Page 1

Irakaskuntza Nafarroa Publikoa 88

Lege gordailua NA-3085/2000

zenbakia

2013ko apirila

Geurea!

1


IIP-PAIren ARGI ILUNAK

Zenbaki Zenbaki honetan honetan PAIren ARGIILUNAK………………...2-3

D

atorren ikasturtera begira, aurretik TIL eta gaur IIP deritzona 20 ikastetxetan ezarriko dute guztira 60 ikastetxeetara iritsiz.

Azken

urteetan

zehar

gure

sindikatuak

hezkuntza

departamentuari

erantzunik gabeko informazio gardena eskatu dio eta horregaitik informazio hori ikastetxeetan eskatu dugu galdetegi bat eratu eta igorriz IIP ezarri edo ezarriko duten ikastetxeetara. Bildutako erantzunak bat datoz aurretik genituen ezaugarri ezkorrekin, gure kezka berretsiz. Ezaugarri baikorrak honakoak dira: Irakaslegoaren ardura eta inplikazioa goraipatu behar da baina bide batez oztopo hauetara garamatza: hezkuntz

LAN OSASUNA..…….......4

Lan osasuna

komunitatearen onarpenik gabe inposizioa; informazio zeharkatua; baliabide eskasia; aholkularitza gabezia; koordinazio denborarik eza; formakuntzarik eza; ebaluazio irizpide eta programazioen gabezia; irakaslego finkoaren

Eilastasuna IZARRA EZ ITXI! RECORTES EN EL 0-3.....5

lekualdaketak; abian dauden programak bertan behera uztea; lan karga areagotzea eta estresa. Departamentuak

planifikaziorik

gabeko

apustua

inposatu

du

arazoak

Emakumea

konpontzeko baliabiderik gabe. Nafarroako erdialdean eskolak isteko bidea

A VUELTAS CON LA LOMCE….…...………...........6

behar

Oposaketak

irekitzen du honek eta D ereduan ikasi nahi dutenek kilometro batzuk egin izatera.

Atzerriko

hizkuntzen

komunikazio

gaitasuna

hobetzearen aldekoak gara baina beti bertako hizkuntzetatik abiatuz eta Nafarroako pertsona oroi euskaraz ikasteko eskubidea urratu gabe. Beharrezkoena hizkuntz politiken inguruko eztabaida sortzea

KRISIALDIAREKIN EMAKUMEA……….…......7

da ezarritako programek hezkuntza sisteman duten eraginagatik.

MOBILIZAZIOETARAKO

E

ARRAZOIAK BADIRA...…..8

Durante los últimos años nuestro sindicato ha manifestado, por muchos

l próximo curso el PAI, los antiguos TIL y/o modelos plurilingües,

se

implantará en 20 nuevos centros alcanzando un total de 60 centros.

motivos, su preocupación ante la generalización de estos programas, y por ello hemos pedido una y otra vez al Departamento que ampliase la REPARTO DE EMPLEO.…...9

información sobre los mismos a lo que se ha negado sistemáticamente. Por ello, decidimos recabar información en los propios centros en los que se imparten o se va impartir estos programas desde el próximo curso. Para ello elaboramos un cuestionario que enviamos a todos los centros

EILASTASUNA

que actualmente están impartiendo PAI o que comenzarán a impartirlo el

PALESTINAKO

próximo curso y realizamos entrevistas en una serie de centros elegidos

APARTHEIDA…………......10

aleatoriamente. Las conclusiones que sacamos se basan en un muestreo de 13 centros en los que

PAI está implantado y de 7 en proceso de

implantación, es decir más de un tercio del total. MODIFIC. CONDICIONES JUBILACIÓN + NAO/BON…………………..11

2 Irakaskuntza Publikoa

2013ko apirila


LOS PAIS: MÁS SOMBRAS QUE LUCES www.stee-eilas.org

H

emos constatado que hay una gran coincidencia en las respuestas que hemos recogido y que éstas ratifican nuestra preocupación y confirman los aspectos que a priori considerábamos negativos.

Empezamos destacando los aspectos positivos: hay que resaltar la responsabilidad y la implicación del profesorado de los centros en los que estos programas se están impartiendo, pero al mismo tiempo señalan los problemas y obstáculos que señalamos a continuación: imposición de los programas sin el necesario consenso de la comunidad educativa e incluso con un rechazo explícito; información sesgada antes de su implantación subrayando las bondades y obviando las dificultades; falta de recursos y de materiales; asesoramiento insuficiente; escasez de tiempos de coordinación; falta de formación continua en temas metodológicos, lingüísticos, de atención al alumnado con Necesidades Educativas Específicas; ausencia de programación y de criterios de evaluación comunes; desplazamiento del profesorado con destino definitivo a corto o medio plazo; abandono de otro tipo de programas en marcha (lectura, matemáticas, convivencia…); aumento de la carga de trabajo y el consiguiente estrés (ver artículo sobre el estrés en la página siguiente). Nuestras conclusión es clara: El Departamento ha querido imponer estos programas a cualquier precio, generalizándolos por toda Navarra en una carrera loca para que no tengan marcha atrás. Y lo ha hecho sin ningún tipo de planificación, sin personal formado, sin objetivos claros, mediante la imposición más burda. Una vez en marcha no tiene respuestas ni recursos para atender los problemas que van surgiendo. Esto contrasta enormemente con las trabas de todo tipo para extender la oferta en el modelo D. Se permite que se cierren centros en la zona media de Navarra y que el alumnado tenga que hacer miles de kilómetros para escolarizarse en el modelo D, por no ofertar en los mismos, programas de aprendizaje en euskera. Pensamos que hay que mejorar las competencias

