.+1., 3450 Allerød

71-185 m²

495 kr.

41.464 kr.

Kotorlejemål i Scandinavian Trade Building,  Gydevang 39-41, 3450 Allerød

50-500 m²

950 kr.

47.500 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

62 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Kontorfællesskab eller eventuelt restaurant

Til leje

Skønne kontorer med bedste beliggenhed midt i Hillerød. Kan lejes samlet eller delt. Lejemålet er fordelt over 3 etager. Det meste af lejemålet har den skønneste udsigt over Slotssøen og Slottet. Kontorfællesskab vil blive med eget kontorområde med adgang til caféområde/køkken, toiletter og printerrum. Eventuel mulighed for etablering af restaurant i jordplan på 300-500 m2 med udsigt til Slotssøen og Slottet og mulighed for udeservering. Mulighed for leje af p-pladser. 5 minutters gang fra stationen. Ring og hør nærmere. Hillerød - byens bedste udsigt TorveT 4 - konTordomicil

Kontorareal fra 125 - 1.350 m2 fra kr. 1.000 - 1.300 pr. m2 p.a.

Sag

Midt i Centrum

20838

Til leje

På hjørnet af Torvet og Kannikegade udlejes charmerende kontordomicil fordelt på 2-3 etager. Lejemålet er indrettet dels med storrumskontorer og dels mindre kontorer. Charmerende detaljer som karnap og udsigtsaltan mod Torvet. Velegnet til mange formål. Ejendommen har tidligere været anvendt af retten i Hillerød. Få minutters gang fra Hillerød station.

Hillerød kannikegade 1

Kontorareal

801

Årlig leje pr. m2

650

Sag

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 63

20834


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk Birkerød

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

812-2.332 m²

750 kr.

755.160 kr.

398 m²

650 kr.

316.808 kr.

250-609 m²

700 kr.

227.250 kr.

242 m²

600 kr.

184.646 kr.

144-555 m²

650 kr.

114.480 kr.

Ejendom Birkerød C udlejes/sælges til Erhverv evt. m Bolig ,  Birkerød Kongevej 46, 3460 Birkerød 101 m²

1.010 kr.

108.070 kr.

Kontorfællesskab med god udsigt lige ved gågaden,  Hovedgaden 8, 2 B, 3460 Birkerød

28-68 m²

1.074 kr.

36.960 kr.

15 m²

900 kr.

13.500 kr.

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Yderst præsentabel kontorejendom,  Ryttermarken 8, 3520 Farum

1.110 m²

500 kr.

714.840 kr.

Yderst præsentabel ejendom til den store virksomhed,  Ryttermarken 8, st, 3520 Farum

576 m²

500 kr.

370.944 kr. 343.896 kr.

Moderniseret kontordomicil,  Pilehøj 13, 3460 Birkerød Kontor- og lagerlokaler,  Blokken 23, 3460 Birkerød Flotte kontorlokaler i grønne omgivelser,  Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød Erhvervslejlighed i attraktiv facadeejendom,  Birkerød Kongevej 46, 3460 Birkerød Kontorlokaler i attraktiv erhvervspark,  Blokken 17-19, 1., 3460 Birkerød

Kontorfællesskab centralt i Birkerød,  Hovedgaden 37, 2 tv, 3460 Birkerød Farum, Værløse

Kontorfællesskab i præsentabel ejendom,  Ryttermarken 8, 3520 Farum

534 m²

500 kr.

Erhvervslejemål med mange indretningsmuligheder,  Rugmarken 27, A, 3520 Farum

350 m²

550 kr.

227.500 kr.

Erhvervslejemål med mange indrætningsmuligheder,  Rugmarken 27, A, 3520 Farum

350 m²

550 kr.

227.500 kr.

Kontor i hjørneejendom med stor synlighed,  Rugmarken 6, 3520 Farum

304 m²

500 kr.

186.656 kr.

Gode kontorlokaler i Farum,  Akacietorvet 3, 1. sal, 3520 Farum

230 m²

547 kr.

167.670 kr. 188.100 kr.

Kontor midt i Farum,  Frederiksborgvej 13, 3520 Farum

209 m²

900 kr.

Flotte kontorlokaler i Farums erhvervskvarter,  Farum Gydevej 89, 3520 Farum

201 m²

300 kr.

85.425 kr.

Nyindrettet kontor,  Rugmarken 27, 3520 Farum

200 m²

750 kr.

180.000 kr.

150-480 m²

400 kr.

101.400 kr.

132 m²

650 kr.

97.548 kr.

69 m²

725 kr.

56.235 kr.

Kontordomicil i Farums gamle bydel, Akacietorvet,  Akacietorvet 2, 1, 3520 Farum

35-470 m²

500 kr.

19.775 kr.

Central beliggenhed !,  Rådhustorvet 5-7, 3520 Farum

30-407 m²

725 kr.

29.430 kr.

Kontorfællesskab i Farum ,  Hirsemarken 1, 3520 Farum

25-400 m²

675 kr.

19.000 kr. 1.068.886 kr.

Fleksibelt kontorlejemål,  Ryttermarken 1, 3520 Farum Flotte kontorlokaler med spisestue,  Ryttermarken 4, 3520 Farum Gode kontorlokaler i Farum,  Ryttermarken 4, 3520 Farum

Kontor med lager/produktion,  Ny Vestergårdsvej 17, 3500 Værløse

1.678 m²

467 kr.

De flotteste kontorer i Værløse,  Kirke Værløsevej 14, 3500 Værløse

889 m²

550 kr.

649.859 kr.

Flotte kontorer i yderst præsentabel ejendom,  Kirke Værløsevej 14, 3500 Værløse

484 m²

550 kr.

353.804 kr.

Præsentable kontorlejemål i Værløse Erhvervspark ,  Lejrvej 17-19, 3500 Værløse

300-2.563 m²

475 kr.

142.500 kr.

275 m²

546 kr.

188.650 kr.

Årlig leje og drift fra

Kontorer i klassisk muremetervilla,  Ny Vestergårdsvej 15, 3500 Værløse Frederikssund, Ølstykke

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Kontorlejemål, velegnet til undervisning,  Løgismose 2, st., 3600 Frederikssund

613 m²

879 kr.

587.867 kr.

Pæne lokaler,  Ny Østergade 2A, St. & 1, 3600 Frederikssund

267 m²

700 kr.

186.900 kr.

250-2.000 m²

1.000 kr.

262.500 kr.

Lokaler i ny projektejendom AC Huset,  Bruhnsvej 1, 3600 Frederikssund Charmerende kontor,  Jernbanegade 7, A, 3600 Frederikssund

82 m²

600 kr.

49.200 kr.

20-200 m²

675 kr.

13.500 kr.

10-15 m²

692 kr.

14.400 kr.

700 m²

445 kr.

311.500 kr.

KontorHotel i Værebro Erhvervscenter ,  Tinghøjvej 5, 3650 Ølstykke

21-63 m²

843 kr.

29.085 kr.

Kontorlokale Ølstykke,  Havremarken 4, 3650 Ølstykke

10-20 m²

1.200 kr.

12.000 kr.

