Page 1

Живеем във време, което постави на преоценка много от предишните ни морални ценности, nо без нравствени идеи един народ не би могъл да оцелее в бъдещето. Необходими са личности, които да бъдат предмет на национална гордост и пример за подражание, oсобено за младото поколение. Затова книгата на журналиста Николай Увалиев "Вековете на Атанас Буров" е не просто едно ново заглавие в света на българската книга, а необходимост, жизнено важна част от живота на нашето общество. Документален разказ за един от найвидните строители на България, който съчетава в себе си задълбочеността на журналистическото изследване на събитията, със свежата палитра на детските спомени за един човек жизнерадостен, благ и мъдър. Книгата на Николай Увалиев се чете леко и бързо въпреки своите 400 страници. И когато затворите последната страница, се чувствувате някак пречистен и одухотворен - защото с личности като Атанас Буров би се гордял всеки народ не само тук, на Балканите или в Европа, но и по целия свят. Из дневника на Елеана Шоселова, журналистка.

Из дневника на Елеана Шоселова, журналистка  

Живеем във време, което постави на преоценка много от предишните ни морални ценности, nо без нравствени идеи един народ не би могъл да оцеле...

Advertisement