comunicativas en lenguas extranjeras del alumnado, pero

partiendo del conocimiento de las lenguas propias y sin negar a nadie en Navarra el derecho a aprender en euskera. Existía un compromiso inicial que era evaluar los programas en una serie de centros antes de su generalización. Esto se ha incumplido. Pensamos que una evaluación seria de los programas es totalmente necesaria. No hablamos sólo de evaluar las competencias del alumnado en inglés sino de todos los aspectos de la implantación de los programas: profesorado, objetivos, materiales, coordinación, nivel de satisfacción del profesorado y del alumnado…. Pero sobre todo es totalmente imprescindible Iniciar un debate social sobre política lingüística, los modelos lingüísticos que están siendo superados de facto por estos programas y su repercusión en el sistema educativo.

3 Irakaskuntza Publikoa

Abril 2013


LAN OSASUNA APIRILAK 28, LAN OSASUNEKO NAZIOARTEKO EGUNA

A

pirilaren 28an Lan Osasuneko Nazioarteko Eguna ospatuko da. Burutuko diren ekitaldi desberdinen artean gutxi izango dira irakaskuntzarekin lotuta egongo direnak, gure lanaren ondorioz jasotzen ditugun arriskuak ikusgaitzak dira eta. Baina irakaskuntzan aritzen garenok ondotxo dakigu zer dakarkigun gure egunerokoak: ahotseko gaitzak (noduluak bakarrik onartuta daude lan gaixotasun bezala), bizkarreko minak, ikasleek kutsatzen dizkiguten gaitzak eta batez ere estresa. Ez da lehenengo aldiz estresari buruz hitz egiten dugula, baina, garai honetan non murrizketak gai nagusi bihurtu diren, non ordezkapenak betetzen ez diren, hainbat kasutan ratioak gainditzen diren eta gainera gaixotzeagatik zigortzen gaituzten (ezin dugu ahaztu soldataren kenketa galanta gaixorik egoteagatik) estresari buruz hitz-egitea ezinbestekoa dugu. Gero eta handiagoa den zama honek estresa areagotzen baitu. OMEk argitaratutako lan osasunaren inguruko gomendioetan (Espoo 1999), estresa langileen osasunerako arazo nagusienetako bat dela onartzen da. Estresatuta dagoen langile batek, gutxiago produzitzeaz aparte, laneko segurtasun gutxiago ere izaten du. Laneko estresa, pertsona batek bere gaitasun, jakintasun edo funtzioekin bat ez datozen laneko presio eta eskakizun aurrean izan dezakeen erreakzioa da. Hau, langileak ikuskatzaile edo lankideengandik laguntzarik jasotzen ez duela sentitzen duenean areagotu egiten da. Lan giroan presio maila bat izatea saihestezina dela eta presio pixka bat lana egiteko lagungarria izan daitekeela egia bada ere, presio hau gehiegizkoa edo jasanezina denean langileen osasuna serioski kaltetuta atera daiteke. Muturreraino eramanda arazo psikologiko edota psikiatrikoak ere sor daitezke. Laneko emaitzak nolakoak izango diren aipatu gabe. Mutur hauetaraino ez iristeko prebentzio lana ezinbestekoa dela ez daukagu zalantzarik. OMEen ustetan laneko estresaren sorburuen artean hauexek daude: lan antolaketa txarra, exijentzia maila altuegia, laguntza falta, ezagupen desoreka, epe zorrotzegiak, lanarekiko segurtasun falta (galde diezaiegun ordezkoei), lantokian mailaz igotzeko aukera eza, sozialki baloratu gabeko lanbidea, beste pertsonen eta beren arazoen ardura izatea, erabakiak hartzeko parte hartze gutxi, lidergo ez egokia, erakundearen helburu eta estruktura ez egokia eta dudarik gabe identifikatuta sentituko ginen eta abar luze bat. STEE-EILASen gure langileriaren estresa prebenitzeko modu asko dagoela uste dugu, baina neurri guztiek giza zein materialak diren errekurtsoen igoera behar dute. Horretarako murrizketen politika hau salatzen eta Departamentuari ez babesteko exijitzen jarraituko dugu.

ESTRÉS El estrés laboral es la reacción que puede tener una persona ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos, capacidades o funciones y se agrava cuando siente que no recibe apoyo de colegas y supervisores. En esta época de recortes en que no se cubren sustituciones, estamos por encima de ratios y en las que se nos castiga con una reducción considerable del sueldo si nos ponemos enfermos, el estrés que de por si acarrea nuestro trabajo se agrava considerablemente. Por eso, desde STEEEILAS seguiremos denunciando esta política de recortes y exigiendo a nuestro departamento la no aplicación de los mismos. 4 Irakaskuntza Publikoa

2013ko apirila


IZARRA HAUR ESKOLA EZ ITXI! www.stee-eilas.org

Izarra Haur Eskola ixteari ez. STEE-EILAS sindikatuak erabat errefusatzen du iragarritako Lizarrako Izarra Haur Eskolaren itxiera. Era berean, azpimarratu nahi dugu 0-3 bitarteko etapan Hezkuntza Publikoan erreferentea izan dela ikastetxe hau azken 30 urteotan. Hezkuntza Ikastetxe honen itxiera gauzatuz gero, berez eskaintza urria egiten den etapa honetan, zerbitzu publikoen suntsiketa bidean beste aurrerapauso bat da. Aitzitik, 28/2007 Foru Dekretuak zehazten dituen instalazioen baldintzetara egokitzeko inbertsio txiki bat eginda, kalitatezko eskaintza edukatibo hau mantenduko litzateke, eta lanpostu gehiagoren galera geldituko litzateke.

