Page 1

liv Special OPLAGE CA. 66.700 HUISHOUDENS

WOENSDAG 14 MAART 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

Apeldoorn

 Jouw stem

maakt de stad

Dit is een bijlage van

i.s.m.

U stemt toch ook op 21 maart?


live

2

Voorbereiding voor het stemmen

‘We blijven zweven’

Uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres bezorgd. Om verwarring te voorkomen is de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen anders van kleur dan de stempas voor het referendum. Op de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen staan wanneer en hoe laat u kunt stemmen, uw persoonlijke gegevens, het volmachtbewijs en informatie over het stemproces.

Op wie ga ik stemmen? Er zijn in Apeldoorn vijftien politieke partijen om uit te kiezen en bijna iedere partij heeft meerdere kandidaten op de lijst staan. Iedere partij maakt een verkiezingsprogramma. Dit programma kan u helpen om een keuze te maken. Ook zijn er diverse websites die u helpen met het maken van een keuze die het beste bij u past. StemWijzer.nl is een van deze sites waar u op kunt kijken.

Wat moet ik meenemen? Als u gaat stemmen moet u eraan denken een aantal zaken mee te nemen naar het stembureau: • Uw stempas • Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land dat minimaal geldig is tot en met 21 maart 2018 of een verblijfsdocument • De ingevulde machtiging èn een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon die u gemachtigd heeft.

Ik zou de meest Apeldoornse Apeldoorner zijn die ik ken, was het niet dat ik hier niet ben geboren. Gouda, daar kom ik vandaan. De huidige stand van de politiek in Gouda deert me zowaar nog minder dan die van Apeldoorn. Tot vier weken geleden, althans. Toen ik werd gebombardeerd tot chronisch zwevende kiezer. Of nee, dat deed ik zelf. Nu, na vier debatten te hebben gehost voor StemWijzer Live, weet ik heel goed waarom ik mezelf zo noem. De grap van de term zwevende kiezer was dat ik mezelf normaliter zou omschrijven als hartstikke links. Oké, wel links, maar niet links genoeg om met arafatsjaal om m’n giechel stenen naar rechts te gooien. Oké, echt wel een stuk minder links dan dat. Maar goed, veel linksen worden toch, vooral vanaf rechts, gezien als van die types die wel houden van een beetje zweven. Lekker mindful, je kent ze wel. Ja, ik was links. Dus sowieso een ‘zwevende’ kiezer. Helemaal leuk. Tot het debat over duurzaamheid. Waar ik van de voor mij meest linkse partijen in Apeldoorn te horen kreeg dat links niet meer bestond. Plotsklaps was ik echt een zwevende kiezer en dat aan het einde van

deze debatreeks. Het zette me aan het denken over plaatselijke politiek en het belang van een stem, maar ook de onmogelijkheid van het stemmen. Want uit alle debatten bleek vooral dat onze Apeldoornse partijen (van landelijk georiënteerd tot aan minuscuul splinterpartijtje aan toe) het nog niet eens zo verschrikkelijk met elkaar oneens zijn. Het is vaak de weg er naartoe die verschilt. En hier zit de crux van de zwevende kiezer. Want het doel zien we allemaal wel voor ogen. Het is zelfs zo helder en universeel dat ik het doel van mijn oude Goudse stadsgenoten kan voorspellen, ook al woon ik daar al 27 jaar niet meer. Allemaal, Apeldoorners en kaaskoppen, willen we morgen een stad die een beetje mooier was dan gis-

teren en die ‘mij’ een beetje beter helpt om mij te zijn. Wat die ‘ik’ dan ook nodig heeft. Hoe we bij die betere morgen komen weten we, al die ‘ikken’, niet. En zijn we eerlijk: het deert ons ook weinig. Als we er maar komen. Dus moeten we er achter komen welke partij dat wel weet en wie ons naar die mooie toekomst brengt. Het is daar, echter, waar alle (Apeldoornse) partijen, zonder uitzondering, op hun gezicht vallen. Want allemaal tonen ze jou en mij vergezichten met mooie beloftes, maar niemand maakt de weg erheen een beetje meer helder. Iedereen laat de toekomst in de toekomst zweven en niemand haalt het, als is het maar eventjes, een stukje dichterbij. En zo blijven we praten, maar vooral, blijven we zweven. Succes met kiezen, succes met stemmen. Makkelijk is het niet, wel noodzakelijk. Cheers, Martijn de Frankrijker Chronisch Zwevende Kiezer


live

3

UNIEKE SAMENWERKING RICHTING VERKIEZINGEN

Verkeerd ingevuld stembiljet

Volgende week is het dan zover: Apeldoorners mogen massaal naar de stembus om hun voorkeur uit te spreken over hoe het de komende vier jaar verder moet met onze gemeente. De lokale media Nieuwsblad Stedendriehoek en Apeldoorn Direct zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een unieke samenwerking aangegaan onder de naam StemWijzer Live. Dit bijzondere initiatief heeft geleid tot vier boeiende debatten op vrijdagochtend in CODA Café, waarbij de volksvertegenwoordigers van alle vijftien Apeldoornse politieke partijen konden aanschuiven. Onder leiding van ‘chronisch zwevende kiezer’ Martijn de Frankrijker

Iemand machtigen Bent u zelf niet in de gelegenheid om op 21 maart uw stem voor de gemeenteraadsverkiezingen uit te brengen, dan kunt u iemand machtigen om voor u uw stem uit te brengen. Voor deze onderhandse volmacht gebruikt u het gedeelte op de achterzijde van de stempas. Vul hier uw gegevens in en onderteken dit samen met degene die voor u gaat stemmen. Bij het stemmen moet de gemachtigde naast zijn of haar eigen identiteitsbewijs ook een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever tonen. Het kopie mag eventueel ook op een smartphone of tablet getoond worden. De persoon die gemachtigd wordt om voor iemand anders te stemmen, mag maximaal twee volmachten aannemen. De gemachtigde brengt de volmachtstemmen altijd tegelijkertijd uit met zijn of haar eigen stem.

werd hartstochtelijk gediscussieerd over de thema’s Binnenstad, Economie, Zorg en Welzijn en Duurzaamheid. Apeldoorners konden deze debatten live volgen via de facebookpagina van Apeldoorn Direct en de hoogtepunten werden nadien gepubliceerd op de websites van beide media en in de wekelijkse uitgave van Nieuwsblad Stedendriehoek. Een terugblik op deze debatten vindt u in deze speciale bijlage. Daarnaast treft u van alle deelnemende partijen de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren aan. Zij hopen met hun pakkende tekst de kiezer nog even over de streep te trekken. De gemeente Apeldoorn en het team van CODA hebben deze

Als u tijdens het stemmen op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent, dan is het ongeldig. Heeft u zich vergist met het invullen? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal. samenwerking ondersteund en gefaciliteerd, waarvoor dank. Wij pretenderen niet middels deze uitgave de uitslag van woensdag 21 maart te kunnen voorspellen; we hopen alleen oprecht dat u veel plezier beleeft aan het lezen van deze bijlage en dat we ook voor de zwevende kiezers onder u een helder beeld hebben kunnen schetsen van wat Apeldoorn de komende vier jaar mogelijk te wachten staat…

STEMMEN HANDMATIG GESORTEERD EN GETELD Wanneer de stembureaus op 21 maart om 21.00 uur sluiten, staan de stembureauleden en de tellers voor een grote klus. Alle uitgebrachte stemmen worden handmatig gesorteerd en geteld. Dit is een precieze klus. Rond 01.00 uur worden doorgaans de eerste uitslagen bekend gemaakt. Bij het tellen van de stemmen bekijken de leden van de stembureaus ook hoeveel ongeldige en blanco stemmen zijn uitgebracht. Een stem is bijvoorbeeld ongeldig als op het stembiljet is geschreven of getekend. Het

kan ook zijn dat er geen enkel vakje met rood is ingekleurd. Dit is dan een blanco stem. Blanco stemmen tellen niet mee in de verkiezingsuitslag. Een blanco stem gaat ook niet naar de grootste partij. Echter, voor het uiteindelijke opkomstpercentage (hoeveel procent van alle inwoners van de gemeente is gaan stemmen) telt de blanco stem wel mee. Op basis van de uitslag van het aantal stemmen verdeelt het centrale stembureau van de gemeente de 39 beschikbare zetels in de gemeenteraad van Apeldoorn over de verschillende politieke partijen.

live

COLOFON Dit is een speciale uitgave van Nieuwsblad Stedendriehoek in samenwerking met Apeldoorn Direct en de Gemeente Apeldoorn. Aan deze bijlage werkten mee: - Frank Boekema - Melanie Borreman - Max Dammers - Vincent Dammers - Martijn de Frankrijker - Daniël van Harmelen - Mandy Hendriks - Marc Looijen - Ellis Peeters - John Ruisch - Jolanda Schaake - Emma uit den Bogaard - Jill Verhoef - Marianne Zegwaard-Waanders

Uitgeverij Stedendriehoek draagt zorg voor onze wereld door materialen te gebruiken die het milieu zo min mogelijk belasten. We gebruiken 100% gerecycled papier voor het drukken van onze kranten. Verder streven we naar verantwoord gebruik van grondstoffen.

