Sammen for Stavanger sentrum

Page 1

Invitasjon til samarbeid!
Skal vi gjøre Stavanger sentrum sterkere sammen?

What’s in it for me?

Stavanger Sentrum AS

Hvem er det, hva gjør de og hvorfor skal vi være med?

Hvis du har fått denne lille boken, så betyr det at vi veldig gjerne vil ha deg med på laget!

Her har vi samlet litt informasjon om Stavanger Sentrum AS, medlemsfordeler for deg og hvordan vi sammen kan gjøre Stavanger sentrum endra mer attraktiv og bærekraftig for de som bor i-, jobber i og besøker sentrum - og for deg som driver næringsvirksomhet her.

Vennlig hilsen

Kristin Gustavsen daglig leder

kristin@byen.no

Ser fram til å høre fra deg!

Hvorfor skal vi være med?

Hvis du blir med så er det to som trekker fordeler av det:

Byen vår

- vi er sterkere og kommer lenger og raskere hvis vi står sammen!

Du og din virksomhet

- når du kan trekke fordeler både av sentrums økte attraktivitet og gode fellesløsninger.

Stavanger Sentrum AS sitt arbeid er på tilsvarende måte to-delt; Gjøre sentrum attraktivt på kort og lang sikt, og tilby fellesløsninger til våre medlemmer.

I det videre vil vi først fortelle deg om de gode fellesløsningene du får tilgang til som medlem i

Stavanger Sentrum AS. Merk deg at dette er løsningene vi har pr. nå (mai 2023). Vi jobber kontinuerlig med å forbedre de fordelene vi har i dag og etablere nye.

Gavekort

Felles kundeklubb

Markedsføring

Gratis hjemkjøring

Godt vertskap

Kundeservice

Fellesarrangementer

Nettverk og fellesløsninger

I del to forteller vi mer om hvordan ditt medlemskap er med på å styrke Stavanger sentrum

også i et lengre perspektiv

Gavekort

Har du utsalgssted blir du med i gavekortløsningen og får del av omsetningen som kortene representerer.

I 2019 feiret vi omsetningsrekord da vi rundet 9 millioner i løpet av et år. I 2020 doblet vi omsetningen til 18,5 millioner. Også denne rekorden ble bare ett år gammel da vi i 2021 solgte gavekort for over 21 millioner. Resultatet gjentok seg i 2022, mens vi så langt i 2023 igjen ser en markant økning.

Vi har høye mål for nye rekorder, og dersom du blir med får du både del i omsetningen og bidrar til at kortet blir enda mer attraktivt!

Gavekortene selges på fem automater i byen, samt over disk i Østervåg 6 og fakturasalg til bedriftsmarkedet. Fram til i dag har vi hatt fysiske gavekort, nå kommer også digitale kort som også kan benyttes på Zettle o.l.

BYEN GAVEKORTET

Kundeklubben er utviklet som en App

Kundeklubb

Endelig! Nå har Stavanger Sentrum AS utviklet en felles kundeklubb for alle medlemmene. Det gir oss helt nye muligheter til å fortelle brukere av byen hva vi har å tilby og varer, tjenester og opplevelser.

Kundeklubben er en app som kan lastes ned gratis. Her får man direkte tilgang til arrangementskalenderen, spesialtilpassede tilbud, guider, nyheter og full oversikt over våre medlemmer og det dere har å by på!

Last ned:

Markedsføring

Kundeklubben er nykommeren og supplerer de markedskanalene vi allerede har etablert.

Vi markedsfører Stavanger sentrum med aktiviteter og

virksomheter jevnlig på trykk og digitalt gjennom

Schibsted, Amedia, Capa, TV Vest, torgbodene mv. Vi har avtaler om bruk av digitale skjermer i alle p-husene i kommunen og våre fire bysentere deler generøst våre budskap på sine skjermer.

På nettsiden blir alle medlemmene godt synlige og vi har pt.

31,5 tusen følgere på Facebook og 14,5 tusen på Instagramog vi slår oss ikke til ro med det :-)

Jo flere vi er, jo lengre når vi ut!