No al cierre de la Escuela Infantil Izarra. El Sindicato STEE-EILAS manifiesta su total rechazo ante el anunciado cierre de la Escuela Infantil Izarra de Estella que ha sido un referente en la Educación Pública de 0 a 3 años en Navarra durante los últimos 30 años. El cierre de este centro educativo supondría la disminución de la oferta educativa pública en un tramo de edad de las plazas ofertadas por la administración que ya es insuficiente y un paso más hacia el desmantelamiento de los Servicios Públicos. Por el contrario una pequeña inversión para adecuar las instalaciones a los requisitos del Decreto Foral 28/2007 supondría mantener una oferta educativa de calidad y no un despilfarro inadmisible de recursos ni la destrucción de más puestos de trabajo.

SUMA Y SIGUE RECORTANDO EN EL CICLO 0-3

D

esde

la

aplicación

del

Decreto

Foral

28/2007, ha habido una disminución de

inversión constante en el ciclo educativo 0-3 años Si para el curso 2.008-2009 se preveían casi 10 millones de euros durante el curso siguiente se invirtieron 8.500.000, un 12´74% menos y en el curso 2011- 2012 tan solo 7.245.661. Es decir, desde el año 2008 hasta el año 2012 la pérdida en este sector ha sido un 26,4 %. Durante el último curso, se ha dejado de

La modificación transitoria del Decreto que

financiar a los ayuntamientos casi un 5%. Es

regula el Primer Ciclo de Educación Infantil

decir, que además de no aplicar ningún tipo de

hasta el curso 2015-2016 permite aumentar la

subida o haber congelado los sueldos, se ha

ratio. Esta medida que se aplicó sólo en

reducido la financiación con respecto a las

algunos centros, se va a generalizar el próximo

cantidades

Los

curso. En resumen: menos recursos materiales

ayuntamientos y las familias se están viendo

y personales, peores condiciones laborales,

obligados a asumir un mayor porcentaje de

mayor número de grupos mixtos (de edades

financiación de los centros . El Departamento

diferentes) y más niños y niñas por grupo.

de Educación

del

curso

pasado.

ha reducido su aportación del

La “Calidad” de este ciclo educativo, como en

a un 33%. Los ayuntamientos tendrán

otros tramos, se mantiene gracias al personal

que asumir la diferencia, o bien, subir las

que por su profesionalidad da todo de sí, pero

cuotas a las familias, cuotas que de por sí ya

¿hasta cuándo van a aguantar?.

50%

resultan caras, para un derecho que debería ser gratuito. El colectivo de profesionales a pesar de acreditar titulación universitaria o de F.P. Superior o de grado universitario no goza de unas condiciones laborales aceptables. En muchos casos los sueldos son muy inferiores a los que se asignan a otros colectivos de profesionales de la educación.

El derecho a la educación que reclamamos exige

una

responsabilidad

fuerte de

inversión las

y

una

Administraciones

públicas en la gestión y también en este ciclo. Anteponer razones economicistas y políticas va a llevar a eliminar el derecho a la educación en este tramo educativo. 5

Irakaskuntza Publikoa

Abril 2013


A VUELTAS CON LA LOMCE

L

as

últimas

modificaciones

del

14

de

febrero han convertido el borrador en

necesitamos. Una escuela pública, equitativa, coeducadora plurilingüe, laica, participativa...

Anteproyecto de Ley y ya solo falta la luz

Durante este trimestre seguiremos informando

verde

trámite

y movilizando. Si en vuestro centro deseáis

parlamentario previo a la aprobación de la

una información en profundidad sobre la

ley. Puede que haya nuevas modificaciones en

LOMCE poneros en contacto con nuestro

ese proceso puesto que ni siquiera dentro del

sindicato.

para

que

se

inicie

el

PP hay consenso sobre algunos de los aspectos de la ley. Durante estos meses, hemos estado realizando análisis de los sucesivos borradores que se han materializado en el cartel y el documento que enviamos a la afiliación y a los centros. Así mismo hemos realizado charlas en los centros, tanto para el profesorado como para toda la comunidad educativa. Muchas de estas

LOMCERI EZ, BESTE ESKOLA MOTA NAHI

charlas

DUGU

las

hemos

realizado

en

solitario,

utilizando nuestros materiales. Sin embargo, en los centros que así lo han solicitado, hemos acudido junto con otros sindicatos. También tuvimos

una

comparecencia

en

la

Comisión de Educación del Parlamento

Lege proposamena gure azterketa konpartitzen aritu gara materiala zabalduz eta hitzaldiak emanez ikastetxeetan, argi baitugu ez dugula nahi inposatu nahi diguten eskola.

donde hicimos entrega de nuestro dossier a

Informazioa,

todos los grupos parlamentarios.

beharrezkoak dira LOMCE gelditzeko, garaiz

A pesar de que se ha hablado mucho de este proyecto de ley, estamos constatando que hay un enorme desconocimiento de su contenido

baikaude

kritika

Madrilgo

eta

mobilizazioa

parlamentuan

aprobatu

aurretik. STEE-EILASen argi dugu beste eskola mota nahi dugula.

regresivo y de las terribles consecuencias que acarrearía su aplicación. La información tiene como objetivo que surja

una

conciencia

crítica

y

una

disposición hacia la movilización en contra de la LOMCE lo más amplia posible. A pesar de los intentos de sumar fuerzas para una movilización conjunta, la manifestación que tuvo lugar en las cuatro capitales el día 2 de marzo no fue unitaria. Solo STEE-EILAS, LAB,

ELA,

Sortzen-Ikasbatuaz

e

Ikasle

Abertzaleak se sumaron a ella en Iruñea, mientras que en el resto de las capitales también se sumó CCOO. Todavía estamos a tiempo de paralizarla antes de su aprobación o de impedir que se ponga en marcha en Navarra porque ni queremos ni nos merecemos la escuela que pretenden

imponernos.