Bynære kontorlejemål,  Færgeparken 23, 3600 Frederikssund Kontorhotel,  Ny Østergade 5, 1.sal, 3600 Frederikssund 700 m² kontor,  Havremarken 4, 3650 Ølstykke

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

64 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk LAGERLOKALER København K, Ø, N, S, SV, Frederiksberg

Beskrivelse af lejemål 74 m² tørt kælderrum - Valkendorfsgade,  Valkendorfsgade 13, 1151 København K KBH 1420: Lager i Christianshavn momsfrit,  Dronningensgade 75, 5, 1420 København K Lager / opbevaring udlejes centralt på fr.berg,  Harsdorffsvej 7, Kl Tv, 1874 Frederiksberg C Kælderlejemål i svømmehalskvarteret,  Sindshvilevej 19, kld., 2000 Frederiksberg Lagerhal i Nordhavnen udlejes/sælges,  Vesterhavsvej 7, 2100 København Ø

Størrelse

Årlig leje pr. m²

74 m²

588 kr.

Årlig leje og drift fra

43512 kr.

265 m²

300 kr.

79500 kr.

40 m²

995 kr.

39800 kr.

80-100 m²

600 kr.

48000 kr.

650 m²

550 kr.

357500 kr.

520-725 m²

750 kr.

520520 kr.

Lagerlokaler i København,  Livjægergade 17, 2100 København Ø

406 m²

500 kr.

203000 kr.

Lager, produktion, service,  Borgervænget 5, st, 2100 København Ø

257 m²

450 kr.

157541 kr.

Spændende møde-/kursuslokale, showroom, studie.,  Blegdamsvej 114B, st, 2100 København Ø

76 m²

553 kr.

48032 kr.

God kælder med direkte indgang fra Drejøgade,  Drejøgade 10, kld., 2100 København Ø

45 m²

900 kr.

40500 kr.

Lille godt kælderlokale på 10 m² udlejes,  Dampfærgevej 3, 2100 København Ø

10 m²

1140 kr.

11400 kr.

40-50 m²

960 kr.

38400 kr.

432 m²

450 kr.

213840 kr.

201 m²

478 kr.

127635 kr.

200-750 m²

400 kr.

80000 kr.

520 m² kontor og showroom & 205 m² lager,  Vermundsgade 38 J, 2100 København Ø

Lagerlokale - indre Nørrebro,  Fælledvej 19 C, 1, 2200 København N lager lokale m.kontor,  Hannovergade 8, 2300 København S 201m² Produktion, Lager i Jordplan,  Krimsvej 5, Stuen Øst, 2300 København S LAGER - KONTOR for kreativ virksomhed,  Amagerstrandvej 122, Kld, 2300 København S

Lejemål, høj kælder, pænt istandsat med stærkstrøm,  Strandlodsvej 9F, kld, 2300 København S

194 m²

400 kr.

97000 kr.

Strandlodsvej 9 C - Velegnet til produktion/kontor,  Strandlodsvej 9, C, 2300 København S

105 m²

442 kr.

77910 kr.

2 lokaler udlejes samlet eller hver for sig.,  Thingvalla Allé 16, Baghuset, 2300 København S

20-55 m²

1338 kr.

26760 kr.

Lager/ let produktion,  Nattergalevej 6, 2400 København NV

257 m²

295 kr.

124131 kr.

1615 m²

550 kr.

888250 kr.

1000-10800 m²

325 kr.

325000 kr.

700 m² koldlager udlejes i Sydhavnen,  Bådehavnsgade 38, 2450 København SV

700 m²

150 kr.

105000 kr.

225 m² værksted i København SV,  Bådehavnsgade 38, 2450 København SV

225 m²

700 kr.

157500 kr.

Engrossalg, showroom og lager,  Bådehavnsgade 46 A, St., 2450 København SV Centralt beliggende ejendom,  Bådehavnsgade 38, 2450 København SV

Valby

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

1879-1879 m²

400 kr.

1061635 kr.

Logistiklokaler i velfungerende ejendom,  Trekronergade 126 E, St., 2500 Valby

717 m²

500 kr.

358500 kr.

Butik, kontor og lettere produktion,  Gl. Køge Landevej 77, 2500 Valby

450 m²

800 kr.

360000 kr.

Årlig leje og drift fra

Centralt og synlig lejemål,  Retortvej 1 A, 2500 Valby

Glostrup

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Grundstykke på 7.900 m² til leje,  Fabriksparken 20, 2600 Glostrup

7900 m²

65 kr.

513500 kr.

Højloftet lagerejendom,  Naverland 7, 2600 Glostrup

5658 m²

325 kr.

2546100 kr.

Lager-/kontorlejemål med masser muligheder.,  Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup

5445 m²

295 kr.

2069100 kr.

Regulært og højloftet lagerhal,  Naverland 8, 2600 Glostrup

4720 m²

375 kr.

2256160 kr.

Befæstet udendørs areal - Glostrup,  Paul Bergsøes Vej 17, 2600 Glostrup

4500 m²

125 kr.

562500 kr.

4000-16000 m²

375 kr.

1968000 kr.

Fleksibel ejendom med lager/produktion samt kontorer,  Smedeland 26 A, 2600 Glostrup

3653 m²

300 kr.

1475812 kr.

Velbeliggende kontor, lager og showroom,  Naverland 1 D, 2600 Glostrup

1938 m²

375 kr.

920550 kr.

Højloftet lagerlokaler uden søjler,  Fabriksparken 22, 2600 Glostrup

1801 m²

400 kr.

882490 kr.

Sikker kælder velegnet til værdilager,  Farverland 6, kl, 2600 Glostrup

1562 m²

315 kr.

492030 kr.

Velbeliggende lager,  Smedeland 15, st, 2600 Glostrup

1091 m²

375 kr.

520407 kr.

Lager og produktionslokaler med mindre lettere værksted,  Naverland 11, st., 2600 Glostrup

1011 m²

200 kr.

328575 kr.

940-7238 m²

325 kr.

423000 kr.

Velbeliggende erhvervsejendom,  Fabriksparken 7-9, 2600 Glostrup

Stor lagerhal med gode tilkørselsforhold og ramper,  Naverland 7-11, 2600 Glostrup

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 65


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Bredgade 19, st. baghuset, 1260 København K

Uplandsgade 70, 2300 København S

Funktionelt produktionslejemål i charmerende ejendom

Produktions- og butikslokale med mange muligheder

Attraktiv ejendom ved Amalienborg, belig. i havehusets stueetage, fleksibel indretning med mange muligheder for skræddersyet produktionsmiljø. To store lyse lokaler og muligr at leje af yderligere 138 m² lager.

Flotte lokaler med lang glasfacade. Mange indretnings- og erhvervsmuligheder, beliggende blot tre km fra Rådhuspladsen og 500 m fra Øresund. Udsigt til Kløvermarkens grønne rekreative arealer. Betalingsfri P-zone.

Areal:

167 m²

Areal:

Årlig leje pr. m²:

850 kr.

Årlig leje pr. m²:

Årlig leje:

fra 141.950 kr.

410 m² 750 kr.

Årlig leje:

fra 307.500 kr.

Glostrup

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Velbeliggende lager - 2 lejemål,  Naverland 21, 2600 Glostrup

929-4072 m²

325 kr.

378103 kr.

Lager, produktion, værksted el. lign. Hersted Industripark,  Farverland 3-5, 2600 Glostrup

616-4352 m²

200 kr.

197120 kr.

Velbeliggende lagerlokale,  Smedeland 36, lager, 2600 Glostrup

585 m²

400 kr.