Som medlem bidrar du til at vi sammen kan gi god informasjon om det som skjer i sentrum og dermed gjøre sentrum mer attraktivt og folkerikt. Vår arrangementskalender er det pr. nå ingen som slår. Sammen med tips til aktivitet og info om hva dere tilbyr - øker stadig bruken av den nye nettsiden på: byen.no

Som medlem i Stavanger Sentrum AS kan du tilby kundene dine gratis hjemkjøring av varer fra din butikk.

Ordningen er et resultat av det gode offentlig-private samarbeidet som er bygget opp de siste årene og kostnadene dekkes av Klimafondet i Stavanger kommune.

Godt vertskap

Vi er opptatte av at vi sammen skal fremstå som et godt vertskap, der brukerne av sentrum skal føle seg ivaretatt.

Hjemkjøringsordningen er del av dette, men vi gjennomfører i tillegg en hel serie av tiltak som f.eks. å sette ut fluktstoler i gatene, sjakkbrikker på spillebordene og trappebord i torgtrappene.

I tre år har vi også hatt fellesturer til gartneriet, der medlemmene kan hente blomster og krukker gratis for å pynte opp utenfor egen dør og gjøre bygatene våre enda vakrere. Ordningen er finansiert gjennom det offentlig-private samarbeidet.

Sammen er vi også gode til å henvise kunder videre til andre, dersom man selv ikke har det produktet eller størrelsen som kunden ønsker - det er godt vertskap som vi alle vinner på!

Kundeservice

I februar 2023 lanserte vi kundetilfredshetsprogrammet

Excite. Programmet er utviklet av RetailX og handler om å styrke kundeopplevelsen gjennom en feedback-basert

løsning hvor tilbakemeldinger fra kundene hentes gjennom QR-koder, kundeklubb, fysiske tablets og sosiale medier.

Målet er å begeistre både ansatte og kunder!

Som medlem får alle ansatte i butikken tilgang til systemet og dermed også god kunnskap om selve kundeopplevelsen. Man kan holde seg orientert på hvordan kunden har det i nettopp din butikk, hva man er god på og hva som kanskje kan bli enda litt bedre.

Vi vil også ta systemet i bruk for å utvikle en mer

gjennomført ordning der medlemmer kan gi hverandre gjensidige fordeler.

Fellesarrangementer

Gjennom hele året samarbeidet administrasjonen i STAS med arrangører som legger sine arrangementer til sentrum - for å sørge for at disse tilpasses driften av sentrum og gi effekt på besøk og omsetning.

Vi har tett samarbeid med bl.a. Gladmat, Mablis og Utopia, sitter i arrangementskomiteen til Stavanger 2025 og deltar i Stavanger kommune sitt arbeid om videreutvikling av arrangementstrategien, mv.

Vi har de siste årene utviklet Julebyen Stavanger, med julelys, markeder, isbane mv. og har nå etablert datterselskapet GLØD for å lage en lysfestival. Dette som del av et strategisk arbeid for et helt årshjul av arrangementer. Og to ganger i året arrangerer vi vår egen kjære

Siddisdagene!

Nettverk og fellesløsninger

Som medlem i Stavanger Sentrum AS blir du med i et nettverk hvor alle har felles mål om at byen og egen virksomhet skal blomstre!

Minimum seks ganger i året arrangerer vi medlemsmøter. Det gjør vi annenhver gang som morgenmøter der informasjon står i fokus - og kveldsmøter, som også har i seg god mat og drikke! I tillegg oppstår det innimellom spontane ’afterworks’, turer til gartneriet og andre ting på administrasjonens eller medlemmenes initiativ.

Det går jevnlig ut nyhetsbrev med relevant informasjon. Vi ber også innimellom om synspunkter på aktuelle saker, der du direkte kan påvirke vår felles satsning. Vi er også

tilgjengelige nær 24/7 for innspill og kommentarer. Gjennom det gode offentlig-private samarbeidet vi har bygget opp de siste årene har vi flere kanaler for å ta innspillene videre både administrativt og politisk.