En

STEE-EILAS

tenemos claro cual es la escuela que 6 Irakaskuntza Publikoa

2013ko apirila


KRISIALDIAREKIN EMAKUMEAREN OSASUNA OKERRAGO www.stee-eilas.org

K

risialdi

ekonomikoari

gaixotasunen

buruzko

gehikuntza

egindako dago,

hainbat

batez

ikerketen

ere

osasun

emaitzek

diotenez,

mentalakoak:

hala

garai

hauetan,

nola,

depresioa,

drogamenpekotasuna, ...eta honekin batera heriotza tasa handitu egiten da: gaixotasun kardiobaskularrak, lesioak eta suizidioak. Baita ere, indarkeria gehiago egoten da orokorrean eta emakumeen aurkako indarkeria etxeko esparruan bereziki. Krisiak, langabeziak eta kalean edo etxebizitza prekarioetan bizi diren pertsonen kopuruak harreman zuzena du gaixotasun infekziosoaren arriskuaren areagotzearekin. Era berean, garai hauetan gobernuak eta enpresek albo batean uzten dute beren laneko osasun neurriak, honek lan istripu eta

heriotzen gehikuntza eragiten du. Bien bitartean erabaki politikoek bankuen erreskatea eta

defizita jaistea lehenesten dute osasun esparruan murrizketak ezartzen dituzten bitartean. Osasun sistemaren sarbidean mugak zaildu egin dira, itxarote zerrenda handiak, nahiz kirurgikoak zein medikoak eta honekin batera ematen den arreta kalitatea eskasagoa. Krisiak baliabide gutxiago duten emakumeei gehiago eragiten die, batez ere gazteak eta etorkinak diren emakumeei. Depresioak garrantzi berezia hartzen du eta emakumezkoei gizonezkoei baino gehiago eragiten die zeren eta jardunaldi bikoitzari lan segurtasun eza, menpekotasuna eta langabetuen familiei zuzendutako laguntzaren murrizketa gehitu behar zaio. Gainera, estresak nerbio eta hormona sistema eragiten du eta honek immunitate sisteman ondorioak ditu eta denbora luzea bada hilekoaren nahasteak, bularretako minbizia, infekzioen arriskua, diabetesa, hipertentsioa, muskulu eta artikulazioetako mina, bihotzekoak,... Arrisku baskularren faktoreei buruz emakumezkoen pronostikoa gizonezkoena baino okerragoa dela baieztatu egin da egindako ikerketetan, batez ere, diagnostikoa atzeratu egin delako. Abortua dela eta, langabezian dauden emakumeen artean haurdunaldiaren borondatezko etenaldiaren areagotzeko joera ikusten da. Honekin batera, askotan klinika pribatuetara jo behar izaten dute osasun publikoan atzerapenak gertatzen baitira. Hau guztia larriagotuko da Gallardonek proposatutako abortu legearen erreforma aurrera badoa: prekarietate egoeran dauden emakumeak legez kanpoko abortuak egitera behartuta egongo dira bere osasuna arrisku larrian jarriz.

CON LA CRISIS, TAMBIÉN LA SALUD DE LAS MUJERES PEOR PARADA. Distintos estudios sobre las crisis económicas coinciden en que, en estos

periodos,

se

produce

un

incremento

de

las

enfermedades, especialmente aumentan los problemas de salud mental, el número de personas en riesgo de exclusión social, se da un aumento de la violencia en general y contra las mujeres, dentro del ámbito doméstico, en particular. Además en estos periodos, los gobiernos y las empresas abandonan sus preocupaciones por las medidas de salud social y laboral, suponiendo un incremento de los accidentes laborales y un aumento de las barreras de acceso al sistema sanitario, listas de espera, etc. La crisis está afectando doblemente a las mujeres con menos recursos, sobre todo mujeres jóvenes y migradas. La depresión ha tomado especial relevancia debido a la crisis económica y ésta afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, ya que al estrés habitual provocado por las dobles jornadas ahora hay que sumar la inseguridad laboral, los recortes en las políticas de atención a la dependencia y la gestión de los escasos recursos en las familias empobrecidas por el paro. Respecto al aborto se observa un repunte en las interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres que están sin trabajo y que muchas veces tienen que recurrir a clínicas privadas, debido a los retrasos que se producen en la sanidad pública. Todo esto además se agravaría si sale adelante la Reforma de la Ley de Aborto que propone Gallardón, obligando a estas mujeres en situación de precariedad a realizar abortos clandestinos con lo que esto supone de riesgos para su salud y en muchos casos hasta la muerte.