296010 kr.

314 m² kontor og 234 m² lager tæt på Ringvej 3,  Ejby Industrivej 36, 2600 Glostrup

548 m²

622 kr.

564988 kr.

542-1719 m²

275 kr.

236854 kr.

361 m²

375 kr.

167504 kr.

Lager-/kontordomicil i Glostrup - yderst velbeliggende,  Herstedøstervej 7, 2600 Glostrup Mindre lagerlejemål med port i jordhøjde,  Naverland 25-27, 2600 Glostrup

Rummeligt lagerdomicil med gode adgangsveje Fabriksparken 20, 2600 Glostrup

Højloftet lager i dynamisk erhvervsområde Moderne højloftet lager med to sluser, stor port i jordplan. Kontorfaciliteter, spiserum, køkken og gode toiletforhold. Kørefast areal med mulighed for leje af naboareal på op til 7.900 m². Central placering.

Areal:

2.318 m²

Årlig leje pr. m²:

400 kr.

Årlig leje og drift:

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

66 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012

fra 1.121.912 kr.


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk Glostrup

Beskrivelse af lejemål Lager/produktionslokale.,  Fabriksparken 16, 2600 Glostrup Attraktivt kontor- og lagerlejemål eller bare kontor,  Naverland 13-15, 2600 Glostrup Lager og produktionslokale,  Fabriksparken 16, 2600 Glostrup

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

277 m²

645 kr.

178665 kr.

235-992 m²

600 kr.

161915 kr.

193 m²

492 kr.

94956 kr.

Brøndby

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Yderst indbydende logistikejendom,  Kornmarksvej 25, 2605 Brøndby

3926 m²

275 kr.

1672476 kr.

Lagerlejemål i spændende erhvervsejendom,  Park Allé 350-352, 2605 Brøndby

2140 m²

375 kr.

1052880 kr.

Lagermed kontor i priorparken,  Priorparken 502, 2605 Brøndby

1970 m²

271 kr.

533870 kr.

1513-10750 m²

375 kr.

655129 kr.

1000-2000 m²

390 kr.

525000 kr.

Lyse lager og produktionslokaler udlejes,  Midtager 29, midterb., 2605 Brøndby

804 m²

325 kr.

353760 kr.

Lager med 65 m² kontor i Brøndby,  Industrivej 45, 2605 Brøndby

724 m²

325 kr.

321456 kr.

Lejemål i fuldt udbygget erhvervs område i Brøndby,  Midtager 29, m.fl. port F, 2605 Brøndby

565 m²

295 kr.

231650 kr.

Super lager - med høj port - gode tilkørsels forhold,  Søndre Ringvej 49, 2605 Brøndby

530 m²

420 kr.

302100 kr.

Godt mellemstort lager med kontor,  Kornmarksvej 26, 2605 Brøndby

490 m²

400 kr.

266070 kr.

Kælderlejemål, mulighed for kontorlokaler,  Sognevej 25, kld. Bygn. 87, 2605 Brøndby

334 m²

150 kr.

50100 kr.

312-1347 m²

325 kr.

138528 kr.

Højloftet lager i logistikejendom,  Kornmarksvej 20, 2605 Brøndby De markante Dunlophaller v, Amtsgården udlejes,  Industrisvinget 5, A, 2605 Brøndby

Lager, kontor, kælder & gårdareal,  Industrivej 39, 2605 Brøndby Håndværkslokaler med port - centralt beliggende,  Vibeholms Allé 16, under E, 2605 Brøndby

245 m²

450 kr.

130830 kr.

Værksted med central beliggenhed!,  Vibeholms Allé 16, 2605 Brøndby

245-500 m²

450 kr.

130830 kr.

Super centralt beliggende håndværkslokaler,  Vibeholms Allé 16, stuen D, 2605 Brøndby

240-485 m²

500 kr.

140160 kr.

212 m²

275 kr.

82680 kr.

200-800 m²

350 kr.

80000 kr.

91-808 m²

300 kr.

27300 kr.

8-46 m²

750 kr.

7120 kr.

2-100 m²

600 kr.

1200 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Lagerlokale udlejes i populært industriområde i Brøndby,  Engager 2-4, st., 2605 Brøndby Værksted, Lager, Showroom, Engroshandel etc.,  Vallensbækvej 13, B, 2605 Brøndby Lagerlokaler på Nygårds Plads,  Nygårds Plads 21, kl., 2605 Brøndby Arkiv / lager,  Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby Depotrum til opbevaring,  Sdr. Ringvej 49, 2605 Brøndby Rødovre

Beskrivelse af lejemål Højloftet og fleksibelt lager med rampe,  Valhøjs Allé 190, 2610 Rødovre

1340 m²

325 kr.

570840 kr.

Kontor tæt ved motorvej E47 og E55,  Islevdalvej 142, 1., 2610 Rødovre

662 m²

475 kr.

397862 kr.

Lagerlokaler med god beliggenhed i Rødovre udlejes,  Islevdalsvej 100, 2610 Rødovre

526 m²

375 kr.

197250 kr.

475-900 m²

350 kr.

226100 kr.

447 m² lager uden drift. ,  Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre

447 m²

300 kr.

134100 kr.

Lagerlejemål med gode til- og frakørselsmuligheder,  Islevdalsvej 100, 2610 Rødovre

430 m²

375 kr.

161250 kr.

Let adgang til motorvej og centrum ,  Islevdalvej 47, 2610 Rødovre

300 m²

400 kr.

147900 kr.

Jyllingevej – let forbindelse til motorvej og centrum,  Islevdalvej 53, st th, 2610 Rødovre

276 m²

546 kr.

176364 kr.

Kontor udlejes i velfungerende erhvervsejendom,  Islevdalvej 144, 1 tv, 2610 Rødovre

271 m²

475 kr.

162871 kr.

Produktionslokale / Værksted,  Egegårdsvej 56, 2610 Rødovre

185 m²

675 kr.

129500 kr.

Rødovre: 180 m² lager tæt på trafiknudepunkt.,  Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre

180 m²

650 kr.

117000 kr.

Kontorlejemål på 174 m²,  Valhøjs Allé 190, 2610 Rødovre

174 m²

575 kr.

118494 kr.

Rødovre: Lager / kontor på 130 m² med niveaufri adgang,  Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre

130 m²

650 kr.

84500 kr.

35-110 m²

450 kr.

16800 kr.

30 m²

600 kr.

18000 kr.

Kontor, lager- og produktionslokaler,  Islevdalvej 148, 2610 Rødovre

Lager - kontor - showroom - øvelokale - andet,  Islevdalvej 154, Kælder, 2610 Rødovre Kontor / Lager,  Islevbrovej 16, 2610 Rødovre

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 67


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Hørsvinget 7, 2630 Taastrup

Rugvænget 21 O, 1, 2630 Taastrup

lager- og kontorlejemål i nydeligt erhvervsområde

Kontorlokaler med mindre lagerareal udlejes

Lager med tilhørende kontorer og showroom beliggende centralt i Klovtofte erhvervsområde mellem Roskildevej og Vestmotorvejen. Gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Lageret har en lofthøjde på

Tæt på Roskildevej, gode tilkørselsforhold til Holbækmotorvejen og Motorring 4. Funktionelle lokaler bestående af 94 m² kontor og 40 m² lager/lettere produktion med godt lysindfald fra store vinduespartier.