Certificaten vindt u op: www.bduprint.nl

Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden, zonder toestemming van de uitgever.


live

4

BINNENSTAD MOET OP DE SCHOP Bij het eerste debat van StemWijzer Live reageerden de volksvertegenwoordigers Jan Dirk van der Borg (CDA), Robert van Vliet (D66) en Jan Kloosterman (SGP) op de verschillende subthema’s die door debatleider Martijn de Frankrijker werden aangekaart onder de centrale stelling ‘De Binnenstad moet op de schop’. Van Vliet omschreef de binnenstad als de 'Huiskamer van de gemeente' en vond dat het centrum ook die uitstraling moest krijgen. Van der Borg wil een bruisende binnenstad vol beleving en dat moet volgens hem gerealiseerd worden via een samenwerking tussen alle belanghebbende instanties. "De overheid moet de randvoorwaarden faciliteren om in Apeldoorn de mooiste binnenstad van Nederland te realiseren." SGP-er Kloosterman stipte met voorrang de fietsenproblematiek in het centrum aan: “Er moeten meer fietsenstallingen

komen om het ongewenste stallen van rijwielen bij winkels en dergelijke tegen te gaan. Ingaande op het subthema ‘leegstand’ opperde hij dat er veel te veel leegstand is en deed meteen een oproep aan kleinschalige winkels om die

‘Inzetten op bruisende binnenstad vol beleving’

live Kijk terug op:

www.apeldoorndirect.nl/stemwijzer

ruimtes op te vullen. “Zo houd je de binnenstad levendig en veelzijdig.” Marktplein Bij het subthema Marktplein prees Van der Borg de prachtige Zaterdagmarkt aldaar. En de controversiële luifel aan het gemeentehuis waar zo uitgebreid over gesproken is? “Die komt er!” vertelde Van der Borg. Daarop repliceerde Kloosterman: “Maar er komt wel een nieuw ontwerp voor!” Vervolgens kwam het casinobeleid binnen de gemeente ter sprake. D66 bleek als enige niet tegen de uitbreiding van het aantal casino’s te zijn. Het CDA vond het huidige aantal (vijf) simpelweg voldoende, de SGP verraste niet door te wijzen op het verslavingsgevaar. Bereikbaarheid Vanuit de live op Facebook meekijkende Apeldoorners

werd aanvullend het thema ‘Bereikbaarheid van de binnenstad’ aangekaart. CDA-er Van der Borg deed de suggestie om de parkeertarieven te verlagen. De SGP ziet graag bewegwijzering voor Apeldoorn al op de ringwegen, om bezoekers zo beter voor te lichten. Tenslotte werd in het kader van het openbaar vervoer de - vroeger gangbare en intussen afgeschafte - Eurobus onder de aandacht gebracht. Dat vonden alle drie volksvertegenwoordigers een goed idee, echter ligt besluitvorming erover bij de provincie. Daarom laat de gemeente dit voor nu los. “Maar als die er dan toch komt? Dan wel duurzaam!” Op de vraag op social media inzake de wachttijden in de parkeergarage, verklaarde Jan Kloosterman van de SGP: “Wanneer er nieuwe afrekensystemen moeten komen, is het zaak dat daar slimme


live

grote atletiek- en wielerevenementen in Omnisport. Daarnaast 3FM Serious Request eind vorig jaar. Als overheid moeten we daarin ook investeren, want zulke evenementen zorgen ervoor dat Apeldoorners elkaar ontmoeten en samen genieten. Deze gebeurtenissen versterken Apeldoorn.”

techniek wordt ingezet zodat wachttijden verminderd worden.” Rond de kwestie over een goede doorstroming van het verkeer opperde de SGPer: “Wellicht kunnen we de verkeerslichten anders afstellen? Bij piekdruktes intelligente stoplichten: daar waar het druk is, moeten die dan langer op groen.” Topevenementen Via social media kwam na het live debat ook nog de vraag binnen: welke nieuwe topevenementen kan Apeldoorn nog gebruiken en hoeveel geld mag daarvoor beschikbaar worden gesteld? Jan Dirk van der Borg (CDA) glimlacht: “Onze evenementenwethouder Nathan Stukker heeft een mooie lijn ingezet, wat heeft geleid tot het binnenhalen van grote sportevenementen zoals de Giro d’Italia, het WK Beachvolleybal en de

Van der Borg kent de geluiden dat niet alle inwoners blij zijn met het bedrag dat de gemeente voor dergelijke evenementen overheeft. “Maar een relatief klein percentage van het gemeentegeld komt hier terecht, hoor. Er is dus, wat ons betreft, zeker ruimte voor nieuwe initiatieven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan The Passion. We hebben natuurlijk al de Kanaalconcerten, maar die hebben een poppy karakter. Ik ben zelf een groot liefhebber van klassieke muziek, dus ja, Klassiek aan het Kanaal, dat lijkt me wel wat!” De SGP en het organiseren van (grote) evenementen vormen geen gelukkig huwelijk. Kloosterman: “Deze activiteiten financieren uit het belastinggeld vinden wij geen goed idee. Belastinggeld dient in onze optiek te worden besteed aan veiligheid en sociaal beleid. Voor plezier moeten de mensen zelf maar betalen, niet de overheid.”

5

Eigen kweek Robert van Vliet (D66) hoor je niet mopperen over de eerder genoemde publiekstrekkers, maar vindt het niet per se nodig om voor nieuwe, grote evenementen wederom ‘buiten de deur’ te winkelen. “We moeten meer aandacht geven aan eigen kweek. Roots in the Woods en het Drakenbootfestival zijn door Apeldoorners bedacht en graag zien wij van D66 dat er meer van zulke initiatieven komen. The Passion naar Apeldoorn halen, bijvoorbeeld, heeft dus niet onze voorkeur. We kunnen het groen van de Veluwe inzetten voor nieuwe evenementen.

En wat ons heel bijzonder lijkt, is om de oldtimers van het Concours d’élégance te verplaatsen van Paleis Het Loo naar het Marktplein. Daarmee maak je dit evenement toegankelijker voor een nóg groter publiek.” Verder oppert Van Vliet namens D66 het idee om de beleving in de binnenstad te vergroten middels het plaatsen van Apeldoornse iconen op groot formaat. “Mega-iconen waar kleine kinderen in kunnen klimmen, dat zou wat zijn. Zoals Arnhem het enorme Feestaardvarken heeft. Apeldoorn wil graag een echte gezinsstad zijn, dus daar zou dit voorbeeld uitstekend in passen.”

‘Welke nieuwe evenementen in Apeldoorn’

live Kijk terug op:

www.apeldoorndirect.nl/stemwijzer


live

6

APELDOORN MOET HET ONDERNEMERS NIET ZO MOEILIJK MAKEN

In het tweede debat van StemWijzer Live kwam het thema ‘economie’ aan de orde. Jenny Elbertsen namens de VVD, Peter Vlug van Vrede & Recht (V&R), Bonnie ten Damme van Progressief Sociaal Apeldoorn (PSA) en Wim Willemsen namens Lokaal Apeldoorn gingen met elkaar in discussie rond de stelling ‘Apeldoorn moet het ondernemers niet zo moeilijk maken’.

‘Geen Europa, geen Brussel, maar lokale munt!’

 live Kijk terug op:

www.apeldoorndirect.nl/stemwijzer

VVD, PSA en Lokaal Apeldoorn waren het eens dat de overheid een beperkte invloed dient te hebben op het ondernemerschap, maar vooral voor hen moet faciliteren. Vrede & Recht kwam met een heel eigen visie en brak een lans voor een lokale munt, de Erica. “Dit eigen geld kan helpen bij lokale initiatieven en kleinschaliger ondernemingen. Dit maakt het voor multinationals van buitenaf onaantrekkelijk om zich hier te vestigen. Geen Europa, geen Brussel, terug naar cash!” Hij bestempelde de VVD als de Partij voor de Aandeelhouders: een soort PvdA dus, maar dan anders. Studenten De partij PSA opperde om meer hbo-studenten naar Apeldoorn te halen, die na hun opleiding als goed gekwalificeerd personeel bij ondernemingen in dienst kunnen treden. Het stokpaardje van Wim Willemsen namens Lokaal Apeldoorn kwam aan bod in de discussie rond detailhandel. “Wij willen vooral uitstekende wijkvoorzieningen; dat mensen op loop- en fietsafstand hun boodschappen kunnen doen.” Aansluitend kwamen de termen ‘funshoppen’ in de binnenstad en ‘runshoppen’ aan de rand van de stad, opgeworpen door de VVD, aan bod. Oftewel: voor je plezier winkelen bij de kleinere zaken in het centrum

en groot inslaan bij ketens als de Action XL op de Vlijt. Daar kon de PSA zich wel in vinden, maar Peter Vlug schudde afkeurend met zijn hoofd. “Dat geld van de grote landelijke ketens vloeit dan weg uit Apeldoorn.” Winkelaanbod Via social media kwam tenslotte nog een vraag binnen over het winkelaanbod in Apeldoorn. ‘Hoe moeten lokale ondernemers ondersteund worden?’ Bonnie ten Damme van PSA mopperde meteen over de hoge huurprijzen, die kleine winkeliers maar moeilijk kunnen ophoesten. “Wij kunnen er niets aan doen, maar de gemeente kan wel besluiten om dit aan te pakken zoals nu gebeurt in het pand van V&D. Jammer dat destijds de IKEA niet naar Apeldoorn kwam; dat zou goed zijn, ook voor mensen met een kleine beurs.” De VVD gaat voor kleine ondernemingen in grote leegstaande panden. “De overheid is geen eigenaar van de panden. In Amsterdam is een zogenoemde free-zone,


live

een samenwerking van inwoners en ondernemers. Voor ons is dat een mooi voorbeeld. Wel is het onze taak om startende ondernemers zo goed mogelijk te begeleiden.” Peter Vlug van V&R meende dat de gemeente Apeldoorn grote winkelketens moet afremmen door ze minder gemakkelijk een vergunning te verschaffen. Wim Willemsen van Lokaal Apeldoorn opperde op zijn beurt: “Laat ondernemers ondernemen. Zorg dat je kleine huisvesting faciliteert.” Hij prees de titel voor Apeldoorn als MKB-vriendelijkste gemeente van het jaar: “En dat moeten we vooral vasthouden!” Asterix en Obelix De 60-jarige Peter Vlug toont zich dus namens de nieuwe partij Vrede & Recht een fanatiek voorvechter voor protectie-economie op lokaal niveau. “Wij zijn klaar met de landelijke ketens en multinationals. Wij marcheren met de minder bedeelden, want die vind je helaas nog voldoende in de bossen

van Apeldoorn. Vandaar dat wij zo’n grote voorstander zijn van de lokale munt de Erica. Wij bedienen ons van eigen geld om de lokale economie te versterken. Ja, vergelijk het gerust met Asterix en Obelix: de kleine dorpsgemeenschap tegenover Julius Caesar en het grote Romeinse rijk. Liever zien wij lokale voedselmarkten dan grote supermarkten. Wat mij betreft roep ik alle ondernemingen van buitenaf een moreel ‘Halt’ toe.” -´Wim Willemsen van Lokaal Apeldoorn vindt de met rasse schreden naderende omgevingswet een goede zaak. “Zeventien wetten die worden samengevoegd. Daardoor wordt het makkelijker voor de ondernemers, de doorlooptijd wordt korter en ze hoeven geen dingen dubbel te doen.” Hij heeft ook een duidelijk antwoord op de kritiek vanuit de samenleving dat politici te weinig inhoudelijke kennis hebben over bestemminsplannen: “Grote bedrijven hebben de mogelijkheid om een batterij aan juristen de mazen in de wet te laten vinden.

