Page 1

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА”

19:42


Водещ преподавател

ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ДРАЖЕВPersonal Web Site: sd.bultima.net/SteDra2 КАБИНЕТ 510, 660-480 19:34 2


Преподаватели на лабораторните занятия •Гл. Асистент Георги Зеленков •Ст. Ас. Стойчо Стоев •Ас. Миглена Стоянова 19:34 3


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ ЕКИП ВИ ПРИВЕТСТВА КАТО

19:34 4


Студенти, приети с НАЙ-ВИСОК БАЛ Група

38

39

40

41

1,2,3

Бал

Фак№

ИМЕ

1

2208

10992

НАРИН ТОШКОВА РАШКОВА

2

2186

10975

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА САНДУЛОВА

3

2186

10982

ИВЕЛИНА ИВАНОВА ЛИЧЕВА

1

2273

11002

МИЛЕНА МИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА

2

2260

10998

ИВЕЛИНА РУСЕВА НИКОЛОВА

3

2201

11004

ВАЛЕНТИНА СТЕФЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

1

2294

11207

СИЛВИЯ МАРИОВА КОЛЕСАРСКА

2

2280

11197

ГАБРИЕЛА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА

3

2269

11193

ДЕСИСЛАВА СТАНИМИРОВА НАСТРАДИНО

2372

11246 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

2

2284

11231

ВЕСКА СВИЛЕНОВА ЗИДАРОВА

3

2277

11241

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДИКОВ

1

19:34 5


Студенти, приети с НАЙ-ВИСОК БАЛ -2 Гру па

42

43

44

45

1,2,3

Бал

Фак№

ИМЕ

1

2295

11280

АНИТА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА

2

2287

11284

ЛИДИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА

3

2246

11268

ФИГЯН РАФИЕВА РАФИЕВА

1

2348

11305

ЯНА ДИМОВА ДИМОВА

2

2306

11306

КАТЯ МИНЧЕВА АНДОНОВА

3

2283

11307

ИРЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

1

2250

11044

ЕЛЕНА ТРЕНДАФИЛОВА ДОЛЕВА

2

2221

11030

ЕЛИЦА ДИАНОВА ДИМИТРОВА

3

2210

11031

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

1

2244

11049

ТОНИЯ ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА

2

2220

11064

ИЗАБЕЛА КРАСИМИРОВА ЙОВЧЕВА

3

2192

11047

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

19:34 6


Как започна всичко това...

19:427


Вечен празник: от първата седмица празнуваме... 15– Откриване на уч. година 4 Октомври е професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика Избраха рождената дата на Джон Атанасов за празник на българските програмисти. "Бащата на компютъра" е роден на 4 октомври 1903 година в американския град Хамилтън, а баща му - Иван Атанасов, е български емигрант от ямболското село Бояджик.

19:34 8


Какво ще учим?

19:34


Информатика – две части Част

:

Windows, Word, Internet Задания 1во и 2ро

Част

Excel, Internet Задание 3то

КУРСОВА РАБОТА ИЗПИТ

19:42


ФОРМИ НА РАБОТА •ЛЕКЦИИ •ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ •ЗАДАНИЯ (САМОСТОЯТЕЛНО!) •РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА ГРУПА •ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДАНИЯТА

19:42


СЪВМЕСТНА РАБОТА – 6plus4u

19:42


1

вторник, 15 Септември 2009 г.

неделя, 20 Септември 2009 г.

Въведение. График на работата. Тест. Основни понятия в ИКТ. stedranet.ning.com

Откриване на Новата учебна година

2

понеделник, 21 Септември 2009 г.

неделя, 27 Септември 2009 г.

Въведение в Windows и Word2007. Основни елементи на Word-документ

22 Септември - Ден на независимостта на България

7

понеделник, 28 Септември 2009 г. понеделник, 05 Октомври 2009 г. понеделник, 12 Октомври 2009 г. понеделник, 19 Октомври 2009 г. понеделник, 26 Октомври 2009 г.

8

понеделник, 02 Ноември 2009 неделя, 08 Ноември 2009 г. г.

Задание 3. Създаване на ТРИ таблици с минимум 40 клетки с формули и функции за курсовата работа

Тест 2. Работа с функции в Exclel2007

13

понеделник, 09 Ноември 2009 неделя, 15 Ноември 2009 г. г. понеделник, 16 Ноември 2009 неделя, 22 Ноември 2009 г. г. понеделник, 23 Ноември 2009 неделя, 29 Ноември 2009 г. г. понеделник, 30 Ноември 2009 неделя, 06 Декември 2009 г. г. понеделник, 07 Декември 2009 неделя, 13 Декември 2009 г. г.

14

понеделник, 14 Декември 2009 неделя, 20 Декември 2009 г. г.

Защита на курсовите работи (CD/DVD, папка с текст, Web-сайт). Обявяване на най-добрите студенти

15

понеделник, 21 Декември 2009 вторник, 22 Декември 2009 г. г.

За някои ваканция, а за някои - време за подготовка!

3 4 5 6

9 10 11 12

неделя, 04 Октомври 2009 г. неделя, 11 Октомври 2009 г.

Задание 1. Създаване на челна страница на курсовата работа

неделя, 18 Октомври 2009 г. неделя, 25 Октомври 2009 г.

Задание 2. Bullets and Numbering в курсовата работа

неделя, 01 Ноември 2009 г.