7 Irakaskuntza Publikoa

Abril 2013


MOBILIZAZIOETARAKO ARRAZOIAK IZAN, BADIRA! eusk

G

uk sortu ez dugun krisi ekonomikoaren ondorio gogorrak ari gara jasaten, bai eta Madrilgo eta Nafarroako gobernuek krisiaren aitzakiaz ezarri dizkiguten murrizketen neurriak ere. Zerbitzu

Publikoak suntsitzen ari dira, eskubide laboralak eta sozialak murrizten, langabezia gero eta handiagoa sortzen eta ustelkeria edonon agertzen. Hezkuntzan ere murrizketak direla eta langile guztion (irakasle, administratibo, atezain, kontserje, garbiketa eta jantokiko langileen) lan-baldintzak kaskartzen ari zaizkigu, baina batez ere interinoenak. Eta jakin badakigu hezkuntzak eragin zuzena duela bizitza osoan. Honen guztiagatik mobilizatu gara 3 hilabete hauetan: otsailaren 2an CANeko dietak argitzea eskatzeko; 21ean Parlamentua inguratu genuen langabeziaren kontra; 28an Sakanako greba orokorra eta arratsaldez Iruñan manifestatu ginen enpleguaren alde; martxoaren 2an Iruñeko kaleetan egon ginen LOMCEren kontra eta murrizketak salatuz; martxoaren 8an Emakumearen Nazioarteko egunean berdintasunaren alde; 9an hainbat enpresa komiterekin batera enplegua aldarrikatzeko; 14an ikasleek greba egin zuten Werten erreformaren aurka eta arratsaldean hezkuntza komunitatea kalera atera ginen; 23an, goizean, arrazakeria eta xenofobiaren aurka, eta arratsaldez Funtzio Publikoko sindikatu gehienok Zerbitzu Publikoen defentsan atera ginen; eta apirilaren 6an “Barcina GO HOME” lelopean kaleak jendez bete genituen. Hainbat ikastetxetan elkarretaratzeak egiten jarraitzen dugu eta bide horretan segitu behar dugu gure jarrera irmoa eta sendoa dela erakutsiz politika neoliberalaren murrizketa basatien aurka.

RAZONES FALTAN.

PARA Estamos

MOVILIZARSE, sufriendo

las

NO

graves

consecuencias de una crisis económica que no hemos creado, y las medidas que nos están imponiendo desde los gobiernos de Madrid y de Navarra con la excusa de dicha crisis. Están desmantelando los servicios públicos, restringiendo los derechos laborales y sociales básicos, cada día aumenta más el paro y la corrupción aflora por doquier. La educación no está al margen de estos recortes y estamos sufriendo la precarización de las condiciones de trabajo de todo el personal empleado en el sector educativo (profesorado, personal administrativo, conserjes, porteros-porteras y personal de limpieza y comedor), sobre todo las del personal interino. Para nuestro sindicato la educación es una prioridad y un derecho humano inalienable que influye en toda la vida de la población. Por ello, numerosas convocatorias de protesta han jalonado estos 3 meses, como la organizada el 2 de febrero, en la que pedimos esclarecer las dietas de la CAN; el día 21 rodeamos el Parlamento para protestar contra el paro; el 28 de febrero huelga general en Sakana y por la tarde manifestación en Iruña contra el cierre de empresas y a favor del empleo; el 2 de marzo llenamos las calles de Iruña en contra de la LOMCE y de los recortes en educación; el día 8 a favor de la igualdad; 9 nos movilizamos junto a numerosos comités de empresa de toda Navarra a favor del empleo; las y los estudiantes de enseñanzas medias y universitarias secundaron una jornada de paro el día 14 contra la reforma educativa del ministro Wert, y por la tarde nos manifestamos toda la comunidad educativa; el 23 de marzo por la mañana contra el racismo y la xenofobia, y por la tarde la casi totalidad de los sindicatos de Función Pública convocamos una manifestación en defensa de los Servicios Públicos, entre los que se encuentra la educación pública; y por último este sábado¸6 de abril, bajo el lema “Barcina GO HOME”. 8 Irakaskuntza Publikoa

2013ko apirila


REPARTO DE EMPLEO www.stee-eilas.org

E

n estos momentos de crisis el empleo remunerado es un bien escaso objeto de deseo. Quienes buscamos otro modelo social más justo incluimos entre nuestras propuestas el reparto del empleo. Reivindicamos que se oferten distintas modalidades de trabajo a tiempo parcial como por ejemplo reducciones voluntarias de jornada, pero no trabajos precarios. En Navarra, con una tasa de paro del 17%,y con un previsible aumento en 2013, la tendencia es la contraria. En lugar de repartir el empleo algunas empresas han optado porque el personal fijo siga realizando horas extraordinarias y la propia administración ha destruído más de dos mil puestos de trabajo durante los últimos años, más de 800 en el sector educativo, con el consiguiente debilitamiento de los servicios públicos cuando es más necesaria que nunca una protección social.