7

Als gemeenteraadslid ontbreekt het ons domweg aan tijd om zo’n bestemmingsplan tot in de details te kennen. Nieuw is dat er nu bij iedere aanvraag een risicoparagraaf moet worden toegevoegd. Dan hebben we tenminste volledige informatie waarop een beslissing genomen moet worden.” Bonnie ten Damme van Progressief Sociaal Apeldoorn vertelt eigenlijk niet zo op haar plek te zijn geweest in een economisch debat. “De plaatselijke economie is bepaald niet ons speerpunt. Ik ben weliswaar zelf ondernemer geweest - ik runde een schoonheidssalon - maar voor ons zijn andere aspecten

van het maatschappelijk leven belangrijker. Wél zijn we van mening dat projecten binnen Apeldoorn altijd lokaal moeten worden aanbesteed; recent nog zag ik een bedrijf uit Zuid-Limburg hier bezig bij een aannemingsklus. Daar moet toch wel een Apeldoorns bedrijf voor te vinden zijn?” Ze ziet ook graag gerealiseerd dat de lokale kunstenaars als ondernemers worden ‘geregistreerd’ en - als reactie op de lokale-muntoproep van V&R - haalt ze graag de zogenoemde Stadspas aan. “Het parkeren is duur in Apeldoorn. Maar stel je voor dat je per keer een punt op je spaarpasje krijgt en dan ‘bij een volle kaart’ een keer gratis kunt parkeren?”

‘Hoe moeten we lokale ondernemers ondersteunen’

live Kijk terug op:

www.apeldoorndirect.nl/stemwijzer


live

8

ZORG IS EEN LOKALE KEUZE ‘STREVEN NAAR GOEDE SAMENWERKING IN DE WIJKEN’ StemWijzer Live stelde afgelopen vrijdag in het slotdebat het thema Zorg en Welzijn aan de orde. Hanna Riezebos (ChristenUnie), Chris Schouten (PvdA), Hans Weevers (50+) en Marloes Schouten (Jezus Leeft) gingen met elkaar in debat onder leiding van chronisch zwevende kiezer Martijn de Frankrijker over de stelling ‘Zorg is een lokale keuze’. Lijsttrekker Hans Weevers van 50plus gaf meteen aan dat Zorg en Welzijn voor zijn achterban een uitermate belangrijk thema is: “Op dit moment is 50 procent van de Apeldoornse bevolking ouder dan 50 jaar. Wij zijn er in principe ook voor iedereen, want iedereen probeert toch 50plus te worden. Uiteindelijk wordt iedereen toch een zorgvrager en wij willen die belangen zo goed mogelijk verdedigen.”

deze woorden te overtuigen, maar kreeg in plaats daarvan enkele kritische opmerkingen te verduren. Chris Schouten repliceerde bijvoorbeeld: “Bij ons zijn de ouderen ook al vier jaar een speerpunt, maar dat geldt ook voor de jeugd. Wij zijn er ook voor iedereen!” Hij zei het niet met zoveel woorden, maar wie tussen de regels door luisterde, hoorde Schouten eigenlijk zeggen: de partij 50plus is overbodig…

Weevers hoopte zijn collegavolksvertegenwoordigers met

Broederlijke liefde In zijn opmerkingen richting

‘We knokken om PlusOV goed te krijgen’

live Kijk terug op:

www.apeldoorndirect.nl/stemwijzer

Weevers vond de PvdA-er steun bij ChristenUnie-afgevaardigde Hanna Riezebos. “Heeft u weleens met een oudere Apeldoorner gesproken over wat die nodig heeft?” stelde ze onomwonden. De lijsttrekker van 50plus was door deze felle aanvallen toch wel enigszins uit het lood geslagen. En Marloes Schouten van Jezus Leeft? Zij opperde dat de Apeldoorners vooral naar elkaar moeten omzien. “Vanuit de Bijbel propageer ik de broederlijke liefde voor elkaar.” Ze gaf wel toe daar als eventueel raadslid nog geen praktijkgerichte oplossing voor te hebben. “Ik zag flyers van ‘Heel Apeldoorn Rein’ en dacht: ‘Niet alleen de rommel moet worden opgeruimd, maar ook de geestelijke blokkades!” Daarop reageerde Hanna Riezebos: “Ik nodig mevrouw Schouten uit om te stemmen op de ChristenUnie. Ik denk overi-

gens dat ze nog beter op haar plek is op de preekstoel dan als raadslid.” Veel raakvlakken De nieuwe gemeenteraad staat voorts voor een uitdaging: de participatiewet is het zorgenkindje van het sociale domein. De raad verliest langzaamaan de grip op de uitvoering van de wet, een vlammend rapport van de rekenkamercommissie


live

9

haperend speciaal vervoer uit zijn broodnodige ritme wordt gehaald. Via de sociale media kwam tenslotte nog de vraag of vrijwilliger in de zorg een betaalde baan moet worden. De antwoorden van de vier volksvertegenwoordigers verschilden semantisch, maar niet inhoudelijk: ‘Nee’.

maakt gehakt van de bureaucratie en Apeldoorn heeft ook nog eens een tekort van 4,3 miljoen euro. “We hebben van het Rijk te weinig geld gekregen voor het goed uitvoeren van de participatiewet”, stelde de ChristenUnie. Deze partij bleek op dit punt opvallend veel raakvlakken te hebben met de PvdA. Beiden stimuleren een goede samenwerking binnen de wijken. “De buurtcoöperatie in

Apeldoorn Zuid heeft aangetoond dat dit initiatief uitstekend kan werken”, aldus Chris Schouten. “We streven ernaar dat dit ook in andere wijken gaat worden uitgerold.” Ruim 15.000 inwoners in de regio Stedendriehoek maken gebruik van het bijzonder vervoer van PlusOV, een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Echter, dit in principe mooie initiatief loopt, eufemistisch uitgedrukt, nog niet overal even soepel. “We moeten knokken om dit goed te krijgen. Daarom ben ik ook blij dat ‘onze’ wethouder Johan Kruithof hier onlangs voorzitter van is geworden”, zegt de PvdA-er. Alle vier de aangeschoven partijen zijn het erover eens dat het onacceptabel is dat bijvoorbeeld een kind met autisme door

Wijkzorg op maat Chris Schouten haalde tijdens het debat dus al de buurtcoöperatie in Apeldoorn Zuid aan. "Daar wordt uitstekend ingespeeld, ondanks budgettaire beperkingen, op de behoeften die in de wijk spelen. Wijkzorg op maat, ook voor de steeds groter groeiende groep eenzame mensen." Hans Weevers van 50plus stelde tot zijn grote tevredenheid vast dat er de afgelopen jaren dan eindelijk een ouderenbeleid is gekomen. "Vier jaar geleden was dat er in Apeldoorn nog niet." Namens de ChristenUnie blikte Hanna Riezebos met genoegen terug op de periode dat 'haar' wethouder Paul Blokhuis, tegenwoordig staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn

en Sport (VWS), grote sprongen heeft gemaakt op het terrein van gezins- en jeugdzorg. "Sterke gezinnen in een sterke stad. Wij staan voor samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid. Ja, de eenzaamheid onder ouderen is voor ons ook een belangrijk punt van zorg. Wij stellen voor dat bijvoorbeeld jongeren zonder werk zich vrijwillig inzetten als buddy van een oudere." Tenslotte nog even een kleine campagnevraag aan Chris Schouten als volksvertegenwoordiger van dé partij in zwaar weer: de PvdA. 'Of de klap van de laatste landelijke verkiezingen ook nog nadreunt in de Apeldoornse afvaardiging'. Schouten knikt: "We lopen altijd al heel hard, maar we zitten inderdaad even in een moeilijk parket. Als ik met mensen hier praat, baseren ze zich toch vaak op het landelijk beleid waarop de partij dus flink is afgerekend. Maar we moeten daarnaast wel concluderen dat er de afgelopen periode op het gebied van zorg wel mooie verbeteringen zijn opgetreden."

‘50plus is er voor iedereen niet alleen voor ouderen’

live Kijk terug op:

www.apeldoorndirect.nl/stemwijzer


live

10

APELDOORN, STOP MAAR MET DUURZAAMHEID ‘DUURZAAMHEID IS ALLES OVERSTIJGEND’ Afgelopen vrijdag werd het thema Duurzaamheid besproken tijdens StemWijzer Live. Wethouder Detlev Cziesso (GroenLinks), Antoon Huigens (Gemeentebelangen) en Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren) discussieerden over de stelling ‘Apeldoorn, stop maar met duurzaamheid’. Alle drie de partijen waren het duidelijk oneens met deze stelling. De PvdD heeft grote ambities voor een energieneutrale toekomst, GroenLinks wil realistisch blijven en Gemeentebelangen wil klimaatdossiers en subsidies zien. Voor dit debat was ook de Socialistische Partij (SP) uitgenodigd, maar die liet - aangekondigd - verstek gaan. Het eerste onderwerp dat besproken werd, waren de windmolens. Cziesso: “Er moet gekeken worden naar zonnepanelen, warmtewisselaars en windmolens. Laten we ze daar neerzetten waar ze zo min mogelijk overlast veroorzaken.” Cziesso vindt dat de

gemeente moet meedenken over de juiste plaats en moet meebetalen. “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en energieneutraal worden”, preekte Moulijn. “En dat kan niet zonder windmolens. We moeten wel nadenken over de plaats. Langs de snelwegen zou een goed idee zijn. Net als Teuge (op termijn) sluiten en daar windmolens plaatsen.”