Areal:

Areal:

Årlig leje pr. m²: Årlig leje og drift:

6.618 m² 375-600 kr. fra 3.050.898 kr.

134 m²

Årlig leje pr. m²:

505 kr.

Årlig leje:

fra 67.670 kr.

Albertslund, Vallensbæk

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Showroom, kontorer og lager,  Stensmosevej 24A, 2620 Albertslund

2544 m²

425 kr.

1231296 kr.

Lager med overdækning langs facaden,  Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund

2031 m²

395 kr.

802245 kr.

Lager med mindre kontor,  Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund

1966 m²

395 kr.

776570 kr.

Nyrenoveret lager - loftshøjde 3,30 - 3,70 m,  Roholmsvej 12, 1.sal, 2620 Albertslund

1855 m²

398 kr.

847735 kr.

Stort lagerlejemål i synlig erhvervsejendom,  Roskildevej 16, 2620 Albertslund

1096 m²

375 kr.

522792 kr.

Lagerlejemål med 2 store porte,  Stensmosevej 24B+C, Stuen, 2620 Albertslund

953 m²

425 kr.

461252 kr.

Kontor og serviceerhverv,  Roholmsvej 10, 1.sal, 2620 Albertslund

454 m²

398 kr.

207478 kr.

Gode lokaler til håndværk, produktion eller lager,  Værkstedsgården 7A, 2620 Albertslund

364 m²

400 kr.

211120 kr.

Spændene lejemål til showroom,  Stensmosevej 22C, stuen, 2620 Albertslund

247 m²

600 kr.

162773 kr.

52-232 m²

395 kr.

27612 kr.

Mindre lager- og værkstedslejemål,  Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund Lager med tilhørende kontor – stort udenomsareal,  Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk

931 m²

350 kr.

444087 kr.

597-738 m²

350 kr.

295515 kr.

590-6945 m²

375 kr.

283790 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Byggemulighed - Nyt domicil evt. med tilknyttet lager,  Erik Husfeldts Vej 4, 2630 Taastrup 2500-15000 m²

975 kr.

3062500 kr.

Højloftet lager,  Hørskætten 5, 2630 Taastrup

1655 m²

400 kr.

852325 kr.

Lyst og regulært lagerlokale på 947 m² ,  Rugvænget 22, A, 2630 Taastrup

950 m²

350 kr.

411350 kr.

Spændende kontor- og lagerlejemål ,  Helgeshøj Allé 28-30, 2630 Taastrup

762 m²

375 kr.

348996 kr.

661-4015 m²

200 kr.

189046 kr.

597 m² lager og 141 m² kontorer,  Park Alle 382, 2625 Vallensbæk Moderne logistik- og lagerejendom,  Jydekrogen 4, 2625 Vallensbæk Taastrup

Beskrivelse af lejemål

Lager & kontor i flere størrelser - MED INDFLYTNINGSRABAT,  Hørsvinget 7, 2630 Taastrup Attraktiv erhvervsadresse med nemme adgangsforhold.,  Rugvænget 33, 2630 Taastrup

550 m²

515 kr.

283250 kr.

500-1200 m²

250 kr.

175000 kr.

363 m²

188 kr.

117612 kr.

360-728 m²

375 kr.

172440 kr.

Højlager med tilhør. kontorer i Klovtofte Erhvervsområde,  Hørskætten 30-32, 2630 Taastrup 340-2401 m²

375 kr.

159800 kr.

Lager med kontor og service/reservedelslager,  Helgeshøj Allé 12, 2630 Taastrup

305-2462 m²

375 kr.

139690 kr.

253 m²

375 kr.

115621 kr.

252-1615 m²

300 kr.

96516 kr.

Billige lokaler til kontor/lager/let produktion,  Kuldyssen 13, 1, 2630 Taastrup Lager lokale med adgang via aluport og vareelevator,  Roskildevej 342, kld 1a, 2630 Taastrup To gode lagerlejemål i Klovtofte Erhvervsområde,  Hørskætten 18-20, 2630 Taastrup

Lager i moderne og velholdt ejendom,  Helgeshøj Allé 24, 2630 Taastrup Lejemål med kontor & lager,  Helgeshøj Allé 16-18, 2630 Taastrup

Lager/produktionslokale med mindre kontor tilknyttet,  Roskildevej 342, kld. 12a, 2630 Taastrup

251 m²

188 kr.

81324 kr.

Lager ved Hø’je Tåstrup Station ,  Thistedgade 8, Kld., 2630 Taastrup

215 m²

400 kr.

86000 kr.

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

68 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk Taastrup

Beskrivelse af lejemål Ejendom i attraktivt erhvervsområde,  Mårkærvej 5-9, 2630 Taastrup

Størrelse

Årlig leje pr. m²

183-1765 m²

400 kr.

88389 kr.

180 m²

188 kr.

58320 kr.

14 m²

1200 kr.

16800 kr.

Lager/produktionslokale med portadgang,  Roskildevej 342, kld. 6b, 2630 Taastrup Attraktiv erhvervsadresse i trygge omgivelser.,  Rugvænget 33, 2630 Taastrup

Årlig leje og drift fra

Ishøj

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Lager med tilhørende kontor i erhvervsområde,  Baldersbækvej 8 B, 1, 2635 Ishøj

637 m²

445 kr.

283465 kr.

Kælderlokaler i Ishøjs erhvervskvarter,  Baldersbækvej 8 C, Kld., 2635 Ishøj

322 m²

150 kr.

48300 kr.

Lager- og kontorlokaler med gode tilkørselsforhold,  Baldersbækvej 8 D, 1 Tv., 2635 Ishøj

285 m²

365 kr.

104025 kr.

Regulært lager i Ishøjs industrikvarter,  Baldersbækvej 8 D, st tv, 2635 Ishøj

268 m²

375 kr.

100500 kr.

Lager- og produktionslokale,  Baldersbækvej 8 D, St. Tv., 2635 Ishøj

268 m²

375 kr.

100500 kr.

Godt lager/produktionslokale i Ishøjs erhvervskvarter,  Baldersbækvej 8 C, St. Tv., 2635 Ishøj

122 m²

375 kr.

45750 kr.

Hvidovre

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Let produktion - lager - kontor,  Kanalholmen 14-18, 2650 Hvidovre

5954 m²

398 kr.

2720978 kr.

1.585 m² stort lager- og kontorlejemål tilbydes,  Jernholmen 43-47, 2650 Hvidovre

1585 m²

395 kr.

825785 kr.

Fitness Center / Træningslokaler,  Immerkær 27, 2650 Hvidovre

1200 m²

450 kr.

594000 kr.

Lager- og kontorlejemål,  Kanalholmen 14-18, 2650 Hvidovre

1005 m²

450 kr.

511545 kr.

Lager med mindre kontor,  Kanalholmen 14-18, 2650 Hvidovre

792 m²

398 kr.

361944 kr.

Lagerlejmål, loftshøjde ca. 3,6 m.,  Hammerholmen 9-13, 2650 Hvidovre

715 m²

398 kr.

326755 kr.

Lager - showroom - kontor,  Hammerholmen 9-13, 2650 Hvidovre

484 m²

461 kr.

251680 kr.

403 m² lager tilbydes,  Jernholmen 39-47, 2650 Hvidovre

403 m²

395 kr.