Una de las pocas medidas de reparto de empleo que establecía la administración, a instancias del sindicato STEE-EILAS, y que estuvo en marcha en Educación durante la vigencia del Pacto Educativo 2007-2011, era la llamada “permiso parcialmente retribuido”, conocida como “año sabático”. Al profesorado que accedía a esta opción, 40 plazas anuales, se le descontaba un 16% de todos los conceptos retributivos de su salario anualmente durante cuatro años en los que que percibiía por tanto el 84% y el quinto año disfrutaba del permiso recibiendo la misma cuantía económica. Es decir, el profesorado adelantaba un 64% del salario del quinto año y la administración lo completaba con un 20% adicional. Este tipo de permiso no tenía ningún coste para las arcas públicas, porque sólo quien acreditaba un mínimo de 15 años de servicio podía acceder al permiso. Por tanto, ese personal tenía, como mínimo, dos grados y tres quinquenio cuyo monto supone más o menos ese 20% de diferencia, pero algunas profesoras y profesores tenían 3 o incluso 4 grados por lo que su permiso suponía un ahorro no un gasto ya que al personal interino que les sustituía no se le pagaba la antigüedad. A ello hay que añadir que los descuentos se hacían también de los complementos por cargo ( direcciones, jefaturas

de seminario…) pero luego no percibían la parte proporcional de estos complementos y el del gasto social que supondría pagar prestaciones por desempleo al profesorado que estaría en paro en lugar de tener un contrato de sustitución. El año pasado se nos informó en la Mesa Sectorial de Educación que se suspendía la convocatoria de “Permiso Parcialmente Retribuido”. Está claro que no ven más allá de su ombligo cuando afirman que este permiso tiene un coste inasumible porque incide en las partidas presupuestarias anuales. Parece que sólo miran las columnas de gasto y no las de ingresos del Departamento. Pero además no tienen en cuenta que estamos hablando de 40 personas más en las listas del paro con el costo social que esto supone para toda la ciudadanía. La eliminación de 40 puestos de empleo puede parecer totalmente anecdótica en un panorama de 52.000 personas en paro, supone un escaso 0´076%. Pero perder un solo puesto de trabajo en la actual situación socioeconómica es una tragedia. El “permiso parcialmente retribuido” no debería eliminarse sino generalizarse a toda la administración pública y además deberían darse toda clase de facilidades para que el personal que lo desee pueda solicitar una reducción de jornada. Este tipo de medidas, mitigaría el impacto de los recortes en el empleo público. Aunque desde nuestro punto de vista la solución pasa por una mayor inversión en los Servicios Públicos para garantizar a la ciudanía una atención de calidad.

H

ainbat lanaldi partzial aukera eskaintzeko aldarrikatzen

dugu,

baina

inola

ere

lan

ezegonkorra. Aukera malguak nahi ditugu, baina malgutasunaz

hitz

egiten

dugunean,

ez

dugu

buruan kaleratzeko erraztasuna, nork bere lanaldia murrizteko aukeraz ari gara. Bertze

zenbait

indartzearekin

herrialdetan,

batera,

zerbitzu

Krisiaren publikoen

sendotzea burutu dute, eta lan eskaintza publikoa handitu. “Neurri batean ordaindutako baimena” desagertu baino, Administrazio Publiko osoan zabaldu beharko litzateke, eta horretaz gain erraztasuna eskaini bere lanaldia murriztu nahi duen langileari. Neurri hauek enplegu publikoan izan den murrizketen ondorioa leunduko lukete. Baina, hala ere, gure ikuspuntutik irtenbidea oso bestelakoa da: zerbitzu

publikoetan

inbertsioa

handitzea,

hiritarrei behar bezalako zerbitzuak emanen bazaizkio.

9 Irakaskuntza Publikoa

Abril 2013


PALESTINAKO APARTHEID EZKUTUA

O

IEKTUAK GURE HEZKUNTZA PRO MUNDUAN BARRENA

tsailean Euskal herriko ordezkaritza batek –STEE-EILAS barne- Palestinan astebete egin zuen. Bertan elkarte desberdinekin bilerak izan genituen eta Palestinarrak bizi duten Apartheid egoeraz jabetu ginen; besteak beste

lotsaren

harresia,

asentamendu

judutarrak,

preso

palestinarren

egoera,

check

pointak...

Otsailaren 9tik 17ra, Euskal Herriko ordezkaritza bat -EILASkide bat tartean- Palestinan izan zen, Bakea eta Duintasunak, Biladik eta Mewando Sareak -Bizkaiko Foru Aldundia, eta Lankidetzako Euskal Agentziaren laguntzazantolatutako bidaian. Palestinako Lurralde Okupatuetan

Giza Eskubideen egoerari buruzko testigantzak jaso

genituen eta palestinarren herrian israeldarren okupazioak duen eragina, hau da, Giza Eskubideen eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa onartezinak egiten dituela egiaztatu genuen. LOTSAREN HARRESIA. Zisjordanian ikusi ahal izan genuen Israelek palestinarren aurka burutzen dituen Giza Eskubideen urraketa ugarien artean, Israelek hasitako “Apartheidaren Harresia” eraikitzen jarraitzen duela eta amaitzear dagoela. Zisjordania eta Jerusalen Ekialdea inguratzen ditu harresiak, eta palestinarren laborantzarako lurrak, familia eta herrien banaketak eta akuiferoak desjabetzen ditu. Jerusalen Ekialdean, harresiak 225.000 lagun inguru banatzen ditu bere hiritik, etxetik eta, azken batean, bizigunetik. 100.000 olibondo baino gehiago suntsitu dituzte Israelek 750 kilometro egin ditu, eta 810 kilometrora luzatu nahi du. Apartheid-a egiaztatu dugu bi testigantza hauei esker : bata, Abu Hamerena , gizon palestinarrarena- bere etxea bisitatu genuen, eta Harresiak isolatuta geratzeko arriskua du bere familiak- ; eta bigarrena, Jamal Jumá-rena, Stop the Wall kanpainaren koordinatzailearena, eta hark Israelgo Apartheidaren Harresia erakutsi zigun. ASENTAMENDUAK / KOLONIAK. Israelek Zisjordanian asentamenduak (edo legez kontrako koloniak) etengabe eraikitzen ditu

palestinarrak kanporatzeko

eta haien lurrak bereganatzeko. Horrela kontatu zigun Yehuda Shaulek, Israelgo armadako

ofizial

ohiak

eta

“Breaking

the

Silence”