Тест 1. Работа с Windows и Word2007

Завършване на курсовите работи

Ден на народните будители

Вашият първи 8-ми Декември

19:42

23 Дек - Коледна ваканция


ОЦЕНКА НА РАБОТАТА •ОТ УЧАСТИЕ В ЛЕКЦИИТЕ •ОТ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ •ОТ ЗАДАНИЯТА (СРОКОВЕ!) •ОТ РАБОТАТА В ЕЛЕКТР. ГРУПА •ОТ КУРСОВАТА РАБОТА

19:42


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

ВСЕКИ СТУДЕНТ със своя WEBстраница 19:42


КАКВО Е СИСТЕМА 6PLUS4U? • Система за електронно обучение “6 плюс за теб”- 6PLUS4U.EU • Електронна регистрация на всеки студент • FAQ – Често задавани въпроси • Календар – Кога е крайният срок за ...? • Форум/Блог Web Log • Мултимедийни ръководства за обучение 19:4216


ИМА ЛИ УЧЕБНИК? • Всеки студент – със DVD

6PlusGuideOfficeAutomation • На всеки диск – материали за представяне на задания • Сайтове... 19:4217


НАШИТЕ САЙТОВЕ? • НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕДА STEDRANET.NING.COM • РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ • И ДРУГИ САЙТОВЕ... • ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ WWW.DRAZHEV.COM 19:4218


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ • Какво знаем по информатика? • Един лист, Име, Фамилия, факултетен номер, уч. група, специалност • След приключване на теста – предавате листите напред • Готови ???

19:4219


Въпрос 1:Първият работещ компютър е:

• ENIAC • TESLA • ABACUS • Не знам... 19:4220


Въпрос 2: Един байт е равен на:

• 16 бита • 2 бита • 8 бита • Защото... 19:4221


Въпрос 3: Windows е: • Системна програма • Приложна програма • Обслужваща програма • Не знам... 19:4222


Въпрос 4: Folder/Directory е:

• Системeн файл • Папка • Начин на организиране на данните

• Всичко изброено... 19:4223


Въпрос 5: ARIEL 14 B е: • ... (обяснение) • Не знам...

19:4224


Въпрос 6: $D64 е: • ... (обяснение) • Не знам...

19:4225


Въпрос 7: Как могат да се пренасят данни от една програма в друга?

• Save and Copy • Copy and Paste • Plaster and Seal • Не знам... 19:4226


Въпрос 8: Как се наричат тези адреси на доц. Дражев?

• ste@drazhev.com • www.drazhev.com • Не знам... 19:4227


Въпрос 9: Вашият e-mail е… ?

• ………………. • Ако нямате – създайте в www.abv.bg www.google.bg 19:4228


Въпрос 10: Името на Вашия преподавател по “Информатика” от средното училище е… ?

• ………………. 19:4229


Въпрос 11: Нивото на преподаване по “Информатика” в моето средното училище е… ?

• …(от 2 до 6) • А на компютърните кабинети - ... (от 2 до 6) 19:4230


Въпрос 12: Нивото ми на обучение по Английски език е?

• … (от 2 до 6) • Debugging of the program означава ... 19:4231


Моля, предайте листите напред ...............................

19:4232


Верните отговори са следните...

19:4233


Призив към студентите от Стенфорд:

19:4234


Правила за съвместна работа: • • • •

Направи го! Точно навреме! Бъди креативен! Ти си в Университет (14 Май 1920) – Осемдесет години! Спазвай правилата… 19:4235


Регистрация на всеки в stedranet.ning.com - стъпка 1

19:34 36


Регистрация на всеки в stedranet.ning.com - стъпка 2

19:34 37


Регистрация на всеки в stedranet.ning.com - стъпка 3

19:34 38


Регистрация на всеки в stedranet.ning.com - стъпка 4 присъедини се към електр. група

19:34 39


Регистрация на всеки в http://1styearinfo.pbworks.com

19:34 40


ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ИКТ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

СУБД ОБСЛ. ПРОГРАМИ

СПО/Windows TO/hardware

19:34 41


ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

JOHN VON NEUMANN

19:34 42


Конфигурация на PC

19:34 43


Какво е Операционна Система? 9 мин филм за ОС

На посочения сайт - повече инфо:

http://en.wikipedia.org/wiki/ Operating_system 19:34


Операционна Система Определенеие

Системна програма, която осъществява интерфейса (взаимодействието) между човека и компютъра

19:34


Window XP / Vista Операционна система! Запомнете следните понятия!

File, Folder, Icon, Window, Task, Desktop; Taskbar Елементи на даден прозорец; MAX/MIN/ICON; Browsing Control Panel Наименования на файлове/папки Search Какво е “маскиращ символ? *.* FN????T?.DOC Как да организираме файловете си? 19:34


ФАЙЛОВА СИСТЕМА В НАЧЛОТО Е 1/0

бит

БАЙТ СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

ПОЛЕТА

ЗАПИСИ

БАЗИ ОТ ДАННИ/ОТ ЗНАНИЯ

ФАЙЛОВЕ

СУБД

19:34 47


НАИМЕНОВАНИЯ НА ФАЙЛОВЕТЕ УНИКАЛНО ИМЕ

РАЗДЕ-

РАЗШИ-

ЛИТЕЛ

РЕНИЕ

.

doc

19:34


Йерархическа структура на папките FN9929

DOCs

FN9929T1.doc

TABs

PICs

FN9929SW1.doc

19:34 49


МАСКИРАЩИ СИМВОЛИ ПРИ РАБОТА С ФАЙЛОВЕТЕ

19:34


Какво трябва да извършим през седмицата? •Да се регистрираме в учебните сайтове •Да попълним и изпратим файл FN99999StuWeb ste@6plus4u.eu •Да си създадем папки/фолдери на наш технически носител •Да формираме групи за начинаещи и групи за напреднали 19:34


19:34 52

Intro to my Informatics' Students  

Intro to my Informatics' Students

Intro to my Informatics' Students  

Intro to my Informatics' Students

Advertisement