‘Windmolens mogen geen overlast veroorzaken’

live Kijk terug op:

www.apeldoorndirect.nl/stemwijzer

We moeten onze hersens gebruiken, vindt Huigens van Gemeentebelangen op zijn beurt. Er moet veel breder gekeken worden dan naar alleen windmolens. “Vuil wordt in vier verschillende bakken opgehaald door vervuilde dieselmotoren.” Dat vindt de lijsttrekker een ‘rare manier’ van handelen. “De openbaar-vervoervoorzieningen moeten ook onder de loep worden gelegd en Apeldoorn moet door middel van een beleid een fietsvriendelijke stad worden. Ook een beleid op het verminderen van de uitstoot van fijnstof speelt een rol.” Minder energieverbruik PvdD vindt dat er meer gedaan moet worden om Apeldoorn weer duurzaam te maken. “We kunnen thuis al veel doen”, vertelt Moulijn. “Mag ik vertellen wat ik heb gedaan? Ik heb mijn huis laten isoleren, mijn verwarming lager staan en warmtepompen.” De lijsttrekker wil benadrukken hoe belangrijk het is om in 2030 energieneutraal te zijn. “In de afgelopen achttien jaar zijn we zes procent energieneutraal geworden.” Moulijn is verontwaardigd: “In achttien jaar!” De partijen willen meer voorlichting over een duurzamer Apeldoorn. Hiervoor moeten klimaatcoaches komen en geld.

Cziesso vindt dat de voorlichting vanuit de gemeente moet komen en dus ook betaald moet worden door de gemeente. De ‘sense of urgency’ moet groter worden, vertelt Huigens. Men moet zich bewuster worden van het klimaatprobleem. “Gemeentebelangen probeert een visie te ontwikkelen tijdens de verkiezingen, die we kunnen uitbouwen tijdens het regeren.” De lijsttrekker ziet graag dat er klimaatdossiers worden opgesteld. “We moeten een beleid opvoeren, zelf nadenken en het niet via Europa laten voorschrijven.” Bewustwording Klimaatverandering is een lange tijd de rug toegekeerd, maar Moulijn merkt dat er een verandering aan de gang is. “Het


live

11

kijken heel nadrukkelijk naar wat mensen vinden en wat we in de politiek kunnen doen. Wij hebben geen ideologie waarbij we mensen moeten overtuigen. We zijn een partij van de levende stemkastjes.” GroenLinks wil de komende jaren meer, beter en gerichter naar de mensen luisteren. “We moeten niet naar anderen kijken, maar naar onszelf. GroenLinks staat voor een integrale samenleving.” Hierbij kijkt de gemeente naar de burgers en kan iedereen meedoen. Moulijn vindt dat er verder gekeken moet worden dan de mens. “We moeten naar mens, dier en milieu kijken. We wonen op een unieke en mooie plek als je kijkt naar de Veluwe en de stad, en daar moet je goed voor zorgen.”

gaat wel langzaam, maar we horen mensen (en voornamelijk ouderen) steeds vaker zeggen: ‘we maken ons zorgen’. Wij (de Partij voor de Dieren) zijn er voor de mensen die zich zorgen maken over hun kinderen en de toekomst. Veel mensen kijken op korte termijn naar de economische belangen, maar geld kun je niet eten als de oogsten straks mislukken en de lucht vervuild is.” Duurzaamheid is een overheidsdossier en alles overstijgend, legt Huigens uit. “Daarom is het zo belangrijk. Wat het thema ook raakt is een basisinkomen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen ook werken en hun eigen geld verdienen.” Dit heeft ook weer voordelen voor de psychische gezondheid van uitkeringsgerechtigden.

Politieke kleur De Partij voor de Dieren noemt zichzelf niet links en niet rechts. “We zijn veel harder en ambitieuzer dan GroenLinks”, vindt Moulijn. “Wij zijn gewoon realistisch”, reageerde Cziesso namens de ‘aangevallen’ partij. “Idealisme is het nieuwe realisme”, legt Moulijn uit. “We kunnen veranderen en we moeten veranderen voor onze kinderen. We moeten voor het kleinste wezentje in het ecosysteem goed zorgen, want dan zorg je voor het hele systeem.” Huigens weet dat Gemeentebelangen vaak de rechtse hoek in wordt geduwd, maar de lijsttrekker vindt dat zijn partij voor iedereen is. “We zijn ook sociaal, ook voor het milieu en ook voor een levendige binnenstad. We moeten de han-

den ineen slaan. Gemeentebelangen klinkt misschien als een archaïsche naam, maar het gaat om het algemeen belang. Wij

Macht Alle drie politieke partijen vinden het, tenslotte, belangrijk dat de inwoners van Apeldoorn volgende week hun stem laten horen. Huigens: “Als je dat niet doet, laat je het over aan de mensen die de macht willen.”

‘Thuis beginnen met energieneutraal’

live Kijk terug op:

www.apeldoorndirect.nl/stemwijzer


li

12

Stemlocaties

43

26 27

24

22

23

21

84

6 8

38

85 15 19 39 32 41 22 33 18 31 34 17 16 25 14 20 1 28 29 36 3 13

12

9

94

37

11 10 7

2

4 60

61

75

65

50 42

45

96 44

66 72 71 73 46 47 70 67 74 48 76 80 68

62

5

69

35

63

77

81 79

78

59 58

51 56 55

52 53 57

64

1. Stadhuis, Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 2. Kadaster, Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn 3. De Oude Enk, Vosselmanstraat 10, 7311 CL Apeldoorn 4. Duivensportcentrum, Prinses Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn 5. Stationsrestauratie, Stationsplein 4, 7311 NZ Apeldoorn* 6. Lokaal bij Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, 7312 CS Apeldoorn 7. Speeltuin Kindervreugd, Pieter Saenredamstr 15a, 7312 PT Apeldoorn 8. School Spitsbergen, Morinistraat 6, 7312 AD Apeldoorn 9. Zorggroep Apeldoorn locatie Mandala, Sportlaan 2, 7312 TH Apeldoorn 10. Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360, 7312 JJ Apeldoorn 11. School De Wegwijzer, Eburonenstraat 48, 7312 JR Apeldoorn 12. School Berg en Bos, Soerenseweg 105, 7313 EJ Apeldoorn 13. Adventker, Mercuriuslaan 37, 7314 KR Apeldoorn 14. Wijkpost, Zandloperweg 20, 7314 JX Apeldoorn 15. Woon-Zorgcentrum De Loohof, Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD Apeldoorn 16. Berkenhove, Koning Lodewijklaan 387a, 7314 AZ Apeldoorn 17. Serviceflat Lindenhove, Loolaan 41, 7314 AD Apeldoorn 18. Gereformeerde Kerk, Generaal van Heutszlaan 55, 7322 AE Apeldoorn 19. Koningin Julianaschool, Loseweg 70, 7315 BD Apeldoorn 20. CODA Museum, Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn 21. Woon-Zorgcentrum De Veenkamp, Gemzenstraat 9, 7315 EL Apeldoorn

22. Wijkcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn 23. Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60, 7316 JD Apeldoorn 24. Zorggroep Apeldoorn Casa Bonita, Anklaarseweg 91, 7316 MC Apeldoorn 25. Sporthal Welgelegen, Morellenlaan 47, 7322 JS Apeldoorn 26. Prinses Beatrixschool, Papegaaiweg 95, 7345 DL Wenum Wiessel 27. Kantine WWNA, Wieselsedwarsweg 28, 7345 AB Wenum Wiesel 28. De Woonmensen, Deventerstraat 54, 7321 CA Apeldoorn 29. Julianakerk, Deventerstraat 91, 7322 JL Apeldoorn 30. School De Zonnewende, Zonnewende 14, 7325 ET Apeldoorn 31. Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8, 7322 EC Apeldoorn 32. Geref. Basisschool ’t Schrijvertje, Gentiaanstraat 594, 7322 BN Apeldoorn 33. Veluwse College Mheenpark, Zilverschoon 43, 7322 GG Apeldoorn 34. Ichthusschool, Kalmoesstraat 261, 7322 NS Apeldoorn 35. GGNet (Spatie), Deventerstr 459, 7323 PT Apeldoorn 36. School De Bundel, Anna Bijnsring 201, 7321 HG Apeldoorn 37. Kantine ZVV, Schoonbroeksweg 8A, 7323 AN Apeldoorn 38. Woon-Zorgcentr.Kon.Wilhelmina, Operaplein 181, 7323 EJ Apeldoorn 39. De Zevensprong, Pythagorasstraat 384, 7323 HW Apeldoorn 40. Verzorgingshuis Talma Borgh, Fortlaan 47, 7325 ZE Apeldoorn

De stemlokalen zijn geopend van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.


live

13

U stemt toch ook op 21 maart

ďƒź Jouw stem maakt de stad www.apeldoorn.nl/Waar-en-wanneer-kan-ik-stemmen

41. Het Atrium, Aristotelesstraat 603A, 7323 NM Apeldoorn 42. PCBS De Regenboog-Woudhuis, Lage Landenlaan 1, 7325 NR Apeldoorn 43. Buurthuis Ons Huus, Beemterweg 25a, 7341 PBB Beemte Broekland 44. School de Horst, Glazeniershorst 402, 7328 TK Apeldoorn 45. Klootschietvereniging Het Woudhuis, Lupineweg 21, 7325 AG Apeldoorn 46. JJC De Dreven, Imkersplaats 38, 7328 CJ Apeldoorn 47. Woon-Zorgcentrum Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB Apeldoorn 48. Obs. De Kosmos, Voldersdreef 301, 7328 CA Apeldoorn 49. Schakel-RK-school loc. Muntersdonk 11, 7326 BD Apeldoorn 50. School De Regenboog Osseveld, De Keerkring 70, 7325 EA Apeldoorn 51. School De Bongerd, Muntersdonk 13, 7326 BD Apeldoorn 52. School Het Gilde, Valkeniersdonk 202, 7326 KP Apeldoorn 53. School De Schakel, Rederijkershoeve 21-22, 7326 TH Apeldoorn 54. School De Terebint, Rederijkershoeve 19-20, 7326 TH Apeldoorn 55. Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn 56. Woon-Zorgcentrum. De Matenhof, Warenargaarde 775, 7329 GR Apeldoorn 57. Groen Wit, Landdrostlaan 202, 7327 GN Apeldoorn 58. School De Marke, Holtrichtersveld 1, 7327 DJ Apeldoorn 59. School De Ploeg, Burgersveld 24, 7327 CA Apeldoorn 60. Veluws College Cortenbosch, Pr. Beatrixlaan 259, 7313 DG Apeldoorn 61. Buurthuis Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81, 7339 AN Ugchelen 62. School De Steenbeek, Hoenderloseweg 2, 7339 GH Ugchelen 63. Woon-Zorgcentrum Sprengenhof, Dr. Piekemalaan 33, 7339 MD Ugchelen 64. Zorggroep Apeldoorn, locatie Randerode, Zr. Meyboomlaan 10, 7334 DV Ugchelen 65. Verkeersschool Frank Schuurman, Ovenbouwershoek 21, 7328 JH Apeldoorn 66. Zaal Vrijzicht, Zichtweg 92, 7335 AW Apeldoorn 67. De Rietendakschool, Zilverweg 29, 7335 DC Apeldoorn 68. School De Eendracht, Beeklustweg 41-43, 7335 JC Apeldoorn 69. Stichting As Soena Moskee, Tenderlaan 8, 7331 AJ Apeldoorn