Representerer du et serveringssted så kan du finne interesse av å delta i fora: Ressursgruppen for serveringsbransjen i sentrum. Gruppen er knapt ett år gammel, men har allerede gitt resultater som f.eks nær halvering av leiekostnad for uteservering på offentlig grunn og oppnevning av representanter for dialog med kommunen om ny skjenkepolitikk.

Som medlem får du også innsikt i fakta om utviklingen i sentrum, både mht. besøk og omsetning.

Gjennom en avtale med Stavanger Parkeringsselskap kan vi også tilby medlemmer rimelige årskort på parkering i

P-St. Olav (denne er i perioder utsolgt – men vi tar normalt unna ventelisten rel. raskt). Vi har også felles rabattavtaler for julelys, matter, arbeidsklær mv.

Vi liker å bli utfordret på nye fellesløsninger der vi kan bruke

vår felles ’kjøttvekt’ for å få det til - så bare meld fra!

Et mer attraktivt sentrum på kort og lang sikt

Ytterst lite av det Stavanger Sentrum AS gjør er tilfeldig. Alle fellesløsningene er direkte medlemsfordeler for deg og er ment for å gjøre rammene for din virksomhet bedre.

Et sterkt næringsliv er en av de viktigste bærebjelkene i en positiv sentrumsutvikling.

I tillegg jobber Stavanger Sentrum AS med tiltak som ikke går direkte på de enkelte virksomhetene, men som like fullt er viktige for å styrke bysentrum. Kall det gjerne indirekte Som eneste by i Norge har vi formalisert det offentligprivate CID-samarbeidet. Her har kommunestyret vedtatt at Stavanger Sentrum AS og Stavanger kommune sammen skal jobbe for realiseringen av KDP Stavanger sentrum

(Sentrumsplanen) Ingen andre byer har gitt sine sentrumsorganisasjoner denne rollen.

Det betyr overhode ikke at vi alltid får det som vi vil, men det gir en hel annen anledning til å fremme næringslivets interesser i byutviklingen!

Jo flere vi er - desto sterkere blir vi!

Som del av CID-samarbeidet har Stavanger kommune dedikert to hele stillinger til sentrumskoordinatorer, og samtidig satt flere ressurser i andre avdelinger til å jobbe med sentrum. De to sentrumskoordinatorene utgjør sammen med administrasjonen i STAS, også administrasjonen til samarbeidet. Arbeidet ledes av en samarbeidsgruppe bestående av private og kommunale representanter - og det rapporterte jevnlig til kommunalutvalget som er styringsgruppe. Hva gir det oss?

Det korte svaret er MYE!

Med litt mer ’kjøtt’ kan vi nevne at kommunale tilskudd har økt markant, det er gjennomført og under planlegging en rekke prosjekter og sentrumssaker og -prioriteringer er satt mer på dagsorden både administrativt- og politisk.

Vil du vite mer om dette og påvirke utviklingen videre så blir

du medlem i:

Stavanger Sentrum AS

Priser?

Medlemskap i Stavanger Sentrum AS er inndelt i kategorier:

Kategori A - Butikker

Kontingent utgjør 2,4 promille av netto omsetning.

Kategori B - Servering og overnatting

Kontingent utgjør 1,2 promille av netto omsetning.

Siden covid er denne halvert til 0,6 promille og det nivået holdes inntil videre.

Kategori C - Kultur, helse & velvære

Kr. 8.100

Kategori D - Forretningsmessig tjenesteyting

Kr. 8.100

Kategori E - Gårdeiere

Beregnes i forhold til areal, ta kontakt for nærmere beregning

Kategori F - Eiendomsutviklere Ta kontakt for mer informasjon.

Hvordan?

Er du interessert i medlemskap eller ønsker mer informasjon - ikke nøl med å ta kontakt på kristin@byen.no.

Du kan også gå direkte inn på innmeldingsskjema via QR-koden under - så følger vi deg opp :-)

PS! Hvis du har lagt merke til den nye grafiske profilen vår, så er det et samarbeid mellom Arkaden, Herbarium, Torgterrassen, MagasinBlaa og Stavanger Sentrum AS - og viser nok en gang at samarbeid lønner seg!

Det er oss det! Sammen for utviklingen av Lille store Stavanger!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.