209963 kr.

Lager / kontor / oplagsplads - fra 403 til 4.212 m²,  Jernholmen 39-47, 2650 Hvidovre

403-4212 m²

395 kr.

209963 kr.

Pæn og velholdt kontorejendom, let lager/showroom,  Avedøreholmen 46, 2650 Hvidovre

399-1017 m²

450 kr.

225036 kr.

385 m²

398 kr.

175945 kr.

Arkiv/Kælderlokaler/Mindre lager lejemål,  Stamholmen 147-161, 2650 Hvidovre

60-300 m²

350 kr.

27960 kr.

Storkøbenhavns bedst beliggende erhvervsområde.,  Jernholmen 43-47, 2650 Hvidovre

44-650 m²

575 kr.

29920 kr.

20-1506 m²

400 kr.

8260 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

1290-2100 m²

400 kr.

625650 kr.

1082 m²

750 kr.

973800 kr.

910-1180 m²

400 kr.

441350 kr.

305-685 m²

489 kr.

176900 kr.

40 m²

540 kr.

21600 kr.

Produktionslokaler for levnedsmiddel og/eller engros ,  Svejsegangen 3, 2690 Karlslunde

650 m²

575 kr.

373750 kr.

300 m² Lager/produktion ,  Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde

300 m²

500 kr.

150000 kr.

Billige lagerlokale,  Sortemosen 12, 2690 Karlslunde

200 m²

175 kr.

40000 kr.

Lagerlejemål med kontor,  Hammerholmen 9-13, stuen, 2650 Hvidovre

Lagerlokaler lige ved Rødovre Station,  Immerkær 27, 2650 Hvidovre Greve, Karlslunde

Beskrivelse af lejemål Lager og kontor tæt på motorvej,  Agenavej 29, 2670 Greve

Markant ejendom med bedste beliggehed ud til motorvejen,  Ventrupparken 8, C, 2670 Greve Højloftet lagerlokale med pæne lyse kontorer,  Agenavej 31, st, 2670 Greve Kontor og lager med stor visualitet til motorvejen,  Hundigevej 79, 2670 Greve Uopvarmet lager lokale udlejes,  Havbogårdsvej 5, 2680 Solrød

Herlev, Skovlunde

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Ledige lagerlokaler,  Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev

8500 m²

400 kr.

3400000 kr.

Lager, produktion, kontor med facade direkte til Ring 3,  Lyskær 7, 2730 Herlev

5020 m²

354 kr.

1777080 kr.

Produktion/lager i Mørkhøj Industrikvarter i Herlev,  Transformervej ., 2730 Herlev

1200 m²

425 kr.

510000 kr.

Centralt placerede lager/produktionslokaler,  Hørkær 3, 2730 Herlev

1169 m²

350 kr.

509684 kr.

526 m²

325 kr.

220394 kr.

Lagerlejemål lav leje,  Marielundvej 46D, 1, 2730 Herlev

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 69


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Stamholmen 111, 2650 Hvidovre

Hundigevej 79, 2670 Greve

Velfungerende domicillejemål på Avedøre Holme

Kontor og let lager med god adgangsvej

Beliggende i pæn veldrevet ejendom på Avedøre Holme med gode tilkørselsforhold, mange p-pladser og off. transportmuligheder. Kan opdeles i enheder fra +500 m². Flot reptionsområde, gode kontor- og lagerforhold.

Moderne kontor- og lagerfaciliteter i stueplan med god synlighed til motorvejen. Lejemålet kan eventuelt sammenlægges med 685 kvm kontor og højloftet lager. Fine parkerings- og aflæsnings-muligheder.

Areal:

Areal:

Årlig leje pr. m²: Årlig leje og drift:

500-4.192 m² 375-575 kr. fra 245.500 kr.

204 m²

Årlig leje pr. m²:

600 kr.

Årlig leje og drift:

fra 140.964 kr.

Herlev, Skovlunde

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Blandet bolig og erhverv,  Marielundvej 27, 2730 Herlev

300 m²

880 kr.

264000 kr.

280 m² kælder,  Ellekær 5, 2730 Herlev

280 m²

250 kr.

70000 kr.

250 m² Værksted/Lager med mindre kontor,  Symfonivej 29 st, 2730 Herlev

250 m²

600 kr.

150000 kr.

250 m² nye flotte kontorlokaler og 250 m² lager/værksted,  Symfonivej 29, st. & 1, 2730 Herlev Kontor/showroom med tilhørende lager,  Marielundvej 46 C, 2730 Herlev 502 m² velfungerende lejemål - kontor og lager,  Marielundvej 46B, st, 2730 Herlev

250 m²

600 kr.

150000 kr.

203-623 m²

425 kr.

86275 kr.

190-502 m²

325 kr.

79610 kr.

Kontor/Showroom med tilhørende lager,  Marielundvej 46B, 1, 2730 Herlev

180-1580 m²

325 kr.

75420 kr.

Velfungerende lager- og kontorlejemål,  Marielundvej 46H, st., 2730 Herlev

180-332 m²

425 kr.

93420 kr.

Velfungerende kontor med mindre lager,  Marielundvej 46E, 1., 2730 Herlev

120-1542 m²

325 kr.

50328 kr.

6566 m²

375 kr.

3092586 kr.

Centralt lagerlejemål med administration,  Mileparken (lager) 13, 2740 Skovlunde Fleksibel lager ejendom,  Literbuen 11, 2740 Skovlunde

693-2362 m²

375 kr.

338877 kr.

Centralt lager beliggende i Skovlunde Erhvervsområde,  Literbuen 9, 2740 Skovlunde

464 m²

375 kr.

226896 kr.

Lager med port og lille kontor,  Meterbuen 6-12, stue Bygn. 7, 2740 Skovlunde

215 m²

390 kr.

107500 kr.

110-4492 m²

375 kr.

53900 kr.

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Kontor/lager med direkte tilkørsel til motorringvej 4,  Tempovej 39, st, 2750 Ballerup

12500 m²

475 kr.

5937500 kr.

Lagerlejemål i Ballerup,  Baltorpbakken 1, 2750 Ballerup

2600 m²

500 kr.

1300000 kr.

Billigt lager i Ballerup,  Industriparken 22B, 2750 Ballerup

1404 m²

375 kr.

526500 kr.

450-1044 m²

360 kr.

198900 kr.

Flere gode kontor-/lagerlejemål centralt i Skovlunde ,  Mileparken 18, 2740 Skovlunde Ballerup, Måløv

Højloftet lager,  Tempovej 16, kl A, 2750 Ballerup Mindre produktion/lager lokale,  Brydehusvej 20, 2750 Ballerup

150 m²

560 kr.

96000 kr.

Byggeri ved hovedindfaldsvej til Københavns centrum,  Måløv Teknikerby 2, 2760 Måløv

7000-20988 m²

550 kr.

3850000 kr.

Boksbutik/Lagerlokale i pæn erhvervsejendom,  Måløv Stationsplads 11-13, 2760 Måløv

1000 m²

325 kr.

585000 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

979215 kr.

Kastrup, Dragør

Beskrivelse af lejemål Attraktivt lagerlejemål med tilhørende kontorer,  Smedekærvej (kontor/lager) 33, 2770 Kastrup

2019 m²

375 kr.

115-400 m²

450 kr.

55775 kr.