70. Duivensportcentrum, Hoenderparkweg 16, 7335 GT Apeldoorn 71. Meester Lugtmeijerschool, 1e Wormenseweg 158, 7331 MR Apeldoorn 72. Woon-Zorgcentrum Avondzon, Eendenweg 50, 7331 GA Apeldoorn 73. Koningin Emmaschool, Thorbeckestraat 48, 7331 RG Apeldoorn 74. Kleverwal Schilderwerken, Loudonstraat 75, 7332 BA Apeldoorn 75. ROC Aventus, Ingang via 2e Wormenseweg, 7331 VZ Apeldoorn 76. Nieuw Zuidzicht, Roekenhof 91, 7331 KE Apeldoorn 77. Elisabethhof, Elisabethhof 2, 7333 ZA Apeldoorn 78. Apeldoornse Boys, Dubbelbeek, 60, 7333 NJ Apeldoorn 79. Buurthuis Maasstraat, Maasstraat 4, 7333 JG Apeldoorn 80. De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn 81. Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn 82. Dorpshuis Het Blanke Schot, Garderenseweg 33, 3888 LA Uddel 83. Kamp Nieuw Milligen gebouw 70, Meervelderweg 9, 3888 NH Uddel, 84. Brandweerkazerne Hoog Soeren, Hoog Soeren 142, 7346 AH Hoog Soeren 85. Chr. Geref. Andreaskerk, Anklaarseweg 185, 7323 AB Apeldoorn 86. Het Dorpshuus, Paalbergweg 26, 7351 AS Hoenderloo 87. Het Zonnehuis, Dorpstraat 49, 7361 GB Beekbergen 88. Zorgcentrum de Vier Dorpen, Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen 89. Zaal achter Gerefomeerde Kerk, Lierderstraat 7, 7364 BH Lieren 90. Wijkcentrum De Hoge Weye, Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 91. Verenigingsgebouw De Brink, Hoofdweg 5, 7371 AV Loenen 92. School De Tweede Stee, Reuweg 18, 7371 AV Loenen 93. Brandweerkazerne, Klarenbeekseweg 127a, 7381 BG Klarenbeek 94. Het Kristal, Distelvlinderlaan 200, 7323 XB Apeldoorn 95. Makelaardijk Goos, Deventerstraat 67, 7322 JK Apeldoorn 96. Groot Schuylenburg (Brasserie De Zon), Regenboogbrink 20, 7325 BB Apeldoorn *Voor stembureau 05, stationsrestauratie, gelden afwijkende openingstijden. Dit stembureau is geopend van 6.30 uur tot 21.00 uur.

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.


live

14

Dichtbij Het CDA Apeldoorn wil bouwen aan het Apeldoorn van de toekomst. Onze plannen en ambities hebben we verwoord in een drietal thema’s: - We willen ons nog beter inzetten voor de woonomgeving, buitenruimte en lokale economie, oftewel het wonen en werken in Apeldoorn. Onze leefomgeving en infrastructuur moeten schoon, heel en veilig zijn en uitdagen om in beweging te komen. - We willen er zijn voor onze kinderen en ouderen. Zij moeten veilig en gezond kunnen opgroeien en ouder worden in Apeldoorn. - Wij willen generaties verbinden en zorgen dat iedereen kan meedoen. Vrijwilligers en verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Onze gemeen-

te kent veel ouderen en groeit tegelijkertijd door jonge gezinnen die zich hier vestigen. Dat is ons onderscheidende kenmerk. Daar zijn we trots op! En dat willen we koesteren. Ons tienpuntenplan voor Apeldoorn! 1. Gratis sporten voor alle kinderen onder de 12 jaar 2.  Een beweegprogramma voor senioren; per buurt, wijk of dorp 3.  Meer investeren in bewegingsonderwijs & zwemles en het groener & uitdagender maken van schoolpleinen 4.  Behoud van de ontmoetingsplekken, met name die in de dorpen en verzorgingshuizen 5.   Geen sollicitatieplicht voor

60+ers die vrijwilligerswerk doen 6.  Veertig miljoen investeren in groen & natuur en oude buurten, wijken & dorpen 7. Extra investeren in het gevelfonds en erfgoed & cultuur(historie) 8.   Aanpakken van het tekort aan woningen in de middenklasse (tussen de 200.000 en 300.000 euro) en woningen voor jongeren in de dorpen 9. Behoud van de grijze container 10. Geen windmolens in Beekbergsebroek, geen laagvliegroutes over de Veluwe als gevolg van 'Lelystad' en geen belastingverhoging Wilt u ons hele verkiezingsprogramma lezen? Scan dan de onderstaande QR-code of neem

Lijsttrekker: Nathan Stukker contact met ons op. Heeft u andere vragen of suggesties? Laat het ons dan weten via onderstaande contactgegevens!


live

15

Menselijk en Sociaal Stem op een partij waar je ná 21 maart ook nog wat aan hebt. Onze speerpunten zijn: 1. Meer betaalbare, duurzame en levensbestendige huuren koopwoningen in de stad en de dorpen. 2. Buurt- en wijkagenten moeten in de hele stad en de dorpen aanwezig en gemakkelijk bereikbaar zijn. Veiligheid en handhaving mogen niet in het geding komen. 3. PSApeldoorn is en blijft voor een kleinschalige AZC van maximaal ca. 400-450 personen. (GGNet) 4. Om Apeldoorn West te ontlasten moet er snel een transferium komen bij de A1 5. Schoolzwemmen weer terug op het programma.

De gemeente faciliteert dit. 6. Als er grote veranderingen in de leefomgeving van de mensen of grote kostbare projecten komen, willen wij een Referendum voor de inwoners van Apeldoorn en/ of de dorpen. 7. De professionals in de zorg besteden meer aandacht en hulp aan mensen die zorg behoeven en minder aan verantwoordingsformulieren. De gemeente werkt hieraan mee. 8. Aanbesteden onder de EU-norm gebeurt in eerste instantie door de gemeente aan lokale ondernemers. Goed voor de lokale werkge-

legenheid en ook goed voor ons milieu. 9. PSApeldoorn wil openbare toiletten in de binnenstad, in grote winkelcentra en in de dorpen. 10. Apeldoorn blijft zich inzetten om de laaggeletterdheid terug te dringen en streeft naar de allerlaagste aantallen laaggeletterden in NL. 11. In de binnenstad een gedifferentieerd winkel-, kunsten cultuuraanbod. 12. PSApeldoorn is tegen de komst van grote megastallen in gemeente Apeldoorn. Biologische land-veeteelt wordt gestimuleerd.

Ons verkiezingsprogramma is te vinden op de website www.psa-apeldoorn.nl

live

“Zet de inwoners op 1!” ZO SPOEDIG MOGELIJK

Veilige gemeente waar jong en oud zich kunnen ontspannen, uitgaan én zich vrijelijk kunnen bewegen.

ZORG VOOR MENSEN ZEMELEN IS VOORBIJ ZELFBEWUSTE,

Financieel gezonde gemeente met een dienstbaar gemeentebestuur, zonder achterkamers.

Sporten verbindt mensen. Er werd zoveel bezuinigd dat dit voor veel gezinnen niet meer haalbaar is; dat moet anders! Groene, cultureel bloeiende en vitale gemeenschap, dus met zorg voor natuur en milieu van bodem tot bijen en vlinders, dus zonder inbreuk en/of hinder van bodem, water of luchtverontreiniging en de nadruk op het welzijn van de inwoners van Apeldoorn.

Integere gemeenteraad die écht luistert naar de inwoners van Apeldoorn, dus geen ‘wassen neus’-inspraakrondes die slechts voor enkele insiders werken.

Trotse inwoners van een gemeente die de menselijke sociale maat, goede zorg, gezond verstand en zorgvuldigheid tot uitgangspunt van haar beleid maakt!

ZELFSTANDIGE INWONERS ZON BREEKT WEER DOOR MET GB Dat zijn onze speerpunten: zie ook onze website www. gemeentebelangenapeldoorn.nl Rechtszekerheid voor de burgers en het handhaven van art 1 van de grondwet (in het kort: weten waar je aan toe bent, en alle mensen gelijke rechten) Onze visie is dat inspraak van inwoners en controle van de gemeente op behoorlijk bestuur centraal moet staan. Onze mis-

sie is het versterken van de burgerinspraak, bijv. invoering van een Lokaal Referendum in Apeldoorn.

Bent u het hiermee eens? Stem dan GB, steun onze vereniging en word lid!


live

16

Foto: Nynke Vissia

SP Apeldoorn, Samen Voor Elkaar

Die ontwikkeling willen we keren. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de mensen onderling nog steeds hartstikke sociaal zijn en betrokken bij elkaar. Wat wij willen is dat die houding terugkeert in het bestuur van het land en de gemeenten. De politiek moet zekerheid bieden en mensen samenbrengen in plaats van de verschillen te vergroten en het egoïsme te stimuleren.

