Issuu on Google+

Живеем във време, което постави на преоценка много от предишните ни морални ценности, nо без нравствени идеи един народ не би могъл да оцелее в бъдещето. Необходими са личности, които да бъдат предмет на национална гордост и пример за подражание, oсобено за младото поколение. Затова книгата на журналиста Николай Увалиев "Вековете на Атанас Буров" е не просто едно ново заглавие в света на българската книга, а необходимост, жизнено важна част от живота на нашето общество. Документален разказ за един от найвидните строители на България, който съчетава в себе си задълбочеността на журналистическото изследване на събитията, със свежата палитра на детските спомени за един човек жизнерадостен, благ и мъдър. Книгата на Николай Увалиев се чете леко и бързо въпреки своите 400 страници. И когато затворите последната страница, се чувствувате някак пречистен и одухотворен - защото с личности като Атанас Буров би се гордял всеки народ не само тук, на Балканите или в Европа, но и по целия свят. Из дневника на Елеана Шоселова, журналистка.


Из дневника на Елеана Шоселова, журналистка