(Isiltasuna

hausten)

erakundeko kideak. Estrategia horri esker, gainera, Estatu sionistak palestinarrei baliabide natural beharrezkoenetakoa konfiskatzen

die:

ura. Zisjordanian zulatutako 42 putzuetatik ateratako uraren %80 Israelek konfiskatzen du legez kontrako koloniak hornitzeko. Soberan dutena palestinarrei saltzen die. Sergio Yahni-k, Informazio Alternatiboaren Zentroko zuzendariak (AIC), adierazi zigun kolonietako israeldarrek

abantaila fiskalak dituztela eta

diru-laguntzak jasotzen dituztela. Palestinako gizartearen garapenerako kolonia horiek dituzten ondorioak

oso kaltegarriak dira. Alde batetik, kolonia

horiek lotzen dituzten judutarrentzako erabilera esklusiboko errepide-sarea: palestinarrak zatitu eta bereizten dituen apartheid-estrategia berria. Eta bestetik, Palestinan laborantzarako erabil daitezkeen lurren eta ur-baliabideen desjabetzea. Horrek guztiak palestinarren garapen ekonomikoa oztopatzen du. Egoera hori ez zen gertatzen ezta apartheidaren garaiko Hegoafrikan ere. ONDORIOAK. Amaitu aurretik aipatu nahi ditugu presoei babesa emateko ADDAMER elkarte palestinarraren arabera, Israelgo kartzeletan 5.374 preso palestinar daudela, eta horietatik 700 Israelgo kartzeletan duten egoera dela eta protesta egiteko gose-greba egiten ari direla. Amaitzeko, okupazioaren aurka palestinarrek egindako erresistentzia nekaezina nabarmendu nahiko genuke. Bidaian ikusi ahal izan genuenaren arabera, indarkeriarik gabeko erresistentzia da, mugimendu sozial eta herri-batzordeen bidez egiten dena, beren eskubideen alde eta Nazioarteko Komunitateak Israeli nazioarteko legea betearaz diezaion. Hori guztia dela eta, STEE-EILASek ere bat egiten du borroka baketsu horrekin. Borroka horren oinarria, 2005etik, BDS da (Boikot-kanpaina da, desinbertsioak eta Israelgo Estatuari jarritako isunak) . Apartheid garaian Hegoafrikan hasitako kanpaina inspirazio-iturri hartu duen kanpaina da, eta hainbat erakundek babestu dute, betiere, nazioarteko legeak betetzeko Israeli presioa egiteko asmorekin. Era berean, azken urteetan EILASTASUNA nazioarteko elkartasun fondotik

laguntza ematen dugu UPWC-ren

(Palestinako Emakume Komiteen Batasuna) proiektu bateri, emakume palestinarrek okupazio kolonialari aurre egiten dion taldeari. Askotan bigarren mailan kokatuak, emakumeak eta beraien eskubideen aldarrikapenak, askapen prozesuan diharduen taldea da:

Jerusalenen eta Zisjordanian dauden neska palestinarrekin lan egiten du, hezkuntza ez formal

baten bidez hezkidetzan

hezitzeko helburuarekin. Gaur egun, emakume alfabetatugabeko tasa %12,6ra igo da.

Eskolara ez joatearen arrazoi nagusienak ezkontza goiztiarrak eta eskoletara heltzeko zailtasunak - ejertzitoak ezartzen dituen errepide kontrolen eraginez- izan daitezke. Beraientzat eta emakume palestinar guztientzat ere gure errekonozimendu osoa. STEE-EILASetik dei egiten dizuegu egingo diren ekintza eta jarduera guztietan parte har dezazuen, banaka zein modu kolektiboan,palestinarrekin elkartasunez, Israelek nazioarteko betebeharrak bete arte eta Giza Eskubideak errespetatu arte.

SUKRAN, ESKERRIK ASKO 10 Irakaskuntza Publikoa

2013ko apirila


MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE JUBILACIÓN www.stee-eilas.org

E

l pasado viernes 15 de marzo el Gobierno de Madrid, como uno de tantos viernes de dolor, aprobó el real decreto de medidas para “favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.” Hay que recordar que actualmente está establecido que la edad de jubilación se irá retrasando progresivamente de los actuales 65 a los 67. Jubilación anticipada: Se aumenta la edad de acceso a la jubilación anticipada, se incrementa el período mínimo de cotización exigido y se aumentan en general los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión, que oscilarán entre el 8% (con 38,5 años cotizados) y el 6,5% (con 44,5 años). Jubilación forzosa (por causas no imputables a la trabajadora o trabajador) la edad de acceso se elevará progresivamente de los 61 años y un mes en 2013, y gradualmente subirá hasta los 63 años en 2027 (período mínimo de cotización de 33 años) Jubilación anticipada por voluntad propia, la edad de acceso se elevará progresivamente de los 61 años actuales los a 63 años y un mes para 2013, hasta alcanzar los 65 en 2027 (período mínimo de cotización de 35 años) Jubilación parcial El decreto marca que desde el 17 de marzo del 2013 las personas que accedan a la jubilación parcial, la edad de acceso es 2 años con respecto a la edad legal y deben tener 6 años de antigüedad en la empresa. La reducción de la jornada de trabajo al jubilarse parcialmente pasa a ser entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%. Así mismo, se eleva el periodo mínimo de cotización del trabajador o trabajadora de 30 a 33 años. Compatibilidad entre trabajo y pensión El Real Decreto Ley aprobado facilita la posibilidad de ser pensionista activo. Se abre así la posibilidad de trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50% de la pensión El subsidio para mayores de 55 El Gobierno ha endurecido el acceso al subsidio para los mayores de 55 años, que se cobraba una vez agotaba la prestación de paro. Mediante ella se garantizaba un ingreso de 426 € mensuales hasta cumplir los 65 años y lo que es más importante: llevaba aparejada la cotización para la jubilación. Dependerá de las rentas de la unidad familiar. Se mantiene a quien está percibiendo este subsidio, pero cambian las condiciones para las personas que lo soliciten a partir de ahora.