Højlager i Dragør - lufthavnen - mulighed for kontor,  A. P. Møllers Allé 55, 2791 Dragør

796 m²

695 kr.

632820 kr.

Lager/produktion med tilstødende kontorlokaler,  Møllelodden 4, st, 2791 Dragør

650 m²

400 kr.

336700 kr.

Kontor med tilhørende lager,  Egensevej 25, stuen, 2770 Kastrup

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

70 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


Når du skal leje nye lokaler - se meget mere på Lokalebasen.dk

Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby

Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Nyt erhvervsbyggeri på attraktiv erhvervsgrund

Muligheder for af- og pålæsning til alle lagerlokaler

Centralt, tæt på Helsingørmotorvejen og Ring 4 med Burmeister & Wain Energi og Thrane & Thrane som nabo - tilbydes 19.000 m² kontor/lettere produktion. Området udlagt til kontor, produktion, lager, værksted m.v..

Separate, aflåselige lejemål, tørt og ventileret med adgang døgnet rundt. I stueplan direkte adgang via porte og rampe, i underetagen nem adgang via kæmpe vareelevator. Loftshøjde 3,5 m, betongulve, god belysning.

Areal:

Areal:

15-2.200 m²

Årlig leje pr. m²:

400-450 kr.

Årlig leje og drift:

fra 8.175 kr.

3.500-19.000 m²

Årlig leje pr. m²: Årlig leje og drift:

1.200 kr. fra 4.970.000 kr.

Kgs. Lyngby, Holte, Søborg, Hørsholm

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Domicil,  Maglebjergvej 5, 2800 Kongens Lyngby

545-1540 m²

650 kr.

408750 kr.

Kontor- og produktionslejemål,  Lundtoftegårdsvej 97-99, 2800 Kongens Lyngby

357-1116 m²

600 kr.

308091 kr.

45 m²

1050 kr.

47250 kr.

688 m²

453 kr.

369456 kr.

Opbevaring - Lagerplads - Kontor,  Lundtofteparken 63, kld., 2800 Kongens Lyngby Lager / Produktion / Kontor til leje,  Skovlytoften 6, 2840 Holte Lagerhal til opbevaring,  Øverødvej 201, 2840 Holte

150-450 m²

270 kr.

40500 kr.

Kælder/arkiv i traditionelt erhvervsområde,  Telefonvej 8 D, 2860 Søborg

893 m²

200 kr.

334875 kr.

Lager/Produktion Kontor,  Vandtårnsvej 72, 1, 2860 Søborg

410 m²

395 kr.

161950 kr.

Lager/Produktions Lokaler,  Vandtårnsvej 72, 1, 2860 Søborg

200 m²

420 kr.

84000 kr.

40-543 m²

400 kr.

16000 kr.

Lagerlokaler under Høje Gladsaxe Centret,  Høje Gladsaxe Torv 2, 2860 Søborg Velbeliggende lokaler i pæn ejendom,  Ambolten 8, St., 2970 Hørsholm Lager i god tør kælder,  Kærvej 2, 2970 Hørsholm

270 m²

750 kr.

247050 kr.

35-60 m²

600 kr.

21000 kr.

Helsingør

Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

Produktion, lager, kontor - større lejemål muligt,  Haderslevvej 27 C, 3000 Helsingør

304 m²

277 kr.

110352 kr.

Godt kontor/erhvervslokale,  HC Ørstedvej 6, 1, 3000 Helsingør

239 m²

500 kr.

119500 kr.

Lokale på pæn og vedligeholdt landbrugsejendom,  Borsholmvej 37A, St., 3000 Helsingør

172 m²

437 kr.

75164 kr.

Kælderlokale/lager med gode tilkørselsforhold,  Ole Rømers Vej 4, kld., 3000 Helsingør

115 m²

240 kr.

39100 kr.

86 m²

661 kr.

56846 kr.

10-25 m²

1200 kr.

12000 kr.

Størrelse

Årlig leje pr. m²

Årlig leje og drift fra

1442 m²

425 kr.

612850 kr.

Uopvarmet lagerlokale,  Ravnsbjergvej 24, 3400 Hillerød

85-85 m²

310 kr.

26350 kr.

Garager/lager centralt i Hillerød uopvarmet,  Frederikværksgade 11b, Gården, 3400 Hillerød

40-73 m²

500 kr.

20000 kr.

Lager- og værkstedslokaler 86 kvm pr rum ,  H.C. Ørsteds Vej 20, 3000 Helsingør Depotrum,  Borsholmvej 37, 3000 Helsingør Hillerød, Allerød, Birkerød

Beskrivelse af lejemål Højlager i erhvervsbyggeri,  Herredsvejen 2, 3400 Hillerød

Kælderlejemål lige i centrum af Hillerød,  Langesvej 2, Kld., 3400 Hillerød

40-80 m²

500 kr.

20000 kr.

Stort og præsentabelt erhvervslejemål,  Gydevang 17-19, 3450 Allerød

586-6317 m²

350 kr.

259012 kr.

Fleksible kontor- og lagerlokaler,  Gydevang 2-4, st.+1., 3450 Allerød

534-1570 m²

725 kr.

434676 kr.

58-64 m²

725 kr.

50866 kr.

49-291 m²

725 kr.

42973 kr.

Præsentabelt lejemål i markant ejendom,  Hejrevang 21 F, st., 3450 Allerød Produktion/lager i Nordsjællands flotteste erhvervsområde,  Hejrevang 21 H, 3450 Allerød

Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 71


Lokalebasen.dk – hjælper hver dag Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Kontorlejemål - præsentabel domicilejendom,  Storegade 88, 1, 6100 Haderslev

85 m²

UDLEJET

Nyistandsat kontor/butik/produktion på Westend 13 udlejes,  Westend 13, stuen, 1661 København V

75 m²

UDLEJET

Synligt hjørnelejemål ved Ring 3,  Hørkær 30, 1, 2730 Herlev

188 m²

UDLEJET

Lejemålet er en høj kælder, og pænt istandsat med stærkstrøm,  Strandlodsvej 9F, kld, 2300 København S

194 m²

UDLEJET

Super beliggenhed i Roskilde. Butik, Kontor, lager, værksted,  Ringstedvej 73, 4000 Roskilde

291 m²

UDLEJET

272 m² lige over for Nørreport,  Nørre Voldgade 80, 1, 1358 København K

272 m²

UDLEJET

Kælderlejemål - tørt og med EL,  Hammerholmen 9-13, Kælder, 2650 Hvidovre

344 m²

UDLEJET

Kontorlejemål - indrettes i samarbejde med lejer,  Roholmsvej 12 A, Stuen, 2620 Albertslund

320 m²

UDLEJET

T E

Yderst anvendelige udstillings- og værkstedslokaler,  Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Godt og højloftet lokale med flot lysindfald,  Esromgade 15, 2200 København N Fleksible & Flotte Kontorer til Super pris!,  Søvangsvej 1-5, 1.sal, 2650 Hvidovre Stort værksted / Lager,  Søren Nymarks Vej 4, 8270 Højbjerg Billige Lagerlokaler,  Vordingborgvej 158 A, 4681 Herfølge Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik,  Klosterport 4, 8000 Århus C

J E

Kontor/butik og kombineret bolig & erhverv,  Ørestads Boulevard 61 B-C, st., 2300 København S Kontorer med stil midt i Ørestad City,  Ørestads Boulevard 61 F, 1-7, 2300 København S