• Voor meer zeggenschap voor de inwoners • Voor menselijke zorg • Voor de jeugd, voor de toekomst • Voor een gelijkwaardige samenleving zonder racisme, discriminatie en uitsluiting • Voor iedereen voorzien in basisbehoeftes • Voor sport en beweging voor iedereen • Voor betaalbaar en duurzaam wonen • Voor goed onderwijs voor iedereen • Voor een veilige buurt en een veilige stad • Voor mens, dier en milieu.

Wij verzetten ons tegen iedere vorm van racisme, discriminatie en uitsluiting. We delen mensen niet op in hokjes, gebaseerd op hun religie, etniciteit of afkomst. We strijden voor samenhang, solidariteit en vooruitgang voor de hele gemeenschap in Apeldoorn.

‘Samen voor elkaar’ Kort en krachtig hebben we opgeschreven waar het ons in Apeldoorn om gaat. In ons manifest ‘Samen voor elkaar’

De afgelopen tientallen jaren is de samenleving stap voor stap killer geworden. Waarden als saamhorigheid en solidariteit zijn vervangen door ieder voor zich.

A1_SPposter.indd 1

04-01-18 08:53


live

17

GOED WERK GOEDE ZORG GOED ONDERWIJS We zijn goed op weg met Apeldoorn. Het komt er nu op aan. Wij willen een gemeente waar iedereen zich vrij voelt, thuis voelt en meedoet. Waar we elkaar vertrouwen. Waar we onrecht en onzin bestrijden. Met Goed Werk, Goede Zorg en Goed Onderwijs. Wij blijven doen wat Apeldoorn sterker maakt: werken aan kansen voor iedereen. Laten we een afspraak maken. Als u ons weer de grootste maakt, krijgen wij in ieder geval het volgende voor elkaar: • Alle nieuwbouw gasloos, we sluiten onze huizen niet meer aan op het gasnet.

• Toegankelijke zorg: één zorg-informatiepunt voor al uw zorgvragen. • Meer duurzame energie opwekken, onder andere met windenergie. • Met taalles vanaf dag één zorgen voor kansen voor iedereen. • Stimuleren van lokaal Veluws kraanwater in de horeca, voor een betere wereld. • De gemeente goed bereikbaar, ook buiten kantoortijden. D66 Apeldoorn heeft in de afgelopen jaren geweldige bijdragen geleverd aan de ontwikke-

ling van Apeldoorn. Denk aan het grondbedrijf, het meldpunt sociaal, de vrijheid van zondagsopening, meer groen in de binnenstad enzovoorts!

Goed werk Maak ons weer de grootste, Goede stem D66. zorg Goed onderwij

Ons nieuwe verkiezingsprogramma staat bol van de ambitie en we staan te springen om hiermee aan slag te gaan. We zijn nog lang niet klaar!

live

GELOVEN IN EEN WAARDEVOL APELDOORN ning is daarom essentieel in Apeldoorn. Ondernemers die re-integratietrajecten aanbieden worden door de gemeente extra geholpen en beloond. We zijn samen verantwoordelijk voor een gemeente, waarin iedereen mee telt.

Samen met de inwoners van Apeldoorn hebben we de afgelopen jaren verantwoordelijkheid genomen om te werken aan een mooier Apeldoorn, en daar zijn we nog lang niet klaar mee. Wij willen gaan voor veiligheid voor ons en onze kinderen, door meer handhavers in te zetten in onze leefomgeving. Wij willen verder investeren in risicopreventie rondom brandveiligheid, zodat ook ouderen in verzorgingstehuizen worden geholpen in hun zelfredzaamheid. Ook willen we blijven inzetten op de uitstapprogramma’s voor prostituees in Apeldoorn. Door onze inzet hebben al meer dan 20 vrouwen hulp gekregen om een andere invulling te geven aan hun leven. We vinden het belangrijk dat

iedereen met zijn talenten mee kan doen in onze gemeente. Voor de groepen mensen die hierbij een steuntje in de rug nodig hebben moet er snel en

laagdrempelig hulp beschikbaar zijn. Goede schuldhulpverle-

Wij geloven in een Waardevol Apeldoorn. Een stad waar je kunt doen waar je goed in bent, waarin je de vrijheid hebt om te geloven wat je wilt. Een gemeente waarin we naar elkaar omkijken, waar mantelzorgers zo effectief mogelijk worden ondersteund, omdat zij van enorme waarde zijn. Wij kunnen dit niet zonder u bereiken. Doet u met ons mee? Stem 21 maart ChristenUnie!


live

18

Actief, luisterend en stem dichtbij: Lokaal Apeldoorn! voorhanden die ook toegepast kunnen worden en waar inwoners geen overlast ervaren. Daarnaast valt er nog veel te winnen bij goede energiebesparingsmaatregelen. Immers, wat niet wordt verbruikt hoeft ook niet te worden gewonnen. De gemeente zou ervoor moeten zorgen dat inwoners weten welke mogelijkheden en (subsidie)regelingen er op dit moment beschikbaar zijn en actief moeten stimuleren dat daar gebruik van wordt gemaakt. Daarbij geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door haar eigen panden ook energieneutraal te maken.

Lokaal Apeldoorn is dé lokale politieke partij van Apeldoorn. Onze naam ‘Lokaal Apeldoorn’ zegt precies wie we zijn: een 100% lokale Apeldoornse partij, waardoor we nooit worden afgeleid door landelijke ontwikkelingen. Met oog voor het verleden en met een nuchtere hands-on mentaliteit werken we aan een toekomst waarbij het belang van Apeldoorn en de dorpen altijd voorop staat! De afgelopen vier jaar heeft Lokaal Apeldoorn een aantal concrete zaken weten aan te pakken; we noemen er hier een aantal: Toren op de Trapjesberg in Loenen, groene-verkeerslichtgolf op de ring voor betere doorstroming auto’s en fietsen, tunnel aan de Laan van Osseveld, Serious Request, duurzame energieopwekking gebouwen overheid, vliegroutes rondom Apeldoorn en Teuge, behoud maatschappelijke stages, leukste-straatactiviteiten, klein AZC, bevaarbaar kanaal, opruimen zwerfafval, mantelzorgcompliment uitbreiden, straatnamen verzetshelden, parkeren rondom attracties in Apeldoorn West etc. Voor de komende periode 2018-2022 wil Lokaal Apeldoorn zich blijven inzetten voor de inwoners van Apeldoorn en de dorpen. Wij hebben door naar u te luisteren 4 standpunten centraal gesteld: - géén laagvliegende vliegtuigen over Apeldoorn en omstreken Lokaal Apeldoorn heeft zich de afgelopen tijd erg ingezet voor het wijzigen van de vliegroutes van en naar Lelystad. Deze moeten niet laag over komen vliegen over Apeldoorn en/of haar omgeving. Dit geeft en te veel overlast en is zeer nadelig voor het paracentrum op vlieg-

veld Teuge. Wij zijn voor het behoud van dit centrum omdat het een toeristische waarde heeft en bijdraagt aan het bestaan van Teuge. Wij willen dat eerst het luchtruim is aangepast, vliegtuigen hoger kunnen overvliegen en het paracentrum behouden kan blijven in de huidige vorm. - inwoners kiezen zelf hun gratis ter beschikking gestelde afvalcontainers Lokaal Apeldoorn vindt dat het scheiden van afval bijdraagt tot een beter milieu en dat iedere inwoner (wonend in hoogbouw en laagbouw) maar ook ieder bedrijf hieraan moet bijdragen. Inwoners mogen wat ons betreft zelf kiezen welke afvalbak ze willen hebben en niet dat iedereen wordt verplicht om met het restafval naar centrale containers te gaan. Het gaat ons om een zo groot mogelijk draagvlak en de eigen keuze-verantwoordelijkheid van mensen. Dan zetten we de grootste stappen in vermindering van afval. Ook willen wij meehelpen dat ouderen en minder validen op eenvoudige wijze hun afval kunnen blijven scheiden door een kleine gratis grijze container aan huis.

- groen in wijken, dorpen en binnenstad; inwoners praten mee over groen in de buurt Wonen in een groene omgeving die netjes is onderhouden, draagt bij aan het woongenot en onze gezondheid. Daarom is Lokaal Apeldoorn voor het onderhouden van het groen op een hoog niveau. Wij zijn voor uitbreiding van groen in de wijken waarbij inwoners zelf mede mogen bepalen hoe dat er uit komt te zien en/of door zelf het onderhoud op zich te nemen. De gemeente faciliteert dat met benodigde gereedschappen. Langs de zogenoemde ‘ring’ en invalswegen van de stad en de dorpen mogen meer bomen worden gepland.

Lokaal Apeldoorn is dé lokale partij die met kennis en kunde al 25 jaar een betrouwbare en stabiele factor is in de Apeldoornse politiek, hard werkend voor de inwoners van de stad en de dorpen. Ruim 8700 inwoners gaven ons al eerder hun stem en wij merken dat steeds meer mensen ons weten te vinden, waarderen en willen steunen! U toch ook? Maak het mogelijk en stem 21 maart Lokaal Apeldoorn, zodat uw stem dichtbij gehoord wordt!