Podéis encontrar más información en nuestra página web

www.stee-eilas.org

NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIALA•BON EREDU ALDAKETAZ BOLETÍN Nº 56 - 21 de marzo de 2013 ORDEN FORAL 25/2013, de 27 de febrero, del Consejero de Educación, por la que se modifica la Orden Foral 89/2010, de 1 de junio, que regula los cambios de modelo lingüístico de enseñanza.

PERFILEN AKREDITAZIOA BOLETÍN Nº 59 - 26 de marzo de 2013 ORDEN FORAL 32/2013, de 11 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se determinan los perfiles específicos que puede acreditar el personal docente y se establece el procedimiento para la acreditación de los mismos.

LEKUALDATZE, ZERBITZU EGINKIZUN, JARDUNALDI MURRIZTUA... LIZENTZIA ETA BAIMENEN ALDAKETAK BOLETÍN Nº 42 - 1 de marzo de 2013 BOLETÍN Nº 22 - 1 de febrero de 2013 RESOLUCIÓN 388/2013, de 20 de febrero, por la que se aprueban las instrucciones para la adjudicación de destinos provisionales, en prácticas y en comisión de servicios del personal funcionario docente no universitario, el nombramiento de cargos directivos y el procedimiento de solicitud de reducciones de jornada del personal docente para el curso escolar 2013-2014.

Irakaskuntza Publikoa

DECRETO FORAL 5/2013, de 23 de enero, por el que se modifica el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero.

11 Abril 2013


Baluarteko omenaldian erretiroa hartutako irakaskuntzako langileak Erretiroa hartutako irakaskuntzako langile batzuk, gehiengoa STEE-EILAS sindikatuko kideak, Atzo Yolanda Barcinak langilego funtzionario eta administrazio publikoko langilegoari zuzendutako omenaldi ekitaldian emandako diploma eta intsigniak ez zituzten hartu. Zorionak! Erakutsi duten adore eta ausardiagatik. Irakaskuntzan egin duten ibilbidean zehar kalitatezko irakaskuntza publikoaren alde dena eman dute eta azken urteetan, Departamentuak eskola publikoa ito duen bitartean, murrizketen aurka borrokatzen jarraitu dute. Azken ekitaldi honetan ez dute onartu nahi izan Gobernuaren aitorpena, beste behin hezkuntza komunitatearen ondoan kokatu dute beren burua, ikaslegoari, familiei eta lankideei elkartasuna erakutsiz. Eskerrik asko zuei, gure gizarteari kalitatezko zerbitzu publikoen borrokatzen duen bestelako Nafarroa bat posible dela erakusteagatik.

Duzuen duda, kezka, iradokizun edo beste edozein kontsulta h e la ra z ie za gu z u e nafarroa@stee-eilas.org

helbidera idatziz edo 948212355 telefonora deituz.

alde

WERT ETA ROUCOREN DOKTRINAK ZERTAN DATZAN JAKINAHIA BADUZUE ZUEN ESKOLETAN, JARRI GUREKIN KONTAKTUAN ETA GUSTURA JOANEN GARA HITZALDIAK EMATERA.

LOMCE? EZ, ESKERRIK ASKO. SI EN VUESTROS CENTROS HAY INTERÉS EN SABER EN QUÉ CONSISTE LA DOCTRINA DE WERT Y ROUCO, PONEOS EN CONTACTO CON NOSOTRAS E IREMOS MUY A GUSTO A DAR UNA CHARLA.

¿LOMCE?, NO, GRACIAS.

www.stee-eilas.org GASTEIZ

BILBO

DONOSTIA

IRUÑA

Eulogio Serdán, 5 (behea)

Nikolas Alkorta, 3 (Zabalburu)

Baso-txiki, 30-34 (atzealdea)

Descalzos, 72 (behea)

℡ 945 14 11 04945 14 43 02

℡ 944 10 02 98

araba@stee-eilas.org EHU-UPV Araba ℡ 945013397

stee-eilas.ara@ehu.es944 10 13 60

℡ 943 46 60 00

bizkaia@stee-eilas.org943 45 36 27

℡ 948 21 23 55

gipuzkoa@stee-eilas.org EHU-UPV Bizkaia

℡ 946012435

stee-eilas.biz@ehu.es948 22 97 90

nafarroa@stee-eilas.org EHU-UPV Gipuzkoa ℡ 943018436

12

stee-eilas.gip@ehu.es

Profile for steilas sindikatua

Irakaskuntza publikoa nafarroa 88.zenbakia 2013 apirila  

Irakaskuntza publikoa nafarroa

Irakaskuntza publikoa nafarroa 88.zenbakia 2013 apirila  

Irakaskuntza publikoa nafarroa

Advertisement