Kontor/butik og kombineret bolig & erhverv,  Ørestads Boulevard 61 B-C, st., 2300 København S Pænt lager/kontor med facade ud til Hammershusvej,  Hammershusvej 3A, 7400 Herning Flot kælderlejemål til lager/arkiv/showroom m.v.,  Gunnekær 8, kld., 2610 Rødovre

L D

Godt og højloftet lokale med flot lysindfald,  Esromgade 15, 2200 København N Kontor med lager eller produktion,  Frydensbergvej 41, 3660 Stenløse

Valby - kontor i ejendom med elevator,  Toftegaards Allè 7, 2500 Valby Kontor i Slangerup,  Banegraven 16, 3550 Slangerup

369 m²

UDLEJET

50-200 m²

UDLEJET

82-1672 m²

UDLEJET

1730 m²

UDLEJET

65-130 m²

UDLEJET

278 m²

UDLEJET

94-120 m²

UDLEJET

93-193 m²

UDLEJET

94-120 m²

UDLEJET

375 m²

UDLEJET

150-200 m²

UDLEJET

50-200 m²

UDLEJET

182 m²

UDLEJET

167 m²

UDLEJET

100-900 m²

UDLEJET

299 m²

UDLEJET

Lejemål i alle størrelser i moderne kontorfællesskab,  Naverland (fællesskab) 2, 2600 Glostrup

18-200 m²

UDLEJET

Lys og centralt beliggende kontorejendom, gode p-forhold. ,  Valdemarstorvet 1, 2, 4760 Vordingborg

90-110 m²

UDLEJET

Kontor med lager i Herlev,  Ellekær 7, st., 2730 Herlev

Charmerende kontorlokaler i Brandrupdam. ,  Centervej 2A, 1. sal, 6000 Kolding

119 m²

UDLEJET

20-55 m²

UDLEJET

13-169 m²

UDLEJET

227 m²

UDLEJET

Kontorlokale på Nørrebrogade i Fredericia udlejes,  Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia

85-200 m²

UDLEJET

Kontorlokaler i nyere opført ejendom med mulighed for lager,  Agerhatten 16 A,B,C, 5220 Odense SØ

50-132 m²

UDLEJET

145 m²

UDLEJET

Kontor/klinik tæt på bymidten med mulighed for parkering,  Østergade 68, st, 5000 Odense C

29 m²

UDLEJET

Kontorfællesskab - kort afstand til Rådhuspladsen.,  Vester Voldgade 86, 1, 1552 København V

80 m²

UDLEJET

Rødovre: 63m² lyse kontor lokaler med central placering.,  Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre

63 m²

UDLEJET

U

2 lokaler udlejes samlet eller hver for sig. ,  Thingvalla Allé 16, Baghuset, 2300 København S Kontorfællesskab,  Naverland 1, 1, 2600 Glostrup

Kontorlejemål i den gamle cigarfabrik,  Ndr. Fasanvej 113-115, 3, 2000 Frederiksberg

Markant domicil,  Hovedvejen 206, 2600 Glostrup

Mindre kontorlejemål i charmerende hjørneejendom,  Højbro Plads 21 A, 2. sal, 1200 København K

67 m²

UDLEJET

Flermandskontorer i velbeliggende ejendom,  Baldersbækvej 8 A, 1 th, 2635 Ishøj

393 m²

UDLEJET

Nyistandsat kontorlejemål beliggende i Indre by,  Frederiksborggade 5 C, 1. sal, 1360 København K

198 m²

UDLEJET

1040 m²

UDLEJET

400-1342 m²

UDLEJET

176 m²

UDLEJET

167-368 m²

UDLEJET

Lagerlokale / Opbevaringsplads udlejes ,  Moltkesvej 10, 4690 Haslev

140 m²

UDLEJET

Nyere lagerlokale,  Lejrvej (lager) 29, 3500 Værløse

267 m²

UDLEJET

100-1000 m²

UDLEJET

Atraktiv beliggende i Højbjerg,  Michael Drewsensvej 17, 8270 Højbjerg Lagersalg,  Smedeland 28, 2600 Glostrup Flotte nyopførte kontorlokaler i grønne omgivelser,  Bybjergvej 14, 3060 Espergærde 167m² Produktion, Lager i Jordplan,  Krimsvej 5, Stuen Vest, 2300 København S

Forskellige lokaler, størrelse, standart,  Kirkerupvej 33, 4200 Slagelse

180 udlejninger i alt i perioden Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

72 / LOKALEGUIDEN / nr 1 / 2. ÅRGANG / marts 2012


virksomheder med at finde nye erhvervslokaler Beskrivelse af lejemål

Størrelse

Velbeliggende flagship store i Københavns SoHo tilbydes ,  Gammel Mønt 9, 1007 København K

219 m²

UDLEJET

Ny Erhvervspark i Aalborg Øst,  Troensevej 4C, 9220 Aalborg Øst

150 m²

UDLEJET

Nyistandsat kontorlejemål beliggende i Indre by,  Frederiksborggade 5 C, 2. sal, 1360 København K

198 m²

UDLEJET

Produktions/lagerlokaler med aluport,  Farum Gydevej 89, 3520 Farum

220 m²

UDLEJET

Flot butikslejemål i Hjørring centrum udlejes,  Østergade 1, 9800 Hjørring

180 m²

UDLEJET

Både stort og småt fra 1999kr. p.p,  Høffdingsvej 34, 2500 Valby

20-1000 m²

UDLEJET

Fleksible & Flotte Kontorer til Super pris!,  Søvangsvej 1-5, 1.sal, 2650 Hvidovre

82-1672 m²

UDLEJET

40 m²

UDLEJET

40 m² kontor til leje,  Kuldyssen 13, 2630 Taastrup

T E

Plads i Kontor / Behandlerfællesskab centralt i Hillerød,  Slotsgade 14A, 1, 3400 Hillerød Kontorhotel i Brøndby,  Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby Lokaler til leje i Trørød i ”det grønne område”,  Staktoften 22, 2950 Vedbæk Lækkert produktions og kontor lejemål.,  Svalehøjvej 5, 3650 Ølstykke Lager/produktion med kontorer,  Sydvestvej 129, st, 2600 Glostrup Kontorlokaler Christianshavn,  Strandgade 36 D, 3, 1401 København K

J E

Herskabeligt kontorlejemål i markant hjørneejendom,  Højbro Plads 21, 1. sal, 1200 København K Centralt beliggende kontorlejemål i Odense,  Nørregade 77-79, 5000 Odense C

Erhvervsejendom, reel bygning mange anvendelsmuligheder,  Skjulhøj Allé 45, 2720 Vanløse Mindre lagerlejemål på 68 m²,  Naverland 11, 2600 Glostrup Lagerplads eller opbevaring,  Gydevang 39-41, 3450 Allerød

L D

Kontorhotel i Brøndby,  Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby Skejby Company House II,  Hedeager 1, 8200 Århus N Industrilokaler i Them,  Industrivej 9, 8653 Them

Centralt belinggende butikslokale i Glostrup,  Hovedvejen 110, st, 2600 Glostrup Nyopført kontor, første række til Øresund,  Kajakvej 2, 2770 Kastrup Attraktivt lejemål i Valby,  Trekronergade 126 A, St., 2500 Valby