- géén hoge windmolens; nadruk op zonnepanelen, warmtekoppeling en isolatie! Lokaal Apeldoorn is tegen hoge windmolens als deze ten koste gaan van het woongenot van onze inwoners. Apeldoorn lijkt op zich ook niet de meest logische plek om windenergie te winnen en wij willen ons daarom daar ook niet op blindstaren. Als het kan, prima, maar er zijn nog veel alternatieven

Peter Messerschmidt campagneleider en nummer 2 op de kieslijst voor Lokaal Apeldoorn


live

19

PvdA Apeldoorn: Zekerheid bieden! De PvdA investeert in zekerheden voor iedereen. Wij willen mensen zekerheid geven over de belangrijkste hoekstenen in ons leven, zoals wonen, werk, onderwijs en zorg. En een duurzame toekomst. Met vooruitgang voor ieder mens als perspectief. Zeker zijn van een vaste baan en inkomen Voor iedereen staat werk en een vorm van inkomen bovenaan om in je levensonderhoud te voorzien. Werk dat zekerheid biedt. Werk dat conform een CAO betaald wordt. Sommige mensen vinden moeiteloos een baan, anderen hebben daarbij hulp nodig. De PvdA wil die hulp bieden. Zeker zijn van goed onderwijs voor uw kinderen Onderwijs is een zaak van nationale zorg en nationaal belang. Toch kunnen we op gemeentelijk niveau een bijdrage leveren. De PvdA focust daarbij op

een paar belangrijke punten. Versterking van het MBOonderwijs, behoud van basisonderwijs in de dorpen, Extra aandacht en inzet op het terrein van het Passend Onderwijs en extra inzetten op de verbinding tussen jeugdzorg en passend onderwijs. Zeker zijn van een betaalbaar huis De PvdA wil dat er vooral gebouwd wordt voor Apeldoorners van wie de toegankelijkheid tot de woningmarkt moeilijk is. Mensen met een kleine beurs die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Onze focus voor de komende jaren is vooral op

het bouwen van voldoende sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Zeker zijn van betaalbare en toegankelijke zorg Niemand is gelijk, iedereen is gelijkwaardig. Dat geldt ook als iemand zorg nodig heeft. Daarom vindt de PvdA dat zorg zoveel mogelijk maatwerk moet zijn. Om deze zorg op maat te kunnen aanbieden is kleinschaligheid geboden. Zorg op wijken buurtniveau dus. Zeker zijn van een duurzame samenleving, nu en straks Onze economie moet toekomstbestendig, energieneutraal en duurzaam zijn. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. De PvdA wil meer duur-

Lijsttrekker: Marga Jonkman zame energie laten opwekken in Apeldoorn.

live

God is liefde Marloes Schouten, lijsttrekker van nieuwkomer Jezus Leeft, weet drommels goed wat Apeldoorn momenteel ontbeert en hard nodig heeft: “God is liefde en het hart van God moet meer doorschemeren in de samenleving.” De kersverse lijsttrekker stelt onomwonden dat er een duisternis over Apeldoorn is gevallen. Daarmee doelt ze bijvoorbeeld op coffeeshops en tattoo shops. “Begrijp me niet verkeerd, ik heb alle mensen lief. Ik ben dan ook niet tegen de mensen achter de toonbank bij deze shops, maar wel tegen drugs en tatoeages in het algemeen. Ik pleit ervoor dat er naartoe wordt gewerkt dat alles wat Apeldoorn vervuilt, eruit gaat." Verder is Marloes van mening dat er op elke Apeldoornse school Bijbelonderwijs moet

komen. “En dan niet eens per se strikt naar de inhoud van de Bijbel als boek, maar het hart van God moet tot uitdrukking komen. Dit hart is vol liefde, hetgeen Hij bewees door Jezus naar de aarde te zenden om onze zonde en schuld stervend weg te dragen. Zo voldeed Hij aan Gods eis van rechtvaardigheid, waardoor wij behouden kunnen worden." Binnen het partijprogramma van Jezus Leeft zijn er twee speerpunten die Marloes graag met voorrang wil aanstippen. “Graag ga ik in gesprek met de moslimgemeenschap in Apeldoorn. Nogmaals, ik respecteer iedereen, maar wat ik niet kan begrijpen is waarom de gebeden in zo’n hoge geluidssterkte vanuit de moskee over de stad worden uitgestort. Dat vind ik gewoon onbeleefd. De inhoud

van de gebeden ken ik onvoldoende, maar ook daarover zou ik graag met de moslims in contact treden.” Tenslotte verwijst ze naar de droevige rol van Apeldoorn in de bezettingsjaren. “Er is destijds hard opgetreden tegen de Apeldoornse Joden; er zijn in dat kader toen zelfs extra politiecommando’s ingezet.

Daarom ben ik ook voorstander van publieke excuses naar de Joodse gemeenschap toe.”


live

20

Gewoon thuis

De bevolking verandert en groeit. Mensen willen passend wonen in een koop- of huurhuis. Vaak het liefst met een tuin, dichtbij de stad. Deze woningen komen we te kort. We willen het groene karakter van de gemeente behouden. Dat kan allebei! Als we bouwen over de snelweg. Bijvoorbeeld een klimaatneutrale wijk in Beekbergsebroek.

Gewoon veilig en mobiel Je wil zonder al te veel gedoe veilig en snel op je plaats van bestemming komen. En daar wil je veilig zijn, desnoods dankzij cameratoezicht. Wij stropen onze mouwen op voor: • Doorrijden op de ring en de toegangswegen verdubbelen vanaf de snelweg. • Een structurele oplossing voor Apeldoorn-West. • Veilige fietsroutes en oversteekpunten, geschikt voor modern fietsverkeer. • Lik-op-stukbeleid. • Veiligheid als gezamenlijke inspanning en het blijven inzetten van buurtapps.

THUIS IN APELDOORN Een fijne buurt vraagt niet om geschreeuw vanaf de zijlijn. Een fijne buurt vraagt om aandacht en schreeuwt om een serieuze aanpak als er problemen zijn. De VVD heeft kandidaten voor de gemeenteraad die hun mouwen opstropen en problemen aanpakken. Die gewone taal praten. Die eerlijk zijn. Ook als iets gewoon niet kan of de oplossing niet perfect is. Mensen bij wie je altijd kunt aankloppen als dat nodig is, want natuurlijk kan de politiek het niet alleen oplossen. Samen zijn we Apeldoorn. Inwoners, ondernemers, vele organisaties en de overheid zorgen er samen voor dat Apeldoorn, de dorpen en de wijken, groen, ruim, leuk, veilig en stabiel blijven. We willen tenslotte allemaal dat Apeldoorn een gemeente is waar je thuis bent. Lokale partij met invloed Soms gaat ‘de gemeente’ er niet over. Terwijl de inwoners wel baat of last kunnen hebben van besluiten die elders genomen worden. Denk aan

Gewoon schoon

Jenny Elbertsen, Lijsttrekker VVD Apeldoorn snelwegen, aan hoeveel huizen gebouwd moeten worden, en aan geld voor de zorg. VVD Apeldoorn is een lokale partij met stevige contacten in het hele land. Als wij lokaal last hebben van regels of oplossingen zoeken, dan zijn de lijntjes met de Provincie, Den Haag en Brussel kort. Apeldoorners zijn nuchtere mensen. VVD’ers zijn dat ook. We zitten voor jou in de gemeenteraad. • Voor keuzevrijheid • Voor zuinig en zinvol omgaan met belastinggeld • Voor veiligheid • Voor zoveel mogelijk mensen aan het werk • Voor jou, als baas over je eigen leven, ook als je ouder wordt • Voor duurzaamheid en ondernemerschap Daar stropen wij onze mouwen voor op!

Wie woont er nou niet graag in een schone en nette wijk? Waar je makkelijk je afval kunt scheiden en inleveren. Het water schoon is en het riool werkt. En waar jij op jouw manier aan bijdraagt. Voor het volledige verkiezingsprogramma of voor vragen, ga naar vvd.apeldoorn.nl

VVDApeldoorn

@VVDApeldoorn

Gewoon groen Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Duurzaamheid, die jou wat oplevert, staat daarom op één. Zo kan iedereen blijven genieten van de natuur. Wij stropen onze mouwen op voor: • Uitbreiden fonds dat jou helpt om je woning te verduurzamen. Niet alleen financieel, maar dat je ook ondersteunt bij de keuzes die je moet maken. Doe je mee om Apeldoorn koploper te maken op het gebied van duurzaamheid? • De aanleg van wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, waterpunten, toiletten en bankjes zodat we allemaal kunnen genieten van onze prachtige omgeving.

Gewoon voor jou Jouw wensen doen er toe. Jouw initiatieven verdienen aandacht van de dorps- en wijkraden en van ons. Samen kijken we naar een uitvoerbaar plan. Wij stropen onze mouwen op voor: • Verenigingen, zodat zij kunnen blijven bestaan. Financieel op eigen benen staan betekent ook ruimte geven aan de vereniging. • Apeldoorn als hoofdstad van de Veluwe. Stimuleer de recreatieondernemers en maak het goedkoper om naar de Veluwe te komen. • Maximaal 600 opvangplaatsen in het AZC aan de Deventerstraat voor een periode van 15-20 jaar.


live

GroenLinks Apeldoorn kiest

Voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort en iedereen mee kan doen. GroenLinks Apeldoorn staat ook voor een financieel gezond

en duurzaam beleid. Samen met onze wethouder, die de portefeuille financiën, openbare ruimte en cultuur beheert, hebben we ons de afgelopen raadsperiode ingezet om te komen

tot een gezonde financiële situatie. Nu Apeldoorn financieel gezond is, willen we investeren in een vitale samenleving waarin iedereen van waarde is.

21

GroenLinks Apeldoorn wil: • Meer betaalbare duurzame woningen binnen de bebouwde kom. • Het eurokaartje terug in de stadsbus. • Geen extra vliegverkeer boven Apeldoorn. • Investeren in toekomstbestendige banen en erkenning voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. • Meer inzetten op natuureducatie en innovatie in energieen klimaattechnologie. • Energieneutrale wijken met bij voorkeur lokaal opgewekte energie. • Dat ieder kind moet kunnen sporten. • Meer geld beschikbaar stellen voor cultuur en evenementen. • Geen bio-industrie in de gemeente Apeldoorn.

live

Stem 21 maart Partij voor de Dieren: kies voor Plan B! De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Apeldoorn die de belangen van alle levende wezens, mens en dier, centraal stelt. Onze planeetbrede visie is uniek en zorgt ervoor dat we de wereld heel dichtbij verbeteren, in Apeldoorn. Het gaat niet goed met de planeet: de soortenrijkdom van dieren en planten neemt schrikbarend af, ook op de Veluwe. Het welzijn, de leefbaarheid en gezondheid van mensen en dieren wordt steeds meer aangetast door de intensieve veehouderij, landbouwgif, toegenomen industrie, weg- en vliegverkeer, massale bomenkap, afval en te hoge recreatiedruk. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds

zichtbaarder. De ecologische grenzen van economische groei zijn ver overschreden. Dit moet anders. We moeten zuinig zijn op onze planeet en op het groene Apeldoorn, ook voor toekomstige generaties. Dit vraagt om drastisch andere keuzes. Natuurbescherming en vermindering van de recreatiedruk moeten prioriteit krijgen. We moeten stoppen met massale bomenkap. Boeren helpen bij de omschakeling naar biologische landbouw. Vervuilend verkeer weren en prioriteit geven aan fietsers. Goed openbaar vervoer voor een goede prijs. Meer elektrische (deel) auto's. Zwaar inzetten op energiecoaches en financiering van de energietransitie. Bijna alle partijen zeggen dat ze

duurzaamheid belangrijk vinden. Maar als puntje bij paaltje komt, gaan economische belangen vrijwel altijd voor. Als we op de huidige manier doorleven, dan is er geen toekomst voor dieren, planten en mensen op deze planeet. De Partij

Kies jij ook voor een duurzame toekomst? https://www.youtube.com/watch?v=YVI6IVK5yZY https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma-2018

voor de Dieren kiest wel voor een toekomstbestendig Apeldoorn en dat betekent andere keuzes. Die keuzes hebben we vastgelegd in ons verkiezingsprogramma: plan B. Omdat er geen planeet B is.


live

22

Mag het socialer, veiliger en zuiniger in Apeldoorn? Hoe besteedt Apeldoorn mijn belastinggeld? “Apeldoorn steekt een miljoen in het Giro-wielerevenement en vele tonnen in topevenementen en Omnisport. Orpheus slokt elk jaar ruim 4 miljoen euro op. Maar dit zijn géén kerntaken van de gemeente. De SGP pleit voor het zorgvuldig besteden van belastinggeld. Ook willen wij geen hogere ozb-belasting.”