Nyistandsatte kontorlokaler med god synlighed i Århus Vest,  Edwin Rahrs Vej 50, 8220 Brabrand lager lokale m.kontor,  Hannovergade 8, 2300 København S

U

Mindre butikslejemål i Randers Centrum,  Vester Kirkestræde 5, St., 8900 Randers C Erhvervslejemål til kontor, klinik, butik, showroom mv.,  Grenåvej 665, 8541 Skødstrup 4.597 m² ledig i flot kontorejendom,  Baltorpvej 158, 2750 Ballerup Butik i Indre By,  Kvæsthusgade 6, kld., 1260 København K

Flotte kontorlokaler i stueplan - alt fremtræder som nyt,  Glarmestervej 16 A, st tv+th, 8600 Silkeborg Loft i City,  Hovedvagtsgade 8, 5, 1103 København K

Hyggeligt fælleskontor søger nye legekammerater,  Skindergade 19, 4 Tv., 1159 København K Gode kontorlejemål - tæt ved Roskilde Havn,  Havnevej 1, 2., 4000 Roskilde Kontor med Newyorker vinduer,  Carl Jacobsens vej 16, 3, 2500 Valby Lokaler til butik - tæt ved kommende supermarked.,  Sensommervej 34, 8600 Silkeborg

10-20 m²

UDLEJET

30-130 m²

UDLEJET

600-3000 m²

UDLEJET

132-650 m²

UDLEJET

400-400 m²

UDLEJET

148 m²

UDLEJET

341 m²

UDLEJET

28-350 m²

UDLEJET

391 m²

UDLEJET

68 m²

UDLEJET

15-2200 m²

UDLEJET

30-130 m²

UDLEJET

576 m²

UDLEJET

100 m²

UDLEJET

225 m²

UDLEJET

500-1250 m²

UDLEJET

293 m²

UDLEJET

466-932 m²

UDLEJET

432 m²

UDLEJET

65 m²

UDLEJET

90-120 m²

UDLEJET

1533-4597 m²

UDLEJET

75 m²

UDLEJET

175-300 m²

UDLEJET

70-140 m²

UDLEJET

10-20 m²

UDLEJET

320-785 m²

UDLEJET

69 m²

UDLEJET

60-90 m²

UDLEJET

Dejlige kontorer - tidligere lægeklinik,  Slotsgade 51, 1, 3400 Hillerød

103 m²

UDLEJET

310m² lyse kontorlokaler med udsigt over Kløvermarken,  Uplandsgade 72, 1, 2300 København S

310 m²

UDLEJET

10-100 m²

UDLEJET

15-70 m²

UDLEJET

Flot kontorhotel til de bedste priser,  Vermlandsgade 51, 2300 København S Lokaler i kreativt kontorfællesskab - flexible vilkår,  Smedeholm 13, 1 B, 2730 Herlev 28 m² hyggeligt butikslejemål,  Greve Midtby Center ., 2670 Greve Præsentabel ejendom,  Strandvejen 64, H, 2900 Hellerup Kontorlokale i charmerende gammel herskabsvilla,  Hellerupgårdvej 18, Kld., 2900 Hellerup

28 m²

UDLEJET

152 m²

UDLEJET

70 m²

UDLEJET

lager/prodution/akiv..m.m masser af muligheder ,  Høffdingsvej 34, 2500 Valby

20-1000 m²

UDLEJET

Kontor ved søerne,  Gl. Kongevej 3-5, 1610 København V

129-357 m²

UDLEJET

ultimo november til ultimo januar Strandvejen 171, 2900 Hellerup Tlf. +45 7020 0814, info@lokalebasen.dk

LOKALEGUIDEN / 73


Flyt til et proFessionelt Kontorhotel på Københavns bedste beliggenheder

HAvnegAde

Arne-JAkobsens Allé

gl. kongeveJ

Kontorhotellet er beliggende mellem Nyhavn og Danmarks Nationalbank med en fantastisk udsigt over havnen. Indretningen er moderne med et stort præsentabelt receptionsområde med specielt designede møbler og ny dansk kunst på væggene.

Nyt kontorhotel i Ørestad i topmoderne bygning. Kontorhotellet råder over udstyr og faciliteter af højeste kvalitet. Kontorerne har arbejdspladser til mellem 2 og 10 personer og mødelokaler med plads til mellem 2 og 50 personer.

Kontorhotellet tilbyder yderst attraktive lokaler med luksuriøst interiør og fantastisk udsigt til søerne. Udvalget af kontorer er perfekt til virksomheder, hvor kun det absolut bedste er godt nok, og hvor image og placering er vigtigt.

Gratis og hurtigt overblik over alle kontorhoteller i København på Kontorfællesskaber.dk Find de interessante emner på vores hjemmeside og få øjeblikkelig tilsendt detaljer og priser pr. email.

MatchOffice ApS Strandvejen 171 2900 Hellerup Danmark Tlf: 3945 8565 post@matchoffice.com

MatchOffice er Danmarks største formidler af kontorhoteller og repræsenterer mere end 150 kontorhoteller og kontorfællesskaber Danmark. I 2011 har flere end 1.500 virksomheder fundet deres nye lokaler gennem MatchOffice.


Fokusmøde om Markedsleje - fokusmøde om prisudviklingen og lejeforhøjelserne i indre by Der er kommet pres på priserne i indre by. Men hvad er markedsniveauet og hvordan udvikler priserne sig? Er der grundlag for at søge en opregulering af priserne på de mest efterspurgte beliggenheder? Hvor stor er risikoen for lejenedsættelser i lejeretten? Gennemgang af seneste domme og prisfastsættelser. Formålet med fokusmødet er at tilbyde struktureret og anvendelig indsigt med faglig dybde i de nugældende faktuelle forhold, rettet specielt mod praktikernes behov i hverdagen.

Fokusmødet afholdes den 15. marts 2012 i København

Fokusmødepartner:

Mere info og tilmelding på: www.magasinetejendom.dk/konference

Magasinet

Web + Nyhedsmail

Brancheguide

Magasinet Ejendom er bygge- og ejendomsbranchens samlende magasin. Magasinet udkomer 11 gange årligt og dækker markedet med nyheder, baggrundsartikler og analyser, der går bagom beslutninger, begivenheder, virksomheder og personer.

På www.magasinetejendom.dk finder du seneste nyheder om bygge- og ejendomsbranchen samt fakta og overblik over regionerne. Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev. Så holder vi dig opdateret om udviklingen i branchen.

Som de eneste i bygge- og ejendomsbranchen, har Magasinet Ejendom lavet en samlet brancheguide. Her får du nemt og hurtigt overblik over de vigtigste virksomheder og personer, der arbejder med byggeri og ejendom i Danmark.

Magasinet Ejendom • www.magasinetejendom.dk • Tlf.: 49 25 39 69


Hvis man ser stort på medarbejdernes trivsel, kan man leje hvor som helst

Norrporten udvikler og udlejer moderne og velbeliggende kontorer baseret på fremsynede virksomheders behov. Alt, hvad vi gør, bygger på et solidt økonomisk fundament samt et grundlæggende ønske om at opbygge og udvikle nære og langsigtede relationer til lejere, leverandører og det omgivende miljø. Læs mere på norrporten.dk eller kontakt Peter Frische på 2819 6677.

Moderne, fleksible kontorer


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.