De SGP wil een ander beleid in Apeldoorn. Socialer, veiliger, zuiniger. SGP-lijsttrekker Henk van den Berge staat in de startblokken. Sinds 2002 zit Van den Berge (56) in de gemeenteraad. Hij combineert een scherpe analytische blik op beleid met een warm kloppend hart voor burgers. Van den Berge was in 2005 voorzitter van de raadscommissie die onderzoek deed naar het grote conflict tussen de gemeente en handelsbedrijf Reesink. In 2012 was hij voorzitter van de commissie die de grote problemen bij het grondbedrijf onderzocht. Wat zijn speerpunten? “De SGP heeft drie speerpunten: Zorg voor de medemens, een veilige leefomgeving en verantwoord omgaan met belastinggeld. Daar maken wij ons sterk voor.”

SGP-lijsttrekker Henk van den Berge: “Goede zorg is belangrijk. Niemand mag tussen wal en schip vallen.” De SGP staat bekend als een erg sociale partij. Waarom? “De SGP heeft een hart voor mensen, vooral voor kwetsbare mensen in onze harde maatschappij. Voor minima, voor mensen met psychische of lichamelijke problemen, voor mantelzorgers, voor ouderen

die eenzaam zijn, voor zwerfjongeren. Wij vinden dat niemand tussen wal en schip mag vallen.” Wat moet beter in de zorg? “In sommige gevallen is een verruiming van de huishoudelijke hulp nodig. Bovendien moet er meer waardering komen voor mantelzorgers. Ook kampt bijvoorbeeld de jeugdzorg met behoorlijke problemen.”

Het SGP-motto bij de verkiezingen is ‘hart voor Apeldoorn’. Wat houdt dat in? “Het hart heeft te maken met ons binnenste, met onze overtuiging. Vanuit Bijbelse waarden en normen zoeken wij het beste voor alle inwoners. Geen koopzondagen bijvoorbeeld. Niet altijd in bedrijf, maar rust op zondag. ‘Hart’ heeft ook iets hartelijks, iets warms. Zó willen wij politiek actief zijn. Met een open houding richting burgers, raad en college. Respectvol.”

Een veilige leefomgeving. Wat wil de SGP? “Apeldoorn heeft drastisch bezuinigd op onderhoud van De SGP zoekt het beste voor alle inwoners van Apeldoorn. Ook plantsoenen, fietspaden en wegen. De SGP pleit voor een forse voor u. Ouderen, jongeren en kinderen moeten zich veilig voelen. De SGPverbetering zoekt hetvan beste alle inwoners van Apeldoorn. Ook het voor onderhoud. Het onderhoud van de openbare ruimte in Apeldoorn en de dorpen voor u. Ouderen, kinderen moeten zich veilig voelen. Buurten in jongeren onder meerenDe Maverdient aandacht. Vanuit liefde tot onze Schepper én onze Het meer onderhoud openbare ruimte in Apeldoorn en de dorpen ten en van Zuidde hebben dringend medemens zet de SGP zichnodig. inVanuit voor een zorg verdient meer aandacht. liefde tot onzeleefomgeving, Schepper én onze een opknapbeurt Ook is veilige medemens zet de SGP zich in voor een veilige leefomgeving, zorg een harde aanpak van criminavoor elkaar en verantwoorde besteding van belastinggeld. De SGP SGP-lijsttrekker liteiten nodig. De wijkagentbesteding voor elkaar verantwoorde van belastinggeld. De SGP investeert liever in mensenmoet dan in topevenementen. van den Berge zichtbaarder zijn.” investeert liever in mensen dan Henk in topevenementen.

Stemopop Stem 2121maart maart

De SGP zoekt het beste voor alle inwoners van Apeldoorn. Ook


live

23

50PLUS extra sterk in de gemeenteraad van Apeldoorn 50PLUS heeft natuurlijk al een zetel in de Apeldoornse gemeenteraad; fractievoorzitter Hans Weevers en tweede man Philip de Groot hebben in de afgelopen 4 jaren de belangen van ouderen zo goed mogelijk behartigd. Voor de periode 2018 tot 2022 moet er weer het nodige gebeuren. Zo is de fractie van 50PLUS uitgebreid met een aantal fractievolgers en een fractieassistente; hierdoor kunnen de informatieaanvragen en de agenderingen van de raad beter worden behandeld. Ook het traject van moties, amendementen en schriftelijke vragen is gestroomlijnd en kan nu nog beter worden gevolgd. Zo zijn de meest recente schriftelijke

vragen over de Juliana-locatie door de wethouder nog niet beantwoord. 50PLUS wil namelijk op die locatie meer ouderenhuisvesting. Ten eerste omdat deze ouderenhuisvesting op steenworp afstand ligt van de eerstelijns zorg en fysio. Ten tweede omdat het betaalbare huisvesting kan zijn en ten slotte: veilige huisvesting! En dat willen we op veel meer plaatsen binnen de wijken en de dorpen. Philip de Groot is als specialist van 50PLUS op het gebied van wonen en zorg druk steeds opnieuw te inventariseren hoe de zaken in onze gemeente nu echt zijn geregeld. Ook van groot belang vindt 50PLUS de werkgelegenheid voor ouderen; het is nu nog steeds vaak zo dat ouderen moeten solliciteren en keer op

keer worden afgewezen. Afgewezen als mens! Te oud, te vaak ziek, meer ervaring dan de baas, allemaal rare argumenten. Je zult er maar om afgewezen worden. 50PLUS wil in elke instelling of bedrijf dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de Apeldoornse gemeenschap: mannen, vrouwen, oud, jong. We willen een partij zijn die beloftes waarmaakt, ook wat betreft leefbaarheid en duurzaamheid. Autoverkeer terugdringen door beter openbaar vervoer. Geen paardentram maar lightrail, geen stoomtrein maar elektrisch of waterstof-aangedreven snelbussen. Als wij geen openluchtmuseum willen achterlaten aan onze kleinkinderen, dan zullen we wel moeten gaan voor CO2-beperking. Voor nostal-

gische plaatjes moeten we op onze laptops zoeken, want we willen een leefbare stad Apeldoorn met leefbare dorpen. Er staan vijftien 50PLUS-mannen en -vrouwen voor u klaar om deze klus te klaren. Dus .... 50PLUS (ook op 21 maart aanstaande)

live

Vrede Recht is in gevecht met het onrecht achter de armoede Vrede Recht komt op voor de inwoners van Apeldoorn die dit het meeste nodig hebben: zij die leven onder de druk van de armoede. Dit komt door werkeloosheid, verplichte tegenprestaties, huisuitzettingen en psychologische druk (stress). In veel te veel Apeldoornse gezinnen heerst armoede. Kinderen gaan met honger naar school. Zij groeien op in armoedige omstandigheden. Lokale regelingen zoals kwijtscheldingsbeleid en participatiebudgetten bereiken onvoldoende de doelgroep. Er zijn te veel instanties die zich bezighouden met armoede in Apeldoorn. Het geld dat hieraan besteed wordt wil Vrede & Recht rechtstreeks ten gunste

laten komen aan de mensen die in een armoedige situatie leven. Mensen in armoede kunnen alleen geholpen worden met meer geld. Vrede & Recht vindt dat armoede bestreden moet worden in plaats van hulpverleners te financieren. Ook moeten wij huisuitzettingen in de gemeente Apeldoorn verbieden. Geen mens kan om wat voor reden dan ook op straat gezet worden. Dat moet een principe van de gemeente worden. De gevolgen van huisuitzettingen zijn onmenselijk, zoals de praktijk waarbij familieleden van elkaar gescheiden worden. Stop met het verplichte vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden, omdat: a. Mensen een dubbele prestatie moeten leveren; zij heb-

ben namelijk al voor hun uitkering betaald via belastingen en premies en moeten dit met een tegenprestatie nog een keer extra doen. b. Betaalde banen worden verdrongen door vrijwilligerswerk, doordat uitkeringsgerechtigden verplicht zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dit zijn meestal banen die normaal gesproken een salaris kunnen opleveren, waardoor het werkloosheidsprobleem zou kunnen worden aangepakt. c.  Bedrijven kunnen niet concurreren met bedrijven die gratis uitkeringsgerechtigden inschakelen. Vrede & Recht heeft geen enkel bezwaar tegen vrijwillig vrijwilligerswerk, maar is fel tegen de

hiervoor genoemde praktijken onder de naam ‘participatie’.

Verder maken wij ons sterk voor: • Burgerzeggenschap over de stad (referendum) • MKB promoten met lokale munt (de Erica) • Sociale woningbouw • Groenste stad promoten.


Doe de Stemwijzer Apeldoorn

21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen apeldoorn.stemwijzer.nl

live

Nieuwblad stedendriehoek stemwijzer apeldoorn wk11  
Nieuwblad stedendriehoek stemwijzer apeldoorn wk11  
Advertisement